The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Завршни рад - часопис Љупка Малацко

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ljupka.malacko, 2019-12-04 14:43:46

Завршни рад - часопис Љупка Малацко

Завршни рад - часопис Љупка Малацко

Основна и средња школа са домом ученика “Петро Кузмјак”

ПетроПис Месечни часопис

Број 1, година 1.

Наша школа

Садржај Caption describing pic-
ture or graphic.

Место Руски 2 Ко су Русини, одакле следећим страницама и образовање на
долазе и ко је био Петро нашег часописа. матерњем језику много
Крстур Кузмјак ? Све то, а и још значи тој малој
више прочитајте на Само место Руски Крстур заједници.
Школа 2 и његови становници као

Наши 2
ученици

Ко је био 3 Божићни вашар у школи
Петро 4
Кузмјак?
Ко је Деда Мраз ове
Божићни године?
вашар у
школи Хуманитарна
акција
Ко је Деда 4
Мраз ове

године?

Хуманитарн 4

а акција

Страница 2 Место Руски Крстур

Школа “Замок” кола се традицији 17. русинских

“To je једина зове јануар 1751. године гркокатоличких
средња школа
на русинском „Петро остао je забележен породица на
језику код нас и
Кузмјак“ као посебан датум. тадашњу пустару
у свету, ”
и налази се у Toгa дана je Франц Велики Крстур. Био

месту Руски Јозеф де Редл, je то официјелни

Крстур. У том саветник царице почетак данашњег

месту живе Марије Терезије Руског Крстура,

претежно Русини потписао први најстаријег,

и то преко 260 званични документ највећег и

година. У − Уговор о најпознатијег

њиховој богатој насељавању 200 насеља Русина у

Војводини и Србији.

Школа смештајем за ученике. To je
једина средња школа на
школи „Петро русинском језику код нас и у
Кузмјак“ настава се свету, а од 90-их година XX
одвија на русинском века у тој школи паралелно
језику у Основној школи. постоје и одељења на српском
Године 1970. у Руском језику.
Крстуру je основана
потпуна средња школа на
русинском jезику −
гимназија, са интернатским

Caption Наши ученици
describ-
ing pic- овој школској години у одељења на русинском језику
уписана су 50 ученика од првог до четвртог разреда.
ture or Свима њима је матерњи језик русински тако да га
graphic. добро познају. Осим из места у ову школу уписана су
деца из Куцуре, Ђурђева, Врбаса, Црвенке, односно из
ПетроПис места у којима живе Русини и у којима се у школама одвија
настава на том језику.

Број 1, година 1. Страница 3

Ко је био Петро Кузмјак?

етро Кузмјак је рођен у селу “као
Фољварик (данашњи Страњани) у учитељ
данашњој Републици Словачкој често био
1816. године. У родном месту је похваљиван
завршио основну школу, а средњу од
школу у месту Подолинка и у црковних и
Дебрецину. државних
У Руски Крстур долази 1855. године на школских
место главног учитеља у конфесијској власти”
школи. Као школован – образован
учитељ, у то време у Крстуру подиже
педагошки и образовни степен
школства. Користио је неколико језика:
руско-словенски, латински, мађарски,
немачки, тако да је за свој рад као
педагог и као учитељ често био
похваљиван од црковних и државних
школских власти. Умро је 13. јануара
1900. године у Руском Крстуру, где је и
сахрањен. Школа у Руском Крстуру и
данас носи његово име.

Ко је Деда Мраз ове године?

Као и сваке године
ученик који ће бити
Деда Мраз остаје
тајанствен до саме
прославе. Има пуно
заитересованих
ученика за ту улогу,
али како нам је
наставница Наталија
објаснила “избор се
крије у тајности”

Хуманитарна акција

оследњег дана

првог

полугодишта,

23.децембра, у нашој

школи се организује

божични и

новогодишњи вашар на

ком се продају украси,

колачи и разни поклони

који су ученици сами

направили. Цео вашар

је хуманитарног

характера, пошто новац одазову и сакупи се родитељи који помогну
акцију.
иде ученику коме је поприлична свота
Страница 4
дате године потребна новца. Последњих

помоћ. Сви ученици се година дођу и


Click to View FlipBook Version