The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Norni Aziz, 2019-12-23 09:22:40

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020-KURIKULUM

Bab 5- Pengurusan kurikulum 2020

Key Performance Indicator (KPI)
UNIT KURIKULUM SK PALOH PINTU GANG 2020

KPI 1
Melepasi kualiti dan kuantiti pencapaian UPSR bagi Gred Purata Negeri (GPN) 2.20 dengan melepasi sasaran
pencapaian Gred Purata Sekolah (GPS) 2.0.

KPI 2
Meningkatkan peratus murid Tahap 1 menguasai kemahiran literasi dan numerasi dan mencapai sasaran

Sasaran Tahun 1 / 2020 : Literasi (90%) dan Numerasi (95%)

Sasaran Tahun 2 / 2020 : Literasi (95%) dan Numerasi (95%)

Sasaran Tahun 3 / 2020 : Literasi (100%) dan Numerasi (100%)

KPI 3
Meningkatkan peratus pencapaian murid dalam Penilaian Berasaskan Sekolah pada band 5 dan mengurangkan
peratus pencapaian murid yang memperolehi band 1 dan band 2.

KPI 4
Menjadikan program NILAM lebih berkesan dengan program pertambahan murid yang mencapai tahap Nilam
Emas kepada 50% daripada keseluruhan murid dan memastikan Tokoh NILAM sekolah dapat mewakili ke
peringkat daerah/ negeri/ kebangsaan.
Memastikan tahap pencapaian NILAM Rakan Pembaca bertambah kepada 20% daripada keseluruhan jumlah
murid.

KPI 5
Memastikan Pusat Sumber Sekolah Kebangsaan Paloh Pintu Gang menerima pengiktirafan melalui
penganugerahan Pusat Sumber di peringkat daerah/ negeri/ kebangsaan.

KPI 6
Memastikan semua guru mencapai tahap gemilang dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.

KPI 7
Meningkatkan peratus penglibatan guru dalam kursus (LADAP) bagi meningkatkan profesionalisme keguruan
dan etika kerja.

KPI 8
Meningkatkan bilangan murid Sekolah Kebangsaan Paloh Pintu Gang yang beragama Islam celik jawi dan Al-
Quran melalui peogram JQAF yang terancang.

KPI 9
Meningkatkan kemahiran penggunaan ICT dikalangan murid melalui peningkatan penggunaaan komputer dalam
PDPc.

(69)

CARTA ORGANISASI UNIT KURIKULUM 2020

Pengerusi
Pn. Hashimah bt. Ibrahim

( Guru Besar)

Naib Pengerusi 1 Timb. Pengerusi Naib Pengerusi
Tn. Hj. Mohd Noor b. Seman Pn. Ashida bt. Abdullah En. Tan Sun Huat

(PK HEM) ( PK Pentadbiran) (PK KO)

Setiausaha
Pn. Zainah bt. Zainal

Ahli Jawatankuasa

Panitia Penilaian & Peperiksaan Pusat Sumber Unit -unit Kurikulum
Matapelajaran Sekolah

KP Bahasa Melayu S/U Peperiksaan Awam Guru Perpustakaan & Media Jadual Waktu
Pn. Hasnidar bt. Mohd Tahir Pn. Norni bt. Aziz Pn. Zainah bt. Zainal
Pn. Nik Norizan bt. Nik
Osman

KP Bahasa Inggeris S/U UPSR NILAM SU KSSR
Pn. Shahaida bt. Hamzah Pn. Mahani bt. Hamat Pn. Hasnidar bt. Mohd Tahir
Cik Norshaireen bt. Md.
Saidan

KP Sains S/U PBS/PBD Penyelaras Bestari/Google PA 21/ KBAT
Pn. Yap Ai Hoon CR/ I-Think Pn. Rosanita bt. Hassan
Pn. Nor Suzielawati bt.
Abdullah Pn. Azimah bt. Ab. Aziz DATA
En. Mohd Zaki b. Wahab
KP Matematik S/U LINUS Dalaman Bilik SAL/ MBMMBI
Pn. Suriani bt. Ismail Pn. Hjh Dek Rozita bt. Pn. Zainah bt. Zainal Pra Sekolah
Pn. Noor Yusnindawati bt.
Mohamed Noor
Zulkipli
KP Agama Islam Bimbingan & Kaunseling/
En. Zihanuddin bin Ramli Psikometrik

Pn. Norhaslina bt. Ibrahim

KP Bahasa Arab Pemulihan
Pn. Wan Nor A'zmina bt. En. Muhammad Faiq b.

Wan Omar Mohd Rasdi

KP Pend. Jasmani/ Pend. Penyelaras KAFA/ UPKK
Kesihatan Pn. Rashidah bt. Yasoa'

En. Mohd. Syahizan bin
Mohamed

KP Pend. Seni Visual

Pn . Noor Milah bt. Mohd.
Husain

KP Muzik
Pn. Rosanita bt. Hassan

KP Sejarah
Pn. Shamsiah bt. Mohamed

KP Reka Bentuk
Teknologi/TMK
Pn. Rohimah bt. Mohamad

(70)

5.3 Jawatankuasa Induk Pengurusan Kurikulum

Pengerusi : Pn.Hashimah binti Ibrahim ( Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Pn.Ashida binti Abdullah ( PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Tn.Hj.Mohd Noor bin Seman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : En.Tan Sun Huat ( PK KO)
Setiausaha : Pn.Zainah binti Zainal ( Jadual Waktu / SAL / CEFR)
Pen. Setiausaha : Pn.Shahaida binti Hamzah (S/U Kecemerlangan UPSR)
AJK : 1. Pn.Nik Norizan binti Nik Osman (S/U Peperiksaan Awam)

2. Pn.Hasnidar binti Mohd Tahir ( KP Bahasa Melayu / SU KSSR)
3. Cik Norshaireen binti Md. Saidan (KP Bahasa Inggeris / MBMMBI)
4. Pn.Yap Ai Hoon (KP Sains)
5. Pn. Suriani binti Ismail (KP Matematik)
6. En.Zihanuddin bin Ramli (KP Agama Islam)
7. Pn.Wan Nor Azmina binti Wan Omar (KP Bahasa Arab)
8. En.Mohd. Syahizan bin Mohamed (KP Pend. Jasmani/Pend. Kesihatan)
9. Pn.Noor Milah binti. Hussain (KP Pend. Seni Visual)
10. Pn.Rosanita binti Hassan (KP Muzik /PA 21/ KBAT)
11. Pn.Shamshiah binti Mohamed (KP Sejarah)
12. Pn.Rohimah binti Mohamad (KP Reka Bentuk Teknologi / TMK)
13. Pn.Norni binti Aziz (Guru Perpustakaan dan Media)
14. Pn.Mahani binti Hamat (Penyelaras NILAM)
15. En.Mohd Zaki bin Wahab (Guru Data)
16. Pn. Azimah binti Ab. Aziz (Guru Penyelaras Bestari/Frog VLE/ I-Think)
17. Pn.Hjh Dek Rozita binti Mohamed Noor (S/U LINUS Dalaman)

18. En.Muhammad Faiq bin Mohd Rasdi (Pemulihan)

19. Pn. Noor Yusnindawati binti Zulkipli (Penyelaras Pra Sekolah)
21. Pn.Nor Suzielawati binti Abdullah ( S/U PBS / PBD)
22. Pn.Hjh. Azini binti Mohd Ali Busu (Transisi)
23. Pn.Hartini binti Abu Bakar (Buku Rujukan/ LADAP)
24. Pn.Norhaslina binti Ibrahim ( Bimbingan dan Kaunseling)
25. Pn.Rashidah binti Yasoa’ (Penyelaras KAFA)

SENARAI TUGAS

1. Merancang semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran termasuk penjadualan waktu agung dan
memastikan kursus pengajian adalah bersesuaian dengan arahan Kementerian Pelajaran.

2. Merangka dan menyusun program untuk murid kelas peperiksaan UPSR

3. Merancang, menyelaras dan menilai semua aktiviti peperiksaan dan ujian sekolah.
Pengerusi : Pn. Hashimah binti Ibrahim ( Guru Besar)
Tim4b. . PMeennggeerunsailpasti k:epPernlu. aAnshteidnaagbainptieAnbgdaujallra,hke( pPekrlPuaenntpaedrbpiruasnta) kaan, alat bantu mengajar, keperluan

Naib Pebnugkeurtueskis1dan la:in-Tlanin. .Hj. Mohd Noor bin Seman (PK HEM)

Na5ib. PeMnegnegruusmi p2ul da:n mTne.nHgaj.nMaloishids Hdaastah-imdabtain kReapmerlliu(aPnKpKeop)eriksaan untuk menentukan pola-pola
Setiauskaehleamahan dan :kekPuna.taNnormAuirnidondabninatinYjuurnaonsp(roKgPraTmMKtin)dakan berikutnya.
Pen. Setiausaha : Pn. Zainah binti Zainal ( Jadual Waktu / Bilik SAL/ MBMMBI)
AJK6. Menyelaras sem: ua1a.kPtinv.itNi kikelNasorpizeamnubliihnatinN, ipkeOngsumkaunha(Sn/UdaPneppeenrgikksaayaanaAn.wam)

7. Mengkaji dan mem2a.nPtanu. tHaargsenti-ztaarbgientibAlube. pHrianltimda(rSi /sUegPiraokgaradmemUikP.SR/Skuad UPSR)

8. Menetapkan gradin3g. mPna.taHpjehl.aWjaarannNpoerriAnsgikaaht bsienktioWlaha.n Mamat ( KP Bahasa Melayu)
4. Cik Norshaireen binti Md. Saidan (KP Bahasa Inggeris)

9. Merancang, menga5n.aPlinsi.sYdaaptaAdi aHnoomne(nKilPaiSaakitnivsit)i pengajaran dan pembelajaran.

10. Mengkaji dan meni6la.iPsnu.mSbuerriadnainbibnatihIasnmtaaiml (bKaPhMana.tematik)

11. Meneliti rancangan7m. Penng. aSjhaar rtiaphauhnRano.zilah binti Syed Noh (KP Agama Islam)
8. Pn. Wan Nor Azmina binti Wan Omar (KP Bahasa Arab)

12. Meningkatkan keilm9u. aEnn.dManohkdetNraamzrpiilbainn gOumrua.r (KP Pend. Jasmani/Pend. Kesihatan)

13. Mengkaji kesesuaia1n0.isPi nk.aNndouonr gMainlashebtianpti mHuastasapienla(KjaPraPne. nd. Seni Visual)

14. Menilai prestasi mu1r1id. dPann. Rtinodsaaknaitna sbuinstui lHaans. san (KP Muzik/PA 21/ KBAT)
12. Pn. Shamshiah binti Mohamed (KP Sejarah)

15. Menyelaras penilaia1n4.bPenrt.eRruoshaimn adhanbianktitiMvi(to7ih1pa)emmabdel(aKjaPraRnetkaamBbeanhtaunk.Teknologi)
16. Mengkaji serta men1g5e.nPanl.pNaostrinbi abhinatni Aszuimz (bGeur rpuePndeirdpiukastnakdaannbdaahnanMseudmiab)er multimedia.

17. Melaksanakan tuga1s6-.tuEgna.sAlazhinaryabningAdbia.rWahakhaanbo(lPehenGyuerlauraBsesNaIrLAdaMri) semasa ke semasa.
17. En. Mazarwan bin Muhamad (Pen. Makmal Komputer/Guru Data/

E-Cakna)

5.4 Jawatankuasa Pengurusan Panitia Mata Pelajaran

Panitia Bahasa Melayu

Pengerusi : Pn.Hashimah bt.brahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Pn.Ashida bt. Abdullah (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Tn.Hj. Mohd. Noor b. Seman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : En.Tan Sun Huat (PK KO)
Ketua Panitia : Pn.Hasnidar bt. Mohd Tahir
Setiausaha : Pn.Mahani bt. Hamat
AJK : Semua Guru Bahasa Melayu

Panitia Bahasa Inggeris

Pengerusi : Pn.Hashimah bt. Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Pn. Ashida bt. Abdullah (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Tn.Hj. Mohd. Noor b. Seman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : En.Tan Sun Huat (PK KO)
Ketua Panitia : Cik Norshaireen bt. Md. Saidan
Setiausaha : Pn. Siti Noraishah bt. Yahya
AJK : Semua Guru Bahasa Inggeris

Panitia Matematik

Pengerusi : Pn.Hashimah bt. Ibrahim (Guru Besar)

Timb. Pengerusi : Pn.Ashida bt. Abdullah (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 : Tn.Hj. Mohd. Noor b. Seman (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En.Tan Sun Huat (PK KO)

Ketua Panitia : Pn.Suriani bt. Ismail

Setiausaha : Pn.Hjh. Wan Norma bt. Wan Razali

AJK : Semua Guru Matematik

Panitia Sains

Pengerusi : Pn.Hashimah bt. Ibrahim (Guru Besar)

Timb. Pengerusi : Pn.Ashida bt. Abdullah (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 : Tn.Hj. Mohd. Noor b. Seman (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En. Tan Sun Huat (PK KO)

Ketua Panitia : Pn. Yap Ai Hoon

Setiausaha : Pn. Wan Auni bt. Wan Mohamed

AJK : Semua Guru Sains

(72)

Panitia Pendidikan Agama Islam

Pengerusi : Pn.Hashimah bt. Ibrahim (Guru Besar)

Timb. Pengerusi : Pn.Ashida bt. Abdullah (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 : Tn.Hj. Mohd. Noor b. Seman (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En. Tan Sun Huat (PK KO)

Ketua Panitia : En. Zihanuddin b. Ramli

Setiausaha : Pn. Sharipah Rozilah bt. Syed Noh

AJK : Semua Guru Pendidikan Islam

Panitia Bahasa Arab : Pn.Hashimah bt. Ibrahim (Guru Besar)
: Pn.Ashida bt. Abdullah (PK Pentadbiran)
Pengerusi : Tn.Hj. Mohd. Noor b. Seman (PK HEM)
Timb. Pengerusi : En.Tan Sun Huat (PK KO)
Naib Pengerusi 1 : Pn.Wan Nor A’zmina bt. Wan Omar
Naib Pengerusi 2 : Pn.Hasnani bt. Ab. Hamid
Ketua Panitia : Semua guru Bahasa Arab
Setiausaha
AJK

Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Pengerusi : Pn.Hashimah bt. Ibrahim (Guru Besar)

Timb. Pengerusi : Pn.Ashida bt. Abdullah (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 : Tn.Hj. Mohd. Noor b. Seman (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En.Tan Sun Huat (PK KO)

Ketua Panitia : En.Mohd. Syahizan bin Mohamed

Setiausaha : En.Muhammad Faiq b. Mohd Rasdi

AJK : Semua Guru PJK

Panitia Reka Bentuk dan Teknologi / TMK

Pengerusi : Pn.Hashimah bt. Ibrahim (Guru Besar)

Timb. Pengerusi : Pn.Ashida bt. Abdullah (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 : Tn.Hj.Mohd. Noor b. Seman (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En.Tan Sun Huat (PK KO)

Ketua Panitia : Pn.Rohimah bt. Mohamad

Setiausaha : En.Mohd Zaki b. Wahab

(73)

Panitia Pendidikan Muzik

Pengerusi : Pn.Hashimah bt. Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Pn.Ashida bt. Abdullah (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Tn.Hj. Mohd. Noor b. Seman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : En.Tan Sun Huat (PK KO)
Ketua Panitia : Pn.Rosanita bt. Hassan
Setiausaha : Pn.Hasnidar bt. Mohd. Tahir
AJK : Semua Guru Muzik

Panitia Sejarah

Pengerusi : Pn.Hashimah bt. Ibrahim (Guru Besar)

Timb. Pengerusi : Pn.Ashida bt. Abdullah (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 : Tn.Hj. Mohd. Noor b. Seman (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En.Tan Sun Huat (PK KO)

Ketua : Pn.Shamshiah bt. Mohamed

Setiausaha : Pn.Yap Ai Hoon

AJK : Semua Guru Sejarah

Panitia Pendidikan Seni Visual

Pengerusi : Pn.Hashimah bt. Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Pn.Ashida bt. Abdullah (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Tn.Hj. Mohd. Noor b. Seman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 :
Ketua Panitia : Pn.Noor Milah bt. Hussain @ Ghazali
Setiausaha : Pn.Hjh. Azini BT. Mohd Ali Busu
Ajk : Semua Guru Pendidikan Seni

(74)

SENARAI TUGAS
JK PENGURUSAN PANITIA

1. Merancang dan menyediakan rancangan pelajaran, pengajaran tahunan dan penggal yang
selaras.

2. Memastikan keberkesanan pengajaran mata pelajaran berkenaan pada setiap masa.
3. Berusaha membaiki sebarang kelemahan yang ada dalam setiap aspek pengajaran dan

pembelajaran di sekolah.
4. Berusaha mengadakan teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran yang terbantu dan saintifik

serta berkesan diamalkan untuk memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepada murid.
5. Membuat cadangan penggunaan buku teks, buku kerja dan buku rujukan guru.
6. Setiausaha panitia mata pelajaran hendaklah menyiapkan minit mesyuarat selepas setiap kali

mesyuarat diadakan.
7. Memastikan prestasi pencapaian mata pelajaran masing-masing sentiasa baik dan meningkat.
8. Menyelaras dan merangka program pemulihan.
9. Mengkaji dan menganalisa keputusan peperiksaan murid dan merancang program / aktiviti

untuk mengatasi kelemahan dalam P & P.
10. Membuat cadangan buku rujukan murid, keperluan bahan Bantu mengajar kepada penyelaras

Pusat Sumber Sekolah.
11. Membuat penetapan dan penyelarasan soalan-soalan ujian dan peperiksaan.
12. Merangka dan menyusun program pemulihan, pengukuhan dan pengkayaan.
13. Mengadakan ‘inhouse-training’ kepada ahli panitia apabila perlu.
14. Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
15. Menyelenggarakan fail panitia dan rekod yang kemaskini.
16. Menyelaras rancangan mengajar.
17. Mendapatkan sumber pelajaran terbaru dan kemaskini.
18. Melaksanakan pencerapan kepada ahli panitia.
19. Melaksanakan semakan buku latihan / nota murid kepada ahli panitia
20. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.

(75)

SENARAI TUGAS
GURU MATA PELAJARAN

1. Memiliki, memahami dan boleh mentafsir serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan
huraian mata pelajaran yang berkaitan.

2. Memahami dan mematuhi pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran
yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai, iaitu dari segi
pengetahuan, kemahiran dan kebolehan yang harus dicapai di akhir tiap penggal bagi setiap tahun.

3. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepada Guru Besar
pada masa yang ditetapkan.

4. Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh
setahun / sepenggal / seminggu / harian dan melaksanakan pengajaran mengikut Rancangan Pelajaran
yang disediakan.

5. Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa buku latihan murid dan
memulangkan semula secepat mungkin.

6. Menyerahkan/menunjukkan buku latihan murid kepada Guru Besar / wakilnya pada masa yang
dikehendaki.

7. Menjalankan Ujian Bulanan dan penilaian kepada murid dan merekodkan soalan-soalan dan
keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar.

8. Mengesan kelemahan murid dan menjalankan kelas pemulihan / bimbingan.
9. Menjadi ahli dalam Panitia Mata Pelajaran, menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan

mesyuarat Panitia.
10. Guru Mata Pelajaran hendaklah menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh

Kementerian Pendidikan / Jabatan Pendidikan Negeri / Pejabat Pendidikan Daerah.
11. Memastikan keselamatan murid di makmal sains/ makmal komputer / bengkel KH / bilik SAL / bilik

APD serta mengawasi penggunaan peralatan.
12. Menghadiri mesyuarat / taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang

dikelolakan oleh Kementerian Pendidikan / Jabatan Pendidikan Negeri / Pejabat Pendidikan Daerah
dan menyampaikan semula maklumat yang diterima kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran
yang sama.
13. Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata pelajaran
yang diajar demi meninggikan lagi prestasi P&P.
14. Melaporkan kepada Ketua Panitia tentang masalah pengajaran dan pembelajaran untuk tindakan
selanjutnya.
15. Menjaga kebersihan dan keselamatan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan, memastikan
bahawa alat bantuan mengajar yang digunakan secara meluas dan berkesan. Bertanggungjawab
dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan Pusat Sumber Sekolah.
16. Mengadakan sudut mata pelajaran yang diajar dalam kelas yang diajar.
17. Membantu menguruskan Bank Soalan.

(76)

5.5 : Jawatankuasa Peperiksaan

Pengerusi : Pn.Hashimah bt. Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Pn.Ashida bt. Abdullah (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Tn.Hj. Mohd. Noor bin Seman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : En.Tan Sun Huat (PK KO)
Setiausaha : Pn. Nik Norizan bt. Nik Osman (Peperiksaan Awam / UPSR)
Pen.S/U : En. Mohd. Azni bin Fauzi
AJK : Pn. Hasniza bt. Abdul Halim (Soalan UBB )

Pn. Hjh. Wan Norma bt. Wan Razali (Soalan UBB)
Pn. Nor Suzielawati bt. Abdullah (PBS / PBD)
Pn. Hjh. Dek Rozita bt. Mohamed Nor (LINUS)
Pn. Norhaslina bt. Ibrahim (Ujian Psikometrik)
En. Muhammad Faiq b. Mohd Rasdi (Pemulihan & PAJSK / SEGAK)
Pn. Rashidah bt. Yasoa’ ( KAFA/ UPKK)

SENARAI TUGAS

1. Setiausaha Peperiksaan Dalaman
a. Membantu merangka takwim peperiksaan untuk tahun berkenaan.
b. Menyediakan jadual ujian atau peperiksaan tahun berkenaan kepada murid dan guru.
c. Menguruskan tugas penyediaan soalan setiap mata pelajaran di tahun berkenaan.
d. Menyediakan bahan atau peralatan yang diperlukan untuk ujian atau peperiksaan.
e. Menguruskan hal penyediaan percetakan dan keselamatan soalan.
f. Mempastikan murid menduduki ujian atau peperiksaan dengan cara dan suasana yang betul.
g. Mempastikan semua soalan sampai kepada murid dan semua jawapan sampai kepada pemeriksanya.
h. Menyempurnakan semua analisis keputusan ujian atau peperiksaan.
i. Mempamerkan semua keputusan peperiksaan dan target dalam bentuk graf dan jadual, sebagaimana
yang dikehendaki.
j. Pada akhir tahun, menyusun murid-murid mengikut keputusan yang telah dicapai dan mengagihkan
kepada kelas yang bersesuaian.
k. Menyediakan senarai murid baru mengikut kelas yang telah disusun.
l. Menyediakan borang analisis Headcount mata pelajaran dan senarai nama berdasarkan kumpulan
sasaran dan diserahkan kepada ketua panitia.
m. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Gur Besar dari semasa ke semasa.

2. Setiausaha Peperiksaan Luar
a. Menguruskan penyediaan program kemasukan peperiksaan UPSR.
b. Menyediakan senarai nama untuk PAFA / PEKA.
c. Menghadiri / memberi taklimat mengenai peperiksaan.
d. Menganalisis keputusan peperiksaan.
e. Menyempurnakan segala borang maklumat yang dikehendaki oleh pihak-pihak tertentu mengenai
keputusan peperiksaan.
f. Mempamerkan semua keputusan peperiksaan dan target dalam bentuk graf dan jadual, sebagaimana
yang dikehendaki.
g. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.

(77)

5.6 Jawatankuasa Kecemerlangan Akademik / UPSR

Pengerusi : Pn.Hashimah bt. Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Pn.Ashida bt. Abdullah (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Tn.Hj. Mohd. Noor b. Seman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : En.Tan Sun Huat (PK KO)
Setiausaha : Pn. Shahaida bt. Hamzah
Pen.S/U : Pn. Nik Norizan bt. Nik Osman
Bendahari : Pn. Suriani bt. Ismail
AJK : Pn. Norhaslina bt. Ibrahim ( Guru Bimbingan & Kaunseling)

Pn. Mahani bt. Hamat
En. Mohd Zaki b. Wahab
En. Mohd Azni b. Fauzi
Pn. Zainah bt. Zainal
Pn. Norshila bt. Saidin
Pn. Siti Noraishah bt. Yahya
Cik Norshaireen bt. Md Saidan
Pn. Yap Ai hoon
Pn. Juhaida bt. Ramli
Pn. Wan Auni bt. Wan Mohamed
Pn. Hjh. Wan Norma bt. Wan Razali
Pn. Norni bt. Aziz
Pn. Noor Milah bt. Mohd. Husain@Ghazali
Pn. Hjh. Nor Azipah bt Othman

SENARAI TUGAS

1. Merancang dan menyediakan rancangan pelajaran, pengajaran tahunan dan penggal yang selaras.
2. Mengadakan mesyuarat untuk merangka strategi ke arah kecemerlangan. Merancang dan menyelaras

kelas tambahan harian dan dalam cuti persekolahan.
3. Mengadakan ceramah kemahiran belajar “study smart”.
4. Menganjurkan strategi menjawab soalan dan persediaan menghadapi peperiksaan.
5. Melaksanakan program mentor-mentee & Pembimbing Rakan Sebaya.
6. Mengelola bengkel ceramah bagi mata pelajaran dengan menjemput penceramah-penceramah luar.
7. Mengadakan solat hajat dan majlis restu ilmu.
8. Menyediakan hadiah kepada murid-murid cemerlang sebagai galakan.
9. Mengadakan kem motivasi untuk meningkatkan minat belajar murid.
10. Mengadakan perjumpaan dengan ibu bapa atau penjaga murid dari semasa ke semasa.
11. Mempamerkan keputusan peperiksaan murid yang cemerlang selepas setiap ujian atau peperiksaan.
12. Menjemput guru-guru lain seperti guru pakar dan ketua pemeriksa sekiranya perlu.
13. Mengenalpasti murid yang ada potensi untuk mendapat cemerlang.
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.

(78)

5.7 : Jawatan Kuasa Pusat Sumber Sekolah / Teknologi

Pengerusi : Pn.Hashimah bt. Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Pn.Ashida bt. Abdullah (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Tn.Hj. Mohd. Noor b. Seman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : En. Tan Sun Huat (PK KO)
Setiausaha : Pn. Norni bt. Aziz (Guru Perpustakaan Dan Media)
AJK : Pn. Azimah bt. Ab. Aziz ( Penyelaras Bestari/ Makmal Komputer)

En. Mohd Zaki b. Wahab (Guru Data/ E-Cakna)
Pn. Siti Noraishah bt Yahya (Bilik Perpustakaan)
Pn. Hjh. Dek Rozita bt. Mohamed Noor (BBM)
Pn. Mahani bt. Hamat (NILAM)
Pn. Hjh. Nor Azipah bt. Othman (Pondok/Laluan Ilmu)
Pn. Zainah bt. Zainal (Bilik SAL/MBMMBI)
Pn. Hasnah bt. Hassan (Papan Kenyataan/Pameran)
Pn. Sharipah Rozilah bt. Syed Noh(Keceriaan)
Semua Ketua Panitia

SENARAI TUGAS

1. Menyediakan rancangan jangka panjang dan jangka pendek.
2. Memperbanyakkan koleksi PSS
3. Mempertingkatkan penggunaan PSS
4. Memastikan kelengkapan PSS
5. Memastikan keselesaan / keceriaan PPS
6. Memastikan pengurusan PSS berjalan lancar
7. Pengagihan tugas mengikut unit-unit yang berkenaan./ Membentuk Lembaga Pusat Sumber

dan Perpustakaan
8. Merancang kursus dan bengkel dalam dan luar untuk guru dan murid PSS / membantu

melaksanakan program Perkembangan Staf
9. Penyebaran maklumat kepada guru dan murid mengenai PSS dan penggunaannya.
10. Memastikan buku stok dikemaskini.
11. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan.
12. Memastikan peraturan PSS dilaksanakan dan dipatuhi.
13. Merancang aktiviti dan melaksanakannya.
14. Menilai perjalanan PSS dan membuat tindakan susulan

(79)

PERPUSTAKAAN

1. Menyediakan carta organisasi ahli jawatankuasa perpustakaan sekolah
2. Menyediakan jadual pengagihan tugas dikalangan ahli jawatankuasa perpustakaan.
3. Menguruskan perlantikan pengawas PSS.
4. Menyediakan peraturan penggunaan perpustakaan
5. Memastikan peraturan ini difahami dan dipatuhi oleh semua murid.
6. Melatih pengawas PSS yang baru dilantik supaya mahir dengan peraturan dan keadaan di

perpustakaan.
7. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan
8. Menyediakan senarai buku yang patut dibeli mengikut keutamaan
9. Menguruskan pembelian buku.
10. Merekodkan buku perolehan dalam buku stok
11. Mengkelaskan buku mengikut system yang digunakan di sekolah.
12. Melaksanakan aktiviti yang telah dirancang.
13. ‘Merawat’ buku.
14. Menguruskan hapuskira buku.

15. Membuat laporan tahunan untuk rekod.

PENGURUSAN BILIK BBM

1. Menyediakan carta organisasi bagi setiap bilik/unit BBM
2. Menyediakan jadual agihan tugas bagi setiap bilik/BBM
3. Memastikan alat-alat BBM yang berkuasa elektrik dan bahan software sentiasa dalam keadaan

baik.
4. Melaporkan kepada penyelaras PSS jika berlaku sebarang kerosakkan atau kehilangan.
5. Mengemas, menyimpan dan menentukan bahawa alat-alat tersebut sentiasa selamat dan tidak

rosak selepas digunakan.
6. Mengadakan peraturan dan cara-cara penggunaan BBM
7. Menguruskan penggunaan BBM/APD secara berterusan.
8. Menyelaraskan rancangan TV Pendidikan mengikut jadual waktu sekolah.
9. Memastikan keselamatan BBM/APD.
10. Membantu Guru Besar dalam urusan pemilihan, sebut-harga alat-alat BBM/APD.
11. Menggalakkan penggunaan alat BBM/APD dalam pengajaran dan direkodkan dengan kemas
12. Memastikan bilik BBM/APD sentiasa kemas dan ceria
13. Menyediakan Laporan Tahunan BBM/APD.
14. Memberi Khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukannya.
15. Membantu melaksanakan program perkembangan Staf.

(80)

5.7.1 Jawatankuasa Nilam

Penyelaras Program : Pn.Norni Bt Aziz (Guru Perpustakaan & Media)
Setiausaha : Pn. Mahani bt. Hamat (Penyelaras NILAM)
AJK : Pn. Siti Noraishah bt.Yahya (Ketua Perpustakaan)

Pn. Hasnidar bt Mohd Tahir (Guru Rakan Pembaca)
Pn. Hartini bt. Abu Bakar (Guru Data NILAM)
En. Mohd Zaki b. Wahab (Wakil PIBG)
Ketua-ketua Panitia
Semua Guru Kelas

PENGURUSAN NILAM

1. Pelancaran Program NILAM
2. Mengadakan kempen membaca kepada semua murid.
3. Mengadakan pertandingan membina minda.
4. Mengadakan pertandingan membaca terbanyak.

(81)

5.7.2 Jawatankuasa Makmal Komputer / Google Classroom

Pengerusi : Pn.Hashimah bt. Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Pn.Ashida bt. Abdullah (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Tn.Hj. Mohd. Noor b. Seman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : En.Tan Sun Huat (PK KO)
Penyelaras : Pn.Azimah bt. Ab.Aziz ( Guru Penyelaras Bestari/ Google Classroom)
Setiausaha : Pn.Hartini bt. Abu Bakar ( Pengurusan Peralatan ICT)
AJK : Semua Ketua Panitia

En.Zihanuddin b. Ramli (SSQS)
Pn.Norni bt. Aziz (Guru Perpustakaan & Media)
Pn.Rohimah bt. Mamat@Mohamad ( K.Panitia RBT/TMK)
Pn.Nik Norizan bt. Nik Osman (S/U Peperiksaan/UPSR)
Pn.Wan Nor Azmina bt. Wan Omar (Jadual Waktu/Buku Penggunaan)
Pn.Zakirah bt. Abdullah (Keceriaan)
Pn.Hasnani bt. Ab Hamid ( Keceriaan)
Ketua Pembantu Tadbir
Semua guru matapelajaran

SENARAI TUGAS

1. Mengurus dan menyenggara kemudahan ICT dan perisian-perisian aplikasi yang
dibekalkan serta menyelesaikan masalah teknikal yang mungkin timbul.

2. Memastikan kemudahan infrastruktur teknologi yang diterima daripada pembekal atau
kontraktor memenuhi speksifikasi seperti ditentukan oleh KPM..

3. Mengurus dan memastikan rangkaian LAN dan WAN berjalan dengan baik setiap hari
termasuk peralatan rangkaian seperti pelayan, modem, router, hub dan sebagainya.

4. Memastikan kesemua infrastruktur teknologi berada dalam keadaan baik.
5. Memastikan kebersihan dan persekitaran yang selesa bagi bilik -bilik kemudahan

infrastruktur teknologi ditempatkan.
6. Menyediakan keperluan peralatan ICT untuk guru dan membantu serta membimbing

mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran.
7. Memastikan semua aplikasi perisian yang dipasang berfungsi seperti yang diperlukan

oleh pihak pengguna.
8. Mengurus keperluan infrastruktur teknologi untuk kegunaan warga sekolah dan

membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam aktiviti -aktiviti
sekolah.
9. Melatih guru menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan
penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
10. Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan pengetahuan dan
kemahiran guru-guru, murid-murid dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem
aplikasi seperti bahan pengajaran dan pembelajaran.
11. Memastikan audit penggunaan kemudahan ICT dijalankan untuk menentukan
keberkesanan penggunaan tersebut.
12. Melatih staf menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan
penggunaannya di dalam aktiviti pengurusan dan pentadbiran.
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.
14.

(82)

5.7.3 : Jawatankuasa Bilik SAL/ MBMMBI

Pengerusi : Pn.Hashimah bt. Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Pn.Ashida bt. Abdullah (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Tn.Hj. Mohd. Noor bin Seman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : En.Tan Sun Huat (PK KO)
Penyelaras : Pn.Norni bt. Aziz (Guru Perpustakaan dan Media)
Setiausaha : Pn.Zainah bt. Zainal
Pen. Setiausaha1 : Pn.Norshila bt. Saidin
Pen. Setiausaha 2 : Pn.Hasnidar bt. Mohd Tahir
AJK : Semua Guru Subjek Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris

SENARAI TUGAS
1. Menguruskan stok, inventori dan harta modal peralatan MBMMBI.
2. Menguruskan bahan dokumentasi seperti surat pekeliling, manual dan lesen perisian.
3. Memproses bahan-bahan sokongan pengajaran dan pembelajaran serta bahan sumber perisian

kursus.
4. Menyediakan dan menyimpan rekod agihan alat-alat MBMMBI.
5. Menyediakan jadual pemeriksaan dan penyelenggaraan perkakasan berkala.
6. Melaporkan kerosakan kepada pihak berkenaan.
7. Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan.
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.

SENARAI TUGAS
1. Bertanggungjawab tentang kebersihan, kekemasan, perhiasan, pameran dan segala peralatan yang

terdapat di Bilik SAL.

2. Mengurus dan menyelia penggunaan Bilik SAL oleh pihak dalaman atau luaran yang diluluskan oleh

pihak sekolah.

3. Mengawalselia dan mengemaskini inventori peralatan, bahan-bahan dan penggunaan bilik.

4. Mengumpul, mengawalselia dan menilai peralatan dan bahan yang sesuai ditempatkan di Bilik SAL.

5. Lain-lain tugas dan tanggungjawab yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.

6. Melengkapkan bilik dengan :
o Piagam Pelanggan
o Falsafah Pendidikan Negara
o Carta Organisasi
o Sejarah Sekolah
o Pelan Lokasi Sekolah
o Program khas sekolah
o Menyediakan jadual penggunaan

7. Memastikan bilik sentiasa bersih dan kemas

(83)

5.8 : Jawatankuasa Jadual Waktu

Pengerusi : Pn. Hashimah bt. Ibrahim (Guru Besar)

Timb. Pengerusi : Pn. Ashida bt. Abdullah (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Mohd. Noor b. Seman (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En. Tan Sun Huat (PK KO)

Setiausaha : Pn. Zainah bt. Zainal

AJK : Pn. Shahaida bt. Hamzah

Pn. Norshila bt. Saidin

En. Mohd Zaki b. Wahab

Pn. Juhaida bt. Ramli

Pn. Zaini bt. Che Mohd Yusof

SENARAI TUGAS
1. Menentukan bilangan kelas dan kelayakan guru.
2. Pengagihan mata pelajaran dan bilangan waktu yang sesuai .
3. Menentukan guru kelas berdasarkan kelas yang diajar.
4. Menentukan jadual waktu induk dan persendirian disediakan pada waktu yang ditetapkan.
5. Menyediakan analisa jadual ganti.

5.9 : Jawatankuasa Transisi (Tahun 1)

Pengerusi : Pn. Hashimah bt. Ibrahim (Guru Besar)

Timb. Pengerusi : Pn. Ashida bt. Abdullah (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Mohd. Noor bin Seman (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En. Tan Sun Huat (PK KO)

Setiausaha : Pn. Hjh.Azini bt. Mohd.Ali Busu

Pen. Setiausaha : Pn. Latifah bt. Zakaria

AJK : Pn. Rozan bt. Mohamed

Pn. Siti Mariam bt. Hashim

Semua Guru Tahun 1

SENARAI TUGAS
1. Melaksanakan program transisi.
2. Bertanggungjawab memastikan program Transisi mencapai objektif.
3. Memastikan program Transisi dapat menimbulkan minat murid terhadap pengajaran dan

pembelajaran pada jangkamasa yang ditentukan.
4. Membuat penilaian dari masa ke semasa tentang keberkesanan program atau aktiviti-aktiviti yang

dijalankan serta membuat tindakan susulan ke arah penyelesaian.
5. Membuat laporan dan didokumentasikan.

(84)

5.10 Jawatankuasa LINUS Dalaman

Pengerusi : Pn. Hashimah bt. Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Pn. Ashida bt. Abdullah (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Mohd. Noor b. Seman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : En. Tan Sun Huat (PK KO)
Ketua/Penyelaras : Pn. Hjh. Dek Rozita bt. Mohamed Noor ( LINUS Bahasa Melayu)
Setiausaha : Pn. Rozan bt. Mohamed ( LINUS Bahasa Inggeris)
AJK : Pn. Siti Mariam bt. Hashim

Pn. Rosanita bt. Hassan
Pn. Hjh. Suriani bt. Sulaiman
Pn. Hjh. Azini bt. Mohd. Ali Busu
Pn. Shuriana bt. Ab. Kadir

SENARAI TUGAS

1. Merancang dan melaksanakan program LINUS sepanjang tahun
2. Mengenalpasti murid-murid yang terlibat.
3. Bertanggungjawab memastikan program LINUS mencapai objektif.
4. Memastikan murid yang dipilih dalam program ini menerima perubahan pada jangkamasa

yang ditentukan.
5. Membuat penilaian dari masa kesemasa tentang keberkesanan program atau aktiviti-

aktiviti yang dijalankan serta membuat tindakan susulan kearah penyelesaian.

6. Membuat laporan dan didokumentasikan.

5.11 : Jawatankuasa Program Intervensi / Pemulihan / SEGAK

Pengerusi : Pn. Hashimah bt. Ibrahim (Guru Besar)

Timb. Pengerusi : Pn. Ashida bt. Abdullah (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Mohd. Noor b. Seman (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En. Tan Sun Huat (PK KO)

Setiausaha : En. Muhammad Faiq b. Mohd Rasdi

AJK : Pn. Mohd. Syahizan b. Mohamed

Pn. Hasniza bt. Abd. Halim
Pn. Rashidah bt. Yasoa’ (Jawi)

Semua guru Bahasa Melayu & Matematik Kelas Aktif

Semua guru subjek PJ Tahap 2

SENARAI TUGAS

1. Merancang dan melaksanakan program Intervensi / Pemulihan / LINUS Tegar sepanjang tahun
2. Mengenalpasti murid-murid yang terlibat.
3. Bertanggungjawab memastikan program Intervensi / Pemulihan / LINUS Tegar mencapai objektif.
4. Memastikan murid yang dipilih dalam program ini menerima perubahan pada jangkamasa yang

ditentukan.
5. Membuat penilaian dari masa kesemasa tentang keberkesanan program atau aktiviti-aktiviti yang

dijalankan serta membuat tindakan susulan kearah penyelesaian.
6. Membuat laporan dan didokumentasikan.

(85)

5.12 : Jawatankuasa Pra Sekolah

Pengerusi : Pn. Hashimah bt. Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Pn. Ashida bt. Abdullah (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Mohd. Noor b. Seman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : En. Tan Sun Huat (PK KO)
Penyelaras : Pn. Noor Yusnindawati bt. Zulkipli
Setiausaha : Pn. Rujelis@Anisah bt. Ashari
Bendahari : Pn. Shazatul Azuarina bt. Yusoff (PT)
AJK : Pn. Siti Mariam bt. Hashim (Penyelaras Thn 1)
Pn. Sharipah Rozilah bt. Syed Noh (Guru Agama PraSekolah)
Pn. Siti Fatikah bt. Abdullah (PPM Pra Budi)
Pn. Rohaida bt. Mat Yassin (PPM Pra Jasa)

5.13 : Jawatankuasa KBAT / Pembelajaran Abad 21

Pengerusi : Pn.Hashimah bt. Ibrahim (Guru Besar)

Timb. Pengerusi : Pn.Ashida bt. Abdullah (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 : Tn.Hj. Mohd. Noor b. Seman (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En.Tan Sun Huat (PK KO)

Setiausaha : Pn.Rosanita bt. Hassan

AJK : Semua Ketua Panitia

Semua Guru Kelas

5.14 : Jawatankuasa Pentaksiran Bilik Darjah ( PBD) / PBS

Pengerusi : Pn. Hashimah bt. Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Pn. Ashida bt. Abdullah (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Mohd. Noor b. Seman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : En. Tan Sun Huat (PK KO)
Setiausaha : Pn. Nor Suzielawati bt. Abdullah
Pen. Setiausaha : Pn. Shuriana bt. Abdul Kadir
AJK : Pn. Hasnidar bt. Mohd Tahir ( Penyelaras B.Melayu)

Cik Norshaireen bt. Md. Saidan (Penyelaras B.Inggeris)
Pn. Yap Ai Hoon (Penyelaras Sains)
Pn. Suriani bt. Ismail (Penyelaras Matematik)
En. Zihanuddin b. Ramli (Penyelaras Agama Islam)
Pn. Rohimah bt. Mohamed ( Penyelaras RBT/TMK)
Pn. Shamshiah bt. Mohamed ( Penyelaras Sejarah)
En. Mohd. Syahizan b. Mohamed ( Penyelaras PJ/PK )
Pn. Wan Nor Azmina bt. Wan Omar (Penyelaras Bahasa Arab)
Pn. Noor Milah bt. Hussain (Penyelaras Pend. Seni Visual)
Pn. Rosanita bt. Hassan (Penyelaras Pen. Muzik)
Semua Guru Tahap 1 dan 2

(86)

5.15 : Jawatankuasa Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

Pengerusi : Pn. Hashimah bt. Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Pn. Ashida bt. Abdullah (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Mohd. Noor bin Seman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : En. Tan Sun Huat (PK KO)
Setiausaha : Pn. Hasnidar bt. Mohd. Tahir (Panitia B.Melayu)
Pen. Setiausaha : Pn. Siti Mariam bt. Hashim
AJK : Cik Norshaireen bt. Md. Saidan (Panitia B.Inggeris)

Pn. Yap Ai Hoon (Panitia Sains)
Pn. Suriani bt. Ismail (Panitia Matematik)
En. Zihanuddin b. Ramli (Panitia Agama Islam)
Pn. Hjh. Dek Rozita bt. Mohamed Noor
Pn. Hjh. Azini bt. Mohd. Ali Busu
Semua Guru Tahap 1 dan 2

SENARAI TUGAS
1. Melaksanakan kurikulum yang dikeluarkan oleh KPM.
2. Bertanggungjawab memastikan KSSR mencapai objektif.
3. Memahami intipati Standard Kurikulum yang dibina berasaskan enam tunjang iaitu Komunikasi;

Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Literasi Sains dan Teknologi; Fizikal dan Estetika; dan
Keterampilan Diri.
4. Membangunkan modal insan yang seimbang, berpengetahuan dan berketerampilan.

5.16 : Jawatankuasa Kelas Fardhu Ain ( KAFA)

Pengerusi : Pn. Hashimah bt. Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Pn. Ashida bt. Abdullah (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Mohd. Noor b. Seman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : En. Tan Sun Huat (PK KO)
Setiausaha : Pn. Rashidah bt. Yasoa’
Pen. Setiausaha : Pn. Wan Nuraishah bt. Wan Mohd Ghazali
AJK : Semua guru KAFA

(87)

NAMA GURU KELAS TAHUN 2020

TAHUN NAMA GURU CATATAN
Penyelaras
Pra Jasa Pn. Noor Yusnindawati bt. Zulkipli Penyelaras
Pra Budi Pn. Rujelis@ Anisah bt. Ashari Penyelaras
Pemulihan En. Mohd Faiq b. Mohd Rasdi
Penyelaras
1 Inovatif Pn. Siti Mariam bt. Hashim
1 Kreatif Pn. Hjh. Azini bt. Mohd. Ali Busu Penyelaras
1 Proaktif Pn. Rozan bt. Mohamad
1 Aktif Pn. Latifah bt. Zakaria Penyelaras

2 Inovatif Pn. Norsuzielawati bt. Abdullah Penyelaras
2 Kreatif Pn. Hasnani bt. Abdul Hamid
2 Proaktif Pn. Wan Auni bt. Wan Mohamed Penyelaras
2 Aktif Pn. Rashidah bt. Yasoa’

3 Inovatif Pn. Rosanita bt. Hassan
3 Kreatif Pn. Hasnidar bt. Mohd. Tahir
3 Proaktif Pn. Rohimah bt. Mohamed
3 Aktif Pn. Shuriana bt. Abdul Kadir

4 Inovatif Pn. Hjh. Dek Rozita bt. Mohamed
Noor
4 Kreatif Pn. Siti Noraishah bt. Yahya
4 Proaktif Pn. Hasnah bt. Hassan
4 Aktif Pn. Mazleena bt. Hasan

5 Inovatif Pn. Hartini bt. Abu Bakar
5 Kreatif Pn. Shahaida bt. Hamzah
5 Proaktif Pn. Yap Ai Hoon
5 Aktif Pn. Hasniza bt. Abdul Halim

6 Inovatif Pn. Mahani bt. Hamat
6 Kreatif Pn. Suriani bt. Ismail
6 Proaktif Pn. Hjh. Wan Norma bt. Wan Razali
6 Aktif Pn. Noor Milah bt. Mohd.
Husain@Ghazali

(88)


Click to View FlipBook Version