The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Norni Aziz, 2019-12-23 09:52:41

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020- HAL EHWAL MURID

Bab 6 -Pengurusan HEM 2020

Bab 6 : Pengurusan Hal Ehwal Murid

6.1 PANDUAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

1. Pengenalan

 Bahagian Hal Ehwal Murid adalah bertanggungjawab di dalam semua urusan yang berkaitan dengan
perhubungan murid, bantuan kewangan , kesihatan, tatatertib , kegiatan murid , kebajikan, pinjaman
SPBT dan semua kegiatan yang berkaitan dengan murid.

 Dalam usaha untuk mencapai matlamat yang tersebut di atas, Unit Hal Ehwal Murid telah membentuk
Jawatan Kuasa Pengurusan Hal Ehwal Murid bagi menjana pengurusan yang lebih efisyen.

 Jawatankuasa yang dibentuk ini akan memantau segala bentuk program dan aktiviti bagi memastikan
segala bentuk perkhidmatan yang diberikan akan dinikmati semua pihak, terutama murid sekolah.

2. Rasional

Melaksanakan program pembangunan sahsiah dan kepimpinan murid. Keseimbangan di antara
 bidang akademik dan pembangunan sahsiah adalah penting ke arah pencapaian wawasan dan
 pembangunan negara di masa hadapan.
 Menyediakan dan memberi kemudahan dan perkhidmatan yang diperlukan oleh murid demi
melahirkan suasana yang kondusif untuk pembelajaran.
Memberi kesedaran, dorongan dan galakan kepada murid untuk mempertingkatkan penglibatan
dalam aktiviti kokurikulum ke arah melahirkan murid cemerlang dan berkualiti tinggi.
Pihak berkuasa tatatertib murid bertujuan untuk membentuk murid yang berdisiplin tinggi dan
menghalang sebarang usaha dan aktiviti yang boleh menghancurkan masa depan murid.

3. Falsafah Pendidikan Negara

"Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara"

4. Visi
Jawatankuasa hal ehwal murid komited untuk menjadikan jawatankuasa hal ehwal murid Sekolah
Kebangsaan Paloh Pintu Gang sebagai badan pengurusan hal ehwal murid yang berkualiti di negeri Kelantan
pada tahun 2020.

5. Misi

 Memastikan kebajikan murid diberi perhatian pada tahap kualiti tinggi.
 Memastikan keselamatan murid sentiasa berada dalam keadaan yang terpelihara.

6. Moto

“Cakna Guru Murid Cemerlang”.

7. Matlamat
 Membantu dalam perkembangan diri dan sahsiah murid supaya murid berfungsi sebagai individu yang
seimbang, berdikari, berpengetahuan dan berkemahiran, berfikiran kreatif dan kritikal.
 Memupuk potensi dan kebolehan ke tahap maksima serta menyuburkan potensi kepimpinan.
 Melahirkan murid yang seimbang dari segi akademik, pembangunan, sahsiah dan berkemampuan dalam
aktiviti Kokurikulum serta mempunyai daya saing yang tinggi dalam pasaran buruh masa depan.

{M/S 89}

Bab 6 : Pengurusan Hal Ehwal Murid

8. Matlamat Pengurusan Strategik
Matlamat Strategik Jawatankuasa Hal Ehwal Murid membantu Sekolah Kebangsaan Paloh Pintu Gang
dalam mencapai VISI dan MISI adalah seperti berikut ;
8.1 Menyediakan perkhidmatan Hal Ehwal Murid yang memenuhi kualiti tinggi Jabatan Pendidikan
Negeri.
8.2 Meningkatkan tahap kepatuhan murid kepada peraturan sekolah sehingga mencapai kesalahan berat
sifar.
8.3 Mewujudkan suasana sekolah yang kondusif dengan memberikan perhatian kepada kepelbagaian
agama dan bangsa melalui penglibatan dalam bidang ko-kurikulum.
8.4 Membuka peluang seluas-luasnya kepada murid supaya dapat menikmati perkhidmatan dan bantuan
yang diberikan oleh pihak sekolah.

9. Sasaran Pengurusan;
9.1 Murid
9.2 Ibu Bapa / Penjaga.
9.3 Guru / Staff Sokongan Sekolah.
9.4 Masyarakat

10. Objektif.

10.1 Membentuk sikap baru murid iaitu bangga terhadap sekolah, mempunyai ketaatan, berpenghayatan
agama , berdisiplin dan mempunyai nilai-nilai kepimpinan yang cemerlang.

10.2 Membina keperibadian yang unggul, berdikari dan tabah menghadapi cabaran hidup.
10.3 Menggalakkan lebih ramai murid dalam aktiviti murid dan Kokurikulum.
10.4 Menghasilkan murid yang sihat, cergas dan berwibawa.
10.5 Meningkatkan keprihatinan dan penglibatan ibu bapa terhadap aktiviti sekolah anak mereka.
10.6 Menyediakan kemudahan penginapan yang sesuai dan suasana pembelajaran yang selesa.
10.7 Menyediakan kemudahan bersukan yang sebaik mungkin kepada murid.
10.8 Membentuk murid yang mempunyai sifat ihsan , suka bersedekah dan membuat kebajikan.
10.9 Menanam nilai-nilai murni di hati murid agar:

 Berbudi bahasa
 Tolong menolong
 Hormat menghormati
 Berdikari, berdisiplin dan berakhlak mulia.
 Melatih murid bersifat jimat cermat.
 Memberi bantuan kepada murid yang kurang bernasib baik melalui PIBG dan badan

kebajikan murid.
 Membimbing dan membantu murid yang lemah serta bermasalah dalam pembelajaran.
 Melatih murid menjaga keselamatan dan kebersihan diri.
 Menanam sifat kepimpinan serta mempertingkatkan bakat murid.
 Menanam sikap menghargai hak orang lain.
 Menanam semangat cintakan sekolah dan ilmu pengetahuan.
 Memberi penghargaan kepada murid.

{M/S 90}

Bab 6 : Pengurusan Hal Ehwal Murid

6.2 Carta Organisasi HEM

Naib Pengerusi 1 Pengerusi: Naib Pengerusi 2
PN HASHIMAH BT IBRAHIM
PN ASHIDA BT ABDULLAH EN TAN SUN HUAT
( Guru Besar )
(Pen. Kanan Pentadbiran ) ( Pen. Kanan Ko-Kurikulum )
Timbalan Pengerusi

TN HJ MOHD NOOR B SEMAN

( Pen. Kanan Hal Ehwal Murid )

Badan Disiplin & Pengawas Setiausaha Pendidikan Pencegahan Dadah
(PN MAZLEENA BT HASAN) ( PN JUHAIDA BT RAMLI ) (PN RASHIDAH BT YASOA’)

APDM Penolong Setiausaha Skim Pinjaman Buku Teks
(EN MOHD AZNI B FAUZI) ( PN RASHIDAH BT YASOA’) (PN ZAINI BT CHE MOHD

Kebajikan Murid Ahli Jawatankuasa YUSOFF)
(PN WAN NOR AZMINA BT WAN
Kesihatan / Pergigian Program 3K
OMAR) (PN NOOR MILAH BT MOHD (PN ROZAN BT MOHAMED)

Sekolah Berasrama Penuh/Kawalan HUSSAIN@GHAZALI)) Keceriaan & Kebersihan
(PN ZAINAH BT ZAINAL) ( PN NOOR YUSNINDAWATI BT
Kantin
Jom Ke Sekolah (PN SH ROZILAH BT SYED NOH) ZULKIFLI )
(PN WAN AUNI BT WAN
RMTS/ SUSU Keselamatan & Kecemasan
MOHAMED) (PN SHURIANA BT ABD KADIR) ( EN MOHD SYAHIZAN B

Bimbingan Kaunseling KWAPM MOHAMED )
( PN NOR HASLINA BT (PN SITI MARIAM BT HASHIM)
Kesihatan & Pencegahan denggi
IBRAHIM ) Keilmuan & Kerohanian ( PN RUJELIS @ ANISAH BT
(UST ZIHANUDDIN B RAMLI)
ASHAARI )
Pendaftaran Tahun 1
( PN SH ROZILAH BT SYED NOH)

{M/S 91}

Bab 6 : Pengurusan Hal Ehwal Murid

6.3 Jawatankuasa Induk HEM

Penaung : Tuan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD Kota Bharu)
Pengerusi : Pn Hashimah Bt Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Tn Hj Mohd Noor B Seman (PK HEM)
Naib Pengerusi I : Pn Ashida Bt Abdullah (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi II : En Tan Sun Huat (PK Ko)
Setiausaha : Pn Juhaida Bt Ramli
Penolong Setiausaha (KWAMP)
Ahli Jawatankuasa Pn Rashidah Bt Yasoa’ (Kantin)
: Pn Siti Mariam Bt Hashim (Keselamatan)
(RMTS / Susu )
Pn Sharipah Rozilah Bt Syed Noh (Jom Ke Sekolah/ Murid Cicir)
En Mohd Syahizan B Mohamed (Bimbingan & Kaunseling)
Pn Shuriana Bt Abd Kadir (Badan Disiplin )
Pn Wan Auni Bt Wan Mohamed (Kebajikan Murid)
Pn Nor Haslina Bt Ibrahim (3K)
Pn Mazleena Bt Hasan (Keilmuan & Kerohanian)
Pn Wan Nor Azmina Bt Wan Omar (Pencegahan Dadah)
Pn Rozan Bt Mohamed (SPBT)
Ust Zihanuddin B Ramli (Kesihatan & Pergigian)
Pn Rashidah bt Yasoa’ (Keceriaan & Kebersihan)
Pn Zaini Bt Che Mohd Yusoff (Asrama Penuh/Kawalan)
Pn Noor Milah Bt Hussain @ Ghazali (APDM )
Pn Noor Yusnindawati bt zulkifli ( Pendaftaran Tahun 1 )
Pn Zainah Bt Zainal (Pencegahan Denggi )
En Mohd Azni B Fauzi
Pn Sharipah Rozilah Bt Syed Noh
Pn Rujelis @ Anisah Bt Ashaari

{M/S 92}

Bab 6 : Pengurusan Hal Ehwal Murid

6.4 Pengurusan Badan Disiplin & Pengawas

Pengerusi : Pn Hashimah Bt Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Tn Hj Mohd Noor B Seman (PK HEM)
Naib Pengerusi I : Pn Ashida Bt Abdullah (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi II : En Tan Sun Huat (PK Ko)
Setiausaha I
Setiausaha II : Pn Mazleena Bt Hasan(Guru disiplin)
Ahli Jawatankuasa
: Pn Mahani Bt Hamat(Pemantau Disiplin Murid Tahap 2)

: Pn Hasnani Bt Abd.Hamid (Pemantau Disiplin Murid Tahap 1)

Cik Norshaireen Bt Md. Saidan((Spot Check)

Pn Siti Mariam Bt Hashim ( Laluan)

Pn Nor Suzielawati Bt Abdullah(Spot Check)

Pn Juhaida Bt Ramli (Urusan i-hadir & murid ponteng)

Pn Nor Haslina Bt Ibrahim(Kaunseling)

Pn Hasniza Bt Abd Halim(Pemantau pengawas bertugas)

Pn Nor Azipah Bt Othman(Basikal)

Ust Mohd Azni B. fauzi(Bimbingan rohani)

Pn Hjh Suriani Bt Sulaiman(Laluan)

Pn Zainah Bt Zainal(Pemantau pengawas bertugas)

En Mohd Zaki B. Wahab ( SSDM )

SENARAI TUGAS

1. Menyelesaikan masalah disiplin secara adil dan bertanggungjawab.
2. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun atau bila-bila masa yang difikirkan perlu.
3. Mengadakan perbincangan dengan ibu-bapa / penjaga murid bermasalah sekiranya perlu.
4. Menjalankan tugas-tugas lisan yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.
5. Bertanggungjawab kepada badan pengawas dan menjadi penasihat kepada badan tersebut.
6. Bertanggungjawab dalam pemilihan dan pelantikan anggota badan pengawas.
7. Menyusun jadual bertugas pengawas serta memberi bimbingan dan kawalan.
8. Memberi perhatian terhadap peraturan-peraturan sekolah dan memastikan semua murid mematuhinya

dengan bantuan badan pengawas.
9. Merekod kesalahan murid secara sistematik dan boleh digunapakai bila-bila masa.
10. Mengadakan buku salah laku murid bagi murid yang bermasalah dan pas keluar masuk ke tandas.

{M/S 93}

Bab 6 : Pengurusan Hal Ehwal Murid

6.5 Pengurusan Kesihatan /Rawatan Dan Pergigian

Pengerusi : Pn Hashimah Bt Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Tn Hj Mohd Noor B. Seman (PK HEM)
Naib Pengerusi I : Pn Ashida Bt Abdullah (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi II : En Tan Sun Huat (PK Ko)
Setiausaha : Pn Noor Milah Bt Hussain @ Ghazali
Pen. Setiausaha : Pn Yap Ai Hoon
Ahli Jawatankuasa : Semua guru kelas tahun 1 - 6

SENARAI TUGAS

1. Bertanggungjawab menguruskan bilik rawatan serta keperluan bagi pemeriksaan oleh agensi kerajaan
seperti pihak Kementerian Kesihatan.

2. Memastikan rekod kesihatan murid berada dalam keadaan baik dan dikemaskini.
3. Membantu Pen. Kanan HEM dalam penyelarasan hal-hal berkaitan dengan kemalangan ,

kecederaan dan sebagainya.
4. Memberi nasihat dan membantu murid yang bermasalah dan yang memerlukan bantuan

seperti memungut derma dan sebagainya.
5 Sentiasa, berhubung dengan jabatan-jabatan kerajaan atau, swasta atas tujuan kebajikan.
6. Merancang dan melaksanakan serta memastikan terdapat satu program membanteras gejala denggi.
7. Memantau persekitaran sekolah supaya tidak terdapat sarang pembiakan nyamuk aedes.
8. Mengadakan majlis gotong royong.
9. Menyediakan senarai semak untuk tujuan pemantauan kawasan-kawasan yang dianggap berpotensi

pembiakan nyamuk aedes.
10. Menyediakan iklan-iklan di bilik darjah supaya murid mendapat info tentang kesihatan.

{M/S 94}

Bab 6 : Pengurusan Hal Ehwal Murid

6.6 APDM : Pn Hashimah Bt Ibrahim (Guru Besar)
: Tn Hj Mohd Noor B. Seman (PK HEM)
Pengerusi : Pn Ashida Bt Abdullah (PK Pentadbiran)
Timb. Pengerusi : En Tan Sun Huat (PK Ko)
Naib Pengerusi I : En Mohd Azni B. Fauzi
Naib Pengerusi II : Pn Azimah Bt Abd Aziz
Setiausaha : Semua Guru Kelas
Pen. Setiausaha
Ahli Jawatankuasa

SENARAI TUGAS

1. Menyelia simpanan rekod murid oleh guru-guru kelas bagi memastikan semuanya berada di dalam keadaan
kemas dan teratur.

2. Mengemaskini bilik simpanan rekod pada setiap masa supaya sentiasa dalam keadaan kemas dan teratur.
3. Membuat pendaftaran bagi setiap orang murid.
4. Setiap orang murid wajib mempunyai nombor pendaftaran.
5. Rekod pendaftaran hendak sentiasa dikemaskini.

6.7 Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks

Pengerusi : Pn Hashimah Bt Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Tn Hj Mohd Noor B. Seman (PK HEM)
Naib Pengerusi I : Pn Ashida Bt Abdullah (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi II : En Tan Sun Huat (PK Ko)
Setiausaha : Pn Zaini Bt Che Mohd Yusoff
Pen. Setiausaha I : Pn Latifah Bt Zakaria
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Kelas Tahun 1 – 6

SENARAI TUGAS

1. Bertanggungjawab kepada Penolong Kanan Hal Ehwal Murid sebagai Penyelia SPBT.
2. Melaksanakan urusan yang berkaitan dengan perlaksanaan SPBT sebagaimana yang diarahkan oleh Biro

Buku Teks seperti berikut
2..1 Mengedar borang permohonan SPBT kepada murid dan mengumpulkannya kembali.
2..2 Memproses borang permohonan.

3. Menyediakan buku stok, sistem fail yang sentiasa dikemaskini serta memberikan kod-kod kepada buku-buku
yang diterima.

{M/S 95}

Bab 6 : Pengurusan Hal Ehwal Murid

6.8 Pengurusan Kebajikan Murid.

Pengerusi : Pn Hashimah Bt Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Tn Hj Mohd Noor B Seman (PK HEM)
Naib Pengerusi I : Pn Ashida Bt Abdullah (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi II : En Tan Sun Huat (PK Ko)
Setiausaha : Pn Wan Nor Azmina Bt Wan Omar
Pen. Setiausaha : Pn Rashidah Bt Yasoa’
Ahli Jawatankuasa : Pn Hartini Bt Abu Bakar

Pn Nik Norizan Bt Nik Osman

Pn Mahani Bt Hamat

SENARAI TUGAS

1. Bertanggungjawab menguruskan kebajikan murid.
2. Membantu PKHEM dalam hal-hal penyelarasan yang berkaitan dengan kemalangan, kematian dan

sebagainya.
3. Memberi nasihat dan bantuan terhadap murid yang bermasalah terutama mereka yang miskin.
4. Mengendalikan pungutan derma bagi meringankan tanggungan keluarga murid.
5. Sentiasa berhubung dengan badan-badan kerajaaan, swasta dan kebajikan bagi tujuan bantuan dan

perkhidmatan.
6. Merancang dan melaksanakan program-program kebajikan murid

6.9 Pengurusan Kantin

Pengerusi : Pn Hashimah Bt Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Tn Hj Mohd Noor B Seman (PK HEM)
Naib Pengerusi I : Pn Ashida Bt Abdullah (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi II : En Tan Sun Huat (PK Ko)
Setiausaha : Pn Sh Rozilah Bt Syed Noh
Pen. Setiausaha : Pn Rujelis @ Anisah Bt Ashari
: Pn Hasnidar Bt Mohd Tahir
Ahli Jawatankuasa
Pn Rosanita Bt Hassan
Pn Che Rodiah Bt Che Ismail
Pn Dek Rozita Bt Mohamed Noor

Pn Siti Noraishah Bt Yahya

SENARAI TUGAS

1. Memastikan pihak pemajak kantin tidak menyeleweng, serta mematuhi keseluruhan arahan sekolah dan juga
Kementerian. (Perjanjian Kantin / Surat Tawaran Pajakan)

2. Menyelia keadaan kantin bagi memastikan kebersihan dan kesempurnaan seperti pentadbiran kantin,
kesihatan, layanan dan jualan.

3. Membuat laporan dan sentiasa dikemaskini setiap akhir bulan.
4. Menimbang dan memutuskan masalah yang timbul mengenai kantin atau merujuk kepada Penolong Kanan

HEM dan juga Guru Besar.

{M/S 96}

Bab 6 : Pengurusan Hal Ehwal Murid

6.10 Pengurusan RMTS

Pengerusi : Pn Hashimah Bt Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Tn Hj Mohd Noor B Seman (PK HEM)
Naib Pengerusi I : Pn Ashida Bt Abdullah (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi II : En Tan Sun Huat (PK Ko)
Setiausaha : Pn Shuriana Bt Abdul Kadir
: Pn Che Rodiah Bt Che Ismail ( Data )
Pen. Setiausaha : Pn Yap Ai Hoon
Ahli Jawatankuasa
Pn Nor Suzielawati Bt Abdullah
Pn Azini Bt Mohd Ali @ Busu
Pn Shahaida Bt Hamzah
Pn Rosanita Bt Hassan
Pn Hasnidar Bt Mohd Tahir

SENARAI TUGAS

1. Memilih murid yang layak RMTS dan PSS dengan kerjasama guru kelas.
2. Menyelia pengendalian RMTS dengan memastikan perkara-perkara berikut;

i) Murid yang mendapat RMTS makan sebelum waktu pembelajaran bermula.
ii) Kuantiti makanan adalah mencukupi.
iii) Kualiti makanan terjamin mutu dan kebersihan

{M/S 97}

Bab 6 : Pengurusan Hal Ehwal Murid

6.11 Pengurusan Kumpulan Wang Amanah Pelajar (KWAPM )

Pengerusi : Pn Hashimah Bt Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Tn Hj Mohd Noor B Seman (PK HEM)
Naib Pengerusi I : Pn Ashida Bt Abdullah (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi II : En Tan Sun Huat (PK Ko)
Setiausaha : Pn Siti Mariam Bt Hashim
Pen. Setiausaha : Pn Rohimah Bt Mamat
Ahli Jawatankuasa : Pn Zaini Bt Che Mohd Yusoff

Pn Nor Suzielawati Bt Abdullah

Pn Suriani Bt Ismail

SENARAI TUGAS

1. Mengagihkan borang permohonan kepada ibu bapa penjaga murid.
2. Menilai borang permohonanan dengan setelusnya.
3. Memastikan murid yang benar-benar miskin yang layak mengikut kriteria yang ditetapkan mendapat

bantuan.
4. Mengemukakan senarai ke Bahagian Biasiswa, Kemeneterian Pelajaran Malaysia.
5. Menguruskan pembayaran kepada murid yang telah mendapat kelulusan layak sebagai penerima.
6. Membuat semakan permohonan dan pemantauan penggunaan wang yang telah diagihkan.

6.12 Pengurusan Keilmuan & Kerohanian

Pengerusi : Pn Hashimah Bt Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Tn Hj Mohd Noor B Seman (PK HEM)
Naib Pengerusi I : Pn Ashida Bt Abdullah (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi II : En Tan Sun Huat (PK Ko)
Setiausaha : Ust Zihanuddin B. Ramli
: Pn Hasnah Bt Hassan Pn Sharipah Rozilah Bt Syed Noh
Pen. Setiausaha : Pn Wan Nor Azmina Bt Wan Omar Pn Hasnani Bt Ab.Hamid
Ahli Jawatankuasa
Pn Zaini Bt Che Mohd Yusoff
Pn Rashidah Bt Yasoa’
Pn Hartini Bt Abu Bakar
Pn Asmaliza Bt Mohd Noor
Pn Nik Norizan Bt Nik Osman
Ust Mohd Azni B Fauzi
Pn Zakirah Bt Abdullah

SENARAI TUGAS

1. Memastikan segala program keagamaan serta program motivasi dipantau bagi meningkatkan kualiti murid
dalam bidang keagamaan.

2. Melihat serta menyenaraikan murid yang buta Al-Quran dan juga sembahyang supaya ianya dapat
dipulihkan lebih awal melalui program-program yang dilaksanakan.

3. Memberikan kaunseling dari sudut keislaman kepada murid-murid yang cenderung melakukan kesalahan
disiplin.

4. Memantau segala bentuk aktiviti yang diceburi oleh murid supaya ianya tidak terdedah dengan keruntuhan
intitusi sosial yang cukup membimbangkan.

{M/S 98}

Bab 6 : Pengurusan Hal Ehwal Murid

6.13 Pengurusan Program 3K Kebersihan / Keselamatan

Pengerusi : Pn Hashimah Bt Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Tn Hj Mohd Noor B.Seman (PK HEM)
Naib Pengerusi I : Pn Ashida Bt Abdullah (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi II : En Tan Sun Huat (PK Ko)
Setiausaha : Pn Rozan Bt Mohamed
Pen. Setiausaha : Pn Latifah Bt Zakaria

Keceriaan / Kebersihan Kelas Dan Bilik-Bilik Khas

: Pn Noor Yusnindawati Bt Zulkipli (K )

: Pn Dek Rozita Bt Mohd Noor Pn Hasnani Bt Ab Hamid

Pn Yap Ai Hoon Pn Siti Noraishah Bt Yahya

Pn Norni Bt Aziz

Kesihatan / : Pn Rujelis @ Anisah Bt Ashaari(K)
Pencegahan Denggi Pn Shamshiah Bt Mohamed

Keselamatan Dan Kebakaran En Mohd Syahizan B Mohamed (K)
: En Mohd Azni B Fauzi
: En Mohd Faiq B Mohd Rasdi
Pn Noor Milah Bt Mohd Hussain @ Ghazali
Pn Wan Norma B Wan Razali

SENARAI TUGAS

Keceriaan / Kebersihan Kelas Dan Bilik-Bilik Khas
1. Merancang program 3K dari pelbagai aspek seperti kebersihan keceriaan dan keselamatan.
2. Dari aspek keselamatan pelbagai papan tanda dan info yang berguna perlulah dipamerkan.
3. Keceriaan persekitaran sekolah, bilik darjah, bilik khas serta pejabat pentadbiran perlulah difokuskan.
4. Seluruh kawasan sekolah perlulah dibersihkan dari semasa ke semasa bagi mengelakkan kawalan

penyakit berjangkit menular di sekolah.
5. Satu rangka khas atau lebih dikenali kertas projek perlu dibangunkan supaya satu plan pembangunan 3K

dapat dijana dengan sempurna dan baik.

Keselamatan Dan Kebakaran
1. Menyediakan peta laluan kecemasan di setiap bilik darjah dan bilik-bilik Khas.
2. Memastikan semua laluan dilengkapi dengan info-info amaran tentang kebakaran.
3. Pastikan tong gas pemadam sentiasa diperiksa untuk memastikan keberkesanannya sewaktu berlaku

kebakaran.
4. Latihan kebakaran hendak diadakan 2 kali setahun.
5. Memastikan semua murid tahu apa yang perlu mereka lakukan sekiranya berlaku kebakaran.
6. Memastikan laluan keselamatan bagi penunggang basikal, motosikal dan kereta di kenal pasti.
7. Merancang Program Pendidikan keselamatan di sekolah agar ianya dapat membantu murid mengenali

situasi di mana mereka wajib mematuhi peraturan.
8. Pemberitahuan kepada murid tempat-tempat larangan dan bahaya.

{M/S 99}

Bab 6 : Pengurusan Hal Ehwal Murid

6.14 Pengurusan Pendidikan Pencegahan Dadah

Pengerusi : Pn Hashimah Bt Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Tn Hj Mohd Noor B Seman (PK HEM)
Naib Pengerusi I : Pn Ashida Bt Abdullah (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi II : En Tan Sun Huat (PK Ko)
Setiausaha : Pn Rashidah bt Yasoa’ ( Guru PPDa )

Ahli Jawatankuasa : Pn Rashidah bt Yasoa’ ( Penyelaras Pengurusan Dan Kepimpinan )
Pn Norshila Bt Saidin ( Penyelaras Aktiviti Kurikulum )
En Mohd Faiq B Mohd Rasdi ( Penyelaras Aktiviti Kurikulum )
Pn Nor Haslina Bt Ibrahim (Penyelaras Pembentukan Sahsiah )
Pn Latifah Bt Zakaria
Cik NorShaireen Bt Md Saidan

SENARAI TUGAS

1. Memastikan sekolah bebas dengan gejala dadah.
2. Merancang aktiviti yang boleh menghalang murid dari terjebak dengan najis dadah.
3. Memastikan kelas pembelajaran PINTAR dapat berjalan dengan baik di samping tenaga pengajar seperti

PDRM, AADK dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan.
4. Mengenal pasti dan menyenaraikan murid yang akan menyertai KEM PINTAR.
5. Sentiasa melakukan pemeriksaan mengejut dengan badan disiplin supaya, gejala ini dapat dipantau

melalui peringkat akar umbi.

6.15 Jawatankuasa Program ‘JOM KE SEKOLAH’ / Murid Cicir

Pengerusi : Pn Hashimah Bt Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi
Naib Pengerusi I : Tn Hj Mohd Noor B Seman (PK HEM)
Naib Pengerusi II
Setiausaha : Pn Ashida Bt Abdullah (PK Pentadbiran)
Pen. Setiausaha
Ahli Jawatankuasa : En Tan Sun Huat (PK Ko)

: Pn Wan Auni Bt Wan Mohamed

: Pn Nor Azipah Bt Othman

: Pn Hasniza Bt Abd Halim (KAFA)
Pn Rashidah Bt Yasoa’
En Mohd Faiq B Mohd Rasdi
Pn Suriani Sulaiman
Pn Siti Noraishah Bt Yahya
Pn Wan Norma Bt Wan Razali

SENARAI TUGAS

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun
2. Menghantar laporan ke PPD setiap 5hb.
3. Memastikan guru kelas menghantar surat amaran kepada murid yang tidak hadir ke sekolah.
4. Memantau kehadiran murid setiap bulan.

{M/S 100}

Bab 6 : Pengurusan Hal Ehwal Murid

6.16 Jawatankuasa Bimbingan & Kaunseling Dan Sekolah Penyayang

Pengerusi : Pn Hashimah Bt Ibrahim (Guru Besar)

Timb. Pengerusi : Tn Hj Mohd Noor B Seman (PK HEM)
Naib Pengerusi I : Pn Ashida Bt Abdullah (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi II : En Tan Sun Huat (PK Ko)

Setiausaha : Pn Nor Haslina Bt Ibrahim

Pen. Setiausaha : Pn Nor Suzielawati Bt Abdullah

Ahli Jawatankuasa : Pn Azimah Bt Abd Aziz

Pn Wan Norma Bt Wan Razali

Pn Zakirah Bt Abdullah

Pn Latifah Bt Zakaria

Pn Rohimah Bt Mamat

SENARAI TUGAS

1. Membantu dalam mengendalikan inventori, individu dan rekod.
2. Membantu dalam perkhidmatan memberi maklumat.
3. Membantu dalam perkhidmatan bimbingan kelompok.
4. Membantu dalam perkhidmatan kaunseling.
5. Membantu dalam perkhidmatan penempatan.
6. Membantu dalam perkhidmatan mencegah penggunaan dadah dan inhalen.
7. Membantu dalam perkhidmatan konsultasi dan rujukan.
8. Membantu dalam perkhidmatan penyelarasan resos.

{M/S 101}

Bab 6 : Pengurusan Hal Ehwal Murid

6.17 Jawatankuasa Sekolah Berasrama Penuh / Sekolah Kawalan

Pengerusi : Pn Hashimah Bt Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi
Naib Pengerusi I : Tn Hj Mohd Noor B Seman (PK HEM)
Naib Pengerusi II
Setiausaha : Pn Ashida Bt Abdullah (PK Pentadbiran)
Pen. Setiausaha
Ahli Jawatankuasa : En Tan Sun Huat (PK Ko)

: Pn Zainah Bt Zainal

: Cik NorShaireen Bt Md Saidan

: Pn Mahani Bt Hamat

Pn Suriani Bt Ismail

Pn Wan Norma Bt Wan Razali

Pn Noor Milah Bt mohd Husain @ Ghazali

SENARAI TUGAS

1. Membantu dalam mengendalikan pendaftaran murid secara on-line.
2. Membantu dalam perkhidmatan memberi maklumat.
3. Membantu dalam perkhidmatan bimbingan kelompok.
4. Membantu dalam perkhidmatan kaunseling.
5. Membantu dalam perkhidmatan penempatan.
6. Membantu dalam penyediaan borang-borang.
7. Membantu dalam perkhidmatan konsultasi dan rujukan.

6.18 Jawatankuasa pendaftaran Tahun Satu

Pengerusi : Pn Hashimah Bt Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Tn Hj Mohd Noor B Seman (PK HEM)
Naib Pengerusi I : Pn Ashida Bt Abdullah (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi II : En Tan Sun Huat (PK Ko)
Setiausaha : Pn Sharipah Rozilah Bt Syed Noh
Pen. Setiausaha : Pn Rozan Bt Mohamed
Ahli Jawatankuasa : Pn Siti Mariam Bt Hashim

Pn Azini Bt Mohd Ali Busu
Pn Latifah Bt Zakaria

SENARAI TUGAS

1. Membantu dalam mengendalikan pendaftaran murid tahun satu di awal persekolahan.
2. Bertanggungjawab menguruskan kebajikan murid tahun satu dan penempatan kelas yang berkenaan.
3. Memastikan majlis pendaftaran murid tahun satu berjalan lancar.

{M/S 102}

Bab 6 : Pengurusan Hal Ehwal Murid

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN TAHUN 2020

MINGGU/ TARIKH GURU BERTUGAS TEMA PENGAWAS BERTUGAS
KUMPULAN 01.01.20 - MINGGUAN NUR MAWADDAH BT AZIZ
04.01.20 1. PN MAZLEENA BT HASAN AZAM BARU& NUR MAWADDAH BT AZIZ
1 2. PN HASNIZA BT ABD HALIM KASIH SAYANG NUR MAWADDAH BT AZIZ
K1 05.01.20- 3. UST MOHD AZNI B FAUZI NUR MAWADDAH BT AZIZ
11.01.20 4. PN AZIMAH BT ABD AZIZ SAYANGI DIRI NUR MAWADDAH BT AZIZ
2 5. PN NORNI BT AZIZ DAN KELUARGA SYAZWANI IZARA BT IZANI
K2 12.01.20- SYAZWANI IZARA BT IZANI
18.01.20 1. PN NOR AZIPAH BT OTHMAN DISIPLIN DIRI
3 2. PN SHAMSHIAH BT MOHAMED SYAZWANI IZARA BT IZANI
K3 19.01.20- 3. PN W AUNI BT W MOHAMED CINTAKAN SYAZWANI IZARA BT IZANI
25.01.20 4. PN SHAHAIDA BT HAMZAH NEGARA
4 5. UST ZIHANUDDIN B RAMLI
K4 26.01.20- HORMAT
01.02.20 1. PN SH ROZILAH BT SYED NOH MENGHORMATI
5 2. EN M FAIQ B RASDI
K5 02.02.20- 3. PN ROSANITA BT HASSAN BERSOPAN
08.02.20 4. PN ROZAN BT MOHAMED SANTUN
6 5. PN SURIANI BT ISMAIL
K6 09.02.20- MENGHARGAI
15.02.20 1. PN SURIANI BT SULAIMAN ORANG
7 2. PN NOR SUZIELAWATI BT ABDULLAH
K7 16.02.20- 3. PN AZINI BT MOHD ALI@BUSU KURANG UPAYA
22.02.20 4. PN RASHIDAH BT YASOA’
8 5. PN YAP AI HOON ADAB SEMASA
K8 23.02.20- DIKANTIN
29.02.20 1. PN ROHIMAH BT MAMAT
9 2. PN ZAINAH BT ZAINAL MENGHORMATI
K9 3. PN NORSHILA BT SAIDIN WARGA
4. PN RUJELIS@ANISAH BT ASHARI SEKOLAH
5. PN LATIFAH BT ZAKARIA

1. PN CHE RODIAH BT CHE ISMAIL
2. PN SITI MARIAM BT HASHIM
3. PN HASNAH BT HASSAN
4. PN NOOR MILAH BT M HUSAIN@GHAZALI
5. PN NIK NORIZAN BT NIK OSMAN

1. PN ZAINI BT CHE M YUSOFF
2. PN WAN NOR AZMINA BT WAN OMAR
3. PN SITI NORAISHAH BT YAHYA
4. PN HARTINI BT ABU BAKAR
5. PN HASNANI BT ABD HAMID

1. PN DEK ROZITA BT MOHD NOOR
2. PN NOR HASLINA BT IBRAHIM
3. PN JUHAIDA BT RAMLI
4. PN MAHANI BT HAMAT
5. PN NOOR YUSNINDAWATI BT ZULKIPLI

1. PN WAN NORMA BT WAN GHAZALI
2. PN NORSHAIREEN BT MD SAIDAN
3. PN ZAKIRAH BT ABDULLAH
4. EN MOHD SYAHIZAN B MOHAMED
5. PN HASNIDAR BT MOHD TAHIR

{M/S 103}

Bab 6 : Pengurusan Hal Ehwal Murid

10 01.03.20- 1. PN HASNIZA BT ABD HALIM CELIK WANG SYAZWANI IZARA BT IZANI
K1 07.03.20 2. UST MOHD AZNI B FAUZI PENGAWAS BERTUGAS
MINGGU/ TARIKH 3. PN AZIMAH BT ABD AZIZ TEMA SYAZWANI IZARA BT IZANI
KUMPULAN 08.03.20- 4. PN NORNI BT AZIZ MINGGUAN
11 14.03.20 5. PN MAZLEENA BT HASAN MENGHORMATI SYAZWANI IZARA BT IZANI
K2 PERATURAN
22.03.20- GURU BERTUGAS SEKOLAH& SYAZWANI IZARA BT IZANI
12 28.03.20
K3 1. PN SHAMSHIAH BT MOHAMED DISIPLIN SHARIFAH NAWARRAH BT
29.03.20- 2. PN W AUNI BT W MOHAMED SYED NUR WAHID
13 04.04.20 3. PN SHAHAIDA BT HAMZAH BIJAK
K4 4. UST ZIHANUDDIN B RAMLI BERTEKNOLOGI SHARIFAH NAWARRAH BT
05.04.20- 5. PN NOR AZIPAH BT OTHMAN SYED NUR WAHID
14 11.04.20 1. EN M FAIQ B RASDI TERKINI
K5 2. PN ROSANITA BT HASSAN SHARIFAH NAWARRAH BT
12.04.20- 3. PN ROZAN BT MOHAMED RAJIN SYED NUR WAHID
15 18.04.20 4. PN SURIANI BT ISMAIL
K6 5. PN SH ROZILAH BT SYED NOH BERFIKIRAN
19.04.20- 1. PN NOR SUZIELAWATI BT ABDULLAH POSITIF
16 25.04.20 2. PN AZINI BT MOHD ALI@BUSU
K7 3. PN RASHIDAH BT YASOA’ KEBERSAMAAN
4. PN YAP AI HOON
5. PN SURIANI BT SULAIMAN KEMESRAAN&
1. PN ZAINAH BT ZAINAL INTERAKSI
2. PN ROHIMAH BT MAMAT SIHAT
3. PN NORSHILA BT SAIDIN
4. PN LATIFAH BT ZAKARIA
5. PN RUJELIS@ANISAH BT ASHARI
1. PN SITI MARIAM BT HASHIM
2. PN HASNAH BT HASSAN
3. PN NOOR MILAH BT M HUSAIN@GHAZALI
4. PN NIK NORIZAN BT NIK OSMAN
5. PN CHE RODIAH BT CHE ISMAIL
1. PN WAN NOR AZMINA BT WAN OMAR
2. PN SITI NORAISHAH BT YAHYA
3. PN HARTINI BT ABU BAKAR
4. PN HASNANI BT ABD HAMID
5. PN ZAINI BT CHE M YUSOFF

1. PN NOR HASLINA BT IBRAHIM

2. PN JUHAIDA BT RAMLI BULAN SHARIFAH NAWARRAH BT
RAMADHAN SYED NUR WAHID
17 26.04.20- 3. PN MAHANI BT HAMAT BULAN MULIA
K8 02.05.20 4. PN NOOR YUSNINDAWATI BT ZULKIPLI
5. PN DEK ROZITA BT MOHD NOOR

1. PN NORSHAIREEN BT MD SAIDAN PENJIMATAN AIEESA HUSNA BT NURI
2. PN ZAKIRAH BT ABDULLAH SUMBER ADAM SHAH
18 03.05.20- 3. EN MOHD SYAHIZAN B MOHAMED
K9 09.05.20 4. PN HASNIDAR BT MOHD TAHIR
5. PN WAN NORMA BT WAN GHAZALI

{M/S 104}

Bab 6 : Pengurusan Hal Ehwal Murid

19 10.05.20- 1. UST MOHD AZNI B FAUZI MENGHORMATI AIEESA HUSNA BT NURI
K1 16.05.20 2. PN AZIMAH BT ABD AZIZ GURU ADAM SHAH
MINGGU/ TARIKH 3. PN NORNI BT AZIZ
KUMPULAN 17.05.20- 4. PN MAZLEENA BT HASAN TEMA PENGAWAS BERTUGAS
20 23.05.20 5. PN HASNIZA BT ABD HALIM MINGGUAN
K2 AIEESA HUSNA BT NURI
07.06.20- GURU BERTUGAS PEMELIHARAAN ADAM SHAH
21 13.06.20 DAN
K3 1. PN W AUNI BT W MOHAMED AIEESA HUSNA BT NURI
14.06.20- 2. PN SHAHAIDA BT HAMZAH PEMULIHARAAN ADAM SHAH
22 20.06.20 3. UST ZIHANUDDIN B RAMLI FLORA FAUNA
K4 4. PN NOR AZIPAH BT OTHMAN
21.06.20- 5. PN SHAMSHIAH BT MOHAMED IKHLAS DAN
23 27.06.20 1. PN ROSANITA BT HASSAN MALU
K5 2. PN ROZAN BT MOHAMED
28.06.20- 3. PN SURIANI BT ISMAIL MELAKUKAN
24 04.07.20 4. PN SH ROZILAH BT SYED NOH PERKARA
K6 5. EN M FAIQ B RASDI NEGATIF
05.07.20- 1. PN AZINI BT MOHD ALI@BUSU
25 11.07.20 2. PN RASHIDAH BT YASOA’ BERMAAFAN AIEESA HUSNA BT NURI
K7 3. PN YAP AI HOON SESAMA KITA ADAM SHAH AIEESA HUSNA
12.07.20- 4. PN SURIANI BT SULAIMAN
26 18.07.20 5. PN NOR SUZIELAWATI BT ABDULLAH BT NURI ADAM SHAH
K8
19.07.20- 1. PN RUJELIS@ANISAH BT ASHARI MENGISI MASA AIEESA HUSNA BT NURI
27 25.07.20 2. PN NORSHILA BT SAIDIN LAPANG ADAM SHAH
K9 3. PN LATIFAH BT ZAKARIA
02.08.20- 4. PN ROHIMAH BT MAMAT MEMBACA AIEESA HUSNA BT NURI
28 08.08.20 5. PN ZAINAH BT ZAINAL AMALAN MULIA ADAM SHAH
K1 1. PN HASNAH BT HASSAN
2. PN NOOR MILAH BT M HUSAIN@GHAZALI MENJAGA AIEESA HUSNA BT NURI
3. PN NIK NORIZAN BT NIK OSMAN PERSEKITARAN ADAM SHAH
4. PN CHE RODIAH BT CHE ISMAIL
5. PN SITI MARIAM BT HASHIM SEKOLAH
1. PN SITI NORAISHAH BT YAHYA
2. PN HARTINI BT ABU BAKAR HAK ASASI AIEESA HUSNA BT NURI
3. PN HASNANI BT ABD HAMID KANAK KANAK ADAM SHAH
4. PN ZAINI BT CHE M YUSOFF
5. PN WAN NOR AZMINA BT WAN OMAR JUJUR AIEESA HUSNA BT NURI
1. PN NOOR YUSNINDAWATI BT ZULKIPLI ADAM SHAH
2. PN MAHANI BT HAMAT
3. PN JUHAIDA BT RAMLI PATRIOTISME NURIN ZHAHIERAH BT
4. PN DEK ROZITA BT MOHD NOOR ZAKARIA
5. PN NOR HASLINA BT IBRAHIM
1. PN ZAKIRAH BT ABDULLAH
2. EN MOHD SYAHIZAN B MOHAMED
3. PN HASNIDAR BT MOHD TAHIR
4. PN WAN NORMA BT WAN GHAZALI
5. PN NORSHAIREEN BT MD SAIDAN
1. PN AZIMAH BT ABD AZIZ
2. PN NORNI BT AZIZ
3. PN MAZLEENA BT HASAN
4. PN HASNIZA BT ABD HALIM
5. UST MOHD AZNI B FAUZI

{M/S 105}

Bab 6 : Pengurusan Hal Ehwal Murid

1. PN SHAHAIDA BT HAMZAH SAYANGI NURIN ZHAHIERAH BT
MALAYSIA/ ZAKARIA
2. UST ZIHANUDDIN B RAMLI
JASAMU
29 09.08.20- 3. PN NOR AZIPAH BT OTHMAN DIKENANG
K2 15.08.20 4. PN SHAMSHIAH BT MOHAMED

5. PN W AUNI BT W MOHAMED

MINGGU/ TARIKH GURU BERTUGAS TEMA PENGAWAS BERTUGAS
KUMPULAN 16.08.20- MINGGUAN NURIN ZHAHIERAH BT
22.08.20 1. PN ROZAN BT MOHAMED
30 2. PN SURIANI BT ISMAIL KEMERDEKAAN ZAKARIA
K3 23.08.20- 3. PN SH ROZILAH BT SYED NOH NEGARA
29.08.20 4. EN M FAIQ B RASDI MALAYSIA
31 5. PN ROSANITA BT HASSAN
K4 30.08.20- 1. PN RASHIDAH BT YASOA’ BERSYUKUR NURIN ZHAHIERAH BT
05.09.20 2. PN YAP AI HOON ZAKARIA
32 3. PN SURIANI BT SULAIMAN
K5 4. PN NOR SUZIELAWATI BT ABDULLAH MENGHAYATI NURIN ZHAHIERAH BT
5. PN AZINI BT MOHD ALI@BUSU RUKUN NEGARA ZAKARIA
1. PN NORSHILA BT SAIDIN
2. PN LATIFAH BT ZAKARIA
3. PN ROHIMAH BT MAMAT
4. PN ZAINAH BT ZAINAL
5. PN RUJELIS@ANISAH BT ASHARI

1. PN NOOR MILAH BT M HUSAIN@GHAZALI

33 06.09.20- 2. PN NIK NORIZAN BT NIK OSMAN MENGEKALKAN NURIN ZHAHIERAH BT
K6 12.09.20 WARISAN ZAKARIA
3. PN CHE RODIAH BT CHE ISMAIL BUDAYA
4. PN SITI MARIAM BT HASHIM

5. PN HASNAH BT HASSAN

1. PN HARTINI BT ABU BAKAR

2. PN HASNANI BT ABD HAMID NURIN ZHAHIERAH BT
ZAKARIA
34 13.09.20- 3. PN ZAINI BT CHE M YUSOFF KESETIAAN
K7 19.09.20 4. PN WAN NOR AZMINA BT WAN OMAR KEPADA RAJA

5. PN SITI NORAISHAH BT YAHYA

1. PN MAHANI BT HAMAT

35 20.09.20- 2. PN JUHAIDA BT RAMLI MALAYSIA NURIN ZHAHIERAH BT
K8 26.09.20 TANAH AIRKU ZAKARIA
3. PN DEK ROZITA BT MOHD NOOR
4. PN NOR HASLINA BT IBRAHIM

5. PN NOOR YUSNINDAWATI BT ZULKIPLI

1. EN MOHD SYAHIZAN B MOHAMED BAHASA
MENYATUKAN
36 27.09.20- 2. PN HASNIDAR BT MOHD TAHIR NURIN ZHAHIERAH BT
K9 03.10.20 BANGSA/ ZAKARIA
3. PN WAN NORMA BT WAN GHAZALI TOLERANSI
4. PN NORSHAIREEN BT MD SAIDAN

5. PN ZAKIRAH BT ABDULLAH

1. PN NORNI BT AZIZ

37 04.10.20- 2. PN MAZLEENA BT HASAN HINDARI RASUAH NUR MAWADDAH BT AZIZ
K1 10.10.20
3. PN HASNIZA BT ABD HALIM
4. UST MOHD AZNI B FAUZI

5. PN AZIMAH BT ABD AZIZ

1. UST ZIHANUDDIN B RAMLI

38 11.10.20- 2. PN NOR AZIPAH BT OTHMAN 3R NUR MAWADDAH BT AZIZ
K2 17.10.20 3. PN SHAMSHIAH BT MOHAMED

4. PN W AUNI BT W MOHAMED

{M/S 106}

Bab 6 : Pengurusan Hal Ehwal Murid

5. PN SHAHAIDA BT HAMZAH

1. PN SURIANI BT ISMAIL

39 18.10.20- 2. PN SH ROZILAH BT SYED NOH NEGARAKU NUR MAWADDAH BT AZIZ
K3 24.11.20 3. EN M FAIQ B RASDI AMAN PENGAWAS BERTUGAS
4. PN ROSANITA BT HASSAN NUR MAWADDAH BT AZIZ
TEMA
5. PN ROZAN BT MOHAMED MINGGUAN NUR MAWADDAH BT AZIZ
BAHAYA DADAH/
MINGGU/ TARIKH GURU BERTUGAS TIDAK PADA NUR MAWADDAH BT AZIZ
KUMPULAN NUR MAWADDAH BT AZIZ
ROKOK
1. PN YAP AI HOON
KEJAYAAN
40 25.10.20- 2. PN SURIANI BT SULAIMAN DUNIA DAN
K4 31.10.20 AKHIRAT
3. PN NOR SUZIELAWATI BT ABDULLAH
4. PN AZINI BT MOHD ALI@BUSU KEJAYAAN
MURID
5. PN RASHIDAH BT YASOA’
KEJAYAAN GURU
1. PN LATIFAH BT ZAKARIA
JENAYAH SIBER
41 01.11.20- 2. PN ROHIMAH BT MAMAT
K5 07.11.20 3. PN ZAINAH BT ZAINAL
4. PN RUJELIS@ANISAH BT ASHARI

5. PN NORSHILA BT SAIDIN

1. PN NIK NORIZAN BT NIK OSMAN

42 08.11.20- 2. PN CHE RODIAH BT CHE ISMAIL
K6 14.11.20
3. PN SITI MARIAM BT HASHIM
4. PN HASNAH BT HASSAN

5. PN NOOR MILAH BT M HUSAIN@GHAZALI

1. PN HASNANI BT ABD HAMID

43 15.11.20 - 2. PN ZAINI BT CHE M YUSOFF
K7 20.11.20
3. PN WAN NOR AZMINA BT WAN OMAR
4. PN SITI NORAISHAH BT YAHYA

5. PN HARTINI BT ABU BAKAR

Bidang Tugas Guru Bertugas Mingguan ;

Guru 1: Ucapan Mingguan, Laporan Minggu Lepas Dan Menulis Laporan /Jadual Guru Ganti

Guru 2 : Kawalan Disiplin Murid Dan Guru Penyayang Pagar B

Guru 3 : Kawalan Disiplin/ Guru Penyayang Pagar D

Guru 4 : Memantau Kantin dan Guru RMTS

Guru 5 : Memantau Kantin dan Guru RMTS

Guru Pemantau RMTS 1 : Pn Shuriana Bt Abd Kadir

Guru Pemantau RMTS 2 : AJK RMTS

Guru Siaraya 1 : En Mohd Azni B Fauzi

Guru Siaraya 2 : En Mohd Zaki B Wahab

{M/S 107}


Click to View FlipBook Version