The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Norni Aziz, 2019-12-23 09:29:14

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020-PENGURUSAN SEKOLAH

Bab 4 - Pengurusan sekolah 2020

Bab 4 : Pengurusan Sekolah

4.1 : Majlis Pengurusan & Pentadbiran Tertinggi

Pengerusi : Pn.Hashimah Bt Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Pn.Ashida Bt Abdullah (Penolong Kanan Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Tn.Hj. Mohd.Noor B. Seman (Penolong Kanan HEM)
Naib Pengerusi II : En.Tan Sun Huat (Penolong Kanan Kokurikulum)
Setiausaha : Pn.Hjh.Nik Mazelina Bt Nik Yahya (Pembantu Tadbir)
AJK : Pn.Shazatul Azuarina Bt Yusoff (Pembantu Tadbir)
(Pembantu Am Pejabat)
En.Nor Muhammad Bahhuri B.Mansor

SENARAI TUGAS

1. Bertanggungjawab terus kepada Guru Besar.
2. Berfungsi sebagai Lembaga Tatatertib kakitangan sekolah.
3. Merancang, mengelola dan menilai segala bentuk dan aktiviti pengurusan sekolah.
4. Mentadbir dan mengawal selia perjalanan dan pengurusan sekolah sepanjang masa.
5. Merancang kemajuan dan pembangunan fizikal sekolah.
6. Merancang dan menyelia pengurusan kurikulum.
7. Merancang dan menyelia pengurusan kokurikulum.
8. Mengurus dan menyelia hal ehwal guru, staf sokongan dan murid.
9. Membimbing guru dan kakitangan bukan guru dalam melaksanakan matlamat dan objektif sekolah dan

pendidikan negara.
10. Membuat dan mengeluarkan arahan dan peraturan untuk kakitangan guru dan bukan guru bagi

melaksanakan setiap jenis tugas sama ada dalam bidang kurikulum, kokurikulum, pentadbiran dan
tatatertib.
11. Mengagih dan menyelia tugas-tugas kepada semua guru dan anggota kakitangan sekolah.
12. Membantu Guru Besar membuat penilaian dan laporan prestasi tahunan guru dan kakitangan bukan guru.

{M/S 48}

Bab 4 : Pengurusan Sekolah

4.2 : Jawatankuasa Pengurusan Maklumat Sekolah (JPMS)

Pengerusi : Pn.Hashimah Bt Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Pn.Ashida Bt Abdullah (Penolong Kanan Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Tn.Hj.Mohd.Noor B. Seman (Penolong Kanan HEM)
Naib Pengerusi II : En.Tan Sun Huat (Penolong Kanan Kokurikulum)
Setiausaha : Pn.Rujelis @ Anisah Bt Ashari (Guru Prasekolah)
Pen. Setiausaha : Pn.Hjh.Nik Mazelina Bt Nik Yahya (Pembantu Tadbir)
Ahli Jawatankuasa : Pn.Zainah Bt Zainal (Setiausaha Kurikulum/Jadual Waktu)
(Setiausaha HEM)
Pn.Juhaida Bt Ramli (Setiausaha Kokurikulum)
Pn.Norshila bt Saidin (Setiausaha Peperiksaan/PBS/SAPS)
Pn.Nik Norizan Bt Nik Osman (Guru Perpustakaan & Media)
Pn.Norni Bt Aziz (Guru Data Pra Sekolah)
Pn.Noor Yusnindawati Bt Zulkipli (Guru Bimbingan Kaunseling)
Pn.Nor Haslina Bt Ibrahim (Guru SPBT)
Pn.Zaini Bt Che Mohd.Yusoff (Guru Disiplin)
Pn.Mazleena Bt Hasan (PT Kewangan)
Pn.Shazatul Azuarina Bt Yusoff (Guru Aset)
Pn.Noor Milah Bt Husain @ Ghazali

SENARAI TUGAS

1. Menjadi Badan Tertinggi Sekolah yang memainkan peranan sebagai tempat rujukan
2. Merancang pembangunan fizikal sekolah termasuk bangunan, dewan, bilik rehat, surau serta kawasan sekolah.
3. Merancang pembangunan rohani dan sahsiah
4. Bertugas sebagai jawatankuasa bertindak segera ke atas sesuatu masalah semasa yang timbul daripada perjalanan

sekolah meliputi akademik,kokurikulum,sahsiah dan lain-lain.
5. Menyelaras segala program yang dirancang pelaksanaannya.
6. Merancang Takwim sekolah
7. Memastikan pelaksanaan segala program yang dirancang mengikut jadual.
8. Bertindak sebagai jawatankuasa penilai pencapaian akademik.

{M/S 49}

Bab 4 : Pengurusan Sekolah

4.3 Jawatankuasa Kewangan Dan Akaun Sekolah

Pengerusi : Pn.Hashimah Bt Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Pn.Ashida Bt Abdullah (Penolong Kanan Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Tn.Hj.Mohd.Noor B. Seman (Penolong Kanan HEM)
Naib Pengerusi II : En.Tan Sun Huat (Penolong Kanan Kokurikulum)
Setiausaha : Pn Hjh.Nik Mazelina Bt Nik Yahya (Pembantu Tadbir)
Juruaudit 1 : Pn.Rosanita Bt Hassan
Juruaudit 2 : Pn.Azimah Bt Abdul Aziz (KP Matematik)
Ahli Jawatankuasa : Pn.Suriani Bt Ismail (KP Sains)
(KP Pendidikan Agama Islam)
Pn.Yap Ai Hoon (Guru Perpustakaan & Media)
En.Zihannudin B. Ramli (Prasekolah)
Pn Norni Bt Aziz (Kaunseling)
Pn Noor Yusnindawati Bt Zulkipli
Pn.Nor Haslina Bt Ibrahim

SENARAI TUGAS

1. Membaca dan memahami pekeliling/surat pekeliling yang berkaitan dengan pengurusan kewangan dan perakaunan
sekolah yang diedarkan dari masa ke semasa.

2. Mengeluarkan surat kuasa memungut yuran kepada Penolong Kanan, Penyelaras Kelas, Guru Kelas dan Pembantu
Tadbir.

3. Memesan dan mendaftar buku resit untuk tujuan pungutan.
4. Mengagihkan buku resit kepada guru kelas dan penyelaras kelas.
5. Memastikan semua terimaan telah dimasukkan ke dalam bank.
6. Memastikan semua pembelian/pembayaran dibuat mengikut peraturan kewangan (pesanan tempatan, invois, bil, baucer

dan cek)
7. Menyediakan Buku Tunai Kerajaan/SUWA/Panjar Wang Runcit.
8. Menyemak dan menandatangani penyata kewangan dalam Buku Tunai Kerajaan/SUWA/Panjar Wang Runcit.
9. Memastikan semua kutipan yuran mendapat kebenaran JPN.

{M/S 50}

Bab 4 : Pengurusan Sekolah

4.4 : Jawatankuasa PKS - SKPMG / Plan Strategik

Kod Sekolah : DBA1080 Nama No. Telefon
No. Telefon Sekolah : 09-7442417
Pn.Hashimah Bt Ibrahim 013-9634865
Jawatan
Pengerusi Pn.Ashida Bt Abdullah 013-9867364
(Guru Besar)
Setiausaha I Tn.Hj.Mohd.Noor B. Seman 014-8440688
(PK Pentadbiran)
Setiausaha II En.Tan Sun Huat 012-9615118
(PK Hal Ehwal Murid)
Setiausaha III Pn.Hasnidar Bt Mohd.Tahir 012-9607308
(PK Kokurikulum) Cik Norshaireen Bt Md.Saidan 012-7235160
Ahli : Pn.Suriani Bt Ismail 019-9267786
En.Zihannudin B. Ramli 019-9570233
Ketua Unit Kurikulum En.Mohd.Syahizan B.Mohamed 014-5084583
Ketua Unit Hem Pn.Nik Norizan Bt Nik Osman 011-10045980
Ketua Unit Kokurikulum Pn.Hjh.Dek Rozita Bt Mohd.Noor 019-9828452
Pn.Norni Bt Aziz 012-9144142
Penyelaras : Pn.Noor Yusnindawati Bt Zulkipli 017-9033391
Guru Data Pn Zainah Bt Zainal 018-7870201
Pn Juhaida Bt Ramli 011-11454561
Pn.Norshila bt Saidin 016-9898968

En.Mohd.Zaki B. Wahab 012-3558929

SENARAI TUGAS
1. Menyediakan data enrolmen murid mengikut tahun, kelas, kaum dan jantina.
2. Menyediakan data/maklumat guru mengikut jantina, gred, kategori, opsyen dan lain-lain.
3. Menyediakan Penyata bulanan murid dan penyata bulanan butiran guru.
4. Menyediakan draf tentang latar belakang murid mengenai ekonomi, tempat tinggal penjaga dan pendidikan penjaga,

jenis pengangkutan ke sekolah, agama yang dianuti dan lain-lain.
5. Menyediakan carta atau graf pencapaian akademik murid.
6. Menyediakan data murid yang menerima biasiswa.
7. Menyemak jadual kedatangan kelas pada setiap hujung minggu.
8. Memastikan buku pendaftaran murid dijaga dengan rapi.
9. Memastikan setiap murid baru diberi nombor pendaftaran sekolah.
10. Menggalakkkan penggunaan komputer untuk memproses dan menganalisis data.
11. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.

{M/S 51}

Bab 4 : Pengurusan Sekolah

4.5 Jawatankuasa Mesyuarat Guru dan Staff / Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)

Pengerusi : Pn.Hashimah Bt Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Pn.Ashida Bt Abdullah (Penolong Kanan Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Tn.Hj.Mohd.Noor B. Seman (Penolong Kanan HEM)
Naib Pengerusi II : En.Tan Sun Huat (Penolong Kanan Kokurikulum)
Setiausaha : Pn.Hartini Bt Abu Bakar
Pen. Setiausaha : Pn.Noor Yusnindawati Bt Zulkipli (Key In Data Online)
Ahli Jawatankuasa : En.Mohd.Zaki B.Wahab

Pn.Sharipah Rozilah Bt Syed Noh

SENARAI TUGAS

1. Mengurus surat rasmi Unit LDP dan kajian keperluan kursus dalam kalangan PPP di peringkat sekolah.
2. Mengurus peruntukan kewangan dan perbelanjaan yang disalurkan melalui JPN dan melaporkan prestasi

perbelanjaan kepada pihak JPN.
3. Mengurus tentang maklumat kursus/latihan/bengkel yang diadakan diperingkat sekolah seterusnya

mengemaskinikan fail LDP dari masa ke semasa, setiap empat bulan (Mac. Jun, Sept dan Disember) setahun.
4. Menyediakan maklumat/data PPP sekolah, berkaitan LDP didalam pangkalan data dan mengemaskinikannya

setiap empat bulan (Mac. Jun, Sept dan Disember) setahun.
5. Mengadakan mesyuarat Jawatan kuasa LDP Peringkat Sekolah dan menghadiri mesyuarat jawatan kuasa

LDP peringkat PPD/JPN sekiranya dipanggil.
6. Mencadangkan keperluan dan kepentingan kursus untuk PPP di sekolah.
7. Merancang keperluan dan melaksanakan kursus dalaman (in house training) di peringkat sekolah.
8. Melaksanakan hari profesionalisme peringkat sekolah.
9. Menyimpan borang permohonan berkaitan kursus dan latihan dari BPG dan bahagian-bahagian lain.
10. Memberikan kerjasama kepada unit LDP/PPD berhubung dengan program LDP sekiranya diminta

menyediakan pelaporan LDP dan cadangan penambahbaikan.

{M/S 52}

Bab 4 : Pengurusan Sekolah

4.6 Jawatankuasa Teknikal, Siaraya dan Komunikasi

Pengerusi : Pn.Hashimah Bt Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Pn.Ashida Bt Abdullah (Penolong Kanan Pentadbiran)

Naib Pengerusi I : Tn.Hj.Mohd.Noor B. Seman (Penolong Kanan HEM)

Naib Pengerusi II : En.Tan Sun Huat (Penolong Kanan Kokurikulum)

Setiausaha : En.Mohd.Azni B.Fauzi (P.A Sistem)
Ahli Jawatankuasa : En.Mohd.Zaki B. Wahab (P.A Sistem)
(Muzik Latar)
Pn.Nik Norizan Bt Nik Osman (Persembahan)
Pn Rosanita Bt Hassan (Persembahan)
Pn.Hartini Bt Abu Bakar (Persembahan Prasekolah)
Pn.Rujelis@Anisah Bt Ashari

SENARAI TUGAS

1. Menyedia dan mengawasi peralatan siaraya sekolah.
2. Memastikan segala peralatan siaraya untuk hebahan harian sekolah berada dalam keadaan baik dan

berfungsi.
3. Menyediakan peralatan siaraya untuk perhimpunan mingguan, perhimpunan khas dan lain-lain aktiviti sekolah

yang memerlukannya.
4. Bertanggungjawab untuk membaiki atau mendapatkan perkhidmatan servis untuk peralatan yang rosak.
5. Mencadang dan membeli peralatan gantian kepada peralatan yang rosak atau tidak berfungsi.
6. Mendapatkan peralatan siaraya tambahan jika diperlukan dengan cara meminjam atau menyewanya.
7. Mengadakan satu bentuk simpanan rekod yang kemaskini mengenai peralatan siaraya sekolah (buku stok).
8. Bertanggungjawab dalam segala urusan pinjaman oleh pihak luar terhadap peralatan siaraya sekolah.
9. Bertanggungjawab terhadap semua persembahan secara rasmi atau tidak rasmi.
10. Lain-lain tugas dan tanggungjawab yang diarahkan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.

4.7 Jawatankuasa Bilik Guru

Pengerusi : Pn.Hashimah Bt Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Pn.Ashida Bt Abdullah (Penolong Kanan Pentadbiran)
Naib Pengerusi I (Penolong Kanan HEM)
Naib Pengerusi II : Tn.Hj.Mohd.Noor B. Seman (Penolong Kanan Kokurikulum)
Setiausaha
Pen Setiausaha : En.Tan Sun Huat
Ahli Jawatankuasa
: Pn.Rozan Bt Mohamed
: Pn.Wan Auni Bt Wan Mohamed
: Pn.Hasnidar Bt Mohd.Tahir

Pn.Hasnah Bt Hassan
Pn.Nor Suzilawati Bt Abdullah
Pn.Hjh.Nor Azipah Bt Othman

SENARAI TUGAS

1. Memastikan bilik guru kemas, selesa dan ceria
2. Memastikan keselesaan tempat duduk guru.
3. Mernyediakan input termasuk edaran semasa kepada guru.
4. Menampal surat-surat pekeliling di Bilik Guru.

{M/S 53}

Bab 4 : Pengurusan Sekolah

4.8 Jawatankuasa Bilik Gerakan

Pengerusi : Pn.Hashimah Bt Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Pn.Ashida Bt Abdullah (Penolong Kanan Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Tn.Hj.Mohd.Noor B. Seman (Penolong Kanan HEM)
Naib Pengerusi II : En.Tan Sun Huat (Penolong Kanan Kokurikulum)
Setiausaha : Pn.Shuriana Bt Abdul Kadir
Pen. Setiausaha : Pn.Zaini Bt Che Mohd.Yusoff
Ahli Jawatankuasa : Pn.Shahaida Bt Hamzah

Pn.Juhaida Bt Ramli
Pn.Norshila Bt Saidin

SENARAI TUGAS

1. Bertanggungjawab kepada Majlis Perancang, Penolong Kanan Pentadbiran dan Guru Besar.
2. Bertanggungjawab tentang kebersihan, kekemasan, perhiasan, pameran dan segala peralatan yang

terdapat di Bilik Gerakan.
3. Mengurus dan menyelia penggunaan Bilik Gerakan oleh pihak dalaman atau luaran yang diluluskan oleh

pihak sekolah.
4. Mengawalselia dan mengemaskini inventori peralatan, bahan-bahan dan penggunaan bilik.
5. Mengumpul, mengawalselia dan menilai peralatan dan bahan yang sesuai ditempatkan di Bilik Gerakan

untuk dikemukakan kepada Majlis Perancang.
6. Lain-lain tugas dan tanggungjawab yang diarahkan oleh Majlis Perancang, Penolong Kanan Pentadbiran

dan Guru Besar dari masa ke semasa.
7. Menyiapkan dan mempamerkan dokumentasi perancangan sekolah dalam kurikulum dan kokurikulum

jangka pendek dan jangka panjang.
8. Menyedia dan mempamerkan carta dan graf pencapaian sekolah dalam pelbagai bidang.
9. Melengkapkan bilik dengan :

 Piagam Pelanggan
 Falsafah Pendidikan Negara
 Carta Organisasi
 Sejarah Sekolah
 Pelan Lokasi Sekolah
 Program khas sekolah
 Menyediakan kemudahan untuk taklimat dan mensyuarat.
10. Memastikan bilik sentiasa bersih dan kemas

{M/S 54}

Bab 4 : Pengurusan Sekolah

4.9 Jawatankuasa Peralatan (Aset) / Inventori

Pengerusi : Pn.Hashimah Bt Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Pn.Ashida Bt Abdullah (Penolong Kanan Pentadbiran)
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II : Tn.Hj.Mohd.Noor B. Seman (Penolong Kanan HEM)
Setiausaha
Pen. Setiausaha : En.Tan Sun Huat (Penolong Kanan Kokurikulum)
Ahli Jawatankuasa
: Pn.Noor Milah Bt Mohd.Husain@Ghazali (Pegawai Aset)
: Pn.Hjh.Nik Mazelina Bt Nik Yahya (Pembantu Tadbir)
: Pn.Shazatul Azuarina bt Yusoff (Pengerusi Stok dan Inventori)
Pn.Shamshiah Bt Mohamed (Lembaga Pemeriksa Pelupusan Harta Modal)
Pn.Rosanita Bt Hassan

Pn.Rujelis@Anisah Bt Ashari

SENARAI TUGAS
1. Membaca, memahami dan melaksanakan semua arahan yang dihantar oleh Kementerian, Jabatan Pelajaran dan PPD.
2. Semua penerimaan/pembelian mesti direkodkan dalam kad Harta Modal, Kad Inventori dan Buku Bekalan Pejabat.
3. Mengurus semua harta benda sekolah yang hendak dihapuskira mengikut peraturan.
4. Mengenalpasti keperluan perabot.
5. Memastikan sistem inventori dilaksanakan.
6. Memastikan semakan inventori dibuat pada pertengahan akhir tahun.
7. Mengurus semua harta modal termasuk membaiki dan menyelenggara bila perlu.
8. Memastikan semua harta benda sekolah disimpan dengan selamat.
9. Menetapkan dan melaksanakan peraturan-peraturan menjaga keselamatan perabot dan harta benda sekolah serta jenis

denda yang dikenakan kepada murid.
10. Memastikan semua murid memulangkan alat-alat sekolah yang dipinjam sebelum mereka menerima Sijil Berhenti

Sekolah.

{M/S 55}

Bab 4 : Pengurusan Sekolah

4.10 Jawatankuasa Dokumentasi

Pengerusi : Pn.Hashimah Bt Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Pn.Ashida Bt Abdullah (Penolong Kanan Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Tn.Hj.Mohd.Noor B. Seman (Penolong Kanan HEM)
Naib Pengerusi II : En.Tan Sun Huat (Penolong Kanan Kokurikulum)
Setiausaha : Pn.Wan Auni Bt Wan Mohamed
Pen. Setiausaha : Pn.Latipah Bt Zakaria (Fotografi)
Ahli Jawatankuasa : En.Mohd.Faiq B. Mohd.Rasdi (Fotografi/Info Dataran)
(Pelaporan)
Pn.Norni Bt Aziz
Pn.Hasnani Bt Ab. Hamid

SENARAI TUGAS

1. Bertanggungjawab menyelaras dan merekodkan segala program yang dilaksanakan di peringkat sekolah.
2. Merakam gambar setiap program yang dilaksanakan di peringkat sekolah.
3. Menyiapkan gambar / frame pada masa program berlangsung untuk dihadiahkan kepada tetamu yang

merasmikan program.
4. Mengemaskini fail (folder) dokumentasi sekolah.
5. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.

4.11 Jawatankuasa Lawatan

Pengerusi : Pn.Hashimah Bt Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Pn.Ashida Bt Abdullah (Penolong Kanan Pentadbiran)
Naib Pengerusi I (Penolong Kanan HEM)
Naib Pengerusi II : Tn.Hj.Mohd.Noor B. Seman (Penolong Kanan Kokurikulum)
Penyelaras
Setiausaha : En.Tan Sun Huat
Bendahari
Ahli Jawatankuasa : En.Mohd.Zaki B. Wahab
: Pn.Nor Haslina Bt Ibrahim
: Cik Norshaireen Bt Md.Saidan
: En.Mohd.Faiq B. Mohd.Rasdi

Pn.Juhaida Bt Ramli
Pn.Norshila Bt Saidin

{M/S 56}

Bab 4 : Pengurusan Sekolah

4.12 Jawatankuasa Banjir / Bencana Alam

Pengerusi : Pn.Hashimah Bt Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Pn.Ashida Bt Abdullah (Penolong Kanan Pentadbiran)
Naib Pengerusi I (Penolong Kanan HEM)
Naib Pengerusi II : Tn Hj.Mohd.Noor B. Seman (Penolong Kanan Kokurikulum)
Setiausaha
Ahli Jawatankuasa : En.Tan Sun Huat Ajk Sebelum Banjir

: Pn.Hjh.Nor Azipah Bt Othman Ajk Semasa Banjir
: Pn.Hjh.Wan Norma Bt Wan Razali
Ajk Selepas Banjir
Pn.Rosanita Bt Hassan
Pn.Hjh.Suriani Bt Sulaiman
Pn.Zainah Bt Zainal
Pn.Zaini Bt Che Mohd.Yusoff
Pn.Rujelis@Anisah Bt Ashari
Pn.Shuriana Bt Abdul Kadir
Pn.Norni Bt Aziz
Pn.Nor Haslina Bt Ibrahim
Pn.Wan Auni Bt Wan Mohamed
Pn.Siti Mariam Bt Hashim
Cik Norshaireen Bt Md.Saidan

4.14 Jawatankuasa Kelab Guru Dan Kakitangan

Pengerusi : Pn.Hashimah Bt Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Pn.Ashida Bt Abdullah (Penolong Kanan Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Tn.Hj.Mohd.Noor B. Seman (Penolong Kanan HEM)
Naib Pengerusi II : En.Tan Sun Huat (Penolong Kanan Kokurikulum)
Setiausaha : Pn.Rozan Bt Mohamed
Bendahari : Pn.Zaini Bt Che Mohd.Yusoff
Ahli Jawatankuasa : Pn. Siti Noraishah Bt Yahya

Pn.Hjh.Dek Rozita Bt Mohd.Noor
Pn.Hjh.Nik Mazelina Bt Nik Yahya
Pn.Shuriana Bt Abdul Kadir
En.Mohd.Faiq B. Mohd.Rasdi
Pn.Wan Auni Bt Wan Mohamed
Pn.Noor Yusnindawati Bt Zulkipli

{M/S 57}

Bab 4 : Pengurusan Sekolah

SENARAI TUGAS
1 Mengadakan mesyuarat bagi membincangkan program-program tahunan dan menetapkan yuran/sumbangan guru.
2 Menjadi orang perantaraan antara staf dan Guru Besar.
3 Merancang program untuk meningkatkan kebajikan staf.
4 Bertanggungjawab menjaga kebersihan dan keceriaan bilik-bilik staf.
5 Bertanggungjawab mengadakan majlis perpisahan untuk staf yang akan bertukar/pencen dan menyambut staf baru.
6 Bertanggungjawab mengeluarkan saguhati kerana kemalangan atau melangsungkan perkahwinan dan waris staf yang

meninggal dunia.
7 Bertanggungjawab mengelolakan Hari Guru dengan kerjasama Guru-guru, Penolong Kanan dan Lembaga Pengawas.
8 Bertanggungjawab mengelolakan pertandingan/kegiatan sukan atau riadah untuk ahli.
9 Memastikan semua guru dan staf sokongan menjadi ahli PSKPP.
10 Membantu pihak sekolah menguruskan Lawatan Terancang / Lawatan sambil belajar untuk meningkatkan

4.14 JparowfeastiaonnkaluisamseakPeIgBuGruan dan kesejawatan.

11 Bertanggungjawab mengelolakan jamuan akhir tahun untuk semua staf.

{M/S 58}

Bab 4 : Pengurusan Sekolah

4.15 Persatuan Ibubapa dan Guru

Yang Dipertua : En. Ahmad Rasydan B. Abdul Rahman
Naib Yang dipertua : En.Hazman Hakimi B.Abdullah
Setiausaha Kehormat : En.Mohd.Zaki B.Wahab
Bendahari Kehormat : Pn.Nor Haslina Bt Ibrahim
Ahli Jawatankuasa
: Pn.Fatimah Nuraidah Bt Abd.Rahman (Penolong Kanan Pentadbiran)
Ex-Officio Pn.Noraini Bt Aziz (Penolong Kanan HEM)
Pemeriksa Kira-kira En.Ramzi B. Abd.Aziz (Penolong Kanan Kokurikulum)
Pn.Nik Azira Bt Abd.Ghani (Wakil Guru)
En.Mohd.Zulhilmi B.Abdullah (Wakil Guru)
Pn.Nik Noraini Bt Nik Hanafi (Wakil Guru)
Pn.Ashida Bt Abdullah (Wakil Guru)
Tn.Hj.Mohd.Noor B. Seman (Wakil Guru)
En.Tan Sun Huat
Pn.Hjh.Nor Azipah Bt Othman
Pn.Rosanita Bt Hassan
Pn.Shuriana Bt Abdul Kadir
Pn.Rashidah Bt Yasoa`
Pn.Mahani Bt Hamat

: Pn. Hashimah Bt Ibrahim (Guru Besar)

: En.Muhammad Zulhilmi B. Abdullah (Wakil Ibubapa )
Pn.Hjh.Dek Rozita Bt Mohd.Noor (Wakil Guru)

SENARAI TUGAS

1 Membantu pihak sekolah dalam hal-hal kewangan.
2 Membantu pihak sekolah dalam peningkatan prestasi akademik dan kokurikulum.
3 Membantu pihak sekolah mempertingkatkan disiplin dan sahsiah murid sekolah.
4 Membantu pihak sekolah mempertingkatkan keceriaan / kebersihan sekolah.
5 Membantu memperlengkapkan kemudahan-kemudahan fizikal dan kelengkapan bagi mempertingkatkan pengajaran dan

pembelajaran.
6 Mengeratkan perhubungan antara pihak sekolah dengan ibubapa.
7 Menghadiri upacara rasmi sekolah.
8 Mengadakan mesyuarat ahli jawatankuasa dan mesyuarat agung tahunan.
9 Mengadakan aktiviti-aktiviti yang mempereratkan hubungan antara guru-guru dengan ibubapa serta murid-murid.

{M/S 59}

Bab 4 : Pengurusan Sekolah

4.16 SENARAI NAMA GURU KELAS

BIL NAMA GURU TAHUN KELAS
1 Pn.Noor Yusnindawati Bt Zulkipli (PENYELARAS)
2 Pn.Rujelis @ Anisah Bt Ashari Pra Jasa
3 En.Mohd.Faiq B. Mohd.Rasdi Pra Budi
4 Pn.Siti Mariam Bt Hashim (PENYELARAS) Pemulihan
5 Pn.Hjh.Azini Bt Mohd.Ali Busu 1 Inovatif
6 Pn.Rozan Bt Mohamed 1 Kreatif
7 Pn.Latipah Bt Zakaria 1 Pro Aktif
8 Pn.Nor Suzielawati Bt Abdullah (PENYELARAS) 1 Aktif
9 Pn.Hasnani Bt Ab.Hamid
10 Pn.Wan Auni Bt Wan Mohamed 2 Inovatif
11 Pn.Rashidah Bt Yasoa’
12 Pn.Rosanita Bt Hassan (PENYELARAS) 2 Kreatif
13 Pn.Hasnidar Bt Mohd.Tahir 2 Pro Aktif
14 Pn.Rohimah Bt Mamat@Mohamad 2 Aktif
15 Pn.Shuriana Bt Abdul Kadir
16 Pn.Hjh.Dek Rozita Bt Mohd.Noor (PENYELARAS) 3 Inovatif
17 Pn.Siti Noraishah Bt Yahya
18 Pn.Hasnah Bt Hassan 3 Kreatif
19 Pn.Mazleena Bt Hasan
20 Pn.Hartini Bt Abu Bakar (PENYELARAS) 3 Pro Aktif
21 Pn.Shahaida Bt Hamzah 3 Aktif
22 Pn.Yap Ai Hoon
23 Pn.Hasniza Bt Abdul Halim 4 Inovatif
24 Pn.Mahani Bt Hamat (PENYELARAS)
4 Kreatif
25 Pn.Suriani Bt Ismail
4 Pro Aktif
26 Pn.Hjh.Wan Norma Bt Wan Razali 4 Aktif

27 Pn.Noor Milah Bt Mohd.Husain@Ghazali 5 Inovatif

5 Kreatif

5 Pro Aktif
5 Aktif

6 Inovatif

6 Kreatif

6 Pro Aktif

6 Aktif

{M/S 60}

Bab 4 : Pengurusan Sekolah

SENARAI TUGAS GURU KELAS
Pengurusan Organisasi Kelas

1. Membentuk organiasi kelas yang terdiri daripada Ketua Kelas, Penolong Ketua Kelas, Bendahari, AJK
Kebersihan dan AJK Keceriaan. Memastikan AJK Kebersihan mengagihkan murid untuk mmbersihkan
papan hitam, menyapu lantai, mengelap tingkap, menyusun kerusi meja dan membuang sampah. AJK
Keceriaan mestilah sentiasa mengemaskinikan papan hitam, papan maklumat dari masa ke semasa,
menyediakan langsir dan bunga (jika perlu) untuk kelas.

2. Menentukan perkara-perkara berikut ada di dalam kelas:-
 Jadual Waktu
 Jadual Bertugas
 Perabot seperti kerusi meja murid dan meja guru dan papan hitam diinventorikan.
 Moto Kelas
 Alat pembersihan seperti penyapu, bakul sampah, pengaut sampah dan alat pemadam papan
putih.

3. Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada guru yang bertanggungjawab.
4. Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas sebagaimana yang sepatutnya.
5. Mengadakan tabung kelas dengan amaunnya terpulang kepada budi bicara murid. Tabung ini hendaklah

digunakan bagi tujuan berikut:-
 Keceriaan kelas
 Kebajikan murid

{M/S 61}

Bab 4 : Pengurusan Sekolah

Jadual Kedatangan Murid
1. Menandakan Jadual Kedatangan Murid harian selewat-lewatnya sebelum waktu kedua berakhir dan
menyiapkan buku daftar kedatangan murid di pejabat.
2. Menentukan semua butiran yang dikehendaki ada di dalam Jadual Kedatangan Murid.
3. Memastikan data terkini murid dalam kelas.
4. Memastikan kelas mempunyai Buku Kedatangan Kedua dan diselenggarakan seperti yang diarahkan.
5. Buku diambil dan dihantar pada waktu dan tempat yang ditetapkan
6. Menjamin keselamatan buku tersebut

Laporan Pelajaran / Sijil Berhenti / Surat Akuan / Kad 001
1. Memastikan setiap orang murid memiliki Kad Kemajuan Murid.
2. Mengisikan markah dan membuat laporan kemajuan akademik, kokurikulum dan fizikal dalam kad
kemajuan murid bagi setiap penggal.
3. Menyampaikan Kad Kemajuan Murid kepada ibu bapa/penjaga.
4. Menyediakan dan mengisi:-
i. Lembaran Markah bagi setiap peperiksaan/ujian sekolah
ii. Kad 001
iii. Sijil Berhenti dan Surat Akuan bagi murid yang akan menamatkan pengajiannya.

Masalah Pembelajaran, Kesihatan & Disiplin
1. Memberikan galakan, motivasi dan merangsangkan minat murid terhadap pelajaran mereka.
2. Menggalakkan pertandingan yang berbentuk akademik dan memberi pengiktirafan.
3. Sentiasa perihatin terhadap semua masalah murid.
4. Melaporkan kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling jika terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan
murid.
5. Melaporkan kepada Guru Kesihatan jika terdapat murid yang menghadapi masalah kesihatan.
6. Melaporkan kepada Guru Disiplin jika terdapat muid yang melanggar disiplin dan peraturan sekolah.
7. Melaporkan kes ponteng mengikut prosedur yang berikut:-
 Mendapatkan dan mengisi dalam dua salinan borang Melanggar Peraturan Sekolah yang
diperolehi dari Bilik Disiplin.
 Menghantar satu salinan kepada ibu bapa/penjaga.

Buku Teks, KWAPM dan Bantuan Kewangan
1. Sentiasa mengemaskinikan fail SPBT.
2. Memastikan SPBT diagihkan kepada semua murid dan memastikan buku-buku tersebut dibalut dan ditulis
nama murid.
3. Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan nama murid yang tidak
memulangkan buku teks pada akhir tahun dan menyerahkan senarai berkenaan kepada Guru SPBT.
4. Mengenalpasti murid yang layak menerima bentuk bantuan yang lain dan melaporkan kepada guru
berkenaan.

{M/S 62}

Bab 4 : Pengurusan Sekolah

Kutipan Sumbangan & Derma
1. Mengutip derma PIBG.
2. Mengutip wang bagi bayaran-bayaran yang dikenakan ke atas murid oleh pihak sekolah.
3. Mengeluarkan resit kepada murid bagi setiap pembayaran yang dibuat.
4. Menyerahkan wang kutipan PIBG kepada Bendahari PIBG.
5. Menyerahkan wang kutipan lain kepada guru berkenaan.

Pendaftaran Murid Baru
1. Menerima kemasukan murid baru.
2. Mendaftarkan murid baru dalam Buku Pendaftaran Murid dan dapatkan nombor pendaftaran murid baru
berkenaan.
3. Menentukan penerimaan borang SPBT dari sekolah asal dan memastikan murid ini menerima buku teks.
4. Menentukan menerima Kad Kemajuan Murid dan Kad 001/002 dari sekolah asal.
5. Menentukan rumah sukan, persatuan/kelab dan badan beruniform.
6. Mengambil butir-butir diri yang perlu.

Murid Keluar/Pindah Sekolah
1. Menentukan borang SPBT, Kad Kemajuan Murid dan Kad 001/002 dihantar ke pejabat.
2. Menentukan hal-hal yang berkaitan dengan peperiksaan diselesaikan bagi murid Tahun 6.
3. Menetukan kelulusan untuk bertukar telah diterima.
4. Menentukan buku teks tekah dipulangkan.
5. Menentukan penerimaan bantuan telah dilaporkan kepada pejabat sekolah.

Pendaftaran Sukan, Persatuan, Badan Beruniform dan Lain-Lain
1. Menentukan setiap murid mempunyai rumah sukan.
2. Memastikan setiap murid menyertai aktiviti kokurikulum dan menyerahkan senarai nama mereka mengikut
persatuan, kelab dan badan beruniform yang dipilih kepada Penyelaras Kokurikulum.
3. Menggalakkan murid bergiat cergas dalam sukan dan kegiatan kokurikulum.

{M/S 63}

Bab 4 : Pengurusan Sekolah

4.17 PERATURAN AM UNTUK GURU DAN KAKITANGAN

1. MASA / WAKTU PERSEKOLAHAN

 Masa / waktu mula persekolahan ialah 7.30 pagi.
 Program minda pagi dimulakan pada jam 7.15 pagi setiap hari Isnin hingga Rabu.
 Hari Khamis bermula jam 7.30 pagi adalah sesi bacaan yassin di dewan terbuka SKPPG.

2. KEHADIRAN GURU

 Semua guru mesti berada di sekolah 15 minit lebih awal dari waktu persekolahan.
 Guru mesti mencatat masa tiba dan masa balik dalam punch kad.
 Jika tidak dapat hadir menjalankan tugas hendaklah dimaklumkan kepada Guru Besar / Penolong

Kanan dengan apa cara sekalipun.

3. MASA / WAKTU PULANG

 Masa pulang adalah selepas jam 1.35 tengahari kecuali sebab-sebab tertentu.
 Guru yang terpaksa pulang awal hendaklah memaklumkan/mendapat kebenaran daripada Guru Besar

/ Penolong Kanan dan mencatat dalam buku keluar masa bertugas.

4. TIDAK HADIR BERTUGAS

 Guru tidak dapat hadir bertugas hendaklah memberitahu dengan apa cara sekalipun kepada Guru
Besar / Penolong Kanan pada awal pagi hari berkenaan dan sebabnya.

 Guru yang tidak dapat hadir di atas sebab kesihatan hendaklah mengemukakan surat cuti sakit doktor
kepada Guru Besar pada hari guru berkenaan hadir bertugas semula.

5. CUTI

 Guru diperuntukkan cuti Rehat Khas 7 hari dalam setahun dan tidak boleh dikumpulkan untuk dibawa
ke tahun hadapan.

 Guru yang ingin bercuti mestilah mendapat kebenaran daripada Guru Besar terlebih dahulu dan
kelulusannnya adalah bergantung di atas kepentingan perkhidmatan.

 Guru yang tidak menghabiskan cuti Rehat Khas dalam setahun akan dikumpulkan untuk pemberian
wang tunai Gantian Cuti Rehat.

 Sepanjang perkhidmatan seorang guru boleh mengumpul Cuti Rehat Khas selama 160 hari untuk
pemberian wang tunai tersebut.

6. PERATURAN SEMASA BERTUGAS

 Guru-guru tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah semasa bertugas.
 Guru yang terpaksa meninggalkan / keluar kawasan sekolah kerana ada urusan yang mustahak di luar

hendaklah mendapat kebenaran daripada Guru Besar / Penolong Kanan terlebih dahulu dan
mencatatkan dalam BUKU KELUAR MASUK untuk guru dan kakitangan. Sila catat masa keluar, tujuan
dan masa pulang serta tandatangan.
 Tetamu / Ibubapa / Orang Luar yang ingin berurusan dengan guru semasa bertugas hendaklah terlebih
dahulu memaklumkan kepada Guru Besar/Penolong Kanan untuk mendapat kebenaran.
 Guru boleh di arah menjalankan tugas lain yang ada hubungan dengan pengajaran dan pembelajaran
serta budaya sekolah.

{M/S 64}

Bab 4 : Pengurusan Sekolah

7. PERATURAN-PERATURAN DI BILIK DARJAH SEMASA MENGAJAR

 Guru-guru adalah tidak dibenarkan meninggalkan kelas semasa proses pengajaran dan pembelajaran
sedang berjalan kecuali atas arahan Guru Besar / Penolong Kanan.

 Guru-guru yang terpaksa meninggalkan kelas bagi urusan tugas yang diarah hendaklah memaklumkan
kepada Guru Besar / Penolong Kanan untuk tujuan mengadakan jadual ganti.

 Guru-guru tidak dibenarkan berbincang dengan rakan sejawat atau tetamu semasa bertugas dalam
bilik darjah.

 Sekiranya ada perkara penting yang hendak dibincangkan, ianya hendaklah dibincangkan di luar bilik
darjah dan selesai dengan seberapa cepat yang boleh.

 Merokok adalah dilarang sama sekali semasa berada di kawasan sekolah.
 Guru-guru hendaklah menutup telefon bimbit semasa mengajar.
 Guru-guru mesti memastikan keselamatan murid-murid semasa waktu bertugas dalam bilik darjah

berkenaan.

8. PERHIMPUNAN

 Hari perhimpunan hendaklah diadakan seminggu sekali iaitu tiap-tiap hari Ahad kecuali ada perkara
penting perhimpunan boleh diadakan pada bila-bila masa.

 Masa perhimpunan 30 minit bermula 7.30 pagi hingga 8.00 pagi.
 Guru bertugas mingguan bertanggungjawab mengacara majlis perhimpunan.
 Acara perhimpunan seperti berikut :-

7.15 pagi – Loceng dibunyikan
7.30 pagi – Murid-murid beratur di tempat perhimpunan.

- Nyanyian lagu ‘Negaraku’ dan ‘Selamat Sultan’- Ikrar Guru dan Murid
- Laporan Guru Bertugas Minggu Lepas. 3minit.
- Taklimat Guru Bertugas Minggu Ini.
- Persembahan Murid Atau Wakil.
- Ucapan Guru Besar.
- Doa
- Ikrar Guru

9. GURU BERTUGAS

 Bertanggungjawab menyediakan siaraya dan peralatan bagi tujuan perhimpunan bersama dengan
setiausaha perhimpunan mingguan.

 Bertanggungjawab melakukan pengawasan dan penyeliaan kawasan sekolah seperti kebersihan,
keselamatan murid-murid, harta benda sekolah dan lain-lain.

 Bertanggungjawab menyelesaikan masalah-masalah murid-murid seperti murid sakit, guru bertugas
mesti menghantar ke hospital dan hantar balik ke rumah (jika perlu).

 Bertanggungjawab menyediakan laporan harian dalam buku laporan mingguan.
 Bertanggungjawab membunyikan loceng untuk belajar,waktu rehat dan pertukaran waktu belajar dan

waktu tamat pulang.
 Memastikan murid-murid beratur di luar kelas masing-masing sebelum masuk ke kelas pagi dan pulang

waktu tengah hari sambil mengaminkan doa.
 Memastikan doa masuk kelas dan doa tamat belajar dibaca tiap-tiap kali.

{M/S 65}

Bab 4 : Pengurusan Sekolah

10. PERSEDIAAN MENGAJAR
 Guru-guru hendaklah menyediakan buku persediaan mengajar dengan lengkap dan kemaskini.
 Rancangan pengajaran dan pembelajaran hendaklah disediakan dalam bentuk mingguan untuk
tempoh setahun.
 Rancangan pengajaran mingguan hendaklah disediakan di awal tahun.
 Bahan bantu mengajar hendaklah digunakan dan disediakan supaya pengajaran dan pembelajaran
akan menjadi lebih berkesan.

11. BUKU PERSEDIAAN MENGAJAR
 Buku persediaan mengajar hendaklah ada bersama guru semasa mengajar.
 Segala butiran dalam buku tersebut hendaklah dipenuhi sebagaimana arahan dan hendaklah mengikut
cara yang betul.
 Rancangan mengajar tahunan mengikut minggu yang dirancang hendaklah ditulis dengan tersusun dan
kemas pada ruangan yang disediakan.
 Buku ringkasan mengajar hendaklah diserahkan kepada Guru Besar setiap hari Khamis untuk disemak
dan disahkan.
 Buku Persediaan mengajar adalah sebahagian SKT guru-guru dan diambil kira dalam menentukan
penilaian prestasi guru-guru dalam tahun yang dinilai.

12. BILIK GURU
 Sebagai tempat berehat, membuat rujukan, membuat persediaan mengajar dan berbincang dengan
rakan sejawat mengenai masalah pengajaran dan pembelajaran.
 Keharmonian hendaklah dijaga dan dielak dari melakukan perkara-perkara yang sensitif dan
bertentangan dengan profesion perguruan.
 Kebersihan, keceriaan dan pengemaskinian bilik guru hendaklah pada setiap masa.
 Murid-murid tidak dibenarkan masuk ke bilik guru tanpa kebenaran..

13. PAKAIAN GURU
 Guru hendaklah memakai pakaian yang sesuai, kemas dan tidak menjolok mata.
 Guru dikehendaki memakai pakaian batik setiap hari khamis.
 Guru lelaki tidak digalakkan memakai kopiah di sekolah dan dibenarkan bersongkok.
 Guru lelaki dikehendaki memakai tali leher pada setiap hari Ahad.

{M/S 66}

Bab 4 : Pengurusan Sekolah

4.18 JAWATANKUASA i- HADIR

Pengerusi : Pn.Hashimah Bt Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Pn.Ashida Bt Abdullah (Penolong Kanan Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Tn.Hj.Mohd.Noor B. Seman (Penolong Kanan HEM)
Naib Pengerusi II : En.Tan Sun Huat (Penolong Kanan Kokurikulum)
Setiausaha : Pn.Hasnah Bt Yusuf
Ahli Jawatankuasa : En.Nor Muhammad Bahhuri B. Mansor

Guru Penyelaras Tahun 1 hingga Tahun 6

4.19 JAWATANKUASA E-PRESTASI

Pengerusi : Pn.Hashimah Bt Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi /SU : Pn.Ashida Bt Abdullah (Penolong Kanan Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Tn.Hj.Mohd.Noor B. Seman (Penolong Kanan HEM)
Naib Pengerusi II : En.Tan Sun Huat (Penolong Kanan Kokurikulum)
Ahli Jawatankuasa : En.Mohd.Zaki B. Wahab (Data)
(KPT)
Pn.Hjh.Nik Mazelina Bt Nik Yahya (PT)
Pn.Hasnah Bt Yusuf

4.20 JAWATANKUASA KEDAI SEKOLAH

Pengerusi : Pn.Hashimah Bt Ibrahim (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Pn.Ashida Bt Abdullah (Penolong Kanan Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Tn.Hj.Mohd.Noor B. Seman (Penolong Kanan HEM)
Naib Pengerusi II : En.Tan Sun Huat (Penolong Kanan Kokurikulum)
Setiausaha : Pn.Hjh.Wan Norma Bt Wan Razali
Bendahari : Cik Norshaireen Bt Md.Saidan
Ahli Jawatankuasa : Pn.Sharipah Rozilah Bt Syed Noh

Pn.Hartini Bt Abu Bakar
Pn.Rohimah Bt Mamat @ Mohamad

{M/S 67}

Bab 4 : Pengurusan Sekolah

WEB/e-mail

[email protected]
(E-mail SKPPG)

 LAMAN WEB KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA.
(www.moe.gov.my)

 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
(www.anm.gov.my)

 EDU WEBTV.COM
(www.EDUWEBTV.COM)

 PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
(www.pnm.gov.my)

 CHORMELAB LESSON
(www.frogasia.com/learncentre)/ { http://dba1080.1bestari net.net}

 PERMOHONAN SBP
(Sistem Permohonan Atas Talian Ke Tingkatan 1 Sekolah Asrama Penuh Sesi 2020
(http://www.emoe.gov,my)

 SISTEM PENDAFTARAN ATAS TALIAN UPSR 2020
(http://www.lpm.gov.my)

 SCHOOLNET
(www.schoolnet.com.my)

 E-mail PKG KOTA
(pkg-kotaemoe.edu.my)

 BTPN(BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI
(http://www.pspnkel.edu.my)

 MAKLUMAT ICT
(http://ssqs.moe.edu.my/ssqs/)

 ZOOM A
(http://zoom-a.com)

 LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN
(skppgldp.gmail.com)

 BIMBINGAN DAN KAUNSELING
 http://www.moe.gov.my
 mohma.kb.usm.my
 http://sppkpm.kb.jpn.my
 http://poolpost.ppd.kb.my

 http://ubksmkdmpr2.blogspot.com

[email protected]
 http://selongkargbk.com
 http://ubksr.com

 Lain-lain rujukan Emel:
 http://sps1.moe.gov.my/indexsso.php
 http://mygfl.moe.gov.my

{M/S 68}


Click to View FlipBook Version