The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Norni Aziz, 2019-12-23 09:43:13

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020-KOKURIKULUM

Bab 7 - Pengurusan KO 2020.docx

Bab 7 : Pengurusan Kokurikulum

7.1 : PENGURUSAN KO KURIKULUM
1. VISI
Melahirkan murid yang seimbang dari segi akademik dan kokurikulum serta dapat bersaing dengan
cemerlang sehingga peringkat tertinggi.
2. MISI
Sentiasa melibatkan murid secara maksimum dalam bidang kokurikulum dan menjadikan kokurikulum
sebagai gedung mendidik minda kearah pembentukan disiplin dan sahsiah yang cemerlang.
3. Konsep Kokurikulum
1. Rancangan pengajaran dan pembelajaran atau aktiviti-aktiviti yang menjadi pelengkap kepada
kurikulum sekolah (pengajaran, operasi dan pengalaman).
2. Satu bidang pendidikan untuk mengukuh dan memperkayakan pembelajaran dalam bilik darjah.
3. Kokurikulum boleh dijalankan di dalam atau di luar bilik darjah.
4. Kokurikulum boleh menyediakan pengetahuan dan pengalaman bagi perkembangan mental, minat,
bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif.
4. Asas Pelaksanaan Gerak Kerja Kokurikulum
Sebagai satu bidang pendidikan, Gerak Kerja Kokurikulum berasaskan kepada:-
1. Semua murid harus mempunyai keseimbangan di antara perkembangan mental (intelek) dengan
perkembangan rohani, jasmani dan emosi.
2. Semua murid boleh dididik dan boleh peka mendidik diri sendiri dan rakan-rakan mereka.
3. Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dimajukan.
4. Sekolah berperanan mendidik murid-murid dalam memajukan masyarakat.
5. Masyarakat juga bersama-sama memainkan peranan dalam mendidik murid-murid.

5. Kepentingan Gerakerja Kokurikulum
Gerak kerja kokurikulum penting bagi melengkapkan pengetahuan dan pengalaman murid-murid di
sekolah. Melalui gerak kerja kokurikulum perkembangan sosial, minat dan bakat dapat diseimbangkan
dengan perkembangan mental murid. Gerak kerja ini juga dapat membantu menjadikan sekolah
sebagai tempat yang menarik dan menggembirakan murid-murid.

{M/S 108}

Bab 7 : Pengurusan Kokurikulum

6. Unsur Pendidikan Dalam Gerak Kerja Kokurikulum

1. Kepercayaan kepada Tuhan.
2. Beradab dan bertatasusila seperti bersopan santun,berbudi bahasa dan hormat

menghormati.
3. Taat dan setia seperti patuh kepada undang-undang dan peraturan.
4. Bertanggungjawab seperti boleh diharap dan dipercayai.
5. Amanah seperti jujur dan ikhlas.
6. Mengawal diri seperti disiplin kendiri, menjauhi diri daripada melakukan sesuatu yang

tidak baik.
7. Tolong menolong dan bekerjasama.
8. Menjaga kebersihan diri dan alam sekitar.
9. Kasih sayang dan belas kasihan.
10. Bertimbang rasa, bertolak ansur dan sentiasa bermaaf-maafan.
11. Bercita-cita dan bersemangat tinggi.
12. Gembira dan bersyukur.
13. Keberanian, seperti keyakinan diri, cekal dan berani mencuba.
14. Intelek, seperti tajam fikiran dan mempunyai kemahiran.
15. Imaginatif dan kreatif.
16. Logik seperti rasional dan bekerja secara sistematik.
17. Berdikari dan berdedikasi seperti bebas membuat sesuatu dalam lingkungan peraturan.
18. Menyuburkan rasa perikemanusiaan.

7. Sasaran Kerja Utama Kokurikulum
1. Semua murid yang tidak bermasalah kesihatan hendaklah menyertai kegiatan
kokurikulum sekolah.
2. Menyertai pertandingan peringkat zon dengan kejayaan sehingga ke peringkat akhir.
3. Johan Zon sekurang-kurangnya dalam 2 ( dua ) permainan.
4. Johan peringkat daerah sekurang-kurangnya dalam 2 ( dua ) permainan.
5. Johan peringkat negeri sekurang-kurangnya dalam satu permainan.

{M/S 109}

Bab 7 : Pengurusan Kokurikulum PIBG

7.2 : CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM
Guru Besar

Pn. Hashimah bt. Ibrahim

PK Kokurikulum
En. Tan Sun Huat

Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Sukan
Pn. Norshila bt. Saidin En. Muhammad Faiq b. Mohd. Rasdi

Pen. Setiausaha Kokurikulum Pen. Setiausaha Sukan
Pn. Siti Noraishah bt. Yahya En. Mohd. Zaki b. Wahab

Penyelaras Penyelaras Penyelaras Penyelaras Penyelaras
Badan Beruniform Kelab dan Kelab Permainan Pasukan Sekolah Rumah Sukan
Persatuan En. Muhammad
En. Zihanuddin Pn. Hasnidar Pn. Wan Auni En. Mohd. Zaki
b. Ramli bt. Mohd. Tahir bt. Wan Mohamed b. Wahab Faiq
b. Mohd. Rasdi
BSMM Persatuan Kelab Bola Sepak Bola Sepak
Pn. Hjh. Dek Bahasa En. Mohd. Azni En. Mohd. Azni Tun Perak
b. Fauzi (Kuning)
Rozita bt. Pn. Shuriana b. Fauzi Pn. Rozan
Mohamed Noor bt. Abdul Kadir Kelab Bola Jaring bt. Mohamed
Pn. Nor Suzielawati Bola Jaring
Pengakap Persatuan Pn. Siti Noraishah Mat Kilau
En. Mohd. Matematik & Sains bt. Abdullah (Jingga)
Syahizan bt. Yahya Pn. Sharipah
b. Mohamed Pn. Hjh. Azini Kelab Bola Rozilah
bt. Mohd. Ali Busu Tampar Bola Baling bt. Syed Noh
TKRS Pn. Suriani bt. Ismail
Pn. Wan Nor Persatuan Pn. Siti Mariam Tok Janggut
Agama Islam bt. Hashim Bola Tampar (Merah)
A’zmina Pn. Hasnah En. Mohd. Zaki
bt. Wan Omar Kelab Catur, Pn. Hasnani
bt. Hassan Karom & Congkak b. Wahab bt. Ab. Hamid
Puteri Islam
Pn. Zakirah Kelab Doktor Muda Pn. Rujelis @ Sepak Takraw Datuk Bahaman
bt. Abdullah Pn. Azimah bt. Anisah bt. Ashari En. Mohd. Syahizan (Biru)
Abd.Aziz
b. Mohamed Pn. Latifah
bt. Zakaria
Olahraga
En. Muhammad Faiq

b. Mohd. Rasdi

Permainan Tradisional
Pn. Rujelis @ Anisah
bt. Ashari

Taekwondo
Pn. Wan Auni
bt. Wan Mohamed

Tarian & Kibod
Pn. Rosanita bt. Hassan

{M/S 110}

Bab 7 : Pengurusan Kokurikulum

7.3 : Jawatankuasa Pembangunan Sukan Sekolah

Penaung : Pengarah Pendidikan Kelantan
En. Abu Hanifah @ Fauzi b. Zahari

Penasihat : Pejabat Pendidikan Daerah

Pengerusi : Guru Besar
Pn. Hashimah bt. Ibrahim

Setiausaha : Penolong Kanan Kokurikulum
En. Tan Sun Huat

Ahli Jawatankuasa :

Jawatankuasa Kecil Pembangunan Fizikal Sekolah
Pengerusi : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Tn. Hj. Mohd. Noor b.Seman

Jawatankuasa Penggalakan Sukan
Pengerusi : Penolong Kanan Kokurikulum

En. Tan Sun Huat

Jawatankuasa Kecil Sumber Manusia
Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

Pn. Ashida bt. Abdullah

Jawatankuasa Kecil Pemantau Dan Penilaian
Pengerusi : Setiausaha Sukan

En. Muhammad Faiq b. Mohd. Rasdi

Jawatankuasa Kecil Peningkatan Profesionalisme
Pengerusi : Ketua Persatuan Bahasa

Pn. Shuriana bt. Abdul Kadir

Jawatankuasa Kecil Kewangan
Pengerusi : Bendahari Persatuan Ibubapa Dan Guru

Pn. Nor Haslina bt. Ibrahim

Jawatankuasa Kecil Teknikal
Pengerusi : Yang Dipertua Persatuan Ibubapa Dan Guru

En. Ahmad Rasydan b. Ab. Rahman

{M/S 111}

Bab 7 : Pengurusan Kokurikulum

7.4 : Jawatankuasa Induk Pengurusan Kokurikulum

Pengerusi : Pn. Hashimah bt. Ibrahim ( Guru Besar )
Timb. Pengerusi
Naib Pengerusi I : En. Tan Sun Huat ( PK Ko )
Naib Pengerusi II
Setiausaha : Pn. Ashida bt. Abdullah ( PK Pentadbiran )
Ahli Jawatankuasa
: Tn. Hj. Mohd. Noor b. Seman ( PK HEM )

: Pn. Norshila bt. Saidin ( S/U Ko )

: En. Muhammad Faiq b. Mohd. Rasdi ( S/U Sukan )

Pn. Siti Noraishah bt. Yahya ( Pen. S/U Ko )

En. Mohd. Zaki b. Wahab ( Pen. S/U Sukan )

En. Zihanuddin b. Ramli ( Penyelaras Badan Beruniform )

Pn. Hasnidar bt. Mohd. Tahir ( Penyelaras Kelab dan Persatuan )

Pn. Wan Auni bt. Wan Mohamed ( Penyelaras Kelab Permainan )

Pn. Zaini bt. Che Mohd. Yusoff ( Penyelaras Ko Akademik )

En. Muhammad Faiq b. Mohd. Rasdi ( Peny. Rumah Sukan )

En. Mohd. Zaki b. Wahab ( Peny. Pasukan Sekolah )

Semua ketua badan beruniform, ketua kelab dan persatuan, ketua kelab
permainan, ketua rumah sukan dan ketua pasukan sekolah.

7.5 : Ahli Majlis Sukan Sekolah

Pengerusi : Pn. Hashimah bt. Ibrahim ( Guru Besar )
Timb. Pengerusi
Naib Pengerusi I : En. Tan Sun Huat ( PK Ko )
Naib Pengerusi II
Setiausaha Ko : Pn. Ashida bt. Abdullah ( PK Pentadbiran )
Setiausaha Sukan
Pen. S/Usaha Sukan : Tn. Hj. Mohd. Noor b. Seman ( PK HEM )

: Pn. Norshila bt. Saidin

: En. Muhammad Faiq b. Mohd. Rasdi

: En. Mohd. Zaki b. Wahab

Jawatankuasa Rumah Sukan

Tun Perak (Kuning) Mat Kilau (Jingga)
Pn. Rozan bt. Mohamed (K) Pn. Sharipah Rozilah bt. Syed Noh (K)

Pn. Hjh. Wan Norma bt. Wan Razali (P) Pn. Rohimah bt. Mamat @ Mohamad (P)

Pn. Mahani bt. Hamat Pn. Azimah bt. Abd. Aziz
Pn. Mazleena bt. Hasan Pn. Hasnidar bt. Mohd. Tahir

Pn. Rosanita bt. Hassan Pn. Noor Yusnindawati bt. Zulkipli
Pn. Shuriana bt. Abdul Kadir

Pn. Hasniza bt. Abdul Halim

Pn. Hartini bt. Abu Bakar Pn. Hjh. Nor Azipah bt. Othman
Pn. Juhaida bt. Ramli Pn. Nor Haslina bt. Ibrahim

Pn. Noor Milah bt. Mohd. Husain @ Ghazali Pn. Hjh. Shamshiah bt. Mohamed

Pn. Nor Suzielawati bt. Abdullah Pn. Wan Nor A’zmina bt. Wan Omar
Pn. Zainah bt. Zainal En. Zihanuddin b. Ramli

Tok Janggut (Merah) Datuk Bahaman (Biru)
Pn. Hasnani bt. Ab. Hamid (K) Pn. Latifah bt. Zakaria (K)
Pn. Norni bt. Aziz (P) Pn. Shahaida bt. Hamzah (P)
Pn. Hjh. Che Rodiah bt. Che Ismail Pn. Hjh. Azini bt. Mohd. Ali Busu
Pn. Hasnah bt. Hassan Pn. Suriani bt. Ismail
Pn. Rashidah bt. Yasoa’ Pn. Yap Ai Hoon

En. Mohd. Syahizan b. Mohamed Pn. Hjh. Dek Rozita bt. Mohamed Noor
Pn. Nik Norizan bt. Nik Osman En. Mohd. Azni b. Fauzi
Cik Norshaireen bt. Md. Saidan Pn. Rujelis @ Anisah bt. Ashari
Pn. Siti Mariam bt. Hashim Pn. Hjh. Suriani bt. Sulaiman
Pn. Zaini bt. Che Mohd. Yusoff Pn. Zakirah bt. Abdullah

{M/S 112}

Bab 7 : Pengurusan Kokurikulum

7.6 : Jawatankuasa Kelab Permainan

Pengerusi : Pn. Hashimah bt. Ibrahim ( Guru Besar )
Timb. Pengerusi : En. Tan Sun Huat ( PK Ko )
Naib Pengerusi I : Pn. Ashida bt. Abdullah ( PK Pentadbiran )
Naib Pengerusi II : Tn. Hj. Mohd. Noor b. Seman ( PK HEM )
Setiausaha Ko : Pn. Norshila bt. Saidin
Penyelaras : Pn. Wan Auni bt. Wan Mohamed

Kelab Bola Sepak Kelab Bola Jaring
En. Mohd. Azni b. Fauzi (K) Pn. Nor Suzielawati bt. Abdullah (K)
Pn. Nor Haslina bt. Ibrahim (P) Pn. Hjh.Shamshiah bt. Mohamed (P)
Pn. Hasniza bt. Abdul Halim Pn. Juhaida bt. Ramli
En. Mohd. Syahizan b. Mohamed Pn. Nik Norizan bt. Nik Osman
Pn. Noor Milah bt. Mohd. Husain @ Ghazali Pn. Wan Nor A’zmina bt. Wan Omar

Pn. Hjh. Azini bt. Mohd. Ali Busu Pn. Mahani bt. Hamat
Pn. Hasnidar bt. Mohd. Tahir Pn. Mazleena bt. Hasan
Pn. Latifah bt. Zakaria Pn. Rosanita bt. Hassan
Pn. Shahaida bt. Hamzah Pn. Rozan bt. Mohamed
Pn. Suriani bt. Ismail Pn. Shuriana bt. Abdul Kadir
Pn. Yap Ai Hoon Pn. Hjh. Wan Norma bt. Wan Razali

Kelab Bola Tampar Kelab Catur, Karom & Congkak
Pn. Siti Mariam bt. Hashim (K) Pn. Rujelis @ Anisah bt. Ashari (K)
Cik Norshaireen bt. Md. Saidan (P) Pn. Hjh. Suriani bt. Sulaiman (P)
Pn. Hartini bt. Abu Bakar Pn. Hjh. Dek Rozita bt. Mohamed Noor
Pn. Hjh. Nor Azipah bt. Othman Pn. Zainah bt. Zainal
Pn. Zakirah bt. Abdullah Pn. Zaini bt. Che Mohd. Yusoff
En. Zihanuddin b. Ramli
Pn. Hjh. Che Rodiah bt. Che Ismail
Pn. Hasnah bt. Hassan Pn. Azimah bt. Abd. Aziz
Pn. Hasnani bt. Ab. Hamid Pn. Noor Yusnindawati bt. Zulkipli
Pn. Norni bt. Aziz Pn. Rohimah bt. Mamat @ Mohamad
Pn. Rashidah bt. Yasoa’ Pn. Sharipah Rozilah bt. Syed Noh

{M/S 113}

Bab 7 : Pengurusan Kokurikulum

7.7 : Jawatankuasa Badan Beruniform

Pengerusi : Pn. Hashimah bt. Ibrahim ( Guru Besar )
Timb. Pengerusi : En. Tan Sun Huat ( PK Ko )
Naib Pengerusi I : Pn. Ashida bt. Abdullah ( PK Pentadbiran )
Naib Pengerusi II : Tn. Hj. Mohd. Noor b. Seman ( PK HEM )
Setiausaha Ko : Pn. Norshila bt. Saidin
Penyelaras : En. Zihanuddin b. Ramli

Pengakap Tunas Kadet Remaja Sekolah
En. Mohd. Syahizan b. Mohamed (K) Pn. Wan Nor A’zmina bt. Wan Omar (K)
Pn. Noor Milah bt. Mohd. Hussain (P) Pn. Nik Norizan bt. Nik Osman (P)
Pn. Hasniza bt. Abdul Halim Pn. Juhaida bt. Ramli
En. Mohd. Azni b. Fauzi Pn. Nor Suzielawati bt. Abdullah
Pn. Nor Haslina bt. Ibrahim Pn. Hjh. Shamshiah bt. Mohamed

Pn. Hjh. Azini bt. Mohd. Ali Busu Pn. Mahani bt. Hamat
Pn. Latifah bt. Zakaria Pn. Mazleena bt. Hasan
Pn. Hasnidar bt. Mohd. Tahir Pn. Rosanita bt. Hassan
Pn. Shahaida bt. Hamzah Pn. Rozan bt. Mohamed
Pn. Suriani bt. Ismail Pn. Shuriana bt. Abdul Kadir
Pn. Yap Ai Hoon Pn. Hjh. Wan Norma bt. Wan Razali

Pergerakan Puteri Islam M’sia Bulan Sabit Merah Malaysia
Pn. Zakirah bt. Abdullah (K) Pn. Hjh. Dek Rozita bt. Mohamed Noor (K)
Pn. Hartini bt. Abu Bakar(P) Pn. Zainah bt. Zainal (P)
Pn. Hjh. Nor Azipah bt. Othman Pn. Rujelis @ Anisah bt. Ashari
Cik Norshaireen bt. Md. Saidan Pn. Hjh. Suriani bt. Sulaiman
Pn. Siti Mariam bt. Hashim Pn. Wan Auni bt. Wan Mohamed
Pn. Zaini bt Che Mohd. Yusoff
Pn. Hjh. Che Rodiah bt. Che Ismail
Pn. Hasnah bt. Hassan Pn. Azimah bt. Abd. Aziz
Pn. Hasnani bt. Ab. Hamid Pn. Noor Yusnindawati bt. Zulkipli
Pn. Norni bt. Aziz Pn. Rohimah bt. Mamat @ Mohamad
Pn. Rashidah bt. Yasoa’ Pn. Sharipah Rozilah bt. Syed Noh

{M/S 114}

Bab 7 : Pengurusan Kokurikulum

7.8 : Jawatankuasa Kelab Dan Persatuan

Pengerusi : Pn. Hashimah bt. Ibrahim ( Guru Besar )
Timb. Pengerusi : En. Tan Sun Huat ( PK Ko )
Naib Pengerusi I : Pn. Ashida bt. Abdullah ( PK Pentadbiran )
Naib Pengerusi II : Tn. Hj. Mohd. Noor b. Seman ( PK HEM )
Setiausaha Ko : Pn. Norshila bt. Saidin
Penyelaras : Pn. Hasnidar bt. Mohd. Tahir

Persatuan Bahasa Kelab Doktor Muda
Pn. Shuriana bt. Abdul Kadir (K) Pn. Azimah bt. Abd. Aziz (K)
Pn. Mahani bt. Hamat (P) Pn. Noor Yusnindawati bt. Zulkipli (P)
Pn. Mazleena bt. Hasan Pn. Rohimah bt. Mamat @ Mohamad
Pn. Rosanita bt. Hassan Pn. Sharipah Rozilah bt. Syed Noh
Pn. Rozan bt. Mohamed Pn. Wan Auni bt. Wan Mohamed
Pn. Hjh. Wan Norma bt. Wan Razali
Pn. Hjh. Dek Rozita bt. Mohamed Noor
En. Mohd. Syahizan b. Mohamed Pn. Juhaida bt. Ramli
Pn. Hjh. Nor Azipah bt. Othman Pn. Rujelis @ Anisah bt. Ashari
Cik Norshaireen bt. Md. Saidan Pn. Shamshiah bt. Mohamed
Pn. Siti Mariam bt. Hashim Pn. Hjh. Suriani bt. Sulaiman
Pn. Zainah bt. Zainal En. Zihanuddin b. Ramli

Persatuan Matematik & Sains Persatuan Agama Islam
Pn. Hjh. Azini bt. Mohd. Ali Busu (K) Pn. Hasnah bt. Hassan (K)
Pn. Yap Ai Hoon (P) Pn. Rashidah bt. Yasoa’ (P)
Pn. Latifah bt. Zakaria Pn. Hjh. Che Rodiah bt. Che Ismail
Pn. Shahaida bt. Hamzah Pn. Hasnani bt. Ab. Hamid
Pn. Suriani bt. Ismail Pn. Norni bt. Aziz

Pn. Hasniza bt. Abd. Halim Pn. Hartini bt. Abu Bakar
Pn. Nor Haslina bt Ibrahim En. Mohd. Azni b. Fauzi
Pn. Noor Milah bt. Mohd. Husain @ Ghazali Pn. Nik Norizan bt. Nik Osman
Pn. Nor Suzielawati bt. Abdullah Pn. Wan Nor A’zmina bt. Wan Omar
Pn. Zakirah bt. Abdullah Pn. Zaini bt. Che Mohd. Yusoff

{M/S 115}

Bab 7 : Pengurusan Kokurikulum

7.9 : Jawatankuasa Pasukan Sekolah

Pengerusi : Pn. Hashimah bt. Ibrahim ( Guru Besar )
Timb. Pengerusi
Naib Pengerusi I : En. Tan Sun Huat ( PK Ko )
Naib Pengerusi II
Setiausaha Sukan : Pn. Ashida bt. Abdullah ( PK Pentadbiran )
Penyelaras
: Tn. Hj. Mohd. Noor b. Seman ( PK HEM )

: En. Muhammad Faiq b. Mohd. Rasdi

: En. Mohd. Zaki b. Wahab

Bola Sepak Bola Jaring
En. Mohd. Azni b. Fauzi (K) Pn. Sti Noraishah bt. Yahya (K)
En. Mohd. Zaki b. Wahab Pn. Nor Suzielawati bt. Abdullah

Bola Baling Bola Tampar
Pn. Suriani bt. Ismail (K) En. Mohd. Zaki b. Wahab (K)
En. Muhammad Faiq b. Mohd. Rasdi En. Mohd Syahizan b. Mohamed
En. Mohd. Zaki b. Wahab Pn. Hasnidar bt. Mohd. Tahir

Olahraga Sepak Takraw
En. Muhammad Faiq b. Mohd. Rasdi (K) En. Mohd. Syahizan b. Mohamed (K)
Pn. Shamshiah bt. Mohamed En. Zihanudddin b. Ramli

Permainan Tradisional Taekwondo
Pn. Rujelis @ Anisah bt. Ashari (K) Pn. Wan Auni bt. Wan Mohamed (K)
Pn. Sharipah Rozilah bt. Syed Noh En. Mohd. Azni b. Fauzi

Tarian & Kibod
Pn. Rosanita bt. Hassan (K)
Pn. Rujelis @ Anisah bt. Ashari
Pn. Noor Yusnindawati bt. Zulkipli
Pn. Nor Suzielawati bt. Abdullah

{M/S 116}

Bab 7 : Pengurusan Kokurikulum

7.10 : Bidang Tugas Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum

1. Merancang aktiviti jangka panjang dan pendek.
2. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali setahun.
3. Menentukan peraturan-peraturan aktiviti kokurikulum.
4. Menentukan takwim dan jadual aktiviti.
5. Memastikan penglibatan murid yang menyeluruh.
6. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum diperingkat QIT, Daerah dan Negeri.
7. Memastikan guru mematuhi dan melaksanakan aktiviti mengikut takwim dan jadual kokurikulum yang ditetapkan.
8. Menentukan tarikh kejohanan olahraga, merentas desa, hari kecemerlangan kokurikulum dan kegiatan-kegiatan

lain.
9. Membuat penilaian aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan.
10. Memastikan konsep sukan untuk semua dilaksanakan di sekolah.
11. Membuat anggaran perbelanjaan bagi aktiviti dan menentukan sumber kewangan yang akan digunakan.
12. Memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan murid yang menunjukkan prestasi cemerlang dalam

aktiviti kokurikulum.
13. Memastikan semua tempat dan alat selamat digunakan.

7.11 : Jawatankuasa Perayaan & Keraian Sekolah

Majlis Keraian & Persaraan : Kelab Guru dan Kakitangan (K)

Hari Raya dan Maulidur Rasul : Panitia Pendidikan Agama Islam (K)

Sambutan Hari Guru : Panitia Bahasa Melayu (K)

Hari Kemerdekaan : Panitia Sejarah (K)

Hari Anugerah Kualiti : Setiausaha Kurikulum, Setiausaha HEM, Setiausaha
Kokurikulum

{M/S 117}

Bab 7 : Pengurusan Kokurikulum

7.12 : Jawatankuasa Program Sukan & Permainan dan Kokurikulum

Pengerusi : Pn. Hashimah bt. Ibrahim ( Guru Besar )
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi l : En Tan Sun Huat ( PK Ko )
Naib Pengerusi ll
Setiausaha : Pn. Ashida bt. Abdullah ( PK Pentadbiran )
Penyelaras
: Tn. Hj. Mohd. Noor b. Seman ( PK HEM )

: Pn. Norshila bt. Saidin

: En. Muhammad Faiq b. Mohd. Rasdi

Padang dan Balapan : En. Muhammad Faiq b. Mohd. Rasdi
Kem Sukan : En. Mohd. Zaki b. Wahab
Merentas Desa : En. Mohd. Azni b. Fauzi
Permainan Tradisional : Pn. Rujelis @ Anisah bt. Ashari

Perkhemahan : En. Zihanuddin b. Ramli
Ikatan dan Simpulan : En. Mohd. Syahizan b. Mohamed
Pertolongan Cemas : Pn. Hjh. Dek Rozita bt. Mohamed Noor
Kawad Kaki : Pn. Wan Nor A’zmina bt. Wan Omar

Program Inovasi : Pn. Rohimah bt. Mamat @ Mohamad
Program Sahsiah Ko : Pn. Wan Auni bt. Wan Mohamed

{M/S 118}

Bab 7 : Pengurusan Kokurikulum

7.13 : Jawatankuasa Program Ko Akademik

Pengerusi : Pn. Hashimah bt. Ibrahim ( Guru Besar )
Timbalan Pengerusi : En. Tan Sun Huat ( PK Ko )
Naib Pengerusi I : Pn. Ashida bt. Abdullah ( PK Pentadbiran )
Naib Pengerusi II : Tn. Hj. Mohd. Noor b. Seman ( PK HEM )
Setiausaha Ko : Pn. Norshila bt. Saidin
Penyelaras : Pn. Zaini bt. Che Mohd. Yusoff

BAHASA MELAYU :
- Pidato Pn. Mahani bt. Hamat
- Bercerita Pn. Hjh. Nor Azipah bt. Othman
Pn. Hasniza bt. Abdul Halim

BAHASA INGGERIS : Pn. Zainah bt. Zainal
- Coral Speaking Pn. Norshila bt. Saidin

- Spelling Competition : Pn. Rozan bt. Mohamed
- Public Speaking : Cik Norshaireen bt. Md. Saidan
- Story Telling : Pn. Hjh. Suriani bt. Sulaiman

- Action Song Pn. Shuriana bt. Abdul Kadir
: Pn. Siti Mariam bt. Hashim
BAHASA ARAB
- Kalam Jamaie Pn. Siti Noraishah bt. Yahya

: Pn. Hartini bt. Abu Bakar
Pn. Wan Nor A’zmina bt. Wan Omar

SAINS : Pn. Yap Ai Hoon
Anugerah NILAM Pn. Norni bt. Aziz

AGAMA ISLAM Pn. Nik Norizan bt. Nik Osman
- Nasyid Pn. Sharipah Rozilah bt. Syed Noh
- MTQ Pn. Rashidah bt. Yasoa’
- Program KAFA Pn. Rashidah bt. Yasoa’
- KBS Pn. Wan Nor A’zmina bt. Wan Omar
- Khatam Al Quran Pn. Zakirah bt. Abdullah
- Kem literasi / JAWI

{M/S 119}

Bab 7 : Pengurusan Kokurikulum

7.14 : Jawatankuasa Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan, Kokurikulum (PAJSK) & SEGAK

Pengerusi : Pn. Hashimah bt. Ibrahim ( Guru Besar )
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi I : En Tan Sun Huat ( PK Ko )
Naib Pengerusi II
Setiausaha Ko : Pn. Ashida bt. Abdullah ( PK Pentadbiran )
Penyelaras
: Tn. Hj. Mohd. Noor b. Seman ( PK HEM )

: Pn. Norshila bt. Saidin

: En. Muhammad Faiq b. Mohd. Rasdi

AJK Semua guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani ( Tahun 4, 5 dan 6)

7.15 : Jawatankuasa Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan ( RIMUP )

Penasihat : Ketua Pengawai Pendidikan (PPD Kota Bharu)
Pengerusi Pn. Hashimah bt. Ibrahim (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi (PK Ko)
Naib Pengerusi I : En. Tan Sun Huat (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi II : Pn. Ashida bt. Abdullah (PK HEM)
Setiausaha Ko : Tn. Hj. Mohd. Noor b. Seman
Penyelaras : Pn. Norshila bt. Saidin
AJK : Pn. Wan Auni bt. Wan Mohamed

YDP PIBG dan NYDP PIBG
Ketua Kampung / Penghulu
Alumni SK Paloh Pintu Gang
Semua guru kelas

{M/S 120}


Click to View FlipBook Version