The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sitisuhaida9200, 2021-03-20 22:18:31

KERTAS KERJA INTERVENSI QURANIC SOUL-converted

KERTAS KERJAINVENSI QURANIC SOUL THERAPHY BERSAMA


MURID MATEMATIK TAMBAHAN 2020


TARIKH : 4,11,18.25 dan 1 November 2020

HARI : AHAD


TEMPAT: DEWAN PERDANA RAJA PEREMPUAN ZAINAB, SMK ZAINAB KOTA BHARU1

1.0 PENDAHULUAN

“ QURANIC SOUL” TERAPI (QS) ini menggunakan pendekatan spritual yang berfokuskan

kepada masalah dalaman manusia. Penggunaan terapi ini diharapkan akan membantu dalam
melahirkan modal insan berminda kelas pertama sebagaimana yang termaktub dalam Pelan

Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). Agenda membina dan memupuk modal insan
yang menjadi benih generasi masa depan ini amat bergantung kepada kualiti sistem
pendidikan Negara. Dalam anjakan 4 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia adalah

berkaitan transformasi guru sebagai profesion pilihan. Sudah tentunya dalam memartabatkan
pfofesion ini, guru itu sendiri perlu mempunyai kekuatan dalaman selaras dengan cabaran
dunia hari ini. Pendekatan terapi ini diharapkan selari dengan anjakan tersebut kerana fokus

program ini adalah kepada guru menengah dalam membantu mereka dari aspek dalaman.
Guru menengah merupakan modal insan yang mempunyai celik minda dan nilai-nilai
ditambah sangat penting untuk melakukan anjakan besar selain mampu bersaing untuk

berjaya. Negara perlu melahirkan lebih ramai Ulul-Albab (pemikir) yang bersyukur kerana
mereka merupakan golongan yang mampu melaksanakan amanah bagi membawa kebaikan

kepada negara.


Terapi QS ini adalah penambahbaikan daripada Terapi Al-Karim yang merupakan
suatu terapi yang diadaptasi dengan ayat Al Quran, Asma Ul Husna dan diintegrasikan

dengan proses kaunseling yang dapat mengesan permasalahan emosi , mistik dan spiritual
yang dialami oleh murid. Sepanjang pengalaman menjadi pendidik di sekolah, kita berdepan
dengan pelbagai karenah murid terutama murid yang berkeperluan khas, kita juga

menghadapi masalah dalam mengendalikan PdPc dalam kalangan murid pendidikan khas.
Rentetan dari itu kami telah cuba mengaplikasikan pendekatan Terapi QS yang memfokus

kepada keupayaan murid memahami dirinya sebagai khalifah Allah, menyedari potensi
dirinya, mensyukuri nikmat Allah dan memperbaiki diri melalui muhasabah diri. Ini sekaligus
dapat melahirkan modal insan yang berpengetahuan, kuat fizikal dan cerdik minda tetapi juga

mempunyai nilai-nilai yang sempurna dan murni untuk memikul amanah bagi membantu
memajukan negara.


2

2.0 TUJUAN


Inovasi ini yang berbentuk terapi bertujuan untuk merawat, mengubati dan

menyembuhkan.
1. Mengenal pasti suatu kaedah terapi dapat merawat, mengubat emosi murid bagi

membantu masalah pembelajaran dalam Matematik Tambahan.
2. Menguji keberkesanan proses Terapi QS terhadap pelajar lemah dalam Matematik
Tambahan.


2.0 OBJEKTIF KAJIAN


1. Mengenal pasti keberkesanan Terapi QS dalam membantu
memulihkan kesejahteraan pelajar dari aspek, perubahan diri murid, dalam

Matematik Tambahan.
2. Mengenal pasti masalah murid dengan tepat untuk meningkat motivasi diri
untuk belajar.

3. Membantu murid Matematik Tambahan menangani isu-isu emosi dan tingkah
laku yang menganggu diri dan orang lain.


3.0 LOKASI KAJIAN DAN SAMPEL KAJIAN:
Lokasi Kajian : SMK Zainab 1

Sampel Kajian : Guru Matematik Tambahan SMK Zainab 1, murid dan keluarga
murid SMK Zainab
.

Rujuk jadual lampiran7. CADANGAN INTERVENSI TERAPI
Penyelidik telah merancang satu inovasi dan penyelidikan inovasi. Sekolah yang

terpilih adalah salah satu sekolah di daerah Kota Bharu. Jadual 1 Perancangan
Perlaksanaan penyelidikan Terapi QST.


3

Jadual : Perancangan dan Cadangan Terapi QST

Tarikh Aktiviti Perlaksanaan Penerangan

4.10.2020 Taklimat QST Merungkai headcount semua murid untuk
(Ahad) dikaitkan dengan terapi QST oleh semua guru
(Intervensi 1) Matematik Tambahan SPM 2021, dan
mendapat data murid
11.10.2020 Menyelidik dan Menyemak folio murid
(Ahad) mendapat data awal membuat pemerhatian di dalam bilik darjah
(Intervensi 2) murid Menganalisis data awal murid
Merancang
perlaksanaan Terapi
QST
18.10.2020 Melaksanakan Terapi Melaksanakan beberapa aktiviti terapi :
(Ahad) QST a. Terapi wuduk
(Intervensi 3) b. Terapi Solat
c. Terapi Qiamullail

25.10.2020 Menanalisis dan Temu bual guru
(Ahad) Dapatan daripada Temu bual peserta kajian
(Intervensi 4) perlaksanaan Terapi membuat Pemerhatian terhadap tingkah laku
di dalam bilik darjah
Menyemak dan menganalisis senarai semak
1.11.2020 Perbincangan hasil Dapatan kajian
(Ahad) dapatan
(Intervensi 5)5.0 PROSEDUR RAWATAN

Langkah-langkah :

i ) Sesi Taaruf

ii) Penerokaan diri dan masalah klien
iii) Penerokaan Alam Bawah Sedar
iv) Terapi Diri

v) Refleksi Diri
vi) Membuang ion negatif dan memasukkan ion-ion positif
vii) Terapi Wuduk


4

6.0 TENTATIF INTERVENSIHari/ Tarikh Masa Aktiviti


2:30 – 3:00 petang Pendaftaran

3.00 – 3.30 petang Taklimat program (Dr. Hjh Meriam binti Ismail)

3.30 - 4.00 petang SESI 1:
Pengenalan Terapi Quranic Soul
04.10.2020
(Dr Hjh Meriam Binti Ismail)


4.00 – 4.30 petang Minum petang

SESI 2: Alam Bawah sedar/Alam Sedar
4.30 – 6.00 petang Tahap Proses
Aplikasi Proses


6.00 Bersurai


7.0 JAWATANKUASA INDUK
Penasihat : Puan Siti Hawa bt Muhamad

Pengetua SMK Zainab Kota Bharu
Penyelaras : Dr. Hjh Meriam binti Ismail
(Kaunselor Spritual, KB; PA )
Pensyarah Bebas
Setiausaha : Puan Siti Suhaida bt Jamaludin

Penyelidik : Dr. Hjh Meriam Binti Ismail
Puan Siti Suhaida bt Jamaludin ( Guru Matematik Tambahan)
Puan Roslina bt Hasan (GKSM)
Puan Wan Nurul Hanina bt Wan Mahmood (Ketua
Panitia)
Puan Wan Zarinah bt Wan Zin (Guru Matematik Tambahan)
Kaunselor SMK Zainab 1


5

8.0 KOS INTERVENSI QURANIC SOUL BERSAMA MURID MATEMATIK TAMBAHAN


BIL/ PERKARA RM
TARIKH
1 Persegaran dan Penceramah 150 murid x 5.00
(4.10.2020) Intervensi 1 Khidmat penceramah = 1150
400

2 Persegaran dan Penceramah 150 murid x 5.00
(11.10.2020) Intervensi 2 Khidmat penceramah = 1150
400

3 Persegaran dan Penceramah 150 murid x 5.00
(18.10.2020) Intervensi 3 Khidmat penceramah = 1150
400

4 Persegaran dan Penceramah 150 murid x 5.00
(25.10.2020 Intervensi 4 Khidmat penceramah = 1150
400


5 Persegaran dan Penceramah 150 murid x 5.00
(1.11.2020) Intervensi 5 Khidmat penceramah = 1150
400


JUMLAH 5750
8.0 PENUTUP

Terapi QS adalah penambahbaikan dan integrasi daripada input yang diperolehi daripada

pandangan pakar-pakar kaunseling Konvensional, Kaunseling Islam, dan Psikologi Islam.
Perubahan ini adalah menjadi keperluan untuk seorang kaunselor Islam di dalam memberikan
perkhidmatan kepada klien yang beragama Islam. Namun begitu sebagai langkah awal

pendekatan inti cuba diketengahkan untuk diaplikasikan pada guru Matematik Tambahan
dalam membantu murid meningkatkan potensi diri untuk belajar.


Sememangnya tidak disangkal sumbangan pendekatan Konvensional akan tetapi
idea-idea yang diutarakan perlu dinilai semula. Terapi QS bukan lah merupakan rawatan yang

terbaik akan tetapi kewujudannya memperbanyakkan lagi pendekatan dan rawatan secara
Islamik yang dapat membantu klien mengenal diri mereka dan mendekatkan diri kepada
Pencipta-NYA.
6

Disediakan oleh :


Siti Suhaida bt Jamaludin
Guru Cemerlang Matematik Tambahan
SMK Zainab, Kota Bharu, ,
Kelantan.
Disahkan oleh,
(SITI HAWA BT MUHAMAD)

Pengetua
SMK Zainab7


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SDG Progress in BD through 2020
Next Book
JAWATANKUASA PELAKSANA MAT PIBG STar KALI KE-23