The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 489-3-afifah, 2022-09-05 21:59:45

TUGASAN 1 EDUP3043 (PENGURUSAN GRAFIK)

TUGASAN 1 EDUP3043 (PENGURUSAN GRAFIK)

EDUP3043 (TUGASAN 1)

PENGURUSAN
GRAFIK

Disediakan oleh: Afifah Kamilah Binti Kharuddin
Pendidikan Islam (P21K)
PISMP JUN 2021

PENGENALAN

Pengurusan bilik darjah boleh didefinisikan sebagai kemahiran guru
menguruskan masa, ruang, sumber pembelajaran, peranan dan tingkah
laku murid ketika menyediakan suatu iklim yang sesuai untuk
pembelajaran (Alberto & Troutman, 1986)

Pengurusan bilik darjah yang berkesan dapat memaksimumkan
peluang pembelajarannya (Weinstein & Mignano, 2007).

SUSUN ATUR BILIK DARJAH PAK 21

GAYA BERSEMUKA Murid menghadap satu sama lain

Sesuai dengan Memudahkan
pelaksanaan KSSR pengajaran
yang menekankan
strategi pengajaran berpusatkan murid

berkumpulan

Murid-murid boleh Memudahkan guru ketika Murid boleh
ditempatkan dalam memberikan tugasan atau latihan berinteraksi, berkongsi
kumpulan mengikut selaras dengan pencapaian murid bahan pembelajaran,
pencapaian mereka
berbincang dan
bertukar-tukar

pendapat

PENERAPAN KONSEP 6C/6K

CRITICAL THINKING/PEMIKIRAN KRITIS CREATIVITY/KREATIVITI

Pemikiran kritis adalah sebahagian Pemikiran kreatif adalah kecekapan
daripada kemahiran berfikir yang dapat menggunakan minda untuk

membantu manusia menyelesaikan menghasilkan idea yang baru, asli,
sesuatu masalah dengan berkesan luar biasa, pelbagai dan bernilai.

dan menyesuaikan diri dengan
persekitaran.

COLLABORATION/KOLABORATIF COMMUNICATION/KOMUNIKASI

Kolaborasi adalah satu proses yang Kemahiran komunikasi adalah
melibatkan kerjasama oleh beberapa penting dalam proses
individu dalam satu kumpulan atau pasukan
untuk mencapai hasil yang diinginkan dan penyampaian maklumat,
sekaligus melahirkan kepercayaan antara perkongsian pendapat dan
interaksi antara dua pihak.
ahli-ahli yang terlibat.

CHARACTER/SAHSIAH CITIZENSHIP/
KEWARGANEGARAAN
Sahsiah adalah satu corak tingkah
laku, fikiran dan perasaan Merujuk kepada sikap patriotisme
berdasarkan prinsip-prinsip dalam diri iaitu cinta akan negara
dan mempunyai identiti nasional.
kekuatan moral dan integriti.

mfelejSakusmsibuuenriladnpkeerlruusiMpeenmensbteeuslkauajaanirmakgneuapryyidaaadnag Seknespiatidfadiapnnderipvbieedkzuaaan kodMmapneuenmwrkikueoajnunsggdigkstaeiaalrnanbkuidkkaeana

pBeneppgreieurpndaecbararohahtaaatnyiaadnaankn,epada PeFriszeikkaitlaran PerPsseikkiotsaorsainal diperbseerpteumjrauaiktMnumreauarmdnibadyneanntguk Ayamt peesrtdai rtaiunnrgajeknlaass

abskuiMtldiikveuintdtiyakterehjdaratihsaeknudatniuntduaskluadmut- PeraRtuutriaDnnaBrdijlaaiknh ruutnMintuedkmaalbakemdtniviltbiautikikl-isakakdntiaavriktjaai hynang

Peranan Guru Sebagai Pemangkin Kreativiti Bagi Mengurus Persekitaran Pembelajaran Kondusif

Sentiasa senyum dan LTaiknugkah Menunjukkan contoh
mempunyai kontak mata teladan yang baik dan bijak
BaBdaahnasa
dengan murid-murid mengawal emosi
supaya mereka berasa
Komunikasi
dihargai

Menggunakan perkataan

Penampilan PePmerbseelkaijtaarraann yang sesuai dan elakkan
daripada menggunakan
Sentiasa berpakaian
kemas dan bersih bahasa-bahasa kasar

serta mengikut imej Menyediakan
profesion keguruan persekitaran bilik darjah

Peranan Guru Dalam yang kondusif
Membina Hubungan Yang

Positif Di Dalam Bilik Darjah

Perdana

Peranan Guru Dalam Membina Hubungan Yang Positif Di Dalam Bilik Darjah
Pendidikan Inklusif

Guru memberikan Elakkan daripada Melibatkan murid-
tempat duduk di baris membetulkan murid secara aktif
hadapan supaya murid sebutan murid- dalam pembelajaran
dapat melihat gurunya murid ini di serta menggalakkan
hadapan rakan kerjasama di antara
dengan jelas mereka
murid
Guru harus
memandang ke arah Guru harus tenang dan
meyakinkan murid-
murid, bercakap murid di dalam bilik
dengan jelas dan tidak
darjah tentang keadaan
membelakangkan rakan mereka
murid

Masalah Penglihatan Masalah Pendengaran Masalah Pertuturan Masalah fizikal Masalah Pembelajaran

PENUTUP

Kesimpulannya, pengurusan persekitaran bilik darjah yang baik
adalah usaha guru yang mengorganisasi dan mengurus bilik darjah
secara sistematik. Pengurusan yang baik berupaya meningkatkan
masa pembelajaran dan penglibatan murid dalam proses Pengajaran
dan Pembelajaran (PdP). Justeru itu, guru perlu memainkan pelbagai
peranan dalam menyediakan suatu persekitaran pembelajaran yang
kondusif dan produktif.

SENARAI RUJUKAN

Alberto, P., & Troutman, A. (1986). Applied behavior analysis for teachers. Columbus,

OH: Charles E. Merrill.

Weinstein, & Mignano, A. J. (2007). Elementary classroom management : lessons from

research and practice (4th. ed.). McGraw-Hill.

Haliza Hamzah & Joy Nemalar Samuel. (2016). Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah

Laku. Edisi Kedua. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Mohd Suhaimin Isnen (2017). cikgusuhaimin.com.

http://www.cikgusuhaimin.com/2017/11/konsep-6c-dalam-pembelajaran-abad-ke-

21.html


Click to View FlipBook Version