The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kaz_0105, 2018-12-25 18:04:22

1. Pengurusan

1. Pengurusan

NAMA MAKLUMAT DIRI GURU

ALAMAT AGAMA
BANGSA
NO. K/P JANTINA
TARIKH TARAF
LAHIR PERKAHWINAN
E-MEL WARGANEGARA
OPSYEN NO TELEFON
SUBJEK GRED
MENGAJAR
KELAS
BILANGAN

JAWATAN

PENGURUSAN KURIKKULUM

HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

PPKI LAIN-LAIN

ISI KANDUNGAN

BIL. PERKARA MUKA SURAT

1. Sekapur Sireh Guru Besar 2
2. Logo Sekolah 3
3. Motto, Falsafah, Misi & Visi Sekolah 4
4. Hala Tuju Sekolah 5
5. Penggal Persekolahan 6
6. Takwim Persekolahan 7
7. Piagam Pelanggan 8
8. Piagam Guru 9
9. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 10 - 14
10. Program Transformasi Sekolah (TS25) 15 - 19
11. Amalan Profesional Guru 20 - 24
12. Jadual Ucaptama dan Penyemakan BRM 25
13. Jadual Pencerapan 26
14. Pelan Bangunan Sekolah, Latihan Kebakaran dan Kedudukan Kelas 27
15. Senarai Nama Guru Besar 28
16. Senarai Nama Guru 29
17. Carta Organisasi Pentadbiran Sekolah 30
18 Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran 31 - 42
19. Hala Tuju Kurikulum 43 - 44
20. Carta Organisasi Kurikulum 45
21. Jawatankuasa Kurikulum 46 - 54
22. Hala Tuju Hal Ehwal Murid 55
23. Carta Organisasi Hal Ehwal Murid 56
24. Jawatankuasa Hal Ehwal Murid 57 - 61
25. Jadual Tugasan Mingguan / Harian 62 - 66
26. Senarai Tugas Hal Ehwal Murid 68 - 69
27. Hala Tuju Kokurikulum 70
28. Carta Organisasi Kokurikulum 72
29. Jawatankuasa Kokurikulum 73 - 77
30. Senarai Tugas Kokurikulum 78 - 79
31. Hala Tuju Program Pendidikan Khas Intergrasi (PPKI) 80
32. Carta Organisasi Program Pendidikan Khas Intergrasi (PPKI) 81
33. Takwim Aktiviti Program Pendidikan Khas Intergrasi (PPKI) 83 - 85
34. Hala Tuju Prasekolah 86
35. Carta Organisasi Prasekolah 87
36. Takwim Aktiviti Prasekolah 88 - 89
38. Takwim 2019 90 - 114

SEKAPUR SIREH

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera.

Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan limpah kurniaNya kita semua diberi
kesempatan bertemu di tahun baharu 2019 ini. Selamat kembali bertugas kepada guru-guru SK (1)
Tengku Bendahara Azman bagi sesi persekolahan 2019. Kepada guru yang baharu ditempatkan di
sekolah ini, saya ucapkan “Selamat Datang” ke SK (1) TBA, sebuah institusi yang menyajikan
pendidikan berkualiti dan berinspirasi.

Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan sekalung tahniah kepada pihak pentadbir,
semua guru dan staf SK (1) TBA tahun 2018 atas kejayaan yang dikecapi terutamanya lonjakan
dalam peratus keseluruhan Mencapai Tahap Minimum (MTM) UPSR 2018. Saya juga ingin
merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada warga SK (1) TBA atas
usaha yang bersungguh-sungguh sehingga berjaya merealisasikan sasaran menjadi kenyataan. Saya
amat berbangga kerana diberi kepercayaan untuk menggalas tanggungjawab sebagai Guru Besar di
sekolah ini. Marilah kita genggam tangan kita erat-erat dan bersama-sama mengharungi cabaran
untuk menuju puncak kegemilangan.

Dalam usaha untuk berada di puncak, pasti ada rintangan yang bakal ditempuh. Saya amat
berharap agar kita sentiasa bersatu dan beriltizam untuk mengatasi rintangan yang ada. Yakinlah,
selagi kita bersatu selagi itulah kita kuat dan mampu meleraikan kekusutan bagi mencapai apa yang
kita impikan.

Akhir kata, jadikanlah Falsafah Lima Jari ini sebagai inspirasi kebersamaan dalam
organisasi kita. Walaupun setiap satunya mempunyai sifat dan fungsi yang berbeza, kelima-lima
jari ini menjadi kuat apabila digenggam. Lihatlah perbezaan yang ada dalam organisasi kita untuk
saling menyayangi, saling menghargai dan saling melengkapi.

JARI TENGAH
yang sombong hanya kerana berasa paling panjang

SI TELUNJUK SI JARI MANIS
yang suka menunjuk yang selalu jadi teladan, baik dan sabar
sehingga diberi hadiah cincin
dan memerintah
KELINGKING
yang lemah dan penurut

SI JEMPOL
yang selalu berkata baik

dan menyanjung

NORLIZA IDRIS
Guru Besar.
#buatsampaijadi
#jadisampaicemerlang

2

LOGO SEKOLAH

BENTUK WARNA

PERISAI : KUNING:
Berbentuk alunan ombak yang Warna kerabat diraja.
berbingkai, melambangkan kesanggupan
murid-murid menempuh pelbagai BIRU:
cabaran. Manakala bingkainya pula Warna kerabat diraja
melambangkan pengukuhan mental dan Ketekunan, minat dan
fizikal. taat terhadap sekolah.

OBOR:
Gambar obor ialah melambangkan
cahaya yang menerangi alam
pendidikan daripada aspek pengajaran
dan pembelajaran.

3

MOTTO SEKOLAH

“PENGETAHUAN SULUH KEMAJUAN”

FALSAFAH SEKOLAH

Sebuah institusi pendidikan yang memberi peluang sama rata
kepada pelajar untuk membangunkan potensi diri agar menjadi
insan yang berilmu, berakhlak mulia, berdikari dan berketrampi-
lan yang akan dapat menyumbang untuk kesejahteraan dirinya,
keluarga, masyarakat, agama,

MISI SEKOLAH VISI SEKOLAH

Melestarikan Sistem Pendidikan Berkualiti
Pendidikan Yang Insan Terdidik Negara
Berkualiti untuk
Membangunkan Sejahtera

Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara

4

HALA TUJU SEKOLAH 2019

MEMARTABATKAN SEKOLAH SEBAGAI SEBUAH INSTITUSI PENDIDIKAN YANG
BERIMPAK TINGGI KEPADA WARGANYA MELALUI:

1. Sekolah yang berwatak, berketerampilan, selamat, kondusif dan selesa untuk warganya.

2. Pengurusan pentadbiran yang telus, amanah, cekap, dedikasi, berdaya saing, semangat
bekerjasama, efektif, prihatin dan berwawasan.

3. Guru-guru Penolong Kanan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Kokurikulum dan PPKI berperanan
dengan cemerlang untuk memastikan empat unit tersebut berjaya menyumbang kepada
kecemerlangan guru dan kemenjadian murid secara holistik.

4. Semua guru dapat menjalankan tugas pendidikan dengan penuh intergriti, bertanggungjawab,
ikhlas dan berimpak tinggi kepada kemenjadian murid.

5. Semua staf sokongan perlu bertindak cemerlang dalam melaksanakan tugas agar memberi
kesan positif kepada warga sekolah.

6. Membina jalinan dan jaringan dengan sekolah berjiran sehingga ke peringkat Nasional.

7. Mengeratkan hubungan dengan ibu bapa/ penjaga serta komuniti setempat melalui program
bersama-sama PIBG, KSIB dan alumni sekolah.

8. Mewujudkan suasana kekitaan dan kekeluargaan yang harmonis, saling hormat-menghormati
pada kalangan warga kerja sekolah agar memberi keseronokan dan ketenangan dalam
menjalankan tugas.

9. Menyediakan ruang dan peluang kepada murid-murid untuk berkreativiti, berinovasi dan
menggunakan bakat yang ada bagi mewujudkan suasana sekolah sebagai tempat belajar yang
sangat seronok dan mengembirakan.

10. Menyediakan ruang dan peluang kepada murid-murid untuk merebut peluang mencipta
kecemerlangan dan kejayaan dalam semua bidang secara holistik.

11. Memastikan semua murid menerima peluang pendidikan sama rata tanpa perbezaan.

12. Memastikan pengurusan kewangan sekolah adalah yang terbaik dan sentiasa mematuhi
prosedur kewangan yang sepatutnya.

13. Memantapkan tiga projek atau program khas sekolah iaitu Kebitaraan Sains, Kelab Seni
Budaya dan Warisan serta Hormat Bendahara sehingga ia menjadi perwatakan utama sekolah.

14. Sekolah menjadi tempat terbaik untuk mencurah ilmu membangunkan modal insan yang
berguna kepada Agama dan Tanah Air.

15. Menjaga hubungan yang baik dengan semua steakholder sepanjang masa.

PERANCANGAN BAIK, PELAKSANAAN TERBAIK
SEKOLAH CERIA, WARGA SEJAHTERA

5

PENGGAL PERSEKOLAHAN 2019

PERINCIAN PERSEKOLAHAN MENGIKUT PENGGAL
KUMPULAN B :

Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan,
Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,
Labuan & Putrajaya.

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
HARI MINGGU
1 PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN
23 12
02.01.2019 31.01.2019 20
16 1
01.02.2019 28.02.2019
59 11
01.03.2019 22.03.2019

JUMLAH HARI

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

23.03.2019 31.03.2019 9

01.04.2019 30.04.2019 22
01.05.2019 24.05.2019 18

JUMLAH HARI 40

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2
9
25.05.2019 09.06.2019 16 1
14
10.06.2019 30.06.2019 15 5
01.07.2019 31.07.2019 23
01.08.2019 09.08.2019 7

JUMLAH HARI 45

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

10.08.2019 18.08.2019 9

2 19.08.2019 31.08.2019 10

01.09.2019 30.09.2019 21

01.10.2019 31.10.2019 23

01.11.2019 22.11.2019 16

JUMLAH HARI 70

CUTI AKHIR TAHUN

23.11.2019 31.12.2019 39

6

TAKWIM PERSEKOLAHAN

MINGGU MULA HINGGA PERKARA MINGGU TARIKH HARI
PERSEKOLAHAN AKADEMIK

1 02/01/2019 04/01/2019 1
2
3 07/01/2019 11/01/2019 2
4
5 14/01/2019 18/01/2019 3
6
7 21/01/2019 25/01/2019 THAIPUSAM 4 21/01/2019 ISNIN
8 28/01/2019 1/02/2019
9 4/02/2019 08/02/2019 5
10 11/02/2019 15/02/2019
11 18/02/2019 22/02/2019 TAHUN BARU CINA 05 – 06/02/2019 SELASA - RABU
12 25/02/2019 01/03/2019
04/03/2019 08/03/2019 6
13 11/03/2019 15/03/2019
14 18/03/2019 22/03/2019 7
15 25/03/2019 29/03/2019
16 01/04/2019 05/04/2019 8
17 08/04/2019 12/04/2019
18 15/04/2019 19/04/2019 9
19 22/04/2019 26/04/2019
29/04/2019 03/05/2019 10
06/05/2019 10/05/2019
13/05/2019 17/05/2019 UJIAN SUMATIF 1 4 – 8/03/2019 ISNIN - JUMAAT

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (23 – 31/03/2019)

11

12

13

14

HARI PEKERJA 15 01/05/2019 RABU

PPT 06 – 10/05/2019 ISNIN - JUMAAT

HARI GURU 16 16/05/2019 KHAMIS

20 20/05/2019 24/05/2019 17

27/05/2019 31/05/2019 CUTI PERTENGAHAN TAHUN (25/05 – 09/06/2019)

03/06/2019 07/06/2019 CUTI PERTENGAHAN TAHUN (25/05 – 09/06/2019)

21 10/06/2019 14/06/2019 CP HARI RAYA AIDILFITRI 18 10/06/2019 ISNIN

22 17/06/2019 21/06/2019 19

23 24/06/2019 28/06/2019 20

24 01/07/2019 05/07/2019 21

25 08/07/2019 12/07/2019 22

26 15/07/2019 19/07/2019 PERCUBAAN UPSR 23 15 – 18/07/2018 ISNIN - KHAMIS

27 22/07/2019 26/07/2019 24

28 29/07/2019 02/08/2019 25

29 05/08/2019 09/08/2019 26

12/08/2019 16/08/2019 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (10 – 18/08/2019)

30 19/08/2019 23/08/2019 27

31 26/08/2019 30/08/2019 MERDEKA 28 31/08/2018 SABTU

32 2/09/2019 06/09/2019 29

33 09/09/2019 13/09/2019 KEPUTERAAN AGONG 30 09/09/2019 ISNIN

34 16/09/2019 20/09/2019 HARI MALAYSIA 31 16/09/2019 ISNIN

35 23/09/2019 27/09/2019 UPSR 32 23 – 26/09/2019 ISNIN - KHAMIS

36 30/09/2019 04/10/2019 33

37 07/10/2019 11/10/2019 34

38 14/10/2019 18/10/2019 PEP. AKHIR TAHUN 14 – 18/10/2019 ISNIN - JUMAAT

39 21/10/2019 25/10/2019 35

40 28/10/2019 01/11/2019 36

41 04/11/2019 08/11/2019 37

42 11/11/2019 15/11/2019 38

43 18/11/2019 22/11/2019

25/11/2019 29/11/2019 PERSIAPAN AKHIR TAHUN

02/12/2019 31/12/2019 MESYUARAT GURU AWAL TAHUN

7

PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH

KOMITED DAN BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PERKHIDMATAN
YANG BAIK KEPADA SEMUA PELANGGAN KAMI

PELAJAR
i. Menyediakan pendidikan berkualiti yang terbaik berlandaskan visi yang telah ditetapkan.
ii. Semua pelajar akan dilayan dengan adil tanpa mengira kaum dan agama.
iii. Menghasilkan pelajar yang berilmu, kreatif dan berketerampilan.
iv. Semua murid akan dilayan dengan mesra apabila berurusan di kaunter pejabat.
v. Bantuan yang disalurkan oleh kerajaan akan diberikan kepada yang layak.
vi. Berpeluang menyertai semua program di peringkat zon, negeri dan kebangsaan bagi yang layak.

KEPADA GURU DAN KAKITANGAN

i. Menyediakan kemudahan terbaik untuk pengajaran dan pembelajaran.
ii. Memberi peluang peningkatan profesionalisme.
iii. Staf baru akan mendapat gaji dalam tempoh 3 bulan pertama.
iv. Rekod perkhidmatan dikemaskini dalam tempoh 3 hari selepas mendapat maklumat perubahan.
v. Setiap aduan staf akan disiasat dan maklum balas akan diberi tidak lebih daripada 7 hari bekerja.

KEPADA WARIS

i. Setiap aduan waris akan disiasat dan maklum balas akan diberi tidak lebih daripada tujuh hari
bekerja.

ii. Permohonan untuk anak bertukar sekolah akan diselesaikan dalam masa 2 hari.

KEPADA STAKEHOLDER

i. Memastikan semua arahan JPN/KPM melalui surat makluman dan pekeliling diambil tindakan
tidak lewat dari 3 hari waktu bekerja.

ii. Semua surat JPN/KPM akan dijawab dalam masa 3 hari.

Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberi, sila berjumpa atau menghubungi
Guru Besar di talian :

Telefon atau Faks :
03-31686648
atau

email : [email protected]

8

PIAGAM GURU
SK (1) TENGKU BENDAHARA AZMAN

Kami berazam dan bertekad menjalankan tugas kami sebagai agen perubahan untuk membentuk
insan yang seimbang dan harmonis selaras dengan nilai-nilai murni yang termaktub dalam
Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan Negara dengan:
1. Membimbing pelajar-pelajar dengan penuh iltizam, kreatif dan inovatif agar dapat melahir-

kan pelajar yang cemerlang dalam semua bidang.

2. Mewujudkan kesedaran di kalangan pelajar tentang kecemerlangan ilmu, berfikiran terbuka,
matang, memiliki sahsiah dan jati diri yang mulia bagi menghasilkan insan berilmu ke arah
memenuhi aspirasi Wawasan 2020.

3. Membimbing pelajar-pelajar agar menjadi insan yang bertanggungjawab terhadap diri,
bangsa, agama dan negara.

4. Sentiasa menyuburkan permuafakatan, kerjasama dan persefahaman pendidikan dengan
pihak pentadbir, rakan sejawat dan pihak luar agar dapat menghasilkan keharmonian serta
kemakmuran sekolah, masyarakat dan negara.

5. Bersedia memenuhi pelbagai keperluan pelajar, ibubapa, stake holder dan masyarakat.

6. Sentiasa berusaha memperbaiki prestasi diri dan mutu kerja kearah pembentukan budaya
kerja cemerlang.

7. Berfikiran terbuka, sedia menerima teguran dan ikhlas dan memelihara hubungan akrab
dengan pentadbir dan rakan sejawat.

8. Sentiasa bersikap positif dan optimis dalam usaha menjadikan SK(1) Tengku Bendahara
Azman sebagai pusat pendidikan yang mampu melahirkan insan yang cemerlang di dunia dan
di akhirat.

Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberi, sila berjumpa atau
menghubungi Guru Besar di talian :

Telefon atau Faks :
03-31686648
atau

email : [email protected]

9

PELAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN MALAYSIA

(PPPM) 2013-1025

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) merupakan pelan yang telah dibuat selepas
Kementerian Pendidikan Malaysia membuat kajian semula secara menyeluruh mengenai sistem
pendidikan di Malaysia pada Oktober 2011.
Keputusan melaksanakan kajian semula sistem pendidikan dibuat dalam konteks standard
pendidikan antarabangsa yang kian meningkat, peningkatan aspirasi negara dalam mempersiapkan
generasi muda untuk menghadapi keperluan abad ke-21, dan peningkatan harapan ibu bapa serta
masyarakat terhadap dasar pendidikan negara.
Dalam tempoh 15 bulan (Oktober 2011 hingga Disember 2012), Kementerian telah memperoleh
input daripada pelbagai sumber seperti laporan penyelidikan yang dijalankan oleh pakar pendidikan
dari UNESCO, Bank Dunia, OECD, dan enam Institusi Pengajian Tinggi Awam. Kajian ini juga
melibatkan pemimpin sekolah, guru, ibu bapa, murid, dan orang ramai di seluruh negara.
Hasilnya ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang telah menilai prestasi semasa sistem
pendidikan negara dengan mengambil kira pencapaian lampau dan membandingkannya dengan
tanda aras antarabangsa. Pelan ini melakarkan visi sistem pendidikan dan aspirasi murid yang dapat
memenuhi keperluan negara dan masa depan. Pelan ini juga mencadangkan 11 anjakan strategik dan
operasi yang perlu dilaksanakan oleh Kementerian bagi mencapai visi yang dihasratkan.

OBJEKTIF PPPM

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia merupakan hasil penglibatan masyarakat dan
penyelidikan meluas yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan (“Kementerian”). Pelan ini
dibangunkan dengan tiga objektif khusus:

1. Memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia dengan memberi
tumpuan terhadap akses kepada pendidikan, meningkatkan standard (kualiti), merapatkan
jurang pencapaian (ekuiti), mengukuhkan perpaduan dalam kalangan murid, serta
mengoptimunkan kecekapan sistem.

2. Mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk setiap murid dan sistem pendidikan secara
keseluruhan bagi tempoh 13 tahun akan datang.

3. Menggariskan transformasi sistem pendidikan yang komprehensif merangkumi perubahan
penting dalam Kementerian bagi memenuhi permintaan baharu dan harapan tinggi
masyarakat, serta mencetus dan menyokong transformasi perkhidmatan awam.

10

5 ASPIRASI
SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA

1. AKSES

Setiap kanak-kanak warganegara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendi-
dikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kementerian berhasrat
memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah
hingga ke peringkat menengah atas (Tingkatan 5) menjelang 2020.

2. KUALITI

Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan keuni-
kan sistem pendidikan di Malaysia, dan sentanding dengan sistem pendidikan antara-
bangsa. Aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia dalam kelom-
pok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut pengukuran TIMSS dan
PISA dalam tempoh 15 tahun yang akan datang (TIMSS dan PISA menguji Bacaan, Matema-
tik dan Sains sahaja). Pentaksiran tambahan yang menangani dimensi kualiti lain yang rele-
ven dengan konteks Malaysia boleh dimasukkan apabila dimensi itu dibangunkan dan
diterima di peringkat antarabangsa.

3. EKUITI

Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap
kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang sosioekonomi.
Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian antara murid bandar
dengan luar bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian antara gender sehingga 50%
menjelang 2020.

11

4. PERPADUAN

Murid yang berusia antara 7 hingga 17 tahun menghabiskan lebih satu perempat daripada
masa mereka di sekolah. Melalui interaksi bersama murid lain daripada pelbagai latar
belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid belajar memahami, menerima dan meng-
hayati perbezaan. Keadaan ini mewujudkan suatu perkongsian pengalaman dan aspirasi
bagi membina masa hadapan Malaysia. Kementerian berhasrat menjana suatu sistem
pendidikan yang memberi peluang kepada murid berkongsi pengalaman dan aspirasi demi
membentuk dan memperkukuhkan lagi asas perpanduan rakyat Malaysia.

5. KECEKAPAN

Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, namun peningkatan
keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah disalurkan ke dalam
sistem. Walaupun Kerajaan akan terus mengekalkan tahap pelaburan semasa,
Kementerian berhasrat untuk memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap
peruntukan semasa.

6 ASPIRASI MURID

12

1. PENGETAHUAN

Di peringkat paling asas, setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran
literasi dan numerasi. Selain itu, penting bagi setiap murid menguasai mata pelajarn teras
seperti Matematik dan Sains. Murid juga perlu didedahkan kepada pengetahuan am yang
menyeluruh tenatng Malaysia, Asia, dan dunia dari aspek sejarah, manusia, dan geografi.
Murid juga digalakkan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang lain
seperti seni, muzik, dan sukan.

2. KEMAHIRAN BERFIKIR

Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka
(menerapkan perasaan ingin tahu dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat) untuk
membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan mencipta ilmu yang
baharu. Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuk penaakulan
dan pemikiran kritis, keratif, serta inovatif. Bidang ini juga diberi perhatian, menyebabkan
murid kurang berupaya untuk mengaplikasi ilmu pengetahuan dan berfikir secara kritis di
luar konteks akademik.

3. KEMAHIRAN MEMIMPIN

Dalam dunia yang saling berhubung kait, kebolehan untuk memimpin dan bekerja dengan
orang lain secara berkesan adalah penting. Sistem pendidikan negara akan membantu setiap
murid mencapai potensi sepenuhnya dengan mewujudkan peluang yang formal dan bukan
formal, bekerja dalam pasukan dan mengamalkan ciri kepimpinan. Dalam konteks sistem
pendidikan, kepimpinan merangkumi empat dimensi, iaitu keusahawanan, berdaya tahan,
kecerdasan emosi, dan kemahiran berkomunikasi dengan berkesan.

4. KEMAHIRAN DWIBAHASA

Setiap kanak-kanak menguasai sekurang-kurangnya bahasa Malaysia sebagai bahasa kebang-
saan dan bahasa perpaduan, serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa.
Dengan tahap penguasaan bahasa ini selepas menamatkan persekolahan, murid sepatutnya
berupaya menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja. Di
samping itu, Kementerian akan menggalakkan semua murid untuk mempelajari bahasa lain
sebagai bahasa tambahan.

5. ETIKA DAN KEROHANIAN

Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi mende-
pani cabaran yang akan ditempuhi dan kehidupan dewasa, agar mereka boleh menyele-
saikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang kepada prinsip
ketika berada dalam situasi yang kritikal, serta berani melakukan sesuatu yang betul. Sistem
pendidikan juga berhasrat untuk membentuk individu penyayang yang dapat menyumbang
kepada kesejahteraan komuniti dan negara.

6. IDENTITI NASIONAL

Identiti nasional yang kukuh terikat dengan prinsip Rukunegara yang diperlukan untuk
kejayaan masa depan Malaysia. Setiap murid berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia
tanpa mengira etnik, agama atau status sosioekonomi. Semangat patriotik perlu dipupuk
dalam diri setiap murid dengan cara memahami sejarah negara, dan berkongsi aspirasi yang
sama untuk masa depan negara. Demi mewujudkan identiti nasional yang sebenar, semangat
kukuh cintakan tanah air diperlukan. Identiti nasional akan dapat dicapai bukan hanya
melalui belajar memahami, tetapi juga menerima serta menghayati hakikat kepelbagaian.

13

11 ANJAKAN

14

PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025
(TS25)

PENGENALAN TS25

Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian
Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti.

Melalui TS25 adalah diharapkan sekolah yang terlibat berupaya mengaplikasikan amalan terbaik
dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pembelajaran dan
pengajaran (PdP) selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (PPPM) 2013 – 2025.

TS25 adalah satu usaha ke arah melahirkan modal insan unggul melalui;

 Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan
 Disokong kepimpinan yang berkualiti / berwawasan
 Guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi.
 Komitmen komuniti yang padu

LATAR BELAKANG DAN OBJEKTIF TS25

Mesyuarat Majlis Ekonomi Bil. 2/2015 yang dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri pada 19
Januari 2015, telah meluluskan cadangan pelaksanaan TS25 KPM. Objektif Program Transformasi
Sekolah antara lain ialah;

 Mengaplikasi konsep dan amalan PdP terbaik;
 Membangunkan kepakaran dalaman melalui latihan yang komprehensif dan

berstruktur kepada pembimbing pedagogi serta pembimbing kepimpinan; dan
 Membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan mengutamakan

kemenjadian murid.

15

KONSEP TS25

Persekitaran Pengadjaarnan
Dokumen
Guru Standard Pemimpin
Berkualiti Berkesan
Pedagogi Pentaksiran
Elemen
Kemenjadian Pembelajaran
Murid & Bermakna
Sekolah
Berkualiti Sokongan
PIBG &
Komuniti

MATLAMAT DAN TERAS TS25

Berdasarkan kepada tiga objektif Program Transformasi Sekolah, maka KPM telah
menetapkan tiga matlamat utama yang perlu dicapai oleh semua sekolah-sekolah
di Malaysia pada tahun 2025, iaitu ;

MATLAMAT TS25

Memantapkan Mengukuhkan pelibatan
kepimpinan sekolah ibubapa, komuniti dan
pihak berkepentingan
Memaksimumkan demi kejayaan murid
potensi guru dan murid
menerusi peningkatan
kualiti pembelajaran
dan pengajaran

16

Matlamat Konsep Program Transformasi Sekolah 2025 adalah satu usaha ke arah melahirkan
modal insan unggul melalui teras TS25, yang akan dicapai menerusi transformasi dalam lima
teras yang berikut ;

Persekitaran Penglibatan
pembelajaran yang pembelajaran
murid yang aktif
menyeronokkan lagi bermakna

Komitmen TERAS Disokong
komuniti yang TS25
kepimpinan yang
padu. Guru yang berkualiti serta
kompeten,
beraspirasi tinggi berwawasan

STRATEGI PELAKSANAAN TS25

17

JAWATANKUASA INDUK TS25
PERANAN RAKAN ELIT TS25

18

19

AMALAN PROFESIONAL GURU
SEKOLAH KEBANGSAAN (1) TENGKU BENDAHARA AZMAN

1) ARAHAN AM

a. Selaku pegawai kerajaan, guru adalah tertakluk kepada segala arahan yang
terkandung dalam Perintah Am Kerajaan.

b. Guru perlu membaca, memahami dan mematuhi arahan Perintah Am Kerajaan.
c. Guru hendaklah menghayati tata susila profesion keguruan dan menyanjungi profe-

sion tersebut dan bukan menganggapnya hanya semata-mata sebagai satu
pekerjaan atau mata pencarian sahaja.
d. Semua guru perlu mengamalkan prinsip-prinsip Perkhidmatan Cemerlang.
e. Semua guru hendaklah menghayati dan mengamalkan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan.
f. Bertanggungjawab menjamin keselamatan murid ketika mereka berada di sekolah.
g. Bertanggungjawab menjaga harta benda sekolah.
h. Mengamalkan kepimpinan yang berkesan, dinamik serta cekap dalam menjalankan
tugas.
i. Berusaha sebaik mungkin melaksanakan dasar-dasar pendidikan.
Bersedia menerima perubahan dan akur dengan arahan pentadbir sekolah.

2) WAKTU BERTUGAS

a. Setiap hari Isnin hingga Jumaat dan hari Sabtu yang diarahkan.
b. Sesi persekolahan bermula 7:20 pagi hingga 1:10 petang.
c. Guru perlu tiba di sekolah 10 minit awal sebelum sesi persekolahan bermula

3) KEHADIRAN

a. Sila key-in sendiri kehadiran ketika hadir dan pulang.
b. Kegagalan merekod kehadiran akan dianggap guru tidak hadir bertugas pada

hari tersebut.
c. Guru yang tidak hadir atau terpaksa hadir lewat hendaklah memaklumkan

kepada Guru Besar/ Penolong Kanan dengan alasan yang wajar sebelum waktu
pertama sesi persekolahan.
d. Semua urusan peribadi hendaklah dibuat di luar waktu sekolah kecuali urusan
kecemasan.

4) KELUAR WAKTU BERTUGAS

a. Guru tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah pada waktu bekerja
kecuali atas arahan atau izin Guru Besar.

b. Guru perlu mengisi Borang Kebenaran Keluar Sewaktu Bertugas dan mendapatkan
tandatangan kebenaran daripada Guru Besar / Penolong Kanan.

c. Sebelum meninggalkan sekolah, guru perlu memastikan kerja bertulis untuk
murid telah diberi.

20

5) CUTI SAKIT

a. Sijil Sakit perlu diserahkan kepada Pembantu Tadbir Perjawatan sehari selepas
cuti sakit diambil.

b. Guru sepatutnya berehat di rumah / hospital semasa cuti sakit diambil.
c. Sijil Sakit yang dikeluarkan oleh doctor swasta tidak boleh melebihi 15 hari

setahun.
d. Cuti Sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-putus

akan dilaporkan ke Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan
untuk menentukan pembayaran gaji.

6) CUTI REHAT KHAS (CRK)

a. Guru layak untuk Cuti Rehat Khas sebanyak 10 hari setahun.
b. CRK bukan merupakan hak guru tetapi adalah keistimewaan kepada guru.
c. Kuasa meluluskan cuti adalah pada Guru Besar. Beliau akan menimbangkan

pemberian kemudahan CRK setelah memastikan pengurusan PdP tidak terjejas.
d. Kemudahan CRK adalah kegunaan dalam tahun semasa.
e. Guru perlu mengisi borang permohonan CRK dan berjumpa dengan Guru Besar.
f. Setelah mendapat kebenaran bercuti oleh Guru Besar, guru perlu mengisi

permohonan CRK secara atas talian dalam HRMIS.

7) CUTI KUARANTIN (PENJAGAAN ANAK)

a. Penjagaan anak di bawah 18 tahun atau anak yang masih belajar bawah 21

tahun atau anak kurang upaya di bawah 21 tahun.

b. Boleh digunakan pada bila-bila masa dalam tempoh perakuan yang dikeluarkan

oleh mana-mana pegawai perubatan Kerajaan atau swasta bagi penyakit

berjangkit seperti Penyakit Tangan, Kaki dan Mulut (HFMD), Demam Denggi,

c. Campak, Chickenpox, Difteria dan Malaria.

d. Mengikut tempoh yang diluluskan terhad kepada maksimum lima (5) hari.

e. Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Guru Besar beserta perakuan yang

dikeluarkan oleh mana-mana pegawai perubatan Kerajaan atau swasta dengan

menggunakan Borang Permohonan Cuti Kuarantin.

8) GURU GANTI

a. Tugas guru ganti adalah tugas rasmi.
b. Guru ganti perlu masuk ke kelas / bertugas mengikut Jadual Ganti yang ditetap-

kan.
c. Sila rujuk Jadual Guru Ganti yang dihantar pada setiap hari.

9) GURU BERTUGAS MINGGUAN

a. Bertugas seawal jam 7:00 pagi hingga 1:30 petang.
b. Bersedia setiap masa mengawasi disiplin murid dan persekitaran sekolah.
c. Laporan hendaklah dicatat dalam Buku Laporan Bertugas.
d. Menyelaras perhimpunan mingguan supaya lancar, menepati masa dan berkesan.
e. Membawa murid ke klinik atau pulang kerumah jika berlaku kecemasan.
f. Menguruskan hal-hal bersabit dengan kehilangan barang.

21

10) PERHIMPUNAN MINGGUAN

a. Semua guru mesti menghadiri perhimpunan mingguan.
b. Semua guru mesti duduk di kerusi yang disediakan di pentas utama dewan

semasa perhimpunan mingguan dijalankan.
c. Guru lelaki perlu memakai kemeja lengan panjang dan bertali leher semasa perhim-

punan rasmi manakala guru perempuan memakai pakaian rasmi yang sopan.

11) PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

a. Guru perlu masuk ke kelas tepat pada masanya.
b. Pastikan PdPc berjalan lancar dan berkesan. Duduk semasa mengajar bukanlah

amalan PdPc berkualiti.
c. Guru perlu merancang dan melaksanakan Pembelajaran Abad ke-21 yang

berpusatkan kepada murid.
d. Penggunaan VLE Frog dalam PdPc amat digalakkan.
e. Guru dalam panitia perlu merancang kolaborasi dan perkongsian ilmu (PLC)

untuk peningkatan PdPc.
f. Kerja bertulis murid perlu disemak dengan teliti dan secara berkala.
g. Free Period adalah masa bertugas (non-teaching period) bukannya masa rehat.

12) DISIPLIN

a. Guru perlu unggul disiplin kerana guru adalah suri teladan kepada murid.
b. Semua guru adalah guru disiplin.

Guru hendaklah mengisi maklumat kesalahan murid dalam Sistem Salah Laku
c. Disiplin Murid (SSDM).

Masalah disiplin berat perlu dirujuk kepada Ketua Jawatankuasa Disiplin
d. sekolah untuk tindakan dan dipanjangkan kepada PK HEM atau Guru Besar.

13) AKTIVITI KOKURIKULUM

a. Semua guru mesti melibatkan diri dalam pengurusan dan pelaksanaan aktiviti
kokurikulum mengikut masa, jadual dan bidang yang telah ditetapkan.

b. Membuat laporan bertulis dalam buku / folder yang dikhaskan.
c. Keselamatan murid perlu diutamakan dalam menjalankan aktiviti kokurikulum di

sekolah atau luar sekolah.

14) MAJLIS / ACARA RASMI SEKOLAH

a. Semua guru mesti hadir dalam semua majlis atau acara rasmi sekolah tepat pada
waktunya.

b. Tanda nama perlu dipakai sepanjang waktu persekolahan serta dalam sebarang
majlis rasmi sekolah / luar sekolah.

22

15) TUGAS PROFESIONAL DAN TUGAS KHAS LAIN

a. Guru perlu melaksanakan tugas yang diberi dengan dedikasi, cekap dan
bertanggungjawab.

b. Semua guru mesti menyediakan Rancangan Pengajaran Tahunan dan Rancangan
Pengajaran Harian.

c. Buku dan Folder Rancangan Mengajar perlu dihantar ke pejabat pada setiap
hari Jumaat atau hari terakhir sebelum cuti untuk disemak dan ditandatangani
oleh Guru Besar atau Penolong Kanan.

d. Guru Kelas hendaklah menyediakan satu salinan Jadual Waktu dan
mempamerkannya dalam kelas msing-masing.

e. Guru Kelas perlu melengkapkan maklumat dalam Jadual Kedatangan Murid.
f. Kehadiran murid perlu ditanda dalam Jadual Kedatangan Murid dengan kemas.

Penggunaan cecair pemadam adalah dilarang sama sekali.
g. Guru Kelas perlu mengisi data secara atas talian APDM setiap hari

persekolahan.
h. Guru Kelas bertanggungjawab untuk memaklumkan ketidakhadiran murid 3

hari berturut-turut kepada Ketua Guru Disiplin dan PK HEM untuk tindakan
selanjutnya.
i. Guru mesti hadir dalam Mesyuarat Guru / Mesyuarat Jawatankuasa / Mesyuarat
Panitia mengikut waktu yang telah ditetapkan.
j. Semua urusan dan surat menyurat ke JPN / PPD / NGO / agensi lain mesti melalui
Guru Besar.

16) KEAHLIAN DALAM KELAB GURU (BKGK) DAN PIBG

a. Semua guru adalah secara automatik menjadi ahli kelab Guru dan PIBG sekolah.
b. Yuran Kelab Guru adalah tertakluk kepada keputusan mesyuarat BKGK.

17) PENGGUNAAN ALAT-ALAT

a. Mesti mendapat kebenaran daripada ketua unit / bilik khas dan mencatat perger-
akan alatan.

b. Bertanggungjawab menggunakan alatan dengan baik dan memulangkan kembali
dengan kadar segera dan dalam keadaan baik.

c. Laporkan dengan segera kepada pihak pentadbir jika berlaku kerosakan alatan.
d. Telefon sekolah hanya untuk urusan rasmi sekolah sahaja.
e. Penggunaan telefon bimbit sewaktu PdPc adalah dilarang sama sekali kecuali bagi

tujuan PdPc.
f. Semua kunci Bilik Khas perlu disimpan di pejabat.

18) PAKAIAN

a. Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion keguruan.
b. Baju tanpa lengan tidak boleh dipakai.
c. Guru lelaki perlu mengekalkan potongan rambut yang pendek dan kemas.
d. Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani mesti memakai pakaian yang sesuai iaitu

baju T berkolar, kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit.

23

19) PELAWAT

a. Semua pelawat mesti berjumpa Guru Besar / Penolong Kanan terlebih dahulu.
b. Guru tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil firma atau penjual tanpa

kebenaran Guru Besar terlebih dahulu.

20) KESELAMATAN

a. Guru bertanggungjawab terhadap keselamatan murid, bangunan, bilik-bilik, pera-
latan dan seluruh persekitaran sekolah.

b. Menghubungi ibu bapa (jika perlu) bagi kes kecemasan murid.

Merujuk Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan & Tatatertib) 1993

Kawalan tatatertib merupakan salah satu daripada elemen dalam pengurusan sumber manu-
sia yang penting. Matlamat kawalan tatatertib adalah bagi membentuk sikap yang positif
dan mencegah diri daripada berlakunya penyelewengan kerana matlamat akhir adalah
untuk membangunkan pegawai awam yang berkualiti, berintegriti dan bermotivasi.

KES - KES KESALAHAN TATATERTIB
1. Tidak hadir bertugas dan tidak “LOG IN” sistem kehadiran berkomputer.
2. Tidak LOGIN/LOGOUT dalam sistem kehadiran pada waktu masuk dan keluar
adalah dianggap ingkar arahan.
3. Tidak hadir bertugas dan memalsukan sijil sakit.
4. Memalsukan sijil sakit.
5. Memalsukan tandatangan pada sijil sakit.
6. Datang lewat tanpa alasan yang munasabah iaitu melebihi 7.15 pagi pada sekolah
sesi pagi dan 12.30 tengah hari (Isnin hingga Khamis) / 1.50 tengah hari (hari
Jumaat) untuk sesi petang. Setelah tiga kali lewat peringatan lisan akan diberikan
dan jika masih tidak berubah maka surat peringatan bertulis akan menyusul.
7. Tidak mengikuti kursus pengajian yang ditetapkan.
8. Membeli kereta daripada syarikat yang mempunyai hubungan rasmi.
9. Menyalahgunakan atau menggunakan kedudukan awam.
10. Menyalahgunakan wang PIBG.
11. Penerimaan hadiah/sumbangan.
12. Meniru tandatangan pegawai atasan.
13. Meminda laporan markah prestasi.
14. Mengemukakan tuntutan palsu.
15. Menerima wang rasuah .
16. Gagal mematuhi arahan pertukaran.
17. Lawatan persendirian ke luar negara tanpa kebenaran.
18. Kecuaian menyebabkan banduan melarikan diri.
19. Gagal mematuhi memo pengarah jabatan.
20. Memecah kecilkan nilai perolehan.
21. Melanggar arahan perbendaharaan/tidak mematuhi peraturan kewangan.
22. Gangguan seksual.
23. Menjalin hubungan dengan wanita yang telah berkahwin.
24. Disabitkan kesalahan jenayah khalwat oleh Mahkamah Syariah.
25. Kes sabitan jenayah (rasuah).
26. Penyalahgunaan dadah.
27. Membawa barang larangan.

24

JADUAL UCAPTAMA DAN PENYEMAKAN
BUKU REKOD MENGAJAR (BRM) MINGGUAN 2019

MINGGU TARIKH UCAPTAMA SEMAKAN BRM CATATAN
1
2 2 - 4 JAN 2019 GURU BESAR GURU BESAR
3
4 7 - 11 JAN 2019 GURU BESAR GURU BESAR
5
14 - 18 JAN 2019 PKP GURU BESAR & PKP
6
21 - 25 JAN 2019 PK HEM GURU BESAR & PK HEM HARI THAIPUSAM (21 JAN)
7
8 28 JAN - 1 FEB 2019 PK KOKO GURU BESAR & PK KOKO
9
10 4 - 8 FEB 2019 PK PK GURU BESAR & PK PK TAHUN BARU CINA
11 (5 & 6 FEB) *CUTI SEKOLAH
12
11 - 15 FEB 2019 GURU BESAR GURU BESAR
13
14 18 - 22 FEB 2019 PKP GURU BESAR & PKP
15
16 25 FEB - 1 MAC 2019 PK HEM GURU BESAR & PK HEM
17
18 4 - 8 MAC 2019 PK KOKO GURU BESAR & PK KOKO
19
11 - 15 MAC 2019 PK PK GURU BESAR & PK PK
20
18 – 22 MAC 2019 GURU BESAR GURU BESAR
21
22 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (23 MAC -31 MAC 2019)
23
24 1 - 5 APRIL 2019 PKP GURU BESAR & PKP
25
26 8 - 12 APRIL 2019 PK HEM GURU BESAR & PK HEM
27
28 15 - 19 APRIL 2019 PK KOKO GURU BESAR & PK KOKO
29
22 - 26 APRIL 2019 PK PK GURU BESAR & PK PK
30
31 29 APRIL – 3 MEI 2019 GURU BESAR GURU BESAR HARI PEKERJA (1 MEI)
32
6 - 10 MEI 2019 PKP GURU BESAR & PKP
33
13 - 17 MEI 2019 PK HEM GURU BESAR & PK HEM
34
35 20 - 24 MEI 2019 PK KOKO GURU BESAR & PK KOKO HARI WESAK (19 MEI <ISNIN>)
36 HARI NUZUL AL-QURAN (22 MEI)
37
38 CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 25 MEI – 9 JUN 2019)
39
40 10 - 14 JUN 2019 PK PK GURU BESAR & PK PK
41
42 17 -21 JUN 2019 GURU BESAR GURU BESAR
43
24 – 28 JUN 2019 PKP GURU BESAR & PKP

1 - 5 JULAI 2019 PK HEM GURU BESAR & PK HEM

8 - 12 JULAI 2019 PK KOKO GURU BESAR & PK KOKO

15 - 19 JULAI 2019 PK PK GURU BESAR & PK PK

22 - 26 JULAI 2019 GURU BESAR GURU BESAR

29 JUL - 2 OGOS 2019 PKP GURU BESAR & PKP

5 - 9 OGOS 2019 PK HEM GURU BESAR & PK HEM

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (10 -18 OGOS 2019)

19 - 23 OGOS 2019 PK KOKO GURU BESAR & PK KOKO

26 - 30 OGOS 2019 PK PK GURU BESAR & PK PK

2 - 6 SEPT 2019 GURU BESAR GURU BESAR

9 - 13 SEPT 2019 PKP GURU BESAR & PKP HARI KEPUTERAAN YDPA
(9 SEPT)

16 - 20 SEPT 2019 PK HEM GURU BESAR & PK HEM HARI MALAYSIA (16 SEPT)

23 - 27 SEPT 2019 PK KOKO GURU BESAR & PK KOKO

30 SEPT - 4 OKT 2019 PK PK GURU BESAR & PK PK

7 - 11 OKT 2019 GURU BESAR GURU BESAR

14 - 18 OKT 2019 PKP GURU BESAR & PKP

21 - 25 OKT 2019 PK HEM GURU BESAR & PK HEM CUTI DEEPAVALI (25 OKT)

28 OKT - 1 NOV 2019 PK KOKO GURU BESAR & PK KOKO CUTI DEEPAVALI (28 & 29 OKT)

4 - 8 NOV 2019 PK PK GURU BESAR & PK PK

11 - 15 NOV 2019 PKP GURU BESAR & PKP

18 - 22 NOV 2019 GURU BESAR GURU BESAR

CUTI AKHIR TAHUN

25

JADUAL PENCERAPAN 2019

BIL. NAMA GURU JAWATAN TARIKH PENCERAP TARIKH PENCERAP
(APR-JUN) (OGS-NOV)
1. Norliza Bt Idris Guru Besar
2. Nah Swee Chin PK Kurikulum PKP HEM
3. Norhasmah Bt Md.Hashim
4. Afzainizam Bin Long PK HEM GB PK PK
5. PK Kokurikulum
6. Alfian B Simin PK Pend. Khas PK KOKO GB
7. Balasubramaniam A/L C.Muthusamy
8. Faez Bin Mohd Jawawi Guru Disiplin PK PK PKP
9. Gowri A/P R. Chinniah KP Matematik
10. Marina Bt Sihi@Ab Manaf PK HEM PK KOKO
11. Meera Bt Mohammed KP Sejarah
12. Mimi Rozila Bt Shaari Guru B. Inggeris GB HEM
13. Mohd Asrul Hafiz Bin Ali@Yusof SU Kurikulum
14. Mohd Azizul Hafiz Bin Napiyah PKP GB
15. Mohd Suhaimi Bin Ibrahim Penyelaras Akademik
16. Nadia Atma Bt Ahmad Thamin Penyelaras Prasek PK PK PK KOKO
17. Najihah Bt Mohd Zainual
18. Nazeri B Yaacob KP PJ & PJK PK KOKO PKP
19. Ng Chek Ee SU LADAP
20. Nizam Bin Hussin Guru Prasekolah PK HEM PKP
21. Nor Azura Bt Sabarudin KP B. Inggeris
22. Nor Suzanna Bt Ahmad KP Bahasa Arab PKP GB
23. Nor Zamzida Bt Sulaiman KP TMK
24. Norhaliza Bt Tahir Guru Pend. Khas GB HEM
25. Norida Bt Parjo Guru Pend. Khas
26. Nur Azmina Bt Razmi KP Muzik PK PK PK KOKO
27. Nur Syahmi Bt Nazri S/U Kokurikulum
28. Onn Ismail Bin Abdul Rani SU SPBT PKP PK PK
29. Shaffiq Affendi B Ahmad Shabudin Guru Pend. Khas
30. Siti Khodijah Bt Basri SU HEM GB PK HEM
31. Siti Yusrina Bt Mohd Yusof KP Bahasa Melayu
32. Valli A/P Subramaniam Guru Data PK PK PKP
33. Wan Fara Mutia Bt Wan Mustaffa Guru Pend. Khas
34. Yuzi Bt Ismai SU PIBG PK PK PK HEM
35. Mohammad Syazwan Bin Masruddin SU. Pep. Dalaman
KP SOP. Islam GB PKP

KP RBT PK HEM PK PK
KP PSV
Guru Pend. Khas PK HEM PK PK
Guru Pemulihan
PK KOKO PK HEM

PKP GB

PK PK PK HEM

PK KOKO PK PK

PK HEM GB

PKP PK KOKO

PK KOKO PKP

PK KOKO PK PK

PK HEM PK PK

PK HEM PKP

PK PK PK KOKO

PK HEM PK KOKO

PK PK PK KOKO

PKP PK PK

GB PK KOKO

26

SEKOLAH KEBANGSAAN (1) TENGKU BENDAHARA AZMAN
BBB0034 I NO. TEL & FAKS : 03-31686648 I EMAIL : [email protected]

PELAN BANGUNAN SEKOLAH, PELAN LATIHAN KEBAKARAN DAN PELAN KEDUDUKAN KELAS

PONDOK BASIKAL PONDOK PINTU UTAMA PINTU KE-3
PENGAWAL

KAFETERIA TBA

2 TEKUN 2 BESTARI KEDAI BUKU 5 TEKUN 5 BESTARI BILIK KAUNSELING TANDAS TANDAS
BILIK INTERAKSI LALUAN TBA2 PPKI (L) PPKI (P)
TAPAK BILIK PAK-21 3 TEKUN STOR TANDAS TANDAS
TBA2 KERUSI & MEJA STOR PEKERJA MURID MURID
P PERHIMPUNAN
I
N
T TAMAN HERBA

U BILIK PEMULIHAN KHAS BILIK PEMULIHAN KHAS 1 UTARID 2 ZUHRAH BILIK GURU 3 BUMI BILIK PPM BILIK BILIK 4 MARIKH 5 MUSYTARI
TBA2 PENOLONG KEMAHIRAN (PPKI) (PPKI)
5 BESTARI (PPKI) (PPKI) (PPKI) (PPKI) STOR KANAN PPKI
HIDUP
(PPKI)

BILIK GURU TBA2 STOR 1 TEKUN 1 BESTARI BILIK OPERASI TBA2 BILIK MUZIK
TBA TBA2
1&2

PEJABAT SEKOLAH LALUAN BILIK PEJABAT TBA2 BILIK BILIK BILIK MESYUARAT
SPBT DEWAN TENKU THURAYA DISKUSI PAK-21 TBA 2

BILIK STOR STTBPOAJ R2 BILIK RBT TBA2 BILIK RBT
SUKAN & PERALATAN
PERMAINAN

ANJUNG SEJARAH

MAKMAL KOMPUTER BILIK GURU SPBT TBA2 PRASEKOLAH TAMAN
PUSAT SUMBER TBA2 PERMATA HARAPAN PERMAINAN
MAKMAL BILIK BILIK PPIM PRASEKOLAH PRASEKOLAH
KOMPUTER SETIAUSAHA PERMATA IMPIAN
KOKO LALUAN
TBA2 BILIK KESIHATAN

SURAU TANGGA BILIK MUZIK ENGLISH ROOM BILIK PPDa PUSAT SUMBER TANDAS
GURU
PINTU KE-4 GELANGGANG BILIK SAINS TBA2 MAKMAL SAINS BILIK SENI VISUAL BILIK TANGGA
BOLA TAMPAR UTILITI TANDAS
MURID
PINTU PADANG 5 TEKUN 6 BESTARI 6 TEKUN BILIK J-QAF BILIK
LALUAN WUDUK

PADANG

DEWAN TENGKU THURAYA
PAKIR

SENARAI NAMA GURU BESAR

BIL. NAMA TARIKH PERKHIDMATAN

1. PUAN D, FERNANDEZ 01.01.1966 - 31.12.1982

2. ENCIK USA BIN HJ YUSOF 03.01.1982 - 02.06.1985

3. ENCIK MARKUM BIN HJ GHAZALI 01.10.1985 - 10.10.1988

4. TUAN HAJI HASSAN BASRI BIN MOHD. BR BIN BASIR 16.10.1988 - 30.09.1991

5. ENCIK JAFAR BIN OSMAN 01.10.1991 - 31.10.1992

6. ENCIK YUSOF BIN AHMAD 01.11.1992 - 30.06.1994
7. ENCIK K. RAJASURIAR 01.07.1994 - 27.08.1996
8. ENCIK K. VIJAYASURIAR 01.09.1996 - 30.04.1998
9. ENCIK RAMLY BIN BASIR 01.05.1998 - 08.12.1999
10. ENCIK MUNIANDY A/L VADIVELU 19.12.1999 - 11.03.2001
11. TUAN HAJI MAT KANDAR B. OMAR 01.04.2001 - 15.04.2002
12. ENCIK AHMAD MURAD BIN M. THANI 16.04.2001 - 15.03.2004
13. PUAN ONG CHENG GEOK 16.03.2004 - 16.12.2011

14. ENCIK AHMAD FUAD BIN ABDUL RANI 16.12.2011 - 16.06.2015

15. ENCIK ABDUL HALIM BIN AHMAD 16.10.2015 - 02.12.2018

16 PUAN NORLIZA BT IDRIS 03.12.2018 - KINI

28

SENARAI NAMA GURU DAN KAKITANGAN

BIL NAMA GURU TAHAP GRED CATATAN
AKADEMIK
1. Pn Norliza Bt Idris DG42 Guru Besar
2. Nah Swee Chin IJAZAH DG42 PK Kurikulum
3. Norhasmah Bt Md Hashim IJAZAH DG44 PK Hal Ehwal Murid
4. Afzainizam Bin Long MASTER DG42 PK KoKurikulum
5. IJAZAH PK Pendidikan Khas
6. Alfian B Simin DG44 Guru Disiplin
7. Marina Bt Sihi@Ab Manaf MASTER DG44 SU Kurikulum/KP Sains
8. Nor Suzanna Bt Ahmad IJAZAH DG44 SU Kokurikulum
9. Balasubramaniam A/L C.Muthusamy IJAZAH DG44 KP Matematik
10. Nazeri B Yaacob IJAZAH DG44 SU Peperiksaan Luaran UPSR/KP TMK
11. Siti Yusrina Bt Mohd Yusof IJAZAH DG44 Guru Pengawas/KP Pendidikan Islam
12. Najihah Bt Mohd Zainual IJAZAH DG44 KP Bahasa Arab
13. Nor Azura Bt Sabarudin IJAZAH DG44 Penyelaras LINUS/KP Muzik
14. Nor Zamzida Bt Sulaiman IJAZAH DG44 Guru SPBT
15. Siti Khodijah Bt Basri IJAZAH DG44 SU Peperiksaan Dalaman SAPS
16. Nizam Bin Hussin IJAZAH DG44 Guru Pendidikan Khas
17. Onn Ismail Bin Abdul Rani IJAZAH DG44 Guru Pendidikan Khas
18. Yuzi Bt Ismail IJAZAH DG44 Guru Pendidikan Khas
19. Norida Bt Parjo IJAZAH DG42 S/U HEM
20. Valli A/P Subramaniam IJAZAH DG42 KP RBT
21. Mimi Rozila Bt Shaari IJAZAH DG42 Penyelaras Prasekolah
22. Mohd Suhaimi Bin Ibrahim IJAZAH DG42 Guru Prasekolah
23. Faez Bin Mohd Jawawi IJAZAH DG41 KP Sejarah
24. Mohd Asrul Hafiz Bin Ali @ Yusof IJAZAH DG41 KP PJK & PJ
25. Nadia Atma Bt Ahmad Thamin IJAZAH DG41 KP Bahasa Inggeris
26. Nur Azmina Bt Razmi IJAZAH DG41 KP Bahasa Melayu
27. Wan Fara Mutia Bt Wan Mustaffa IJAZAH DG41 KP PSV/ Guru Media
28. Nur Syahmi Bt Nazri IJAZAH DG41 Guru Data
29. Mohammad Syazwan Bin Masruddin IJAZAH DG41 Guru Pemulihan
30. Mohd Azizul Hafiz Bin Napiyah IJAZAH DG41 SU LADAP
31. Meera Bt Mohammed IJAZAH DG41 SU Pemuafakatan Tahun 6
32. Shaffiq Affendi Bin Ahmad Shabudin IJAZAH DG41 SU PIBG
33. Gowri A/P R. Chinniah IJAZAH DG 41 Guru Bahasa Inggeris
34. Ng Chek Ee IJAZAH DG41 Guru Pendidikan Khas
35. Norhaliza Bt Tahir IJAZAH DG41 Guru Pendidikan Khas
IJAZAH

36. Norlia Bt Abdul Rahim Pembantu Tadbir
37. Nor Sahidah Bt Faruc Pembantu Operasi
38. Fairuz Nur ‘Ain Binti Selahudin Pembantu Pengurusan Murid Pra
39. Mashila Bt Mohamad Pembantu Pengurusan Murid Pra
40. Siti Hajar Binti Mohamad Pembantu Pengurusan Murid PPKI
41. Siti Noor Faridah Bt Ibrahim Pembantu Pengurusan Murid PPKI

29

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN SEKOLAH

GURU BESAR
NORLIZA BT IDRIS

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
NAH SWEE CHIN NORHASMAH BINTI MD HASHIM

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS
AFZAINIZAM BIN LONG

PEMBANTU OPERASI PEMBANTU TADBIR
SAHIDAH BT FARUC NORLIA BT ABDUL RAHIM

30


Click to View FlipBook Version