The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lily.ls231, 2021-03-24 22:27:29

BUKU PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 2021 (1)

BUKU PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 2021 (1)

Kami murid baru 7.20 pg : - pMeurrhiidmbpeurnkaunmpul di tapak
Kami ingin maju - Ucapan Pengerusi Majlis
Kami sayangkan 7.25 pg - Bacaan Doa
Diri sendiri 7.30 pg
Ayuh kawan-kawan (En. Muhammad Hazli B. Asmawi)
Kita tunjuk bukti
Rajin datang sekolah 7.35 pg - Ucapan Perasmian Penutupan Program
Setiap hari Transisi Tahun 1
Kami sayang ibu (Pn.Hjh Lafisah bt Mohd Nor)
Kami sayang ayah
Sayang guru 7.40 pg - Gimik Penutup
Dan kawan-kawan
Balajar ikut guru 7.45 pg - Persembahan murid
Kami tidak malu
Kerjasama 7.50 pg - Penyampaian Anugerah
Dalam kumpulan “MURID TERBAIK
7.55 pg PROGRAM TRANSISI”
8.00 pg
- Penyanyian lagu
“KAMI MURID BARU”

- Bersurai

Program Transisi Tahun Satu 2021 merupa- 1. Menyesuaikan murid dengan keadaan Pengeru si:
kan satu program yang dirangka dan persekitaran sekolah. Pn. Hjh. Lafisa h b t Mohd Nor
untuk menyediakan murid menghadapi peru- 2. Membina hubungan antara murid Timbalan Pengerusi :
bahan, menyesuaikan diri dan dengan rakan sebaya dan guru. Pn.Hjh. Nor Riza b t Hj Maha med Sha rif
membina keyakinan diri mereka di sekolah 3. Meningkatkan keyakinan murid dan Naib Pengerusi 1 :
rendah. membentuk sikap positif dalam in- Pn. Aziza h b t Jaafar
teraksi sosial serta pembelajaran. Naib Pengerusi 2:
Program ini dirangka dengan mengambil kira 4. Menyediakan murid dengan penge- En. Moha mad Amizi bin Abdullah
kandungan Kurikulum Standard tahuan, kemahiran dan nilai. untuk pem- Penyelaras :
Prasekolah Kebangsaan (KSPK) dan Kuriku- belajaran seterusnya. Cik. Saudana Mery a/p Vana thaya h
lum Standard Sekolah Rendah Setiausaha :
(KSSR) dengan penekanan terhadap aspek Pn. Raja Putri Maiza tul Akmal b t RJ Akra mudin
sosioemosi, kognitif dan fizikal AJK :
murid. Juruacara :
Pn. Raja Putri Maiza tul Akmal b t RJ Akra mudin
Program ini diharapkan dapat membantu Siaraya
murid dari pelbagai latar Pn. Noor Aziza h b t Hj Sha msudin
belakang, pengalaman pembelajaran dan Persi apan Tempat
perkembangan sosioemosi untuk Pn. Si ti Rumija h b t Moha med Talib /
memulakan proses pembelajaran di Tahun En. Kanagarajoo Para ma seva m
Satu pada tahap perkembangan Dokum enta si
dan pencapaian yang hampir sama. Pn. Azilla bt Mohd Adzni
Buku Program
Cik. Saudana Mery a/p Vana thaya h
Displin
Guru bertuga s


Click to View FlipBook Version
Previous Book
บัญชีชั้นกลาง
Next Book
ข่าววันที่ 23 มีนาคม 2564