The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by linxymy, 2022-04-03 22:08:56

BUKU PENGURUSAN KOLEJ 2022

htad

PROFIL BPLTV, JPN SELA

1

ANGOR DAN KV KLANG

1

TIM. PENGARAH SEKTOR CARTA ORGANISASI JABATAN
PENGURUSAN SEKOLAH
ABDUL AZIZ B. ABDUL JALIL PEN

TIM. PENGARAH SEKTOR
PERANCANGAN & PENGURUSAN

SEKTOR SEKTOR SEK
INFRASTRUKTUR & PEROLEHAN PENGURUSAN PSIKOLOGI &
MUHAMMAD HANAFI B. AHMAD MOHD FAUZI BIN MD ZAHIR
FATZLEE

SEKTOR SEKTOR SE
PENDIDIKAN KHAS SUMBER TEKNOLOGI PENDIDIKAN PENTAKSIRA
HALIL BIN BADLI @JAAFAR MOHAMMAD NURI BIN HUSSIN NOOR AZLI B

2

PENDIDIKAN NEGERI SELANGOR TIM. PENGARAH SEKTOR
PEMBANGUNAN MURID
NGARAH

TIM. PENGARAH SEKTOR
PEMBELAJARAN

DATIN NOR FARIDAH BT. A. BAKAR

KTOR SEKTOR SEKTOR
& KAUNSELING INTEGRITI PENDIDIKAN ISLAM
B. HASHIM SITI ROHANI BINTI MOHD SHOPUAN ANUAR BIN AHMAD
MUSTAKIM
EKTOR SEKTOR
AN & PEPERIKSAN SEKTOR SUMBER MANUSIA
BIN ABD RAHMAN PENGURUSAN MAKLUMAT HAFIDZRI FIDYATULNAIM BIN HAMZAH
ROZALINA BINTI MOHD JAMIL

2

CARTA ORGANISASI KO

TIMBALAN PENGARAH TIM
SOKONGAN AKADEMIK

UNIT HAL EHWAL PELAJAR KETUA JABATAN KETUA JABATAN KETUA JABA
PENTAKSIRAN & PENDIDIKAN UMUM TEKNOLOGI A
UNIT SUKAN DAN
KOKURIKULUM PENILAIAN UNIT BAHASA PROGRAM TEKN
PEMBINAA
UNIT PSIKOLOGI DAN UNIT PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU
KERJAYA BAHASA INGGERIS
UNIT PENSIJILAN
UNIT PENGURUSAN BAHASA ARAB
ASRAMA UNIT KEMANUSIAAN BAHASA MANDARIN
KEMAHIRAN KOMUNIKASI
UNIT PUSAT SUMBER PENDIDIKAN ISLAM KEMAHIRAN DINAMIKA
PENGAJIAN ISLAM
UNIT TEKNOLOGI PENDIDIKAN MORAL ENGLISH FOR
MAKLUMAT PENGAJIAN MORAL COMMUNICATION
ENGLISH FOR BUSINESS
UNIT PERHUBUNGAN SEJARAH
AWAM PENGAJIAN MALAYSIA UNIT TERAS UMUM

UNIT PEMBANGUNAN & PJK KEUSAHAWANAN
PENYELENGGARAAN KOKURIKULUM SUKAN ETIKA PROFESIONALISME

ASAS EKONOMI KHIDMAT KOMUNITI
ASAS KEWANGAN CORE ABILITY

PERIBADI UNIT SAINS DAN
ASAS PEMASARAN MATEMATIK
ASAS PENGURUSAN
SAINS
MATEMATIK
SAINS BAHAN

3

OLEJ VOKASIONAL KLANG

PENGARAH MAJLIS PERMUAFAKATAN KOLEJ
VOKASIONAL

MBALAN PENGARAH KETUA JAMINAN KUALITI
AKADEMIK

ATAN KETUA JABATAN KETUA JABATAN PEGAWAI TADBIR KHIDMAT
AWAM TEKNOLOGI MEKANIKAL & TEKNOLOGI ELEKTRIK & PENGURUSAN

NOLOGI PEMBUATAN ELEKTRONIK UNIT PERKHIDMATAN
AN
PROGRAM TEKNOLOGI PROGRAM TEKNOLOGI UNIT KEWANGAN
PENYEJUKAN & PENYAMANAN ELEKTRONIK
UNIT PERTADBIRAN
UDARA PROGRAM TEKNOLOGI
ELEKTRIK
PROGRAM TEKNOLOGI
PEMESINAN INDUSTRI

PROGRAM TEKNOLOGI
KIMPALAN

PROGRAM TEKNOLOGI
AUTOMOTIF

KETUA JABATAN KETUA PENYELARAS UNIT PERHUBUNGAN
PERNIAGAAN PBC DAN LATIHAN INDUSTRI

PROGRAM
PERAKAUNAN

3

HALA TUJU
KOLEJ VOKASIONAL KLANG

TAHUN 2022

KOLEJ

1. Laporan Audit Sekolah (Baik)
2. Laporan Audit ePerolehan (Cemerlang)

3. Pelaksanaan HRMIS (100%)

4. Pelaksanaan LADAP Pensyarah dan AKP (5 hari)

5. Program Pengantarabangsaan (1)

6. Latihan Berfokuskan Peningkatan Kemahiran & Peningkatan
Profesionalisme Pensyarah (25%)

7. SKM Minima Tahap 3 bagi Pensyarah Vokasional (90%)

8. Akreditasi Penuh MQA/MBOT (100%)

9. Penarafan Asrama KV (3 bintang)

PELAJAR

1. Purata Kehadiran Pelajar (90%)
2. Kes Disiplin Pelajar (≤3%)
3. Enrolmen Pengambilan Pelajar SVM & SKM (100%)
4. Pelajar Lulus SVM (95%)
5. Pelajar Diploma Layak Bergraduasi (100%)
6. Kebolehpasaran Graduan KV Selepas 6 Bulan Bergraduat (100%)

PROGRAM / UNIT AKADEMIK / KOKURIKULUM

1. Sijil Profesional Atau Industri Setiap Pelajar Tahun Akhir (1)

2. MoU/NoU Dimeterai (2)

3. Kerjasama/Hubungan Industri dengan Agensi Luar (2)

4. Program Khidmat Komuniti (1)

5. Penyertaan Pertandingan Inovasi Kebangsaan (1) dan
Antarabangsa (1)

6. Penyertaan Pertandingan Kemahiran di Mana-Mana Peringkat. (1)

7. Penyertaan Pertandingan Sukan/Permainan di Mana-Mana
Peringkat. (2)

8. Penyertaan Pertandingan Unit Beruniform/Kelab/Persatuan di
Mana-Mana Peringkat. (2)

9. Pembangunan Fizikal/Pembangunan Sistem Dilaksanakan dengan
Cekap dan Berkesan (1)

4

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang
dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

RUKUN NEGARA

"Bahawasanya, Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak: Mencapai perpaduan
yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik;
mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dinikmati bersama
secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; membina satu masyarakat progresif yang
akan menggunakan sains dan teknologi moden.
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami
untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

Kepercayaan kepada Tuhan
Kesetiaan kepada Raja dan Negara

Keluhuran Perlembagaan
Kedaulatan Undang-Undang
Kesopanan dan Kesusilaan

VISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera

MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

VISI BPLTV dan KV KLANG
Peneraju Pendidikan Teknikal dan Vokasional Yang Unggul

MISI BPLTV dan KV KLANG
Memperkasakan Pendidikan Teknikal dan Vokasional Melalui Pelaksanaan Program Yang

Berkualiti.

MOTO
THINK BEYOND SKILLS

BRAND VISION
To Be The Vocational Institution That Empowers Generations Through Skills.

BRAND BUSINESS
Your Success Is Our Business

BRAND VALUES
Rational: Professional, Quality, Innovative
Emotional: Integrity, Caring, Trustworthy

5

PIAGAM PELANGGAN
● Mendidik semua pelajar supaya berakhlak mulia, bertindak rasional dan berfikiran

kreatif serta inovatif.
● Memaksimumkan potensi dan keupayaan setiap pelajar.
● Melengkapkan pelajar dengan pengetahuan, kemahiran asas dan kemahiran boleh

pindah, sesuai dengan kehendak industri dan pembangunan negara.
● Mengamalkan budaya penyayang.
● Memberi perkhidmatan yang cekap dan berkualiti kepada pelajar, ibu bapa dan

komuniti.

OBJEKTIF
● Menyediakan pendidikan dan latihan vokasional kepada semua pelajar bagi

memenuhi pasaran global.
● Menyediakan prasarana, perkhidmatan dan sistem pembelajaran yang berkualiti untuk

membolehkan pelajar menimba ilmu secara sempurna, sistematik dan terkini.
● Mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi membentuk pelajar yang mempunyai

sahsiah yang unggul dan berhemah tinggi.
● Melahirkan pelajar yang berdaya saing dan berkompetensi pekerjaan aras tinggi yang

menepati kehendak industri.
● Melaksanakan satu sistem pengurusan yang cekap dan berkesan untuk

kecemerlangan seluruh warga kolej.
● Menyediakan peluang, galakan dan bimbingan kepada pelajar untuk memperoleh

pelbagai pengetahuan, pengalaman dan kemahiran melalui aktiviti-aktiviti kolej.

6

TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK KOLEJ VOKASIONAL

TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK KOLEJ VOKASIONAL SESI II TAHUN 2021 / 2022
SESI II : SVM TAHUN 1 (Semester 2 Kohort 2021) & (Semester 1 Kohort 2022) dan SVM TAHUN 2 (Semester 4 Kohort 2020)
SESI II : DVM TAHUN 1 (Semester 2 Kohort 2021), DVM TAHUN 2 (Semester 4 Kohort 2020) dan DVM TAHUN 3 (Semester 5 OJT)

Minggu Tarikh Mula Tarikh Akhir SVM TAHUN 1 SVM 1 SVM TAHUN 2 Bil. Hari DVM TAHUN 1 DVM TAHUN 2 DVM TAHUN 2 Bil. Hari DVM TAHUN 3 Catatan (Pentaksiran) / Cuti Sekolah Catatan (Aktiviti & Maklumat cuti peringkat negeri
SEMESTER 2 SEMESTER 1 SEMESTER 4 Belajar SEMESTER 2 SEMESTER 3 SEMESTER 4 Belajar SEMESTER 5 / Aktiviti dan persekutuan)
(KOHORT 2021) (KOHORT 2022) (KOHORT 2020) (KOHORT 2021) (KOHORT 2020) (KOHORT 2020)
(OJT)

1 03.01.'22 07.01.'22 CUTI SEMESTER CUTI SEMESTER 5 CUTI SEMESTER CUTI SEMESTER 5

2 10.01.'22 14.01.'22 M1 M3 5 M1 M6 5 14.01 Hari Keputeraan YDPB N.Sembilan
3 17.01.'22 21.01.'22 M2 M4 5 M2 M7 5
4 24.01.'22 28.01.'22 M3 M5 5 M3 M8 5 18.01 Hari Thaipusam (Johor, Kuala Lumpur, N.Sembilan,
5 31.01.'22 04.02.'22 M4 M6 5 M4 M9 5 Pulau Pinang, Perak, Putrajaya & Selangor)
6 07.02.'22 11.02.'22 M5 M7 5 M5 M10 5
01.02 Hari Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur, Labuan &
Putrajaya)
01.02 Tahun Baru Cina (Semua Negeri)
02.02 Tahun Baru Cina Hari Kedua (Semua Negeri)

7 14.02.'22 18.02.'22 M6 M8 5 M6 M11 5

8 21.02.'22 25.02.'22 M7 M9 5 M7 M12 5

9 28.02.'22 04.03.'22 M8 M10 5 M8 M13 5 01.03 Israk dan Mikraj (Kedah, N.Sembilan, Perlis &
10 07.03.'22 11.03.'22 M9 M11 5 M9 Terengganu)
M14 5 04.03 Hari Ulangtahun Pertabalan Sultan Terengganu
CUTI CUTI CUTI 5
11 14.03.'22 18.03.'22 PERTENGAHAN MINGGU * Mengemaskini Portfolio
PERTENGAHAN 5 PERTENGAHAN PERSEDIAAN * Pembentangan Projek Tahun Akhir (PTA)
SEMESTER / PENILAIAN * Taklimat OJT
SEMESTER SEMESTER * TARIKH MULA PA DVM TAHUN 2 SEMESTER 4
AKHIR PADA 16.03.2022 (RABU)

12 21.03.'22 25.03.'22 M10 M12 5 M10 5 23.03 Hari Keputeraan Sultan Johor
5
PENILAIAN AKHIR
DAN ULANGAN

13 28.03.'22 01.04.'22 M11 M13 5 M11 TARIKH AKHIR PA DVM TAHUN 2 SEMESTER 4
PADA 30.03.2022 (RABU)

SVM SEMESTER 5 04.04 Kemasukan pelajar Tahun 1 SVM Semester 1 03.04 Awal Ramadan (Johor, Kedah & Melaka)
M1 (Kohort 2022) 04.04 Cuti Awal Ramadan (Melaka)
14 04.04.'22 08.04.'22 M12 SEMESTER 1 M14 5 M12 5 OJT 04.04 On-The-Job Training (Bermula)
5
M1 5 M2
5 OJT
15 11.04.'22 15.04.'22 M13 M2 M15 5 M13 15.04 Hari Perisytiharan Melaka sebagai Bandaraya
Bersejarah
15.04 Good Friday (Sabah & Sarawak)

16 18.04.'22 22.04.'22 M14 M3 M16 5 M14 M3 19.04 Hari Nuzul Al-Quran (Semua Negeri kecuali Johor,
OJT Kedah, Melaka, N.Sembilan, Sabah & Sarawak)

17 25.04.'22 29.04.'22 M15 M4 M17 5 MINGGU M4
PERSEDIAAN
26.04 Hari Keputeraan Sultan Terengganu
18 02.05.'22 06.05.'22 CUTI SEMESTER CUTI SEMESTER CUTI SEMESTER 5 CUTI SEMESTER 5
OJT

01.05 Hari Pekerja (Semua Negeri)

M5 02.05 Cuti Hari Pekerja (Semua Negeri kecuali Johor, Kedah,

Kelantan & Terengganu)

OJT 03.05 Hari Raya Aidilfitri (Semua Negeri)

04.05 Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua (Semua Negeri)

19 09.05.'22 13.05.'22 M16 M5 MINGGU 5 5 M6
PERSEDIAAN OJT
5
PENILAIAN AKHIR 5 M7 15.05 Hari Wesak (Semua Negeri)
5 OJT 16.05 Cuti Hari Wesak (Semua Negeri kecuali Johor, Kedah,
20 16.05.'22 20.05.'22 M17 M6 PENILAIAN AKHIR 5 DAN PA 5 Kelantan & Terengganu)
DAN SPM SETARA ULANGAN 5 M8 17.05 Hari Keputeraan Raja Perlis
5 OJT
MINGGU (BM & SEJ) 22.05 Hari Hol Pahang
PERSEDIAAN M9 23.05 Cuti Hari Hol Pahang
21 23.05.'22 27.05.'22 M7 5 OJT
30.05 Pesta Kaamatan (Labuan & Sabah)
22 30.05.'22 03.06.'22 5 M10 31.05 Pesta Kaamatan Hari Kedua (Labuan & Sabah)
CUTI SEMESTER CUTI SEMESTER CUTI SEMESTER OJT 01.06 Hari Gawai (Sarawak)
02.06 Hari Gawai Hari Kedua (Sarawak)
23 06.06.'22 10.06.'22 5 M11
OJT 06.06 Hari Keputeraan YDP Agong (Semua Negeri)

24 13.06.'22 17.06.'22 M8 CUTI SEMESTER 5 SEMESTER 3 M12 19.06 Hari Keputeraan Sultan Kedah
PENILAIAN AKHIR M9 5 M1 OJT

25 20.06.'22 24.06.'22 M2

26 27.06'22 01.07'22 CUTI SEMESTER CUTI SEMESTER 5 CUTI SEMESTER 5 M13
OJT
1. Jadual ini merujuk kepada takwim yang ditetapkan oleh KPM
2. Jadual Bagi Kolej Vokasional di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu bermula satu (1) hari lebih awal
3. Jumlah Hari Pembelajaran hanya mengambilkira Cuti Umum Kebangsaan Sahaja
4. Setiap Kolej Vokasional perlu mematuhi jumlah jam pertemuan bagi tempoh pengajian semasa seperti ketetapan MQA dan JPK.

KUMPULAN A :
Kolej-kolej di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu

KUMPULAN B :
Kolej-kolej di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya

7

TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK KOLEJ VOKASIONAL

TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK KOLEJ VOKASIONAL SESI I TAHUN 2022 / 2023
SESI I : SVM TAHUN 1 (Semester 1 Kohort 2022) dan SVM TAHUN 2 (Semester 3 Kohort 2021)
SESI I : DVM TAHUN 1 (Semester 1 Kohort 2022), DVM TAHUN 2 (Semester 3 Kohort 2021) dan DVM TAHUN 3 (Semester 5 OJT)

Minggu Tarikh Mula Tarikh Akhir SVM 1 SEMESTER 1 SVM 1 SEMESTER 2 Bil. Hari SVM TAHUN 2 Bil. Hari DVM TAHUN 1 Bil. Hari DVM TAHUN 2 Bil. Hari DVM Catatan (Pentaksiran) Catatan
(KOHORT 2022) (KOHORT 2022) Belajar SEMESTER 3 Belajar SEMESTER 1 Belajar SEMESTER 3 Belajar TAHUN 3 / Cuti Sekolah (Aktiviti & Maklumat cuti peringkat negeri
(KOHORT 2021) (KOHORT 2022) (KOHORT 2021) SEMESTER 5 / Aktiviti
dan persekutuan)
(OJT)

27 04.07'22 08.07'22 M10 5 M1 5 M1 5 M3 5 M14 07.07 Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown
OJT

28 11.07'22 15.07'22 M11 5 M2 5 M2 5 M4 5 M15 10.07 Hari Raya Haji (Semua Negeri)
OJT 11.07 Hari Raya Haji Hari Kedua (Kelantan, Kedah,
29 18.07'22 22.07'22 M12 5 M3 5 M3 5 M5 5 Perlis & Terengganu)
M16
30 25.07'22 29.07'22 M13 5 M4 5 M4 5 M6 5 OJT 22.07 Hari Sarawak

M17 30.07 Awal Muharram (Semua Negeri)
OJT 30.07 Hari Keputeraan Sultan Pahang
31.07 Cuti Awal Muharram (Kelantan &
M18 Terengganu)
OJT
31 01.08'22 05.08'22 M14 5 M5 5 M5 5 M7 5
M19
32 08.08'22 12.08'22 M15 5 M6 5 M6 5 M8 5 OJT
5 M7 5 M7 5 M9 5 M20
33 15.08'22 19.08'22 M16 5 M8 5 M8 5 M10 5 OJT
5 M9 5 M9 5 M11 5 M21
34 22.08'22 26.08'22 M17 5 M10 5 M10 5 M12 5 OJT 24.08 Hari jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka
5 M11 5 M11 5 M13 5
35 29.08'22 02.09'22 MINGGU M22 31.08 Hari Kebangsaan (Semua Negeri)
PERSEDIAAN OJT 03.09 Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar (Johor)

36 05.09'22 09.09'22 M23 Minggu Akhir 16.09 Hari Malaysia (Semua Negeri)
PENILAIAN AKHIR OJT
On-The-Job Training (OJT) 18.09 Cuti Hari Malaysia (Johor & Kedah)
37 12.09'22 16.09'22 M24
OJT

38 19.09'22 23.09'22 CUTI SEMESTER 5 M12 5 M12 5 M14 5

39 26.09'22 30.09'22 SEMESTER 2 5 M13 5 M13 5 MINGGU 5 01.10 Hari jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah
M1 PERSEDIAAN
08.10 Hari jadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak
40 03.10'22 07.10'22 M2 5 M14 5 M14 5 5
09.10 Maulidur Rasul (Semua Negeri)
PENILAIAN AKHIR 10.10 Cuti Maulidur Rasul (Semua Negeri kecuali
Johor, Kedah, Kelantan & Terengganu)
41 10.10'22 14.10'22 M3 5 M15 5 MINGGU DAN ULANGAN
PERSEDIAAN 55 24.10 Hari Deepavali (Semua Negeri kecuali
Sarawak)
42 17.10'22 21.10'22 M4 5 M16 5 5 CUTI SEMESTER 5
SEMESTER 4 5 4.11 Hari Keputeraan Sultan Perak
PENILAIAN AKHIR M1 5
M2 5 11.11 Hari Keputeraan Sultan Kelantan
DAN ULANGAN 5 12.11 Hari Keputeraan Sultan Kelantan Hari Kedua
M3 13.11 Cuti Hari Keputeraan Sultan Kelantan
43 24.10'22 28.10'22 M5 5 M17 5 5
M4
44 31.10'22 04.11'22 M6 5 MINGGU 5 CUTI SEMESTER 5
PERSEDIAAN 5
SEMESTER 2 5
45 07.11'22 11.11'22 M7 55 M1
PENILAIAN AKHIR
46 14.11'22 18.11'22 M8 M2
55

47 21.11'22 25.11'22 M9 5 CUTI SEMESTER 5 M3 5 M5 5
48 28.11'22 02.12'22
49 05.12'22 09.12'22 M10 5 SEMESTER 4 5 M4 5 M6 5
M1

M11 5 M2 5 M5 5 M7 5

50 12.12'22 16.12'22 5555 11.12 Hari Keputeraan Sultan Selangor
12.12 Cuti Hari Keputeraan Sultan Selangor
51 19.12'22 23.12'22 CUTI SEMESTER 5 CUTI SEMESTER 5 CUTI SEMESTER 5 CUTI SEMESTER 5
24.12 Cuti Hari Natal (Sabah)
52 26.12'22 30.12'22 5 5 5 5
25.12 Hari Krismas (Semua Negeri)
26.12 Cuti Hari Krismas (Semua Negeri kecuali
Johor, Kedah, Kelantan & Terengganu)

1. Jadual ini merujuk kepada takwim yang ditetapkan oleh KPM
2. Jadual Bagi Kolej Vokasional di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu bermula satu (1) hari lebih awal
3. Jumlah Hari Pembelajaran hanya mengambilkira Cuti Umum Kebangsaan Sahaja
4. Setiap Kolej Vokasional perlu mematuhi jumlah jam pertemuan bagi tempoh pengajian semasa seperti ketetapan MQA dan JPK.

KUMPULAN A :
Kolej-kolej di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu

KUMPULAN B :
Kolej-kolej di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya

8

INFO AM KOLEJ

SYARAT PENSIJILAN SVM DAN DIPLOMA

PROGRAM PERATURAN AKADEMIK

SIJIL SYARAT LAYAK SVM
VOKASIONAL 1. LULUS dalam Bahasa Melayu 1104
2. Purata Nilai Gred Kumulatif Akademik sekurang-kurangnya
MALAYSIA
(SVM) 2.00
3. Purata Nilai Gred Kumulatif Vokasional sekurang-kurangnya

2.67
4. Kompeten semua Kursus Vokasional

KELAYAKAN MASUK LEPASAN SVM KE PROGRAM
DIPLOMA VOKASIONAL MALAYSIA
1. LULUS Sijil Vokasional Malaysia
2. Memperoleh sekurang-kurangnya Tiga (3) Kepujian dalam

Mata Pelajaran setara SPM termasuk Bahasa Melayu
BM1104

DIPLOMA PENGANUGERAHAN DIPLOMA

1. Lulus semua kursus yang diwajibkan bagi keperluan
program

2. Lulus OJT
3. Purata Nilai Gred Kumulatif Keseluruhan PNGK ≥ 2.00
4. Diperakui oleh Jawatankuasa Senat Kolej Vokasional KPM

9

10

11

AKREDITASI MALAYSIA BOARD OF TECHNOLOGISTS (MBOT)

OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (PEO)

PEO1 Berpengetahuan dan berkemahiran tinggi dalam disiplin program.

PEO2 Efektif dalam komunikasi dan memaparkan ciri kepimpinan yang baik dalam sebuah
PEO3 organisasi.

Menunjukkan kemahiran keusahawanan dan pembelajaran sepanjang hayat untuk
kemajuan kerjaya.

DOMAIN HASIL PEMBELAJARAN (MOE – LO)

1 Pengetahuan
2 Kemahiran Psikomotor/Amali/Teknik
3 Kemahiran Penyelesaian Masalah, Pemikiran Kritikal & Pendekatan Saintifik
4 Kemahiran Berkomunikasi
5 Kemahiran Sosial/Kerja Berpasukan/Pertanggungjawaban
6 Profesionalisme, Nilai, Sikap dan Etika
7 Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pengurusan Maklumat
8 Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan
9 Kemahiran Kepimpinan

PROGRAMME LEARNING OUTCOME (PLO)

PLO1 Mengamalkan pengetahuan yang mempunyai hubungan dengan bidang vokasional.

PLO2 Mengaplikasi kemahiran praktikal dan menyelesaikan masalah.

PLO3 Mengenalpasti penyelesaian masalah secara kreatif dan inovatif.

PLO4 Berkomunikasi secara berkesan dengan rakan sejawat, dan ahli profesional lain
PLO5 dalam komuniti kejuruteraan / sains sosial serta masyarakat.
PLO6
PLO7 Berfungsi dengan berkesan dan bertanggungjawab sebagai individu dan ahli
PLO8 pasukan dalam melaksanakan pelbagai bidang tugas.
PLO9
Memahami serta memberi komitmen secara profesional, beretika dan
bertanggungjawab selari dengan kod amalan profesion.

Mengaplikasi kemahiran pengurusan maklumat dalam pembangunan profesional
berterusan dan melibatkan diri dalam pembelajaran sepanjang hayat.

Menunjukkan pengetahuan dan kefahaman dalam aspek perniagaan bagi
meningkatkan kemahiran keusahawanan untuk kemajuan kerjaya dalam bidang.

Mengamalkan ciri-ciri kemahiran kepimpinan yang berkesan.

12

AKREDITASI MALAYSIAN QUALIFICATIONS AGENCY (MQA)

OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (PEO)

PEO1 Graduan mempamerkan pengetahuan, pemahaman dan kemahiran kognitif dalam
bidang.

PEO2 Graduan menunjukkan kecakapan kerja dalam bidang.

PEO3 Graduan menunjukkan kemahiran personal dan kemahiran keusahawanan dalam
bidang.

PEO4 Graduan mempamerkan etika dan profesionalisme, kepimpinan , autonomi dan
tanggungjawab dalam bidang.

DOMAIN HASIL PEMBELAJARAN (MOE – LO)

1 Pengetahuan & Kefahaman (Domain Cognitive)
2 Kemahiran Praktikal (Domain Psychomotor)
3 Kemhiran Saintifik dan Penyelesaian Masalah (Domain Cognitive)
4 Kemahiran Berkomunikasi (Domain Cognitive)
5 Kemahiran Sosial & Kerja Berpasukan (Domain Affective)
6 Kemahiran Personal (Domain Affective)
7 Kemahiran Keusahawanan (Domain Affective)
8 Etika & Profesionalisme (Domain Affective)
9 Kepimpinan, Automatif dan Tanggungjawab (Domain Affective)
10 Kemahiran Digital (Domain Affective)
11 Kemahiran Numerasi (Domain Affective)

PROGRAMME LEARNING OUTCOME (PLO)

PLO1 Menjelaskan kefahaman secara sitematik berkairan pengetahuan teori dan teknikal
untuk melaksanakan pelbagai tugasan rutin dan bukan rutin dalam bidang.

PLO2 Mengaplikasi pelbagai kemahiran praktikal, kaedah dan prosedur untuk
melaksanakan tugasan dalam bidang.

PLO3 Menggunakan kemahiran mentafsir, mengaplikasi dan menilai serta menyelesai
masalah spesifik berkaitan bidang.

PLO4 Berkomunikasi secara lisan dan bertulis dengan jelas serta berkesan dalam
menyampaikan idea, informasi dan menyelesaikan masalah kepada pelbagai audiens.

PLO5 Berinteraksi dengan berkesan secara individu atau berpasukan dan berkhidmat
kepada masyarakat.

PLO6 Berinisiatif untuk kemajuan diri dalam aspek pembelajaran sepanjang hayat dan
perkembangan kerjaya.

PLO7 Menunjukkan kompetensi keusahawanan dalam bidang berkait.

PLO8 Mematuhi etika profesional dan organisasi dalam persekitaran pekerjaan serta sosial.

PLO9 Mempunyai kepimpinan, autonomi dan kebertanggungjawaban yang signifikan.

PLO10 Menggunakan pelbagai aplikasi digital untuk menyokong aktiviti pembelajaran serta
mencari dan memproses data.

PLO11 Menginterpretasi data numerik dan grafik berkaitan bidang.

13

NORMA BAHARU PASCA COVID-19 KOLEJ VOKASIONAL KLANG

1. Tidak menggalakkan perhimpunan membabitkan peserta yang ramai
sama ada di lokasi yang terbuka dan tertutup.

2. Mengamalkan penjarakan selamat di semua tempat terutamanya dalam
kelas dan luar kelas.

3. Tidak bersalam atau bersentuhan secara fizikal.

4. Sentiasa menjaga kebersihan diri dan persekitaran.

5. Memakai pelitup muka.

6. Kerap basuh tangan dengan sabun.

14

PROSEDUR PENGURUSAN KES POSITIF DAN KONTAK RAPAT
KES COVID-19 MENGIKUT STATUS VAKSINASI
BERKUATKUASA 1 MAC 2022

KES POSITIF

Telah Menerima Lengkap Vaksinasi Tidak Lengkap /

Dos Penggalak Tiada Vaksinasi

Tempoh Isolasi 7 hari 7 hari 10 hari

KONTAK RAPAT

Status Kesihatan Tempoh Ujian Pelepasan
Kurantin Pengesanan Kurantin
Status Pada hari Pertama COVID -19
Tiada Tidak
Vaksinasi Pelaporan Kuarantin Lakukan Berkenaan
Ujian RTK
Telah Tidak Bergejala (Ag) Kendiri
Menerima Bergejala pada hari
pertama dan
Dos
Penggalak ketiga

5 hari Lakukan Hari ke -5*
Ujian RTK
(Ag) Kendiri

Lengkap Tidak 5 hari Hari ke-5*
7 hari Hari ke-7*
Vaksinasi Bergejala/Bergejala Lakukan
Ujian Kendiri
Tidak Tidak
Lengkap / Bergejala/Bergejala RTK (Ag)
Kendiri
Tiada
Vaksinasi sekiranya
bergejala

Nota:
-Tempoh kuarantin tidak berubah walaupun bergejala semasa dalam tempoh
kuarantin dengan syarat keputusan ujian pengesanan COVID-9 adalah negatif.
Sekiranya positif, pengurusan kes mengikut tatacara pengurusan kes positif
COVID-19.
-Kontak rapat yang lengkap vaksinasi dan baru dijangkiti COVID-19 dalam tempoh 60
hari yang lepas tidak perlu menjalani kuarantin.
-Untuk tujuan pelepasan, ujian pengesanan COVID-19 tidak perlu dilakukan sekiranya
tidak begejala.

15

PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP)
AMALI (Garis Panduan 3.0)

TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
Pelaksanaan PdP amali teknikal dan vokasional adalah tertakluk kepada surat
pekeliling ikhtisas, surat siaran dan surat makluman daripada KPM, MKN, KKM
dan badan akreditasi serta pentauliahan dari semasa ke semasa.
1. Pengurusan Umum

1.1 Melaksanakan taklimat prosedur pelaksanaan PdP amali teknikal dan
vokasional kepada murid.

1.2 Bilangan murid untuk setiap sesi pembelajaran ditentukan berdasarkan
kapasiti ruang/kawasan/ladang dengan mengambil kira penjarakan
fizikal, kebersihan dan keselamatan.

1.3 Sekiranya kapasiti ruang dan peralatan tidak mencukupi, aktiviti amali
boleh dijalankan secara bergilir mengikut kumpulan atau kelas.

1.4 Murid digalakkan membawa peralatan amali sendiri seperti kit
kecantikan, kit peralatan dan keperluan peribadi seperti tuala, pakaian
bengkel, pelitup muka dan set pakaian keselamatan bengkel.

1.5 Lokasi PdP amali adalah seperti yang berikut:

i. bilik PdP seperti bengkel automotif, bengkel elektrik, bengkel

kimpalan, makmal komputer, restoran, bengkel solekan dan lokasi
lain yang dibenarkan oleh KPM; dan

ii. luar bilik PdP seperti kolam ikan, tapak semaian, kawasan ternakan,

ladang tanaman dan lokasi lain yang dibenarkan oleh KPM dengan
mengelakkan kawasan yang sesak dan sempit.

1.6 Aktiviti lawatan industri adalah tertakluk kepada kebenaran KPM dari
semasa ke semasa.

1.7 Pemantauan OJT dan latihan sangkutan industri dilaksanakan dengan
mematuhi semua SOP yang ditetapkan oleh MKN dan KKM dari
semasa ke semasa.

16

2. Pelaksanaan PdP Amali

2.1 Sebelum Aktiviti

i. Menyediakan pelan susunatur dengan mengoptimumkan

penggunaan bengkel / ruang / ladang / stor dan tempat amali
(working area) lain yang bersesuaian;

ii. Memastikan tempat dan peralatan amali telah dibersihkan

serta selamat untuk digunakan;

iii. Memastikan murid mencuci tangan atau menggunakan

pensanitasi tangan sebelum memulakan dan selepas selesai
aktiviti amali; dan

iv. Menyediakan jadual tugas mengemas dan menyusun atur stor

dengan mengambil kira penjarakan fizikal, kebersihan dan
keselamatan.

2.2 Semasa Aktiviti

i. Memastikan hanya murid tidak bergejala sahaja mengikuti
ii. sesi amali;
iii. Memastikan murid tidak berkongsi peralatan dan bahan
amali semasa aktiviti;
iv. Menggunakan peralatan sendiri seperti sudu, meter pelbagai
(multimeter) dan pena uji (test pen) semasa menilai hasil
kerja murid; dan
Melaksanakan PdP tanpa melibatkan sentuhan fizikal. Guru
boleh menggunakan kreativiti dan kaedah yang bersesuaian
sehingga pemakluman baharu dari semasa ke semasa.

2.3 Selepas Aktiviti

i. Memastikan semua peralatan dibersihkan dan disanitasi

selepas digunakan;

ii. Memastikan semua bahan pakai buang yang telah

digunakan dibuang ke dalam tong sampah bertutup; dan

iii. Memastikan murid yang ditugaskan sahaja menyusun

peralatan yang telah digunakan.

3. Latihan Amali di Industri
3.1 Latihan sangkutan industri dan On Job Training (OJT) dibenarkan.

3.2 Murid yang bergejala dan mendapat pengesahan daripada PKD
tidak dibenarkan menjalani latihan.

17

3.3 Latihan di industri boleh dilaksanakan secara hadir secara fizikal
dengan mematuhi SOP yang ditetapkan oleh industri atau secara
fleksibel dengan menggunakan medium/kaedah yang sesuai dengan
keperluan latihan seperti OJT From Home (OJTFH).

3.4 Sekiranya organisasi latihan mewajibkan laporan kesihatan disertakan
sebagai syarat untuk diterima sebagai pelatih, murid boleh memilih
untuk meneruskan permohonan di organisasi latihan tersebut dengan
menanggung sendiri kos pemeriksaan kesihatan atau memohon
untuk ke organisasi latihan lain.

3.5 Taklimat perlu diberikan kepada semua murid yang akan menjalani
latihan di industri. Taklimat boleh dilaksanakan secara dalam
talian/video rakaman atau mekanisme yang difikirkan wajar bersama-
sama guru, murid, pihak industri dan ibu bapa/penjaga.

3.6 Jadual kerja yang lebih fleksibel seperti memendekkan masa
bekerja/bekerja secara penggiliran/OJTFH dan seumpamanya
hendaklah disediakan dan dipersetujui bersama oleh pihak industri,
sekolah dan murid dengan mencapai hasil pembelajaran latihan yang
ditetapkan.

3.7 Pihak industri boleh membekalkan/memberi pinjam kelengkapan untuk
digunakan oleh murid bagi melaksanakan OJTFH seperti
mesin/peralatan tangan/bahan amali/membekalkan talian internet/
sistem/aplikasi dan lain-lain mengikut keperluan dan kesesuaian
amalan di industri.

3.8 Sekiranya murid terlibat dalam bencana lain seperti banjir, kebakaran
dan lain-lain, pembuktian maklumat kepada pentadbir/guru juga
diperlukan melalui medium/kaedah yang sesuai.

3.9 Semua pihak perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh MKN,
KKM, KPM, Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), MQA,
Malaysian Board of Technology (MBOT) dan agensi yang berkaitan
dari semasa ke semasa.

18

1

19

PERANCANGAN AK

BIL PERKARA APR ME
1
1.0 PENGURUSAN AKADEMIK

1.1 Mesyuarat Guru Bil. 2, 3 & 4
1.2 Mesyuarat Unit Sokongan Akademik & Unit

Akademik Bil. 2, 3 & 4
1.3 Majlis Konvokesyen DVM
1.4 Sambutan Bulan Kebangsaan
1.5 Minggu STEM/Akademia
1.6 Minggu Ko-Kurikulum Akademik dan Pusat

Sumber
1.7 KV Skills Kebangsaan
1.8 Minggu Keusahawanan SE
1.9 Minggu Pencerapan PdP
1.10 Lawatan Industri
1.11 Majlis Anugerah Akademik
1.12 Majlis Graduasi SVM
1.14 Tadarus Al-Quran Kolej
1.15 Majlis APC

2.0 PENGURUSAN SOKONGAN AKADEMIK APR ME
2.1 UNIT HAL EHWAL PELAJAR 21-2
2.1.1 Mesyuarat Jawatankuasa Pendaftaran 7
2.1.2 Pendaftaran Pelajar Diploma Tahun 1 (DVM) 8,11,12
2.1.3 Pendaftaran Pelajar Baharu Sijil Tahun 1 (SVM)
2.1.4 Majlis Anugerah HEM & Ko-Kurikulum 1
2.1.5 Orientasi Pelajar Baharu Tahun 1 (SVM)
2.1.6 Watikah Pelantikan MPP
2.1.7 Kursus Kepimpinan Majlis Perwakilan
Pelajar

2

KTIVITI TAHUN 2022 OKT NOV DIS
9
PELAKSANAAN
EI JUN JUL OGOS SEPT 12-16

12
25-29

16/8 - 16/9

3-7

SEPANJANG TAHUN 2
8

3
EI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS

4
28

22

20

PENGURUSAN SOKONGAN AKADEMIK APR ME
2.2 UNIT SUKAN DAN KOKURIKULUM 25
2.2.1 Pendaftaran Unit Sukan & Ko-Kurikulum Untuk 3
30
Pelajar Baharu Tahun 1 (SVM)
2.2.2 Karnival Sukan dan Permainan (E-Sport)
2.3 UNIT PSIKOLOGI DAN KERJAYA
2.3.1 Program Ziarah Cakna
2.3.2 Minggu Suai Mesra 1 SVM
2.3.3 Program Minda Sihat
2.3.4 Program Jom Masuk KV (Outreach)
2.3.5 Program Bersama Alumni KVK
2.4 UNIT PENGURUSAN ASRAMA
2.4.1 Program Keluarga Sakinah
2.4.2 Pendaftaran Pelajar Asrama
2.4.3 Program Asramaku Rumahku
2.4.4 Gotong Royong Asrama
2.4.5 Iftar Jama’i
2.5 UNIT PUSAT SUMBER
2.5.1 Pelancaran Hanis dan Galakan Membaca
2.6 UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT
2.6.1 Minggu Celik IT
2.7 UNIT PERHUBUNGAN AWAM
2.7.1 Program Pengantarabangsaan
2.7.2 Program Bersama Westports & Al-Ikhsan
2.8 UNIT PEMBANGUNAN & PENYELENGGARAAN
2.8.1 Mesyuarat JPAK (2, 3 &4)
2.8.2 LADAP JPAK
2.8.3 Pemeriksaan Aset Alih PPA (2, 3 & 4)

2

EI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
SEPANJANG TAHUN

9-10 5-6
25-26
13-17

19

5 6 5
20-24
19-23 6-11

21

3.0 PENGURUSAN JAMINAN KUALITI APR ME
3.1 Mesyuarat Jaminan Kualiti
3.2 Hari Q 16-2
3.3 Penghantaran Dokumen SRR04 – MBOT MTK
3.4 Penghantaran Dokumen SRR04 – MQA ETE 12-1
3.5 Audit Dalaman KKP 13
3.6 Audit Dokumen CQI
3.7 Audit Dalaman EKSA 4-8
3.8 Audit Silang EKSA Zon Tengah 1SVM
3.9 Audit Dalaman SPKKV
3.10 Audit Silang SPKKV Zon Tengah
3.11 Minggu KKP & Gotong Royong EKSA
3.12 Taklimat dan Latihan Kebakaran
Bersama Bomba dan Penyelamat
3.13 Work Place Inspection (WPI)
3.14 Taklimat EKSA/5S kepada pelajar &
pensyarah (LADAP)

3.15 Entrance – Exit Survey (EES)

3.16 Penilaian Kursus Oleh Pelajar (PKOP)

3.17 Penilaian Pensyarah (PPOP)

3.18 Pemantauan PB

3.19 Pengesanan PB

3.20 Bengkel Pelaksanaan Inovasi dalam PdP
3.21 Latihan Dalaman (Coaching & Mentoring)
3.22 LADAP Pembugaran Inovasi

(Kolaborasi Bersama Unit LADAP KV)

2

EI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
19 15
8-12
24
16

24-28
20 2-4

18-22
25-29

18-22

16 4-8 17-21

13-17 4-8 26-30 10-14
2DVM 1DVM
20-24 1DVM 2DVM
2DVM 3-7
11-15 19-23 1DVM
13-17
2DVM 1DVM 2DVM

SEPANJANG TAHUN

4-8 22-26 5-9

1SVM 2DVM 2SVM

11-15
SEPANJANG TAHUN

22

3.23 Bengkel Bersiri Bersama Penyelaras APR ME
Inovasi Program 28

3.24 Pemeriksaan Peti Aduan dan 1
Cadangan / Google Form 16

3.25 Aduan dan Maklumbalas Staff Kepada
Juruteknik

4.0 PROGRAM KHAS KOLEJ
4.1 Mesyuarat Agung PIBG/Permuafakatan
4.2 Minggu Anti Dadah & Pecegahan
Jenayah
4.3 Solat Hajat
4.4 Ihya Ramadhan
4.5 Minggu Jom Sihat & Selamat
4.6 Sambutan Hari Guru
4.7 Majlis Menandatangani NoU/MoU

2

SEPANJANG TAHUN
SEPANJANG TAHUN
SEPANJANG TAHUN
EI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
8

6
26

23

April 2022

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU
1 2

345678 9
AWAL
RAMADAN

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23
NUZUL

AL-QURAN
24 25 26 27 28 29 30

Notes:

24

May 2022

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU
1 2 3 4 5 6 7

HARI CUTI HARI RAYA HARI RAYA CUTI CUTI 14
PEKERJA SEMESTER AIDILFITRI AIDILFITRI SEMESTER SEMESTER

8 9 CUTI CUTI 12 13
SEMESTER SEMESTER

10 11

15 16 17 18 19 20 21
HARI WESAK HARI GURU

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

CUTI CUTI
SEMESTER SEMESTER

Notes:

25

June 2022

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU
4
123

CUTI CUTI CUTI
SEMESTER SEMESTER SEMESTER

56 7 8 9 10 11
CUTI CUTI CUTI CUTI 18
HARI SEMESTER SEMESTER SEMESTER SEMESTER
KEPUTERAAN
YDP AGONG 14 15 16 17
CUTI SEMESTER

12 13

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

CUTI CUTI CUTI CUTI
SEMESTER SEMESTER SEMESTER SEMESTER

Notes:

26

July 2022

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU
1 2

CUTI
SEMESTER
345678 9

10 11 12 13 14 15 16
HARI RAYA

HAJI
17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30
AWAL

MUHARRAM
31

Notes:

27

August 2022

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU
1 2 6
345

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

HARI
KEBANGSAAN

Notes:

28

September 2022

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU
12 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
HARI

MALAYSIA
18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Notes:

29

October 2022

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU
1

234567 8

9 10 11 12 13 14 15
MAULIDUR

RASUL
16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29
DEEPAVALI

30 31

Notes:

30

November 2022

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU
1 5
234

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Notes:

31

December 2022

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU
12 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
HARI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI 24
KEPUTERAAN SEMESTER SEMESTER SEMESTER SEMESTER SEMESTER 31
SULTAN
SELANGOR 19 20 21 22 23

18

CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI
SEMESTER SEMESTER SEMESTER SEMESTER SEMESTER

25 26 27 28 29 30

HARI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI
KRISMAS SEMESTER SEMESTER SEMESTER SEMESTER SEMESTER

Notes:

32

SENARAI NAMA PENSYARAH

BIL NAMA JAWATAN / BIDANG GRED E-MEL NO.
@moe.edu.my TELEFON

1. OTSMAN BIN AHAMED Pengarah DG54 otsman.ahamedkha 019-
KHATIDIN
(KUP) @moe.edu.my 575 5403

2. SITI ALVIAH BINTI HASSAN Timbalan Pengarah DG54 siti.alviah 012-
Akademik (KUP) @moe.edu.my 367 5980

3. MAIMUNAH BINTI BADOR Timbalan Pengarah DG54 maimunah.bador 019-
Sokongan (KUP) @moe.edu.my 619 2150
Akademik

4. NOR AZIZAH BINTI Ketua Jaminan DG48 azizah.bajoori 016-
BAJOORI Kualiti (KUP) @moe.edu.my 263 1056

5. CHAN WEI MING Ketua Jabatan DG54 chan.weiming 012-
Pentaksiran & (KUP) @moe.edu.my 283 3973

Penilaian

6. HAMISAH BINTI OTHMAN Ketua Jabatan DG54 hamisah.othman 013-
Pendidikan Umum (KUP) @moe.edu.my 336 0583
7. MISNI BIN HAHTON
Ketua Jabatan DG48 misni.hahton 019-
Teknologi (KUP) @moe.edu.my 308 7851

8. NORMIRANI BINTI Mekanikal & DG54 normirani.mohame 019-
MOHAMED Pembuatan
(KUP) @moe.edu.my 274 0674
Ketua Jabatan
Perniagaan

9. MARTINI BINTI MOHAMAD Ketua Jabatan DG48 martini.mohamad 016-
Teknologi Awam (KUP)
@moe.edu.my 322 9794
Ketua Jabatan DG48
10. ESA BIN MD SANUSE Teknologi Elektrik (KUP) esa.sanuse 012-
@moe.edu.my 3571562
& Elektronik DG41
11. NURUL FARIZA IZZATY fariza.izzaty 013-
BINTI MOHD PAUZI (KU) Psikologi dan @moe.edu.my 238 4264
Kerjaya

12. NUR FATIHAH BINTI ISMAIL Psikologi dan DG41 fatihah.ismail 018-
Kerjaya @moe.edu.my 966 3077

13. AIZATI ZARIFA ZURIN BINTI Psikologi dan DG41 aizatizurin 019-
MUHAMAD NAZOR Kerjaya @gmail.com 695 9248

14. AZARINA BINTI AZHARI Perakaunan DG44 azarina.azhari 013-
(KP) Perakaunan (KUP) @moe.edu.my 779 9838
Perakaunan
15. VENKATA RAMANA A/L DG52 venkata.ramana 016-
JUGGIAH (KUP) @moe.edu.my 380 9069

16. ROSNANI BINTI ISMAIL DG44 rosnani.ismail 019-
(KUP) @moe.edu.my 324 6221

33

BIL NAMA JAWATAN / BIDANG GRED E-MEL NO.
@moe.edu.my TELEFON
17. ROSSIANA BINTI ABD. Perakaunan DG44
RAHIM (KUP) rossiana.rahim 018-
@moe.edu.my 667 5905

18. NUR HANANI BINTI Perakaunan DG41 nurhanani.hassan 016-
HASSANUDDIN
@moe.edu.my 225 6287

19. HAZWANI BINTI OTHMAN Perakaunan DG41 hazwani.othman 017-
@moe.edu.my 297 2529

20. RUZANA BINTI MOTAJI Teknologi Elektrik DG48 ruzana.motaji 016-
(KP) (KUP) @moe.edu.my 360 4814

21. BADEROL HISAM BIN H Teknologi Elektrik DG48 baderol.hisam 016-
MOHD ISMAIL (KB) (KUP) @moe.edu.my 297 1589

22. DAUD BIN ABDULLAH Teknologi Elektrik DG48 daud.abdullah 012-
(KUP) @moe.edu.my 364 3051

23. NOR ASMADI BIN ABDUL Teknologi Elektrik DG44 asmadi.ghafar 019-
GHAFAR (KUP) @moe.edu.my 266 6174

24. MOHD. AJIS BIN SUAJI Teknologi Elektrik DG42 ajis.suaji 019-
(KUP) @moe.edu.my 266 6560

25. ALINA BINTI AZAMUDDIN Teknologi Elektrik DG41 alina.azamuddin 016-
@moe.edu.my 785 6069

26. MOHAMMAD SAFWAN BIN Teknologi Elektrik DG41 safwan.jamil 017-
JAMIL @moe.edu.my 235 5747

27. AZEWATI BINTI MOHAMAD Teknologi DG48 azewati.noh 010-
NOH (KP) Elektronik (KUP) @moe.edu.my 516 7721

28. NORLIZA BINTI Teknologi DG44 norliza.kamarudi 012-
KAMARUDIN (KB) Elektronik (KUP) @moe.edu.my 699 0441

29. NORLIZA BINTI AHMAD Teknologi DG48 nliza.ahmad 017-
Elektronik (KUP) @moe.edu.my 686 7065

30. NURUL SHAZWANI BINTI Teknologi DG44 nurul.shazwani 013-
BAKRY Elektronik (KUP) @moe.edu.my 933 6106

31. MARLIANA BINTI MUSA Teknologi DG44 marliana.musa 013-
Elektronik (KUP) @moe.edu.my 759 9490

32. MOHD HAFIZ BIN MOHD Teknologi DG44 hafizsamsudin 012-
SAMSUDIN Elektronik (KUP) @moe.edu.my 748 3353

33. ROSNANI BINTI ISMAIL Teknologi DG44JU rosnanibt.ismail 019-
Elektronik MRI @moe.edu.my 386 9748
(KUP)

34

BIL NAMA JAWATAN / BIDANG GRED E-MEL NO.
@moe.edu.my TELEFON
34. MOHD ZAID BIN MAT ZAIN Teknologi DG44
Elektronik (KUP) zaid.zain 019-
@moe.edu.my 664 4416

35. AZRINA BINTI MASTOR Teknologi DG41 azrina.mastor 019-
Elektronik @moe.edu.my 229 6320

NUR KHADIJAHTUL Teknologi DG44 khadijahtul.akma 013-
36. AKMAL BINTI ABDUL
Pemesinan Industri (KUP) @moe.edu.my 203 1413
HAMID (KP)

37. MOHD. SUFIAN BIN Teknologi DG42 sufian.mohamad 016-
MOHAMAD (KB) @moe.edu.my 245 1575
Pemesinan Industri (KUP)

38. SITI NURUL HUDA BINTI Teknologi DG48 nurul.huda 010-
DANGIRAN @moe.edu.my 421 4202
Pemesinan Industri (KUP)

39. KANJANATHEVI A/P Teknologi DG48 kanjana.thevi 012-
SUBRAMANIAM @moe.edu.my 607 3741
Pemesinan Industri (KUP)

40. NURUL FARHANIM BINTI Teknologi DG44 nurul.farhanim 019-
KAMARUDDIN @moe.edu.my 619 6963
Pemesinan Industri (KUP)

41. AZLAN BIN AHMAD Teknologi DG34 azlan.ahmad 011-
@moe.edu.my 3974 8556
Pemesinan Industri (KUP)

42. JUMRIAH BINTI PAMA Teknologi DG44 jumriah.pama 016-
@moe.edu.my 667 5128
TUAN MOHAMAD ZAKI Pemesinan Industri (KUP)
43. YAMANI BIN TUAN
Teknologi DG41 zaki.yamani 019-
MAHYIDIN (KP) Penyej & Peny @moe.edu.my 636 6684

44. AINA BINTI SALLEH (KB) Udara DG34 aina.salleh 016-
(KUP) @moe.edu.my 279 8622
45. Ts. HAYATI BINTI MOHD Teknologi
ABD. GHANI Penyej. & DG48 hayati.ghani 013-
Peny.Udara @moe.edu.my 766 0705
Memangku
Teknologi 013-
46. ANASYUHADA BINTI Penyej & Peny DG44 ana.syuhada 380 6438
LA`ANAIN (KUP) @moe.edu.my
Udara 019-
47. MUHAMMAD HATTA BIN DG44 hatta.ahmad 3009221
AHMAD Teknologi (KUP) @moe.edu.my
Penyej & Peny 012-
48. NUR HIDAYAH BINTI AB DG41 nurhidayah.kadir 978 2617
KADIR Udara @moe.edu.my

Teknologi
Penyej & Peny

Udara

Teknologi
Penyej & Peny

Udara

35

BIL NAMA JAWATAN / BIDANG GRED E-MEL NO.
49. RAIMI BIN MOHD AZHAN DG41 @moe.edu.my TELEFON
Teknologi DG41
Penyej & Peny raimi.azhan 019-
@moe.edu.my 230 5845
Udara
50. NUR SHAFIQA BINTI shafiqa.muhamma 017-
MUHAMMAD Teknologi
Penyej & Peny [email protected] 205 4497

Udara

51. MOHD FAIRUS BIN Teknologi DG44 fairusshahrin 012-
SHAHRIN (KP) Automotif (KUP) @moe.edu.my 700 5756

52. MOHAMMAD FAIZUL BIN Teknologi DG48 faizul.zulkebli 019-
ZULKEBLI (KB) Automotif (KUP) @moe.edu.my 351 9822

53. MOHD. BAKHTIAR BIN Teknologi DG44 bakhtiar.abdsama 019-
ABD. SAMAD Automotif (KUP)
@moe.edu.my 220 4735

54. AZHAR BIN SANUDIN @ Teknologi DG48 azhar.sanudin 013-
SAMSUDDIN Automotif (KUP) @moe.edu.my 740 9203

55. MOHAMED SENU BIN SAAD Teknologi DG48 senu.saad 019-
Automotif (KUP) @moe.edu.my 231 9748

56. KHAIRULHIZAM BIN DIN Teknologi DG44 kharulhizam.din 019-
Automotif (KUP) @moe.edu.my 918 8431

57. ZURAIHA BINTI MOHD Teknologi DG44 zuraiha.yunus 017-
YUNUS Automotif (KUP) @moe.edu.my 312 9553

58. MOHD NAZMI BIN ABDUL Teknologi DG41 nazmi.hamid 013-
HAMID Automotif @moe.edu.my 238 0077

59. MUHAMAD AIMAN BIN Teknologi DG41 aiman.ghani 013-
ABDUL GHANI Automotif @moe.edu.my 461 8092

60. MOHD NAZRI BIN RAMLI Teknologi Kimpalan DG44 nazri.ramli 019-
(KP) (KUP) @moe.edu.my 776 7608

61. AZHARUDDIN BIN MOHD. Teknologi Kimpalan DG34 azharuddin.yatem 016-
YATEM (KB) (KUP)
@moe.edu.my 665 1656

62. Ts. SUHAIMY BIN AHMAD Teknologi Kimpalan DG54 suhaimy.ahmad 013-
(KUP) @moe.edu.my 348 3524

63. MOHD HASMIR BIN Teknologi Kimpalan DG48 hasmir.misran 016-
MISRAN (KUP) @moe.edu.my 313 1470

36


Click to View FlipBook Version