The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by areyou 3004, 2018-12-27 19:27:26

BP2019

BP2019

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang
Assalamu’alaikum, Salam Sejahtera dan Salam 1 Malaysia,

Alhamdulillah, syukur dipanjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya jua Jawatankuasa
Buku Pengurusan Sekolah telah berjaya menyiapkan buku pengurusan dengan jayanya. Diharapkan buku ini akan
menjadi rujukan utama kepada guru khasnya dalam kerja buat sepanjang tahun 2019.

Tahun 2019 adalah tahun yang lebih mencabar kepada warga SMK Badak apabila pelbagai kemenjadian
murid perlu dijelmakan pada tahun ke-3 di bawah Program Transformasi Sekolah (TS25). Elemen penting bagi
menjayakan Kemenjadian murid adalah Pengetahuan,Kemahiran dan Perwatakan murid yang dilentur berasaskan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Justeru,penekanan kepada Pembelajaran Bermakna adalah menjadi agenda
utama dalam melahirkan murid yang boleh berfikir pada aras tinggi, kreatif dan inovatif agar negara dapat
menghasilkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi, kreatif dan inovatif yang mampu melonjakkan Malaysia
menjadi sebuah negara yang maju dan produktif.

Aspirasi TS25 sekolah hendaknya dihayati oleh seluruh warga dengan membudayakan amalan PdPc
yang berkualiti dan terbaik. Murid bukan sahaja mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan, mereka juga
boleh menghayati apa yang dipelajari dan tahu mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan seharian serta
memenuhi pasaran kerja global.

Program-program besar ini sudah semestinya menuntut agar guru-guru bersedia dari segi mental dan
fizikal untuk menjayakannya. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menjadi pasukan ‘Kita KUAT Kita HEBAT’
supaya ‘Kecemerlangan Milik Semua’ dan ‘School of Ethics’ dapat direalisasikan di SMK Badak.
Semoga hasrat murni ini mendapat keredhaan dan rahmat Allah jua.
Wassalam.

Saya yang menjalankan amanah”

(HJH NORMAH BT SALLEH)
PENGETUA SMK BADAK

2

TAJUK / PERKARA HALAMAN

Perutusan Pengetua 2
Isi Kandungan 3
Pelantikan Rasmi Tugas dan Tanggungjawab Tahun 2017 4
Aku Janji 5
BAB 1 : PENGURUSAN AM
7 - 10
 Maklumat am sekolah 11-15
 Pembelajaran Abad ke-21 16 - 22
 Maklumat Guru & Staf Sokongan 23-24
 Jadual Guru Bertugas Mingguan
 Senarai Penyelaras, Guru Tingkatan & Guru Pembantu 25
 Pelan Bangunan & Laluan Kecemasan 26

BAB 2 : KPI (Key Performance Indicator) 28 - 32
 KPI Unit Kurikulum, HEM dan Kokurikulum
34 - 38
BAB 3 : PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
 Senarai Jawatankuasa 40 - 49

BAB 4 : PENGURUSAN KURIKULUM 50 - 61
 Senarai Jawatankuasa
63 - 72
BAB 5 : PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
 Senarai Jawatankuasa 74 - 77

BAB 6 : PENGURUSAN KOKURIKULUM 79 - 80
 Senarai Jawatankuasa
82—83
BAB 7 : PENGURUSAN PUSAT TINGKATAN 6 (PT6)
 Senarai Jawatankuasa 85 - 103

BAB 8 : PENGURUSAN PEMBANGUNAN FIZIKAL 105 - 107
 Senarai Jawatankuasa
3
BAB 9 : PENGURUSAN PERHUBUNGAN LUAR
 Senarai Jawatankuasa

BAB 10 : TAKWIM
 Jadual dan Takwim

BAB 11 : LAIN– LAIN
 Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BADAK Kod Sekolah : DEA0033
16310 BACHOK, KELANTAN. Telefon : 09-7787411
Faks : 09-7787410
Kepada :
Semua Guru dan Staf Sokongan Rujukan kami :
SMK Badak Tarikh : 01 JANUARI 2019
16310 Bachok

Tuan / Puan,

PELANTIKAN RASMI TUGASAN DAN TANGGUNGJAWAB TAHUN 2019

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan secara rasminya, saya selaku Pengetua SMK Badak, melantik tuan / puan
menjalankan tugas dan tanggungjawab seperti yang tersenarai dalam “Buku Pengurusan Tahun 2019” berkuatkuasa
mulai 01 Januari 2019. Sebarang perubahan tugas dan tanggungjawab tuan /puan (jika ada) hanya berkuatkuasa setelah
dimaklumkan secara bertulis.

3. Pihak pengurusan meyakini tuan / puan dapat menjalankan tugas dengan penuh komitmen dan
bertanggungjawab, serta mengamalkan sikap proaktif, inovatif dan kreatif bagi mempertingkatkan profesionalisme keguruan
ke tahap yang cemerlang dan terbilang. Tuan /puan juga diberikan kuasa (empowerment) mengurus dan melaksanakan tugas
dan tanggungjawab mengikut pekeliling-pekeliling ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri
Kelantan, Pejabat Pendidikan Daerah Bachok dan Pekeliling Pengetua.

4. Pengurusan yang cemerlang melibatkan Planning, Organizing, Leading, and Controlling (P.O.L.C) dan dikemaskini
dengan Putaran Derning (Plan, Do, Check, Act) bagi peningkatan kualiti kerja kita. Semua tugas dan tanggungjawab ini akan
menjadi asas penilaian prestasi tuan / puan pada akhir tahun. In Shaa Allah dengan berkat keikhlasan dan kejujuran
melaksanakan tugas dan tanggungjawab, tuan / puan akan terus cemerlang, gemilang dan terbilang.

Sekian, Terima kasih.

“Kecemerlangan Milik Semua”

Saya yang menjalankan amanah.

Pn. Hjh. Normah bt Salleh,
Pengetua SMK Badak,
Bachok, Kelantan.

4

Nama :
Angka Pejabat :
No. Kad Pengenalan :
No. Telefon :
Tugas-tugas
Pentadbiran & Pengurusan :

Tugas-tugas Kurikulum :

Tugas-tugas HEM :

Tugas-tugas Kokurikulum :
Badan Beruniform :
Persatuan/Kelab:
Rumah Sukan/Permainan:

Tugas-tugas Pembangunan Fizikal :

5“PENDIDIKAN BERKUALITI, INSAN TERDIDIK, NEGARA SEJAHTERA”

“MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI

NEGARA”

“KECEMERLANGAN MILIK SEMUA”

“KITA KUAT, KITA HEBAT”
“SCHOOL OF ETHICS”

“PENGURUSAN BERKUALITI DAN PRESTASI KERJA CEMERLANG
BERDASARKAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA”

1. Menghayati Visi dan Misi sekolah bagi mencapai kecemerlangan akademik,
kokurikulum dan sahsiah berteraskan FPK.

2. Guru melaksanakan PdPc Abad ke-21 di dalam atau luar bilik darjah supaya murid
menjadi pembelajar yang aktif.

3. Memperkasa sumber manusia untuk membangunkan potensi murid secara
seimbang bagi membina ilmu kemahiran dan menyempurnakan akhlak
berpaksikan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

4. Melestarikan iklim dan budaya sekolah cemerlang bagi mewujudkan persekitaran
pembelajaran yang dapat meransang kejayaan aspirasi PPPM.

5. Memupuk budaya penyayang dalam kalangan warga sekolah, ibu bapa dan
komuniti.

7

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

 Bahawasanya warga pendidik di sekolah ini mempunyai kelayakan akademik dan
ikhtisas untuk memberi pendidikan yang cemerlang dalam usaha menghasilkan
pelajar berminda kelas pertama.

 Bahawasanya murid-murid yang belajar di sekolah ini perlu diberi peluang dan
ruang untuk mendapatkan pendidikan berkualiti bagi mencapai kecemerlangan
peribadi dan sekolah.

 Bahawasanya permuafakatan antara ibu bapa, guru dan komuniti setempat
penting bagi meningkatkan kualiti berterusan.

Kami warga pendidik Sekolah Menengah Kebangsaan Badak berjanji dan berikrar
akan :

 Menyediakan pengurusan yang berkualiti kepada warga SMKBD pada setiap masa;
 Meningkatkan peratus pencapaian dalam peperiksaan awam PT3, SPM, STPM dan

peperiksaan dalaman;
 Memberikan perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan

berkesan;
 Membentuk peribadi pelajar yang bersahsiah, serta patuh pada ajaran agama dan

norma-norma hidup;
 Memberi peluang dan ruang secukupnya kepada setiap pelajar

memperkembangkan minat, bakat, kepimpinan dan potensi diri dalam semua
bidang;
 Mengambil tindakan serta-merta, adil dan rasional terhadap masalah setiap pelajar
sesuai dengan fitrah manusia;
 Memberi perkhidmatan yang cekap, penyayang dan mesra kepada ibu bapa dan
semua pihak yang berurusan dengan sekolah;
 Berusaha menyediakan kemudahan prasarana yang kondusif dan selamat;
 Memberi jawapan kepada surat atau bertindak segera kepada arahan PPD, JPN dan
KPM dalam tempoh yang ditetapkan;
 Berusaha menjadikan sekolah ini sebagai sekolah kebanggaan masyarakat.

8

BM BI MM SNS SEJ GEO PAI BA PSV PJK RBT ASK

1UO           

1UA           

1AB           

1MA        

1RB        

1ZB        

2UO           

2UA           

2AB        

2MA        

2RB        

2ZB        

3UO           

3UA           

3AB        

3MA        

3RB        

3ZB        

BM BI SEJ PAI MM MT SN FIZ KIM BIO RC SPN SRT PSV GEO PP KM TIS PNG PSK

4STEM        

4UA          

4AB       

4MA        

4RB       

4ZB       

5STEM        

5UA          

5AB       

5MA        

5RB       

PA BM SEJ MUET GEO PSV EKO KMK

6IS(A)     

6IB(A)       

6IK(A)     

6IM(A)     

6IS(R)     

6IB(R)       

6IK(R)     

6IM(R)      

9

10

11

12

13

14

15

BARISAN PENTADBIRAN

PK PENTADBIRAN PK HAL EHWAL MURID
PN. HJH. MAZIAH BT MOHAMMAD TN. HJ IZANI B. JUSOH
650306035244 / D25962 / DG52 620210035955 / D26337/ DG52
SEJARAH/B.MELAYU
PENGAJIAN MELAYU/SEJARAH Lot 1767. KG. TELONG
Lot 305, TERATAK PULAI, 16070 16300 BACHOK, KELANTAN

BACHOK,KELANTAN. 013 - 916 6886
019-9691836

PENGETUA PK KOKURIKULUM PK Pusat Tingkatan 6 (PT6)
EN. NIK MOHD. SUWARDY B. NIK MAT TN. HJ. MOHD. SHAFEI B. YAACOB
PN. HJH. NORMAH BT SALLEH 680523035117 / D38530 / DG52
610829035538 / D18249 / DG54 750519035035 / D52332 / DG48
SEJARAH / EKONOMI SEJARAH / BAHASA MELAYU
SPN/MATEMATIK LOT 819, KG. PAUH BUTUT, WAKAF TOK
PT60, KG. NIPAH, 16300 BACHOK, KG. SRI KEMUNTING 16090 GUNUNG,
BACHOK, KELANTAN. WALI, 16400 MELOR, KELANTAN
KELANTAN. 017-9536904
012-7846979 011-32666673 / 017-9222575

GURU—GURU KAUNSELOR

YM.TUAN HJ. ZAILANI B TUAN MAN PN. SHAKIRA BT HUSAIN PN HJH ROHAIZAH BT ABD GHANI
680402035145 / D26820 / DG44 770807036284 / D44928 / DG44 640101038696/ D24878/D52
BIMBINGAN & KAUNSELING BIMBINGAN & KAUNSELING
BIMBINGAN & KAUNSELING
LOT 1808 KG. KUBANG KAWAH, PERUPOK, PT 2184, KG. CHERANG SEPULAI, MELAWI, KG. BARU, PAK ELONG, BLKG IKBN,
16300 BACHOK, KELANTAN. BACHOK
011-22032465 16310 BACHOK, KELANTAN
012-9873723 011-25477273

16

GURU KANAN GURU-GURU BIDANG
SAINS MATEMATIK SAINS MATEMATIK

EN. AZIZI BIN WAHAB
771020035987 / D59332 / DG44
Matematik /Pengajian Am
Kg Cherang, Jelawat
16070 Bachok, Kelantan
010-9065225

En. Ashari b Hussin Pn. Azliza bt Ab Azib En. Azman b Mohd Ghani Pn. Intan Asliza bt Ariffin
630417035927 / D23266 / DG48 771001036298 / D48688 / DG48 720603035145 / D58700 / DG44 721116035222 / D54157 / DG44

Sains Sains / Matematik Fizik Matematik / Prinsip Akaun
Lot 684, Kg. Bator, Jelawat, Kg. Jelawat, Jalan Kubur, Lot 50, Kg. Banggol, Jalan PCB, Lot 70 Jln. Bachok, Banggu,
16370 Bachok, Kelantan. 16070 Bachok, Kelantan 15350 Kota Bharu, Kelantan. 16150 Kota Bharu, Kelantan.

0199207485 014-5358793 012-9773118 013-3693379
PSU II PEMB. FIZIKAL KP MATEMATIK SU BADAN DISIPLIN BENDAHARI KOOP SEKOLAH

En. Mohd Adhha b Hussin En. Mohd Izani b Ibrahim Pn. Hjh. Nareha bt Abdullah Cik Noor Suhaifah bt Yusoff
771120036047 / D50363 / DG44 700316035371 / D47553 / DG48 670723035286 / D32366 / DG44 751224035788 / D47997 / DG48

Sains Matematik Sains / Matematik Biologi / Bahasa Inggeris
PT 2184, Kg. Cherang Sepulai, 16310 Pt 316 Taman Indah Seterpa Jalan 1245 Belakang Masjid Pantai Pt 770, Thirteen Avenue Garden,
Damat, 16300 Bachok, Kelantan.
Bachok, Kelantan Bachok, 16360 Bachok, Kel Kg. Wakaf Stan, 16150 KB
019-9870992 019-9425650 011-12998430 012-9756580
SU KECEMERLANGAN PT3
PENY. KOAKADEMIK(STEM) SU PENILAIAN & PEP SU DOKUMENTASI & MAJALAH

Pn. Nor Farhanalkhalidah bt M.Salleh Pn. Noraini bt Kadir Pn. Norizan bt Wahab Pn. Hjh Norzila bt Harun
831106035680 D55301 / DG44 770614036288 / D47204 / DG44 740621-03-5358 / D43063 /DG44 730124035104 / D49604 / DG48
Kimia / Biologi
Reka Cipta Sains Perdagangan /Ekonomi
Kg. Chabang 3 Hj. Musa, 16030 Kota Lot 24 Kampung Telaga Nibong, Lot 1263, Tmn. Sri Mas, Lot 1397, Jln. Kubur Mundu, Cbg
Bharu, Kelantan. Kg. Seneng, Jelawat, Bachok.
Jln. Pkln. Chepa, 15400 KB Empat Repek, 16310 Bachok.
013-9111958 / 016-9387774 019-9461944 012-9612920 013-9802737
SU KANTIN
SU APDM SU LEARNING WALK SU BDN PEMBANTU TADBIR

Pn. Sarimah bt Abdul Hamid Pn. Siti Khadijah bt Saleh Pn. Hjh Zety Amillza bt Harun
730815035218 / D48574 / DG48 730608035186 / D53023 / DG48 760415115494 / D51965 / DG48

Perdagangan /Matematik Matematik Kimia
Lot 514, Kampung Pantai Senok, Lot 1039 Kg Bukit Bator, Lot 2830, Kg. Rekang Hilir,
Tawang, 16020 Bachok, Kelantan. 16310 Bachok, Kelantan. 16310 Bachok, Kelantan.

019-9535397 019-6517573 013-9221184
SU MAJLIS KURIKULUM SU TSS SU PBS

17

GURU KANAN BAHASA GURU-GURU
YB. DATO’ ANG JOHN SUN BIDANG BAHASA
671027035383 / D25735 / DG48
(H)
Pengajian Melayu
4143-E, Jalan Telipot,
15150 Kota Bharu, Kelantan.
019-9198469

Tn. Hj Arif b Abdul Rahman Pn. Hjh Che Eshah bt Ibrahim Pn. Hjh Che Rugaiah bt Che Mat En. Mohd. Rofidi b Mat Nawi
700914035283 / D48749 / DG48 640907036104 / D25592 / DG42 600425035540 / D17474 / DGA34 800229035013 / D58825 / DG44

Pengajian Melayu Pengajian Melayu Bahasa Melayu / Sejarah Kesusasteraan Melayu
Lot 1098, Kg Surau, Cabang Tiga Aur, Telong Lot 635 Kg. Bator, Jelawat Lot 827, Kg. Tempoyak, Surau
16300 Bachok, Kelantan. 16300 Bachok, Kelantan. 16370 Bachok, Kelantan. Bator, 16370 Jelawat, Bachok,

019-9178304 013-4680574 014-5213441 019-9742053
SU SEKOLAH SELAMAT PENY. INTERVENSI SU KOPERASI SEKOLAH SU DATA & MAKLUMAT

Tn. Hj Nasir b Mohamad Nur Hafizah bt Azmy Pn. Hjh Noor Salawati bt Musa Pn. Noraini Hamzan bt Hassan
700622035679 / D46382 / DG48 880707105200/ D58676/ DG41 681217035076 / D48052 /DG52 721211035482 / D33347 / DG 44
Bahasa Arab / Pendidikan Islam Bahasa Arab / Pendidikan Islam
Bahasa Inggeris Bahasa dan Linguistik Melayu
Lot 669 Kg. Kuala Nipah, Lot 3156, Kg Tok Has, Batu 19, Jalan Bachok, Kuarters Guru, SK Beris Panchor,
16300 Bachok, Kelantan. 22000 Jerteh, Tengganu. 16300 Bachok, Kelantan.
16320 Bachok, Kelantan.
019-5761189 014-8464019 011-10734881 011-10937234
SU PROGRAM SUMUR SU PENGURUSAN ASET SU PERPUSTAKAAN
PENY. KOAKADEMIK(BAHASA)

Pn. Norhayati bt Omar Pn. Nur Diyana bt Sumardi Pn. Nur Hidayah bt Mohd Zain Pn. Nurul Ain bt Daud
720628035192 / D38246 / DG48 850918-03-5524 / D55218 / DG44 770120035234 / D48305 / DG44 880111035782 / D58650 / DG41

Bahasa Melayu / Sastera TESL Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris
Kg. Cherang Hangus, Lot 3349, Kg. Pengkalan Kasim, Lot 806, Kg. Sungai Perupok, Lot 1746, Kg. Seterpa Tengah
Banggu, 16150 Kota Bharu, Kel.
16070 Jelawat, Kelantan. 16050 Bachok, Kelantan. 16300 Bachok, Kelantan.
013-9347061 014-5134788 013-9856224 013-9469364
PSU PSS
SU SPOT CHECK SU KECERIAAN KELAS SU KESIHATAN & RAWATAN

Pn. Hjh. Salwati bt Mat Junoh Pn. Zainorha bt Nor En. Yusoff b Kassim Pn. Syawallina bt Ismail
660730035330 / D32874 / DG52 651022035466 / D26624 / DG44 620429035319 / D27611/DG48 840701035358 / D58979 / DG44
Peng. Melayu /Bahasa Melayu
Pengajian /Melayu Kesusasteraan Melayu 168a Jalan Binjai Baru, Pekan KM / BM
Kg. Padang Pak Amin, Jelawat, Lot 2825, Kg. Belukar, Jln. Pantai Jelawat, 16310 Bachok, Kelantan. Lot 1063, Kg Pauh Sembilan,
16300 Kota Bharu, Kelantan.
16070 Bachok, Kelantan. Baru, Bachok, Kelantan. 019-9491078 016-4126404/ 012-9606579
014-5159545 019-9065034 GC / KP BAHASA MELAYU GURU PERPUSTAKAAN
SU NILAM
SU KECEMERLANGAN SPM & MEDIA

18

GURU KANAN SAINS GURU-GURU BIDANG
SOSIAL Sains sosial
PN. CHE JAH BT CHE MAT
670520035550 / D32899 / DG52
Geografi / Sejarah
Lot 1333, Kg. Rusa, Bachok, Kel.
019-9070623

En. Abd Wahab b Mohd Saman Pn. Aziaty bt Ab Aziz Pn. Hjh. Zakiah bt Omar Pn Zuriati bt Zahari
701229115167 / D44283/ DG48 780410145596 / D49357 / DG44 651210035068 / D 35087 / DG52 760812035236 / D53581/DG44

Pendidikan Islam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Islam Sejarah / Bahasa Melayu
Lot 4285, Kg. Alor Jambu, Pt 315, Kg. Cherang Sepulai, Cbg. Lot 2670, Jln Masjid , Kg. Terap, Pt 642, Taman Bkj, 16370,
Tawang, 16320 Bachok, Kel Jelawat, Bachok, Kelantan.
3 Melawi, 16310 Bachok. 16150 Kota Bharu, Kelantan.
013-9587990 012-9550478 019-9126012 014-3844142
SU PEMB. FIZIKAL SU SSDM SU SPBT
PENY. TINGKATAN 2

Pn Hjh Hasimah bt Mohd Salleh Pn. Khalijah bt Zulkifli En. Mohd Jailani b Mohd Noor En. Yusri b Harun
640605035026 / D37179 / DG48 720629715050 / D44912 / DG44 680709035115 / D26902 / DG48 710409035281 / D50274 / DG44

Pendidikan Islam Pengajian Islam Pendidikan Islam Sejarah
Simpang Empat Kg Rekang , Lot 10, Belakang Sk Beris Kubor Kg. Terusan, Limbat, Lot 538, Kg. Bator, Jelawat,
Jelawat, 16070 Bachok, Kelantan. Besar, 16350 Bachok, Kelantan. 16150 Kota Bharu, Kelantan 16370 Bachok, Kelantan.

0179398581 013-9654777 012-9200062 012-9096693
SU PERAYAAN KP PENDIDIKAN ISLAM SU SUKAN

En Mohd Rashid b Zakaria En Nik Abdullah b Nik Man Pn. Noryusnita bt Yusoff Tn Hj Rahimi b Mat Daud
600129035263 / D29533 / DG52 680827035597 / D38071 / DG52 730223035476 / D46784 / DG48 661223035381 / D35019 / DG52
Peng. Quran & Sunnah /P/ Islam Pendidikan Islam / Bahasa Arab
Geografi Geografi / Sejarah
Lot 3084, Taman Seri Mutiara, Pt 2452, Taman Alor Hijau, 019-9672903 Kg. Titian Lunas, Repek,
Jelawat 16070 Bachok, Kelantan Selising, 16800 Pasir Puteh Lot 1130 Kg Nakhoda Saamah, 16300 Bachok, Kelantan.

0199536582 014-8104351 16300 Bachok, Kelantan. 012-9292157
SU JADUAL WAKTU SU KEBAJIKAN MURID PSU SUKAN

Pn. Rodziah bt Hassan Pn. Siti Meriamni bt Ismail Pn Siti Nazatul Norashikin bt Ali En. Din b Mahmood
650210036082 /D33011 / DG48 790823035212 / D49384 / DG44 810325035610/ D54792/DG44 710202035217/D43953/DG48
Pendidikan Islam /Bahasa Arab
Pend. Islam Lot 938, Belakang Masjid Pkln PJK Geografi
Pt 1332 Kg Rusa Jelawat, Lot 3432 Kg Tg Pauh Beris Tengah Lot 2611 Kg Wakaf Zin, 16320
16370 Bachok, Kelantan. Chengal, 16300 Bachok,
012-9606707 16050 Bachok. Bachok
019-9713981 012-7565849 013-9397055
SU e-KEHADIRAN SU KOKURIKULUM GC/SU TS 25 SU PEP SPM/PBS MEN

19

GURU KANAN TEKNIK VOKASIONAL GURU-GURU BIDANG
EN. AHMAD SHUKRY B MUHAMMAD Teknik vokasional
671021035171 / D44386 / DG48
Pengurusan Perniagaan
Lot 2603, Kg. Mujur, Jelawat
Bachok, Kelantan.
012-9888727

Pn. Hasniza bt Sulaiman Pn. Maharizon bt Che Seman Pn. Norzee Azura bt Azhari En Zulkarnain b Hassan
840121035384 / D57092 / DG44 740818036004 / D52115 / DG44 770221036578 / D47535/DG44 741029115329 / D37810 / DG44

Ekonomi Rumah Tangga Kemahiran Hidup Pengurusan Perniagaan Sains Pertanian
No 18-A, Kg. Jambu, Jln Panji, Lot 426 Kg. Pantai Melawi, Pt337, Kg. Badak Mati, Banggu, Lot 477 Kg.Simpang Tiga Bator,
16100 Kota Bharu, Kelantan. 16310 Bachok, Kelantan.
16150 Kota Bharu, Kelantan. Jelawat, Bachok, Kelantan.
013-4709220 017-9770065 011-26099849 019-9244392
SU SAPS SU PT3 SU APD/BBM
PENY. KLB SKN & PRMAINAN

Pn. Rohana bt Che Rus Pn. Rosliza bt Ismail Pn Sofiah bt Zakaria Rohaidayu bt Zulkifile
800702115538 / D55999 / DG44 670704035256 / D29183 / DG52 810806035638 / D57190 / DG44 830430036066 / D67767 / DG44

Kemahiran Hidup SPN / Kemahiran Hidup Pdgn & Keusahawanan ICT
Lot 1882, JLN Balai Seni Ukir, Alor Lot 1309, Kg. Guntong, Limbat 380, Kg. Kubang Nibong, Lot 2142A,Kg Keting 16390
16150 Kota Bharu, Kelantan. Beris Kubor Besar, Bachok
Lintang, 22200 Besut, Trg Gunong,Bachok
013-9486780 013-9871035 012-9210200 019-9843004
SU PENDAFTARAN MURID PSU PIBG
PSU KOKURIKULUM I PENYELARAS UNIT ICT

Norazimah bt Ismail@Yusoff Hasnah bt. Mohamad
761023035270/D54701/DG44 720524035374 / D 53380 / DG48

Kemahiran Hidup Pengajian Ekonomi
PT 1264 Tmn Murni Perdana, Jln LOT 594 Kg Kubang Golok,

Peringat Pauh Lima, Peringat, Bachok, Kelantan.
013-2514229 014-5329297

PENY. PASUKAN BDN SU PENGUMUMAN & PAPAN INFO
BERUNIFORM

20

GURU-GURU
PUSAT TINGKATAN 6

Tn. Hj Ab Wahab b Ya Pn Azizah bt Ismail En Azmi b Abdullah@Ismail Pn Ku Swee Lan
630623035901 / D21381 / DG48 731103035230 / D45280 / DG48 720525035667 / D40144 / DG44 710105035274 / D41290 / DG48
Sejarah / Kesusasteraan Melayu
Sejarah Pendidikan Seni GEO/PA
Kg. Tempoyak, Bekelam, Pt 1378 Kg. Rekang, Repek, Pt 978 Kg Hilir Rusa, Jelawat, Lot 801 Kg. Balai,
16070 Bachok, Kelantan. 16310 Bachok. Kelantan. 16300 Bachok, Kelantan.
16070 Bachok, Kelantan.
019-9764502 019-7587374 019-9365667 012-9591257
SU PIBG SU PERHIMPUNAN

Tn. Hj. Mazlan b Mohamed Noor En Mohd Zulkifli b Mat Salleh Pn Noor Wani bt Mohamed Pn Hjh Normazuraidah bt Mohd Daud
660525035091 / D39594 / DG52 740107036307 / D46567 / DG48 680707035154 / D32761 / DG54 690119035560 / D31285 / DG52
Sejarah /Pengajian Melayu
Ekonomi / Perdagangan Pendidikan Seni Pengajian Melayu Pt 323, Kg. Bukit Bator, Jelawat,
Lot 3423 Kg Kulim, P/ Chengal, Pt 926 Taman Guru Pasir Puteh, Kg. Kuau, 16090 Bachok, Kelantan.
Beris Kubor Besar,16310 Bachok 017-9320070
16800 Pasir Puteh, Kelantan. 16300 Bachok, Kelantan. SU KUMP. SOKONGAN IBUBAPA
019-9823259 013-9804032 013-9168597
SU PEMBANGUNAN STAF
SU PEPERIKSAAN STPM SU ALUMNI SEKOLAH

Pn Nurul Atifah bt Abdullah Pn Rahana bt Mohamed Pn Rosnah bt Hassan Cik Hjh Rusilawani bt Mat Daud
810212035198 / D46626 / DG 44 691229035312 / D29515 / DG52 670112035084 / D42021 / DG54 710505035740 / D50390 / DG52

TESL Bahasa Melayu Pengajian Melayu / Sejarah B/ Melayu / Kesus. Melayu
Lot 2948 Kg. Petani, Sering, Lot 143, Kg. Tepus, Pauh Lima, Bt 19¾ Kg. Badak, Lot 1330 Kg. Belukar Pdg Jeman,
16150 Kota Bharu, Kelantan
Kelantan. 16300 Bachok, Kelantan. Salor 15100 Kota Bharu, Kel.
013-9892748 011-18550594 012-7175084 019-9095670
KETUA WARDEN SU BIASISWA
SU KMR & AMALAN BAIK SU DEWAN AL-FALAH

Pn Samiah bt Che Jaafar Pn Shamsiah bt Mohd Nor Pn. Mazwin bt Husain Pn Tan Chai Lian
771210036542 /D47281/DG48 700814035294/D34156 /DG52 701103035524/ D34963 / DG48 630424035124/D21548/DG54

Kesus. Melayu /Geografi Bahasa Melayu / Geografi Bahasa Melayu Bahasa Melayu / Sejarah
Lot 982, Kg. Sungai, Lot 199, Kampung Perupok, PT3001, Kg. Mujur, Jelawat, 16310 Pt 537, Jln Seneng, Jelawat,

16300 Bachok, Kelantan. 16300 Bachok, Kelantan. Bachok 16370 Bachok, Kelantan
012-9551203 019-9299501 017-9898584 012-9589117
GURU KO PT6 PENY. ‘SCHOOL ICONS’
SU MAJLIS HEM SU MAJLIS PENGURUSAN

Norzah bt Mohd Daud Pn. Analiza bt Ibrahim
771108036124/D61449/DG44 780502035212/ D51946 / DG48
Geografi Kimia Perindustrian
PT 1539 Mukim Telok, Jalan Panji, Lot 6767, Depan MARDI, Kg Telong,
16100 Kota Bharu 16310 Bachok
014-8022543 012-9509894
PENY. PENDAFTARAN/ SU KECEMERLANGAN STPM
ORIENTASI PT6

21

STAF SOKONGAN

PN. HJH. NOR HASIMAH BT MAT NOOR
640523035372 / D35799 / N22
TERATAK AIN’SZ, LOT 967,
KG. PADANG NIPAH, 16300 BACHOK,
013-9557723
KETUA PEMBANTU TADBIR

Pn. Rosliza bt. Mohamad Pn. Nor Asiah bt. Ismail Pn. Nor Nazilah bt Abdul Rashid Pn. Noriza bt. Yaacob
680727035282/D50200/N2(KUP) 700911035122 / D39479 / N17 690611035482/D36975/N17(KUP) 701117035314 / D35915 /N14
Lot 3572, Jln Bachok, Kg. Badak,
Lot 3533, Kg. Loak, Bekelam, No. 232, Jalan Pantai Irama, Lot 2234, Kg. Pantai Baru,
16070 Bachok, Kelantan. 16300 Bachok, Kelantan. 16300 Bachok, Kelantan. 16300 Bachok, Kelantan.
019-9571634 0111-0957458
019-9394638 011-19931747 PEMBANTU TADBIR 013-9539464
PEMBANTU TADBIR PEMBANTU TADBIR PEMBANTU OPERASI

En. Mohd. Nazeli b. Hasan Pn. Nik Norlida bt Abdullah Pn. Rose Miza bt. Mohd Ramin En. Zainuddin b. Awang
740707035025 / D35576 / N17 810615035766 / D54586 / N17 640701036440/D29338/C22(KUP) 610717035963 / D20478 / N11
Lot 5440. Kg. Derdap, Limbat, Kampung Pak Sipol, Mahligai,
16150 Kota Bharu, Kelantan. No. 122, Kg. Kubang Palas, Lot 2884, Cabang 3 Melawi,
16150 Kota Bharu, Kelantan 16300 Bachok, Kelantan. 16400 Bachok, Kelantan.
014-5260978 012-9504453 013-9872512
PENYELIA ASRAMA 013-9675142 PEMBANTU MAKMAL
PENYELIA ASRAMA PEMBANTU OPERASI

YM Tuan Najdah bt. Raja Ismail En. Muhd Azrul Aminur B Mohd Asri Pn. Rosniwati bt Abd. Rajab Pn. Noraziani bt Noor
640210035396/D26116/C22(KUP) 891003035535/D60100/C17 850908035934/D60113/C17 810126035300/D56361/N11
Lot 1219, Kg. Permatang Pasir, 917-L, Jln. Tengku Abdul Hamid,
Bt. 19, Kampung Badak, 16390 Bachok, Kelantan Pt1066, Kg. Beris Tengah
16300 Bachok, Kelantan. 014-8832702 16300 Bachok, Kelantan. 16050 Bachok, Kelantan.
PEMBANTU MAKMAL 017-9734780
017-9686419 014-5387526
PEMBANTU MAKMAL PEMBANTU MAKMAL PEMBANTU OPERASI

22

JADUAL GURU BERTUGAS
MINGGUAN

MINGGU PENYELIA GURU BERTUGAS MINGGU PENYELIA GURU BERTUGAS
& &
GKSM 1. AB. WAHAB BIN YA PKHEM 1. YUSRI BIN HARUN
TARIKH GKSS 2. ZAINORHA BINTI NOR TARIKH PKKO 2. NORAINI BINTI KADIR
1 GKTV 3. ROSNAH BINTI HASSAN 14 PKT6 3. NOOR SALAWATI BINTI MUSA
GKB 4. NAREHA BINTI ABDULLAH 4. SHAMSIAH BINTI MOHD NOR
01-03 PKP 1. MOHD BUSTAMAN BIN MAT 07-11 1. ARIF BIN ABDUL RAHMAN
JAN APR 2. RAHANA BINTI MOHAMED
JUSOH 3. ZAKIAH BT OMAR
2 2. NORIZAN BINTI WAHAB 15 4. SYAWALLINA BINTI ISMAIL
06-10 3. NOOR WANI BINTI MOHAMAD 14-18 1. MOHAMAD ROFIDI BIN MAT NAWI
JAN 4. ROHANA BINTI CHE RUS APR 2. NORZAH BINTI MOHD DAUD
1. ABD WAHAB BIN MOHD SAMAN 3. CHE ESHAH BINTI IBRAHIM
3 16 4. INTAN ASLIZA BINTI ARIFIN
13-17 2. NOR FARHANALKHALIDAH BINTI 21-25
JAN M.SALLEH APR

4 3. KU SWEE LAN 17 GKSM 1. CHE RUGAIAH BINTI CHE MAT
20-24 4. NORAINI HAMZAN BINTI HASAN 28 APR- 2. MOHD ZULKIFLI BIN MAT SALLEH
JAN 1. YUSOFF BIN KASSIM 02 MEI 3. HASIMAH BINTI MOHD SALLEH
2. NUR HIDAYAH BINTI MOHD ZAIN 4. ZURIATI BINTI ZAHARI
5 3. MAZWIN BINTI HUSAIN
27-31 4. SITI KHADIJAH BINTI SALEH 18 GKSS 1. NIK ABDULLAH BIN NIK MAN
JAN 1. NASIR BIN MOHAMAD 05-09 GKTV 2. NUR HAFIZAH BINTI AZMY
2. RUSILAWANI BINTI MAT DAUD MEI 3. SOFIAH BINTI ZAKARIA
6 3. HASNAH BT MOHAMAD 4. AB. WAHAB BIN YA
03-07 4. NORZILA BINTI HARUN 19
FEB 12-16 1. SITI NAZATUL NORASHIKIN BINTI ALI
CUTI TAHUN BARU CINA MEI 2. MOHD RASHID BIN ZAKARIA
7 3. DIN BIN MAHMOOD
10-14 4. ROSNAH BINTI HASSAN
FEB
1. RAHIMI BIN MAT DAUD 20 1. NOOR WANI BINTI MOHAMAD
8 PKHEM 2. ANALIZA BINTI IBRAHIM 19-23 2. MOHD JAILANI BIN MOHD NOOR
17-21 PKKO 3. NORHAYATI BINTI OMAR MEI GKB 3. NORAINI HAMZAN BINTI HASAN
FEB PKT6 4. NORAZIMAH BINTI ISMAIL
GKB 1. ASHARI BIN HUSSIN 21 4. SITI KHADIJAH BINTI SALEH
9 GKTV 2. NORYUSNITA BINTI YUSOFF 09-13
24-28 3. AZIZAH BINTI ISMAIL JUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
FEB 4. MAHARIZON BINTI CHE SEMAN 26 MEI 2019 HINGGA 06 JUN 2019
1. MOHD IZANI BIN IBRAHIM
10 2. SAMIAH BINTI CHE JAAFAR PKKO 1. KU SWEE LAN
03-07 3. KHALIJAH BINTI ZULKIFLI 2. HASNAH BT MOHAMAD
MAC 4. HASNIZA BINTI SULAIMAN 3. NUR HIDAYAH BINTI MOHD ZAIN
1. AZMI BIN ABDULLAH @ ISMAIL 4. MOHD BUSTAMAN BIN MAT JUSOH
11 2. ZETY AMILLZA BINTI HARON
10-14 3. RODZIAH BT HASSAN 22 PKHEM 1. ABD WAHAB BIN MOHD SAMAN
MAC 4. AZLIZA BT AB AZIB 16-20 PKP 2. MAZWIN BINTI HUSAIN
1. MOHD ADHHA BIN HUSSIN JUN 3. NORZILA BINTI HARUN
2. NORMAZURAIDAH BINTI MOHD DAUD 4. NORHAYATI BINTI OMAR
3. SITI MERIAMNI BINTI ISMAIL 23 1. NASIR BIN MOHAMAD
4. ROSLIZA BINTI ISMAIL 23-27 2. RUSILAWANI BINTI MAT DAUD
JUN
3. NOR FARHANALKHALIDAH BINTI M.SALLEH

4. ZAINORHA BINTI NOR

12 GKSS 1. NUR DIYANA BINTI SUMARDI 24 PKT6 1. ANALIZA BINTI IBRAHIM
17–21 2. TAN CHAI LIAN 30 JUN - GKB 2. RODZIAH BINTI HASSAN
MAC 3. ZULKARNAIN BIN HASSAN 04 JUL GKSM 3. YUSOFF BIN KASSIM
4. NORZEE AZURA BINTI AZHARI 4. NAREHA BINTI ABDULLAH
13 25 1. NORIZAN BT WAHAB
31 MAC- CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 07-11 2. MAHARIZON BT CHE SEMAN
04 APR 24 MAC 2019 HINGGA 28 MAC 2019 JUL 3. MOHD IZANI BIN IBRAHIM
4. AZIZAH BINTI ISMAIL
1. MAZLAN BIN MOHAMED NOOR 26 1. SAMIAH BINTI CHE JAAFAR
2. NOOR SUHAIFAH BINTI YUSOFF 14-18 2. NORAZIMAH BT ISMAIL
PKP 3. NURUL AIN BINTI DAUD JUL 3. KHALIJAH BINTI ZULKIFLI
4. ASHARI BIN HUSSIN
4. SALWATI BINTI MAT JUNOH

23

JADUAL GURU BERTUGAS
MINGGUAN

MINGGU GURU BERTUGAS MINGGU GURU BERTUGAS
& PENYELIA & TARIKH PENYELIA

TARIKH

27 1. AZMI BIN ABDULLAH @ ISMAIL 36 1. HASIMAH BINTI MOHD SALLEH
21-25 2. MOHD ADHHA BIN HUSSIN 29 SEP - 2. NOOR WANI BINTI MOHAMAD
JUL GKSS 3. HASNIZA BINTI SULAIMAN 03 OKT PKHEM 3. SOFIAH BINTI ZAKARIA
PKKO 4. DIN BIN MAHMOOD
4. NORYUSNITA BINTI YUSOFF 37 PKT6 1. KU SWEE LAN
06-10 GKSM 2. NIK ABDULLAH BIN NIK MAN
28 GKTV 1. NORMAZURAIDAH BINTI MOHD DAUD OKT GKTV 3. SITI KHADIJAH BINTI SALLEH
28 JUL- 2. RAHIMI BIN MAT DAUD GKB 4. SITI NAZATUL NORASHIKIN BINTI ALI
01 OGOS 3. AZLIZA BINTI AZIB 38 GKSS
4. ROSLIZA BINTI ISMAIL 13-17 PKHEM 1. RUSILAWANI BINTI MAT DAUD
OKT 2. ZAINORHA BINTI NOR
29 1. TAN CHAI LIAN
04-08 2. ARIF BIN ABDUL RAHMAN 39 3. NOR FARHANALKHALIDAH BINTI M.SALLEH
OGOS PKT6 3. ROHANA BINTI CHE RUS 20-24
OKT 4. MOHD JAILANI BIN MOHD NOOR
4. ZETY AMILLZA BT HARON
40 1. NORHAYATI BINTI OMAR
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II 27-31 2. NASIR BIN MOHAMAD
11 OGOS 2019 HINGGA 15 OGOS 2019 OKT 3. MOHD RASHID BIN ZAKARIA
4. AZIZAH BINTI ISMAIL
30 PKHEM 1. NORZEE AZURA BINTI AZHARI 41
18-22 2. MAZLAN BIN MOHAMED NOOR 03-07 1. SAMIAH BINTI CHE JAAFAR
OGOS 3. NOOR SUHAIFAH BINTI YUSOFF NOV 2. NORAINI HAMZAN BINTI HASSAN
4. SITI MERIAMNI BINTI ISMAIL 3. MOHD BUSTAMAN BIN MAT JUSOH
42 4. NORZILA BINTI HARUN
31 1. SALWATI BINTI MAT JUNOH 10-14 1. ABD WAHAB BIN MOHD SAMAN
25-29 2. SHAMSIAH BINTI MOHD NOR NOV 2. ZAKIAH BT OMAR
OGO PKKO 3. YUSRI BIN HARUN 3. AZMI BIN ABDULLAH @ ISMAIL
43 4. NORAZIMAH BINTI ISMAIL
4. NUR DIYANA BINTI SUMARDI 17-21
NOV 1. MAZLAN BIN MOHAMED NOOR
32 1. RAHANA BINTI MOHAMED 2. RODZIAH BINTI HASSAN
01-05 2. NOOR SALAWATI BINTI MUSA 3. ASHARI BIN HUSSIN
SEP GKSM 3. ZAKIAH BINTI OMAR 4. ZETY AMILLZA BINTI HARON
1. AZMAN BIN MOHD GHANI
4. ARIF BIN ABDUL RAHMAN 2. ZULKARNAIN BIN HASSAN
3. AZIATY BT AB AZIZ
33 1. MOHD ZULKIFLI BIN MAT SALLEH 4. NORMAZURAIDAH BINTI MOHD DAUD
08-12 2. NORAINI BINTI KADIR
SEP GKSS 3. NURUL AIN BINTI DAUD

4. SYAWALLINA BINTI ISMAIL

34 1. CHE RUGAIAH BT CHE MAT
15-19 2. NUR HAFIZAH BINTI AZMY
SEP GKTV 3. AB. WAHAB BIN YA

4. INTAN ASLIZA BT ARIFIN CUTI AKHIR TAHUN
23 NOVEMBER 2019 HINGGA 31 DISEMBER 2019
35 1. ROSNAH BINTI HASSAN
22–26 2. MOHD ROFIDI BIN MAT NAWI
SEP PKP 3. CHE ESHAH BINTI IBRAHIM

4. ZURIATI BT ZAHARI

NOTA : : Mengendalikan mp20, kawalan pelajar semasa rehat, menyelia keadaan tandas.
Guru 1
Guru 2 : Menyambut pelajar di pagar, menulis minit perhimpunan rasmi, mengurus rawatan pelajar sakit.
Guru 3
: Menulis laporan bertugas mingguan, menyelia kebersihan & keceriaan kelas, kawalan pelajar semasa
Guru 4 rehat.

: Mencatat kehadiran murid, menyelia kebersihan & keceriaan kelas, menyelia keadaan tandas.

24

SENARAI PENYELARAS, GURU TINGKATAN

& GURU PEMBANTU

PENYELARAS TINGKATAN SATU : PN. ROSLIZA BT ISMAIL

TING NAMA KELAS GURU TINGKATAN GURU PEMBANTU

Ungku Omar Pn. Hjh Che Eshah bt Ibrahim Pn. Sarimah bt Abdul Hamid

Ungku Aziz Pn. Hjh Zety Amillza bt Harun En. Mohammad Rofidi b Mat Nawi

1 Aminuddin Baki Pn. Rodziah bt Hassan Pn. Rohaidayu bt Zulkifile
Munshi Abdullah Pn. Norazimah bt Ismail@ Yusof Pn. Norhayati bt Omar

Rashdan Baba Pn. Nur Hidayah bt Mohd Zain En. Din Mahmood

Za’ba Pn. Rosliza bt Ismail Pn. Hjh Che Rugaiah bt Che Mat

PENYELARAS TINGKATAN DUA : PN. ZAKIAH BT OMAR

Ungku Omar Pn. Zakiah bt Omar Pn. Siti Nazatul Norashikin bt Ali

Ungku Aziz Pn. Sofiah bt Zakaria En. Mohd Jailani b Mohd Noor

2 Aminuddin Baki Pn. Nur Hafizah bt Azmy Pn. Siti Meriamni bt Ismail
Munshi Abdullah Pn. Hjh. Salwati bt Mat Junoh En. Nik Abdullah b Nik Man

Rashdan Baba Pn. Hasnah bt Mohamad En Mohd Rashid b Zakaria

Za’ba En. Ashaari b. Hussin En. Azman b Mohd Ghani

PENYELARAS TINGKATAN TIGA : PN. MAHARIZON BT CHE SEMAN

Ungku Omar Pn. Hjh Norzila bt Harum Tn. Hj Nasir b Mohamad

Ungku Aziz Pn. Hjh Nareha bt Abdullah Pn. Intan Asliza bt Ariffin

3 Aminuddin Baki Pn. Hjh. Noor Salawati bt Musa Pn. Syawallina bt Ismail
Munshi Abdullah Pn. Noryusnita bt Yusoff En. Zulkarnain b Hassan

Rashdan Baba Pn. Zuriati bt Zahari En. Arif b Abdul Rahman

Za’ba Pn. Rohana bt Che Rus Pn. Maharizon bt. Che Seman

PENYELARAS TINGKATAN EMPAT : PN. NOR FARHANALKHALIDAH BT MOHD SALLEH

STEM Pn. Noraini Hamzan bt Hassan En. Mohd Izani b Ibrahim

Ungku Aziz Pn. Azliza bt Ab. Azib Pn. Hasniza bt Sulaiman

4 Aminuddin Baki Cik. Noor Suhaifah bt Yusoff En. Mohamad Bustaman b Mat Jusoh
Munshi Abdullah Pn. Siti Khadijah bt Saleh Tn. Hj Rahimi b Mat Daud

Rashdan Baba Pn. Noraini bt Kadir Pn. Nor Farhanalkhalidah bt Mohd Salleh

Za’ba En. Mohd Adhha b Hussain En. Abd Wahab b Mohd Saman

PENYELARAS TINGKATAN LIMA : PN. ZAINORHA BT NOR

STEM Pn. Hjh Hasimah bt Mohd. Salleh En. Yusoff b Kassim

Ungku Aziz Pn. Norzee Azura bt Azhari Pn. Zainorha bt Nor

5 Aminuddin Baki Pn. Khalijah bt Zulkifli Pn. Aziaty bt Ab Aziz
Munshi Abdullah Pn. Nurul Ain bt Daud Pn. Norizan bt Wahab

Rashdan Baba Pn Nur Diyana bt Sumardi En. Yusri b Harun

PENYELARAS PT6A : PN. NOOR WANI BT MOHAMED

Al - Razi Pn. Noor Wani bt Mohamed En. Mohd Zulkifli b. Mat Salleh

Al - Khawrizmi Pn. Nurul Atifah bt Abdullah Pn. Samiah bt Che Jaafar
6A Al - Farabi Pn. Rosnah bt Hassan Pn. Shamsiah bt Mohd Noor

Al - Battani Pn. Rahana bt Mohamed Pn. Analiza bt Ibrahim

PENYELARAS PT6R : PN. TAN CHAI LIAN

Ibn Sina Tn. Hj Ab. Wahab b. Ya Pn. Tan Chai Lian

6R Ibn Batutta Pn. Norzah bt Mohd Daud Cik Rusilawani bt Mat Daud
Ibn Khaldun Pn. Azizah bt Ismail Pn. Ku Swee Lan

Ibn Majid Pn. Mazwin bt Husain En. Mohd Zulkifli b Mat Salleh

25

PELAN BANGUNAN DAN LALUAN KECEMASAN DARI BACHOK

GARAJ MOTOSIKAL PINTU MASUK UTAMA

PONDOK
PENGAWAL 1

LALUAN KECEMASAN

BANGUNAN PADANG SEKOLAH
KEMAS TEMPAT BERKUMPUL
SEMASA KECEMASAN
VILLA AZ-ZAHRA
GARAJ BASIKAL PELAJAR

MUSALLA PONDOK TERATAK DEWAN AL-FALAH
PENGAWAL BONDA
PONDOK

BENGKEL KHB

GARAJ KERETA GURU TAMAN

TAMAN BLOK TUN PAM
ABDULLAH
TANGGA Bilik MBMMBI 4UA Bilik Seni 4STEM SPBT Stor TANGGA
Makmal Sains T3
BENGKEL Makmal Sains T2 Makmal Sains T1 Stor
Makmal Fizik Makmal Biologi
TAMAN PARKIR KERETA GURU Makmal Kimia Stor
TAMAN
TANGGA TAMAN TAMAN

TAMAN

1UO 2UO 3MA 3RB 3UA 3AB 3UO

4AB 4MA 4RB 4ZB BILIK PERALATAN KO 2UO APD PERPUSTAKAAN B.Suis BBM

TANGGA Tmn Tmn Pejabat Bilik Bilik GK BILIK GURU Bilik Data PIBG GARAJ
Mirhas Mirhas PK T6
Guru L Guru P Bilik Bilik TANGGA
Pep TS
BLOK TUN DR. MAKMAL KOMPUTER TAMAN Tmn Tmn B. Ruj. Bilik Bilik Bilik Bilik
MAHATHIR Mirhas Mirhas Guru Kaunseling Wawasan Kesihatan Disp
Pel (L) Pel (L)

5STEM 5AB 5MA 5RB TAMAN IBNU SINA

Bilik PJK PUSAT

5UA BLOK DATO’ SERI
MOHD. NAJIB

BLOK TUN TAMAN MEDAN ILMU TAMAN MINDA
HUSSEIN ONN PINTU MASUK SMK. BADAK

B. Pekerja 2AB 2ZB 2RB 2MA 3ZB 2UA GARAJ

BLOK TUN PONDOK GRADUAN TAMAN KAKTUS PENTAS GLOBAL PUSAT KEGIATAN
ABDUL RAZAK TAMAN AL-GHAZALI GURU BADAK

HENTIAN AS-SYAFEI

BILIK PBS BILIK BILIK 1UA 1AB BILIK IBILIK NTERVENSI TAMAN MUAFAKAT
RC PENGAWAS IMTIYAZ
LORONG MUAFAKAT
TAMAN
TANGGA
PONDOK IBNU KHALDUN TAMAN ZAABA

Perpustakaan 6AF 6AB 6IS 6IB 6IK 61M
Ting.6 6AK 6AR
TANGGA 1MA 1ZB PINTU MASUK
ERT ERT BILIK GURU T6 TAMAN FLORA
Stor (Masakan) (Jahitan) 1RB BILIK SAL DARI CBG. 3
MELAWI
Tandas Pel BILIK PIBG KOPERASI
(P)

BLOK TUNKU ABDUL KANTIN PUSAT TINGKATAN 6
RAHMAN TAMAN SRI HARMONI

2628

29

30

31

321.0 MAJLIS PENGURUAN TERTINGGI SEKOLAH
Pengerusi : Pn. Hjh. Normah bt Salleh (Pengetua)

Setiausaha : Pn. Che Jah bt Che Mat (GKSS)
Ahli Jawatankuasa : Pn. Hjh. Maziah bt Mohammad (PK Pentadbiran)

: Tn. Hj. Izani b. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
: En. Nik Mohd. Suwardy b. Nik Mat (PK Kokurikulum)
: Tn. Hj. Mohd Shafie b. Yaacob (PK Pusat Tingkatan 6(PT6))

: En. Azizi b. Wahab (GKSM)
: En. Ahmad Shukry b. Muhammad (GKTV)

: YBhg. Dato’ Ang John Sun (GKB)

2. 0 MAJLIS PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH (TS25)
Pengerusi : Pn. Hjh. Normah bt Salleh (Pengetua)
Timb.Pengerusi : Pn. Hjh. Maziah bt Mohammad (PK Pentadbiran)
: Tn. Hj. Izani b. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi Bersama

: En. Nik Mohd. Suwardy b. Nik Mat (PK Kokurikulum)

: Tn. Hj. Mohd. Shafei b. Yaacob (PK Pusat Tingkatan 6)
Koordinator : En. Azizi b. Wahab (GKSM)

: YBhg. Dato’ Ang John Sun (GKB)
: Pn. Che Jah bt. Che Mat (GKSS)

: En. Ahmad Shukry b. Muhammad (GKTV)

Setiausaha : Pn. Siti Nazatul Norashikin bt. Ali (SU PLC)
Pen. Setiausaha : Pn. Norzah bt. Mohd. Daud

Ahli Jawatankuasa : Pn. Sarimah bt. Abdul Hamid (SU Kurikulum/SKPMg2)
: Pn. Normazuraidah bt. Mohd. Daud (KU Kurikulum PT6 / SU PIBK)

: Pn. Samiah bt. Che Jaafar (SU HEM)

: Pn. Siti Meriamni bt. Ismail (SU KO)
: En. Mohd Izani b. Ibrahim (SU Penilaian & Peperiksaan)
: Pn. Rahana bt. Mohamed (SU Penilaian & Peperiksaan PT6)
: En. Mohd. Zulkifli b. Mat Salleh (SU Pep. STPM)
: En. Din b. Mahmood (SU Pep. SPM)

: Pn. Syawallina bt. Ismail (GPM)
: Cik Hjh. Rusilawani bt. Mat Daud (Guru Koku PT6)
: Pn. Shamsiah bt. Mohd. Nor (Guru Koku PT6)

: En. Abd. Wahab b. Mohd. Saman (SU Pemb. Fizikal)
: En. Mohammad Rofidi b. Mat Nawi (SU Data & Emis)

: En. Nik Abdullah b. Nik Man (SU Jadual Waktu)

: Pn. Shakira bt. Hussin (SU Bimbingan & Kaunseling)
: En. Azman b. Mohd. Ghani (SU Disiplin)

: Pn. Rohaidayu bt. Zulkifile (Penyelaras Unit ICT/SU PPM)
: Pn. Nurul Atifah bt. Abdullah (Ketua Warden)
: Tn. Hj. Mazlan b. Mohamed Noor (SU Pembangunan Staf)

: Tn. Hj. Nasir b. Mohamad (SU SUMUR)

: Tn. Hj. Ab Wahab b. Ya (SU PIBG / SU HEP)
: Pn. Mazwin bt. Husain (SU SCHOOL ICON/SU Kelab Warga)
: Pn. Rosnah bt. Hassan (SU KMR & Amalan Terbaik Sekolah)
: Cik Noor Suhaifah bt. Yusoff (SU PENDOKUMENTASIAN)
: Pn. Noraini Hamzan bt. Hassan (SU BILIK-BILIK KHAS)

: Pn. Hjh. Hasimah bt. Mohd Salleh (SU Takmir Musalla)
: Pn. Nur Hidayah bt. Mohd Zain (SU Persekitaran Pembelajaran Positif)
: Pn. Zainorha bt Nor (SU Kecemerlangan SPM)
: Pn. Analiza bt. Ibrahim (SU Kecemerlangan STPM)

: Pn. Hjh. Nor Hasimah bt. Mohd Noor (KPT)

: Pn. Rosliza bt. Mohamad (SU Kewangan)

34

3.0 LEMBAGA TATATERTIB SEKOLAH

Pengerusi : Pn. Hjh. Normah bt. Salleh (Pengetua)
Setiausaha : Pn. Hjh. Maziah bt. Mohammad (PK Pentadbiran)

Ahli Jawatankuasa : Tn. Hj. Izani b. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
: En. Nik Mohd. Suwardy b. Nik Mat (PK Kokurikulum)

: Tn. Hj. Mohd. Shafie b. Yaacob (PK Pusat Tingkatan 6)
: En. Azizi b. Wahab (GKSM)

: Pn. Che Jah bt. Che Mat (GKSS)
: YBhg. Dato’ Ang John Sun (GKB)
: En. Ahmad Shukry b. Muhammad (GKTV)

: Pn. Hjh. Nor Hasimah bt. Mohd. Noor (KPT)
4.0 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN STAF
Pengerusi : Pn. Hjh. Normah bt. Salleh (Pengetua)
Timb.Pengerusi : Pn. Hjh. Maziah bt. Mohammad (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi Bersama : Tn. Hj. Izani b. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
: En. Nik Mohd. Suwardy b. Nik Mat (PK Kokurikulum)

Setiausaha : Tn. Hj. Mohd. Shafei b. Yaacob (PK Pusat Tingkatan 6)
: Tn. Hj. Mazlan b. Mohamed Noor
Pen. Setiausaha : Pn. Nur Diyana bt. Sumardi

AJK : Semua Guru Kanan
: Semua Kaunselor
: Semua Guru Cemerlang
: Tn. Hj. Ab. Wahab b. Ya
: Pn. Rosnah bt. Hassan
: Cik Hjh. Rusilawani bt Mat Daud

5.0 JAWATANKUASA KEWANGAN DAN AKAUN SEKOLAH
Pengerusi : Pn. Hjh. Normah bt. Salleh (Pengetua)
Timb.Pengerusi : Pn. Hjh. Maziah bt. Mohammad (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi Bersama : Tn. Hj. Izani b. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
: En. Nik Mohd. Suwardy b Nik Mat (PK Kokurikulum)

: Tn. Hj. Mohd. Shafei b. Yaacob (PK Pusat Tingkatan 6)
Setiausaha : Pn. Rosliza bt. Ismail (PT)
Juruaudit Dalaman : Pn. Sarimah bt. Abdul Hamid
: Pn. Norzee bt. Azura Azhari

Ahli Jawatankuasa : En. Azizi b. Wahab (GKSM)
: Pn. Che Jah bt Che Mat (GKSS)

: YBhg. Dato’ Ang John Sun (GKB)
: En. Ahmad Shukry b Muhammad (GKTV)

6.0 JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
Pengerusi : Pn. Hjh. Normah bt Salleh (Pengetua)

Timb.Pengerusi : Pn. Hjh. Maziah bt Mohammad (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi Bersama : Tn. Hj. Izani b. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)

: En. Nik Mohd. Suwardy b Nik Mat (PK Kokurikulum)

Koordinator : Tn. Hj. Mohd. Shafei b. Yaacob (PK Pusat Tingkatan 6)
: En. Ahmad Shukry b. Muhammad (GKTV)
Setiausaha : Pn. Nur Hafizah bt. Azmy
Penolong Setiausaha 1 : Pn. Hjh. Nor Hasimah bt Mohd. Noor(KPT/Peg.Pelupusan)
Penolong Setiausaha 2 : Pn. Sofiah bt. Zakaria (MySPATA)
Ahli Jawatankuasa : En. Azizi b. Wahab (GKSM) : En. Ashari b. Hussin (Pelupusan Aset)
: Pn. Che Jah bt Che Mat (GKSS) : Pn. Nik Norlida bt. Abdullah (Asrama)
: YBhg. Dato’ Ang John Sun (GKB) : Semua Ketua Panitia
: Pn. Rosliza bt. Ismail (Pemeriksa Aset) : Semua SU Bilik-bilik Khas

: En. Muhamad Azrul Aminur b. Mohd Asri
(Pemeriksa Aset)

35

7.0 JAWATANKUASA TAKMIR MUSALLA

Pengerusi : Pn. Hjh. Normah bt. Salleh (Pengetua)

Timb.Pengerusi : Pn. Hjh. Maziah bt. Mohammad (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi Bersama : Tn. Hj. Izani b. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)

: En. Nik Mohd. Suwardy b Nik Mat (PK Kokurikulum)

: Tn. Hj. Mohd. Shafei b. Yaacob (PK Pusat Tingkatan 6)

Koordinator : Pn. Che Jah bt. Che Mat (GKSS)

Setiausaha : Pn. Hjh. Hasimah bt. Mohd Salleh

Penolong Setiausaha : Pn. Hjh. Zakiah bt. Omar

Ahli Jawtankuasa : Semua Guru Pendidikan Islam & Bahasa Arab

8.0 JAWATANKUASA MAKLUMAT & DATA SEKOLAH

Pengerusi : Pn. Hjh. Normah bt Salleh (Pengetua)

Timb.Pengerusi : Pn. Hjh. Maziah bt Mohammad (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi Bersama : Tn. Hj. Izani b. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)

: En. Nik Mohd Suwardy b Nik Mat (PK Kokurikulum)

: Tn. Hj. Mohd. Shafei b. Yaacob (PK Pusat Tingkatan 6)

Setiausaha : En. Mohammad Rofidi b. Mat Nawi (Guru Data)

Ahli Jawatankuasa : Pn. Nor Asiah bt. Ismail (Pembantu Tadbir)(eOperasi)

: En. Mohammad Rofidi b. Mat Nawi (Guru Data)(Emis )

: Pn. Nazilah bt. Abdul Rashid (Pembantu Tadbir)(iHadir )

: Pn. Nor Hasimah bt Mohd. Noor (KPT)(Data Pejabat )

: Pn. Sarimah bt. Abdul Hamid(Data Kurikulum )

: Pn. Samiah bt. Che Jaafar(Data HEM)

: Pn. Siti Meriamni bt. Ismail(Data KOKU )

: Pn. Nor Farhanalkhalidah bt. Mohd. Salleh(Data APDM )

: En. Azman b. Mohd. Ghani(Data SSDM )

: Pn. Rahana bt. Mohamed(Data Biasiswa )

: Pn. Zuriati bt. Zahari(Data SPBT )

: En. Mohd. Izani b. Ibrahim(Data Peperiksaan )

: Tn. Hj. Mazlan b. Mohamed Noor(Data PT6 )

: Pn. Nik Norlida bt. Abdullah(Data Asrama )

9.0 JAWATANKUASA PENARAFAN SEKOLAH (SKPMg2)

Pengerusi : Pn. Hjh. Normah bt. Salleh (Pengetua)

Timb.Pengerusi : Pn. Hjh. Maziah bt. Mohammad (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi Bersama : Tn. Hj. Izani b. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)

: En. Nik Mohd. Suwardy b. Nik Mat (PK Kokurikulum)

: Tn. Hj. Mohd. Shafei b. Yaacob (PK Pusat Tingkatan 6)

Setiausaha : Pn. Sarimah bt. Abd. Hamid (SU Kurikulum)

Penolong Setiausaha : En. Mohammad Rofidi b. Mat Nawi : Pn. Siti Meriamni bt Ismail (SU KO)

Ahli Jawatankuasa : En. Azizi b. Wahab (GKSM) : En. Abd. Wahab b. Mohd. Saman

: Pn. Che Jah bt. Che Mat (GKSS) (SU Pemb. Fizikal)

: YBhg. Dato’ Ang John Sun (GKB) : En. Mohd. Izani b. Ibrahim

: En. Ahmad Shukry b. Muhammad (GKTV) (SU Penilaian & Peperiksaan)

: Pn. Samiah bt. Che Jaafar (SU HEM)

36

10.0 JAWATANKUASA UNIT ICT : Pn. Hjh. Normah bt. Salleh (Pengetua)
Pengerusi
Timb.Pengerusi : Pn. Hjh. Maziah bt. Mohammad (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi Bersama : Tn. Hj. Izani b. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
: En. Nik Mohd. Suwardy b Nik Mat (PK Kokurikulum)
: Tn. Hj. Mohd. Shafei b. Yaacob (PK Pusat Tingkatan 6)
Setiausaha : Pn. Rohaidayu bt. Zulkifile

Penolong Setiausaha : Pn. Sarimah bt. Abd. Hamid
Ahli Jawatankuasa : Pn. Hasniza bt. Sulaiman (Vle-Frog)
: Pn. Nur Hafizah bt. Azmy (Vle-Frog)
: Pn. Syawallina bt. Ismail (Kursus)
: En. Azmi b. Abdullah@Ismail(Penyelenggaraan & Keselamatan)
11.0 JAWATANKUASA PERSIAPAN BANJIR
Pengerusi : Pn. Hjh. Normah bt. Salleh (Pengetua)

Timb.Pengerusi 1 : Pn. Hjh. Maziah bt. Mohammad (PK Pentadbiran)
Timb.Pengerusi 2 : Tn. Hj. Izani b. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)

Naib Pengerusi Bersama : En. Nik Mohd. Suwardy b. Nik Mat (PK Kokurikulum)
: Tn. Hj. Mohd. Shafei b. Yaacob (PK Pusat Tingkatan 6)

Penyelia : En. Azizi b. Wahab (GKSM)
: Pn. Che Jah bt. Che Mat (GKSS)

: YBhg. Dato’ Ang John Sun (GKB)

Setiausaha : En. Ahmad Shukry b. Muhammad (GKTV)
: YM Tuan Hj. Tuan Zailani b. Tuan Man
Ahli Jawatankuasa : En. Azmi b. Abdullah @Ismail(Pengangkutan)
: En. Azman b. Mohd Ghani(Bilik Gerakan )

: En. Zulkarnain b. Hassan(Bilik Gerakan )
: Pn. Hjh. Rohaizah bt. Ab. Ghani(Kebajikan Pelajar )

: Tn. Hj Arif b. Ab. Rahman(Penempatan Pelajar )
: Pn. Sarimah bt. Abdul Hamid(Penempatan Pelajar )
: Pn. Nurul Atifah bt. Abdullah(Penginapan Pelajar )
12.0 JAWATANKUASA PENDOKUMENTASIAN
Pengerusi : Pn. Hjh. Normah bt. Salleh (Pengetua)
Timb.Pengerusi : Pn. Hjh. Maziah bt. Mohammad (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi Bersama : Tn. Hj. Izani b. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)

: En. Nik Mohd. Suwardy b Nik Mat (PK Kokurikulum)
: Tn. Hj. Mohd. Shafei b. Yaacob (PK Pusat Tingkatan 6)
Setiausaha : Cik Noor Suhaifah bt. Yusoff

Penolong Setiausaha : Pn. Nur Diyana bt. Sumardi
Ahli Jawatankuasa : En. Mohd. Adhha b. Husain

: Pn. Noraini Hamzan bt. Hasan
: Pn. Samiah bt. Che Jaafar
: Pn. Hasniza bt. Sulaiman

13.0 JAWATANKUASA PENGUMUMAN & PAPAN INFO
Pengerusi : Pn. Hjh. Normah bt Salleh (Pengetua)
Timb.Pengerusi : Pn. Hjh. Maziah bt Mohammad (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi Bersama : Tn. Hj. Izani b. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
: En. Nik Mohd Suwardy b Nik Mat (PK Kokurikulum)

Koordinator : Tn. Hj. Mohd. Shafei b. Yaacob (PK Pusat Tingkatan 6)
: Pn. Che Jah bt. Che Mat
Setiausaha : Pn. Hasnah bt. Mohamad
Penolong Setiausaha : Pn. Nurul Ain bt. Daud

Ahli Jawatankuasa : SU Kurikulum, HEM dan Kokurikulum
: SU Bimbingan & Kaunseling
: SU Kecemerlangan Prestasi PT3, SPM & STPM
: Pn. Noor Wani bt. Mohamed (Keratan Akhbar)

: Pn. Khalijah bt. Zulkifli (Isu-isu semasa)

37

14.0 JAWATANKUASA PERSIJILAN & TESTIMONIAL

Pengerusi : Pn. Hjh. Normah bt. Salleh (Pengetua)
Timb.Pengerusi : Pn. Hjh. Maziah bt. Mohammad (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi Bersama : Tn. Hj. Izani b. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
: En. Nik Mohd. Suwardy b Nik Mat (PK Kokurikulum)
: Tn. Hj. Mohd. Shafei b. Yaacob (PK Pusat Tingkatan 6)

Koordinator : En. Azizi b. Wahab (GKSM)

: Pn. Che Jah bt. Che Mat (GKSS)
: YBhg. Dato’ Ang John Sun (GKB)
: En. Ahmad Shukry b. Muhammad (GKTV)
Setiausaha : Pn. Noraini bt. Kadir
Ahi Jawatankuasa : Pn. Rosliza bt. Ismail

: Cik Noor Suhaifah bt. Yusoff
: Pn. Nurul Atifah bt. Abdullah
: Pn. Tan Chai Lian
: Cik Rosniwati bt. Abd. Rajab

15.0 JAWATANKUASA MESYUARAT &TAKLIMAT GURU
Pengerusi : Pn. Hjh. Normah bt. Salleh (Pengetua)

Timb.Pengerusi : Pn. Hjh. Maziah bt. Mohammad (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi Bersama : Tn. Hj. Izani b. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
: En. Nik Mohd. Suwardy b Nik Mat (PK Kokurikulum)

: Tn. Hj. Mohd. Shafei b. Yaacob (PK Pusat Tingkatan 6)
Setiausaha : Pn. Noor Wani bt. Mohamad
Pen. Setiausaha : Pn. Hjh. Salwati bt Mat Junoh

Ahli Jawatankuasa : Pn. Rosnah bt. Hassan

: Pn. Nurul Ain bt Daud

16.0 JAWATANKUASA BILIK GURU
Pengerusi : Pn. Hjh. Normah bt. Salleh (Pengetua)
Timb.Pengerusi : Pn. Hjh. Maziah bt. Mohammad (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi Bersama : Tn. Hj. Izani b. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
: En. Nik Mohd. Suwardy b Nik Mat (PK Kokurikulum)

: Tn. Hj. Mohd. Shafei b. Yaacob (PK Pusat Tingkatan 6)

Setiausaha : Pn. Nur Hidayah bt. Mohd. Zain

Pen. Setiausaha : Pn. Zainorha bt. Nor
Bendahari : Pn. Noryusnita bt. Yusoff
Ahli Jawatankuasa : Pn. Khalijah bt. Zulkifli

: En. Yusoff b. Kassim
: En. Nasir b. Mohammad

17.0 JAWATANKUASA KELAB WARGA
Pengerusi : En. Azizi b. Wahab

Naib Pengerusi : Pn. Norzah bt. Daud
Setiausaha : Pn. Mazwin bt. Husain
Penolong Setiausaha : Pn. Analiza bt. Ibrahim
Bendahari : Pn. Sofiah bt. Zakaria
Penolong Bendahari : En. Mohd. Bustaman b. Mat Jusoh
Ahli Jawatankuasa : En. Din b. Mahmood
: Pn. Norazimah bt. Ismail @ Yusof

: Pn. Samiah bt. Che Jaafar
: Pn. Norizan bt. Wahab

: Pn. Shakira bt. Hussin
: En. Mohd. Rofidi b. Mat Nawi
: En. Azman b. Mohd Ghani
: Pn. Rohaidayu bt. Zulkifile
: Pn. Hjh. Nor Hasimah bt Mohd. Noor

381.0 MAJLIS KURIKULUM : Pn. Hjh. Normah bt Salleh (Pengetua)
Pengerusi : Pn. Hjh. Maziah bt Mohammad (PK Pentadbiran)
Timb.Pengerusi : Tn. Hj. Mohd. Shafei b Yaacob (PK Pusat Tingkatan 6)
Naib Pengerusi Bersama : Tn. Hj. Izani b Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
Koordinator : En. Nik Mohd. Suwardy b. Nik Mat (PK Kokurikulum)
: En. Azizi b. Wahab (GKSM)
Setiausaha : YBhg. Dato’ Ang John Sun (GKB)
Penolong Setiausaha : Pn. Che Jah bt. Che Mat (GKSS)
Ahli Jawatankuasa : En. Ahmad Shukry b. Muhammad (GKTV)
Kaunselor : Pn. Sarimah bt. Abdul Hamid
KU Kurikulum PT6 : Pn. Hjh. Norzila bt. Harun
Guru Perpustakaan Media :
Guru Penyelaras ICT : YM. Tn. Hj. Zailani b. Tuan Man
S/U Jadual Waktu : Pn. Shakira bt. Hussain
S/U PLC : Pn. Hjh Normazuraidah bt. M.Daud
S/U Penilaian & Pep : Pn. Syawallina bt Ismail
S/U Pep. PT3 : Pn. Rohaidayu bt Zulkifile
S/U Pep. SPM/PBS(MA) : En. Nik Abdullah b. Nik Man
S/U Pep. STPM : Pn. Siti Nazatul Norashikin bt. Ali
S/U Kecemerlangan PT3 : En. Mohd. Izani b. Ibrahim
S/U Kecemerlangan SPM : Pn. Maharizon bt. Che Seman
S/U Kecemerlangan STPM : En. Din b. Mahmood
S/U SPBT : En. Mohd. Zulkifli b. Mat Salleh
S/U PBS(Men. Ren) : Pn. Hjh. Nareha bt. Abdullah
S/U KK(PT6) : Pn. Zainorha bt. Nor
S/U Kelas Permata : Pn. Tan Chai Lian
S/U Intervensi : Pn. Zuriati bt. Zahari
S/U KMR & AMALAN TERBAIK : Pn. Hjh. Zety Amillza bt. Harun
Penyelaras Ting 1 : Pn. Ku Swee Lan
Penyelaras Ting 2 : Pn. Nur Hafizah bt Azmy
Penyelaras Ting 3 : Pn. Hjh. Che Eshah bt. Ibrahim
Penyelaras Ting 4 : Pn. Rosnah bt. Hassan
Penyelaras Ting 5 : Pn. Rosliza bt Ismail
Penyelaras T6A : Pn. Hjh. Zakiah bt Omar
Penyelaras T6R : Pn. Maharizon bt. Che Seman
KP Bahasa Melayu : Pn. Nor Farhanalkhalidah bt. Mohd. Salleh
KP Bahasa Inggeris : Pn. Zainorha bt. Nor
KP K/Melayu : Pn. Noor Wani bt Mohamad
KP Matematik Tambahan : Pn. Tan Chai Lian
KP Matematik : En. Yusoff b. Kassim
KP Sains : Pn. Nur Diyana bt. Sumardi
KP Kimia : Tn. Hj. Arif b. Abdul Rahman
KP Fizik : Pn. Siti Khadijah bt. Saleh
KP Biologi : Pn. Azliza bt. Azib
KP Sejarah : Pn. Norizan bt. Wahab
KP Geografi : En. Mohd. Adhha b. Husain
KP Perniagaan : En. Azman b. Mohd. Ghani
KP Reka Cipta : Cik Noor Suhaifah bt. Yusoff
KP Pendidikan Islam : En. Mohd. Bustaman b. Mat Jusoh
KP Tasawwur Islam : En. Nik Abdullah b. Nik Man
KP SRT : Pn. Norzee Azura bt. Azhari
KP RBT : Pn. Noraini bt. Kadir
KP Bahasa Arab : Pn. Khalijah bt. Zulkifli
KP PJK : Tn. Hj. Rahimi b. Mat Daud
KP PSK : Pn. Hasniza bt. Sulaiman
KP Pertanian : Pn. Maharizon bt. Che Seman
KP Pend. Seni Visual : Tn. Hj. Nasir b. Mohamad
KP TMK : Pn. Siti Nazatul Norashikin bt. Ali
: Pn. Norazimah bt. Ismail @ Yusof
: Pn. Rosliza bt. Ismail
: Pn. Aziaty bt. Ab. Aziz
: Pn. Rohaidayu bt. Zulkifile

40

2.0 JAWATANKUASA BIDANG DAN PANITIA MATAPELAJARAN
2.1 BIDANG BAHASA

Guru Kanan : YBhg. Dato’ Ang John Sun (GKB) Panitia Bahasa Arab
Panitia Bahasa Melayu : En. Yusoff b. Kassim Ketua Panitia : Tn. Hj. Nasir b. Mohamad
Ketua Panitia : Pn. Hjh. Salwati bt. Mat Junoh Setiausaha : Pn. Siti Meriamni bt. Ismail
Setiausaha : Pn. Nur Diyana bt. Sumardi
Panitia Kesusasteraan Melayu
Panitia Bahasa Inggeris Ketua Panitia / SU : Tn. Hj. Arif b. Ab. Rahman
Ketua Panitia
Setiausaha : Pn. Nurul Ain bt. Daud

2.2 BIDANG SAINS MATEMATIK
Guru Kanan : En. Azizi b. Wahab (GKSM)
Panitia Sains Panitia Biologi
Ketua Panitia : Pn. Norizan bt. Wahab Ketua Panitia/SU : Cik Noor Suhaifah bt. Yusoff
Setiausaha : Pn. Hjh. Zety Amillza bt. Harun Panitia Matematik
Panitia Fizik
Ketua Panitia/SU : En. Azman b. Mohd Ghani Ketua Panitia : Pn. Azliza bt. Azib
Panitia Kimia Setiausaha : Pn. Sofiah bt Zakaria
: En. Mohd. Adhha b. Husain Panitia Matematik Tambahan
Ketua Panitia : Pn. Nor Farhanalkhalidah
Setiausaha Ketua Panitia : Pn. Siti Khadijah bt. Saleh
Setiausaha : Pn. Azliza bt. Azib

bt. Mohd Salleh
2.3 BIDANG SAINS SOSIAL
Guru Kanan : Pn. Che Jah bt. Che Mat(GKSS)
Panitia Sejarah

Ketua Panitia : En. Mohd. Bustaman b M.Jusoh Panitia Pendidikan Seni Visual
Setiausaha : Pn. Zuriati b. Zahari
Ketua Panitia : Pn. Aziaty bt. Ab. Aziz
Panitia Geografi Setiausaha : En. Mohd. Rashid b. Zakaria
Ketua Panitia : En. Nik Abdullah b. Nik Man
Setiausaha : En. Din b. Mahmood Panitia Pendidikan Jasmani & Kesihatan
Ketua Panitia : Pn. Siti Nazatul Norashikin bt Ali
Panitia Tasawwur Islam Setiausaha : En. Mohd. Rofidi b. Mat Nawi
Ketua Panitia : Tn. Hj. Rahimi b. Mat Daud
Setiausaha : Pn. Rodziah bt. Hassan Panitia Pendidikan SIvik & Kewarganegaraan
Ketua Panitia : Pn. Norazimah bt. Ismail
Panitia Pendidikan Islam
Ketua Panitia : Pn. Khalijah bt. Zulkifli Setiausaha : Pn. Hjh. Noor Salawati bt Musa

Setiausaha : Pn. Zakiah bt. Omar

2.3 BIDANG TEKNIK VOKASIONAL

Guru Kanan : En. Ahmad Shukry b. Muhammad(GKTV)
Panitia Reka Bentuk & Teknologi
Ketua Panitia : Pn. Maharizon bt. Che Seman
Setiausaha : Pn. Rohana bt. Che Rus

Panitia Sains Rumah Tangga
Ketua Panitia /SU : Pn. Hasniza bt. Sulaiman
Panitia Reka Cipta

Ketua Panitia /SU : Pn. Noraini bt. Kadir
Panitia Pertanian
Ketua Panitia /SU : Pn. Rosliza bt. Ismail
Panitia Perniagaan
Ketua Panitia /SU : Pn. Norzee Azura bt. Azhari
Panitia Teknologi Maklumat & Komunikasi

Ketua Panitia /SU : Pn. Rohaidayu bt. Zulkifile

41

3.0 JAWATANKUASA INDUK PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC)

Penasihat : Pn. Hjh. Normah bt. Salleh (Pengetua)

Pengerusi : Pn. Hjh. Maziah bt. Mohamed (PK Pentadbiran)

Setiausaha : Pn. Siti Nazatul Norashikin bt Ali

Penolong Setiausaha : Tn. Hj. Mazlan b. Mohamed Noor

Koordinator : YBhg. Dato’ Ang John Sun (GKB)

: En. Ahmad Shukry b. Muhammad (GKTV)

: En. Azizi b. Wahab (GKSM)

: Pn. Che Jah bt. Che Mat (GKSS)

Ahli Jawatankuasa : Pn. Sarimah bt Abdul Hamid (PdPc PAK21)

: Pn. Hjh Norzila bt. Harun (C&M)

: Pn. Siti Khadijah bt. Saleh (TSS)

: Pn. Nurul Ain bt Daud (TV)

: Pn. Shamsiah bt. Mohd. Nor (SV)

: Pn. Noraini bt Kadir (LW)

: En. Mohd. Izani b. Ibrahim (AD)

3.1 JAWATANKUASA PdPc PAK21

Setiausaha : Pn. Sarimah bt Abdul Hamid

Ahli Jawatankuasa : Pn. Siti Nazatul Norashikin bt Ali

3.2 JAWATANKUASA COACHING & MENTORING (C&M)

Setiausaha : Pn. Hjh. Norzila bt Harun

Ahli Jawatankuasa : Pn. Hjh. Maziah bt Mohammad (PKP)

: Tn. Hj. Izani b Jusoh (PKHEM)

: En. Nik Mohd. Suwardy b. Nik Mat (PKKO)

: Tn. Hj. Mohd Shafei b. Yaacob (PKT6)

: Dato’ Ang John Sun (GKB)

: Pn. Che Jah bt. Che Mat (GKSS)

: En. Azizi b. Wahab (GKSM)

: En. Ahmad Shukry b. Muhammad (GKTV)

3.3 JAWATANKUASA TEACHER SHARING SESSION (TSS)

Setiausaha : Pn. Siti Khadijah bt. Saleh

Ahli Jawatankuasa : Pn. Aziaty bt. Ab. Aziz

: Semua KP MP

3.4 JAWATANKUASA TEACHERS’ VOICE (TV)

Setiausaha : Pn. Nurul Ain bt. Daud

Ahli Jawatankuasa : Pn. Azliza bt. Ab. Azib

3.5 JAWATANKUASA STUDENTS’ VOICE (SV)

Setiausaha : Pn. Shamsiah bt. Mohd Noor

Ahli Jawatankuasa : Tn. Hj. Rahimi b. Mat Daud

: En. Din b. Mahmood

: Pn. Nur Diyana bt. Sumardi

: Pn. Samiah bt. Che Jaafar

: Pn. Norzee Azura bt. Azhari

: Pn. Nur Hafizah bt. Azmy

42

3.6 JAWATANKUASA LEARNING WALK (LW)
Setiausaha : Pn. Noraini bt. Kadir
Ahli Jawatankuasa : Pn. Hjh. Maziah bt Mohammad (PKP)
: Tn. Hj. Izani b. Jusoh (PKHEM)
: En. Nik Mohd. Suwardy b. Nik Mat (PKKO)
: Tn. Hj. Mohd. Shafei b Yaacob (PKT6)
: Dato’ Ang John Sun (GKB)
: Pn. Che Jah bt. Che Mat (GKSS)
: En. Ahmad Shukry b. Muhammad (GKTV)
: En. Azizi b. Wahab (GKSM)

3.7 JAWATANKUASA ANALISIS DATA (AD)
Setiausaha : En. Mohd. Izani b. Ibrahim
Ahli Jawatankuasa : Pn. Rahana bt. Mohamed
: Pn. Zainorha bt. Nor
: Pn. Hjh. Nareha bt. Abdullah
: Pn. Samiah bt. Che Jaafar (Data HEM)
: Pn. Siti Meriamni bt. Ismail (Data Kokurikulum)
: Pn. Tan Chai Lian (Data PT6)

4.0 JAWATANKUASA PROJEK KMR & AMALAN TERBAIK SEKOLAH
Pengerusi : Pn. Hjh. Normah bt. Salleh (Pengetua)
Timb.Pengerusi : Pn. Hjh. Maziah bt. Mohammad (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi Bersama : Tn. Hj. Izani b. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
: En. Nik Mohd. Suwardy b. Nik Mat (PK Kokurikulum)
: Tn. Hj. Mohd. Shafei b. Yaacob (PK Pusat Tingkatan 6)
Koordinator : En. Azizi b. Wahab (GKSM)
: Dato’ Ang John Sun (GKB)
: Pn. Che Jah bt Che Mat (GKSS)
: En. Ahmad Shukry b. Muhammad (GKTV)
Setiausaha : Pn. Rosnah bt. Hassan
Penolong Setiausaha : Pn. Siti Nazatul Norashikin bt. Ali
Ahli Jawatankuasa : Pn. Nur Hafizah bt. Azmy (Pameran / Galeri)
: Pn. Azizah bt. Ismail (Pameran/Galeri)
: Pn. Sofiah bt. Zakaria (Dokumentasi)
: Pn. Noor Wani bt. Mohamad (Dokumentasi)
: Pn. Norzee Azura bt. Azhari (Bahan Edaran)
: Pn. Norzah bt. Mohd. Daud (Bahan Edaran)
: En. Mohd. Zulkifli b. Mat Salleh (Promosi)
: Pn. Rohaidayu bt. Zulkifile (Video/Tayangan)
: En. Azmi b. Abdullah@ Ismail (Video/Tayangan)

5.0 JAWATANKUASA JADUAL WAKTU/ JADUAL GANTI
Pengerusi : Pn. Hjh. Maziah bt. Mohamed (PK Pentadbiran)
Timb.Pengerusi : Tn. Hj. Mohd. Shafei b. Yaacob (PK Pusat Tingkatan 6)
Setiausaha : En. Nik Abdullah b. Nik Man
Penolong Setiausaha : En. Mohammad Rofidi b. Mat Nawi
Ahli Jawatankuasa : Tn. Hj. Mazlan b. Mohamed Noor
: Pn. Hjh. Noor Salawati bt. Musa
: Pn. Hjh. Nareha bt Abdullah
: En. Din b. Mahmood

6.0 JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN
Pengerusi : Pn. Hjh. Normah bt. Salleh (Pengetua)
Timb.Pengerusi : Pn. Hjh. Maziah bt. Mohammad (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi Bersama : Tn. Hj. Mohd. Shafei b. Yaacob (PK Pusat Tingkatan 6)
: Tn. Hj. Izani b. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
: En. Nik Mohd. Suwardy b. Nik Mat (PK Kokurikulum)
Koordinator : En. Azizi b. Wahab (GKSM)
Penyelaras : En. Mohd Izani b. Ibrahim
Setiausaha SAPS : Pn. Hasniza bt. Sulaiman
6.1 PEPERIKSAAN AWAM
6.1.1 PEPERIKSAAN PT3 6.1.3 PEPERIKSAAN STPM
Setiausaha : Pn. Maharizon bt. Che Seman Setiausaha : En. Mohd Zulkifli b. Mat Salleh
Pen. Setiausaha : En. Mohd. Jailani b. Md. Noor PSU 1 : Cik Hjh. Rusilawani bt.
Ahli Jawatankuasa : Semua tenaga pengajar T3 Mohd. Daud (STPM P3)
6.1.2 PEPERIKSAAN SPM PSU 2 : Pn. Ku Swee Lan
Setiausaha : En. Din b. Mahmood (STPM Ulangan)
Pen. Setiausaha : Pn. Siti Khadijah bt. Saleh 6.1.4 PEPERIKSAAN MUET
Ahli Jawatankuasa : Semua tenaga pengajar T5 Setiausaha : Pn. Tan Chai Lian
Pen. Setiausaha : Pn. Nurul Atifah bt. Abdullah

43

6.2 PEPERIKSAAN DALAMAN : En. Mohd Izani b. brahim
: Cik Noor Suhaifah bt. Yusoff (Men. Atas)
Penyelaras : Pn. Hjh. Zety Amillza bt. Haron(Men. Ren)
Setiausaha I :
Setiausaha II : Pn. Rosliza bt. Ismail
Ahli Jawatankuasa : Pn. Hjh. Zakiah bt Omar
Penyelaras T1 : Pn. Maharizon bt Che Seman
Penyelaras T2 : Pn. Nor Farhanalkhalidah bt. Mohd. Salleh
Penyelaras T3 : Pn. Zainorha bt. Nor
Penyelaras T4 : Pn. Tan Chai Lian
Penyelaras T5 : Pn. Noor Wani bt. Mohamad
Penyelaras PT6R : Pn. Nur Hafizah bt. Azmy
Penyelaras PT6A : Tn. Hj. Nasir b. Mohamad
Penyelaras Permata : Pn. Hjh. Noor Salawati bt. Musa
Kelas B/Arab : Pn. Hjh. Nareha bt. Abdullah
: Pn. Hjh. Che Rugaiah bt. Che Mat
: En. Ashari b. Hussin

6.3 PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Pengerusi : Pn. Hjh. Normah bt. Salleh (Pengetua)

Timb.Pengerusi : Pn. Hjh. Maziah bt. Mohammad (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi Bersama : Tn. Hj. Mohd. Shafei b. Yaacob (PK Pusat Tingkatan 6)

: Tn. Hj. Izani b. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)

: En. Nik Mohd. Suwardy b. Nik Mat (PK Kokurikulum)

Koordinator : En. Azizi b. Wahab (GKSM)

: YBhg. Dato’ Ang John Sun (GKB)

: Pn. Che Jah bt. Che Mat (GKSS)

: En. Ahmad Shukry b. Muhammad (GKTV)

Setiausaha : Pn. Hjh. Zety Amillza bt. Harun

PSU I : En. Din b. Mahmood

PSU II : Pn. Maharizon bt. Che Seman

Ahli Jawatankuasa : Pn. Noraini Hamzan bt. Hassan (K/Pentaksir BM Ting 4 & 5)

: Pn. Nur Diyana bt. Sumardi (K/Pentaksir BI Ting 4 & 5)

: Pn. Norizan bt. Wahab (PEKA Sains Ting 4 & 5)

: Pn. Khalijah bt Zulkifli ( PBS PAI)

: En. Nik Abdullah b. Nik Man (KPMP Geo PT3)

: Tn. Hj. Arif b. Ab. Rahman (KPMP Sej PT3)

: Pn. Aziaty bt. Ab. Aziz (Pentaksir SV SPM)

: Pn. Noraini bt. Kadir (Pentaksir K/K RC SPM)

: Pn. Hasniza bt. Sulaiman (Pentaksir K/K SRT SPM)

: Pn. Rosliza bt. Ismail (Pentaksir K/K SPN SPM)

: Pn. Norzee Azura bt. Azhari ((Pentaksir K/K PERNIAGAAN SPM)

: Pn. Nur Farhanalkhalidah bt. Mohd. Salleh (PEKA Kimia)

: Cik Noor Suhaifah bt. Yusoff (PEKA Bio)

: En. Azman b. Mohd. Ghani (PEKA Fizik)

: Pn. Hjh. Rohaizah bt. Ab. Ghani (Psikometrik)

: Pn. Hjh. Nareha bt. Abdullah (PAJSK)

: Pn. Siti Nazatul Norashikin bt. Ali (SEGAK)

: Semua tenaga pengajar Tingkatan 1, 2 dan 3

44

7.0 JAWATANKUASA KECEMERLANGAN PRESTASI
7.1 JAWATANKUASA KECEMERLANGAN PT3

Pengerusi : Pn. Hjh. Normah bt. Salleh (Pengetua)
Timb.Pengerusi : Pn. Hjh. Maziah bt. Mohammad (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi Bersama : Tn. Hj. Mohd. Shafei b. Yaacob (PK Pusat Tingkatan 6)
: Tn. Hj. Izani b. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)

: En. Nik Mohd. Suwardy b. Nik Mat (PK Kokurikulum)

Koordinator : YBhg. Dato’ Ang John Sun (GKB)
: En. Ahmad Shukry b. Muhammad (GKTV)
Setiausaha : Pn. Hjh. Nareha bt. Abdullah
Penolong Setiausaha I : Pn. Hjh. Zakiah bt. Omar
Penolong Setiausaha II : Pn. Rosliza bt. Ismail
Ahli Jawatankuasa : En. Mohd. Jailani b. Mohd Noor (Pep/Solat Hajat)
: Pn. Sarimah bt. Abdul Hamid (Pep/Headcount)

: Tn. Hj. Nasir b. Mohamad (Solat Hajat / Doa )

: Pn. Hjh. Rohaizah bt. Ab Ghani (Kaunselor )

: Tn. Hj. Arif b. Abd. Rahman (Disiplin/Ponteng )
: Pn. Hjh. Salwati bt. Mat Junoh (Kelas Stayback )
: Pn. Intan Asliza bt. Ariffin (Kelas Elit )
: Pn. Hjh. Che Eshah bt. Ibrahim (Kelas Sabtu )

: Pn. Maharizon bt Che Seman (Kelas Tambahan Cuti )
: Semua Tenaga Pengajar Tingkatan 1, 2 dan 3
7.2 JAWATANKUASA KECEMERLANGAN SPM

Pengerusi : Pn. Hjh. Normah bt. Salleh (Pengetua)

Timb.Pengerusi : Pn. Hjh. Maziah bt. Mohammad (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi Bersama : Tn. Hj. Mohd. Shafei b. Yaacob (PK Pusat Tingkatan 6)
: Tn. Hj. Izani b. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
: En. Nik Mohd. Suwardy b. Nik Mat (PK Kokurikulum)

Koordinator : En. Azizi b. Wahab (GKSM)
: Pn. Che Jah bt. Che Mat (GKSS)
Setiausaha : Pn. Zainorha bt. Nor
Penolong Setiausaha : Pn. Nor Farhanalkhalidah bt. Mohd. Salleh
Ahli Jawatankuasa : Pn. Shakira bt. Hussain (Kaunselor)

: Tn. Hj. Arif b. Abdul Rahman (Disiplin/Ponteng)
: Tn. Hj. Rahimi b. Mat Daud (Solat Hajat / Doa)
: En. Mohd. Adhha b. Hussain (Kelas Elit )

: Pn. Nor Farhanalkhalidah bt. Mohd. Salleh (Kelas Elit )
: En. Mohd. Izani b. Ibrahim (Kelas Malam )
: Pn. Sofiah bt. Zakaria (Kelas Sabtu )
: Pn. Zainorha bt. Nor (Program Kilat )
: Pn. Hjh. Hasimah bt. Mohd. Salleh (Kelas Stayback )
: Pn. Khalijah bt. Zulkifli (Kelas Tambahan Cuti)

: Semua Tenaga Pengajar Tingkatan 4 dan 5
7.3 JAWATANKUASA KECEMERLANGAN STPM
Pengerusi : Pn. Hjh. Normah bt. Salleh (Pengetua)

Timb.Pengerusi : Tn. Hj. Mohd. Shafei b. Yaacob (PK Pusat Tingkatan 6)
Naib Pengerusi Bersama : Pn. Hjh. Maziah bt. Mohammad (PK Pentadbiran)
: Tn. Hj. Izani b. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
: En. Nik Mohd. Suwardy b. Nik Mat (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Analiza bt. Ibrahim
Penolong Setiausaha : Pn. Mazwin bt. Husain

Ahli Jawatankuasa : Pn. Ku Swee Lan (Kelas Bimbingan Sabtu)
: Pn. Noor Wani bt Mohamed (Alumni)
: Pn. Azizah bt. Ismail (Ceramah Teknik Menjawab)
: Pn. Norzah bt Mohd. Daud(Restu Ilmu)
: Tn. Hj. Mazlan b. Mohamed Noor(Solat Dhuha/Perdana/Bacaan Yassin)
: En. Mohd. Zulkifli b. Mat Salleh(Qiamullai)

45

8.0 JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER DATO’ HJ. AB AZIZ ABDULLAH
Pengerusi : Pn. Hjh. Normah bt. Salleh (Pengetua)
Timb.Pengerusi : Pn. Hjh. Maziah bt. Mohammad (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi Bersama : Tn. Hj. Izani b. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
: En. Nik Mohd. Suwardy b. Nik Mat (PK Kokurikulum)
: Tn. Hj. Mohd. Shafei b. Yaacob (PK Pusat Tingkatan 6)

Koordinator : En. Azizi b. Wahab (GKSM)
: YBhg. Dato’ Ang John Sun (GKB)
: Pn. Che Jah bt. Che Mat (GKSS)
: En. Ahmad Shukry b. Muhammad (GKTV)
Setiausaha : Pn. Syawallina bt Ismail (GPM)
Penolong Setiausaha : Pn. Nurdiyana bt. Sumardi

Ahli Jawatankuasa : YM Tn. Hj. Tuan Zailani b. Tuan Man (Kaunselor)
: Pn. Hjh Rohaizah bt. Ab Ghani (Kaunselor)
: En. Mohamad b. Donik (NYDP PIBG)

: Pn. Noor Wani bt. Mohamed (ALUMNI)

: Semua Ketua Panitia mata pelajaran
8.1 JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER (PSS)

Setiausaha : Pn. Syawallina bt Ismail (GPM)
Pen. Setiausaha : Pn. Nurdiyana bt. Sumardi

Ahli Jawatankuasa : Pn. Hjh. Noor Salawati bt Musa (Perpustakaan )
: Pn. Norzee Azura bt. Azhari (APD/BBM )
: Pn. Rohaidayu bt. Zulkifile (ICT )
: Pn. Hjh. Che Eshah bt. Ibrahim (Intervensi )

: Pn. Hjh. Che Rugaiah bt. Che Mat (ADD )
: Pn. Rosnah bt. Hassan (Perpustakaan An-Naim )

: Pn. Hjh. Salwati bt. Mat Junoh (NILAM )
: Pn. Nur Hidayah bt. Mohd. Zain (Bilik Darjah Abad ke-21)
: Pn. Analiza bt Ibrahim (Bilik Darjah Abad ke-21(PPU))
: Pn. Zainorha bt. Nor (Bilik Wawasan )
: Pn. Zuriati bt. Zahari (SPBT )
: Pn. Hjh. Hasimah bt Mohd Salleh (Musalla Al-Hidayah )

: Pn. Noraini Hamzan bt. Hassan (MBMMBI )
: Pn. Siti Meriamni bt. Ismail (Taman Sumber )

8.2 JAWATANKUASA RANGKAIAN PUSAT SUMBER (PSS)

8.2.1 PERPUSTAKAAN : Pn. Hjh. Noor Salawati bt. Musa
Setiausaha
Ahli Jawatankuasa : Pn. Noraini bt. Kadir
: Pn. Nor Farhanalkhalidah bt. Mohd. Salleh
: Pn. Nur Hidayah bt. Mohd Zain
: Tn. Hj. Nasir b. Mohamad

: En. Nik Abdullah b. Nik Man
: Pn. Aziaty bt. Ab. Aziz
8.2.2 APD / BBM
Setiausaha : Pn. Norzee Azura bt. Azhari

Ahli Jawatankuasa : Pn. Rohana bt. Che Rus
: Pn. Sarimah bt. Abdul Hamid
: Pn. Rodziah bt. Hassan
: Pn. Sofiah bt. Zakaria
8.2.3 PERPUSTAKAAN AN-NAIM

Setiausaha : Pn. Rosnah bt. Hassan
Ahli Jawatankuasa : Pn. Tan Chai Lian
: Pn. Analiza bt. Ibrahim
: Pn. Noor Wani bt. Mohamad

46

8.2.4 NILAM : YB Dato’ Ang John Sun (GKB)
Penyelia : Pn. Syawallina bt. Ismail
GPM : Pn. Hjh. Salwati bt. Mat Junoh
Setiausaha : Pn. Norhayati bt. Omar
Penolong Setiausaha : Pn. Nur Hidayah bt. Mohd. Zain (Penyelaras NILAM T1 )
Ahli Jawatankuasa : Pn. Hjh. Noor Salawati bt. Musa (Penyelaras NILAM T2 )
: Pn. Hjh. Salwati bt. Mat Junoh (Penyelaras NILAM T3 )
8.2.5 BILIK WAWASAN : Pn. Norhayati bt. Omar (Penyelaras NILAM T4 )
Pengerusi : Pn. Zainorha bt. Nor (Penyelaras NILAM T5 )
Setiausaha : Semua Guru B.Melayu, B.Inggeris & B. Arab
Ahli Jawatankuasa
: Pn. Hjh. Maziah bt Mohammad (PKP)
8.2.6 MAKMAL SAINS : Pn. Norazimah bt. Ismail @ Yusof
Pengerusi : Pn. Rosliza bt. Ismail
Setiausaha : Pn. Noor Wani bt. Mohamad
Ahli Jawatankuasa : Tn. Hj. Nasir b. Mohamad
8.2.7 STUDIO MASAKAN : En. Ashari b. Hussin
Pengerusi
Setiausaha : En. Azizi b. Wahab (GKSM)
Ahli Jawatankuasa : Pn. Norizan bt. Wahab
8.2.8 STUDIO JAHITAN : Semua guru Panitia Sains
Pengerusi
Setiausaha Pembantu Makmal
Ahli Jawatankuasa
8.2.9 STUDIO KHB : En. Ahmad Shukry b. Muhammad (GKTV)
Pengerusi : Pn. Hasniza bt Sulaiman
Setiausaha : Semua guru MP KHB
Ahli Jawatankuasa
8.2.10 STUDIO SPN : En. Ahmad Shukry b. Muhammad (GKTV)
Pengerusi : Pn. Hasniza bt. Sulaiman
Setiausaha : Semua guru MP KHB
Ahli Jawatankuasa
8.2.11 BILIK OPERASI SPBT : En. Ahmad Shukry b. Muhammad (GKTV)
Pengerusi : Pn. Maharizon bt. Che Seman
Setiausaha : Semua guru MP KHB
Ahli Jawatankuasa
: En. Ahmad Shukry b. Muhammad (GKTV)
8.2.12 BILIK MBMMBI : Pn. Rosliza bt. Ismail
Pengerusi : Semua guru MP KHB
Setiausaha
Ahli Jawatankuasa : Tn. Hj. Izani b. Jusoh (PKHEM)
: Pn. Zuriati bt. Zahari
: Pn. Hjh Salwati bt. Mat Junoh
: En. Mohd Rofidi b. Mat Nawi

: YBhg. Dato’ Ang John Sun (GKB)
: Pn. Noraini Hamzan bt. Hassan
: Pn. Hjh. Che Eshah bt. Ibrahim
: Pn. Nurul Ain bt. Daud
: Pn. Hjh Che Rugaiah bt. Che Mat

47

8.2.13 BILIK PENDIDIKAN SENI : Pn. Che Jah bt Che Mat (GKSS)
Pengerusi : Pn. Aziaty bt Ab. Aziz
Setiausaha : Semua guru MP Pendidikan Seni
Ahli Jawatankuasa

8.2.14 BILIK REKACIPTA : En. Ahmad Shukry b. Muhammad (GKTV)
Pengerusi : Pn. Noraini bt. Kadir
Setiausaha : Semua guru MP Rekacipta

Ahli Jawatankuasa

8.2.15 BILIK KESIHATAN : Tn. Hj. Izani b. Jusoh (PKHEM)
Pengerusi : Pn. Nurul Ain bt. Daud
Setiausaha : Pn. Siti Khadijah bt Saleh
Ahli Jawatankuasa

8.2.16 BILIK KAUNSELING : Tn. Hj. Izani b. Jusoh (PKHEM)
: Pn. Hjh. Rohaizah bt Abd. Ghani
Pengerusi : Semua guru Bimb. & Kaunseling
Setiausaha
Ahli Jawatankuasa

8.2.17 BILIK DISIPLIN : Tn. Hj. Izani b. Jusoh (PKHEM)
Pengerusi : Cik Noor Suhaifah bt Yusoff
Setiausaha : Semua Guru AJK Disiplin
Ahli Jawatankuasa

8.2.18 MAKMAL KOMPUTER : En. Azizi b Wahab (GKSM)
Pengerusi : Pn. Rohaidayu bt Zulkifile
Setiausaha : Pn. Sarimah bt Abdul Hamid
Ahli Jawatankuasa

8.2.19 BILIK PENILAIAN & PEPERIKSAAN
Pengerusi : Pn. Hjh. Maziah bt Mohammad (PKP)

Setiausaha : Pn. Hjh. Zety Amillza bt. Haron

Ahli Jawatankuasa : En. Mohd Izani b. Ibrahim

: En. Mohd Jailani b. Mohd Noor
: Pn. Siti Meriamni bt. Ismail

8.2.20 BILIK KK : Pn. Hjh. Maziah bt. Mohammad (PKP)
Pengerusi : Pn. Ku Swee Lan
Setiausaha : Pn. Shamsiah bt. Mohd Noor
Ahli Jawatankuasa

8.2.21 BILIK ASPIRASI TS25 : Pn. Hjh. Maziah bt. Mohammad (PKP)
Pengerusi : Pn. Siti Nazatul Norashikin bt. Ali
Setiausaha : Pn. Norzah bt. Mohd Daud
Penolong Setiausaha

48

9.0 PROGRAM MBMMBI : Pn. Hjh. Normah bt. Salleh (Pengetua)
Penasihat : YB Dato’ Ang John Sun (GKB)
Pengerusi : En. Yusoff b. Kassim (KP BM)
Setiausaha : Pn. Nur Diyana bt. Sumardi (KP BI)
Penolong. Setiausaha : Semua Guru B.Melayu & B.Inggeris
Ahli Jawatankuasa

10.0 KELAS PERMATA / DLP POGRAMME

Pengerusi : Pn. Hjh. Normah bt. Salleh (Pengetua)

Timb.Pengerusi : Pn. Hjh. Maziah bt. Mohammad (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi Bersama : Tn. Hj. Mohd. Shafei b. Yaacob (PK Pusat Tingkatan 6)

: Tn. Hj. Izani b. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)

: En. Nik Mohd. Suwardy b. Nik Mat (PK Kokurikulum)

Koordinator : YBhg. Dato’ Ang John Sun (GKB)

Setiausaha : Pn. Nur Hafizah bt. Azmy

Penolong Setiausaha : Pn. Hjh. Norzila bt. Harun

Bendahari : Tn. Hj. Nasir b. Mohamad

Ahli Jawatankuasa : Guru Matapelajaran kelas Permata

11.0 PROGRAM INTERVENSI : Pn. Hjh. Normah bt. Salleh (Pengetua)
Penasihat : YB Dato’ Ang John Sun (GKB)
Pengerusi : Pn. Hjh. Che Eshah bt. Ibrahim
Penyelaras : Tenaga Pengajar B. Melayu Ting.1 & 2
Ahli Jawatankuasa : Tenaga Pengajar B. Inggeris Ting.1 & 2
: Tenaga Pengajar Matematik Ting.1 & 2

49


Click to View FlipBook Version