The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by MAZIAH MZAIN, 2019-12-25 02:14:54

MAKLUM BALAS MESYUARAT KURIKULUM BIL. 4/2019

2019_MAKLUM BALAS KURIKULUM BIL 4 2019

SPSK PK 07/3

BORANG MAKLUM BALAS MESYUARAT

SMK TINGGI KLANG

PERKARA : MAKLUM BALAS MINIT MESYUARAT JK KURIKULUM BIL 4/ 2019

TARIKH : 17 OKTOBER 2019

TEMPAT : BALAI WARISAN, SMK TINGGI KLANG

M/S PARA PERKARA UNIT/ PANITIA TINDAKAN/ PERKEMBANGAN/ ULASAN

3 4.1.2 Analisis Program Peningkatan Prestasi Tingkatan 3 Ketua Panitia Semua Ketua Panitia dan Penyelaras telah

Pengerusi meminta semua Ketua Panitia untuk segera dan maklum dan akan menyiapkan analisis post

menyiapkan analisis post mortem Program Peningkatan Prestasi Penyelaras mortem Program Peningkatan Prestasi Tingkatan

Tingkatan Tiga (PPPT3) bersama kuadran penyelesaian masalah Panitia Tiga (PPPT3) bersama kuadran penyelesaian

untuk mengenalpasti kelemahan dan kekuatan selewat-lewatnya masalah untuk mengenalpasti kelemahan dan

pada 31 Oktober 2019 kekuatan selewat-lewatnya pada 31 Oktober

2019 dan dihantar ke pejabat dalam folder

serahan bahan.

5 4.2.2 Analisis Peperiksaan Percubaan SPM 2019 Ketua Panitia Semua Ketua Panitia dan Penyelaras telah

Pengerusi menyatakan pencapaian Percubaan SPM dan maklum dan akan menyiapkan analisis post

menunjukkan GPS peperiksaan percubaan SPM ialah 6.67 Penyelaras mortem percubaan SPM 2019 bersama kuadran

berbanding ETR 5.39 manakala dari segi peratus lulus ialah Panitia penyelesaian masalah selewat-lewatnya pada 31

53.30% berbanding ETR 88.20%. Pengerusi memaklumkan Oktober 2019 dan dihantar di pejabat dalam

bahawa pencapaian tahun 2018 adalah lebih baik berbanding folder serahan bahan.

tahun 2019. Oleh itu, Pengerusi meminta semua guru untuk

merancang rawatan yang lebih berkesan sementara masa masih

ada. Pengerusi juga meminta semua Ketua Panitia/ Penyelaras

untuk menyiapkan post mortem percubaan SPM bersama

kuadran penyelesaian masalah selewat-lewatnya pada 31

Oktober 2019.

SPSK PK 07/3

BORANG MAKLUM BALAS MESYUARAT

6 4.4.1 Gerak Kilat Ketua Panitia/ Semua Ketua Panitia/ Penyelaras telah

Pengerusi memaklumkan Gerak Kilat telah dilaksanakan pada 18 Penyelaras menghantar markah gerak kilat pada 26

Ogos hingga 20 September 2019 yang lalu. Markah Gerak Kilat Panitia September 2019 (Khamis) di Bilik Dahlia dan

perlu dihantar kepada Ketua Panitia/ Penyelaras. Seterusnya dimasukkan ke dalam folder mengikut bidang

Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP) masing-masing akan masing-masing. Analisis oleh GKMP telah siap

melengkapkan analisis. dilaksanakan pada 27 September 2019 (Jumaat)

8 4.7.2 Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dan PBD Ketua Panitia En Khairulsyapawi selaku Ketua Panitia PJPK

Pengerusi juga meminta Ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan PJPK telah siap mengurus dan menyimpan data dalam

Pendidikan Kesihatan (PJPK) memastikan aktiviti dan markah folder SEGAK pada 26 September 2019 dan

SEGAK mematuhi tempoh yang ditetapkan oleh PPD Klang. folder tersebut disimpan di dalam Bilik PJPK.

Difahamkan folder baharu untuk tujuan menyimpan data ini

telahpun diuruskan oleh En Khairulsyapawi dengan sangat baik.

8 4.7.3 Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dan PBD Guru Semua Guru Bimbingan dan Kaunseling telah
Pengerusi mengingatkan Guru Bimbingan & Kaunseling (GBK) Bimbingan selesai 100% melengkapkan folder Pentaksiran
supaya melengkapkan folder Pentaksiran Psikometrik selain Psikometrik dan mengisi data dalam sistem atas
urusan mengisi data dalam sistem atas talian. Sekiranya ada dan talian mengikut tarikh yang telah ditetapkan oleh
pemantauan semua fail telah lengkap. Kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia.

9 4.9.3 Pelan Strategik 2019 & 2020 Ketua Panitia/ Semua Ketua Panitia/ Penyelaras Panitia telah

Pengerusi juga meminta Ketua Panitia/ Penyelaras untuk Penyelaras maklum dan mula menyediakan Pelan Strategik

menambah program Highly Immersive Programme (HIP) dalam Panitia 2020 dan menambah program Highly Immersive

Pelan Strategik 2020 dan hendaklah menghantarnya sebelum 22 Programme (HIP) dan menghantarnya sebelum

November 2019. 22 November 2019 di dalam folder Pelan

Strategik mengikut bidang masing-masing di Bilik

Dahlia.

SPSK PK 07/3

BORANG MAKLUM BALAS MESYUARAT

9-10 4.10.1 Kajian Tindakan Penyelaras Seramai 5/15 orang guru telah berjaya

Pengerusi meminta semua guru yang terlibat dengan Kajian Kajian menghantar Laporan Kajian Tindakan kepada

Tindakan hendaklah menghantar Laporan Kajian kepada Tindakan dan Penolong Kanan Pentadbiran, Pn. Hajah Umi

Penyelaras Kajian Tindakan, En. Md Yusri bin Ahjam atau Guru Kalsom binti Mohd Wahi untuk dihantar ke PPD

Penolong Kanan Pentadbiran, Pn. Hajah Umi Kalsom binti Mohd berkenaan Klang :

Wahi selewat-lewatnya pada 31 Oktober 2019. Terdapat 15 1. En. Norizwan bin Anuar
orang guru yang terlibat. 2. Md Yusri bin Ahjam

3. Pn. Hanafisah binti Ahmad

4. Pn. Zaleha binti Ismail

5. En. Aidi Jonli Bin Saion

Penilaian Kajian Tindakan oleh PPD Klang
bersama Jurulatih Utama (yang dilantik) akan
dijalankan pada 17 November 2019 ini nanti.

11 4.12.2 PCG dan ABM Ketua Panitia/ Semua Ketua Panitia/ Penyelaras Panitia telah

Pengerusi meminta semua Ketua Panitia/ Penyelaras Penyelaras maklum dan mula menyiapkan Anggaran Belanja

menyerahkan Anggaran Belanja Mengurus (ABM) untuk tahun Mengurus (ABM) 2020 dan menghantarnya

2020 dan dimasukkan dalam folder serahan di pejabat selewat- selewat-lewatnya pada 31 Oktober 2019 di dalam

lewatnya pada 31 Oktober 2019. folder serahan di pejabat.

12 5.3.1 Post Mortem PT3 2019 Ketua Panitia/ Semua Ketua Panitia/ Penyelaras telah maklum

Pengerusi meminta semua Ketua Panitia/ Penyelaras supaya Penyelaras untuk hadir pada 12 Disember 2019 semasa

hadir pada 12 Disember 2019 semasa keputusan PT3 keputusan PT3 diumumkan dan akan terus

diumumkan dan terus buat analisis, post mortem serta kuadran membuat analisis, post mortem serta kuadran

penyelesaian masalah. penyelesaian masalah.

Urus Setia Mesyuarat : SPSK PK 07/3
Jawatankuasa Kurikulum Sekolah : Cik Maziah binti Mohd Zain
SMK Tinggi Klang BORANG MAKLUM BALAS MESYUARAT
Disahkan oleh:
Tarikh : 31 OKTOBER 2019
Disahkan oleh:

Tarikh :T3a1rikOh:K2T4OOBkEtoRbe2r019
2019


Click to View FlipBook Version