The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by e_ieda81, 2021-02-21 22:33:29

SENARAI SEMAK PERLABELAN AMB/AMS

SENARAI SEMAK PERLABELAN AMB/AMS

Nama Syarikat SENARAI SEMAK PELABELAN AMB/AMS
Nama Produk
: ………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………….. Tarikh : ………………………….

Bil Perkara Rujukan Peraturan Keterangan √/X Catatan

1. Bahasa Per 10 (a) - Bahasa Label bagi setiap produk yang disedia,
dikeluar atau dibungkus di Malaysia
perlu ditulis dalam Bahasa Malaysia.

Label bagi produk yang diimport perlu

ditulis dalam Bahasa Malaysia atau

Bahasa Inggeris

2. Nama sebutan Sek. 16 – Pelabelan Palsu i. Perlu ditulis:

sebenar. Per. 12 (2) – Jelas dari segi ketinggian,  “Air Minuman” atau

keutamaan visual dan kedudukan supaya “Air Minuman Berkarbon” atau

mudah kelihatan berbanding perkara lain  “Air Mineral Semulajadi” dan “Air

Per. 11 (1) a – Nama sebutan sebenar Mineral Semulajadi Berkarbonat”

Saiz, kedudukan Per. 360 B (4) (a) - penghurufan sama ≥ 12 ii. Saiz huruf ≥ 12 poin

dan warna huruf- poin untuk AMB

huruf. Per. 360 A(11) (a) – penghurufan sama ≥

12 poin untuk AMS

3. Jenis Punca Air Per. 360B (4) (c) i. Perlu ditulis:
a. “Jenis Punca Air : Bekalan Air Paip
Per. 360A(11) (e)
Per. 12 (3) – penghurufan ≥ 10 poin Yang Dirawat (Syarikat yang
bekalkan air paip)” atau
Mesyuarat JKTAM b.“Jenis Punca Air : Air Bawah
Tanah”

ii. Saiz huruf ≥ 10 poin

4. Lokasi Punca Per. 360A(11) (e) i. Nyatakan lokasi punca air tersebut
(AMS sahaja) Per. 12 (3) – penghurufan ≥ 10 poin ii. Ditulis dengan saiz huruf ≥ 10 poin.

5. Isipadu Minimum Per.11 (1) (i) i. Perlu ditulis:
Per. 13 (3) – ketinggian penghurufan a. “Isipadu minimum: XXX ml atau
Per. 12 (3) – penghurufan ≥ 10 poin b. Isipadu minima XXX ml”

ii. Ketinggian penghurufan hendaklah
sama dan saiz huruf ≥ 10 poin

6. Pengeluar/ Syarat pemegang lesen i. Nama & alamat pengeluar lengkap.
Dikilang oleh Mesyuarat JKTAM ii. Saiz huruf ≥ 6 poin

7. Pengedar/Diedar Syarat pemegang lesen i. Nama & alamat pengedar lengkap.
oleh Mesyuarat JKTAM ii. Saiz huruf ≥ 6 poin

8. Diimport oleh Per.11 (1)(j) i. Nama & alamat pengimport lengkap.
ii. Saiz huruf ≥ 6 poin
(Produk import Syarat pemegang lesen
i. Perlu ditulis:
sahaja) Mesyuarat JKTAM “Punca diluluskan oleh Kementerian
Kesihatan Malaysia” dan/atau
9. Perkataan “Punca Syarat Pemegang Lesen terjemahannya pada label
ii. Saiz huruf ≥ 6 poin
diluluskan oleh

Kementerian Mesyuarat JKTAM

Kesihatan
Malaysia”

10. No. Kelulusan Syarat Pemegang Lesen i. Perlu ditulis:
Mesyuarat JKTAM “No. Kelulusan : KKM 163 XXXX”

ii. Saiz huruf ≥ 6 poin

11. Perkataan Syarat Pemegang Lesen i. Perlu menyatakan nama negara asal
pengeluar : “Buatan xxxx”
“Buatan Malaysia”
ii. Saiz huruf ≥ 6 poin
atau negara asal Mesyuarat JKTAM

pengeluar

12. Kenyataan lain Per. 18 (1A) – perkataan yang menyatakan Pernyataan yang tidak dibenarkan:
pada label Tuntutan kesihatan (health claim),
penggredan, kualiti, kelebihan atau yang kelebihan air, high quality, energized,
super oxygenated, super oxygen
sama maksud enriched, strict controls guarantee a
Per. 18(2) – perkataan “tulen” continuously quality, strictly
Per. 18(3) – perkataan “campur sebatian”. controlled, fountain of health, pure,
“berubat”, “tonik” atau “kesihatan” cool, fresh, refresh, clean, healthy
dan lain-lain seumpamanya.

Pindaan 08.09.2017

SENARAI SEMAK PELABELAN AMB/AMS

Bil Perkara Rujukan Peraturan Keterangan √/X Catatan

13. Logo Per 18 (1A) – penggredan hendaklah Setiap logo hendaklah disertakan

menepati kehendak-kehendak pihak dengan salinan sijil asal yang masih sah

berkuasa berkenaan laku atau surat sokongan daripada

agensi berkaitan seperti:

Buatan Malaysia, MeSTI, GMP,

HACCP, ISO, Halal, ABWA, MBWA,

Member of Water Quality,

Superbrand, PERDASAMA, PPIM,

14. Kandungan Per. 360A (11) (b) – TDS (mg/l) Muslim Product, ®, ™, ©
i. Senarai mineral & amaun kandungan

Mineral Per . 360A (11) (c) - Kandungan Mineral mineral mestilah dalam unit mg/l.

(mg/l) ii. Perlu sertakan salinan keputusan
analisa (COA) kandungan mineral.
Per. 360A (11) (d) – pH
Per.360B(4) (b) – tambahan mineral (mg/l) iii. Nilai bacaan mineral dan pH

hendaklah sama pada label & COA.

iv. Saiz huruf ≥ 4 poin

v. Bagi AMB, jika terdapat penambahan

mineral dalam AMB tersebut.

15. Ilustrasi pada Mesyuarat JKTAM – 2002, 2015 Produk AMB/AMS tidak boleh

label Jawatankuasa Khidmat Nasihat Pelabelan memaparkan ilustrasi yang

Makanan. mengelirukan sekiranya sumber

- Dokumen / minit mesyuarat telah AMS/AMB bukan berpunca daripada

dihantar ke Arkib Negara illustrasi tersebut seperti gunung,

gunung bersalji, salji, air terjun, air laut,

pantai, pulau, ombak, sungai, tasik,

piramid di padang pasir dll.

16 Isu keagamaan Mesyuarat bersama JAKIM 2012 Perkara yang dilarang diletakkan pada

(jika berkaitan Mesyuarat JKTAM 2015 jenama/label produk makanan adalah

sahaja) seperti nama-nama Allah, ayat Al-

Quran(ruqyah), hadis, maksud hadis,

nama kitab-kitab suci.

17 Isu-isu lain Mesyuarat JKTAM 2015 Perlu dapatkan kebenaran bertulis

berkenaan - Nama jenama berunsurkan keagamaan daripada Bahagian Perancangan dan

keagamaan (jika - Simbol keagamaan seperti masjid, bulan Penyelidikan, JAKIM (bagi pemegang

berkaitan sahaja) sabit, gambar orang seperti berdoa, sijil halal JAKIM)

menadah tangan, dll Perlu dapatkan kebenaran bertulis

daripada Bahagian Penguatkuasaan,

KPDNKK (bagi syarikat yang tiada

pensijilan halal)

18 Buatan Mesyuarat JKTAM 2015 Pemilik syarikat hendaklah beragama

Muslim(jika Islam.

berkaitan sahaja)

19 Buatan Mesyuarat JKTAM 2015 Pemilik syarikat hendaklah bumiputera.

Bumiputera atau

100% Produk

Bumiputera (jika

berkaitan sahaja)

20 Penyataan Mesyuarat JKTAM 2015 Penyataan konsep penjualan bagi

konsep penjualan tujuan kebajikan seperti seperti
bagi tujuan ‘Membeli Sambil Menderma’, ‘Jualan

kebajikan (jika Amal untuk Anak-Anak Yatim, Fakir
berkaitan sahaja) Miskin, dan Warga Emas’, ‘5 sen
Disumbangkan ke Gaza, Palestin’ dll.

21. Skala artwork Saiz ukuran label dinyatakan di artwork.

label Saiz artwork selari dengan ukuran label

22. Lain-lain

Diproses oleh : ………………………………… Disahkan oleh: …….…………………………..
Processed by Verified by

Pindaan 08.09.2017


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Company Profile Pandu Raya Internusa
Next Book
BUKU TEKS PI T5 KSSM