The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nagylol123, 2020-11-30 15:32:25

Nemzeti Nyomozó Iroda kézikönyv

Nemzeti Nyomozó Iroda kézikönyv.

NEMZETI NYOMOZÓ IRODA
AKADÉMIÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Írta: saca, bodo
2020.11.30

T​ artalomjegyzék

1. NEMZETI NYOMOZÓ IRODA, LEÍRÁS

A SZERVEZET LÉTREJÖTTE
A SZERVEZET FELADATKÖRE
TERÜLETEK AMELYEKRE ÉRVÉNYBEN LÉVŐ NYOMOZATI AKTA KITERJED

2. A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ RENDELETEK

1. § (1) AZ ÁLTALÁNOS RENDŐRSÉGI FELADATOK
2. § (1) A RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HATÁSKÖRE A NYOMOZÁSOKKAL
KAPCSOLATBAN
3. § (1) A NYOMOZÁS LEFOLYTATÁSA
4. § (1) A NYOMOZÓ HATÓSÁG A HATÁSKÖRÉNEK VIZSGÁLATA

3. KÓDOK, A KOMMUNIKÁCIÓ ESZKÖZEI

TÍZES KÓDOK
TIZENEGYES KÓDOK
ESEMÉNY KÓDOK
ZÁRÓ SCANNER KÓDOK
EGYSÉGEK ÉS FELADATAI
RÁDIÓ FORMÁTUMOK ÉS HASZNÁLATA
SZOLGÁLAT MEGKEZDÉSE / BEFEJEZÉSE RÁDIÓN
EGYSÉG ALATTI RÁDIÓZÁS

4. NYOMOZATI AKTÁKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

NYOMOZATI AKTÁK GYAKORLATI VEZETÉSE
HOZZÁFÉRÉS
HITELES INFORMÁCIÓKÖZLÉS
OPERATION-GENERAL

5. JOGOK, IRÁNYELVEK, HIERARCHIA ÉS A STRUKTÚRA

MIRANDA-FIGYELMEZTETÉSEK
OBSTRUCTIVE INTENTION
GYAKORLATI MUNKAVÉGZÉS IRÁNYELVE
TITOKTARTÁSI IRÁNYELVEK ÖSSZEGZÉSE
HIERARCHIA
STRUKTÚRA
TOVÁBBI TISZTSÉGEK
PROFESSZIONALIZMUS ELVE
UDVARIASSÁG
TISZTELET
TETOVÁLÁS IRÁNYELVE
KOMMUNIKÁCIÓ IRÁNYELVE
SZOLGÁLATI JÁRMŰVEK IRÁNYELVE
DOHÁNYZÁS ÉS SZESZES ITALOK IRÁNYELVE
KAPCSOLATOK IRÁNYELVE
HALÁLOS ÉS NEM HALÁLOS ERŐ

6. EGYÉB RENDSZEREK

PIT (PURSUIT INTERVENTION TECHNIQUE)
ÜLDÖZÉSI SORREND
BTK (BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV)
FEGYHÁZ & SEGÍTSÉG ANNAK HASZNÁLATÁHOZ
KIHALLGATÁS
SZIRÉNA BIND
CRIMINAL RECORD HELYES HASZNÁLATA
PARANCSOK

7. ALOSZTÁLYOK ÉS AZOK FELADATAI

INFORMÁCIÓS HIVATAL

1. NEMZETI NYOMOZÓ IRODA, LEÍRÁS

A SZERVEZET LÉTREJÖTTE

Lamperth Mónik​a 2​ 004-ben hozta létre az akkori belügyminiszter a Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság
(SZBEI), az ORFK Pénzügyi Nyomozó Igazgatóság és az internetfigyelő csoport összevonásával. Azonban
2012. évben integrálódott a szervezetbe a Nemzeti Nyomozó Iroda, amely a Készenléti Rendőrség
parancsnokának közvetlen irányítása alá tartozó, országos illetékességű, igazgatóság jogállású, bűnügyi
feladatokat ellátó szervezeti egység.

A SZERVEZET FELADATKÖRE

A Nemzeti Nyomozó Iroda bűnügyi munkájának három kulcsterülete a szervezett bűnözéshez, a szervezett
bűnözői körökhöz erősen kapcsolódó bűncselekmények, a nemzetközi vonatkozású, határon átnyúló
kapcsolatokra épülő bűncselekmények és az olyan alapvetően gazdasági jellegű bűncselekmények,
amelyeknél mind a kimagasló kárérték, mind pedig a szervezett bűnözés egyszerre jelenik meg. Viszont a
Nemzeti Nyomozó Iroda hatáskörébe tartoznak még az egyebek mellett a 15/1994. (VII. 14.) BM rendelet
2. számú mellékletben felsorolt bűncselekmények, így például: az emberkereskedelem bűntette és
vétsége, amennyiben annak nemzetközi vonatkozása van; - az államtitoksértés bűntette és vétsége; - a
terrorcselekmény bűntette; - a visszaélés kábítószer előállításához használt anyaggal bűntette; - a
pénzmosás bűntette, ha az előcselekmény elkövetője más személy, mint aki a pénzmosás elkövetésével
megalapozottan gyanúsítható és a pénzmosás bűntettét különösen jelentős értékre követik el; - az adó-,
társadalombiztosítási csalás bűntette és vétsége, ha azt az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
hatáskörébe tartozó adóra vagy járulékra követik el; - a különösen nagy és a különösen jelentős értékre
elkövetett lopás bűntette, ha annak tárgya közgyűjtemény; - a csalás vétsége és bűntette, ha azt az Adó-
és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal hatáskörébe tartozó adóra, járulékra vagy költségvetési támogatásra
követik el.

TERÜLETEK AMELYEKRE ÉRVÉNYBEN LÉVŐ NYOMOZATI AKTA KITERJED

● Los Santos és San Fierro városokon belüli lakott területek:​ A gyakorlatban minden olyan, a Los
Santos és San Fierro városok körzetébe tartozó, aktív nyomozati aktával ellátott lakott területnek
számító területen bármelyik, az NNI aktív, szolgálatban lévő nyomozói közül teljesíthet szolgálatot,
munkájához fűződő tevékenységet folytathat.

● Los Santos városon kívüli, nem lakott területek:​ A gyakorlatban minden olyan, a Los Santos és
San Fierro városok körzetébe tartozó, aktív nyomozati aktával ellátott, nem lakott területnek számító
területen bármelyik, az NNI aktív, szolgálatban lévő nyomozói közül teljesíthet szolgálatot,
munkájához fűződő tevékenységet folytathat.

2. A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ RENDELETEK

1. § (1) AZ ÁLTALÁNOS RENDŐRSÉGI FELADATOK

Ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség), mint nyomozó hatóság központi, területi és helyi
nyomozó hatóságokra tagozódik. (2) Központi nyomozó hatóság az Országos Rendőr-főkapitányság (a
továbbiakban: ORFK), területi nyomozó hatóság a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság (a továbbiakban:
rendőr-főkapitányság), a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: KR NNI).

2. § (1) A RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HATÁSKÖRE A NYOMOZÁSOKKAL
KAPCSOLATBAN

2) A KR NNI hatáskörébe tartozik a) a 2. mellékletben felsorolt bűncselekmények nyomozása, b) a
bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetésének gyanúja esetén a nyomozás, ha az annak alapjául
szolgáló bűncselekménynek - a 2006. évi CI. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek keretében,
Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezmény 3. cikk
(2) bekezdésében meghatározott - nemzetközi jellege van (a továbbiakban: nemzetközi jelleg).

3. § (1) A NYOMOZÁS LEFOLYTATÁSÁRA A NYOMOZÓ HATÓSÁG ILLETÉKESSÉGE

● (2) Ha az elkövető a bűncselekményt több nyomozó hatóság illetékességi területén követte el vagy
több nyomozó hatóság illetékességi területén követett el bűncselekményeket, vagy az elkövetés
helye nem állapítható meg, a nyomozás lefolytatására az a nyomozó hatóság illetékes, amelyik az
ügyben korábban intézkedett, intézkedés hiányában pedig az, amelynek a bűncselekmény saját
észlelése vagy bejelentés, feljelentés alapján legkorábban a tudomására jutott.

● (3) Ha az elkövető a bűncselekményt Los Santos és San Fierro határain kívül követte el, a
nyomozás lefolytatására az a nyomozó hatóság illetékes, amelynek - miniszteri rendeletben
meghatározott - illetékességi területén az elkövetőt fogva tartják, ennek hiányában pedig, amelynek
- miniszteri rendeletben meghatározott - illetékességi területén az elkövető utolsó ismert belföldi
lakó- vagy tartózkodási helye van.

4. § (1) A NYOMOZÓ HATÓSÁG A HATÁSKÖRÉT ÉS AZ ILLETÉKESSÉGÉT HIVATALBÓL
VIZSGÁLJA

● (2) Ha a nyomozó hatóság a hatáskörének vagy illetékességének a hiányát észleli, az ügyet - az
eljárásban résztvevők értesítése mellett - átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
nyomozó hatósághoz vagy ügyészhez. Az áttételt követő, a Rendőrség nyomozó hatóságai között
felmerülő hatásköri vagy illetékességi összeütközés esetén a (3)-(5) bekezdésben foglaltak szerint
kell eljárni.

3. KÓDOK, A KOMMUNIKÁCIÓ ESZKÖZEI​

TÍZES KÓDOK

10-4 –​ ​ Vettem
10-7​ –​ S​ zolgálaton kívűl
10-8​ ​– S​ zolgálatba állás
10-9​ –​ I​ smételje meg az üzenetet
10-10​ –​ S​ zolgálat leadása
10-11​ –​ F​ ogadom a hívást (jelen esetben a bejelentést)
10-12​ ​– ​Látogatók érkeztek
10-15​ ​– C​ élszemély előzetes letartóztatásban
10-17​ ​– ​Tankolás miatt nem elérhető/riasztható
10-18​ –​ ​Szereltetés miatt nem elérhető/riasztható
10-19​ ​– V​ isszatérés a bázisra
10-20​ ​– J​ elenlegi pozíció
10-22 ​– ​Hagyják figyelmetlen kívűl az előző üzenetet
10-23​ ​– ​Várakozás a válaszra
10-26 –​ ​Tiszta
10-27 –​ S​ zituáció jelentése
10-28 –​ P​ IT manőverre kér engedélyt
10-29 ​– S​ zemély ellenőrzésének kérelme
10-29F –​ ​Körözött személy
10-29V ​– K​ örözött gépjármű
10-34 –​ E​ rősítés az irodához
10-40 –​ K​ özúti baleset
10-43 –​ ​Orvosra van szükség
10-44 –​ I​ ndulok a helyszínre
10-45 ​– ​Ide tartok:
10-53 ​– S​ ebesült személy a földön
10-54 ​– L​ ehetséges halott személy
10-56 ​– Ö​ ngyilkosság
10-57 –​ ​Eltűnt személy
10-58 ​– S​ érült megbízott
10-76 ​– ​Úton az erősítés kérésre
10-94 ​– ​Illegális versenyzés
10-97 –​ ​Megérkezés a helyszínre
10-98 –​ ​Egység elérhető
10-99 ​– ​Vészhelyzet

TIZENEGYES KÓDOK

11-10​ –​ ​Jelentést!
11-41​ ​– M​ entőre van szükség
11-54​ ​– G​ yanús jármű
11-55 ​– ​Az egységet követi egy jármű
11-60 –​ ​Összeütközés/lövöldözés veszélyes környéken
11-85 ​– V​ ontató járműre van szükség
11-95 –​ ​Igazoltatást hajt(unk) végre
11-96 –​ ​Gyanús jármű ellenőrzése
11-98 ​– ​Találkozzunk (itt):
11-99 ​– ​Erősítésre van szükségünk!

ESEMÉNY KÓDOK

187​ –​ G​ yilkosság.
207 ​– ​Emberrablás.
207A –​ E​ mberrablási kísérlet.
211 ​– R​ ablás.
211A ​– R​ ablás riasztás.
217 ​– G​ yilkossági kísérlet.
240 ​– E​ rőszakos cselekedet.
246 –​ L​ akott területen való lövöldözés.
288 –​ E​ rkölcstelen magatartás.
415 ​– ​Zavargás.
417 ​– ​Fegyverrel rendelkező személy.
417A ​– ​Késsel rendelkező személy.
470 –​ H​ amisítás.
480 –​ ​Cserbenhagyásos gázolás.
484 ​– K​ is értékben elkövetett lopás.
487 ​– N​ agy értékben elkövetett lopás.
502 –​ ​Vezetés alkohol hatása alatt.
503 –​ A​ utólopás.
504 –​ J​ ármű illegális módosítása.
505 –​ F​ elelőtlen vezetés.
510 ​– ​Gyorshajtó vagy versenyző járművek.
586 –​ I​ llegális parkolás.
594 –​ M​ ás személy tulajdonának rongálása.
595 ​– ​Menekülő jármű.
653M –​ ​Fenyegető telefonhívások.

ZÁRÓ SCANNER KÓDOK

CODE 0 (C0)​ ​– ​Fegyveres összeütközés( amiben a rendőröket lövik)
CODE 2 (C2)​ –​ ​Sürgős (sziréna nélkül)
CODE 3 (C3)​ ​– S​ ürgős (fényhíd és sziréna használatával)
CODE 4 (C4)​ –​ ​Nincs szükség további segítségre
CODE 5 (C5)​ –​ ​Megfigyelni valamit/valakit
CODE 6 (C6)​ –​ N​ e közelítsék meg a helyszínt
CODE 7 (C7)​ –​ E​ bédszünet
CODE 8 (C8)​ –​ ​WC szünet
CODE 11 (C11)​ –​ T​ EK készültség

EGYSÉGEK ÉS FELADATAI

ADAM​ ​–​ Ez az egység kettő, vagy több rendőrből álló egységet jelez. Feladatai: Los Santos és San
Fierro és környékén való rendfenntartás, bejelentések - hívások fogadása és feldolgozása, erősítés
kérelmekre való reagálás.
ALPHA​ ​– ​Ez egy vezetői pozícióban lévő megbízottat jelöl. Feladatai: egységszervezés, helyszíni
felügyelet illetve az ADAM-LINCOLN egység feladatai.
CHARLIE ​– ​Ez helikopteres egységet jelez. Feladatai: légi felderítés, földi egységek asszisztálása,
amely légtérben történik.
DELTA ​– ​Rabszállítással foglalkozó egység.
LINCOLN ​– E​ z az egység egy egy személyből álló járőröző egységet jelez. Feladatai: Los Santos
és San Fierro és környékén való rendfenntartás, bejelentések - hívások fogadása és feldolgozása,
erősítés kérelmekre való reagálás.
OMEGA –​ ​ Ez vízi járőregységet jelöl. Feladata: minden olyan feladat ami nem szárazföldön és
légtérben megy végbe.

RÁDIÓ FORMÁTUMOK ÉS HASZNÁLATA

Fontos, hogy minden alkalommal, amikor beleszólsz a rádióba, akkor azonosítható legyél. Tehát mikor
használod a rádiót, a neveddel vagy egységneveddel kezdj.

Ha nem vagy egységben, akkor saját nevedet használod.
Példa:​ Nyomozó ​Lawson Hoover vagy Nyomozó Hoover

Ha egy egységet keresel.
Példa:​ ​Nyomozó Hoover NNI “XY” egység felé.
(ha vételezik akkor folytatod mondókádat)

Ha egy személyt keresel.
Példa:​ ​Nyomozó Hoover Hadnagy Conrad Britt felé.
(ha vételezik akkor folytatod mondókádat)

Mindig figyelj a helyes megszólításra és a rangbeosztásra. Tiszteletet rádión megadni kötelező és
formátum alapján használni. Egyéb módszereket is alkalmazhattok, de értelmesen és lényegre

törően mondjátok el. Sürgősségi rádió használatára különösen figyelj, ilyenkor a frakciódat
képviseled, ne hozz szégyent magadra és társaidra.
Kódok használatához nem ragaszkodunk, sőt támogatjuk ha szavakban fejezitek ki magatokat.

Példa:​ Nyomozó Hoover, erősítést kérek a megadott koordinátára, köszönöm.
Példa2:​ Nyomozó Hoover az OMSZ felé, egy esetkocsira lenne szükségem a megadott koordinátára,
köszönöm!

SZOLGÁLAT MEGKEZDÉSE / BEFEJEZÉSE RÁDIÓN

Formátum:​ ​Rang​ –​ ​jelvényszám​ / ​teljes név​, ​megkezdi a szolgálatot​ ​(máshogy is lehet fogalmazni)​ “XY”
egység alatt (​ - nem szükséges -)​, esetleg s​ zolgálatba lépés helyszíne és ideje.

Példa 1:​ Nyomozó Lawson Hoover megkezdi a szolgálatot, 14:37.
Példa 2:​ Nyomozó Hoover megkezdi a szolgálatot, 14:37.
Példa 3:​ Nyomozó 38 ​megkezdi a szolgálatot, 14:37.
Példa 4:​ Nyomozó Hoover megkezdi a szolgálatot Central Avenue térségéről, 14:37.
(Central Avenue az a terület ahova az NNI bázis tartozik)

Formátum:​ ​Rang​ ​– j​ elvényszám​ / t​ eljes név,​ ​befejezi a szolgálatot​ (​ máshogy is lehet fogalmazni)​ “XY”
egység alatt ​(- nem szükséges -),​ esetleg s​ zolgálat leadásának helyszíne és ideje.

Példa 1:​ Nyomozó Lawson Hoover befejezi a szolgálatot, 16:37.
Példa 2:​ ​Nyomozó Hoover befejezi a szolgálatot, 16:37.
Példa: 3​ Nyomozó 38 b​ efejezi a szolgálatot, 16:37.
Példa 4:​ Nyomozó Hoover befejezi a szolgálatot Central Avenue térségéről, 16:37.
(Central Avenue az a terület ahova az NNI bázis tartozik)

Egyéb módszereket is alkalmazhattok, de értelmesen és lényegre törően mondjátok el.

4. NYOMOZATI AKTÁKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

NYOMOZATI AKTÁK GYAKORLATI VEZETÉSE

Nyomozati akták:​ A Nemzeti Nyomozó Iroda minden alkalmazottjának a szervezetbe kerülésétől
fogva minden egyes esetről, amelyben részt vesz, vagy önmaga hajtja végre jelentést köteles írnia. A
jelentés sablon alapján történik, minden jelentést aláírással, dátummal, illetve helyszínnel ellátva kell
archiválni az erre megfelelő online felületen, illetve írásos formában, az NNI irodáján belül, számozott
irattömbben.

Mulasztás:​ Amennyiben a szervezet bármely tagja elmulasztja a nyomozati akták vezetésével
kapcsolatos kötelezettségét, megrovásra számíthat. Minden olyan esetben amennyiben az adott eset
az NNI dolgozója valamilyen, orvosilag kimutatható lelki traumával diagnosztizálható, az adott eset
kezelése után, úgy a mulasztás pontjától meghatározatlan ideig eltekinthetünk. Amennyiben ilyen
eset fordul elő, azonnali konzultációra előírt az adott esetet ellátó nyomozó.

HOZZÁFÉRÉS

Korlátozott hozzáférés:​ A Nemzeti Nyomozó Iroda minden alkalmazottja hozzáfér az
általános nyomozati aktához, ahol összesítve látható a szervezet minden befejezett, egyszeri
nyomozati aktája, valamint ahhoz a nyomozati aktához, ahol ő, ideiglenes, vagy állandó beosztottként
dolgozik.

A továbbiakban SZIGORÚAN TILOS megosztani bármilyen információt egy, még le nem zárt
nyomozati aktáról külsős személynek, a titoktartási kötelezettségek betartása mindenkire
érvényes.

Korlátlan hozzáférés: B​ izonyos személyek, közöttük a mindenkori NNI-vezetők, hozzáférnek
minden egyes nyomozati aktához. Az ő feladatuk ezek felügyelése, azonban módosítani a már
elraktározott bejegyzéseket tilos. Amennyiben formalitásba ütköző probléma lépett fel a nyomozati
akta könyvelése során, azonnali konzutációra előírt az adott estet ellátó nyomozóval.

HITELES INFORMÁCIÓKÖZLÉS

Hagyaték: ​A Nemzeti Nyomozó Iroda mindenkori nyomozóinak feladata, hogy az összes
nyomozati aktával kapcsolatos információt megőrizzék, olyan formában hogy annak tartalma a
valóságot igazolja, illetve az elkövetkező munkavégzést segítendő, a következő generációk számára
is elérhető formában tárolja azokat.

5. JOGOK, IRÁNYELVEK, HIERARCHIA ÉS A STRUKTÚRA

MIRANDA-FIGYELMEZTETÉS

Az intézkedés alá vont személlyel tudatni kell a jogait, mielőtt az eljárásban részesülnie. Amennyiben
tisztában van a jogaival, nem szükséges elismételni.

‘Jogában áll hallgatni, minden amit mond felhasználható ön ellen az esetleges bírósági tárgyalás
során, jogában áll ügyvédet fogadni, és joga van ahhoz hogy az ügyvédje jelen legyen minden
kihallgatás során. Hogyha nincsen pénze ügyvédre, állami költségen az ügyészség kirendel
maga mellé egyet.’

OBSTRUCTIVE INTENTION

Avagy “akadályozó szándék”. Amennyiben egy nyomozó a munkavégzése során, fedett egység
köreiben mozogva szemtanúja lesz egy olyan eseménynek aminek során emberélet forog kockán,
megfelelő mérlegelés mellett! köteles közbeavatkozni, és megtenni minden tőle tellhetőt, azért hogy
az eset ne következhessen be.

GYAKORLATI MUNKAVÉGZÉS IRÁNYELVE

A gyakorlatban minden nyomozó köteles a tudása szerinti legjobb munkavégzést biztosítani, a
megfelelő feltételek függvényében. Fedett egységben amennyiben emberi élet közvetlenül nem forog
kockán nem fedheti fel magát, köteles szem előtt tartani az eredeti szándékot minden esetben.

TITOKTARTÁSI IRÁNYELVEK ÖSSZEGZÉSE

Minden, a Nemzeti Nyomozó Iroda szervezetben tevékenykedő nyomozónak titoktartási
kötelezettséggel van sújtva munkavégzése során. Ennek megfelelően kell eljárnia, cselekednie.
Semmilyen külsős személy részére nem adhat ki semmiféle információt sem a nyomozati akták
tartalmáról, sem pedig semmilyen más információról, előzetes engedélykérés nélkül.

HIERARCHIA

VEZÉRKAR

Vezérezredes​ ​– A Nemzeti Nyomozó Iroda feje, a legmagasabb tisztség. A hivatal vezetéséért és
kezeléséért felelős. Gyakran feladata a hírek közlése a média felé. F​ eladatkörébe tartozik még a
szervezet felülvizsgálata, a nyomozati akták megfigyelése, azok kezelése.

Altábornagy​ ​– A második legnagyobb tisztség, közvetlenül a Vezérezredes alatt helyezkedik el.
Feladatkörébe tartozik a szervezet felülvizsgálata, a nyomozati akták megfigyelése, azok kezelése.

Ezredes​ –​ Általában osztálycsoportok vezetője, irányítója. Egy osztálycsoport adminisztratív
feladatait látja el a legtöbb esetben. F​ eladatkörébe tartozik még a szervezet felülvizsgálata, a
nyomozati akták megfigyelése, azok kezelése.

Alezredes​ ​– Általában osztálycsoportok vezetője, irányítója avagy helyettese. Egy osztálycsoport
adminisztratív feladatait látja el a legtöbb esetben. ​Feladatkörébe tartozik még a szervezet
felülvizsgálata, a nyomozati akták megfigyelése, azok kezelése.

TISZTIKAR

Őrnagy​ ​– Általában egy közvetlen osztály alatti csoport vezető feladatokat ellátó személy.
Adminisztratív feladatokat összegezi és továbbítja. F​ eladatkörébe tartozik a szervezethez tartozó
tagok munkájának folyamatos felülvizsgálata, az esetleges gyakorlati akciók levezénylése, az
akadémia lebonyolítása, valamint logisztikai, szervezési feladatok ellátása. Vezérkarba felkerülés
lehetősége üresedés esetén.

Százados​ –​ Általában egy közvetlen osztály alatti csoport vezető feladatokat ellátó személy.
Adminisztratív feladatokat összegezi és továbbítja. F​ eladatkörébe tartozik a szervezethez tartozó
tagok munkájának folyamatos felülvizsgálata, az esetleges gyakorlati akciók levezénylése, az
akadémia lebonyolítása, valamint logisztikai, szervezési feladatok ellátása.

Főhadnagy​ ​–​ Á​ ltalában egy közvetlen osztály alatti csoport vezető-helyettes feladatokat ellátó
személy. Adminisztratív feladatokat kezdeményez felettesével. F​ eladatkörébe tartozik a szervezethez
tartozó tagok munkájának folyamatos felülvizsgálata, az esetleges gyakorlati akciók levezénylése, az
akadémia lebonyolítása, valamint logisztikai, szervezési feladatok ellátása.

Hadnagy​ –​ ​ Á​ ltalában egy közvetlen osztály alatti csoport vezető-helyettes feladatokat ellátó személy.
Adminisztratív feladatokat kezdeményez felettesével. ​Feladatkörébe tartozik a szervezethez tartozó
tagok munkájának folyamatos felülvizsgálata, az esetleges gyakorlati akciók levezénylése, az
akadémia lebonyolítása, valamint logisztikai, szervezési feladatok ellátása.

ÁLLOMÁNYI SZEMÉLYZET

Különleges ügynök​ –​ Legtöbbször innen kerülnek fel a tisztikarba a személyek, üresedéskor. ​Az ő
feladatkörükbe tartozik egységekben történő munkavégzés, a jelentések folyamatos szerkesztése,
valamint a belsős csapatszervezési feladatok véghezvitele.

Titkos Ügynök​ ​– A​ z ő feladatkörükbe tartozik egységekben történő munkavégzés, a jelentések
folyamatos szerkesztése, valamint a belsős csapatszervezési feladatok véghezvitele.

Ügynök​ ​– ​Parancsot adhat a nála alacsonyabb beosztású személyeknek, egységeket hozhat létre,
szükség esetén koordinálhatja a csapatokat bevetésen.S​ aját szolgálati autót és villogót kaphat.
Rendfokozathoz illő jelvényt kap. Az ő feladatkörükbe tartozik még az egységekben történő
munkavégzés, a jelentések folyamatos szerkesztése, valamint a belsős csapatszervezési feladatok
véghezvitele.

Főnyomozó​ ​– A​ z ő feladatkörükbe tartozik egységekben történő munkavégzés, a jelentések
folyamatos szerkesztése, valamint a belsős csapatszervezési feladatok véghezvitele.

Nyomozó​ ​– Második elérhető rendfokozat, teljes körű tag a szervezetben. Lincoln járőr engedélyezett
rádió engedély nélkül. A​ z ő feladatkörükbe tartozik egységekben történő munkavégzés, a jelentések
folyamatos szerkesztése, valamint a belsős csapatszervezési feladatok véghezvitele, illetve a napi
feladatok ellátása, felettesek parancsának követése. Saját szolgálati autót és villogót kaphat.
Rendfokozathoz illő jelvényt kap. Ha nincs rangidős használhatja a sürgősségi rádiót.

Próbaidős Nyomozó​ –​ Első elérhető rendfokozat a sikeresen elvégzett akadémiát követően. Lincoln
járőr csakis engedélyezett rádió engedéllyel. ​Feladata a beilleszkedés, alapismeretek elsajátítása, a
nyomozói munka megtanulása. Egyéb feladatokhoz tartozik a kiképzéseken való részvétel,
helyszínek biztosítása, akciókon való segédkezés. Súlyos hiba esetén elbocsátásra kerül.

PROFESSZIONALIZMUS ELVE, UDVARIASSÁG, TISZTELET

Minden esetben a Nemzeti Nyomozó Irodát képviseled, ez látszódjon a megnyílvánulásaidon.

A professzionalizmus elve:​ az jelenti, hogy
a.) élethivatásról van szó, kell hozzá társi presztízs és elfogadottság;

b.) szakmailag felkészült emberek dolgoznak itt.

A professzionalizmus elve feltételezi, hogy a kiválasztás érdemeken alapul, feltételezi a
képzési, továbbképzési rendszert, minősítést.

Az udvariasság elve:​ Valakinek az a tulajdonsága, hogy eleget tesz a társadalomban elfogadott
szokásoknak, amelyekkel az emberek a tiszteletüket fejezik ki.

A tisztelet elve:​ A tisztelet nem kőbe vésett kényszerkötelék, nem egyoldalú "jogviszony". A tiszteletet
nemcsak a szentírás, hanem az etika is magában foglalja. Éppen ezért a tisztelet mindenkor kiemelt
figyelmet érdemelt a civilizált emberek egymás közötti kapcsolatában, mint a magatartás egyfajta
értékmérője.

fTETOVÁLÁS IRÁNYELVE

A tetoválásoknak és piercingeknek nem szabad látszódniuk a szolgálat teljesítésekor. A karon látható
tetoválások elrejtéséhez alkalmazható a hosszú ujjú szolgálati ruházat. Az irányelv nem követése komoly
következményekkel járhat, hisz egyszerre a tetoválás- illetve a professzionalizmus irányelvét is kétségbe
vonja.

KOMMUNIKÁCIÓ IRÁNYELVE

Minden egyes nyomozónak ki kell tudnia magát helyesen fejeznie, tisztelettudóan kommunikálni, a
szavakkal mértékletesen bánni. Mondatainkba nem engedhetjük meg, hogy érzelmek és indulatok
beleszóljanak. Összefügg a tisztelettel s a professzionalizmussal.

SZOLGÁLATI JÁRMŰVEK IRÁNYELVE

Minden egyes nyomozó rendelkezik szolgálati gépjárművel, amely után felelősséget vállal. Amennyiben
ennek nem tesz eleget szankciókban részesülhet.

A nyomozó köteles:
- a járművet karbantartott állapotban visszahozni szolgálat befejezése után
- a járműve rádióját - fényszóróját lekapcsolva, kéziféket behúzva hagyni használat után
- a járművében lévő tömegkommunikációs eszközöket úgy használja, hogy az nem akadályozza a szolgálat
teljesítésében(felhúzott ablak mellett, illetve, ha civil nem tartózkodik a járműben)
- megfelel az összes többi irányelvnek, amely befolyásolja járművét

Az összes szolgálati járművet a számára kijelölt parkolóhelyre kell visszavinni, amely általában a
mélygarázsban helyezkedik el.

DOHÁNYZÁS ÉS SZESZES ITALOK IRÁNYELVE

Szolgálat közben szigorúan tilos a dohányzás, kivéve, ha szünetet tartunk, és nem a nyilvánosság előtt,
nyílt területen tartózkodunk. A Nemzeti Nyomozó Iroda bármely helységében szigorúan tilos a dohányzás,
ennek a megszegése súlyos szankciókat vonhat maga után.

A szolgálat alatt való alkoholfogyasztás egy elbocsátási indok. A szeszes ital fogyasztás szolgálat alatt
mindamellett okot ad az egyén intézkedés alá vonására.

KAPCSOLATOK IRÁNYELVE

A személyes kapcsolatok az emberi jogok és a normák alapján engedélyezve vannak a szervezet tagjai
között, amennyiben ez a kapcsolat nem befolyásolja az egyén munkaképességét, teljesítményét
szervezeten belül.

A nyilvánosság előtti intimáció szigorúan tilos.

Amennyiben egy kölcsönös kapcsolat kialakul a szervezet által foglalkoztatott alkalmazottak között azoknak
kötelességei közé tartozik egy vezető beosztású személy felé jelenteni a történteket.

HALÁLOS ÉS NEM HALÁLOS ERŐ

Halálos erő​ ​– olyan erő, amely valószínűleg halált vagy egyéb súlyos, jelentős sérülést okozhat
(lőfegyverek).

Alkalmazása:

● Magunk vagy mások védelmezésére előrelátott közvetlen halálos vagy súlyos testisértés elkerülése
érdekében.

● Egy bűncselekmény megelőzése végett, amelynél a gyanúsított cselekedetei közvetlen veszélyt
jelentenek, végkimenetele halálos vagy súlyos testi sérülésekkel járna.

Nem halálos erő​ –​ fizikai technikák vagy taktikák, vegyi anyagok vagy fegyverek alkalmazása egy másik
személyen (puszta kéz, gumibot, sokkoló).

Alkalmazása:

● Magunk vagy mások védelmére.
● Egy ellenállás leküzdésére.
● Egy szökés megakadályozására.

6. EGYÉB RENDSZEREK

PIT (PURSUIT INTERVENTION TECHNIQUE)

A PIT manőver, vagy a Pursuit Intervention Technique egy olyan üldözési taktika,
amellyel az üldöző rendvédelmi autó kényszerítheti a menekülő autót, hogy hirtelen
oldalra kipörögjön, és így a vezető elveszti az irányítást és a leállást. Más nevek közé
tartozik a pit blokk, a pit stop és a blokkolás. A "PIT" rövidítés egyéb értelmezése
magában foglalja az immobilizálási technikát, a precíziós immobilizálási technikát, a
kemény, párhuzamos rögzítési technikát és a precíziós beavatkozási taktikát. Pit
manővert csak is egyenes utakon, másokat nem veszélyeztetve használjuk.

Mivel az MTA-ban ez nem megoldható ilyen formátumban szinkronizációs problémák
miatt, ezért LAG PIT manővert alkalmazunk, ami annyiból áll, hogy a menekülő jármű
előtt elhúzzuk a kormányt nagy sebességnél.

Realitás legyen meg mindig, ne 100-200 vagy a feletti km/h-nál próbáljátok, ellenkező esetben szankció jár
érte a szerveren.

ÜLDÖZÉSI SORREND

Az üldözés során mindig lesz egy egység aki vezeti a sort az üldözött jármű mögött, ő használja a
backupot, többinek vagy van mdc jele vagy nincs. Ha esetlegesen kiesik egy jármű az üldözési sorból,
köteles megvárnia az üldözésben résztvevő többi egységet, ezzel elkerülve a felesleges problémákat
(kilökés). Feleslegesen és előre egyeztetés nélkül nem előzünk senkit, tartani kell a sorrendet. Ha elegendő
jármű segédkezik az üldözésnél SPIKE használatával is lehet próbálkozni.

BTK (BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV)

Rendeltetésszerűen alkalmazandó, felesleges problémákat kerüljük el ha lehetséges. Óvadék lehetőség
van, az alábbi linken minden megtalálható:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bcItP-cwQYLC8LNEcjl3fBIxyImFYj3YwDHT5q7v82w/edit?usp=s
haring

FEGYHÁZ & SEGÍTSÉG ANNAK HASZNÁLATÁHOZ

Állami fegyház (Büntetés végrehajtási intézet): A BVI elsődleges feladata és jog avagy szakterülete a
bíróság által elrendelt büntetést letöltendő helység az adott elítélt személy számára. A Büntetés
végrehajtás feladata hogy az ott lévő elítélt embereket akik a büntetésüket éppen töltik felügyeljék és a
rendet kordában tartsák. A fegyőrök mint minden rendvédelembe tartozó személy rendelkeznek megfelelő
képzettséggel és eszközökkel, amelyeket bármikor indokolt esetben felhasználhatnak egy esetleges
intézkedés során ha azt szükségesnek érzik. Jelenleg az állami intézmény nem rendelkezik See Cityben
kifejezett fegyőrökkel így eme poszt betöltését a rendvédelmi szervek emberei látják el másodlagos
hivatásként. Ahhoz hogy valaki beléphessen és űzhesse a kívánt hivatást megfelelő képzésben
elhivatottságban és ambícióban kell részesülni, és éreznie magában. Útmutató fegyőrök számára: Ha CB
rádión másnéven sürgősségi rádión vételezik a BV-t az adott leközelebb lévő fegyőr vételezik vissza a
társszerveknek hogy tudja fogadni őket. Ezt követve ahogy behozták az illetőt a fegyőr felveszi adatait
((Rp-vel)) ezt követve a megfelelő helyszínre kíséri ahol a ruházatát átadja neki és fotókat készít amelyet
később a rendszerbe felvisz az adatokhoz. A fegyházhoz társuló parancsok (F3- frakció jog köteles):
/prisondoors, /cuff [ID] /visz [ID], és a többi rendvédelmis parancs.

KIHALLGATÁS

Két opció van a kihallgatásra, egy részletesebb - hosszabb kihallgatási módszer és egy rögtönzött -
rövidebb eljárás.

Részletesebb –​ hosszabb eljárás: bázison való eljárás. Nyomozati eljárás ahol igénybe kell venni a
Nemzeti Nyomozó Iroda épülete adta lehetőségeket. Kihallgató terem, modernizált felszerelésekkel,
minden adott a megfelelő eljárásra.

Rögtönzött – ​rövidebb eljárás: fegyházban való eljárás. Nem igényel nagyobb előkészületet az intézkedés,
nincsenek olyan vétkek, amelyeknek hosszas kihallgatás és tárgyalás lenne a vége. Az eljárást követően
átadható a fegyház alkalmazottainak.

SZIRÉNA BIND

Sziréna adta lehetőségek, amelyeket bindeléssel egyszerűen megoldhatunk.

(villogó felhelyezését követően ezt az ablakot láthatjuk)
Bindelés menete:
bind [tetszőleges gomb] sirensound 0 [némítás]
bind [tetszőleges gomb] sirensound 1 [sziréna 1]
bind [tetszőleges gomb] sirensound 2 [sziréna 2]
bind [tetszőleges gomb] sirensound 3 [sziréna 3]
bind [tetszőleges gomb] sirensound 4 [KÜRT]

CRIMINAL RECORD HELYES HASZNÁLATA

(a képek csak illusztrációk)
Jármű típusa: a jármű pontos márkája, melyre körözést szeretnél kitenni.
Rendszám: kötelező kitölteni, hiszen ez alapján tudja a traffipax érzékelni és jelezni ha elhalad előtte.

Indoklás: pontos indokra mindig figyelni kell, a minta alapján kitölteni. Melyik szer adta ki, ez esetben NNI
és a nap amikor kiteszed a körözést ( 1.29 = november 29.), Végére pedig két lehetőséged van kitenni a
nevedet, amivel jelezve, hogy ki tette ki a körözést (egyszerűbb visszakeresés, problémák elkerülése).
Első lehetőség: [“monogram”]
Példa: [M.F] = [Mihaly Farago]
Második lehetőség: [“jelvényszám”]
Példa: [38] = 38-as jelvényszámmal rendelkező nyomozó

PARANCSOK

#1​ | /tuneradio [Frekvencia] ​–​ Rádió frekvencia beállítása
#2​ | /r [Szöveg] ​–​ Rádiózás a megadott frekvencián
#3​ | /d [Szöveg] –​ ​ Sürgősségi rádió (Minden rendvédelem + OMSZ,OKF látja)
#4​ | /m [Szöveg] –​ ​ Meghapone
#5​ | /gate ​–​ Kapu nyitása/zárása (Érdemes bindelni)
#6​ | /jail [Név / Játékos ID] [Perc] [Összeg] [Indok] ​–​ Játékos börtönbe helyezése (Cella közelében)
#7​ | /cuff [Név / Játékos ID] –​ ​ Játékos megbilincselése/bilincs levétele
#8 |​ /visz [Név / Játékos ID] ​–​ Megfogod a megbilincselt játékost és viszed magad után
#9​ | /motozas [Név / Játékos ID] ​–​ Játékos ruházatának átvizsgálása
#10​ | /rbs ​–​ Útzár panel megnyitása (Letételhez ALT, Utility Vanből elérhető az összes, járőrautókban bója
és szalag)
#11​ | /nearbyrb ​–​ Közeli útzárak be/ki kapcsolása (Mutatja ki tette le,IDt,valamint itt törölhető)
#12​ | /spike –​ ​ Szögesdrót kirakása (Amerre nézel arra rakja, Bindelni vagy Interiorban használni TILOS!)
#13​ | /nearbyspikes –​ ​ Közeli szögesdrótok be/ki kapcsolása (Mutatja ki tette le,IDt,valamint itt törölhető)
#14​ | /mdc ​–​ Ezzel a paranccsal nyithatod meg az adatbázis felületét.
#15​ | /togsirengui –​ ​ Sziréna panel eltüntetése.
#16​ | /toghatar –​ ​ A határ átlépések kikapcsolása a chat-en.
#17​ | /togmdcmsg –​ ​ Eltünteti az MDC üzeneteit a chat-ből.
#18​ | /hatar [Automatikus (1),Nyitva (2),Zárva (3)] ​–​ Határ kezelés
#19​ | /sirensound [0-4] ​–​ Szirénapanel kezeléséhez használható parancsok.
#20​ | /backup –​ ​ Erősítés kérés
#21​ | /prison [Név / Játékos ID] [Perc] [Indok] ​–​ Játékos fegyházba helyezése
#22​ | /prisoners –​ ​ Fegyházban tartózkodó online játékosok listázása
#23​ | /alnev be [név] ​– Álnév bekapcsolás, a megadott név között alsóvonal kötelező. (Példa: Ethan_Gill)
#24 ​| /alnev ki ​– Álnév kikapcsolása.
#25​ |​ /lenyomoz [telefonszám] ​– Telefon bemérése használandó parancs, rp használata előtte kötelező.

7. ALOSZTÁLYOK ÉS AZOK FELADATAI

INFORMÁCIÓS HIVATAL

Feladata(i):

● Felderíti a Los Santos függetlenségét, politikai,
gazdasági vagy más fontos érdekét sértő vagy
veszélyeztető külföldi titkosszolgálati törekvéseket
és tevékenységet.

● Információkat gyűjt a nemzetbiztonságot
veszélyeztető, külföldi szervezett bűnözésről,
különösen a terrorszervezetekről, a jogellenes
kábítószer- és fegyverkereskedelemről, a
tömegpusztító fegyverek és alkotóelemeik, illetve
az előállításukhoz szükséges anyagok és
eszközök jogellenes nemzetközi forgalmáról.

● Saját állománya tekintetében ellátja a belső
biztonsági és bűnmegelőzési célú ellenőrzési
feladatokat, továbbá a kifogástalan életvitel
ellenőrzését ( NNI belül ).

● Felderíti az ország gazdasága biztonságának és
pénzügyi helyzetének veszélyeztetésére irányuló külföldi szándékokat és
cselekményeket.

BEVETÉSI OSZTÁLY

A BVO [Bűnügyi bevetés, Bevetési osztály, Bevetési Igazgatóság] a szervezeten belül egy
magasabb fizikai, harcászat technikai, lövészeti, tudást igénylő alosztályként működik. Az
alosztályt ahogy a nevében is benne van, a bevetések levezénylésére. elfogásokra,
súlyosabb ügyekre, razziákra, rajtaütések levezetésére jött létre, ahová egy hétköznapi
nyomozó nem rendelkezik megfelelő tudással, és képzettséggel. Az alosztály elsődleges
feladat és jogkörébe tartozik a fegyveres, különösen veszélyes szervezetek, emberek
lebuktatása, rajtaütése, esetlegesen előállítása, szállítása. Ahhoz hogy valaki az alosztály
tagja lehessen megfelelő képzéssel és tudással, fizikummal és pszichével kell rendelkeznie.
Az alosztályba legalább Főnyomozó beosztást kell elérni az adott szervezeti tagnak hogy
tudjon indulni a képzéseken, ha sikeresen teljesítette a fizikai, pszichológia, és elméleti
képzést akkor besorolásra kerül a csapatba. A bvo csapatmunkára alapszik nem dolgozunk
sosem egyedül legalább 2-3 ember dolgozik egybe ha lehetséges akkor több, megfelelő
alakzataink szaktudásunk és kitartásunk végett az alosztály örömére hatalmas sikereket tud
elérni, de ehhez szükséges a megfelelő ambíció elhivatottság és kitartás.

NEMZETI NYOMOZÓ IRODA

Források: www.wikipedia.org, www.forum.see-game.com, hivatalos dokumentumok, egyéb kézikönyvek, leírások.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
รายงานประชุมโรงเรียนคุณภาพ สพฐ
Next Book
2021 E&H Catalogue