The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

טבלת הוראה לספר מתמטיקה 804-6 5 יחל חלק א בלי שעות לתלמידים

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by gorenakiva, 2019-01-10 15:47:52

טבלת הוראה לספר מתמטיקה 804-6 5 יחל חלק א בלי שעות לתלמידים

טבלת הוראה לספר מתמטיקה 804-6 5 יחל חלק א בלי שעות לתלמידים

‫‪1‬‬

‫בני גורן‬
‫מתמטיקה ( ‪ 4‬ו‪ 5-‬יחידות לימוד) חלק א'‬

‫שאלונים‬

‫‪ 035804‬ו‪035806-‬‬

‫תיכון אורט עירוני ד'‬

‫‪2‬‬

‫כיתה י' – ‪ 5‬יחידות ‪ -‬פרק ראשון‬

‫אלגברה ‪ -‬משוואות‪ ,‬חזקות ושורשים‪ ,‬פירוק לגורמים‬

‫שעות‬ ‫תרגילים מומלצים‬ ‫שיעור נושא‬
‫תאריך‬ ‫מס'‬

‫מספר שעות לימוד לכל הפרק‪:‬‬ ‫פרק ראשון‬

‫אלגברה ‪ -‬משוואות‪ ,‬חזקות‬

‫ושורשים‪ ,‬פירוק לגורמים‬

‫תרגילים ‪ -‬כיתה מעמ' ‪: 16-18‬‬ ‫משוואות ומערכות של משוואות‬ ‫‪1‬‬
‫‪.57 ,53 ,32 ,17‬‬ ‫הערה‪ :‬התרגילים שבסעיף זה הם‬ ‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫תרגילים ‪ -‬בית מעמ' ‪: 16-18‬‬ ‫למעשה תרגילי חזרה על החומר‬
‫‪,45 ,44 ,41 ,29 ,27 ,26 ,24 ,20 ,14 ,12 ,8 ,6 ,3‬‬ ‫שנלמד בחטיבת הביניים‪ .‬כיתות‬ ‫‪4‬‬

‫‪.56 ,55 ,50 ,47‬‬ ‫טובות יכולות להסתפק רק‬
‫בתרגילים שכוללים משוואה‬
‫תרגילים ‪ -‬כיתה מעמ' ‪: 20-21‬‬
‫‪.55 ,47 ,38 ,24‬‬ ‫ריבועית (עמ' ‪.) 17-18‬‬
‫חזקות עם מעריך טבעי‬
‫תרגילים ‪ -‬בית מעמ' ‪: 20-21‬‬ ‫הערה‪ :‬התרגילים שבסעיף זה הם‬
‫‪.57 ,51 ,44 ,36 ,35 ,28 ,21 ,18 ,15 ,10 ,8 ,4‬‬ ‫חזרה על חומר הלימוד של חטיבת‬

‫תרגילים ‪ -‬כיתה מעמ' ‪: 22-24‬‬ ‫הביניים‪.‬‬
‫‪55 ,45 ,40‬ה‪.‬‬ ‫חזקות עם מעריך השווה לאפס ועם‬

‫תרגילים ‪ -‬בית מעמ' ‪: 22-24‬‬ ‫מעריך שלילי‬
‫‪,53 ,50 ,48 ,44 ,36 ,32 ,25 ,23 ,19 ,14 ,11 ,7 ,3‬‬ ‫הערה‪ :‬החומר שבסעיף זה מופיע‬

‫‪55‬ו‪.‬‬ ‫בתוכנית הלימודים לחטיבת‬
‫הביניים‪ .‬במקרה והתלמידים לא‬
‫תרגילים ‪-‬כיתה מעמ' ‪: 27-29‬‬ ‫למדו על חזקה שלילית רצוי לעשות‬
‫‪.77 ,63 ,47 ,33 ,15‬‬
‫תרגילים נוספים ולא רק את‬
‫תרגילים ‪-‬בית מעמ' ‪: 27-29‬‬ ‫המומלצים‪.‬‬
‫‪,50 ,46 ,43 ,39 ,37 ,30 ,28 ,27 ,24 ,18 ,10 ,6‬‬ ‫שורשים‬

‫‪.85 ,80 ,75 ,70 ,58 ,54‬‬ ‫הערה‪ :‬חשוב לשים לב להגדרות‬
‫שבעמ' ‪ 24‬ולהדגיש במיוחד את‬

‫ההערה ד' שבעמ' ‪.25‬‬

‫תרגילים ‪-‬כיתה מעמ' ‪: 33-37‬‬ ‫פירוק לגורמים‬ ‫‪5‬‬
‫‪144 ,141 ,137 ,122 ,104 ,93 ,84 ,75 ,62 ,49 ,30 ,18‬‬ ‫הערה‪ :‬בפתרון משוואות שבהם‬
‫המשתנה מופיע במכנה יש להרגיל‬
‫("פתרון" מאפס מכנה)‪.153 ,‬‬
‫תרגילים ‪-‬בית מעמ' ‪: 33-37‬‬ ‫את התלמידים להציב את‬
‫‪,96 ,89 ,87 ,80 ,68 ,57 ,54 ,51 ,41 ,35 ,33 ,22 ,14 ,9‬‬ ‫"הפתרונות" במשוואה המקורית‬
‫‪145 ,142 ,140 ,139 ,130 ,128 ,117 ,113 ,108 ,100‬‬ ‫ולבטל "פתרונות" שמאפסים את‬
‫("פתרון" מאפס מכנה)‪"( 159 ,148 ,‬פתרון" מאפס‬
‫אחד מהמכנים או יותר‪.‬‬
‫מכנה)‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫כיתה י' – ‪ 5‬יחידות ‪ -‬פרק שני‬

‫אלגברה – גיאומטריה אנליטית‬

‫שעות‬ ‫שיעור נושא תרגילים מומלצים‬
‫תאריך‬ ‫מס'‬

‫מספר שעות לימוד לכל הפרק‪:‬‬ ‫פרק שני‬

‫אלגברה – גיאומטריה‬

‫אנליטית‬

‫תרגילים –כיתה מעמ' ‪: 43-45‬‬ ‫משוואת הישר ותיאורו הגרפי‬ ‫‪1‬‬
‫‪( 37 ,26 ,7‬א)‪.39 ,‬‬ ‫הערות‪:‬‬

‫תרגילים –בית מעמ' ‪: 43-45‬‬ ‫א) חשוב לשים לב להערה שמופיעה‬
‫‪5 ,4‬ד‪.40 ,38 ,37 ,34 ,32 ,25 ,22 ,13 ,11 ,8 ,‬‬ ‫בתחילת עמ' ‪.39‬‬

‫ב) חשוב להדגיש את קיומם של‬
‫ישרים שמאונכים לצירים‪.‬‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 47‬‬ ‫נקודות חיתוך של ישר עם הצירים‬ ‫‪2‬‬
‫‪8 ,4‬‬ ‫ושל שני ישרים‬
‫‪3‬‬
‫תרגילים בית מעמ' ‪: 47‬‬ ‫הערה‪ :‬חשוב‪ ,‬כבר בסעיף זה‪,‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪.12 ,10 ,5 ,3‬‬ ‫להדגיש את שלוש האפשרויות‬ ‫‪5‬‬
‫שקיימות לגבי המצב ההדדי של שני‬
‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 48-49‬‬ ‫ישרים‪ :‬חיתוך‪ ,‬אין חיתוך (הקבלה)‪,‬‬
‫‪9‬‬
‫התלכדות‪.‬‬
‫תרגילים בית מעמ' ‪: 48-49‬‬ ‫האמצע של קטע‬
‫‪.7 ,5 ,2‬‬
‫המרחק בין שתי נקודות‬
‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 49-50‬‬
‫‪.*9 ,3‬‬ ‫חיתוך‪ ,‬הקבלה והתלכדות של‬
‫ישרים‬
‫תרגילים בית מעמ' ‪: 49-50‬‬
‫‪.7 ,5‬‬ ‫הערה‪ :‬חשוב להדגיש שאם‬
‫השיפועים של שני ישרים הם שווים‬
‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 52‬‬ ‫אז הישרים מקבילים או מתלכדים‪.‬‬
‫‪.19 ,15 ,4‬‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪: 52‬‬
‫‪.17 ,16 ,14 ,13 ,6 ,5‬‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 54-55‬‬ ‫משוואת ישר עפ"י שיפועו ונקודה‬ ‫‪6‬‬
‫‪.16 ,6‬‬ ‫שעליו‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪: 54-55‬‬
‫‪.14 ,11 ,9 ,3‬‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 56-57‬‬ ‫‪ 7‬משוואת ישר עפ"י שתי נקודות‬
‫‪15 ,14 ,7‬‬ ‫שעליו‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪: 56-57‬‬
‫‪.19 ,16 ,12 ,8 ,4 ,2‬‬

‫‪4‬‬ ‫ניצבות של ישרים‬ ‫‪8‬‬
‫הערה‪ :‬חשוב לשים לב לתרגילים‬ ‫‪9‬‬
‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 58-60‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪30 ,19 ,10 ,7‬‬ ‫‪ 30‬ו‪.31-‬‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪: 58-60‬‬ ‫המעגל הקנוני‬
‫‪.29 ,26 ,23 ,22 ,21 ,20 ,18 ,16 ,8 ,6‬‬ ‫הערה‪ :‬חשוב לשים לב לתרגילים‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 61-62‬‬ ‫‪ 15‬ו‪.16-‬‬
‫‪15 ,11‬‬
‫משוואת הפרבולה ותיאורה הגרפי‬
‫תרגילים בית מעמ' ‪: 61-62‬‬
‫‪.14 ,8 ,6‬‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪: 66-68‬‬
‫‪38 ,36 ,28 ,22 ,18‬‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 66-68‬‬
‫‪.39 ,38 ,32 ,31 ,30 ,27 ,25 ,20 ,16 ,6 ,4‬‬

‫‪5‬‬

‫כיתה י' – ‪ 5‬יחידות ‪ -‬פרק שלישי‬

‫אלגברה ‪ -‬משוואות ומערכות עם פרמטרים‬

‫שעות‬ ‫שיעור נושא תרגילים מומלצים‬
‫תאריך‬ ‫מס'‬

‫מספר שעות לימוד לכל הפרק‪:‬‬ ‫פרק שלישי‬

‫אלגברה ‪ -‬משוואות ומערכות‬

‫עם פרמטרים‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 73-77‬‬ ‫משוואות ממעלה ראשונה עם‬ ‫‪1‬‬
‫‪81 ,79 ,61 ,58 ,45 ,40 ,32 ,25 ,16 ,7‬‬ ‫פרמטרים‬ ‫‪2‬‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪: 73-77‬‬ ‫מערכת של שתי משוואות ממעלה‬
‫‪,72 ,69 ,64 ,55 ,50 ,38 ,34 ,29 ,26 ,21 ,10 ,4‬‬ ‫ראשונה עם פרמטרים‬

‫‪.80 ,77‬‬ ‫הערה‪ :‬הנושא פתרון מערכת‬
‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 79-80‬‬ ‫משוואות ממעלה ראשונה עם שני‬

‫‪24 ,18 ,8‬‬ ‫פרמטרים הוא לא בתוכנית‪.‬‬
‫תרגילים בית מעמ' ‪: 79-80‬‬

‫‪.28 ,22 ,15 ,12 ,5‬‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 82-84‬‬ ‫משוואות ממעלה שנייה עם‬ ‫‪3‬‬
‫‪48 ,40 ,30 ,18 ,7‬‬ ‫פרמטרים‬
‫‪.‬‬
‫תרגילים בית מעמ' ‪: 82-84‬‬
‫‪51 ,45 ,42 ,33 ,27 ,24 ,14 ,11 ,6 ,3‬‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 85‬‬ ‫מערכות של שתי משוואות ממעלה‬ ‫‪4‬‬
‫‪6‬‬ ‫שנייה עם פרמטרים‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪: 85‬‬ ‫הערה‪ :‬הנושא פתרון מערכת‬
‫‪.11 ,3 ,1‬‬ ‫משוואות ממעלה שנייה עם שני‬

‫פרמטרים הוא לא בתוכנית‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫כיתה י' – ‪ 5‬יחידות ‪ -‬פרק רביעי‬
‫אלגברה ‪ -‬חקירת משוואות ומערכות ממעלה ראשונה‬

‫שעות‬ ‫תרגילים מומלצים‬ ‫שיעור נושא‬
‫תאריך‬ ‫מספר שעות הלימוד לכל הפרק‪:‬‬ ‫מס'‬

‫פרק רביעי‬
‫אלגברה ‪ -‬חקירת משוואות‬
‫ומערכות ממעלה ראשונה‬

‫תחום ההצבה ותחום הערכים‬
‫שעבורם יש פתרון למשוואה‬
‫הערה‪ :‬ניתן לדלג על סעיף זה‪.‬‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 92-96‬‬ ‫חקירת משוואה ממעלה ראשונה‬ ‫‪1‬‬
‫‪.65 ,62 ,54 ,41 ,28 ,16 ,8‬‬ ‫הערה‪ :‬ראה את ההערה שמופיעה‬ ‫‪2‬‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪: 92-96‬‬ ‫לפני הפרק השלישי בקובץ זה‪.‬‬
‫‪,60 ,57 ,51 ,48 ,43 ,38 ,27 ,25 ,22 ,14 ,10 ,5‬‬
‫חקירת מערכת של שתי משוואות‬
‫‪.64 ,63‬‬ ‫ממעלה ראשונה‬
‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 100-105‬‬ ‫הערות‪:‬‬

‫‪79 ,77 ,54 ,40 ,21 ,15 ,8‬‬ ‫א) חשוב לעשות את התרגילים‬
‫תרגילים בית מעמ' ‪: 100-105‬‬ ‫שמופיעים תחת הכותרת‬
‫‪,72 ,51 ,47 ,45 ,36 ,34 ,28 ,25 ,17 ,12 ,10 ,5‬‬
‫"המשמעות הגרפית של מספר‬
‫‪.80 ,78 ,74‬‬ ‫הפתרונות"‪ .‬תרגילים כאלה יכולים‬

‫להופיע בגיאומטריה אנליטית‪.‬‬
‫ב) ראה גם את ההערה שמופיעה‬

‫לפני הפרק השלישי בקובץ זה‬

‫‪7‬‬

‫כיתה י' – ‪ 5‬יחידות ‪ -‬פרק חמישי‬

‫אלגברה ‪ -‬משוואות מיוחדות‬

‫שעות‬ ‫שיעור נושא תרגילים מומלצים‬
‫תאריך‬ ‫מס'‬

‫מספר שעות הלימוד לכל הפרק‪:‬‬ ‫פרק חמישי‬

‫אלגברה ‪ -‬משוואות מיוחדות‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 108‬‬ ‫משוואות דו ריבועיות‬ ‫‪1‬‬
‫‪28 ,13 ,4‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫‪2‬‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪: 108‬‬ ‫א) חשוב לשים לב לסיכום שמופיע‬
‫‪.29 ,27 ,26 ,19 ,17 ,16 ,12 ,8 ,2‬‬ ‫בעמ' ‪.108‬‬

‫ב) ראה גם את ההערה שמופיעה‬
‫לפני הפרק השלישי בקובץ זה‪.‬‬

‫משוואות מיוחדות הנפתרות ע"י‬
‫הצבה‬

‫הערה‪ :‬ניתן לדלג על סעיף זה‪.‬‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 112-113‬‬ ‫משוואות אי רציונאליות‬ ‫‪3‬‬
‫‪37 ,29 ,23 ,12 ,4‬‬ ‫הערות‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫תרגילים בית מעמ' ‪: 112-113‬‬ ‫א) חשוב להדגיש שבכל מקרה של‬ ‫‪5‬‬
‫‪.38 ,34 ,26 ,19 ,16 ,15 ,10 ,9 ,6 ,1‬‬ ‫העלאה בריבוע יש לבדוק את‬

‫ה"פתרונות" שהתקבלו ע"י הצבה‬
‫במשוואה המקורית‪( .‬עמ' ‪110‬‬
‫למטה)‪.‬‬

‫ב) ראה גם את ההערה שמופיעה‬
‫לפני הפרק השלישי בקובץ זה‪.‬‬
‫משוואות נוספות הנפתרות ע"י‬
‫הצבה‬

‫הערה‪ :‬ניתן לדלג על סעיף זה‪.‬‬
‫מערכות של שתי משוואות‬
‫שנפתרות ע"י הצבה‬

‫הערה‪ :‬ניתן לדלג על סעיף זה‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫כיתה י' – ‪ 5‬יחידות ‪ -‬פרק שישי‬

‫אלגברה ‪ -‬אי שיוויונים‬

‫שעות‬ ‫שיעור נושא תרגילים מומלצים‬
‫תאריך‬ ‫מס'‬

‫מספר שעות לימוד לכל הפרק‪:‬‬ ‫פרק שישי‬

‫אלגברה ‪ -‬אי שיוויונים‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 121-125‬‬ ‫אי שיוויונים ממעלה ראשונה‬ ‫‪1‬‬
‫‪88 ,83 ,78 ,73 ,53 ,28 ,21 ,13‬‬ ‫הערה‪ :‬ראה את ההערה שמופיעה‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪: 121-125‬‬ ‫לפני הפרק השלישי בקובץ זה‪.‬‬
‫‪,45 ,44 ,43 ,40 ,37 ,30 ,26 ,20 ,16 ,14 ,11 ,6 ,2‬‬

‫‪.90 ,85 ,80 ,75 ,60 ,54‬‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 130-136‬‬ ‫אי שיוויונים ריבועיים‬ ‫‪2‬‬
‫‪113 ,103 ,99 ,96 ,89 ,74 ,53 ,43 ,26 ,11 ,7‬‬ ‫הערות‪:‬‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 202‬‬ ‫א) חשוב לשים לב לסיכום שמופיע‬
‫‪19 ,16‬‬ ‫בעמ' ‪ 128‬למטה‪.‬‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪: 130-136‬‬ ‫ב) ראה גם את ההערה שמופיעה‬
‫‪,50 ,47 ,44 ,32 ,25 ,19 ,18 ,17 ,16 ,12 ,8 ,2 ,1‬‬ ‫לפני הפרק השלישי בקובץ זה‪.‬‬

‫‪.114 ,111 ,104 ,100 ,98 ,93 ,75 ,71 ,59‬‬ ‫ג) כדאי גם לעשות את התרגילים‬
‫תרגילים בית מעמ' ‪: 202‬‬ ‫הבאים שקשורים לאי שיוויונים‬
‫‪.18 ,15 ,14 ,11 ,10‬‬
‫ריבועיים ומופיעים בתרגילים‬
‫לחזרה (עמ' ‪.)202‬‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 142-146‬‬ ‫אי שיוויונים עם שברים‬ ‫‪3‬‬
‫‪64 ,45 ,43 ,33 ,30 ,26 ,15 ,7‬‬ ‫הערה‪ :‬לימוד נושא זה הוא רק‬
‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 172‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪18 ,7‬‬ ‫בהקשר לחקירת פונקציות‪.‬‬ ‫‪5‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫תרגילים בית מעמ' ‪: 142-146‬‬
‫‪.66 ,62 ,48 ,47 ,35 ,31 ,27 ,25 ,24 ,14 ,4 ,3‬‬ ‫א) חשוב להדגיש ששרטוט הגרף של‬
‫פונקציה עפ"י האפסים שלה הוא לא‬
‫תרגילים בית המבוססים על פתרון כל סוגי אי‬
‫השיוויונים מעמ' ‪: 172‬‬ ‫הגרף האמיתי של הפונקציה‪( .‬עמ'‬
‫‪.19 ,11 ,10 ,5 ,3 ,1‬‬ ‫‪ 139‬למעלה)‪.‬‬

‫ב) יש לשים לב גם לאי שיוויונים‬
‫מיוחדים עם שברים‪( .‬עמ' ‪139‬‬
‫למטה)‪.‬‬

‫ג) כדאי גם לעשות את התרגילים‬
‫הבאים שמופיעים בפרק השביעי‬

‫וקשורים לחקירת פונקציות‪.‬‬
‫חקירת משוואה ממעלה ראשונה ‪-‬‬

‫כולל אי שיוויונים‬
‫הערה‪ :‬ניתן לדלג על סעיף זה‪.‬‬
‫חקירת מערכת משוואות ממעלה‬

‫ראשונה ‪ -‬כולל אי שיוויונים‬
‫הערה‪ :‬ניתן לדלג על סעיף זה‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫כיתה י' – ‪ 5‬יחידות ‪ -‬פרק תשיעי‬

‫הנדסת המישור ‪ -‬משולשים‬

‫שעות‬ ‫שיעור נושא תרגילים מומלצים‬
‫תאריך‬ ‫מס'‬

‫מספר שעות לימוד לכל הפרק‪:‬‬ ‫פרק תשיעי‬

‫הנדסת המישור ‪ -‬משולשים‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪.5 ,4 ,2 : 210‬‬ ‫רצוי לשים לב לסיכומים שמופיעים‬ ‫‪1‬‬
‫לפני התרגילים‪.‬‬
‫קטעים‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪.5 ,4 ,2 : 212‬‬ ‫‪ 2‬זוויות‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪10 : 214-215‬‬ ‫‪ 3‬ישרים מקבילים‬
‫תרגילים בית מעמ' ‪.7 ,6 ,3 ,2 : 214-215‬‬ ‫‪ 4‬משולש‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪.3 ,2 : 217‬‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪17 ,11 : 218-221‬‬ ‫‪ 5‬סכום הזוויות במשולש‬
‫תרגילים בית מעמ' ‪: 218-221‬‬
‫‪.15 ,14 ,9 ,8 ,6 ,3 ,2 ,1‬‬ ‫‪ 6‬סכום הזוויות במרובע ובמצולעים‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪7 : 222-223‬‬ ‫‪ 7‬חפיפת משולשים‬
‫תרגילים בית מעמ' ‪: 222-223‬‬
‫‪.8 ,4 ,2 ,1‬‬ ‫‪ 8‬משולש שווה שוקיים ‪ -‬חפיפת‬
‫משולשים‪ ,‬דלתון‬
‫תרגילים כיתה מעמ' ‪13 ,7 : 224-227‬‬
‫תרגילים בית מעמ' ‪: 224-227‬‬ ‫‪ 9‬תכונות הצלעות והזוויות במשולש‬
‫‪.14 ,12 ,10 ,5 ,3‬‬ ‫(אי שוויונים במשולש)‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪11 ,6 : 228-231‬‬ ‫משפט חפיפה רביעי‪ ,‬מפגש‬ ‫‪10‬‬
‫תרגילים בית מעמ' ‪: 228-231‬‬ ‫האנכים האמצעיים וחוצי הזוויות‬
‫‪.13 ,7 ,4 ,2‬‬
‫במשולש‬
‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 232-235‬‬
‫‪16 ,11 ,6‬‬ ‫‪ 11‬משולש ישר זווית‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪: 232-235‬‬
‫‪.18 ,17 ,15 ,9 ,5 ,3 ,2‬‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 237-239‬‬
‫‪10 ,6‬‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪: 237-239‬‬
‫‪.8 ,5 ,2 ,1‬‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 240-243‬‬
‫‪17 ,14 ,8‬‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪: 240-243‬‬
‫‪.18 ,15 ,11 ,9 ,6 ,5 ,3 ,2‬‬

‫‪10‬‬

‫כיתה י' – ‪ 5‬יחידות ‪ -‬פרק עשירי‬

‫הנדסת המישור ‪ -‬מרובעים‬

‫שעות‬ ‫שיעור נושא תרגילים מומלצים‬
‫תאריך‬ ‫מס'‬

‫מספר שעות לימוד לכל הפרק‪:‬‬ ‫פרק עשירי‬

‫הנדסת המישור ‪ -‬מרובעים‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 245-247‬‬ ‫מקבילית‬ ‫‪1‬‬
‫‪14 ,3‬‬ ‫הערה‪ :‬בתרגיל ‪ 7‬צריך להוכיח גם‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪: 245-247‬‬ ‫ש‪ FC -‬ניצב ל‪.EG -‬‬
‫‪.13 ,11 ,9 ,7 ,5 ,4 ,1‬‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 248-252‬‬ ‫‪ 2‬מלבן‪ ,‬מעוין‪ ,‬ריבוע‬
‫‪20 ,17 ,11 ,6‬‬
‫‪ 3‬טרפז‬
‫תרגילים בית מעמ' ‪: 248-252‬‬ ‫‪ 4‬קטע אמצעים‪ ,‬מפגש התיכונים‬
‫‪.21 ,19 ,16 ,14 ,13 ,10 ,8 ,7 ,3 ,1‬‬
‫והגבהים במשולש‬
‫תרגילים בית מעמ' ‪: 253-255‬‬
‫‪.7 ,5 ,4 ,1‬‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 256-263‬‬
‫‪35 ,31 ,27 ,20 ,13 ,7 ,3‬‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪: 256-263‬‬
‫‪,32 ,30 ,28 ,25 ,23 ,21 ,18 ,16 ,15 ,10 ,8 ,4 ,2‬‬

‫‪.34‬‬

‫כיתה י' – ‪ 5‬יחידות ‪ -‬פרק אחד עשר‬

‫הנדסת המישור ‪ -‬שטחים ומשפט פיתגורס‬

‫שעות‬ ‫שיעור נושא תרגילים מומלצים‬
‫תאריך‬
‫מס'‬

‫מספר שעות לימוד לכל הפרק‪:‬‬ ‫פרק אחד עשר‬ ‫‪1‬‬

‫הנדסת המישור ‪ -‬שטחים‬

‫ומשפט פיתגורס‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 265-269‬‬ ‫‪ 23‬שטחים של מרובעים ומשולש‬

‫‪30 ,23 ,16 ,11 ,9 ,5‬‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪: 265-269‬‬

‫‪.32 ,28 ,27 ,24 ,21 ,20 ,17 ,14 ,10 ,7 ,3 ,2 ,1‬‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 270-275‬‬ ‫‪ 3‬משפט פיתגורס‬

‫‪23 ,18 ,15 ,5‬‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪: 270-275‬‬

‫‪4 ,2 ,1‬ד‪.26 ,21 ,16 ,11 ,10 ,9 ,8 ,‬‬

‫‪11‬‬

‫כיתה י' – ‪ 5‬יחידות ‪ -‬פרק שנים עשר‬

‫הנדסת המישור ‪ -‬משולשים‪ ,‬מרובעים‪ ,‬שטחים ומשפט פיתגורס ‪ -‬תרגילים‬

‫לחזרה‬

‫שעות‬ ‫תרגילים מומלצים‬ ‫נושא‬ ‫שיעור‬
‫תאריך‬ ‫מספר שעות לימוד לכל הפרק‪:‬‬ ‫מס'‬
‫פרק שנים עשר‬

‫הנדסת המישור ‪ -‬משולשים‪,‬‬

‫מרובעים‪ ,‬שטחים ומשפט‬

‫פיתגורס ‪ -‬תרגילים לחזרה‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 276-281‬‬ ‫‪ 1‬משולשים ‪ -‬תרגילים לחזרה‬
‫‪*32 ,23 ,*13 ,*7‬‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪: 276-281‬‬
‫‪.30 ,28 ,*25 ,22 ,*18 ,10 ,8 ,*5 ,3 ,2‬‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 282-287‬‬ ‫מרובעים ‪ -‬תרגילים לחזרה‬ ‫‪2‬‬
‫‪24 ,*20 ,*12 ,4‬‬ ‫‪3‬‬
‫קטעים מיוחדים ‪ -‬תרגילים לחזרה‬ ‫‪4‬‬
‫תרגילים בית מעמ' ‪: 282-287‬‬
‫‪.29 ,*26 ,22 ,16 ,15 ,11 ,9 ,*6 ,1‬‬ ‫שטחים ומשפט פיתגורס ‪-‬‬
‫תרגילים לחזרה‬
‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 287-291‬‬
‫‪*18 ,11 ,*7‬‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪: 287-291‬‬
‫‪.23 ,*20 ,15 ,*12 ,8 ,5 ,2 ,1‬‬
‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 291-294‬‬

‫‪12 ,*8‬‬
‫תרגילים בית מעמ' ‪: 291-294‬‬

‫‪.*15 ,10 ,6 ,5 ,2‬‬

‫‪12‬‬

‫כיתה י' – ‪ 5‬יחידות ‪ -‬פרק שלושה עשר‬

‫הנדסת המישור ‪ -‬פרופורציה‪ ,‬תכונות חוצי הזוויות (פנימיות וחיצוניות) במשולש‬

‫שעות‬ ‫שיעור נושא תרגילים מומלצים‬
‫תאריך‬ ‫מס'‬

‫מספר שעות לימוד לכל הפרק‪:‬‬ ‫פרק שלושה עשר‬

‫הנדסת המישור ‪ -‬פרופורציה‪,‬‬

‫תכונות חוצי הזוויות (פנימיות‬

‫וחיצוניות) במשולש‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 297-298‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪3‬‬ ‫החל מפרק זה הפרקים בהנדסת‬ ‫‪2‬‬
‫המישור כוללים לימוד יותר יסודי‬ ‫‪3‬‬
‫תרגילים בית מעמ' ‪: 297-298‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪1‬ד‪1 ,‬ז‪2 ,‬א‪4 ,3 ,‬ב‪*7 ,‬א‪.‬‬ ‫ולא חזרה כמו שהיה עד כה‪.‬‬ ‫‪5‬‬
‫פרופורציה בין מספרים‬ ‫‪6‬‬
‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 304-308‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪1‬ו‪3 ,‬ה‪4 ,‬ו‪*20 ,12 ,9 ,‬‬ ‫משפט תלס והרחבותיו‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪: 304-308‬‬ ‫המשפט ההפוך למשפט תלס‬
‫‪1‬ב‪1 ,‬ד‪2 ,‬ג‪3 ,‬ב‪3 ,‬ט‪4 ,‬ב‪.*21 ,17 ,15 ,10 ,8 ,5 ,‬‬
‫בעיות שונות ‪ -‬פרופורציה‬
‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 310-312‬‬
‫‪3‬ה‪*8 ,‬‬ ‫חלוקה של קטע ‪ -‬פנימית‪ ,‬חיצונית‬
‫והרמונית‬
‫תרגילים בית מעמ' ‪: 310-312‬‬
‫‪1‬א‪1 ,‬ג‪2 ,‬ב‪3 ,‬א‪.6 ,‬‬ ‫הערה‪ :‬הנושאים חלוקה חיצונית‬
‫וחלוקה הרמונית הם לא בתוכנית‪.‬‬
‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 312-316‬‬ ‫התכונה של חוצה זווית במשולש‬
‫‪*18 ,13 ,8‬‬
‫התכונה שאם קטע במשולש מקיים‬
‫תרגילים בית מעמ' ‪: 312-316‬‬ ‫אז הוא חוצה זווית‬
‫‪.*17 ,14 ,12 ,10 ,4 ,2‬‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪: 318-320‬‬
‫‪1‬ב‪2 ,‬ג‪.4 ,‬‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 322-325‬‬
‫‪1‬ו‪*18 ,10 ,8 ,‬‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪: 322-325‬‬
‫‪1‬א‪1 ,‬ד‪5 ,3 ,2 ,‬א‪5 ,‬ג‪.*19 ,11 ,9 ,‬‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪: 326-327‬‬
‫‪1‬ג‪.5 ,3 ,‬‬

‫‪13‬‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 331-333‬‬ ‫התכונה של חוצה זווית חיצונית‬ ‫‪8‬‬
‫‪*13‬‬ ‫למשולש והמשפט ההפוך‬ ‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫תרגילים בית מעמ' ‪: 331-333‬‬ ‫הערה‪ :‬הנושא לא בתוכנית‬
‫‪.*12 ,5 ,3‬‬ ‫הלימודים‪.‬‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 334-337‬‬ ‫בעיות שונות ‪ -‬תכונות חוצי הזוויות‬
‫‪*19 ,13 ,5‬‬ ‫(פנימית וחיצונית) במשולש‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪: 334-337‬‬ ‫הערה‪ :‬תרגיל ‪ 8‬הוא לא בתוכנית‬
‫‪.*15 ,12 ,10 ,9 ,8 ,7 ,1‬‬ ‫הלימודים‪.‬‬

‫תרגילים לחזרה ‪ -‬פרופורציה‪,‬‬
‫תכונות חוצי הזוויות (פנימית‬

‫וחיצונית) במשולש‬
‫הערה‪ :‬תרגיל ‪ 14‬הוא לא‬

‫בתוכנית הלימודים‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫כיתה י' – ‪ 5‬יחידות ‪ -‬פרק ארבעה עשר‬

‫הנדסת המישור ‪ -‬דמיון משולשים‬

‫שעות‬ ‫שיעור נושא תרגילים מומלצים‬
‫תאריך‬ ‫מס'‬

‫מספר שעות לימוד לכל הפרק‪:‬‬ ‫פרק ארבעה עשר‬

‫הנדסת המישור ‪ -‬דמיון‬

‫משולשים‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪5 ,3 : 339-341‬ב‬ ‫משולשים דומים‬ ‫‪1‬‬
‫תרגילים בית מעמ' ‪1 : 339-341‬א‪2 ,‬א‪4 ,‬ד‪.‬‬ ‫הערה‪ :‬חשוב להדגיש בפני‬
‫התלמידים את הערות א'‪-‬ז'‬

‫שמופיעות בעמ' ‪.338-339‬‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 344-346‬‬ ‫משפט דמיון ראשון‬ ‫‪2‬‬
‫‪9 ,4‬‬ ‫הערה‪ :‬חשוב להדגיש בפני‬ ‫‪3‬‬
‫התלמידים שמשפט דמיון ראשון‬
‫תרגילים בית מעמ' ‪: 344-346‬‬ ‫שקול למעשה למשפט תלס‬
‫‪.11 ,6 ,2‬‬
‫והרחבותיו‪.‬‬
‫תרגילים כיתה מעמ' ‪*22 ,16 ,10 ,7 : 348-352‬‬ ‫משפט דמיון שני‬
‫תרגילים בית מעמ' ‪,18 ,13 ,12 ,11 ,5 ,4 : 348-352‬‬

‫‪.*23 , 19‬‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪4 : 354-355‬‬ ‫משפט דמיון שלישי‬ ‫‪4‬‬
‫תרגילים בית מעמ' ‪.6 ,3 : 354-355‬‬ ‫ההגדרה ומשפטי הדמיון ‪-‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 355-358‬‬ ‫תרגילים שונים‬ ‫‪7‬‬
‫‪17 ,13 ,4‬‬ ‫‪8‬‬
‫קטעים מיוחדים והיקפים‬ ‫‪9‬‬
‫תרגילים בית מעמ' ‪: 355-358‬‬ ‫במשולשים דומים‬
‫‪.15 ,9 ,8 ,6 ,5 ,3‬‬
‫שטחי משולשים דומים‬
‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 360-362‬‬
‫‪10 ,1‬‬ ‫בעיות שונות ‪ -‬משולשים דומים‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪: 360-362‬‬ ‫תרגילים לחזרה ‪ -‬דמיון משולשים‬
‫‪.7 ,3‬‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 363-365‬‬
‫‪10 ,6‬‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪: 363-365‬‬
‫‪.12 ,8 ,3‬‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 365-369‬‬
‫‪*20 ,15 ,13 ,9‬‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪: 365-369‬‬
‫‪.*21 ,*19 ,14 ,11 ,6 ,2 ,1‬‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 370-373‬‬
‫‪15 ,11‬‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪: 370-373‬‬
‫‪.*17 ,14 ,13 ,6 ,5‬‬

‫‪15‬‬

‫כיתה י' – ‪ 5‬יחידות ‪ -‬פרק חמישה עשר‬

‫הנדסת המישור ‪ -‬דמיון משולשים במרובעים‪ ,‬דמיון מצולעים‬

‫שעות‬ ‫שיעור נושא תרגילים מומלצים‬
‫תאריך‬ ‫מס'‬

‫מספר שעות לימוד לכל הפרק‪:‬‬ ‫פרק חמישה עשר‬

‫הנדסת המישור ‪ -‬דמיון‬

‫משולשים במרובעים‪ ,‬דמיון‬

‫מצולעים‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 375-379‬‬ ‫דמיון משולשים במרובעים‬ ‫‪1‬‬
‫‪18 ,10 ,7‬‬ ‫‪2‬‬
‫בעיות שונות‪ -‬דמיון משולשים‬ ‫‪3‬‬
‫תרגילים בית מעמ' ‪: 375-379‬‬ ‫במרובעים‬ ‫‪4‬‬
‫‪.*22 ,14 ,13 ,8 ,4‬‬
‫תרגילים לחזרה‪ -‬דמיון משולשים‬
‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 379-382‬‬ ‫במרובעים‬
‫‪.*14 ,7 ,4‬‬
‫דמיון מצולעים‬
‫תרגילים בית מעמ' ‪: 379-382‬‬
‫‪.*15 ,*13 ,11 ,6 ,5‬‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 382-385‬‬
‫‪*14 ,8 ,5‬‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪: 382-385‬‬
‫‪.*15 ,10 ,7 ,2‬‬

‫תרגילים כיתה מעמ' ‪: 387-388‬‬
‫‪8 ,7‬‬

‫תרגילים בית מעמ' ‪: 387-388‬‬
‫‪.9 ,6 ,5‬‬

‫‪16‬‬

‫כיתה י' – ‪ 5‬יחידות ‪ -‬פרק שישה עשר‬
‫טריגונומטריה ‪ -‬משולש ישר זווית‬

‫שעות‬ ‫תרגילים מומלצים‬ ‫שיעור נושא‬
‫תאריך‬ ‫מספר שעות לימוד לכל הפרק‪:‬‬ ‫מס'‬

‫טריגונומטריה ‪ -‬משולש ישר זוית‬

‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 393-395‬‬ ‫פונקציית הטנגס ‪ -‬משולש ישר‬ ‫‪1‬‬
‫תרגילי כיתה‪15 ,12 ,3 :‬‬ ‫זווית‬ ‫‪2‬‬
‫תרגילי בית‪14 ,7 :‬‬ ‫‪3‬‬
‫פונקציית הסינוס ‪ -‬משולש ישר‬ ‫‪4‬‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 397-398‬‬ ‫זווית‬ ‫‪5‬‬
‫תרגילי כיתה‪11 ,8 ,2 :‬‬ ‫‪6‬‬
‫תרגילי בית‪12 ,6 :‬‬ ‫פונקציית הקוסינוס ‪ -‬משולש ישר‬ ‫‪7‬‬
‫זווית‬ ‫‪8‬‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 400-401‬‬ ‫‪8‬‬
‫תרגילי כיתה‪11 ,8 ,2 :‬‬ ‫חישובים במשולש ישר זווית בעזרת‬ ‫‪10‬‬
‫תרגילי בית‪12 ,6 :‬‬ ‫כל הפונקציות‬ ‫‪11‬‬

‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 402-404‬‬ ‫קטעים מיוחדים‪ -‬משולש ישר‬
‫תרגילי כיתה‪18 ,13 ,5 ,1 :‬‬ ‫זווית‬

‫תרגילי בית‪19 ,15 ,10 ,8 ,3 :‬‬ ‫פתרון בעיות שונות בעזרת משולש‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 406-408‬‬ ‫ישר זווית‬

‫תרגילי כיתה‪12 ,7 ,2 :‬‬ ‫משולש שווה שוקיים‬
‫תרגילי בית‪11 ,5 :‬‬
‫בעיות פשוטות עם נעלמים ‪-‬‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 409-410‬‬ ‫משולש ישר זווית‬
‫תרגילי כיתה‪8 ,2 :‬‬
‫תרגילי בית‪6 :‬‬ ‫שטח משולש עפ"י צלע והגובה‬
‫שלה‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 412-414‬‬
‫תרגילי כיתה‪11 ,9 ,6 :‬‬ ‫שטח משולש עפ"י שתי צלעות‬
‫תרגילי בית‪10 ,3 :‬‬ ‫והזווית שביניהן‬

‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 414-415‬‬ ‫מלבן ‪ -‬משולש ישר זווית‬
‫תרגילי כיתה‪5 :‬‬
‫תרגילי בית‪2 :‬‬

‫תרגילים מולמצים מעמ' ‪: 416-418‬‬
‫תרגילי כיתה‪12 ,10 ,6 :‬‬
‫תרגילי בית‪12 ,4 :‬‬

‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 420-421‬‬
‫תרגילי כיתה‪14 ,11 ,9 ,1 :‬‬
‫תרגילי בית‪.13 ,8 ,6 :‬‬

‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 423-424‬‬
‫תרגילי כיתה‪10 ,2 :‬‬
‫תרגילי בית‪11 ,6 :‬‬

‫‪17‬‬

‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 426-427‬‬ ‫מעויין ‪ -‬משולש ישר זווית‬ ‫‪12‬‬
‫תרגילי כיתה‪9 ,5 :‬‬ ‫‪13‬‬
‫תרגילי בית‪8 ,2 :‬‬ ‫ריבוע‪ ,‬מקבילית‪ ,‬דלתון ‪ -‬משולש‬ ‫‪14‬‬
‫ישר זווית‬ ‫‪15‬‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 429-430‬‬ ‫‪16‬‬
‫תרגילי כיתה‪5 ,2 :‬‬ ‫טרפז‪ -‬משולש ישר זווית‬ ‫‪17‬‬
‫תרגילי בית‪9 ,4 :‬‬ ‫‪18‬‬
‫שטח מרובע עפ"י אלכסוניו וזווית‬ ‫‪19‬‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 433-435‬‬ ‫שביניהם‬ ‫‪20‬‬
‫תרגילי כיתה‪14 ,8 ,4 :‬‬ ‫‪21‬‬
‫תרגילי בית‪12 ,2 :‬‬ ‫משוואות טריגונומטריות פשוטות‬
‫עם זווית חדה‬ ‫‪22‬‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 436‬‬ ‫‪23‬‬
‫תרגילי כיתה‪8 ,6 ,1 :‬‬ ‫בעיות עם אותיות ‪ -‬משולשים‬
‫תרגילי בית‪7 ,4:‬‬ ‫(משולש ישר זווית)‬

‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 438‬‬ ‫בעיות עם אותיות ‪ -‬מרובעים‬
‫תרגילי כיתה‪,12 ,7 ,2 :‬‬ ‫(משולש ישר זוית)‬

‫תרגילי בית‪14 ,10 ,8 ,6 ,4 :‬‬ ‫בעיות עם יחסים ‪ -‬משולשים‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 440-444‬‬ ‫(משולש ישר זווית)‬

‫תרגילי כיתה‪26 ,23 ,17 ,8 ,4 :‬‬ ‫בעיות עם יחסים ‪ -‬מרובעים‬
‫תרגילי בית‪24 ,20 ,14 ,12 ,6 ,5 ,2 :‬‬ ‫(משולש ישר זווית)‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 446-448‬‬
‫משולש ישר זווית ‪ -‬בעיות שונות‬
‫תרגילי כיתה‪14 ,11 ,6 :‬‬ ‫(טריגונומטריה)‬
‫תרגילי בית‪13 ,10 ,3 :‬‬
‫משולש ישר זווית ‪-‬‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 450-453‬‬ ‫תרגילים לחזרה (טריגונומטריה)‬
‫תרגילי כיתה‪19 ,14 ,4:‬‬
‫זווית גובה‪ ,‬זווית עומק‪ ,‬זווית ראייה‬
‫תרגילי בית‪18 ,16 ,12 ,10 ,3:‬‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 453-455‬‬

‫תרגילי כיתה‪10 ,5:‬‬
‫תרגילי בית‪8 ,6 ,3 :‬‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 455-461‬‬
‫תרגילי כיתה‪30 ,21 ,14 ,8 ,4 :‬‬
‫תרגילי בית‪,31 ,24 ,23 ,20 ,15 ,13 ,9 ,7 ,6 :‬‬

‫‪.33 ,32‬‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 462-465‬‬

‫תרגילי כיתה‪,13 ,7 :‬‬
‫תרגילי בית‪,16 ,12 ,9 ,4 ,2 :‬‬
‫הסבר קצר של כמה דקות על מושגים אלה‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫כיתה י' – ‪ 5‬יחידות ‪ -‬פרק שבעה עשר‬

‫טריגונומטריה ‪ -‬משפט הסינוסים‬

‫שעות‬ ‫שיעור נושא תרגילים מומלצים‬
‫תאריך‬ ‫מס'‬

‫טריגונומטריה ‪ -‬משפט מספר שעות לימוד לכל הפרק‪:‬‬

‫הסינוסים‬

‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 475-482‬‬ ‫‪ 1‬משולשים ‪ -‬משפט סינוסים‬
‫תרגילי כיתה‪48 ,44 ,37 ,34 ,30 ,26 ,23 ,17 ,12 ,2:‬‬ ‫‪ 2‬מרובעים ‪ -‬משפט הסינוסים‬
‫תרגילי בית‪,35 ,33 ,28 ,25 ,23 ,20 ,15 ,14 ,12 ,10 ,6 :‬‬

‫‪49 ,45 ,40‬‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 484-485‬‬

‫תרגילי כיתה‪10 ,8 ,4:‬‬
‫תרגילי בית‪11 ,6 ,2:‬‬

‫משפט הסינוסים ‪ -‬תרגילים לחזרה תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 486-489‬‬ ‫‪3‬‬
‫תרגילי כיתה‪18 ,16 ,8 ,4 :‬‬

‫תרגילי בית‪19 ,17 ,14 ,12 ,10 ,9 ,7:‬‬

‫כיתה י' – ‪ 5‬יחידות ‪ -‬פרק שמונה עשר‬
‫טריגונומטריה ‪ -‬משפט הקוסינוסים‬

‫שעות‬ ‫תרגילים מומלצים‬ ‫שיעור נושא‬
‫תאריך‬ ‫מס'‬
‫מספר שעות לימוד לכל הפרק‪:‬‬
‫‪ 1‬משולשים ‪ -‬משפט הקוסינוסים‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 494-501‬‬
‫תרגילי כיתה‪,52 ,47 ,40 ,35 ,29 ,27 ,24 ,20 ,14 ,5 :‬‬ ‫‪ 2‬מרובעים ‪ -‬משפט הקוסינוסים‬

‫‪,58‬‬ ‫‪ 3‬משפט הקוסינוסים ‪ -‬תרגילים‬
‫תרגילי בית‪59 ,53 ,42 ,38 ,34 ,32 ,28 ,21 ,12 ,4 :‬‬ ‫לחזרה‬

‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 503-509‬‬ ‫טריגונומטריה במישור ‪ -‬תרגילים‬ ‫‪4‬‬
‫תרגילי כיתה‪,34 ,31 ,27 ,15 ,5 :‬‬ ‫לחזרה‬ ‫‪5‬‬

‫תרגילי בית‪32 ,31 ,29 ,19 ,10 ,9 ,2 :‬‬ ‫טריגונומטריה במישור ‪-‬‬ ‫‪6‬‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 509-512‬‬ ‫תרגילים לחזרה‬

‫תרגילי כיתה‪,16 ,9 ,4 :‬‬ ‫טריגונומטריה חישובים במרחב‬
‫תרגילי בית‪20 ,18 ,13 ,11 ,7 :‬‬
‫מספר שעות לימוד לכל הסעיף‪ 2 :‬שעות‪.‬‬

‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 513-517‬‬
‫תרגילי כיתה‪19 ,14 ,7 ,3 ,2 :‬‬
‫תרגילי בית‪,20 ,13 ,11 ,4 :‬‬

‫לא נלמד‬

‫‪19‬‬

‫כיתה י' – ‪ 5‬יחידות ‪ -‬פרק תשעה עשר‬
‫טריגונומטריה ‪ -‬הפונקציות הטריגונומטריות – לא נלמד‬

‫כיתה י' – ‪ 5‬יחידות ‪ -‬פרק עשרים‬
‫טריגונומטריה ‪ -‬זהויות ומשוואות טריגונומטריות‬

‫שעות‬ ‫שיעור נושא תרגילים מומלצים‬
‫תאריך‬ ‫מס'‬

‫מספר שעות לימוד לכל הפרק‪:‬‬

‫הזהויות הטריגונומטריות היסודיות תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 585-590‬‬ ‫‪1‬‬
‫תרגילי כיתה‪,25 ,20 ,14 ,7 ,2:‬‬
‫תרגילי בית‪25 ,22 ,17 ,8 ,5 ,1 :‬‬

‫‪20‬‬

‫כיתה י' – ‪ 5‬יחידות ‪ -‬פרק עשרים ואחד‬
‫חשבון דיפרנציאלי ‪ -‬פונקציות וגרפים‬

‫שעות‬ ‫תרגילים מומלצים‬ ‫שיעור נושא‬
‫תאריך‬ ‫מס'‬
‫לימוד עצמי – החומר נלמד בחט"ב‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 620-621‬‬ ‫‪ 1‬תחומים‬
‫‪,38 ,34 ,32 ,28 ,25 ,22 ,20 ,18 ,14 ,12 ,10 ,5 ,2‬‬
‫‪ 2‬פונקציה והגרף שלה‬
‫‪.44 ,39‬‬ ‫‪ 3‬פונקציה ממעלה ראשונה ‪ -‬הישר‬
‫לימוד עצמי – החומר נלמד בחט"ב‬ ‫‪ 4‬פונקציה ממעלה שנייה ‪ -‬הפרבולה‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 625-628‬‬
‫‪.28 ,27 ,25 ,23 ,20 ,18 ,16 ,14 ,12 ,9 ,8 ,3‬‬ ‫‪ 5‬חיוביות ושליליות של פונקציה‬
‫לימוד עצמי – החומר נלמד בחט"ב‬ ‫‪ 6‬עלייה וירידה של פונקציה‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 630-632‬‬
‫‪ 7‬פונקציה אי זוגית ופונקציה זוגית‬
‫‪.14 ,12 ,10 ,9 ,8 ,7 ,5 ,3 ,1‬‬
‫לימוד עצמי – החומר נלמד בחט"ב‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 633-634‬‬

‫‪.11 ,9 ,7 ,6 ,3 ,1‬‬
‫לימוד עצמי – החומר נלמד בחט"ב‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 638-640‬‬
‫‪.30 ,28 ,25 ,22 ,21 ,19 ,18 ,15 ,11 ,8 ,5 ,2‬‬
‫לימוד עצמי – החומר נלמד בחט"ב‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 642-643‬‬

‫‪.24 ,23 ,21 ,17 ,15 ,9 ,4‬‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 646-647‬‬
‫תרגילי כיתה‪,28 ,26 ,23 ,21 ,17 ,15 ,12 ,8 :‬‬

‫‪.31‬‬
‫תרגילי בית‪.31 ,28 ,27 ,22 ,16 ,10 ,5 ,2 :‬‬

‫‪21‬‬

‫כיתה י' – ‪ 5‬יחידות ‪ -‬פרק עשרים ושניים‬
‫חשבון דיפרנציאלי ‪ -‬הנגזרת‬

‫שעות‬ ‫תרגילים מומלצים‬ ‫שיעור נושא‬
‫תאריך‬ ‫מס'‬
‫מספר שעות לימוד לכל הפרק‪ 4-5 :‬שעות‪.‬‬
‫‪ 1‬שיפוע גרף של פונקציה בנקודה‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 655-656‬‬
‫תרגילי כיתה‪12 ,11 ,9 ,7 :‬‬ ‫‪ 2‬הנגזרת של פונקציית חזקה‬
‫תרגילי בית‪ :‬אין‬
‫‪ 3‬הנגזרת של פונקציה המוכפלת‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 660-661‬‬ ‫במספר קבוע‬
‫תרגילי כיתה‪16 ,12 ,10 ,6 ,2 :‬‬
‫תרגילי בית‪17 ,14 ,8 ,4 :‬‬ ‫‪ 4‬הנגזרת של סכום והפרש פונקציות‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 662‬‬ ‫‪ -‬פולינומים‬
‫תרגילי כיתה‪18 ,13 ,5 ,2 :‬‬
‫תרגילי בית‪16 ,9 ,3 :‬‬ ‫‪ 5‬הנגזרת של מכפלת שתי פונקציות‬

‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 665-667‬‬ ‫‪ 6‬הנגזרת של מנת שתי פונקציות‬
‫תרגילי כיתה‪53 ,48 ,35 ,29 ,27 ,17 14 ,5 :‬‬ ‫‪ 7‬פונקציה מורכבת ונגזרתה‬
‫תרגילי בית‪,45 ,42 ,40 ,33 ,31 ,28 ,22 ,20 ,11 ,8 ,2 :‬‬
‫‪ 8‬הנגזרת השנייה‬
‫‪51‬‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 669-670‬‬

‫תרגילי כיתה‪16 ,15 ,8 ,2 :‬‬
‫תרגילי בית‪17 ,12 ,10 ,6 :‬‬
‫הערה‪ :‬הנושא יילמד במסגרת פונקציה רציונאלית‬

‫(מנה)‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 674‬‬

‫תרגילי כיתה‪24 ,21 ,15 ,8 ,5:‬‬
‫תרגילי בית‪23 ,19 ,16 ,12 ,3 :‬‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 675-676‬‬

‫תרגילי כיתה‪12 ,8 ,2 :‬‬
‫תרגילי בית‪14 ,7 ,5:‬‬

‫‪22‬‬

‫כיתה י' – ‪ 5‬יחידות ‪ -‬פרק עשרים ושלושה‬
‫חשבון דיפרנציאלי ‪ -‬שימושי הנגזרת ‪ -‬פולינומים‬

‫שעות‬ ‫שיעור נושא תרגילים מומלצים‬
‫תאריך‬ ‫מס'‬

‫מספר שעות לימוד לכל הפרק‪:‬‬

‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 678-680‬‬ ‫שיפוע משיק לגרף של פונקציה ‪-‬‬ ‫‪1‬‬
‫תרגילי כיתה‪27 ,22 ,15 ,12 ,4 ,2 :‬‬ ‫פולינומים‬
‫תרגילי בית‪24 ,20 ,17 ,9 ,8 :‬‬ ‫‪2‬‬
‫משוואת משיק לגרף של פונקציה ‪-‬‬ ‫‪3‬‬
‫הערה‪ :‬שימו לב להערות לסיכום שמופיעות בעמ'‬ ‫פולינומים‬
‫‪ 677‬ו‪.678-‬‬
‫משיק עם פרמטרים ובעיית שונות‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 683-687‬‬ ‫– פולינומים – משיק מנקודה מחוץ‬
‫תרגילי כיתה‪38 ,32 ,30 ,24 ,16 ,10 ,6 :‬‬
‫תרגילי בית‪39 ,35 ,31 ,29 ,28 ,26 ,21 ,19 ,15 ,9 ,7 ,2 :‬‬ ‫לפונקציה‬

‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 689-694‬‬
‫תרגילי כיתה‪47 ,41 ,33 ,28 ,25 ,18 ,15 ,6 :‬‬
‫תרגילי בית‪46 ,43 ,36 ,34 ,23 ,20 ,17 ,11 ,9 ,3 :‬‬

‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 696‬‬ ‫משוואת משיק ‪ -‬פונקציה מורכבת‬ ‫‪4‬‬
‫תרגילי כיתה‪7 ,4 :‬‬ ‫עם מעריך טבעי‬ ‫‪5‬‬
‫תרגילי בית‪8 ,6 ,5 :‬‬ ‫‪6‬‬
‫נקודות קיצון מקומיות (פנימיות) –‬ ‫‪7‬‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 702-703‬‬ ‫פולינומים‬ ‫‪8‬‬
‫תרגילי כיתה‪43 ,27 ,21 ,14 ,8 :‬‬ ‫‪9‬‬
‫נקודות קיצון עם פרמטרים ‪-‬‬ ‫‪10‬‬
‫תרגילי בית‪.45 ,36 ,29 ,24 ,18 ,16 ,10 ,4 :‬‬ ‫פולינומים‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 705-709‬‬
‫נקודות פיתול שהמיק דרכן מקביל‬
‫תרגילי כיתה‪36 ,35 ,29 ,23 ,21 ,17 ,10 ,4 :‬‬ ‫לציר ה – ‪ - X‬פולינומים‬
‫תרגילי בית‪,32 ,26 ,25 ,19 ,13 ,7 :‬‬
‫תרגילים ממלצים מעמ' ‪:711-712‬‬ ‫נקודות קיצון ‪ -‬פונקציה מורכבת‬
‫תרגילי כיתה‪12 ,9 ,5:‬‬ ‫עם מעריך טבעי‬
‫תרגילי בית‪10 ,6 ,3:‬‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪:713‬‬ ‫עלייה וירידה ‪ -‬פולינומים‬
‫תרגילי כיתה‪7 ,5:‬‬
‫תרגילי בית‪8 ,6 ,2:‬‬ ‫חקירת פונקציה ‪ -‬פולינומים‬

‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 717-721‬‬
‫תרגילי כיתה‪,56 ,55 ,51 ,44 ,34 ,26 ,16 ,11 ,2:‬‬
‫תרגילי בית‪57 ,52 ,46 ,41 ,37 ,31 ,28 ,21 ,15 ,6:‬‬

‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 724-729‬‬
‫תרגילי כיתה‪48 ,44 ,42 ,38 ,33 ,24 ,15 ,8 ,5:‬‬
‫תרגילי בית‪50 ,47 ,41 ,35 ,31 ,30 ,29 ,21 ,12 ,10 ,2:‬‬

‫‪23‬‬

‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 737-740‬‬ ‫נקודות קיצון מוחלטות ‪ -‬פולינומים‬ ‫‪11‬‬
‫תרגילי כיתה‪40 ,37 ,30 ,22 ,16 ,7 ,4 :‬‬ ‫‪12‬‬
‫תרגילי בית‪39 ,36 ,35 ,33 ,27 ,25 ,19 ,11 :‬‬ ‫זיהוי הפונקציה ותכונותיה עפ"י‬ ‫‪13‬‬
‫הגרף‬ ‫‪14‬‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 742-743‬‬
‫תרגילי כיתה‪,3 ,2:‬‬ ‫פונקציה ללא ביטוי אלגברי מפורש‬
‫תרגילי בית‪4:‬‬
‫הקשר בין גרף הפונקציה לגרף‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 744-747‬‬ ‫הנגזרת‬
‫תרגילי כיתה‪17 ,8 ,3:‬‬

‫תרגילי בית‪21 ,18 ,12 ,6:‬‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 750-755‬‬
‫תרגילי כיתה‪29 ,27 ,23 ,21 ,18 ,13 ,7 ,3:‬‬
‫תרגילי בית‪30 ,28 ,25 ,22 ,20 ,16 ,9 ,1:‬‬

‫כיתה י' – ‪ 5‬יחידות ‪ -‬פרק עשרים וארבעה‬
‫חשבון דיפרנציאלי ‪ -‬בעיות מינימום ומקסימום – פולינומים‬

‫שעות‬ ‫תרגילים מומלצים‬ ‫שיעור נושא‬
‫תאריך‬ ‫מס'‬
‫מספר שעות לימוד לכל הפרק‪ 11-12 :‬שעות‪.‬‬
‫‪1.5‬‬ ‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 760-763‬‬ ‫‪ 1‬בעיות קיצון עם מספרים ‪-‬‬
‫תרגילי כיתה‪27 ,17 ,11 ,5 :‬‬ ‫פולינומים‬
‫תרגילי בית‪26 ,23 ,22 ,20 ,14 ,8 ,1 :‬‬

‫‪1.5‬‬ ‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 764-769‬‬ ‫‪ 2‬בעיות קיצון בהנדסת המישור‪-‬‬

‫תרגילי כיתה‪28 ,24 ,22 ,18 ,15 ,8 ,5 :‬‬ ‫פולינומים‬

‫תרגילי בית‪,27 ,26 ,25 ,23 ,20 ,14 ,13 ,11 ,7 ,3 ,1 :‬‬

‫‪.29‬‬

‫‪ 3‬בעיות קיצון כלכליות ‪ -‬פולינומים תרגילים מומלצים מעמ' ‪1.5 : 771-772‬‬

‫תרגילי כיתה‪9 ,8 ,1 :‬‬

‫תרגילי בית‪5 ,4 ,3 :‬‬

‫‪ 4‬בעיות קיצון בפונקציות וגרפים ‪ -‬תרגילים מומלצים מעמ' ‪3 : 775-783‬‬

‫תרגילי כיתה‪,*36 ,32 ,29 ,26 ,24 ,18 ,16 ,11 ,1 :‬‬ ‫פולינומים‬

‫‪*47 ,*42 ,38‬‬

‫תרגילי בית‪,27 ,22 ,20 ,19 ,17 ,15 ,14 ,12 ,8 ,4 :‬‬

‫‪,*46 ,44 ,*41 ,39 ,*37 ,35‬‬

‫‪)Y = 1‬‬ ‫‪24‬‬

‫‪X‬‬ ‫כיתה י' – ‪ 5‬יחידות ‪ -‬פרק עשרים וחמישה‬

‫חשבון דיפרנציאלי ‪ -‬פונקציות רציונאליות (הפונקציה‬

‫שעות‬ ‫תרגילים מומלצים‬ ‫שיעור נושא‬
‫תאריך‬ ‫מס'‬
‫הערה‪ :‬הנושא של פרק זה מופיע בספרי ההמשך ולכן‬
‫ניתן לדלג עליו בשלב זה‪( .‬עדיף ללמד את הנושא‬ ‫פונקציות החזקה ‪ Y = X n‬כאשר‬ ‫‪1‬‬
‫מספרי ההמשך)‪.‬‬ ‫‪ n‬מספר שלם ושלילי‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 786‬‬
‫תרגילי כיתה‪:‬‬ ‫‪ 2‬נגזרות ‪ -‬פונקציות רציונאליות‬
‫תרגילי בית‪:‬‬
‫‪.10 ,8 ,7 ,6 ,2‬‬ ‫‪ 3‬משיק ‪ -‬פונקציות רציונאליות‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 790-792‬‬
‫תרגילי כיתה‪:‬‬ ‫‪ 4‬נקודות קיצון ‪ -‬פונקציות‬
‫תרגילי בית‪:‬‬ ‫רציונאליות‬

‫‪,36 ,33 ,30 ,28 ,27 ,24 ,21 ,19 ,16 ,13 ,9 ,6 ,4‬‬ ‫‪ 5‬תחום ההגדרה ‪ -‬פונקציות‬
‫‪.43 ,40 ,38‬‬ ‫רציונאליות‬

‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 793-800‬‬ ‫‪ 6‬עלייה וירידה ‪ -‬פונקציות‬
‫תרגילי כיתה‪:‬‬ ‫רציונאליות‬
‫תרגילי בית‪:‬‬
‫‪ 7‬חקירת פונקציה רציונאלית (ללא‬
‫‪,30 ,27 ,23 ,20 ,17 ,15 ,13 ,12 ,11 ,10 ,8 ,4 ,2‬‬ ‫מציאת אסימפטוטות)‬
‫‪,*54 ,*53 ,52 ,51 ,49 ,46 ,45 ,43 ,40 ,38 ,35 ,33‬‬

‫‪.60 ,58 ,56‬‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 803-804‬‬

‫תרגילי כיתה‪:‬‬
‫תרגילי בית‪:‬‬

‫‪.18 ,16 ,14 ,12 ,11 ,9 ,5 ,3‬‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 805-806‬‬

‫תרגילי כיתה‪:‬‬
‫תרגילי בית‪:‬‬

‫‪29 ,28 ,26 ,23 ,21 ,18 ,15 ,12 ,9 ,7 ,2‬‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 808-810‬‬
‫תרגילי כיתה‪:‬‬
‫תרגילי בית‪:‬‬
‫‪.18 ,17 ,15 ,13 ,10 ,8 ,7 ,3‬‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 811-814‬‬
‫תרגילי כיתה‪:‬‬
‫תרגילי בית‪:‬‬

‫‪.20 ,18 ,17 ,13 ,10 ,8 ,7 ,6 ,4 ,3 ,2 ,1‬‬

‫‪25‬‬

‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 820-825‬‬ ‫אסימפטוטות המאונכות לציר ה‪x-‬‬ ‫‪8‬‬
‫תרגילי כיתה‪:‬‬
‫תרגילי בית‪:‬‬ ‫אסימפטוטות המקבילות לציר ה‪-‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪,26 ,25 ,23 ,22 ,21 ,19 ,17 ,15 ,12 ,9 ,6 ,3 ,1‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪,56 ,55 ,54 ,51 ,49 ,47 ,44 ,42 ,38 ,35 ,32 ,29‬‬ ‫‪12‬‬
‫נקודות קיצון מוחלטות ‪ -‬פונקציות‬
‫‪.57‬‬ ‫רציונאליות‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 831-835‬‬
‫זיהוי פונקציה רציונאלית‬
‫תרגילי כיתה‪:‬‬ ‫ותכונותיה עפ"י הגרף‬
‫תרגילי בית‪:‬‬
‫בעיות מינימום ומקסימום ‪-‬‬
‫‪,29 ,27 ,24 ,21 ,18 ,17 ,15 ,13 ,10 ,8 ,5 ,3 ,2‬‬ ‫פונקציות רציונאליות‬
‫‪.48 ,47 ,44 ,42 ,40 ,38 ,35 ,33 ,32 ,31 ,30‬‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 838-839‬‬
‫תרגילי כיתה‪:‬‬
‫תרגילי בית‪:‬‬
‫‪.7 ,6 ,5 ,3 ,1‬‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 840-842‬‬
‫תרגילי כיתה‪:‬‬
‫תרגילי בית‪:‬‬
‫‪.5 ,4 ,2‬‬
‫יילמד בשנה הבאה‬

‫‪26‬‬

‫כיתה י' – ‪ 5‬יחידות ‪ -‬פרק עשרים ושישה‬
‫חשבון דיפרנציאלי ‪ -‬פונקציות עם שורשים (הפונקציה ‪)Y = X‬‬

‫שעות‬ ‫תרגילים מומלצים‬ ‫שיעור נושא‬
‫תאריך‬ ‫מס'‬
‫הערה‪ :‬הנושא של פרק זה מופיע בספרי ההמשך ולכן‬
‫שנה‬ ‫ניתן לדלג עליו בשלב זה‪( .‬עדיף ללמד את הנושא‬ ‫‪ 1‬פונקציות עם שורשים ריבועיים‬
‫הבאה‬ ‫מספרי ההמשך)‪.‬‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪:855‬‬ ‫‪ 2‬נגזרות ‪ -‬פונקציות עם שורשים‬
‫תרגילי כיתה‪,5 ,2 :‬‬
‫תרגילי בית‪6 ,4:‬‬ ‫‪ 3‬משיק ‪ -‬פונקציות עם שורשים‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 858-859‬‬
‫תרגילי כיתה‪39 ,34 ,32 ,29 ,24 ,19 ,15 ,7 ,3:‬‬ ‫‪ 4‬נקודות קיצון פנימיות ‪ -‬פונקציות‬
‫תרגילי בית‪41 ,37 ,36 ,27 ,22 ,17 ,12 ,9 ,6 :‬‬ ‫עם שורשים‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 860-864‬‬
‫תרגילי כיתה‪27 ,20 ,16 ,12 ,9 ,2:‬‬ ‫‪ 5‬תחום ההגדרה ‪ -‬פונקציות עם‬
‫תרגילי בית‪24 ,21 ,18 ,14 ,6 ,4 :‬‬ ‫שורשים‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 866-868‬‬
‫תרגילי כיתה‪32 ,26 ,23 ,20 ,17 ,12 ,7 ,2:‬‬ ‫‪ 6‬עלייה וירידה ‪ -‬פונקציות עם‬
‫תרגילי בית‪29 ,28 ,25 ,18 ,15 ,10 ,4 :‬‬ ‫שורשים‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 869-870‬‬
‫תרגילי כיתה‪22 ,19 ,17 ,11 ,5 ,2 :‬‬ ‫‪ 7‬נקודות קיצון‪ ,‬כולל בקצוות ‪-‬‬
‫תרגילי בית‪24 ,21 ,20 ,14 ,12 ,9 ,8 :‬‬ ‫פונקציות עם שורשים‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 871-872‬‬
‫תרגילי כיתה‪23 ,20 ,18 ,14 ,9 ,5 :‬‬ ‫‪ 8‬חקירת פונקציות עם שורשים‬
‫תרגילי בית‪24 ,22 ,21 ,19 ,16 ,12 ,7 :‬‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 874‬‬ ‫‪ 9‬נקודות קיצון מוחלטות ‪ -‬פונקציות‬
‫תרגילי כיתה‪13 ,9 ,3 :‬‬ ‫עם שורשים‬
‫תרגילי בית‪12 ,7 ,5 :‬‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 876-878‬‬ ‫‪ 10‬בעיות מינימום ומקסימום ‪-‬‬
‫תרגילי כיתה‪21 ,18 ,16 ,7 ,2 :‬‬ ‫פונקציות עם שורשים‬
‫תרגילי בית‪19 ,13 ,12 ,11 ,9 ,4:‬‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 881‬‬
‫תרגילי כיתה‪6 ,3:‬‬
‫תרגילי בית‪5:‬‬
‫תרגילים מומלצים מעמ' ‪: 884-892‬‬
‫תרגילי כיתה‪:‬‬
‫תרגילי בית‪:‬‬

‫‪,24 ,23 ,22 ,21 ,19 ,18 ,16 ,13 ,10 ,9 ,7 ,4 ,2‬‬
‫‪,43 ,41 ,38 ,37 ,36 ,34 ,33 ,31 ,30 ,29 ,27 ,26‬‬

‫‪.*48 ,*47 ,46‬‬


Click to View FlipBook Version