The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rohaniseni61, 2019-04-10 23:20:55

MODUL LUKISAN K2 STPM

MODUL LUKISAN K2 STPM

LUKISAN

STPM 970/2

ROHANI MOHAMMAD
GA SENI VISUAL. TINGKATAN 6,

MOD 2
SMK. TOK SERA (ToSSS)

a) Aplikasi Unsur Seni dan Prinsip Rekaan

b) Pengamatan LUKISAN d) Pengolahan
Teknik Lukisan

c) Penggunaan Bahan dan Medium

• Unsur Seni dan Prinsip Rekaan perlu di pertimbangkan dalam

penghasilan lakaran dan lukisan
• Aplikasi unsur seni dan prisip rekaan akan dipilih yang mana

bersesuaian dengan kerja yang akan dilakukan.

UNSUR SENI APLIKASI PRINSIP REKAAN
UNSUR SENI
• Garisan • Harmoni
• Rupa DAN • Imbangan
• Bentuk PRINSIP REKAAN • Kontra
• Jalinan • Penegasan
• Warna Perspektif • Pergerakan
• Ruang • Kepelbagaian
Kadar Banding • Kesatuan
(Proposi)

GARISAN RUANG

RUPA UNSUR- UNSUR SENI WARNA

BENTUK JALINAN

GUBAHAN

BENTUK DAN SUBJEK
STRUKTUR

PENGAMATAN

ASPEK- ASPEK PENTING
DALAM LUKISAN

PERSPEKTIF DAN NILAI DAN WARNA
KADAR BANDING

• Perspektif – mengukur jarak • Kadar Banding – ketepatan
pandangan mengikut kedudukan bentuk yang dilihat dengan
objek.Cth : objek yang sama dihadapan lakaran yang dihasilkan.
lebih besar dari yang berada di belakang.

PERSPEKTIF DAN
KADAR BANDING

Kadar banding yang Kadar banding yang
tepat mengikut tidak tepat

pengamatan sebenar. - Objek depan terlalu
besar berbanding
saiz sebenar.

Perspektif pada objek bulat pada sudut pandangan atas
• bentuk bulatan akan menjadi sama / sempurna

• pada sudut pandangan yang jauh, perspektif bulatan
akan menjadi lebih bujur.

• apabila sudut pandangan menjadi semakin jauh,
perspektif bulatan akan menjadi lebih kecil dan bujur.

Aras mata dalam kedudukan atas
- Bulatannya kelihatan lebih besar

Aras mata dalam kedudukan sisi
- Bulatannya kelihatan lebih bujur dan kecil

• Kajian bentuk dalam
sesuatu karya akan
digabungkan antara
perspektif, ton, jalinan dan
struktur.

BENTUK DAN
STRUKTUR

• Memilih, merancang dan menyusun
objek yang hendak dilukis dalam
komposisi yang menarik.

GUBAHAN

SUBJEK

• Alam Semulajadi • Alam Benda

Buah epal Cerek air

Perpsektif nilai ton

•Teknik menghasilkan ton cerah gelap
gelap, sederhana dan cerah.

NILAI DAN WARNA

•Perbezaan nilai antara ton
bergantung kepada
kedudukan objek dan jarak.

Pergerakan nilai ton dari
gelap ke cerah

Aplikasi ton dalam
menghasilkan kesan

pengcahayaan.

PENGGUNAAN
BAHAN DAN MEDIUM

BAHAN MEDIUM

• Pensel – (paling keras) 6H,5H,4H,3H,2H,H, • Kertas biasa
• Bod Bristol – bod putih yang
HB,B,1B,2B,3B,4B,5B,6B(paling lembut)yang
keras dan licin yang direka untuk
terbaik.
• Pensel arang (paling lembut) lukisan pen yang halus.
• Krayon lilin (lembut) • Kertas Ledgar Bond (Kartrij)
• Pastel minyak (serupa seperti krayon lilin) –mempunyai beraneka jenis
• Krayon Conte
• Pastel (lebih lembut) permukaan
• Pen • Kertas cat air (pelbagai gred)
• Pen berdakwat • Kertas Ingres (permukaan
• Dakwat
• Pen mata bola halus dan berbulu) untuk
• Pen gentian
• Berus kegunaan lukisan pastel.
• Kaedah campuran • Buku lakaran
• Pemadam (eraser) • Ped rekaletak -kertas separa
• Putty Konti
lutsinar(boleh digunakan sebagai

kertas surih.
• Buku lakaran buat sendiri.

Sgraffito

Scraperboard

Hatching

Vignetting

PENGOLAHAN

TEKNIK LUKISAN

Crosshatching Blending
Frottage Burnishing

HATCHING

Melukis menggunakan Media;
garisan selari arahnya. Pensel, pen dan dakwat

Siri garisan yang selari arah tetapi ditindan dengan siri
garisan lain pada arah yang berlainan/ berbagai arah

CROSSHATCHING

Buah epal Lesung batu

Teknik mengikis satu warna yang Kaedah ini juga digunakan oleh
bertindihan menggunakan objek Rembrant dalam catannya (cat
keras seperti palate knife untuk minyak)
mendedahkan warna di bawahnya.

SGRAFITTO

Oil pastel; antara
media yang
sesuai

Teknik yang akan menghasilkan Jari/ kertas digulung(torchon)
perubahan tona dan warna yang seperti bentuk mata pensel
lembut, bukan sapuan yang jelas digunakan untk mendapatkan
kelihatan teknik ini.

Pastel kapur;antara BLENDING
media yang sesuai

Tanda-tanda pensel/pastel akan Lanjutan dari kaedah blending.
ditekan ke dalam kertas dan
menghasilkan kesan pantulan Diaplikasikan pada peringkat
cahaya / berkilat. terakhir dalam lukisan
menggunakan pensel putih
BURNISHING untuk mengurangkan
kekuatan (intensity) sesuatu
tona

Pemadam juga boleh
digunakan bersama
kaedah ini

Sekeping kertas diletakkan di atas permukaan
rata yang berjalinan sentuh seperti kayu.
Diwarnakan dengan menggunakan pensel warna
dan jalinan objek akan pindah ke atas kertas.

FROTTAGE

Juga dikenali
sebagai teknik
gosokan

Menggunakan tompokan dakwat yang terjadi secara spontan.

BOLT DRAWING

Tompokan tersebut akan diolah menjadi
sesuatu lukisan dengan menambah
tokok garisan atau sapuan untuk
membentuk sesebuah gubahan.

Teknik sapuan dakwat di atas papan putih
yang membolehkan kita mengikis papan putih

SCRAPERBOARD

Garisan putih akan timbul apabila
scraperboard dikikis dengan
menggunakan peralatan tajam
seperti pisau dan membentuk
lukisan.

Kaedah yang sering Vignetting – gambar atau
digunakan dalam melukis motif yang tidak mempunyai
potret menggunakan pastel. sempadan, juga latar
belakang

VIGNETTING

Warna kertas (support) itu
sendiri yang akan menjadi
latar belakang kepada subjek

KAEDAH MENGHASILKAN
LUKISAN

LUKISAN PENSIL

CARA MEMEGANG PENSIL

• untuk melakar lukisan yang detail
• keadaan jari dan kedudukan pensil hendaklah
kemas dan selesa.

• Cara memegang dan kedudukan pensil
untuk melukis dan melorek lukisan yang
besar dan luas kawasannya.

KESAN TON DARI PELBAGAI PENGGUNAAN
PENSIL YANG BERLAINAN GRED

HB 2B 4B 6B

Umumnya semakin tinggi gred pensil itu akan menghasilkan ton

yang lebih gelap (hitam)

gelap sederhana cerah

•Gambarajah di atas menunjukkan ton gelap, sederhana dan

cerah dengan menggunakan satu jenis gred pensil.
•Ini dapan dihasilkan melalui tekanan yang berbeza sewaktu

melakar.
•Lebih kuat tekanan yang dilakukan, lebih gelap kesan yang

terhasil.

Gambarajah
HB 2B menunjukkan kesan ton

yang terhasil dengan
pelbagai gred pensil

4B 6B

Gambarajah menunjukkan
cara lorekan untuk membuat
pelbagai lakaran yang
berbeza.

Contoh – contoh lukisan yang
mengaplikasikan media pensil

Latihan teknik lorekan

Teknik lorekan pensil bagi menghasilkan jalian
Jalinan mampu menghidupkan sesuatu karya

TEKNIK MENGHASILKAN LUKISAN
BERDASARKAN JENIS SIFAT OBJEK

JENIS SIFAT OBJEK

LUTSINARKONKRIT /
SOLID FORM

LEMBUT

Kertas Kain

BARANG LOGAM

Kesan kilatannya lebih sharp

Objek yang bersifat lembutGUBAHAN

• Apabila mengumpul sekelompok
alam benda, objek tersebut boleh
diletakkan di atas meja rendah atau di
atas lantai disatu penjuru dalam bilik.
• Lukisan tersebut akan bertambah
menarik jika anda dapan melihat objek
tersebut dari atas.

• Sebelum melukis,tinjau ketinggian dan
kelebaran setiap objek dan bandingkannya.
• Pastikan objek gubahan berada di tengah-
tengah ruang kertas, dalam posisi segi tiga.
•Gubahan objek perlu memenuhi ruang kertas
(tidak boleh terlalu besar atau kecil atau terkeluar
daripada ruang kertas) bagi mewujudkan gubahan
yang menarik.

• Elakkan daripada melukis objek dalam satu √ kaku
barisan di bawah kertas.
• Ingat bahawa keseluruhan ruang kertas
merupakan sebahagian daripada gubahan.

• Dengan terdapatnya celahan antara objek,
atau objek yang bertindih boleh menghasilkan
gubahan yang menarik.

√ √ruang bertindih

• Dalam gambarajah ini anda dapat lihat bahawa
kedudukan setiap objek adalah berlainan aras
(objek depan, tengah dan belakang).
• Ianya tidak boleh kelihatan seolah-olah
bercantum.

Objek yang paling besar atau tinggi seharusnya
berada di bahagian belakang gubahan

Hasil gubahan yang menarik

Merancang/
Membuat
Komposisi

Format:
-sekiranya objek/subjek

yang hendak dilukis
kelihatan mendatar, ia
hendaklah dilukis secara
“landscape”. Kertas yang
digunakan hendaklah
melintang.

-sekiranya objek/subjek
kelihatan menegak, ia
dilukis secara “potrait”.
Kertas lukisan hendaklah
menegak.

-Apabila melukis,
objek/subjek yang dilukis
hendaklah mengisi ruang
kertas lukisan dengan sebaik-
sebaiknya.

-Elakkan ruang kosong yang
terlalu banyak atau ruang
kosong yang terlalu sempit.

-susunan objek/subjek perlu
bersifat “natural”.

-elakkan susunan objek/subjek
yang membahagikan kepada 2
bahagian komposisi.

-objek /subjek utama
hendaklah dielakkan ke tengah.

-elakkan membahagikan
komposisi kepada dua.
Letakkan garisan
horizon samada di
bahagian atas atau
bawah garisan tengah.

- “focal-point” boleh di buat dengan
membahagikan kertas lukisan kepada 3 x 3
bahagian. “focal-point” ditentukan pada titik
pertemuan garisan menegak dan melintang.

-komposisi yang baik bersifat
imbangan yang “natural” dan
“imperfect”.

-jumlah yang tak sama,saiz dan
bentuk adalah yang terbaik

-imbangan yang sempurna, dan
membosankan.

-tidak seimbang dan berat
sebelah.

-apabila membuat

komposisi fikirkan 3
tumpuan ton gelap atau
jalinan padat atau ton
cerah. Boleh juga
membuat tumpuan lebih
tetapi kekalkan
imbangan yang tak
sekata dalam komposisi.


Click to View FlipBook Version