The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mymierul, 2018-12-28 08:33:37

Perancangan strategik Aur

Perancangan strategik Aur

PERANCANGAN STRATEGIK
SK PULAU AUR 2018 – 2021

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

MISI
MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI
UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI

NEGARA

HURAIAN:

1 Mengekalkan semua amalan baik yang terdapat di sekolah dan menambah baik segala
kelompangan dan kelemahan yang ada. Apabila telah meningkat hendaklah ia dibudayakan dan
diteruskan dengan pemurnian berterusan.

2 Potensi yang ada pada diri di gilap dengan memberi peluang yang seluas-luasnya untuk
memperkembangkan bakat ketahap paling tinggi .

3 Akhirnya akan menjadi warga sekolah yang berjaya dan mampu memenuhi kehendak dan
keperluan negara yang lebih sejahtera

1

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

VISI
PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK

NEGARA SEJAHTERA

1 Memberi pendidikan yang terbaik melalui PdP yang terancang dan aktiviti berpusatkan murid
dengan memastikan hak-hak murid di jaga sesuai dengan amalan PAK 21

2 Pembentukan Insan yang seimbang dari segi rohani, jasmani dan emosi yang seimbang perlu
dititikberatkan kerana ia akan menjamin kemenjadian murid yang cemerlang.

3 Insan yang dihasilkam nanti akan mewujudkan warga yang terdidik , berkemahiran tinggi,
berakhlak murni, produktif, jatidiri tinggi dan akhirnya mewarnai sebuah negara yang sejahtera.

2

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

MATLAMAT STRATEGIK

1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.
2. Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
3. Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.
4. Pencapaian prestasi pengurusan dan pembangunan staf yang cemerlang.

OBJEKTIF BERDASARKAN MATLAMAT STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

OBJEKTIF: Meningkatkan Pencapaian Murid berdasarkan Panduan Pembangunan Pembelajaran Murid (PBS).
Meningkatkan Pencapaian Murid dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR).
1.1 Penilaian dan Pentaksiran Lain.
1.2
1.3

3

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

MATLAMAT STRATEGIK 2: Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

OBJEKTIF: Meningkatkan Pencapaian Markah Keseluruhan Kokurikulum
Meningkatkan Pencapaian Sukan dan Permainan
1.1 Meningkatkan Pencapaian Koakademik
1.2 Meningkatkan Pencapaian Unit Pakaian Seragam
1.3 Meningkatkan Pencapaian Skor PAJSK
1.4
1.5

MATLAMAT STRATEGIK 3: Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid

OBJEKTIF: Meningkatkan Sikap Dan Tingkah Laku Positif Murid
Mengurangkan Salah Laku Disiplin
1.1 Meningkatkan Kehadiran Murid Ke Sekolah
1.2
1.3 4

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

1.4 Meningkatkan Kemahiran Insaniah

MATLAMAT STRATEGIK 4: Pencapaian prestasi pengurusan dan pembangunan staf yang cemerlang.

OBJEKTIF : Meningkatkan prestasi kewangan
4.1 Meningkatkan kompetensi pemimpin pelapis
4.2

5

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

ANALISIS SWOT/C

KEKUATAN/ STRENGTH [S] KELEMAHAN/ WEAKNESSES [W]
S1- Bilangan murid sedikit. W1 - Murid tiada asas pra sekolah.
S2 - Guru baru dalam perkhidmatan. W2 - Bilik PDPC tiada bekalan elektrik dan tidak kondusif.
S3 - Guru berada dalam kawasan sekolah (Kuarters). W3 - Guru kurang mahir mengajar kelas bercantum.
S4 - Guru mahir ICT dan dianugerahi Tab. W4 - Kurang kelengkapan ICT dan kebolehgunaan.
W5 - Guru kurang bermotivasi.
PELUANG/ OPPORTUNITIES [O] W6 - Guru Besar kurang pengalaman dan masa berada di sekolah.
O1 - Sokongan Komuniti (PIBG, NGO)
O2 - Bantuan PPD, JPNJ, IAB, SISC+ CABARAN/ CHALLENGE [T/C]
T1 - Kurang kerjasama ibu bapa.
T2 - Tahap kesedaran tentang PPPM di kalangan ibu bapa dan
komuniti masih rendah.
T3 - Taraf sosioekonomi rendah.
T4 - Liputan Internet lemah dan tidak konsisten.
T5 - Kos pengangkutan dan perhubungan.

6

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

TOWS MATRIKS

Persekitaran KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
Dalaman W1 – Murid tiada asas pra sekolah
S1- Bilangan murid sedikit.
Persekitaran S2 - Guru baru dalam perkhidmatan. W2 - Kekurangan sumber kewangan
Luaran S3 - Guru berada dalam kawasan
sekolah (Kuarters). W3 - Guru kurang mahir mengajar kelas
S4 - Guru mahir ICT dan dianugerahi
Tab bercantum.
W4 – Kurang kelengkapan ICT dan

kebolehgunaan.
W5 – Aktiviti kokurikulum terbatas
W6 – Guru Besar kurang pengalaman dan masa

berada di sekolah

PELUANG (O) STRATEGI SW STRATEGI SWO
S1 + S2 + S3 + S4 + W1 + W2 S2 + S3 + S4 + W3 + W5 + O2
O1 – Sokongan Komuniti (PIBG, 1.Meningkatkan Prestasi Akademik 1.Meningkatkan Kompoetensi guru
NGO) 2.Mengaplikasikan Headcount 2.Memantapkan pelaksanaan aktiviti kokurikulum
3.Meningkatkan penguasaan LINUS 3.Meningkatkan kemahiran pengurusan kewangan
O2 – Bantuan PPD, JPNJ, IAB, 4. Semakan kualiti hasil kerja murid 4.Mengurangkan kadar salah laku
SISC+

ANCAMAN (T) STRATEGI OT
O1 + O2 + T1 + T2
T1 – Kurang kerjasama ibu bapa. 1.Meningkatkan kerjasama dan
T2 – Tahap kesedaran PPPM rendah pengetahuan mengenai kepentingan
T3 – Taraf sosioekonomi rendah. peranan ibubapa terhadap
T4 – Liputan Internet lemah dan tidak pendidikan anak-anak
2.Hari bertemu pelanggan
konsisten
T5 – Kos pengangkutan dan

perhubungan

7

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

PERANCANGAN STRATEGIK 2018 – 2021
SK PULAU AUR , MERSING, JOHOR.

Matlamat Petunjuk Prestasi Sasaran Bidang / Pegawai
Strategik Utama Bertanggungjawab
Objektif (KPI) TOV 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi
1. 95% PENGURUSAN KURIKULUM
Pencapaian
Prestasi 1.1 % Murid 71.5% 75% 80% 85% 90% 30%
Akademik Meningkatkan Memperoleh Band/
Yang Tinggi Pencapaian Murid Tahap 3 Dalam 1. Meningkatkan Prestasi
Oleh Semua Berdasarkan Semua Mata Akademik
Murid. Panduan Pelajaran
Pembangunan 10% 10% 15% 20% 25% Program Peningkatan PK Pentadbiran
Pembelajaran % Murid Akademik Ketua Panitia
Murid (PBS) Memperoleh Band / 1.1 Kelas Tambahan -
Tahap 6 Semua
Mata Pelajaran Lanjutan petang & Sabtu
1.2 Modul Latihan – Kerja
% Murid Lulus
Rumah
1.3 Program Pagi – Mata

Pelajaran Teras
1.4 e-Latihan
1.5 Program Kecemerlangan

Panitia

50% 68% 85% 90% 95% 100% 2. Mengaplikasikan Headcount
Akademik
1.2 % Murid 2.1 Headcount dihayati
Meningkatkan Memperoleh 6A
Pencapaian Murid 1.66 2.11 3. Meningkatkan penguasaan
Dalam Ujian Gred Purata LINUS 2.0 (BM, BI & MT)
Penilaian Sekolah Sekolah (GPS) 3.1 Kelas Tambahan
Rendah (UPSR) Mentor-Mentee
3.2 Program Ibu Bapa
1.3 %Murid Lulus 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prihatin
Penilaian Dan Semua Penilaian 3.3 Program Penyayang
Pentaksiran Lain. Lain Peringkat Guru Bimbingan dan
Sekolah 4. Meningkatkan kualiti Kaunseling
penyemakan hasil kerja
murid
4.1 Bengkel Penandaan
Berhemah

8

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

Matlamat Petunjuk Prestasi Sasaran Bidang / Pegawai
Strategik Utama Bertanggungjawab
Objektif (KPI) TOV 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi

PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID

% Murid Yang 78% 80% 85% 90% 95% 100% 5. Meningkatkan motivasi,
Melepasi Tahap keyakinan dan memberikan
Penguasaan pengikhtirafan kepada murid. Guru Bimbingan dan
Minimum 5.1 Kem Motivasi Murid Kaunseling
5.2 Majlis Anugerah GPK 1
% Murid Cemerlang
Memperolehi ‘A’ 8% 10% 15% 20% 25% 5.3 Inspirasi Sahsiah Terpuji
Semua Mata 5.4 Hadiah Dan Sijil
Pelajaran Pencapaian

6. Meningkatkan Budaya Guru Perpustakaan
Membaca dalam Kalangan Guru Media
murid-murid.
6.1 Meningkatkan Keceriaan GB
Bilik Sumber / GPK 1
Perpustakaan GPK HEM
6.2 Mewujudkan Mini
Perpustakaan Di Kelas
6.3 Meningkatkan
Pelaksanaan Program
Sekolah
6.4 Mengadakan Kerjasama
Dengan Perpustakaan
Daerah
6.5 Program NILAM

PENGURUSAN
PERSEKITARAN DAN
KEMUDAHAN FIZIKAL

7. Menyediakan persekitaran
pembelajaran kondusif
7.1 Membina Sudut Bacaan
7.2 Mewujudkan Ruang
Informasi
7.3 Pertandingan Keceriaan
Kelas

9

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

Matlamat Petunjuk Prestasi Sasaran Bidang / Pegawai
Strategik Utama Bertanggungjawab
Objektif (KPI) TOV 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi
GPK 1
PENGURUSAN DAN KP Guru Mata Pelajaran
PEMBANGUNAN MANUSIA

8. Meningkatkan kompetensi
guru kanan mata pelajaran /
ketua panitia
8.1 Kursus Instruksional

9. Memantapkan kefahaman Guru Besar
guru terhadap Pelaksanaan GPK
Pentaksiran Berasaskan
Sekolah (PBS) GPK
9.1 LDP – PBS

10. Meningkatkan kualiti P&P
guru
10.1 Pencerapan P&P
10.2 Latihan Guru
10.3 Kajian Tindakan
10.4 Lesson Study
together
10.5 Mentor Mentee

10

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

Matlamat Petunjuk Prestasi Sasaran Bidang / Pegawai
Strategik Utama Bertanggungjawab
Objektif (KPI) TOV 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi

PENGURUSAN HUBUNGAN
LUAR

11. Membangunkan program GPK HEM
jaringan dan jalinan dengan
komuniti
11.1 Lawatan Sambil Belajar

PENGURUSAN KEWANGAN

12. Mengoptimumkan Guru Besar
penggunaan PCG mata
pelajaran mengikut prosedur
kewangan.
12.1 Bengkel / Taklimat

PENGURUSAN KOKURIKULUM

13. Memaksimumkan GPK Kokurikulum
keberkesanan aktiviti
koakademik
13.1 Kuiz Mata Pelajaran
13.2 Penyertaan dalam
Pertandingan / Karnival

11

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

Matlamat Petunjuk Prestasi Sasaran Bidang / Pegawai
Strategik Utama Bertanggungjawab
Objektif (KPI) TOV 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi
85% 90% 98% 100%
2. 2.1 % Murid mencapai 95% 97.5% PENGURUSAN KOKURIKULUM
Pencapaian Meningkatkan Purata Nilai Gred
Prestasi Pencapaian Kumulatif Sekurang- 1. Memantapkan pelaksanaan
Kokurikulum Markah kurangnya 7.0 kegiatan Kokurikulum
Yang Tinggi Keseluruhan 1.1 Kejohanan Olahraga
Oleh Semua Kokurikulum Tahunan PK Kokurikulum
Murid. 1.2 Merentas Desa
1.3 Karnival Sukan dan
Permainan
1.4 Kejohanan Padang dan
Balapan MSSD

2.2 Bilangan 0 01 1 2 2 2. Meningkatkan peratus PK Kokurikulum
Meningkatkan Penyertaan Yang 00 1 1 1 kehadiran dalam
Pencapaian Mencapai pelaksanaan 1Murid, 1Sukan
Sukan dan Sekurang- 2.1 Pengikhtirafan kepada
Permainan Kurangnya Tempat murid
Ketiga Di Peringkat
Daerah

0 3. Memantapkan pelaksanaan PK Kokurikulum
PAJSK
Bilangan 3.1 Taklimat / Bengkel
Penyertaan Yang pemantapan kepada guru
Mencapai Tempat yang terlibat
Pertama Di
Peringkat Daerah

12

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

Matlamat Petunjuk Prestasi Sasaran Bidang / Pegawai
Strategik Utama Bertanggungjawab
Objektif (KPI) TOV 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi
2
2.3 Bilangan 0 0 0 11 PENGURUSAN HAL EHWAL
Meningkatkan 2 MURID
Pencapaian Penyertaan Yang
Koakademik
Mencapai

Sekurang- 1. Meningkatkan motivasi
kepada murid
kurangnya Tempat 1.1 Kem Kepimpinan Murid

Ketiga Di Peringkat 2. Meningkatkan kehadiran dan GPK HEM
penyertaan murid secara GPK Kokurikulum
Daerah aktif
2.1 Program Jati Diri

PENGURUSAN DAN GPK Kokurikulum
KEPIMPINAN ORGANISASI

3. Melaksanakan pemantauan
dan penilaian berterusan
pengurusan sekolah

4. Melaksanakan Headcount
Kokurikulum

PENGURUSAN KEWANGAN Guru Besar
GPK Kokurikulum
5. Mengoptimumkan
2.4 Bilangan 0 0 1 11 penggunaan BKK (Bantuan
Kokurikulum Sekolah) dan
Pencapaian dalam Penyertaan Yang BBTP (Bayaran Tambahan
Sekolah Rendah) untuk
Kokurikulum oleh Mencapai Tempat aktiviti ko akademik bagi
meningkatkan prestasi mata
Agensi Luar Pertama di pelajaran.
5.1 Bengkel / Latihan
Peringkat Daerah Pengurusan Peruntukan BKK
dan BBTP

13

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

Matlamat Petunjuk Prestasi Sasaran Bidang / Pegawai
Strategik Utama Bertanggungjawab
Objektif (KPI) TOV 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi

PENGURUSAN
PERSEKITARAN DAN
KEMUDAHAN FIZIKAL

6. Menyediakan kelengkapan GPK Kokurikulum
sukan dan alatan
kokurikulum yang mencukupi
6.1 Membuat analisis
keperluan peralatan
sukan dan kokurikulum

PENGURUSAN Guru Besar
PEMBANGUNAN SUMBER GPK Kokurikulum
MANUSIA

7. Memberikan latihan kepada
guru berkaitan pengurusan
kokurikulum.
7.1 LDP (Kejurulatihan)

PENGURUSAN HUBUNGAN Guru Besar
LUAR GPK Kokurikulum

8. Membangunkan program
jaringan dan jalinan dengan
komuniti

8.1 Briged Komuniti
8.1.1 Lawatan
Penanda Aras

14

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

Matlamat Petunjuk Prestasi Sasaran Bidang / Pegawai
Strategik Utama Bertanggungjawab
Objektif (KPI) TOV 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi
98%
3. 3.1 % Murid 90% 92% 95% 96% 97% 3.1 Meningkatkan sikap dan
Pencapaian Sikap dan Tingkah Memperlihatkan 0% tingkah laku positif murid.
Kemahiran Laku Positif Murid Sikap dan 0%
Insaniah Yang Perlakuan Positif
Tinggi Oleh 3.1.1 Pengurusan Hal Ehwal
Semua Murid Murid GPK HEM
 Program Sekolah
Penyayang
 Program Indah Akhlak

3.1.2 Pengurusan Organisasi
 Program Sekolah
Unggul
 Program Peningkatan
Interpersonal
 Program Peningkatan
Intrapersonal

3.1.3 Pengurusan HEM dan GPK HEM
Kokurikulum GPK Kokurikulum

3.2 % Murid Melakukan 5% 4% 3% 2% 1%  Program
Salah Laku Kes Ringan Membangunkan Bakat
Disiplin Kepimpinan Pelajar
% Murid Melakukan 2% 1% 1% 1% 0%
Kes Sederhana  Memperbanyakkan
Program dan
Pertandingan
Menyelesaikan Masalah

 Program Peningkatan
Ketrampilan Diri

3.2 Meminimakan Salah Laku
Disiplin

3.2.1 Pengurusan HEM GPK HEM
 Program Salah Laku
Disiplin
 Program Bridget
Komuniti ( PIBG &
SRIB)

15

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

Matlamat Petunjuk Prestasi Sasaran Bidang / Pegawai
Strategik Utama Bertanggungjawab
Objektif (KPI) TOV 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi
0%
3.3 % Murid Melakukan 2% 2% 1% 1% 0% 3.3 Meningkatkan Kehadiran
Kehadiran Ke Kes Berat 14% Murid Ke Sekolah
Sekolah
95% 3.3.1 Pengurusan HEM GPK HEM
 Program Ponteng Sifar
 Program Inspirasi KPI
Kehadiran Kelas

3.4 % murid hadir ke 5% 6% 8% 10% 12% 3.4 Meningkatkan Kemahiran
Kemahiran sekolah melebihi Insaniah
Insaniah 95% kehadiran
setahun setiap GPK 1
murid 3.4.1 Pengurusan Kurikulum GPK HEM
 Program Usrah
 Program
Mengimarahkan Surau

% Murid 85% 87% 90% 91% 93%
memperoleh Skor >
4.0 Kemahiran 3.4.2 Pengurusan Kurikulum /
Insaniah (Instrumen HEM
Mengukur  Program Mentor-
Kemahiran Mentee
Insaniah)  Habits of Mind (Sikap
Pemikiran)
 Thinking Classroom
 Kelas Bertema

16

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

Matlamat Petunjuk Prestasi Sasaran Bidang / Pegawai
Strategik Utama Bertanggungjawab
Objektif (KPI) TOV 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi

Pengurusan HEM GPK HEM
 Anugerah Sahsiah GPK Kokurikulum
Terpuji
 Anugerah Kehadiran
Penuh
 Program Kerja
Berkumpulan (Kajian
Kes)
 Lakonan/ Sketsa/
Bercerita/ Berkarya

Pengurusan Kokurikulum
 Program Keusahawanan
 Pemantapan Budaya
Pengucapan Awam (BM
& BI)

17

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

Matlamat Petunjuk Prestasi Sasaran Bidang / Pegawai
Strategik Utama Bertanggungjawab
Objektif (KPI) TOV 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi
Guru Besar
4. 4.1 Sekolah mencapai Tegur Baik Baik Cemerlang Cemerlang Cemerlang PENGURUSAN KEWANGAN Pentadbir
Pencapaian Meningkatkan Laporan Audit: an PT Kewangan
Prestasi Prestasi 1. Meningkatkan kemahiran
Pengurusan Kewangan pengurusan kewangan
Dan 1.1 Mentor – Mentee
Pembangunan 1.2 Lawatan Benchmarking
Staf Yang Sekolah Pengurusan
Cemerlang Kewangan Cemerlang
1.3 Pemantauan Berkala

PENGURUSAN KOKURIKULUM

2. Mengoptimumkan GPK Kokurikulum
Penggunaan BKK (Bantuan
Kokurikulum Sekolah) dan
BBTP (Bayaran Tambahan
Sekolah Menengah/ Rendah)
untuk aktiviti ko akademik
bagi meningkatkan prestasi
mata pelajaran.
2.1 Bengkel/ Latihan
Pengurusan Peruntukan
BKK dan BBTP

4.2 Kekerapan 12 3 4 5 PENGURUSAN KEPIMPINAN
Meningkatkan menerima latihan: 12 3 4 5 DAN ORGANISASI
Kompetensi  Instruksional 12 3 4 5
Pemimpin Pelapis  Transformasion
3. Meningkatkan kompetensi
al Teragih
penolong kanan

3.1 Kursus Instruktional,

Transformasional

3.2 Kepimpinan Teragih

18

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

Matlamat Petunjuk Prestasi Sasaran Bidang / Pegawai
Strategik Utama Bertanggungjawab
Objektif (KPI) TOV 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi

4.3 1. Kekerapan 4 PENGURUSAN SUMBER
4 MANUSIA
Meningkatkan menerima 4
4 4. Meningkatkan
Profesionalisme Latihan 4 Profesionalisme Guru melalui
4 Kursus/ LDP
Guru Profesionalism 4.1 Pedagogi
4.2 ICT / frog VLE
e Guru (LDP) 4.3 KBAT
4.4 PBS
i. Pedagogi 2 3 3 44 4.5 Inovasi
4.6 Kajian Tindakan
ii. ICT/

FrogVLE 2 3 3 44

iii. KBAT 2 3 3 34

iv. PBS 2 3 3 34

v. Inovasi 1 2 2 33

vi. Kajian

Tindakan 2 3 3 34

2. Kekerapan
melaksanakan
kajian tindakan
dan inovasi

4.4 Mencapai standard PENGURUSAN KEPIMPINAN
Meningkatkan DAN ORGANISASI
Tahap kualiti sekolah
Penguasaan terbaik 5. Meningkatkan penglibatan
Sekolah 1. Penarafan guru dalam menghasilkan
Berasaskan Kualiti kajian tindakan dan inovasi
Kendiri Sekolah
– SKPM PENGURUSAN
2. Band Sekolah PERSEKITARAN DAN
3. Markah KEMUDAHAN FIZIKAL
Penarafan
Kendiri – SPSK 6. Mengamalkan budaya
4. Peratus kes penyelenggaraan
diurus mengikut 6.1 Bengkel Kesedaran3K
SOP

19

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

Matlamat Objektif Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi Bidang / Pegawai
Strategik Utama Bertanggungjawab
(KPI) TOV 2017 2018 2019 2020 2021 PENGURUSAN KEPIMPINAN
DAN ORGANISASI
Skor Min Tahap 8
Kepuasan 5 7. Melaksanakan pengurusan
Pelanggan kualiti SKPM dan SPSK
secara menyeluruh
1. Peratus 4 5 6 67
7.1 jawatan kuasa kerja.
penglibatan ibu 6.2 Melaksanakan audit
dalaman.
/ bapa 6.3 Membuat
penambahbaikan
2. Bilangan NGO 0 0 2 34 selepas audit dijalankan.

yang terlibat 8. Hari bertemupelanggan.

20

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

Matlamat Objektif Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi Bidang / Pegawai
Strategik Utama Bertanggungjawab
(KPI) TOV 2017 2018 2019 2020 2021 PENGURUSAN
20% 15% 0% PERHUBUNGAN LUAR DAN
4.5 1. Kadar 10% 5% 3% KOMUNITI
Mengoptimumkan kerosakankemudah 1.
penggunaankemu an (tandas, perabot, MeningkatkanKebertanggungjawa
dahanfizikaldanpe pintu, cermindll) banibubapakepadaprestasisekola
rsekitaransekolah h.
2.Programperkongsianpintaribuba
padan NGO.
3.Memberi
pendedahankepadapelajar agar
lebih global

i. Lawatan,
ii. Benchmarking,
iii. Pertandingan-

permainan, kuizdll

PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID (HEM)
1.Mengurangkan kadar
vandalism;

i. Program
sekolahkusayang

PENGURUSAN PERSEKITARAN
DAN KEMUDAHAN FIZIKAL
1. Mengamalkan

budayapenyelenggaraan
i. BengelKesedaran 3K

dan 5S

PENGURUSAN KURIKULUM
1. Menyediakanpersekitaranpe

mbelajarankondusif.
ii. Keceriaankelas
iii. Sudutinformasi
iv. Pondokbacaan

21

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

PELAN TAKTIKAL 1/1

Matlamat1 :Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.
PELAN TAKTIKAL 1/7

INISIATIF / S1 Program Peningkatan Akademik.
STRATEGI

BIL PROGRAM TANGGUNGJAWAB TEMPOH / KOS / OUTPUT / KPI SASARAN PELAN
/ PROJEK HARI / SUMBER OUTCOME KONTIGENSI
Gred Purata Semua murid tahun 6
KEKERAPAN Pencapaian ujian Sekolah dalam kelompok Modul Mengikut
bulanan pencapaian sederhana Aras
1 Kelas Guru Sepanjang dan rendah

Tambahan – PenyelarasTahun 6 tahun

Lanjutan Guru Mata ( mulai Feb

Petang Pelajaran 2017 )

2 Kelas GPK 1 Sepanjang RM100.00 / Pencapaianujianb Gred Semua murid tahun 6 Set Soalan Sebenar
tahun / Sabtu PIBG ulanan Purata dalam kelompok TahunLepas /
Tambahan – Guru Mata Minggu 1 & 3 Sekolah pencapaian tinngi Negeri Lain
( mulai 18
Hujung Pelajaran Feb 2016)

Minggu

3 Modul GPK 1 Sepanjang RM100.00 Murid % pelajar Semua murid Kerja masa cuti
Latihan – Guru Mata tahun
Kerja Pelajaran menyempurnakan selesaikan
Rumah
modul modul

22

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

Matlamat1 :Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid. PELAN
KONTIGENSI
INISIATIF / S7 Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif
STRATEGI

BIL PROGRAM / TANGGUNG JAWAB TEMPOH / KOS / OUTPUT / KPI SASARAN
PROJEK PK Pentadbiran HARI / SUMBER OUTCOME Semua warga sekolah
Bilangan
1 Membina KEKERAPAN RM200.00 / 1 pondok bacaan pondok Semua warga sekolah
Pondok Peruntukan dibina bacaaan
Bacaan Jun Kerajaan , dibina Semua warga sekolah
PIBG
Skop Tahap Kelas Memperolehi
2 Kebersihan Penyelaras Sepanjang RM100.00 / Kesedaran murid Kepuasan Markah Melebihi
dan Keceriaan Kebersihan dan tahun Peruntukan terhadap Murid 90.00%
Tandas Keceriaan Sekolah PIBG pentingnya Terhadap
Memantapkan April menjaga Kebersihan
Operasi PK Pentadbiran kebersihan dan
Pengurusan meningkat Keceriaan
Tandas Skor Tahap
RM200.00 / 5 tempat yang Kepuasan
3 Mewujudkan Peruntukan dikenal pasti Murid
Ruang Kerajaan , disediakan ruang Terhadap
Informasi PIBG untuk dilekatkan Ruang
informasi Informasi
Kelas
4 Pertandingan PK HEM Sepanjang RM100.00 / Kelas Bersih dan Memperoleh
Kebersihan tahun PIBG Ceria i Markah
dan Keceriaan Melebihi
Kelas 90.00%

23

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

PELAN TAKTIKAL 2/1 PELAN
KONTIGENSI
Matlamat2 :Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / S2.1 Memantapkan pelaksanaan kegiatan Kokurikulum
STRATEGI

BIL PROGRAM / TANGGUNGJAWAB TEMPOH / KOS / OUTPUT / KPI SASARAN
PROJEK HARI / SUMBER OUTCOME

1 Kejohanan SU Sukan KEKERAPAN RM100.00 / Penglibatan murid % Penglibatan Semua murid
Olahraga Peruntukan dalam kejohanan
Padang dan Februari Kerajaan ,
Balapan PIBG

2 Kejohanan SU Sukan Mac RM200.00 / Penglibatan murid % Penglibatan Semua murid
Merentas Mac Peruntukan dalam kejohanan
Desa Kerajaan ,
PIBG
4 Kejohanan SU Sukan
Olahraga RM300.00 / Penglibatan murid % Penglibatan Semua murid
Tahunan Peruntukan dalam kejohanan
MSSD Kerajaan , Pencapaian
PIBG Emas; Perak;
dan Gangsa

24

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

PELAN TAKTIKAL 3/1
Matlamat3 :Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / S3.1 Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid
STRATEGI

BIL PROGRAM / TANGGUNGJAWAB TEMPOH / KOS / OUTPUT / OUTCOME KPI SASARAN PELAN KONTIGENSI
PROJEK HARI / SUMBER Semua murid
Penolong Kanan Hal Menambahbaik sikap % peningkatan
1 Program Ehwal Murid KEKERAPAN PCG / PIBG dan tingkah laku dalam elemen 5
Sekolah positif murid melalui SKPM
Penyanyang Sepanjang peningkatan
tahun kemenjadian murid
dalam SKPM
2 Program Penolong Kanan Hal Mulai PCG / PIBG Sifar dalam Semua murid
Januari Meningkatkan amalan pelanggaran
Ketrampilan Ehwal Murid dan 2017 berketrampilan peraturan sekolah
melalui aktiviti-aktiviti
Peningkatan Kokurikulum sekolah sehingga
menjadi budaya
Diri
Meningkatkan amalan
3 Program Penolong Kanan 2 kali Peruntukan kepimpinan yang Semua pihak dalam Semua
setahun Kokurikulum mantap dalam lapisan kepimpinan pemimpin dan
membangun Kokurikulum persatuan dan kelab dapat menjalankan ahli dalam
kanbakat tugas dengan persatuan dan
kepimpinan cemerlang kelab

pelajar Semua guru &
murid
4 Mentor- GPK HEM Mulai PCG
Mentee Guru Bimbingan & Januari
Kaunseling 2017

25

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

PELAN TAKTIKAL 4/1 PELAN KONTIGENSI
Matlamat4 :Pencapaian prestasi pengurusan yang cemerlang. PT Pentadbiran

INISIATIF / S1 Meningkatkan kemahiran pengurusan kewangan
STRATEGI

BIL PROGRAM / TANGGUNGJAWAB TEMPOH / KOS / OUTPUT / KPI SASARAN
PROJEK HARI / SUMBER OUTCOME
Guru Besar Kecekapan PT Kewangan
1 Mentor- KPT KEKERAPAN - Kemahiran PT kewangan
mentee pengurusan meningkat
Sepanjang kewangan
tahun meningkat

2 Lawatan Guru Besar Bulan 8 RM100.00 Kemahiran Kecekapan PT Kewangan
pengurusan PT kewangan
Benchmarkin KPT kewangan meningkat
meningkat
g sekolah

pengurusan

kewangan

cemerlang

3 Pemantauan KPT Sepanjang - Pengurusan online Penyata PT Kewangan
tahun
berkala Audit Dalaman kewangan sentiasa audit baik

kemas kini

26

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

PELAN TAKTIKAL 4/2
Matlamat4 :Pencapaian prestasi pengurusan yang cemerlang.

INISIATIF / S2 Meningkatkan kompetensi pemimpin pelapis
STRATEGI

BIL PROGRAM / TANGGUNGJAWAB TEMPOH / KOS / OUTPUT / OUTCOME KPI SASARAN PELAN KONTIGENSI
PROJEK HARI / SUMBER PLC

KEKERAPAN RM20.00

1 Kursus Guru Besar 1 hari GPK Kekerapan 5 orang GPK
mengimplimentasikan menerima
Instruktional ilmu dalam latihan
pengurusan

2 Kursus Guru Besar 1 hari RM20.00 GPK Kekerapan
mengimplimentasikan menerima
Transformasi ilmu dalam latihan
pengurusan

3 Kepimpinan KPT 1 hari RM20.00 GPK Kekerapan
Teragih mengimplimentasikan menerima
ilmu dalam latihan
pengurusan

27

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

PELAN TAKTIKAL 4/3
Matlamat 4 :Pencapaian prestasi pengurusan yang cemerlang.

INISIATIF / S3 Meningkatkan profesionalisme guru
STRATEGI

BIL PROGRAM / TANGGUNGJAWAB TEMPOH / KOS / OUTPUT / KPI SASARAN PELAN KONTIGENSI
PROJEK HARI / SUMBER OUTCOME
PLC
KEKERAPAN Bimbingan Rakan Sekerja

1 Latihan Guru Besar 1 hari RM100.00 Guru Kekerapan Semua guru
RM100.00 mengaplikasikan menerima
Dalam GPK 1 ilmu yang latihan
diperoleh dalam profesionalis
Perkhidmat LDP semasa pdp me
dijalankan.
an
Mengenal pasti
2 Bengkel Guru Besar 1 hari permasalahan dan Kekerapan
membuat melaksanakan
Kajian GPK 1 penambahbaikan kajian
tindakan dan
Tindakan inovasi

dan Inovasi

28

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

PELAN TAKTIKAL 4/4

Matlamat 4 :Pencapaian prestasi pengurusan yang cemerlang.

INISIATIF / S4 Meningkatkan tahap pengurusan sekolah berasaskan kualiti
STRATEGI

BIL PROGRAM / TANGGUNGJAWAB TEMPOH / KOS / OUTPUT / KPI SASARAN PELAN KONTIGENSI
PROJEK GPK HEM HARI / SUMBER OUTCOME Semua guru dan murid

1 Program KEKERAPAN - Semua murid Mengamalkan
Sekolahku menggunakan budaya
Sayang Sepanjang kemudahan dan menyayangi
tahun persekitaran secara sekolah
berhemah

2 Bengkel Guru Besar 1 hari RM100.00 Keadaan sekolah Kesedaran 3K Semua guru dan murid
Kesedaran GPK 1 terjamin dan warga dan 5S
3K dan 5S sekolah saling diamalkan
menghargai

3 Pertandingan GPK 1 Setiap minggu RM100.00 Kelas kreatif dan Kelas kreatif Semua guru dan murid
Keceriaan berinovasi dan berinovasi
Kelas

29

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

PELAN OPERASI 1/1 (1)

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid

Strategik : S1 Peningkatan Akademik Murid

Nama Program / Projek : Kelas Tambahan – Lanjutan Petang

Objektif Program / Projek : Meningkatkan kemahiran murid tahun 6 menghadapi peperiksaan UPSR

Tanggungjawab : Guru Penyelaras Tahun 6

Tempoh / Hari : Isnin – Khamis / Februari - September

Tempat : Dewan Sekolah / Kelas Tahun 6

Sasaran : Semua Murid Tahun 6

Kos / Anggaran : RM 50.00 / per murid / bulan
Perbelanjaan

Sumber : Sumbangan Ibubapa / PIBG

Jawatan kuasa : Guru Besar Penasihat

Guru Penolong Kanan Pentadbiran Pengerusi

Guru Penyelaras Tahun 6 Penyelaras / SU

Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi latihan / bimbingan berdasarkan tahap pencapaian masing-masing.

30

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021
Status / Pelan Kontigensi
O1/1 Proses Kerja Tanggung-jawab Tarikh KPI Sasaran
Langkah Jangkaan

Mesyuarat Jawatankuasa : PK PTD
Guru Penyelaras
- Bentang kertas kerja Tahun 6
KP
1 - Lantikan J/Kuasa PK PTD 9 Jan 2017 Kertas cadangan PenyelarasProgram
- Tetapkan tarikh diluluskan

- Anggaran kos

- Agihan tugas

2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras Program 11 Jan 2017 Penerangan program Semua guru dan

disampaikan murid

Mempromosikan Program Pengerusi dan JK PIBG

3 - Surat pemberitahuan Penyelaras Program 22 Jan 2017 Surat makluman Semuaibu bapa
- Surat jemputan diedarkan Penceramah /

fasilitator luar

4 Penyediaan bahan AJK Setiap Siap untuk Tiada
minggu digunakan

5 Penyediaan tempat dan AJK Setiap Siap untuk Tiada
peralatan minggu digunakan

6 Pelaksanaan program Penyelaras Program Feb - Sept Keakuran jadual Jawatankuasa dan
murid

7 Penilaian. Pelaporan dan Post Penyelaras Program September Kajian Keyakinan Murid
Mortem Murid – Pra dan Post

31

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

Matlamat Strategik PELAN OPERASI 2/1 (1)
Strategik
Nama Program / Projek : Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid
Objektif Program / Projek
Tanggungjawab : S1 Memantapkan kegiatan kokurikulum
Tempoh / Hari
Tempat : Kejohanan Padang dan Balapan
Sasaran
Kos / AnggaranPerbelanjaan : Melahirkan potensi terbaik dalam semua acara padang dan balapan
Sumber
: PK Kokurikulum
Jawatankuasa
: 3 hari
Ringkasan Program
: Padang sekolah

: Semua Murid

: RM 1000.00

: SumbanganIbubapa / PIBG / BKK

: Guru BesarPenasihat
Guru Penolong Kanan Kokurikulum Pengerusi
Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Naib Pengerusi
Guru Penyelaras, Penyelaras / SU
Guru 1, 2,3, 4

: Murid-murid akandiberi latihan / bimbingan berdasarkan tahap pencapaian masing-masing.
Murid berpotensi terbaik disenaraikan sebagai peserta mewakili sekolah.

32

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

O2/1 (1) Proses Kerja Tanggung-jawab Tarikh KPI Sasaran Status / Pelan Kontigensi
Langkah Jangkaan

Mesyuarat Jawatankuasa :

- Bentang kertas kerja PK Kokurikulum
Penyelaras Program
1 - Lantikan J/Kuasa PK Kokurikulum September Kertas cadangan
- Tetapkan tarikh diluluskan

- Anggaran kos

- Agihan tugas

2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras Program September Penerangan program Semua guru dan murid
disampaikan

Mempromosikan Program Pengerusi dan JK PIBG
Semua ibu bapa
3 - Surat pemberitahuan Penyelaras Program September Surat makluman Semua murid
- Surat jemputan diedarkan

4 Penyediaan bahan AJK 1 Oktober Siap untuk AJK
digunakan

5 Penyediaan tempat dan AJK 2 Oktober Siap untuk AJK
peralatan digunakan

6 Pelaksanaan program Penyelaras Program 3 – 10 Jadual latihan dan Jawatankuasa dan murid
Oktober pelaksanaan dipatuhi

7 Penilaian. Pelaporan dan Post Penyelaras Program 12 Oktober Program Guru
Mortem dilaksanakan Murid
cemerlang

33

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021
PELAN OPERASI 2/1 (3)

MatlamatStrategik : Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid

Strategik : S1 Memantapkan kegiatan kokurikulum

Nama Program / Projek : Karnival Sukan dan Permainan

Objektif Program / Projek : Melahirkan bakat murid dalam semua jenis permainan.

Tanggungjawab : PK Kokurikulum

Tempoh / Hari : 1 hari

Tempat : Padang sekolahdanlokasipermainan

Sasaran : Semua Murid

Kos / AnggaranPerbelanjaan : RM 1000.00

Sumber : SumbanganIbubapa / PIBG / BKK

Jawatankuasa : Guru BesarPenasihat
Ringkasan Program Guru PenolongKananKokurikulumPengerusi
Guru PenolongKananPentadbiran Naib Pengerusi
Guru PenyelarasPenyelaras / SU
Guru 1, 2,3, 4

: Murid-murid menyertai permainan mengikut bakat dan minat masing-masing.
Murid berpotensi terbaik disenaraikan sebagai peserta mewakili sekolah.

34

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021
PELAN OPERASI 3/1(3)

Matlamat Strategik : Pencapaian Kemahiran Insaniah Yang Tinggi Oleh Semua Murid
Strategi
Nama Program / Projek : Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid
Objektif Program / Projek
Tanggungjawab : 3. Program Membangunkan Bakat Kepimpinan Pelajar
Tempoh / Hari
Tempat : Meningkatkan Amalan Kepimpinan Yang Mantap Dalam Persatuan dan Kelab
Sasaran
Kos / Anggaran Perbelanjaan : Penolong Kanan Kokurikulum
Sumber
Jawatankuasa : Januari – Disember 2017

: Sekolah

: Semua Pemimpin Persatuan dan Kelab dan Ahli-ahli

: RM 200.00

: Peruntukan Kokurikulum

: Guru Besar, Pengerusi
Penolong Kanan Kokurikulum, Timbalan Pengerusi
Setiausaha Kokurikulum, Setiausaha
Guru-guru, Ahli Jawatan Kuasa

35

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

03/1(3) Status / Pelan
Kontigensi
Langkah Proses Kerja Tanggung jawab Tarikh KPI Sasaran
Jangkaan

1 Mesyuarat Jawatankuasa : Setiausaha Januari – Kertas cadangan Pengetua,
Jun 2017 diluluskan Penolong Kanan
Kokurikulum Kokurikulum, Setiausaha
Kokurikulum
 Bentang kertas kerja

 Lantikan J/kuasa

 Tetapkan tarikh

 Anggaran kos

 Agihan tugas

2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan April 2017 Penerangan program Semua guru Kelab dan

Kokurikulum disampaikan Persatuan

3 Mempromosikan program Setiausaha April 2017 Surat makluman Semua Guru dan
diedarkan Pemimpin Pelajar
 Surat pemberitahuan Kokurikulum

4 Penyediaan bahan / alatan AJK April 2017 Siap untuk digunakan Tiada

5 Penyediaan tempat dan AJK April 2017 Siap untuk digunakan Tiada
peralatan

6 Pelaksanaan Program Setiausaha dan AJK April – Keakuran jadual

Kelab dan Oktober Semua Guru dan
Pemimpin Pelajar
Persatuan 2017

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Setiausaha Oktober Tahap Kepuasan Semua ketua-ketua dan
2017 pemimpin pelajar
Morterm Kokurikulum

36

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

Matlamat Strategik PELAN OPERASI 3/2
Strategi
: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid
Nama Program / Projek
Objektif Program / Projek : S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid
S3 Meningkatkan motivasi belajar murid
Tanggungjawab
Tempoh / Hari : Kem Motivasi
Tempat
Sasaran : Keyakinan murid Tahun 6 untuk menghadapi peperiksaan UPSR meningkat dari
Kos / Anggaran Perbelanjaan 10% kepada 90% selepas program
Sumber
Jawatankuasa : Guru Bimbingan dan Kaunseling

Ringkasan Program : 1 hari - Julai

: Dewan Sekolah

: Semua murid Tahun 6

: RM 200.00

: Sumbangan PIBG

: Pengetua
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Guru Bimbingan & Kaunseling
Penyelaras / SU
Guru

: Murid-murid akan diberi motivasi berkaitan dengan hala tuju masa depan dan langkah-langkah yang perlu di ambil
menjelang peperiksaan UPSR

37

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

03/2 Status / Pelan
Kontigensi
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tarikh KPI Sasaran
Jangkaan

1 Mesyuarat Jawatankuasa : PK PTD Minggu 1 Kertas cadangan PK PTD

Julai diluluskan PK KOKU

 Bentang kertas kerja Guru B & K

 Lantikan J/kuasa GKMP
 Tetapkan tarikh Penyelaras Program

 Anggaran kos

 Agihan tugas

2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras Program Minggu 1 Penerangan program Semua guru dan murid

Julai disampaikan

3 Mempromosikan program Penyelaras Program Minggu 1 Surat makluman Pengerusi dan JK PIBG

 Surat pemberitahuan Julai diedarkan Semua ibu bapa
 Surat jemputan Penceramah / fasilitator
luar

4 Penyediaan bahan AJK Minggu 1 Siap untuk digunakan Tiada

Julai

5 Penyediaan tempat dan AJK Minggu 2 Siap untuk digunakan Tiada

peralatan Julai

6 Pelaksanaan Program Penyelaras Program Minggu 2 Keakuran jadual Jawatankuasa dan murid

Julai

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Penyelaras Program Minggu 3 Kajian Keyakinan Murid

Morterm Julai Murid – Pra dan Post

38

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021
PELAN OPERASI 4/1(1)

Matlamat Strategik : Pencapaian Prestasi pengurusan yang cemerlang
Strategi
Nama Program / Projek : S1 Meningkatkan kemahiran pengurusan kewangan
Objektif Program / Projek
Tanggungjawab : Mento - mentee
Tempoh / Hari
Tempat : Meningkatkan kemahiran pengurusan kewangan kepada KPT
Sasaran
Kos / Anggaran Perbelanjaan : Guru Besar dan KPT
Sumber
Jawatankuasa : Sepanjang tahun

Ringkasan Program : Pejabat sekolah

: KPT

: Tiada

: Tiada

: Guru Besar Penasihat
Penolong Kanan Pengerusi
KPT Penyelaras / SU

: KPT menjalankan tugas dengan cekap dan cemerlang.

39

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

04/1(1) Status / Pelan
Kontigensi
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tarikh KPI Sasaran
1 Mesyuarat Jawatankuasa : GB, KPT Jangkaan PT Kewangan PT Pentadbiran
Kertas cadangan
GB Januari diluluskan PT Pentadbiran
KPT PT Pentadbiran
 Bentang kertas kerja GB PT Pentadbiran
 Lantikan J/kuasa GB PT Pentadbiran
 Tetapkan tarikh GPK
 Anggaran kos
 Agihan tugas

2 Taklimat kepada yang terlibat Februari Penerangan program PT Kewangan
disampaikan

3 Penyediaan bahan Februari Siap untuk digunakan PT Kewangan

Pelaksanaan Program Februari Aktiviti berjalan PT Kewangan
4 hingga mengikut jadual PT Kewangan
Disember
5 Penilaian, Pelaporan dan Post Jun dan Kecekapan PT
Morterm Disember mengurus kewangan

40

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021
PELAN OPERASI 4/2(1)

Matlamat Strategik : Pencapaian Prestasi pengurusan yang cemerlang
Strategi : S1 Meningkatkan kemahiran pengurusan kewangan
Nama Program / Projek : Lawatan Benchmarking Sekolah Pengurusan Kewangan Cemerlang
Objektif Program / Projek : Meningkatkan kemahiran pengurusan kewangan kepada KPT
Tanggungjawab : Guru Besar dan KPT
Tempoh / Hari : Bulan 8
Tempat : Sekolah Pengurusan Kewangan Cemerlang
Sasaran : KPT
Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM 100.00
Sumber :-
Jawatankuasa : Guru Besar

Ringkasan Program KPT
PT Kewangan
: KPT dan PT Kewangan menjalankan tugas dengan cekap dan cemerlang

41

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

04/2(1) Status / Pelan
Kontigensi
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tarikh KPI Sasaran
Jangkaan PT Pentadbiran

1 Mesyuarat Jawatankuasa : GB, KPT Jun Kertas cadangan PT Kewangan PT Pentadbiran
PT Pentadbiran
 Bentang kertas kerja diluluskan PT Pentadbiran
 Lantikan J/kuasa PT Pentadbiran
 Tetapkan tarikh Jun Penerangan program PT Kewangan
 Anggaran kos Julai disampaikan
 Agihan tugas Ogos
Ogos
2 Taklimat kepada yang terlibat GB

3 Penyediaan bahan KPT Pengangkutan sedia PT Kewangan
digunakan

Pelaksanaan Program GB Aktiviti lawatan PT Kewangan
4 mengikut jadual

5 Penilaian, Pelaporan dan Post GB Kecekapan PT PT Kewangan

Morterm GPK mengurus kewangan

42

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

Matlamat Strategik PELAN OPERASI 4/3(1)
Strategi
Nama Program / Projek : Pencapaian Prestasi pengurusan yang cemerlang
Objektif Program / Projek : S1 Meningkatkan kemahiran pengurusan kewangan
Tanggungjawab : Pemantauan Berkala
Tempoh / Hari : Meningkatkan kemahiran pengurusan kewangan kepada PT Kewangan
Tempat : Guru Besar dan KPT, Audit Dalaman, PT Kewangan
Sasaran : Sepanjang tahun
Kos / Anggaran Perbelanjaan : Pejabat sekolah
Sumber : KPT dan PT Kewangan
Jawatankuasa :-
:-
Ringkasan Program : Guru Besar

KPT
PT Kewangan
: KPT dan PT Kewangan menguruskan kewangan dalam talian dengan cemerlang

43

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

04/3(1) Status / Pelan
Kontigensi
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tarikh KPI Sasaran
Jangkaan PT Pentadbiran

1 Mesyuarat Jawatankuasa : GB, KPT Januari Kertas cadangan PT Kewangan PT Pentadbiran
diluluskan PT Pentadbiran
 Bentang kertas kerja PT Pentadbiran
 Lantikan J/kuasa PT Pentadbiran
 Tetapkan tarikh
 Anggaran kos
 Agihan tugas

2 Taklimat kepada yang terlibat GB Januari Penerangan program PT Kewangan
disampaikan

3 Penyediaan bahan KPT Januari Bahan dan rekod PT Kewangan

kewangan kemas kini

Pelaksanaan Program GB Januari - Aktiviti pemantauan PT Kewangan
4 Disember berjalan lancar

5 Penilaian, Pelaporan dan Post GB Disember Kecekapan PT PT Kewangan

Morterm GPK mengurus kewangan

44

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

Matlamat Strategik PELAN OPERASI 4/4(2)
Strategi
Nama Program / Projek : Pencapaian Prestasi pengurusan yang cemerlang
Objektif Program / Projek : S2 Meningkatkan kompetensi pemimpin pelapis
Tanggungjawab : Kursus Intruktional
Tempoh / Hari : Meningkatkan kemahiran mengurus dan memimpin organisasi
Tempat : Guru Besar
Sasaran : 1 hari
Kos / Anggaran Perbelanjaan : Pejabat sekolah / Bilik Mesyuarat
Sumber : GPK
Jawatankuasa : RM 50.00
: SUWA
Ringkasan Program : Guru Besar

GPK
: GPK menjalankan tugas pengurusan dengan cemerlang

45

PERANCANGAN STRATEGIK SK PULAU AUR 2017-2021

04/4(2) Status / Pelan
Kontigensi
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tarikh KPI Sasaran
GB Jangkaan GPK PLC
GPK
1 Mesyuarat Jawatankuasa : Februari Kertas cadangan
GB diluluskan
 Bentang kertas kerja GPK
 Lantikan J/kuasa GB Februari Penerangan program GPK
 Tetapkan tarikh GPK disampaikan
 Anggaran kos Januari -
 Agihan tugas GB Februari
GPK
2 Taklimat kepada yang terlibat GB 28
GPK Februari
3 Penyediaan bahan Mac Bahan dan rekod GPK
pengurusan kemas
kini

Pelaksanaan Program Aktiviti kursus GPK
4 berjalan lancar

5 Penilaian, Pelaporan dan Post GPK menjalankan GB, GPK
Morterm tugas dengan
cemerlang

46


Click to View FlipBook Version