The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by shahramuda, 2022-04-20 10:21:09

BUKU PENGURUSAN TERKINI SKBK SESI 2022/2023

PENGURUSAN TERKINI SKBK

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

KETERANGAN PERIBADI

MAKLUMAT GURU :
Nama :……………………………………………………………………………………………………………………………………
Jawatan :……………………………………………….. No. Fail Diri : P.T.01014-01/………………………………….
No. K/P :……………………………………………….. Taraf Perkahwinan :…………………………………………….
Alamat :………………………………………………………………………………………………………………………………….
No. Tel. Rumah :……………………………………….. No. Tel. Bimbit :…………………………………………………
Nama Suami / Isteri :………………………………………………………………………………………………………………
No. K/P :……………………………………………………… Bilangan Anak :…………………………………………………
No. Gaji :…………………………………………………….. No. Akaun Bank :…………………………………………......
Tarikh Mula Berkhidmat :………………………………… Tarikh Lantikan Rasmi :………………………….…….
Tarikh Disahkan Dalam Perkhidmatan : ………………………………………………………………………………….
Tarikh Masuk Jawatan Berpencen :…………………………………………………………………………………………
Tarikh Pengisytiharan Harta :………………………………………………………………………………………………….
Kelulusan Akademik :…………………………………………………. Tahun Lulus :…………………………………….
Kelulusan Ikhtisas : ……………………………………………………. Tahun Lulus :…………………………………….
Mata Pelajaran Opsyen : 1)……………………………………….. 2)………………………………………………………
Tugas Rasmi Sekolah ( Kurikulum / HEM / Kokurikulum )
1)……………………………………………………………………..
2)………………………………………………………………..
3)……………………………………………………………………. 4)…………………………………………………………………
ORANG YANG BOLEH DIHUBUNGI APABILA BERLAKU KECEMASAN:
Nama :…………………………………………………………………………………… Hubungan :…………………………….
Alamat : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
No. Telefon Rumah :……………………………………………. No. Telefon Bimbit :………………………...………

1

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

ISI KANDUNGAN: MUKA SURAT
:3
BIL PERKARA :4
1 Prakata :4
2 Falsafah Pendidikan Kebangsaan : 5-6
3 Motto, Visi dan Misi :7
4 Kerangka PPPM 2013 - 2025 :8
5 Mendepani Pendidikan Global :9
6 Naratif Baharu Amalan Pendidik : 10
7 Peneraju Kecemerlangan Pendidikan PPDKT : 11
8 Piagam Pelanggan : 11-12
9 Hala Tuju Sekolah : 12-14
10 Sejarah Sekolah & Senarai Nama Guru Besar : 15
11 Lagu Sekolah & Bendera Sekolah : 16
12 Penggal Persekolahan Tahun 2021 : 17
13 Cuti Perayaan 2021 : 18
14 Hari Kelepasan Am 2021 : 19-29
15 Surat Pelantikan Jawatankuasa Kerja 2021 : 30-41
16 Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah : 42-50
17 Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran : 51-58
18 Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum : 59-71
19 Jawatankuasa Pengurusan Hal Ehwal Murid : 72-86
20 Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum : 87-94
21 Takwim Pengurusan
22 Lampiran

2

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

1. PRAKATA:

Setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan ke hadrat Allah SWT dengan limpah kurnia-Nya,
Buku Panduan Pengurusan dan Takwim Sekolah bagi tahun 2022 dapat dihasilkan. Saya
merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Jawatankuasa yang terlibat dalam
menghasilkan Buku Panduan Pengurusan Sekolah ini. Buku ini bertujuan memberi
panduan kepada guru-guru dan kakitangan sekolah ini untuk melaksanakan tugas dan
tanggungjawab dengan produktif dan efisien mengikut takwim yang ditetapkan.

Buku Panduan Pengurusan Sekolah ini disusun mengikut kandungan SKPMg2 sebagai panduan pengurus sekolah,
guru-guru serta AKP mengurus secara cekap dan berkesan. Penyusunan tugas dengan kaedah ini sejajar dengan
kehendak 5 Standard Kualiti, 36 Aspek dan 50 TuMS yang dilengkapi dengan senarai tugas untuk tindakan serta
jadual sebagai panduan. Ianya juga dapat memberi kesedaran kepada guru-guru terhadap tanggungjawab yang
diberikan bagi memudahkan untuk melaksana, menyemak, penyediaan evidens dan pengisian skor SKPMg2
berdasarkan Rubrik Penskoran yang ditetapkan. Ia dilengkapi kandungan Standard seperti yang ditetapkan iaitu;

STANDARD 1: Kepemimpinan
STANDARD 2: Pengurusan Organisasi
STANDARD 3: Pengurusan Kurikulum, Kokurikulum Dan Hal Ehwal Murid
STANDARD 4: Pembelajaran dan Pemudahcaraan
STANDARD 5: Kemenjadian Murid

Sekalung tahniah dan syabas kepada semua Guru Penolong Kanan, guru-guru, kakitangan, PIBG, ibu bapa dan
murid-murid Sekolah Kebangsaan Beladau Kolam yang telah memberikan sumbangan secara langsung atau tidak
langsung ke arah kecemerlangan sekolah ini. Sebagai satu pasukan yang bersifat lebih komprehensif, kita semua
perlu memberikan komitmen terbaik untuk memenuhi VISI dan MISI yang ditetapkan agar segala usaha akan
menghasilkan kejayaan dan kecemerlangan serta memberi satu kepuasan kerja dalam profesion yang diceburi ini.

Terima kasih Warga BELKOM’S.
“Mendidik Manusia Dengan Kemanusiaan”
“Budayakan Kerja Bersama, Bersama Mencipta Kecemerlangan”

Sekian,

Mohammad Zainuddin bin Mat Zaid
Guru Besar SK Beladau Kolam



3

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023


2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN:

3. MOTTO, VISI DAN MISI SEKOLAH:

MOTTO SEKOLAH

“MENDIDIK MANUSIA DENGAN KEMANUSIAAN”

VISI SEKOLAH

“PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA”

MISI SEKOLAH

“MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUNKAN POTENSI INDUVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA”

4

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

4. KERANGKA PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA :

5

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

6

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

5. MENDEPANI PENDIDIKAN GLOBAL (MPG) JPNT

7

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

6. NARATIF BAHARU AMALAN PENDIDIKAN

8

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

7. PENERAJU KECEMERLANGAN PENDIDIKAN (PKP)
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KUALA TERENGGANU:

9

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

8. PIAGAM SEKOLAH:

Kami, guru-guru dan kakitangan SKBK, Insya-Allah berjanji dan
berusahamemberikan perkhidmatan terbaik.

• Mentadbir, mengurus sekolah dengan cara terbaik
• Murid adalah pelanggan kami nombor satu
• Memberi perkhidmatan secara jujur, mesra dan adil
• Membimbing murid kearah kecemerlangan ilmu
• Menggilap ketrampilan murid dalam aspek-aspek

kurikulum,sahsiah dan kokurikulum
• Membina dan membentuk akhlak murid yang cemerlang
• Memupuk jati diri yang kental di kalangan warga SKBK
• Mengurus dan menyelesaikan masalah murid dengan

cekap dan cepat
• Berusaha menyediakan sebarang kelengkapan penting

yang diperlukan
• Meningkatkan hubungan mesra dengan semua pihak yang

terlibat dengan urusan sekolah

10

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

9. HALA TUJU SEKOLAH:

MENJADIKAN SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM
SEBAGAI SEKOLAH YANG BERADA DI HADAPAN DALAM SEMUA

ASPEK KURIKULUM, HAL EHWAL MURID, KOKURIKULUM

10. SEJARAH SEKOLAH & SENARAI NAMA GURU BESAR

10.1 SEJARAH SEKOLAH

Sekolah ini mula dibuka sebelum negara kita mendapat kemerdekaan pada tahun 1944, pada
ketika itu sekolah ini lebih dikenali sebagai sekolah rakyat sahaja. Keperihatinan dan kesedaran
masyarakat setempat tentang kepentingan ilmu pendidikan melahirkan kesepakatan dalam
menjayakan pembinaan sekolah ini.

Pengasas sekolah ini adalah seorang guru iaitu Allahyarham Encik Awang bin Ismail dan juga
merupakan Guru Besar pertama sekolah ini. Bilangan murid ketika dibuka adalah sebanyak 40
orang dan merupakan sebuah sekolah rakyat yang ramai murid hadir untuk belajar di negeri
Terengganu ketika itu.

Pada akhir tahun 1972 iaitu pada bulan Disember pembinaan bangunan batu 2 tingkat telah
bermula. Dengan terbinanya bangunan baru ini maka proses pengajaran dan pembelajaran dapat
dijalankan sebelah pagi sahaja (1 sesi). Tiga tahun kemudian iaitu pada 10 Mei 1975 bangunan baru
siap dibina dan dirasmikan oleh YAB Dr. Mahathir Mohamad yang ketika itu memegang jawatan
sebagai Menteri Pelajaran Malaysia.

Sekolah ini turut menjadi tumpuan dan kunjungan orang-orang ternama seperti berikut:
Ø Pada 22 Julai 1983 telah dikunjungi oleh Dr. Rhee Gye Ju iaitu wakil daripada
National Institute Of Health, Yongsan-Ku, Hong Kong Mansion, Seoul, Korea
Selatan.
Ø Pada 23 Mei 1983 telah dikunjungi oleh Dr. Arfah binti Abd. Aziz dari Pusat
Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Kuala Lumpur. Beliau
melawat ke Kelas KBSR bagi mendapat maklumat tentang perjalanan proses
kurikulumbaru KBSR yang menjadi projek printis kementerian.
Ø Pada 28 Ogos 1987, telah dilawati oleh YB. Dato Dr. Mohd Yusof Noor iaitu Menteri
Di Jabatan Perdana Menteri bagi merasmikan pembukaan surau sekolah.

Sekolah ini diambil sempena nama Kampung Beladau Kolam. ‘Beladau’ bermaksud senjata seperti
parang yang bersaiz kecil.

Menurut penceritaan orang-orang tua;
“Di kampung ini terdapat sebuah kolam yang menghubungkan di antara dua buah

kampung. Pada suatu hari seorang orang kenamaan telah melawat ke kampung ini dan beladau
yang disisip di pinggangnya telah terjatuh ke dalam kolam, apabila beliau melalui titian sebatang
yang merintangi kolam tersebut. Usaha mencari beladau tidak berhasil. Dari situlah asalnya nama
Kampung Beladau Kolam.

11

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

Beladau

10.2 SENARAI NAMA GURU BESAR

Sekolah Kebangsaan Beladau Kolam, Kuala Terengganu, terletak di pinggir bandar lebih
kurang 12 kilometer dari bandar Kuala Terengganu. Sehingga kini seramai 17 orang Guru
Besar telah diamanahkan untuk mengurus sekolah ini. Guru Besar tersebut ialah :

BIL NAMA TAHUN
BERTUGAS
1 En Awang bin Ismail 1944-1946
2 En Mohamad bin Abdullah 1947-1948
3 En Mahmud bin Abdullah 1949-1960
4 En Wan Mansor bin Kadir 1961-1969
5 En Abdullah bin Abd Rahman 1970-1978
6 En Hashim bin Mohamad 1979-1980
7 Tn Hj Ismail bin Mohamad 1980-1985
8 En Hamid bin Ismail 1986-1987
9 Tn Hj Rashid bin Mohamad 1988-1992

12

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

10 En Shamsudin bin Salleh 16/9/1992-31/1/1931
11 Tn Hj Rosli bin Sulaiman 1/2/1993-2/3/2000
12 En Alias bin Ismail 16/2/2000-9/7/2004
13 Pn Hjh Normah binti Daud
14 Tn Hj Abd Razak bin Embong 10/7/2004-31/5/2011
15 En Mohd Jaafar bin Taib 1/6/2011- 31/08/2015
16 En Pauzi bin Agil 01/09/2015-3/01/2017
17 Pn Zariah binti Abas 03/01/2017 – 31/7/2017
18 En Azri Rozaimie bin Abu Bakar 1/8/2017 – 30/11/2018
19 En Mohammad Zainuddin bin Mat Zaid 02/12/2018 – 10/08/2021
11/08/2021 - sekarang

11. LAGU SEKOLAH & BENDERA SEKOLAH:

SK Beladau Kolam
Menjunjung cita bangsa

Berilmu dan berjaya
Jadikan insan, pekerti mulia

Guru rajin berdedikasi
Teras pembangunan Negara
Berganding bahu, curahkan ilmu

Demi ilmu suluh hidup

Murid rajin, teguh berusaha
Mengejar cita-cita

Terdidik akhlak jadi mulia
Jadi insan berguna

Bina ketamadunan
Penggerak usaha bangsa
Gapai visi Negara, SKBK menjadi nadi

Kami disanjung tinggi

13

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

Bendera sekolah mempunyai dua jalur warna iaitu warna merah dan kuning. Warna-
warna tersebut melambangkan keazaman warga sekolah:

• Merah: Keberanian dan ketabahan dalam menghadapi sebarang cabaran dan
perubahan serta kegigihan untuk mencapai matlamatdan cita-cita organisasi.
Visidan Misi sekolah menjadi rujukan dan panduan.

• Kuning: Iltizam dan cita-cita yang tinggi untuk menempa kejayaan da
kecemerlangan pendidikan baik di bidang akedemik, kokurikulum mahupun
pembinaan sahsiah insan.

14

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

12.1 PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2022/ 2023:

15

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

12.2 CUTI PERAYAAN 2022/ 2023:

16

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

13. HARI KELEPASAN AM 2022:

17

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

14. SURAT PELANTIKAN JAWATANKUASA KERJA 2022/2023:

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM TEL : 09-6152364

21200 KUALA TERENGGANRUuj. Kami : SKPB.100-1/1/1(05) FAX : 09-6155461
Tarikh : 26 Disembee-r M20a20il:[email protected]
TERENGGANU

____________________________________________________________________________________________________________

Ruj. Kami : SKBK.100-1/1/1(05)
Tarikh : 1 Mac 2022

Semua Guru dan Anggota Kumpulan Pelaksana,
Sekolah Kebangsaan Beladau Kolam,

Tuan,

PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN PENTADBIRAN SEKOLAH, PENGURUSAN
KURIKULUM, PENGURUSAN HAL EHWAL MURID, PENGURUSAN KOKURIKULUM DAN TUGAS-
TUGAS KHAS SESI PERSEKOLAHAN TAHUN 2022/2023.

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa dengan ini tuan dilantik sebagai Ahli Jawatankuasa di bawah
Jawatankuasa Pengurusan Pentadbiran sekolah, Pengurusan Kurikulum, Pengurusan Hal Ehwal Murid,
Pengurusan Kokurikulum dan Tugas-tugas Khas sebagaimana yang disenaraikan dalam Buku
Pengurusan Sekolah Tahun 2022/2023 berkuatkuasa dari 1 Mac 2022 hingga 11 Mac 2023.

3. Sehubungan dengan itu, tuan diminta melaksanakan tugas sebagaimana ditetapkan dalam Akta
Pendidikan, mematuhi dasar kerajaan semasa, surat pekeliling, surat arahan, ketetapan pengurusan
sekolah dan minit mesyuarat jawatankuasa peringkat sekolah selagi ianya tidak bertentangan dengan
Akta Pendidikan, dasar kerajaan semasa, surat pekeliling dan surat arahan yang dikeluarkan oleh
Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah.

4. Tuan juga dikehendaki mematuhi sepenuhnya Jadual Pertama Surat Aku Janji [sub peraturan
20(3)] yang telah ditandatangani. Tuan juga diminta memberi sumbangan yang berkesan dan ikhlas
demi meningkatkan prestasi dan mutu pendidikan sekolah ini ke arah merealisasikan misi dan visi
sekolah.

Sekian, terima kasih.

“Mendepani Pendidikan Global”
“WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2020”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

MOHAMMAD ZAINUDDIN BIN MAT ZAID
Guru Besar

18

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

PENGURUSAN
&

PENTADBIRAN

19

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

15. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN:
15.1 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

20

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

15.2 SENARAI NAMA GURU, GURU KAFA, AKP & STAF SEKOLAH SESI 2022/ 2023

BIL NAMA GRED OPSYEN / NO. TELEFON
(DG) JAWATAN
GURU
1 MOHAMMAD ZAINUDDIN BIN MAT ZAID 44 GB 0139339361
2 MOHD NAZRI BIN HUSAIN
3 ANITA BINTI SUJAK 44 PKP 0102523713
4 MOHD RAFFI BIN ISMAIL
5 AZMI BIN AWANG 44 PKHEM 0139397650
6 KAMARUDIN BIN KADIR
7 MOHD JEDI BIN YUSOF 44 PKKO 0199360028
8 ROSMAN BIN AZIZ
9 AZIAH BINTI AB AZIZ 42 GBK 0199595631
10 AZIZAH BINTI MOHD
11 FAEZAH BINTI ABDULLAH 44 GP 0139274232
12 KHAIRUN NISAQ BINTI CHE KHOLID
13 KAMARIAH BINTI MANSOR 38 GP 0199145756
14 KAMARUFARAHIAH BINTI KAMARUDDIN 42 GP 01158244969
15 MAZNAH BINTI YUSOF
16 MAZITA BINTI MOHD SETAPAI 44 GP 0134301090
17 MAHANI BINTI ABDULLAH
18 MUNIRA BINTI MOHD 42 GP 0139227960
19 NUR LIYANA BINTI DAHALAN
20 SITI SHAHRA BINTI MUDA 44 GP 0197749500
21 NOOR HAYATI BINTI MOHAMAD
22 SITI AIDA BINTI AB. HANA 44 GP 0139842706
23 NORHAZLIDA BINTI MOHD RAZALI
24 NOR LIZA BINTI AWING 44 GP 0139229355
25 NORLIZA BINTI HARUN
26 NURUL JANNAH BINTI MOHD KHOMSA 44 GP 0133908793
27 NURUL HIDAYAH BINTI YAZID
28 ROHANI BINTI ARIFIN 42 GP 0133917036
29 ROSNITA BINTI MUSA
30 TUAN KHAIRIL HANA BINTI ABU BAKAR 44 GP 0179464859
31 WAN ROSLIZA BINTI WAN A. RAHMAN
42 GP 0129522982

42 GP 01110670285
44 GP 0139763480

44 GP 0149490085

44 GP 0133636306
41 GP 0109306474

44 GP 0199795779

44 GP 0129562837

38 GP 0199664564

44 GP 0129295526

41 GP 0146099046

38 GP 0142125197

42 GM 0199902865

41 GA 0193677742

44 GP 0194174473

21

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

BIL NAMA GRED OPSYEN / NO. TELEFON
JAWATAN
0169453639
GURU KAFA 01161067580
0145352684
31 AISYAH BINTI ABD. RAHMAN 01446064224
0139073964
32 BADRIAH @ NORMAZAILAH BT ZAHID 0142117595
0199755691
33 NURUL AMIRA BINTI ZAKARIA
0199207262
34 NUR AZNAWATI BINTI ABDUL GHANI 0109078481
0199955402
35 RAHAIDA BINTI MAT RANI 0187771415

36 RAJA MARIANA BINTI RAJA SALIM 0145210046
0192871892
37 SALWA BINTI MAT ALI 0145424310
0194929061
AKP
0199671626
38 AKMAL BINTI MAZUKI N22 0199603107
39 NORLIZA BINTI ABU BAKAR N11 0166505926
0189141454
40 WAN LIANA BINTI WAN SULONG N22

41 NURUL HAFIZA BINTI HUSSIN N19

PEKERJA SWASTA (KEBERSIHAN SEKOLAH)

42 HASEMAH BINTI PUTEH

43 MOHAMMAD RAFIUDDIEN B AHMAD RAMLEE

44 PISAH BINTI KASSIM

45 ASMADY BIN AHMAD

PENGAWAL KESELAMATAN SEKOLAH

46 SAIFUL MOHD AZMI BIN SALLEH

47 NIK SABARI BIN NIK ISMAIL

48 ZUL ARIFFIN BIN IMAH

49 MUHAMMAD RIEZAL DANIEL BIN ZAMRI

22

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

15.3 NAMA GURU PENYELARAS TAHUN DAN GURU KELAS SESI 2022/ 2023

TAHUN KELAS GURU KELAS PENOLONG GURU KELAS

PENYELARAS PRA CG SITI AIDA BT. AB HANA
PRA ANNUR
PRASEKOLAH PRA KAUSAR CG SITI AIDA BT. AB HANA PN WAN LIANA BINTI WAN SULONG

CG WAN ROSLIZA BINTI WAN A. CIK NURUL HAFIZA BINTI HUSSIN
RAHMAN

PENYELARAS TAHUN 1 CG KHAIRUN NISAQ BINTI CHE KHOLID

TAHUN 1 1 SAIDINA ABU BAKAR CG KHAIRUN NISAQ BINTI CHE CG AZMI BIN AWANG
KHOLID CG FAEZAH BINTI ABDULLAH
1 SAIDINA UMAR
PENYELARAS TAHUN 2 USTAZAH NURUL HIDAYAH BINTI
YAZID

CG ROHANI BINTI ARIFIN

TAHUN 2 2 SAIDINA ABU BAKAR CG ROHANI BINTI ARIFIN USTAZAH NORLIZA BINTI HARUN
2 SAIDINA UMAR CG MAZNAH BINTI YUSOF CG NOOR HAYATI BINTI MOHAMAD

PENYELARAS TAHUN 3 CG AZIAH BINTI AB AZIZ

TAHUN 3 3 SAIDINA ABU BAKAR CG AZIAH BINTI AB AZIZ CG ROSNITA BINTI MUSA
CG KAMARUFARAHIAH BINTI
3 SAIDINA UMAR USTAZAH NORLIZA BINTI AWING
KAMARUDDIN

PENYELARAS TAHUN 4 CG NURUL JANNAH BINTI MOHD KHOMSA
4 SAIDINA ABU BAKAR
TAHUN 4 CG NURUL JANNAH BINTI MOHD USTAZAH NORHAZLIDA BINTI
KHOMSA MOHD RAZALI

4 SAIDINA UMAR CG ROSMAN B ABD AZIZ CG MOHD JEDI BIN YUSOF

PENYELARAS TAHUN 5 USTAZAH MAHANI BINTI ABDULLAH
5 SAIDINA ABU BAKAR
TAHUN 5 USTAZAH MAHANI BINTI USTAZ KAMARUDIN BIN KADIR
TAHUN 6 5 SAIDINA UMAR ABDULLAH CG NURLIYANA BINTI DAHALAN
PENYELARAS TAHUN 6
6 SAIDINA ABU BAKAR USTAZAH TUAN KHAIRIL HANA
BINTI ABU BAKAR
6 SAIDINA UMAR
CG KAMARIAH BINTI MANSOR

CG KAMARIAH BINTI MANSOR USTAZAH MAZITA BINTI MOHD
CG AZIZAH BINTI MOHD SETAPAI

CG MUNIRA BT MOHD

23

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

15.4 PERATURAN AM UNTUK GURU DAN STAF SK BELADAU KOLAM

1. KEHADIRAN GURU DAN PERHIMPUNAN MINGGUAN

1.1 Guru mestilah berada di dalam kawasan sekolah di antara jam 7.15 pagi hingga
2.30 petang kecuali dengan kebenaran pentadbir sekolah.

1.2 Guru yang bertugas mingguan dikehendaki berada dalam kawasan sekolah 30
minit sebelum waktu persekolahan bermula.

1.3 7.30 pagi loceng pertama dibunyikan.
1.4 Pada hari Ahad bermula 7.30 pagi hingga 8.30 pagi perhimpunan mingguan

diadakan. Semua guru wajib hadir ke perhimpunan mingguan. PdPc akan bermula
jam 8.30 pagi.
1.5 Pada hari Isnin hingga Khamis - 7.30 pagi hingga 7.45 pagi program Quranik / tasmik
Al-Quran dijalankan. Guru yang ditetapkan perlu bersama murid untuk membimbing
bacaan Al-Quran. Aktiviti Panitia Mata Pelajaran terpilih dilaksanakan mengikut
jadual bermula 7.45 pagi hingga 8.00 pagi. PdPc bermula pada pukul 7.45 pagi.

HARI MASA AKTIVITI
Isnin 7.30 – 7.45 pagi Bahasa Melayu
Selasa 7.30 – 7.45 pagi Matematik / Sains
Rabu 7.30 – 7.45 pagi
Khamis 7.30 – 7.45 pagi English Day
Bacaan Surah Yasin di dewan

1.6 Program Mentor-Mentee di bawah Program Sekolah Penyayang pada Ahad minggu
keempat, pengisiaannya adalah berfokuskan dan bertema pembentukan akhlak dan
sahsiah.

2. KEHADIRAN STAF SOKONGAN

Pilihan Waktu Rehat Waktu Balik Balik (Khamis)
Waktu Hadir
7.30 pagi 1.00 - 200 ptg 4.30 ptg 3.00 ptg
1 8.00 pagi 1.00 – 2.00 ptg 5.00 ptg 3.30 ptg
2 8.30 pagi 1.00 – 2.00 ptg 5.30 ptg 4.00 ptg
3

3. MEREKOD KEHADIRAN
Semua guru, AKP dan pekerja swasta mestilah merakamkan (punch) waktu hadir dan waktu
pulang dengan menggunakan kad kehadiran di pejabat.

24

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

4. MENINGGALKAN SEKOLAH WAKTU BERTUGAS

Maklumkan kepada pihak pentadbiran sekolah dan mengisi Borang Kebenaran Keluar Semasa
Bertugas setelah mendapat kebenaran daripada Guru Besar. Bagi guru/ AKP yang berkursus,
rekodkan dalam Buku Rekod Pergerakan Guru / AKP serta catat dalam Kad Kehadiran. Bagi guru
perlulah meninggalkan tugasan/ lembaran kerja kepada murid dan serahkan tugasan tersebut
kepada GPK Pentadbiran.

5. DOKUMEN REKOD MENGAJAR (e-RPH)

Lengkapkan maklumat-maklumat yang perlu dicatat dalam e-RPH termasuk maklumat peribadi,
senarai tugas, jadual PdPc, mesyuarat/kursus yang telah dihadiri, buku teks dan rujukan yang
berkaitan, Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT), markah prestasi murid. e-RPH perlu dihantar
kepada penyemak setiap hari Khamis sebelum jam 2.00 petang atau hari akhir persekolahan
minggu berkenaan.

6. KEHADIRAN KEGIATAN KOKURIKULUM

Semua guru yang ditugaskan menjadi penasihat persatuan / kelab/ badan beruniform/ sukan /
permainan adalah diwajibkan hadir mengikut jadual aktiviti yang ditetapkan. Catatkan
kehadiran dalam Buku Rekod Kehadiran Kokurikulum.

7. GURU GANTI

Guru ganti hendaklah mematuhi arahan pentadbir menggantikan guru yang tidak hadir.
Sebarang kemalangan atau perkara yang tidak diingini sekiranya berlaku terhadap murid pada
waktu tersebut adalah menjadi tanggungjawab guru ganti berkenaan. Rekodkan/catatkan
pengajaran di dalam buku kawalan kelas.

8. MEREKOD KEHADIRAN MURID

Kehadiran murid-murid hendaklah direkod oleh guru kelas pada pukul 7.30 – 8.30 pagi setiap
hari persekolahan secara pengisian dalam e-Kehadiran. Murid yang tidak hadir tiga hari
berturut-turut hendaklah dimaklumkan kepada GPK HEM dan diberi surat peringatan kepada
penjaga.

9. ACARA DAN MAJLIS RASMI SEKOLAH

Semua guru dan AKP sekolah diwajibkan menghadiri program atau acara rasmi sekolah.

25

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

10. KEBERSIHAN, KECERIAAN DAN KESELAMATAN

Semua guru dan AKP hendaklah memastikan tahap kebersihan, keceriaan dan keselamatan
sekolah berada pada tahap yang terbaik. Murid hendaklah selalu diberi peringatan supaya
menjaga kebersihan kelas, kantin, bilik khas dan kawasan sekolah.

11. ARAHAN DAN PEKELILING

Semua arahan dan surat pekeliling yang diedarkan hendaklah dibaca dengan teliti. Guru dan
AKP hendaklah pada setiap masa mengetahui, memahami dan mengikut Peraturan-peraturan
Am dan Pekeliling yang berkaitan dengan pegawai perkhidmatan awam dengan membuat
rujukan dan pembacaan.Segala keputusan yang diambil berkaitan tugas atau
perkhidmatanhendaklah melalui saluran yang betul. Segala permasalahan yang timbul perlu
dirujuk kepada pihak pentadbir.Pihak pentadbir boleh mengeluarkan arahan samada secara
tulisan, lisan, sms, e-mail atau melalui teknologi semasa.

Guru bertugas mingguan bertanggungjawab mengurus, menyelesaikan, menyelenggara,
menyempurnakan segala masalah, program atau aktiviti pada minggu tersebut.

12. KAMU AMANAH KAMI

12.1 Kumpulan guru yang telah ditetapkan hendaklah berada di pintu utama
untuk menyambut kedatangan murid-murid bermula pukul 6.50 pagi –
7.45 pagi.

12.2 Melalui siaraya ucapan “Selamat Pulang” kepada semua murid hendaklah
dibuat oleh guru bertugas pada pukul 1.30 petang.

12.3 Ketua kumpulan guru bertugas hendaklah membuat pelaporan tentang
kehadiran dan peristiwa yang berlaku di dalam buku pelaporan yang
disediakan.

13. TANDA NAMA

Semua guru dan kakitangan sekolah wajib memakai tanda nama pada hari persekolahan dan
majlis rasmi di sekolah/ di luar sekolah.

14. PAKAIAN

14.1 Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion keguruan.
14.2 Guru lelaki hendaklah bertali leher dan berbaju kemeja serta berkasut.
14.3 Baju berlengan panjang tidak dibenarkan berlipat.
14.4 Berpakaian kemas diluar waktu persekolahan.
14.5 Guru perempauan tidak dibenarkan berbaju tanpa lengan.
14.6 Kasut sukan hanya dibenarkan untuk tujuan Pendidikan Jasmani dan aktiviti

seumpamanya.
14.7 AKP dikehendaki berpakaian kemas dan bagi AKP yang beruniform perlu memakai

pakaian yang telah dibekalkan.
26

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

RUJUKAN :
ü Surat Pekeliling Profesional Kementerian Pelajaran Bil 13/ 69 bertarikh 26 Disember 1966
(Peraturan pakaian guru di dalam waktu persekolahan dan luar waktu persekolahan)
ü Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/1985 bertarikh 9 mei 1985 (Peraturan pakaian guru di sekolah)
ü Pekeliling Perkhidmatan Bil 2 Tahun 1985
ü Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 7/2001 bertarikh 7 Jun 2001 (Garis Panduan pakaian guru ketika
bertugas di sekolah)

15. CUTI SAKIT

15.1 Sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta yang melebihi 2 hari berturut-
turut hendaklah disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.

15.2 Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak melebihi 15 hari dalam
setahun.

15.3 Bagi pegawai yang menerima rawatan pesakit di hospital swasta boleh
menerima cuti sehingga 180 hari tanpa pengesahan daripada Pegawai Perubatan
Kerajaan.

15.4 Guru/ AKP perlu memaklumkan kepada Guru Besar sekiranya mendapat cuti sakit.

RUJUKAN :
ü Perintah AM Bab C
ü Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 2/2006 (Pindaan Peraturan mengenai Sijil Sakit untuk

tujuan cuti sakit).

16. PERHUBUNGAN SESAMA GURU

16.1 Guru sewajarnya memupuk hubungan peribadi dan profesional yang baik dan sihat
sesama guru dan sentiasa mengawal tutur kata dan tingkahlaku mereka. Juga
diharapkan akan dapat mewujudkan perasaan kekitaan.

16.2 Guru tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan/ fahaman/
pendapat/ kepercayaan kepada guru ataupun pelajar atau staf sokongan yang lain.

16.3 Perhubungan yang berbentuk kumpulan yang berdasarkan kepada kaum, status
sosial, sosio ekonomi, kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali
wujud di sekolah ini.

RUJUKAN
üSurat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/2003 (Ke arah membudayakan Nilai Berterima Kasih) bertarikh

30 April 2003.

27

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

17. JADUAL WAKTU

17.1 Guru kelas hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk dipamerkan
dalam kelas sendiri.

17.2 Guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa
kebenaran Guru Besar.

17.3 Jadual waktu ganti hendaklah disediakan oleh Jawatankuasa Jadual Waktu dan
ditandatangani oleh Guru Besar/ Penolong Kanan.

18. KUNCI

18.1 Semua kunci mesti disimpan di pejabat pentadbiran sekolah.
18.2 Guru dan Kakitangan Sekolah yang hendak menyimpan kunci mesti mendapat

kebenaran bertulis dari Guru Besar.
18.3 Sewaktu cuti penggal persekolahan semua kunci hendaklah diserahkan di pejabat

pentadbiran sekolah.

28

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

15. 5 JADUAL BERTUGAS MINGGUAN TAHUN 2022/ 2023

KUMPULAN A TARIKH BERTUGAS

CG MOHD JEDI B YUSOF 21 Mac 2022 - 24 Mac 2022 06 Nov 2022 -10 Nov 2022
CG NURUL JANNAH BT MOHD KHOMSA 24 April 2022 -28 April 2022 01 Jan 2023 - 05 Jan 2023
CG FAEZAH ABDULLAH 12 Jun 2022 - 16 Jun 2022 05 Feb 2023 - 09 Feb 2023
USTAZAH MAZITA BT MOHD SETAPAI 17 Julai 2022 - 21 Julai 2022
CG NUR LIYANA BT DAHALAN 21 Ogos 2022 - 25 Ogos 2022
CG KAMARUFARAHIAH BT KAMARUDIN 02 Okt 2022 - 06 Okt 2022

KUMPULAN B TARIKH BERTUGAS

CG ROSMAN B.AZIZ 27 Mac 2022 - 31 Mac 2022 13 Nov 2022 - 17 Nov 2022
CG KAMARIAH BT MANSOR 08 Mei 2022 - 12 Mei 2022 08 Jan 2023 - 12 Jan 2023
USTAZAH NORLIZA BT HARUN 19 Jun 2022 - 23 Jun 2022 12 Feb 2023 -16 Feb 2023
CG ROHANI BT ARIFFIN 24 Julai 2022 - 28 Julai 2022
CG NOOR HAYATI BT MOHAMAD 28 Ogos 2022 - 01 Sept 2022
USTAZAH NURUL HIDAYAH BT YAZID 09 Okt 2022 - 13 Okt 2022

KUMPULAN C TARIKH BERTUGAS

USTAZ KAMARUDIN B.KADIR 03 April 2022 - 07 April 2022 16 Okt 2022 - 20 Okt 2022
CG YM TUAN KHAIRIL HANA BT TUAN ABU BAKAR 15 Mei 2022 - 19 Mei 2022 20 Nov 2022 - 24 Nov 2022
CG AZIAH BT AZIZ 26 Jun 2022 - 30 Jun 2022 15 Jan 2023 - 19 Jan 2023
CG MUNIRA BT MOHD 31 Julai 2022 - 04 Ogos 2022
USTAZAH MAHANI BT ABDULLAH 11 Sept 2022 - 15 Sept 2022

KUMPULAN D TARIKH BERTUGAS

CG AZMI B. AWANG 10 April 2022 - 14 April 2022 23 Okt 2022 - 27 Okt 2022
CG WAN ROSLIZA BT WAN ABD. RAHMAN 22 Mei 2022 - 26 Mei 2022 27 Nov 2022 - 01 Dis 2022
USTAZAH NORLIZA BT AWING 03 Julai 2022 - 07 Julai 2022 22 Jan 2023 - 26 Jan 2023
CG SITI SHAHRA BT MUDA 07 Ogos 2022 -11 Ogos 2022
CG AZIZAH BT MOHD 18 Sept 2022 - 22 Sept 2022

KUMPULAN E TARIKH BERTUGAS

CG MAZNAH BT YUSOF 17 April 2022 - 21 April 2022 30 Okt 2022 - 03 Nov 2022
CG SITI AIDA BT AB HANA 29 Mei 2022 - 02 Jun 2022 04 Dis 2022 - 08 Dis 2022
CG KHAIRUN NISAQ BT CHE KHOLID 10 Julai 2022 - 14 Julai 2022 29 Jan 2023 - 02 Feb 2023
CG ROSNITA BT MUSA 14 Ogos 2022 -18 Ogos 2022
USTAZAH NORHAZLIDA BT MOHD RAZALI 25 Sept 2022 - 29 Sept 2022

29

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

16. JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN TAHUN 2022/2023:
16.1 JAWATANKUASA URUSTADBIR SEKOLAH

Pengerusi : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN BIN MAT ZAID (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : CG MOHD NAZRI BIN HUSAIN (GPKPentadbiran)
Setiausaha : CG SITI SHAHRA BINTI MUDA
AJK 1 USTAZAH ANITA BINTI SUJAK (GPK Hal Ehwal Murid)
2 USTAZ MOHD RAFFI BIN ISMAIL (GPK Kokurikulum)
3 CG MUNIRA BINTI MOHD S/U JKS
4 USTAZAH MAZITA BINTI SETAPAI S/U HEM
5 CG KAMARUFARAHIAH BT KAMARUDDIN S/U KOKU
6 CG AZMI BIN AWANG Bimbingan & Kaunseling
7 PN AKMAL BT MAZUKI (KPT / PT)

16.2 JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN

Pengerusi : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN BIN MAT ZAID (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : CG MOHD NAZRI BIN HUSAIN (GPK Pentadbiran)
Setiausaha : PN AKMAL BT MAZUKI (KPT / PT)
Juru Audit Dalam : CG WAN ROSLIZA BT WAN A RAHMAN
AJK 1 USTAZAH ANITA BINTI SUJAK (GPK Hal Ehwal Murid)
2 USTAZ MOHD RAFFI BIN ISMAIL (GPK Kokurikulum)
3 CG AZIZAH BT MOHD Bahasa Melayu
4 CG KAMARUFARAHIAH BT KAMARUDDIN Bahasa Inggeris
5 CG KAMARIAH BT MANSOR Matematik
6 CG AZIAH BT AB AZIZ Sains
7 USTAZAH NORLIZA BINTI AWING Pendidikan Islam
8 USTAZAH TUAN KHAIRIL HANA BT ABU BAKAR Bahasa Arab
9 USTAZ KAMARUDIN BIN KADIR Penyelaras ICT
10 CG ROSMAN BIN AZIZ Reka Bentuk Teknologi
11 CG ROHANI BINTI ARIFIN Sejarah
12 CG NOOR HAYATI BT MOHAMAD Muzik
13 CG MAZNAH BINTI YUSOF Pendidikan Seni Visual
14 CG MOHD JEDI BIN YUSOF Pendidikan Jasmani Dan
Kesihatan
15 CG WAN ROSLIZA BT WAN A RAHMAN Penyelaras Prasekolah
16 CG AZMI BIN AWANG Bimbingan dan
Kaunseling
17 CG ROSNITA BT MUSA Guru Perpustakaan Dan
Media

30

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

16.3 JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET

Pengerusi : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN BIN MAT ZAID Guru Besar
Timbalan : CG MOHD NAZRI BIN HUSAIN GPK Pentadbiran
Pengerusi
Setiausaha : PN AKMAL BT MAZUKI KPT
Pegawai Aset : USTAZ KAMARUDIN BIN KADIR

AJK Pemeriksa Harta Modal dan Inventori
1 CG KAMARUFARAHIAH BT KAMARUDDIN
2 CG ROSNITA BT MUSA
3 USTAZAH NORLIZA BT AWING

Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset
1 USTAZAH MAZITA BT MOHD SETAPAI
2 CG SITI SHAHRA BT MUDA
3 CG NURUL JANNAH BT MOHD KHOMSA

16.4 JAWATANKUASA KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF DAN KAJIAN TINDAKAN

Pengerusi : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN BIN MAT ZAID Guru Besar
Timbalan : CG MOHD NAZRI BIN HUSAIN GPK Pentadbiran
Pengerusi
Setiausaha : CG KAMARUFARAHIAH BT KAMARUDDIN GPK HEM
AJK 1 USTAZAH ANITA BINTI SUJAK GPK Kokurikulum
2 USTAZ MOHD RAFFI BIN ISMAIL Bahasa Melayu
3 CG AZIZAH BT MOHD Bahasa Inggeris
4 CG KAMARUFARAHIAH BT KAMARUDDIN Matematik
5 CG KAMARIAH BT MANSOR Sains
6 CG AZIAH BT AB AZIZ Pendidikan Islam
7 USTAZAH NORLIZA BINTI AWING Bahasa Arab
8 USTAZAH TUAN KHAIRIL HANA BT ABU BAKAR Reka Bentuk Teknologi
9 CG ROSMAN BIN AZIZ Sejarah
10 CG ROHANI BT ARIFIN Muzik
11 CG NOOR HAYATI BT MOHAMAD Pendidikan Seni Visual
12 CG KHAIRUN NISAQ BINTI CHE KHOLID Pendidikan Jasmani Dan
13 CG MOHD JEDI BIN YUSOF Kesihatan
Pemulihan
14 CG SITI SHAHRA BT MUDA Pusat Sumber Sekolah
15 CG ROSNITA BT MUSA

31

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

16.5 JAWATANKUASA PROFESIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC) DAN PA21

Pengerusi : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN BIN MAT ZAID Guru Besar
Timbalan Pengerusi : CG MOHD NAZRI BIN HUSAIN
Setiausaha : CG MUNIRA BINTI MOHD GPK Pentadbiran
AJK 1 USTAZAH ANITA BINTI SUJAK
2 USTAZ MOHD RAFFI BIN ISMAIL Penyelaras
3 CG AZIZAH BT MOHD
4 CG KAMARUFARAHIAH BT KAMARUDDIN GPK HEM
5 CG KAMARIAH BT MANSOR GPK Kokurikulum
6 CG AZIAH BT AB AZIZ Bahasa Melayu
7 USTAZAH NORLIZA BINTI AWING
8 USTAZAH TUAN KHAIRIL HANA BT ABU BAKAR Bahasa Inggeris
9 CG ROSMAN BIN AZIZ
Matematik
10 CG ROHANI BT ARIFIN
11 CG NOOR HAYATI BT MOHAMAD Sains
12 CG MAZNAH BT YUSOF
Pendidikan Islam
13 CG MOHD JEDI BIN YUSOF
Bahasa Arab
14 CG SITI SHAHRA BT MUDA
15 CG ROSNITA BT MUSA Reka Bentuk
Teknologi
Sejarah

Muzik

Pendidikan Seni
Visual
Pendidikan Jasmani
Dan Kesihatan
Pemulihan
Pusat Sumber
Sekolah

16.6 JAWATANKUASA PBPPP

Pengerusi : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN BIN MAT ZAID Guru Besar
Setiausaha : CG MOHD NAZRI BIN HUSAIN GPK Pentadbiran
Ahli Jawatankuasa 1 : USTAZAH ANITA BINTI SUJAK GPK HEM
Ahli Jawatankuasa 2 : USTAZ MOHD RAFFI BIN ISMAIL GPK Kokurikulum
Urusetia : PN AKMAL BT MARZUKI KPT
AJK 1 CG AZMI BIN AWANG GBK

32

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

16.7 JAWATANKUASA MENANGANI BENCANA

Pengerusi : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN BIN MAT ZAID Guru Besar
Timbalan Pengerusi : USTAZAH ANITA BINTI SUJAK GPK HEM
Setiausaha : CG AZMI BIN AWANG GBK
AJK 1 CG MOHD NAZRI BIN HUSAIN GPK Pentadbiran
2 USTAZ MOHD RAFFI BIN ISMAIL GPK Kokurikulum
3 PN AKMAL BINTI MAZUKI
4 CG ROHANI BIN ARIFIN Pembantu Tadbir
5 EN KHAIRUL AZLI BIN [email protected]
6 USTAZAH MAZITA BT MOHD SETAPAI YDP PIBG
7 CG NURUL JANNAH BT MOHD KHOMSA GPI
Guru Rawatan &
8 USTAZ KAMARUDIN BIN KADIR Kesihatan
9 CG FAEZAH BINTI ABDULLAH Penyelaras ICT
10 PN RAIMAH BINTI MOHD NOOR Guru SPBT
11 SEMUA PENGAWAL KESELAMATAN Pengusaha Kantin
Kawalan Keselamatan
12 SEMUA PEKERJA SWASTA Sekolah
13 Pembersihan Kawasan
KOPERAL NURULHUDA BT AB. KHALIB dan Bangunan
Pegawai Polis
Perhubungan Sekolah

33

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

16.8 JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK

Pengerusi : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN BIN MAT ZAID Guru Besar
Timbalan Pengerusi : CG MOHD NAZRI BIN HUSAIN GPK Pentadbiran
Setiausaha : CG AZIAH BINTI AB. AZIZ Penyelaras
AJK 1 USTAZAH ANITA BINTI SUJAK GPK HEM
2 USTAZ MOHD RAFFI BIN ISMAIL GPK Kokurikulum
3 PN AKMAL BT MAZUKI
4 CG SITI SHAHRA BT MUDA KPT/ PT
5 USTAZAH NORHAZLIDA BT MOHD RAZALI
6 CG KAMARUFARAHIAH BT KAMARUDIN

16.9 JAWATANKUASA PENARAFAN SKPMg2

Pengerusi : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN BIN MAT ZAID Guru Besar
Timbalan Pengerusi : CG MOHD NAZRI BIN HUSAIN GPK Pentadbiran
Setiausaha : CG MUNIRA BINTI MOHD Penyelaras ICT
Pen. Setiausaha : CG NUR LIYANA BINTI DAHALAN Guru Data
AJK 1 USTAZAH ANITA BINTI SUJAK GPK HEM
2 USTAZ MOHD RAFFI BIN ISMAIL GPK Kokurikulum
3 CG MUNIRA BINTI MOHD SU Kurikulum
4 USTAZAH MAZITA BINTI MOHD SETAPAI SU HEM
5 CG KAMARUFARAHIAH BT KAMARUDDIN SU Kokurikulum

16.10 JAWATANKUASA KECICIRAN MURID

Pengerusi : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN BIN MAT ZAID Guru Besar
Timbalan Pengerusi : USTAZAH ANITA BINTI SUJAK GPK HEM
Setiausaha : CG AZMI BIN AWANG Kaunselor Sekolah / Guru
BK
AJK 1 EN KHAIRUL AZLI BIN ZAID @ MANSOR YDP PIBG
2 KPL WAN NURULHUDA BINTI AB KHALIB PPS Sekolah
3 CG ROSNITA BINTI MUSA
4 CG WAN ROSLIZA BT WAN A. RAHMAN
5 USTAZ KAMARUDIN BIN KADIR
6 USTAZAH NOR LIZA BINTI AWING
7 USTAZAH MAZITA BINTI MOHD SETAPAI
8 CG MOHD JEDI BIN YUSOF
9 CG AZIZAH BINTI MOHD

34

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

16.11 JAWATANKUASA LADAP

Pengerusi : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN BIN MAT ZAID Guru Besar
Timbalan Pengerusi : CG MOHD NAZRI BIN HUSAIN GPK Pentadbiran
Setiausaha : CG NUR LIYANA BINTI DAHALAN S/U Ladap
AJK 1 USTAZ MOHD RAFFI BIN ISMAIL GPK Kokurikulum
2 USTAZAH ANITA BINTI SUJAK GPK HEM
3 USTAZAH NORHAZLIDA BT MOHD RAZALI
4 USTAZAH NORLIZA BT HARUN
5 Semua Ketua Panitia

16.12 JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH ( JPMS )

Pengerusi : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN BIN MAT Guru Besar
ZAID
Timbalan Pengerusi : CG MOHD NAZRI BIN HUSAIN GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 : USTAZAH ANITA BINTI SUJAK GPK HEM
Naib Pengerusi 2 : USTAZ MOHD RAFFI BIN ISMAIL GPK Kokurikulum
Setiausaha : CG NUR LIYANA BINTI DAHALAN Guru Data
AJK 1 CG MUNIRA BINTI MOHD S/U Kurikulum
2 USTAZAH MAZITA BINTI SETAPAI S/U HEM
3 CG KAMARUFARAHIAH BT KAMARUDDIN S/U Kokurikulum
4 CG NURUL JANNAH BT MOHD KHOMSA S/U Peperiksaan
5 CG NUR LIYANA BINTI DAHALAN Penyelaras LADAP
6 USTAZ KAMARUDIN BIN KADIR Pegawai Aset
7 CG KHAIRUN NISAQ BT CHE KHOLID Guru Disiplin
8 CG FAEZAH BT ABDULLAH Penyeras SPBT
9 CG MOHD JEDI BIN YUSOF S/U Sukan
10 USTAZ KAMARUDIN BIN KADIR Penyelaras ICT
11 CG NOOR HAYATI MOHAMAD Penyelaras PBD
12 CG AZMI BIN AWANG Kaunselor Sekolah
13 PN AKMAL BT MAZUKI Pentadbir Hrmis
14 Semua Ketua panitia

16.13 JAWATANKUASA MESYUARAT GURU DAN AKP

Pengerusi : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN BIN MAT ZAID Guru Besar
Timbalan Pengerusi : USTAZ MOHD RAFFI BIN ISMAIL GPK Kokurikulum
Setiausaha 1 : CG FAEZAH BINTI ABDULLAH
Setiausaha 2 : CG SITI SHAHRA BT MUDA GPK Pentadbiran
AJK CG MOHD NAZRI BIN HUSAIN GPK HEM
1 USTAZAH ANITA BINTI SUJAK PPM
2 PN WAN LIANA BINTI WAN SULONG PPM
3 CIK NURUL HAFIZA BINTI HUSSIN
4

35

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

16.14 JAWATANKUASA PRASEKOLAH

Pengerusi : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN BIN MAT ZAID Guru Besar
Timbalan Pengerusi : CG MOHD NAZRI BIN HUSAIN GPK Pentadbiran
Setiausaha : CG SITI AIDA BINTI AB HANA Penyelaras Pra
AJK 1 USTAZAH ANITA BINTI SUJAK GPK HEM
2 USTAZ MOHD RAFFI BIN ISMAIL GPK Kokurikulum
3 CG AZMI BIN AWANG Kaunselor sekolah
4 CG MAZNAH BT YUSOF Penyelaras Tahun 1
5 CG WAN ROSLIZA BINTI W. A. RAHMAN
6 USTAZAH NORLIZA BT HARUN
7 USTAZAH MAHANI BT ABDULLAH
8 Semua PPM

16.15 JAWATANKUASA JADUAL WAKTU DAN MMI

Pengerusi : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN BIN MAT ZAID Guru Besar
Timbalan Pengerusi : CG MOHD NAZRI BIN HUSAIN GPK Pentadbiran
Setiausaha : CG SITI SHAHRA BINTI MUDA
AJK 1 CG NUR LIYANA BINTI DAHALAN
2 USTAZAH NORHAZLIDA BT MOHD RAZALI
3 USTAZ KAMARUDDIN BIN KADIR
4 CG KHAIRUN NISAQ BINTI MOHD KHOLID

16.16 JAWATANKUASA KEBERSIHAN SWASTA DAN KAWALAN KESELAMATAN

Pengerusi : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN BIN MAT ZAID Guru Besar
Timbalan Pengerusi : CG MOHD NAZRI BIN HUSAIN GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : USTAZ MOHD RAFFI BIN ISMAIL GPK Kokurikulum
Setiausaha : PN AKMAL BT MAZUKI KPT
AJK 1 USTAZAH ANITA BINTI SUJAK GPK HEM
2 Semua Pekerja Swasta
3 Semua Pengawal Keselamatan

16.17 JAWATANKUASA PENGURUSAN ICT DAN TMK / e-LEARNING CENTRE

Pengerusi : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN BIN MAT ZAID Guru Besar
Timbalan Pengerusi : CG MOHD NAZRI BIN HUSAIN GPK Pentadbiran
Setiausaha : USTAZ KAMARUDIN BIN KADIR Penyelaras ICT
AJK 1 USTAZAH ANITA BINTI SUJAK GPK HEM
2 USTAZ MOHD RAFFI BIN ISMAIL GPK Kokurikulum
3 CG NUR LIYANA BINTI DAHALAN Guru Data
4 CG AZIZAH BINTI MOHD Guru RBT
5 CG ROSMAN BIN AZIZ Guru RBT

36

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

16.18 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN DAN FIZIKAL SEKOLAH

Pengerusi : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN BIN MAT ZAID Guru Besar
Timbalan Pengerusi : USTAZ MOHD RAFFI BIN ISMAIL GPK Kokurikulum
Setiausaha : CG AZIZAH BINTI MOHD Penyelaras
AJK 1 CG MOHD NAZRI BIN HUSAIN GPK Pentadbiran
2 USTAZAH ANITA BINTI SUJAK GPK HEM
3 CG MOHD JEDI BIN YUSOF
4 CG NUR LIYANA BINTI DAHALAN
5 USTAZ KAMARUDIN BIN KADIR

16.19 JAWATANKUASA BILIK-BILIK KHAS

Pengerusi : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN BIN MAT Guru Besar
ZAID
Timbalan Pengerusi GPK HEM
Setiausaha : USTAZAH ANITA BINTI SUJAK Penyelaras
AJK : CG ROHANI BINTI ARIFIN GPK Pentadbiran
1 CG MOHD NAZRI BIN HUSAIN GPK Kokurikulum
2 USTAZ MOHD RAFFI BIN ISMAIL Bilik Mesyuarat
3 CG WAN ROSLIZA BT WAN A. RAHMAN Makmal Komputer
4 USTAZ KAMARUDIN BIN KADIR Surau
5 USTAZAH NORHAZLIDA BT MOHD
Makmal Sains
RAZALI Bilik RBT
6 CG AZIAH BINTI AB AZIZ Bilik Peperiksaan
7 CG ROSMAN BIN AZIZ Bilik Kaunseling
8 USTAZAH MAHANI BINTI ABDULLAH Bilik Muzik
9 CG AZMI BIN AWANG Bilik PSV
10 CG NOOR HAYATI BINTI MOHAMAD Bilik Rawatan
11 CG MAZNAH BINTI YUSOF Perpustakaan/ Bilik
12 CG NURUL JANNAH BT MOHD KHOMSA TVPSS
13 CG ROSNITA BINTI MUSA Bilik SAL

14 CG KAMARUFARAHIAH BT Bilik BOSS/ SPBT
KAMARUDDIN Bilik BBM
Bilik Cakna
15 CG FAEZAH BINTI ABDULLAH Bilik PJPK
16 CG AZIZAH BINTI MOHD Dewan
17 CG SITI SHAHRA BINTI MUDA Bilik j-QAF
18 CG MOHD JEDI BIN YUSOF Surau j-QAF
19 CG SITI AIDA BINTI AB. HANA
20 USTAZAH NURUL HIDAYAH BT YAZID Bilik Gerakan
21 USZH. TUAN KHAIRIL HANA BT ABU Kedai Sekolah
Bilik Disiplin
BAKAR Bilik UPSR
22 CG NOOR HAYATI BT MUHAMMAD Bilik GURU
23 USTAZAH NORLIZA BINTI HARUN Bilik Sarana
24 CG KHAIRUN NISAQ BT CHE KHOLID
25 CG MUNIRA BINTI MOHD
26 USTAZAH MAZITA BINTI MOHD SETAPAI
27 USTAZAH NURUL HIDAYAH BT YAZID

37

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

16.20 JAWATANKUASA HIP ( Highly Immersive Program )

Penaung : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN BIN MAT ZAID Guru Besar
Pengerusi : CG MOHD NAZRI BIN HUSAIN GPK Pentadbiran
Timb. Pengerusi : USTAZAH ANITA BINTI SUJAK GPK HEM
Naib Pengerusi : USTAZ MOHD RAFFI BIN ISMAIL GPK Kokurikulum
Penyelaras : CG KAMARUFARAHIAH BT KAMARUDDIN
Setiausaha : CG NURUL JANNAH BT MOHD KHOMSA YDP PIBG
AJK 1 EN KHAIRUL AZLI BIN ZAID @ MANSOR
2 Semua Pengerusi Kelab dan Persatuan
3 Ahli Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah
4 Semua Ketua Panitia
5 Pengusaha Kantin
6 Pekerja Swasta dan Pegawai Keselamatan

16.21 JAWATANKUASA KEDAI SEKOLAH

Penasihat : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN BIN MAT ZAID Guru Besar
Timb. Pengerusi : USTAZAH ANITA BINTI SUJAK GPK HEM
Naib Pengerusi I : CG MOHD NAZRI BIN HUSAIN GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi II : USTAZ MOHD RAFFI BIN ISMAIL GPK Kokurikulum
Penyelaras : USTAZAH NORLIZA BT HARUN
Naib Setiausaha : USTAZAH NURUL HIDAYAH BT YAZID
Bendahari : CG MAZNAH BT YUSOF
AJK 1 CG SITI SHAHRA BINTI MUDA
2 CG NOOR HAYATI BINTI MOHAMAD

16.22 JAWATANKUASA WEBSITE / BLOG / FB SEK

Penasihat : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN BIN MAT ZAID Guru Besar
Timb. Pengerusi : CG MOHD NAZRI BIN HUSAIN GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi I : USTAZAH ANITA BINTI SUJAK GPK HEM
Naib Pengerusi II : USTAZ MOHD RAFFI BIN ISMAIL GPK Kokurikulum
Penyelaras : CG WAN ROSLIZA BT WAN A RAHMAN Facebook Sekolah
AJK 1 USTAZAH NORHAZLIDA BT MOHD RAZALI Facebook Sekolah
2 CG KHAIRUN NISAQ BT CHE KHOLID Channel Sekolah
3 CG NUR LIYANA BINTI DAHALAN Blog Sekolah
4 CG ROSNITA BINTI MUSA Blog Sekolah

38

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

16.23 JAWATANKUASA KELAB GURU DAN AKP

Penasihat : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN BIN MAT ZAID Guru Besar
Pengerusi : CG AZMI BIN AWANG
Naib Pengerusi : CG NUR LIYANA BINTI DAHALAN
Setiausaha : CG MUNIRA BINTI MOHD
Bendahari : CG ROHANI BINTI ARIFFIN
AJK 1 CG ROSMAN BIN AZIZ
2 CG KAMARIAH BINTI MANSOR
3 USTAZAH NORHAZLIDA BINTI MD RAZALI
4 USTAZAH MAZITA BINTI MOHD SETAPAI
5 USTZAH TUAN KHAIRIL HANA BT ABU BAKAR
6 CG SITI SHAHRA BINTI MUDA
7 CG KAMARUFARAHIAH BINTI KAMARUDDIN
8 PUAN WAN LIANA BINTI WAN SULONG

16.24 JAWATANKUASA PERPADUAN/RIMUP

Penasihat : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN BIN MAT ZAID Guru Besar
Pengerusi : USTAZAH ANITA BINTI SUJAK PK HEM
Penyelaras : CG. NOOR HAYATI BINTI MOHAMAD
Setiausaha : CG SITI AIDA BINTI AB. HANA
AJK 1 USTAZAH NORLIZA BINTI HARUN
2 CG AZMI BIN AWANG
3 CG AZIZAH BINTI MOHD
4 CG ROHANI BINTI ARIFIN
5 USTAZAH NURUL HIDAYAH BINTI YAZID

39

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

16.25 JAWATANKUASA PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH (TS25)

Pengerusi : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN BIN MAT ZAID Guru Besar
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : CG MOHD NAZRI BIN HUSAIN PKP
Naib Pengerusi 2
Penyelaras : USTAZAH ANITA BINTI SUJAK PK HEM
Setiausaha
AJK : USTAZ MOHD RAFFI BIN ISMAIL PKKO

1 USTAZAH NORHAZLIDA BT MOHD RAZALI

2 CG WAN ROSLIZA BT WAN RAHMAN

3 CG MUNIRA BT MOHD S/U Kurikulum

4 USTAZAH MAZITA BT MOHD SETAPAI S/U HEM

5 CG KAMARULFARAHIAH BT KAMARUDDIN S/U KoKurikulum

6 CG NURLIYANA BT DAHALAN GURU Data

7 USTAZAH NURUL HIDAYAH BINTI YAZID S/U PIBG

8 CG MOHD JEDI BIN YUSOF PENY. KBAT

9 CG AZMI BIN AWANG UBK

10 KETUA PANITIA

16.26 JAWATANKUASA KBAT

Pengerusi : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN BIN MAT ZAID Guru Besar
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : NOHD NAZRI BIN HUSAIN PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2
Penyelaras : USTAZAH ANITA BT SUJAK PK HEM
Setiausaha
AJK : USTAZ MOHD RAFFI BIN ISMAIL PK KoKurikulum

1 CG.MOHD JEDI BIN YUSOF

2 CG FAEZAH BT ABDULLAH S/U Kurikulum
3 CG MUNIRA BT MOHD S/U HEM
4 USTAZAH MAZITA BT MOHD SETAPAI S/U KoKurikulum
5 CG KAMARULFARAHIAH BT KAMARUDDIN

6 KETUA PANITIA

40

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

16.27 JAWATANKUASA PENJAMINAN KUALITI

Pengerusi : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN BIN MAT ZAID Guru Besar
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : NOHD NAZRI BIN HUSAIN PKP
Naib Pengerusi 2 : USTAZAH ANITA BT SUJAK PK HEM
Penyelaras : USTAZ MOHD RAFFI BIN ISMAIL PK KOKURIKULUM
Setiausaha 1 CG.ROSNITA BT MUSA GPM
AJK 2 CG NOORHAYATI BT MOHAMMAD PENY. PBD
3 CG MUNIRA BT MOHD S/U Kurikulum
4 CG KAMARULFARAHIAH BT KAMARUDDIN S/U KoKurikulum
5 USTAZAH MAZITA BT MOHD SETAPAI S/U HEM

6 KETUA PANITIA

16.28 JAWATANKUASA PIBG / SARANA IBUBAPA

PENASIHAT : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN BIN MAT ZAID GURU BESAR
YDP
PENGERUSI : EN. KHAIRUL AZLI BIN [email protected] NYDP

TIMBALAN PENGERUSI : PN. MAZLIDA BINTI IBRAHIM GPK
Pentadbiran
SETIAUSAHA : USTAZAH NURUL HIDAYAH BINTI YAZID GPK Hal Ehwal
Murid
PENOLONG : CG SITI AIDA BINTI ABD HANA GPK
SETIAUSAHA KoKurikulum
Bimbingang
BENDAHARI : USTAZAH NORLIZA BINTI HARUN Dan Kaunseling

PENOLONG KANAN : CG MOHD NAZRI BIN HUSAIN

: USTAZAH ANITA BINTI SUJAK

: USTAZ MOHD RAFFI BIN ISMAIL

AJK 1 CG AZMI BIN AWANG

2 CG AZIAH BINTI AB AZIZ
3 CG KHAIRUN NISAQ BINTI CHE KHOLID
4 CG ROSMAN BIN AZIZ
5 CG AZIZAH BINTI MOHD
6 CG ROHANI BINTI ARIFIN

41

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

PENGURUSAN
KURIKULUM

42

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

17. JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM TAHUN 2022/ 2023

17.1 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN BIDANG KURIKULUM
SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM
PENGERUSI
GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
GPK HAL EHWAL GPK PENTADBIRAN GPK KOKURIKULUM

MURID SETIAUSAHA KURIKULUM

JAWATANKUASA UNIT KURIKULUM

PROGRAM-PROGRAM PUSAT SUMBER SEKOLAH PANITIA MATA PELAJARAN

Ø PEP AWAM/ DALAMAN Ø PERPUSTAKAAN Ø PANITIA B. MELAYU
Ø KSSR Ø BILIK NILAM Ø PANITIA B. INGGERIS
Ø PBS / PBD Ø BILIK MEDIA ELEKTRONIK Ø PANITIA MATEMATIK
Ø JADUAL WAKTU Ø BBM Ø PANITIA SAINS
Ø PEMULIHAN Ø MAKMAL ICT Ø PANITIA PEND. ISLAM
Ø KECEMERLANGAN Ø TVPSS Ø PANITIA B. ARAB
Ø BILIK SAL Ø PANITIA RBT
UPSR Ø MBMMBI Ø PANITIA SEJARAH
Ø GREEN SCREEN
Ø TRANSISI TAHUN 1 Ø BILIK ASTRONOMI Ø PANITIA P. JASMANI DAN

KESIHATAN

Ø PANITIA MUZIK
Ø PANITIA PSV

43

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

17.2 JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH (JKS)

Pengerusi : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN B. MAT ZAID Guru Besar
Timbalan Pengerusi : CG MOHD NAZRI B. HUSAIN GPK Pentadbiran
Setiausaha : CG MUNIRA BT. MOHD S/U Kurikulum
AJK 1 USTAZAH ANITA BT SUJAK GPK HEM
2 USTAZ MOHD RAFFI B. ISMAIL GPK Kokurikulum
3 CG AZIZAH BT MOHD KP Bahasa Melayu
4 CG KAMARUFARAHIAH BT KAMARUDDIN KP Bahasa Inggeris
5 CG KAMARIAH BT MANSOR KP Matematik
6 CG AZIAH BT AB AZIZ KP Sains / Penyelaras
PBS
7 USTAZAH NORLIZA BT AWING KP Pendidikan Islam
8 USTAZAH TUAN KHAIRIL HANA BT ABU BAKAR KP Bahasa Arab
9 CG ROSMAN BIN AZIZ KP Reka Bentuk dan
Teknologi
10 CG ROHANI BINTI ARIFIN KP Sejarah
11 CG KHAIRUN NISAQ BT CHE KHOLID Penyelaras KSSR
12 CG NOOR HAYATI BT MOHAMAD KP Muzik
KP Pendidikan
13 CG MOHD JEDI BIN YUSOF Jasmani dan
Kesihatan
14 CG SITI SHAHRA BT MUDA Guru Pemulihan Khas
15 CG MUNIRA BT MOHD Penyelaras Tahun 6
16 CG ROSNITA BT MUSA
Guru Perpustakaan
17 CG NOOR HAYATI BT MOHAMAD dan Media
18 CG KHAIRUN NISAQ BT CHE KHOLID Penyelaras PBD
19 USTAZ KAMARUDIN BIN KADIR Penyelaras KSSR
20 CG SITI AIDA BT AB.HANA Penyelaras ICT
21 CG AZMI BIN AWANG Penyelaras Prasekolah
Bimbingan dan
22 CG NURUL JANNAH BT MOHD KHOMSA Kaunseling
S/U Peperiksaan
Dalaman/SAPS

44

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

17.3 JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN

17.3.1 BAHASA MELAYU

Pengerusi : CG MOHD NAZRI B. HUSAIN GPK Pentadbiran

Ketua Panitia : CG AZIZAH BT MOHD

Setiausaha : CG AZIAH BT AZIZ

AJK : Semua guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu

17.3.2 BAHASA INGGERIS

Pengerusi : CG MOHD NAZRI B. HUSAIN GPK Pentadbiran

Ketua Panitia : CG KAMARUFARAHIAH BT KAMARUDDIN

Setiausaha : CG NURUL JANNAH BT MOHD KHOMSA

AJK : Semua guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Inggeris

17.3.3 MATEMATIK : CG MOHD NAZRI B. HUSAIN GPK Pentadbiran
Pengerusi
Ketua Panitia : CG KAMARIAH BT MANSOR
Setiausaha
AJK : CG KHAIRUN NISAQ BT CHE KHOLID

: Semua guru yang mengajar mata pelajaran Matematik

17.3.4 SAINS : CG MOHD NAZRI B. HUSAIN GPK Pentadbiran
Pengerusi
Ketua Panitia : CG AZIAH BT AB AZIZ
Setiausaha
AJK : CG FAEZAH BT ABDULLAH

: Semua guru yang mengajar mata pelajaran Sains

17.3.5 PENDIDIKAN ISLAM

Pengerusi : CG MOHD NAZRI B. HUSAIN GPK Pentadbiran

Ketua Panitia : USTAZAH NORLIZA BT AWING

Setiausaha : USTAZAH NORLIZA BT HARUN

AJK : Semua guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam

17.3.6 BAHASA ARAB : CG MOHD NAZRI B. HUSAIN GPK Pentadbiran
Pengerusi :
Ketua Panitia : USTAZAH TUAN KHAIRIL HANA BT ABU BAKAR
Setiausaha :
AJK USTAZAH NURUL HIDAYAH BT YAZID

Semua guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Arab

45

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

17.3.7 SEJARAH : CG MOHD NAZRI B. HUSAIN GPK Pentadbiran
Pengerusi
Ketua Panitia : CG ROHANI BT ARIFIN
Setiausaha
AJK : CG KAMARIAH BT MANSOR

: Semua guru yang mengajar mata pelajaran Sejarah

17.3.8 PENDIDIKAN SENI VISUAL

Pengerusi : CG MOHD NAZRI B. HUSAIN GPK Pentadbiran

Ketua Panitia : CG MAZNAH BINTI YUSOF

Setiausaha : CG MUNIRA BT MOHD

AJK : Semua guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Seni

Visual

17.3.9 MUZIK : CG MOHD NAZRI B. HUSAIN GPK Pentadbiran
Pengerusi
Ketua Panitia : CG NOOR HAYATI BT MOHAMAD
Setiausaha
AJK : CG MAZNAH BT YUSOF

: Semua guru yang mengajar mata pelajaran Muzik

17.3.10 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

Pengerusi : CG MOHD NAZRI B. HUSAIN GPK Pentadbiran
Ketua Panitia
Setiausaha : CG MOHD JEDI B. YUSOF
AJK
: CG ROSMAN B. AZIZ

: Semua guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Jasmani

17.3.11 REKA BENTUK TEKNOLOGI

Pengerusi : CG MOHD NAZRI B. HUSAIN GPK Pentadbiran

Ketua Panitia : CG ROSMAN B. AZIZ

Setiausaha : CG MOHD JEDI B YUSOF

AJK : Semua guru yang mengajar mata pelajaran Reka Bentuk
Teknologi

46

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

17.4 JAWATANKUASA TAHUN 6/ PKSK

Pengerusi : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN B. MAT ZAID Guru Besar
Timbalan Pengerusi : CG MOHD NAZRI B. HUSAIN GPK Pentadbiran
Penyelaras 1 CG MUNIRA BT MOHD
Penyelaras Tahun
Setiausaha 2 CG KAMARIAH BT MANSOR 6
AJK 3 CG AZIZAH BT MOHD KP Matematik
4 CG KAMARUFARAHIAH BT KAMARUDDIN
KP Bahasa Melayu
5 CG AZIAH BT ABD AZIZ KP Bahasa
6 USTAZAH NORLIZA BINTI AWING Inggeris
KP Sains
7 CG AZMI BIN AWANG KP Pendidikan
Islam
GBK

17.5 JAWATANKUASA KSSR

Pengerusi : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN B. MAT ZAID Guru Besar
Timbalan Pengerusi : CG MOHD NAZRI B. HUSAIN GPK Pentadbiran
Penyelaras : CG KHAIRUN NISAQ BT CHE KHOLID
Setiausaha 1 CG NURUL JANNAH BT MOHD KHOMSA S/U Peperiksaan
AJK 2 CG AZIAH BT AB AZIZ KP Sains
3 CG AZIZAH BT MOHD KP Bahasa Melayu
4 CG KAMARIAH BT MANSOR KP Matematik
5 CG KAMARUFARAHIAH BT KAMARUDDIN KP Bahasa Inggeris
6 USTAZAH NORLIZA BT AWING KP Pendidikan
Islam
7 CG ROSMAN BIN ABD AZIZ KP RBT
8 CG MOHD JEDI BIN YUSOF KP PJPK
9 USTAZAH TUAB KHAIRIL HANA BT ABU KP Bahasa Arab

BAKAR KP Sejarah
10 CG ROHANI BT ARIFFIN
11 USTAZ KAMARUDIN BIN KADIR Pentelaras ICT
12 CG NOOR HAYATI BT MOHAMAD KP Muzik/ Peny.
PBD

47

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

17.6 JAWATANKUASA PEMULIHAN KHAS DAN 4M

Pengerusi : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN B. MAT ZAID Guru Besar
Timbalan Pengerusi : CG MOHD NAZRI B. HUSAIN GPK Pentadbiran
Penyelaras : SITI SHAHRA BT MUDA Guru Pemulihan
AJK 1 CG AZIZAH BT MOHD Ketua Panitia
Bahasa Melayu
2 CG KAMARIAH BT MANSOR Ketua Panitia
Matematik
3 Semua guru BM Tahap 1
4 Semua guru Matematik Tahap 1 GBK
5 CG AZMI BIN AWANG

17.7 JAWATANKUASA PBS / PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)

Pengerusi ::: CG MOHAMMAD ZAINUDDIN B. MAT ZAID Guru Besar
CG MOHD NAZRI B. HUSAIN GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi ::: CG NOOR HAYATI BT MOHAMAD Penyelaras PBD/ KP
Muzik
Penyelaras :
KP Bahasa Melayu
Setiausaha : USTAZAH MAZITA BT MOHD SETAPAI KP Matematik
AJK 1 CG AZIZAH BT MOHD KP Bahasa Inggeris
2 CG KAMARIAH BY MANSOR KP RBT
3 CG KAMARUFARAHIAH BT KAMARUDDIN KP PJPK
4 CG ROSMAN BIN ABD AZIZ KP Bahasa Arab
5 CG MOHD JEDI BIN YUSOF KP PSV
6 USTAZAH TUAB KHAIRIL HANA BT ABU BAKAR KP Sejarah
7 CG KHAIRUN NISAQ BT CHE KHOLID
Pentelaras ICT
8 CG ROHANI BT ARIFFIN KP Sains
9 USTAZ KAMARUDIN B. KADIR S/U Peperiksaan
10 CG AZIAH BT AB AZIZ GBK
11 CG NURUL JANNAH BT MOHD KHOMSA KP Pendidikan Islam
12 CG AZMI BIN AWANG
13 USTAZAH NORLIZA BT AWING

48

SEKOLAH KEBANGSAAN BELADAU KOLAM Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2022/ 2023

17.8 JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)

Pengerusi : CG MOHAMMAD ZAINUDDIN B. MAT ZAID Guru Besar
Timbalan Pengerusi : CG MOHD NAZRI B. HUSAIN GPK Pentadbiran
Penyelaras : CG ROSNITA BT MUSA Guru Perpustakaan
dan Media

AJK PERPUSTAKAAN
1 CG MAZNAH BT YUSOF
2 USTAZAH MAHANI BT ABDULLAH
3 USTAZAH NORLIZA BT HARUN
4 CG FAEZAH BT ABDULLAH
5 USTAZAH MAZITA BT MOHD SETAPAI

NILAM
1 USTAZAH MAZITA BT MOHD SETAPAI
2 CG KAMARUFARAHIAH BT KAMARUDDIN
3 Semua guru subjek BM
4 Semua guru subjek BI

SAL
1 CG KAMARUFARAHIAH BT KAMARUDDIN
2 CG NURUL JANNAH BT MOHD KHOMSA
3 CG KHAIRUN NISAQ BT CHE KHOLID
4 Semua guru subjek

BILIK BAHAN BANTU MENGAJAR
1 CG AZIZAH BT MOHD
2 USTAZAH NORLIZA BT HARUN
3 USTAZAH NORLIZA BT AWING
4 USTAZAH NURUL HIDAYAH BT YAZID
5 Semua guru subjek

TVPSS
1 CG ROSNITA BT MUSA
2 CG AZIZAH BT MOHD
3 USTAZAH NORHAZLIDA BT MOHD RAZALI
4 CG MUNIRA BINTI MOHD
5 CG SITI SHAHRA BT MUDA

MBMMBI
1 CG KAMARUFARAHIAH BT KAMARUDDIN
2 CG MAZNAH BT YUSOF
3 Semua guru subjek BM
4 Semua guru subjek BI

BANK SOALAN
1 USTAZAH MAHANI BT ABDULLAH
2 USTAZAH NORLIZA BT AWING
3 USTAZAH NORLIZA BT HARUN

49


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BUKU PENGURUSAN PUSAT SUMBER
Next Book
SYARIKAT WEBIKESTOPA