The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ipgksnewsletter, 2021-04-13 22:15:23

Ramadhan Rindu Bertandang Lagi

Rabu 14 April 2021 / 2 Ramadhan 1442H.


RINDU BERTANDANG LAGI

DI ALAM MAYA
amadhan, kerinduan akan keti- Program anjuran Surau Darul Insyirah

baannya begitu hebat menyapa jiwa dan Jabatan Pembangunan Latihan Institut

um
R at Islam disetiap pelusuk dunia Pendidikan Guru Kampus Sarawak Miri Sara-
di mana jua berada. Ramadhan bulan penuh wak (IPGKS) bertajuk Rindu Bertandang

istimewa sebagai bulan keimanan Lagi bersempena dengan ketibaan Rama-

seseorang untuk memperbaiki dan mengem- dhan 1442H yang mulia dan penuh dengan

bangkan iman, ibadah, dan akhlak dengan keberkatan ini telah bersiaran secara langsung
berpuasa, bertarawih, zikir, bertadarus, melalui saluran Youtube Live pada 13 April

tahajud, qiyamullail dan memperbanyakkan 2021 bersamaan 1 Ramadhan 1442H.

amalan kebaikan. Dahulu, bulan yang penuh Tazkirah yang sangat menarik ini turut

dengan limpahan pahala dan kemenangan se- dikongsi bersama oleh moderator yang tidak
hinggakan para sahabat Rasulullah SAW me- asing lagi YBrs Dr Narawi Bin Abu Bakar

nanti-nantikan dan merindui Ramadhan. Kini Pensyarah dari Jabatan Sains, Teknologi

Syawal lebih dinantikan berbanding Rama- Kejuruteraan Dan Matematik (STEM) IPGKS

dhan, suasana Ramadhan hanya meriah diper- Miri turut mendapat sambutan muslimin dan

mulaanya. Itu antara kupasan penghayatan muslimat dari pelbagai agensi seluruh negara.
Ramadhan yang dikongsikan oleh pen-

ceramah jemputan Ustaz Mohamed Madani

Bin Bakar Pensyarah dari Jabatan Pendidikan

Islam Dan Moral Institut Pendidikan Guru

Kampus Tun Abdul Razak, Samarahan, Sara-
wak (IPGKTAR).
1

YBrs Dr Narawi Bin Abu Bakar Pensyarah di Jabatan
Sains, Teknologi Kejuruteraan Dan Matematik (STEM)
selaku moderator Tazkirah Ramadhan
Antara yang mengikuti tazkirah
“Rindu Bertandang Lagi”

Sapatomah @ Sabtuyah Binti Morshidi Sanam Bin Gumok
Ketua Jabatan Pembangunan Latihan Jabatan Pembangunan Latihan
Zaleha Binti Ja’afar
STEM2

SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA

RAMADHAN 1442H

3


Click to View FlipBook Version