The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by norfairusmp, 2020-05-29 22:09:01

LAPORAN CPD SK TEMERLOH JAYA 2020

LAPORAN CPD TERKINI

TS 25

TRANSFORMASI SEKOLAH
2020 - 2025

SK TEMERLOH JAYA

TS 25

SOAL SELIDIK
PAK 21

SK TEMERLOH JAYA

Tahap pengetahuan asas guru Tahap Kesediaan guru
berkaitan PAK 21

Kekerapan guru menghadapi Kekerapan menghadiri kursus PAK
masalah semasa PAK 21 21

Keseuaian persekitaran bilik Kekerapan pelaksanaan PAK 21
darjah

Reaksi pelajar Kemudahan asas

Keyakinan guru Pemahaman guru

Tahap pengetahuan guru

Tiada
Perlu lebih pendedahan pelaksanaan pdpc PAK21
Pa21 perlukan masa persediaan yg byk,kemudahan dn ruang yg sesuai.kapasiti mrd perlu sesuai,kurg dr 20 org pljr.

Murid lebih positif dan mggalakkn murid mengamalkn nilai murni yg baik dlm aktiviti berkumpulan

Memerlukan peralatan LCD dan inyernet yang kuat
Dilaksanakan dengan baik dan berkesan
Semua guru SKTJ berusaha untuk memperbaiki diri dalam mempelbagaikan aktiviti perlaksanaan PAK21
Memupuk Kemahiran Pdpc Pak21 dalam kalangan murid yang mempunyai kebolehan berbeza
Perlukan kemudanan infastruktur Dan motivasi guru
Kursus PAK21 perlu pertingkatkan
Murid memberi kerjasama yang baik dan aktif kepada pembelajaran abad ke PAK 21
Tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya kerana silibus pengajaran yang banyak
Dua minggu sekali sudah memadai
Masih kurang dilaksanakan tetapi telah pun dijalankan.
Bergantung kpd tahap murid
Perlu penambahbaikan
Boleh dilaksanakan
Kursus PAK21 perlu pertingkatkan dan ditambah baik.
#Kita Jaga Kita
Terbaik dan boleh diteruskan
Memuaskan
Alhamdulillah...telah pun dilaksanakan dan masih perlu penambahbaikan dalam pdpc
guru perlu adakan PLC berterusan

pelaksanaan PAK21 di SKTJ dijalankan dengan sebaik mungkin cuma terdapat beberapa kekangan apabila melibatkan beberapa murid
yang masih tidak bersedia mengikuti proses PDPC yang menggunakan aras tinggi... memerlukan guru lebih berinisiatif bagi memastikan
objektif tercapai. pelaksanaan PAK21 ini mampu menarik dan membuka minda murid jika murid berada dalam keadaan bersedia.

tiada

TS 25

LAPORAN PENILAIAN PAK 21
DI KALANGAN GURU
SK TEMERLOH JAYA

DEMOGRAFI

PELAKSANAAN RPH PAK 21 PENDEDAHAN MEMBINA RPH PAK 21

TAHAP PEMAHAMAN GURU MEMBINA PELAKSANAAN DI DALAM KELAS
RPH PAK 21

TAHAP PENYAMPAIAN MAKLUMAT OLEH KESESUAIAN RPH PAK 21
KP

PENGETAHUAN MEMBUAT PENTAKSIRAN MASALAH MENJALANKAN PAK 21

KEKERAPAN PENYEDIAAN BBM KAWALAN KELAS

PENGLIBATAN MURID

Tiada
Kecukupan masa
Kekangan masa,kemudahan, kesesuaian kelas dan bilangan murid dlm kelas
Murid yang masih ditahap kelas pemulihan sukar mengambil bahagian dalam PAK 21 sebab masih tidak menguasai 3 M iaitu membaca,menulis dan mengira.
Kurang kemudahan seperti LCD dan capaian internet
Menerapkan kemahiran PAK21 dalam kalangan murid yang mempunyai minat, kebolehan dan latar belakang yang berbeza.
murid kurang faham cara pelaksanaan perlukan bimbingan guru kerana belum kenal huruf n belum tahu membaca
Mengadakan kursus kemahiran bersesuaian PAK21
Silibus tinggi dan banyak serta masa pdp kurang
tiada
Sentiasa menambahkan pengetahuan untuk mencuba pelbagai teknik pengajaran PAK 21
Perlu tambah baik kursus untuk pdpc dan pedagogi PAK21 supaya guru dan murid lebih bersedia.
Ramai guru yg belum menguasai kemahiran PAK21 dan perlu diberi perhatian.
Jumlah murid yang agak ramai
Cabaran murid yang kurang bersedia untuk menerima aras tinggi, cadangan mengurangkan kuantiti murid dalam setiap kelas bagi menghasilkan impak yang berkesan
Lambat nak habiskan kemahiran
Guru amat memerlukan latihan semasa menjalankan PAK21.
Kurangkan PLC dan kurang penyediaan dokumen Dan pelaporan
Perlu mendapat bimbingan dan pengetahuan yang lebih berkaitan PAK21 secara menyeluruh agar PdPc berjlalan lancar. Cabarannya pula ialah penglibatan murid terutama tahap 1 masih lagi kurang kerana mereka
Guru perlu menguasai kemahiran PdP dan aplikasi.
Tidak dapat melibatkan semua murid.
kurang kan jumlah murid didlam kelas.
Kekangan masa hendak menyediakan bahan PAK 21
Menarik minat murid dalam pembelajaran juga dpt mengubah sikap murid² kpd nilai² murni dan positif
Murid yang lemah tidak berminat untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran yang dijalankan.
Pengetahuan sedia ada pelajar
Agak sukar bagi murid tahap 1
Murid lemah membaca dan menulis.
Murid dari pelbagai aras kebolehan menyukarkan aktiviti untuk dijalankan dengan berkesan..
Perlu pelbagai aktiviti
PAK tidak perlu dilaksanakan setiap hari
Kekangan masa, kemudahan, kesesuaian kelas dan bilangan murid dalam kelas

TS 25

LAPORAN CPD
PANITIA MATAPELAJARAN

TERAS
TAHUN 2020
SK TEMERLOH JAYA

TS 25

LAPORAN CPD
PANITIA BAHASA MELAYU

SK TEMERLOH JAYA

PANITIA BAHASA MELAYU

PROGRAM MESYUARAT PANITIA BAHASA MELAYU KALI PERTAMA SESI 2020
TARIKH
HARI 14 JANUARI 2020 MASA 1.30 PETANG

SELASA TEMPAT BILIK GERAKAN,
SK TEMERLOH JAYA

GAMBAR PROGRAM

Sesi mesyuarat Panitia Bahasa Melayu Kali Pertama Sesi 2020.

PANITIA BAHASA MELAYU

PROGRAM PLC UNTUK PROGRAM PUAS 2020
TARIKH
HARI 4 FEBRUARI 2020 MASA 1.30 PETANG

SELASA TEMPAT BILIK GURU,
SK TEMERLOH JAYA

GAMBAR PROGRAM

Sesi membincangkan pelaksanaan Program PUAS untuk subjek Bahasa Melayu.

PANITIA BAHASA MELAYU

PROGRAM KURSUS DALAMAN SEMAKAN DSKP BAHASA MELAYU TAHUN 4
TARIKH
HARI 21 JANUARI 2020 MASA 1.30 PETANG

SELASA TEMPAT BILIK GERAKAN,
SK TEMERLOH JAYA

GAMBAR PROGRAM

Sesi penerangan Semakan DSKP Tahun 4 untuk subjek Bahasa Melayu.

PANITIA BAHASA MELAYU

PROGRAM KOLABORASI PANITIA TERAS DALAM PENYEDIAAN PDPC ABAD KE
21 (PEER COACHING)
TARIKH
HARI 28.5.2020-29.5.2020 MASA 2.30 – 5.00 PETANG

KHAMIS - JUMAAT TEMPAT BILIK MESYUARAT,
SK TEMERLOH JAYA

GAMBAR PROGRAM

Sesi perbincangan menghasilkan contoh RPH TS 25 berdasarkan format yang dikhususkan.

TS 25

LAPORAN CPD
PANITIA BAHASA INGGERIS

SK TEMERLOH JAYA

PANITIA BAHASA INGGERIS

PROGRAM MESYUARAT PANITIA BAHASA INGERIS BIL 1/2020
TARIKH
HARI 9 JANUARI 2020 MASA 2.00 – 4.00 PETANG

KHAMIS TEMPAT BILIK GERAKAN, SK
TEMERLOH JAYA

GAMBAR PROGRAM

Mengadakan mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris Kali Pertama bagi tahun 2020.

PANITIA BAHASA INGGERIS

PROGRAM IN-HOUSE TRAINING CEFR YEAR 4
TARIKH
HARI 9 JANUARI 2020 MASA 4.00- 5.00 PETANG

KHAMIS TEMPAT BILIK GERAKAN,
SK TEMERLOH JAYA

GAMBAR PROGRAM

Sesi In-House Training CEFR Year 4

PANITIA BAHASA INGGERIS

PROGRAM TAKLIMAT PROGRAM PUAS UNTUK GURU BAHASA INGGERIS
TARIKH
HARI 10 MAC 2020 MASA 2.00 – 3.00 PETANG

SELASA TEMPAT PERPUSTAKAAN, SK
TEMERLOH JAYA

GAMBAR PROGRAM

Sesi menerangkan pelaksanaan Program PUAS 2020 untuk guru-guru Bahasa Inggeris.

PANITIA BAHASA INGGERIS

PROGRAM BENGKEL TEKNIK MENJAWAB UPSR BAHASA INGGERIS
TARIKH
HARI 25 JUN 2019 MASA 2.30 – 5.00 PETANG

SELASA TEMPAT DEWAN SK
TEMERLOH JAYA

GAMBAR PROGRAM

Murid Tahun 6 menjalani Bengkel Teknik Menjawab UPSR Bahasa Inggeris bersama penceramah jemputan.

PANITIA BAHASA INGGERIS

PROGRAM KOLABORASI PANITIA TERAS DALAM PENYEDIAAN PDPC ABAD KE
21 (PEER COACHING)
TARIKH
HARI 28.5.2020-29.5.2020 MASA 2.30 – 5.00 PETANG

KHAMIS - JUMAAT TEMPAT BILIK MESYUARAT,
SK TEMERLOH JAYA

GAMBAR PROGRAM

Sesi perbincangan menghasilkan contoh RPH TS 25 berdasarkan format yang dikhususkan.

TS 25

LAPORAN CPD
PANITIA MATEMATIK
SK TEMERLOH JAYA

PANITIA MATEMATIK

PROGRAM MESYUARAT PANITIA MATEMATIK BIL 1 /2020
TARIKH
HARI 28 JANUARI 2020 MASA 1.50 PETANG

SELASA TEMPAT BILIK MESYUARAT,
SK TEMERLOH JAYA

GAMBAR PROGRAM

Membicangkan Perancangan , Takwin & Program Panitia, Tugasan guru, Isu PdPC,
Penulisan RPH Pak21, Kewangan Panitia.

PANITIA MATEMATIK

PROGRAM PLC TAKLIMAT PUAS DAN PERSEDIAAN UP 1
TARIKH
HARI 24 FEBRUARI 2020 MASA 1.45 PETANG

SELASA TEMPAT BILIK GURU,
SK TEMERLOH JAYA

GAMBAR PROGRAM

Membincangkan Topik dan JSU bagi Ujian Pentaksiran 1 (Mac) & Menyampaikan Hasil
Perbincangan dengan RE Pn Wailaini (PPD) bagi Program PUAS.

PANITIA MATEMATIK

PROGRAM KURSUS DALAMAN MATEMATIK SEMAKAN TAHUN 4
TARIKH
HARI 10 OKTOBER 2019 MASA 1.45 PETANG

KHAMIS TEMPAT BILIK MESYUARAT,
SK TEMERLOH JAYA

GAMBAR PROGRAM

Menjalani kursus Semakan Matematik Tahun 4.

PANITIA MATEMATIK

PROGRAM KOLABORASI PANITIA TERAS DALAM PENYEDIAAN PDPC ABAD KE
21 (PEER COACHING)
TARIKH
HARI 28.5.2020-29.5.2020 MASA 2.30 – 5.00 PETANG

KHAMIS - JUMAAT TEMPAT BILIK MESYUARAT,
SK TEMERLOH JAYA

GAMBAR PROGRAM

Sesi perbincangan menghasilkan contoh RPH TS 25 berdasarkan format yang dikhususkan.

TS 25

LAPORAN CPD
PANITIA SAINS
SK TEMERLOH JAYA

PANITIA SAINS

PROGRAM MESYUARAT PANITIA SAINS BIL 1 /2020
TARIKH
HARI 21 JANUARI 2020 MASA 2.15 PETANG

SELASA TEMPAT BILIK GERAKAN,
SK TEMERLOH JAYA

GAMBAR PROGRAM

Membicangkan Perancangan , Takwin & Program Panitia, Tugasan guru, Isu PdPC,
Penulisan RPH Pak21, Kewangan Panitia.

PANITIA SAINS

PROGRAM PLC 1 /2020 DAN ANALISIS UPSR 2019
TARIKH
HARI 22 JANUARI 2020 MASA 1.20 PETANG

RABU TEMPAT PUSAT SUMBER,
SK TEMERLOH JAYA

GAMBAR PROGRAM

Membicangkan Perancangan dan menganalisa pencapaian.

PROGRAM PANITIA SAINS 2.30 – 4.30 PETANG
TARIKH
HARI PLC 1 –IBSE FASA 1 BILIK SAINS,
22 FEB – 11 MAC 2019 MASA SK TEMERLOH JAYA
- TEMPAT

GAMBAR PROGRAM

Sesi Pembelajaran. Memenangi Tempat ke-3 untuk aktiviti pembentangan

PANITIA SAINS

PROGRAM PLC 1 –IBSE & KMR FASA 2
TARIKH
HARI 10 APRIL 2019 MASA 8.30 PAGI

ISNIN TEMPAT BILIK SAINS,
SK TEMERLOH JAYA

GAMBAR PROGRAM

Sesi perbincangan Bersama guru yang terlibat dan Sesi Pembelajaran.

PANITIA SAINS

PROGRAM BENGKEL MENJAWAB SAINS UPSR
TARIKH
HARI 26 JUN 2019 MASA 8.00 – 11.30 PAGI

RABU TEMPAT BILIK SAINS,
SK TEMERLOH JAYA

GAMBAR PROGRAM

Sesi bimbingan Bersama guru Sains.

PANITIA SAINS

PROGRAM AKTIVITI LUAR- TAMAN SAINS
TARIKH
HARI 27 JULAI 2019 MASA 8.00 – 11.00 PAGI

SABTU TEMPAT TAMAN SAINS,
SK TEMERLOH JAYA

GAMBAR PROGRAM

Murid bergotong-royong mengusahakan Taman Sains.

PANITIA SAINS

PROGRAM KURSUS DALAMAN SAINS SEMAKAN TAHUN 4
TARIKH
HARI 10 OKTOBER 2019 MASA 2.30 PETANG

KHAMIS TEMPAT BILIK MESYUARAT,
SK TEMERLOH JAYA

GAMBAR PROGRAM

Sesi Kursus

PANITIA SAINS

PROGRAM KOLABORASI PANITIA TERAS DALAM PENYEDIAAN PDPC ABAD KE
21 (PEER COACHING)
TARIKH
HARI 28.5.2020-29.5.2020 MASA 2.30 – 5.00 PETANG

KHAMIS - JUMAAT TEMPAT BILIK MESYUARAT,
SK TEMERLOH JAYA

GAMBAR PROGRAM

Sesi perbincangan menghasilkan contoh RPH TS 25 berdasarkan format yang dikhususkan.

TS 25

PELAKSANAAN CPD ATAS TALIAN
SK TEMERLOH JAYA

CPD ATAS TALIAN MELALUI APLIKASI TELEGRAM DAN
VIDEO CONFERENCING

TELEGRAM TELEGRAM TELEGRAM

TELEGRAM

VIDEO CONFERENCING
ANTARA PENTADBIR

SEKIAN, TERIMA KASIH.


Click to View FlipBook Version