The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by oneanisham2308, 2018-12-29 14:22:37

TUGAS PENGURUSAN HEM

TUGAS_PENGURUSAN HEM 2019

EN WAN ANISHAM B. WAN ISHAK

PENOLONG KANAN HEM
SK HUTAN KAMPONG

JAWATANKUASA UNIT LEMBAGA DISIPLIN DAN PENGAWAS SEKOLAH

PENGERUSI Pn. Huslina Bt. Mohd Hussain GURU BESAR
TIMBALAN PENGERUSI GPK HAL EHWAL
NAIB PENGERUSI 1 En. Wan Anisham B. Wan Ishak MURID
NAIB PENGERUSI 2 GPK PENTADBIRAN
Pn. Noora’ini Bt. Mohd Din GPK
SETIAUSAHA KOKURIKULUM
Pn. Che Mazni Bt. Yahya

LEMBAGA DISIPLIN

En. Muhamad Hafiz B. Suhaimi
Pn. Nor Naniza bt Mohamed Rashid
Pn. Zubaidah bt Zakaria

Pn. Rusmani bt Abdul Rashid

En. Mansor bin Kariya
En. Sarmizan bin Saad

Pn. Nor Hayati bt Mohd Jusoh

BIDANG TUGAS

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
2. Anggaran Belanjawan Mengurus
3. Menyediakan Perancangan Aktiviti Tahunan dan Buku Pengurusan Disiplin Sekolah.

4. Memantau keseluruhan disiplin murid dan mengambil tindakan yang wajar.
5. Mengemaskini Buku Rekod Salah Laku dan Masalah Disiplin dari masa ke masa.
6. Merekod maklumat (Kad Profile) murid yang terlibat dengan kes disiplin setelah diberi surat “Pemberitahuan”.
7. Sentiasa meminta kerjasama daripada AJK PIBG, ibu bapa, masyarakat sekitar dan balai polis berhampiran
sekolah.
8. Melaporkan kepada PK HEM berhubung kes-kes yang memerlukan tindakan segera.
9. Membantu PK HEM mengemaskini data maklumat SSDM sekurang-kurangnya sekali seminggu.

BIDANG TUGAS

1.Menyenaraikan dan mengemukakan calon pengawas kepada GPK HEM.
2.Mengadakan sesi temu duga bagi pemilihan ketua dan penolong Ketua Pengawas.
3.Menyediakan jadual bertugas dan menerangkan bidang tugas pengawas kepada semua pengawas.
4.Membimbing dan membantu pengawas dalam menguatkuasakan peraturan sekolah.
5.Mengadakan kursus kepimpinan dan kesedaran untuk pengawas.
6.Membentuk Jawatankuasa Lembaga Pengawas Sekolah dan merangka aktiviti-aktiviti pengawas sepanjang
tahun.
7. Mengadakan majlis watikah pelantikan pengawas.
8.Menyediakan khidmat pengawas apabila diperlukan terutamanya semasa majlis-majlis sekolah diadakan.
9.Menyediakan Sijil Penghargaan Kepada Pengawas.

PENASIHAT JAWATANKUASA UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING GURU BESAR
PENGERUSI GPK HEM
SETIAUSAHA Pn. Huslina bt Mohd Hussain
En. Wan Anisham bin Wan Ishak
AJK Pn. Zubaidah bt Zakaria
Semua guru kelas

BIDANG TUGAS
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
2. Anggaran Belanjawan Mengurus

3. Membantu murid membuat penyesuaian peribadi dan sosial untuk mewujudkan kestabilan emosi
4. Membantu menyelesaikan masalah salah laku dan pelanggaran disiplin di sekolah oleh murid.
5. Memberi khidmat nasihat kepada murid dalam menguruskan akademik.
6. Membantu murid memilih bidang kurikulum berdasarkan kebolehan, minatdankemampuan.
7. Menjalankanujianyang ditetapkanoleh PPD, JPN dan KPM untuk membantu perkembangan murid.
8. Mengenalpasti murid yang mempunyai masalah pembelajaran.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar.

JAWATANKUASA PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

PENASIHAT Pn. Huslina bt Mohd Hussain GURU BESAR
PENGERUSI En. Wan Anisham bin Wan Ishak GPK HEM
SETIAUSAHA Pn. Nor Azlinda bt. Mansor

Pn. Zubaidah bt Zakaria

AJK En. Muhamad Hafiz bin Suhaimi
Pn. Faizatul bt Abdul Ghani

En Nasrul Hafiz bin Zakaria

Pn. Norlela bt. Chik

Pn. Rusmani bt Abdul Rashid

YDP dan NYDP PIBG

Pegawai Seranta - Polis

BIDANG TUGAS
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
2. Anggaran Belanjawan Mengurus
3. Merancang dan mengadakan pelancaran Minggu Antidadah dan Cegah Jenayah
4. Mengadakan sesi penerangan tentang bahaya penyalahgunaan dadah hukuman melakukan Jenayah
5. Mengadakan ceramah cegah jenayah / program pencegahan penyalahgunaan dadah.
6. Melengkapkan sudut/bilik PPDA
7. Menyiapkan laporan aktiviti minggu antidadah

JAWATANKUASA PERHIMPUNAN SEKOLAH (MINGGUAN & HARIAN)

PENASIHAT Pn. Huslina bt Mohd Hussain GURU BESAR
PENGERUSI
SETIAUSAHA En. Wan Anisham bin Wan Ishak GPK HEM

AJK En Sarmizan bin Saad - (Siaraya)

En. Muhamad Hafiz bin Suhaimi - (Disiplin)

En Mansor bin Kariya (3K)

Guru Bertugas Mingguan

BIDANG TUGAS

1. Mengurus perhimpunan pada setiap hari Ahad yang dianggap sebagai perhimpunan rasmi serta perhimpunan
harian .
2. Memastikan teks perhimpunan disediakan dengan lengkap dan diurus dengan baik.
3. Membuat pengumuman untuk memberitahu semua murid supaya segera ke tempat perhimpunan.
4. Mengurus siaraya untuk kegunaan perhimpunan.
5. Memastikan murid beratur di tempat yang dikhaskan mengikut kelas masing-masing dengan berpakaian lengkap.
6. Mengurus/mengendali perjalanan majlis perhimpunan.
7.Memastikan murid keluar dari perhimpunan dalam keadaan teratur mengikut kelas masing-masing.
8.Mengambil sebarang tindakan yang difikirkan sesuai sepanjang perhimpunan berjalan.

JAWATANKUASA UNIT 3K

PROGRAM BEBAS AEDES & DENGGI

PENASIHAT Pn. Huslina bt Mohd Hussain GURU BESAR
PENGERUSI
SETIAUSAHA En. Wan Anisham bin Wan Ishak GPK HEM

AJK En. Mansor bin Kariya

En. Muhamad Hafiz bin Zakaria - ( Keselamatan)

Tn Hj Zazali bin Hamid - ( Kebersihan Persekitaran Sekolah)

Pn. Zubaidah bt Zakaria - (Sosial & Krisis)

En. Sarmizan bin Saad - (Pengurusan Aktiviti)

Pn. Nor Azlinda bt. Mansor - (Kesihatan/Aedes)

BIDANG TUGAS

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun
2. Anggaran Belanjawan Mengurus
3. Merancang dan mengadakan ceramah, program pencegahan wabak denggi di sekolah atau aktiviti yang memberi
pendedahan tentang bahaya denggi
4. Mengambil dan menyimpan data yang melibatkan kes denggi di sekolah
5. Mengenalpasti itempat-tempat yang berpotensi menjadi tempat pembiakan denggi
6. Memastikan buku laporan aedes dan denggi dicatat oleh guru bertugas mingguan
7. Bekerjasama dengan pekerja pembersihan swasta dan pembasmian tempat pembiakan nyamuk di kawasan
ekolah
8. Mengadakan pemeriksaan berkala kawasan sekolah supaya bebas daripada tempat takungan air dan membubuh
ubat „ABATE‟ jika perlu
9.Bekerjasama dengan MBAS dan meminta semburan ubat „Fogging ‟kawasan sekolah jika perlu
10. Menyiapkan data denggi dan menyerahkan kepada GPK HEM sebelum 3hb pada setiap bulan untuk
penghantaran data ke PPD dan Jabatan kesihatan.

RAWATAN DAN KESIHATAN

BIDANG TUGAS

1. Anggaran Belanjawan Mengurus
2. Menguruskan semua perkara berkaitan murid sakit yang memerlukan rawatan doktor di hospital.
3. Menyelia dan mengemaskini bilik Kesihatan untuk murid sakit ringan.
4. Memastikan kotak ubat First Aid sentiasa lengkap dengan ubatan dan peralatan.
5. Menyediakan dan mengurus buku rekod Kesihatan.
6. Menyediakan borang permohonan rawatan dengan cop Guru Besar.
7. Bekerjasama dengan pihak Jabatan Kesihatan pada masa lawatan mereka ke sekolah.

KEBERSIHAN & KECERIAAN

BIDANG TUGAS
1. Mewujudkan AJK keceriaan kelas dan Tandas Sekolah
2. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
3. Anggaran Belanjawan Mengurus
4. Mengadakan pertandingan kebersihan & keceriaan kelas.
5. Mengadakan jadual hakim pertandingan dan menyediakan buku borang untuk penilaian hakim.
6. Mengumpul buku borang pertandingan dan menyerahkan kepada GPK HEM pada setiap hari Khamis minggu

persekolahan.
7. Mengira markah dan memilih pemenang berdasarkan markah tertinggi dalam pertandingan keceriaan kelas
8. Markah diuwar-uwarkan setiap hari Ahad di dalam majlis perhimpunan rasmi sekolah.
9. Memantau keceriaan kelas dan tandas setiap masa.
10. Mengadakan gotong-royong perdana/berkala
11. Mengawal selia penggunaan tandas murid lelaki dan perempuan
12. Memastikan pekerja pembersihan swasta menjalankan tugas membersihkan tandas sebanyak2 kali sehari
13. Memantau dan memastikan murid menggunakan tandas dengan cara yang betul
14. Mengadakan „Pemeriksaan Kejut‟dari masa kesemasa untuk mengekalkan keselesaan dan kebersihan dalam
tandas.
15. Mengadakan ceramah / taklimat kepada murid tentang penjagaan dan penggunaan tandas di sekolah
16. Melaporkan dan mengambil tindakan proaktif dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul
17. Mengatur program dan tatacara penggunaan tandas yang sesuai supaya kebersihan tandas sentiasa dijaga

KESELAMATAN & KECEMASAN

BIDANG TUGAS
1. Mengadakan sesi penerangan tentang Keselamatan Jalan Raya.
2. Anggaran Belanjawan Mengurus
3. Menyediakan laporan dan perancangan untuk difailkan untuk unit HEM.
4. Merancangkan dan mengadakan latihan Kawad Kebakaran.
5. Menyediakan pelan laluan kebakaran dan kawasan zon selamat.
6.Merancang dan mengadakan Program dengan kerjasama agensi luar seperti pihak Bomba, Polis dan LPPKN.
7. Menjalankan tugas dan arahan yang disampaikan oleh Guru Besar dan Guru Penolong Kanan HEM.
8. Membuat pemantauan tentang keselamatan pelajar semasa datang dan pulang.

PENASIHAT KANTIN GURU BESAR
PENGERUSI GPK HAL EHWAL MURID
SETIAUSAHA Pn. Huslina bt Mohd Hussain
En. Wan Anisham bin Wan Ishak
AJK Pn. Julaila bt Abd Manan
Pn. Nor Idayu binti Zulpabli
En. Muhamad Hafiz bin Suhaimi
Pn. Ayuni bt. Abdul Khalil

BIDANG TUGAS

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
2. Memeriksa kantin sekolah dari segi Kebersihan, kemudahan, peralatan, kelangkapan serta kawasan
persekitaran.
3. Memeriksa Kebersihan mutu dan kesesuaian dan kos bahan –bahan makanan yang dijual.
4. Memantau Keselamatan dan Kebersihan diri serta tingkah laku pekerja kantin.
6. Mengambil tindakan segera terhadap masalah – masalah yang timbul berkaitan dengan Kantin sekolah.
7. Membuat laporan yang tertentu mengenai Kantin sekolah
8. Memastikan supaya murid –murid sentiasa bersopan – santun dan mengamalkan pekerti yang mulia
semasa berada di kantin.
9. Memastikan pengurusan dan pengendalian perjalanan kantin berjalan lancar.
10. Memastikan kualiti makanan yang dijual di kantin adalah bersih dan terjamin.
11. Menyerahkan Buku Kendiri Kantin kepada pengusaha kantin pada setiap bulan .

PENASIHAT JAWATANKUASA DOKUMENTASI GURU BESAR
PENGERUSI GPK HAL EHWAL MURID
SETIAUSAHA PENGURUSAN DATA APDM

AJK Pn. Huslina bt Mohd Hussain
En. Wan Anisham bin Wan Ishak
Cik Madihah bt Mahmood - (APDM)
Guru-Guru Kelas

BIDANG TUGAS

1. Membantu Guru Besar mengenai kemasukan dan penempatan murid ke tingkatan 1
2. Mengurus dan mengemaskini buku pendaftaran/ rekod / sijil murid.
3. Membantu guru kelas, mengemaskini maklumat murid.
4. Membantu ibu bapa / penjaga dalam urusan penempatan murid.
5. Mengurus rekod aliran pertukaran dan keluar masuk murid.
6. Mengurus penyediaan senarai kemasukan murid ke sekolah menengah.
7. Mengedar dan menyimpan kad , buku atau rekod kemajuan murid kepada guru kelas.
8. Mengurus pengeluaran sijil berhenti sekolah, mengumpul maklumat murid.
9. Memasukkan maklumat murid serta mengedar dan mengeluar sijil yang berkaitan.

PENASIHAT PROGRAM GURU PENYAYANG GURU BESAR
PENGERUSI GPK HAL EHWAL MURID
SETIAUSAHA Pn. Huslina bt Mohd Hussain
En. Wan Anisham bin Wan Ishak
AJK Pn. Zubaidah bt Zakaria
Guru-Guru Kelas

BIDANG TUGAS

1. Mengalu-alukan kehadiran murid.
2. Memberi penghargaan kepada murid
3. Program Mentor Mentee.
4. Murid memberi penghargaan dengan meraikan Hari Guru dan hari lahir guru pada bagi bulan Mei
5. Guru memberi penghargaan dengan meraikan hari lahir murid setiap bulan.
6. Menyediakan sudut cakna
7. Menyediakan laporan dan menghantar ke PPD apabila diminta.

JAWATANKUASA BANTUAN DAN KEBAJIKAN MURID

BANTUAN SEKOLAH / BANTUAN AWAL PERSEKOLAHAN /KWAPM

PENASIHAT Pn. Huslina bt Mohd Hussain GURU BESAR
PENGERUSI En. Wan Anisham bin Wan Ishak GPK HAL EHWAL MURID
SETIAUSAHA Pn. Rusmani bt Abdul Rashid
En. Mansor bin Kariya
AJK Pn. Che Sarimah bt Endud
Pn. Noor Liza Binti Kamis

BIDANG TUGAS

1. Mengenalpasti murid-murid yatim/miskin yang memerlukan bantuan kebajikan / biasiswa
2. Menguruskan wang zakat/ derma untuk diagihkan kepada pelajar yang layak.
3. Merancang program khas untuk pelajar miskin pada hari tertentu. Contoh : bantuan Hari Raya,

pembahagian pakaian terpakai, merayakan hari lahir pelajar, bantuan pakaian sekolah dan lain-lain.
4. Menyediakan rekod pelajar semua jenis program yang dilaksanakan

KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN ( KWAPM )

BIDANG TUGAS

1. 1. Mengenalpasti dan memilih murid yang layak menerima bantuan KWAPM mengikut syarat yang ditetapkan.
2. 2. Mengedarkan borang kepada murid dan menghantar senarai nama kepadaPPD/ JPN.
3. 3. Memastikan wang bantuan KWAPM dibankkan dan diagihkan dengan segera.
4. 4. Memastikan semua penerima KWAPM mempunyai akaun simpanan
5. 5.Edar borang penerimaan KWAPM kepada ibu bapa/ penjaga
6. 6. Memastikan semua murid penerima KWAPM menggunakan wang tersebut untuk tujuan pembelajaran ( yuran,

alatan sekolah , uniform sekolah dll)
7. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun
8. Mengemas kini rekod, fail, surat-menyurat dan maklumat berkaitan

JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) / PROGRAM SUSU SEKOLAH

PENASIHAT Pn. Huslina bt Mohd Hussain GURU BESAR
PENGERUSI
SETIAUSAHA En. Wan Anisham bin Wan Ishak GPK HAL EHWAL MURID

AJK Pn. Ayuni bt Abdul Khalil – (RMT/PSS)

Pn. Julaila bt Abd Manan

Pn. Nurul Syuhada bt Sahabuddin

Semua Guru Kelas

RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) / PROGRAM SUSU SEKOLAH

BIDANG TUGAS

1. Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Kesihatan / Pelajaran.
2. Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian.
3. Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan dengan syarat-syarat perjanjian dan senari
harga dipamerkan.
4. Memastikan tiada makanan yang bahannya tidk halal.
5. Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan adalah bersih dan selamat serta
menggunakan penyepit untuk mengambil makanan.
6. Memastikan keadaan di dalam dan di luar kantin sentiasa berada dalam keadaan bersih, kemas dan
ceria.
7. Memastikan semua penjual dan kakitangan bertugas di kantin sentiasa memakai apron dan tutup
kepala yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan.
8. Memastikan semua makanan ditutup dengan tudung salji/kain maslin/disimpan di dalam bekas yang
bertutup.
9. Memastikan persedian tempat duduk untuk guru dan murid di kantin mencukupi.
10. Memastikan tempat duduk guru dan murid adalah selamat dan selesa.
11. Memastikan makanan yang disediakan untuk jualan harian adalah mencukupi.
12. Memastikan layanan dan perkhidmatan yang disediakan adalah cepat dan mesra pelanggan.
13. Menyampaikan laporan Bulanan/Mingguan kepada PK HEM/Guru Besar tentang prestasi kantin.
14. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kantin sekurang-kurangnya 3 kali setahun dan
mengadakan perbincangan dari masa ke semasa.

1. Memilih dan memastikan murid yang layak mendapat PSM.
2. Memantau dan mengagihkan murid-murid bekalan susu.
3. Membuat laporan perjalanan PSM
4. Memastikan bekalan susu disimpan di tempat yang selamat..
5. Penyeliaan dan pelaksanaan program Susu Sekolah
6. Memastikan semua murid yang layak menerima bantuan susu mendapat kebenaran daripada
ibu bapa / penjaga.
8. Mengemaskinikan rekod dan penyediaan laporan.
9. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun dan menyediakan minit
mesyuarat berkenaan.
10.Melaksanakan arahan Guru Besar/ PK HEM dari semasa ke semasa

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS ( SPBT )

PENASIHAT Pn. Huslina bt Mohd Hussain GURU BESAR
PENGERUSI En. Wan Anisham bin Wan Ishak GPK HAL EHWAL MURID
SETIAUSAHA Pn. Faizatul bt Abdul Ghani
En. Nasrul Hafiz bin Zakaria
AJK Semua guru Kelas

BIDANG TUGAS
1. Mengisi borang permohonan SPBT murid melalui guru darjah.

2. Mengurus pemberian dan pemulangan SPBT kepada murid kepada guru darjah.
3. Menerima dan menyemak invois bekalan SPBT dari pembekal.
4. Merekod penerimaan SPBT ke dalam buku Stok.
5. Mengecop dan mencatat nombor siri pada buku teks yang baru diterima.
6. Menjalankan pemeriksaan ke atas buku teks dari masa ke semasa.
7. Mengemas kini buku stok SPBT.
8. Mengambil tindakan ke atas buku teks.
9. Mengambil tindakan ke atas buku teks yang dirosakkan murid melalui kerjasama PIBG.
10. Mengambil tindakan keatas buku -buku rosak atau baikpulih.

11. Bertanggungjawab atas keselamatan dan keceriaan bilik BOSS.
12. Menyediakan dan mengurus data BOSS


Click to View FlipBook Version