The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pt3muar, 2019-12-06 07:11:12

Bahan Perhimpunan Bil.1 2019

Bahan Perhimpunan Bil.1 2019

Perhimpunan Pendidikan
Bilangan 1 / Tahun 2019
Pendidikan
untukUntuk Semua
Tanggungjawab Semua

Amanat YB Menteri Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia

5 CABARAN YANG PERLU DIGALAS
MENUJU WAWASAN 2020

1. Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu dengan
matlamat yang dikongsi bersama.
2. Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang
matang dan dihormati oleh negara lain.
3. Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika.
4. Mewujudkan masyarakat saintifik, progresif dan
berpandangan depan.
5. Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang
dengan sistem sosial yang kukuh.

Amanat YB Menteri Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia

PENDIDIKAN Sekolah untuk komuniti dan
universiti untuk masyarakat
Jalan Sebenar menuju
Wawasan 2020

MASYRAKAT Sekolah adalah medium pembelajaran

Mempunyai nilai-nilai GURU MURID KOMUNITI
yang tinggi, bersatu
Harus belajar Perlu belajar Menyumbang
padu, berjiwa
tenteram, demokratik

dan beretika

ASPRASI Pendidikan adalah tanggungjawab semua

Sistem pendidikan PENDIDIKAN PENINGKATAN AUTONOMI
negara adalah
refleksi kepada Berteraskan nilai KUALITI AKAUNTABILITI
aspirasi negara
Seluruh sistem Sekolah

Amanat YB Menteri Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia

Hala tuju Mengembalikan Cinta Ke Dalam Pendidikan

PERTAMA

MENCINTAI Nilai dan budaya teras

Ilmu Cinta Kegembiraan Saling Hormat
Kasih Sayang Kebahagiaan Menghormati
KEINGINAN (happiness) (mutual respect)
(love)
Belajar

PROSES Membaca Manusiawi
Menulis
3M +Berterusan Mengira

melahirkan insan yang mencintai satu sama lain, mencintai masyarakat dan sekali gus mencintai negara.

Amanat YB Menteri Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia

Hala tuju Ketinggian Kualiti Sebagai Pemangkin
Kecemerlangan, Relevansi dan Keberkesanan
KEDUA

KECEMERLANGAN RELEVANSI KEBERKESANAN

Kecemerlangan Dunia adalah kelas Pengetahuan ICT
pelajar mengikut pembelajaran Arificial Intelligence
potensi sepanjang hayat Pendidikan STREAM
Science.Technology.
Kecemerlangan Usaha membentuk Reading. Engineering,
pendidik murid berkemahiran Arts. Mathematics
dan mampu berdaya Highly Immersive
Kecemerlangan saing Programme (HIP)
institusi Arificial Intelligence
Perlu lengkapkan
Kecemerlangan murid untuk Pro-ELT, PPKBIS, PITO
sistem mendepani akan ditingkatkan
cabaran masa kini

Amanat YB Menteri Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia

Hala tuju Autonomi dan Akauntabiliti

KETIGA

"You have brains in your head. You have feet in your shoes.
You can steer yourself in any direction you choose"

Pendekatan Pentadbiran yang menepati dasar dan keperluan
Inisiatif melibatkan pihak luar untuk sokongan
Top-Down
Ruang membuat pilihan dan keputusan bersesuaian
One size fits all dengan peluang dan keperluan setempat

TIDAK Keperluan sikap kebertanggungjawaban yang tinggi
LAGI
RELEVAN

PENTAKSIRAN BILIK
DARJAH

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Peneraju Pendidikan Negara

Kerangka PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

KOMPONEN AKADEMIK KOMPONEN BUKAN AKADEMIK

PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN PAJSK (BKK) PSIKOMETRIK
PUSAT (LP) SEKOLAH (BPK) (BPSH)

Objektif PBD

“Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan pentaksiran yang berterusan dalam
sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang
perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid.”

Formatif Sebagai Formatif
Mentaksir perkembangan Pembelajaran Mentaksir perkembangan
Untuk sebagai pembelajaran
untuk pembelajaran Pembelajaran
Sumatif
Tentang Mentaksir perkembangan
Pembelajaran tentang pembelajaran
(Di akhir unit pembelajaran,
penggal, bulan atau tahun)

Peneraju Pendidikan5 N

Tujuan PBD

Melalui PBD Guru Dapat

01 Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid
dalam pembelajaran.

02 Mengesan perkembangan murid secara
menyeluruh.

03 Merancang dan mengubah suai kaedah
pengajarannya.

04 Mengetahui keberkesanan pengajarannya.
05 Mengambil tindakan susulan yang sesuai

dengan serta merta.

Peneraju Pendidikan6 Negara

PBD Dilaksanakan Dalam Semua Mata Pelajaran

Proses PdP Instrumen Pentaksiran Tahap Penguasaan

Aktiviti pembelajaran Kaedah dan instrumen TP 1 - TP 6
(menepati kurikulum da pentaksiran pelbagai
•  Merujuk standard pres
n PAK 21) •  Kuiz tasi dinyatakan dalam
•  Kerja projek kurikulum
Tugasan individu atau ku •  Portfolio
mpulan, sumbang saran, •  Ujian bulanan •  Menggunakan pertimb
debat, sketsa, pembenta •  Peperiksaan angan profesional untu
ngan multi media, projek •  Penilaian kendiri k menetapkan tahap p
atau aktiviti mengekspe •  Refleksi kendiri enguasaan murid
rimen •  Penilaian rakan seba

ya

Pertimbangan Profesional

Guru Membuat Pertimbangan Profesional Berdasarkan

TANGGUNGJAWAB PROFESIONAL

PENGETAHUAN 01 02 Guru bertanggungjawab melaksanakan
Guru berpengetahuan luas pentaksiran dengan cekap, adil, telus,
dalam mata pelajaran yang sistematik dan holistik tanpa melibatkan
diajar, bidang pedagogi dan emosi.

pentaksiran.

INPUT MURID 03 04 PENGALAMAN
Guru menggunakan dokumen pentaksiran Guru menggunakan input
profesional dan pengalaman
dan data pencapaian murid (hasil kerja, mengajar dalam interaksi
keupayaan, tingkah laku, kelebihan/ dengan murid.

kekurangan pada murid dan prestasi mereka
dalam ujian/ aktiviti PdP).

Peneraju Pendidikan Negara

Pelaporan
Pentaksiran Bilik Darjah

01 Melaporkan dalam bentuk tahap
penguasaan (TP)

02 Merujuk standard prestasi (DSKP)
03 Merujuk hasil kerja dan penguasaan murid

04 Menggunakan pertimbangan profesional guru
05 Menggunakan templat Excel (luar talian)
06 Membuat pelaporan dua kali setahun

Peneraju Pendidika1n2 Negara

Amanat YB Menteri Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia

ASPIRASI Pengalaman Pembelajaran Yang Menyeronokkan

SEKOLAH PERSEKITARAN PROSES PENGAJARAN
INFRASTRUKTUR
Tempat yang Guru mengajar dan bekerja dengan
paling selamat Selamat sejahtera gembira dan menyeronokkan.
Kemudahan asas lengkap
dan Inisiatif meningkatkan kemudahan dan Tanamkan perasaan cinta pada ilmu
menyeronokkan keperluan komuniti sekolah pengetahuan.

PROSES PEMBELAJARAN Tugas hakiki guru adalah mendidik dan
mengajar.
Berorienrasikan Pembelajaran
(learning centered) BUKAN LAGI 5 intervensi mengurangkan beban guru
Berorientasikan peperiksaan (exam
PENDIDIKAN INKLUSIF
oriented)
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Pendidikan hak semua dan tidak ada
golongan yang terpinggir.
menjadi asas membina
perkembangan murid. Kurangkan kadar keciciran murid dan
Mansuhkan pembahagian kelas membuka pendidikan kepada semua
mengikut pencapaian akademik.
kanak-kanak yang berhak.
Dasar Sifar Penolakan (Zero reject
policy) bagi Murid Berkeperluan Khas

(MBK).

Amanat YB Menteri Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia

Tindakan

SERTA MERTA

Inisiatif Inisiatif Inisiatif Inisiatif Inisiatif

PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA

Memudahkan Pengurusan data Pemansuhan Penyeragaman Penyelarasan
pengurusan fail dan sistem Online Peperiksaan borang Jawatankuasa
dan dokumentasi sekolah berfokus
SPBT • Sumber sedia Tahap 1 Kebersihan kepada tugas
Panitia Pelaksanaan kantin (GPK
PBD ada Literasi dan HEM) mendidik
Prestasi
• e-Kehadiran Numerasi Kontraktor
tanggungjawab Pembersihan
dan
sekolah Keselamatan
(PGB)

Amanat YB Menteri Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia

TVET TVET sebagai Pilihan Utama

IR4.0
"Keperluan industri di masa hadapan tidak selari dengan apa
yang kita pelajari hari ini.

1957 Meningkatkan kualiti dan penyampaian program TVET

2019 Meningkatkan keupayaan institusi dan sistem TVET
agar kompettitif dan menepati kehendak pasaran
2020
Laluan TVET, Politeknik, KV dan Kolej Komuniti setaraf
2025 dengan pilihan sedia ada

2030

Amanat YB Menteri Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia

MISI PENDIDIKAN TANGGUNGJAWAB SEMUA

MEMBINA Tingkatkan kempen “Buku ialah pintu
MASYARAKAT Membaca kepada imaginasi.

MEMBACA Mantapkan minat Hanya dengan
dan kemahiran membaca, anak-anak
membaca hari ini boleh bermimpi
untuk menjejak impian
Membaca dijadikan
budaya dominan mereka.”

#malaysiamembaca

Pelaksanaan Kerja

Surat Pekeliling Baharu Tahun 2019

SPI BIL. 1 2019 SPI BIL. 2 2019 SURAT ARAHAN
KPM.100-11/2/2 JLD. 5(60)

SISTEM KEHADIRAN KELAS PERALIHAN PENGUMPULAN DAN
MURID PEROLEHAN DATA

Kehadiran online. SEKOLAH, GURU DAN
BRK dimansuhkan. MURID

Gunakan sumber data yang
sama.

SURAT ARAHAN SURAT ARAHAN SURAT ARAHAN
KPM.100-1/7/2 JLD.6(28) KPM.600-5/1/4 JLD.8 (6) KPM.600-5/1/4 JLD.8 (5)

CETAKAN PELAPORAN PENGURUSAN FAIL PEMANTAPAN
PENTAKSIRAN BILIK PANITIA MATA PELAJARAN PENGOPERASIAN
DARJAH JAWATANKUASA
Permudahkan : Fail Induk KURIKULUM SEKOLAH
Cetakan perlu sekurang- Dokumen lain diberikan
kurangnya sekali setahun kebebasan mengurus

Pelaksanaan Kerja

Penambahbaikan Berdasarkan Keperluan

Cuti Waktu Tadbir Urus

PERISTIWA KOKURIKULUM KEWANGAN

Penangguhan PdP untuk Tidak menjejaskan waktu Patuhi proses kerja kewangan
memberi ruang pelaksanaan pembelajaran sedia ada. ePerolehan
Elakkan dalam jadual waktu eSPKWS
program sekolah
pembelajaran.
Jemputan
Melindungi Tahap Penguasaan
TETAMU MASA Murid
KENAMAAN
INSTRUKSIONAL Kualiti penguasaan literasi
Patuhi kerajaan sedia ada. dan numerasi tanggungjawab
Jemputan atas platform lain Utamakan waktu sekolah. Pendekatan LINUS
perlu kelulusan Pendaftar persekolahan untuk tujuan
pembelajaran dan pengajaran masih relevan.
Sekolah.
murid

Pelaksanaan Kerja

Penambahbaikan Berdasarkan Keperluan

Penggunaan SABTU Kes ADUAN Arahan Pergerakan
Kedua / Keempat Pertukaran

Sepatutnya digunakan untuk Patuhi prosedur 137 Proses biasa dalam
Kokurikulum dan program Laporan terus kepada PPD perkhidmatan.

yang bermanfaat untuk warga Tindakan susulan Tindakan atas keperluan
sekolah perkhidmatan.

Cadangan Amalan Penyelenggaraan
Pergerakan Pengurusan Pembangunan

Ada surat permohonan Amalkan perkara yang betul Permohonan dengan
daripada PGB, bukti dan dan mematuhi dasar dan sokongan kertas kerja atau
polisi sedia ada laporan. PPD akan majukan
justifikasi cadangan.
Dipanelkan di PPD untuk ke peringkat seterusnya.

keputusan akhir.

Program Transformasi Daerah Taklimat

FOKUS BIMBINGAN Penetapan Sekolah
Proses kerja

3 Mac 2019

Sokongan dan Sekolah yang berkeperluan Pra Bimbingan
bimbingan untuk Data SKPMg2 dan
peningkatan sekolah Peperiksaan Awam Perbincangan Profesional

SIPartner+ SISC+ Feb - Mac 2019

Membimbing PGB dan Membimbing GKMP dan Bimbingan
Ketua Panitia sekolah yang
GPK sekolah yang PLC, CPD
ditetapkan
ditetapkan Mac - Nov 2019

SEKOLAH SM SK SJKC TS25 Semakan

10 18 9 5TERLIBAT Laporan, Analisis

Laporan
pencapaian

Jun / Dis 2019

Program Transformasi Daerah

ASAS PEMILIHAN SEKOLAH DIBIMBING

1. Prestasi Peperiksaan Awam berada bawah KPI daerah
a) KPI SPM : Layak sijil SPM bawah 80%
b) KPI UPSR : Penguasaan Keseluruhan bawah 70%
c) Keutamaan : Calon Peperiksaan Awan melebihi 50 orang

2. Skor purata Standard 1 dan 2 SKPMg2 di sekolah berkenaan
3. Sekolah TS25 : Kohort 1, 2, 3 dan 4
4. Keutamaan Kepimpinan dibimbing oleh SIP+

a) Pengetua dan Guru Besar
b) Guru Penolong Kanan
5. Keutamaan Pemimpin Pertengahan dibimbing oleh SISC+
a) Guru Kanan Mata Pelajaran
b) Ketua Panitia Mata Pelajaran Teras (dan yang lain)

Program Transformasi Daerah

SEKOLAH TERLIBAT DALAM PROGRAM BIMBINGAN

SM 1.SK Parit Setongkat TS25

10 2.SK Parit Keroma Darat SJKC

1.SMK Sri Muar 183.SKParitBakar Tengah SK 9
Parit Raja
2.SMK St. Andrew 4.SK 1.SJKC Chung Hwa 2A
5.SK Temiang 2.SJKC Chung Hwa 2B
3.SMK Tun Sulaiman Ninam Shah 3.SJKC Pei Chai Bakri
4.SJKC Aik Ming
4.SMK Tengku Mahkota 6.SK Bakri Batu 5 5.SJKC Soon Cheng TS25
6.SJKC Yok Eng
5.SMK Tun Perak TS25 7.SK Parit Samsu 7.SJKC Yu Eng
8.SJKC Kwang Wah Yu
6.SMK Sungai Abong 8.SK Seri Bukit Batu 9.SJKC Yu Jern

7.SMK Tun Dr Ismail 9.SK Parit Bakar Darat

8.SMK Raja Muda 10.SK Sungai Raya

9.SMK Bukit Pasir 11.SK Parit Zin

10.SMK Sultan Alaudin Riayat Shah 1 12.SK Parit Jawa TS25

SEKOLAH 13.SK Sri Bukit Pasir TS25
TRANSFORMASI TS25
14.SK Jorak

15.SK Sri Jamil

1.SMK Bandar Maharani 16.SK Kampong Raja
2.SR Agama Bersepadu
3.SK Bakri Batu 2 17.SK LKTP Batu 27, Lenga
4.SJKT Jalan Khalidi
5.SK Dumpar 18.SK Bukit Kepong

Program Transformasi Daerah

DIALOG PRESTASI FOKUS

Diaog Prestasi Pengurusan Kurikulum Pencapaian
Kurikulum asas
Kluster 1 Kluster 2
keberhasilan
Kehadiran Murid Kemenjadian Murid sekolah

Kluster 3 Kluster 4 Pelaporan

Hal Ehwal Murid Penarafan Catatan DP
Kecemerlangan PPD
KEHADIRAN
Bilangan PPD SEK
laksana DP Pengurusan
66 Ahli Mesyuarat

Kurikulum

HAB PENDIDIKAN TINGGI PAGOH

TA’ARUF WEEK SEMESTER II 2018/2019 INTAKE
KLM IIUM EDU HUB PAGOH

HAB PENDIDIKAN TINGGI PAGOH

HAB PENDIDIKAN TINGGI PAGOH

Seksyen Projek Khas Hab Pendidikan Tinggi Pagoh merupakan Seksyen di bawah
Bahagian Pembangunan, Kementerian Pendidikan Malaysia (Sektor Pendidikan
Tinggi) yang ditempatkan di Pagoh bagi ;

Bertanggungjawab ke atas ke semua infrastruktur dan bangunan di
kawasan hak milik kerajaan iaitu Kementerian Pendidikan Tinggi
seperti Landskap , Jalan Utama & Security, Utiliti, Telekomunikasi &
Teknologi Maklumat serta pembekalan Sistem Air Berkokol (District
Cooling System)

Mengurustadbir Kemudahan Gunasama (Shared Facilities) yang
digunapakai secara berpusat dengan keluasan 28,168.00m

HAB PENDIDIKAN TINGGI PAGOH

Pembekalan Chill Water Supply secara centralization
melalui bangunan Perkhidmatan District Cooling
System (DCS)

ZON 1 : PUSAT KONVENSYEN, DEWAN SERBAGUNA DAN AUDITORIUM
ZON 2 : SURAU , PERPUSTAKAAN,PUSAT DATA ICT, PUSAT PELAJAR KAFETERIA, RUMAH TAMU DAN TADIKA
ZON 3 : PUSAT SUKAN TREK, PUSAT AKUATIK DAN PUSAT FUTSAL

HAB PENDIDIKAN TINGGI PAGOH

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
SPK HAB PENDIDIKAN TINGGI PAGOH

KEMUDAHAN GUNASAMA

‘OPERATIONAL’ TEKNIKAL

Perpustakaan Kompleks Pemantauan Kerja-kerja
Sukan Pematuhan ‘in-house'
Pusat Data Pentadbiran •  Pengurusan Pemantauan
Perjanjian DCS
Konsesi Upacara
CA1 – CA4 •  Pembaikkan

Surau , Tadika & kerosakan
Rumah Tamu ‘Vandalisme’
•  Ubahsuai

Pengurusan Pembangunan,
Akademik Pengurusan
•  Dewan kuliah Sumber Manusia &
•  Dewan Kewangan

Serbaguna
•  Pusat

Konvensyen

HAB PENDIDIKAN TINGGI PAGOH

PENGURUSAN HAB PENDIDIKAN TINGGI PAGOH

HAB PENDIDIKAN TINGGI PAGOH

Pn. Nor Rasidah Binti Salleh @ Abd Razak
Ketua Unit khidmat Pengurusan

En. MuPstna.f fRao Ksammaawl Baitni BMindt Si aRimas ul
• 
Ketua Sumber Maklumat & Rujukan

Cik NurEfanz. rBeaennab aBniEngnt .iH MMeuorkmhhdlai sSninat hoB i nB iMno Mhdo Nhoarm UNeITd S UMRBUEJRU MKAANK
Ketua Unit Sukan, Reke•r  eMasei n&gu rus dan me
En. HabPinde. lNlauhr B Uinm Riazamitliu l BinKtoi kMuroikhudlu mJa afaGiPraeun rnypaaus tsaetmarskaea dbainaag Kui• enm  mteu

En. Saharani Bin Haron Pdeignudniadkikaann o Tleinhg wgi a

Pn. MaEsKfnae.r tMauhau AUhina miBtP iTmnne.t aSki hndMai kSfdiahq Zlaa i&hna BbFiaansntii l SiBtiilia nh uJadmd•in a lUundit diniin di ketua ole

HAB PENDIDIKAN TINGGI PAGOH

KEMUDAHAN PERKHIDMATAN
GUNASAMA

Kemudahan Sukan Gunasama Perpustakaan Gunasama

Rumah Tamu Kemudahan Wifi

Ruang Gunasama Premis

Prosedur Tempahan Ruang

HAB PENDIDIKAN TINGGI PAGOH

PERPUSTAKAAN GUNASAMA

Laman Web Rasmi Perpustakaan Kemudahan di
Gunasama Perpustakaan Gunasama

library.hptp.edu.my •  Bilik Multimedia •  Ruang Karel
•  Bilik Seminar •  Bookdrop Machine
Waktu Operasi: Kaunter Rujukan
•  Bilik Mesyuarat •  Kaunter Sirkulasi
•  Bilik Tetamu •  Kaunter Khidmat
Ahad – Rabu Pelanggan
8.30 pagi – 6.00 petang •  Bilik Perbincangan •  Ruang Legar
•  Network Printing Ruang Santai
Khamis Bilik Bahan Rujukan • 
8.30 pagi – 4.30 petang •  Self Check Station • 

• 
•  Perpustakaan Berinternet

•  Ruang Bacaan Umum

BACK

HAB PENDIDIKAN TINGGI PAGOH

KEMUDAHAN SUKAN GUNASAMA

GELANGGANG/PADANG • Padang hoki •  Gelanggang bola jaring
STADIUM • Padang ragbi •  Gelanggang bola keranjang/takraw
• Padang bola sepak •  Gelanggang bola tampar
• Gelanggang lawnball •  Gelanggang tennis

•  Trek dan balapan
•  Padang bola sepak

DEWAN SERBAGUNA •  Gelanggang badminton
•  Gelanggang bola keranjang

FUTSAL •  Gelanggang futsal

PUSAT AKUATIK •  Kolam renang
•  Kolam terjun

BACK

HAB PENDIDIKAN TINGGI PAGOH

KEMUDAHAN WIFI

B

HAB PENDIDIKAN TINGGI PAGOH

RUMAH TAMU

v  Rumah Tamu terletak di Zon 2 dan mempunyai 60 buah bilik

BACK

HAB PENDIDIKAN TINGGI PAGOH

PREMIS

Mini Mart Cake & pastry

BA

HAB PENDIDIKAN TINGGI PAGOH

PROSEDUR TEMPAHAN RUANG
KEMUDAHAN GUNASAMA

BACK

HAB PENDIDIKAN TINGGI PAGOH

RUANG KEMUDAHAN GUNASAMA

Dewan Multi Pusat
Auditorium Purpose konvensyen
Hall (MPH)

Pusat Aktiviti •  Bilik Mesyuarat 1 •  Bilik Perbincangan 3
Pelajar •  Bilik Mesyuarat 2 •  Bilik Aktiviti 1
•  Bilik Mesyuarat 3 •  Bilik Aktiviti 2
•  Bilik Mesyuarat 4 •  Bilik Aktiviti 3
•  Bilik Perbincangan 1 •  Bilik Aktiviti 4
•  Bilik Aktiviti 5
•  Bilik Perbincangan 2 •  Bilik Aktiviti 6

HAB PENDIDIKAN TINGGI PAGOH

PENGURUSAN TEMPAHAN RUANG GUNASAMA

Tempahan Ruang/Aduan/Pertolongan hubungi:

One Stop Centre Helpdesk

+06-974 2588/4000

WAKTU OPERASI KAUNTER :
AHAD – RABU : 8.00pg – 6.00ptg

KHAMIS : 8.00pg-4.30ptg
Rehat : 1.00ptg-2.00 ptg

HAB PENDIDIKAN TINGGI PAGOH

POLISI DAN DASAR Pemohon diwajibkan membawa Kad Matrik
PENGGUNAAN RUANG (Pelajar) atau Kad Pekerja (Staf) kepunyaan
sendiri sahaja semasa berurusan di OSCH. Hanya
KEMUDAHAN pelajar dan staf warga Hab Pendidikan Tinggi
GUNASAMA Pagoh sahaja dibenarkan membuat tempahan.

HAB PENDIDIKAN TINGGI PAGOH

KEMUDAHAN GUNASAMA (SHARED FACILITIES)
HAB PENDIDIKAN TINGGI PAGOH

KAMI DI KAMI DI KAMI DI KAMI DI KAMI DI KAMI DI
One-Stop Help Desk PORTAL Pagoh Education HuIbNSTAGRA TWITTER ALAMAT RASMI
TALIAN www.hptp.edu.my @EduHubP
M Seksyen Projek Khas Hab
+06-974 2588 agoh Pendidikan Tinggi Pagoh,
+06-974 4000(ext) @EduHubP Bahagian Pembangunan,
agoh Kementerian Pendidikan

#PagohAwes Malaysia,
Hab Pendidikan Tinggi Pagoh,

KM 1, Jln Panchor,
84600 Pagoh, Muar

ome

Sejauh mana pelaksanaan
dan usaha untuk memenuhi

12 inisiatif ini di sekolah?

Harapan
Pejabat Pendidikan Daerah Muar

HALA TUJU PENGURUSAN

Hala Tuju

Pengurusan Daerah Muar

Pengurusan Cekap dan Kualiti Penguasaan
Berkesan
Literasi dan Numerasi
Pematuhan SPSK Peratus Menguasai UPSR
Pengurusan Kewangan Peratus Menguasai PT3
Pembudayaan SKPMg2 Peratus Menguasai SPM
Intervensi dan Tindakan Meminimumkan Murid Tidak
Menguasai

HarapanIntervensi dan Tindakan Meminimumkan Murid Tidak
Menguasai
Pejabat Pendidikan Daerah Muar

Hala Tuju

Pengurusan Daerah Muar

Kemenjadian Sumber Tenaga Kemenjadian Murid

PLC, SPL KPM Sahsiah dan Tingkah Laku
Inovasi dan Kajian Tindakan Akademik dan Koakademik
Bimbingan dan Perkongsian Kokurikulum dan Sukan
Coaching and Mentoring Ponteng dan Keciciran
Salah Laku Disiplin

Foto Tokoh Utama
Kementerian Pendidikan Malaysia

“Apa yang ingin
dilakukan bukanlah
mudah namun ia tidak
mustahil sekiranya kita

melakukannya
bersama-sama – this is
not a one-man show.”

“ Janganlah takut untuk
bercita-cita, sama-
samalah kita

menggembleng tenaga
demi memugar masa
hadapan anak bangsa

yang lebih cerah.”


Click to View FlipBook Version