The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pt3muar, 2019-12-07 08:40:30

Bahan Perhimpunan Bil.3 2019

Bahan Perhimpunan Bil.3 2019

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH MUAR


Muar Pendidikan Mampan

PERHIPMEPUNNADNIDIKAN
08 Disember 2019 | Dewan PPD MuarKEHADIRAN MURID MENGIKUT KELAS : MENENGAH

2017 2018 2019

0 94.64 96.37 94.1 92.79 95.24 94.5 93.36 93.17 94.05 92.1 91.96 92.69

82.07 83.72 83.82

0 P T1 T2 T3
KHAS

100 90.22 91.95 91.03 92.78 92.55 92.25 95.1 95.2 94.45

0
T4 T5 T6

KEHADIRAN MURID TAHUN 2019 KESELURUHAN

100 97.38 96.11 95.11 96.16 95.87 94.08 95.00 95.50 94.62 95.79 95.52

90 95.52

RENDAH80 Nov

70 92.77

60 92.77

50 Nov

40

30

20

10

0 Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt

100 95.48 93.80 94.38 93.73 92.93 91.41 92.58 94.10 92.06 92.00

90
MENENGAH
80

70

60

50

40

30

20

10

0 Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt

100 97.01 95.67 95.77 95.69 95.30 93.57 94.53 96.33 94.86 95.80 91.82
KESELURUHAN90

80

70

60 94.98

50

40

30

20

10

0 Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov

KEJAYAAN 2019 Ujian Pencapaian Sekolah Rendah

100 Pencapaian Keseluruhan 2019 Negeri Johor

75.82 79.58 78.65 78.65 76.2 76.03 75.14 75.07 74.12 73.78 72.79 67.51

50

0

JOHOR SGT JB MR KT BP KUL KLG PTN TK PG MG

100 Pencapaian Keseluruhan 2019 Daerah Mu4ar

73.29 72.21 72.88 75.19 75.18 78.63 Calon 2019 : 3748 3.07
Calon Lulus : 2947
50 Cemerlang : 115
SK : 67, SJKC : 48, SJK : 0

2.41 2.42

0 2.3 2018 2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2017
Peratus Lulus
Cemerlang

KEJAYAAN 2019 Ujian Pencapaian Sekolah Rendah

100 Sasaran dan Pencapaian 2019 78.63

75.18 78
67.6
50
44.13 46.32

0 2018 ETR TOV PPT PERC 2019

TIDAK MENGUASAI CALON SEMUA E
BIL %
TAHUN BIL % TAHUN 17 0.45 SEKOLAH
2017 18 0.48 17
2017 931 24.33 2018 14 0.37 18
2019 14
2018 911 24.26

2019 782 20.86

Tindakan 14 Sekolah : Berikan laporan berkaitan calon
semua E kepada Unit Pemulihan Khas, PPD Muar

KEJAYAAN 2019 Ujian Pencapaian Sekolah Rendah

35 Pencapaian Sekolah Daerah Muar

30

26

17.5 13 Sekolah Bimbingan

10 15

7

10002

0

100 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40.49 30-39 20-29 10-19 0-9

Sasaran Daerah >70% PENGUASAAN 100%

100 TAHUN BIL CEMERLANG

SK PARIT NAWI 18 3

60 51 SK SULTAN ABU BAKAR 1 10 1
50 48 41 SK LIANG BATU 4 1
SK LADANG AIR MANIS 2 0
SK ST ANDREW 16 1

SK GOMBANG 40

0 53 2018 2019 SK SEMASEH 11 0
Merosot SJKT LDG. T. RENCHONG 7 0
2018 2019 2018 2019 SK PT KEROMA 13 1
Meningkat Sama SK TANJONG TOHOR 7 0

Ujian Pencapaian Sekolah RendahSEK KEBANGSAAN

KEJAYAAN 2019 Pencapaian Mata Pelajaran

100 98.66 98.45 98.99 98.74 98.03 98.57 90.61 87.38 89.39 78.09 81.15 83.61 86.17 85.66 89.26 98.32 98.29 98.32

50

0

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

BMK BMP BIK BIP MAT SN

100 91.98 89.76 87.06 90.89 90.08 88.63 80.39 86.37 94.93 95.79 98.41 98.57 95 96.69 96.97 95.94

50SJK CINA

0

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

BMK BMP BIK BIP MAT SN BCK BCP

100 92.68 97.67 90.24 88.37 90.24 93.02 75.61 81.4 97.56 97.67 87.8 93.02 97.56 93.02
85.37 86.05

50SJK TAMIL

0

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

BMK BMP BIK BIP MAT SN BTK BTP

1 Tahap 100 73.29 72.21 72.88 75.19 75.18 78.63 KEJAYAAN 2019

Penguasaan Kekalkan amalan dan budaya kerja
ke arah kecemerlangan
50
Program JKKD dan Panitia Daerah
Tertinggi sejak berfokus kepada yang memerlukan

2016 0 sokongan

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Memastikan kualiti pembelajaran
Peratus Lulus dipelihara ke arah penguasaan

2 Kualiti 3.07 Menyemak dan melaksana
Cemerlang 4 intervensi kualiti pembelajaran untuk
2019
Meningkat 2.3 2.41 2.42 penambahbaikan
berbanding tahun
2017 2018 Menyemak danmenambahbaik
sebelum Cemerlang program saat akhir yang tiada impak

3 Prestasi Mata BMK, BMP, BCP besar kepada pencapaian
(SJKC) Contoh : Motivasi Bina Diri, Lawatan
Pelajaran
rehat minda
Majoriti BMP, BTP (SJKT)
meningkat dan Penurunan
melepasi 80%
penguasaan antara 2
penguasaan -3%

ISU PERLU DITANGANI
Mengenalpasti Calon Near Miss Menguasai

dan tindakan untuk membantu kualiti
penguasaan sekolah

Sediakan TINDAKAN

Pelan Pemajuan Sekolah Sekolah Pencapaian Bawah 70%

Analisis Jurang Keperluan 1 SR PEN KHAS MUAR 0.00
Sekolah 2 SJK(C) PEI CHAI 0.00
1 Tahap Penguasaan 3 SJK(C) AI HWA 44.44
Hantar sesalinan ke 4 SJK(C) LIMBONG 50.00
Mata Pelajaran Kritikal Sektor Perancangan 5 SK PANJANG SARI 53.85
Near Miss Menguasai 6 SK SERI BUKIT BATU 56.67
Tarikh Hantar : 7 SK PAYA REDAN 57.50
Kenal pasti Isu 20 Januari 2020 8 SJK(C) YU ENG 57.58
2 dan Masalah 9 SK TEMIANG 57.63
Sasaran 10 SK PARIT BAKAR TENGAH 59.46
Pengurusan Keberhasilan 11 SJK(C) AIK MING 60.00
Pengajaran 12 SJK(C) KEPONG 63.64
Pembelajaran Tahap Penguasaan 13 SJK(C) CHIN TERH 63.64
Kemudahan Pencapaian Mata 14 SK SUNGAI RAYA 65.00
15 SK SERI MENANTI 65.38
3 Program Pelajaran 16 SK RENCHONG 66.67
Menangani Kuantiti Murid Tidak 17 SK PANCHOR 66.67
18 SK ISMAIL SATU 66.67
Isu Penguasaan Menguasai 19 SJK(C) PENGKALAN BUKIT 66.67
20 SJK(C) CHUNG SUN 66.67
Mata Pelajaran Kritikal 21 SK SIMPANG JERAM 67.86
Mear Miss Menguasai 22 SK KAMPONG RAJA 67.86
23 SK ISMAIL (2) 67.86
24 SJK(C) YU JERN 68.00
25 SK PARIT JAWA MUAR 68.85

PAKEJ MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS

MULAI TAHUN 2020

•  Kelulusan Mesyuarat •  Murid kohort pertama mula •  Libat urus Pakej Mata Pelajaran
Jawatankuasa Menengah Atas Bagi KSSM pada
Kurikulum Kebangsaan Ting.4 pada Januari 2020 5 Jun 2018 bersama-sama wakil
Bil. 1/2019 universiti awam dan MOSTI
•  SPM Kohort Pertama pada
•  Kelulusan Mesyuarat tahun 2021 •  Libat urus bersama Timbalan-
Profesional KPM Timbalan Naib Canselor/Rektor
Bil 27/2019 •  Kemasukan Pertama Ke (Akademik dan Antarabangsa)
IPT pada Tahun 2022
•  Kelulusan Mesyuarat •  Mesyuarat Penyelarasan
Ketua Bahagian KPM Bil bersama-sama JPT, IPT dan
12/2019 Bahagian KPM yang berkaitan
pada 26 April 2019
•  Kelulusan Mesyuarat
Jawatankuasa •  BPK telah membentangkan
Perancangan Cadangan pakej mata pelajaran
Pendidikan Kali ke-219 kepada Bahagian Kemasukan
Bil. 3/2019 Pelajar IPTA (BKPA) pada 20
Ogos 2019

•  Pembentangan Awal Kepada
Universiti Awam pada 11
September 2019 di Geno Hotel,
Subang Jaya

KUMPULAN MATA PELAJARAN
MENENGAH ATAS

MATA Bahasa Melayu MATA Bahasa
PELAJARAN Bahasa Inggeris PELAJARAN
Pengajian Islam
TERAS Sains ELEKTIF
Matematik Kemanusiaan & Sastera
Ikhtisas
Sejarah STEM
Pend. Islam/Pend. Moral

MATA Pendidikan Jasmani & Sumber:
PELAJARAN Pendidikan Kesihatan SPI Bil. 9/2016: Pelaksanaan Kurikulum
Standard Sekolah Menengah Secara
WAJIB Berperingkat-Peringkat Mulai Tahun 2017

3

09 DISEMBER 2019
Bengkel Pengetua dan GPK1 bersama Sektor Pembelajaran, Sektor Pengurusan

Sekolah dan Unit Pentaksiran dan Peperiksaan
di PPD Muar

CARTA ORGANISASI STRUKTUR BAHARU

PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH PPP AKP JUM
DG54
59 32 91

TIMBALAN TIMBALAN TIMBALAN TIMBALAN PENGURUSAN
PERANCANGAN PEMBELAJARAN PENGURUSAN SEKOLAH KEMANUSIAAN 1 PPT N36

DG52/54 DG52/54 DG48/52 DG48/52 1 PPT N32
2 PPT N29
2 PPP DG 44 4 SISC BAHASA 4 SIP+ 2 PPP PEMB BAKAT
DG48/52 DG52/54 DG44 1 PEN AKAUTAN
3 W29
4 SISC SN / MAT 4 PPP PRA & RENDAH 2 PPP HEM
DG48/52 DG44 DG44 5 2 PTPO N22

4 SISC SAINS SOSIAL 4 PPP MEN & T6 1 PPP PSI & KAUNS. JURUTEK. KOMP
DG48/52 DG44 DG44 2 FT19

4 SISC TEK & VOK 3 PEND SWASTA 1 12 PTPO N19
DG48/52 DG44
2 PPP PEPERIKSAAN 2 PT KEW W19
2 PPP P. KHAS 16 DG44
DG44 2 PEM AKAUNTAN W19
2
4 PPP PEMULIHAN 1 PEN JURUTERA JA29
DG44
1 PEM OPERASI N11
2 PPP P. ISLAM 4 PEMB OPERASI
DG44 N19 28 1 PEMANDU HH11

6 PPP SUMBER & TEk. 4

PENDIDIKAN

DG44 31

STRUKTUR PROTOKAL PERJAWATAN

ENCIK PUNIRAN BIN DENAN
PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH

DG54

TIMBALAN TIMBALAN TIMBALAN TIMBALAN PENGURUSAN
PERANCANGAN PEMBELAJARAN PENG SEKOLAH PEMB. MURID
PPT N36
DG52/54 DG52/54 DG48/52 DG48/52
? ? LUKMAN BIN SIMON ? HAZLINA BINTI
MOHAMAD @
Layak tandatangan surat MEN/T6 HEM & KEBAJIKAN HADZIR
arahan, makluman dan ABU BAKAR BIN NOR AZMAN BIN
meminitkan surat PPT 32
SALLEH ISMAIL ?
Layak tandatangan surat
makluman dan meminitkan REN/PRA
surat ROSTAM BIN HARUN

PUNIRAN BIN DENAN LUKMAN BIN SIMON
Timbalan Pegawai Pendidikan
Pegawai Pendidikan Daerah Muar Sektor Pengurusan Sekolah

b.p Pegawai Pendidikan Daerah Muar

1 SEKTOR PERANCANGAN

TIMBALAN PERANCANGAN •Membangunkan pelan strategik
DG52/54
? PPD yang selari dengan pelan
jangka panjang KPM
PPPD PERANCANGAN
YUSRI BIN MASDAR •Mengenal pasti keperluan dan

agihan peruntukan PPD

•Menyelaras pengumpulan dan

penyebaran maklumat

•Menguruskan keterlibatan dan

hubungan antara komuniti

PPPD PERANCANGAN Perancangan
SITI ERMA BINTI ABU BAKAR Latihan : SPL KPM
Perhubungan : PIBK
? Perhubungan : Agensi luar
PT N19 Uru setia Aduan

2 SEKTOR PEMBELAJARAN

TIMBALAN PEMBELAJARAN •Menyelaras, melaksanakan
DG52/54
? aktiviti pembangunan
pembelajaran dan mengenal
SISC+ BAHASA Norliza Abu Bakar pasti kompetensi serta
keperluan latihan
SISC+ SAINS MATE Aida Katimon

SISC+ SAINS SOSIAL Mohd Taufek Mahamud Bimbingan Pembelajaran
Pengurusan Akademik
SISC+ TVET Samsairee Penataran pembelajaran
Bahan pembelajaran

PPPD PEND ISLAM Mohd Haszery Shah

PPPD PEMULIHAN KHAS Elly Haryantie

PPPD PEND KHAS Zainal Khalid

PPPD TEKNOLOGI SUMBER ?
PENDIDIKAN Mohd Shaiful Redza PT N19

3 SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH

TIMBALAN PENGURUSAN •Menyelia pengurusan dan
SEKOLAH DG52/54
LUKMAN BIN SIMON pentadbiran sekolah di bawah
kawalan PPD
PPPD MENENGAH & TING. 6
ABU BAKAR BIN SALLEH •Menguruskan penempatan dan
MOHD FAUZI BIN YUSOF
SALLEH BIN MAHMOOD pertukaran guru
ROHAYA BINTI BUROK
•Menguruskan pendaftaran,

pengemaskinian dan
memverifikasi data murid

PPPD PRASEKOLAH & RENDAH Data PGB, guru
ROSTAM BIN HARUN Penempatan/pertukaran guru
Penempatan/pertukaran murid
ABD AZIZ BIN ABD RAHMAN Pengurusan/pentadbiran sekolah
SASIDARAN A/L GOVINDAN Pra sekolah/Tingkatan 6
KGSK
???? Pengkalan Data Guru
PPPD SWASTA
AIS BIN MD SUBILDIN ?
FADZIL BIN MOHD AMIN PT N19
AIDA BINTI IBRAHIM

4 SEKTOR PEMBANGUNAN MURID

TIMBALAN PEMBANGUNAN •Melaksana pelan
MURID DG48/52
??? kecemerlangan daerah meliputi
koakademik, kokurikulum,
PPPD HAL EHWAL MURID disiplin dan bantuan pendidikan

NOR AZMAN BIN ISMAIL •Menyelia urusan

PPPD SAHSIAH pengemaskinian dan
penyelenggaraan pangkalan
???? data murid

PPPD BAKAT MURID Pengurusan HEM dan Sahsiah
Murid
FAUZI BIN ISHAK Pengurusan Kokurikulum,
koakademik, Sukan dan
PPPD SUKAN / PERMAINAN Permainan
Pengkalan Data Murid
NADZARI BIN SALLEH
?
PT N19

5 UNIT PENGURUSAN PERKHIDMATAN

PENOLONG PEMBANTU TADBIR •Menyelaras pelbagai proses
N36
urusan sumber manusia,
HAZLINA BINTI MOHAMAD @ HADZIR kewangan, akaun, ICT dan
pentadbiran am bagi
PPT N32 memastikan kelancaran operasi
PPD
???

PPT N29
SITI ROHANA BINTI IBRAHIM
SHERINHAZLIN BINTI SUPARDI
PENOLONG AKAUNTAN

????

2 PEM AKAUNTAN 2 PT KEW W19 12 PTPO N19 JURUTEK. KOMP
W19 2 FT19

1 PEN JURUTERA 1 PEM OPERASI 1 PEMANDU HH11
JA29 N11

6 UNIT PENTAKSIRAN DAN PEPERIKSAAN

PPPD •Mengurus pelaksanaan dan
RAMLI BIN SALAMAT
kerahsiaan peperiksaan serta
PPPD penilaian antara sekolah-
ROSMAN BIN MOHAMAD sekolah

7 UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING

PPPD •Menerajui perkhidmatan
LAILIZAH BINTI ABD RAHMAN
psikologi dan kaunseling di
peringkat daerah

B STRATEGI C SASARAN INISIATIF

MENGOPTIMUMKAN POTENSI, BERPAKSIKAN NILAI
MEMAKSIMUMKAN KEBERHASILAN Pembelajaran Abad Ke-21
JLSC @ DLSB
A ASAS GERAK KERJA Pemimpin Pendidikan
Inspiring Teacher Kokurikulum Berimpak Tinggi
Falsafah Pendidikan Kebangsaan Anggota Pelaksana KrMJ
PPPM 2013-2025 Murid
Amanat YB Menteri Pendidikan Komuniti MSSJ-JDT
Naratif Baharu Amalan Pendidikan Inspiring Teacher
Enam Teras Strategik JPN Johor
Pendidikan Kelestarian
D EPEMIMPIN SASARAN Kepimpinan Abad Ke-21
MASA
HADAPAN AKHIR

Muar Pendidikan Mampan

MISI

Peningkatan pencapaian kecemerlangan
berterusan secara menyeluruh
Maintaining ongoing achievement holistically

MATLAMAT

Mengoptimumkan potensi dalam
pengurusan pendidikan
Optimizing potentials in management

OBJEKTIF

Mengupaya Memantapkan Memastikan elemen positif dalam
pemimpin di PPD amalan dan pengurusan kualiti sekolah untuk
budaya mencapai standard kecemerlangan
dan Sekolah Maintaining positive attributes in
managing schools' qualities to attain
Penghayatan Meningkatkan national standard. "Kecemerlangan adalah
SKPMg2 kompetensi hasil daripada sikap
PRINSIP KERJA MUAR yang ingin sentiasa
sumber tenaga melakukan yang
S I KAP terbaik."
Pencapaian Tahap
ke arah pencapaian
kebangsaan
kecemerlangan

MAMPAN SUCCESS INTEGRITY KNOWLEDGE ACTION PERFORMANCE
Utamakan Keberhasilan
Utamakan integriti Utamakan Ilmu dan Amalan Utamakan Tindakan Utamakan Prestasi Kerja

PERANCANGAN STRATEGIK 2020

PPD Muar PROGRESSIVE CREATING Optimizing MUAR NO

5STAR Leaders Leaders Potentials EXCEL FLY

SEKTOR SEKTOR SEKTOR SEKTOR SEKTOR SEKTOR

Perancangan Pengurusan Pembelajaran Pembelajaran Pemb. Murid Pemb. Murid

Warga

Pejabat Pendidikan Daerah Muar

MAM PA N

Managers Attitude Management Personalities Attributes National

Mengupaya Memantapkan Penghayatan Meningkatkan Pencapaian Tahap
pemimpin di amalan dan SKPMg2 kompetensi ke arah pencapaian
budaya kebangsaan
PPD dan sumber tenaga kecemerlangan
Sekolah

Amalan 1 Amalan 2 Amalan 3 Amalan 4

Penggunaan SKPMg2 Setiap pegawai Dialog Prestasi Setiap pegawai
sebagai alat membimbing dan Berperingkat membimbing
mengawal selia 2 (dua) JKKD / [email protected] pembelajaran guru
bimbingan dan
penarafan sekolah

Muar Pendidikan MAMPAN

Amalan dan Budaya Kerja PPD Muar : Keberhasilan Pegawai Tahun 2020

Menangani Bimbingan Dialog Prestasi Bimbingan

NEAR MISS SKPMg2 BERFOKUS PDPC

MENGUASAI Latihan kompetensi pegawai Dialog Prestasi : 2 peringkat Pegawai mencerap /
Bimbingan 2 sekolah Peringkat 1 membimbing PDPC guru
Mendefinisi istilah Near Miss
Program menangani Near Miss Semakan dan bimbingan 3 kali JKKD @ MGB / MPSM sekolah dibimbing
setahun Peringkat 2 Minumim 10 guru setahun
Bahan pembelajaran
Pemantauan / Bimbingan Perakuan PGB dengan Sekolah Rendah : Zon Penggunaan Standard 4
pengesahan pegawai SM : Kelompok SKPMg2

pembimbing Semakan BRP SLT dan MLT 3
kali setahun

Semakan

PELAN PEMAJUAN SEKOLAH

Pelaksanaan

SERGAH

Semak EtR aGar Ar menyerlaH

TOV + ETR + Perancangan + Pelaksanaan = AR
Asas : Pertengahan tahun dan Percubaan Peperiksaan Awam 2020

Pemantauan Khas bagi sekolah yang KRITIKAL
Semakan SKPMg2, Standard 4 PdPc guru, Hasil Kerja Murid Kelas Peperiksaan

FOKUS 2020-2022

HALA TUJU KERJA PPD MUAR TAHUN 2020

KUALITI KUALITI KEMENJADIAN

PPD SEKOLAH MURID

Penilaian SKPMg2, e-Operasi SPM, PT3, UPSR
Kecemerlangan PPD APDM, PIBK Kehadiran, SSDM

Skor Dimensi Pengisian/ Pengurusan SAPS, PBD
Folder / Evidens Analisis / Laporan
Pencapaian / Sasaran
Kompetensi Bimbingan / Sokongan Analisis / Laporan
Strategi / Sistem Strategi / Sistem
Bimbingan / Sokongan
Pengisian / Pengurusan

Kompetensi, Kemahiran Kompetensi, Kemahiran Pencapaian, prestasi
Pengurusan Pengurusan
SEKOLAH
PEGAWAI dan PENGETUA MURID
STAF GURU BESAR
GPK / GKMP /GURU PENCAPAIAN DAERAH
SKOR KPPPD, SPL KPM
SKPMG2, AUDIT, DATA,
LAPORAN

Muar Pendidikan MAMPAN

Amalan dan Budaya Kerja PPD Muar : Keberhasilan Pegawai Tahun 2020

Latihan dan Bimbingan Bimbingan Penglibatan

SKPMg2 PDPC SPL KPM

Latihan kompetensi pegawai Pegawai mencerap / membimbing Melebihi 5 hari bagi AKP
Bimbingan 2 sekolah PDPC guru sekolah dibimbing Melebihi 10 hari bagi pegawai
Minumim 10 guru setahun Mata Kredit melebihi 80 mata
Semakan dan bimbingan 3 kali Penggunaan Standard 4 SKPMg2
setahun Penggunaan mel GOVUC
Semakan BRP SLT dan MLT 3 kali Kompetensi dalam Google Drive
Semakan BRP PGB dan GPK setahun
Perakuan PGB dengan
pengesahan pegawai Semakan Hasil Kerja Murid di
pembimbing sekolah dibimbing

KUALITI KUALITI KEMENJADIAN

PPD SEKOLAH MURID

PERSIAPAN UNTUK TAHUN 2020

TAKLIMAT TAGLINE PENGURUSAN

PERSIAPAN KPM SEKOLAH
AWAL TAHUN
1 MURID Mesyuarat Pengurusan
2020 1 MEJA/KERUSI selepas 26 Disember 2019
1 SET BUKU TEKS
PENGURUSAN
Tarikh DASAR
15 Disember 2019 (Ahad) PDPC
ZERO REJECT
Tempat Tiada pungutan yuran dan
Savanah Hill, Ulu Tiram Tiada penolakan kemasukan mesyuarat guru pada minggu
murid ke sekolah pilihan
Masa. : 2.00 ptg penjaga pertama
Kehadiran: Semua pengetua
dan Guru Besar negeri Johor PENGURUSAN

PPD/JPNJ/KPM PENGURUSAN PDPC

Pemantauan Persiapan Awal KEWANGAN Hari pertama adalah hari
Tahun persekolahan. PdPC bermula
Pungutan wang perlu resit
Pemantauan Hari Pertama penerimaan dan diuruskan pada waktu kedua.
Persekolahan
segera

Muar Pendidikan Mampan

MISI

MAMPAN Peningkatan pencapaian kecemerlangan berterusan
secara menyeluruh
Maintaining ongoing achievement holistically

PRINSIP KERJA MUAR MATLAMAT

S I KAP Mengoptimumkan potensi dalam pengurusan
pendidikan
Optimizing potentials in management

SUCCESS OBJEKTIF
Utamakan Keberhasilan
Memastikan elemen positif dalam
INTEGRITY pengurusan kualiti sekolah untuk mencapai
Utamakan integriti standard kecemerlangan
Maintaining positive attributes in managing
KNOWLEDGE schools' qualities to attain national
Utamakan Ilmu dan Amalan standard.

ACTION "Kecemerlangan adalah hasil
Utamakan Tindakan daripada sikap yang ingin sentiasa

PERFORMANCE melakukan yang terbaik."
Utamakan Prestasi Kerja

Terima kasih


Click to View FlipBook Version