The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

https://youtu.be/IGTKfeKouWI

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Alaf Sanjung Sdn Bhd, 2021-12-24 02:09:51

P.Moral T2

https://youtu.be/IGTKfeKouWI

Keywords: P.Moral T2

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Sampel e-RPH selepas diimbas daripada kod QR

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

MINGGU HARI

TARIKH MASA

KELAS KEHADIRAN MURID

BIDANG Unit 1 : Sumber Moral

STANDARD Pengenalan Moral TAJUK Asas Pembentukan
KANDUNGAN
STANDARD Akhlak Mulia
PEMBELAJARAN
1.1 Sumber Moral berdasarkan agama, kepercayaan dan norma
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN masyarakat

KRITERIA 1.1.1 Menamakan sumber moral
KEJAYAAN 1.1.2 Menghuraikan sumber agama atau kepercayaan yang menjadi asas

kepada prinsip moral
Alaf Sanjung Sdn Bhd
Di akhir pembelajaran, murid dapat
▪ menamakan sumber moral

▪ menghuraikan sumber agama atau kepercayaan yang menjadi asas

kepada prinsip moral

Murid dapat menamakan sumber moral dengan tepat serta menghuraikan
sumber agama atau kepercayaan yang menjadi asas kepada prinsip moral.

Berdasarkan halaman 3 dan 4 dalam buku Modul Inovasi,
guru akan menerangkan kepada murid mengenai sumber moral terlebih
dahulu sebelum mengarahkan murid untuk menjawab soalan-soalan yang
diberikan.

AKTIVITI Soalan 1:
a) Guru akan memilih seorang murid secara rawak untuk memberikan

jawapan kepada soalan yang diberikan.

Soalan 2:
a) Murid perlu memadankan sumber moral bagi setiap agama yang

disenaraikan.
b) Guru akan minta mana-mana murid yang sukarela untuk memberikan

jawapan.

Soalan 3:
a) Murid perlu berbincang dengan rakan di sebelah untuk melengkapkan

Peta Pokok berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari.

Sampel e-RPH selepas diimbas daripada kod QR

b) Guru akan memilih pasangan secara rawak untuk tampil ke hadapan
kelas dan menyatakan jawapan yang betul.

Soalan 4:
a) Murid perlu melengkapkan ruang kosong dengan jawapan yang betul

sebolehnya tanpa melihat buku teks.
b) Guru akan memilih enam orang murid secara rawak untuk memberikan

jawapan bagi setiap agama yang diberikan.

BAHAN BANTU ELEMEN MERENTAS
MENGAJAR (BBM) KURIKULUM (EMK)

SUMBER NILAI

REFLEKSI ____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif yang dipelajari dalam
tajuk ini.
TINDAKAN Alaf Sanjung Sdn Bhd
SUSULAN MURID

AKTIVITI
PAK-21

STRATEGI PDPC

PENTAKSIRAN &
PENILAIAN

Tandakan (/) pada ruangan yang berkenaan.

PETA PEMIKIRAN Peta Bulatan Peta Dakap
i-THINK Peta Buih Peta Alir
Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
KEMAHIRAN Peta Pokok / Peta Titi
BERFIKIR ARAS
TINGGI (KBAT) Mengaplikasi Menilai
TAHAP
PENGUASAAN Menganalisis Mencipta
(TP)
TP1 / TP4
TP2 / TP5
TP3
TP6

Sampel e-RPH selepas diimbas daripada kod QR

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

MINGGU HARI
TARIKH
KELAS MASA
BIDANG
STANDARD KEHADIRAN MURID
KANDUNGAN
Pengenalan Moral TAJUK Sumber Moral Asas
STANDARD Pembentukan Akhlak
PEMBELAJARAN Mulia

OBJEKTIF 1.1 Sumber Moral berdasarkan agama, kepercayaan dan norma
PEMBELAJARAN masyarakat
Alaf Sanjung Sdn Bhd
KRITERIA 1.1.3 Menjelaskan melalui contoh norma masyarakat Malaysia yang
KEJAYAAN 1.1.4 menjadi sumber moral
1.1.5 Merumuskan kepentingan sumber moral bagi membentuk insan
1.1.6 bermoral
Mengekspresikan perasaan apabila membuat tindakan berdasarkan
sumber moral
Melaksanakan sikap berdasarkan sumber moral dalam hidup
bermasyarakat

Di akhir pembelajaran, murid dapat
▪ menjelaskan melalui contoh norma masyarakat Malaysia yang

menjadi sumber moral
▪ merumuskan kepentingan sumber moral bagi membentuk insan

bermoral
▪ mengekspresikan perasaan apabila membuat tindakan

berdasarkan sumber moral
▪ melaksanakan sikap berdasarkan sumber moral dalam hidup

bermasyarakat

Murid dapat menjelaskan dan menerangkan melalui contoh norma
masyarakat Malaysia yang menjadi sumber moral, menilai kepentingan
sumber moral bagi membentuk insan bermoral, menyatakan perasaan
apabila membuat tindakan berdasarkan sumber moral dan melaksanakan
sikap berdasarkan sumber moral dalam hidup bermasyarakat.

Sampel e-RPH selepas diimbas daripada kod QR

Berdasarkan halaman 5 dalam buku Modul Inovasi,

Soalan 5:
a) Murid perlu menjawab soalan tersebut tanpa berbincang dengan rakan

sebelah.
b) Guru akan melakukan perbincangan dengan murid dan meminta mana-

mana murid untuk menjelaskan jawapan berdasarkan situasi yang
diberikan.
c) Guru juga akan memberikan pendapat dan informasi tambahan yang
berkaitan.

Soalan 6:
a) Murid akan dibahagikan kepada enam kumpulan dan setiap kumpulan

akan diberikan satu kaum atau kepercayaan. Kemudian, murid perlu
mencari maklumat mengenai adat resam bagi kaum atau kepercayaan
tersebut.
b) Guru akan menyuruh setiap kumpulan untuk membuat pembentangan
mengenai amalan tradisi bagi kaum yang telah ditentukan.

Berdasarkan halaman 6 dalam buku Modul Inovasi,

Soalan 7:
a) Secara berkumpulan, murid perlu melakukan perbincangan mengenai

soalan yang diberikan.
b) Guru akan memilih kumpulan secara rawak untuk memberikan

jawapan.
c) Guru juga akan menyoal mana-mana murid mengenai topik yang

berkaitan dengan soalan.
AKTIVITI Alaf Sanjung Sdn Bhd

Berdasarkan halaman 7 dalam buku Modul Inovasi,

Soalan 8:
a) Secara berpasangan, guru menyuruh setiap murid untuk menjawab

soalan-soalan yang telah diberikan dalam tempoh 15 minit.
b) Apabila masa tamat, guru akan memilih murid secara rawak untuk

memberikan jawapan.
c) Guru juga bebas untuk menyoal murid mengenai contoh lain berkaitan

sumber moral dalam hidup bermasyarakat.

BAHAN BANTU ELEMEN MERENTAS
MENGAJAR (BBM) KURIKULUM (EMK)

SUMBER NILAI

Sampel e-RPH selepas diimbas daripada kod QR

REFLEKSI ____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif yang dipelajari dalam
tajuk ini.
TINDAKAN
SUSULAN MURID

AKTIVITI
PAK-21

STRATEGI PDPC

PENTAKSIRAN &
PENILAIAN

Tandakan (/) pada ruangan yang berkenaan.

PETA PEMIKIRANAlaf Sanjung Sdn BhdPeta Bulatan Peta Dakap /
i-THINK Peta Buih Peta Alir
Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir /
KEMAHIRAN Peta Pokok Peta Titi /
BERFIKIR ARAS /
TINGGI (KBAT) Mengaplikasi / Menilai
TAHAP
PENGUASAAN Menganalisis Mencipta
(TP)
TP1 TP4
TP2 TP5
TP3 / TP6

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd


Click to View FlipBook Version
Previous Book
P.Moral T1
Next Book
P.Moral T3