The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Alaf Sanjung Sdn Bhd, 2022-01-05 01:26:05

Math F3 (Book 2) Dwibahasa

https://youtu.be/IGTKfeKouWI

Keywords: Math F3 (Book 2) Dwibahasa

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Sampel e-RPH selepas diimbas daripada kod QR

(Tersedia dalam versi bahasa Melayu dan versi bahasa Inggeris)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN : MATEMATIK

MINGGU HARI

TARIKH MASA

KELAS KEHADIRAN MURID

BIDANG Nombor dan Operasi TAJUK Bab 2 Bentuk Piawai
PEMBELAJARAN
STANDARD 2.1 Angka Bererti
KANDUNGAN Alaf Sanjung Sdn Bhd
2.1.1 Menerangkan maksud angka bererti dan seterusnya menentukan
STANDARD bilangan angka bererti suatu nombor.
PEMBELAJARAN
Di akhir pembelajaran, murid dapat menerangkan maksud angka bererti
OBJEKTIF dan seterusnya menentukan bilangan angka bererti suatu nombor.
PEMBELAJARAN
Murid dapat
KRITERIA  mempamerkan pengetahuan asas tentang angka bererti.
KEJAYAAN  mempamerkan kefahaman tentang angka bererti.

AKTIVITI  Guru menerangkan maksud angka bererti dan seterusnya menentukan
bilangan angka bererti suatu nombor mengikut kedudukan digit sifar.
AHAN BANTU
MENGAJAR (BBM)  Murid membuat soalan pada Buku Inovasi 7 Modul Berpandu Buku
SUMBER Teks (buku 2), halaman 1 (latih diri 2.1a).

REFLEKSI ELEMEN MERENTAS
TINDAKAN KURIKULUM (EMK)
SUSULAN MURID
AKTIVITI NILAI
PAK-21
____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif yang dipelajari dalam
tajuk ini.

STRATEGI PDPC

Sampel e-RPH selepas diimbas daripada kod QR

(Tersedia dalam versi bahasa Melayu dan versi bahasa Inggeris)

PENTAKSIRAN &
PENILAIAN

Tandakan (/) pada ruangan yang berkenaan.

PETA PEMIKIRAN Peta Bulatan Peta Dakap
i-THINK Peta Buih Peta Alir
Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
KEMAHIRAN Peta Pokok Peta Titi
BERFIKIR ARAS
TINGGI (KBAT) Mengaplikasi Menilai
TAHAP
PENGUASAAN Menganalisis Mencipta
(TP)
TP1 / TP4
TP2 / TP5
TP3
TP6
Alaf Sanjung Sdn Bhd

Sampel e-RPH selepas diimbas daripada kod QR

(Tersedia dalam versi bahasa Melayu dan versi bahasa Inggeris)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN : MATEMATIK

MINGGU HARI

TARIKH MASA

KELAS KEHADIRAN MURID
BIDANG
PEMBELAJARAN Nombor dan Operasi TAJUK Bab 2 Bentuk Piawai
STANDARD
KANDUNGAN 2.1 Angka Bererti
STANDARD Alaf Sanjung Sdn Bhd
PEMBELAJARAN 2.1.2 Membundarkan suatu nombor kepada bilangan angka bererti yang
tertentu.
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran, murid dapat membundarkan suatu nombor kepada
bilangan angka bererti yang tertentu.
KRITERIA
KEJAYAAN Murid dapat mengaplikasikan kefahaman tentang angka bererti untuk
melaksanakan tugasan mudah.
AKTIVITI
 Guru menunjukkan cara membundarkan nombor-nombor bulat,
BAHAN BANTU nombor-nombor perpuluhan dan operasi bergabung kepada 3 angka
MENGAJAR (BBM) bererti, 2 angka bererti dan 1 angka bererti.
SUMBER
 Murid membuat soalan pada Buku Inovasi 7 Modul Berpandu Buku
REFLEKSI Teks (buku 2), halaman 2-3 (latih diri 2.1b) dan halaman 4 (latihan
TINDAKAN subtajuk 2.1 berformat PT3).
SUSULAN MURID
AKTIVITI ELEMEN MERENTAS
PAK-21 KURIKULUM (EMK)

NILAI

____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif yang dipelajari dalam
tajuk ini.

STRATEGI PDPC

Sampel e-RPH selepas diimbas daripada kod QR

(Tersedia dalam versi bahasa Melayu dan versi bahasa Inggeris)

PENTAKSIRAN &
PENILAIAN

Tandakan (/) pada ruangan yang berkenaan.

PETA PEMIKIRAN Peta Bulatan Peta Dakap
i-THINK Peta Buih Peta Alir
Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
KEMAHIRAN Peta Pokok Peta Titi
BERFIKIR ARAS
TINGGI (KBAT) Mengaplikasi Menilai
TAHAP
PENGUASAAN Menganalisis Mencipta
(TP)
TP1 TP4
TP2 TP5
TP3 / TP6
Alaf Sanjung Sdn Bhd

Sampel e-RPH selepas diimbas daripada kod QR

(Tersedia dalam versi bahasa Melayu dan versi bahasa Inggeris)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN : MATEMATIK

MINGGU HARI

TARIKH MASA

KELAS KEHADIRAN MURID
BIDANG
PEMBELAJARAN Nombor dan Operasi TAJUK Bab 2 Bentuk Piawai
STANDARD
KANDUNGAN 2.2 Bentuk Piawai
STANDARD Alaf Sanjung Sdn Bhd
PEMBELAJARAN 2.2.1 Mengenal dan menulis nombor dalam bentuk piawai.
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran, murid dapat mengenal dan menulis nombor dalam
bentuk piawai.
KRITERIA
KEJAYAAN Murid dapat
 mempamerkan pengetahuan asas tentang bentuk piawai.
AKTIVITI  mempamerkan kefahaman tentang bentuk piawai.
 mengaplikasikan kefahaman tentang bentuk piawai untuk
BAHAN BANTU
MENGAJAR (BBM) melaksanakan tugasan mudah.
SUMBER
REFLEKSI  Guru menerangkan apa itu bentuk piawai dan menerangkan
TINDAKAN bagaimana menukar
SUSULAN MURID (a) nombor tunggal kepada bentuk piawai.
(b) nombor dalam bentuk piawai kepada nombor tunggal.

 Guru menjelaskan kegunaan bentuk piawai dalam kehidupan sebenar
termasuk awalan yang digunakan dalam ukuran sistem metrik.

 Murid membuat soalan pada Buku Inovasi 7 Modul Berpandu Buku
Teks (buku 2), halaman 5-6 (latih diri 2.2a).

ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM (EMK)

NILAI

____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif yang dipelajari dalam
tajuk ini.

Sampel e-RPH selepas diimbas daripada kod QR

(Tersedia dalam versi bahasa Melayu dan versi bahasa Inggeris)

AKTIVITI
PAK-21

STRATEGI PDPC

PENTAKSIRAN &
PENILAIAN

Tandakan (/) pada ruangan yang berkenaan.

PETA PEMIKIRANAlaf Sanjung Sdn BhdPeta Bulatan Peta Dakap
i-THINK Peta Buih Peta Alir
Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
KEMAHIRAN Peta Pokok Peta Titi
BERFIKIR ARAS
TINGGI (KBAT) Mengaplikasi Menilai
TAHAP
PENGUASAAN Menganalisis Mencipta
(TP)
TP1 / TP4
TP2 / TP5
TP3 / TP6

Sampel e-RPH selepas diimbas daripada kod QR

(Tersedia dalam versi bahasa Melayu dan versi bahasa Inggeris)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN : MATEMATIK

MINGGU HARI

TARIKH MASA

KELAS KEHADIRAN MURID
BIDANG
PEMBELAJARAN Nombor dan Operasi TAJUK Bab 2 Bentuk Piawai
STANDARD 2.2 Bentuk Piawai
KANDUNGAN Alaf Sanjung Sdn Bhd
2.2.2 Melaksanakan operasi asas aritmetik yang melibatkan nombor
STANDARD dalam bentuk piawai.
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat melaksanakan operasi asas aritmetik
PEMBELAJARAN yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai.
KRITERIA
KEJAYAAN Murid dapat mengaplikasikan kefahaman tentang angka bererti dan
bentuk piawai untuk melaksanakan tugasan mudah.
AKTIVITI
 Guru menunjukkan contoh bagaimana melaksanakan operasi asas
BAHAN BANTU aritmetik yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai dengan
MENGAJAR (BBM) menjalankan penyelesaian yang melibatkan pemfaktoran.
SUMBER
 Murid membuat soalan pada Buku Inovasi 7 Modul Berpandu Buku
REFLEKSI Teks (buku 2), halaman 7 (latih diri 2.2b) dan halaman 8-9 (latih diri
TINDAKAN 2.2c).
SUSULAN MURID
AKTIVITI ELEMEN MERENTAS
PAK-21 KURIKULUM (EMK)

NILAI

____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif yang dipelajari dalam
tajuk ini.

STRATEGI PDPC

Sampel e-RPH selepas diimbas daripada kod QR

(Tersedia dalam versi bahasa Melayu dan versi bahasa Inggeris)

PENTAKSIRAN &
PENILAIAN

Tandakan (/) pada ruangan yang berkenaan.

PETA PEMIKIRAN Peta Bulatan Peta Dakap
i-THINK Peta Buih Peta Alir
Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
KEMAHIRAN Peta Pokok Peta Titi
BERFIKIR ARAS
TINGGI (KBAT) Mengaplikasi Menilai
TAHAP
PENGUASAAN Menganalisis Mencipta
(TP)
TP1 TP4
TP2 TP5
TP3 / TP6
Alaf Sanjung Sdn Bhd

Sampel e-RPH selepas diimbas daripada kod QR

(Tersedia dalam versi bahasa Melayu dan versi bahasa Inggeris)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN : MATEMATIK

MINGGU HARI

TARIKH MASA

KELAS KEHADIRAN MURID
BIDANG
PEMBELAJARAN Nombor dan Operasi TAJUK Bab 2 Bentuk Piawai
STANDARD
KANDUNGAN 2.2 Bentuk Piawai
STANDARD Alaf Sanjung Sdn Bhd
PEMBELAJARAN 2.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor dalam bentuk
OBJEKTIF piawai.
PEMBELAJARAN
Di akhir pembelajaran, murid dapat menyelesaikan masalah yang
KRITERIA melibatkan nombor dalam bentuk piawai.
KEJAYAAN
Murid dapat
AKTIVITI  mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang

BAHAN BANTU bentuk piawai dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang
MENGAJAR (BBM) mudah.
SUMBER  mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang
REFLEKSI bentuk piawai dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang
kompleks.
 mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang
bentuk piawai dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin
secara kreatif.

 Guru menunjukkan contoh bagaimana menyelesaikan masalah yang
melibatkan nombor dalam bentuk piawai seperti pada halaman 43
buku teks Matematik Tingkatan 3.

 Murid membuat soalan pada Buku Inovasi 7 Modul Berpandu Buku
Teks (buku 2), halaman 9-10 (latih diri 2.2d) dan halaman 10-12
(latihan subtajuk 2.2 berformat PT3 dan masteri kendiri).

ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM (EMK)

NILAI

____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif yang dipelajari dalam
tajuk ini.

Sampel e-RPH selepas diimbas daripada kod QR

(Tersedia dalam versi bahasa Melayu dan versi bahasa Inggeris)

TINDAKAN
SUSULAN MURID
AKTIVITI
PAK-21

STRATEGI PDPC

PENTAKSIRAN &
PENILAIAN

Tandakan (/) pada ruangan yang berkenaan.
Alaf Sanjung Sdn Bhd
PETA PEMIKIRAN Peta Bulatan Peta Dakap /
i-THINK Peta Buih Peta Alir /
Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir /
KEMAHIRAN Peta Pokok Peta Titi
BERFIKIR ARAS
TINGGI (KBAT) Mengaplikasi Menilai
TAHAP
PENGUASAAN Menganalisis Mencipta
(TP)
TP1 TP4
TP2 TP5
TP3 TP6

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ใบเสนอราคาตัวแทน Jan2022
Next Book
BEVERAGE MENU RESTAURANT