The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

https://youtu.be/IGTKfeKouWI

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Alaf Sanjung Sdn Bhd, 2021-12-24 02:09:45

P.Moral T1

https://youtu.be/IGTKfeKouWI

Keywords: P.Moral T1

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Sampel e-RPH selepas diimbas daripada kod QR

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1

MINGGU HARI
TARIKH MASA
KELAS KEHADIRAN MURID
BIDANG
STANDARD Pengenalan Moral TAJUK Unit 1 Kenali Moral
KANDUNGAN
STANDARD Alaf Sanjung Sdn Bhd1.1 Konsep Moral
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF 1.1.1 Menjelaskan maksud moral melalui contoh
PEMBELAJARAN 1.1.2 Membanding bezakan perlakuan baik, benar dan patut
KRITERIA Di akhir pembelajaran, murid dapat
KEJAYAAN
 menjelaskan maksud moral melalui contoh
AKTIVITI  membanding bezakan perlakuan baik, benar dan patut

Murid dapat menyatakan maksud moral yang betul, mengenal pasti
tingkah laku bermoral dan tidak bermoral, dapat membezakan perlakuan
baik, benar dan patut serta menyatakan kepentingan berkelakuan baik,
benar dan patut.

Berdasarkan halaman 2 dalam buku Modul Inovasi,

Soalan 1:
a) Guru menerangkan kepada murid mengenai maksud moral yang betul

berdasarkan buku teks.
b) Murid dikehendaki untuk menjawab soalan dengan betul.
c) Guru akan memilih seorang murid secara rawak untuk memberikan

jawapan kepada soalan yang diberikan.
Soalan 2:
a) Guru menjelaskan kepada murid mengenai tingkah laku bermoral dan

tidak bermoral serta memberikan beberapa contoh.
b) Murid perlu memadankan tingkah laku yang ada di dalam buku

dengan betul.
c) Guru akan minta mana-mana murid yang sukarela untuk memberikan

jawapan.
Soalan 3:
a) Guru menerangkan kepada murid dengan jelas mengenai perlakuan

baik, benar dan patut dan memberikan beberapa contoh situasi yang
sesuai.
b) Murid perlu berbincang dengan rakan di sebelah untuk menentukan

Sampel e-RPH selepas diimbas daripada kod QR

jawapan bagi setiap contoh perlakuan yang diberikan di dalam buku.

BAHAN BANTU c) Guru akan memilih enam pasangan untuk tampil di hadapan dan
MENGAJAR (BBM) menjelaskan jawapan mereka.
ELEMEN MERENTAS
SUMBER KURIKULUM (EMK)

REFLEKSI NILAI

TINDAKAN ____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif yang dipelajari dalam
SUSULAN MURID tajuk ini.

AKTIVITI Alaf Sanjung Sdn Bhd
PAK-21

STRATEGI PDPC

PENTAKSIRAN &
PENILAIAN

Tandakan (/) pada ruangan yang berkenaan.

PETA PEMIKIRAN Peta Bulatan Peta Dakap
i-THINK Peta Buih Peta Alir
Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
KEMAHIRAN Peta Pokok Peta Titi
BERFIKIR ARAS
TINGGI (KBAT) Mengaplikasi Menilai
TAHAP
PENGUASAAN Menganalisis Mencipta
(TP)
TP1 / TP4
TP2 / TP5
TP3
TP6

Sampel e-RPH selepas diimbas daripada kod QR

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1

MINGGU HARI
TARIKH MASA
KELAS KEHADIRAN MURID

BIDANG Pengenalan Moral TAJUK Unit 1 Kenali Moral

STANDARD 1.1 Konsep Moral
KANDUNGAN
STANDARD 1.1.2 Membanding bezakan perlakuan baik, benar dan patut
PEMBELAJARAN 1.1.3 Menghuraikan kepentingan berkelakuan baik, benar dan patut

OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat
PEMBELAJARAN  membanding bezakan perlakuan baik, benar dan patut
 menghuraikan kepentingan berkelakuan baik, benar dan patut
KRITERIA
KEJAYAAN Murid dapat memahami dan menerangkan perbezaan perlakuan baik,
benar dan patut serta menyatakan kepentingan berkelakuan baik, benar
dan patut.
Berdasarkan halaman 3 dalam buku Modul Inovasi,
Alaf Sanjung Sdn Bhd
AKTIVITI Soalan 4:
a) Secara berpasangan, guru menyuruh setiap murid untuk mengisikan
BAHAN BANTU
MENGAJAR (BBM) ruang kosong dalam jadual mengenai cara perlakuan baik, benar dan
SUMBER patut berdasarkan rajah yang diberikan.
REFLEKSI b) Guru akan minta murid untuk menyatakan sekali kepentingan tingkah
TINDAKAN laku tersebut.
SUSULAN MURID d) Guru akan memilih seorang murid secara rawak untuk memberikan
AKTIVITI jawapan kepada setiap rajah yang diberikan.
PAK-21
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM (EMK)

NILAI

____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif yang dipelajari dalam
tajuk ini.

Sampel e-RPH selepas diimbas daripada kod QR

STRATEGI PDPC

PENTAKSIRAN &
PENILAIAN

Tandakan (/) pada ruangan yang berkenaan.

PETA PEMIKIRAN Peta Bulatan Peta Dakap
i-THINK Peta Buih Peta Alir
Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
KEMAHIRAN Peta Pokok Peta Titi
BERFIKIR ARAS
TINGGI (KBAT) Mengaplikasi Menilai
TAHAP
PENGUASAAN Menganalisis Mencipta
(TP)
TP1 TP4
TP2 TP5
TP3 / TP6
Alaf Sanjung Sdn Bhd

Sampel e-RPH selepas diimbas daripada kod QR

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1

MINGGU HARI
TARIKH MASA
KELAS KEHADIRAN MURID

BIDANG Pengenalan Moral TAJUK Unit 1 Kenali Moral

STANDARD 1.1 Konsep Moral
KANDUNGAN
STANDARD 1.1.4 Menceritakan perasaan apabila berkelakuan baik, benar dan patut
PEMBELAJARAN 1.1.5 Menunjuk cara perlakuan baik, benar dan patut

OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat
PEMBELAJARAN  menceritakan perasaan apabila berkelakuan baik, benar dan patut
 menunjuk cara perlakuan baik, benar dan patut
KRITERIA
KEJAYAAN Murid dapat melakonkan situasi yang memerlukan pengaplikasian
perlakuan baik, benar dan patut dengan betul serta menilai setiap situasi
yang diberikan.

Berdasarkan halaman 4 dalam buku Modul Inovasi,
Alaf Sanjung Sdn Bhd
Soalan 5:
AKTIVITI a) Guru akan membahagikan murid kepada empat kumpulan dan

BAHAN BANTU diberikan satu situasi berdasarkan pilihan yang diberikan di dalam
MENGAJAR (BBM) buku.
b) Setiap kumpulan perlu melakonkan sebuah sketsa dan memasukkan
perlakuan baik, benar dan patut yang sesuai berdasarkan situasi
tersebut.
c) Setiap kumpulan juga perlu menyatakan perasaan apabila berjaya
mengaplikasikan perlakuan baik, benar dan patut dalam sketsa.
Soalan 6:
a) Guru akan memilih seorang murid secara rawak untuk menjelaskan
perlakuan benar, baik dan patut yang perlu dilakukan oleh individu
yang terlibat seperti di dalam rajah.
Soalan 7:
a) Guru akan mengadakan perbincangan di dalam kelas dan meminta
mana-mana murid secara sukarela untuk memberikan pendapat dan
jawapan berdasarkan soalan yang diberikan di dalam buku.

ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM (EMK)

Sampel e-RPH selepas diimbas daripada kod QR

SUMBER NILAI

REFLEKSI ____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif yang dipelajari dalam
TINDAKAN tajuk ini.
SUSULAN MURID
AKTIVITI
PAK-21

STRATEGI PDPC

PENTAKSIRAN & Alaf Sanjung Sdn Bhd
PENILAIAN

Tandakan (/) pada ruangan yang berkenaan.

PETA PEMIKIRAN Peta Bulatan Peta Dakap /
i-THINK Peta Buih Peta Alir
Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir /
KEMAHIRAN Peta Pokok Peta Titi /
BERFIKIR ARAS /
TINGGI (KBAT) Mengaplikasi / Menilai
TAHAP
PENGUASAAN Menganalisis Mencipta
(TP)
TP1 TP4
TP2 TP5
TP3 TP6

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd

Alaf Sanjung Sdn Bhd


Click to View FlipBook Version