The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Amb motiu del 8M, Dia Internacional de les Dones

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by icomunicacio, 2021-03-23 04:26:57

Recull de recomanacions

Amb motiu del 8M, Dia Internacional de les Dones

Dia

8 Internacional

ma/rçde les Dones
/21Recull de

recomanacions

m08a/rç
/21
Dia Internacional de les Dones

Recull de recomanacions Pàg. 04
Pàg. 05
Marta Pujolassos Casadevall Pàg. 06
Ana Mª Miguel Quesada Pàg. 07
Álvaro Comajoan Gutiérrez Pàg. 08
Ana Pazos Fernandez Pàg. 09
Anna Rodríguez Balada Pàg. 10
Elisabet Boleda i Martí Pàg. 11
Míriam Sanz Cortés Pàg. 12
Gemma Barnet Cisteró Pàg. 13
Miquel Gilabert Gonzàlez Pàg. 14
Natalia Cano Vares Pàg. 15
Marta Fossas Pastor Pàg. 16
Júlia Masip Serra Pàg. 17
Pilar Ferré Ibañez Pàg. 18
Carlos Echevarría Meseguer Pàg. 19
Daniel Tejedor Tarriño Pàg. 20
Rocío Campaña Cara Pàg. 21
Carolina Segarra i Rosell Pàg. 22
Estela Parra Lubary Pàg. 23
Vanessa Álvarez Gonzalez Pàg. 24
Mònica Romero González Pàg. 25
Cristina Yuste Navarro Pàg. 26
Teresa Grandas Sagarra Pàg. 27
Paz de Yzaguirre Scharfhausen Pàg. 28
Maria Eulàlia Cartró i Rauet Pàg. 29
Susana Ayorinde-Cravid
Raquel González Alonso

“Dones valentes” Marta Pujolassos
Casadevall
Llibre
Institut Municipal de Parcs i Jardins
Medi Ambient i Serveis Urbans

És un homenatge a les dones que no s’han sotmès i
que estan canviant la història d’Orient Mitjà. Poc en sa-
bem del feminisme a l’Occident, però encara menys a
l’Orient.

La Txell Feixas ens ensenya històries descomunals de
dones àrabs que s’ha topat a Beirut, Gaza, Rojava, Sí-
ria, al Kurdistan iraquià. Històries tan diferents com “,
”Quan néixer esdevé una qüestió de gènere”, “quan de
petita et casen amb qui t’ha violat”,“quan ets mare d’un
fill... d’Estat Islàmic”, ”quan creixes combatent patriar-
cat i gihadisme”,”quan el teu millor amic es radicalitza”,
”quan escapes dels teus propietaris”, “quan fas ombra
perquè il·lumines Gaza”... entre moltes altres històries
de dones valentes que no et deixaran indiferent i faran
aflorar el teu costat reivindicatiu.

Pàg. 04 Recull de recomanacions / 8 de març 2021, Dia de les Dones

https:// Ana Mª Miguel Quesada
mujeres
conciencia.com/ Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció
Direcció de Serveis de Prevenció i Extinció d’Incendis i
Pàgina web Salvament (Bombers)

Hi ha àmbits on la manca de referent pot desencantar
una futura vocació.

En aquest web es visibilitzen dones que treballen en
els camps de la ciència i la tecnologia. Veure com altres
avancen sempre és inspirador. I compartir les experièn-
cies o aconsellar material permet enriquir totes les per-
sones interessades.

8 de març 2021, Dia de les Dones / Recull de recomanacions Pàg. 05

“Veneno” Álvaro Comajoan
Gutiérrez
Minisèrie
Institut Municipal de Parcs i Jardins
Departament Jurídic

En el Dia Internacional de les Dones no podem oblidar
les històries de dones com la de la controvertida Cris-
tina Ortiz,“la Veneno”, que va patir a la vegada la trans-
fòbia i el masclisme. Aquesta minisèrie tracta sobre el
seu personatge, estimat i odiat, per transgredir els lí-
mits de la moral de l’Espanya dels 90, el de Valeria Ve-
gas, que va arribar a ser la seva biògrafa, i sobre la vida
de tantes altres dones trans que van lluitar i lluiten pels
seus drets i per la seva dignitat.

Pàg. 06 Recull de recomanacions / 8 de març 2021, Dia de les Dones

“Mrs. America” Ana Pazos Fernandez

Minisèrie Gerència d’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció
Econòmica
Direcció del Sistema Municipal d’Arxius

Minisèrie sobre la lluita feminista als Estats Units dels
anys 70 per ratificar l’Esmena d’Igualtat de drets, que
consagraria la igualtat de drets legals entre homes i
dones a la Constitució. En contra d’aquesta iniciativa,
Miss Schlafly liderarà un moviment a tot el país per
preservar els “privilegis de les ames de casa”.

En 9 capítols la sèrie exposa la història del moviment
feminista dels anys 70 als Estats Units a través de les
seves protagonistes: Gloria Steinem, Betty Friedan,
Shirley Chisholm, Bella Abzug i Jill Ruckelshaus. Expli-
ca les seves lluites internes, els seus reptes, i les ame-
naces i pressions que reben des de tots els flancs de
la vida política i social pel seu intent de trencar l’ordre
establert.

8 de març 2021, Dia de les Dones / Recull de recomanacions Pàg. 07

Anna Rodríguez Balada

Districte de l’Eixample
Direcció de Llicències i Inspecció

“Tuca & Bertie” Es tracta d’una sèrie d’animació de 10 episodis, que
podem trobar a Netflix.
Sèrie
La història se centra en l’amistat de dues dones de
trenta i pocs anys amb personalitats completament
oposades. La sèrie és clarament feminista tot i que
no fa menció constant del feminisme com a tal: sen-
zillament parla sense pèls a la llengua d’un munt de
temes actuals que pateixen les dones pel fet de ser
dones (no centrant-se únicament en les seves rela-
cions amb els homes). Es nota que aquesta sèrie està
creada, escrita i produïda majoritàriament per dones.

Els seus personatges són animals antropomòrfics,
i el humor i univers que s’ha creat per aquesta fic-
ció es basa en l’absurd: la conducta dels perso-
natges és extravagant i no es segueixen les regles
racionals de la realitat. Aquest humor és només
l’embolcall per presentar temes com els proble-
mes en les relacions de parella, l’assetjament se-
xual a la feina o les malalties mentals, entre d’altres.

Recomano aquesta sèrie perquè poques obres s’han
atrevit a plantejar trames i temes tan feministes sen-
se filtres i eufemismes.

Pàg. 08 Recull de recomanacions / 8 de març 2021, Dia de les Dones

“Who’s she?” Elisabet Boleda i Martí

Joc Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Departament d’Obres i Manteniment

Recomano aquest joc que es el clàssic “Qui és qui?”
però amb dones notables, que han fet història, però
que tot i això, moltes d’elles han estat oblidades en els
llibres de text i no reconegudes a nivell internacional.

Un joc que cal tenir a casa si aspires realment a la igual-
tat entre homes i dones. Fa molta falta potenciar les re-
ferències i icones femenines.

8 de març 2021, Dia de les Dones / Recull de recomanacions Pàg. 09

“Figures ocultes” Míriam Sanz Cortés

Pel·lícula Institut Municipal de Serveis Socials
CSS Antiga Esquerra de l’Eixample

Inspirada en tres científiques afroamericanes que
van lluitar pels drets socials i contra la segrega-
ció racial als Estats Units, penso que trenca este-
reotips sobre les dones, la raça i la classe social.

Crec que es visualitza la indiscutible capacitat i po-
tencialitat de les dones en àmbits que tradicional-
ment han estat considerats per a homes, com és el
cas de les ciències o les matemàtiques. També és un
petit homenatge, penso, a dones que han contribuït
a fer historia, a vegades sense gaire reconeixement (i
moltes també de forma anònima) però que han apor-
tat nombrosos avenços a la societat.

Pàg. 10 Recull de recomanacions / 8 de març 2021, Dia de les Dones

Gemma Barnet Cisteró

Barcelona Cicle de l’Aigua
Direcció d’Operacions

Iniciativa Saps que en les carreres científiques la presència de
#NoMoreMatildas les dones és d’un 28,5%? Es considera que la baixa
https://www. presència de dones en carreres tècniques i científi-
nomorematildas. ques es deu, entre d’altres, a la falta de referents. La
com/ iniciativa #NoMoreMatildes vol recuperar figures fe-
menines portant-les als llibres de text perquè desper-
Dossier per afegir als llibres de tin amb el seu exemple descobriments i aportacions,
la vocació científica de totes aquelles nenes, a les
text a les escoles quals s’ha fet pensar que la ciència era cosa d’homes.

S’ha elaborat un dossier amb diverses referents cientí-
fiques per tal que es pugui incloure en els llibres de text
que sovint les ha oblidat. T’imagines que hauria passat
si Einstein hagués nascut dona?

8 de març 2021, Dia de les Dones / Recull de recomanacions Pàg. 11

“En terra Miquel Gilabert Gonzàlez
d’homes”.
Títol original : Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció
North Country Sala Conjunta de Comandament

Pel·lícula Dona que pateix maltractament i que fuig amb els
seus dos nens menors a guanyar-se un bon sou als
camps miners. Treball dur però molt ben remunerat.
El film ens demostra que amb valentia i coratge tot és
possible, em va emocionar molt en diferents escenes
on maltracten la protagonista (Charlize Theron) ni que
fós verbalment.

La recomano pel seu repte, les barreres que, tot
que eren altres temps, les dones han de salvar per
només merèixer el mateix tracte que els homes, en
aquest cas, en el camp miner, pel que era enorme-
ment dificultós mantenir l’equilibri entre els ingres-
sos que necessitava per mantenir la seva família i
la degradació moral i física que va haver de supor-
tar dels que se suposaven eren els seus companys.
UN GRAN FILM, que no et deixarà indiferent. Promès.

Pàg. 12 Recull de recomanacions / 8 de març 2021, Dia de les Dones

Natalia Cano Vares

Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Direcció dels mercats de la Guineueta i Canyelles

El cambio de chip en la Tal com assenyala el politòleg Quim Brugué, la pa-
administración ciència i la feminitat són dues qualitats que haurien
deliberativa: paciencia y de formar part dels valors a l’hora de desenvolupar
feminización. els afers públics, atès que es corresponen amb una
Modernizar la administra- Administració més deliberativa, emfatitzant en l’em-
ción desde la izquierda: patia vers la ciutadania i les seves necessitats reals.
burocracia, nueva gestión Considero que la reforma de l’Administració públi-
pública y administración ca és urgent. Per una banda, cal adaptar-se als can-
deliberativa. Quim Brugué vis de la societat, sobretot, arreu de l’actual pandè-
mia de la Covid-19. D’altra banda, s’ha de tenir en
Article compte l’estructura dels llocs de treball, així com la
mitjana d’edat avançada. Els aspectes més impor-
tants a transformar serien el sistema d’accés a la
funció pública, els mecanismes de traspàs de co-
neixement i la forma de treballar de la funció pública.
Per això, és fonamental augmentar la presència
de dones en aquells llocs de treball on es dissen-
yin polítiques i estratègies de treball, per tal d’in-
serir aquest pensament propi del gènere femení.

Dades de l’article: Publicat a la Revista del CLAD Re-
forma y Democracia. Núm. 29. (Jun. 2004). Caracas.
Modernizar la administración desde la izquierda: bu-
rocracia, nueva gestión pública y administración deli-
berativa Quim Brugué. Link: http://siare.clad.org/revis-
tas/0048900.pdf”

8 de març 2021, Dia de les Dones / Recull de recomanacions Pàg. 13

Marta Fossas Pastor

Barcelona Activa
Direcció d’Innovació Socioeconòmica

“Quan les vaques Film procedent de la República Txeca que narra la his-
volen” (Títol tòria d’una professora de secundària amb sobrepès
original: Až budou que descobreix i s’endinsa en el món del Burlesque.
krávy lítat, 2019)
Ball, música, prejudicis i superació. Una historia d’em-
Pel·lícula powerment femení que ens acaba donant una lliçó
d’autoestima i feminitat. Reivindicació del talent i l’ac-
titud per sobre dels cossos i la discriminació.

Pàg. 14 Recull de recomanacions / 8 de març 2021, Dia de les Dones

Júlia Masip Serra

Institut Municipal de Serveis Socials
CSS Guinardó

“Autodefensa Per la necessitat de conscienciar-nos dels punts forts
feminista”, físics de les dones!!
per Ainara Odriozola

Taller al centre Cívic del
Guinardó , el 13 de març a les
10h, gratuït i cal inscripció
prèvia

8 de març 2021, Dia de les Dones / Recull de recomanacions Pàg. 15

“Una cuestión Pilar Ferré Ibañez
de género”
Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció
Pel·lícula Departament de Recursos Humans, oficina
de Desenvolupament Professional.

Tal i com diu el títol, es tracta d’una película que ques-
tiona el paper de les dones a la societat amb relació a
les tasques socials que se’ls adjudiquen pel sol fet de
ser-ho. Tasques que perfectament poden, i a la pràc-
tica fan, molts homes però que tradicionalment s’ad-
judiquen a les dones fins al punt de legislar en base
a això. Sense voler fer espòiler, tracta d’una advocada
que posa en questionament aquests rols.

Pàg. 16 Recull de recomanacions / 8 de març 2021, Dia de les Dones

Carlos Echevarría Meseguer

Gerència d’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital
i Esports
Direcció de Processos i Millora de la Gestió

“Nanette” Us recomano aquest monòleg de Hannah Gadsby per-
què, disfressada de monòleg còmic, trobareu la història
Monòleg de la Hannah Gadsby apassionant d’una dona valenta que ens explica, entre
d’altres coses, amb quina lleugeresa maltractem les
persones que són “diferents”.

8 de març 2021, Dia de les Dones / Recull de recomanacions Pàg. 17

“Microfísica Daniel Tejedor Tarriño
sexista del poder”
de Nerea Barjola Gerència d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global,
Feminismes i LGTBI
Llibre Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI

Un llibre molt revelador, d’aquells que t’ajuden a fer
el ”clic” i entendre com funcionen i han funcionat al-
guns mecanismes socials que afecten les dones.

L’autora explora les narratives al voltant d’un cas
concret (el cas Alcàsser) i les dissecciona per en-
tendre com aquestes s’han transformat en dis-
cursos socials que limiten la llibertat de les dones
en general a través de la por i el desapoderament.
Necessari llegir-lo per fomentar la resistència femi-
nista i contrarestar els efectes del que ella anomena
els ”límits del terror”.

Pàg. 18 Recull de recomanacions / 8 de març 2021, Dia de les Dones

Rocío Campaña Cara

Institut Municipal de Serveis Socials
Centre Serveis Socials Guinardó

“Cadiwoman”, Cadiwoman és un grup de chirigoteres de Cadis. Es
el feminisme amb poden seguir a les xarxes i a Youtube es poden sen-
molt d’humor tir les seves chirigotes. També han publicat llibres.
Fem diverses recomanacions: el conte Salvatge per
Grup de chirigoteres de Cadis connectar amb l’essència que en algun moment per-
dem. Amb la Sandra Sabater pots trobar històries per
no deixar de ser escoltades. I finalment las Cadiwoman,
grup de chirigoteras de Cadiz, perquè diuen coses molt
serioses amb molt d’humor. Amb una important prepa-
ració tècnica i sense deixar un vocabulari canalla que
us fa riure una bona estona.

8 de març 2021, Dia de les Dones / Recull de recomanacions Pàg. 19

“Three girls” Carolina Segarra i Rosell
(La infamia)
Gerència d’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció
Sèrie Econòmica
Direcció de Serveis, Comerç, Restauració i Consum

És una minisèrie de 3 capítols que es pot veure a Fil-
min. Està basada en fets reals. Se centra en els abu-
sos sexuals rebuts per dones menors d’edat, nenes,
davant el silenci policial. Els fets ocorren l’any 2008, a
l’Europa del segle XXI. Molt colpidora. Convé posar-hi
el focus i la consciència. Resta molt camí per recórrer.
Una interpretació magistral.

Pàg. 20 Recull de recomanacions / 8 de març 2021, Dia de les Dones

Estela Parra Lubary

Institut Municipal de Serveis Socials

“Dones de la ciutat” La visibilització de les dones de la nostra història com a
ciutat ens ajuda a veure que també hem estat protago-
Visibilitzar les dones lluitadores nistes del marc històric, social i polític de Barcelona, i
ajuda a crear precedents i referents a les noves genera-
de la història de la ciutat cions en clau d’igualtat perquè la sents com una veïna
que vivia al teu barri, finca, barri.

8 de març 2021, Dia de les Dones / Recull de recomanacions Pàg. 21

Vanessa Álvarez Gonzalez

Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció
SCC

“Solo las diosas Es tracta d’un llibre de l’escriptora AZADE KAYANI que
pasean por el descriu la realitat de la dona musulmana desvincula-
infierno”: retrato da del discurs occidental que explica la realitat de la
de la mujer en los dona musulmana de forma paternalista.
países
musulmanes

Llibre

Pàg. 22 Recull de recomanacions / 8 de març 2021, Dia de les Dones

Mònica Romero González

Institut Municipal de Serveis Socials
CSS Parc Vila Olímpica

“Feminismo Trobo que es un llibre que serveix com a introducció al
para principiantes” Feminisme i la perspectiva de gènere. Alhora es un bon
de Nuria Varela llibre per tenir fàcil accés a dades i bibliografia. En re-
sum, un molt bon llibre, ben escrit, clar i gens feixuc.
Llibre

8 de març 2021, Dia de les Dones / Recull de recomanacions Pàg. 23

Feminisme amb Cristina Yuste Navarro
sentit de l’humor
Institut Municipal de Serveis Socials
Humor gràfic Departament de Recursos Humans

Recomano l’obra de l’humorista gràfica Flavita Bana-
na. Amb dibuixos senzills únicament creats en blanc i
negre, ens fa somriure amb la ironia amb que les seves
protagonistes fan front a les situacions quotidianes,
les complexes relacions que mantenen amb els ho-
mes i, amb el sarcasme que caracteritza el seu univers
creatiu, ens fa reflexionar sobre la situació actual,
sempre reivindicant l’apoderament de la dona.

I com a exemple, aquesta vinyeta: http://www.flavita-
banana.com/product/sobaco

Pàg. 24 Recull de recomanacions / 8 de març 2021, Dia de les Dones

Teresa Grandas Sagarra

Museu d’Art Contemporani de Barcelona (ICUB)
Departament d’Exposicions

“Standard” Recomano “Standard” de Fina Miralles perquè parla
de Fina Miralles críticament del rol que la societat assignava a la dona
als anys setanta, i que avui encara es perpetua en certs
Acció realitzada l’any 1976, que casos.La dona com a suport de la família,esposa,mare,
es presenta a l’exposició de Fina mestressa de casa; però també els estereotips de be-
Miralles “Soc totes les que he llesa, d’objecte de desig, subjecte a l’autoritat masculi-
sigut” al MACBA. na i el paper subaltern a la societat.

8 de març 2021, Dia de les Dones / Recull de recomanacions Pàg. 25

El dificil papel de Paz de Yzaguirre
la mujer en el empale Scharfhausen
en el siglo XXI: una
mirada necesaria Gerència de Recursos
antes, durante y Gerència de les Persones i Desenvolupament
después de la Organitzatiu
COVID-19
Excel·lent treball de la doctora Burriel, amb moltes
Article dades estadistiques, la qual analitza des del ves-
sant social i sociològic la important i necessària
eduació igualitària en tots els ámbits i edats, i de
manera permanent, ja que això contribueix més
que les normes a assolir una igualtat real i no una
mera aparença fruit d’una operació de màrqueting.

El trobem a e-revista TRIPALIUM. Justicia social y tra-
bajo decente: https://tripaliumsite.files.wordspress.
com/2021/02/revista-tripalium-5.pdf

Pàg. 26 Recull de recomanacions / 8 de març 2021, Dia de les Dones

“Les periodistes Maria Eulàlia Cartró
que no callen” i Rauet

Article Institut de Cultura de Barcelona
Museu d’Història de Barcelona

Aquest article d’Eva Canton tracta sobre les dificultats
de ser dona per arribar a la llibertat de premsa. Carmen
Valeria Escobar i Andrea Aldana s’afronten a riscos que
els seus col·legues masculins no coneixen. «El Salva-
dor és un paradís per a la impunitat dels feminicides.
És difícil ser dona i jove. Has d’aprendre a caminar amb
una armadura».

«Vaig decidir no tenir fills i ser soltera per no posar nin-
gú en risc. És fantàstic, perquè tinc molta llibertat, però
quan estic destrossada arribo a la meva casa sola a plo-
rar». Guardonada amb el Premi Nacional de Periodisme
Simón Bolívar 2020, Aldana s’emociona en esmentar
aquest reconeixement perquè li torna la fe en el seu
treball. És conscient que s’ha convertit en un referent
per a moltes dones. «Tot ha valgut la pena».

8 de març 2021, Dia de les Dones / Recull de recomanacions Pàg. 27

Susana Ayorinde-Cravid

Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona

“Feminisme Sóc una dona racialitzada i no puc separar el meu an-
interseccional. tiracisme del meu feminisme. Perquè si només hi ha
Mujeres, raza y feminisme, les dones racialitzades seguirem oprimi-
classe” de Ángela des. Per això les meves recomanacions van en aquesta
Davis línia. És molt necessari que també les dones i homes
blanques, a més de treballar el seu feminisme, també
Diversos treballin el seu antiracisme.

Perque el feminisme si no és antiracista, no és femi-
nisme. “La hermana, la extranjera”” adaptació del lli-
bre d’Audre Lorde “Queridos blancos sèrie de Netflix”

www.afrofeminas.com/libros/feminismos
www.unitedminds.es www.potopoto.es

Pàg. 28 Recull de recomanacions / 8 de març 2021, Dia de les Dones

Raquel González Alonso

“Mujeres que corren Gerència d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global,
con los lobos” Feminismes i LGTBI
Departament d’Atenció i Acollida per Violència Masclista
Llibre

És una recopilació d’històries de dones que ens ofereix
una nova visió de la dona i allò femení amb una narra-
tiva preciosa. Em va permetre identificar-me amb una
força diferent a la que estem acostumades en la socie-
tat, una força que prové dels instints, de la creativitat i
de la saviesa agermanada. Un llibre que en certa ma-
nera ens pot apoderar com a col·lectiu a través de la
narració de diferents moments de la dona que són pre-
sents en la resta.

8 de març 2021, Dia de les Dones / Recull de recomanacions Pàg. 29

“Una cuestión Eva Maria
de género” Perfecto Hidalgo

Pel·lícula Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)
Direcció del Festival Grec

La recomano perquè crec que les idees d’igualtat de
gènere queden clarament exposades i expressades en
aquest film.

Està basada en fets reals i ambientada en els anys 70,
la protagonista Ruth Bader Ginsburg representa a una
gran lluitadora social, mare exemplar i dona fidel. No
coneix la derrota a pesar dels impediments i crec que
és un bon exemple a seguir en l’actualitat.

La pel·lícula fa petites mencions de la revolució femi-
nista, és un homenatge a totes les dones que han de-
mostrat el seu talent i vàlua per professions que habi-
tualment havien estat ocupades per homes.

Pàg. 30 Recull de recomanacions / 8 de març 2021, Dia de les Dones

Carmen Cazalla Ocaña

Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)
Direcció d’Innovació, Recerca i Projectes

“La boda de Rosa”, És una comèdia que es fa fàcil de digerir però amb un
d’Iciar Bollaín gran missatge per a la dona:una dona decideix casar-se
i fer els vots amb sí mateixa, estimar-se per sobre de
Pel·lícula tot i cuidar-se.

La cançó de Rozalen, que acaba de guanyar el Goya
a la millor cançó, reforça el missatge: “Que no,
que no”. Molt recomenable per a les dones cuida-
dores, ocupades i que mai han dit que NO.

8 de març 2021, Dia de les Dones / Recull de recomanacions Pàg. 31

Noelia Sanz Pons

Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)
Direcció de Teixit Cultural

“Dones valentes”, És un homenatge a les dones que no s’han sotmès i
de Txell Feixas que estan canviant la història de l’Orient Mitjà. En
Torras aquesta regió hi ha una revolució en marxa, persistent
i determinada com cap altra: comença just quan neix
Llibre una nena, i continua en la seva infantesa, joventut,
plenitud i vellesa. És la revolució de les dones. La seva
és una lluita sense treva ni final contra el patriarcat
secular que domina la política, la cultura i la societat.
De vegades, la lluita és per la pura supervivència; d’al-
tres, una lluita conscient i organitzada —política—
per guanyar i defensar drets tan bàsics com el dret a
néixer, el dret a avortar, el dret a una educació, a una
feina digna, a defensar-te de qui et vol destruir, a con-
servar allò que encara no t’han pogut manllevar... El
dret, en resum, a existir.

“Mujer de Es tracta d’una història de superació i generositat. La
frontera”, d’Helena d’una dona que va decidir anar a viure al Marroc amb
Maleno Garzón un fill petit i lluitar pels que arrisquen la seva vida
creuant l’Estret de Gibraltar. Helena Maleno Garzón és
Llibre defensora dels drets humans, periodista i investiga-
dora dels moviments migratories i el tràfic de perso-
nes. És fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras,
que treballa pel reconeixement dels drets de les per-
sones migrants. Ha estat guardonada nombroses ve-
gades en reconeixement a la seva tasca humanitària.

Pàg. 32 Recull de recomanacions / 8 de març 2021, Dia de les Dones

“The marvelous Maria Elena Molina
Mrs. Maisel” Moreno

Sèrie Districte de Sants-Montjuïc
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Recomano la sèrie The marvelous Mrs. Maisel,
que consta de tres temporades, on la jove
protagonista s’obre pas com a monologuista
d’humor al Nova York dels anys 60, en un àmbit que
llavors estava reservat exclusivament per als homes.
Una dona divorciada, mare d’un nadó, que prioritza la
seva carrera professional i reptes personals davant
la maternitat, enfrontant-se als rols de gènere
preestablerts per la societat de l’època i encara
vigents avui dia.

8 de març 2021, Dia de les Dones / Recull de recomanacions Pàg. 33

“El café de Montse Montraveta
los sueños”,
betevé
Programa de ràdio Informació i Comunicació

Tant la directora com totes les col·laboradores
expertes en el seu àmbit, ajuden a donar veu als
silencis de les dones que han quedat sense
expressar. Interessants aportacions de dones
d’altres països durant el confinament.
Dirigit i presentat per Virginia Dröm a l’emissora
Ràdio Star Terrassa, dial 100.5 FM (Vallès
Occidental), en directe els dijous de 20 a 21.30
hores. També en directe al web i des d’on es poden
recuperar tots els programes en el podcast:
http://www.radiostarterrassa.com/news.php?item.7415
El programa del dijous 11 de març està dedicat espe-
cialment al Dia de la Dona.

Pàg. 34 Recull de recomanacions / 8 de març 2021, Dia de les Dones
Click to View FlipBook Version
Previous Book
คู่มือการแจ้งบริการงานช่าง
Next Book
สรุป 5 บท สังคม1 ปี64