The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by PPIM, 2019-12-25 18:10:38

BUKU PENGURUSAN SK KUTAN 2020

BUKU PENGURUSAN SK KUTAN 2020

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 0

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

SEKOLAH KEBANGSAAN KUTAN
16250 WAKAF BHARU KELANTAN

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 1

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

SENARAI KANDUNGAN

Bil Perkara Muka Surat
PENGURUSAN PENTADBIRAN
2-4
1 Isi Kandungan 5
2 Kata-Kata Aluan Guru Besar
6-7
3 Moto,Misi & Visi Sekolah
8-9
4 Sasaran Kerja Tahunan 10
5 Falsafah Pendidikan 11
6 Maklumat Asas Sekolah 12
7 Piagam Pelanggan SK Kutan 13
8 Pelan Pembangunan Dan Kawasan Sekolah 14-22
9 Panduan Am Peraturan Dan Pengurusan 23-38
10 Senarai Tugas Dan Tanggungjawab 39
11 Carta Organisasi 40
12 Jawatankuasa Exco Sekolah 41
13 Jawatankuasa Perancang Sekolah 42
14 Jawatankuasa Kewangan Dan Akaun Sekolah 43
15 Jawatankuasa Pengurusan Pejabat Dan Staf Sokongan 44
16 Jawatankuasa SKPMG2 45
17 Jawatankuasa Data Sekolah 46
18 Jawatankuasa Aset Sekolah 47
19 Jawatankuasa SPLG 48
20 Jawatankuasa Musalla dan Penghayatan Islam 49
21 Jawatankuasa Bilik jQAF 50
22 Jawatankuasa Bilik Gerakan 51
23 Jawatankuasa Bilik Guru 52
24 Jawatankuasa Kedai Sekolah 53
25 Jawatankuasa Kelab Guru Dan Kakitangan 54
26 Jawatankuasa Khas Perayaan Sekolah 55
27 Jawatankuasa PIBG
56
PENGURUSAN KURIKULUM 57
28 Carta Organisasi Unit Kurikulum 58
29 Visi, Misi Dan Objektif Pengurusan Kurikulum 59
30 Sasaran Kerja Utama Kurikulum

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 2

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

31 Jawatankuasa Kurikulum 60
61
32 Jawatankuasa Jadual Waktu 62
63
33 Jawatankuasa Program Peningkatan UPSR 64

34 Jawatankuasa KSSR 65

35 Jawatankuasa Program Peningkatan Akademik Tahun 1-5 66
67
36 Jawatankuasa Pentaksiran (PBS,PBD,Penilaian Dan 68
Peperiksaan 69
70
37 Jawatankuasa MBMMBI 71
72
38 Jawatankuasa Pra Sekolah 73
74
39 Jawatankuasa Pemulihan Khas 75
76
40 Jawatankuasa Induk Pusat Sumber 77
78
41 Jawaankuasa Kerja Pusat Sumber 79
80
42 Jawatankuasa NILAM 81
82
43 Jawatankuasa Makmal Komputer Dan 1GOVUC 83
84
44 Jawatankuasa Audo Visual 85
86
45 Jawatankuasa Pusat Akses Kendiri (PAK) 87
88
46 Jawatankuasa Transisi 89

47 Jawatankuasa Panitia-Panitia Mata Pelajaran
48 • Panitia Bahasa Melayu
49 • Panitia Bahasa Inggeris

50 • Panitia Pendidika Islam
51 • Panitia Sains
52 • Panitia Matematik
53 • Panitia Pendidikan Seni Visual
54 • Panitia Sejarah
55 • Panitia Pendidikan Jasmani

56 • Panitia Pendidikan Kesihatan
57 • Panitia Bahasa Arab
58 • Panitia Pendidikan Muzik
59 • Panitia RBT
60 • Panitia TMK

PENGURUSAN HEM 90
91
61 Jawatankuasa Pengurusan Hal Ehwal Murid 92
93
62 Jawatankuasa Badan Disiplin Dan Pengawas 94

63 Jawatankuasa Bimbingan Dan Kaunseling 95

64 Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 96

65 Jawatankuasa Rancangan Makanan Tambahan Sekolah 97
(RMTS) 98

66 Jawatankuasa Kebajikan Murid, Bantuan, Tabungan Dan
KWAPM

67 Jawatankuasa Pendaftaran

68 Jawatankuasa Kelab Pencegahan Jenayah (KPJ)

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 3

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

69 Unit Kesihatan Dan Sekolah Sihat 99
100
70 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah (PPPDa)
101
71 Unit Pengurusan Pendidkan Pencegahan Denggi, Kepialu,
Dan Tandas Ceria 102
103
72 Unit Kebersihan, Keceriaan Dan Keselamatan (3K) 104
105
73 Unit Data Murid (APDM) 106
107
74 Unit Kantin Dan Tender
108
75 Unit Fail Dan Rekod Murid 109
110-111
76 Unit Pendidikan Wajib Dan Daftar e-Menengah 112
113-115
77 Unit Keceriaan Dan Kebersihan Kelas 116
117
PENGURUSAN KO 118
78 Moto 119-121
79 Misi, Visi, Rasional Dan Matlamat 122
80 Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Dan Sukan 122
81 Jawatankuasa Kelab Dan Persatuan
82 Jawatankuasa Pasukan Badan Beruniform 123
83 Jawatankuasa Pengurusan Sukan 124-125
84 Jawatankuasa Kelab Sukan Dan Permainan 126-127
85 Jawatankuasa Rumah Sukan
86 Jawatankuasa Kejurulatihan 128
87 Jawatankuasa Penilaian 129-140

Lampiran 141
88 Perincian Persekolahan 142
89 Senarai Guru Dan Staf 2020 143
90 Jadual Guru Bertugas 2020 144
91 Carta Gantt Pengurusan Pentadbiran Am 145
92 Takwim Aktiviti Dan Agenda Bertindak 2020 146
147
Lampiran 148-149
93 Carta Aliran Pengajaran Dan Pembelajaran 150-156
94 Jadual Pencerapan Bimbingan Bilik Darjah 157
95 Jadual Semakan Buku Latihan Murid
96 Jadual Perkembangan Staff
97 Program Peningkatan Akademik
98 Jadual Semakan Buku Persediaan Mengajar
99 Senarai Semak Buku Latihan Murid
100 Keputusan UPSR 2017-2020
101 Jadual Kokurikulum,Target 2020,Program Kokurikulum
102 Senarai Nama Guru Kelas 2020

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 4

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

SEKAPUR SIREH SEULAS PNANG
KATA-KATA ALUAN GURU BESAR

ASSALAMUALAIKUM WRT...
Alhamdulilah, setinggi-tiggi ucapan kesyukuran saya rafakkan kehadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah
kurniaNya, kita warga pendidik SKK masih diberi peluang dan kesempatan untuk terus berjaya menabur
bakti, menyumbang idea dan tenaga untuk meneruskan kecemerlangan pendidikan negara.

Ucapan setinggi-tinggi tahniah dan jutaan terima kasih saya tujukan kepada Jawatankuasa Buku Pengurusan
Sekolah Sesi 2020 yang telah bertungkus lumus bekerja menyiapkan buku ini.Buku Pengurusan Sekolah
Sesi 2020 ini penting sebagai rujukan dan garis panduan kepada guru-guru dan staf untuk melaksanakan
tugas dengan lebih tearah dan berkesan.

Saya juga ingin mengucapkan Selamat Datang Ke Sesi Persekolahan Baharu Tahun 2020.

Ucapan terima kasih juga kepada semua warga SKK kerana telah bertungkus lumus serta berpenat lelah
melaksanakan tugas yang diamanahkan untuk sesi persekolahan pada tahun 2019 yang lalu.

Justeru itu, bagi tahun 2020 ini sekali lagi saya mengharapkan semua warga SKK akan dapat
membudayakan Budaya Kerja Cemerlang dan Kerja Berpasukan untuk terus cemerlang dalam tugas masng-
msing dan seterusnya meningkatkan imej SKK. Setiap warga SKK adalah diharapkan akan dapat memahami
dan menghayati sepenuhnya aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025).

Matlamat utama sekolah ialah untuk meningkatkan kualiti pengurusan dan peningkatan pencapaian
kemenjadian murid ke satu tahap yang membanggakan dan boleh bersaing di peringkat antarabangsa
Pembudayaan PDPc PAK21 dan PBD, PLC, PDPc berkesan dan pengukuhan kemahiran serta inovasi dan
kajian tindakan akan membantu peningkatan pencapaian akademik,kokurikulum,sahsiah dan disiplin murid-
murid sekolah ini.

Akhir kata, semoga sesi persekolahan tahun ini Sekolah Kebangsaan Kutan akan dapat mencapai prestasi
yang membanggakan dan melakarkan kejayaan yang gemilang dalam semua bidang.Apa-apa pun cabaran
dan transformasi yang akan datang, kita harus berfikiran positif dan menerima dengan minda yang terbuka.
Teruskan tekad,gandakan usaha untuk tahun 2020 dengan harapan Sekolah Kebangsaan Kutan akan terus
cemerlang dalam semua aspek.

Sekian Terima Kasih.

(TENGKU AZIS BIN TENGKU MAMAT)
Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Kutan
16250 Wakaf Bharu Kelantan.

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 5

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

MOTO SEKOLAH
ILMU TERAS KEJAYAAN

VISI SEKOLAH

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI SEKOLAH

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 6

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

OBJEKTIF SEKOLAH

 Dapat Meningkatkan Kecemerlangan Dalam PdPC dan Ko kurikulum

 Dapat Meningkatkan Kecemerlangan Disiplin Di Kalangan Semua Warga Sekolah

 Dapat Mewujudkan Iklim Sekolah Yang Kondusif

 Dapat Mewujudkan Sekolah Selamat

 Dapat Melahirkan Murid Berilmu, Beriman Dan Berjasa Kepada Bangsa Dan Negara Serta
Mempunyai Semangat Patriotik

 Dapat Membina Budaya Kerja Cemerlang Dengan Menjadikan Hari Ini Lebih Baik Dari
Kelmarin Dan Hari Esok Lebih Baik Dari Hari Ini

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 7

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

SASARAN KERJA UTAMA SEKOLAH

SKU sekolah adalah meliputi Rancangan Berkesan Sekolah (RBS) dan Projek Khas Sekolah (
PKS) dalam tahun semasa seperti berikut:-

1. Melahirkan insan yang bersahsiah tinggi, berkualiti, memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan
Kebangsaan (FPK), visi dan misi sekolah serta kementerian pelajaran.

2. Penghayatan dan pengamalan Piagam Pelanggan, nilai-nilai murni dan mulia ke arah
melahirkan murid sihat, cergas, berdisiplin, berakhlak mulia, bersahsiah tinggi dan bebas dari
salahlaku disiplin utama.

3. Murid cemerlang dalam kurikulum;

Program peningkatan akademik (peperiksaan, pemulihan, LINUS , Pra sekolah )
yang lebih berfokus dan berkesan.
Semua murid menguasai 3M.
Peningkatan prestasi akademik(kualiti dan kuantiti); UBB semua tahap dan
UPSR
Sekurang-kurangnya 75 % murid dapat mencapai tahap kelulusan minima
semua peperiksaan.

4. Menggerak dan menjayakan KSSR

5. Sekolah dan murid yang cemerlang dalam kokurikulum dan koakademik;
5.1 Johan sekurang-kurangnya lima ( 5 ) peringkat jajahan, tiga ( 3 ) peringkat PPD,
dua ( 2 ) peringkat negeri dan satu ( 1 ) kebangsaan dalam sebarang aktiviti
yang disertai atau sebarang jenis pertandingan.
5.2 Mengenalpasti dan mengembangkan bakat / kemahiran / keupayaan tertentu
individu ( tilawah/tahfiz/ pidato / olahraga/ seni mempertahankan diri... dll )
5.3 Pasukan bola sepak, bola baling dan kriket elit

6. Program refleksi tahunan dan kursus perkembangan staff berkala

7. Tabong Kebajikan, Tabong Pembangunan dan Tabong Murid Miskin.

8. Sekolah penyayang, masyarakat sekolah yang mesra, sejahtera dan harmoni.

9. Guru Cemerlang( Pakar) dalam sesuatu bidang kemahiran atau mata pelajaran tertentu.

10. Melahirkan lebih ramai guru dan murid yang celik ICT.

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 8

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

11. Laman web sekolah dengan maklumat yang sentiasa dikemaskini
12. PIBG, Kelab Guru dan Kedai Sekolah aktif dan berwawasan.

13. Sukan mini sukaneka dan hari terbuka sekolah-PIBG
14. ProgramJUARA – Sasaran sekurang-kurangnya memenangi (mengekalkan) tiga(3 ) anugerah

JUARA
15. Sekolah BERBINTANG – Sasaran 4 bintang dan sekurang-kurangnya mengekalkan

pencapaian 3 bintang.
16. Anugerah khas galakan amalan membaca ( Program NILAM ) dan murid khatam Al-Quran
17. Anugerah / peruntukan khas penghasilan kajian tindakan
18. Meningkatkan kualiti pengurusan sekolah dalam semua aspek
19. Kemudahan dan keselesaan dari segi fizikal, persekitaran dalaman dan luaran seperti berikut;

Sekolah 4K ( Kebersihan, Keceriaan, Keselesaan dan Keselamatan )
Up-grade sudut / medan bacaan, laluan ilmu dan lokasi perdana
Bina / tambah pondok bacaan / serbaguna
Tambah ruang letak kereta dan basikal murid
Baikpulih / up-grade bangunan Blok D.
Tambah dan baikpulih gelanggang permainan
Sekolah sebagai koridoraya maklumat (Maklumat dua bahasa, maklumat am dsb.

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 9

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan kearah memperkembagkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang
dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalahbertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan,berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
kerohanian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara ”

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 10

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

MAKLUMAT SEKOLAH

1. Guru Besar - Tengku Azis Bin Tengku Mamat
2. PK Pentadbiran
3. PK HEM - Pn. Rohani Binti Abdul Rahman
4. PK Kokurikulum
5. Kod Sekolah - En. Mahussin bin Saleh
6. Nama Sekolah
- En. Wan Mohd Azrul Hisyam bin Wan Mohd Ramli
7. Jenis Sekolah
8. Status Sekolah - DBA 6339
10. Gred Sekolah
12. Bahasa Penghantar - Sekolah Kebangsaan Kutan
14. No.Telefon
16. Jabatan pendidikan Negeri 16250 wakaf Bharu, Kelantan
17. Jabatan Pendidikan Daerah
18. Kawasan PKG - Sekolah Kebangsaan
20. Jarak sekolah dengan JPN
22. Jumlah Murid - Luar Bandar 9. Jenis bantuan - Kerajaan
23. Bilangan bilik darjah
24. Bilangan kelas - Gred A 11. Sesi Persekolahan - Sesi Pagi
25. Bilangan Guru Akademik
26. Bilangan Guru j-QAF - Bahasa Melayu 13. Tarikh ditubuhkan - Tahun 1953
27. Bilangan Staf Sokongan
28. Majlis Bandaran - 09-719672 15. No.faks -09-7193722
29. Bandar Terdekat
30. Daerah Pentadbiran - Jabatan Pendidikan Kelantan
31. Kawasan Parlimen
32. Dewan Undangan Negeri - Pejabat Pendidikan Daerah Tumpat

- PKG Pasir Pekan 19. Zon Sekolah - Zon Wakaf Bharu

- 5 km 21. Jarak sek dengan PPD -18 km.

- Lelaki 300; Perempuan 343 = 643 orang

- 24 bilik.

- 26 kelas (Termasuk 2 kelas Prasekolah)

- 44 orang

- 08 orang

- 05 orang

- Majlis Daerah Tumpat

- Wakaf Bharu

- Tumpat

- Tumpat

- Dun Pasir Pekan

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 11

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020
PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH KEBANGSAAN KUTAN

Kami Warga Sekolah Kebangsaan Kutan, Tumpat dengan penuh tekad dan iltizam berikrar
dan berjanji akan menyumpukan sepenuh usaha dan tenaga kami untuk :

 GURU
1. Memastikan sukatan pelajaran dihabiskan sebelum latihan atau
peperiksaan.
2. Memeriksa buku latihan murid selewat-lewatnya tiga (3) hari selepas
dikumpulkan.
3. Memastikan markah ujian dan peperiksaan diserahkan kepada murid dalam
tempoh satu (1) minggu selepas tarikh akhir peperiksaan.

 MURID
1. Hadir ke sekolah dan belajar dengan baik.
2. Membuat latihan dan menghantar untuk disemak oleh guru.
3. Mematuhi peraturan seklah yang diwartakan dari semasa ke semasa.

 STAF DAN KAKITANGAN
1. Memaklumkan kepada guru-guru segala edaran daripada stakeholder
berkaitan dengan perjawatan dan latihan dibuat selewat-lewatnya tiga(3) hari
pada tarikh surat diterima.
2. Mengadakan sesi perkembangan staff sekurang-kurangnya empat kali
setahun.
3. Semua peruntukan perjalanan diproses dalam masa seminggu selepas
borang dihantar.

 IBUBAPA DAN PENJAGA
1. Segala rayuan dan aduan hendaklah diambil tindakan dalam masa tujuh (7)
hari.
2. Borang permohonan pertukaran sekolah diproses dalam 30 minit sebelum
dihantar kepada pihak berkenaan.
3. Memastikan ibubapa mendapat maklumat terkini tentang pencapaian
pendidikan anak-anak mereka seminggu sebelum cuti persekolahan.

 KOMUNITI
1. Semua aduan yang dipohon akan dilayan dalam tempoh satu (1) hari bekerja
dari masa aduan.
2. Memberi maklumbalas kepada semua surat arahan dari stakeholder
selewat-lewatnya tiga(3) hari selepas surat diterima.

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 12

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020
PLAN SEKOLAH

BLOK PENTADBIRAN NAJIB Garaj

MAHADHIR PONDOK
PENGAWAL
KANTIN
PINTU
TANGKI ABDULLAHBangunan Baru UTAMA
AIR DATARAN KEJAT
HUSSIN J
TAMAN A
PRA AB RAZAK L
SEKOLAH AB. RAHMAN A
N
Tandas MAKMAL
KOMPUTER U
T
A
M
A

PADANG

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 13

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

PANDUAN AM PERATURAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH

1. ARAHAN AM
1.1 Selaku pegawai kerajaan, guru dan kakitangan sokongan adalah tertakluk
kepada segala arahan yang terdapat dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh itu
semua guru dan kakitangan dikehendaki membaca, memahami dan
mentafsir dengan tepat kandungan dan arahan serta mematuhi perintah am
tersebut.
1.2 Guru dan staf sokongan sekolah dinasihatkan supaya membaca,
memahami dan mentafsir dengan tepat mana-mana arahan perkhidmatan
lain termasuk arahan kementerian pelajaran dari semasa ke semasa.
1.3 Guru hendaklah menghayati tatasusila Profesyon keguruan dan
menjunjungnya sebagai satu profesyen dan bukan satu pekerjaan semata-
mata.
1.4 Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati
prinsip-prinsip Perkhidmatan Cemerlang.
1.5 Guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati Falsafah
dan Matlamat Pendidikan Negara, Teras Perkidmatan Awam, Etrika
Perkhidmatan Isalam dan sebagainya.
1.6 Meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada kepentingan diri
dalam menjalankan tugas.
1.7 Bertanggungjawab menjaga dan menjamin keselamatan murid ketika
berada di sekolah dan menjaga harta benda sekolah dengan baik.
1.8 Sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap
menjalanklan tugas.

2. KEDATANGAN
2.1 Kedatangan waktu bekerja mestilah dipatuhi seperti yang telah ditetapkan
oleh pihak sekolah.
2.2 Secara amnya guru hendaklah berada di kawasan sekolah sebelum waktu
belajar bermula ( 7.45 pagi ) dan menandatangani kehadiran “ punch card”
semasa sampai dan balik.
2.3 Menandatangani kehadiran hendaklah dilakukan sendiri bukan menyuruh
orang lain.
2.4 Jika guru atau kakitangan tidak dapat hadir atau terpaksa hadir lewat
hendaklah memberi kenyataan dan sebab yang munasabah sebelum waktu
pembelajaran bermula bagi memudahkan urusan jadual ganti disediakan.

3. KELUAR WAKTU MENGAJAR / PERSEKOLAHAN
3.1 Semua urusan peribadi hendaklah dibuat selepas waktu persekolahan
kecuali dalam keadaan kecemasan. Guru wajib menandatangani kebenaran
keluar-masuk dengan pengganti jika melibatkan waktu pengajaran dan
pembelajaran.
3.2 Guru tidak dibenarkan sama sekali meninggalkan kawasan sekolah semasa
waktu mengajar kecuali jika ada sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau
arahan daripada jabatan Pendidkan / Pejabat Pendidikdn Daerah dengan
syarat mendapat kebenaran daripada Guru Besar atau Penolong Kanan jika
Guru Besar bertugas di luar stesyen atau bercuti.

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 14

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

4. CUTI
4.1 Cuti Penggal Persekolahan
4.1.1 Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran KP(PP)004SJ/A/(30)
bertarikh 24 Disember 1993, guru berkelayakan mendapat cuti penggal
sekolah untuk menggatikan cuti rehat. Tetapi guru boleh dipanggil
bertugas oleh Guru Besar tidak melebihi sepertiga daripada jumlah cuti
sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas seharian daripada tugas
mengajar.
4.2 Cuti Sakit
4.2.1 Sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta yang melebihi dua(2)
hari berturut-turut hendaklah disahkan oleh Pegawai Perubatan
Kerajaan.
4.2.2 Cuti Sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi
14 hari dalam setahun
4.2.3 Cuti sakit yang melebihi 90 hari dalam setahun
4.3 Cuti Tanpa Gaji
4.3.1 Mengikut Perintah Am, Cuti Tanpa Gaji boleh dipohon atas sebab-
sebab persendirian yang mustahak.
4.3.2 Cuti Tanpa Gaji kakitangan bukan guru hanya boleh diberi selepas
habis semua cuti rehatnya.
4.3.3 Kelayakan Cuti Tanpa gaji ialah 30 hari bagi tiap-tiap genap setahun
perkhidmatan tetapi tidak melebihi 180 hari.
4.3.4 Cuti tanpa Gaji tujuan keluar negeri hanya boleh diambil sekali dalam
masa 4 tahun
4.3.5 Cuti Tanpa Gaji yang tidak melebihi 14 hari setahun diluluskan oleh
pengarah Pelajaran Negeri. Cuti yang melebihi 15 hari diluluskan
oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Borang permohonan
hendaklan dihantar ke JPN 10 minggu sebelum tarikh mula cuti.
4.4 Cuti Rehat Khas
4.4.1 Cuti Rehat Khas adalah cuti bergaji penuh untuk guru sahaja.
4.4.2 Cuti ini boleh diluluskan oleh Guru Besar hanya atas sebab-sebab
kecemasan dan upacara agama bagi tempoh 10 hari dalam setahun.
Boleh dipohon 2 hari berturut-turut sahaja.
4.4.3 Rujuk pekeliling.
4.5 Cuti Keluar Negeri
4.5.1 Semua guru yang hendak bercuti keluar negeri mesti mendapat
kelulusan jabatan. Permohonan boleh dibuat selewat-lewatnya 4
miggu sebelum tarikh bercuti.

4.6 Cuti Bersalin ( suami )
4.6.1 Mengikut pekeliling perkhidmatan Bil 9/2002, kerajaan telah
bersetuju tempoh cuti isteri bersalin dipanjangkan dari 3 hari kepada
7 hari berkuatkuasa 1 januari 2003.

4.7 Cuti Bersalin 5 Kali sahaja

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 15

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

4.7.1 Guru wanita yang bersalin layak mendapat kemudahan cuti bersalin
lima kali sepanjang tempoh perkhidmatan dan layak diberi cuti
selama 60 hari atau 90 hari dan tertakluk kepada perubahan dari
semasa kesemasa.

4.8 Cuti urusan kematian keluarga terdekat
4.8.1 Mengikut pekeliling bil 10 tahun 2002, kemudahan cuti untuk urusan
kematian keluarga terdekat selama 3 hari sebagai cuti tanpa rekod
berkuatkuasa mulai 1 januari 2003.

4.9 Cuti TIBI, Kusta dan Barah
4.9.1 Seorang pegawai yang disahkan mengidap penyakit tibi, kusta dan
barah akan diberi keistimewaan rawatan perubatan percuma
termasuk pengecualian bayaran wad dalam hospital kerajaan
(mengikut pembekalan Perintah Am bab F) ( Rujuk Perintah Am bab
C ).

4.10 Cuti Haji
4.10.1 Boleh diluluskan sekali sahaja dalam tempoh perkhidmatan dengan

syarat telah berkhidmat tidak kurang 4 tahun dan telah disahkan
dalam jawatan.
4.10.2 Jumlah cuti tidak melebihi 40 hari.

5. PAKAIAN SEMASA BERTUGAS
5.1 Guru hedaklah berpakaian kemas, seluar pajang dan berbaju kemeja (
digalakkan bertali leher atau bush jacket atau lounge suit). Jika berlengan
panjang, tangan baju hendaklah jangan dilipat dan baju hendaklah
dimasukkan ke dalam.
5.2 Kasut kulit bertali atau lain-lain kasut yang sejenis dengannya.
5.3 Pakaian berbentuk seluar atau baju tanpa lengan tidak dibenarkan dalam
majlis rasmi atau tidak rasmi kecuali pakaian tersebut adalah pakaian
tradisional atau acara yang berkaitan.
5.4 Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan dan rambut yang sesuai.
5.5 Guru yang mengajar PJ dikehendaki memakai pakaian yang sesuai.
5.5.1 Guru Lelaki :
5.5.1.1 Seluar panjang yang sesuai atau seluar trek,
kemeja T berkolar atau baju trek atau jersi dan
kasut yang sesuai.
5.5.2 Guru Perempuan
5.5.2.1 Seluar panjang yang sesuai atau seluar trek,
kemeja T berkolar atau baju trek atau jersi dan
kasut yang sesuai.

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 16

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

6. HUBUNGAN SESAMA GURU DAN STAFF
6.1 Guru dan kaitangan sewajarnya memupuk hubungan peribadi dan
profesional yag baik dan sihat, sentiasa dapat mengawal tutur kata serta
mewujudkan perasaan kekitaan dan kekeluargaan dalam kalangan warga
sekolah.
6.2 Guru tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan atau
fahaman atau kepercayaan mereka disebarkan kepada guru atau staff atau
murid-murid sekolah.
6.3 Perhubungan yang berbentuk kumpulan yang berdasarkan kepada kaum,
status sosial, sosio ekonomi, kelulusan dan sebagainya adalah tidak
dibenarkan wujud di sekolah ini.

7. BILIK GURU

7.1 Kebersihan dan keselamatan bilik guru semasa adalah menjadi

tanggungjawab semua guru dibawah seliaan pengerusi kelab guru. Ini

termasuklah keselamatan harta benda di dalam bilik guru.

7.2 Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di kelas. Masa
ini adalah masa senggang atau ‘non-teaching period’ bukan ‘free period’.

Oleh itu guru hendaklah menggunakan masa tersebut untuk perkara yang

berkaitan dengan pengurusan ( jawatankuasa kurikulum / hem /

kokurikulum / panitia atau pengurusan lain) dan persediaan pengajaran dan

pembelajaran seterusnya.

7.3 Bilik guru adalah kawasan larangan. Oleh itu murid-murid atau orang awam

tidak dibenarkan berada di bilik guru pada bila-bila masa tanpa kebenaran

daripada mana-mana guru.

7.4 Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sama bertanggungjawab

dan memastikan suasana yang sesuai dan tenteram dan tidak mengganggu

mana-mana pihak.

8. PERJAWATAN
8.1 Mana-mana guru yang menghadapi masalah dalam bidang perjawatan dan
perkhidmatan boleh berurusan dengan Guru Besar atau Ketua Pembantu
Tadbir.

9. PENGAJARAN
Mana-mana guru yang menghadapi masalah dalam bidang pengajaran dan
pembelajaran boleh berurusan dengan Ketua Panitia atau Penolong Kanan
Pentadbiran jika Ketua Panitia gagal menyelesaikan masalah tersebut.

10. HAL-EHWAL MURID
Mana-mana guru yang menghadapi masalah dalam bidang Hal Ehwal Murid
boleh berurusan dengan pengerusi jawatankuasa Unit HEM atau Penolong
Kanan Hal Ehwal Murid jika pengerusi gagal menyelesaikan masalah
tersebut.

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 17

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

11. KO KURIKULUM
11.1 Mana-mana guru yang menghadapi masalah dalam bidang Kokurikulum
boleh berurusan dengan pengerusi jawatankuasa Unit Ko atau Penolong
Kanan Kokurikulum jika pengerusi gagal menyelesaikan masalah tersebut.

12. TUGAS
Guru akan diberikan tugas pentadbiran, kurikulum, hal ehwal murid dan
kokurikulum. Mereka mestilah melaksanakan tugas tersebut dengan jujur,
cekap dan bertanggungjawab.
Apabila diarahkan melaksanakan sesuatu tugas, guru tersebut hendaklah
mengambil tindakan sendiri dan tidak boleh mengarahkan orang lain
melaksanakan tugas bagi pihaknya tanpa kebenaran Guru Besar.
Kegagalan melaksanakan arahan dengan masa dan kos yang sesuai
dianggap cuai dan tidak bertanggungjawab.

13. BUKU REKOD MENGAJAR / PERSEDIAAN MENGAJAR
(Peraturan pendidikan 1997. Perkara 8 : Buku Rekod mengajar )

13.1 Setiap orang guru wajib menyediakan sebuah buku “Rekod Mengajar” dalam

apa bentuk dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatannya.

Buku tersebut hendaklah sempurna, lengkap, kemas dan dapat diserahkan

kepada Guru Besar atau Penolong-penolong Kanan atau mana-mana

pegawai dari jabatan atau kementerian apabila diminta berbuat demikian.

13.2 Jika seseorang guru tidak hadir kerana berkursus, buku tersebut hendaklah

diserahkan kepada Penolong Kanan.

13.3 Buku Rekod Mengajar juga merupakan bukti kerja tahunan guru dan SKT

guru tersebut.

13.4 Buku tersebut hendaklah diserahkan ke pejabat sekolah pada hari terakhir

persekolahan atau jika guru tersebut bertukar ke sekolah lain.

13.5 Perkara 11 : Panelti

13.5.1 Seorang guru hendaklah mengajar mengikut suatu sukatan yang diluluskan dan
13.5.2 jadual yang diluluskan dan mana-mana guru yang mengajar ,urid atau mana-mana
orang yang membenarkan seseorang guru mengajar murid melainkan daripada
mengikut sukatan pelajaran yang diluluskan atau jadual waktu yang dilukuskan
adalah melakukan satu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak
melebihi lima ribu ringgit ataudipenjara selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau
kedua-duannya.
Seseorang guru besar, pengetuaatau guru yang melanggar peraturan 6,7,8,9,
atau10 adalah melakukan kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak
melebihi lima ratus ringgit.

14. JADUAL WAKTU

14.1 Setiap orang guru akan diberikan satu jadual waktu persendirian yang

ditandatangani oleh Guru Besar atau Penolong Kanan dan hendaklah

dipamerkan dalam Buku Persediaan Mengajar.

14.2 Guru Kelas wajib menyediakan satu salinan Jadual Waktu Kelas dan

dipamerkan dalam kelas.

14.3 Jadual waktu tidak boleh diubah tanpa kebenaran daripada Guru Besar.

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 18

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

15. JADUAL KEDATANGAN MURID
15.1 Setiap guru darjah akan dibekalkan dengan sebuah buku Jadual kedatangan
Murid. Guru darjah bertanggungjawab melengkapkan maklumat yang
diperlukan dan hendaklah mematuhi arahan dan peraturan yang terkandung
di dalamnya.
15.2 Jadual kedatangan hendaklah ditanda dengan teratur dan kemas setiap hari
oleh guru waktu pertama.
15.3 Buku ini hendaklah berada di pejabat sekolah pada waktu ketiga setiap hari.
15.4 Murid yang tidak hadir ke sekolah selama tiga hari berturut-turut atau
berselang seli dalam seminggu hendaklah dimaklumkan kepada ibubapa
mereka secara bertulis oleh guru kelas/ darjah.
15.5 Analisis mesti dibuat setiap akhir bulan dan akan disemak oleh Penolong
Kanan Hem.
15.6 Guru tidak dibenarkan membawa balik Buku Jadual Kedatangan Murid.

16. KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH
16.1 Setiap orang guru wajib memberi kerjasama sepenuhnya dalam menjaga
keselamatan harta benda sekolah. Murid-murid yang merosakkan harta
benda sekolah secara sengaja atau tidak sengaja hendaklah
memaklumkannya kepada pihak sekolah.
16.2 Ketua Panitia atau Pengrusi Unit hendaklah memastikan ada peraturan
mengenai peggunaan alatan dan bahan-bahan serta bilik khas atau makmal
dibawah seliaannya.
16.3 Guru Kelas atau ketua Panitia atau Penyelaras bilik khas wajib menyediakan
jadual bertugas dan satu inventori bagi bilik darjah atau bilik khas dibawah
seliaannya dan ditampal di pintu bilik atau ruang khas.

17. KEBERSIHAN
17.1 Setiap guru bertanggungjawab menjaga kebersihan kelas, bangunan dan
persekitarannya. Jadual giliran bertugas murid hendaklah disediakan oleh
guru kelas atau penyelaras bilik atau pengerusi bilik khas. Alatan membersih
juga hendaklah dijaga dan diselenggara dengan baik .
17.2 Kebersihan kawasan sekolah menjadi tanggungjawab semua warga SK
Morak.

18. SURAT MENYURAT
18.1 Semua surat rasmi hendaklah dikirim melalui Guru Besar.
18.2 Sekiranya ada surat yang diedarkan untuk tindakan guru, guru tersebut
hendaklah mengambil tindakan segera dengan cara:
18.2.1 Mengambil fail berkenaan di pejabat jika fail tersebut tidak
berada dalam simpannya.
18.2.2 Mengambil tindakan mengikut keperluannya.
18.2.3 Memulangkan semula fail selepas tindakan selesai.

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 19

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

19. PERGI KE PPD / JPN
19.1 Guru tidak digalakkan pergi ke PPD atau JPN untuk urusan peribadi pada
waktu persekolahan tanpa ada arahan.

20. PELAWAT
20.1 Semua pelawat ( Bukan Pegawai Pelajaran ) dimestikan berjumpa dengan
Guru Besar atau Penolong Kanan terlebih dahulu.
20.2 Semua urusan sekolah hendaklah dilakukan di pejabat sekolah, bukan di
bilik guru.

21. MEMBUAT PESANAN ATAU PEMBELIAN PERALATAN / PERKHIDMATAN
21.1 Semua urusan mestilah mendapat kebenaran daripada Guru Besar.
21.2 Gunakan borang “ Nota Minta “ untuk membuat sebarang permohonan
membeli peralatan atau perkhidmatan.
21.3 Jika terpaksa dibeli secara tunai, pastikan setiap bil tidak melebihi RM100.00
dan tuntutan boleh dibuat di pejabat sekolah.
21.4 Semua invois hendaklah ditandatangani oleh guru yang menerima dan
direkodkan dalam buku stok.

22. KEGIATAN KOKURIKULUM
22.1 Semua guru boleh dan akan dilantik sebagai guru penasihat atau pemimpin
dalam mana-mana unit kokurikulum mengikut budibicara Guru Besar.

23. PERHIMPUNAN SEKOLAH
23.1 Perhimpunan sekolah adalah acara rasmi. Semua guru wajib menghadirinya
pada bila-bila masa sahaja kecuali guru tersebut bercuti atau bertugas di luar
stesyen.
23.2 Guru lelaki wajib memakai pakaian rasmi dan guru perempuan berpakaian
sopan kecuali dinyatakan pakaian khusus yang wajib dipakai.
23.3 Guru dan murid akan menyayikan lagu kebangsaan, negeri dan sekolah.

24. MESYUARAT DAN TAKLIMAT
24.1 Mesyuarat dan taklimat adalah rasmi. Guru wajib hadir berpakaian rasmi
kecuali dengan izin atau ada sebab-sebab lain yang munasabah.
24.2 Guru wajib menghadiri mesyuarat atau taklimat apabila dijemput atau
dipanggil oleh Guru Besar atau Penolong Kanan atau mana-mana pegawai
atau guru yang diturunkan kuasa kepadanya samaada secara bersurat atau
lisan atau melalui pembesar suara atau apa saja media yang sesuai dan
dapat digunakan.

25. BUKU STOK ATAU INVENTORI
25.1 Ketua Panitia atau Pengerusi jawatankuasa bertanggungjawab mengurus
buku stok dan inventori dan memastikan maklumat dalam buku-buku
tersebut adalah tepat, lengkap dan sentiasa kemas kini.
25.2 Arahan dari semasa ke semasa berkaitan dengan stok atau inventori akan
diuruskan oleh ketua panitia atau pengerusi dengan bantuan KPT.

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 20

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

26. TANDA NAMA
26.1 Semua guru dan kakitangan hendaklah memakai tanda nama pada hari
persekolahan atau dalam majlis dan acara rasmi sekolah di sekolah atau di
luar sekolah.

27. KELAB GURU DAN PIBG
27.1 Semua guru dan kakitangan adalah ahli kelab Guru dan Kakitangan SKK
dan PIBG
27.2 Yuran Kelab Guru adalah tertakluk kepada keputusan mesyuarat Agung atau
Mesyuarat khas Jawatankuasa mengikut keputusan terkini.

27.3 Semua ahli wajib menyertai semua aktiviti yang dianjurkan oleh kelab kecuali
ada urusan rasmi di luar stesyen, berkursus atau masalah yang tidak dapat
dielakkan. Kekecualian mestilah mendapat kebenaran daripada pengerusi
kelab guru atau penasihat.

28. PENGGUNAAN ALATAN / PERKHIDAMATAN
28.1 Penggunaan peralatan hendaklah mengikut peraturan dan giliran.
28.2 Kebenaran mestilah mendapat kebenaran daripada guru yang menjaga atau
pengurus peralatan dan direkodkan.
28.3 Jika berlaku kehilangan atau kerosakan kepada alatan yang dipinjam untuk
urusan peribadi, maka menjadi tugas peminjam untuk membaikinya dengan
kos sendiri.
28.4 Kehilangan atau kerosakan kerana kegagalan pegawai penjaga atau
pengurus peralatan ia adalah menjadi tugas pegawai tersebut .

29. ARAHAN DAN PEKELILING
29.1 Setiap surat arahan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh KPM/ JPN/PPD/
Guru Besar hendaklah dibaca dan diteliti dan dipatuhi serta ditandatangani
(jika edaran) selepas membacanya.
29.2 Sekiranya arahan tersebut terus kepada mana-mana pegawai, maka beliau
hendaklah mengambil tindakan serta merta dan menyimpan salinan dalam
fail berkaitan untuk rujukan.
29.3 Sekiranya ia adalah surat pekeliling daripada KPM/JPN/PPD untuk tindakan
segera, maka kembalikan surat tersebut bersama salinan tindakan ke
pejabat untuk simpanan dalam fail berkaitan.

30. TELEFON / FAX / MESIN FOTOSTAT / RISO
30.1 Penggunaan telefon, fax, mesen fotostat dan riso hanyalah untuk urusan
rasmi sahaja bukan urusan peribadi.

31. KUNCI
31.1 Semua kunci hendaklah disimpan di pejabat sekolah dan boleh digunakan
serta merta.
31.2 Jika ada guru yang hendak menyimpan mana-mana kunci, maka guru
tersebut mestilah mendapat kebenaran daripada Guru Besar dan beliau
mestilah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan bilik dan
harta yang terdapat di dalamnya.

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 21

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

32. ACARA DAN MAJLIS RASMI SEKOLAH
32.1 Semua guru dikehendaki hadir dalam semua acara atau majlis rasmi
sekolah.
32.2 Ketidakhadiran guru dan kakitangan dalam majlis rasmi hendaklah dipohon
secara bertulis dengan sebab yang munasabah kecuali kecemasan.
32.3 Keuzuran kerana kecemasan hendaklah dimaklumkan serta merta kepada
Guru Besar dan kemudian disusuli dengan surat rasmi.
32.4 Kegagalan berbuat demikian dianggap gagal hadir bertugas atau ponteng
tugas. Tindakan mengikut perintah am boleh diambil terhadap pegawai yang
engkar tugas.

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 22

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

SENARAI TUGAS GURU BESAR

Pengurus Kurikulum —Kerja Ikhtisas

 Menyelia dan mengawal polisi dan objektif sekolah selaras dengan polisi Kementerian Pendidikan..
 Menentukan sasaran sekolah, merancang peningkatan pengajaran dan pembelajaran.
 Memastikan guru mengajar berpandukan Sukatan Pelajaran / Dokumen Standard dan Rancangan

Pelajaranan / Standard Pembelajarn rnengjkut peruntukan waktu yang ditetapkan.
 Menentukan kualiti dan kuantiti kerja murid serta pemeriksaan buku murid.
 Menentukan polisi-polisi mengenai penilaian dan peperiksaan dilaksanakan. Data-data analisis

peperiksaan digunakan untuk perancangan dan tindakan susulan.
 Menyelia dan mencerap proses P& P.
 Memeriksa Buku Rekod Mengajar Guru, Buku Kemajuan Murid, Buku Profil, Buku Kedatangan Murid

dan Buku Kegiatan Kokurikulum dari masa ke masa.
 Menentukan dasar tugas pengajaran guru bagi penyediaan jadual waktu.
 Menentukan keberkesanan pengguna PSS.
 Memastikan panitia matapelajaran melaksanakan strategi dan program pendidikan dengan

berkesan.
 Memastikan polisi untuk aktiviti kokurikulum.

Pembangunan Diri Murid

 Mernastikan pelaksanaan program pembangunan diri murid, Kemahiran Mengurus Diri, Kemahiran
Belajar dan Motivasi.

 Menentukan polisi-polisi mengenai pelaksanaan disiplin sekolah.

Pengurusan dan Pembangunan

 Memastikan pendaftaran kemasukan dan pertukaran murid.
 Menyemak Buku Jadual Kedatangan Murid.
 Menentukan proses pemberian dan bantuan kepada murid dijalankan dengan adil dan mengikut

prosedur yang ditentukan.
 Memastikan Skim Pinjaman Buku Teks dilaksanakan dengan adil dan baik.
 Memastikan polisi peperiksaan awarn dilaksanakan mengikut peraturan.
 Menandatangani surat akuan serta sijil berhenti sekolah.
 Memastikan program-program kesihatan dijalankan dengan sempurna.
 Bertanggungjawab di atas penggantungan dan pembuangan murid.
 Mengambil langkah-Iangkah menjaga keselamatan murid semasa berada di sekolah.
 Memastikan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling berfungsi dengan baik.

Pengurusan Personal

 Menentukan proses pendaftaran, perlantikan, pengesahan dalam jawatan, penempatan ke jawatan
berpencen dan jenis cuti guru serta sokongan dilaksanakan.

 Membantu staf sokongan menentukan sasaran kerja dan berbincang dari masa ke semasa
mengenai sasaran dan mutu kerja.

 Menentukan tugasan dan bidang kerja serta menjalankan penyeliaan sepanjang tahun.
 Mengambil tindakan tatatertib ke atas pegawal yang melanggar Arahan Perkbidmatan di bawah

bidang kuasa
 Menjaga kebajikan pegawai.

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 23

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

Kewangan

 Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan.
 Mengawal dan menyemak perkapita, gaji guru dan staf sokongan, rekod akaun, laporan penyata

kewangan dan punca-punca kewangan SUWA dan KERAJAAN. serta membuat tindakan susulan
ke atasnya.
 Memastikan penyediaan penyata akaun sekolah yang belum diaudit dan dokumen-dokumen
sokongan
 Mengawal stok dan harta benda sekolah.

Kemudahan Fizikal

 Memastikan keadaan fizikal bangunan, padang dan persekitaran dalam keadaan baik.
 Mempertingkatkan keceriaan sekolah.
 Memastikan kemudahan lengkap dan mencukupi serta sentiasa berada dalam keadaan baik.
 Memastikan perabot sentiasa berada di dalam keadaan baik.
 Mengambil langkah-langkah untuk menjaga keselamatan harta benda sekolah.

Pembangunan Organisasi dan Diri

 Merancang dan menyelia aktiviti perkembangan staf seperti kursus dalaman.
 Menggalakkan percambahan fikiran, perkongsian maklumat, budaya ilmu serta memberi peluang

kepada guru memperkembangkan potensi diri.
 Mengawal “Experiences” berdasarkan pemerhatian, data dan seliaan serta menggunakan maklumat

yang diperolehi untuk pembangunan “Learning Experiences” murid.
 Merancangkan kursus kesedaran dan penyungguhan kendiri guru.
 Menggalakkan guru melibatkan diri dalam aktiviti komuniti.

Pembangunan Kendiri

 Mempertingkatkan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu.
 Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah (R&D).
 Menghasilkan artikel-artikel yang berkaitan bidang iktisas dan pengurusan.
 Melibatkan diri dengan aktiviti komuniti.
 Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukannya.
 Menjadi penasihat PIBG dan Pengerusi Majlis Pemuafakatan Sekolah.
 Menghadiri kursus, seminar dan sebagainya yang dianjurkan oleh kementerian / Jabatan dan

Agensi-agensi Iuar.
 Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan Profesion Keguruan.

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 24

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

SENARAI TUGAS PENOLONG KANAN 1 ( PENTADBIRAN)

Kurikulum

 Menentukan rancangan muridan harian, penggal dan sebagainya.
 Memastikan perjalanan panitia mata muridan adalah sempurna.
 Membantu penyediaan peralatan teknologi pendidikan, pusat sumber, makmal dan

bengkel.
 Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan.
 Membantu dan membimbing dalam latihan mengajar bagi guru pelatih, guru yang baru

mengajar dan guru sandaran tidak terlatih dalam menjalankan tugas harian mereka.
 Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum serta mencadangkan

tindakan susulan.
 Menyelaraskan segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah, Pejabat

Pendidikan Daerah, Negeri dan Kementerian Pendidikan.
 Membantu memilih bahan pusat sumber dan buku bacaan.
 Menyusun jadual waktu kelas dan guru serta menyediakan jadual waktu gantian.
 Memastikan PdP guru mengikut standard yang dicadangkan.

Pengurusan

 Membantu meringankan beban tugas guru dan staf sokongan sekolah.
 Membantu menyelaraskan hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan guru serta staf

sokongan.
 Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data/ maklumat.
 Membantu merancang takwim sekolah.
 Membantu menyelia kerja-kerja guru dan staf sokongan.
 Menyelaras penyediaan penyata kewangan untuk urusan audit tahunan.
 Menyelaras semua jenis kutipan sumbangan / yuran.
 Menjadi Ahli Lembaga Tatatertib Sekolah.
 Menjadi penandatangani kedua cek sekolah.
 Menjaga dan menyemak stok/ iventori peralatan sekolah.

Pembangunan Diri Murid

 Membantu merancang dan menyelia program budaya sekolah, keceriaan dan kebersihan
sekolah.

 Merancang langkah-langkah keselamatan murid.
 Mengadakan kursus kemahiran murid.

Pembangunan Organisasi.

 Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa dan masyarakat.
 Mengadakan kursus/latihan personal.

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 25

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

Pembangunan Kendiri.

 Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu.
 Menghadiri kursus, seminar dan bengkel.
 Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah.
 Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion perguruan.

BIDANG TUGAS PENOLONG KANAN HEM

1. Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar dan Penolong Kanan 1 (Pent.)
2. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar.
3. Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam hal-hal disiplin murid, kaunseling, keselamatan dan

kebajikan murid, buku teks, penerbitan dan percetakan, kantin sekolah serta penyeliaan asrama.

4. Membantu Guru Besar menyelia dan menilai aktiviti seperti dalam perkara-perkara di atas.
5. Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.

SENARAI TUGAS PENOLONG KANAN HEM

Pembangunan Diri Murid.

Disiplin

1. Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai –nilai murni
2. Memastikan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan
3. Menjadi penasihat Lembaga Pengawas Sekolah.
4. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar tatatertib dan salah laku.
5. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin murid dan laporan murid.
6. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa/ penjaga.

Program Perlindungan Murid.

1. Meracang dan menyelaras program mencegah penyalahgunaan dadah dan program lain diperingkat

sekolah.

2. Memastikan langkah-langkah keselamatan murid semasa berada di sekolah dilaksanakan.

Kesihatan

1. Menguruskan kemudahan rawatan murid.
2. Memastikan program-program kesihatan murid semasa berada di sekolah dilaksanakan
3. Menyelaraskan penyeliaan kantin sekolah.
4. Menyelaras aktiviti kesihatan murid.

Skim Pinjaman Buku Teks

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 26

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

1. Menyelaraskan pengeluaran, data pengambilan, pengagihan dan hapuskira buku teks.
2. Menguruskan kutipan data, mengawal buku stok dan bilik buku SPBT.
3. Menyediakan anggaran belanjawan bagi pengurusan SPBT.

Kebajikan dan Bantuan.

1. Menyelenggarakan Perakuan-perakuan kebajikab dan bantuan.
2. Mengemaskinikan rekod kebajikan dan bantuan
3. Menguruskan tuntutan bayaran bantuan murid.

Pengurusan

1. Menguruskan dan mengemaskinikan buku rekod pendaftaran murid.
2. Menguruskan kemasukan dan penempatan murid.
3. Menguruskan pertukaran murid.
4. Menyemak buku kedatangan harian murid.
5. Menguruskan surat akuan, sijil-sijil murid, pengesahan dan pengedaran Sijil Berhenti Sekolah.
6. Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah
7. Membantu merancang takwim sekolah.

SENARAI TUGAS PENOLONG KANAN KO KURIKULUM

1. Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar, Penolong Kanan 1 (Pent.) dan

Penolong Kanan Hem

2. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar.
3. Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam hal-hal Ko kurikulum, Keceriaan Sekolah dan baik

pulih , Kedai Sekolah, Kelab Guru dan Kakitangan,

4. Membantu Guru Besar menyelia dan menilai aktiviti seperti dalam perkara-perkara di atas.
5. Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.

Sukan dan Permainan

1. Membantu merancang , melaksanakan dan menyelia kegiatan sukan dan permainan pada semua

perigkat.

2. Membantu merancang takwim sukan dan permainan sekolah.

Kelab/Persatuan

1. Menyelaraskan dan menyelia aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab yang bercorak akademik.

Unit Beruniform

1. Merancang strategi penglibatan murid dalam kegiatan unit beruniform tersebut di peringkat sekolah.

Pembangunan Organisasi

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 27

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

1. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa/ penjaga.
2. Mengadakan kursus/ latihan untuk personal.

Pembangunan Kendiri

1. Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu.
2. Menghadiri seminar, kursus dan bengkel
3. Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah.
4. Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion perguruan.

GURU KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

Senarai tugas

 Menentukan dan bertanggungjawab menyediakan sukatan mata pelajaranan yang
kemaskini.

 Bertanggungjawab menyediakan rancangan pelajaranan tahunan penggal dan harian.
 Mempengerusikan mesyuarat panitia dan mengemaskinikan fail panitia mata pelajaran
 Memastikan salinan minit-minit mesyuarat panitia di hantar kepada pihak pentadbir sekolah

dan PPD.
 Bertanggungjawab menyenaraikan pengagihan guru mata pelajaranan mengikut keperluan

untuk keperluan AJK jadual waktu.
 Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan bagi panitianya.
 Membantu dalam membuat pemilihan jenis-jenis buku dan bahan–bahan rujukan untuk

Pusat Sumber Sekolah.
 Menentukan penggunaan alat bantu mengajar,kaedah-kaedah pembelajaran terkini.
 Penyelarasan penyediakan soalan –soalan peperiksaan / ujian dan pemeriksaan kertas

jawapan.
 Mengesahkan soalan-soalan peperiksaan dan ujian bulanan sebelum dihantar ke bilik

cetak.
 Memastikan semua markah ujian / peperiksaan dikemaskini dan pengisian data / markah

dilakukan secepat mungkin.
 Post Mortem dan menganalisis keputusan peperiksaan / ujian bulanan bagi mata muridan

berkenaan dan menyediakan strategi-strategi tertentu untuk tindakan susulan bagi murid
yang tidak mencapai tahap yang dikehendaki.
 Bertanggungjawab menyediakan bank-bank soalan.
 Membantu dan melaksanakan program kecemerlangan akademik yang dirancangkan oleh
pihak sekolah.
 Membantu dalam melaksanakan program peningkatan akademik termasuk UPSR..
 Mengadakan tindak balas kepada setiap perubahan yang diperlukan.
 Membantu dan sentiasa memberi kerjasama dalam mengadakan kursus dalaman kepada
ahlinya apabila diperlukan.
 Bertanggungjawab menyediakan murid ke pertandingan-pertandingan anjuran PPD, JPN,
Kementerian Pelajaran dan lain-lain.
 Membantu dan bekerjasama menyelaras aktiviti-aktiviti persatuan akademik .
 Membantu menyediakan data-data/ maklumat mengenai mata pelajaran yang berkenaan
untuk kegunaan rasmi termasuk dipamerkan di bilik gerakan.

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 28

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

 Menyimpan salinan jadual waktu persendirian guru bagi mata pelajarannya.
 Membantu Guru Besar membuat pemantauan P&P.
 Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi serta pencapaian murid bagi

peperiksaan dalaman dan luar seperti UPSR.
 Bertanggungjawab mengemaskinikan buku stok panitia dan alat alat bantu mengajar

diselenggarakan dengan baik.
 Menyediakan Buku Pengurusan Panitia yang lengkap.

SETIAUSAHA PANITIA MATA PELAJARAN / UNIT

 Merancang agenda mesyuarat bersama ketua panitia/ Pengerusi.
 Menyediakan surat panggilan mesyuarat.
 Mengedar surat panggilan mesyuarat/ memanggil mesyuarat.
 Mencatat minit mesyuarat .
 Menyiapkan laporan/menyediakan minit mesyuarat.
 Mengedarkan minit mesyuarat kepada ahli .
 Bersama-sama ketua panitia/pengerusi mengambil tindakan ke atas minit mesyuarat.
 Membantu ketua panitia/pengerusi mengurus fail-fail panitia mata pelajaran / unit.
 Membantu ketua panitia/unit mengurus dan menjaga alat / bahan bantu mengajar.
 Membantu ketua panitia/pengerusi menyenaraikan alat/ bahan bantu mengajar dan

menyebarkannya kepada semua ahli panitia.
 Membantu ketua panitia/pengerusi mengurus stok ABM / BBM panitia .
 Membantu ketua panitia menganalisa ujian bulanan dan lain-lain peperiksaan di sekolah.

SENARAI TUGAS GURU MATA PELAJARAN

 Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepada Guru
Besar pada masa yang ditetapkan setiap minggu.

 Memiliki, memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan mata
pelajaran / Dokumen Standart yang berkenaan.

 Memahami dan mematuhi pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata
pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai, iaitu
dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal
bagi tiap tingkatan.

 Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajran yang diajar dengan lengkap untuk
tempoh setahun/sepenggal/ seminggu / harian dan melaksanakan pengajarannya mengikut
rancangan pelajaran yang disediakan.

 Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa buku latihan murid
dan memulangkan semula secepat mungkin.

 Menyerahkan / menunjukkan buku latihan murid kepada pengetua/ wakilnya pada masa
yang dikehendaki.

 Menjalankan ujian Bulanan dan Penilaian kepada murid .
 Merekodkan soalan-soalan dan keputusan ujian dalam buku rekod mengajar.

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 29

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

 Mengesan kelemahan murid dan menjalankan kelas pemulihan/ bimbingan.
 Menjadi ahli dalam Panitia Mata Pelajaran , menghadiri serta mematuhi dan

melaksanakan keputusan mesyuarat panitia.
 Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan

oleh Kementerian Pendidikan / Jabatan Pendidikan dan PPD.
 Memastikan keselamatan murid di makmal / bengkel serta mengawasi penggunaan

peralatan.
 Menghadiri mesyuarat / taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada

yang dikelolakan oleh Kementerian Pendidkanan / Jabatan Penddkan Negeri dan PPD dan
menyampaikan semua maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang
sama dalam kursus dalaman - LDP.
 Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata
pelajaran berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi dalam pengajaran , pembelajaran dan
pemudahcaraan.
 Melaporkan kepada Guru Penolong Kanan 1 tentang masalah pengajaran dan
pembelajaran untuk tindakan selanjutnya.
 Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan,
memastikan bahawa alat-alat bantuan mengajar digunakan secara meluas
 Bertanggungjawab dalam menambahklan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan
Pusat Sumber Sekolah.
 Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar.
 Membantu menguruskan Bank Soalan.
 Memiliki, memahami dan boleh mentafsir serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran
dan huraian mata pelajaran berkenaan.(DSKP)

SENARAI TUGAS GURU KELAS

Pengurusan dan Organisasi kelas

Membentuk organisasi kelas yang terdiri daripada Ketua Kelas, Penolong Ketua Kelas, Bendahari,
AJK kebersihan dan AJK Keceriaan dan memastikan AJK kebersihan mengagihkan murid untuk
membersihkan papan hitam, menyapu lantai, mengelap tingkap, menyusun kerusi meja dan
membuang sampah. Memastikan AJK Keceriaan sentiasa mengemaskini papan kenyataan dan
papan maklumat dari masa kesemasa, menyediakan langsir dan bunga (jika perlu) untuk kelas.

 Menentukan perkara-perkara yang berikut ada di dalam kelas:
(a) Jadual waktu
(b) Jadual Tugas
(c) Perabot kelas seperti kerusi meja murid dan meja guru dan papan hitam
diiventorikan
(d) Moto Kelas.
(e) Alatan kebersihan seperti penyapu dan pengaut sampah.

 Menentukan kawal elektrik, kipas angin dan lampu dalam keadaan baik dan selamat
digunakan.

 Melaporkan perihal perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada penyadbir.
 Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas.
 Jadual kedatangan dan kedatangan murid.

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 30

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

o Menandakan jadual kedatangan harian selewat-lewatnya sebelum waktu pertama
berakhir dan menyimpan buku daftar kedatangan murid di pejabat.

o Menentukan semua butir yang dikehendaki ada di dalam kelas.
o Memastikan data terkini murid di dalam kelas.
 Laporan pelajaran, sijil berhenti dan surat akuan
o Mengisikan markah dan membuat laporan kemajuan akademik, kokurikulum dan

fizikal dalam kemajuan murid bagi setiap semester/penggal.
o Memasukkan data / markah dalam system atas talian.
o Menyampaikan slip kemajuan murid kepada ibu bapa setiap kali selepas ujian

peperiksaan. ( mengikut keperluan )
 Masalah pembelajaran, kesihatan diri dan disiplin.

o Memberikan galakan, motivasi dan merangsangkan minat murid terhadap akademik
o Mengalakkan pertandingan yang berbentuk akademik dan memberikan hadiah ( jika

perlu)
o Sentiasa prihatin terhadap semua masalah murid.
o Melaporkan kepada kaunselor jika terdapat kemerosotan pelajaran dalam kalangan

murid.
o Melaporkan kepada Guru Kesihatan jika terdapat murid yang menghadapi

masalah kesihatan dan keselamatan yang terancam.
o Melaporkan kepada Guru Disiplin jika terdapat murid yang melanggar disiplin

sekolah.
 Buku teks, kebajikan dan bantuan

o Memastikan skim pinjman buku teks diagih kepada murid yang layak dan
memastikan buku-buku tersebut dibalut dan ditulis nama murid.

o Mengemaskini fail SPBT dari masa ke semasa.
o Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan nama

murid yang tidak memulangkan buku teks pada akhir tahun dan memberikan senarai
itu kepada guru SPBT
o Mengenalpasti murid yang layak menerima sebarang bentuk bantuan yang lain dan
melaporkan kepada Guru Kebajikan.
o Melaporkan kepada Guru Bimbingan sekiranya terdapat kemerosotan presyasi
dalam kalangan murid yang mendapat bantuan.
 Kutipan Yuran dan Derma / Sumbangan ( Jika Berkaitan )
o Mengutip bayaran/sumbangan persekolahan pada awal tahun.( Jika ada )
o Mengutip sumbangan PIBG. (Jika ada)
o Mengeluarkan resit kepada murid bagi pembayaran yang dibuat.
o Menyerahkan wang kutipan bayaran persekolahan dan buku kutipan kepada
Pembantu Tadbir pada hari yang sama.
o Menyerahkan wang kutipan sumbangan PIBG kepada Bendahari PIBG .
 Pendaftaran Murid Baru
o Menerima kemasukkan murid baru, ke dalam buku kemasukan murid dan
mendapatkan nombor pendaftaran murid baru dari buku kemasukan murid daripada
daripada Penolong Kanan HEM.
o Menentukan penerimaan borang SPBT (sekiranya layak) dari sekolah yang
terdahulu dan memastikan murid ini mendapat buku teks.
o Menyemak jika murid ini menerima sebarang bentuk bantuan dan melaporkan
kepada guru penolong kanan Hem.
o Menentukan rumah sukan.

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 31

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

o Menentukan maklumat murid daripada sisten APDM, SAPS, PBS diurus tadbir
dengan sempurna dan melaporkan kepada SUP.

o Mengambil butir-butir diri yang diperlukan.
 Murid Keluar

o Menentukan hal-hal peperiksaan telah disempurnakan bagi murid tahun 6.
o Menentukan kelulusan untuk bertukar telah diterima.
o Menentukan buku teks telah dipulangkan.
o Menentukan penerimaan bantuan dilaporkan kepada pejabat.
o Menentukan maklumat murid daripada sisten APDM, SAPS, SPPBS diurus tadbir

dengan sempurna dan melaporkan kepada SUP.
 Pendaftaran sukan, persatuan dan lain-lain.

o Menentukan setiap murid menyertai aktiviti kokurikulum dan menyerahkan senarai
nama mereka mengikut persatuan, kelab dan badan beruniform yang dipilih kepada
Penyelaras Kokurikulum.

o Menggalakkan murid bergiat cergas dalam sukan dan juga aktiviti kokurikulum

PENGERUSI / PENYELARAS JAWATANKUASA / UNIT

Prosedur Tugas : Menerima arahan daripada Guru Besar atau Penolong Kanan dari
semasa ke semasa.

Seliaan Susulan : Guru Besar dan Guru Guru Penolong Kanan dari semasa ke semasa.

Tugas Utama
1. Mengurus Jawatankuasa / unit masing-masing dengan cekap.

a. Sediakan Buku Pengurusan
b. Semua program mestilah disediakan kertas kerja dan buku program dan pamplet .
c. Sediakan rancangan jangka pendek dan rancangan jangka panjang.
d. Sediakan dan hantar laporan kepada GB setiap kali selepas sesuatu program dijalankan.
e. Laporan pencapaian akademik mesti dihantar kepada GB.
f. Penyeliaan dan pencerapan bilik darjah mengikut panitia.
g. Memastikan semua aktiviti yang dirancang dapat dilaksanakan.
2. Mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa masing-masing.
3. Mesyuarat mestilah :
a. Mengikut masa dan tarikh yang ditetapkan
b. Jemput Guru Besar atau Penolong Kanan.
c. Mesyuarat mestilah beragenda / ada agenda
d. Hantar 2 salinan minit mesyuarat kepada PK Pentadbiran selewat- lewatnyanya satu

minggu selepas mesyuarat.
- Salinan 1 dimasukkan dalam fail panitia
- Salinan 2 masukkan dalam fail timbul
e. Laksanakan aktiviti yyang dicadangkan sebaik mungkin.
f. Sediakan Buku Program bagi setiap aktiviti yang dicadangkan.

4. Penyediaan Fail

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 32

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

SETIAUSAHA

Prosedur Tugas : Menerima arahan daripada Guru Besar atau Penolong Kanan atau
Pengerusi dari semasa ke semasa.

Seliaan Susulan : Guru Besar, Guru guru Penolong Kanan dan Pengerusi dari semasa
ke semasa.

Tugas Utama
1. Menyediakan surat jemputan mesyuarat beragenda.
2. Mencatat, menyediakan minit mesyuarat dan hantar kepada pengerusi panitia.
3. Mematuhi jadual mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
4. Menydiakan laporan aktiviti atau program dsb.

AHLI JAWATANKUASA

Prosedur Tugas : Menerima arahan daripada Guru Besar, Penolong-Penolong kanan
atau pengerusi/Ketua Panitia atau Setiausaha dari semasa kesemasa.

Seliaan Susulan : Guru Besar atau Penolong Kanan atau Ketua Panitia / Pengerusi
jawatankuasa/ SU

Tugas Utama :
1. Menghadiri mesyuarat apabila di panggil
2. Memberi sepenuh perhatian kepada agenda yang dibincangkan.
3. Memberi pandangan dan cadangan yang positif / yang dapat membina dan meningkatkan

prestasi panitia/ unit dan sekolah.
4. Bersama-sama melaksanakan program yang dicadangkan supaya berjaya dan cemerlang.

GURU BERTUGAS

1. Mengendalikan Perhimpunan Mingguan / Khas
a. Menyediakan dan memastikan sistem pembesar suara berfungsi.
b. Mengendalikan perhimpunan.
c. Membuat catatan/ rekod dalam buku catatan
d. Menyediakan Laporan bertulis.

2. Hari Hari Persekolahan biasa.
a. Mengawal selia murid di kantin.
b. Menantau disiplin murid.
c. Menantau murid di kantin waktu rehat dengan bantuan pengawas.
d. Menguruskan murid yang sakit di sekolah – maklumkan kepada ibubapa atau hantar ke klinik atau
tindakan segera lain yang patut dilakukan.
e. Lain-lain tugas yang perlu

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 33

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

SENARAI TUGAS STAF SOKONGAN PERKHIDMATAN, KEWANGAN DAN PEJABAT

KETUA PEMBANTU TADBIR

Prosedur Tugas : Menerima arahan daripada Guru Besar atau Penolong Kanan dari semasa ke semasa.
Seliaan Susulan : Guru Besar dan Guru guru Penolong Kanan dari semasa ke semasa.

Tugas
1. Mengawalselia dan mengurus urusan perkhidmatan guru dan kaitangan.
2. Mengawalselia, mengurus dan menyediakan urusan kewangan sekolah dengan sempurna
3. Mengawalselia, mengurus, mengemaskini rekod kewangan.
4. Mengawalselia, mengurus, mengemaskini dan penyediaan gaji dan emolumen.
5. Penyediaan budget tahunan dan laporan kewangan.
6. Mengawalselia maklumat guru dan kakitangan.
7. Mengawalselia dan memastikan kebersihan dan keceriaan pejabat.
8. Kuasa memungut dan menerima yuran sekolah dan lain-lain bayaran.
9. Menyelia pekerja bawahan.
10. Menguruskan semua urusan pembelian dan pembayaran.
11. Memastikan stok peralatan sekolah berada dalam keadaan selamat dan baik serta kemaskini.
12. Mengawalselia urusan harta modal dan inventori.
13. Mengawalselia urusan pelupusan harta.
14. Menyedia dan mengemaskini fail meja.
15. Lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa

PEMBANTU TADBIR

Prosedur Tugas : Menerima arahan daripada Guru Besar atau Penolong Kanan dari semasa ke semasa.
Seliaan Susulan : Guru Besar dan Guru guru Penolong Kanan dari semasa ke semasa.

Tugas
1. Mengurus dan menyediakan urusan perkhidmatan guru dan kaitangan.
2. Mengemaskini rekod dan maklumat guru dan kakitangan.
3. Memastikan kebersihan dan keceriaan pejabat.
4. Menyelia pekerja bawahan.
5. Memastikan stok peralatan sekolah berada dalam keadaan selamat dan baik serta kemaskini.
6. Menyedia dan mengemaskini fail meja.
7. Terima surat atau draf daripada GB, PK atau KPT untuk ditaip/komputer.
8. Baca dan fahami draf surat dan sediakan secukupnya mengikut keperluan.
9. Lain-lain tugas yang diarahkan sari semasa ke semasa

Pebantu Am Pejabat

Prosedur Tugas : Menerima arahan daripada Guru Besar atau Penolong Kanan atau
KPT atau PT dari semasa ke semasa.

Seliaan Susulan : Guru Besar, Guru guru Penolong Kanan, KPT dan PT dari semasa ke
semasa.

Tugas
1. Menjaga kebersihan / keceriaan pejabat sekolah / bilik GB / PK / PP
2. Urusan rekod masuk / keluar surat.
3. Edaran pekeliling / surat / siaran.
4. Melayani penggilan telefon / tetamu.

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 34

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

5. Rekod peralatan pejabat.
6. Tugas cetak mencetak.
7. Surat Menyurat – terimaan dan pos.
8. Sistem fail surat dikemaskini dan disusun dengan baik.
9. Menyedia dan mengemaskini fail meja
10. Lain-lain tugas yang diarahkan.

Pekerja: Tetap dan Sawasta

Prosedur Tugas : Menerima arahan daripada Guru Besar atau Penolong Kanan atau
KPT atau PT atau PAP dari semasa ke semasa.

Seliaan Susulan : Guru Besar, Guru guru Penolong Kanan, KPT atau PTdan PAP dari
semasa ke semasa.

Tugas
1. Menjaga kebersihan kawasan sekolah dan padang
2. Menjaga kebersihan bangunan termasuk tandas.
3. Bahagian kaki lima bangunan.
4. Keceriaan
5. Membaik-pulih alatan dan perabut
6. Keselamatan
7. Mengemaskini fail meja.
8. Lain-lain tugas yang diarahkan.

PEGAWAL KESELAMATAN

Prosedur Tugas : Menerima arahan daripada Guru Besar atau Penolong Kanan atau
KPT atau PT atau PAP dari semasa ke semasa.

Seliaan Susulan : Guru Besar, Guru guru Penolong Kanan, KPT atau PTdan PAP dari
semasa ke semasa.

Tugas

1. Menerima tugas dan mengemaskini Buku Laporan Harian.
2. Memastikan semua bilik ( Kelas, Bilik Guru dan Pejabat ) ditutup dengan selamatnya selepas waktu

pejabat.
3. Memastikan semua lampu dan kipas ditutup ( dalam kelas, pejabat, bilik guru dan tandas ) selepas
4. waktu pejabat
4. Memasang lampu di kaki lima bangunan sekolah pada waktu malam.
5. Meronda kawasan 2 jam sekali dan membuat laporan bertulis selepas rondaan
6. Mengawasi dan mengawal orang awam yang keluar masuk ke kawasan sekolah.
7. Menyemak dan megemaskini Buku Laporan Harian.
8. Sekiranya tidak meronda, hendaklah sentiasa berada di pondok kawalan atau tempat yang ditetapkan

oleh Guru Besar supaya mudah dihubungi.
9.Membuka pintu kelas, bilik guru dan pejabat serta menutup semua lampu di kaki lima bangunan sebelum

meninggalkan tugas.
10.Menyedia dan mengemaskini fail meja.
11.Lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 35

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020
CARTA ORGANISASI SEKOLAH

GURU BESAR

PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN HAL PENOLONG KANAN
KPENTADBIRAN EHWAL MURID KOKURIKULUM

PERKHIDMATAN KEWANGAN KURIKULUM PERKHIDMATAN KEBAJIKAN PERAYAAN SUKAN & PERSATUAN &
PERMAINAN KELAB
Lantikan & Terimaan Induk Kurikulum Pendaftaran Biasiswa Hari Guru
Pengesahan Pembelian Panitia Pertukaran Murid Derma Maulidurasul Olah raga Kelab IT
Lanjutan Pembayaran M.Pelajaran Bimbingan & Sumbangan Maal Hijrah Sukan Tahunan B.Melayu
Pecubaan Buku Tunai Pentaksiran Pen & Kaunseling Kesihatan Isra’ Mikraj Merentas Desa B.Inggeris
Pencen Panjar Wang Pep Disiplin Dan RMTS Hari raya Semua Permainan Matematik
Cuti Runcit PPSR Keselamatan PSS Sambutan Dalaman Dan Sains
Prestasi Audit SAPS Rekod fail Murid Bank Simpnan Sekolah Luaran Termasuk Agama Islam
Pengistiharan Payroll SPPBS SPBT KWAPM Lain-Lain Pertandingan Bahasa Arab
Harta Baucer PBD Profil Murid PIBG Perayaan Dll
Tanggung Kerja Berasingan SBOA/PLBS Kantin Lain-Lain Bantuan
Pemangkuan/Naik Tuntutan-Tuntutan PAFA/PEKA Transisi
Pangkat Pengurusan Stok PSS 3K
Pelepasan/Perleta Harta Modal Makmal Komputer
kan Jawatan Perlupusan Online KSSR
Pertukaran Hari Anugerah
Persaraan Cemerlang
Pendaftaran Guru
Penyata-penyata
ONLINE
Emis
Dblat/e-perlu
e-operasi/egtukar
e-prestasi
e-pangkat

JADUAL KEBERSIHAN PASUKAN KECERIAAN KO-AKADEMIK
BERUNIFORM KEBERSIHAN
Jadual Bangunan Dan Info Sains
Kelas Kawasannya Pengakap Kawasan Padang Matematik
Persendirian Tunas Puteri Taman Sumber Nasyid
Ganti Puteri Islam Kawasan Sekolah Kuiz
Jadual PBSM Bilik Darjah Semua
Peperiksaan KRS Pertandingan Ko-
Akademik

Ketua Pembantu Tadbir N22

Pembantu Tadbir N17

Juruteknik Komputer J17

Pembantu Am Rendah R1

Pembantu Pengurusan Murid N17

Pekerja Swasta

Jaga Swasta

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 36

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

JAWATANKUASA EXCO SEKOLAH

Pengerusi : Tengku Azis Bin Tengku Mamat (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Pn. Rohani Binti Abdul Rahma (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2
Setiausaha : En. Mahussin bin Saleh (PK HEM)

: En. Wan Mohd Azrul Hisyam bin Wan Mohd Ramli (PK Ko)

: Pn. Muslida Sulbani binti Muhamad (GDS/SU Perancang)

: En. Mohd Ebni Bin Mohd Din SU Kurikulum

: Pn. Raihan Binti Yaacob SU Hem

: En. Mohd Shukri bin Abdul Halim SU Kokurikulum

: En. Azni bin Hj. Muhamad (Ketua Pem.Tadbir)

: Pn. Zahias bt Jusoh (Pembantu Tadbir)

: En. Mohd Rozali b. Abdullah (Pembantu Am Pejabat)

: Pn. Nik Maznah Binti Baharudin (Pekerja)

: En. Roslan Bin Deraman (Pengawal Keselamatan)

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 37

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

JAWATANKUASA PERANCANG SEKOLAH

Pengerusi : Tengku Azis Bin Tengku Mamat (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Pn. Rohani Binti Abdul Rahman (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2
Setiausaha : En. Mahussin Bin Saleh (PK HEM)
Pen.Setiausaha
Ahli Jawatankuasa : En. Wan Mohd Azrul Hisyam Bin Wan Mohd Ramli (PK Ko)

: Pn. Muslida Sulbani Binti Muhamad GDS/SU Perancang

: Pn. Rosmaini Binti Ghazali SU Buku Teks Sekolah

:

En. Mohd Shukri Bin Abdul Halim SU KO

Pn. Raihan Bin Yaacob SU HEM

En. Mohd Ebni Bin Mohd Din SU KURI/SU Peperiksaan

En. Mohd Ebni Bin Mohd Din SU Peperiksaan

En. Husnu Bin Che Husin SU Jadual

Pn. Wan Rabiatuladawiah Binti Wan Abdullah Penyelaras PSS/Penyelaras jQAF

Pn. Jamilah Binti Awang Hamat SU Peperiksaan Dalaman

Pn. Rozita Binti Hamzah SU SPLG

En. Husnu Bin Che Hussain SU Jadual Waktu

Pn. Siti Aeshah Binti Hassan SU PBD&PBS

En. Azni Bin Hj. Muhamad Ketua Pembantu Tadbir

Bidang Tugas

1. Membuat perancangan induk , menyelaras dan mengagihkan semua tugas mengikut unit masing-
masing.

2. Menentukan pelaksanaan tugas kurikulum, unit hal ehwal murid dan unit ko kurikulum di atas
berdasarkan visi, misi ,matlamat dan wawasan sekolah.

3. Bertindak sebagai badan tadbir tertinggi unit masing-masing bagi menggerakkan jentera pentadbiran
sekolah

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 38

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN SEKOLAH

Pengerusi : Tengku Azis Bin Tengku Mamat (Guru Besar)

Tim.Pengerusi : Pn. Rohani Binti Abdul Rahman (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 : En. Mahussin Bin Salleh (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En. Wan Mohd Azrul Hisyam Bin Wan Mohd Ramli (PK Ko)

Setiausaha : En. Azni Bin Hj. Muhamad (Ketua Pem.Tadbir)

Pen.Setiausaha : Pn. Zahias Binti Jusoh (Pem.Tadbir)

Ahli Jawatankuasa : Pn. Jamilah Binti Awang Hamat KP BM

Pn. Liza Azwati Binti Hamzah KP BI

Pn. Hjh Hasanah Binti Mohammad KP Matematik

Pn. Rafidah Binti Abdullah KP Sains

Pn. Wan Faidzah Bnti Wan Hamzah KP Sej

YM. Syed Badrulnisam Binti Syed Abdul Karim KP RBT

YM. Raja Muhammad Fathilmuein Bin Raja Abdul Aziz KP PK

Hj. Mohammad Bin Yusoff KP TMK

Pn. Norhaifamunira Binti Drahim KP PAI

En. Mohd Aizuddin Bin Junaidi KP PJ

Pn. Wan Sayani Binti Wan Mustapha KP BA

Pn. Wan Fauziah Binti Wan Ismail KP PSV / Kesenian

Pn. Rosidah Binti Kamaruzaman KP Muzik

Pn. Wan Noriah Binti Wan Na’in @ Naim Pra Sekolah

Bidang Tugas

1. Merancang budget tahunan.
2. Merancang perbelanjaan kewangan sekolah – wang suwa, kerajaan dan runcit.
3. Membuat tempahan pembelian barang-barang / keperluan sekolah.
4. Mengawal selia e-SPKWS
5. Mengawalselia perbelanjaan.
6. Membuat rekod penerimaan dan perbelanjaan dalam buku tunai.
7. Menyimpan fail-fail / rekod tempahan, pembelian – baucer, bil dan lain-lain.
8. Penyediaan buku stok.

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 39

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

JAWATANKUASA PENGURUSAN PEJABAT DAN STAFF SOKONGAN

Pengerusi : Tengku Azis Bin Tengku Mamat (Guru Besar)
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Pn. Rohani Binti Abdul Rahman (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2
Setiausaha : En. Mahussin Bin Salleh (PK HEM)
Pen.Setiausaha
AJK : En. Wan Mohd Azrul Hisyam Bin Wan Mohd Ramli (PK Ko)

: En. Azni Bin Hj. Muhamad (Ketua Pem.Tadbir)

: Pn. Zahias Binti Jusoh (Pembantu Tadbir)

: En. Mohd Rozali Bin Abdullah (Pembantu Am Pejabat)

Pn. Siti Khatijah Binti Dollah (Pem Pengurusan Murid)

Cik Mastura Binti Che Abdullah (Pem Pengurusan Murid)

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 40

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

JAWATANKUASA STANDARAD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPMg2)

Pengerusi : Tengku Azis Bin Tengku Mamat Guru Besar
Tim.Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Pn. Rohani Binti Abdul Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2
Setiausaha : En. Mahussin Bin Saleh PK HEM
Ahli Jawatankasa
: En. Wan Mohd Azrul Hisyam Bin Wan Mohd Ramli PK KO

: Pn. Muslida Sulbani Binti Muhamad Guru Data

: En. Mohd Ebni Bin Mohd Din SUP/Penyelaras UPSR

Pn. Jamilah Binti Awang Hamat Peny. Pep.Dalaman

Pn. Rusmaini Binti Ghazali SU.HEM

Pn. Hjh.Rozana Binti Ab.Rahim SU.KO

Pn. Hjh Zuraini Binti Mat Deris Guru Prasekolah

Pn. Jamilah Binti Awang Hamat KP BM

Pn. Liza Azwati Binti Hamzah KP BI

Pn. Hjh Hasanah Binti Mohammad KP Matematik

Pn. Rafidah Binti Abdullah KP Sains

Pn. Wan Faidzah Binti Wan Hamzah KP Sej

YM. Syed Badrulnisam Bin Syed Abdul Karim KP RBT

YM. Raja Muhammad Fathilmuein Bin Raja Abdul Aziz KP PK

En. Mohammad Bin Yusoff KP TMK

Pn. Norhaifamunira Binti Drahim KP PAI

En. Mohd Aizuddin Bin Junaidi KP PJ

Pn. Wan Sayani Binti Wan Mustapha KP BA

Pn. Wan Fauziah Binti Wan Ismail KP PSV / Kesenian

Pn. Rosidah Binti Kamaruzaman KP Muzik

Senarai Tugas

1. Fokus utama ialah kepada proses meningkatkan Pengajaran dan Pembelajaran, kehadiran
ke sekolah , kokurikulum dan budaya sekolah .

2. Mengumpul data dan maklumat berkaitan dengan kelemahan sesuatu mata pelajaran / situasi
di sekolah dan dibuat analisa dan cadangan peningkatan.

3. Kembangkan data dan analisis supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat
difokuskan kepada sasaran ..

4. Mengubah kaedah biasa P&P dalam bilik darjah ( chalk and talk) kepada kaedah yang lebih
menarik selaras dengan PA 21.

5. Menggalakkan budaya kerja berpasukan dikalangan guru bagi mengatasi dan menangani
kelemahan sesuatu isu.

6. Merancang aktiviti-aktiviti dan strategi peningkatan pentadbiran, kewangan, kurikulum, Hem
dan Ko.

7. Membantu mencari idea-idea untuk menjalankan sesuatu aktiviti sokongan peningkatan
kurikulum dan taraf sekolah.

8. Mengumpul dan menganalisa kekuatan dan kelemahan dalam pencapaian semasa (
akademik, ko, sahsiah, budaya sekolah dsb).

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 41

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

JAWATANKUASA DATA SEKOLAH

Pengerusi : Tengku Azis Bin Tengku Mamat (Guru Besar)

Tim.Pengerusi : Pn. Rohani Binti Abdul Rahman (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 : En. Mahussin Bin Saleh (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En. Wan Mohd Azrul Hisyam Bin Wan Mohd Ramli (PK KO)

Setiausaha : Pn. Muslida Sulbani Binti Muhamad (Guru Data)

Pen.Setiausaha : Pn. Jamilah Binti Awang Hamat ( SU SAPS)

: Pn. Zahias Binti Jusoh (Pembantu Tadbir/ Pemeriksa)

Ahli Jawatankuasa : Hj. Mohd Yusri Bin Ngah (Pegawai Aset / Harta Modal /Inventori )

En. Mohd Ebni Bin Mohd Din (Su Peperiksaan / SU UPSR)

En. Mohammad Bin Yusoff (Guru ICT)

Pn. Raihan Binti Yaacob (Su HEM)

Pn. Wan Suriana Binti Wan Othman (Su PBS)

Pn.Hjh.Rozanna Binti Ab.Rahim (Su Ko)

En. Mohd Azmi Binti Kadir (Pengawai Pelupusan)

Pn. Wan Sayani Binti Wan Mustapha (Pemeriksa

Harta Modal Inventori)

Senarai Tugas

1. Mengemaskini dan mengendalikan rekod-rekod maklumat guru dan Staf .
2. Mengemaskini dan mengendalikan rekod-rekod maklumat murid.
3. Mengahadiri kursus yang berkaitan.
4. Mengurus dan mengawal penggunaan komputer.
5. Mengemaskini data peperiksaan dan PBS
6. Menyediakan laporan.
7. Menyediakan maklumat dan guru dan murid yang diperlukan oleh pihak sekolah, PPD , JPN

dan sebagainya.
8. Lain-lain tugas yang diamanahkan.

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 42

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

JAWATANKUASA ASET SEKOLAH

Pengerusi : Tengku Azis Bin Tengku Mamat (Guru Besar)

Tim.Pengerusi : Pn. Rohani Binti Abdul Rahman (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 : En. Mahussin Bin Saleh (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En. Wan Mohd Azrul Hisyam Bin Wan Mohd Ramli (PK KO)

Setiausaha : En. Mohd Yusri Bin Ngah (Pegawai Aset / Harta Modal /Inventori )

Pen.Setiausaha : Pn. Zahias Binti Jusoh (Pembantu Tadbir/ Pemeriksa)

Ahli Jawatankuasa :

En. Mohammad Bin Yusoff (Guru ICT)

Pn. Rusmaini Binti Gahazali (Su HEM)

Pn. Wan Suriana Binti Wan Othman (Su PBS)

Pn.Hjh.Rozanna Binti Ab.Rahim (Su Ko)

En. Mohd Azmi Binti Kadir (Pengawai Pelupusan)

Pn. Wan Sayani Binti Wan Mustapha (Pemeriksa&HartaModalInventori)

Pn. Muslida Sulbani Binti Muhamad (Guru Data)

Senarai Tugas

1.Mengemaskini dan mengendalikan rekod-rekod maklumat guru dan Staf .
2. Mengemaskini dan mengendalikan rekod-rekod maklumat murid.

3. Mengahadiri kursus yang berkaitan.
4. Mengurus dan mengawal penggunaan komputer.
5. Mengemaskini data peperiksaan dan PBS
6. Menyediakan laporan.
7. Menyediakan maklumat dan guru dan murid yang diperlukan oleh pihak sekolah, PPD , JPN

dan sebagainya.
8. Lain-lain tugas yang diamanahkan.

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 43

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

JAWATANKUASA LATIHAN (SPLG) SEKOLAH

Pengerusi : Tengku Azis Bin Tengku Mamat (Guru Besar)
Tim.Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Pn. Rohani Binti Abdul Rahman (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2
Setiausaha : En. Mahussin Bin Saleh (PK HEM)
Pen.Setiausaha
Ahli Jawatankasa : En. Wan Mohd Azrul Hisyam Bin Wan Mohd Ramli (PK KO)

: Pn. Rozita Binti Hamzah

: Pn. Zahias Binti Jusoh (Pembantu Tadbir/ Pemeriksa)

: En. Mohd Ebni Bin Mohd Din (Penyelaras UPSR)

Pn. Jamilah Binti Awang Hamat (Peny. Pep.Dalaman)

Pn. Rosmaini Binti Ghazali (SU.HEM)

Pn. Hjh.Rozana Binti Abdul Rahim (SU.KO)
Pn. Wan Noriah Binti Wan Na’in @ Naim (Guru Prasekolah)

Pn. Jamilah Binti Awang Hamat KP BM

Pn. Liza Azwati Binti Hamzah KP BI

Pn. Hjh Hasanah Binti Mohammad KP Matematik

Pn. Rafidah Binti Abdullah KP Sains

Pn. Wan Faidzah Binti Wan Hamzah KP Sej

YM. Syed Badrulnisam Bin Syed Abdul Karim KP RBT

YM. Raja Muhammad Fathilmuein Bin Raja Abdul Aziz KP PK

En. Mohammad Bin Yusoff KP TMK

Pn. Norhaifamunira Binti Drahim KP PAI

En. Mohd Aizuddin Bin Junaidi KP PJ

Pn. Wan Sayani Binti Wan Mustapha KP BA

Pn. Wan Fauziah Binti Wan Ismail KP PSV / Kesenian

Pn. Rosidah Binti Kamaruzaman KP Muzik

Senarai Tugas

1. Mengemaskini dan mengendalikan rekod-rekod maklumat guru dan Staf .
5. Mengemaskini dan mengendalikan rekod-rekod maklumat murid.
6. Mengahadiri kursus yang berkaitan.
7. Mengurus dan mengawal penggunaan komputer.
8. Mengemaskini data peperiksaan dan PBS
9. Menyediakan laporan.
10. Menyediakan maklumat dan guru dan murid yang diperlukan oleh pihak sekolah, PPD , JPN

dan sebagainya.
11. Lain-lain tugas yang diamanahkan.

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 44

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

JAWATANKUASA MUSALLA DAN PENGHAYATAN ISLAM

Penaung : En. Mohd Ilias bin Mohd Nor ( YDP PIBG )

Pengerusi : Tengku Azis Bin Tengku Mamat (Guru Besar)

Tim.Pengerusi : Pn. Rohani Binti Abdul Rahman (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 : En. Mahussin Bin Saleh (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En. Wan Mohd Azrul Hisyam Bin Wan Mohd Ramli (PK KO)

Penyelaras : Pn. Norhaifamunira Binti Drahim

Setiausaha : Pn. Wan Suriana Binti Wan Othman (j-QAF)

Bendahari : Pn. Wan Sayani Binti Mustapha (j-QAF)

Ahli Jawatankuasa : En. Mohammad Syakirin Bin Mat Sulaiman (AJK Dakwah & Ibadah)

Pn. Roohanis Binti Ahmad Syafawi (AJK Dakwah & Ibadah)

Pn. Mardhiah Binti Che Ahmad (AJK Dakwah & Ibadah)

En. Mohd Yusri Bin Ngah (AJK Tarbiyah & Dakwah)

Pn. Rosyadah Binti Salleh (AJK Tarbiyah & Dakwah)

En. Mohd Azmi Bin Abdul Kadir (AJK Tarbiyah & Dakwah)

Pn. Wan Rabiatuladawiah Binti Wan Abdullah (AJK Mini Perpustakaan)

Pn. Wan Fauziah Binti Wan Ismail (AJK Mini Perpustakaan)

Pn. Wan Rusnani Binti Abdul Rahim (AJK Mini Perpustakaan)

Pn. Siti Aeshah Binti Hassan (AJK Keceriaan & Kebersihan)

Pn. Raihan Binti Yaacob (AJK Keceriaan & Kebersihan)

En Husnu Bin Che Hussain (AJK Keselamatan & Disiplin)

Pn. Liza Azwati Binti Hamzah (AJK Keselamatan & Disiplin)

Pn. Che Marini Binti Mustapha (AJK Kebajikan & Peralatan)

Pn. Rosmaini Binti Mohd Ghazali (AJK Kebajikan & Peralatan)

Pn. Rozita Binti Hamzah (AJK Kebajikan & Peralatan)

Tn. Hj. Mohd Nazam Bin Salleh (AJK Dakwah & Ibadah)

Pn. Muslida Sulbani Binti Muhamad ( Data )

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 45

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020
JAWATANKUASA BILIK J-QAF

Pengerusi : Tengku Azis Bin Tengku Mamat (Guru Besar)

Tim.Pengerusi : Pn. Rohani Binti Abdul Rahman (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 : En. Mahussin Bin Saleh (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En. Wan Mohd Azrul Hisyam Bin Wan Mohd Ramli (PK KO)

Setiausaha : Pn. Wan Sayani Binti Mustapha

Pen.Setiausaha : Pn. Rosyadah Binti Salleh

Ahli Jawatankuasa : Pn. Wan Rabiatuladawiah Binti Wan Abdullah

Pn. Norhaifamunira Binti Drahim

En. Husnu Bin Che Husain

En. Mohd Yusri Bin Ngah

En. Mohammad Syakirin Bin Mat Sulaiman

En. Mohd Azmi Bin Abdul Kadir

Pn. Siti Aeshah Binti Hassan

Pn. Rosmaini Binti Mohd Ghazali

Pn. Che Marini Binti Mustapha

Tn. Hj. Mohd Nazam Bin Salleh

Pn. Muslida Sulbani Binti Muhamad

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 46

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

JAWATANKUASA BILIK GERAKAN

Pengerusi : Tengku Azis Bin Tengku Mamat (Guru Besar)

Tim.Pengerusi : Pn. Rohani Binti Abdul Rahman (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 : En. Mahussin Bin Saleh (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En. Wan Mohd Azrul Hisyam Bin Wan Mohd Ramli (PK KO)

Setiausaha : Pn. Rohayati Binti Arifin

Pen.Setiausaha : Pn. Zanariyah Binti Mohd Yusoff

Ahli Jawatankuasa : En. Mohd Ebni bin Mohd Din (Data UPSR)

Pn. Jamilah Binti Awang Hamat (Data SAPS)

Pn. Wan Suriana Binti Wan Othman ( Data PBS)

Pn. Hjh.Rozanna Binti Ab.Rahim (Data Kokurikulum)

Pn. Rosmaini Binti Ghazali (Data Hal Ehwal Murid)

Tn. Hj. Mohd Nazam Bin Salleh (Kebersihan & Keceriaan)

Pn. Hjh. Wan Roosmawati Binti Wan Hassan (Dokumentasi)

Tn. Hj. Mohammad Bin Yusoff (Siaraya)

Pn. Siti Aeshah Binti Hassan (Dekorasi)

Pn. Rozanna Binti Abdul Rahim (Dekorasi)

Senarai Tugas

1. AJK Kecil bertanggungjawab merancang, melaksana dan menilai keceriaan yang difikirkan
sesuai.
2. Menjalankan program-program keceriaan.
3. Memastikan pusat tanggungjawab AJK kecil sentiasa ceria.
4. Memastikan bilik sentiasa kemas dan bersih
5. Menambah data dan bahan yang sesuai..
6. Memastikan bilik dibersihkan dan dikemaskini lebih awal sebelum digunakan.
7. Mengekalkan keceriaan bilik pada tahap yang terbaik.

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 47

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020
JAWATANKUASA BILIK GURU

Pengerusi : Tengku Azis Bin Tengku Mamat (Guru Besar)

Tim.Pengerusi : Pn. Rohani Binti Abdul Rahman (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 : En. Mahussin Bin Saleh (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En. Wan Mohd Azrul Hisyam Bin Wan Mohd Ramli (PK Kokurikulum)

Setiausaha : Pn. Raihan Binti Yaacob

Pen.Setiausaha : Pn. Siti Zaleha Binti Muhammad

Ahli Jawatankuasa :
Pn. Che Zalehawati Binti Ab.Rahman

Pn. Zanariyah Binti Mohd Yusoff

Tn. Syed Badrulnisam Bin Syed Abd.Karim

Pn. Wan Fauziah Binti Wan Ismail

Pn. Wan Sayani Binti Mustapha

Pn. Rosyadah Binti Salleh

Senarai Tugas

1. AJK Kecil bertanggungjawab merancang, melaksana dan menilai keceriaan yang difikirkan
sesuai.

2. Menjalankan program-program keceriaan.
3. Memastikan pusat tanggungjawab AJK kecil sentiasa ceria.
4. Memastikan kedua-dua bilik sentiasa kemas dan bersih
5. Menambah alatan dan bahan yang sesuai..
6. Memastikan bilik dibersihkan dan dikemaskini lebih awal sebelum digunakan.
7. Mengekalkan keceriaan bilik pada tahap yang terbaik.

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 48

SK KUTAN BUKU PENGURUSAN 2020

JAWATANKUASA KEDAI SEKOLAH

Pengerusi : Tengku Azis Bin Tengku Mamat (Guru Besar)

Tim.Pengerusi : Pn. Rohani Binti Abdul Rahman (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 : En. Mahussin Bin Saleh (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En. Wan Mohd Azrul Hisyam Bin Wan Mohd Ramli (PK KO)

Setiausaha : Pn. Che Marini Binti Mustapha

Bendahari : Pn. Roohanis Binti Ahmad Shafawi

Ahli Jawatankuasa : Pn. Rabiatuladawiah Binti Wan Abdullah

Pn. Zanariyah Binti Mohd Yusoff

En. Mohd Ebni Bin Mohd Din

Pn .Wan Fauziah Binti Wan Ismail

Pn. Siti Zaleha Binti Muhammad

Senarai Tugas

1. Fokus utama ialah kepada proses meningkatkan PdpPc dan kehadiran ke sekolah
2. Memastikan alatulis dan bekalan bahan kegunaan murid sentiasa cukup.
3. Menyediakan laporan kewangan kepada pihak guru besar .
4. Memastikan tempahan dan bayaran dibuat mengikut jadual dan keperluan
5. Memastikan keceriaan sentiasa ditahap terbaik.

C:\Users\SU\Desktop\Buku Pengurusan SK Kutan 2020.docx

SK Kutan 49


Click to View FlipBook Version