The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

DRAFT Buku Pengurusan Kokurikulum SMKRP 2022 terkini 21 Mac 2022

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by CEA8031 E-RAK BUKU, 2022-04-16 23:20:05

DRAFT RPJAGUH 2022

DRAFT Buku Pengurusan Kokurikulum SMKRP 2022 terkini 21 Mac 2022

A. PENDAHULUAN

1.0 LATAR BELAKANG
Transformasi Sekolah merupakan usaha berterusan yang dirancang oleh pihak sekolah
untuk mempertingkatkan Prestasi Pendidikan dan Kecemerlangan Kokurikulum di
sekolah ini ke suatu tahap yang lebih membanggakan berbanding daripada keadaan
sebelum ini. Prestasi dan kedudukan sekolah perlu ditingkatkan dalam mencapai
Indeks Petunjuk Prestasi ( KPI ) yang disasarkan dan ia pastinya akan mencabar
kewibawaan seluruh warga pendidik di sekolah ini. Satu tuntutan yang perlu ditangani
ialah untuk membuktikan bahawa usaha yang bersungguh - sungguh secara kolaboratif
dan penglibatan menyeluruh semua pihak khususnya warga pendidik dengan semangat
jitu dan penuh iltizam boleh mengubah senario yang dimaksudkan tersebut.

2.0 MATLAMAT UMUM
2.1 Melahirkan insan cemerlang di dunia dan di akhirat selaras dengan konsep
insan sebagai hamba Allah dan Khalifah Allah. Insan yang taat dan patuh
kepada Allah, menguasai pengetahuan yang luas, bercita - cita tinggi dan
berjiwa besar, berakhlak mulia dan berketerampilan.
2.2 Menyelaras semua tindakan di semua peringkat organisasi pendidikan secara
kolaboratif, partisipatif serta berterusan.
2.3 Memaksimumkan penggunaan sumber secara bersepadu dan berkesan.
2.4 Mewujudkan suatu sistem pemantauan yang efektif.

3.0 OBJEKTIF UMUM
3.1 Meningkatkan kualiti keinsanan dan kesempurnaan berasaskan pegangan
agama.
3.2 Meningkatkan kecemerlangan kurikulum.
3.3 Meningkatkan kecemerlangan kokurikulum.
3.4 Meningkatkan kecemerlangan keceriaan.
3.5 Mewujudkan sistem pengurusan dan pentadbiran yang bersistematik dan
berkesan.

2

4.0 OBJEKTIF KHAS
4.1 Memastikan semua pelajar menyertai atau mengambil bahagian dalam bidang
kokurikulum yang ditawarkan di sekolah.
4.2 Memastikan setiap unit kokurikulum mempunyai sasaran dan mencapai sasaran
tersebut untuk unit masing - masing.
4.3 Meningkatkan pencapaian semua unit kokurikulum sama ada di peringkat
sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan antara bangsa.
4.4 Memastikan setiap unit kokurikulum mempunyai aktiviti ( program ) dan
melaksanakannya.

5.0 PENGENALAN DAN KONSEP

Kokurikulum adalah salah satu bidang atau elemen penting sepertimana yang telah
digarap dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 (SKPMg2) dan
selari dengan kehendak Falsafah Pendidikan Negara (FPN) dan Dasar Pendidikan
Kebangsaan (DPK). Kokurikulum adalah kegiatan yang dijalankan untuk menyokong
dan pelengkap dan sokongan kepada kurikulum pendidikan. Kebanyakan aktiviti
kokurikulum dilaksanakan dan dijalankan di luar bilik darjah. Bidang ini menekankan
tanggungjawab kepimpinan sekolah dan guru dalam memimpin dan mengurus aktiviti
kokurikulum untuk menyokong dan mengukuhkan proses pengajaran dan
pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah. Sekolah hendaklah mampu
mewujudkan aktiviti yang memberi peluang seluas-luasnya kepada murid untuk
menambah, mengukuh, mengamal pengetahuan serta kemahiran bagi mengembangkan
potensi murid dengan menerapkan nilai murni yang diperoleh.

6.0 DEFINISI
Kokurikulum bermaksud sebarang kegiatan yang dijalankan di luar bilik darjah yang
bermatlamatkan pendidikan. Kegiatan kokurikulum juga merupakan satu cara
pengajaran amali yang memberi peluang kepada pelajar untuk mempelajari kemahiran
-kemahiran tertentu dengan lebih terperinci lagi dalam masa yang panjang.

3

7.0 MATLAMAT

7.1 Untuk melahirkan dan memupuk insan yang mempunyai keseimbangan
perkembangan menyeluruh dari segi rohani, jasmani, intelek dan emosi sesuai
dengan Falsafah Pendidikan Negara (FPN).

7.2 Kokurikulum ini juga penting sebagai satu pengukuhan pelajaran di luar bilik
darjah.

7.3 Untuk membantu memantapkan dan memperkukuhkan interaksi antara pelajar
dan sekaligus memupuk integrasi antara kaum di negara ini.

7.4 Kegiatan kokurikulum juga boleh memupuk sifat kesopanan, berdikari,
kerajinan bekerja, berdisiplin, patuh kepada undang-undang yang boleh
membentuk seorang pelajar supaya menjadi warga negara yang berguna.

7.5 Aktiviti kokurikulum juga boleh memberi arah dan hala tuju kepada pelajar
supaya menceburkan diri di dalam aktiviti yang berfaedah. Berikutan
penceburan ini diharapkan aktiviti yang diceburi dan dengan kemahiran-
kemahiran yang dipelajari itu, gaya hidup yang sama selepas alam
persekolahannya seseorang pelajar boleh diteruskan nanti.

8.0 MATLAMAT KOKURIKULUM SMK ROMPIN PERMAI :

“MELAHIRKAN PELAJAR YANG CERDAS, MEMPUNYAI
DAYA JUANG YANG TINGGI, BERANI, DAN
BERKETERAMPILAN DENGAN MENYEDIAKAN
PELUANG YANG SECUKUPNYA KEPADA SEMUA
PELAJAR UNTUK MENGEMBANGKAN BAKAT,
KEBOLEHAN DAN KEMAHIRAN MELALUI KEGIATAN
KOKURIKULUM.”

4

9.0 INDEKS PETUNJUK UTAMA KOKURIKULUM (KPI) SMK ROMPIN
PERMAI 2022:
9.1 MENCAPAI 75% GRED PURATA SEKOLAH (GPS) KOKURIKULUM.

9.2 MENGAPLIKASIKAN 100% ASPEK PENGURUSAN KOKURIKULUM
SEKOLAH BERORIENTASIKAN SISTEM e-RP JAGUH.

9.3 MENJADI JOHAN DI PERINGKAT DAERAH ROMPIN (MSSD ROMPIN)
DALAM PERMAINAN SOFBOL (LELAKI) DAN DUA ACARA DALAM
KOKURIKULUM AKADEMIK (KOKURIA).

9.4 PENYERTAAN DALAM ACARA PERMAINAN / SUKAN-SUKAN LAIN
YANG DISERTAI OLEH PIHAK SEKOLAH AKAN MENCAPAI
SEKURANG-KURANG TEMPAT KETIGA TERBAIK DI PERINGKAT
DAERAH.

9.5 PENYERTAAN DALAM KEJOHANAN OLAHRAGA/BALAPAN DAN
PADANG DI PERINGKAT MSSD ROMPIN AKAN MENCAPAI
SEKURANG - KURANGNYA PINGAT GANGSA DALAM ACARA YANG
DISERTAI.

9.6 SETIAP PELAJAR MENYERTAI SATU BADAN BERUNIFORM, SATU
KELAB/PERSATUAN DAN SATU SUKAN/PERMAINAN DENGAN
KEHADIRAN MENCAPAI SEKURANG-KURANGNYA 10/12 KALI
SETAHUN DALAM AKTIVITI PERJUMPAAN MINGGUAN YANG
DISERTAI BAGI MEMUPUK KEMAHIRAN GENERIK.

9.7 SETIAP BADAN BERUNIFORM, KELAB/PERSATUAN, DAN SUKAN/
PERMAINAN MEMPUNYAI PERANCANGAN BERFOKUS,
DIURUSTADBIR DENGAN CEKAP, BETUL DAN EFEKTIF.

9.8 SETIAP UNIT KELAB PERSATUAN SEKOLAH AKAN
MENGHASILKAN SATU PROJEK KHAS KBAT KOKURIKULUM DI
BAWAH PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH (TS25) YANG AKAN
DIPAMERKAN PADA KARNIVAL TAHUNAN KOKURIKULUM DI
PERINGKAT SEKOLAH.

5

6

B. PERANCANGAN KOKURIKULUM 2022

1.0 AKTIVITI
1.1 Aktiviti utama kokurikulum peringkat sekolah adalah aktiviti Kelab/Persatuan,
Badan Beruniform dan Sukan/Permainan
1.2 Aktiviti tersebut telah ditetapkan oleh Pelan Induk Kokurikulum Kebangsaan
(PIKK).
1.3 Tarikh aktiviti tersebut berdasarkan kepada takwim yang disediakan oleh Unit
Induk Kokurikulum SMK Rompin Permai.
1.4 Aktiviti mingguan Kelab/Persatuan, Badan Beruniform dan Sukan/Permainan
dilaksanakan pada setiap hari Rabu bermula pukul 07.30 pagi - 09.00 pagi.
1.5 Agenda (Perjumpaan pada Hari Rabu )

07.30 pagi :
Semua Pelajar Berkumpul
Ikrar Kokurikulum
#Kawad Kaki Asas Statik (5 minit – Minggu Unit Beruniform)
#Senaman Pagi/Senamrobik (5 minit – Minggu Sukan Permainan)
#Persembahan Koakademik (5 minit – Minggu Kelab Persatuan)
Program Speaker’s Corner
#10 minit setiap minggu -B.Inggeris/Bahasa Melayu
Ucapan Penyelaras Unit Kokurikulum
Ucapan Pengetua/GPK Kokurikulum

07.50 pagi :
Pergerakan Pelajar Mengikut Unit Masing-Masing
Aktiviti Berdasarkan Unit Masing-Masing

08.50 pagi :
Semua Pelajar Berkumpul Semula

09.00 pagi :
Bersurai/Bergerak ke kelas

7

2.0 PENILAIAN
2.1 Penilaian Kokurikulum (PK) berdasarkan kepada sistem e-RP JAGUH
meliputi:
2.1.1 e-Kehadiran (e-K) dan e-Laporan Kokurikulum (e-LK) Individu Pelajar
2.1.2 e-Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum (e-BLAK )
2.1.3 Instrumen Pemantauan Kokurikulum Sekolah (IPKK 2018)
2.1.4 Sistem Atas Talian PAJSK
2.1.5 Borang SKPMg2 Kokurikulum
2.1.6 Instrumen Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Kokurikulum
2.1.7 Maklumat lain yang berkaitan

3.0 PROGRAM PENINGKATAN KOKURIKULUM
3.1 Program peningkatan kejurulatihan di peringkat daerah dan negeri bagi
menjalani kursus-kursus kejurulatihan bagi menambahkan ilmu untuk guru-
guru penasihat.
3.2 Mengadakan lawatan dan tinjauan ke sekolah-sekolah yang mempunyai
perancangan dan pengurusan kokurikulum yang cemerlang.
3.3 Bekerjasama dengan pihak pentadbir dan sekolah bagi melahirkan para pelajar
yang cemerlang untuk mewakili sekolah dalam pertandingan kokurikulum.
3.4 Mewajibkan pelajar memakai pakaian badan beruniform pada setiap hari Rabu.
3.5 Mendapatkan kerjasama PIBG/PIBK sekolah dalam membantu memajukan
kokurikulum sekolah terutamanya dari segi peruntukan kewangan.

8

4.0 PROGRAM PENINGKATAN SUKAN DAN PERMAINAN

4.1 Memohon baik pulih gelanggang serbaguna sekolah.
4.2 Menggalakkan guru-guru penasihat, jurulatih dan pelajar mengikuti kursus-

kursus peningkatan sukan dan permainan bagi menambahkan pengetahuan
dalam sukan.
4.3 Memohon peruntukan bagi membaik pulih padang sekolah (membaja rumput).
4.4 Memohon peruntukan bagi membina gelanggang `petanque’ daripada pihak
ANGKASA/badan korporat (CSR)/sumbangan individu/peruntukan Ahli
Parlimen atau ADUN/dan lain-lain
4.5 Melengkapkan peralatan sukan bagi tujuan pengurusan Kejohanan Padang dan
Balapan Sekolah.
4.6 Melengkapkan peralatan sukan di sekolah untuk tujuan aktiviti kelab dan
persatuan sukan dan juga latihan pasukan sekolah.
4.7 Mengenal pasti atlet-atlet yang berpotensi dalam setiap acara dan permainan.
4.8 Memberi latihan yang berterusan dan sistematik untuk meningkatkan prestasi
atlit sebelum, semasa dan selepas pertandingan.
4.9 Mengadakan latihan dan program pembangunan sukan sekolah bagi acara dan
permainan yang disasarkan.
4.10 Menyertai pertandingan dan kejohanan yang dianjurkan di peringkat
MSSM/MSSP/MSSD atau persatuan sukan lain mengikut keutamaan.
4.11 Memberi insentif dan ganjaran/penghargaan kepada atlit/pelajar yang berjaya
dalam semua pertandingan sebagai motivasi atau pencetus semangat.
4.12 Menyediakan seorang guru yang berpengalaman sebagai jurulatih untuk atlit/
pemain khususnya bagi sukan individu bagi memantau prestasi mereka.
4.13 Memberi tumpuan utama dan khusus bagi bidang sukan dan permainan
berdasarkan kategori berikut :

4.13.1 Sukan Elit/Bitara : Sofbol (Lelaki)

4.13.2 Sukan Teras : Olahraga (Lelaki & Perempuan)

: Catur (Lelaki & Perempuan)

4.13.3 Sukan Pilihan : Bola Sepak (Lelaki)

: Sepak Takraw (Lelaki)

4.13.4 Sukan Pembangunan : Bola Jaring (Perempuan)

9

5.0 PROGRAM PENINGKATAN BADAN BERUNIFORM

5.1 Menyediakan sebuah stor peralatan Badan Beruniform/stor Pendidikan Luar
yang lengkap dan diuruskan secara sistematik.

5.2 Menggalakkan guru-guru penasihat, pemimpin dan pelajar mengikuti kursus-
kursus peningkatan dan keilmuan dalam bidang kepemimpinan badan
beruniform.

5.3 Menyediakan kelengkapan/set peralatan memasak yang lengkap bagi tujuan
perkhemahan dalaman dan luaran sekolah.

5.4 Mengenal pasti pelajar-pelajar yang berpotensi dalam kepemimpinan
beruniform dan menghantar mereka menyertai kursus dan perkhemahan di
peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa.

5.5 Memberi latihan kemahiran dan keilmuan dalam bidang kokurikulum badan
beruniform yang berterusan dan sistematik untuk meningkatkan keupayaan
pelajar.

5.6 Menyertai program, kursus dan perkhemahan yang dianjurkan oleh Unit
Kokurikulum PPD Rompin, Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, Kementerian
Pendidikan Malaysia dan NGO berkaitan.

5.7 Memberi insentif dan ganjaran/penghargaan kepada pelajar sebagai motivasi
dan perangsang yang berjaya dalam pertandingan dan bidang yang diceburi.

5.8 Menyediakan seorang guru yang berpengalaman sebagai jurulatih atau
pembimbing untuk pelajar bagi setiap kategori serta memantau prestasi mereka.

5.9 Memberi tumpuan utama dan khusus bagi Badan Beruniform berikut :

5.9.1 Badan Elit : Pandu Puteri ( Perempuan )
5.9.2
Badan Teras : Pengakap (Lelaki/Perempuan)
5.9.3
5.9.4 : Kadet Pertahanan Awam (Lelaki/Perempuan)

: Kadet Remaja Sekolah (Lelaki/Perempuan)

Badan Pembangunan : Kadet Bomba (Lelaki/Perempuan )

Badan Rekreasi : Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda (ARP)

10

6.0 PROGRAM PENINGKATAN KELAB DAN PERSATUAN

6.1 Menggalakkan guru-guru penasihat, guru pembimbing dan pelajar mengikuti
kursus-kursus peningkatan dan keilmuan dalam bidang pengurusan Kelab/
Persatuan.

6.2 Memberi latihan kemahiran dan keilmuan dalam bidang kokurikulum Kelab/
Persatuan berterusan dan sistematik untuk meningkatkan keupayaan pelajar.

6.3 Mengenal pasti pelajar yang berpotensi dalam kepemimpinan Kelab/Persatuan
/Koakademik dan menghantar mereka menyertai program, kursus dan
perkhemahan yang dianjurkan oleh Unit Kokurikulum PPD Rompin, Jabatan
Pendidikan Negeri Pahang, Kementeria Pendidikan Malaysia dan NGO.

6.4 Memberi insentif dan ganjaran/penghargaan kepada pelajar sebagai motivasi
dan perangsang yang berjaya dalam sesuatu pertandingan dan bidang yang
diceburi.

6.5 Menyediakan seorang guru yang berpengalaman sebagai jurulatih atau
pembimbing untuk pelajar bagi setiap kategori serta memantau prestasi mereka.

6.6 Menggiatkan program bagi Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan
(RIMUP).

6.7 Memberi tumpuan utama dan khusus bagi Kelab/Persatuan berikut :

6.7.1 Kelab Elit : Robotik
6.7.2 Kelab Teras : Bahasa Melayu
: Sains dan Matematik
6.7.3 Kelab Pembangunan : Pengguna
: Bahasa Inggeris
: Pendidikan Islam
: Geografi
: Sejarah
: Kerjaya
: Doktor Muda
: Seni Visual
: F1

11

12

C. PERINCIAN BIDANG TUGAS KOKURIKULUM

TANGGUNGJAWAB
SETIAUSAHA KOKURIKULUM (SUKO)

1. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum.

2. Membantu Pengetua dalam pengagihan tugas kepada guru-guru, perancangan,
pelaksanaan dan penilaian pelajar.

3. Mengurus pemilihan peserta untuk ke pertandingan aktiviti melibatkan
Kelab/Persatuan/Badan Beruniform dan Sukan/Permainan.

4. Memastikan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti kokurikulum dipatuhi
berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan yang berkuatkuasa.

5. Memastikan semua rekod dan data diselenggara dengan baik dan kemaskini.

6. Memastikan borang-borang atau instrumen berkaitan penilaian dan pemantauan
kokurikulum lengkap dan dikemaskini.

7. Mengenal pasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan
menyediakan data yang berkaitan untuk perancangan kokurikulum.

8. Menyediakan takwim dan melaksanakan Perhimpunan Bulanan Kokurikulum di
peringkat sekolah.

9. Menyediakan takwim aktiviti di Speaker’s Corner.

10. Menjalankan sesi Pemantauan Kokurikulum (Learning walk kokurikulum) dari
semasa ke semasa bersama GPK Kokurikulum dan Penyelaras Kokurikulum.

11. Menjalankan dan membentangkan sekurang-kurangnya satu kajian tindakan/kajian
impak (e-Kajian) dalam tahun semasa.

12. Menguruskan sistem e-RP JAGUH berkaitan pengurusan kokurikulum SMK Rompin
Permai :

12.1 Menambah baik dan memantau sistem e-RP JAGUH untuk diakses oleh
Pentadbir/Penyelaras Kokurikulum/Setiausaha Sukan

12.2 Memastikan data/maklumat kokurikulum dalam e-RP JAGUH sentiasa
dikemaskini

12.3 Membuat pelaporan kokurikulum sama ada dalam bentuk e-RP JAGUH atau
bercetak dari semasa ke semasa apabila diperlukan oleh semua pihak yang
berkepentingan.

13

TANGGUNGJAWAB
SETIAUSAHA SUKAN (SUS)
1. Menyelaraskan semua aktiviti sukan di sekolah.
2. Merancang takwim dan aktiviti sukan sekolah yang disesuaikan dengan aktiviti
MSSD/MSSN/MSSM atau persatuan sukan luar.
3. Membantu Pengetua mengagih tugasan dalam olahraga, sukan dan permainan.
4. Menetapkan pelajar dalam Rumah Sukan.

5. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan.
6. Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah.
7. Mengurus dan menjaga keselamatan semua peralatan sukan sekolah.
8. Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan.
9. Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan.
10. Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktiviti sukan di sekolah dan penyertaan

di luar sekolah untuk dokumentasi/edaran/rujukan dan rekod.
11. Sentiasa melakukan perbincangan dengan Pengetua/Penolong Kanan Kokurikulum

untuk kepentingan sukan sekolah.
12. Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah dalam e-Pencapaian

Sukan Sekolah (e-PSS)
13. Mempamerkan kejayaan cemerlang murid/atlet sekolah di papan kenyataan sukan

sekolah dan juga persekitaran sekolah.
14. Menghadiri kursus dari semasa ke semasa untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran

pengurusan sukan yang dianjurkan oleh pihak yang berkaitan.
15. Menguruskan sistem ePress (sistem pengurusan data Sukan dan Permainan Unit

Sukan JPN Pahang).
16. Menguruskan sistem e-RP JAGUH berkaitan sukan SMK Rompin Permai yang

melibatkan:
16.1 Memastikan data/maklumat sukan dalam e-RP JAGUH sentiasa dikemaskini
16.2 Membuat pelaporan sukan sama ada dalam bentuk e-RP JAGUH atau

bercetak dari semasa ke semasa apabila diperlukan oleh semua pihak yang
berkepentingan.

14

TANGGUNGJAWAB PENYELARAS KOKURIKULUM (PKK)
KELAB/PERSATUAN DAN BADAN BERUNIFORM

1. Mengatur dan menyelia perjalanan Kelab/Persatuan/pasukan Badan Beruniform.

2. Menyediakan takwim (e-takwim) aktiviti perjumpaan mingguan.

3. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum yang akan dijalankan sepanjang tahun.

4. Menyediakan borang kebenaran (e-kebenaran) ibu bapa/penjaga untuk pelajar
menyertai aktiviti Kelab/Persatuan/pasukan Badan Beruniform.

5. Menentukan aktiviti, surat-menyurat dan minit mesyuarat (e-minit) difailkan dengan
baik dan kemaskini.

6. Memastikan Mesyuarat Agung Tahunan (MAT) dan pemilihan AJK diadakan setiap
tahun pada tarikh yang ditetapkan.

7. Bekerjasama dengan Setiausaha Kokurikulum (SUKO) dalam melaksanakan aktiviti
Perjumpaan Bulanan Kokurikulum.

8. Menjalankan sesi Pemantauan Kokurikulum (Learning walk kokurikulum) dari
semasa ke semasa bersama GPK Kokurikulum dan Setiausaha Kokurikulum.

9. Menyelaras/menguruskan/melapor (e-Speaker’s) 10 minit aktiviti di Speaker’s
Corner semasa perjumpaan mingguan Kelab dan Persatuan (Penyelaras Kelab
Persatuan)

10. Menyelaras/menguruskan 10 minit latihan kawad kaki asas semasa perjumpaan
mingguan Badan Beruniform (Penyelaras Badan Beruniform)

11. Menyelaras/menguruskan 10 minit senam robik semasa perjumpaan mingguan Sukan
Permainan (Penyelaras Sukan dan Permainan).

12. Melengkapkan maklumat dalam e-Arkib Kokurikulum bagi Kelab dan
Persatuan/Badan Beruniform/Sukan/Permainan.

13. Menjalankan dan membentangkan sekurang-kurangnya satu kajian tindakan/kajian
impak (e-Kajian) dalam tahun semasa.

14. Melakukan pemantauan data/maklumat kokurikulum berkaitan bidang tugas masing-
masing yang terdapat dalam e-RP JAGUH.

15. Membuat laporan sama ada berbentuk e pelaporan atau bercetak dari semasa ke
semasa apabila diperlukan oleh semua pihak yang berkepentingan.

16. Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

15

TANGGUNGJAWAB
GURU PENASIHAT / PEMIMPIN (GP)
1. Memastikan Mesyuarat Agung Tahunan (MAT) diadakan bagi tujuan melantik Ahli
Jawatankuasa.
2. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan.
3. Memastikan aktiviti yang dijalankan adalah selaras dengan objektif sekolah.
4. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam Perlembagaan.
5. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar.
6. Memastikan aktiviti berjalan mengikut takwim / jadual yang ditetapkan.
7. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Badan Beruniform/
Kelab Persatuan dan Sukan / Permainan.
8. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik.
9. Memastikan Minit Mesyuarat (e-Minit) dan Laporan Aktiviti (e-BLAK) disediakan
dan difailkan.
10. Mendaftarkan penubuhan dan keahlian Pasukan Badan Beruniform, Kelab / Persatuan,
Sukan / Permainan dengan badan induk atau persatuan induk.
11. Bertanggungjawab memberi bimbingan & tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli.
12. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah dalam
lawatan atau projek yang dijalankan.
13. Melaporkan penyertaan murid / ahli dalam semua aktiviti kokurikulum (e-Penyertaan)
14. Melaporkan pencapaian murid / ahli dalam semua aktiviti kokurikulum (e-Pencapaian)
15. Membuat laporan Kehadiran Ahli (e-Hadir) dalam setiap kali perjumpaan atau aktiviti.
16. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili di
peringkat Daerah / Negeri / Kebangsaan.
17. Membuat/mempamerkan laporan aktiviti / pencapaian / kejayaan murid / ahli dari
semasa ke semasa di papan kenyataan sekolah / kelab / persatuan / badan beruniform /
sukan / permainan.

16

18. Memastikan tidak ada sebarang unsur subversif atau yang melibatkan sensitiviti agama
/ kaum / budaya tersebar dalam kalangan ahli.

19. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada
Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah untuk anugerah kecemerlangan kokurikulum
sekolah.

20. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.
21. Mengurus/mengemaskini data/maklumat/aktiviti kokurikulum murid dalam sistem e-

RP JAGUH seperti berikut:

21.1 Borang pendaftaran keahlian tahunan kokurikulum (e-Keahlian)
21.2 Borang pelaporan aktiviti perjumpaan mingguan kokurikulum (e-BLAK)
21.3 Borang senarai Ahli Jawatankuasa Kelab / Persatuan/Badan Beruniform /

Sukan/Permainan (e-AJK)
21.4 Minit Mesyuarat Kokurikulum (e-Minit)
21.5 Sijil Kokurikulum (e-Sijil)
21.6 Borang pelaporan penyertaan di peringkat Daerah / Negeri /

Kebangsaan / Antarabangsa (e-Penyertaan)
21.7 Borang pelaporan pencapaian peringkat Daerah / Negeri /

Kebangsaan / Antarabangsa (e-Pencapaian)
21.8 RPH Kokurikulum (e-RPH Ko)
21.9 Kehadiran Kokurikulum (e-Hadir)

22. Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

17

TANGGUNGJAWAB
GURU SUKAN / JURULATIH PASUKAN SEKOLAH / RUMAH SUKAN

1. Membentuk Jawatankuasa Pengurusan Sukan/Pasukan Sekolah/Rumah Sukan.
2. Merancang meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan minat pelajar dalam

permainan.
3. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat/kepakaran daripada pihak yang berkaitan.
4. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi.
5. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual/takwim sukan/permainan

sekolah.
6. Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan/Kelas/Tingkatan/Sekolah.
7. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar.
8. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/penjaga untuk ke pertandingan luar sekolah.
9. Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai.
10. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan.
11. Menyemai semangat kesukanan dalam kalangan pelajar.
12. Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik,

selamat dan mencukupi untuk digunakan.
13. Merancang aktiviti tahunan dengan ahli guru Rumah Sukan.
14. Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah terbaik untuk

mempertingkatkannya.
15. Merekodkan nama pemain-pemain dan pasukan yang cemerlang (johan daerah/

negeri, wakil daerah/negeri dan negara).
16. Menghadiri kursus permainan yang dianjurkan oleh Jabatan Belia, Kebudayaan &

Sukan; Majlis Sukan Sekolah Negeri dan Persatuan Permainan/Sukan.
17. Mengurus/mengemaskini data/maklumat/aktiviti sukan dan permainan murid dalam

sistem e-RP JAGUH seperti berikut:

17.1 Borang pendaftaran/maklumat keahlian rumah sukan/pasukan sekolah (e-
Keahlian)

17.2 Borang pelaporan aktiviti perjumpaan rumah sukan/latihan pasukan sekolah
(e-BLAK)

17.3 Borang senarai Ahli Jawatankuasa Rumah Sukan/Pasukan Sekolah (e-AJK)
17.4 Minit Mesyuarat Agung/Mesyuarat AJK Rumah Sukan (e-Minit)
17.5 Sijil Kokurikulum berkaitan sukan / permainan (e-Sijil)
17.6 Borang pelaporan penyertaan peringkat

Daerah / Negeri / Kebangsaan / Antarabangsa (e-Penyertaan)
17.7 Borang pelaporan pencapaian peringkat

Daerah / Negeri / Kebangsaan / Antarabangsa (e-Pencapaian)
17.8 Borang Kehadiran perjumpaan Rumah Sukan/Pasukan Sekolah (e-Hadir)

18

19

D. SURAT PEKELILING IKHTISAS KOKURIKULUM

1. SP Am Bil. 23 / 1966 - Lagu Kebangsaan
Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah -
2. SPI Bil 1 / 1971 - Sekolah
Rukunegara
3. SPI Bil 2 / 1971 - Permainan Catur di Sekolah - Sekolah Menengah
4. SPI Bil 8 / 1971 - Nyanyian Lagu Kebangsaan ‘Negaraku’
5. SPI Bil 4 / 1975 - 1. Menyanyi Lagu Kebangsaan / Lagu Negeri, dan
6. SPI Bil 8 / 1975 - 2. Mengibar Bendera Persekutuan / Bendera Negeri

7. SPI Bil 10 / 1976 - di Sekolah - Sekolah / Maktab - Maktab Perguruan
Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/
8. SPI Bil. 4 / 1977 - LCE ( termasuk Sabah / Sarawak Junior Certificate
9. SPI Bil. 7 / 1977 - Examination ) bagi Murid - Murid Tingkatan III – Garis
10. SPI Bil. 8 / 1978 - Panduan.
11. SPI Bil. 11 / 1978 - Hari Kelepasan Peristiwa P.U.326 / 62
12. SPI Bil. 2 / 1981 - Pengelolaan Walkathon Di Sekolah - Sekolah
13. SPI Bil. 3 / 1981 - Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah
Hari Kelepasan Peristiwa P.U.326 / 62
14. SPI Bil. 3 / 1982 - Ketetapan Masa Di Sekolah - Sekolah
Penggunaan Waktu Tidak Mengajar / Waktu Luang
15. SPI Bil. 4 / 1982 - (Free Period ) Oleh Guru
16. SPI Bil. 4 / 1983 - Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP
17. SPI Bil. 7 / 1983 - dan SRP / LCE ( Sarawak ) bagi Murid - murid
Tingkatan III – Garis Panduan
18. SPI Bil. 3 / 1984 - Permainan ‘Pin - table, Video Game, Game Watch’
Iklan / Tajaan Dalam Majalah Sekolah
19. SPI Bil. 4 / 1984 - Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan
20. SPI Bil. 4 / 1984 - Murid - Murid Sekolah.
21. SPI Bil 1 / 1985 - Garis Panduan Mengenai Aktiviti - Aktiviti Kebudayaan
22. SPI Bil. 4 / 1985 - Di Sekolah - Sekolah.
Perhimpunan Sekolah
23. SPI Bil. 5 / 1985 - Perhimpunan Sekolah ( Tambahan )
Penubuhan Jawatankuasa BimBingan Pelajar Sekolah.
24. SPI Bil 1 / 1986 - Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi
25. SPI Bil 2 / 1986 - Masyarakat
Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan
26. SPI Bil 3 / 1986 - Kawasannya ( Landscaping )
Larangan ke atas Pemberian Cenderamata.
27. SPI Bil. 5 / 1986 - Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja
28. SPI Bil. 1 / 1988 - Kokurikulum Pelajar.
29. SPI Bil.3 / 1988 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum ‘Pengenalan
Kepada Komputer’ Dan Kegiatan Kelab Komputer
Sekolah
Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer
Sekolah.
Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta
Sekolah.
Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan
Berpakaian Seragam Sekolah Menengah ( SLAD ).

20

30. SPI Bil. 6 / 1988 - Panduan Tajaan Oleh Syarikat / Badan Perniagaan Di

Sekolah.

31. SPI Bil. 7 / 1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau

Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan

Induk Sukan.

32. SPI Bil. 8 / 1988 - Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah.

33. SPI Bil 10 / 1988 - Senaman Beramai - ramai.

34. SPI Bil 14 / 1988 - Keberangkatan DYMM Sultan / Raja / TYT Yang Di

Pertua Negeri Menghadiri Majlis - Majlis Rasmi

Sekolah.

35. SPI Bil 1 / 1989 - Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah.

36. SPI Bil 10 / 1989 - Aturcara Majlis Rasmi Sekolah.

37. SPI Bil. 1 / 1991 - Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti

Agama Islam Di Sekolah.

38. SPI Bil. 3 / 1991 - Mengundang Orang - orang Kenamaan Ke Upacara

Sekolah / Institusi Pendidikan.

39. SPI Bil 4 / 1991 - Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah.

40. SPI Bil.7 / 1991 - Penggunaan Kemudahan Sekolah Oleh Pertubuhan Dan

Persatuan Belia.

41. SPI Bil. 9 / 1991 - Permohonan Mengundang Orang - Orang Kenamaan Ke

Upacara Sekolah / Institusi Pendidikan.

42. SPI Bil. 4 / 1992 - Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Persatuan Silat

Sekolah.

43. SPI Bil. 6 / 1994 - Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan

Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah.

44. SPI Bil. 1 / 1995 - Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran

Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan

Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar

Kawasan Sekolah.

45. SPI Bil. 3 / 1995 - Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri

Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan

Dan Bantuan Kerajaan.

46. SPI Bil. 4 / 1995 - Pelaksanaan Kadet Remaja Sekolah ( KRS ).

47. SPI Bil. 7 / 1995 - Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman

Terhadap Pelajar - Pelajar Sekolah.

48. SPI Bil. 8 / 1995 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan

Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan

49. SPI Bil 9 / 1995 - Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan

UPSR Bagi Murid - Murid Tahun 6.

50. SPI Bil.1 / 1996 - Sikap Mengutamakan Keceriaan Dan Kebersihan Di

Kalangan Pelajar.

51. SPI Bil. 2 / 1996 - Penampilan Diri Pelajar, Kekemasan Dan Kerapian

Berpakaian.

52. SPI Bil. 2 / 1997 - Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai

Pasukan Pakaian Seragam Sekolah

53. PUP Bil 2 / 1997 - Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab / Persatuan

( PS.77280 ) Taekwando / Seni Mempertahankan Diri.

54. SPI Bil. 3 / 1997 - Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar

Dan / Atau Pungutan Wang.

55. SPI Bil. 6 / 1997 - Amalan Kebersihan Di Sekolah.

21

56. SPI Bil. 2 / 1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti
Pertanian Di Sekolah.
57. SPI Bil. 3 / 1998 - Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di
Sekolah Menengah.
58. SPI Bil. 5 / 1998 - Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan - Peraturan Di
Bawah Akta Pendidikan 1996.
59. SPI Bil. 18 / 1998 - Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan.
60. SPI Bil 24 / 1998 - Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan
Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan
61. SPI Bil. 1 / 1999 - pertubuhan bukan kerajaan.
Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan
62. SPI Bil. 2 / 1999 - Bahasa Inggeris Di Sekolah.
63. SPI Bil. 7 / 1999 - Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah.
Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah
64. SPI Bil. 8 / 1999 - Menengah.
Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan
65. SPI Bil 7 / 2000 - Balik Sekolah.
66. SPI Bil. 8 / 2000 - Mencegah Kebakaran Di Sekolah.
Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer /
67. SPI Bil. 9 / 2000 - Teknologi Maklumat Sekolah.
Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran
68. SPI Bil. 9 / 2000 - Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan
Tambahan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar
Kawasan Sekolah.
69. SPI Bil. 12 / 2000 - Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran
70. SPI Bil. 13 / 2000 - Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan
71. SPI Bil. 14 / 2000 - Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar
72. SPI Bil. 16 / 2000 - Kawasan Sekolah.
Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan.
73. SPI Bil. 17 / 2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah
74. SPI Bil. 18 / 2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah.
Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan
75. SPI Bil. 19 / 2000 - Peperiksaan / Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan
Menghasut / Meracuni Fikiran Pelajar Membenci
76. SPI Bil. 20 / 2000 - Kerajaan.
Penubuhan Kelab Rukun Negara Di Sekolah - Sekolah.
77. SPI Bil. 5 / 2002 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid
78. SPI Bil. 9 / 2004 - Sekolah.
Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan
Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan
Komunikasi Di Sekolah.
Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di
Sekolah - Sekolah.
Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan
Panduan Penglibatan Murid - Murid Sekolah Dalam
Program Atau Aktiviti Anjuran Agensi - Agensi Selain
Daripada Agensi Di Bawah Kementerian Pelajaran
Malaysia

22

23

E. JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM 2022

1. JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN KOKURIKULUM

Pengerusi Tuan Pengetua SMK Rompin Permai
Tuan Haji Che Parizan bin Ayob
Timbalan Pengerusi Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Encik Mohd Asri Bin Hj Hassan
Naib Pengerusi 1 Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Tuan Haji Salleh Bin Mamat
Naib Pengerusi 2 Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM)
Setiausaha Puan Ainon Binti Adnan
Penolong Setiausaha Cik Noor Adia Binti Hj Md Yusop
Penyelaras Kelab & Persatuan / Puan Norsahirma Binti Abdul Hashim
Koakademik
Penyelaras Badan Beruniform Puan Nur Khairunnisa Binti Ramli
Penyelaras Sukan dan Permainan
Puan Norsahirma Binti Abdul Hashim

Encik Mohd Azamuddin Bin Mohamad Nadzri

2. JAWATANKUASA PENGURUSAN KELAB DAN PERRSATUAN

1. Persatuan Bahasa Melayu 1. Puan Nor Harlina Binti Mohamed ( Ketua )
2. Puan Noraidiyani Binti Mohd Rofi
2. Persatuan Bahasa Inggeris
1. Cik Sofia Ilya Binti Hamdan ( Ketua )
3. Persatuan Matematik / Sains / 2. Puan Hazie Ilham Binti Mohd Ghazali
Rekacipta / Robotik / F1
1. Encik Nik Ahmad Solehuddin bin Mohamad Nor (
4. Persatuan Pendidikan Islam Ketua )
2. Puan Norhasliza Binti Ab.Satar
5. Persatuan Sejarah 3. Puan Rosmawati Binti Abdul Rasid
6. Kelab Kerjaya
7. Kelab Pengguna/Keusahawanan / 1. Puan Anita Binti Yasin ( Ketua )
PNB / Koperasi 2. Encik Mohd Faridie Bin Ibrahim
8. Kelab Doktor Muda
9. Kelab Seni Visual 1. Encik Aiman Bin Shafii ( Ketua )
2. Puan Farah Natasha Binti Deraman
10. Persatuan Geografi
1. Encik Hamizi Bin Hj Hussain ( Ketua )
2. Puan Suzalina Binti Samsudin

1. Cik Siti Wahida Binti Jusoh ( Ketua )
2. Puan Nur Khairunnisa Binti Ramli

1. Puan Norashikin Binti Sahimi ( Ketua )
2. Puan Nor Emylyana Binti Abas
1. Puan Azlinda A / P Oh Jo Heng ( Ketua )
2. Puan Norsahirma Binti Abdul Hashim

1. Encik Mohd Aswad Bin Aziz ( Ketua )
2. Cik Nor Bahirah Binti A. Karim

24

3. JAWATANKUASA PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM

Pergerakan Pengakap 1. Encik Syed Azzuan Bin Tuan Muda ( Ketua )
2. Cik Noor Adia Bt Hj Md Yusop (Pen Ketua)
Pergerakan Pandu Puteri 3. Puan Nur Khairunnisa Binti Ramli
4. Puan Norashikin Binti Sahimi
Pasukan Kadet Remaja 5. Puan Rosmawati Binti Abd Rasid
Sekolah 6. Cik Nor Bahirah bt A.Karim
( KRS ) 7. En Mohd Asri bin Hj Hassan

Pasukan Kadet Bomba 1. Puan Azlinda A / P Oh Jo Heng ( Ketua )
dan Penyelamat 2. Puan Norhasliza Binti Ab. Satar ( Pen. Ketua )
3. Cik Sofia Ilya Binti Hamdan
Pasukan Kadet 4. Puan Norsahirma Binti Abdul Hashim
Pertahanan 5. Puan Roslina Binti Hasim
Awam ( KASPA ) 6. Puan Ainon Binti Adnan

1. Encik Aiman Bin Shafii ( Ketua )
2. En Nik Ahmad Solehuddin bin Mohamad Nor (Pen. Ketua)
3. Cik Siti Wahida Binti Jusoh
4. Pn Nor Harlina Binti Mohamaed
5. Puan Farah Natasha Binti Deraman
6. En Mohd Aswad Bin Aziz
7. Tuan Hj Che Parizan Bin Ayob
1. Encik Mohd Faridie Bin Ibrahim ( Ketua )
2. Puan Noraidiyani Bt Mohd Rofi (Pen Ketua)
3. Puan Nor Emylyana Binti Abas
4. Puan Rayumi Binti Wahab
5. Puan Hazie Ilham Binti Mohamad Ghazali
6. Encik Hamizi Bin Hj Hussain
7. Encik Aiman Bin Shafii
1. Encik Mohd Nasrun Bin Ismail ( Ketua )
2. Encik Mohd Fadli Abd Rahman (Pen. Ketua)
3. Puan Zurina Binti Mohamad
4. Puan Suzalina Binti Samsudin
5. Puan Anita Binti Yasin

6. Encik Mohd Azamuddin Bin Mohamad Nadzri

7. Tuan Haji Salleh Bin Mamat

Anugerah Remaja 1. Encik Mohd Azamuddin Bin Mohamad Nadzri (Ketua)
Perdana Rakan Muda 2. Encik Aiman Bin Shafii
(ARPRM ) 3. Cik Nor Bahirah bt A.Karim

25

4. JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN SUKAN

Pengerusi Tuan Pengetua SMK Rompin Permai
Tuan Haji Che Parizan Bin Ayob
Timbalan Pengerusi Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Encik Mohd Asri Bin Hj Hassan
Naib Pengerusi 1 Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Tuan Haji Salleh Bin Mamat
Naib Pengerusi 2 Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid ( HEM )
Setiausaha Sukan Sekolah Puan Ainon Binti Adnan
Penolong Setiausaha Sukan Encik Mohd Aswad Bin Aziz
Sekolah
Encik Mohd Azamuddin Bin Mohamad Nadzri

Ketua Guru Penasihat Kelab Encik Mohd Fadli Bin Abd Rahman
Sukan & Permainan: Puan Suzalina Binti Samsudin
Encik Mohd Aswad Bin Aziz
- Bola Sepak / Futsal Puan Hazie Iham Binti Mohd Ghazali
- Bola Jaring Encik Mohd Azamuddin Bin Mohamad Nadzri
- Sofbol ( Lelaki )
- Olahraga / Merentas Desa
- Sepak Takraw

Ketua Guru Rumah Sukan : Puan Nur Khairunnisa Binti Ramli
Puan Norashikin Binti Sahimi
- Kuning Puan Norhasliza Binti Ab. Satar
- Biru Encik Mohd Fadli Bin Abd Rahman
- Merah
- Hijau

26

5. JAWATANKUASA PENGURUSAN KELAB SUKAN DAN PERMAINAN

Kelab Bola Sepak / 1. Encik Mohd Fadli Bin Abd Rahman ( Ketua )

Futsal 2. Encik Mohd Nasrun Bin Ismail

Kelab Bola Jaring 1. Puan Suzalina Binti Samsudin ( Ketua )
2. Puan Roslina Binti Hasim
3. Puan Rayumi Binti Wahab

Kelab Sofbol (Lelaki) 1. Encik Mohd Aswad Bin Aziz ( Ketua )
2. Encik Syed Azzuan Bin Tuan Muda

Kelab Olahraga 1. Puan Hazie Ilham Binti Mohd Ghazali
/ Merentas Desa (Ketua )

2. Cik Sofia Ilya Binti Hamdan
3. Puan Zurina Binti Mohamad

Kelab Sepak Takraw 1. Encik Mohd Azamuddin Bin Mohamad Nadzri (Ketua)
2. En Aiman Bin Shafii

27

6. JAWATANKUASA PENGURUSAN RUMAH SUKAN

RUMAH KUNING 1. Puan Nur Khairunnisa Binti Ramli ( Ketua )
RUMAH BIRU 2. Cik Siti Wahida Binti Jusoh ( Pen. Ketua )
3. Cik Noor Adia bt Hj Md Yusop
RUMAH MERAH 4. Puan Roslina Binti Hasim
RUMAH HIJAU 5. Encik Hamizi Bin Hj Hussain
6. Encik Nik Ahmad Solehuddin Bin Mohamad Nor
7. Puan Rayumi bt Wahab
8. Puan Atiqah Binti Shafii
9. Encik Irwan Fazirol Bin Mustafa
10. Tuan Hj Salleh bin Mamat
1. Puan Norashikin Binti Sahimi ( Ketua )
2. Puan Anita Binti Yasin ( Pen. Ketua )
3. Puan Zurina Binti Mohamad
4. Puan Nor Harlina Binti Mohamed
5. Encik Mohd Faridie Bin Ibrahim
6. Encik Aiman Bin Shafii
7. Cik Nor Bahirah Bt A.Karim
8. Puan Jamiah Binti Bakar
9. Encik Mohd Haznoraffly Bin Hajme
10. Tuan Hj Che Parizan Bin Ayob
1. Puan Norhasliza Binti Ab. Satar ( Ketua )
2. Puan Azlinda A / P Oh Jo Heng ( Pen. Ketua )
3. Encik Syed Azzuan Bin Tuan Muda
4. Puan Hazie Ilham Binti Mohd Ghazali
5. Cik Sofia Ilya Binti Hamdan
6. Puan Emylyana Binti Abas
7. Puan Rafizah Binti Ramlee
8. Encik Mohd Azhar Bin Muda
9. Encik Mohd Asri bin Hj Hassan
10 NAZELA
1. Encik Mohd Fadli Bin Abd Rahman ( Ketua )
2. Puan Noraidiyani Binti Mohd Rofi ( Pen. Ketua )
3. Encik Mohd Nasrun Bin Ismail
4. Puan Suzalina Binti Samsudin
5. Puan Norsahirma Binti Abdul Hashim
6. Puan Farah Natasha Binti Deraman
7. Puan Rosmawati Binti Abdul Rasid
8. Encik Izman Bin Ahmad
9. Encik Sufian Bin Abd Ghani
10. Puan Ainon Binti Adnan

28

7. SAKRETARIAT PASUKAN SEKOLAH (SUKAN DAN
PERMAINAN)

Setiausaha Sukan Sekolah Encik Mohd Aswad Bin Aziz ( ketua )

Penolong Setiausaha Sukan Sekolah Encik Mohd Azamuddin Bin Mohamad Nadzri

Ahli - Ahli Jawatankuasa : Semua Ketua Penasihat Kelab Sukan dan Permainan
Jenis-Jenis Sukan/Permainan
Tambahan/Pilihan:
Badminton | Bola Tampar | Bola
Baling | Hoki | Catur | Ping Pong |
Gimnastik | Golf | Woodball | Tenis |
Basikal | Petanque | Renang | Boling |
Memanah | Squasy | Bola Keranjang |
Silat | Tae Kwon Do | Ragbi | Kriket

8. SAKRETARIAT PASUKAN SEKOLAH (KOAKADEMIK /KELAB PERSATUAN)

Penyelaras Kelab Dan Persatuan Puan Nur Khairunnisa Binti Ramli ( Ketua )
Penolong Penyelaras Puan Noraidiyani Binti Mohd Rofi
Ahli Jawatankuasa:
Semua Guru Kanan Mata Pelajaran ( GKMP )
Semua Ketua Penasihat Kelab dan Persatuan

Jenis - Jenis Pertandingan:
Nyanyian Solo / Koir / Tarian / Puisi dan Lagu / Muzik Tradisional / Kompang
Formasi /

Festival Kebudayaan / Bahas / Pesta Pantun / Forum Remaja / Pidato /
Perkampungan Penulis Muda / Teater Komsas / Karnival Sains ( KASTEK ) ( Saintis
Muda / Kereta Solar / Dapur Suria / Aero Angkasa ) / Memasak Nestle / Toyota Eco

Youth

29

9. JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH / 1MURID 1SUKAN

Pengerusi Tuan Pengetua SMK Rompin Permai
Tuan Haji Che Parizan Bin Ayob

Ahli - Ahli Jawatankuasa Kecil:

J / Kuasa Sumber Manusia Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Tuan Haji Salleh Bin Mamat

J / Kuasa Pembangunan Fizikal Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid ( HEM )
Sukan Puan Ainon Binti Adnan

J / Kuasa Penggalakan Sukan Guru Penolong Kanan Kokurikulum
J / Kuasa Pemantauan dan Encik Mohd Asri Bin Hj Hassan
Penilaian
J / Kuasa Peningkatan Professional Ketua Bidang Teknik & Vokasional ( VOTEK )
Encik Mohd Nasrun Bin Ismail
J / Kuasa Kewangan
Ketua Bidang Sains dan Matematik
Puan Roslina Binti Hasim

Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru
( YDP PIBG )

J / Kuasa Teknikal Setiausaha Sukan Sekolah
Encik Mohd Aswad Bin Aziz

10. JAWATANKUASA PENGURUSAN KOPERASI SEKOLAH

AHLI LEMBAGA KOPERASI ( ALK )

Pengerusi Tuan Pengetua SMK Rompin Permai
Tuan Haji Che Parizan Bin Ayob

Timbalan Pengerusi Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Encik Mohd Asri Bin Hj Hassan

Naib Pengerusi 1 Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Tuan Haji Salleh Bin Mamat

Naib Pengerusi 2 Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Setiausaha Puan Ainon Binti Adnan
Puan Hazie Ilham Binti Mohd Ghazali

Penolong Setiausaha Puan Farah Natasha Binti Deraman
Bendahari Cik Siti Wahida Binti Jusoh

Pen. Bendahari Puan Nur Khairunnisa Binti Ramli
Pengurus Koperasi Cik Sofia Ilya Binti Hamdan

Penolong Pengurus Koperasi Puan Emylyana Binti Abas
Ahli Jawatankuasa Kecil Puan Norashikin Binti Sahimi

Puan Anita Binti Yasin

Juru Audit Dalam Puan Norhasliza Binti Ab. Satar (Juru Audit 1)

Puan Norsahirma Binti Abdul Hasim (Juru Audit 2)

30

11. JAWATANKUASA PENILAIAN MARKAH KOKURIKULUM ( PAJSK )

Pengerusi Tuan Pengetua SMK Rompin Permai
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 Tuan Haji Che Parizan Bin Ayob
Naib Pengerusi 2
Setiausaha Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Penolong Setiausaha Encik Mohd Asri Bin Hj Hassan
Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Haji Salleh Bin Mamat
Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Puan Ainon Binti Adnan
Setiausaha Kokurikulum
Cik Noor Adia Binti Hj Md Yusop

Puan NAZELA

Ahli - Ahli Jawatankuasa Penyelaras Kelab dan Persatuan
Penyelaras Unit Pakaian Seragam
Penyelaras Sukan dan Permainan
Semua Guru Kanan Mata Pelajaran ( GKMP )
Setiausaha Sukan Sekolah
Tuan Kaunselor
Setiausaha Disiplin Sekolah
Guru Penasihat ( Kemasukan Markah PAJSK Atas Talian
)
Penyelaras Pusat Sumber ( Program NILAM )

31

12. JAWATANKUASA TRANSFORMASI SEKOLAH ( TS25 )(KOKURIKULUM)

Pengerusi Tuan Pengetua SMK Rompin Perma
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi 2 Encik Mohd Asri Bin Hj Hassan
Setiausaha Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Penolong Setiausaha Haji Salleh Bin Mamat
Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Ahli - Ahli Jawatankuasa Puan Ainon Binti Adnan

Cik Noor Adia Binti Hj Md Yusop

Encik Mohd Aswad Bin Aziz

Penyelaras Kelab dan Persatuan
Penyelaras Badan Beruniform
Penyelaras Sukan dan Permainan
Semua Guru Kanan Mata Pelajaran ( GKMP )
Setiausaha Sukan Sekolah
Setiausaha Disiplin Sekolah
Tuan Kaunselor Sekolah
Penyelaras Pusat Sumber
Semua Ketua Penasihat Kelab & Persatuan
Semua Ketua Penasihat Badan Beruniform
Semua Ketua Penasihat Sukan dan Permainan

13. PASUKAN KHAS SEKOLAH

WOW SMKRP / Kumpulan Kompang / Perbarisan Hari Kemerdekaan 31 Ogos
Program Khidmat Masyarakat / Program Bersama NGO/GO

Penyelaras : Puan Norsahirma Binti Abdul Hashim (Ketua)

Penolong Penyelaras : Encik Aiman Bin Shafii

Ahli-Ahli Jawatankuasa : Semua Ketua Penasihat Badan Beruniform

32

33

F. TAKWIM INDUK KOKURIKULUM 2022

MINGGU HARI TARIKH MAC CATATAN
SU KOKURIKULUM
KHAMIS 17 PERISTIWA / AKTIVITI
MESYUARAT PENGURUSAN AWAL TAHUN SESI 2022/2023 SU KOKURIKULUM
1 ISNIN 21
• MESYUARAT PENGURUSAN KOKURIKULUM
2 RABU 30 KALI 1/2022

HARI PERTAMA PERSEKOLAHAN

MESYUARAT PENGURUSAN G5 KOKURIKULUM

MINGGU HARI TARIKH APRIL CATATAN
3 RABU 5
4 RABU 12 PERISTIWA / AKTIVITI SU KOKURIKULUM
5 RABU 19
MESYUARAT PENGURUSAN G5 KOKURIKULUM SU KOKURIKULUM
6 RABU 26 SU SUKAN
Mesyuarat Agung Semua Unit Kokurikulum (KP/BB/SP/RS)
CUTI
CUTI NUZUL QURAN PENYELARAS SP/
Perjumpaan Mingguan Sukan dan Permainan (Kali ke-1)
SETIAUSAHA
MESYUARAT J/KUASA PENGELOLA: SUKAN/
1.KEJOHANAN MERENTAS DESA (V)
2.KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG SETIAUSAHA
3.KURSUS KEPEMIMPINAN KOKURIKULUM KOKURIKULUM

MINGGU HARI TARIKH MEI CATATAN
6 AHAD 1
ISNIN 2 PERISTIWA / AKTIVITI CUTI
7 SELASA 3 HARI PEKERJA
RABU 4 PENYELARAS BB
KHAMIS 5 CUTI GANTI HARI PEKERJA PENYELARAS KP/
JUMAAT 6 SU KOKURIKULUM
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI PENYELARAS SP/
8 RABU 11
CUTI TAMBAHAN HARI RAYA AIDILFITRI SU KOPERASI
9 RABU 18 SU SUKAN
Perjumpaan Mingguan Badan Beruniform (Kali ke-1)
10 RABU 25
Perjumpaan Mingguan Kelab dan Persatuan (Kali ke-1)
JUMAAT 27 KURSUS KEPEMIMPINAN KOKURIKULUM

Perjumpaan Mingguan Sukan dan Permainanan (Kali ke-2)
MESYUARAT J/KUASA :

1.MINGGU KOPERASI DAN KEUSAHAWANAN SMKRP
2022

2.KARNIVAL BULAN KEMERDEKAAN SMKRP 2022
KEJOHANAN MERENTAS DESA (Virtual) SMKRP

34

MINGGU HARI TARIKH JUN CATATAN
11 RABU 1
PERISTIWA / AKTIVITI PENYELARAS BB
12 SABTU 4
Perjumpaan Mingguan Badan Beruniform (Kali ke-2) CUTI
13 RABU 15
CUTI PENGGAL 1 SESI 2022/2023 PENYELARAS KP
ISNIN 20 (04-12 JUN 2022)
SETIAUSAHA
SELASA 21 Perjumpaan Mingguan Kelab dan Persatuan (Kali ke-2) KOPERASI

14 RABU 22 MINGGU KOPERASI DAN KEUSAHAWANAN SETIAUSAHA
(20-24 JUN 2022) (MAJLIS PERASMIAN) KOPERASI
KHAMIS 23
MINGGU KOPERASI DAN KEUSAHAWANAN SU KOKURIKULUM/
JUMAAT 24 SU KOPERASI/
MESYUARAT PENGURUSAN KOKURIKULUM BIL. 2
ISNIN 27 /2022 / PENYELARAS SP

SELASA 28 MESYUARAT AGUNG KOPERASI SEKOLAH SETIAUSAHA
Perjumpaan Mingguan Sukan dan Permainan (Kali ke-3) KOPERASI
15 RABU 29
MINGGU KOPERASI DAN KEUSAHAWANAN SETIAUSAHA
KHAMIS 30 KOPERASI
MINGGU KOPERASI DAN KEUSAHAWANAN SU SUKAN
(MAJLIS PENUTUPAN) SU SUKAN

LATIHAN RUMAH SUKAN 1 PENYELARAS BB
LATIHAN RUMAH SUKAN 2 SU SUKAN
Perjumpaan Mingguan Badan Beruniform (Kali ke-3) SU SUKAN
LATIHAN RUMAH SUKAN 3
LATIHAN RUMAH SUKAN 4

MINGGU HARI TARIKH JULAI CATATAN
ISNIN 4 SU SUKAN
PERISTIWA / AKTIVITI
16 SELASA 5 SU SUKAN
LATIHAN RUMAH SUKAN 5
RABU 6 PENYELARAS KP
LATIHAN RUMAH SUKAN 6
AHAD 10 PENYELARAS SP
Perjumpaan Mingguan Kelab dan Persatuan (Kali ke-3) SU SUKAN
RABU 13 SU SUKAN
HARI RAYA AIDIL ADHA
ISNIN 18 PENYELARAS BB
Perjumpaan Mingguan Sukan dan Permainan (Kali ke-4) SU SUKAN
SELASA 19 SU SUKAN
SUKAN TARA 1 SU SUKAN
17 RABU 20 SUKAN TARA 2 SU SUKAN
Perjumpaan Mingguan Badan Beruniform (Kali ke-4)
KHAMIS 21 Acara Pra 1 Kejohanan Balapan dan Padang PENYELARAS KP
JUMAAT 22 Acara Pra 2 Kejohanan Balapan dan Padang
24 Raptai Majlis Perasmian Kejohanan Balapan & Padang
AHAD Kejohanan Balapan dan Padang SMKRP Kali-10

19 RABU 27 Perjumpaan Mingguan Kelab dan Persatuan (Kali ke-4)

SABTU 30 AWAL MUHARRAM

35

MINGGU HARI TARIKH OGOS CATATAN
20 RABU 3 PENYELARAS
21 RABU 10 PERISTIWA / AKTIVITI SP/KAUNSELOR/
23 RABU 17 KB BAHASA
Perjumpaan Mingguan Sukan dan Permainan (Kali ke-5)
24 RABU 24 MESYUARAT J/KUASA PENGELOLA SAMBUTAN PENYELARAS BB
25 RABU 31 BULAN KEMERDEKAAN PERINGKAT SMKRP KALI
PENYELARAS KP/
1/2022 PENYELARAS KP

Perjumpaan Mingguan Badan Beruniform (Kali ke-5) PENYELARAS SP

Perjumpaan Mingguan Kelab dan Persatuan (Kali ke-5) CUTI
MAJLIS PELANCARAN SAMBUTAN BULAN
KEMERDEKAAN PERINGKATAN SMKRP 2022

Perjumpaan Mingguan Sukan dan Permainan (Kali ke-6)
MESYUARAT J/KUASA PENGELOLA PERKHEMAHAN

BERSEPADU BADAN BERUNIFORM PERINGKAT
SMKRP KALI 1/2022

HARI MERDEKA

MINGGU HARI TARIKH SEPTEMBER CATATAN
25 SABTU 3 CUTI
PERISTIWA / AKTIVITI
27 RABU 14 PENYELARAS BB
CUTI PENGGAL 2 SESI 2022/2023
JUMAAT 16 (03.09.22-11.09.22) CUTI

28 RABU 21 Perjumpaan Mingguan Badan Beruniform (Kali ke-6) PENYELARAS BB /
MAJLIS PENUTUPAN DAN PENYAMPAIAN HADIAH SU KOKURIKULUM/
RABU 28 SETIAUSAHA SUKAN
SEMPENA SAMBUTAN BULAN KEMERDEKAAN
29 PERINGKAT SMKRP PENYELARAS
SP/BB/KP
KHAMIS 29 CUTI HARI MALAYSIA
PENYELARAS KP
Perjumpaan Mingguan Badan Beruniform (Kali ke-7)/
MESYUARAT PENGURUSAN KOKURIKULUM BIL. 3 PENYELARAS BB

/2022
MESYUARAT J/KUASA KARNIVAL:

1.SUKAN DAN PERMAINAN
2.BADAN BERUNIFORM

3.KELAB DAN PERSATUAN
4.KARNIVAL KESENIAN KOKURIKULUM (ROMPIN

PERMAI’S GOT TALENT)
Perjumpaan Mingguan Kelab dan Persatuan (Kali ke-6)/
PERKHEMAHAN BERSEPADU BADAN BERUNIFORM

PERINGKAT SMKRP (HARI 1)

PERKHEMAHAN BERSEPADU BADAN BERUNIFORM
PERINGKAT SMKRP (HARI 2)

36

MINGGU HARI TARIKH OKTOBER CATATAN
30 RABU 5 PENYELARAS SP
AHAD 9 PERISTIWA / AKTIVITI
31 ISNIN 10 Perjumpaan Mingguan Sukan dan Permainan (Kali ke-7) PENYELARAS BB
RABU 12 PENYELARAS SP
MAULIDUR RASUL PENYELARAS SP
ISNIN 17 CUTI GANTI MAULIDUR RASUL PENYELARAS KP
SELASA 18 Perjumpaan Mingguan Badan Beruniform (Kali ke-8) PENYELARAS SP
Karnival Sukan & Permainan (17-21 Oktober) PENYELARAS SP
RABU 19 Karnival Sukan & Permainan (17-21 Oktober)
Perjumpaan Mingguan Kelab dan Persatuan (Kali ke-7) CUTI
32 Karnival Sukan & Permainan (17-21 Oktober) PENYELARAS SP
PENYELARAS BB
KHAMIS 20 Karnival Sukan & Permainan (17-21 Oktober)

JUMAAT 21 CUTI DEEPAVALI
CUTI TAMBAHAN DEEPAVALI
ISNIN 24
Perjumpaan Mingguan Sukan dan Permainan (Kali ke-8)
33 SELASA 25 Karnival Badan Beruniform (31 Oktober - 04 November)

RABU 26

34 ISNIN 31

MINGGU HARI TARIKH NOVEMBER CATATAN
PENYELARAS BB
SELASA 1 PERISTIWA / AKTIVITI

Karnival Perdana Badan Beruniform

RABU 2 Perjumpaan Mingguan Sukan dan Permainan (Kali ke-9) PENYELARAS SP
Karnival Perdana Badan Beruniform PENYELARAS BB
34

KHAMIS 3

JUMAAT 4 Karnival Perdana Badan Beruniform PENYELARAS BB

35 RABU 9 Perjumpaan Mingguan Badan Beruniform (Kali ke-9) PENYELARAS BB

ISNIN 14 Karnival Perdana Kelab dan Persatuan (14-18 November) PENYELARAS KP
SELASA 15 Karnival Perdana Kelab dan Persatuan PENYELARAS KP

36 RABU 16 Perjumpaan Mingguan Kelab dan Persatuan (Kali ke-8) PENYELARAS KP

KHAMIS 17 Karnival Perdana Kelab dan Persatuan PENYELARAS KP

JUMAAT 18 Karnival Perdana Kelab dan Persatuan PENYELARAS KP

37 RABU 23 MESYUARAT JAWATANKUASA PENILAIAN MARKAH SU KOKURIKULUM/
KOKURIKULUM (PAJSK T1-T5) PENYELARAS KOKU/

KETUA GURU
PENASIHAT

38 RABU 30 MESYUARAT PENGURUSAN KOKURIKULUM BIL. 4 SU KOKURIKULUM/
/2022 (Penyelarasan Akhir Markah Kokurikulum/PAJSK 2022) PENYELARAS KP
MESYUARAT J/KUASA ROMPIN PERMAI GOT TALENT

37

MINGGU HARI TARIKH DISEMBER CATATAN
SEMUA GURU
KHAMIS 1 PERISTIWA / AKTIVITI
PENASIHAT
38 KEMASUKAN MARKAH PAJSK TINGKATAN 1,2,3,4 & 5
SECARA ATAS TALIAN OLEH SEMUA GURU SEMUA GURU
JUMAAT 2 PENASIHAT (BERMULA) PENASIHAT

ISNIN 5 KEMASUKAN MARKAH PAJSK TINGKATAN 1,2,3,4 & 5 SEMUA GURU
SECARA ATAS TALIAN OLEH SEMUA GURU PENASIHAT
SELASA 6 PENASIHAT
SEMUA GURU
39 RABU 7 KEMASUKAN MARKAH PAJSK TINGKATAN 1,2,3,4 & 5 PENASIHAT
SECARA ATAS TALIAN OLEH SEMUA GURU
KHAMIS 8 PENASIHAT SEMUA GURU
PENASIHAT
JUMAAT 9 KEMASUKAN MARKAH PAJSK TINGKATAN 1,2,3,4 & 5
SECARA ATAS TALIAN OLEH SEMUA GURU SEMUA GURU
40 RABU 14 PENASIHAT PENASIHAT

41 RABU 21 KEMASUKAN MARKAH PAJSK TINGKATAN 1,2,3,4 & 5 SEMUA GURU
42 RABU 28 SECARA ATAS TALIAN OLEH SEMUA GURU PENASIHAT
PENASIHAT
PENYELARAS KP
KEMASUKAN MARKAH PAJSK TINGKATAN 1,2,3,4 & 5
SECARA ATAS TALIAN OLEH SEMUA GURU PENYELARAS KP
PENASIHAT G5 KOKU

KEMASUKAN MARKAH PAJSK TINGKATAN 1,2,3,4 & 5
SECARA ATAS TALIAN OLEH SEMUA GURU
PENASIHAT (BERAKHIR)

KARNIVAL KESENIAN
(ROMPIN PERMAI GOT TALENT 1)

KARNIVAL KESENIAN
(ROMPIN PERMAI GOT TALENT 2)

MESYUARAT PENYELARAS AKHIR MARKAH PAJSK

MINGGU HARI TARIKH JANUARI (2023) CATATAN
44 RABU 4 PENYELARAS KP
PERISTIWA / AKTIVITI PENYELARAS SP
45 RABU 11 PROJEK KBAT KOKURIKULUM SIRI 1 PENYELARAS BB

RABU 18 (KELAB DAN PERSATUAN) CUTI
PROJEK KBAT KOKURIKULUM SIRI 2
46 JUMAAT 20 PENYELARAS KP
(SUKAN DAN PERMAINAN)
SABTU 21 PROJEK KBAT KOKURIKULUM SIRI 3

AHAD 22 (BADAN BERUNIFORM)
CUTI TAMBAHAN TAHUN BARU CINA
ISNIN 23
BARU CINA TAHUN
47 RABU 25
PAMERAN KBAT KOKURIKULUM
(KELAB DAN PERSATUAN)

MINGGU HARI TARIKH FEBRUARI (2023) CATATAN
48 RABU 1
PERISTIWA / AKTIVITI PENYELARAS SP
49 RABU 8
PAMERAN KBAT KOKURIKULUM PENYELARAS SP
RABU 15 (SUKAN DAN PERMAINAN) SETIAUSAHA &
PENYELARAS
50 PAMERAN KBAT KOKURIKULUM KOKURIKULUM
(BADAN BERUNIFORM)
SABTU 18 CUTI
MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN
KOKURIKULUM SESI 2022/2023

CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN SESI 2022/2023
(18.02.23-12.03.23)

38

F1. TAKWIM PERJUMPAAN MINGGUAN KOKURIKULUM

( RABU : 07.30 PAGI - 09.00 PAGI/03.00 PETANG – 04.30 PETANG )

TARIKH / AKTIVITI / MAKLUMAT
PERJUMPAAN

12.04.2022 *Mesyuarat Agung Semua Unit Kokurikulum (KP/BB/SP)
26.04.2022 Perjumpaan Mingguan Sukan dan Permainan ( Kali Ke - 1 )
11.05.2022 Perjumpaan Mingguan Badan Beruniform ( Kali Ke - 1 )
18.05.2022 Perjumpaan Mingguan Kelab dan Persatuan ( Kali Ke -1 )
25.05.2022 Perjumpaan Mingguan Sukan dan Permainan ( Kali Ke - 2 )
01.06.2022 Perjumpaan Mingguan Badan Beruniform ( Kali Ke - 2 )
15.06.2022 Perjumpaan Mingguan Kelab dan Persatuan ( Kali Ke - 2 )
22.06.2022 Perjumpaan Mingguan Sukan dan Permainan ( Kali Ke - 3 )
29.06.2022 Perjumpaan Mingguan Badan Beruniform ( Kali Ke - 3 )
06.07.2022 Perjumpaan Mingguan Kelab dan Persatuan ( Kali Ke - 3 )
13.07.2022 Perjumpaan Mingguan Sukan dan Permainan ( Kali Ke - 4 )
20.07.2022 Perjumpaan Mingguan Badan Beruniform ( Kali Ke - 4 )
27.07.2022 Perjumpaan Mingguan Kelab dan Persatuan ( Kali Ke - 4 )
03.08.2022 Perjumpaan Mingguan Sukan dan Permainan ( Kali Ke - 5 )
10.08.2022 Perjumpaan Mingguan Badan Beruniform ( Kali Ke - 5 )
17.08.2022 Perjumpaan Mingguan Kelab dan Persatuan ( Kali Ke - 5 )
24.08.2022 Perjumpaan Mingguan Sukan dan Permainan ( Kali Ke - 6 )
14.09.2022 Perjumpaan Mingguan Badan Beruniform ( Kali Ke - 6 )
21.09.2022 Perjumpaan Mingguan Badan Beruniform ( Kali Ke - 7 )
28.09.2022 Perjumpaan Mingguan Kelab dan Persatuan ( Kali Ke - 6 )
05.10.2022 Perjumpaan Mingguan Sukan dan Permainan ( Kali Ke - 7 )
12.10.2022 Perjumpaan Mingguan Badan Beruniform ( Kali Ke - 8 )
19.10.2022 Perjumpaan Mingguan Kelab dan Persatuan ( Kali Ke - 7 )
26.10.2022 Perjumpaan Mingguan Sukan dan Permainan ( Kali Ke - 8 )
02.11.2022 Perjumpaan Mingguan Sukan dan Permainan ( Kali Ke - 9 )
09.11.2022 Perjumpaan Mingguan Badan Beruniform ( Kali Ke - 9 )
16.11.2022 Perjumpaan Mingguan Kelab dan Persatuan ( Kali Ke - 8)

39

F2. TAKWIM PERJUMPAAN MINGGUAN KOKURIKULUM
SUKAN DAN PERMAINAN

( RABU : 07.30 PAGI - 09.00 PAGI/ 03.00 PETANG – 04.30 PETANG )

TARIKH / AKTIVITI / MAKLUMAT PERJUMPAAN
26.04.2022 Perjumpaan Mingguan Sukan dan Permainan ( Kali Ke - 1 )
25.05.2022 Perjumpaan Mingguan Sukan dan Permainan ( Kali Ke - 2 )
22.06.2022 Perjumpaan Mingguan Sukan dan Permainan ( Kali Ke - 3 )
13.07.2022 Perjumpaan Mingguan Sukan dan Permainan ( Kali Ke - 4 )
03.08.2022 Perjumpaan Mingguan Sukan dan Permainan ( Kali Ke - 5 )
24.08.2022 Perjumpaan Mingguan Sukan dan Permainan ( Kali Ke - 6 )
05.10.2022 Perjumpaan Mingguan Sukan dan Permainan ( Kali Ke - 7 )
26.10.2022 Perjumpaan Mingguan Sukan dan Permainan ( Kali Ke - 8 )
02.11.2022 Perjumpaan Mingguan Sukan dan Permainan ( Kali Ke - 9 )

F3. TAKWIM PERJUMPAAN MINGGUAN KOKURIKULUM
BADAN BERUNIFORM

( RABU : 07.30 PAGI - 09.00 PAGI/ 03.00 PETANG – 04.30 PETANG )

TARIKH / AKTIVITI / MAKLUMAT PERJUMPAAN
11.05.2022 Perjumpaan Mingguan Badan Beruniform ( Kali Ke - 1 )
01.06.2022 Perjumpaan Mingguan Badan Beruniform ( Kali Ke - 2 )
29.06.2022 Perjumpaan Mingguan Badan Beruniform ( Kali Ke - 3 )
20.07.2022 Perjumpaan Mingguan Badan Beruniform ( Kali Ke - 4 )
10.08.2022 Perjumpaan Mingguan Badan Beruniform ( Kali Ke - 5 )
14.09.2022 Perjumpaan Mingguan Badan Beruniform ( Kali Ke - 6 )
21.09.2022 Perjumpaan Mingguan Badan Beruniform ( Kali Ke - 7 )
12.10.2022 Perjumpaan Mingguan Badan Beruniform ( Kali Ke - 8 )
09.11.2022 Perjumpaan Mingguan Badan Beruniform ( Kali Ke - 9 )

40

F4. TAKWIM PERJUMPAAN MINGGUAN KOKURIKULUM

KELAB DAN PERSATUAN

( RABU : 07.30 PAGI - 09.00 PAGI/ 03.00 PETANG – 04.30 PETANG )

TARIKH / AKTIVITI / MAKLUMAT PERJUMPAAN
18.05.2022 Perjumpaan Mingguan Kelab dan Persatuan ( Kali Ke -1 )
15.06.2022 Perjumpaan Mingguan Kelab dan Persatuan ( Kali Ke - 2 )
06.07.2022 Perjumpaan Mingguan Kelab dan Persatuan ( Kali Ke - 3 )
27.07.2022 Perjumpaan Mingguan Kelab dan Persatuan ( Kali Ke - 4 )
17.08.2022 Perjumpaan Mingguan Kelab dan Persatuan ( Kali Ke - 5 )
28.09.2022 Perjumpaan Mingguan Kelab dan Persatuan ( Kali Ke - 6 )
19.10.2022 Perjumpaan Mingguan Kelab dan Persatuan ( Kali Ke - 7 )
16.11.2022 Perjumpaan Mingguan Kelab dan Persatuan ( Kali Ke - 8 )

G. PROGRAM UTAMA UNIT KOKURIKULUM 2022

BI PROGRAM / AKTIVITI / PERKARA TINDAKAN / TARIKH / HARI
L PENYELARAS
18 Mei 2022
1 Kursus Kepemimpinan Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum (Rabu)

2 Kejohanan Merentas Desa (Virtual) Setiausaha Sukan 27 Mei 2022
Sekolah (Jumaat)
3 Minggu Koperasi Dan Keusahawanan
Setiausaha Koperasi 20 - 24 Jun 2022
4 Kejohanan Balapan Dan Padang (Isnin - Jumaat)
Setiausaha Sukan
5 Sambutan Bulan Kemerdekaan Sekolah 24 Julai 2022 (Ahad)
Penyelaras Kelab Dan
6 Kem Bersepadu Badan Beruniform Persatuan 15 Ogos - 16
September 2022
7 Karnival Kesenian Kokurikulum (Rompin Penyelaras Badan 28-29 September
Permai’s Got Talent) Beruniform
2022
Karnival Perdana Sukan Dan Permainan (Program Penyelaras Kelab Dan (Rabu-Khamis)
8 Pembangunan Bakat Dan Kemahiran Sukan) Persatuan
14 & 21
Karnival Perdana Badan Beruniform (Program Penyelaras Sukan Dan Disember 2022
9 Pembangunan Bakat Dan Kemahiran Beruniform) Permainan
(Rabu)
Karnival Perdana Kelab Dan Persatuan (Program Penyelaras Badan
10 Beruniform 17 - 21 Oktober 2022
(Isnin – Jumaat)
Pembangunan Bakat Dan Kemahiran Insaniah) Penyelaras Kelab 31 Okt – 04 Nov
Dan Persatuan 2022
(Isnin-Jumaat)

14-18 November 2022
(Isnin-Jumaat)

41

H. PENYERTAAN SMK ROMPIN PERMAI KE
KEJOHANAN MSSD ROMPIN / MSS PAHANG 2022

42

I. TAKWIM KEJOHANAN MSSD ROMPIN DAN MSS
PAHANG DAN TAKWIM KOKURIKULUM UNIT
KOKURIKULUM JPN PAHANG 2022

43

44

J. ONE PAGE PROJECT MANAGER (OPPM) KOKURIKULUM 2022

Ketua Projek : Penolong Kanan Kokurikulum Tarikh : 21/ 03/2022

Nama Projek : Projek Kecemerlangan Kokurikulum Tahun 2022.

Bidang Fokus : Peningkatan Pencapaian Gred Purata Sekolah ( GPS ) Kokurikulum Tahun 2022.

Aktiviti / Program / Projek Utama:

1.Mesyuarat Kokurikulum 1, 2, 3 & 4. 8. Kejohanan Balapan dan Padang

2.Program Latihan Pasukan Sekolah. 9.Program Bulan Kemerdekaan

3.Projek e-RP JAGUH 3.0 10.Kem Bersepadu Badan Beruniform

4.Kursus Kepemimpinan Kokuikulum 11.Karnival Perdana Sukan dan Permainan

5.Kejohanan Merenta Desa (Virtual) 12.Karnival Perdana Badan Beruniform

6.Dialog Bersama Pegawai Pembangunan Bakat PPDR 13.Karnival Perdana Kelab dan Persatuan

7.Minggu Koperasi dan Keusahawanan 14.Karnival Kesenian Kokurikulum

OBJEKTIF AKTIVITI UTAMA STATUS / PENCAPAIAN PROJEK TANGGUNGJAWAB
OO
OO 1 Mesyuarat Kokurikulum 1,2,3 & 4 O O OO / /
OOOO
O OO 2 Program Latihan Pasukan Sekolah O O O O O O O O O O O //////
O OO
3 Projek e-RP JAGUH 3.0 O O O O OO O O O O O O / / / / / /
OO
4 Kursus Kepemimpinan Kokurikulum O ///////

5 Kejohanan Merentas Desa (V) O // /

Dialog Bersama Pegawai O //
6 Pembangunan Bakat PPDR

O O O 7 Minggu Koperasi dan Keusahawanan O / /
O O O 8 Kejohanan Balapan dan Padang OO / //
O O O 9 Program Bulan Kemerdekaan OO /
O O O 10 Kem Bersepadu Badan Beruniform O / /
O / /
O O 11 Karnival Perdana Sukan & Permainan OO /
O O 12 Karnival Perdana Badan Beruniform O / //
O O 13 Karnival Perdana Kelab & Persatuan O / /
O O 14 Karnival Kesenian Kokurikulum
/
/

TUGAS UTAMA J F M A MJ J O S O N D A B C D E F G
( Nama Program / Aktiviti )
B PROGRAM / AKTVITI KOS CATATAN

GURU BERKUALITI SasarTaanrikh / 1 Mesyuarat Kokurikulum 1,2,3&4 0.00 -
KEPIMPINAN BERKESAN Sasaran 2 Program Latihan Pasukan Sekolah 2000 Peruntukan BSS/BKK
PERSEKITARAN PDP BERMAKNA 3 Projek e-RP JAGUH 3.0 500 Dana KK PIBG
SOKONGAN PIBG DAN KOMUNITI OBJEKTIF 4 Kursus Kepemimpinan Kokurikulum 1000 Peruntukan BKK
OBJEKTIF

5 Kejohanan Merentas Desa (Virtual) 400 Peruntukan BSS/BTP

6 Dialog Bersama Peg. Pembangunan Bakat 0.00 -
Kos 7 Minggu Koperasi dan Keusahawanan 1500 Peruntukan Koperasi

8 Kejohanan Balapan dan Padang 2500 Peruntukan BSS/BTP

RINGKASAN & JANGKAAN 9 Program Bulan Kemerdekaan 1000 Peruntukan BKK
( ETR ) 10 Kem Bersepadu Badan Beruniform 2000 Peruntukan BKK/PIBG

11- Karnival Perdana Kokurikulum (SP/BB/KP & 2000 Peruntukan
14 Kesenian Kokurikulum BKK/BSS/PIBG

1 100%( /4) mesyuarat berjaya dilaksanakan. 6 100% (32/32) guru terlibat terlibat dalam dialog yang dianjurkan.

2 100% ( /5) persiapan pasukan sekolah dijalankan. 7 100% ( ) pelajar terlibat dalam aktiviti koperasi yang diadakan.

3 100% (32/32) guru menggunakan sistem e-RP JAGUH 8 100% ( ) pelajar terlibat dalam kejohanan yang dilangsungkan.

4 100% ( ) pelajar terlibat sebagai peserta & petugas. 9 100% ( ) pelajar terlibat dalam program yang dijalankan.

5 100% ( ) pelajar terlibat sebagai peserta & petugas. 10-14 50%( ) pelajar terlibat dalam aktiviti yang dijalankan.

o Belum siap A - PKKO B – SUK C – SUS D – PKP E – PBB F – PSP G - SK( KOOP )
• Siap

45

K. PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM 2022

K1. KPI KOKURIKULUM

KPI Proses Sasaran Prestasi
Kekerapan perjumpaan mesyuarat Pengurusan Jawatankuasa 4 kali setahun
Kokurikulum Sekolah.
Penilaian ke atas pencapaian murid. (Mac/Jun/Sept/Nov)
Perbincangan/post mortem Unit - Unit Kokurikulum. Setiap bulan
Pemantauan Pengetua/GPK Kokurikulum/Penyelaras 4 kali setahun
Kokurikulum Sekolah.
4 kali setahun

KPI Output Sasaran Prestasi
Pencapaian murid dalam semua pertandingan unit kokurikulum
/ sukan dan permainan dalaman dan luaran sekolah. Johan/Naib Johan/Ketiga
Penyertaan murid dalam semua aktiviti unit kokurikulum /
sukan dan permainan dalaman dan luaran sekolah. 100% (dalaman)
50% (luaran)

K2. ISU STRATEGIK, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN PRESTASI

Isu Strategik Matlamat Objektif KPI 2021 / 2022 Tahun 2024 Inisiatif
Strategik TOV 2023
100%
1.Peratus 100% 100% 100% 1.Perjumpaan mingguan unit
kehadiran pelajar 120 140 160 180 kokurikulum pada waktu pagi
dalam aktiviti 110 120 130 dalam jadual PdPc.
Kokurikulum. 20 2.Merentas Desa sekolah
3.Kejohanan Balapan dan
Pencapaian Pencapaian Peningkatan 2.Penyertaan Padang sekolah
kokurikulum kokurikulum kecemerlangan ke pelajar di 4.Kem Bersepadu sekolah
pada tahap ditingkatkan tahap tertinggi peringkat Zon, 5.Minggu Koperasi Sekolah
dalam kehadiran, Daerah, Negeri, 6.Karnival tahunan
sederhana penyertaan dan Kebangsaan dan kokurikulum.
penglibatan Antarabangsa. 7.Program ARPRM KBS
pelajar.
Penglibatan 1.Klinik kemahiran sukan /
pendedahan kokurikulum.
latihan / aktiviti / 2.Penyertaan dalam MSSD /
program di luar MSSP / MSSM
sekolah. 3.Penyertaan dalam
koakademik daerah / negeri /
kebangsaan.

1.Pertandingan persahabatan.
2.Kursus kemahiran dengan
agensi luar ( KBS / Persatuan
Sukan Daerah )
3.Kursus Kepemimpinan di
Kolej Komuniti Rompin

Meningkatkan 1.Bengkel kejurulatihan /
kejurulatihan 0 3 5 6 kemahiran kokurikulum /
guru.
sukan / kursus / seminar

46

K3. ANALISIS PERSEKITARAN

Elemen Kekuatan( S ) Kelemahan( W ) Peluang ( O ) Ancaman / Cabaran

Guru S1 - Mempunyai 28/31 ( 90% ) W1 - 25/31 (80%) guru / O1 - Mendapat bantuan C1 - 10% murid
Berkualiti orang guru yang berpengalaman pemimpin badan kepakaran jurulatih masih mempunyai
lebih 10 tahun dalam beruniform tiada kepakaran daerah / negeri dalam sahsiah yang rendah.
perkhidmatan. khusus / kemahiran dalam pembangunan sukan C2 - 10% murid
S2 - Mempunyai 2/31 (6%) orang bidang kokurikulum badan sofbol sekolah. mempunyai masalah
guru berkepakaran sebagai beruniform ( tidak pernah O2 - Mendapat ponteng
Pegawai Teknikal MSSD Rompin hadir / memiliki sijil kursus kepercayaan yang baik
(bola sepak / ping pong ) yang diiktiraf oleh GO / daripada pihak PPD
S3 - Mempunyai 2/31 (6%) guru NGO badan beruniform ) Rompin dalam
berkelayakan ijazah dalam bidang W2 - 2/31 (70%) guru / menjalankan /
Sains Sukan dan Pendidikan jurulatih kelab sukan / menguruskan aktiviti
Jasmani. permainan tidak pernah sukan dan kokurikulum
S4 - Mempunyai dua 2/31 (6%) menghadiri kursus di peringkat daerah /
guru yang berkelayakan kejurulatihan sukan / negeri.
kejurulatihan dalam sukan sofbol memiliki sijil kejurulatihan O3 - Mendapat
sehingga ke peringkat MSSM. sukan. bimBingan daripada
S5 - Mempunyai 1/31 (3%) guru W3 - 21/31 (68%) guru pegawai SIC+ dan SIP
berkepakaran sebagai Pegawai tidak pernah terlibat / PPD dalam
Teknikal Kadet Pertahanan terdedah dengan meningkatkan kulaiti
Awam Daerah ( KASPA ) pengalaman sebagai guru berkaitan
S6 - Mempunyai 2/31 (6%) guru pegawai sukan / kepemimpinan dan
bertauliah sebagai Pemimpin kokurikulum sekurang - motivasi.
Anugerah Remaja Perdana Rakan kurangnya di peringkat
Muda KBS/JBS daerah.

Kepimpinan S7 - PK Kokurikulum O4 - Memperoleh
Berkesan berpengalaman luas dalam kerjasama yang mantap
pengurusan kokurikulum dan daripada agensi
Persekitaran berkelayakan sains sukan. kerajaan setempat yang
Pengajaran S8 - Pemimpin Pertengahan lain ( Pejabat Belia dan
dan ( MLT ) yang berwibawa dan Sukan Daerah, PIPOA
Pembelajaran komited. dan Kolej Komuniti
Bermakna S9 - Pengurusan kewangan yang Rompin
cekap ( Laporan audit tahap
Sokongan cemerlang )
PIBG dan S10 - Sokongan pentadbir yang
Komuniti tinggi dalam semua aspek.
S11 - GPS Kokurikulum:
2021 - 2.09 ( 72.75% )

S12 - Mempunyai kemudahan
peralatan kokurikulum yang baik
dan mencukupi.
S13 - Mempunyai kemudahan
gelanggang dan padang yang baik
dan mencukupi.
S14 - Mempunyai sebuah mini
gimnasium untuk kegunaan
latihan atlet.

O5 - Sokongan C3 - Purata peratus
kewangan PIBG dan kehadiran ibu bapa
pemimpin masyarakat dalam program rasmi
setempat yang baik / utama sekolah hanya
mencapai 60%.

47

K4. ANALISIS SWOT / C

KEKUATAN ( S ) KELEMAHAN ( W )
W1 – Pencapaian sesetengah unit kokurikulum pada
S1 – Penyertaan individu murid dalam sukan sofbol tahap sederhana.
(lelaki) hingga ke peringkat Negeri (MSSP)
(4 orang), Kebangsaan (MSSM) (4 orang) dan Asia W2 – Disiplin sebahagian kecil pelajar masih lemah
(Kejohanan Bawah Umur 17 Tahun Asia) ( datang lewat / ponteng ).
(1 orang)
S2 – Terdapat guru yang berpengalaman W3 – Sumber kewangan sekolah terhad.
melaksanakan / menguruskan aktiviti sukan dan W4 – Peralatan pejabat belum mencukupi.
permainan. W5 – Keceriaan sekolah masih pada tahap sederhana.
S3 – Terdapat ramai murid yang berbakat dan W6 – Opsyen guru tidak mencukupi.
berminat dalam aktiviti kokurikulum. W7 – Komunikasi dengan komuniti masih pada tahap

sederhana / tidak menyeluruh

PELUANG ( O ) ANCAMAN ( T )

O1 – Wakil Rakyat yang sedia memberi T1 – Kurang mendapat kerjasama daripada ibu bapa
sumbangan bagi pelajar yang bermasalah.
O2 – Mudah mendapat sumber kewangan daripada T2 – Terdapat ibu bapa berpendapatan rendah / miskin

PIBG. T3 – Pengaruh negatif dari kawasan sekitar.
O3 – Latar belakang keluarga yang pelbagai. T4 – Keselamatan pelajar dalam perjalanan ke sekolah.

O4 – Hubungan dengan agensi luar.

K5. ANALISIS TOWS

Dalaman Kekuatan ( S ) Kelemahan ( W )
Luaran
S1 – Pencapaian dalam permainan ( sofbol W1 – Murid berpotensi tidak dapat digilap
Peluang ( O )
/ ping pong ) hingga ke peringkat negeri sepenuhnya.

& kebangsaan. W2 – Kehadiran murid kurang menggalakkan

S2 – Guru berpengalaman luas terutama perjumpaan luar waktu

melaksanakan aktiviti kokurikulum persekolahan.

/ sukan. W3 – Guru kurang mahir dalam bidang

S3 – Ramai murid yang berbakat dalam kokurikulum / sukan ( guru baru ).

aktiviti kokurikulum / sukan. W4 – Peralatan, kemudahan sukan &

S4 – Peruntukan kewangan kerajaan ( KPM ). perkhemahan tidak mencukupi / lengkap

berbanding jumlah murid.

Strategi S+O Strategi W+O

O1 – Hubungan dengan ibu bapa pelajar baik 1.S1 +S4+ O4: 2.W2 + 1+O3+O4+O5:

dan saling mengenali / bekerjasama. Menggunakan tenaga / kepakaran ibu bapa Tingkatkan minat murid untuk aktif dalam

O2 – Hubungan dengan PIBG baik ( sarana PIBG ) / jurulatih daerah / negeri / kokurikulum melalui bahan maklumat dari

(kewangan ). persatuan daerah untuk meningkatkan kualiti internet, media massa dan NGO.

O3 – Khidmat daripada jurulatih daerah pencapaian. 3.W4+O1+O2:
O4 – Hubungan baik dengan sekolah Pembelian peralatan / kemudahan sukan yang
berkualiti dan mencukupi.
berhampiran dan NGO sukan daerah.
O5 – Kepelbagaian sumber maklumat /

media. 4.W1+T2:

Menambah tahap kemahiran kejurulatihan dalam

kalangan guru melalui LADAP

Ancaman ( T ) Strategi S+T W+T

T1 – Perbezaan latar belakang sosial ibu 5.S3 + S4 + T1+T2: 6.Meningkatkan tahap kemahiran kejurulatihan
Sediakan pelan strategik pembangunan dalam kalangan guru.
bapa pasukan pelapis.
T2 – Harapan ibu bapa yang tinggi terhadap

pencapaian anak - anak
T3 – Sebaran maklumat terhad

48

49

L. LAPORAN SEGAK 2021

RUMUSAN INDEKS JISIM BADAN (BMI) MURID TINGKATAN 5 (PENGGAL 2 )

Status BMI Jumlah
Murid
Tingkatan Jantina Susut Berat Badan Berlebihan Obes Tidak
Berat Normal Berat Badan Laksana Dikecualikan Bil. %
Badan
Bil. % Bil. % Bil. % (TL)
Bil. %
Bil. % Bil. %

L 3 10 17 56.67 5 16.67 5 16.67 0 0 0 0 30 100
T5

P 1 4.55 14 63.64 5 22.73 2 9.09 0 0 0 0 22 100

L 3 1.94 17 10.97 5 3.23 5 3.23 0 0 0 0 155 19.35

Jumlah P 1 0.53 14 7.41 5 2.65 2 1.06 0 0 0 0 189 11.64

Semua 4 1.16 31 9.01 10 2.91 7 2.03 0 0 0 0 344 15.12

RUMUSAN KECERGASAN FIZIKAL TINGKATAN 5 (PENGGAL 2 )

Status Kecergasan

Umur Jantin Kecergas Kecergas Cergas Kurang Tidak Tidak Dikecualik Jumlah
a an an Tinggi Cergas Cergas Laksan an Murid
a (TL)
Sangat %
Tinggi

Bil. % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil.
. . . . . .

L 0 0 5 16.6 1 43.3 1 40 0 0 0 0 0 0 30 100
7 3 3 2
17
22.7 22.7 40.9 13.6
P 0 0 5 3 5 3 9 1 3 4 0 0 0 0 22 100

L 0 0 5 3.23 1 8.39 1 7.74 0 0 0 0 0 0 15 19.
3 2 5 35

Juml P 0 0 5 2.65 5 2.65 9 4.76 3 1.59 0 0 0 0 18 11.
ah 9 64

Sem 0 0 1 2.91 1 5.23 2 6.1 3 0.87 0 0 0 0 34 15.
ua 0 8 1 4 12

50


Click to View FlipBook Version