The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 小佑老师, 2019-11-04 08:13:04

宏飞校刊2 Versi BM

宏飞校刊BM2

SJKC YU HWA, JALAN SS7/5,TAMAN SRI SAUJANA, 81900 KOTA TINGGI, JOHOR.

Tel: 07-8836539 E -mai: [email protected] 02/2019

Pengenalan kepada Program Transformasi Sekolah 2025

SJKC Yu Hwa merupakan salah sebuah sekolah daripada 5 buah
SJKC Negeri Johor dan SJKC pertama di daerah Kota Tinggi yang ter-
libat dalam Program Transformasi Sekolah 2025 Kohort 3. Program
transformasi ini memberi tumpuan ke arah sekolah berkualiti dan
kemenjadian murid. Justeru, SJKC Yu Hwa komited dalam menga-
malkan pengurusan sekolah yang cekap, melatih guru yang
berkualiti tinggi dan berganding bahu bersama Jemaah Pengurus
Sekolah, PIBG, PIBK serta komuniti setempat bagi mewujudkan
persekitaran pembelajaran yang bermakna dan mendidik serta me-
lahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, in-
telek dan sosial.

Program Penanda aras- Kunjungan ke SJKC Chin Kwang Wahyu dan SJKC Pei Yang

Pada 9 Mac 2019 (Sabtu), barisan pentadbir sekolah bersama semua barisan pentadbir dari 9 buah SJKC Kota Tinggi menyertai lawatan yang dianjur-
kan oleh Majlis Guru Besar SJKC Kota Tinggi. Lawatan yang diadakan ke dua buah sekolah rendah di Muar, Johor ini bertujuan untuk menjalinkan hub-
ungan baik dan berkongsi idea serta pendapat.

←Pada waktu rehat, kami melihat ←Persembahan pemain gendang

sendiri pengalaman yang sangat yang penuh semangat agar
menyentuh hati apabila kaum ibu semua tetamu merasai semangat
sendiri telah menyediakan ma- membara warga SJKC Pei Yang.
kanan dan melayan murid-murid
dengan penuh kasih sayang. →Kami sangat kagum dengan

→Selesai makan, semua murid pembinaan bangunan bagi tujuan
pembelajaran yang mesra alam
membersihkan peralatan makanan dan perpustakaan yang baru dan
mereka masing-masing secara tera- selesa.
tur. Elemen sivik dan nilai yang baik
dapat diterapkan pada masa ini. ←Bahan serta maklumat yang ban-
yak dan bersejarah dalam Muzium
←Pihak sekolah mendidik semua Sejarah SJKC Pei Yang, memberikan
kami merasai pengalaman tentang
murid yang berpendidikan khas ber- kesusahan yang dialami oleh mere-
dasarkan kebolehan dan bakat ka yang terdahulu bagi mewujud-
mengikut kepakaran mereka. Ini kan sekolah ini.
merupakan suatu amalan baik yang
boleh dicontohi oleh sekolah lain!

→Pelukis yang berbakat ini amat →Perkongsian tentang aktiviti Ke-

mengagumkan semua orang apabi- lab Kelas SJKC Pei Yang dan Kelab
la melukis penampilan Guru Besar Bacaan memberikan idea dan kon-
Pn Chin dalam bentuk potret. sep baru kepada semua untuk
merancang aktiviti sekolah.

Komuniti Pembelajaran Profesional Guru (PLC) – Problem Solving Group

Bermula 13 Februari hingga 11 Mac 2019, pihak sekolah telah mengadakan PLC bagi membantu para guru menyelesaikan masalah tentang
kekangan masa dalam pelaksanaan PBD. Pasukan PLC ini diketuai oleh GPK Pentadbiran, En Goh Fook Guan. Dalam tempoh sebulan, proses
perancangan, pelaksanaan, kajian semula, penambahbaikan dan pelaksanaan telah dapat dijalankan. Akhirnya, tiga kaedah inovasi telah
dirangka untuk mengatasi masalah kekangan masa dalam pelaksanaan PBD.

←Wujudkan pasukan profesional →↓melaksanakan kaedah yang
untuk mengatasi masalah.
dirancang:
↓Tentukan matlamat dan objektif
i. Student Specialist Coaches (SSC+)
pasukan.

↑Kumpulkan data dan cari PLAN DO ↑ii. “One Page Assessment (OPA)”
punca masalah. ACT CHECK ← ii. “Mudah kepada Sukar(MkS)”

→Bincang dan cadang langkah ↓Menganalisis data tinjauan dan men-
penyelesaian masalah gadakan perjumpaan PLC untuk menilai
keberkesanan kaedah.
↓Guru Besar mengulas mengenai

laporan PLC yang disampaikan oleh GPK
pentadbiran semasa perjumpaan PLC.

→Guru besar mencadangkan pelan pen- ←Meningkatkan dan mengopti-
ingkatan dan pengukuhan,serta men- mumkan keberkesanan kaedah
gucapkan terima kasih kepada pasukan secara berterusan sehingga ia berke-
yang berjaya menyelesaikan tugas itu. san mengatasi masalah dan men-
capai matlamat yang ditetapkan.

腊BU八B粥UR结LA万B缘A

Pada 13 Januari 2019, pihak Kuil Foguangshan, Johor, menyampaikan bubur Laba kepada semua guru dan murid-murid. Tulisan kaligrafi oleh
Nebula Master bersempena musim bunga memeriahkan lagi suasana.

Lawatan Pengawai Frogasia ke sekolah

Pada 18 Februari 2019, ketua Frogasia, Encik Yuva berkongsi ilmu dengan guru-guru tentang cara yang mudah untuk menyertai dan mening-
katkan penyertaan dalam pertandingan FrogAsia. Maklumat yang dikongsi oleh En Yuva amat bermanfaat kepada semua guru.

Ceramah Keselamatan Penggunaan Internet

Pada 29 April 2019, pihak sekolah telah menerima kunjungan daripada Persatuan Passage untuk memberi ceramah tentang ‘Keselamatan
Rangkaian’ kepada murid-murid tahap dua. Melalui ceramah ini, murid-murid dapat mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan sesuatu
rangkaian. Terima kasih diucapkan kerana menjadi pelindung kepada kanak-kanak melalui Seminar Keselamatan Siber ini.

Pertandingan Sukan (MSSD Kota Tinggi) Pertama kali mendapat hadiah

Kejohanan Bola Keranjang (27/1/2019) Pasukan Bola Keranjang Tempat Ke-4

Kejohanan Ping Pong (Bergu L) (11/2/2019) Jing Heng, Elven Tempat Ke-4

Kejohanan Ping Pong (Bergu P) Jia Xuan, En Hui Tempat Ke-4

Kejohanan Olahraga (Lontar Peluru L)(26/2/2019) Chee Hoong Tempat Ke-3

Walaupun kejayaan yang kecil, tetapi telah
membuktikan saat kebanggaan kami dalam
menatapi kemenangan. Kita akan terus ber-
lumba dengan diri sendiri, melampaui batas
kendiri, memperjuangkan keputusan yang

lebih gemilang, terus berusaha Yu Hwa!
Fantastik Yu Hwa.

Pertandingan Ko-Kurikulum(MSSD Kota Tinggi)

Karnival BC- Mendeklamasi Puisi(BKC)(21/4/2019) Rahadatul Tempat Ke-3

Karnival BC- Kaligrafi (Kaum Cina) Ning Ceng Sagu Hati Khas

Karnival BC- Kaligrafi (Bukan Kaum Cina) Nieshikha Sagu Hati Khas

Karnival BI – Spelling Competition (09/7/2019) Nieshikha Tempat Ke-7
Murid 3M Tempat Ke-10
Karnival BI – Action Song Competition (16/7/2019)

Karnival BC - MSSJ Ning Ceng Peserta
Karnival BC- Kaligrafi (13/7/2019) Nieshikha Peserta
Karnival BC– Kaligrafi (Bukan Kaum Cina)


Click to View FlipBook Version
Previous Book
IHYA RAMADAN
Next Book
Dinner