The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-14123548, 2020-01-09 21:42:45

Takwim Pengurusan 2020

SMK METHODIST ACS, MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

PROFIL GURU
MAKLUMAT PERIBADI

Nama : ________________________________________________________________
K/P : ________________________________________________________________
Tarikh Lahir : ________________________________________________________________
Agama : ________________________________________________________________
Jantina : ________________________________________________________________
Kaum : ________________________________________________________________
Status : ________________________________________________________________

Alamat Tetap ALAMAT
: ________________________________________________________________
No. Telefon : ________________________________________________________________
Email : ________________________________________________________________
: ________________________________________________________________

Bil e-Data INFO e-DATA Catatan
1 SPS
2 HRMIS Website
3 SAPS https://sps.1bestarinet.net/
4
www.eghrmis.gov.my/
sapsnkra.moe.gov.my/

SMK METHODIST ACS AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

BIL PERKARA HALAMAN
1 Kata aluan i
2 Surat PerlantikanRasmiMenjalankanTugastahun 2020 ii
3 PengesahanMenerimaTugas iii
4 PelanSekolah iv
5 Senarai Nama Guru danStafSokongan
BAHAGIAN 1:PENDAHULUAN v-vii
6 FalsafahPendidikanKebangsaan
7 VisidanMisi KPM 1
8 VisidanMisiSekolah 1
9 Logo, Motto Sekolah 2
10 LirikLagu 2
11 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)2013-2025 3
12 11 AnjakanUntukTranformasiSistem 4
13 PentaksiranBerasaskanSekolah 5
14 PengurusanSekolah 6
15 Carta OrganisasiSekolah 7
16 Carta PengurusanSekolah 8
17 LembagaPengelolaSekolahdanJawatankuasa PIBK 9
18 Peraturan Am PerkhidmatanPendidikan 10
19 Standard Operational Procedures (SOP) 11-16
20 PenggalPersekolahan 2020 17-18
21 CutiUmum, CutiPerayaandanCutiPeristiwa 19
22 TakwimPeperiksaanAwam 2020 20
23 JadualSemakanBukuLatihan 21
24 JadualWaktuPersekolahan 22
25 PakejJadualWaktuPengkhususanPersijilan Terbuka SPM 23
26 Senarai Nama Guru BertugasMingguan 24
27 SenaraiPenyelarasdan Guru Tingkatan 25-30
BAHAGIAN 2 : PENTADBIRAN 30
28 Carta OrganisasiPentadbiran
29 MajlisTertinggiPengurusandanPentadbiranSekolah 31
30 MajlisTindakanSekolah 32
31 Jawatankuasa Mesyuarat Guru 32
32 Jawatankuasa e-Learning/ Google Classroom 33
33 Jawatankuasa Perhubungan Sekolah dan Pengurusan Seranta 33
34 Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun 33
35 Jawatankuasa Latihan Dalam Perkhidmatan (LADAP) 33
36 JawatankuasaSistem Pengurusan Maklumat Sekolah 34
37 Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan 34
38 Jawatankuasa Pembestarian& ICT 34
39 Jawatankuasa Laporan dan Dokumentasi 35
40 Jawatankuasa Pengurusan Bencana Alam & Penyakit Berjangkit 35
41 Jawatankuasa Professional Learning Community (PLC) 35
42 Jawatankuasa Standard KualitiPendidikan Malaysia Gelombang Ke- 36
2 (SKPMg2) 36
43 Jawatankuasa Dewan GCL & ACS Square
44 Jawatankuasa Bilik Warisan & Mesyuarat 36
45 JawatankuasaPenyusunanBukuPanduanPengurusandanTakwim 36
46 Jawatankuasa Guru Bertugas 37
47 Jawatankuasa Lembaga Tatatertib Guru & Staf 37
BAHAGIAN 3: KURIKULUM 37
48 Carta OrganisasiKurikulum
49 JawatankuasaKurikulumSekolah 38
50 JawatankuasaPanitia Mata Pelajaran 39
51 JawatankuasaPenilaian&Peperiksaan 39-40
52 JawatankuasaPentaksiranBilik Darjah (PBD) Tingkatan 1,2 an 3 40
53 Jawatankuasa Kecemerlangan Akademik 40-41
41

SMK METHODIST ACS AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

54 Jawatankuasa Jadual Waktu 41
55 Jawatankuasa Penyeliaan & Pencerapan 42
56 Jawatankuasa Pusat Sumber 42
57 Jawatankuasa MBMMBI & DLP 42

BAHAGIAN 4: HAL EHWAL MURID 43
58 Carta Organisasi Hal Ehwal Murid 44
59 Jawatankuasa Hal Ehwal Murid 44
60 JawatankuasaDisiplin, PengawasdanSahsiah Murid 45
61 LembagaDisiplindanTatatertib Pelajar 45
62 Jawatankuasa Bantuan / Biasiswa/ dan Skim Insurans 45
63 Jawatankuasa Program Membanteras Ponteng 46
64 Jawatankuasa Orientasi Murid Tingkatan 1 , 4 dan Peralihan 46
65 Jawatankuasa Minggu Pasca PT3 46
66 Jawatankuasa Kantin Sekolah 46
67 Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS) & 3K 47
68 Jawatankuasa Program Sekolah Penyayang 47
69 Jawatankuasa Program Dasar Warga Emas Negara 47
70 Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Dadah / SLAD 47
71 Jawatankuasa Sarana Ibu Bapa 48
72 Jawatankuasa Pendaftaran Pelajar Baru & Sijil Berhenti Sekolah 48
73 Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks & Buku Rujukan 48
74 JawatankuasaMajalahSekolah
49
BAHAGIAN 5: KOKURIKULUM 50
75 Carta OrganisasiKokurikulum 50
76 JawatankuasaKokurikulumdanSukan 50
77 Jawatankuasa Majlis Pembangunan Sukan Sekolah 50
78 JawatankuasaPenilaianMarkahKokurikulumSekolah& PAJSK 51
79 JawatankuasaRancanganIntergrasi Murid UntukPerpaduan (RIMUP) 52
80 Guru-Guru PenasihatKelabdanPersatuan 53
81 Guru-Guru PenasihatPasukanBadanBeruniform(PBB) 54
82 RumahSukan 55
83 Guru-Guru Penasihat Sukan & Permainan 56-57
84 Jadual Aktiviti Sukan Tahun 2020 58
85 Jadual Perjumpaan Pasukan Badan Beruniform 59
86 Jadual Perjumpaan Kelab dan Persatuan
87 Jadual Perjumpaan Sukan & Permainan -

BAHAGIAN 6: TAKWIM PERSEKOLAHAN -
88 Takwim Pentadbiran,Kurikulum,Kokurikulumdan HEM -

BAHAGIAN 7: LAMPIRAN
89 MatrikPemberatanTugas Guru -Guru
90 SenaraiAlamatdanNomborTelefon Guru

“Kehidupan ini dipenuhi dengan
Seribu macam kemanisan tetapi

Untuk mencapainya perlu
Seribu macam pengorbanan”

SMK METHODIST ACS AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

KATA ALUAN

Salam sejahtera.

Bersyukur terhadap Tuhan kerana kita dapat menghasilkan Buku Panduan Pengurusan Dan
Takwim Sekolah bagi tahun 2020. Sesungguhnya, buku ini penting sebagai rujukan dan
garis panduan kepada guru-guru dan kakitangan sekolah untuk melaksanakan tugas dengan
lebih berkesan. Hal ini merupakan rangka dan perancangan sekolah sepanjang tahun dalam
merealisasikan hasrat sekolah dan warga sekolah khususnya.
Garis panduan dan perancangan yang dibuat bertujuan untuk menghasilkan sistem
pengurusan sekolah yang cekap dan berkesan disamping melahirkan kemenjadian yang
cemerlang dalam kalangan murid.Semoga semua warga sekolah akan bersama-sama untuk
memikul tanggungjawab ini dengan penuh rasa amanah dan keikhlasan yang akhirnya akan
menghasilkan sekolah yang cemerlang. Kita perlu berganding bahu sebagai sebuah pasukan
yang mantap agar hasrat yang dicitakanakan menjadi kenyataan. Kualiti kerja yang terbaik
perlu dihasilkan bagi menjayakan usaha kita ke arah itu.
Saya berharap segala bahan yang terkandung di dalam Buku Panduan ini akan sentiasa
dirujuk dan dihayati oleh semua warga sekolah. Semoga usaha kita sepanjang tahun 2020
akan sentiasa diberkati. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menyediakan
buku ini. Semoga sumbangan yang diberikan menjadi sebahagian daripada usaha kita ke
arah menjayakan aspirasi sekolah‘ Ad Astra Per Aspera ’dan hasrat Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia 2013-2015.

“ SelamatBertugas “

Sekian, terimakasih.

TAN CHAI WHATT
Pengetua,
Sekolah Menengah Kebangsaan Methodist ACS
75200 Melaka,
Melaka

SMK METHODIST ACS i AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SMK METHODIST (ACS), MELAKA Telefon : 06-2823434
JALAN TENGKERA, Fax : 06-2846558
75200 MELAKA. Kod Sekolah : MEB 2094
: [email protected]
Emel

Ruj. Kami : SMKM(ACS)M.600-4/1/1
Tarikh : 30 Disember 2019

Kepada
Semua Guru dan Staf Sokongan.
SMK Methodist ACS,
75200 Melaka
Melaka

Tuan/Puan,

PELANTIKAN RASMI MENJALANKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TAHUN 2020

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Dimaklumkan saya selaku Pengetua SMK Methodist ACS dengan ini secara rasmi
melantik tuan/puan untuk menjalankan tugas seperti yang tersenarai di dalam Buku Panduan
Pengurusan Dan Takwim 2020 berkuat kuasa mulai 1 Januari 2020. Senarai tugas-tugas
tersebut adalah tertakluk kepada perubahan dan pindaan, selaras dengan keperluan dan
kepentingan sekolah (jabatan). Sebarang perubahan dan pindaan akan dimaklumkan
kemudian secara rasmi melalui surat pemberitahuan dan pelantikan.

3. Saya penuh yakin tuan/puan akan dapat melaksanakan amanah ini sebaikmungkin
sesuai dengan aspirasi terhadap sistem pendidikan dan murid di Malaysia berasaskan
kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2015. Lima keberhasilan teras
pendidikan bagi menentukan kejayaan sistem pendidikan secara keseluruhan iaitu akses,
kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan perlu dicapai untuk menghasilkan murid yang holistik
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.

4. Peningkatan ilmu dan kepakaran akan menghasilkan pengurusan yang lebih
berkualiti dalam bidang tugas masing-masing. Semoga tugas ini akan dilaksanakan dengan
penuh amanah dan keikhlasan seterusnya dapat meningkatkan prestasi masing-masing.

Sekian, terima kasih.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

..........................................................
TAN CHAI WHATT
Pengetua,
SekolahMenengah Kebangsaan Methodist ACS
75200 Melaka,Melaka

SMK METHODIST ACS ii AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

PENGESAHAN MENERIMA TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU
TAHUN 2020

Saya ......................................................................... No.Kp............................................

(huruf besar)

Dengan ini mengaku telah diberi taklimat dan diberi tugas seperti yang dinyatakan di
dalam Buku Pengurusan dan Takwim Persekolahan, SMK Methodist ACS bagi tahun
2020 berdasarkan kepada ;
Peraturan – peraturan AM sebagai penjawat awam yang bertugas di SMK Methodist
ACS, Melaka, tugas – tugas ikhtisas dan profesional lain yang perlu dilaksanakan
sepanjang tahun 2020. Keperluan menjalankan tugas yang diarahkan dari semasa ke
semasa oleh pihak pentadbiran sekolah dan faham, justeru akan melaksana, menghasil
dan mencapai;-

Sasaran Kerja Tahunan.

Menjalankan tugas dengan amanah dan akauntabiliti.

Tidak akan menjejaskan nama baik jabatan dan sekolah.

Sentiasa patuh kepada arahan dari semasa ke semasa dan tahu keperluannya.

Kegagalan saya mematuhinya akan mengakibatkan diri saya sebagai ingkar perintah.

Tandatangan Tandatangan Saksi
................................................. .............................................................

SMK METHODIST ACS iii AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

PELAN SMK METHODIST ACS,
MELAKA

SMK METHODIST ACS iv AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

SENARAI NAMA GURU DAN OPSYEN

BIL NAMA JAWATAN GRED OPSY1 OPSY 2 KELULUSAN MULA
IKHTISAS BERTUGA
1 TAN CHAI WHATT Pengetua PPP DG52 Sejarah / Bahasa S DI ACS
GPK 1 SainsPolitik Inggeris SijilPerguruanA
PPP DG52 sas 02.04.2018
(KUP) Bahasa Jurnalist
2 SHAHAR BIN Sijil Perguruan 16.05.2019
BAKAR Asas

3 AMRAN BIN ABU GPK HEM PPP DG52 Kejuruteraan Fizik Diploma 16.04.2019
BAKAR (KUP) Kimia Pendidikan 02.04.2018

4 NORIHAN BINTI MD GPK KOKU PPP DG52 EkonomiAsas Perdagangan Diploma
JAAPAR (KUP) Pendidikan

5 TANG POH YAP GKMP Sc& PPP DG48 Matematik Sains B.Ed (Hons) 01.07.2014
Math (KUP) Bahasa Inggeris -

6 PPP DG52 Sijil Perguruan
(KUP)
LIM MUI TIANG GKMP Bahasa Asas 01.01.2000
PPP DG52
7 TAN HOCK SUN GKMP (KUP) Guru Mpt - Sains B.Ed (Hons) 03.06.1998
Tek&Vok SainsPertanian 01.12.2009
PPP DG44 Kesusasteraan B.Ed (Hons) 01.11.2013
8 RAFEAH HUSSIN GKMP (KUP) Pendidikan Melayu
Kemanusiaan Moral Diploma
PPP DG44 Pendidikan
9 AHMAD BAZLI BIN GAB (KUP) Pendidikan -
KHAMID Islam

10 AMY FARAH BINTI PPP Bahasa Melayu - Sijil Perguruan
ZAKARIA DG42(KUP)
GAB Asas 01.06.2006
GAB PPP DG41
11 AZLAN BIN ILAIS GAB Sejarah Kesusasteraan B.Ed(Hons) 15.08.2016
GAB PPP Melayu
GAB DG38(KUP) Matematik
12 CHUA GOK KUAN PPP DG44 Matematik Sains Sijil
PerguruanAsas 01.12.1991
(KUP)
13 CHUA KIM CHIENG - Sijil
PPP DG41 PerguruanAsas 01.06.2007

14 FARAHUSNA BINTI Teknologi Pendidikan B.Ed (Hons) 01.01.2017
MOHAMED YUSOP Maklumat Moral

15 FARHANA AYU BIN GAB PPP DG44 Matematik Fizik B.Ed (Hons) 01.07.2019
SHABERI (KUP)

16 GOH SWEE LAN GAB PPP DG41 Bahasa Inggeris - B.Ed (Hons) 17.08.2015

17 JAYA A/P GAB PPP DG52 Bahasa Inggeris - B.Ed (Hons) 01.01.2019
KARUPPIAH (KUP)

SMK METHODIST ACS v AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

BIL NAMA JAWATAN GRED OPSY1 OPSY 2 KELULUSA MULA
- N IKHTISAS BERTUGAS
PPP DG48 Pendidikan
(KUP) Jasmani & DI ACS
Kesihatan
18 KOH TIAM LYE GAB PPP DG52 B.Ed (Hons) 01.01.2013
GAB (KUP) Bahasa Inggeris
19 MA BEE BIAN GAB - B.Ed (Hons) 01.01.2012
GAB PPP DG52
MAZLINA BINTI GAB (KUP) Biologi Bahasa B.Ed (Hons) 16.07.1998
20 MOHAMED @ GAB Melayu
GAB PPP DG44 Sivik &
MAHMOOD (KUP) Kewarganegaraan -

21 MOHD FARIS BIN PPP DG41 Guru MPT - - Diploma 01.01.2016
MAT KHAMIS Perdagangan Pendidikan 01.01.2019
PPP DG41
22 M. KAMARUL ARIFFIN Diploma
BIN ABD RAHIM PPP DG44 Pendidikan
(KUP)
MUHAMAD Pendidikan Islam Bahasa Arab B.Ed (Hons) 01.07.2019
23 NORAKMAL BIN

OMAR

24 NOR ALIESZA BINTI Geografi Sejarah B.Ed (Hons) 01.06.2012
SAMANUDI

25 NOR IZZAH BINTI ISA GAB PPP DG41 Matematik - B.Ed (Hons) 01.01.2019
GAB
26 NOR LIZA BINTI GAB PPP DG44 Matematik Biologi B.Ed (Hons) 06.09.2003
ALIAS GAB (KUP)
GAB
27 NORAZURA BINTI GAB PPP DG41 Guru MPT- - Diploma 16.01.2012
YAHYA GAB Perdagangan Perguruan
GAB PPP DG48
28 NORINAH BINTI GAB (KUP) Bahasa Melayu Perdagangan B.Ed (Hons) 01.01.2014
MOHD NOH GAB
GAB
29 NUR ASHIELA BINTI GAB PPP DG41 Fizik - B.Ed (Hons) 27.08.2018
ABDUL MANAF

30 NURIDAYU BINTI PPP DG41 Biologi Pengurusan B.Ed (Hons) 18.07.2018
AHMAD Sekolah

31 NURUSHUHADA PPP DG41 Sains - B.Ed (Hons) 01.07.2014
BINTI YAHYA

32 ONG HOCK CHYE PPP DG44 Pengajian Inggeris Pendidikan Sijil 01.01.2015
(KUP) Kimia Seni Perguruan

PPP DG44 Matematik Asas
(KUP)
33 QUEK SZE EE B.Ed (Hons) 01.06.2012

34 ROHAYA BINTI IDRIS PPP DG44 Geografi - Diploma 01.01.2016
(KUP) Pendidikan

35 ROZLAN BIN PPP DG48 Bimbingan & Tiada B.Ed (Hons) 17.01.2018
REDZUAN (KUP) Kaunseling

36 SITI NOR BINTI PPP DG41 Geografi Bahasa B.Ed (Hons) 23.05.2012
JUSOH Melayu

SMK METHODIST ACS vi AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

BIL NAMA JAWATAN GRED OPSY1 OPSY 2 KELULUSAN MULA
IKHTISAS BERTUGAS
PPP DG41 Bahasa Kesusasteraan
Melayu Melayu DI ACS
PPP DG41
37 SITI NORSYAHIDAH GAB B.Ed (Hons) 22.10.2018
BINTI SH ABD RAHIM GAB PPP DG44
(KUP)
38 SUHAIDA BINTI Sains - B.Ed (Hons) 01.07.2019
MOHD PPP DG52 Komputer
(KUP)
39 TEE HUAY SIN GAB Bahasa Cina / - B.Ed (Hons) 12.06.2017
PPP DG48 Matematik
(KUP)
40 THONG SENG TAK GAB Bahasa - Sijil Perguruan 01.01.1997
PPP DG44 Inggeris Asas
(KUP)
41 TUNG CHIN FEE GAB Pendidikan - B.Ed (Hons) 01.01.2002
PPP DG44 Jasmani &
42 WOON PEI YOKE GAB (KUP) Kesihatan Perdagangan B.Ed (Hons) 01.06.2011

PPP DG44 Guru MPT-
(KUP) Prinsip Akaun

43 YIP LEE LEE GAB Bahasa Cina - Sijil Perguruan 01.12.1993
Asas
Pendidikan
44 YUSOF BIN YAHYA GAB Seni/Seni - B.Ed (Hons) 01.01.2011

Visual

STAF SOKONGAN

BIL NAMA JAWATAN GRED
1 Pn Kasmah Bt A Aziz Pembantu Tadbir N19
2 En Zolkiflee B Mohd Dom Pembantu Operasi N11
3 Pn Syamsinar Bt Rosmi Pembantu Makmal
4 En Mohd Dzarif B Daut Pembantu Makmal C22 (KUP)
5 Pn. Siti Zam Zam Bt Omar Pembantu Makmal C19
C19

SMK METHODIST ACS vii AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di sekolah adalah satu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

VISI DAN MISI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
DAN JABATAN PENDIDIKAN MELAKA

VISI MISI Melestarikan
sistem pendidikan
Pendidikan yang berkualiti
berkualiti insan untuk
terdidik negara membangunkan
potensi individu
sejahtera bagi memenuhi
aspirasi negara

SMK METHODIST ACS 1 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN METHODIST ACS, MELAKA

VISI • Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara
Sejahtera

MISI Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

PIAGAM Kami Warga Sekolah Menengah Kebangsaan
PELANGGAN Methodist (ACS) Melaka, Dengan Penuh Dedikasi
Dan Komitmen Berikrar Dan Berjanji Akan
SEKOLAH Menunpukan Seluruh Tenaga Dan Usaha Kami
Untuk :
MOTO 1. Memastikan semua pelajar mengikuti kelas, mendapat
tempat belajar pada hari pertama sesi persekolahan baru.
2. Memastikan semua pelajar yang layak dibekalkan
dengan buku-buku teks dibawah Skim Pinjaman Buku Teks
dalam minggu pertama sesi persekolahan baru.
3. Mewujudkan suatu iklim sekolah yang kondusif untuk
perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah
4. Menentukan semua pihak sekolah bertindak secara
berpasukan agar mewujudkan kesan berintegrasi demi
kepentingan dan kebaikan pendidikan amnya.
5. Sentiasa mengamalkan konsep sekolah penyayang dan
membina insan yang imaginatif, kreatif, inovasi,berinisiatif
dan produktif.
6. Sentiasa membekalkan pendidikan yang berkualiti dan
berkesan
7. memastikan pihak sekolah sentiasa peka dan responsif
kepada kehendak-kehendak pelanggan khususnya pelajar-
pelajar, guru-guru, staf sokongan serta ibu bapa pelajar.
8. Sentiasa bersedia dan sanggup menerima pandangan,
syor, cadangan, dan teguran yang membina daripada
semua pihak bagi mempertingkatkan prestasi
perkhidmatan dan kecemerlangan akademik pelajar

‘AD ASTRA PER ASPERA’
“KEGIGIHAN MEMBAWA KECEMERLANGAN”
“TO THE STARS THROUGH PERSEVERANCE”

SMK METHODIST ACS 2 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

PERAK SENTIASA

LAGU NEGARAKU LAGU MELAKA MAJU JAYA

Negaraku Melaka Negeri Bersejarah
Tanah tumpahnya darahku, Tempat tumpah darah kita
Dijunjung dengan sepenuh jiwa
Rakyat hidup
bersatu dan maju, Untuk maju dan jaya

Rahmat bahagia Rakyat Melaka
Tuhan kurniakan, Sudah bersatu padu
Berikrar taat setia
Raja kita
selamat bertakhta, Jujur berkhidmat
Setiap masa
Rahmat bahagia
Tuhan kurniakan. Melaka Maju Jaya

Raja kita
selamat bertakhta

LAGU SEKOLAH
Dear ACS O glorious name

We lead thee on to fame
Depend on us to do our part
With mind and soul and heart

In all we do in work or play
We’ll do it fair in ev’ry way
So forward march to victory
With stout hearts unweary

Dear ACS we’re proud of thee
With hearts so light and fee

What thou hast done in many ways
We sing this song of praise

With pen and hoe and spirits raised
We’ll rise up and we’ll never fail

So onward march with prayer and hope
Let success be our goal

SMK METHODIST ACS 3 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025

• Membangunkan Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

Misi

• Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

Visi

• Melahirkan Bangsa Malaysia Yang Taat Setia Dan Bersatu Padu
• Melahirkan Insan Yang Beriman, Berakhlak Mulia, Berilmu,

Berketerampilan Dan Sejahtera.
Matlamat • Menyediakan Sumber Tenaga Manusia Untuk Keperluan

Kemajuan Negara.
• Memberikan Peluang-peluang Pendidikan Kepada Semua

Warganegara Malaysia.

Urutan Anjakan Tranformasi

Gelombang 1 (2013- 2015)
Mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan memberi fokus

kepada kemahiran utama.

Gelombang 2 (2016-2020)
Memacu peningkatan sistem.

Gelombang 3 (2021-2025)
Menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan tadbir- urus kendiri)

SMK METHODIST ACS 4 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

Sebelas Anjakan Utama Untuk Transformasi Sistem

1. Menyediakan Kesamarataan akses kepada Pendidikan Berkualiti

Bertaraf Antarabangsa.

2. Memastikan Setiap Murid Profisien Dalam Bahasa Malaysia Dan Bahasa

Inggeris.

3. 2. M. elahirkan Rakyat Malaysia Yang Menghayati Nilai.

4. Transformasi keguruan Sebagai Profesion Pilihan.

5. Memastikan Pemimpin Berprestasi Tinggi Di tempatkan Di Setiap Sekolah.

6. Mengupaya JPN, PPD Dan Sekolah Untuk Menyediakan Penyelesaian

Khusus Berasaskan Keperluan.

7. Memanfaatkan ICT Bagi Meningkatkan Kualiti Pembelajaran Di Malaysia.

8. Transformasi kebolehan dan Keupayaan Penyampaian Pendidikan.
9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sector swasta secara meluas.
10. Memaksimumkankeberhasilan murid bagi setiap ringgit.

11. Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung.

SMK METHODIST ACS 5 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

SMK METHODIST ACS 6 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

PENGURUSAN SEKOLAH

1.0 PROFIL SEKOLAH Sekolah Menengah Kebangsaan Methodist (ACS),Melaka
1.1 Nama Sekolah

1.2 Alamat Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Methodist (ACS),
Jalan Tengkera, 75200 Melaka.

1.3 Gred Sekolah Gred B 1.4 Kategori Sekolah Bandar

1.5 Kod Sekolah MEB 2094 1.6 No. Telefon 06-2823434

1.7 No. Faks 06-2846558

1.8 E-Mel [email protected]

1.9 Laman Web/ https://www.facebook.com/methodist.melaka.39
Facebook

2.0 PERJAWATAN SEKOLAH

BIL JAWATAN NAMA

1. Pengetua : En. Tan Chai Whatt

2. Penolong Kanan Pentadbiran : En. Shahar Bin Bakar

3. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid : En. Amran Bin Abu Bakar

4. Penolong Kanan Kokurikulum : Pn. Norihan Bt Md Jaapar
: Pn. Tang Poh Yap
7. Guru Kanan Mata Pelajaran Sains dan : Cik. Lim Mui Tiang
Matematik

8. Guru Kanan Mata Pelajaran Bahasa

9. Guru Kanan Mata Pelajaran Kemanusiaan : Pn. Rafeah Bt Hussin
: En. Tan Hock Sun
10. Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik dan
Vokasional

SMK METHODIST ACS 7 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

SMK METHODIST ACS 8 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

SMK METHODIST ACS 9 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

LEMBAGA PENGELOLA SEKOLAH 2020

Chairman : Mr. Tony Khoo Heng Peng
Ex. Officio : Mr. Tan Chai Whatt
Rep. Methodist Malaysia : 1. Pastor Danny Chiew Hock Chwee
Church : 2. Mr. Yap Koon Roy
: 3. Mr. Kua Chong Beng
Rep. Local Methodist Church : 1. Mr. Wong Seng Soon
: 2. Mr. Loh Teck Meng
Rep. Old Boys : 1. Dr. Tan Hock Beng
: 2. Mr. Koh Tiam Guan
Recording Secretary : Mr. Ong Hock Chye

JAWATANKUASA PIBK 2020

Penasihat : En. Tan Chai Whatt
Yang Dipertua : Datuk Khairi Anuar Bin Ahmad
Timbalan Yang Dipertua : En. Mahadhir Bin Salleh
Setiausaha : En. Rozlan bin Redzuan
Penolong Setiausaha : Pn. Norinah bt Mohd Nor
Bendahari : En. Tung Chin Fee
Ahli Jawatankuasa Guru : 1.En. Shahar bin Bakar
Rep. Old Boys : 2. En. Amran bin Abu Bakar
: 3. Pn. Norihan bt Md Jaapar
Ahli Jawatankuasa Ibu Bapa : 4. En. Ong Hock Chye
: 5. En. M.Kamarul Ariffin b. Abd Rahim
: 6. En. Thong Seng Tak
: 1. Pn. Rose bt Buik
: 2. Pn. Normah bt Mohd Said
: 3. En. Abdul Rashid bin Ismail
: 4. En. Lee Boon Hock
: 5. En. Kelvin Boo Soo Huat
: 6. Pn. Nordiana bt Jeffry Din Wong
: 7. Pn. Nor Aini bt Abu Bakar

SMK METHODIST ACS 10 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

PERATURAN AM PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

1. 0 Pakaian Guru Semasa Bertugas

1.1 Kemas dan bersopan (sila rujuk Pekeliling Bil 6/1985).
1.2 Waktu mesyuarat adalah tugas rasmi, pakaian mesti ikut pekeliling juga.
1.3 Semua guru hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan, majlis rasmi di sekolah

atau di luar sekolah.
1.4 Tanda nama mesti mengikut saiz dan warna yang ditetapkan. (Hitam dan putih sahaja)

2.0 Waktu Rasmi Sekolah

HARI MASA PERSEKOLAHAN WAKTU SELEPAS
Isnin 07.30 pagi– 02.40 petang PERSEKOLAHAN

Selasa 07.40 pagi – 02.00/02.40 petang ***Selepas pukul 5.00
Rabu 07.40 pagi – 04.10 petang* petang, guru penasihat
Khamis 07.40 pagi – 02.00 petang bertanggungjawab atas
aktiviti yang dijalankan

Jumaat 07.40 pagi – 12.00 tgh

*Ada aktiviti kokurikulum

3.0 Masa Datang Ke Sekolah
3.1 Semua guru hendaklah berada di sekolah mengikut waktu rasmi seperti di atas.
3.2 Guru hendaklahthumb print di pejabat semasa sampai ke sekolah dan mengimbas
thumb print jarisekali lagi sebelum balik ke rumah.
3.3 Guru yang tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat hendaklah memberi kenyataan
dan sebab-sebab yang wajar. Guru mesti memberitahu Pengetua/Penolong Kanan
Pentadbiran secepat mungkin melalui telefon/ Telegram supaya jadual waktu ganti
dapat disediakan.( selewat-lewatnya sebelum jam 7.00 pagi hari berkenaan)

4.0 Keberadaan Guru Sewaktu Perhimpunan Rasmi & Tidak Rasmi
4.1 Setiap guru wajib hadir ke perhimpunan rasmi yang diadakan pada hari Isnin.
4.2 Semua guru wajib berada di tapak perhimpunan semasa perhimpunan tidak rasmi
diadakan selain daripada hari Isnin mulai jam 7.30 pagi.

5.0 Keluar Waktu Mengajar
5.1 Guru tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam masa waktu mengajar
kecuali jika ada sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan wajib mendapat kebenaran
daripada Pengetua/Penolong Kanan Pentadbiran. Guru dikehendaki mencatat nama,
masa, sebab keluar dalam borang kebenaran keluar yang terdapat di pejabat sekolah.
5.2 Guru yang menjalankan tugas rasmi atas arahan daripadaKPM/JPN/PPD atau agensi-
agensi lain dengan syarat mendapat kebenaran daripada Pengetua/Penolong Kanan
Pentadbiran. Sila buat catatan pergerakan di papan putih di pejabat.

SMK METHODIST ACS 11 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

6.0 Fail Pengajaran dan Pembelajaran
6.1 Setiap orang guru akan diberi sebuah fail rekod mengajar dan bertanggungjawab
terhadap keselamatan buku tersebut.

6.2 Semua butiran hendaklah disempurnakan dengan teliti, kemas dan dilengkapkan
dengan maklumat-maklumat berikut: (Rujuk Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1999 dan P.U.(A)
531-Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan)1997.

i) Butir Peribadi
ii) Surat Aku Janji
iii) Pekeliling Ikhtisas
iv) Rekod Mata Pelajaran yang Diajar
v) Jadual Waktu Peribadi dan Kelas
vi) Sukatan Pelajaran / DSKP.
vii) Rancangan Pelajaran Tahunan.
viii) Markah Ujian Penilaian 1 /Peperiksaan Pertengahan Tahun / Percubaan / Akhir

Tahun / PBD.

7. 0 e-RPH
7.1 Membuat Rancangan Pengajaran Harian setiap hari mengikut format yang telah
ditetapkan.
7.2 Memuat naik RPH ke dalam Google Drive
7.3 RPH perlu dikongsi dengan Pengetua,GKMP masing-masing,PP1 dan PP2 yang
telah ditetapkan.

7.4 RPH perlulah dihantar setiap hari Jumaat bagi setiap minggu.

8. 0 Mesyuarat/Taklimat Guru
8.1 Semua guru diwajibkan menghadiri mesyuarat/taklimat yang diberikan oleh
Pengetua/PK dari semasa ke semasa.
8.2 Sekiranya seseorang guru tidak dapat hadir kerana sesuatu sebab, guru berkenaan
hendaklah memberitahu Pengetua/PKP sekurang-kurangnya sehari sebelum mesyuarat.
8.3 Guru-guru juga wajib hadir dalam mesyuarat yang dikendalikan oleh Ketua-Ketua
Panitia/Setiausaha dan sebagainya.

9.0 Jadual Waktu
9.1 Guru tingkatan hendaklah memastikan satu salinan Jadual Waktu kelas dipamerkan di
dalam kelas sendiri.
9.2 Semua guru mesti mematuhi jadual waktu mengajar sepenuhnya.
9.3 Guru-guru yang mengajar mesti berada di dalam kelas/tempat mengajar mengikut jadual
yang ditetapkan. Guru-guru tidak dibenarkan meninggalkan kelas kecuali dipanggil oleh
Pengetua.

10.0 QR Code (Keberadaan Guru)
10.1 Semua guru wajib mengimbas QR Code di dalam kelas sebelum memulakan PdPc.
10.2 Data akan disemak oleh PKP bersama Tuan Pengetua dan teguran akan diberikan

sekiranya gagal mematuhi peraturan tersebut.

SMK METHODIST ACS 12 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

11.0 Jadual Ganti
11.1 Guru-guru mesti mematuhi Jadual Waktu Ganti yang ditetapkan.
11.2 Jadual Waktu Ganti dianggap sebagai waktu mengajar oleh itu guru mesti berada

dalam kelas sewaktu Jadual Waktu Ganti.
11.3 Guru perlu mengambil dan menggunakan bahan MMIyang disediakan semasa ganti

serta mengisi borang MMI.

12.0 Surat Arahan Pekeliling
12.1 Setiap arahan dan surat pekeliling yang dikeluarkan oleh Pengetua hendaklah dibaca

dengan teliti dan dipatuhi serta ditandatangani selepas membacanya.
12.2 Sekiranya arahan dan surat pekeliling itu diberi terus, guru hendaklah menyimpannya di

dalam fail khas.
12.3 Sekiranya surat pekeliling itu dari Kementerian, Jabatan Pendidikan/ PPD guru

hendaklah mengembalikan dengan segera ke pejabat sekolah setelah tindakan diambil.
12.4 Sekiranya guru ingkar arahan Pengetua tanpa alasan yang munasabah, beliau boleh

dikenakan tindakan tatatertib.

13.0 Melaksanakan Arahan/Tugas
13.1 Apabila diarahkan melaksanakan sesuatu tugas,misalnya membawa murid untuk

aktiviti luar atau guru menghadiri mesyuarat/taklimat/bengkel/seminar, pihak yang
ditugaskan tidak bolehmengarahkan orang lain tanpa kebenaran Pengetua.
13.2 Sekiranya sesuatu tugas itu terpaksa diserahkan kepada orang lain walaupun
dipersetujui oleh pihak yang menggantikan, mestilah mendapat kebenaran dari
Pengetua terlebih dahulu.
13.3 Tugas yang sepatutnya dilakukan oleh guru sendiri tidak boleh diserahkan kepada
murid, misalnya memegang/menyimpan kunci sekolah.
13.4 Guru-guru yang telah menghadiri mesyuarat/taklimat/bengkel/seminar perlu
menyediakan Minit Curai dan atau sesi perkongsian bersama guru lain yang berkaitan.

14.0 Penggunaan Alat/Harta Benda Sekolah
14.1 Guru-guru mesti bertanggungjawab menjaga alat / harta benda sekolah yang digunakan

mengikut peraturan tertentu.
14.2 Barang-barang yang dipinjam hendaklah dipulangkan semula ke tempat asal setelah

menggunakannya.
14.3 Sebarang kerosakan/kehilangan hendaklah dilaporkan dengan segera.

15.0 Keselamatan Murid
15.1 Semua guru yang mengajar dalam bilik darjah, makmal, bengkel, di padang adalah

bertanggungjawab terhadap keselamatan murid dibawah jagaannya.Oleh itu guru
hendaklah berhati-hati dan mengawal rapi gerak-geri murid supaya tidak berlaku
kecederaan atau kemalangan.
15.2 PdPc PJK tidak boleh dijalankan di padang sama ada semasa hujan atau waktu guruh
dan kilat walau pun tiada hujan.
15.3 Sekiranya berlaku kemalangan atau kecederaan, guru yang bertanggungjawab
hendaklah mengambil tindakan segera dan melaporkan kepada guru bertugas serta
memaklumkan kepada ibu bapa/penjaga murid.
15.4 Pengetua/PKP/PK HEMhendaklah diberitahu jika berlaku kemalangan kepada guru
atau murid.

SMK METHODIST ACS 13 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

16.0 Penggunaan Telefon/Mesin Fotostat/Faks Sekolah
16.1 Telefon/mesin fotostat/faks sekolah hanya digunakan untuk urusan pentadbiran sekolah

sahaja.
16.2 Kebenaran Pengetua hendaklah diperolehi untuk penggunaan peribadi dan panggilan

hendaklah dibuat melalui operator dan bayaran yang sewajarnya akan dikenakan.

17.0 Bilik Guru
17.1 Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru. Ini

termasuk keselamatan harta benda di dalam bilik guru.
11.2 Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di kelas. Masa ini

hendaklah dianggap sebagai non-teaching period” dan bukannya free period”
(seperti di dalam lampiran). Oleh itu guru hendaklah menggunakan masa tersebut di
bilik guru untuk perkara-perkara berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran
sahaja.
17.3 Kelab Staf adalah bertanggungjawab menguruskan bilik guru

18.0 Kelab Staf
18.1 Semua guru yang mengajar di sekolah ini secara automatik adalah ahli Kelab Staf dan
bertanggungjawab membayar yuran.

19.0 Orang Luar Berjumpa Guru/Murid
19.1 Orang luar termasuk jurujual tidak boleh berjumpa guru dan kakitangan tanpa

kebenaran Pengetua/PKP. Oleh itu guru diingatkan supaya bertanya kepada pihak
yang ingin berjumpa sama ada telah mendapat kebenaran atau tidak.
19.2 Orang luar dilarang berjumpa guru atau murid di bilik darjah semasa guru mengajar.

20.0 Menulis Surat Rasmi

20.1 Semua surat berkaitan hal sekolah atau perjawatan hendaklah ditulis melalui Pengetua
supaya dapat disalurkan kepada pihak yang tertentu.

20.2 ‘Letter–head’ sekolah hanya boleh digunakan dengan kebenaran Pengetua.

21.0 Guru-Guru Pergi ke Pejabat Pendidikan (Urusan Rasmi)
21.1 Guru-guru tidak dibenarkan pergi ke Jabatan Pendidikan Negeri/Pejabat Pendidikan

Daerah untuk urusan peribadi pada masa sekolah.
21.2 Guru-guru perlu memakai pakaian bekerja dengan tanda nama semasa di PPD/JPN/KPM.

22.0 Guru-Guru Keluar Atas Urusan Tidak Rasmi ( Urusan peribadi )
22.1 Guru-guru perlu mengisi borang yang disediakan di pejabat dan berjumpa dengan

pentadbir untuk mendapatkan kebenaran.
22.2 Sekiranya tidak melebihi separuh daripada waktu persekolahan hanya perlu memberi

Time-slip, namun sekiranya lebih daripadaseparuh waktu persekolahan maka guru-guru
perlu mengambil CRK.

23.0Cuti

23.1 Cuti Rehat/Cuti Penggal
Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran KP(PP)0046SJ/A/(30) bertarikh 24
Disember 1993, guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti
rehat. Tetapi guru boleh dipanggil bertugas oleh Pengetua tidak melebihi separuh daripada
jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas selain daripada tugas mengajar.

SMK METHODIST ACS 14 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

23.2 Cuti Sakit
23.2.1 Guru-guru atau kakitangan sekolah yang tidak hadir keranasakit hendaklah
memberitahu melalui;
i) Telefon (menelefon Pengetua/PKP)
ii) Melaporkan diri kepada Pengetua/PKPsebaik sahaja balik bertugas.
iii) Menyerahkan sijil sakit/Time-slip kepada Pengetua/PKP
iv) Kuasa meluluskan cuti sakit tertakluk kepada kuasabudi bicara Pengetua
23.2.2 Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun samada berterusan atau putus-putus akan
dilaporkan ke JPN dan Kementerian Pendidikan untuk menentukan pembayaran
gaji.

23.3 Cuti Rehat Khas
23.3.1 Cuti ini adalah cuti bergaji penuh untuk guru sahaja.
23.3.2 Dalam keadaan kecemasan, seseorang guru atas pertimbanganPengetuaboleh
dibenarkan mengambil cuti tersebut.(Borang merah jambu)
23.3.3 Guru hendaklah mengisi borang seminggu sebelum tarikh cuti dipohon.
24.3.4 Cuti ini hanya 10 hari setahun.
23.3.5 Cuti Rehat Khas tidak boleh diambil sekaligus kecuali dengan sebab-sebab
munasabah.

23.4 Cuti Tanpa Gaji
23.4.1 Mengikut Perintah Am Bab Cuti Tanpa Gaji, cuti tersebut boleh dipohon di atas
sebab-sebab persendirian yang mustahak.
23.4.2 Kelayakan cuti tanpa gaji ialah 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan
tetapi tidak melebihi 180 hari.
23.4.3 Cuti tanpa gaji untuk tujuan keluar negeri hanya boleh diambil sekali dalam masa
4 tahun.
23.4.4 Kelulusan cuti tanpa gaji yang tidak melebihi 14 hari setahun adalah diluluskan
oleh Pengarah Pendidikan Negeri. Cuti yang melebihi 15 hari diluluskan oleh
Kementerian Pendidikan Malaysia. Borang permohonan hendaklah dihantar ke
JPN 10 minggu sebelum tarikh mula bercuti.
23.4.5 Guru-guru tidak digalakkan mengambil cuti tanpa gaji kerana urusan peribadi
kecuali atas sebab yang tidak dapat dielakkan dan tidak mengganggu pentadbiran
sekolah serta kepentingan murid tidak terkorban.

24.0 Memohon Cuti
24.1 Guru-guru atau kakitangan sekolah hendaklah memberitahu Pengetua terlebih dahulu

sebelum memohon cuti, misalnya cuti kerana menduduki peperiksaan kerajaan,
melancong ke luar negeri, cuti konvokesyen, cuti berkursus dan lain-lain.
24.2 Guru dan kakitangan sekolah tidak boleh bercuti sebelum permohonan diluluskan.
24.4 Guru-guru hendaklah memberitahu Pengetua apabila hendak keluar negeri Melaka
semasa dalam cuti sekolah atau cuti penggal persekolahan.

25.0 Memohon Ke Luar Negara
25.1 Sila semak di pejabat sekolah mengenai syarat-syarat memohon cuti yang ditetapkan
oleh Kementerian Pendidikan. Kelulusan ke luar negara tertakluk kepada kebenaran
Jabatan Pendidikan Negeri
25.2 Bercuti ke luar negara hendaklah dikemukakan tiga bulan sebelum tarikh bertolak.
25.3Permohonan lawatan ke negara-negara bekas komunis hendaklah dikemukakan 3
bulan sebelum tarikh bertolak.
25.4 Negara-negara bukan komunis hendaklah dikemukakan 1 bulan sebelum tarikh
bertolak.

SMK METHODIST ACS 15 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

PERINGATAN:
Sebarang cuti tanpa kebenaran/kelulusan daripada pihak berwajib, guru berkenaan akan
dipotong gaji dan tindakan tatatertib akan diambil.

26.0 Kursus
26.1 Guru-guru adalah diwajibkan menghadiri kursus yang ditetapkan oleh PPD/JPN/KPM
atau mana-mana badan yang diakui sah.

27.0 Membeli Barang Menggunakan Peruntukan Sekolah
27.1 Guru yang hendak membeli barang mesti memohon kebenaran dengan menggunakan

borang ‘nota minta’ yang boleh diperolehi di pejabat.
27.2 Borang itu mesti mendapat pengesahan daripada GKMP/Penolong Kanan sebelum

diluluskan oleh Pengetua.
27.3 Semua pesanan yang melebihi RM100.00 mesti dibuat melalui Borang Pesanan

Tempatan.
27.4 Segala invois mesti ditandatangani oleh guru yang menerima dan direkodkan dalam

buku stok dengan kemas.
27.5 Semua Borang Pesanan Tempatan mesti ditandatangani oleh Pengetua, Pembekal dan

Penerima.

28.0 Kegiatan Kokurikulum
28.1 Semua guru akan ditugaskan menjadi penasihat/penyelaras kegiatan kokurikulum.

Tugas ini hendaklah dijalankan dengan cekap dan teratur mengikut ketetapan waktu.
28.2 Kecederaan murid yang serius mesti dilaporkan kepada ibu bapa dan Pengetua/PK

HEM/PK KOKU.

29.0 Buku Stok/Inventori
29.1 GKMP atau Ketua Panitia bertanggungjawab menguruskan buku stok atau inventori dan

memastikan maklumat dalam stok atau inventori adalah tepat, lengkap dan sentiasa
dikemaskini. Buku ini akan disemak dari semasa ke semasa oleh Pengetua/ PK.

30.0 Kunci
Semua kunci mesti disimpan di pejabat.
30.1 Kalau ada guru yang hendak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu, dia mestilah

mendapat kebenaran dari Pengetua. Guru tersebut adalah bertanggungjawab terhadap
bilik tersebut sepenuhnya.
30.2 Guru dikehendaki mengisi buku pengambilan dan pemulangan kunci di pejabat
30.3 Tidak dibenarkan membuat pendua kunci tanpa kebenaran Pengetua.

SMK METHODIST ACS 16 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES, (SOP) KHAS
MENJAYAKAN TUNTUTAN SEKOLAH BERKESAN -GURU MENGAJAR MURID BELAJAR,

SMK METHODIST (ACS) MELAKA

A. SOP GURU MENGAJAR

Sebelum Masuk ke Kelas

1. Melengkapkan eRPH menepati SPI Bil. 3/99.
2. Membuat persediaan rapi untuk melaksanakan aktiviti PdPc berkesan.
3. Mendahului masa dalam semua tindakan.

Semasa Memasuki dan Melaksanakan PdPc di dalam Kelas

1. Membawa bersama-sama eRPH dan kelengkapan pengajaran yang bersesuaian.
2. Menjawab salam atau ucapan selamat pagi atau selamat petang daripada murid.
3. Meninjau sepintas lalu kebersihan kelas.
4. Menyemak kehadiran murid dan memastikan bilangan yang hadir berada di dalam kelas. Jika

bilangan murid tidak mencukupi, tindakan sewajarnya perlu diambil tanpa mengabaikan PdPc
5. Memulakan PdPc setelah semua murid bersedia sepenuhnya (fizikal dan emosi).
6. Memulakan PdPc dengan set induksi atau mengemukakan soalan ringkas berdasarkan

pelajaran lepas kepada murid yang dipilih secara rawak.
7. Menggunakan masa secara optimum melaksanakan aktiviti PdPc.
8. Memberikan lebih tumpuan kepada aktiviti penerangan dan memberi contoh penyelesaian

masalah secukupnya berdasarkan empat elemen penting PdPc iaitu hands-on, minds-on,
eyes- ondan ears-on
9. Tidak membenarkan pelajar meninggalkan kelas tanpa alasan yang kukuh dan tanpa pas
keluar kelas/ pas tandas. .
10. Berdiri semasa melaksanakan PdPc untuk meningkatkan kawalan kelas dan meningkatkan
keberkesanan pengajaran.
11. Mengurangkan aktiviti pelajar menyalin nota
12. Diwajibkan menggunakan kaedah PAK21.
13. Mengelakkan aktiviti pelajar menyiapkan latihan atau kerja rumah di dalam kelas.
14. Merumus kandungan penting pengajaran (berkaitan objektif pengajaran/ learning objectives/
learning outcomes yang telah ditetapkan) pada 5 – 7.

 Melaksanakan refleksi dengan mengemukakan beberapa soalan ringkas bertujuan
menguji tahap pemahaman murid berkaitan objektif atau isi penting pembelajaran.
Dicadangkan kaedah berikut diamalkan:Tiga hingga lima soalan ringkas berkaitan
objektif pembelajaran atau isi penting yang disedia oleh guru, diedarkan kepada
semua murid untuk dijawab (guna ¼ bahagian kertas A4 untuk seorang murid).

 Murid dikehendaki menjawab semua soalan dalam kertas disediakan.
 Murid diarah bertukar kertas dengan rakan sebelah untuk tujuan semakan.
 Guru memberikan jawapan sebenar dan murid dikehendaki menyemak jawapan rakan

masing-masing bagi pihak guru.
 Guru membuat kiraan berdasarkan "angkat tangan" untuk mengetahui secara cepat

tahap pemahaman keseluruhan pelajar sebagai refleksi.
 Pelajar membetulkan kesalahan.
 Pelajar menampal kertas soalan dan jawapan yang telah dibetulkan ke dalam buku

catatan sebagai nota penting topik tersebut untuk rujukan.

15. Memberikan latihan kepada murid dengan bilangan dan tempoh yang munasabah.

SMK METHODIST ACS 17 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

Selepas Melaksanakan PdPc dan Meninggalkan Kelas

1. Melakukan muhasabah diri dan membuat catatan tentang tahap kepuasan pelaksanaan PdPc
dan pencapaian murid dalam eRPH.

2. Merancang tindakan susulan berdasarkan status pencapaian murid dalam aktiviti refleksi.
3. Menyemak hasil kerja dan latihan murid.

B. SOP ADAB BELAJAR MURID

Sebelum Guru Masuk
1. Berada di dalam kelas/bengkel/makmal tepat pada waktu seperti dalam jadual.
2. Peka dengan ketenteraman dan kebersihan/ persekitaran kelas.
3. Sentiasa berniat menuntut ilmu/meningkatkan pengetahuan kerana tuntutan agama serta

memenuhi harapan besar ibu bapa dan guru.
4. Berkeyakinan tinggi memperoleh dan menguasai pengetahuan baru dalam setiap

pembelajaran yang diikuti.
5. Membuat ulangkaji/ pembacaan awal topik yang akan diajar guru (rujukrancangan pengajaran

mingguan guru).
6. Berada di tempat duduk masing-masing dan bersedia dengan segala kelengkapan

pembelajaran termasuk buku teks dan alat tulis di atas meja.

Semasa Guru Memasuki dan Melaksanakan Aktiviti Pengajaran di dalam Kelas

1. Berhenti bercakap sebaik-baik guru memasuki kelas.
2. Berdiri dan mengucapkan salam atau terima kasih apabila guru masuk dan keluar kelas.
3. Memberi kerjasama kepada guru dan memberi tumpuan penuh kepada aktiviti PdPc.
5. Bersedia untuk menjawab soalan awal guru (dalam aktiviti set induksi).
6. Mengangkat tangan atau mendapatkan kebenaran terlebih dahulu jika ingin bertanya akan

soalan atau berkongsi idea..
7. Mendapatkan maklumat segera bahan pengajaran dan soalan latihan daripada rakan sekelas

jika tidak hadir dalam pengajaran guru.

Selepas Guru Selesai Melaksanakan Aktiviti Pengajaran
1. Berusaha menyiapkan dan menghantar homework yang diberi dalam tempoh ditetapkan.
2. Melaksanakan muhasabah diri tentang tahap pemahaman diperoleh dalam PdPc.
3. Mendapatkan bantuan segera daripada rakan/guru untuk mengatasi masalah

ketidakfahaman jika ada.
4. Mengulang kaji dan melaksanakan aktiviti pengukuhan secara kendiri di rumah.
5. Bersedia untuk menghadapi pembelajaran bagi topik seterusnya.

SMK METHODIST ACS 18 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

PENGGAL PERSEKOLAHAN 2020

Kumpulan B :Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan,
Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuah & Putrajaya

Kalendar Persekolahan Tahun 2020

Penggal Cuti dan Hari Persekolahan Mula Akhir Hari Minggu
19 11
Hari Persekolahan 02.01.2020 31.01.2020 20
Hari Persekolahan 01.02.2020 29.02.2020 10 1
Hari Persekolahan 01.03.2020 13.03.2020 49 9
Jumlah Hari 9 2
7 7
I Cuti Pertengahan Penggal I 14.03.2020 22.03.2020 22
11 1
Hari Persekolahan 23.03.2020 31.03.2020 40 16
30.04.2020 16
Hari Persekolahan 01.04.2020 22.05.2020 17 6
18 53
Hari Persekolahan 01.05.2020 07.06.2020 35
9
Jumlah Hari 19
21
Cuti Pertengahan Tahun 23.05.2020 21
13
Hari Persekolahan 08.06.2020 30.06.2020 74
Hari Persekolahan 01.07.2020 24.07.2020 41
Jumlah Hari
273
Cuti Pertengahan Penggal ke II 25.07.2020 02.08.2020

Hari Persekolahan 03.08.2020 31.08.2020
II 01.09.2020 30.09.2020

Hari Persekolahan

Hari Persekolahan 01.10.2020 31.10.2020

Hari Persekolahan 01.11.2020 20.11.2020

Jumlah Hari

Cuti Akhir Tahun 21.11.2020 31.12.2020

Jumlah

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am 198

Jumlah Hari Cuti Penggal 75

SMK METHODIST ACS 19 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

KALENDAR CUTI UMUM

BIL HARI KELEPASAN AM TARIKH HARI
1. Tahun Baru 2020 1.01.2020 Rabu
2. Tahun Baru Cina 25.01.2020 Sabtu
3. Tahun Baru Cina (Kedua) 26.01.2020 Ahad
4. Thaipusam 8.01.2020 Sabtu
5. Melaka Bandaraya Bersejarah 15.04.2020 Rabu
6. Awak Ramadhan 24.04.2020 Jumaat
7. Hari Pekerja 1.05.2020 Jumaat
8. Hari Wesak 7.05.2020 Khamis
9. Hari Raya Puasa 24.05.2020 Ahad
10. Hari Raya Puasa 25.05.2020 Isnin
11. Hari Raya Haji 1436 31.07.2020 Jumaat
12. Hari Kebangsaan 31.08.2020 Isnin
13. Awal Muharam (Maal Hijrah) 20.08.2020 Khamis
14. Keputeraan SPB YDP Agong 9.09.2020 Rabu
15. Hari Malaysia 15.09.2020 Rabu
16. Hari Jadi YDP Melaka 9.10.2020 Jumaat
17. Maulidur Rasul 29.10.2020 Khamis
18. Hari Deepavali 14.11.2020 Sabtu
19. Hari Krismas 25.12.2020 Jumaat

 Catatan Tertakluk kepada perubahan

CUTI PERAYAAN 2020

CUTI PERAYAAN CUTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKAN OLEH KPM
KUMPULAN B
TAHUN BARU CINA
25.01.2020 (Sabtu) 23.01.2020 (Khamis) Semua Negeri Kumpulan B
24.01.2020 (Jumaat)
Dan
26.01.2020 (Ahad) 21.05.2020 (Khamis)
HARI RAYA AIDILFITRI
24.05.2020 (Ahad) 22.05.2020 (Jumaat) Semua Negeri Kumpulan B
13.11.2020 (Jumaat)
Dan
25.05.2020 (Isnin) 16.11.2020 (Isnin)

HARI DEEPAVALI
14.11.2020 (Sabtu)

CUTI TAMBAHAN YANG DIPOHON

CUTI PERISTIWA

TARIKH HARI PERKARA
10.04.2020 JUMAAT CUTI PERISTIWA 1
23.04.2020 KHAMIS
19.08.2020 KHAMIS (GOOD FRIDAY)
02.10.2020 JUMAAT CUTI PERISTIWA 2
(KEJOHANAN SUKAN OLAHRAGA)

CUTI PERISTIWA 3
(HARI KEUSAHAWANAN)

CUTI PERISTIWA 4
PESTA BULAN

SMK METHODIST ACS 20 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

TAKWIM PEPERIKSAAN AWAM TAHUN 2020
LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN AWAM TARIKH

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)

1. Ujian Pelbagai Instrumen (Geografi) Jun – Julai 2020
2. Ujian Pelbagai Instrumen (RBT) Mei – Jun 2020
3. Ujian Pelbagai Instrumen (Sejarah) Mei – Jun 2020
4. Ujian Lisan Bertutur Ogos – September

5. Ujian Lisan Mendengar (BM) September

6. Ujian Lisan Mendengar (BI) September
7. Ujian Bertulis September – Oktober 2020

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA(SPM)

Sijil Pelajaran Malaysia(Ulangan)[SPM(U)] Julai 2020
Bahasa Melayu
Matematik

1. Ujian Lisan 28 September – 1 Oktober 2020

2. Amali Sains 5 Oktober – 15 Oktober 2020

3. Ujian Bertulis 2 November – 2 Disember 2020

SMK METHODIST ACS 21 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

JADUAL SEMAKAN BUKU LATIHAN / NOTA FAIL PBD 2020

TARIKH SERAHAN MATA PELAJARAN PENYEMAK PERTAMA PENYEMAK KEDUA

Tingkatan 3 BM, SJ, MT GKMP Pengetua
17.02.2020 – 21.02.2020 BI, SN, GEO, BC GPK Pentadbiran

(Semakan 1) PM, PI, PSK GPK HEM
PSV, KH, PJK GPK Koku
&
15.06.2020 – 19.06.2020

(Semakan 2)

Tingkatan 5 BM, SJ, MT, MM GKMP Pengetua
24.02.2020 – 28.02.2020 BI, SN, FIZ, BC, KIM GKMP GPK Pentadbiran
GKMP
(Semakan 1) PM, PI, PN, BIO GKMP GPK HEM
PSV, PA, PJK, PSK GPK Koku
& Pengetua
22.06.2020 – 26.06.2020 GPK Pentadbiran
GPK HEM
(Semakan 2) GPK Koku
Pengetua
Tingkatan 4 BM, BC, SJ, MM GPK Pentadbiran
06.04.2020 – 10.04.2020 BI, SN, MT, FZ, PN GPK HEM
PM, PI, KIM, BIO GPK Koku
(Semakan 1) PSV, PA, PJK, PSK Pengetua
GPK Pentadbiran
& GPK HEM
13.07.2020 – 17.07.2020
GPK Koku
(Semakan 2)

Tingkatan 2 BM, BC, MM
13.04.2020 – 17.04.2020 BI, SN, GEO, SJ

(Semakan 1) PM, PI, ABM
& PSV, RBT, PJK

03.08.2020 – 07.08.2020 BM, BC, MM
(Semakan 2) BI, SN, GEO, SJ

Tingkatan 1 / Peralihan PM, PI, ABM
20.04.2020 – 24.04.2020
PSV, RBT, PJK
(Semakan 1)
&

07.09.2020 – 11.09.2020
(Semakan 2)

JADUAL PENCERAPAN GURU 2020

JANUARI - MAC APRIL – JULAI OGOS - NOVEMBER
Penilaian kendiri
Ikut jadual penetapan PP1 / Ikut jadual penetapan PP1 /
PYD dan PP2 / PYD PYD dan PP2 / PYD

SMK METHODIST ACS 22 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

JADUAL WAKTU PERSEKOLAHAN

JADUAL WAKTU (2020)

JADUAL WAKTU : ISNIN, JADUAL RABU JADUALJUMAAT

SELASA & KHAMIS 1 7.40 – 8.20 Pagi
2 8.20 – 9.00 Pagi
1 7.40 – 8.20 Pagi 3 9.00 – 9.40 Pagi 1 7.40 – 8.20 Pagi
4 9.40 – 10.15 Pagi
2 8.20 – 9.00 Pagi 5 10.15 – 10.35 Pagi 2 8.20 – 9.00 Pagi

3 9.00 – 9.40 Pagi ( Rehat ) 3 9.00 – 9.40 Pagi
6 10.35 – 11.10 Pagi
4 9.40 – 10.20 Pagi 7 11.10 – 11.45 Pagi 4 9.40 – 10.20 Pagi
8 11.45 – 12.20 Tghari
5 10.20 – 10.40 Pagi 9 12.20 – 12.55 Tghari 5 10.20 – 10.40 Pagi
( Rehat) 10 12.55 – 01.30 Ptg ( Rehat)
11 01.30 – 02.05 Ptg
6 10.40 – 11.20 Pagi 12 02.05 – 02.40 Ptg 6 10.40 – 11.20 Pagi
13 02.40 – 03.00 Ptg
7 11.20 – 12.00 Tghari 14 03.00 – 04.10Ptg 7 11.20 – 12.00 Tghari

8 12.00 – 12.40 Tghari 8

9 12.40 – 01.20 Ptg 9

10 01.20 – 02.00 Ptg 10

11 02.00 – 02.40 Ptg

AKTIVITI KOKURIKULUM

RABU

Kelab / Unit Beruniform Sukan / Permainan
07.40 Pagi – 09.40 Pagi 02.40 Petang – 04.10 Petang

TAKLIMAT GURU

SELASA
2.00 Petang – 2.40 Petang
**Catatan: Masa di atas tertakluk kepada perubahan

SMK METHODIST ACS 23 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

PAKEJ JADUAL WAKTU PENGKHUSUSAN PENSIJILAN TERBUKA SPMBAGI
MURID TINGKATAN 4 TAHUN2020

BIL KELAS TERAS WAJIB ELEKTIF
PJ dan PK
BahasaMelayu Matematik
PJ dan PK Tambahan
BahasaInggeris Fizik
Kimia
4 MESRA Matematik Biologi/Prinsip
Akaun
1. (A) Sejarah
PSV
STEM Pendidikan Islam/Moral Perniagaan

BahasaMelayu

2. 4 AMAN BahasaInggeris
4 CERIA Matematik
4 SABAR Sejarah
Pendidikan Islam/Moral

* Bergantungkepadakeputusan PT3 2019

PAKEJ JADUAL WAKTU PENGKHUSUSAN PENSIJILAN TERBUKA SPM BAGI
MURID TINGKATAN 5 TAHUN 2020

BIL KELAS TERAS WAJIB ELEKTIF
PJ dan PK
BahasaMelayu PJ dan PK Matematik
Tambahan
BahasaInggeris Fizik
Kimia
1. 5MESRA Matematik Biologi/Prinsip
(A) Sejarah Akaun
Pendidikan Islam/Moral
STEM Pen. SivikKewarganegaraan PSV
Perniagaan
PJ danKesihatan

BahasaMelayu

5 AMAN BahasaInggeris

5 CERIA Matematik

2. 5 SABAR Sejarah
(B) Pendidikan Islam/Moral

SATERA Pen. SivikKewarganegaraan

IKHTISAS

SMK METHODIST ACS 24 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

SENARAI NAMA GURU BERTUGAS MINGGUAN

LABEL TUGASAN
A Perhimpunan ( Pengumuman Perhimpunan )
B Laporan Bertulis (Bertugas sampai petang)
C
D Pintu Pagar Utama Sekolah
Kantin Sekolah

MINGGU/ TEMPAT BERTUGAS
TARIKH
GURU BERTUGAS ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT CATATAN
1
(2– 3Jan) Azlan Bin Ilais A BCD A Cuti
Chua Kim Chieng B Perayaan
2 Farahusna Mohamed Yusop C CDA B Tahun Baru
(6-10 Jan) Rozlan Bin Redzuan D
Ahmad Bazli bin Khamid A DAB C Cina
3 Amy Farah Binti Zakaria B (23&24)
(13-17 Jan) Chua Gok Kuan C ABC D
Woon Pei Yoke D
4 Goh Swee Lan A BCD A
(20-24 Jan) B
Ma Bee Bian C CDA B
5 Mazlina Binti Mohamed D
(27-31 Jan) A DAB C
M. Kamarul Ariffin B
6 Jaya A/P Karuppiah C ABC D
(3-7 Feb) D
Koh Tiam Lye A BCD A
7 Nor Aliesza Binti Samanudi B
(10-14 Feb) C CDA B
Nor Izzah Binti Isa D
Norinah Binti Mohd Noh A DAB C
Mohd Faris Bin Mat Khamis B
C ABC D
Nor Lliza Binti Alias D
Norazura Binti Yahya A BCD A
Muhammad Norakmal B
Nuridayu Binti Ahmad C CDA B
Nurushuhada Binti Yahya D
DAB C
Yip Lee Lee
Ong Hock Chye ABC D
Rohaya Binti Idris
Siti Nor Binti Jusoh BCD A

Quek Sze Ee CDA B

DAB C

ABC D

BCD A

CDA B

DAB C

ABC D

BCD A

CDA B

DAB C

ABC D

SMK METHODIST ACS 25 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

Siti Norsyahidah A BCD A
B
8 Suhaida Binti Mohd B CDA C
(17-21 Feb) Tee Huay Sin C DAB D
A
Thong Seng Tak D ABC B
C
Tung Chin Fee A BCD D
B
9 Yusof Bin Yahya B CDA C
D
(24-28 Feb) Farhana Ayu Bin Shaberi C D A B A
B
Nur Ashiela Abdul Manaf D A B C C
D
Azlan Bin Ilais B CDA A

10 Chua Kim Chieng C DAB

(2-3 Mac) Farahusna Mohamed Yusop D A B C

Rozlan Bin Redzuan A BCD

Ahmad Bazli bin Khamid B CD A

11 Amy Farah Binti Zakaria C D A B

(9-13 Mac) Chua Gok Kuan D ABC

Woon Pei Yoke A BCD

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
14 MAC – 22 MAC 2020

Goh Swee Lan B CDA B

12 Ma Bee Bian C DAB C

(23-27Mac) Mazlina Binti Mohamed D A B C D

M. Kamarul Ariffin A BCD A

Jaya A/P Karuppiah B CDA B

13 Koh Tiam Lye C DAB C

(30-3 April) Nor Aliesza Binti Samanudi D A B C D

Nor Izzah Binti Isa A BCD A

Norinah Binti Mohd Noh B CD A B

14 Mohd Faris Bin Mat Khamis C D A B C Good Friday
(10 April)
(6-10 April)
Nor Lliza Binti Alias D ABC D

Norazura Binti Yahya A BCD A

Muhammad Norakmal B C D A B Cuti Melaka

15 Nuridayu Binti Ahmad C DAB C Bandaraya
Bersejarah
(13-17April) Nurushuhada Binti Yahya
D A B C D (15 April)

Yip Lee Lee A BCD A

Ong Hock Chye B CDA B

16 Rohaya Binti Idris C DAB C Cuti Awal
(20-24 April) Siti Nor Binti Jusoh D ABC Ramdhan

D (24 April)

Quek Sze Ee A BCD A

SMK METHODIST ACS 26 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

Siti Norsyahidah B CD A B
B
17 Suhaida Binti Mohd C DA C C Cuti Hari
(27April – Tee Huay Sin D AB D Pekerja
A
1 Mei) B D (1 Mei)
C
Thong Seng Tak A BC D A
B
Tung Chin Fee B CD C B
D
18 Yusof Bin Yahya C DA A C Cuti Hari
B Wesak
(4 – 8 Mei) C
Farhana Ayu Bin Shaberi D A B D D (7 Mei)
A
Nur Ashiela Abdul Manaf A BC A
B
Azlan Bin Ilais C DA C C
D
19 Chua Kim Chieng D AB A D
B
(11–15 Mei) Farahusna Mohamed Yusop A B C C A
D
Rozlan Bin Redzuan B CD A B
B
Ahmad Bazli bin Khamid C D A C C
D
20 Amy Farah Binti Zakaria D A B A D Cuti Hari
B Raya Puasa
(18-22 Mei) C
Chua Gok Kuan A BC D A (21 &22)
A
Woon Pei Yoke B CD B B
C
CUTI PERTENGAHAN TAHUN D
23 MEI – 7 JUN 2020 A

Goh Swee Lan C DA C
D
21 Ma Bee Bian D AB A
B
(8-12Jun) Mazlina Binti Mohamed A BC C
D
M. Kamarul Ariffin B CD A
B
Jaya A/P Karuppiah C DA C
D
22 Koh Tiam Lye D AB A
B
(15-19 Jun) Nor Aliesza Binti Samanudi A B C C
D
Nor Izzah Binti Isa B CD A
B
Norinah Binti Mohd Noh C D A C
D
23 Mohd Faris Bin Mat Khamis D A B A
B
(22-26 Jun) Nor Lliza Binti Alias A BC

Norazura Binti Yahya B CD

Muhammad Norakmal C D A

24 Nuridayu Binti Ahmad D AB
(29 Jun –

3 Julai) Nurushuhada Binti Yahya A B C

Yip Lee Lee B CD

Ong Hock Chye C DA

25 Rohaya Binti Idris D AB
(6-10 Julai) Siti Nor Binti Jusoh A BC

Quek Sze Ee B CD

SMK METHODIST ACS 27 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

Siti Norsyahidah C DAB C
D
26 Suhaida Binti Mohd D ABC A
(13-17 Julai) Tee Huay Sin A BCD B
C
Thong Seng Tak B CDA D
A
Tung Chin Fee C DAB B

27 Yusof Bin Yahya D ABC

(20-24 Julai) Farhana Ayu Bin Shaberi A B C D

Nur Ashiela Abdul Manaf B CD A

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
25 JULAI – 2 OGOS 2020

Azlan Bin Ilais D ABC D

28 Chua Kim Chieng A BCD A

(3-7 Ogos) Farahusna Mohamed Yusop B C D A B

Rozlan Bin Redzuan C DAB C

Ahmad Bazli bin Khamid D A B C D

29 Amy Farah Binti Zakaria A B C D A

(10-14Ogos) Chua Gok Kuan B CDA B

Woon Pei Yoke C DAB C

Goh Swee Lan D ABC D

30 Ma Bee Bian A BCD A Cuti Awal
Muharram
(17-21Ogos)
Mazlina Binti Mohamed B CDA B (20 Ogos)

M. Kamarul Ariffin C DAB C

Jaya A/P Karuppiah D ABC D

31 Koh Tiam Lye A BCD A

(24-28Ogos) Nor Aliesza Binti Samanudi B C D A B

Nor Izzah Binti Isa C DAB C

Norinah Binti Mohd Noh D A B C D

32 Mohd Faris Bin Mat Khamis A BCD A Cuti Hari
Kebangsaan
(31 Ogos –
B (31 Ogos)
4 Sept) Nor Lliza Binti Alias B CDA

Norazura Binti Yahya C DAB C

Muhammad Norakmal D A B C D Cuti

33 Nuridayu Binti Ahmad A BCD A Keputeraan
SPB YDP
(7-11 Sept) Nurushuhada Binti Yahya
B C D A B Agong

Yip Lee Lee C DAB (9 Sept)
C

Ong Hock Chye D ABC D

34 Rohaya Binti Idris A BCD A Cuti Hari
(14-18 Sept) Siti Nor Binti Jusoh B CDA Malaysia

B (16 Sept)

Quek Sze Ee C DAB C

SMK METHODIST ACS 28 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

Siti Norsyahidah D ABC D
A
35 Suhaida Binti Mohd A BCD B
(21-25 Sept) Tee Huay Sin B CDA C
D
Thong Seng Tak C DAB A
B
Tung Chin Fee D ABC C

36 Yusof Bin Yahya A BCD
(28 Sept –

2 Okt) Farhana Ayu Bin Shaberi B CDA

Nur Ashiela Abdul Manaf C D A B

LABEL TUGASAN
A Perhimpunan ( Pengumuman Perhimpunan )
B Laporan Bertulis (Bertugas sampai petang)
C
D Pintu Pagar Utama Sekolah
E Kantin Sekolah

Pemantauan Aktiviti Pasca Peperiksaan

Azlan Bin Ilais A BCD E

Chua Kim Chieng B CDE A Cuti Hari
Jadi YDP
37
(5-9 Okt) Farahusna Mohamed Yusop C D E A B Melaka

Thong Seng Tak D EAB (9 Okt)
C

Siti Norsyahidah E ABC D

Ahmad Bazli bin Khamid A BCD E

Amy Farah Binti Zakaria B C D E A

38 Chua Gok Kuan C DEA B
(12-16 Okt)

Woon Pei Yoke D EAB C

Suhaida Binti Mohd E ABC D

Goh Swee Lan A BCD E

Ma Bee Bian B CDE A

39 Mazlina Binti Mohamed C DE A B
(19-23 Okt)

M. Kamarul Ariffin D EAB C

Tee Huay Sin E ABC D

Jaya A/P Karuppiah A BCD E

Koh Tiam Lye B CDE A Cuti
Maulidur
40
(26-30 Okt) Nor Aliesza Binti Samanudi C D E A B Rasul

Nor Izzah Binti Isa D EAB (29 Okt)
C

Nur Ashiela Abdul Manaf E A B C D

Norinah Binti Mohd Noh A BCD E

Mohd Faris Bin Mat Khamis B CD E A

41 Nor Lliza Binti Alias C DEA B
(2-6 Nov)

Norazura Binti Yahya D EAB C

Farhana Ayu Bin Shaberi E A B C D

SMK METHODIST ACS 29 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

Muhammad Norakmal A B C D E
A
Nuridayu Binti Ahmad B CDE B Cuti
C Sempena
42 Nurushuhada Binti Yahya C D E A D Deepavali
(9-13 Nov) E (13 Nov)
A
Yip Lee Lee D EAB B Cuti
C Sempena
Yusof Bin Yahya E ABC D Deepavali
(16 Nov)
Ong Hock Chye A BCD

43 Rohaya Binti Idris B CDE
(16-20 Nov) Siti Nor Binti Jusoh C DEA
D EAB
Quek Sze Ee

Tung Chin Fee E ABC

CUTI AKHIR TAHUN
21 NOVEMBER – 31 DESEMBER 2020

 Tertakluk kepada perubahan

SENARAI PENYELARAS DAN GURU TINGKATAN

PENYELARAS TINGKATAN TINGKATAN GURU TINGKATAN
PERALIHAN
YIP LEE LEE PERALIHAN Yip Lee Lee
1 MESRA Chua Gok Kuan
SATU 1 AMAN Norinah Binti Mohd Noh
1 CERIA Nor Liza bt Alias
CHUA GOK KUAN 1 SABAR Amy Farah bt Zakaria

DUA 2 MESRA Siti Nor bt Jusoh
SITI NOR BT JUSOH 2 AMAN Rohaya bt Idris
2 CERIA Nor Izzah bt Isa
2 SABAR Farhana Ayu bt Shaberi

TIGA 3 MESRA Koh Tiam Lye
KOH TIAM LYE 3 AMAN Nuridayu bt Ahmad
3 CERIA
3 SABAR Woon Pei Yoke
Thong Seng Tak
EMPAT 4 MESRA
M.NORAKMAL B. OMAR 4 AMAN M.Norakmal b. Omar
4 CERIA Mazlina Mohamad
4 SABAR
Ahmad Bazli b. Khamid
LIMA 5 MESRA Siti Norsyahidah bt Sh Abd Rahim
NUR ASHIELA BT A. MANAF 5 AMAN
5 CERIA Nur Ashiela bt A.Manaf
5 SABAR Nurushuhada bt Yahya

Yusof Yahya
M.Kamarul Ariffin b. Abd Rahim

SMK METHODIST ACS 30 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

SENARAI TUGAS GURU PENTADBIRAN 2020/1442H

SMK METHODIST ACS 31 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

1.0 MAJLIS TERTINGGI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH

Pengetua : En. Tan Chai Whatt
Penolong Kanan Pentadbiran : En. Shahar Bin Bakar
PenolongKanan Hal Ehwal Murid : En. Amran Bin Abu Bakar
Penolong Kanan Kokurikulum : Pn. Norihan Bt Md Jaapar
Penyelaras
Guru Kanan Bahasa : Cik Lim Mui Tiang
Guru Kanan Sains & Matematik : Pn. Tang Poh Yap
Guru Kanan Kemanusiaan : Pn. Rafeah Hussain
Guru KananTeknik & Vokasional : En. Tan Hock Sun
Setiausaha : Pn. Nuridayu bt Ahmad
Pen. Setiausaha : Pn. Farhana Ayu bt. Shaberi

2.0 MAJLIS TINDAKAN SEKOLAH : En. Tan Chai Whatt
Pengerusi : En. Shahar Bin Bakar
Timbalan Pengerusi 1 : En. Amran Bin Abu Bakar
Timbalan Pengerusi 2 : Pn. Norihan Bt Md Jaapar
Timbalan Pengerusi 3 : Cik Lim Mui Tiang
Naib Pengerusi 1 : Pn. Tang Poh Yap
Naib Pengerusi 2 : Pn. Rafeah Hussain
Naib Pengerusi 3 : En. Tan Hock Sun
Naib Pengerusi 4 : En. Rozlan Bin Redzuan
Guru Bimbingan Dan Kaunseling : Pn. Farahusna Mohamed Yusop
: En. Rozlan Bin Redzuan
Setiausaha Kurikulum : En. Mohd Faris b. Mat Khamis
Setiausaha HEM
Setiausaha KOKU Pn Rohaya bt Idris
Pn. Farahusna bt Mohamed Yusop
Ahli Jawatankuasa :
Setiausaha Mesyuarat / Taklimat Guru : Pn. Norinah bt Mohd Noh
Setiausaha E-Learning / Google Classroom
Setiausaha Perhubungan Sekolah & : Pn. Kasmah bt. A Aziz
Pengurusan Seranta Pn. Kasmah bt. A Aziz
Setiausaha Pengurusan Kewangan & Akaun : Pn. Rafeah bt. Hussin
Setiausaha Pengurusan AKP :
Setiausaha LADAP : Cik Tee Huay Sin
Setiausaha Pengurusan Maklumat Sekolah
(Data) : En. Shahar bin Bakar
Setiausaha Pengurusan Aset Alih Kerajaan
& Penyelenggaraan : En. Ahmad Bazli b Khamid
Setiausaha Bilik Pendidikan Islam Pn. Farahusna bt Mohamed Yusop
Setiausaha Pembestarian / ICT : En. Azlan b. Ilais
Setiausaha Siar Raya & PA Sistem : En. Thong SengTak
Setiausaha Laporan Program Dokumentasi : En. Tung Chin Fee
Setiausaha Pengurusan Bencana Alam & :
Penyakit Berjangkit : Pn. Hjh Mazlina Mohamed
Setiausaha PLC Cik Tee Huay Sin
Setiausaha SKPMg2 : En. Yusof b. Yahya
Setiausaha Dewan GCL : Cik Lim Mui Tang
Setiausaha Bilik Warisan / Mesyuarat : Pn. Farahusna bt Mohamed Yusop
Setiausaha Buku Pengurusan & Takwim : En. Tan Hock San
Setiausaha Guru Bertugas : En. Shahar Bin Bakar
Setiausaha Lembaga Tatatertib (Guru & :
Staf) :

SMK METHODIST ACS 32 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

3.0 JAWATANKUASA MESYUARAT GURU / TAKLIMAT GURU

Pengerusi : En. Tan Chai Whatt

Timbalan Pengerusi 1 : En. Shahar Bin Bakar
Timbalan Pengerusi 2 : En. Amran Bin Abu Bakar
Timbalan Pengerusi 3 : Pn. Norihan Bt Md Jaapar
Naib Pengerusi 1 : Cik Lim Mui Tiang
Naib Pengerusi 2 : Pn. Tang Poh Yap
Naib Pengerusi 3 : Pn. Rafeah Hussain
Naib Pengerusi 4 : En. Tan Hock Sun
Setiausaha : Pn. Rohaya bt Idris
Penolong Setiausaha : Pn. Quek Sze Ee

4.0 JAWATANKUASA E- LEARNING/ GOOGLE CLASSROOM

Pengerusi : En. Tan Chai Whatt

Timbalan Pengerusi 1 : En. Shahar Bin Bakar

Timbalan Pengerusi 2 : En. Amran Bin Abu Bakar

Timbalan Pengerusi 3 : Pn. Norihan Bt Md Jaapar
Naib Pengerusi 1 : Cik Lim Mui Tiang

Naib Pengerusi 2 : Pn. Rafeah Hussain

Naib Pengerusi 3 : En. Tan Hock Sun

Setiausaha : Pn. Farahusna Mohamed Yusop

: Semua Ketua Panitia

:

5.0 JAWATANKUASA PERHUBUNGAN SEKOLAH DAN PENGURUSAN SERANTA

Pengerusi : En. Tan Chai Whatt

Timbalan Pengerusi 1 : En. Shahar Bin Bakar
Timbalan Pengerusi 2 : En. Amran Bin Abu Bakar
Timbalan Pengerusi 3 : Pn. Norihan Bt Md Jaapar
Setiausaha Perhubungan & Protokol : Pn. Norinah bt Mohd Noh
Setiausaha Pengurusan Seranta : Pn. Amy Farah btZakaria

Ahli Jawatankuasa : Pn. Nurushuhada bt.Yahya
Pengurus Acara En. Yusof b. Yahya
Pengacara Majlis Cik Siti Norsyahidah bt Sh Abd Rahim

PA Sistem dan LCD : En. Rozlan Bin Redzuan
: En. Azlan bin Ilais

6.0 JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN& AKAUN

Pengerusi : En. Tan Chai Whatt

Timbalan Pengerusi 1 : En. Shahar Bin Bakar
Timbalan Pengerusi 2 : En. Amran Bin Abu Bakar
Timbalan Pengerusi 3 : Pn. Norihan Bt Md Jaapar
Setiausaha : Pn. Kasmah bt. A Aziz

Ahli Jawatankuasa Cik Lim Mui Tang - Bahasa
GKMP Pn. Rafeah bt.Hussin - Kemanusiaan
En. Tan Hock San - Teknik Vokasional
GPM ( Guru Perpustakaan& Media ) Pn. Tang Poh Yap - Sains & Matematik
Guru Bimbingan & Kaunseling : Cik Goh Swee Lan
: En. Rozlan Bin Redzuan
Semua Ketua Panitia

SMK METHODIST ACS 33 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

7.0 JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LADAP)

Pengerusi : En. Tan Chai Whatt

Timbalan Pengerusi 1 : En. Shahar Bin Bakar
Timbalan Pengerusi 2 : En. Amran Bin Abu Bakar
Timbalan Pengerusi 3 : Pn. Norihan Bt Md Jaapar
Setiausaha : Pn. Rafeah bt.Hussin

Ahli Jawatankuasa : Cik Lim Mui Tang
: En. Tan Hock San
: Pn. Tang Poh Yap
: En. Rozlan Bin Redzuan
: Cik Goh Swee Lan
: Pengerusi Kelab Staff

8.0 JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH (DATA)

Pengerusi : En. Tan Chai Whatt

Timbalan Pengerusi 1 : En. Shahar Bin Bakar
Timbalan Pengerusi 2 : En. Amran Bin Abu Bakar
Timbalan Pengerusi 3 : Pn. Norihan Bt Md Jaapar
Setiausaha : Cik Tee Huay Sin
Penolong Setiausaha : Pn. Nor Aliesza bt.Samanudi

AhliJawatankuasa : Pn. Tang Poh Yap
Setiausaha Jadual Waktu : Pn. Jaya A/P Karuppiah
Setiausaha Peperiksaan : Pn. Rafeah bt.Hussin
Setiausaha LADAP : Pn. Amy Farah bt Zakaria
Setiausaha Pusat Sumber (NILAM) : En. Yusof b. Yahya
Setiausaha Biasiswa : Cik Tee Huay Sin
Setiausaha APDM : En. Mohd Faris b. Mat Khamis
Setiausaha Kokurikulum : En. Rozlan Bin Redzuan
Guru Kaunseling : Pn. Nurushuhada bt.Yahya
Setiausaha SPBT : En. Azlan b. Ilais
Setiausaha Disiplin : Pn. Farahusna bt Mohamed Yusop
Setiausaha Kurikulum : Semua Guru Tingkatan

9.0 JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET KERAJAAN

Pengerusi : En. Tan Chai Whatt
Pegawai Aset/ Setiausaha : En. Shahar bin Bakar
Penolong Setiausaha : Pn. Kasmah bt. A Aziz
Pegawai Penerima : En. Amran Bin Abu Bakar
Inventori : Pn. Norihan Bt Md Jaapar
Pegawai Pemeriksa Harta Modal : Pn. Tang Poh Yap
Lembaga Pemeriksa Pelupusan : En. Tan Hock San
: Pn. Kasmah bt. A Aziz

Ahli Jawatankuasa : Cik Lim Mui Tang
: Pn. Rafeah bt.Hussin
Penyelaras Pusat Sumber : Semua Ketua Panitia
Guru Bimbingan dan Kaunseling : Cik Goh Swee Lan
Pembantu Tadbir : En. Rozlan Bin Redzuan
Pembantu Makmal : Pn. Kasmah bt. A Aziz
Penyelaras Bestari : Pn. Syamsinar bt Rosni
: Pn. Farahusna Mohamed Yusop

SMK METHODIST ACS 34 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

10.0 JAWATANKUASA PEMBESTARIAN& ICT

Pengerusi : En. Tan Chai Whatt

Timbalan Pengerusi 1 : En. Shahar Bin Bakar
Timbalan Pengerusi 2 : En. Amran Bin Abu Bakar
Timbalan Pengerusi 3 : Pn. Norihan Bt Md Jaapar
Naib Pengerusi 1 : Cik Lim MuT iang
Naib Pengerusi 2 : Pn. Tang Poh Yap
Naib Pengerusi 3 : Pn. Rafeah Hussain
Naib Pengerusi 4 : En. Tan Hock Sun
Setiausaha : Pn. Farahusna Mohamed Yusop

Penolong Setiausaha : En. Ong Hock Chye

Ahli Jawatankuasa : En. Mohd Faris b. Mat Khamis
Setiausaha Kokurikulum : Pn. Farahusna bt Mohamed Yusop
Setiausaha Kurikulum : En. Rozlan Bin Redzuan
Setiausaha Hal Ehwal Murid : Cik Goh Swee Lan
Guru Media : Cik Tee Huay Sin
Guru Data : Pn. Farahusna Mohamed Yusop
Google Classroom : En. Azlan b. Ilais
Multimedia dan Siar Raya (TV)

11.0 JAWATANKUASA LAPORAN DAN DOKUMENTASI
12.0
Pengerusi : En. Tan Chai Whatt

Timbalan Pengerusi 1 : En. Shahar Bin Bakar
Timbalan Pengerusi 2 : En. Amran Bin Abu Bakar
Timbalan Pengerusi 3 : Pn. Norihan Bt Md Jaapar
Naib Pengerusi 1 : Cik Lim Mui Tiang
Naib Pengerusi 2 : Pn. Tang Poh Yap
Naib Pengerusi 3 : Pn. Rafeah Hussain
Setiausaha : En. Thong SengTak

Ahli Jawatankuasa : Pn. Nuridayu bt Ahmad (S/U Pentadbiran)
: Pn. Farahusna Mohamed Yusop(S/U Kurikulum)
: En. Rozlan Bin Redzuan (S/U HEM)
: En. Mohd Faris Bin Mat Khamis(S/U Kokurikulum)

JAWATANKUASA PENGURUSAN BENCANA ALAM & PENYAKIT BERJANGKIT

Pengerusi : En. Tan Chai Whatt

Timbalan Pengerusi 1 : En. Shahar Bin Bakar
Timbalan Pengerusi 2 : En. Amran Bin Abu Bakar
Timbalan Pengerusi 3 : Pn. Norihan Bt Md Jaapar
Naib Pengerusi 1 : Cik Lim Mui Tiang
Naib Pengerusi 2 : Pn. Tang Poh Yap
Naib Pengerusi 3 : Pn. Rafeah Hussain
Setiausaha : En. Tung Chin Fee

Penolong Setiausaha : Pn. Nor Aliesza bt.Samanudi

Ahli Jawatankuasa : En. Rozlan Bin Redzuan (Guru BK)
: YDP PIBK& AJK
: Pengawal Keselamatan Sekolah

Pembersih Swasta
: Polis PRO Sekolah

SMK METHODIST ACS 35 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

13.0 JAWATANKUASA PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC)

Pengerusi : En. Tan Chai Whatt

Timbalan Pengerusi 1 : En. Shahar Bin Bakar
Timbalan Pengerusi 2 : En. Amran Bin Abu Bakar
Timbalan Pengerusi 3 : Pn. Norihan Bt Md Jaapar
Naib Pengerusi 1 : Cik Lim Mui Tiang
Naib Pengerusi 2 : Pn. Tang Poh Yap
Naib Pengerusi 3 : Pn. Rafeah Hussain
Setiausaha : Pn. Hjh Mazlina Mohamed

Penolong Setiausaha : Pn. Jaya A/P Karuppiah
Ahli Jawatankuasa : Semua Ketua Panitia

14.0 JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA GELOMBANG KE – 2
(SKPMg2)

Pengerusi : En. Tan Chai Whatt
Timbalan Pengerusi : En. Shahar Bin Bakar
Setiausaha : Cik Tee Huay Sin
Ahli Jawatankuasa
Semua Guru Kanan Bidang : Cik Lim Mui Tang
: Pn. Rafeah bt.Hussin
Setiausaha Kurikulum : En. Tan Hock San
Setiausaha Hal Ehwal Murid : Pn. Tang Poh Yap
Setiausaha Sukan : Pn. Farahusna bt M. Yusop
Setiausaha Kokurikulum : En. Rozlan Bin Redzuan
Setiausaha Pembangunan & : En. Tung Chin Fee
Penyelenggaraan : En. Mohd Faris b. Mat Khamis
Setiausaha Peperiksaan
Setiausaha Pencerapan & Penyeliaan En. M.Kamarul Ariffin b. Abd Rahim

: Pn. Chua Kim Chieng
: Cik Lim Mui Tang

15.0 JAWATANKUASA DEWAN GCL DAN ACS SQUARE

Pengerusi : En. Tan Chai Whatt

Timbalan Pengerusi 1 : En. Shahar Bin Bakar
Timbalan Pengerusi 2 : En. Amran Bin Abu Bakar
Timbalan Pengerusi 3 : Pn. Norihan Bt Md Jaapar
Setiausaha : En. Yusof b. Yahya
Penolong Setiausaha : Pn. Rohaya bt. Idris

Ahli Jawatankuasa : En. Azlan b. Ilais (Siar Raya & PA Sistem)

16.0 JAWATANKUASA BILIK WARISAN & MESYUARAT

Pengerusi : En. Tan Chai Whatt

Timbalan Pengerusi 1 : En. Shahar Bin Bakar
Timbalan Pengerusi 2 : En. Amran Bin Abu Bakar
Timbalan Pengerusi 3 : Pn. Norihan Bt Md Jaapar
Setiausaha : Cik Lim Mui Tang
Penolong Setiausaha : Pn. Norliza Binti Alias

AhliJawatankuasa : SU Pentafsiran PT3 dan Peperiksaan SPM

SMK METHODIST ACS 36 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

17.0 JAWATANKUASA PENYUSUNAN BUKU PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM

Pengerusi : En. Tan Chai Whatt

Timbalan Pengerusi 1 : En. Shahar Bin Bakar
Timbalan Pengerusi 2 : En. Amran Bin Abu Bakar
Timbalan Pengerusi 3 : Pn. Norihan Bt Md Jaapar
Setiausaha : Pn.Farahusna bt Mohamed Yusop
Penolong Setiausaha 1 : En.Rozlan Bin Redzuan
Penolong Setiausaha 2 : Cik Tee Huay Sin

Ahli Jawatankuasa : Pn. Syamsinar bt Rosmi
: Semua Guru Kanan Mata pelajaran

18.0 JAWATANKUASA GURU BERTUGAS

Pengerusi : En. Tan Chai Whatt

Timbalan Pengerusi 1 : En. Shahar Bin Bakar
Timbalan Pengerusi 2 : En. Amran Bin Abu Bakar
Timbalan Pengerusi 3 : Pn. Norihan Bt Md Jaapar
Setiausaha : En. Tan Hock San
Penolong Setiausaha : Pn. Chua Gok Kuan

19.0 JAWATANKUASA LEMBAGA TATATERTIB (GURU & STAF)

Pengerusi : En. Tan Chai Whatt
Setiausaha : En. Shahar Bin Bakar

Ahli Jawatankuasa : En. Amran Bin Abu Bakar
: Pn. Norihan Bt Md Jaapar

SMK METHODIST ACS 37 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

SMK METHODIST ACS 38 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

SENARAI TUGAS GURU KURIKULUM 2020/1442H

1.0 JAWATANKUASA KURIKULUM : En. Tan Chai Whatt
: En. Shahar Bin Bakar
Pengetua : En. Amran Bin Abu Bakar
Penolong Kanan Pentadbiran : Pn. Norihan Bt Md Jaapar
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid : Cik Lim Mui Tiang
Penolong Kanan Kokurikulum : Pn. Rafeah Hussain
Guru Kanan Bahasa : Pn. Tang Poh Yap
Guru Kanan Kemanusiaan : En. Tan Hock Sun
Guru Kanan Sains & Matematik : Pn. Farahusna Binti Mohamed Yusop
Guru Kanan Teknik & Vokasional : Pn. Nor Aliesza Binti Samanudi
Setiausaha
Pen. Setiausaha

Ahli Jawatankuasa : Pn. Chua Kim Chieng
Setiausaha Peperiksaan Dalaman : Cik Ma Bee Bian
Setiausaha SAPS : Pn. NurIzzah binti Isa
Setiausaha Pentaksiran PT3 : Pn. Jaya A/P Karuppiah
Setiausaha Peperiksaan SPM : Pn. Siti Nor Binti Jusoh
Setiausaha PBD : Pn. Nur Ashiela Binti A. Manaf
Setiausaha Kecemerlangan Akademik : Pn. Tang Poh Yap
Setiausaha Jadual Waktu : Cik Lim Mui Tiang
Setiausaha Penyeliaan & Pencerapan : En. Rozlan Bin Redzuan
Guru Bimbingan & Kaunseling : Cik Goh Swee Lan
Guru Penyelaras Media (GPM) : Pn. Farahusna Binti Mohamed Yusop
Penyelaras Bestari : Semua Ketua Panitia
: Semua Penyelaras Tingkatan

2.0 JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN

Penasihat : En. Tan Chai Whatt
Penolong Penasihat 1 : En. Shahar Bin Bakar
Penolong Penasihat 2 : En. Amran Bin Abu Bakar
Penolong Penasihat 3 : Pn. Norihan Binti Md Jaapar

2.1 Guru Kanan Bidang Bahasa : Pn. Suhaida Binti Mohd
Bahasa Melayu : En. Ong Hock Chye
Bahasa Inggeris : Cik Yip Lee Lee
Bahasa Cina : Pn. Jaya A/P Karuppiah
Bahasa Tamil

2.2 Guru Kanan Bidang Sains & : Pn. Quek Sze Ee
Matematik : Pn. Chua Kim Chieng
Sains

Matematik

2.3 Guru Kanan Bidang Teknik & :
Vokasional
: Pn. Woon Pei Yoke
Prinsip Perakaunan : Pn. Norazura Binti Yahya
Perniagaan : Pn. Farhana Ayu Binti Shaberi
RBT

SMK METHODIST ACS 39 AD ASTRA PER ASPERA
MELAKA


Click to View FlipBook Version