The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nurulsuzaina, 2022-03-24 23:52:40

BUKU PROGRAM MESYUARAT AGUNG PERTAMA PERSATUAN IBU BAPA & GURU (PIBG) Kolej [email protected] Negara UKM 2022/2023

250322 BUKU PROGRAM AGEM PIBG 2022

MESYUARAT AGUNG PERTAMA
PERSATUAN IBU BAPA & GURU (PIBG)

Kolej [email protected] Negara
Universiti Kebangsaan Malaysia

2022/2023

ISI KANDUNGAN

1. KATA-KATA ALUAN PENGARAH
2. KATA-KATA ALUAN PENGERUSI
3. NOTIS PANGGILAN MESYUARAT AGUNG PERTAMA PIBG KGPN

2022/2023

4. ATURCARA MESYUARAT AGUNG PERTAMA PIBG KGPN 2022/2023
5. AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN MUAFAKAT [email protected]

SESI 2020/2021

6. AGENDA MESYUARAT AGUNG PERTAMA PIBG KGPN 2022/2023
7. LAPORAN AKTIVITI PERSATUAN MUAFAKAT [email protected]

SESI 2020/2021

8. PENYATA KEWANGAN PERSATUAN MUAFAKAT [email protected]
SESI 2020/2021

9. PENUTUPAN PERSATUAN MUAFAKAT [email protected] SESI
2020/2021

10. USUL-USUL MESYUARAT AGUNG PERTAMA PIBG KGPN 2022/2023
11. PELANTIKAN MESYUARAT AGUNG PERTAMA PIBG KGPN

2022/2023

12. PROFIL SEKOLAH DAN PIBG
13. PERLEMBAGAAN PERSATUAN IBU BAPA-GURU KGPN

1

SEKAPUR SIRIH SEULAS PINANG PENGARAH

PROF. MADYA DR. RORLINDA BINTI YUSOF

Assalamualaikum Warah matullahiwabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah izin-Nya kita dapat berkumpul secara maya
sempena Mesyuarat Agung PIBG Pusat [email protected] Negara kali pertama tahun 2022 ini. Saya
amat mengalu-alukan kedatangan ibu-bapa sekalian walaupun sibuk dengan tugas harian. Tidak
dilupakan kepada para guru yang telah berusaha dengan gigih selama ini. Saya rasa berbesar hati
dan saya ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih diatas sokongan dan prihatin semua
ibubapa dan guru-guru. Bagi pihak PIBG sekolah, saya yakin dengan kehadiran kita, akan dapat
menyemarakkan lagi semangat ibu-bapa dan warga Pusat [email protected] untuk melibatkan diri
dengan aktif dalam program kolej.

Sesunguhnya, saya mengharapkan mesyuarat ini dilakukan secara bersemuka walaubagaimanapun,
pandemik COVID-19 menjadi kekangan bukan sahaja kepada kita bahkan kepada masyarakat
seluruh dunia. Warga Pusat [email protected] Negara haruslah terus berwaspada walaupun situasi
fasa pendemik akan beralih kepada fasa endemik demi kebaikan anak-anak kita. Kita perlu akur
kepada Prosedur Operasi Standard supaya dapat mencegah penularan wabak ini dalam kalangan
pelajar Pusat [email protected] Negara.

Hadirin yang dihormati sekalian,

Pihak Pusat berharap agar Jawatankuasa PIBG yang bakal dilantik bersama-sama semua ibu-bapa
dapat memberi kerjasama dan sokongan menggembleng tenaga dalam usaha melahirkan modal
insan bertaraf dunia. Saya percaya dengan keprihatinan semua, kita boleh mencapai kecemerlangan
dalam semua aspek. Selain itu, marilah kita bersama-sama menjana idea-idea yang bernas dalam
merealisasikan visi dan misi sekolah ini dari masa ke semasa supaya Pusat [email protected] Negara
menjadi pemimpin bertaraf dunia dalam pendidikan pintar dengan menyediakan pengalaman
pendidikan yang holistik bagi pelajar pintar dan berbakat.

Akhir kata, sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih
kepada semua ibu bapa yang hadir dalam majlis pada hari ini. Kehadiran para ibu bapa
menggambarkan kesungguhan dan komitmen dalam meningkatkan kecemerlangan anak-anak pada
masa hadapan.

Sekian, wabillahitaufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2

KATA KATA ALUAN PENGERUSI

PROF. MADYA SR. DR. KHAIRUL NIZAM BIN ABDUL MAULUD

Assalamualaikum Warah matullahiwabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Pertamanya, Syukur ke hadrat Ilahi dengan limpah dan InayahNya, kita bersama-sama dengan Izin
Allah bersua dalam Mesyuarat Agung yang pertama PIBG Kolej [email protected] Negara, UKM.
Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas
kepada semua ahli jawatan kuasa kerana berjaya menganjurkan Mesyuarat Agung PIBG ini. Tidak
lupa juga, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ibu bapa dan penjaga yang
dapat meluangkan masa dalam keadaan yang amat sibuk untuk menghadiri mesyuarat agung ini
secara maya kesan dari pandemik Covid-19 yang sedang melanda seluruh dunia umumnya dan
Malaysia amnya.

Mesyuarat agung PIBG ini merupakan mesyuarat yang pertama setelah Kolej [email protected]
berada di bawah pengurusan Kementerian Pendidikan Malaysia dan tertakluk kepada Akta
Pendidikan, 1996 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan IbuBapa dan guru) 1998 yang
memperuntukan untuk menubuhkan satu persatuan ibu bapa dan guru.

Persatuan ini dikenal dengan nama PERSATUAN IBUBAPA – GURU KOLEJ
[email protected] NEGARA dan beralamat di KOLEJ [email protected] NEGARA,
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, 43600 BANGI, SELANGOR.

Tujuan penubuhan PIBG ini ialah ;

(a) untuk mengadakan forum dan perkhidmatan bagi kebajikan dan kemajuan murid–murid di
Kolej [email protected] dalam meningkatkan imej Kolej;
(b) untuk membantu dan menambah usaha pihak Kolej dalam memenuhi kehendak dan keperluan
kebendaan murid–murid dalam kegiatan mereka;
(c) untuk membolehkan ibu bapa dan guru dalam Kolej bertukar- tukar fikiran dan maklumat
mengenai pendidikan;
(d) untuk memberi peluang kepada ibu bapa dan guru berunding antara satu sama lain bagi
memperbaiki taraf pendidikan anak–anak pada amnya; dan
(e) untuk membolehkan ibu bapa dan guru berusaha menambah kewangan Kolej dan
meningkatkan kemudahan fizikal bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran.

Adapun fungsi PIBG ini ialah untuk menjalankan aktiviti atau program bagi mencapai tujuan –
tujuan seperti;

(a) membantu dalam memajukan perkembangan murid dan menjaga kebajikan murid;
(b) menambah sumber kewangan Kolej bagi meningkatkan kemudahan di Kolej
(c) meningkatkan kemesraan dan menyediakan saluran komunikasi dan hubungan dua hala antara

Kolej dengan masyarakat setempat;

3

(d) meningkatkan keceriaan premis Kolej supaya dapat mewujudkan suasana yang kondusif bagi
menjayakan aktiviti dan program pendidikan.

Keanggotaan Jawatankuasa PIBG adalah seperti berikut:

(a) seorang Yang Di-Pertua;
(b) seorang Naib Yang Di-Pertua;
(c) seorang Setiausaha;
(d) seorang Bendahari; dan
(e) 11 Ahli Jawatankuasa

Hadirin yang dihormati sekalian,

Seperti yang sedia maklum, pandemik Covid-19 ini memberikan impak yang sangat mendalam
kepada kita semua dalam segala perkara termasuk sesi pembelajaran dan pengajaran di Kolej
[email protected] Negara. Pelbagai usaha dan inisiatif yang dijalankan oleh pihak sekolah dan ibu
bapa bagi memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan sempurna. Pihak Muafakat
Genius Pintar sebelum ini sentiasa menyokong penuh usaha dari pihak Kolej dalam membantu
memperkemaskan dan memantapkan urusan berkaitan Kokurikulum, Kurikulum dan Hal Ehwal
Pelajar.
(Tuan –tuan dan puan-puan boleh rujuk Buku Program AGM PIBG pada Perkara 5 Senarai Aktiviti
Kolej [email protected] Negara, UKM 2020 dan Senarai Aktiviti Kolej [email protected]
Negara, UKM 2020)

Pihak persatuan sentiasa peka dan prihatin dengan setiap sumbangan daripada ibu bapa. Sumbangan
tersebut bukan semata- mata wang ringgit tetapi kerjasama daripada ibu bapa untuk memastikan
anak-anak sentiasa aktif dalam suasana pembelajaran di Kolej mahupun di rumah. Sokongan dan
dorongan daripada ibu bapa merupakan elemen yang penting sebagai kunci kejayaan anak-anak.

Akhir kata, sekali lagi saya mewakili jawatankuasa Muafakat Genius Pintar sesi 2020/2021 ingin
memohon maaf sekiranya ada kesilapan dan kekurangan semasa memikul tanggungjawab sebagai
jawatankuasa muafakat sesi ini dan menyeru kepada semua ibu bapa agar sentiasa menyokong dan
memberikan kerjasama yang sepenuhnya kepada pihak sekolah bagi memastikan Kolej Genius
Pintar akan terus melakar kejayaan dalam pelbagai aspek. Saya juga berharap supaya semua barisan
AJK PIBG Kolej [email protected] Negara sesi 2022/2023 yang baharu diberikan kekuatan dan
dimudahkan oleh Allah SWT untuk merancang dan melaksanakan pelbagai program. Sesungguhnya
yang baik itu datangnya dari Allah SWT dan sebaliknya datang dari kelemahan saya sendiri.

Sekian, wabillahitaufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

4

NOTIS PANGGILAN MESYUARAT AGUNG PERTAMA
PIBG KGPN 2022/2023

Ibu bapa/Penjaga Pelajar Ruj Kami: PMGP/UKM/6
Pusat [email protected] Negara Tarikh : 12 Mac 2022
Universiti Kebangsaan Malaysia
Selangor Darul Ehsan.

Tuan/ Puan,
NOTIS PANGGILAN MESYUARAT AGUNG (AGM) PERTAMA PERSATUAN IBU BAPA
GURU (PIBG), SESI 2022/2023

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung (AGM) Pertama, Persatuan Ibu Bapa Guru
(PIBG) bagi sesi 2022/2023 akan diadakan seperti ketetapan berikut:-

TARIKH : 26 MAC 2022

HARI : SABTU

MASA : 10.00 PAGI – 1.00 TENGAHARI

TEMPAT : ATAS TALIAN - PLATFORM ZOOM

(LINK AKAN DIMAKLUMKAN SEHARI SEBELUM

MESYUARAT)

3. Sehubungan itu, pihak Pusat [email protected] dan Persatuan Muafakat Genius Pintar amat

berbesar hati menjemput tuan/puan menghadiri mesyuarat tersebut.

4. Tuan puan perlu mengisi borang pengesahan kehadiran dan usul kehadiran
(https://forms.gle/8PnLktknf5355i7Z8) dan borang pencalonan AJK PIBG
(http://shorturl.at/nuPQ5) menggunakan pautan Google Form yang diberikan.

Sekian

(NOORSYAKINA BINTI SIMIN)
Setiausaha
Persatuan Muafakat Genius Pintar 2021

s.k. : Pengarah
Pusat [email protected], UKM

5

ATURCARA MESYUARAT AGUNG PERTAMA PIBG
KGPN 2022/2023

09.30 pagi : Pendaftaran Ibu Bapa/ Penjaga

10.00 pagi : Kata-kata Aluan Pengerusi Majlis dan Bacaan Doa

10.10 pagi : Ucapan Aluan
oleh YBrs. Prof. Madya Dr. Rorlinda Yusof,

Pengarah Pusat [email protected] Negara, UKM,

selaku Penasihat Persatuan Muafakat Genius Pintar

10.20 pagi : Ucapan & Perasmian Mesyuarat Agung Pertama Persatuan Ibu
Bapa - Guru (PIBG) KGPN oleh YBrs. Prof Madya SR. Dr.
Khairul Nizam Bin Abdul Maulud,

Pengerusi Persatuan Muafakat Genius Pintar 2020/2021

10.30 pagi : Mesyuarat Agung Pertama Persatuan Ibu Bapa - Guru (PIBG)
Kolej [email protected] Negara

1.00 petang : Bersurai

6

AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN MUAFAKAT
[email protected] SESI 2020/2021

JAWATAN NAMA
Penasihat Prof. Madya Dr. Rorlinda Yusof
Yang Dipertua Prof. Madya Sr. Dr. Khairul Nizam bin Abdul Maulud
Naib Yang Dipertua Dr. Siti Zaleha binti Abd Rahim
Setiausaha Puan Noorsyakina binti Simin
Bendahari Puan Nur Nadiah binti Lani
Ahli Jawatankuasa Dr. Zarina Begam binti Abdul Kadir
Puan Khazalina binti Khalid
Pemeriksa Kira-kira Encik Masyerin bin Mohamad Nor
Dr. Yasmin Hanum binti Md Thayoob
Encik Mohd Amri bin Mohamad Zali
Encik Vincent Chew
Encik Mohd Shafiz bin Md Shah
Puan Endang Pertiwi binti Saidy
Encik Muhammad Nurismadee bin Abdul Manan
Puan Mariati binti Mokhtar
Cik Nurfarhana binti Azmi
Puan Nurul Suzaina binti Joli
Puan Nur Sazyren binti Mohd Salleh

7

AGENDA MESYUARAT AGUNG PERTAMA PIBG
KGPN 2022/2023

1. Ucapan aluan Pengerusi Persatuan Muafakat Genius Pintar 2020/2021.
2. Membentang Penyata Kewangan Persatuan Muafakat Kolej Genius Pintar

2020/2021.
3. Penutupan Persatuan Muafakat Genius Pintar.
4. Membentangkan usul yang telah ditapis.
5. Pembubaran Ahli Jawatankuasa Persatuan Muafakat Genius Pintar 2020/2021.
6. Pelantikan Pengerusi Sementara.
7. Pemilihan Ahli Jawatankuasa PIBG bagi sesi 2022/2023.

Yang Dipertua : Ibubapa/penjaga
Naib Yang Dipertua : Ibubapa/penjaga
Setiausaha : Pensyarah

Bendahari : Pensyarah
AJK Ibubapa/Penjaga : 6 Wakil setiap tahap (Asas 1 – Tahap 2)
AJK Pensyarah : 5 orang Pensyarah
Juru Audit Dalaman : 1 orang Ibubapa/Penjaga
: 1 orang Pensyarah

8. Hal-hal lain
9. Ucapan aluan dan penangguhan oleh Yang Dipertua PIBG Sesi 2022/2023

8

LAPORAN AKTIVITI PERSATUAN MUAFAKAT
[email protected] SESI 2020/2021

1. Pendahuluan
Persatuan ini ditubuhkan dengan hasrat membantu Kolej [email protected] UKM untuk memberi
perkhidmatan kepada pelajar-pelajar kearah mencapai kecemerlangan dalam semua aspek
dengan memberi sokongan moral dan bantuan kewangan dalam program yang dijalankan oleh
pihak kolej.

2. Pemilihan Ahli Jawatankuasa
Perlantikan jawatankuasa Persatuan Muafakat yang terdiri daripada ibu bapa dibuat secara sistem
cadangan dan sokongan di mana pilihan dibuat secara kiraan majoriti. Manakala pemilihan
barisan jawatankuasa yang terdiri daripada instruktor telah dipilih oleh pihak pentadbir kolej.
Ahli Jawatankuasa Persatuan Muafakat [email protected] UKM sesi 2020/2021 adalah seperti
berikut:

3. Penglibatan Persatuan Muafakat dalam aktiviti-aktiviti kolej
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Persatuan Muafakat [email protected] UKM telah dijalankan
sebanyak 5 kali bertujuan untuk membincangkan perkara-perkara semasa dan menyelaraskan
pengurusan Mesyuarat Agung Persatuan Muafakat Kolej PERMATApintar® UKM.

9

SENARAI AKTIVITI KOLEJ [email protected] NEGARA, UKM 2020
YANG MEMERLUKAN SUMBANGAN KEWANGAN DARI PERSATUAN MUAFAKAT
GENIUS PINTAR

AKTIVITI AKADEMIK KOLEJ [email protected] NEGARA TARIKH
BIL AKTIVITI 4.2.2020
1 International Robotic Olympiad sumbangan IPC Malaysia B.V 14.2.2020
2 Hari Anugerah Cemerlang 8.10.2020
3 World Final F1 Abu Dhabi sumbangan Petronas

AKTIVITI KOKURIKULUM KOLEJ [email protected] NEGARA TARIKH
BIL AKTIVITI 1.2.2020
1 Yuran penyertaan MSSD 11.2.2020
2 Aktiviti Merentas Kampus

AKTIVITI PELAJAR KOLEJ [email protected] NEGARA TARIKH
BIL AKTIVITI 6.10.2020
1 Program Ironman Kampus Seremban 19.10.2020
2 Pembelian laptop sumbangan Yayasan Sarawak

AKTIVITI PERSATUAN MUAFAKAT KOLEJ GENIUS PINTAR TARIKH
BIL AKTIVITI
6.1.2020
1 Mesyuarat AJK Muafakat 14.1.2020
2 Pembelian mesin basuh 3.2.2020
3 Pembelian dan pemasangan spotlight di Kampus Seremban 3.2.2020
4 Penyelenggaraan mesin basuh 19.3.2020
5 Pembelian hand sanitizer 20.5.2020
6 Pembelian barang bagi persediaan SOP 28.6.2020
7 Pembelian termal termometer di Kampus Bangi 25.7.2020
8 Pembelian termal termometer di Kampus Seremban 6.10.2020
9 Pembelian Cuckoo 19.12.2020
10 Mesyuarat Agung Muafakat

10

SENARAI AKTIVITI KOLEJ [email protected] NEGARA, UKM 2021
YANG MEMERLUKAN SUMBANGAN KEWANGAN DARI PERSATUAN MUAFAKAT
GENIUS PINTAR

AKTIVITI AKADEMIK KOLEJ [email protected] NEGARA TARIKH
BIL AKTIVITI 23.07.2021
1 Hari Graduasi ke-9 24.09.2021
2 Hari Anugerah Pelajar 26.11.2021
3 Majlis Graduasi ke-10 15&16.01.2021
4 Program Beyond the Track (F1)

AKTIVITI KOKURIKULUM KOLEJ [email protected] NEGARA

BIL AKTIVITI TARIKH

1 Pembelian kain anduh 27.09.2021

AKTIVITI PERSATUAN MUAFAKAT KOLEJ GENIUS PINTAR TARIKH
BIL AKTIVITI 08.02.2021
1 Pembelian makanan sihat 18.03.2021
2 Bantuan prihatin pelajar kampus Bangi (Tahap 2) 20.04.2021
3 Bantuan prihatin pelajar kampus Bangi (Asas 3 dan
Tahap 1) 15.04.2021
4 Bantuan prihatin pelajar kampus Seremban 22.04.2021
5 Pembelian termometer 30.08.2021
6 Program Fokus SPM 12.09.2021
7 Langganan akaun zoom 20.09.2021
8 Sumbangan pembinaan surau

11

SENARAI AKTIVITI YANG MEMERLUKAN SUMBANGAN KEWANGAN DARI PERSATUAN
MUAFAKAT GENIUS PINTAR

AKTIVITI PERSATUAN MUAFAKAT TARIKH
BIL AKTIVITI
04.05.2021
1 Bantuan Ceria Raya pelajar kampus Seremban 04.05.2021
2 Bantuan Ceria Raya pelajar kampus Bangi 22.05.2021
3 Sumbangan pelajar kehilangan bapa (Noor Baiti) 01.07.2021
4 Sumbangan pelajar cemerlang SPM 2020 12.07.2021
5 Sumbangan pelajar pendapatan keluarga terkesan (Seremban) 15.07.2021
6 Sumbangan pelajar pendapatan keluarga terkesan (Bangi) 13.09.2021
7 Pemasangan water dispenser (Cuckoo) 15.11.2021
8 Pemasangan water dispenser (Cuckoo) 10.11.2021
9 Pembelian Covid Test Kit 22.12.2021
10 Sumbangan pelajar kehilangan bapa (I’rine Qistina) 30.12.2021
11 Sumbangan pelajar dan kakitangan terkesan banjir

TABUNG GENERoUS AKTIVITI TARIKH
BIL 01.10.2021
1 Lanskap 01.10.2021
2 Tempat Wuduk 29.11.2021
3 Projek Solar

4. Penutup
Persatuan Muafakat Kolej [email protected] UKM telah menggembleng tenaga bersama pihak
kolej bagi menjayakan program-program yang telah dirancang agar dapat memberi manfaat
kepada semua pelajar. Diharapkan dengan sokongan yang berterusan daripada ahli persatuan
akan membantu pihak kolej mencipta lebih banyak kecemerlangan pada masa hadapan.

Disediakan oleh: Disemak oleh:

................................................ .........................................
Puan Noorsyakina Binti Simin Prof. Madya Sr. Dr. Khairul Nizam bin Abdul
Setiausaha Maulud
Persatuan Muafakat [email protected] Pengerusi
UKM Persatuan Muafakat [email protected] UKM

12

PENYATA KEWANGAN PERSATUAN MUAFAKAT
[email protected] SESI 2020/2021
(SEHINGGA 31 DISEMBER 2021)

13

14

15

16

17

18

19

USUL-USUL MESYUARAT AGUNG PERTAMA PIBG
KGPN 2022/2023

USUL PENTADBIRAN
USUL HAL EHWAL PELAJAR
USUL KURIKULUM
USUL PIBG

20

PELANTIKAN MESYUARAT AGUNG PERTAMA PIBG
KGPN 2022/2023

AHLI JAWATANKUASA
PERSATUAN IBU BAPA & GURU (PIBG) KGPN

SESI 2022/2023

PENASIHAT : PROF. MADYA DR. RORLINDA BINTI YUSOF

YANG DIPERTUA : ___________________________________

TIMBALAN YANG DIPERTUA : ___________________________________

SETIAUSAHA KEHORMAT (PENSYARAH) : ___________________________________

BENDAHARI KEHORMAT (PENSYARAH) : ___________________________________

AJK IBU BAPA (6 ORANG) : 1) _________________________________
2) _________________________________
3) _________________________________
4) _________________________________
5) _________________________________
6) _________________________________

AJK PENSYARAH (5 ORANG) : 1) _________________________________
2) _________________________________
JURU AUDIT DALAMAN 3) _________________________________
(IBU BAPA) 4) _________________________________
5) _________________________________
(PENSYARAH )
1) _________________________________
2) _______________________________

21

PROFIL SEKOLAH DAN PIBG

NAMA SEKOLAH :.

KOD SEKOLAH : BB
03-
NO TELEFON / FAX :
:
EMAIL SEKOLAH :
A
FACEBOOK SEKOLAH BANDAR
1 SESI
NAMA PENGARAH : XX ORANG
: XX ORANG
GRED SEKOLAH : XX KELAS

LOKASI SEKOLAH :

BILANGAN SESI :

BILANGAN PENSYARAH :

JUMLAH STAF SOKONGAN

JUMLAH KELAS :

JUMLAH MURID : XX Orang

(ASAS 1 = XX ORANG )
(ASAS 2 = XX ORANG )
(ASAS 3 = XX ORANG )
(LEVEL 1 = XX ORANG )
(LEVEL 2 = XX ORANG )

PIBG : XXX Keluarga
Bilangan keluarga

22

PERLEMBAGAAN PERSATUAN IBU BAPA-GURU
KGPN

Sila imbas Kod QR di atas bagi melihat
Perlembagaan Persatuan Ibu Bapa & Guru (PIBG) 2022/2023

-TERIMA KASIH-

23


Click to View FlipBook Version