The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Buku bacaan menggunakan konstruk LINUS.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Maznah Eksi, 2020-03-25 05:50:45

Buku Bacaan Intervensi 4M

Buku bacaan menggunakan konstruk LINUS.

DISEDIAKAN OLEH : MAZNAH BINTI EKSI

Dari tinta penulis

Alhamdulillah..setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Ilahi
kerana dengan izinNYA, Modul Bacaan Intervensi CAMPIN 4M ini
berjaya dihasilkan. Penulisan modul ini merupakan satu usaha
berterusan untuk memastikan hasrat guru team Intervensi CAMPIN 4M
SK Baru-Baru khususnya dan Kementerian Pendidikan Malaysia
amnya dalam menjayakan Program 4M mencapai matlamatnya.

Modul Bacaan ini disediakan berdasarkan 12 konstruk yang telah
ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam Program LINUS
sebelum ini. Modul ini diolah dalam bentuk yang lebih mudah dan lebih
mesra pengguna. Modul ini disediakan dalam bentuk PDF secara anyflip
dan berwarna bagi memudahkan golongan sasaran berminat dan
tertarik untuk membacanya.

Modul ini boleh digunakan bersama dengan Modul Latih Tubi Intervensi
CAMPIN 4M. Modul ini disediakan dalam pelbagai bentuk bacaan yang
merangkumi kemahiran mengenal, menyebut, membaca huruf, suku kata,
perkataan, rangkai kata dan ayat mudah. Kaedah pembacaan juga
dipermudahkan dengan mewarnakan suku kata agar mudah bagi
pembaca mengenal dan membatang suku kata.

Akhir kata, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada
Guru Besar SK Baru-Baru, Encik Mohd Rohzan bin Mohd Jaafar, Semua
penolong kanan dan team Intervensi CAMPIN 4M serta semua pihak
yang sudi menggunakan modul ini dalam pengajaran anda sekalian.
Harapan saya, semoga modul ini dapat membantu anda dalam
meningkatkan kemahiran literasi dalam kalangan murid anda.

Maznah Binti Eksi
Guru Pemulihan Khas
SK Baru-Baru, Tuaran

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT
1-9
KEMAHIRAN 10-14
Konstruk 1
Konstruk 2 15-20
Konstruk 3 21-23
Konstruk 4 24-27
Konstruk 5 28-31
Konstruk 6 32-35
Konstruk 7 36-39
Konstruk 8 40-43
Konstruk 9 44-47
Konstruk 10 48-52
Konstruk 11 53-57
Konstruk 12
Carta Penguasaan 58

Sebutkan dengan jelas. Konstruk 1

ab cd

efg

A BCD E FG

1 Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Sebutkan dengan jelas. Konstruk 1

h m
ij q

k nl o
p

H I J K L MNOPQ

2

Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Sebutkan dengan jelas. Konstruk 1

rs u
t

v wx y
z

R S T U VW X Y Z

3

Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Mari mengenal huruf kecil. Konstruk 1

ab cd e
fgh i j
k l mn o
pq r s t

uvwx

yz

4

Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Mari mengenal huruf besar. Konstruk 1

AB CD E
FGH I J
K L MNO
PQ R S T

U V WX

YZ

5

Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Sebutkan huruf awal setiap gambar. Konstruk 1

ayam bola
ceri dada
epal foto
guli hati
ikan jari
kaki lori
mata naga

6

Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Sebutkan huruf awal setiap gambar. Konstruk 1

oren peti
qari rusa
sate tali
ular van
wau xray
yu zoo

7

Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Mari kenal huruf. Q Konstruk 1
Tunjukkan huruf yang disebut oleh guru.
W
ANK Y

D F CG J L

SMT I E H

Sebutkan huruf yang ditunjuk oleh guru. e p

dkc r

j wa x y u

8

Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Mari mengenal huruf vokal. Konstruk 1

ae e
io u

a e

ayam emak

e i

epal ikan

o u

oren 9 ular

Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Mari membaca. Konstruk 2

ba ca da
fa ga ha ja ka

la ma na

pa qa ra sa ta

va wa ya za

baba baca baja
bapa bara bata

10 Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Mari membaca. Konstruk 2

be ce de
fe ge he je ke

le me ne

pe qe re se te

ve we ye ze

bela cela kena
reda seka teja

11 Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Mari membaca. Konstruk 2

bi ci di
fi gi hi ji ki

li mi ni

pi qi ri si ti

vi wi yi zi

biji cili kiri
mini titi sini

12 Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Mari membaca. Konstruk 2

bo co do
fo go ho jo ko

lo mo no

po qo ro so to

vo wo yo zo

bola foto joko
moto soya yoyo

13 Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Mari membaca. Konstruk 2

bu cu du
fu gu hu ju ku

lu mu nu

pu qu ru su tu

vu wu yu zu

bubu cucu duku
lucu mutu sudu

14 Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Mari membaca. Konstruk 3

ubi aki ibu

uli alu uji
itu ini
b..u

eja

aku ayu emu

15 Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Mari membaca. Konstruk 3

era Ali umi
ela ada uda
eno Ana usu

isi adu aci ori
iri acu ala ole
Ina Oda

Ini Ali Itu Ana

umi Ina ada ole-ole

Ini ibu Ali.

Ibu Ali ada ubi.

Ibu uli ubi tadi.

16

Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Mari membaca. Konstruk 3

baju guru duku

paku bola feri

kuda lada ratu

gigi roti labu

17 Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Mari membaca. Konstruk 3

bapa kaya mata rasa jala
keli beta peti feri seri
biji cili biru tiga jari
bola kota milo kopi yoyo
bubu juta laju keju tebu

biji saga tiga suku lima jari
bubu bapa roti kaya bola saya
kota lama rasa keju
cili padi kopi susu yoyo baru
kari keli gula madu
peti besi lori laju

baju baru saya lori bapa laju
Nana bayi mama lima buku Zara
nasi rasa basi
peti besi raja

18

Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Mari membaca. Konstruk 3

kelapa tomato kepala

berudu telaga sepana

sepatu bateri kebaya

kemeja kerusi kamera

19 Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Mari membaca. Konstruk 3

petola karate menara resepi selasa
kelisa betara perisa garuda semalu
kelasi jelita puteri keladi jejari
kereta pajeri melayu ketawa lelaki
pemuda neraca tetamu perahu perigi

puteri jelita perisa keladi
resepi petola pemuda melayu
tetamu lelaki
perahu kelasi perisa keladi
kereta baharu

Kereta Hakimi jenama Kelisa.
Fazira guru bahasa Melayu.

Saya suka pajeri, petola dan keladi.
Riza pergi menara pada hari selasa.

20

Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Jom membaca Konstruk 4

bas kad mal
kat dap jak

zip jip bin kek mel jek
sim gir kit ker men lek

sos gol bot sup but kut
cop kor lon nun muk lus

kot jem gam rel mek doh
kon bip kem dam sut nur

21

Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Jom membaca Konstruk 4

bah pas tuk nak
tas bah
nek kar yah
lak

mat mon

cat war
lap ben
jal bus
yak zis
wak lim

22

Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Jom membaca Konstruk 4

bal ber bot buk

cak cer cop cun
dar den bis dot dul
fat fel cil fon fur
gak gem dim gol guk
hat hen fil hon hum
jam jek gih jom jut
kan kep him kor kus
lap lek jin lot lud
mas mes kir mon muz
nan net lis not nur
pal pes min poh pun
ras ren nik ros rum
tan tek pir tok tuh
wak wel rim wot wus
tik

win

23

Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Jom membaca Konstruk 5

badak mawar
mancis lidah

bibir kapak

termos kertas

24

Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Jom membaca Konstruk 5

kotak sampul
betik sampan

kasut landak

pahat mulut

25

Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Jom membaca Konstruk 5

katil cincin bedak

telur awan otak

jaket kancil lobak

rambut lutut kapal

26 Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Jom membaca Konstruk 5

asam

itik ular
berus batik celup
bantal pentas bersih cantik
minit rojak jentik pintar

Anak ayam dalam reban.
Ikan tamban masak asam.

27

Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Jom membaca abang Konstruk 6

udang burung

jerung gasing kambing

gong tong bangku

28

Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Jom membaca Konstruk 6

pedang topeng hidung cacing

jagung sotong rebung parang

daging loceng kalung tudung

29

Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Jom membaca Konstruk 6

sarang langsat gunting

bintang patung terung

songkok jaring belalang

belimbing kucing pungguk

30 Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Jom membaca Konstruk 6

payung tepung gayung sarung

bawang dayang karang tulang

sotong tokong lorong tolong

silang piring pisang kilang

31

Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Sebut dengan jelas. Baca dengan lancar. Konstruk 7

hai
enau Arau

rai inai igau

lai anai Tahniah

zai abai usai urai aloi

umai
kau

amoi

wau woi

mau koi
tau bau hoi

32

Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Bacalah adik. Konstruk 7

misai tupai kerbau

limau gawai kedai

gerai kaloi koboi

tajau pulau rantai

33 Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Bacalah adik. Konstruk 7

ranta i bakau
sunga i p i s au
kerbau puna i
ke l da i g awa i
c e rma i mi sa i
l angau sera i

34 Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Bacalah adik. Konstruk 7

Teratai
Tembikai

Harimau

Sebarau

Geragau

Tembakau

35

Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Bacalah adik. Konstruk 8

..ai.. …au…
Kain Laut
Lain Kaut
Main Paus
Sain Lauk
Zain Sauh

..ua.. …ui…
Kuah Kuih
Buah Duit
Muat Kuis
Kuat Tuil
Jual Buih

..ia.. …iu…
Kian Fius
Dian Tiup
Nian Siul
Siat Liuk
Kias Bius

36

Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Bacalah adik. Konstruk 8

buih paus

duit paip tiara

buah biawak

beruang tebuan seluar

37 Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Bacalah adik. Konstruk 8

Ini apa? Ini daun.

Ini apa? Ini durian.

Ini apa? Ini seluar.
Ini apa? Ini beruang.

Ini apa? Ini berlian.

38

Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Bacalah adik. Konstruk 8

Buaya Meriam
Buaya liar Meriam lama

Daun Piano
Daun pisang Piano antik

Kuih Tuala
Kuih-muih Tuala mandi

Durian Piala
Buah durian Piala johan

Koala Suis
Koala betina Suis lampu

39 Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Bacalah adik. Konstruk 9

ny…

nya.. nye.. nyi.. nyu.. nyo..
Nyonya nyanyi

ng…

nga.. nge.. ngi.. ngu.. ngo..
Bunga wangi

sy…

sya.. sye.. syi.. syu.. syo..
Syahir syukur

kh…

kha.. khe.. khi.. khu.. kho..
Khatib khutbah

40

Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Bacalah adik. Konstruk 9

nya la nya ta nya tuh
nyala nyata nyatuh

si nga bu nga wa ngi

singa bunga wangi

sya rat syu kur syi ar
syarat syukur syiar

khe mah kha mis khu sus

khemah khamis khusus

pri ma tra gis kri m
prima tragis krim

41 Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Bacalah adik. Konstruk 9

penyu nyiru monyet

singa telinga nganga

khemah pelangi belanga

nyonya tangan syiling

42 Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Bacalah adik. Konstruk 9

nyanyi nyamuk kunyit

lengan traktor akhbar

penyapu menguap mengaji

pingat senyap senyum

43 Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Bacalah adik. Konstruk 10

Berbaring Menguli
Berjemaah Melambung
Memancing
Menangkap Meminum
Melingkar
Bertunas Membuka
Bertudung Mengajar

44 Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Bacalah adik. Konstruk 10

Berlari Berasap
Bertenggek Bekerja
Bergusti
Mencuci Berdoa
Mendodoi Meletus
Bertingkat Berduri
Berenang
Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran
45

Bacalah adik. Konstruk 10

Tergelincir Bersalam Membaca

Mengangkat Terlanggar

Berlayar Menitik Menyiram

46

Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran

Bacalah adik. Konstruk 10

Terpatah Beratur Terjaga

Berkelah Terbuka

Melompat Pelukis Menghidang

47

Maznah Binti Eksi, GPKhas SK Baru-Baru Tuaran


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Healthy (March - April 2020)
Next Book
โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึประสบการณ์