The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Miaaa, 2019-12-24 10:48:43

Mesyuarat koku 2020[197]

Mesyuarat koku 2020[197]

TENTATIF SEKOLAH KEBANGSAAN KAJANG

10.30 PAGI MESYUARAT KOKURIKULUM
-Perutusan Pengerusi Majlis BIL 1
-Pengesahan Minit Mesyuarat yang lalu
-Perkara Berbangkit SESI PERSEKOLAHAN
-Pembentangan Pengurusan Kokurikulum 2020
-Sesi Soal Jawab

13.00 PETANG TARIKH
Mesyuarat Bersurai 30/12/2019

HARI
ISNIN
MASA
10.30 AM – 13.00 PM
TEMPAT
BILIK MUAFAKAT

TENTANG KAMI JAWATANKUASA INDUK
JAWATANKUASA PASUKAN ELIT

Pengerusi Tn Hj Norazmi b Hj Md Isa (Guru Besar) Pengerusi Tn Hj Norazmi b Hj Md Isa (Guru Besar)
Naib Naib Pengerusi
Pengerusi i Pn Haslina bt Azizul Kamal ( PK Koku ) Naib Pengerusi Pn Haslina bt Azizul Kamal ( PK Kokurikulum )
Naib Pn Nasriah bt Mohd Noor (PK Pentadbiran dan
Pengerusi i Pn Nasriah bt Mohd Noor (PK Pentadbiran) Setiausaha Koku Kurikulum)
Bola Sepak Pn Siti Ruzita bt Abdullah (PK Hem) Setiausaha Sukan Pn Siti Ruzita bt Abdullah (PK Hem)
En Hazman b Hussain Pn Siti Zawahil bt Awang
Dodgeball En Suyuti b Abdullah
En Mohamad Rafeei b Abdul Rafar En Hazman b Hussain
Bola Pn Fauziah bt Mohd Razak
Tampar Pn Siti Norfarhana bt Shaikh Ismail AJK Pn Siti Norfarhana bt Shaikh Ismail
En Ahmad Fairuz b Mazanan (Penyelaras Badan Beruniform)
Sepak Pn Azmiah bt Sarani
Takraw Pn Azlina bt Ismail Pn Zainun bt Refin
Merentas En Mohammad Faizal b Ibrahim (Penyelaras Kelab & Persatuan)
Desa En Mohd Adley b Ariffin
Olahraga/ En Mohamad Hasli b Haron En Mohd Adley b Ariffin
Balapan En Mohammad Hasli b Haron (Penyelaras Sukan & Permainan)
Pn Fauziah bt Mohd Razak
Kriket En Hazman b Hussain
En Mohamad Rafeei b Abdul Rafar
Pn Fauziah bt Mohd Razak
Pn Zarina bt Mohamad Idris
En Mohd Ramizu b Awang

TENTANG KAMI BIDANG TUGAS
BIDANG TUGAS
SETIAUSAHA SUKAN
SETIAUSAHA
1. Menyelaras semua aktiviti sukan sekolah.
1. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. 2. Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti
2. Membantu Guru Besar dalam perancangan,pengagihan MSSD/MSSN/MSSM.
tugas,pelaksanaan,pemantauan dan penilaian ke atas murid. 3. Membantu Guru Besar mengagih dan menjayakan tugas baru dalam
3. Mengurus dan menentukan pemilihan peserta dalam olahraga dan permainan.
pertandingan pada peringkat Persatuan atau Kelab,Sukan dan 4. Menetapkan Rumah Sukan murid.
Permainan,serta Badan Beruniform. 5. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti sukan dan
4. Menentukan langkah-langkah keselamatan bagi murid semasa keperluan peralatan.
mengikuti aktiviti kokurikulum. 6. Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah.
5. Memastikan rekod dan data kokurikulum murid diselenggara 7. Mengurus dan menjaga keselamatan semua peralatan sukan sekolah.
dengan baik. 8. Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan.
6. Memastikan borang-borang dan dokumen kokurikulum yang 9. Menyediakan dan mampamerkan peraturan penggunaan peralatan dan
digunakan sentiasa kemas kini dan mencukupi. kemudahan sukan.
7. Mengenal pasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktiviti 10. Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktiviti sukan sekolah
kokurikulum dan menyusun serta melaksanakan latihan dengan dan luar sekolah untuk edaran ,rujukan dan rekod.
mereka. 11. Sentiasa berbincang dengan Guru Besar atau Penolong Kanan
Kokurikulum untuk kepentingan sukan sekolah.
12. Merekod pencapaian cemerlang murid-murid dan pasukan sekolah
dalam Buku Rekod Pencapaian Sukan Sekolah.

TENTANG KAMI BIDANG TUGAS
BIDANG TUGAS
KETUA UNIT
PENYELARAS
1. Merangka pelan strategik unit.
1.Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/pasukan badan 2. Membuat perancangan tahunan unit dan membuat mesyuarat awal
beruniform/sukan dan permainan. tahun.
2.Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat. 3. Menyediakan silibus aktiviti mengikut aliran tahun.
3.Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. 4. Membuat jadual tugasan guru penasihat unit mengikut aliran tahun.
4.Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/penjaga untuk pelajar menyertai 5.Membuat jadual giliran guru penasihat mengikuti taklimat / mesyuarat
persatuan/kelab/pasukan badan beruniform. yang perlu dihadiri sama ada peringkat zon, daerah atau negeri.
5.Menentukan aktiviti, surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan 6. Memastikan fail unit dikemaskini.
baik. 7. Memastikan buku laporan aktiviti perjumpaan ditulis dan dikemaskini.
6.Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun 8.Memastikan setiap kali aktiviti , eviden seperi gambar aktiviti dirakam
pada tarikh yang ditetapkan. dan dicetak untuk diletakkan dalam fail induk unit masing-masing dan
7.Menguruskan Buku/Kad Kokurikulum dikumpulkan untuk laporan akhir tahun.
- mengagihkan buku kokurikulum kepada guru untuk diedarkan setiap tahun 9. Membuat laporan akhir tahun unit.
pada tarikh yang ditetapkan.
- mengumpulkan semula buku tersebut daripada guru kelas pada akhir tahun
untuk simpanan dan rekod.
8. Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti:
- Borang penyertaan persatuan
- Borang senarai AJK dan ahli
- Buku laporan aktiviti
9. Mengumpulkan rancangan tahunan dan buku aktiviti untuk edaran, rujukan
dan rekod.
10.Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian ko
kurikulum sekolah.

TENTANG KAMI PENGHARGAAN
BIDANG TUGAS
Ucapan terima kasih kepada barisan pentadbir dan guru-guru
GURU PENASIHAT yang banyak memberikan sokongan ,sumbangan,tenaga,masa dan
idea untuk kecemerlangan kokurikulum sekolah.
1. Membentuk jawatankuasa. Semoga tahun 2020 Unit Kokurikulum akan terus cemerlang dan
2. Merancang meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan minat pelajar dalam mencapai kejayaan yang diimpuikan
permainan.
3. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar.
4. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi.
5. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum
sekolah.
6. Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan,kelas di sekolah.
7. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar.
8. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/penjaga untuk ke pertandingan luar.
9. Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai.
10.Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan.
11. Menyemai semangat kesukanan di kalangan murid.
12. Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik,
selamat dan mencukupi untuk digunakan.
13. Merancang aktiviti tahunan dengan guru Rumah Sukan.
14. Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk peningkatan.
15. Merekodkan nama pemain-pemain dan pasukan yang cemerlang (johan daerah/
negeri, wakil daerah/negeri dan negara)
16. Menghadiri kursus permainan yang dianjurkan oleh Jabatan Belia, kebudayaan &
Sukan, Majlis Sukan Negeri dan Persatuan Permainan/Sukan.
17.Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.


Click to View FlipBook Version