The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 977-11-afiqah, 2022-04-20 04:23:22

PIMK2082R- PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM

100

PENTAKSIRAN BERTERUSAN
PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH

RENDAH
(PIMK2082R)

Nama : NURUL AFIQAH BINTI MOHD RIZAN

Angka Giliran : 2021202400362

No Kad Pengenalan : 940517-10-5690

Program : PDPP KDC

Ambilan : OKT 2021

Kumpulan / Unit : PI 1.01

Nama Pensyarah Kursus: AMINURRASHID B. AHMAD DAHARI

Tugasan Tarikh Mula Tarikh Hantar Markah
Wajaran

PENGHASILAN 25 FEB 2022 22 APRIL 2022
PRODUK

Jumlah

Saya mengaku bahawa saya telah menerima maklum balas daripada pensyarah

Tanda tangan Pelajar : Tarikh :

1.0 ISI KANDUNGAN MUKA SURAT
1
BIL TAJUK 2
1 MUKA DEPAN 3
2 ISI KANDUNGAN
3 PENGENALAN 4- 6
4 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) 7
5 RUMUSAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) 8
6 JADUAL PEMBAHAGIAN SOALAN
7 PEMBINAAN ITEM SOALAN 9-18
8 SKEMA PEMARKAHAN 19- 21
9 RUJUKAN
22

2.0 PENGENALAN

Pentaksiran merupakan bahagian utama dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang
merangkumi semua proses bermula dari pengujian, penilaian dan pengukuran. Pentaksiran di
sekolah bertujuan untuk menentukan prestasi murid bagi pencapaian setiap tahun. Pentaksiran
ini dilaksanakan oleh guru mata pelajaran bagi menilai dan menganalisis perkembangan murid
serta mengambil pendekatan dalam mengubah kaedah pengajaran untuk disesuaikan dengan
murid. Perkembangan terkini dalam kemajuan dunia teknologi maklumat memberi ruang kepada
murid untuk tidak terikat dengan sistem peperiksaan yang telah lapuk. Ciri- ciri pentaksiran yang
baik perlulah merangkumi kesahan, kebolehpercayaan, keobjektifan, kemudahtadbiran dan
kemudahtafsiran (Abu Bakar Nordin, 1986). Pembinaan JSU juga adalah bertujuan memastikan
ujian mengandungi bilangan item yang tepat dan aras kesukaran yang sejajar dengan hasrat
kurikulum (Shaliza Amira Sarif, 2016).

Pentaksiran dalam bidang Pendidikan Islam pula meliputi beberapa bidang yang terdiri
daripada Tilawah Al- Quran, Ibadah, Adab, Sirah, Hadis, Aqidah dan Jawi. Dalam Pentaksiran
Berterusan ini penulis telah menggubal JSU secara sistematik dan terancang yang mana akan
menghasilkan satu set ujian mengikut aras kesukaran yang dikehendaki dalam soalan tugasan.

3.0 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)
Dalam tugasan ini, penulis memfokuskan kepada mata pelajaran P
JSU ini, penulis merujuk kepada Dokumen Standard Kurikulum
Standard Pembelajaran yang telah ditetapkan.

JADUAL SPESIFIK
BIL KEMAHIRAN

KANDUNGAN (TOPIK)

1 5.1 Merumus ikhtibar daripada peristiwa penerimaan
wahyu Nabi Muhammad SAW dan mengamalkannya
secara beradab dan istiqamah
5.1.1 Menyatakan pengertian wahyu
5.1.2 Menerangkan peristiwa Nabi Muhammad SAW
menerima wahyu pertama
5.1.3 Menganalisis kepentingan penurunan wahyu

Pendidikan Islam tahun 3 dan memilih bidang Sirah. Bagi membina
dan Pentaksiran (DSKP) berdasarkan Standard Kandungan dan

KASI UJIAN (JSU)
SOALAN OBJEKTIF ARAS KOGNITIF

JAM
MENGINGAT
MEMAHAMI
MENGAPLIKASI
MENGANALISIS

MENILAI
MENCIPTA

JUMLAH ITEM
WAJARAN

3 6 20

0.5 / /
1

0.5 /

5.1.4 Merumus iktibar daripada peristiwa penerimaan
wahyu pertama nabi Muhammad SAW

5.1.5 Menjadikan Al- Quran sebagai panduan hidup

2 5.2 Merumus iktibar keunggulan sifat tabligh Nabi
Muhammad SAW dalam kehidupan harian dan
mengamalkan secara beradab dan istiqamah

5.2.1 Menghuraikan keunggulan sifat tabligh Nabi
Muhammad SAW melalui kisah kehidupan baginda

5.2.2 Merumus kepentingan Nabi Muhammad SAW
bersifat tabligh

5.2.3 Mengaplikasikan sifat tabligh kepada baginda dalam
kehidupan seharian

3 5.3 Merumus iktibar dan meneladani keperibadian Nabi
Muhammad SAW dalam kehidupan bermasyarakat secara
beradab dan istiqamah

5.3.1 Menjelaskan cara hidup masyarakat arab sebelum
Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul

0.5 / /
6 50
0.5
3

1 /
1/ /
1
3 //
6 30

0.5 / /

5.3.2 Menyatakan keperibadian dan tingkah laku Nabi
Muhammad SAW dalam kehidupan bermasyarakat
sebelum diangkat menjadi Rasul
5.3.3 Menghuraikan keperibadian dan tingkah laku Nabi
Muhammad SAW dalam menghadapi penentangan
masyarakat Mekah
5.3.4 Merumus kepentingan mengamalkan akhlak Nabi
Muhammad SAW dalam kehidupan bermasyarakat
5.3.5 Menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai ikutan
JUMLAH

MEMAHAMI DAN MENGINGAT: 3/9 X 18= 6 ITEM
MENGAPLIKASI DAN MENGANALISIS= 4/9 X 18: 8 ITEM
MENILAI DAN MENCIPTA: 2/9 X 18= 4 ITEM

0.5 / /

1/

0.5 / /

0.5 //
9 3 3 2 6 2 2 18 100

4.0 RUMUSAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

KOD KERTAS BAHAGIA BENTUK BILANGAN MARKAH
N SOALAN SOALAN

A Objektif 10 20

PENDIDIKAN B Struktur 5 50
ISLAM TAHUN C Esei 3 30

3

JUMLAH KONSTRUK MASA ARAS CATATAN

MARKAH KESUKARAN

100 Mengingat 2 Jam R : S : T Jawab
Semua
Memahami 30 5:3:2 Soalan
Minit
Jawab
Mengaplikasi Semua
Soalan
Menganalisis
Jawab
Menilai dua (2)
Soalan
Mencipta Sahaja

5.0 JADUAL PEMBAHAGIAN SOALAN

BAHAGIAN BENTUK/ MARKAH

BILANGAN
SOALAN

A OBJEKTIF 20 Wahyu Teragung

10 SOALAN Meneladani Sifat

Nabi Muhammad

B STRUKTUR/ 50 Wahyu Teragung

RESPON TERHAD

Meneladani Sifat

Nabi Muhammad

C ESEI/ RESPON 30 Wahyu Teragung

TERBUKA

Meneladani Sifat

Nabi Muhammad

TAJUK NO SOALAN

g 1, 2, 3, 4, 5
t Tabligh 6, 7
d SAW dan Masyarakat Mekah
g 8, 9, 10
t Tabligh 11, 12, 13
d SAW dan Masyarakat Mekah
g 14
t Tabligh 15
d SAW dan Masyarakat Mekah 16
17
18

CONTOH SOAL
PENTAKSIRAN PE

TAHU

LAN- SOALAN
ENDIDIKAN ISLAM
UN 3

‫‪6.0 PEMBINAAN ITEM SOALAN‬‬
‫‪6.1 ITEM OBJEKTIF‬‬

‫بهاضين ‪A‬‬
‫(‪ 20‬مركه)‬

‫ا‪ -‬فيليه جوافن يغ بتول‪.‬‬
‫‪ .1‬افاكه يغ دمقصودكن دغن وحي؟‬

‫ا‪ .‬القرءان‬
‫ب‪ .‬كلام الله يغ دسمفايكن كفد نبي دان رسول‬
‫ج‪ .‬كلام الله يغ دسمفايكن كفد رسول سهاج‬

‫د‪ .‬كلام الله يغ دسمفايكن كفد نبي سهاج‬

‫‪ .2‬بيلاكه برلاكوث فريستيوا فنورونن وحي يغ فرتام؟‬
‫ا‪ 17 .‬رجب‬
‫ب‪ 17 .‬شعبان‬

‫ج‪ 17 .‬رﻣﻀان‬
‫د‪ 17 .‬شوال‬

‫‪ .3‬رسول الله صلى الله عليه وسلم سريغ ك‪ .......‬اونتوق برسمبوثي‪.‬‬
‫ا‪ .‬ضوا كلام‬

‫ب‪ .‬ضوا تمفوروغ‬
‫ج‪ .‬ضوا ﺜور‬
‫د‪ .‬ضوا حراء‬

‫‪ .4‬برايكوت مروفاكن كفنتيغن وحي كخوالي‪...‬‬
‫ا‪ .‬مثستكن مأنسي‬

‫ب‪ .‬مثلسايكن مسئلة مأنسي‬
‫ج‪ .‬منجلسكن تنتغ فركارا سمعيات‬
‫د‪ .‬مغتاهوءي فرينته دان لارغن الله‬

‫‪ .5‬انتارا اعتبار فنورونن وحي فرتام اياله‪:‬‬

‫القرءان فندوان هيدوف‬ ‫‪.i‬‬
‫برفنديرين تضوه دان تيدق مود ترفغاروه‬ ‫‪.ii‬‬
‫‪.iii‬‬
‫هيدوف تنغ دان تنترم‬

‫‪ .iv‬سنتياس راماي كاون‬

‫ا‪ i .‬دان ‪iv‬‬
‫ب‪ i .‬دان ‪ii‬‬
‫ج‪ i .‬دان ‪iii‬‬
‫د‪ ii ،i .‬دان ‪iv‬‬

‫ب‪ -‬توليس بتول اتاو ساله فد فرثاتاءن دباوه‪.‬‬

‫‪ .6‬سماس نبي محمد ﷺ بردعوه‪ ،‬بضيندا تتف برصبر دان تنغ والاوفون دتنتغ‬

‫( _____ )‬ ‫اوليه اورغ عرب جاهيلية كتيك ايت‪.‬‬

‫( _____ )‬ ‫‪ .7‬تبليع مروفاكن صيفت هاروس باضي رسول ﷺ‪.‬‬

‫‪ .8‬كهيدوفن مشاركت عرب جاهيلية سبلو كداتغن اسلام‪ ،‬مريك هيدوق‬

‫( _____ )‬ ‫سخارا برفواق‪ -‬فواق‬

‫‪ .9‬نبي محمد ﷺ برصيفت تبليع سهيغض دبري كفرخاياءن اونتوق‬

‫( _____ )‬ ‫مغوروس فرنياضاءن‬

‫‪ .10‬اورغ عرب جاهيلية مغضلركن نبي محمد ﷺ الأمين كران صيفتث يغ كدكوت (_____ )‬

‫‪6.2 ITEM STRUKTUR‬‬

‫بهاضين ‪B‬‬

‫جواب سموا سؤالن‪.‬‬
‫‪ .11‬سؤالن فرتام‬

‫برايكوت مروفاكن سورة فرتام يغ دتورونكن اوليه الله كفد نبي محمد ﷺ‬
‫ا‪ -‬افاكه فغرتين وحي؟‬

‫ب‪ -‬ترغكن اف يغ تله برلاكو كفد نبي محمد ﷺ برسام ملائكة جبريل دضوا حراء؟‬
‫____________________________________________________‬
‫____________________________________________________‬

‫ج‪ -‬القرءان مروفاكن فندوان سلوروه مأنسي‪ .‬حورايكن ‪ 3‬كسن‪ -‬كسن برايمان دغن القرءان‪.‬‬
‫____________________________________________________‬
‫____________________________________________________‬
‫____________________________________________________‬

‫‪ .12‬سوءالن كدوا‬
‫ا‪ -‬بيلاكه القرءان دتورونكن كفد نبي محمد ﷺ؟‬

‫ب‪ -‬بريكن ‪ 3‬كلبيهن منيغكتكن عملن ممباخ القرءان‬
‫____________________________________________________‬
‫____________________________________________________‬
‫____________________________________________________‬

‫ج‪ -‬اندا ممفوثاءي سأورغ كاون يغ لمه دالم ممباخ القرءان‪ .‬افاكه فرانن اندا اونتوق ممبنتو كاون ايت؟‬
‫____________________________________________________‬
‫____________________________________________________‬

‫‪ .13‬سؤالن كتيض‬
‫ا‪ -‬ثاتكن تيندقن نبي محمد سلفس فريستيوا فنورونن وحي‬
‫____________________________________________________‬
‫____________________________________________________‬

‫ب‪ -‬اندا ممفوثاءي كاون يغ برمينت اونتوق مملوق اسلام‪ .‬روموسكن تيندقن اندا سأيريغ دغن دعوة‬
‫رسول الله سلفس تورونث وحي‪.‬‬

‫____________________________________________________‬
‫____________________________________________________‬
‫____________________________________________________‬

‫‪ .14‬سؤالن كأمفت‬
‫ا‪ -‬افاكه مقصود تبليع؟‬

‫ب‪ -‬حورايكن خيري فندعوة يغ برسسواين دغن سيتواسي ماس كيني‪.‬‬
‫____________________________________________________‬
‫____________________________________________________‬

‫ج‪ -‬سباضاي سأورغ فغاوس‪ ،‬سنارايكن ‪ 3‬خيري فميمفين يغ فرلو اد دالم ديري اندا‪.‬‬
‫____________________________________________________‬
‫____________________________________________________‬
‫____________________________________________________‬

‫‪ .15‬سؤالن كليم‬
‫ا‪ -‬ترغكن ‪ 2‬خارا هيدوف مشاركت جاهيلية‬
‫____________________________________________________‬
‫____________________________________________________‬

‫ب‪ -‬بريكن ‪ 2‬جونتوه احلاق موليا رسول الله يغ فرلو كيت ايكوت سباضاي سأورغ موريد‬
‫____________________________________________________‬
‫____________________________________________________‬

‫ج‪ -‬دوا اورغ صحابة اندا سدغ برضادوه‪ .‬بينخغكن ‪ 3‬قاعدة اونتوق مغاتسي سيتواسي دأتس دغن‬
‫منخونتوهي احلاق رسول الله‬

‫____________________________________________________‬
‫____________________________________________________‬
‫____________________________________________________‬

‫‪6.3 ITEM ESEI‬‬

‫بهاضين ‪C‬‬

‫جواب ‪ 2‬سؤالن سهاج‬

‫‪ .16‬سؤالن فرتام‬

‫سباضاي سأورغ موريد‪ ،‬بينخغكن خارا بركسن اونتوق منونتوت علمو دغن باءيق‪.‬‬
‫____________________________________________________‬
‫____________________________________________________‬
‫____________________________________________________‬

‫‪ .17‬سؤالن كدوا‬

‫برداسركن سيتواسي دسكوله‪ ،‬جلسكن خارا ترباءيق اونتوق منضور راكن‪ -‬راكن يغ سوك ممبوات‬
‫مسئله ددالم كلس دغن مغائيتكن صيفت فريبادي رسول الله‪.‬‬

‫____________________________________________________‬
‫____________________________________________________‬
‫____________________________________________________‬

‫‪ .18‬سؤالن كتيض‬
‫مغيكوت فركمبغن ماس كيني‪ ،‬بيذاكن انتارا فرلاكوان مشاركت عرب جاهيلية دغن اجرن اسلام‪.‬‬

‫عرب جاهيلية‬
‫____________________________________________________‬
‫____________________________________________________‬
‫____________________________________________________‬

‫اجرن اسلام‬
‫____________________________________________________‬
‫____________________________________________________‬
‫____________________________________________________‬

7.0 SKEMA PEMARKAHAN 2. ‫ج‬ JAWAPAN 5. ‫ب‬
BIL SOALAN
3. ‫ ا‬4. ‫ا‬
1 OBJEKTIF 1. ‫ب‬

6. ‫بتول‬ 7. ‫ ساله‬8. ‫ بتول‬9. ‫ بتول‬10. ‫ساله‬

2 11. (1) Wahyu ialah kalam Allah yang disampaikan kepada nabi dan
rasul.

(2) Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama kepada Rasulullah
dengan mengarahkan baginda membaca ayat 1-5 surah al- Alaq.

(3)

- dapat mengenal Allah

- disayangi Allah dan Rasul

- dapat mengetahui sains dan ilmu dunia akhirat

STRUKTUR/ * catatan: mana- mana jawapan lain yang munasabah diterima.
RESPON 12 (1) 17 Ramadan
TERHAD (2) kelebihan:

- mendapat pahala

- mendapat ketenangan

- mendapat syafaat di akhirat

(3) Peranan:

- mengajak untuk membaca Al Quran bersama

- membantu memperbetulkan bacaan jika tersalah

- memberi nasihat dan kata- kata semangat untuk membaca al
Quran

* catatan: mana- mana jawapan lain yang munasabah diterima.

13 (1) – rasulullah pulang kerumah dalam keadaan menggigil dan
menceritakan kesemuanya kepada isteri tercinta, Siti Khadijah
tentang apa yang telah berlaku di Gua Hira’.

- Rasulullah menyebarkan dakwah secara rahsia kepada ahli
keluarga terdekat.

- Rasulullah menyebarkan dakwah secara terang di Bukit Safa
selepas 3 tahun berdakwah secara rahsia.

(2) tindakan:

- menceritakan tentang kelebihan dan keindahan islam

- memberi nasihat dan meyakini tentang Islam

- menceritakan tentang syurga Allah

- meneggunakan kata- kata yang baik dan sopan santun semasa
berdakwah

* catatan: mana- mana jawapan lain yang munasabah diterima.

14 (1) menyampaikan

(2) ciri pendakwah:

- berani berkata benar

- bersifat amanah

- sabar apabila dihina

(3) - menegur kesalahan kawan dengan menggunakan bahasa yang
sopan supaya tiada yang terasa hati.

- menasihati dengan berhemah

- menjaga tutur kata dan tingkahlaku sebagai seorang pengawas

* catatan: mana- mana jawapan lain yang munasabah diterima.

15 (1) masyarakat arab jahiliah hidup dalam keadaan berpuak- puak
dan sering mencetuskan peperangan antara puak untuk berebut
harta.

(2) - menghormati guru dan rakan- rakan

- berkata sopan

- sentiasa tolong menolong kepada yang berada dalam kesusahan.

(3) 3 kaedah:

- menasihati rakan supaya berhenti bergaduh
- menyelesaikan masalah dengan berbincang dan berbai’ah

- menggunakan kata- kata yang sopan semasa berbincang

* catatan: mana- mana jawapan lain yang munasabah diterima.

3 ESEI/ 16. bertanya kepada guru jika tidak faham, berbincang bersama

RESPON rakan- rakan, membuat ulangkaji dengan lebih strategik dan

TERBUKA bertumpu

* catatan: mana- mana jawapan lain yang munasabah diterima.

17. melaporkan kepada guru kelas/ disiplin, sentiasa menasihati
rakan, mengajak rakan melakukan aktiviti yang lebih berfaedah

* catatan: mana- mana jawapan lain yang munasabah diterima.

18.

Arab Jahiliah Ajaran Islam

Hidup berpuak Hidup bermasyarakat

Merebut harta dan kuasa Saling berkongsi harta

Menyembah berhala Solat

* catatan: mana- mana jawapan lain yang munasabah diterima.

8.0 RUJUKAN

Abu Bakar Nordin. (1986). Asas Penilaian pendidikan. Selangor: Malaysia Heinemann (Malaysia)
Sdn Bhd.

Buku Teks Pendidikan Islam Tahun 3.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2017). Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran,

Pendidikan Islam Tahun 3. Bahagian Pembangunan Kurikulum.
Shaliza Amira Sarif. (2016). Kajian Terhadap Penggunaan Jadual Spesifikasi Ujian (Jsu) Di

Dalam Kurikulum Kolej Komuniti Malaysia. Kolej Komuniti Selandar, Melaka


Click to View FlipBook Version
Previous Book
TNA RELA 2022-2025
Next Book
แผนการจัดพฤติกรรม