The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by decydion, 2021-03-21 19:44:08

SKM 6 TOPIK 1 FINAL

SKM 6 TOPIK 1 FINAL

Nota Tambahan
Ringkasan

SKM 6
ALLAH MEMBENTUK

UMATNYA

TOPIK 1 :
BERTUMBUH DAN

BERUBAH

Matlamat
Menyedari bahawa kita kini

sedang memasuki alam
kedewasaan

SKM 6
ALLAH MEMBENTUK UMATNYA
TOPIK 1 : BERTUMBUH DAN BERUBAH

Matlamat :
Menyedari bahawa kita kini sedang memasuki alam

kedewasaan

Shalom,
terima kasih kerana
berinisiatif untuk memulai

topik ini.
Sila baca nota ini bersama

dengan
BUKU 6 Siri Kateketik

Malaysia (SKM) di
muka surat 8-11

SKM 6
ALLAH MEMBENTUK

UMATNYA

TOPIK 1 :
BERTUMBUH DAN

BERUBAH

Pengalaman hidup

SKM 6
ALLAH MEMBENTUK UMATNYA
TOPIK 1 : BERTUMBUH DAN BERUBAH

Matlamat :
Menyedari bahawa kita kini sedang memasuki alam

kedewasaan
“Play The Music”
Erat Dengan HatiMu
Sidney Mohede

DOA PEMBUKAAN
(SEBELUM MEMULAI TOPIK)
Atas Nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Amin
Tuhan Allah kehidupan kami
Engkau membentuk kami

Engkau mengenali kami
Engkau mencintai kami
Bantulah kami untuk mengenal, percaya dan
mencintai Engkau sekarang dan selama-

lamanya.
AMIN

SKM 6
ALLAH MEMBENTUK UMATNYA
TOPIK 1 : BERTUMBUH DAN BERUBAH

Matlamat :
Menyedari bahawa kita kini sedang memasuki alam

kedewasaan

• Sebagai manusia biasa, kita semua akan melalui
beberapa peristiwa penting dalam diri kita masing-
masing. Peristiwa-peristiwa yang kita lalui ini
merupakan perkara-perkara yang akan memberi kesan
kepada kehidupan harian kita.

• Peristiwa-peristiwa yang kita alami ini, menunjukkan
bahawa kita tidak kekal seperti sediakala. Sebaliknya,
kita sentiasa bertumbuh dan berubah.

• Biasanya, manusia mengalami beberapa peringkat
utama datau perumbuhan. Peringkat yang
dimaksudkan ini adalah :-
• Peringkat bayi (0-2 tahun)
• Peringkat kanak-kanak (2-12/13 tahun)
• Peringkat Remaja (12/12 tahun – 17/18 tahun)
• Peringkat dewasa (18 tahun ke atas)

SKM 6
ALLAH MEMBENTUK UMATNYA
TOPIK 1 : BERTUMBUH DAN BERUBAH

Matlamat :
Menyedari bahawa kita kini sedang memasuki alam

kedewasaan

SKM 6
ALLAH MEMBENTUK UMATNYA
TOPIK 1 : BERTUMBUH DAN BERUBAH

Matlamat :
Menyedari bahawa kita kini sedang memasuki alam

kedewasaan

SKM 6
ALLAH MEMBENTUK UMATNYA
TOPIK 1 : BERTUMBUH DAN BERUBAH

Matlamat :
Menyedari bahawa kita kini sedang memasuki alam

kedewasaan

SKM 6
ALLAH MEMBENTUK UMATNYA
TOPIK 1 : BERTUMBUH DAN BERUBAH

Matlamat :
Menyedari bahawa kita kini sedang memasuki alam

kedewasaan

SKM 6
ALLAH MEMBENTUK UMATNYA
TOPIK 1 : BERTUMBUH DAN BERUBAH

Matlamat :
Menyedari bahawa kita kini sedang memasuki alam

kedewasaan

SKM 6
ALLAH MEMBENTUK

UMATNYA

TOPIK 1 :
BERTUMBUH DAN

BERUBAH

Sabda Allah

SKM 6
ALLAH MEMBENTUK UMATNYA
TOPIK 1 : BERTUMBUH DAN BERUBAH

Matlamat :
Menyedari bahawa kita kini sedang memasuki alam

kedewasaan

• Anda ketika ini memasuki alam ‘pra-dewasa’ dan
peringkat ini dikenali sebagai peringkat “remaja”

• Pada peringkat ini, kita akan meninggalkan alam kanak-
kanak dan bersiap-sedia untuk memasuki alam
keremajaan.

• Peringkat keremajaan adalah peringkat di mana kita
akan mengalami beberapa perubahan di dalam
kehidupan kita.

• Perubahan-perubahan ini termasuklah perubahan :-

• tubuh badan serta penampilan diri (fizikal),

• cara pemikiran, pengetahuan dan memberi sebab
(intelek),

• perasaan terhadap diri sendiri serta orang lain
(emosi),

• perhubungan dengan orang lain (sosial)

• perhubungan dengan Allah (kerohanian)

SKM 6
ALLAH MEMBENTUK UMATNYA
TOPIK 1 : BERTUMBUH DAN BERUBAH

Matlamat :
Menyedari bahawa kita kini sedang memasuki alam

kedewasaan

SKM 6
ALLAH MEMBENTUK UMATNYA
TOPIK 1 : BERTUMBUH DAN BERUBAH

Matlamat :
Menyedari bahawa kita kini sedang memasuki alam

kedewasaan

SKM 6
ALLAH MEMBENTUK UMATNYA
TOPIK 1 : BERTUMBUH DAN BERUBAH

Matlamat :
Menyedari bahawa kita kini sedang memasuki alam

kedewasaan

SKM 6
ALLAH MEMBENTUK UMATNYA
TOPIK 1 : BERTUMBUH DAN BERUBAH

Matlamat :
Menyedari bahawa kita kini sedang memasuki alam

kedewasaan

• Perubahan-perubahan peringkat keremajaan ini dapat
membantu anda dalam :-

• Membentuk identiti diri

• Sikap berdikari serta bertanggungjawab.

Semua ini dapat membantu dalam menentukan
personaliti anda.

• Setiap orang akan mengalami perubahan-perubahan ini
ketika meningkat dewasa.

SKM 6
ALLAH MEMBENTUK UMATNYA
TOPIK 1 : BERTUMBUH DAN BERUBAH

Matlamat :
Menyedari bahawa kita kini sedang memasuki alam

kedewasaan

SKM 6
ALLAH MEMBENTUK UMATNYA
TOPIK 1 : BERTUMBUH DAN BERUBAH

Matlamat :
Menyedari bahawa kita kini sedang memasuki alam

kedewasaan

SKM 6
ALLAH MEMBENTUK UMATNYA
TOPIK 1 : BERTUMBUH DAN BERUBAH

Matlamat :
Menyedari bahawa kita kini sedang memasuki alam

kedewasaan

SKM 6
ALLAH MEMBENTUK UMATNYA
TOPIK 1 : BERTUMBUH DAN BERUBAH

Matlamat :
Menyedari bahawa kita kini sedang memasuki alam

kedewasaan

• Yesus sendiri turut mengalami pengalaman yang sama.
Yesus turut ingin membentuk identitiNya sendiri, sikap
berdikari serta sikap bertanggungjawab. Dia ingin
mengetahui siapakah diriNya serta apakah tujuan Dia
dihantar ke dunia ini.

• Yesus oleh kerana kerelaanNya untuk sentiasa
bertanya, mendengar, berbincang serta belajar
daripada orang lain, Dia bertumbuh dalam iman serta
pemahamanNya mengenai Allah. Ini membantu Yesus
untuk tumbuh sebagai seorang insan dan lebih
menyedari akan siapa diriNya yang sebenar, serta
misiNya ke dunia ini.

Credits To :
Saddleback Kids Channel )Youtube)

SKM 6
ALLAH MEMBENTUK UMATNYA
TOPIK 1 : BERTUMBUH DAN BERUBAH

Matlamat :
Menyedari bahawa kita kini sedang memasuki alam

kedewasaan

SABDA ALLAH

Lukas 2:41-52

Yesus pada umur dua belas tahun dalam Bait Allah

2:41 Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya
Paskah. z 2:42 Ketika Yesus telah berumur dua belas tahun pergilah mereka ke
Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. 2:43 Sehabis hari-hari perayaan
itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui
orang tua-Nya. 2:44 Karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-
orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu
mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. 2:45 Karena mereka
tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari
Dia. 2:46 Sesudah tiga hari mereka menemukan Dia dalam Bait Allah; Ia sedang
duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. 2:47 Dan semua orang yang
mendengar Dia sangat heran a akan kecerdasan-Nya dan segala jawab yang
diberikan-Nya. 2:48 Dan ketika orang tua-Nya melihat Dia, tercenganglah mereka,
lalu kata ibu-Nya b kepada-Nya: "Nak, mengapakah Engkau berbuat demikian
terhadap kami? Bapa-Mu c dan aku dengan cemas mencari Engkau." 2:49 Jawab-
Nya kepada mereka: "Mengapa kamu mencari Aku? Tidakkah kamu tahu, bahwa
Aku harus berada di dalam rumah d Bapa-Ku?" 2:50 Tetapi mereka tidak
mengerti apa yang dikatakan-Nya kepada mereka. e 2:51 Lalu Ia pulang bersama-
sama mereka ke Nazaret; f dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibu-Nya
menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. g 2:52 Dan Yesus makin
bertambah besar dan bertambah hikmat-Nya 1 dan besar-Nya, dan makin dikasihi
oleh Allah dan manusia. h

SKM 6
ALLAH MEMBENTUK

UMATNYA

TOPIK 1 :
BERTUMBUH DAN

BERUBAH

Sahutan Iman

SKM 6
ALLAH MEMBENTUK UMATNYA
TOPIK 1 : BERTUMBUH DAN BERUBAH

Matlamat :
Menyedari bahawa kita kini sedang memasuki alam

kedewasaan

SKM 6
ALLAH MEMBENTUK UMATNYA
TOPIK 1 : BERTUMBUH DAN BERUBAH

Matlamat :
Menyedari bahawa kita kini sedang memasuki alam

kedewasaan

• Perubahan dan pertumbuhan yang kita alami adalah
sebahagian daripada rencana Allah untuk kita.

• Melalui cara inilah Allah membentuk kita semua.
Malahan, Dia telah pun mula membentuk kita dari saat
kita berada di dalam kandungan ibu kita lagi.

SKM 6
ALLAH MEMBENTUK UMATNYA
TOPIK 1 : BERTUMBUH DAN BERUBAH

Matlamat :
Menyedari bahawa kita kini sedang memasuki alam

kedewasaan

SKM 6
ALLAH MEMBENTUK UMATNYA
TOPIK 1 : BERTUMBUH DAN BERUBAH

Matlamat :
Menyedari bahawa kita kini sedang memasuki alam

kedewasaan

SKM 6
ALLAH MEMBENTUK UMATNYA
TOPIK 1 : BERTUMBUH DAN BERUBAH

Matlamat :
Menyedari bahawa kita kini sedang memasuki alam

kedewasaan


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Mandana-paintings-of-rajasthan
Next Book
MINIT MESYUARAT KALI PERTAMA 2021