The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by saemah, 2019-12-11 23:36:11

CONSPECTUS SMK AMPANG PECAH

Tahun 2020

Keywords: Buku Pengurusan

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

TAJUK i
ii
INDIFIKASI ii
Visi & Misi Sekolah iii
Halatuju Visi iv
Matlamat Kemenjadian Murid v
Huraian Visi v
Huraian Misi vi
Aspek Nilai vi - vii
Piagam Pelanggan viii - x
Falsafah Pendidikan Negara xi
Peraturan-Peraturan Asas Pengurusan Sekolah Yang Mesti Dipatuhi xi
Pengurusan Penilaian dan Pemantauan xi
Kod Google Classroom Penghantaran ERPH dan Rekod Kerja AKP xii
Etika Pemakaian Pegawai Pendidikan Di Sekolah Pada Waktu xiii
xiv - xvii
Persekolahan
Etika Perhimpunan Rasmi Sekolah 1
Latihan Personal SMK Ampang Pecah 2
Senarai Nama Guru dan AKP 3
Senarai Nama Gred, Jawatan dan Opsyen Guru 4
5 - 11
MAKLUMAT PERHARIAN SEKOLAH 12 – 14
Hari Kelepasan AM Persekutuan 2020 15
Cuti Perayaan Peruntukan KPM 2020
Penggal Persekolahan Tahun 2020 16
Pelan Kedudukan Kelas Tahun 2020 16
Takwim Pentadbiran dan Kurikulum 2020 17
Guru Bertugas Perhimpunan Mingguan Tahun 2020 17
Atur Cara Perhimpunan Rasmi Sekolah 17
18
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 18
Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran Tahun 2020 18
Jawatankuasa Perancang Sekolah 19
Jawatankuasa Kewangan Sekolah 19
Unit Pengurusan Aset Alih Kerajaan dan Penjawatan 19
Unit Pengurusan Aset Alih Kerajaan 20
Jawatankuasa Latihan Personal
Jawatankuasa Statistik, Data, PAJSK/SEGAK
Jawatankuasa ICT dan Pembestarian
Jawatankuasa Kajian Tindakan
Jawatankuasa Perancangan Strategik Sekolah
Tugas-Tugas Khas
Jawatankuasa Kelab Guru dan Kakitangan (KGKT)
Jawatankuasa I-THINK/ KBAT

Jawatankuasa Majlis Anugerah Sekolah 20
Jawatankuasa Majlis Apresiasi TG 5 20
Jawatankuasa Murid Berkeperluan Khas Sekolah 21
Jawatankuasa Induk Pusat Sumber 21
Jawatankuasa SKPMg2 Sekolah (JKSS) 22
Pasukan Petugas Kualiti Sekolah 22
Jawatankuasa Petugas Kualiti Sekolah 22
Senarai Guru Kelas Tahun 2020 23
Penyelaras Tingkatan 23

KURIKULUM 24
Jawatankuasa Kurikulum 2020 24 - 25
Ketua-Ketua Panitia
Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran 25
Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian 25
Jawatankuasa Jadual Waktu 26
Jawatankuasa Program Peningkatan Prestasi Akademik (PPPA) 26
Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 27
Jawatankuasa Program Kelas Bimbingan Yayasan Selangor 28
Jawatankuasa Headcount 28
Jawatankuasa MBMMBI 28
Jawatankuasa Highly Immersive Programme (HIP) 29
Jadual Guru Ganti Relief 29
Task Force VLE SMK Ampang Pecah –Google Classroom 30
Perancangan Program Kurikulum 2020 31
Pakej Mata Pelajaran Elektif Tingkatan 4 32

HAL EHWAL MURID 33
Carta Organisasi HEM SMK Ampang Pecah Tahun 2020 34 - 41
Takwim HEM Tahun 2020
Jawatankuasa HEM Tahun 2020 42
42-43
Bidang Tugas
Lembaga Disiplin Pengawas 43
43-44
Bidang Tugas
Jawatankuasa Induk 3K 44
Jawatankuasa Keselamatan Sekolah (Sekolah Selamat) 45
45
Bidang Tugas 45
Jawatankuasa Kebersihan dan Keceriaan 46
46
Bidang Tugas 46
Jawatankuasa Kesihatan 46
47
Bidang Tugas 47
Jawatankuasa Data SPS (MPM) 47
47
Bidang Tugas 48
Jawatankuasa Program Kerohanian dan Pembangunan Insan (KPI)

Bidang Tugas
Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling

Bidang Tugas

Jawatankuasa Kebajikan Murid 48
Bidang Tugas Biasiswa 48
Bidang Tugas KWAPM 48
Bidang Tugas Kebajikan Murid 48
49
Jawatankuasa Perpaduan dan Permuafakatan 49
Bidang Tugas 49
49
Jawatankuasa SPBT 50
Bidang Tugas 50
50
Jawatankuasa Kantin 50
Bidang Tugas 51
51
Jawatankuasa Pengurusan Menangani Histeria 51
Bidang Tuags 51
52
Jawatankuasa Kelab Jenayah 52
Bidang Tugas 53
54
Jawatankuasa Penyiasatan Murid Cicir (JPMC) 54
Bidang Tugas
55
Jawatankuasa Pengurusan Tandas 56 - 61
Bidang Tugas
62
Jawatankuasa Hari Pendaftaran Peralihan dan Tingkatan 1 2020 63
Atur Cara Pendaftaran Murid Tingkatan 1 dan Peralihan 2020 63-64
Senarai Semak Pendaftaran Murid Tingkatan Peralihan dan Ting 1 64

KOKURIKULUM 65
Carta Organisasi Kokurikulum 65
Takwim Kokurikulum 2020 66
Visi dan Misi Kokurikulum
Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum 66
66
Bidang Tugas 67
Bidang Tugas Setiausaha Sukan 67
Bidang Tugas Penyelaras Persatuan Badan Beruniform/ Kelab/ 67
67
Persatuan Dan Sukan/ Permainan 67
Jawatankuasa Penilaian dan Markah Kokurikulum 67
68
Bidang Tugas
Jawatankuasa Pasukan Badan Beruniform (PBB) 68

Kadet Remaja Sekolah (KRS) 69
Kor Kadet Polis (KKP) 69
Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia (KBPM)
Kadet Pertahanan Awam (KAPA)
Kadet JPJ
Persekutuan Pengakap Malaysia (PPM)
Pergerakan Pandu Puteri Malaysia (PPPM)
Bulan Sabit Merah Malaysia(BSMM)
Pergerakan Puteri Islam Malaysia
Senarai Tugas Guru Persatuan Badan Beruniform dan

Kelab/Persatuan
Jawatankuasa Kelab dan Persatuan (Bahasa)

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris

Bahasa Cina 69
Kemahiran Membaca AL-Quran 69
Jawatankuasa Kelab dan Persatuan (Kemanusiaan)
Kelab Agama Islam 69
Kelab Sejarah 69
Kelab Geografi 69
Jawatankuasa Kelab dan Persatuan (Sains dan Matematik)
Kelab STEM 69
Doktor Muda 69
Cyber Kid Club 69
Jawatankuasa Kelab dan Persatuan (Teknik dan Vokasional)
Kelab Pengguna 70
Pencinta Alam 70
Seni Visual 70
Jawatankuasa Kelab dan Peratuan (Bukan Akademik)
Rukun Negara 70
Kebudayaan 70
Kerjaya 70
Kelab/Persatuan Perkhidmatan 70
Ahli Jawatankuasa Koperasi SMK Ampang Pecah Berhad 70
Majlis Sukan dan Permainan Sekolah 71
Bidang Tugas 72
Jawatankuasa Sukan dan Permainan
Badminton 72
Bola Baling 72
Bola Jaring 72
Bola Keranjang 72
Bola Sepak/ Futsal 72
Bola Tampar 72
Bola Ten Pin 72
Catur 72
Memanah 72
Olahraga 73
Sepak Takraw 73
Senarai Tugas Guru Sukan/Permainan 73
Jawatankuasa Guru Rumah Sukan
Rumah Sukan Biiru 74
Rumah Sukan Hijau 74
Rumah Sukan Kuning 74
Rumah Sukan Merah 74
Rumah Sukan Ungu 74

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI) 75
Carta Organisasi PPKI 76
Falsafah Pendidikan Kebangsaan 76
Falsafah Pendidikan Khas 76
Visi 76
Misi

Takwim Persekolahan PPKI SMK Ampang Pecah (Bestari) 2020 77 - 83
Organisasi Pengurusan Pendidikan Khas Tahun 2020 84
Jawatankuasa Pentadbiran dan Pngurusan 85
JawatankuasaMaklumat dan Data PPKI 85
Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun PPKI 85
Jawatankuasa Pusat Sumber Mini PPKI 85
Jawatankuasa Mesyuarat Guru PPKI 85
Jawatankuasa Kurikulum dan Akademik PPKI 86
Jawatankuasa Panilaian dan Peperiksaan PPKI 86
Jawatankuasa Hal ehwal Murid (HEM) 87
Jawatankuasa Bimbingan Kaunseling dan PPDa 87
Jawatankuasa 3K 87
Penyelaras Aktiviti/ Program HEM PPKI 88
Jawatankuasa Kokurikulum 88
Jawatankuasa Sukan dan Permainan 89
Program/ Aktiviti Kokurikulum Pendidikan Khas 89
Senarai Nama Guru Program Pendidikan Khas Integrasi 90
Senarai Nama Pembantu Pengurusan Murid (PPM) 90
Senarai Nama Guru Tingkatan Program Pendidikan Khas Integrasi 90
Panitia Mata Pelajaran Program Pendidikan Khas Ingerasi 91
Jadual Waktu Kerja dan Rehat Pembantu Penguruan Murid (PPM) 92
Jadual Guru Bertugas Mingguan Program Pendidikan Khas
93 - 95
LAMPIRAN
Carta Alir Kerja Memohon Cuti Rehat Khas 96
Carta Alir Kerja Memohon Cuti Sakit 97
Pengurusan Maklumat/Perekodan Diri Pegawai Kerana Bertugas Di 98

Luar Kawasan Sekolah/Berkursus/ Atas urusan Perkhidmatan Dan 99
Perjawatan Atau Membawa Rombongan Murid Keluar 100
Keperluan Pengurusan SPSK Bermula 2019 101 - 103
Penerapan Nilai Murni Di Sekolah Sepanjang Tahun 2020
Senarai Email Guru dan AKP SMK Ampang PecahVISI DAN MISI SEKOLAH

VISI
PENDIDIKAN BERKUALITI
INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

MISI
MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKIAN

YANG BERKUALITI
UNTUK MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU

BAGI
MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

Pagei

Halatuju / Visi

SMK AMPANG
PECAH

Kemenjadian murid

dalam semua aspek*
Medium / Proses
1. Visi
2. Misi
3. Nilai

4. Piagam pelanggan
5. Mandat - Falsafah Pendidikan Negara

Skop / fokus
1. Akademik
2. Kokurikulum dan
3. Sahsiah
Sumber / Kekuatan
1. Perancangan Strategik
2. Guru terlatih
3. Logistik lengkap
4. Pengurusan berintegriti

* Matlamat kemenjadian murid dari segi
• Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu.

• Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera

• Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara

• Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia

Pageii

VISI : PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

SMK Ampang Pecah beriltizam menjadi sebuah sekolah yang menyediakan
Pendidikan Berkualiti
pendidikan yang:

 mensepadukan aspek Intelek, Rohani, Emosi dan Jasmani
 menggalakkan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT)
 bermatlamatkan kesejahteraan murid
 berpandukan PPPM dan FPK

bagi melahirkan
Insan Terdidik , iaitu murid yang

Profil  berpengetahuan dan berkemahiran
murid  beretika dan mengamalkan kehidupan beragama
yang mahu  berfikiran matang,
dilahirkan  mempunyai kemahiran berfikir
 bersedia menyumbang
 mempunyai kemahiran memimpin
 menguasai kemahiran Komunikasi
 beridentiti Nasional
 celik teknologi

yang menjadi asas utama pembentukan
Negara Sejahtera Negara yang

 bebas dari segala bentuk penjajahan
 mengutamakan kehidupan rakyat yang harmoni dan bersatu padu
 mengamalkan keseimbangan kemajuan, adab kesopanan dan amalan

keagamaan

Pageiii

MISI MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKIAN YANG BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA.

ke arah mencapai visi tersebut, SMK Ampang Pecah komited
mengambil tindakan;

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti meliputi

 tindakan penambahbaikan yang menyeluruh secara berterusan
 pelaksanaan pendidikan yang berfokus
 penyediaan peluang pendidikan yang adil dan saksama
 pelaksanaan kajian tindakan, bagi meneroka kaedah pdpc yang terbaik

dan terkini
 penyediaan persekitaran yang kondusif, selesa dan menyeronokkan
 penyertaan pelbagai stake holder
 penyediaan kumpulan pelaksana yang komited
 pelaksanaan kerja secara sepasukan
 penggunaan kepelbagaian kaedah pendidikan
 penglibatan kegiatan kokurikulum yang terancang

Untuk Membangun Potensi Individu iaitu

Potensi murid  pencapaian cemerlang dalam bidang akademik
yang yang ingin di  pengembangan potensi dalam bidang Kepimpinan dan binaan
kembangkan
sahsiah diri yang cemerlang
 penonjolan bakat dalam bidang berpidato dan berhujah
 pembagunan potensi dalam bidang sukan dan kokurikulum
 penguasaan dalam bidang kemahiran hidup
 pembangunan kemahiran dalam bidang teknologi dan penulisan

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara yang mensasarkan penghasilan individu
yang berketrampilan sebagai

 bakal pemimpin yang amanah, adil dan berwawasan
 sumber guna tenaga negara yang berkemahiran
 ahli masyarakat yang perihatin dan bertanggungjawab

Pageiv

ASPEK NILAI

1. BUDAYA KECEMERLANGAN – melihat segenap ruang sebagai peluang untuk
mencapai kecemerlangan

2. PROAKTIF DAN POSITIF – sentiasa mencari peluang untuk terus maju
3. PROFESIONALISME – sentiasa bersedia
4. BERFIKIRAN TERBUKA – menerima dan menyanggupi sebarang cabaran
5. KESETIAAN DAN KERJA SEPASUKAN- bersatu teguh
6. MERITOKRASI – sanjungan untuk pengorbanan dan perjuangan
7. INTEGRITI – amanah, jujur dan setia

PIAGAM PELANGGAN

KAMI WARGA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AMPANG PECAH DENGAN PENUH
TEKAD DAN ILTIZAM DAN BERJANJI AKAN MENUMPUKAN SELURUH TENAGA DAN USAHA
KAMI UNTUK :

1. Memastikan murid-murid mendapat pendedahan terkini dalam pembelajaran dan
mengamalkan KBAT dalam kehidupan;

2. Memastikan pencapaian murid dalam semua aspek akan sentiasa meningkat maju
dan cenderung ke arah kecemerlangan serta menamatkan pembelajaran mengikut
perancangan yang sepatutnya;

3. Memastikan pengurusan data dan maklumat murid serta perjawatan staf sentiasa
dikemaskini, berintegriti dan mudah diakses untuk sebarang tujuan yang baik;

4. Memastikan setiap aduan bermaklumat lengkap pengadu yang diterima oleh pihak
sekolah akan diambil tindakan dalam tempoh satu hari bekerja dan mengikut
prosedur 1:3:7 dari tarikh aduan diterima;

5. Memastikan keputusan peperiksaan awam murid diedarkan kepada calon pada hari
dan masa yang telah diarahkan;

6. Pelanggan yang berurusan di kaunter pejabat akan dilayan dalam tempoh 45 minit;
7. Memastikan sentiasa mengutamakan keperluan pelanggan;

KAMI AKAN MEMASTIKAN ANDA MEMBAWA BERSAMA MAKLUMAT YANG BETUL,
LENGKAP DAN MEMATUHI SEMUA SYARAT DAN PERATURAN YANG TELAH DITETAPKAN.
JIKA ANDA ADA SEBARANG PERTANYAAN SILA BERHUBUNG TERUS KEPADA PEGAWAI
DAN KAKITANGAN KAMI DI KAUNTER UTAMA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN
AMPANG PECAH INI ATAU TELEFON : 03-60644109

Pagev

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang
dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran masyarakat dan negara.

PERATURAN-PERATURAN ASAS PENGURUSAN SEKOLAH
YANG MESTI DIPATUHI

BIL PERKARA TINDAKAN /

CATATAN

1. Cuti Rehat Khas (CRK) mestilah dipohon lebih awal dan Ketidakpatuhan boleh

diluluskan terlebih dahulu sebelum boleh diambil. Kecuali menyebabkan

melibatkan kes kematian dan sakit. Key-in online adalah tindakan demerit

tanggungjawab wajib dan mesti disegerakan. Mesti mengisi diambil atau cuti

borang dan sistem online secara teratur. tidak diluluskan

2. Semua urusan keluar masuk kawasan sekolah sepanjang sesi Ketidakpatuhan boleh

persekolahan berlangsung DIWAJIBKAN mengisi borang keluar menyebabkan

masuk sekolah dan diluluskan terlebih dahulu oleh Pengetua. tindakan demerit

Melanggar peraturan yang telah ditetapkan adalah satu diambil

kesalahan yang boleh diambil tindakan.

3. Menghadiri sebarang aktiviti anak di sekolah mereka pada hari Boleh buat proses

dan waktu bekerja pada asasnya TIDAK DILULUSKAN; kecuali jual/beli kelas kepada

kelas guru berkenaan ada pengganti yang setuju mengambi rakan dengan mengisi

alih. Budi bicara pentadbir akan menitikberatkan keperluan borang khas

tenaga guru untuk Melindungi Masa Instruksional (MMI) di “pengambilalihan

SMKAP.(Tidak sepatutnya dimasukkan dalam e-Relief). Semua kelas” oleh guru lain

tindakan mestilah telah diluluskan oleh pentadbir terlebih dan disahkan oleh

dahulu. pentadbir.

4. Semua mesyuarat, program dan aktiviti anjuran sekolah Surat tunjuk sebab

WAJIB dihadiri oleh semua guru. Kecuali ada klausa / arahan dan demerit jika

khusus menyatakan sebaliknya. Ketidakhadiran mestilah berkaitan

diluluskan oleh Pengetua dan dimaklumkan lebih awal.

Ketidakhadiran MESTI menyerahkan sebarang eviden atau

menulis surat tunjuk sebab.

5. Semua maklumat KETIDAKHADIRAN ahli mesyuarat mestilah Demerit jika

diserahkan kepada Pengetua satu salinan dalam tempoh 5 hari berkaitan

bekerja selepas sesuatu mesyuarat diadakan. Pagevi

6. Menunaikan ibadah umrah pada waktu sesi persekolahan Semua risiko adalah

sedang berlangsung TIDAK DIBENARKAN. Asas pertimbangan tanggungjawab

adalah kepentingan MMI. Ini juga bertujuan mengelak sendiri

percanggahan pengambilan cuti yang tidak dibenarkan. Urusan

hendaklah dirancang awal. Umrah dicadangkan dibuat

sewaktu cuti penuh PDPC. Masa peperiksaan sekolah sedang

berlangsung adalah masa yang MESTI dielakkan dan waktu

paling kritikal.

7. Bercuti melancong ke luar negara pada waktu sesi Semua risiko adalah

persekolahan sedang berlangsung adalah TIDAK DIBENARKAN tanggungjawab

dan TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN. sendiri

8. Program anjuran PPD/ Jabatan yang memerlukan penglibatan Demerit jika

guru dimana sekolah kita tiada wakil murid atau apa sahaja berkaitan. Fokus ke

program yang serupa adalah TIDAK DIBENARKAN tanpa arah MMI

kelulusan bertulis dari Pengetua terlebih dahulu.

9. Kebelakangan ini banyak edaran surat panggilan tugas dari Surat tunjuk sebab

Jabatan/PPD adalah melalui media WhatsApp / Telegram terus dan demerit jika

kepada guru tanpa melalui Pengetua. Sila pastikan Pengetua berkaitan

maklum terlebih dahulu sebelum meninggalkan sekolah dan

membuat memohon e-Relief.

10. WAJIB menyediakan Rancangan Mengajar Tahunan, Harian Ketidakpatuhan

dan DI HANTAR MELALUI Google Classroom bermula tahun kepada keperluan

2020 Pendidikan Abad Ke

21 (PA 21) akan

1. Tidak menyelenggara Buku Rekod Mengajar – diambil tindakan

PU(A)531 Peraturan 8 - Denda RM 500.00 tegas mengikut

2. Tidak ada Sukatan Rancangan Tahunan –PU(A) 531 Pekeliling yang sedia

Peraturan 7 – Denda RM500.00 ada

11. Semua guru warga SMKAP adalah diwajibkan menjadi ahli Wajib
koperasi berdasarkan perlembagaan koperasi sekolah.
Demerit jika
12. Menstem Kad Perakam Waktu bagi pihak orang lain boleh berkaitan
dikenakan tindakan tata tertib (peraturan sedia ada terteta
pada kad perakam waktu) Keutamaan adalah
kepada keperluan
13. Semua matapelajaran yang melibatkan kerja kursus seperti menyelesaikan kerja
Perniagaan, Akaun, Sains Komputer, Kemanusiaan adalah kursus matapelajaran
dibenarkan menggunakan waktu Kelas Tambahan dan waktu
Kokurikulum dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan.

Catatan Pagevii

** Demerit berpotensi menjejaskan pencapaian markah prestasi guru untuk sebarang
bentuk penilaian. Lebih kepada isu integriti dan kepatuhan kepada SOP kerja yang telah
ditetapkan dan disebarluaskan.

PENGURUSAN PENILAIAN DAN PEMANTAUAN

1) AGIHAN PENYELIA RPT DAN RPH
2) PEGAWAI PENILAI, PENCERAP STANDARD SKPMG2 DAN PBPPP
3) SESI PERBINCANGAN PROFESIONAL DAN PENILAIAN PBPPP – Profail guru, rekod

perjawatan, RPT,RPH, SPLKPM, Tugas sebagai SU JK

Bil Nama Guru Penyelia RPH PP1/ Pencerap / PP2 TARIKH
PERTEMUAN /
Mentor PERBINCANGAN
PROFESIONAL
Fasa 1 Fasa 2 DAN PBPPP 2020

1 Azhar B Hassan PPD Hulu Selangor PPD Hulu Selangor PPD Hulu 21/09/20
Selangor
2 Norlida Bt Rahmat Azhar B Hassan Azhar B Hassan PPD Hulu 21/09/20
Selangor
3 Shamsiah Bt Sahari Azhar B Hassan Azhar B Hassan PPD Hulu 24/09/20
Selangor
4 Mazlan B Harun Azhar B Hassan Azhar B Hassan PPD Hulu 24/09/20
Selangor
5 Mohd Zaki B Yusoff Azhar B Hassan Azhar B Hassan PPD Hulu 28/09/20
Selangor 28/09/20
6 Nor Azizah Bt Ahmad Norlida Bt Rahmat Norlida Bt Rahmat Azhar B Hassan Pageviii
7 Dr. Mohd Huzairi B Norlida Bt Rahmat Norlida Bt Rahmat Azhar B Hassan 05/10/20

Mohd Sani Norlida Bt Rahmat Norlida Bt Rahmat Azhar B Hassan 05/10/20
8 Amir Amran B 08/06/20
Norlida Bt Rahmat Norlida Bt Rahmat Azhar B Hassan
Abd Hamid Amir Amran B Amir Amran B Azhar B Hassan 08/06/20
9 Fadilah Bt Musa Abd Hamid Abd Hamid 08/06/20
10 Ainul Amry Hafifi B Mohd Zaki B Yusoff Mohd Zaki B Yusoff Azhar B Hassan
Amir Amran B Amir Amran B Azhar B Hassan 11/06/20
Ahmad Abd Hamid Abd Hamid
11 Asmahani Bt Jaafar Azhar B Hassan Shamsiah Bt Sahari Azhar B Hassan 11/06/20
12 Azilawani Bt Hasbullah 11/06/20
Shamsiah Bt Sahari Shamsiah Bt Sahari Azhar B Hassan 15/06/20
13 Azlan Kamal Nor Azizah Bt Ahmad Nor Azizah Bt Ahmad Azhar B Hassan
Nazyunniyah B Ariffin Shamsiah Bt Sahari Shamsiah Bt Sahari Azhar B Hassan 15/06/20

14 Aznida Bt Abu Bakar Fadilah Bt Musa Fadilah Bt Musa Azhar B Hassan 15/06/20
15 Aznita Bt Mohd Sabidi 18/06/20
16 Barathi Thasan A/L Fadilah Bt Musa Fadilah Bt Musa Azhar B Hassan 18/06/20
Norlida Bt Rahmat Norlida Bt Rahmat Azhar B Hassan
Subramaniam Dr. Mohd Huzairi B Dr. Mohd Huzairi B Azhar B Hassan 18/06/20
17 Elangovan A/L Mohd Sani Mohd Sani
Dr. Mohd Huzairi B Dr. Mohd Huzairi B Azhar B Hassan 22/06/20
Muthukrishnan Mohd Sani Mohd Sani
18 Enezah Bt Jamali Fadilah Bt Musa Fadilah Bt Musa Azhar B Hassan 22/06/20
19 Ernani Bt Idris 22/06/20
20 Fadzlun Bt Hassan Mohd Zaki B Yusoff Mohd Zaki B Yusoff Azhar B Hassan
Mohd Zaki B Yusoff Mohd Zaki B Yusoff Azhar B Hassan
21 Fairuzzah Bt Zainol

22 Fazuha Naili Bt
Ab Rahman

23 Hanisah Bt Hj Chik
24 Haryati Bt Juwaini

Bil Nama Guru Penyelia RPH PP1/ Pencerap / Mentor PP2 TARIKH
PERTEMUAN /
25 Haslina Bt Hat Dr. Mohd Huzairi B Dr. Mohd Huzairi B Azhar B Hassan PERBINCANGAN
PROFESIONAL
Mohd Sani Mohd Sani DAN PBPPP 2020
25/06/20
26 Izelina Bt Ibrahim Fadilah Bt Musa Fadilah Bt Musa Azhar B Hassan
25/06/20
27 Jamaidah Bt Samah Dr. Mohd Huzairi B Dr. Mohd Huzairi B Azhar B Hassan 25/06/20

Mohd Sani Mohd Sani 29/06/20

28 Kamalavasini A/P Norlida Bt Rahmat Pn. Nor Azizah Bt Ahmad Azhar B Hassan 29/06/20

Jayarajah 29/06/20
02/07/20
29 Kamalia Bt Suandi Amir Amran B Amir Amran B Azhar B Hassan 02/07/20

Abd Hamid Abd Hamid 02/07/20

30 Kow Sheau Minh Nor Azizah Bt Ahmad Nor Azizah Bt Ahmad Azhar B Hassan 06/07/20
06/07/20
31 Mahadir Anak Nawar Shamsiah Bt Sahari Shamsiah Bt Sahari Azhar B Hassan
06/07/20
32 Maisarah Bt Mawardi Amir Amran B Amir Amran B Azhar B Hassan
09/07/20
Abd Hamid Abd Hamid
09/07/20
33 Maizatul Aqma Bt Dr. Mohd Huzairi B Dr. Mohd Huzairi B Azhar B Hassan 09/07/20
13/07/20
Kholid Mohd Sani Mohd Sani
13/07/20
34 Misyati Bt Saliman Shamsiah Bt Sahari Shamsiah Bt Sahari Azhar B Hassan
13/07/20
35 Mohd Farizal B Shamsiah Bt Sahari Shamsiah Bt Sahari Azhar B Hassan 13/07/20
16/07/20
Md Sabiani 16/07/20

36 Mohd Khairi B Mohd Zaki B Yusoff Mohd Zaki B Yusoff Azhar B Hassan 16/07/20

Samsudin 20/07/20

37 Mohd Yaki B Saad Azhar B Hassan Dr. Mohd Huzairi B Azhar B Hassan 20/07/20

Mohd Sani 20/07/20

38 Munirah Bt Ahmad Nor Azizah Bt Ahmad Nor Azizah Bt Ahmad Azhar B Hassan 23/07/20

39 Nazirah Bt Zaini Mohd Zaki B Yusoff Mohd Zaki B Yusoff Azhar B Hassan 23/07/20
23/07/20
40 Noor Lalilatuhayati Bt Norlida Bt Rahmat Norlida Bt Rahmat Azhar B Hassan
06/08/20
Yahya

41 Noor Ruladha Bt Dr. Mohd Huzairi B Dr. Mohd Huzairi B Azhar B Hassan

Mohamed Mohd Sani Mohd Sani

42 Noor Salmiah Bt Derisa Shamsiah Bt Sahari Shamsiah Bt Sahari Azhar B Hassan

43 Nor Akmam B Janil Mazlan B Harun Mazlan B Harun Azhar B Hassan

44 Nor Haizan Bt Embong Shamsiah Bt Sahari Shamsiah Bt Sahari Azhar B Hassan

45 Nor Izuani Bt Shamsiah Bt Sahari Shamsiah Bt Sahari Azhar B Hassan

Mohd Raduan

46 Norafzanrina Ireny Bt Shamsiah Bt Sahari Shamsiah Bt Sahari Azhar B Hassan

Mohd Nazri

47 Norasilah Bt Nor Azizah Bt Ahmad Nor Azizah Bt Ahmad Azhar B Hassan

Ahmad Tajuddin

48 Norazaiah Bt Nor Azizah Bt Ahmad Nor Azizah Bt Ahmad Azhar B Hassan

Saidini Omar

49 Norhasnida Bt Norlida Bt Rahmat Norlida Bt Rahmat Azhar B Hassan

Abdul Hamid

50 Norma Bt Yaacob Amir Amran B Amir Amran B Azhar B Hassan

Abd Hamid Abd Hamid

51 Normah Bt Yahya Mazlan B Harun Mazlan B Harun Azhar B Hassan

52 Norsuhana Bt Dr. Mohd Huzairi B Dr. Mohd Huzairi B Azhar B Hassan

Mohamad Mohd Sani Mohd Sani Pageix

53 Norzilawati Bt Fadilah Bt Musa Fadilah Bt Musa Azhar B Hassan

Abu Bakar

Bil Nama Guru Penyelia RPH PP1/ Pencerap / Mentor PP2 TARIKH
PERTEMUAN /
54 Nur-Ezylin Bt Wahid Amir Amran B Amir Amran B Azhar B Hassan PERBINCANGAN
PROFESIONAL
Abd Hamid Abd Hamid Azhar B Hassan DAN PBPPP 2020
06/08/20
55 Rita Akhtar Bt Mazlan B Harun Mazlan B Harun Azhar B Hassan
Azhar B Hassan 06/08/20
Ahmad Termizi Azhar B Hassan
Azhar B Hassan 10/08/20
56 Rohaimi Bt Arifin Azhar B Hassan Pn. Norlida Bt Rahmat 10/08/20
Azhar B Hassan 10/08/20
57 Rosli B Jamil @ Shafii Fadilah Bt Musa Fadilah Bt Musa Azhar B Hassan 13/08/20
Azhar B Hassan
58 Rosmawati Bt Md Nor Mohd Zaki B Yusoff Mohd Zaki B Yusoff Azhar B Hassan 13/08/20
13/08/20
59 Rozaimin Azizi B Mohd Zaki B Yusoff Mohd Zaki B Yusoff Azhar B Hassan 17/08/20
17/08/20
Othman Azhar B Hassan
Azhar B Hassan 17/08/20
60 Ruslinda Bt Mohd Sidik Fadilah Bt Musa Fadilah Bt Musa
Azhar B Hassan 24/08/20
61 Saemah Bt Mat Sahir Fadilah Bt Musa Fadilah Bt Musa 24/08/20
Azhar B Hassan
62 Salihudin B Lot Mohd Zaki B Yusoff Mohd Zaki B Yusoff Azhar B Hassan 24/08/20
Azhar B Hassan
63 Siti Hajar Bt Mazlan B Harun Mazlan B Harun Azhar B Hassan 27/08/20
Azhar B Hassan 27/08/20
Ahmad Zubdi Azhar B Hassan 27/08/20
Azhar B Hassan 07/09/20
64 Siti Zainab Bt Mazlan B Harun Mazlan B Harun 07/09/20
Azhar B Hassan 07/09/20
Sheikh Harun 10/09/20
Azhar B Hassan
65 Suhaizaa Bt Johari Fadilah Bt Musa Fadilah Bt Musa 10/09/20

66 Suhanida Bt Nor Azizah Bt Ahmad Nor Azizah Bt Ahmad 10/09/20

Che Sulaiman

67 Surayah Bt Suker Amir Amran B Amir Amran B

Abd Hamid Abd Hamid

68 Yap Siaw Ngo Nor Azizah Bt Ahmad Nor Azizah Bt Ahmad

69 Yong Choy Yee Mazlan B Harun Mazlan B Harun

70 Zalina Bt Md Husin Azhar B Hassan Mazlan B Harun

71 Zamri B Md Isa Mazlan B Harun Mazlan B Harun

72 Zarina Bt Mohamed Mohd Zaki B Yusoff Mohd Zaki B Yusoff

73 Zarina Bt Musa Fadilah Bt Musa Fadilah Bt Musa

74 Zul Asrin B Azhar B Hassan Mohd Zaki B Yusoff

Kinon @ Maknon

75 Zurina Bt Yaacob Amir Amran B Amir Amran B.

Abd Hamid Abd Hamid

76 Mohd Fuad B Talib Dr. Mohd Huzairi B Dr. Mohd Huzairi B

Mohd Sani Mohd Sani

77 Cikgu X

78 Cikgu Z (BI)

79

KESALAHAN-KESALAHAN yang boleh diambil tindakan Pagex

3. Tidak menyelenggara Buku Rekod Mengajar – PU(A)531 Peraturan 8 - Denda
RM500.00

4. Tidak ada Sukatan Rancangan Tahunan –PU(A) 531 Peraturan 7 – Denda RM500.00

KOD GOOGLE CLASSROOM PENGHANTARAN ERPH DAN REKOD KERJA AKP

PENYELIA

EN.AZHAR PN.NORLIDA PN.SHAMSIAH EN.MAZLAN EN.MOHD PN. NOR PN. DR. MOHD EN. AMIR
B HASSAN BT RAHMAT BT SAHARI B HARUN ZAKI AZIZAH BT FADILAH HUZAIRI B AMRAN B ABD
B YUSOFF AHMAD BT MUSA MOHD SANI HAMID

Guru Akademik (@moe-dl.edu.my)

200do3 e3t8dv gtfldbk ivo3c9z hhzosfq n0vud5 7et6jt7 6x2mei cf1pn5

JT KOM AKP (@smkapkkb.edu.my) P.MAKMAL
6i8xkw PPM
wfp69e
9eerfq

ETIKA PEMAKAIAN PEGAWAI PENDIDIKAN DI SEKOLAH
PADA WAKTU PERSEKOLAHAN

HARI JENIS PAKAIAN KEUTAMAAN/ KETERANGAN KHUSUS
KEPERLUAN
Isnin Pakaian Rasmi Pejabat Perhimpunan 7.30 – Lelaki berkot
8.10 pagi Perempuan Pakaian kebangsaan
Isnin Ketiga Setiap Pakaian Uniform Lengkap Perhimpunan Mengikut Unit masing-masing
Bulan Kokurikulum
Selasa Pakaian Rasmi Pejabat / Jika berkenaan
Koporat Aktiviti Kokurikulum
Rabu Pakaian Uniform Lengkap / Mengikut Unit masing-masing
Koporat SPI
Khamis Batik Majlis bacaan Yassin / Yang berkaitan
Jumaat Pakaian Rasmi Pejabat / Baju Solat Jumaat Mematuhi SPI
Melayu

ETIKA PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH

HARI JENIS PERHIMPUNAN TINDAKAN CATATAN
Isnin Perhimpunan Rasmi Semua guru berada di Mencatatkan kehadiran
Sekolah tapak perhimpunan
Isnin ketiga setiap bulan Perhimpunan Unit Semua guru berada di Mencatatkan kehadiran
Beruniform tapak perhimpunan Tugas Unit Uniform mengikut
dengan berpakaian jadual yang ditetapkan
lengkap

Pagexi

LATIHAN PERSONAL SMK AMPANG PECAH

LADAP atau “Latihan Dalam Perkhidmatan” merupakan latihan yang perlu diikuti oleh semua
penjawat awam. Setiap orang penjawat awam perlu menghadiri sebanyak 7 hari Ladap dalam
setahun. Ladap di sekolah merupakan tempat bagi bagi guru-guru dan staf sokongan mendapat ilmu
tentang tugas profesional mereka. Ladap yang hendak dibuat hendaklah meliputi perkara-perkara
yang boleh mewujudkan kerja berpasukan. Oleh itu dengan adanya motivasi yang berbentuk kerja
berpasukan dapatlah dibentuk masyarakat warga sekolah yang prihatin dan cekap. Ladap yang
hendak dijalankan tidak hanya bertumpu kepada ceramah sahaja tetapi hendaklah kepada aktiviti
yang aktif dan dinamik supaya Ladap akan lebih memberi manfaat. Melibatkan hari Sabtu M2 dan
M4 sahaja pada setiap bulan.

UNIT LADAP JAM TARIKH PEGAWAI BERTINDAK
UNIT
PENTADBIRAN 1. Bengkel SKPMg2 2 Peny/SU SKPMg2
DAN
PERJAWATAN 2. Bengkel SPSK 2 GKMP Bahasa
UNIT
KURIKULUM 3. Bengkel PBPPP – Borang 2 PKP/SU PBPPP

UNIT HEM keberhasilan

UNIT 4. Bengkel E-RPH – Google Classroom 2 11/1 JU GC
KOKURIKULUM
1. PBD / PBS 6 PKP

2. Bengkel Google Classroom – PdPc 2 1/2 GPB

PAK21

3. PLC, tanggungjawab Mentor 2 Peny/SU LADAP

1. Pengurusan APDM 2 PK HEM

2. Pengurusan e-Kehadiran 2 PK HEM

3. Pendaftaran murid baru dan murid 2 PK HEM

pindah keluar / Fail Peribadi / Rekod

Rawatan

4. SSDM Online 2 PK HEM, Ketua Disiplin

1. Pendaftaran keahlian 2 28/3 PK Koku

2. Perancangan aktiviti mingguan unit2 2 PK Koku

kecil

3. Aktiviti luar dan pengurusan e-STRIP 2 PK Koku

4. Bengkel Pengurusan BLAK 2 PK Koku

5. PAJSK markah online /offline 2 PK Koku

6. Perekodan data dan pencapaian 2 PK Koku

Pagexii

SENARAI NAMA GURU DAN AKP 2020

BIL NAMA 51 Nor Haizan Bt Embong Pagexiii
52 Noor Lailatuhayati Bt Yahya
1 Azhar B Hassan 53 Norzilawati Bt Abu Bakar
54 Noor Salmiah Bt Derisa
2 Norlida Bt Rahmat 55 Norazaiah Bt Saidini Omar
56 Norma Bt Yaacob
3 Shamsiah Bt Sahari 57 Normah Bt Yahya
4 Mazlan B Harun 58 Nur-Ezylin Bt Wahid
5 Mohd Zaki B Yusoff 59 Rita Akhtar Bt Ahmad Termizi
60 Rohaimi Bt Ariffin
6 Asmahani Bt Jaafar 61 Rosli B [email protected] Shafiii
7 Ainul Amry Hafifi B Ahmad 62 Rosmawati Bt Md Nor
63 Rozaimin Azizi B Othman
8 Ambigai A/P Jeyasingam 64 Ruslinda Bt Mohd Sidik
65 Saemah Bt Mat Sahir
9 Amir Amran B Abd Hamid 66 Salihudin B Lot
67 Siti Hajar Bt Ahmad Zubdi
10 Azilawani Bt Hasbullah 68 Siti Zainab Bt Sheikh Harun
11 Azlan Kamal Nazyunniyah B Arifin 69 Suhanida Bt Che Sulaiman
12 Aznida Bt Abu Bakar 70 Suhaizaa Bt Johari
13 Aznita Bt Mohd Sabidi 71 Surayah Bt Suker
14 Barathi Thasan A/L Subramaniam 72 Yap Siaw Ngo
15 Dr. Mohd Huzairi B Mohd Sani 73 Yong Choy Yee
16 Elangovan A/L Muthukrishnan 74 Zalina Bt Md Husin
17 Enezah Bt Jamali 75 Zamri B Md Isa
18 Ernani Bt Idris 76 Zarina Bt Mohamed
19 Fazuha Naili Bt Ab Rahman 77 Zarina Bt Musa
20 Fairuzzah Bt Zainol 78 Zul Asrin B [email protected] Maknon
21 Fadilah Bt Musa 79 Zurina Bt Yaacob
22 Fadzlun Bt Hassan
23 Haryati Bt Juwaini STAF SOKONGAN
24 Hanisah Bt Hj Chik
25 Haslina Bt Hat 1 Afifah Syafirah Bt Mazlan
26 Izelina Bt Ibrahim 2 Hanita Bt Mat Tu
27 Jamaidah Bt Samah 3 Irman Hafidz B Abu Bakar
28 Kamalia Bt Suandi 4 Mohd Shahrir B Mohd Hussein
29 Kamalavasini A/P Jayarajah 5 Mohd Tahir B Abd Rahman
30 Kow Sheau Minh 6 Nursharina Bt Sharif
31 Mahadir Anak Nawar 7 Nur Zafirda Bt Zabri
32 Misyati Bt Saliman 8 Nurul Hidayah Bt Jamian
33 Mohd Fuad B Talib 9 Nor Safinah Bt Abd Aziz
34 Mohd Khairi B Samsudin 10 Noor Fadzilah Bt Hamzah
35 Mohd Yaki B Saad 11 Norazura Bt Mohd Ali
36 Maisarah Bt Mawardi 12 Rohani Bt Abdul Jamil
37 Maizatul Aqma Bt Kholid 13 Suzilawati Bt Md Nor
38 Munirah Bt Ahmad 14 Saiful Akmal B Abu Bakar
39 Mohd Farizal B Md. Sabiani 15 Tengku Ahmad Shafani B Tuan Mat
40 Mohd Salleh B Ismail
41 Nazirah Bt Zaini
42 Noor Ruladha Bt Mohamed
43 Nor Azizah Bt Ahmad
44 Nor Akmam B Janil
45 Nor Suhana Bt Mohamad
46 Norhasnida Bt Abdul Hamid
47 Norasilah Bt Ahmad Tajuddin
48 Nor Izuani Bt Mohd Raduan
50 Nor Afzanrina Ireny Bt Mohd Nazri

Senarai Nama Guru, Gred, Jawatan dan Opsyen

Bil Nama Pegawai Gred Jawatan Opsyen Pagexiv
1 Azhar B Hassan DG52 Pengetua
2 Norlida Bt Rahmat DG52 Penolong Kanan Sejarah
3 Shamsiah Bt Sahari DG52 Pentadbiran
4 Mazlan B Harun DG48 1. Geografi
5 Mohd Zaki B Yusoff DG48 Penolong Kanan Hal Ehwal 2. Bahasa Melayu
6 Fadilah Bt Musa DG52 Murid
7 Nor Azizah Bt Ahmad DG52 Pend Islam
8 Dr. Mohd Huzairi B Mohd Sani DG44 Penolong Kanan Ko-
9 Amir Amran B Abdul Hamid DG44 Kurikulum 1. Fizik
10 Rohaimi Bt Ariffin DG52 2. Matematik
11 Azlan Kamal Nazyunniyah B Arifin DG48 Penolong Kanan Pendidikan 1.Pendidikan Khas 2.Bermasalah
12 Enezah Bt Jamali DG48 Khas Pembelajaran (PKBP)
13 Fadzlun Bt Hassan DG48
14 Izelina Bt Ibrahim DG48 Gkmp Teknik dan Prinsip Akaun
15 Aznita Bt Mohd Sabidi DG48 Vokasional
16 Barathi Thasan A/L Subramaniam DG48 GKMP Bahasa 1. Bahasa Melayu
17 Kow Sheau Minh DG48 2. Kesusasteraan Melayu
18 Mohd Salleh B Ismail DG48 GKMP Kemanusiaan
19 Normah Bt Yahya DG48 GKMP Sains dan Matematik Sains Sukan
20 Norma Bt Yaacob DG48
21 Norazaiah Bt Saidini Omar DG48 Guru Akademik Biasa Matematik
22 Rosmawati Bt Md Nor DG48
23 Ruslinda Bt Mohd Sidik Dg48 Guru Akademik Biasa 1. Bahasa Melayu
24 Saemah Bt Mat Sahir DG48 2. Kesusasteraan Melayu
25 Zalina Bt Md Husin DG48 Guru Akademik Biasa 1. Pendidikan Muzik
26 Zamri B Md Isa DG48 2. Pendidikan Seni
27 Zarina Bt Mohamed DG48 Guru Akademik Biasa 1. Bahasa Arab
2. Pendidikan Islam
Guru Data 1. Pendidikan Islam
2. Bahasa Arab
Guru Akademik Biasa 1. Prinsip Akaun
2. Ekonomi
Guru Akademik Biasa
Bahasa Inggeris
Guru Akademik Biasa
1. Bahasa Inggeris
Guru Akademik Biasa 2. Ekonomi
Guru Akademik Biasa 1. Pendidikan Seni
Guru Akademik Biasa 2. Bahasa Cina
Guru Akademik Biasa
Guru Akademik Biasa Pendidikan Khas
Guru Akademik Biasa
Sains Sukan
Guru Penyelaras Bestari
Kimia
Guru Perpustakaan Media
Bahasa Melayu
Guru Akademik Biasa
Bahasa Inggeris
Guru Akademik Biasa
Seni

1. Pendidikan Muzik
2. Sains Sukan
1. Biologi
2. Matematik
1. Teknologi Maklumat
2. Sejarah
1. Kesusasteraan Melayu
2. Sejarah

28 Zarina Bt Musa DG48 Guru Akademi Biasa KHB
29 Yap Siaw Ngo DG48 Guru Cemerlang
30 Ainul Amry Hafifi B Ahmad DG44 Guru Akademik Biasa Bahasa Inggeris
31 Azilawani Bt Hasbullah DG44 Guru Akademik Biasa
32 Asmahani Bt Jaafar DG44 Guru Akademik Biasa 1. Fizik
33 Aznida Bt Abu Bakar DG44 Guru Akademik Biasa 2. Sains
34 Elangovan A/L Muthukrishnan DG44 Guru Akademik Biasa Biologi
35 Ernani Bt Idris DG44 Guru Akademik Biasa Matematik
36 Fazuha Naili Bt Ab. Rahman DG44 Guru Akademik Biasa
37 Hanisah Bt Chik DG44 Guru Akademik Biasa Syariah Islam
38 Haryati Bt Juwaini DG44 Guru Akademik Biasa
39 Haslina Bt Hat DG44 Guru Akademik Biasa 1. TESL
40 Jamaidah Bt Samah DG44 Guru Akademik Biasa 2. Pengajian Kesusasteraan Inggeris
41 J Ambigai A/P Jeyasingam DG44 Guru Akademik Biasa 1. Pendidikan Moral
42 Kamalia Bt Suandi DG44 Guru Akademik Biasa 2. Kajian Tempatan
43 Kamalavasini A/P Jayarajah DG44 Guru Akademik Biasa 1. Biologi
44 Mahadir Anak Nawar DG44 Guru Akademik Biasa 2. Kimia
45 Maizatul Aqma Bt Kholid DG44 Guru Akademik Biasa 1. Penguurusan Perniagaan
46 Maisarah Bt Mawardi DG44 Guru Akademik Biasa 2. Ekonomi
47 Misyati Bt Saliman DG44 Guru Penolong Agama
48 Munirah Bt Ahmad DG44 Guru Akademik Biasa Pen. Khas Masalah Pembelajaran
49 Mohd. Farizal B Md. Sabiani DG44 Guru Akademik Biasa
50 Mohd Fuad B Talib DG44 Guru Akademik Biasa Pen. Khas Masalah Pembelajaran
51 Mohd Khairi B Samsudin DG44 Guru Akademik Biasa
52 Mohd Yaki B Saat DG44 Guru Akademik Biasa 1. Pendidikan Seni
53 Nazirah Bt Zaini DG44 Guru Akademik Biasa 2. Komunikasi Visual
54 Noor Lailatuhayati Bt Yahya DG44 Guru Akademik Biasa 1. Sejarah
55 Noor Ruladha Bt Mohamed DG44 Guru Akademik Biasa 2. Pengajian Am

TESL

1. Fizik
2. Pengajian Am
1. TESL
2. Biology
1. Kesusasteraan Melayu
2. Sejarah
1. MPV
2. Pendidikan Seni Viisual

Matematik

1. Bahasa Arab
2. Pendidikan Islam
1. Sejarah
2. Bahasa Melayu
1. Sejarah
2. Pendidikan Moral

Pendidikan Islam

Pendidikan Awal Kanak-Kanak

1. Pendidikan Muzik
2. Kesusasteraan Melayu

Pendidikan Awal Kanak-Kanak

1. Bahasa Melayu
2. Kesusasteraan Melayu
1. Pendidikan Moral
2. Pengajian Am
Pagexv

56 Noor Salmiah Bt Derisa DG44 Guru Akademik Biasa Kemahiran Hidup ERT
57 Nor Akmam B Janil DG44 Guru Akademik Biasa 1. Fizik
58 Nor Izuani Bt Mohd Raduan DG44 Guru Kaunseling 2. Sains
59 Nur-Ezylin Bt Wahid DG44 Guru Akademik Biasa
Kaunseling
60 Norhasnida Bt Abdul Hamid DG44 Guru Akademik Biasa
1. Fizik
61 Norsuhana Bt Mohamad DG44 Guru Akademik Biasa 2. Matematik
62 Norzilawati Bt Abu Bakar DG44 Guru Akademik Biasa 1. Perakaunan
63 Norafzanrina Ireny Bt Mohd Nazri DG44 Guru Kaunseling 2. Pengurusan Perniagaan
64 Rita Akhtar Bt Ahmad Termizi DG44 Guru Akademik Biasa 1. Perakaunan
65 Rozaimin Azizi B Othman DG44 Guru Akademik Biasa 2. Perdagangan
66 Rosli B Jamil @ Shafii DG44 Guru Akademik Biasa
67 Salihudin B Lot DG44 Guru Akademik Biasa Geografi

68 Siti Hajar Bt Ahmad Zubdi DG44 Guru Akademik Biasa Bimbingan dan Kaunseling

69 Siti Zainab Bt Sheikh Harun DG44 Guru Akademik Biasa Sains Kejurulatihan

70 Suhaizaa Bt Johari DG44 Guru Akademik Biasa Pendidikan Khas
71 Suhanida Bt Che Sulaiman DG44 Guru Akademik Biasa
72 Surayah Bt Suker DG44 Guru Akademik Biasa Teknologi Maklumat
73 Yong Choy Yee DG44 Guru Akademik Biasa
74 Zul Asrin B Kinon @ Maknon DG44 Guru Akademik Biasa 1. Matematik
75 Zurina Bt Yaacob DG44 Guru Akademik Biasa 2. Teknologi Maklumat
1. Kemahiran Hidup
76 Fairuzzah Bt Zainol DG41 Guru Akademik Biasa 2. MPV
1. Matematik
77 Norasilah Bt Ahmad Tajuddin DG41 Guru Akademik Biasa 2. Fizik
78 Nor Haizan Bt Embong DG41 Guru Kaunseling 1. Kemahiran Hidup
2. Pengajian Katering dan Penyajian

Geografi

Matematik

Matematik

Pendidikan Seni

1. Kimia
2. Fizik
1. Perdagangan

2. Perniagaan Dan Keusahawanan

1. Sejarah
2. Sastera Melayu
Bimbingan dan Kaunseling

Pagexvi

PagexviiJADUAL HARI KELEPASAN AM PERSEKUTUAN 2020

BIL HARI KELEPASAN AM TARIKH HARI

1 Tahun Baru Cina 25 Januari Sabtu
Tahun Baru Cina (Hari Kedua) 26 Januari Ahad
Jumaat
2 Hari Pekerja 1 Mei Khamis
3 Hari Wesak 7 Mei Ahad
4 Hari Raya Puasa * 24 Mei Isnin
25 Mei
Hari Raya Puasa (Hari Kedua) * Sabtu
6 Jun Jumaat
5 Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 31 Julai
6 Hari Raya Qurban * Khamis
20 Ogos Isnin
7 Awal Muharam (Maal Hijrah) 31 Ogos Rabu
8 Hari Kebangsaan 16 September
9 Hari Malaysia 29 Oktober Khamis
10 Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) 14 November Sabtu
11 Hari Deepavali* 25 Disember Jumaat
12 Hari Krismas

Catatan :
* Tertakluk kepada perubahan.

Dikeluarkan oleh :
Bahagian Kabinet, Perlembagaan Dan Perhubungan Antara Kerajaan,
Jabatan Perdana Menteri,
Aras 4 Timur, Bangunan Perdana Putra,
62502 PUTRAJAYA

Page1

2Page

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

KUMPULAN B : Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak,
Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya

TAHUN 2020

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI MINGGU

02.01.2020 31.01.2020 19

01.02.2020 29.02.2020 20 11

01.03.2020 13.03.2020 10

JUMLAH HARI 49

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 1

1 14.03.2020 22.03.2020 9

23.03.2020 31.03.2020 7
22
01.04.2020 30.04.2020 11 9
01.05.2020 22.05.2020 40 2

JUMLAH HARI 16

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

23.05.2020 07.06.2020

08.06.2020 30.06.2020 17

01.07.2020 24.07.2020 18 7
35 1
JUMLAH HARI

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

25.07.2020 02.08.2020 9

2 03.08.2020 31.08.2020 19

01.09.2020 30.09.2020 21
01.10.2020 31.10.2020 21 16

01.11.2020 20.11.2020 13

JUMLAH HARI 74

CUTI AKHIR TAHUN 6

21.11.2020 31.12.2020 41

Page3

PELAN KEDUDUKAN KELAS TAHUN 2020

PINTU UTAMA

U PONDOK
BLOK H JAGA

BLOK G BLOK F

SURAU NUR BILIK LAMAN STOR
ISLAM URUS DIRI SELERA LONGGOK
SAMPAH

PINTU 3

BLOK C (TAHAN)

ARAS 4 C45 C44 C43 C42 C41 PINTU 2
3
2 4G 4I 4H 4W 2G
1
C35 C34 C33 C32 C32

2I 2H 2W 2J 2C

C25 C24 C23 C22 C21

1G 1C 1J 1I 1H

C15 C14 C12 C11
C13
4J 1W
5J 4C

321 123

TG TG TG TG BLOK D BLOK A TG TG TG

T T T T (LEDANG) (TITIWANGSA) T T T

3G SS A11
A21 A31
D41 D31
D23 SPBT A12

D42 D32 D23 D13 T A13 A22 A32
G A14
LAMAN ILMU

D24 UBK A15
D43 D33 A23 A33

P A16
TTTT
TG TG TG TG TTT

TG TG TG

BLOK B (KINABALU)

ARAS 1 B15 B14 B12 B11
2 B13
P.K UBK P.K
KOPERASI
B25 B21
B24 B23 B22
3H 3J
3I 3W 3C
B35 B31
3 B34 B33 B32
5I 5G
5H 5W 5C

RUMAH 12 12 TEMPAT
PAM TG TG TG TG LETAK
TT BASIKAL
BLOK J E11 E21
E14 E13
E25 E24 E23 E12
E22
BLOK E
NAMA KELAS (BINTANG)

G GEMILANG Page4

C CEMERLANG
J JAUHARI
I ILTIZAM
H HARAPAN
W WAWASAN
PK PEN. KHAS

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2020

DISEMBER 2019

M TARIKH HARI PENTADBIRAN DAN KURIKULUM CATATAN
Hingga 17/01/2020
27.12 JUMAAT MESY GURU/MESY KURIKULUM BIL 1/2020

28.12 SABTU MESYUARAT PANITIA BIL 1/2020

30.12 ISNIN

JANUARI 2020

M TARIKH HARI PENTADBIRAN DAN KURIKULUM CATATAN

1 1.1 RABU TAHUN BARU

2.1 KHAMIS

3.1 JUMAAT

4.1 SABTU

2 6.1 ISNIN

7.1 SELASA

8.1 RABU

9.1 KHAMIS

10.1 JUMAAT MESYUARAT PENGURUSAN 2/2020 Setiap Minggu

11.1 SABTU

3 13.1 ISNIN PENILAIAN KENDIRI GURU/KEBERHASILAN Hingga 31/02/2020

14.1 SELASA

15.1 RABU

16.1 KHAMIS

17.1 JUMAAT

18.1 SABTU

4 20.1 ISNIN MESY J/K PENTAKSIRAN & PENILAIAN BIL 1/2020

21.1 SELASA

22.1 RABU

23.1 KHAMIS

24.1 JUMAAT

25.1 SABTU TAHUN BARU CINA

5 27.1 ISNIN “

28.1 SELASA

29.1 RABU

30.1 KHAMIS

31.1 JUMAAT

1.2 SABTU

6 3.2 ISNIN MESY J/K PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK
(PPPA) & PEMANTAUAN BUKU LATIHAN

4.2 SELASA

5.2 RABU

6.2 KHAMIS

7.2 JUMAAT

8.2 SABTU THAIPUSAM

7 10.2 ISNIN

11.2 SELASA

12.2 RABU

13.2 KHAMIS

14.2 JUMAAT PENETAPAN TARGET SPM

15.2 SABTU

8 17.2 ISNIN MESYUARAT KEWANGAN BIL 1/2020

18.2 SELASA

19.2 RABU

20.2 KHAMIS

21.2 JUMAAT

22.2 SABTU

9 24.2 ISNIN MESYUARAT J/K PUSAT SUMBER SEKOLAH

25.2 SELASA KELAS TAMBAHAN SPM SELASA & KHAMIS

26.2 RABU

27.2 KHAMIS KELAS PT3 KHAMIS Sahaja

28.2 JUMAAT

29.2 SABTU

10 2.3 ISNIN UJIAN PENILAIAN 1 (UP1)

3.3 SELASA

4.3 RABU

5.3 KHAMIS

6.3 JUMAAT

7.3 SABTU

11 9.3 ISNIN MESYUARAT J/K MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG

10.3 SELASA

11.3 RABU

12.3 KHAMIS

13.3 JUMAAT

14.3 SABTU

12 16.3 ISNIN

17.3 SELASA CUTI SEKOLAH PENGGAL PERTAMA
18.3 RABU

19.3 KHAMIS

20.3 JUMAAT

21.3 SABTU

13 23.3 ISNIN SEMAKAN BUKU LATIHAN FASA 1 Hingga 27/03/2020

24.3 SELASA

25.3 RABU

26.3 KHAMIS

27.3 JUMAAT

28.3 SABTU MESYUARAT GURU BIL 2/2020

14 30.3 ISNIN

31.3 SELASA

1.4 RABU PENCERAPAN PDPC FASA 1 Februari -Mei

2.4 KHAMIS

3.4 JUMAAT

4.4 SABTU

15 6.4 ISNIN MESYUARAT KURIKULUM BIL 3/2020

7.4 SELASA

8.4 RABU

9.4 KHAMIS

10.4 JUMAAT

11.4 SABTU MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG (MAC) 9 Pagi

16 13.4 ISNIN MESYUARAT PANITIA BIL 3/2020 Hingga 24/04/2020

14.4 SELASA

15.4 RABU

16.4 KHAMIS

17.4 JUMAAT

18.4 SABTU

17 20.4 ISNIN SEMAKAN BUKU LATIHAN FASA 2 Hingga 24/04/2020

21.4 SELASA

22.4 RABU

23.4 KHAMIS

24.4 JUMAAT

25.4 SABTU LANTERA ILMU SPM/PT3 FASA 1

18 27.4 ISNIN MESYUARAT KEWANGAN BIL 2/2020

28.4 SELASA

29.4 RABU

30.4 KHAMIS

1.5 JUMAAT HARI PEKERJA

2.5 SABTU

19 4.5 ISNIN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PPT)

5.5 SELASA

6.5 RABU

7.5 KHAMIS HARI WESAK

8.5 JUMAAT

9.5 SABTU

20 11.5 ISNIN NUZUL QURAN

12.5 SELASA

13.5 RABU

14.5 KHAMIS

15.5 JUMAAT

16.5 SABTU

21 18.5 ISNIN MESYUARAT HARI DISKUSI AKADEMIK

19.5 SELASA

20.5 RABU

21.5 KHAMIS

22.5 JUMAAT

23.5 SABTU

22 25.5 ISNIN CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN TAHUN

26.5 SELASA HARI RAYA AIDILFITRI

27.5 RABU

28.5 KHAMIS

29.5 JUMAAT

30.5 SABTU

23 1.6 ISNIN

2.6 SELASA

3.6 RABU

4.6 KHAMIS

5.6 JUMAAT

6.6 SABTU

24 8.6 ISNIN

9.6 SELASA

10.6 RABU

11.6 KHAMIS

12.6 JUMAAT

13.6 SABTU

25 15.6 ISNIN

16.6 SELASA

17.6 RABU

18.6 KHAMIS

19.6 JUMAAT HARI DISKUSI AKADEMIK 9 Pagi

20.6 SABTU Hingga 30/09/2020
Hingga 17/07/2020
26 22.6 ISNIN Hingga 17/07/2020
8 – 5 petang
23.6 SELASA

24.6 RABU

25.6 KHAMIS

26.6 JUMAAT

27.6 SABTU

27 29.6 ISNIN MESYUARAT KURIKULUM BIL 3/2020

30.6 SELASA

1.7 RABU PENCERAPAN PDPC FASA 2

2.7 KHAMIS

3.7 JUMAAT

4.7 SABTU

28 6.7 ISNIN MESYUARAT PANITIA BIL 3/2020

7.7 SELASA

8.7 RABU

9.7 KHAMIS

10.7 JUMAAT

11.7 SABTU MESYUARAT GURU BIL 3/2020

29 13.7 ISNIN SEMAKAN BUKU LATIHAN FASA 3

14.7 SELASA

15.7 RABU

16.7 KHAMIS

17.7 JUMAAT SEMINAR TEKNIK MENJAWAB SPM/PT3 FASA 1

18.7 SABTU

30 20.7 ISNIN

21.7 SELASA

22.7 RABU

23.7 KHAMIS

24.7 JUMAAT

25.7 SABTU

31 27.7 ISNIN

28.7 SELASA CUTI SEKOLAH
29.7 RABU HARI RAYA HAJI
30.7 KHAMIS

31.7 JUMAAT

1.8 SABTU

32 3.8 ISNIN

4.8 SELASA

5.8 RABU

6.8 KHAMIS

7.8 JUMAAT

8.8 SABTU

33 10.8 ISNIN SEMAKAN BUKU LATIHAN FASA 4

11.8 SELASA

12.8 RABU

13.8 KHAMIS

14.8 JUMAAT

15.8 SABTU

34 17.8 ISNIN MESYUARAT KEWANGAN BIL 3/2020

18.8 SELASA

19.8 RABU

20.8 KHAMIS AWAL MUHARRAM

21.8 JUMAAT

22.8 SABTU

35 24.8 ISNIN Peperiksaan Percubaan SPM Hingga 08/09/2020

25.8 SELASA

26.8 RABU

27.8 KHAMIS

28.8 JUMAAT

29.8 SABTU

36 31.8 ISNIN HARI MERDEKA

1.9 SELASA

2.9 RABU

3.9 KHAMIS

4.9 JUMAAT

5.9 SABTU

37 7.9 ISNIN SEMAKAN BUKU LATIHAN FASA 5 Hingga 11/09/2020

8.9 SELASA

9.9 RABU HARI KEPUTERAAN AGONG

10.9 KHAMIS

11.9 JUMAAT

12.9 SABTU

38 14.9 ISNIN

15.9 SELASA

16.9 RABU HARI MALAYSIA

17.9 KHAMIS

18.9 JUMAAT

19.9 SABTU

39 21.9 ISNIN

22.9 SELASA

23.9 RABU

24.9 KHAMIS

25.9 JUMAAT

26.9 SABTU

40 28.9 ISNIN MESYUARAT PANITIA BIL 4/2020 Hingga 16/10/2020

29.9 SELASA

30.9 RABU

1.10 KHAMIS

2.10 JUMAAT

3.10 SABTU

41 5.10 ISNIN

6.10 SELASA

7.10 RABU

8.10 KHAMIS

9.10 JUMAAT

10.10 SABTU MAJLIS APRESIASI PELAJAR T5 (MAP)

42 12.10 ISNIN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

13.10 SELASA

14.10 RABU

15.10 KHAMIS

16.10 JUMAAT

17.10 SABTU

43 19.10 ISNIN MESYUARAT KEWANGAN BIL 4/2020

20.10 SELASA

21.10 RABU

22.10 KHAMIS SOLAT HAJAT PERDANA

23.10 JUMAAT

24.10 SABTU MESYUARAT GURU BIL 4/2020

44 26.10 ISNIN

27.10 SELASA

28.10 RABU

29.10 KHAMIS MAULIDUR RASUL

30.10 JUMAAT

31.10 SABTU

45 2.11 ISNIN

3.11 SELASA

4.11 RABU

5.11 KHAMIS

6.11 JUMAAT

7.11 SABTU

46 9.11 ISNIN

10.11 SELASA

11.11 RABU

12.11 KHAMIS

13.11 JUMAAT

14.11 SABTU DEEPAVALI
47 16.11 ISNIN CUTI SEKOLAH AKHIR TAHUN

17.11 SELASA
18.11 RABU
19.11 KHAMIS
20.11 JUMAAT
21.11 SABTU
48 23.11 ISNIN
24.11 SELASA
25.11 RABU
26.11 KHAMIS
27.11 JUMAAT
28.11 SABTU

JADUAL GURU BERTUGAS PERHIMPUNAN MINGGUAN TAHUN 2020

Bulan M Tarikh Nama Guru Page12
Jan 1 02/01 – 03/01 1. En. Ainul Amry Hafifi B Ahmad
Feb 2 06/01 – 10/01 2. Pn. Azilawani Bt Hasbullah
Mac 3 13/01 – 17/01 1. En. Azlan Kamal Nazyuniyyah B Arifin
4 20/01 – 22/01 2. Pn. Aznida Bt Abu Bakar
April 5 27/01 – 31/01 1. En. Aznita Bt Mohd Sabidi
6 03/02 – 07/02 2. Pn. Siti Hajar Bt Ahmad Zubdi
Mei 7 10/02 – 14/02 1. En. Elangovan A/L Muthukrishnan
Jun 8 17/02 – 21/02 2. Pn. Ernani Bt Idris
9 24/02 – 28/02 1. Pn. Fairuzzah Bt Zainol
10 02/03 – 06/03 2. Pn. Noor Ruladha Bt Mohamed
11 09/03 – 13/03 1. Pn. Haslina Bt Hat
12 16/03 – 22/03 2. Cikgu Z (BI)
13 23/03– 27/03 1. Pn. Jamaidah Bt Samah
14 30/03 – 03/04 2. Pn. Kamalavasini A/P Jayarajah
15 06/04 – 10/04 1. Pn. Kamalia Bt Suandi
16 13/04 – 17/04 2. Pn. Kow Sheau Minh
17 20/04 –24/04 1. En. Mahadir Anak Mawar
18 27/04 – 01/05 2. Pn. Maisarah Bt Mawardi
19 04/05 – 08/05 1. Pn. Maizatul Aqma Bt Kholid
20 11/05 – 15/05 2. En. Mohd Yaki B Saat
21 18/05 – 22/05 1. En. Mohd Farizal B Md. Sabiani
22 25/05 – 29/05 2. Pn. Munirah Bt Ahmad
23 01/06 – 05/06
24 08/06 – 12/06 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
1. Pn. Noor Lailatuhayati Bt Yahya
2. Pn. Fazuha Naili Bt Ab Rahman
1. Pn. Noor Salmiah Bt Derisa
2. En. Nor Akmam B. Janil
1. Pn. Norasilah Bt Ahmad Tajuddin
2. Pn. Norazaiah Bt Saidini Omar
1. Pn. Norhasnida Bt Abdul Hamid
2. Pn. Norma Bt Yaacob
1. Pn. Norsuhana Bt Mohamad
2. Pn. Normah Bt Yahya
1. Pn. Norzilawati Bt Abu Bakar
2. Pn. Nur-Ezylin Bt Wahid
1. Pn. Ruslinda Bt Mohd Sidik
2. Pn. Rohaimi Bt Ariffin
1. En. Rosli B Jamil @Shafii
2. Pn. Rita Akhtar Bt Ahmad Termizi
1. En. Barathi Thasan A/L Subramaniam
2. Pn. Siti Zainab Bt Sheik Harun

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

1. Pn. Suhaizaa Bt Johari

2. Pn. Suhanida Bt Che Sulaiman

25 15/06 – 19/06 1. Pn. Surayah Bt Suker
2. Pn. Yap Siaw Ngo

26 22/06 – 26/06 1. En. Zamri B Md Isa
2. Cik Yong Choy Yee

27 29/06 – 03/07 1. Pn. Zarina Bt Musa
2. Pn. Zurina Bt Yaacob

28 06/07 – 10/07 1. Pn. Fadzlun Bt Hassan
2. Pn. Enezah Bt Jamali

29 13/07 – 17/07 1. Pn. Misyati Bt Saliman
2. En. Mohd Fuad B Talib

30 20/07 – 24/07 1. Cikgu X
2. Pn. Izelina Bt Ibrahim

31 25/07 – 31/07 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
Cuti Hari Raya Haji

32 10/08 – 14/08 1. Pn. Zalina Bt Md Husin
2. Pn. Saemah Bt Mat Sahir

33 17/08 – 21/08 1. Pn. Azilawani Bt Hasbullah
2. En. Ainul Amry Hafifi B Ahmad

34 24/08 – 28/08 1. Pn. Aznida Bt Abu Bakar
2. En. Azlan Kamal Nazyuniyyah B Arifin

35 01/09 – 04/09 1. En. Barathi Thasan A/L Subramaniam
2. Pn. Aznita Bt Mohd Sabidi

36 07/09 – 11/09 1. Pn. Ernani Bt Idris
2. En. Elangovan A/L Muthukrishnan

37 14/09 – 18/09 1. Pn. Fazuha Naili Bt Ab Rahman
2. Pn. Fairuzzah Bt Zainol

38 21/09 – 25/09 1. Cikgu Z (BI)
2. Pn. Haslina Bt Hat

39 28/09 – 02/10 1. Pn. Kamalavasini A/P Jeyarajah
2. Pn. Jamaidah Bt Samah

40 05/10 – 09/10 1. Pn. Kow Sheau Minh
2. Pn. Kamalia Bt Suandi

41 12/10 – 16/10 1. Pn. Maisarah Bt Mawardi
2. En. Mahadir Anak Nawar

42 19/10 –23/10 1. En. Mohd Yaki B Saat
2. Pn. Maizatul Aqma Bt Kholid

43 26/10 – 30/10 1. Pn. Munirah Bt Ahmad
2. En. Mohd Farizal B Md. Sabiani

44 02/11 – 06/11 1. Pn. Noor Ruladha Bt Mohamed
2. Pn. Noor Lailatuhayati Bt Yahya

45 09/11 –13/11 1 En. Nor Akmam B Janil
2. Pn. Noor Salmiah Bt Derisa

46 16/11 – 20/11 1. Pn. Norazaiah Bt Saidini Omar
2. Pn Norasilah Bt Ahmad Tajuddin
Page13
47 22/11 – 01/01 CUTI PERSEKOLAHAN AKHIR TAHUN

Panduan Guru Bertugas :

1. Mengendalikan persiapan perhimpunan, sistem siaraya dan lain-lain dengan segera.
2. Seorang guru bertugas mesti berada di tapak perhimpunan sebelum pukul 7.20 pagi.

Manakala seorang lagi berada di pagar hadapan sekolah.
3. Memastikan pengawas yang bertugas bersedia lebih awal.
4. Arahan rasmi daripada pengawas perhimpunan hari Isnin tepat pukul 7.30 pagi.
5. Membuat catatan dalam Buku Laporan Perhimpunan Rasmi, Buku Laporan Bertugas

Harian, Laporan Keceriaan Kelas dan Buku Kantin.
6. Sentiasa membuat pemantauan terhadap:

- kebersihan kawasan sekolah dan bilik darjah
- kebajikan murid
- disiplin murid
- keselamatan murid
7. Segera memaklumkan kepada Pengetua/ Guru Penolong Kanan atau staf pejabat
sekolah jika berlaku kecemasan.
8. Perhimpunan Awal pagi (Selasa – Khamis) iaitu pukul 7.20 – 7.30 pagi.
9. Program Kerohanian/Moral setiap Jumaat. (7.30 – 8.05 pagi)

Page14

ATURCARA PERHIMPUNAN RASMI MINGGUAN SEKOLAH

7.20 am : Murid-murid dan Guru-guru mengambil tempat

07.25 am : Ketibaan Pengetua

8.10 am : - Ucapan Pengacara Majlis
- Bacaan Doa oleh wakil murid
- Nyanyian Lagu Sekolah, Negeri, Negaraku dan sekolah Bestari
- Bacaan Ikrar
- Laporan Guru Bertugas
- Ucapan Guru Bertugas Berdasarkan Tajuk Mingguan
- Penyampaian hadiah / sijil dan lain-lain makluman daripada guru
- Pengumuman
- Ucapan Pentadbir
Bersurai

 Semua guru mesti berada di tempat perhimpunan rasmi dijalankan.

.................................................................................................................................................................................................

ATURCARA PERBARISAN RASMI UNIT BERUNIFORM ( MINGGU KE-3 )

07.20 am : Murid-murid dan Guru-guru mengambil tempat

07.25 am : Ketibaan Pengetua

08.00 am : - Menerima Tabik Hormat
- Nyanyian Lagu Sekolah, Negeri, Negaraku dan sekolah Bestari
- Ketua Perbarisan Melapor
- Penyampaian hadiah dan Sijil Penghargaan
- Lapor Guru Bertugas Minggu Lepas
- Ucapan Guru atau Pengumuman
- Ucapan Pengetua
- Bacaan Doa
- Ketua Perbarisan Melapor Keluar
Pengetua dan Guru-guru meninggalkan majlis

08.05 am : Pentadbiran Disiplin

08.10 am : Bersurai Page15

 Semua guru mesti berada di tempat perhimpunan rasmi dijalankan.JAWATAN KUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
TAHUN 2020

JAWATANKUASA PERANCANG SEKOLAH

Pengerusi Pengetua En. Azhar B Hassan
Timb. Pengerusi PK Pentadbiran Pn. Norlida Bt Rahmat
Naib Pengerusi 1 PK HEM Pn. Shamsiah Bt Sahari
Naib Pengerusi 2 PK Kokurikulum En. Mazlan B Harun
Naib Pengerusi 3 PK PPKI En. Mohd Zaki B Yusoff
Setiausaha Pn. Saemah Bt Mat Sahir
AJK GKMP Bahasa
GKMP Sains Dan Matematik Pn. Nor Azizah Bt Ahmad
GKMP Kemanusiaan En. Amir Amran B Abd Hamid
GKMP Teknik Dan Vokasional Dr. Mohd Huzairi B Mohd Sani
Guru Bimbingan & Kaunseling Pn. Fadilah Bt Musa
Guru Media Pn. Nor Izuani Bt Mohd Raduan
Guru Penyelaras Bestari Pn. Zalina Bt Md Husin
Penyelaras 3K Pn. Saemah Bt Mat Sahir
Sekolah Selamat Pn. Aznida Bt Abu Bakar
Setiausaha Kurikulum Pn. Fairuzzah Bt Zainol
Setiausaha HEM Pn. Fadilah Bt Musa
Setiausaha Kokurikulum Cik Yong Choy Yee
Setiausaha Sukan Pn. Siti Zainab Bt Sheikh Harun
Pembantu Makmal Pn. Nomah Bt Yahya
Pn. Rohani Bt Jamil

JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

Pengerusi Pengetua En. Azhar B Hassan
Timb. Pengerusi PK Pentadbiran Pn. Norlida Bt Rahmat
Naib Pengerusi 1 PK HEM Pn. Shamsiah Bt Sahari
Naib Pengerusi 2 PK Kokurikulum En. Mazlan B Harun
Naib Pengerusi 3 PK PPKI En. Mohd Zaki B Yusoff
Setiausaha PT Kewangan Pn. Zafirda Bt Zabri
AJK GKMP Bahasa Pn. Nor Azizah Bt Ahmad
GKMP Sains Dan Matematik En. Amir Amran Bt Abd Hamid
GKMP Kemanusiaan Dr. Mohd Huzairi B Mohd Sani
GKMP Teknik Dan Vokasional Pn. Fadilah Bt Musa
Guru Audit Pn. Izelina Bt Ibrahim
Pn. Fazuha Naili Bt Ab Rahman
Guru Media Pn. Zalina Bt Md Husin
Semua KP

Page16

UNIT PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN DAN PENJAWATAN

Bil Jawatan Gred Nama Guru
1. Pengetua DG 52 En. Azhar B Hassan
2. Pegawai Aset DG 44 Pn. Azilawani Bt Hasbullah
3. Pegawai Pemeriksa Aset (1) DG 52 Pn. Norlida Bt Rahmat
4. Pegawai Pemeriksa Aset (2) DG 48 En. Mazlan B Harun
5. Pegawai Pelupus Aset (1) DG 48 En. Mohd Zaki B Yusoff
6. Pegawai Pelupus Aset (2) C 22 Pn. Noor Fadzilah Bt Hamzah
7. Pegawai Pemverifikasitor (1) DG 44 Pn. Siti Zainab Bt Sheikh Harun
8. Pegawai Pemverifikasitor (2) DG 44 En. Nor Akmam B Janil
9. Pegawai Penerima Aset (1) N 22 Pn. Suzilawati Bt Md Nor
10. Pegawai Penerima Aset (2) N 17 En. Irman Hafidz B Abu Bakar

UNIT PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

Pengerusi Pengetua En. Azhar B Hassan
Setiausaha Pegawai Aset Pn. Azilawani Bt Hasbullah
Penyelaras PSS Pn. Zalina Bt Md Husin
Penyelaras ICT / Pembestarian Pn. Saemah Bt Mat Sahir
Penyelaras SPBT En. Mahadir Anak Nawar
GKMP Bahasa Pn. Nor Azizah Bt Ahmad
GKMP Sains Dan Matematik En. Amir Amran B Abd Hamid
GKMP Kemanusiaan Dr. Mohd Huzairi B Mohd Sani
GKMP Teknik Dan Vokasional Pn. Fadilah Bt Musa
Ketua Panitia
Pembantu Tadbir En. Irman Hafidz B Bakar

JAWATANKUASA LATIHAN PERSONAL

Pengerusi Pengetua En. Azhar B Hassan
Timb. Pengerusi PK Pentadbiran Pn. Norlida Bt Rahmat
N. Pengerusi 1 PK HEM Pn. Shamsiah Bt Sahari
N. Pengerusi 2 PK Kokurikulum En. Mazlan B Harun
N. Pengerusi 3 PK PPKI En. Mohd Zaki B Yusoff
Setiausaha Pn. Azilawani Bt Hasbullah
Naib Setiausaha GKMP Bahasa Pn. Kamalavasini A/P Jayarajah
AJK Pn. Nor Azizah Bt Ahmad
GKMP Sains Dan Matematik (Juru acara majlis)
En. Amir Amran B Abd Hamid Page17
GKMP Kemanusiaan Dr. Mohd Huzairi B Mohd Sani
(Persiapan Tempat)
GKMP Teknik Dan Vokasional Pn. Fadilah Bt Musa (Jamuan)
Guru Media Pn. Zalina Bt Md Husin(Dokumentasi)
Guru Bimbingan & Kaunseling Pn. Nor Izuani Bt Mohd Raduan
Guru Data Pn. Izelina Bt Ibrahim
Pengerusi Kelab Guru & K.Tangan
Pembantu Tadbir Pn. Suzilawati Bt Md.Nor @ Che Mat

JAWATANKUASA STATISTIK, DATA, PAJSK/SEGAK

Pengerusi PK Pentadbiran Pn. Norlida Bt Rahmat
N. Pengerusi 1 PK HEM Pn. Shamsiah Bt Sahari
N. Pengerusi 2 PK Kokurikulum En. Mazlan B Harun
N. Pengerusi 3 PK PPKI En. Mohd Zaki B Yusoff
Setiausaha Pn. Izelina Bt Ibrahim
Naib Setiausaha Semua GKMP En. Amir Amran B Abd Hamid
AJK Setiausaha Peperiksaan
Penyelaras Tingkatan Pn. Nur Zafirda Bt Zabri
Guru-Guru Tingkatan
Pembantu Tadbir

JAWATANKUASA ICT DAN PEMBESTARIAN

Pengerusi Pengetua En. Azhar B Hassan
Tim. Pengerusi PK Pentadbiran Pn. Norlida B Rahmat
N. Pengerusi 1 PK HEM Pn. Shamsiah Bt Sahari
N. Pengerusi 2 PK Kokurikulum En. Mazlan B Harun
N. Pengerusi 3 PK PPKI En. Mohd Zaki B Yusoff
Setiausaha Penyelaras Pn. Saemah Bt Mat Sahir
Naib Setiausaha Penolong Penyelaras En. Rosli B Jamil @ Shafii
AJK Perkembangan Staf Pn. Azilawani Bt Hasbullah
Pn. Kamalavasini A/P Jayarajah
Pengajaran & Pembelajaran Pn. Yap Siaw Ngo
Google Classroom Pn. Kamalia Bt Suandi
Pn. Asmahani Bt Jaafar
Pengurusan Aset Pn. Saemah Bt Mat Sahir
En. Saiful Akmal B Abu Bakar
Keceriaan Pn. Haslina Bt Hat
Penyelenggaraan & Keselamatan En. Saiful Akmal B Abu Bakar
Tugas-Tugas Khas ICT Pn. Saemah Bt Mat Sahir
Penyelaras Makmal Komputer En. Rosli B Jamil @ Shafii
Penyelaras PUAS Pn. Zarina Bt Musa

JAWATANKUASA KAJIAN TINDAKAN

Pengerusi Pengetua En. Azhar B Hassan
Timb. Pengerusi PK Pentadbiran Pn. Norlida Bt Rahmat
N. Pengerusi 1 PK HEM Pn. Shamsiah Bt Sahari
N. Pengerusi 2 PK Kokurikulum En. Mazlan B Harun
Setiausaha Guru Cemerlang Pn. Yap Siaw Ngo
AJK GKMP Bahasa Pn. Nor Azizah Bt Ahmad
GKMP Sains Dan Matematik En. Amir Amran B Abd Hamid
GKMP Kemanusiaan Dr. Mohd Huzairi B Mohd Sani
GKMP Teknik Dan Vokasional Pn. Fadilah Bt Musa
Guru Bimbingan Dan Kaunseling Pn. Norafzanrina Ireny Bt Mohd Nazri

Page18

JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH

Pengerusi Pengetua En. Azhar B Hassan
Naib Pengerusi PK Pentadbiran Pn. Norlida Bt Rahmat
Setiausaha GKMP Dr. Mohd Huzairi B Mohd Sani
AJK PK HEM Pn. Shamsiah Bt Sahari
PK Kokurikulum En. Mazlan B Harun
SU HEM Cik Yong Choy Yee
SU Kokurikulum Pn. Siti Zainab Bt Sheikh Harun
SU Kurikulum Pn. Fadilah Bt Musa
Semua GKMP
SU Pep. Dalaman (Men Atas) Pn. Nur-Ezylin Bt Wahid
SU Pep. Dalaman (Men Rendah) Pn. Maizatul Aqma Bt Kholid
SU PT3 Pn. Zurina Bt Yaacob
Pen. SU PT3 Pn. Misyati Bt Saliman
SU Peperiksaan SPM Pn. Enezah Bt Jamali
Pen. SU Pep. SPM Pn. Ruslinda Bt Mohd Sidik

TUGAS-TUGAS KHAS

Setiausaha Mesyuarat Guru Pn. Rosmawati Bt Md Nor Pn. Zarina Bt Mohammed
Siaraya En. Mohd Yaki B Saat En. Zamri B Md Isa
Dokumentasi & Fotografi Pn. Kamalia Bt Suandi Pn. Rita Akhtar Bt Ahmad Termizi
En. Rosli B Jamil @ Shafii
Dewan & Bilik Mesyuarat Pn. Haslina Bt Hat Pn. Fadzlun Bt Hasan
Papan Kenyataan & Mural Pn. Ruslinda Bt Mohd Sidik En. Elangovan A/L Muthukrishnan
Surau Sekolah Pn. Misyati Bt Saliman Pn. Enezah Bt Jamali
Perhimpunan Sekolah Pn. Enezah Bt Jamali Pn. Yap Siaw Ngo
Lanskap Sekolah En. Zul Asrin B Kinon @ Maknon Pn. Kow Sheau Minh
Hubungan Luar & Protokol En. Mahadir Anak Nawar Pn. Saemah Bt Mat Sahir

JAWATANKUASA KELAB GURU DAN KAKITANGAN (KGKT)

Penasihat Pengetua
Pengerusi Guru
Naib Pengerusi Guru
Setiausaha Guru
Bendahari Guru
AJK Guru
Guru
Guru
Guru
Kakitangan
Kakitangan

Page19

JAWATAN KUASA I-THINK / KBAT

Pengerusi Pengetua En. Azhar B Hassan
Timb. Pengerusi PK Pentadbiran Pn. Norlida Bt Rahmat
Naib Pengerusi 1 PK HEM Pn. Shamsiah Bt Sahari
Naib Pengerusi 2 PK Kokurikulum En. Mazlan B Harun
Naib Pengerusi 3 PK PPKI En. Mohd Zaki B Yusoff
Setiausaha Pn. Norma Bt Yaacob
Pen. Setiausaha Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran Pn. Norsuhana Bt Mohamad
AJK Kaunselor
Guru Penyelaras Bestari Pn. Nor Izuani Bt Mohd Raduan
Guru Media Pn. Saemah Bt Mat Sahir
Guru Cemerlang Pn. Zalina Bt Md Husin
Pn. Yap Siaw Ngo

JAWATANKUASA MAJLIS ANUGERAH SEKOLAH

Pengerusi Pengetua En. Azhar B Hassan
Timb. Pengerusi PK Pentadbiran Pn. Norlida Bt Rahmat
Naib Pengerusi 1 PK HEM Pn. Shamsiah Bt Sahari
Naib Pengerusi 2 PK KOKU En. Mazlan B Harun
Naib Pengerusi 3 PK PPKI En. Mohd Zaki B Yusoff
Setiausaha Kurikulum Pn. Maisarah Bt Mawardi
HEM Cik Yong Choy Yee
Pen. Setiausaha KOKU Pn. Siti Zainab Bt Sheik Harun
AJK Kaunselor Pn. Nor Haizan Bt Embong
Semua GKMP
Kaunselor Pn. Nor Izuani Bt Mohd Raduan
Pn. Norafzanrina Ireny Bt Mohd Nazri
S/U SPM Pn. Enezah Bt Jamali
S/U PT3 Pn. Zurina Bt Yaacob

JAWATANKUASA MAJLIS APRESIASI TG 5

Pengerusi Pengetua En. Azhar B Hassan
Timb. Pengerusi PK Pentadbiran Pn. Norlida Bt Rahmat
Naib Pengerusi 1 PK HEM Pn. Shamsiah Bt Sahari
Naib Pengerusi 2 PK KOKU En. Mazlan B Harun
Naib Pengerusi 3 PK PPKI En. Mohd Zaki B Yusoff
Setiausaha Pn. Nor Haizan Bt Embong
Floor Manager Semua GKMP Pn. Noor Lailatuhayati Bt Yahya
AJK Penyelaras Ting. 5
Kaunselor Pn. Norazaiah Bt Saidini Omar
Pn. Nor Izuani Bt Mohd Raduan
S/U PIBG Pn. Norafzanrina Ireny Bt Mohd Nazri
Bendahari PIBG Pn. Suhaizaa Bt Johari
Guru Kelas Ting. 5 Pn. Fairuzzah Bt Zainol

Page20

JAWATANKUASA MURID BERKEPERLUAN KHAS SEKOLAH

Pengerusi Pengetua En. Azhar B Hassan
Naib Pengerusi 1 PK PPKI En. Mohd Zaki B Yusoff
Naib Pengerusi 2 PK Pentadbiran Pn. Norlida Binti Rahmat
Naib Pengerusi 3 PK HEM Pn. Shamsiah Bt Sahari
Naib Pengerusi 4 PK Kokurikulum En. Mazlan B Harun
Naib Pengerusi 5 Pn. Zarina Bt Mohamed
Setiausaha Semua Guru Penyelaras Tingkatan
Naib Setiausaha YDP PIBG
Ahli Jawatankuasa Semua Guru Pendidikan Khas

JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER

Pengerusi Pengetua En. Azhar B Hassan
Naib Pengerusi 1 PK PPKI En. Mohd Zaki B Yusoff
Naib Pengerusi 2 PK Pentadbiran Pn. Norlida Bt Rahmat
Naib Pengerusi 3 PK HEM Pn. Shamsiah Bt Sahari
Naib Pengerusi 4 PK Kokurikulum En. Mazlan B Harun
Setiausaha Pn. Zalina Bt Md Husin
Pen. Setiausaha Kurikulum Pn. Norasilah Bt Ahmad Tajuddin
Ahli Jawatankuasa Kaunselor GKMP
Program Nilam Pn. Nor Izuani Bt Mohd Raduan
Perpustakaan Pn. Noor Lailatuhayati Bt Yahya
APD Pn. Zalina Bt Md Husin
BBM Pn. Aznida Bt Abu Bakar
Penyelaras ICT Semua KP
Makmal Bahasa Pn. Saemah Bt Mat Sahir
Makmal Komputer Pn. Nor Azizah Bt Ahmad
Pusat Akses En. Rosli B Jamil @ Shafii
SPBT Pn. Zarina Bt Musa
Fotografi Pn. Norsuhana Bt Mohamad
Pn. Kamalia Bt Suandi
Pn. Rita Akhtar Bt Ahmad Termizi
En. Rosli B Jamil @ Shafii

Wakil PIBG

Page21

JAWATANKUASA SKPMg2 SEKOLAH (JKSS)

Pengerusi Pengetua En. Azhar B Hassan
Timb Pengerusi PK Pentadbiran Pn. Norlida Binti Rahmat
Naib Pengerusi 1 PK HEM Pn. Shamsiah Bt Sahari
Naib Pengerusi 2 PK KOKU En. Mazlan B Harun
Naib Pengerusi 3 PK PPKI En. Mohd Zaki B Yusoff
Setiausaha GKMP Sains dan Matematik En. Amir Amran B Abd Hamid
Naib Setiausaha Pn. Zurina Bt Yaacob
AJK GKMP Teknik dan Vokasional Pn. Fadilah Bt Musa
SU Kurikulum Pn. Maisarah Bt Mawardi
SU HEM Cik Yong Choy Yee
SU Kokurikulum Pn. Siti Zainab Bt Sheikh Harun
GKMP Bahasa Pn. Nor Azizah Bt Ahmad
GKMP Kemanusiaan Dr. Mohd Huzairi B Mohd Sani
Guru Data Pn. Izelina Bt Ibrahim
Guru Penyelaras Bestari Pn. Saemah Bt Mat Sahir
Penyelaras Badan Unit Beruniform En. Mahadir Anak Nawar
Penyelaras Sukan Permainan En. Nor Akmam B Janil
Penyelaras Kelab dan Persatuan Pn. Norzilawati Bt Abu Bakar

PASUKAN PETUGAS KUALITI SEKOLAH

JAWANTANKUASA PETUGAS KUALITI SEKOLAH

Penasihat Pengetua En. Azhar B Hassan
Wakil Pengurusan PK Pentadbiran Pn. Norlida Bt Rahmat
Timb. Wakil Pengurusan PK HEM Pn. Shamsiah Bt Sahari
Pengurus Kualiti PK Kokurikulum En. Mazlan B Harun
Setiausaha Ketua Juru Audit Dalaman Pn. Noor Lailatuhayati Bt Yahya
Kawalan Dokumen Pn. Fadilah Bt Musa
Kawalan Rekod Dr. Mohd Huzairi B Mohd Sani
Audit Dalaman Pn. Nor Azizah Bt Ahmad
Pn. Noor Lailatuhayati Bt Yahya
Pengurusan Sumber Manusia Cikgu Z (BI)
Aduan dan Maklumbalas Pelanggan En. Amir Amran B Abd Hamid
Pengurusan Perolehan En. Mohd Fuad B. Talib
Pengurusan Penyelenggaraan Pn. Suzilawati Bt Md Nor
Pengurusan Sumber Kewangan Pn. Azilawani Bt Hasbullah
Pengurusan Teknikal Pn. Nur Zafirda Bt Zabri
Tugas-Tugas Khas Pn. Nor Azizah Bt Ahmad
Kaunselor Sekolah

Page22

SENARAI GURU KELAS TAHUN 2020

Email group guru tingkatan : [email protected]

KELAS GURU KELAS GURU PEMBANTU
Peralihan En. Elangovan A/L Muthukrishnan Pn. Yap Siaw Ngo
1 Gemilang Pn. Zarina Bt Musa Pn. Siti Hajar Bt Ahmad Zubdi
1 Cemerlang Pn. Munirah Bt Ahmad Pn. Noor Salmiah Bt Derisa
1 Jauhari Pn. Suhaizaa Bt Johari Pn. Normah Bt Yahya
1 Iltizam Pn. Zurina Bt Yaacob Pn. Maizatul Aqma Bt Kholid
1 Harapan En. Nor Akmam B. Janil En. Zamri B Md Isa
1 Wawasan En. Mohd Yaki B Saat Pn. Nur-Ezylin Bt Abd Wahid
2 Gemilang Pn. Norma Bt Yaacob Pn. Suhanida Bt Che Sulaiman
2 Cemerlang En. Azlan Kamal Nazyunniyah B Ariffin Pn. Saemah Bt Mat Sahir
2 Jauhari Pn. Kow Sheau Minh
2 Iltizam Pn. Rohaimi Bt Ariffin Pn. Enezah Bt Jamali
2 Harapan En. Mahadir Anak Nawar Pn. Norafzanrina Ireny Bt Mohd Nazri
2 Wawasan Cikgu X Pn. Fadilah Bt Musa
3 Gemilang Cikgu Z (BI) Pn. Norzilawati Bt Abu Bakar
3 Cemerlang Pn. Norasilah Bt Ahmad Tajuddin Pn. Zalina Bt Md Husin
3 Jauhari Pn. Haslina Bt Hat Dr. Mohd Huzairi B Mohd Sani
3 Iltizam Pn. Fadzlun Bt Hassan Cik Yong Choy Yee
3 Harapan Pn. Ruslinda Bt Mohd Sidik Pn. Rita Akhtar Bt Ahmad Termizi
3 Wawasan Pn. Noor Lailatuhayati Bt Yahya Pn. Surayah Bt Suker
4 UM Pn. Aznida Bt Abu Bakar Pn. Fairuzzah Bt Zainol
4 UPM En. Mohd Fuad B Talib Pn. Izelina Bt Ibrahim
4 UKM En. Baratahi Thasan A/L Subramaniam Pn. Fazuha Naili Bt Ab Rahman
4 USM En. Amir Amran B Abd Hamid
4 UTM En. Rosli B Jamil @ Shafii Pn. Ernani Bt Idris
4 UTP Pn. Noor Ruladha Bt Mohamed Pn. Norhasnida Bt Abdul Hamid
5 Gemilang Pn. Maisarah Bt Mawardi Pn. Norazaiah Bt Saidini Omar
5 Cemerlang En. Ainul Amry Hafifi B Ahmad Pn. Siti Zainab Bt Sheikh Harun
5 Jauhari Pn. Kamalavasini A/P Jayarajah Pn. Nor Azizah Bt Ahmad
5 Iltizam Pn. Kamalia Bt Suandi Pn. Nor Azilawani Bt Hasbullah
5 Harapan Pn. Aznita Bt Mohd Sabidi Pn. Nor Haizan Bt Embong
5 Wawasan Pn. Jamaidah Bt Samah En. Mohd Farizal B Md Sabiani
Pn. Misyati Bt Saliman
Pn. Norsuhana Bt Mohamad

* Pn. Nor Izuani Bt Mohd Raduan (Reserve: Untuk membantu mana-mana yang
diperlukan)

PENYELARAS TINGKATAN

TINGKATAN NAMA GURU Page23
PERALIHAN En. Elangovan A/L Muthukrishnan
TINGKATAN 1 Pn. Siti Hajar bt Ahmad Zubdi
TINGKATAN 2 Pn. Suhanida Bt Che Sulaiman
TINGKATAN 3 Pn. Norzilawati Bt Abu Bakar
TINGKATAN 4 Pn. Fairuzzah Bt Zainol
TINGKATAN 5 Pn. Norazaiah Bt Saidini Omar


Click to View FlipBook Version