The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by niz_bh, 2019-01-07 00:51:49

Teks Ucapan PERHP (1)

Terima kasih Sdra/ Sdri Pengacara Majlis,ALU-ALUAN:


1. “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan


keupayaannya.” (Q.S. Al-Baqarah: 286).


2. YBrs Ketua-ketua Sektor, Ketua-ketua PPD atau wakil, Ketua-ketua


Unit, Pegawai dan kakitangan JPNS, PPD & Wakil Sekolah yang hadir


pada pagi ini. Dialu-alukan juga Penceramah kita __, terima kasih


kerana sudi hadir memberi perkongsian.


3. Tahniah atas pengelolaan Perhimpunan Bulanan Jan 2019 kepada


Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan (SPPK) bersama 5


Unit dibawahnya: 1) Sukan, 2) Ko-kurikulum, 3) Hal Ehwal Murid


(HEM), 4) Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa), 5) Pusat


Kokurikulum (PUSAKO).


4. Tema Perhimpunan Bulanan Jan 2019: Psikometrik Teras


Perkembangan Potensi dan Personaliti Insan Terdidik.


5. Sebagai permulaan, Terima kasih atas komitmen tinggi semua Warga


Pendidikan JPN/ PPD & Pentadbir Sekolah sepanjang tahun 2018.

1 | P e r h p B l n a n J P N N S _ J a n 2 0 1 9

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK:


1. Pentaksiran Psikometrik adalah Pentaksiran peringkat sekolah utuk


mengukur kebolehan semula jadi, kemahiran berfikir, kemahiran


menyelesaikan masalah, minat, kecenderungan, sikap dan personaliti


murid.


2. Psikometrik ini selaras dengan Falsafah Pendidikan iaitu suatu usaha


berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara


menyeluruh dan bersepadu.


3. Justeru berupaya mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis


dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan


dan kepatuhan kepada Tuhan.


4. Usaha ini bertujuan melahirkan rakyat Negeri Sembilan dan Malaysia


amnya yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri,


serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran


keluarga, masyarakat dan negara.


5. Tagline kita, bermula tahun lepas akan kita pergiatkan secara


komprehensif dengan melibatkan semua peringkat bermula dari JPN,


PPD, Pentadbir sekolah, Guru, PIBK, Jab. kerajaan & swasta yang2 | P e r h p B l n a n J P N N S _ J a n 2 0 1 9

bersesuaian untuk merealisasikan kejayaan, Jom Poie Nolong


Sekolah (JPNS).

PENGHARGAAN ATAS KEJAYAAN 2018:


1. Dalam konteks Pengurusan Kemanusiaan, kita telah berada atas


landasan kerja yang baik hanya terus dan pertingkatkan komitmen kita


semua sahaja.


2. Kita bukan sahaja mengukir nama di persada kebangsaan malahan


jua di peringkat antarabangsa dengan 38 acara tahap Johan dalam


Ko-kurikulum, manakala 4 acara peringkat Kebangsaan dalam HEM,


10 acara peringkat kebangsaan dan 1 acara peringkat antarabangsa


dalam Sukan. 6 acara emas peringkat Kebangsaan dalam PUSAKO.


Manakala dalam PPDa, JPN N9 terendah terlibat positif Dadah.3. Rangkuman ini semua akan menjadi pelengkap kepada anak murid


kita kerana mana mungkin kecemerlangan akademik dapat diraih


tanpa keseimbangan komponen peribadi murid iaitu JERI seiring


keperluan semasa iaitu Sosial, Inshallah akan tampil menjadi ANAK


yang BAIK lagi CERDIK (ABC).

3 | P e r h p B l n a n J P N N S _ J a n 2 0 1 9

RUMUSAN PERKONGSIAN:


1. Sebagai penutup, saya rumusan bicara dengan membaca semula


Kalam Allah “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan


keupayaannya” (Q.S. Al-Baqarah: 286) – Saya sebagai KetuaJabatan, diawal tahun ini mengingatkan bahawa semua yang kita


lakukan adalah Amanah Allah. Maka lakukanlah dengan cemerlang


dan yakinlah segala cabaran dalam kerja buat kita adalah bersesuaian


dengan keupayaan dan kebolehan kita.


2. Harapan saya, kerja buat kita akan mampu meningkatkan KUALITI


SEKOLAH yang akhirnya akan membawa kepada peningkatan


KUALITI KEMENJADIAN MURID, Inshaallah.

Bunga peria di atas sampan,


Dahan gendangsa bersilang-silang,Di tangan tuan/puan terletak harapan,


Membawa murid ke mercu gemilang.


Sekian bual bicara saya,


Wabillahi taufik Wal hidayah,


Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

4 | P e r h p B l n a n J P N N S _ J a n 2 0 1 9


Click to View FlipBook Version