The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by harisdanial1999, 2021-12-29 01:00:05

E-MAJALAH (MUTIARA NEGARAKU: FLORA DAN FAUNA)

LASS3013

KUMPULAN 7

DISEMBER E-Majalah
2021
EDISI ISTIMEWA!

MUTIARA NEGARAKU

FLORA & FAUNA

SAYANGI FLORA DAN FAUNA
TANGGUNGJAWAB BERSAMA

DEFINISI

ISU-ISU

PERANAN

TINTA EDITOR

Salam Sejahtera. Pertama sekali saya KETUA EDITOR: MUHAMAD HARIS DANIAL
ingin merakamkan ribuan terima kasih PENOLONG KETUA EDITOR: FARIS FADHLULLAH
kepada semua pengarah Majalah Flora dan PENGARAH ARTIKEL: NURALIF ASYRAF
Fauna yang memberi sumbangan dan PENGARAH KREATIVITI: BASIL WEE
komitmen untuk menyiapkan ini. Mereka PENGARAH GRAFIK: MUHAMMAD HAZIM
telah menunjukkan kesungguhan dalam
proses pencarian fakta dan maklumat yang
salih supaya Majalah Flora dan Fauna
adalah berkualiti untuk membawa manfaat
kepada para pembaca.
Pada zaman kini, masalah dan isu pencemaran alam sekitar telah bertambah serius dari
semasa ke semasa. Tahap kesedaran masyarakat terhadap pemeliharaan alam sekitar semakin
menurun. Oleh itu, Majalah Flora dan Fauna telah menegaskan kepentingan penjagaan alam
sekitar dalam kalangan masyarakat. Informasi-informasi berkaitan jenis dan kesan alam sekitar
telah diulaskan melalui kaedah infografik untuk menyedarkan masyarakat tentang
kepentingan penjagaan alam sekitar. Tambahan pula, penerangan terhadap teknologi hijau
turut disertakan bagi menggalakkan masyarakat untuk menggunakan teknologi hijau dalam
kehidupan seharian.

Akhir kata, saya berharap semua lapisan masyarakat dapat membaca dan menghayati Majalah
Flora dan Fauna. Hal ini adalah penting bagi melahirkar! generasi muda yang berkemampuan
untuk menjaga kebersihan alam sekitar dari semasa ke semasa demi kesejahteraan sejagat.

Sekian, terima kasih.
HARRIS

MUHAMAD HARIS DANIAL BIN FIZAL
KETUA EDITOR
MAJALAH FLORA DAN FAUNA

DEFINISI

FLORA & FAUNA

KESEIMBANGAN FLORA DAN FAUNA ADALAH PENJAMIN
KESEJAHTERAAN ALAM SEKITAR DI BUMI

MAKSUD MAKSUD
FLORA FAUNA

MAKSUD
FLORA

Flora adalah kumpulan tumbuh-tumbuhan yang Tumbuhan-tumbuhan dikelompokkan kepada flora,
merangkumi wilayah atau negara . Flora juga merujuk bergantung kepada kawasan, zaman, atau
kepada ciri-ciri tumbuhan pada masa geologi tertentu persekitaran yang khas. Kawasan boleh merupakan
atau ekosistem tertentu. Perkataan flora berasal dari habitat yang berbeza dari segi geografi, umpamanya
nama dewi Rom Flora yang membantu pembungaan gunung berbanding tanah pamah. Flora boleh
dan pengembangan semua jenis tanaman dan bermaksud tumbuhan untuk sesuatu zaman sejarah,
tumbuh-tumbuhan. Flora bersama dengan fauna yang umpamanya flora fosil. Akhirnya, flora juga boleh
dihasilkan oleh bioma tertentu membentuk kawasan dibahagikan lagi mengikut persekitaran khas:
biotik, iaitu zon kehidupan. Sumber abiotik, walaupun
dianggap lengai sebagai tanah, iklim, angin, Flora asli: Flora asli sesuatu kawasan.
ketinggian, antara lain, adalah bahagian utama dari Flora pertanian dan kebun bunga: Tumbuhan yang
penghidupan dan pengembangan flora. ditumbuh dengan senjaga oleh manusia.
Flora rumpai: Secara tradisi, pengelasan ini

digunakan untuk tumbuhan yang dianggap tidak
diingini, dan dikaji untuk mengawal dan
memusnahkannya. Pada hari ini, gelaran ini jarang
digunakan sebagai pengelasan untuk tumbuhan
disebabkan kumpulan ini merangkumi tiga jenis
tumbuhan yang berbeza: spesies rumpai, spesies
invasif (tidak semestinya merupakan rumpai), dan
spesies (baik asli mahupun yang diperkenalkan)
yang tidak diingini dari segi pertanian. Banyak
tumbuhan asli yang dahulu dianggap sebagai
rumpai kini telah didapati berfaedah malah
diperlukan oleh pelbagai ekosistem.

MAKSUD

FAUNA

Fauna adalah kata yang berasal dari Faunus, dewa
Romawi, dan Fauna, dewi bumi dan kesuburan Rom.
Ini adalah kata benda kolektif yang merangkumi semua
kehidupan haiwan di suatu tempat atau wilayah pada
suatu waktu tertentu.

Secara spesifik, fauna mewakili organisma
heterotrofik yang tidak bergerak. Terdapat banyak
bahagian seperti berikut:

Infauna merujuk kepada spesies haiwan yang
terdapat di dalam air.
Epifauna adalah subkategori Infauna, dan kategori
ini terdiri daripada spesies haiwan akuatik yang
hidup di dasar laut.
Macrofauna merujuk kepada organisma kecil yang
tidak dapat melewati ayakan berukuran 0.5mm.
Mereka biasanya tinggal di dalam tanah di suatu
tempat.
Megafauna merujuk kepada semua haiwan yang
hidup di darat.
Meiofauna merangkumi organisma yang
merupakan invertebrata dan terdapat di
persekitaran air tawar dan laut.

MUTIARA KATA

Tidak dinafikan, penciptaan haiwan dan tumbuh-
tumbuhan telah memberikan sumbangan yang besar
kepada kehidupan manusia. Ia membekalkan
makanan dan minuman berupa daging, susu, telur,
sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai memenuhi
kelangsungan kehidupan manusia di dunia. Selain itu,
haiwan dan tumbuh- tumbuhan juga dicipta untuk
memelihara kelestarian ekosistem alam sekitar yang
berperanan besar dalam pembentukan ekosistem
bumi. Islam meletakkan nilai yang tinggi terhadap
penciptaan kedua-dua mahluk ini berdasarkan
peranan dan sumbangannya kepada kehidupan
manusia. Ini dapat dilihat daripada penggunaan nama
haiwan dan tumbuh-tumbuhan dalam surah al-Quran
seperti surah al-Baqarah, surah al-Fil, surah al-Tin,
surah al-An`am, surah al-Naml, surah al-Nahl dan
surah al-Ankabut. Penggunaan nama- nama surah
seperti ini menunjukkan bahawa Islam sangat
mengambil berat terhadap penciptaan haiwan dan
tumbuh- tumbuhan serta isu-isu yang berkaitan
dengan penciptaan kedua- dua makhluk ini.

aSbmeerbapanegaraahinuaknnhtauldkifaamlahemnAtlamladhebnireSdn.Watun.Tkm.a,nemngkaeundruuussdiauakltaaemnlaihnpie.dnMicbaiepnrtuikasaainna
hdaipiwelaihnardaa,ndimtuamkmbuuhr-,tduilmesbtuahrainatianui dsiaromsaakakdaan mdiejargeakad. an

ISU 1 PEMBALAKAN HARAM

ISU

lmmpkmmmmust1dtHaeeaebea9uieeaeeeltnynapmta8knmnnraaateuh6agyubp-nnurpCnuerhaict,suahreabbilamooankktinndaadmnnktaaae,gtibalgtapawhenarakakponguenkmpnaalaihp,aprao.bswanlnbHodanitruannjyeakkaaeiulnjcdatskuoaanslnuabauaahlknialymhminTln,-1nkbnayahhgrb9aaahuankapaaamutnn9uadagnasbnahet0nhegbii,nlaatbn-d,igalbndnRatjais5a-tbueihebulskd0eialacbnhimieai0nnmhnpoaduhcaaab,orgsutp0itrdnleaakiamnak0a,yrpnoskgnpanA0eaikaaien,gnn.dmdryMlhagababauuhelennanbaiysbaynkmghasTnneatiaaplpibaaaaynrsineeamrahakgarjdmolkepuhaamafa3nibbukn,tmnhd2ieadatFsuNdiaar0ltiaedmasusiaemnfu,nuke0ppklnbgntopaakdeaa0aaaarrnikiswa0nrah,tgaaiadsMgasda.ndhraashiamAaasniaetsltnrpia.u,nkauaedFakymt.mfpalppbasaoaIPbenueiwiarurjlaaur,uanratkantjldhsgcu.uiideskanaaaaamgMieradtnh-a.angebHpuetankiabunuyaaurjaaaaahhaagnkktty.inuananaacaaItunitnunngngnnana-ii

FAKTOR-FAKTOR

mFpiraaaelenakrmcthtaaounnrps-igeanfaamnankhbtbkuoaakornraluyeafahlnonsrgeatpFamdeenaerladtnnhiayfepabbueadanmraubanb.k.uaPknFeaempalnecbmruatkbaaanalyaanahknakgn–awhttaaaursnaraaumnht

KESAN

ktPbtsjbapttuuaaaaieeeaermnnnrwnknr,mutaaaliyuaattekbhhhakashera,.kaurpamml.rrahsenKabueCakuarennanuamotnsbntyabnnapudejuntatinhuriarmohhkkaanhadbapeansadnniraenwahiyaniamkplakamgaaeMdlsdbinwnmaaaaak.pgananPrll,eaeiaakksetkpbnyemaamahaaiscnsnodbundbieaadaitaatmlnmhiaahavlaannka.aneehPknerramaraeaaspskhaknmnmbeaieiitrsadmrpbieaawaahtathunnkeadaalruladaanlurataknataamakhaahmahmnpenan.iIremshaendarhainsheahbtn,kjeananijaejuacnargwpjganhakauiueaaamsierbmddnhakbauma.aeauShpkntdnnremeaaauadbnlsbnnnenkaaayaeaalipenunlmmkhinakbjaaaiaeenrrasldd.,ank,mbaasnpeykrnkuteeepaiaeespkbmanilmrnaraaadobadldhbeaisahabaknalraenaayuktmnrmnkeeakplenabrnuaehpnhkaanhaeguubldcgiadntaktieuraacikararhbnspeiunambauumnnakmmylgataejiausdlkkibrbangaaaaaemidgnahnnnnri

ISU 2

PLASTIK MIKRO: ANCAMAN HIDUPAN LAUT

ISU

Kita sering didedahkan dengan kemajuan teknologi dan perindustrian

selaras dengan arus pemodenan dunia. Namun, disebabkan oleh kemajuan
dan pembangunan ini, kepentingan alam sekitar seolah-olah dilupakan dan

terabai. Habitat flora dan fauna semakin terjejas disebabkan oleh

perindustrian yang berlaku tanpa memikirkan kesan-kesan buruk yang

mungkin terjadi kepada alam sekitar. Pelbagai proses dan aktiviti dari

industri seperti pembuangan sisa, rawatan sisa dari pembuatan kosmetik,

tekstil dan sebagainya telah mengakibatkan pencemaran plastik yang

berleluasa. Dianggarkan lebih kurang 240 tan plastik digunakan setiap

tahun. Ekosistem marin merupakan ekosistem yang mendapat impak

terbesar hasil daripada pencemaran plastik yang tidak terkawal ini.

FAKTORTerdapat beberapa laporan berkaitan pencemaran plastik


yang berlaku di lautan seperti Lautan Pasifik, Atlantik dan

Laut China Selatan. Haiwan seperti penyu dan burung adalah

antara haiwan yang dilaporkan mati berpunca dari

pencemaran plastik. Cuba anda bayangkan, cengkerang

penyu yang berbentuk bujur boleh bertukar menjadi seperti

angka 8 kerana plastik berbentuk cincin telah mengelilingi

cengkerang anak penyu dan ia membesar dengan kecacatan

tersebut?

KESAN Rantai makanan hidupan laut khususnya telah terjejas
kerana pengambilan plastik mikro sebagai makanan. Plastik
mikro bersifat tidak terbiodegradasi dan ini sekaligus
merosakkan sistem pencernaan hidupan akuatik.
Polietelena dan polipropilina merupakan antara jenis-jenis
plastik mikro yang sering didapati di dalam bahan harian
yang digunakan di rumah seperti detergen, pencuci muka
dan lain-lain. Kebiasaannya, serpihan plastik ini berbentuk
sfera dan terdiri daripada pelbagai warna. Plastik mikro ini
dikenali sebagai manik mikro yang bertindak sebagai agen
pembersih kotoran, minyak dan lain-lain. Inovasi manik
mikro ini secara tidak langsung telah mengakibatkan
ekosistem laut terancam.

ISU 3

Burung Ciak Urasia
Sebagai Biopenunjuk

Kualiti UdaraFAUNA PEMANGKIN KELESTARIAN ALAM.

BInedredkassaPrkeannceJmaabraatnanUAdlaarma S(IePkUit)armMelaiblaaytksiaan, Keupayaan burung pkkbkmBks(ts(HTeueeaaieeuemArbmawwprnrdnkCu)tiecaaaeageun)eksskdadmgmaykaainaantaaunnahdnatnwncrunogtagiankjaintpukknsrbgskeeeimaegaiinrnknnpghslauudcak.aiaendreahednbaaphmpabyusre.kekeataaiBnaka.isnrmckupaaageertnariyySauampsaaaneneinanktdmglkugiregia-abahdabblatanaaakiuahnttmesririnnatmenuudirogndhaoikgguatargbttiisarsiliainpywaoinnlhdgaabggaadangidddggnnnnagiiiiii,,
speepnegrutkiuraknarbkounantimtionzaorkashidahalu(sCOb)e, rbashualfyuar ini untuk mfSkSmleeeoaalmmrnneasufoeatdsmgaaiaaaartninsafgenmaknguaeeaylnnplaaaajamadiddn.faaiaspuliaeanktbtaeiimfleedbsmnaatgealiaknurmidbaaatnmehtarenhnnaoagjlrdakamagmapaan.
z(dOaio3rka)sh, iadnbaa(h(SPaOMn21)0,za)n.riatIrhnoadgneekns(dPiMionk2is.5imd)aem(dNabOna2h)ab,gaoikhzaaonnn
tbaahikap(0k-u5a0l)it, i sueddaerrahkaenpaa(d5a1l-i1m0a0)k,attiedgaokri siaihitaut beradaptasi pada
(m1e0r1b-a2h0a0y)a, (3s0an1gdaatn kteidaatkas)s. ihat (201-300), pelbagai situasi dan
jenis habitat, maka
ia telah dicadangkan
sebagai biopenunjuk
kepada kualiti udara.

MENGAPA BURUNG?

ysBupmkbkDbjieaeekueiduiuosmntcrararpdenuiuegrnaeabaannkdgsnhafggaigaaubbsp,imsdnkaaaaamijantnenlsuneundrceekbpukiirrnrietopaeabhiegri-sanprutncrkaakgeruhiaahukark,amfniknnoaadagdultsaaeianaddaainphnnnaenndtkihnyaibbscugaaraeaiaaalrkyhithlinrtesiaikaaateabspnaninnrpeisegnudhrpsbppdetapieiueedatesensmrannraserdiuancchtebeayn.ue.esankagkmmgin.antamaagOregisrraaSlrkseenhmaiauaubhsantlddaatidgkigraaelgtaaaaiarrmuaapnnsaat.i,

Peranan Mencegah
Pembalakan Haram

Aktiviti Pembalakan Haram

Langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengadakan aktiviti-aktiviti seperti
pameran,kempen-kempen,pertandingan dan lain-lain lagi.Pihak yang berkenaan boleh mengadakan
pameran pencemaran alam. Pameran ini boleh dilakukan di sekolah-sekolah dan tempat-tempat awam
seperti perpustakaan awam atau di aktiviti-aktiviti awam. Pameran ini bolehlah merangkumi isu-isu
alam sekitar, sebab-sebab pencemaran, kesan-kesannya dan apa yang boleh dibuat untuk
mengurangkan kadar pencemaran.

Kempen-kempen yang berkaitan alam sekitar juga boleh diadakan. Peserta-peserta akan diajar
tentang pentingnya menjaga alam sekitar dan cara-cara menguruskan sisa buangan supaya hanya
mendatangkan pencemaran yang minimum kepada alam sekitar dalam kempen-kempen ini.

Selain itu,pertandingan seperti kuiz tentang pencemaran alam sekitar boleh meningkatkan
pengetahuan dan kesedaran tentang pentingnya melindungi alam sekitar yang diadakan oleh pihak
berkenaan.Dengan pertandingan tersebut, peserta akan cuba memahami apakah itu
pencemaran.Mereka akan mendapat pengetahuan tersebut dalam proses ini. Mereka juga mungkin
akan mencari penyelesaian kepada masalah pencemaran.

Melalui pertandingan tersebut akan membawa kebaikan kepada peserta itu dan alam sekitar.Hal ini
demikian dapat menyedarkan masayarakat tentang keburukan pembalakan haram terhadap alam
sekitar.

MPETENERCKRAEEHNGHAAAI DDNHAUMMPP AAIAKSNNRYCLOAAAPRUMLAATAKSNATTI K

Pengurusan pembaziran plastik secara sistematik
harus dilakukan seperti memeriksa pengumpulan
sampah untuk mencari plastik dan mengitar semula
dengan cara yang betul.

Perkara yang paling biasa dilakukan ialah kempen
untuk mendidik orang ramai mengenai kesan
mikroplastik terhadap alam sekitar supaya mereka
mendapat pemahaman yang lebih baik mengenai
sejauh mana mikroplastik memberi kesan buruk
terhadap alam sekitar.

Peka terhadap penggunaan plastik berlebihan yang
terkawal sehingga rakyat menyedari tentang kesan
bahaya dari serpihan plastik di ekosistem laut

USAHA NEGARA

Peranan Mencegah
Masalah Kualiti Udara

KUALITI UDARA MEMELIHARA FLORA FAUNA

Pembakaran hutan,ladang,dan bahan sisa pertanian secara terbuka untuk membersihkan
kawasan pertanian dan menyuburkan tanah selepas selesai kerja penuaian ,sesetengah petani
mengambil jalan mudah dengan membakar sisa tanaman secara terbuka. Selain itu, hutan juga

boleh terbakar akibat cuaca yang terlalu panas.
USAHA YANG BOLEH DILAKUKAN:

i) Penguatkuasaan undang-undang pembakaran terbuka untuk memberhentikan kegiatan yang
menyumbang kepada masalah kualiti udara.ii) Mengurangkan penggunaan sumber tenaga daripada bahan api fosil, misalnya petroleum
dan arang batu. Hal ini boleh menyebabkan pencemaran udara yang teruk.iii) Menetapkan kurang 2 Hektar untuk kegiatan membakar kebun pada satu masa.Kerjasama erat mesti diwujudkan untuk mengatasi
masalah ini. Aktivit yang boleh menyebabkan pencemaran
udara haus dielakkan. Selain kerajaan setiap individu perlu

mengelak daripada melakukan pembakaran terbuka.

MAKLUM BALAS
e-MAJALAH

FLORA & FAUNA

Sila Scan QR Code di atas

RUANGAN IKLAN

Buku TimBEST -
Eksplorasi Flora Dan Fauna

laman sesawang:
https://shopee.com.my/PRELOVED-BUKU-

TimBEST--Eksplorasi-Flora-Dan-Fauna-
i.75626042.5661502228

Art Journal:
Floral and Fauna

laman sesawang:
https://letsartjournal.wordpress.com/


Click to View FlipBook Version