The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

GKEB1072 Flipbook Kemahiran Berfikir Secara Kreatif

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kingsiao1121, 2021-11-03 21:59:21

GKEB1072 Flipbook

GKEB1072 Flipbook Kemahiran Berfikir Secara Kreatif

KemahiranGKEB1072
Berfikir
Seca
ra
Kreatif

Disediakan oleh Siao Wei Qing

Definisi :

Kamus Dewan (2000) memberi maksud
berfikiran kreatif sebagai mempunyai
kebolehan untuk mencipta, menghasilkan dan
seterusnya mengembangkan sesuatu idea
yang baharu dan asli.

Video Berfikiran Secara Kreatif

Berfikiran secara kreatif merupakan
kebolehan seseorang untuk mencipta susuatu
yang baharu selain mampu mengolah idea dan
menyusun idea pada masa yang sama.

Kepentingan :

Mampu Mampu
melahirkan menghasilkan
budaya berfikir sesuatu yang
yang kreatif.
baharu.
Mampu
meningkatkan
kualiti berfikir.
Video Kepentingan Berfikir Secara Kreatif

Ciri-ciri :

Keberanian: Imaginasi:

Berani untuk Mempunyai ciri
menjana idea. imaginasi dan
Sanggup kemahiran idea-
menerima risiko idea yang sedia
dan kritikan. ada,

Perkembangan Reka Cipta:
Idea:
Berasaskan
Mampu sedia kemahiran
alternatif yang sintesis untuk
baharu menghasilkan
idea baharu.

Maklumat tambahan tentang
berfikiran secara kreatfi:

Cara Berfikir :

Menjana Idea:

Menghasilkan

sesuatu idea,

pandangan atau

pendapat secara

spotan berkaitan

dengan sesuatu

perkara. Membuat

Inferens:

Membuat andaian

atau kesimpulan

Meramal Idea: awal daripada
maklumat yang
Membuat diperolehi.

jangkaan

terhadap sesuatu Video tentang cara-cara
perkara yang berfikir secara kreatif:

akan berlaku

berdasarkan bukti

tertenru.

Kesimpulan :

Mengambil pelbagai
aktiviti dan strategi PdP

untuk meningkatkan
daya fikiran kreatif para

murid.

Sering mengadakan sesi
soal jawab di dalam kelas
untuk memberi peluang

berfikir kepada murid-
murid.

Mengambil berbagai- Video tentang cara
bagai inisiatif untuk meningkatkan daya
mewujudkan murid yang
mempunyai fikiran kreativiti:

terbuka.

TSeerkiimaan
Kasih


Click to View FlipBook Version