The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fairusfadzair, 2021-11-08 03:55:46

FLIPBOOK ADAB DAN AKHLAK

TAHUN 2

‫ادب دان اخلاق إسلاميه‬
‫تاهون ‪2‬‬

‫كلس القرءان دان فرض عين‬

‫‪SEKOLAH KEBANGSAAN‬‬
‫‪PERAMU JAYA‬‬

‫هلامن‬ ‫كاندوغن‬

‫‪01 - 08‬‬ ‫‪KANDUNGAN‬‬

‫‪09 – 15‬‬ ‫فركارا‬
‫‪16 – 26‬‬ ‫اونيت ‪ : 1‬ادب دغن رسول الله‬
‫‪27 – 35‬‬ ‫اونيت ‪ : 2‬ادب دالم كهيدوفن سهارين ‪:‬‬
‫‪36 – 42‬‬
‫‪43 – 49‬‬ ‫‪ -‬ادب تيدور‬
‫‪50 - 58‬‬ ‫‪ -‬ادب مندي دان قضاء حاجت‬

‫‪ -‬ادب برفاكاين‬
‫‪ -‬ادب ماكن دان مينوم‬
‫‪ -‬ادب ماسوق دان كلوار رومه‬
‫‪ -‬ادب مناءيقي كندراءن‬

‫ادب دغن رسول الله ﷺ‬ 1 ‫اونيت‬

ADAB DENGAN RASULULLAH SAW

‫موريد‬ ‫ مثاتاكن فغرتين ادب دغن رسول الله ﷺ‬.1 ‫ستندرد‬
: ‫دافت‬ ‫كاندوغن‬
Menyatakan pengertian adab dengan rasulullah
Murid STANDART
dapat ‫ برادب دغن رسول الله ﷺ‬٢‫ منجلسكن حكوم دان خارا‬.2 KANDUNGAN

1 Menjelaskan hukum dan cara-cara beradab dengan rasulullah

‫ مغفليكاسيكن اخلاق مليا رسول الله ﷺ‬.3

Mengaplikasikan akhlak mulia rasulullah

‫ منجلسكن حكوم دان كلبيهن مغحرمتي رسول الله ﷺ‬.4

Menjelaskan hukum dan kelebihan menghormati rasulullah

‫ منرغكن نيلاي ملالوءي قيصه تاولادن‬.5

Menerangkan nilai melalui kisah tauladan

‫تيغكه لاكو دان فغحرمتن‬ ‫فغرتين‬
‫ماءنسي كفد اضام اسلام يغ دباوا‬
Pengertian
‫اوليه رسول الله ﷺ‬
‫حكوم برادب‬
Tingkah laku dan penghoramatan manusia kepada agama ‫دغن رسول الله ﷺ‬
islam yang dibawa oleh rasulullah
Hukum beradab dengan
‫واجب‬ rasulullah

Wajib

2

‫ دغن رسول الله ﷺ‬٢‫ادب‬

Adab-adab dengan rasulullah

‫برالتزام دغن سنة‬ ‫منزيارهي مقام‬ ‫برصلوات كفد‬

‫رسول الله‬ ‫رسول الله‬ ‫رسول الله‬

Beriltizam dengan Menziarahi makam Berselawat kepada
sunnah rasulullah rasulullah rasulullah

‫مغاسيهي فارا صحابة‬ ‫تواضع دان برسوفن سنتون‬

Mengasihi para sahabat Tawaduk (merendah diri) dan
bersopan santun
3

‫تيغكه لاكو تيدق برادب دغن رسول الله ﷺ‬

Tingkah laku tidak beradab dengan rasulullah

‫تيدق مغحورمتي صحابت بضيندا‬ ‫تيدق منطاعتي فرينته بضيندا‬

Tidak menghormati sahabat baginda Tidak mentaati perintah baginda

‫تيدق مغوخف صلوات كتيك‬ ‫خاكف دان بربوات‬-‫برخاكف‬
‫نام بضيندا دسبوت‬ ‫بيسيغ كتيك منزيارهي مقام رسول‬

Tidak mengucap selawat ketika nama ‫الله‬
baginda disebut
Bercakap-cakap dan berbuat bising ketika
4 menziarahi makam rasulullah

‫اخلاق رسول الله ﷺ كتيك برصحابة دان برخاكف‬

Akhlak rasulullah ketika bersahabat dan bercakap

‫خاكف دغن سسأورغ‬-‫مموسيغكن سلوروه اغضوتا توبوهث افبيلا برخاكف‬

Memusingkan seluruh anggota tubuhnya apabila bercakap-cakap dengan seseorang

‫سلالو مندهولوءي مغوخفكن سلام كفد اورغ يغ دجومفاءيث‬

Selalu mendahului mengucapkan salam kepada orang yang dijumpainya

‫تيدق مموتوغ فرخاكفن سسأورغ سوقتو برخاكف سهيغض سلساي برخاكف‬

Tidak memotong percakapan seseorang sewaktu bercakap sehingga selesai bercakap

‫ لمه لمبوت دان فنوه كاسيه سليغ‬، ‫سلالو منصيحاتي صحابة دغن بهاس يغ سوفن‬

Selalu menasihati sahabat dengan bahasa yang sopan,lemah lembut dan penuh kasih sayang

5

‫حكمه برادب دغن رسول الله ﷺ‬

‫هاتي منجادي تنغ‬ Hikmah beradab dengan rasulullah

Hati menjadi tenang ‫دكاسيهي الله‬

Dikasihi Allah

‫منجادي ساله سأورغ يغ دكنالي اوليه رسول الله ﷺ سنديري‬

Menjadi salah seorang yang dikenali oleh rasulullah sendiri

‫اكن مندافت "شَفََعة" درفد نبي محمد سماس "دفادغ مَحْ َش ْر" كلق‬

Akan mendapat “syafaat” (pertolongan) daripada nabi Muhammad semasa di “padang mahsyar” kelak

‫سام نبي محمد ﷺ‬-‫دبري فلواغ اونتوق ماسوق كشورض دالم كومفولن برسام‬

Diberi peluang untuk masuk ke syurga dalam kumpulan bersama-sama nabi Muhammad

6

‫عاقبة تيدق برادب دغن رسول الله ﷺ‬

Akibat tidak beradab dengan rasulullah

‫تيمبول فراساءن تيدق‬ ‫منجاءوهكن ديري‬ ‫تيدق مندافت هدايه دان‬
‫يقين اونتوق مغعملكن‬ ‫دري ملقساناكن‬ ‫بيمبيغن رسول الله ﷺ دالم‬
‫تونتوتن إسلام‬
‫سنة رسول الله ﷺ‬ ‫كهيدوفن‬

Timbul perasaan tidak yakin untuk Menjauhkan diri dari Tidak mendapat hidayah dan
mengamalkan sunnah rasulullah
melaksanakan tuntutan islam bimbingan rasulullah dalam kehidupan

‫سياكن كإستيميواءن بضيندا‬-‫منجادي ماءنسي يغ فاليغ روضي كران منسيا‬

Menjadi manusia yang paling rugi kerana mensia-siakan keistimewaan baginda

7

mari berselawat

8

‫وفن سهارين‬m‫ادب دالم كهيد‬ 2 ‫اونيت‬

ADAB DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN

‫موريد‬ ‫ مغهورايكن دان مغفليكاسيكن ادب دان‬، ‫ مثاتاكن‬.1 ‫ستندرد‬
: ‫دافت‬ ‫دعاء دالم كهيدوفن سهارين‬ ‫كاندوغن‬

Murid Menyatakan,menghuraikan dan mengaplikasikan adab dan doa dalam kehidupan seharian STANDART
dapat KANDUNGAN
‫ ترسبوت‬٢‫ منجلسكن عاقبة تيدق مغعملكن ادب‬.2
9 ‫دان كلبيهنث‬

Menjelaskan akibat tidak mengamalkan adab-adab tersebut dan kelebihannya

‫ مورني دالم كهيدوفن سهارين‬٢‫ منرفكن نيلاي‬.3

Menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian

‫ادب تيدور‬

ADAB TIDUR ‫ادب سبلوم تيدور‬

‫ برفاكاين برسيه‬.3 Adab sebelum tidur

‫ فروت تيدق ترلالو كثغ‬.6 Berpakaian bersih

Perut tidak terlalu kenyang ‫ برسلامن دغن ايبو باف‬.4 ‫ ممبروس ضيضي‬.1

‫ ايغت كسيلفن يغ‬.7 Bersalaman dengan ibu bapa Memberus gigi
‫دلاكوكن دان برزعم‬
‫تيدق مغولغيث لاضي‬ ‫ ممباخ دعاء سبلوم تيدور‬.5 ‫ بروضوء‬.2

Ingat kesilapan yang dilakukan dan Membaca doa sebelum tidur Berwuduk
berazam tidak mengulanginya lagi

10

‫دعاء سبلوم تيدور‬

Doa sebelum tidur

11

‫ ممبروس ضيضي‬.3 ‫ ممباخ دعاء باغون تيدور‬.1

Memberus gigi Membaca doa bangun tidur

‫ادب باغون تيدور‬

Adab bangun tidur

‫ ممبرسيهكن ديري‬.4 ‫ مغمس تمفت تيدور‬.2

Membersihkan diri Mengemas tempat tidur

12

‫دعاء باغون تيدور‬

Doa bangun tidur

13

‫كلبيهن منجاض ادب تيدور‬

Kelebihan menjaga adab tidur

‫ميندا سنتياس خرضس‬ ‫ نبي محمد‬٢‫مغعملكن سنة‬

Minda sentiasa cergas Mengamalkan sunnah-sunnah nabi
Muhammad
‫منجادي اورغ يغ منفتي ماس‬
‫ملاتيه ديري سوفاي برديسيفلين‬
Menjadi orang yang menepati masa
Melatih diri supaya berdisiplin

‫دافت منومفوكن فرهاتين كتيك بلاجر‬ ‫منجاض كصيحتن توبوه بادن‬

Dapat menumpukan perhatian ketika belajar Menjaga kesihatan tubuh badan

14

‫عاقبة تيدق منجاض ادب تيدور‬

Akibat tidak menjaga adab tidur

‫موده مندافت فياكيت‬ ‫راس مغنتوق كتيك بلاجر‬

Mudah mendapat penyakit Rasa mengantuk ketika belajar

‫سوسه مغيغتي فلاجرن‬ ‫هيلغ ديسيفلين دالم ديري‬

Susah mengingati pelajaran Hilang disiplin dalam diri

15

‫ادب مندي دان قضاء حاجت‬

ADAB MANDI DAN QADA HAJAT

-‫تيدق مثاثي دان برخاكف‬ ‫ممكاي كاءين باسهن‬ ‫ مندي‬٢‫ادب‬
‫خاكف‬
Memakai kain basahan Adab-adab mandi
Tidak menyanyi dan bercakap-cakap
‫ممباخ بسملة‬

Membaca basmallah

‫لف بدان دغن توالا يغ برسيه‬ ‫مندي دتمفت يغ ترتوتوف‬ ‫تيدق ممباذير اءير‬

Lap badan dengan tuala yang bersih Mandi ditempat yang tertutup Tidak membazir air

16

‫ يغ دضوناكن اونتوق مندي‬٢‫الت‬

Alat-alat yang digunakan untuk mandi

‫بروس ضيضي توالا‬

Tuala Berus gigi

‫سابون اوبت ضيضي‬ ‫شمفو‬

Ubat gigi Sabun Syampu

17

‫فضيلة مندي‬

Fadhilat mandi

‫هيلغ ككوتورن‬ ‫دسوكاءي‬ ‫توبوه بادن‬
‫دتوبوه بادن‬ ‫اوليه الله دان‬ ‫منجادي سضر‬
‫رسول الله‬ ‫دان صيحت‬
Hilang kekotoran
ditubuh badan Disukai oleh Allah dan Tubuh badan menjadi
rasulullah segar dan sihat

‫ترهيندر درفد فياكيت‬ ‫مندافت فهالا‬

Terhindar daripada penyakit Mendapat pahala

18

‫عاقبة تيدق مغعملكن ادب مندي‬

Akibat tidak mengamalkan adab mandi

‫توبوه بادن برباو دان تيدق دسناغي اورغ سكليليغ‬

Tubuh badan berbau dan tidak disenangi orang sekeliling

‫تيدق دسوكاءي اوليه الله دان رسول الله‬

Tidak disukai oleh Allah dan rasulullah

‫موده دجغكيتي توبوه بادن تيدق برسيه عباده تيدق‬
‫دتريما الله‬
‫دان سوخي‬ ‫فياكيت‬
Ibadah tidak diterima Allah

Tubuh badan tidak bersih dan suci Mudah mendapat penyakit

19

‫قضاء حاجت‬

QADA HAJAT

‫افاكه ارتي قضاء‬،‫ماما‬

‫حاجت؟‬

mama,apakah erti qada hajat?

‫قضاء حاجت اياله بواغ اءير كخيل اتاو بواغ اءير بسر‬

Qada hajat ialah buang air kecil atau buang air besar

20

‫ قضاء حاجت‬٢‫ادب‬

Adab-adab qada hajat

‫ادب سبلوم قضاء حاجت‬

Adab sebelum qada hajat

‫ماسوق دغن كاكي كيري‬ ‫منوتوف كفالا‬

Masuk dengan kaki kiri Menutup kepala

‫ممباخ دعاء ماسوق تاندس‬ ‫تيدق ممباوا القرءان‬ ‫مماكاي الس كاكي‬

Membaca doa masuk tandas Tidak membawa al-quran Memakai alas kaki

21

‫ادب سماس قضاء حاجت‬

Adab semasa qada hajat

‫ماكن اتاو مينوم‬،‫تيدق برخاكف‬

Tidak bercakap,makan atau minum

‫رات‬-‫تيدق ممبواغ اءير مراتا‬

Tidak membuang air merata-rata

22

‫ادب سلفس قضاء حاجت‬

Adab selepas qada hajat

‫ممباخ دعاء كلوار تاندس‬

Membaca doa keluar tandas

‫كلوار دغن كاكي كانن‬

Keluar dengan kaki kanan

‫ممباسوه تاغن مغضوناكن سابون‬

Membasuh tangan menggunakan sabun

23

‫دعاء كلوار تاندس‬ ‫دعاء ماسوق تاندس‬

Doa keluar tandas Doa masuk tandas

24

‫كلبيهن برادب كتيك قضاء حاجت‬

Kelebihan beradab ketika qada hajat

‫ترهيندر درفد ضغضوان شيطان‬ ‫هيدوف كيتا منجادي صيحت‬

Terhindar daripada gangguan syaitan Hidup kita menjadi sihat

‫الله سوك اورغ يغ برسيه‬ ‫بادن كيت برسيه دان سوخي‬

Allah suka orang yang bersih Badan kita bersih dan suci

‫مندافت فهالا درفد الله‬ ‫ترهيندر درفد فثاكيت‬

Mendapat pahala daripada Allah Terhindar daripada penyakit

25

‫توبوه بادن تيدق برسيه دان سوخي‬ ‫عباده تيدق دتريما الله‬

Tubuh badan tidak bersih dan suci Ibadah tidak diterima Allah

‫عاقبة تيدق مغعملكن ادب كتيك قضاء حاجت‬

Akibat tidak mengamalkan adab ketika qada hajat

‫تيدق دسوكاءي اوليه الله دان رسول الله‬ ‫موده دجغكيتي فياكيت‬

Tidak disukai oleh Allah dan rasulullah Mudah mendapat penyakit

26

‫ادب برفاكاين‬

ADAB BERPAKAIAN

‫فاكاين هندقله‬ ‫ورنا يغ سسواي‬ ‫ برفاكاين‬٢‫خيري‬
‫برسيه دري سضالا‬ ‫دان سليسا‬
Ciri-ciri berpakaian
‫ككوتورن‬ Warna yang sesuai dan
selesa ‫منوتوف عورة‬
Pakaian hendaklah bersih
dari segala kekotoran Menutup aurat

27

‫ تيدق ترلالو برلبيهن دان ممبذير‬، ‫سدرهان‬

Sederhana,tidak terlalu berlebihan dan membazir

‫فاكاين فرمفوان يغ تيدق مثروفاءي للاكي دان‬
‫فاكاين للاكي تيدق مثروفاءي فرمفوان‬

Pakaian perempuan yang tidak menyerupai lelaki dan pakaian lelaki tidak menyerupai perempuan

28

: ‫فاكاين يغ برتنتغن دغن شرع اياله‬

Pakaian yang bertentangan dengan syarak ialah :

‫فاكاين يغ منمفقكن بنتوق‬ ‫فاكاين يغ منجولوق مات‬
‫توبوه بادن‬ ‫دان منددهكن عورة‬

Pakaian yang menampakkan bentuk Pakaian yang menjolok mata dan
tubuh badan mendedahkan aurat

‫فاكاين يغ نفيس دان جارغ‬ ‫فاكاين يغ ترلالو كتت‬

Pakaian yang nipis dan jarang Pakaian yang terlalu ketat

29

‫منغضلكن دري سبله كيري دان‬ ‫ادب برفاكاين‬
‫ممباخ دعاء ممبوك فاكاين‬
Adab berpakaian
Menanggalkan dari sebelah kiri dan membaca
doa membuka pakaian ‫دمولاكن دغن بسمله‬

‫منجاض كبرسيهن فاكاين‬ Dimulakan dengan basmallah

Menjaga kebersihan pakaian ‫ممولاكن دغن سبله كانن‬

Memulakan dengan sebelah kanan

‫مماكاي فاكاين يغ منوتوف عورة‬ ‫ممباخ دعاء مماكاي فاكاين‬

Memakai pakaian yang menutup aurat Membaca doa memakai pakaian

30

‫دعاء ممبوك فاكاين‬ ‫دعاء مماكاي فاكاين‬

doa membuka pakaian doa memakai pakaian

31

‫منددهكن عورة اداله حرام‬ ‫واجب‬ ‫حكوم‬
‫برفاكاين‬
Mendedahkan aurat adalah haram Wajib
Hukum berpakaian

‫ عورة دري فارس فوست هيغض كلوتوت‬: ‫للاكي‬

Lelaki : aurat dari paras pusat hingga ke lutut

‫ عورة كسلوروهن بادن كخوالي موك دان تافق تاغن‬: ‫فرمفوان‬

Perempuan : aurat keseluruhan badan kecuali muka dan tapak tangan

32

‫توجوان منجاض ادب برفاكاين‬

Tujuan menjaga adab berpakaian

‫ملاتيه ديري برديسيفلين‬ ‫سمفورنا سضالا عبادة‬

Melatih diri berdisiplin Sempurna segala ibadah

‫مندافت فهالا دان رحمة الله‬ ‫مرواه ديري ترسلامت‬

Mendapat pahala dan rahmat Allah Maruah diri terpelihara

33

‫كلبيهن مغعملكن ادب برفاكاين‬

Kelebihan mengamalkan adab berpakaian

‫مندافت فهالا كران مغيكوت سنة نبي مرواه ديري ترفليهارا‬

Maruah diri terpelihara Dapat pahala kerana mengikut sunnah nabi

‫دسوكاءي دان دحرمتي‬ ‫دخونتوهي مشاركت‬

Disukai dan dihormati Dicontohi masyarakat

‫دافت ممبيذاكن خارا برفاكاين اورغ إسلام دان بوكن إسلام‬

Dapat membezakan cara berpakaian orang islam dan bukan islam

34

‫عاقبة تيدق مغعملكن ادب برفاكاين‬

Akibat tidak mengamalkan adab berpakaian

‫تيدق دسوكاءي‬ ‫ترخمر مرواه ديري‬ ‫مغضالقكن‬
‫دان دحرمتي‬ ‫دان كلوارض‬ ‫برلاكوث معصية‬

Tidak disukai dan dihormati Tercemar maruah diri dan Menggalakkan berlaku
keluarga maksiat

‫مندافت دوسا كران منددهكن عورة‬ ‫دهينا اوليه مشاركت‬

Mendapat dosa kerana mendedahkan aurat Dihina oleh masyarakat

35

‫ادب ماكن دان مينوم‬

ADAB MAKAN DAN MINUM

‫ادب سبلوم ماكن دان مينوم‬

Adab sebelum makan dan minum

‫ممباسوه تاغن‬ ‫ممباخ دعاء‬ ‫دودوق دغن‬ ‫برفاكاين برسيه‬
‫سهيغضا برسيه‬ ‫سبلوم ماكن‬ ‫ترتيب‬ ‫دان كمس‬

Membasuh tangan Membaca doa Duduk dengan Berpakaian bersih
sehingga bersih sebelum makan tertib dan kemas

36

‫ادب سماس ماكن دان مينوم‬

Adab semasa makan dan minum

‫مغوتاماكن اورغ يغ لبيه دهولوكن مغمبيل ماكنن‬

‫يغ تردكت‬ ‫توا‬

Dahulukan mengambil makanan Mengutamakan orang yang lebih tua
yang terdekat
‫ايلقكن بربوال فركارا يغ‬
‫ايلقكن منيوف ماكنن اتاو‬ ‫تيدق باءيق‬
‫مينومن يغ فانس‬

Elakkan meniup makanan atau Elakkan berbual perkara yang tidak
minuman yang panas baik

37

‫مغضوناكن تاغن كانن كتيك ماكن دان مينوم‬

Menggunakan tangan kanan ketika makan dan minum

‫جاغن ضلوجوه كتيك ماكن دان مينوم‬

Jangan gelojoh ketika makan dan minum

‫تيدق ممبذير ماكنن‬

Tidak membazir makanan

‫جاغن منخاخي ماكنن يغ دهيدغكن‬

Jangan mencaci makanan yang dihidangkan

38

‫ادب سلفس ماكن دان مينوم‬

Adab selepas makan dan minum

‫ممباخ دعاء سلفس ماكن‬ ‫ممباسوه تاغن‬

Membaca doa selepas makan Membasuh tangan

‫كمس سمولا ميجا دان‬ ‫ممباسوه فيغضن دان ضلس‬
‫كروسي سلفس دضوناكن‬ ‫سلفس ماكن‬

Kemas semula meja dan kerusi Membasuh pinggan dan gelas selepas
selepas digunakan makan

39

‫دعاء سبلوم‬
‫ماكن‬

Doa sebelum makan

‫دعاء سلفس‬
‫ماكن‬

Doa selepas makan

40

‫كلبيهن برادب كتيك ماكن دان مينوم‬

Kelebihan beradab ketika makan dan minum

‫دفندغ موليا‬ ‫تيدق منيمبولكن كبنخين‬ ‫مغيلقكن فمبذيرن‬

Dipandang mulia Tidak menimbulkan kebencian Mengelakkan pembaziran

‫دافت منجاض كبرسيهن‬ ‫مندافت كرضاءن الله‬
‫دان كصيحتن‬
‫دان رسول الله‬
Dapat menjaga kebersihan dan
kesihatan Mendapat keredaan Allah dan
rasulullah
41

‫موده منداتغكن‬ ‫عاقيبة تيدق‬ ‫تيدق دسايغي اوليه‬
‫فثاكيت‬ ‫برادب كتيك‬
‫ماكن دان‬ ‫الله دان رسول الله‬
Mudah mendapat penyakit
‫مينوم‬ Tidak disayangi oleh Allah dan
‫دفندغ هينا اوليه اورغ‬ rasulullah
‫لاءين‬ Akibat tidak
beradab ketika ‫ميببكن فمبذيرن‬
Dipandang hina oleh orang lain makan dan minum
Menyebabkan pembaziran
42

‫ادب ماسوق دان كلوار رومه‬

ADAB MASUK DAN KELUAR RUMAH

‫مينتا ايذين‬ ‫ادب ماسوق رومه‬
‫اونتوق ماسوق‬
Adab masuk rumah
Minta izin untuk masuk
‫اوخفكن سلام سبلوم مماسوقي رومه‬
43
Ucapkan salam sebelum memasuki rumah

‫ملغكه ماسوق كدالم رومه‬ ‫فستيكن ديري برسيه دري‬
‫دغن كاكي كانن‬ ‫ككوتورن دان نجيس‬

Melangkah masuk ke dalam rumah dengan kaki Pastikan diri bersih dari kekotoran dan najis
kanan

‫مغحرمتي تتامو يغ براد‬ ‫تغضلكن كاسوت دان‬
‫درومه كيت‬ ‫سوسون دغن كمس‬

Menghormati tetamu yang berada dirumah kita Tanggalkan kasut dan susun dengan kemas

44

‫ادب كلوار رومه‬

ADAB KELUAR RUMAH

‫فاكاي فاكاين يغ‬ ‫ممستيكن كأداءن رومه سنتياس‬
‫منوتوف عورة‬ ‫سلامت سبلوم كلوار‬

Pakai pakaian yang menutup aurat Memastikan keadaan rumah sentiasa
selamat sebelum keluar

‫مينتا ايذين ايبو باف ترلبيه دهولو‬

Minta izin ibu bapa terlebih dahulu

45

‫ممباخ دعاء كلوار رومه‬

Membaca doa keluar rumah

‫جاغن كلوار سأورغ ديري‬ ‫ممبريتاهو توجوان كلوار رومه‬

Jangan keluar seorang diri Memberitahu tujuan keluar rumah

‫مماكاي الس كاكي اتاو كاسوت‬

Memakai alas kaki atau kasut

46

‫دعاء ماسوق رومه‬

Doa masuk rumah

‫دعاء سبلوم كلوار رومه‬

Doa sebelum keluar rumah

47

‫كلبيهن برادب كتيك ماسوق دان كلوار رومه‬

Kelebihan beradab ketika masuk dan keluar rumah

‫كبرسيهن اكن ترجاض درفد‬ ‫مغيكوت سنة نبي‬ ‫مندافت فهالا‬
‫دماسوقي بيناتغ يغ‬
‫منيغضلكن‬ Mengikuti sunnah nabi Mendapat pahala

‫نجيس سفرتي كوخيغ دان ايم‬ ‫ترسلامت درفد سبارغ ضغضوان دان‬
‫دماسوقي فنخوري‬
Kebersihan akan terjaga daripada
dimasuki binatang yang meninggalkan Terselamat daripada sebarang gangguan dan
dimasuki pencuri
najis seperti kucing dan ayam

48


Click to View FlipBook Version