The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by roszelan, 2018-09-28 02:32:30

buletin PUSTAKAM 2018

Buletin

PERSATUAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI MELAKA

BULETIN PUSTAKAM

LAWATAN PENANDA ARAS KE SABAH

Bil PERKARA/TAJUK m/s Pada 17 Ogos sehingga 19 Ogos yang
lalu Pihak Persatuan Perpustakaan
1 Untaian Bicara – 2 Sekolah-Sekolah Negeri Melaka
(PUSTAKAM) telah menganjurkan
Pengarah JPN Program Lawatan Penanda aras ke Sabah.
Program selama 3 hari dan 2 malam ini
Melaka melibatkan Ahli-Ahli Jawatankuasa
PUSTAKAM Negeri Melaka. Program ini
2 Seulas Kata Se- 2 memberikan pendedahan kepada kepada
semua ahli PUSTAKAM.
cangkir Bicara –

YDP PUSTAKAM

3 Sekapur Sireh 3

Seulas Pinang –

Ketua Editor Sebahagian daripada Peserta Program
Penandaras bergambar di hadapan Bangunan
4 Mesyuarat 4 Sdn Coblong

PUSTAKAM

5 Lawatan YDP ke 5

PSS Cemerlang TOKOH NILAM MELAKA 2018

6 Pertandingan 9

Bercerita NILAM

7 Pertandingan 10

Creative Writing Keputusan Anugerah Tokoh NILAM 2018
Kategori Sekolah Menengah - Bahasa Melayu
8 Aktiviti PKG Air 11-12

Molek

9 Aktiviti BTPN 13

Melaka

10 Program 14-15 1 SITI NUR ARISYA BINTI SAFRI SMK TELOK MAS

Pengantarabang- 2 AHMAD NUR AIMAN BIN
ISHAK
saan Sekolah SMKA SULTAN MUHAMMAD

9. Pameran Berte- 16-17

ma PSS Negeri 3 NUR AIN AFIQAH BINTI SMK DANG ANUM
ZAABAH
Melaka

10 Aktiviti-Aktiviti 18 4 NURUL AZURA ABDUL RAHIM SMK NYALAS

PSS Negeri

Melaka 2018 5 NORFADILAH BINTI OTHMAN SMK DURIAN TUNGGAL

11. Lawatan Penanda 19

Aras

12 Penghargaan 20 Kategori Sekolah Menengah - Bahasa Inggeris

1 JUNNY ONG XENG MEY SMK TUN HJ ABDUL MALEK
SMK YOK BIN
2 CHEAH AI CHI SMK GHAFAR BABA
SMJK TINGGI CINA MELAKA
NORBATRISYA FARZANA SMK SERI MAHKOTA
3 MOHD
FAIZAL Lagi Keputusan di muka surat 5

4 IVAN TAY CHOR HANG

5 SITI NUR NAJIHAH BINTI
ZULKIFLI

JAWATANKUASA MAJLIS UNTAIAN BICARA ..
PUSTAKAM MELAKA
Bismillahirrahmanirrahim.
PENASIHAT Assalammualaikum w.b.t & salam sejahtera.

Bersyukur ke hadrat Ilahi, dengan izin-Nya pihak
PUSTAKAM atas kejayaan menerbitkan buletin bagi
YANG DIPERTUA tahun 2018. Bagi pihak Jabatan Pendidikan
NAIB YANG DIPERTUA Melaka , segala jerih payah dan sumbangan dalam
penerbitan Buletin PUSTAKAM merupakan usaha Penghasilan buletin secara kolaboratif ini, mem-
EX-OFFICIO yang amat dihargai kerana usaha ini sebahagian berikan gambaran positif peranan PUSTAKAM
daripada manifestasi pendidikan yang mampu mem- sebagai institusi yang berwibawa dalam mendidik
SETIAUSAHA KEHORMAT berikan gambaran secara realistik dan bermaklumat rakyat di negeri Melaka ini, terhadap natijah yang
NAIB SETIAUSAHA tentang aktiviti pendidikan yang berlangsung pada besar daripada masyarakat berilmu dan ber-
peringkat negeri. maklumat.
BENDAHARI KEHORMAT
Pihak Jabatan mengalu-alukan pelbagai inisiatif ke Sebagai penutup bicara, tahniah dan syabas atas
arah membentuk generasi yang cemerlang dan ter- kejayaan penerbitan Buletin PUSTAKAM. Semoga
didik yang memiliki minda kelas pertama seiring usaha murni ini sentiasa diberkati oleh Allah
dengan visi KPM iaitu “Pendidikan Berkualiti Insan SWT , dalam mendidik anak bangsa yang
Terdidik Negara Sejahtera” . Dalam pelaksanaan beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampi-
pelbagai aktiviti integrasi melalui penerbitan lan dan sejahtera.

buletin PUSTAKAM , JPM berharap usaha proaktif
ini dapat mencapai matlamat PUSTAKAM dalam
membentuk masyarakat yang berilmu yang mampu Selamat Maju Jaya.
merealisasikan wawasan negara kita , Malaysia.

TUAN HAJI ABU BAKAR BIN SAHARI
PENGARAH PENDIDIKAN MELAKA

NAIB BENDAHARI

AHLI MAJLIS

SEULAS KATA SECANGKIR BICARA..

….SALAM YDP PUSTAKAM….

Syukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurnia-Nya, Buletin Sejajar dengan alaf baru, maka sewajarnya mutu perkhidmatan
PUSTAKAM 2018 ini dapat diterbitkan dengan jayanya. Sekalung PUSTAKAM semakin maju ke hadapan seiring dengan visi dan misi
terima kasih saya ucapkan kepada seluruh warga PUSTAKAM kerana yang dihasratkan. Diharapkan juga, buletin ini akan menjadi satu
memberikan peluang kepada saya untuk mencoretkan sepatah dua kata platform terbaik dan motivasi kepada warga PUSTAKAM, lebih-
sebagai cetusan paradigma buat semua warga PUSTAKAM, khususnya lebih lagi seluruh sekolah di negeri Melaka dalam menjana aktiviti
Ketua Editor bersama-sama Ahli Lembaga Editor atas kerjasama, dan program yang lebih bersinergi dan bermakna.
komitmen dan sumbangan yang ditaburkan dalam usaha menerbitkan
Buletin PUSTAKAM ini. laka. kan anti ah kurnianya Semoga penerbitan buletin kali ini akan menjadi sumber maklumat,
inspirasi dan rujukan di samping dapat meningkatkan jalinan postif
Saya yakin, kemunculan buletin ini amat dinanti-nanti oleh seluruh antara PUSTAKAM, agensi kerajaan, swasta dan semua pihak yang
warga PUSTAKAM. Naskah bersejarah ini menggambarkan wajah terlibat dalam bidang pendidikan. Akhir kata, saya ingin meraka-
PUSTAKAM sepanjang tahun 2018. Selain itu, naskah ini merupakan mkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat
satu lapangan atau landasan buat warga PUSTAKAM memaparkan dalam menerbitkan Buletin PUSTAKAM 2018. Harapan saya, lebih
idea-idea yang bernas dan menarik. Jelas terpapar semangat kerjasama banyak cetusan idea yang kreatif dan kritis dapat dihasilkan pada
yang mencerminkan gambaran menyeluruh tentang aktiviti dan ke- masa akan datang. Semoga segala usaha murni ini akan sentiasa
jayaan PUSTAKAM pada tahun ini. diberkati Allah.

2 Selamat Maju Jaya.

TUAN HAJI MOHD RASHID BIN MOHD SIDEK
YDP PUSTAKAM

BULETIN PUSTAKAM

SEKAPUR SIREH SEULAS PINANG…..
….SALAM KETUA EDITOR

Dalam era perubahan teknologi yang kian pe- Kelainan ini memberikan inspirasi kepada sidang jawatankuasa
sat, bidang penulisan dan media cetak, khu- Buletin PUSTAKAM untuk menghasilkan sesuatu yang baharu dan
susnya, majalah masih relevan sebagai sebaha- bermakna serta signifikan buat pembaca yang budiman. Edisi kali ini
gian daripada sumber ilmu dan maklumat. merupakan manifestasi kepada perkembangan PUSTAKAM sebagai
Buletin PUSTAKAM merupakan salah satu institusi dinamik yang bertanggungjawab mewujudkan masyarakat
wadah yang memaparkan maklumat dan ilmu berilmu dan memenuhi agenda perkembangan negara.
secara interaktif dan berkesan dalam menarik
perhatian masyarakat bagi mengetahui dengan Sekalung penghargaan saya tujukan kepada jawatankuasa Buletin
lebih lanjut lagi berkaitan dengan perkem- PUSTAKAM yang telah memberikan komitmen sepenuhnya bagi
bangan ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan. menjayakan penerbitan Buletin pada kali ini. Tahniah juga diucap-
Penampilan Buletin PUSTAKAM pada kali ini, memaparkan pel- kan kepada SMK Air Molek kerana sebagai jawatankuasa berjaya
bagai kejayaan dan aktiviti- aktiviti yang melibatkan PUSTAKAM melaksanakan tugas sebagai AJK buletin serta ahli lembaga editor
di samping penerbitan yang lebih ilmiah namun santai untuk tata- atas penat lelah dalam melaksanakan tanggungjawab bagi memasti-
pan semua peringkat pembaca. Bahan-bahan diperoleh daripada kan edisi pada kali ini menjadi kenyataan.
pelbagai sumber yang disalurkan secara maya seiring dengan
perkembangan teknologi maklumat. Interaksi secara maya dengan Semoga komitmen ini akan berterusan untuk kejayaan yang lebih
institusi-institusi yang berkaitan bukanlah penghalang, malah cemerlang pada masa depan kerana “Muafakat Membawa Berkat”.
semua bahan sumber dapat dihantar, diedit dan ditambah baik Salam Sehati Sejiwa.
secara interaktif dan pantas.
PUAN HAJAH NORSIAH BINTI AB RAHMAN
Ketua Editor Buletin PUSTAKAM 2018

SIDANG REDAKSI JAWATANKUASA MAJLIS PUSTAKAM MELAKA
BULETIN PUSTAKAM 2018
3
KETUA PENGARANG
PN NORSIAH BT AB RAHMAN

(PENGETUA SMK AIR MOLEK)

PEN PENGARANG
CIK TAN KIM FONG

SIDANG PENGARANG
PN NAPISAH BT HUSSIN
EN MOHD SYAZRIE BIN ROMLI
PN NURLAILA BT SHARANY
PN ROZIANA BINTI IBRAHIM
PN WAN ROZAAINI BINTI WAN

HAMAT
PN HALIMATUN SAADIAH BINTI

HELL MEE.

BULETIN PUSTAKAM

MESYUARAT PUSTAKAM

4 BULETIN PUSTAKAM

NADI ILMU AMALAN MEMBACA (NILAM)

BAHASA MELAYU

Perasmian Kem Membaca 1 Malaysia SAID HAMBALI BIN LI- SK MELAKA
di SMK Air Molek 1 MAN PINDAH
SK DATO DEMANG
NUR NASUHA BINTI NA- HUSSEIN
2 SARUDIN SK JALAN DATUK
PALEMBANG
SOFIYA QISTINA BINTI
3 ANIS SK MELEKEK

NUREEN MADHIHAH SK NYALAS
4 BINTI MAZLI

SYAHIRA SYASHA BINTI
5 ZAMRI

Perasmian NILAM dan VLE Frog di BAHASA INGGERIS
SRA Jaim Tun Razak
1 AISYAH SARAH BINTI AIR- SK BUKIT
Perasmian NILAM dan VLE Frog di IL RAZLAN BERUANG
SMK Air Molek
2 THEVATHARSHINI A/P SJKT JASIN
TIRUCELLVANI

3 NUR SOFIEA IZZLYZZA SK MALIM
BINTI MAZLEE

4 NUR NAJIHAH FARHANAH SK TANGGA BATU
BINTI SHAHRIZAL

5 MUHD AQIL NAUFAL BIN SK NYALAS
ZAIHAN

BULETIN PUSTAKAM 5

ANUGERAH PUSAT SUMBER SEKOLAH MELAKA 2018

SMKA SMK
SHARIFAH AIR
RODZIAH MOLEK

6 BULETIN PUSTAKAM

BENGKEL PENULISAN KREATIF
PERINGKAT NEGERI MELAKA

TTMeamarispkaah:t:8:0.S08M0MpKaeigDi2a—0n1g48.A3n0upmetang

Sesi Pendaftaran Peserta
Penyampaian Ceramah oleh Pn Sri Rahmat dari Blink

Book Sdn Bhd

Sebaghagian peserta yang terlibat dalam program 7
penulisan kreatif

BULETIN PUSTAKAM

LAWATAN YDP PUSTAKAM KE PSS CEMERLANG

Lawatan Ke SMKA
Sharifah Rodziah

8 BULETIN PUSTAKAM

Pertandingan Becerita Tahap 1 dan Syarahan Tahap 11 Bahasa
Melayu Sekolah-Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil

Tarikh : 14 Ogos 2018
Masa : 8.00 pagi
Tempat : SJK (T) Alor Gajah

Pertandingan Ulasan Novel 2018

Tarikh : April 2018 hingga 20 September 2018 Senarai Nama Pemenang
Masa : 8.00 pagi
Tempat : SMK Nyalas Melaka JOHAN
NURUL ILLYANIE BINTI MD ANUAR

SMK NYALAS

NAIB JOHAN
NURUL NASUHA BINTI MOHD SHAH

SMK AIR MOLEK

KETIGA
NURUL AINI BINTI MOHAMMAD AMRI
SMK DATO ABDUL RAHMAN YAKUB

Barisan Hakim

BULETIN PUSTAKAM 9

Pertandingan CREATIVE WRITING 2018

10 BULETIN PUSTAKAM

Aktiviti — Aktiviti PKG Air Molek 2018

Khidmat bantu oleh PKG Air Molek

Taklimat PKG bersama guru-guru SMK Pernu

Khidmat bantu PSS Cemerlang

BULETIN PUSTAKAM 11

Aktiviti — Aktiviti PKG Air Molek 2018

Pertandingan Tokoh NILAM 2018 Peringkat Daerah Melaka Tengah

Pemantapan tokoh nilam daerah untuk ke peringkat negeri

12 BULETIN PUSTAKAM

Aktiviti—Aktiviti BTPN 2018

Lawatan Kerja KPP, BTPN MELAKA

Taklimat berkaitan Pembestarian

Perasmian Program NILAM dan VLE Frog di SMK Air Molek

BULETIN PUSTAKAM 13

PROGRAM PENGANTARABANGSAAN SEKOLAH-SEKOLAH
NEGERI MELAKA

Program Pengantarabangsaan SMK Air Molek bersama
Admiralty School, Singapore

Kunjungan Mesra Deligasi SMP Program Pengantarabangsaan
Muhammadiyah 4 Yogjakarta , SMK Agama Sharifah Rodziah
Indonesia Ke SMK Tun Tijah
BULETIN PUSTAKAM
14

AKTIVITI-AKTIVITI PSS NEGERI MELAKA 2018

PERTANDINGAN SYARAHAN BAHASA ARAB
ANJURAN SMA DARUL FALAH

KEPUTUSAN
JOHAN—SMA SAIYIDAH KHADIJAH
NAIB JOHAN—SMA EHYA AL-KAREEM

KETIGA—SMA DARUL FALAH

BULETIN PUSTAKAM 15

PAMERAN BERTEMA PUSAT SUMBER NEGERI MELAKA

PSS SMK SERI TANJONG

PSS SMKA SHARIFAH RODZIAH

16 BULETIN PUSTAKAM

PAMERAN BERTEMA PUSAT SUMBER NEGERI MELAKA

PSS SMK AIR MOLEK

BULETIN PUSTAKAM 17

AKTIVITI-AKTIVITI PSS NEGERI MELAKA 2018
PERTANDINGAN ANJURAN PSS AL-FARABI
SMK AIR MOLEK 2018

18 BULETIN PUSTAKAM

LAWATAN PENANDA ARAS KE PUSAT SUMBER SEKOLAH

BULETIN PUSTAKAM 19

TN.HJ.ABU BAKAR BIN SAHARI
PENGARAH PENDIDIKAN MELAKA

TN.HJ.MOHD.RASHID BIN MOHD SIDEK
YDP PUSTAKAM

BTPN MELAKA
PUSAT-PUSAT KEGIATAN GURU NEGERI MELAKA
PUSAT SUMBER SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI MELAKA

AHLI-AHLI JAWATANKUASA PUSTAKAM
GURU-GURU PSS NEGERI MELAKA
GURU-GURU SMK AIR MOLEK


Click to View FlipBook Version