The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

e majalah terbitan SMK Gajah Berang tahun 2018

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by roszelan, 2018-05-28 01:39:59

The Torch bil 1/2018

e majalah terbitan SMK Gajah Berang tahun 2018

T HE
T RCH

SMK GAJAH BERANG

Perayaan Tahun Baru Cina Aktiviti Bulan Bahasa
Perayaan Thaipusam Program Nilam
Keputusan SPM dan STPM Karya Kreatif Murid
Merentas Desa
Hari Sukan Program Guru Penyayang
Program 3K
Guru Baru Rawatan Pergigian
Perlantikan Pengawas Sekolah
Ujian SEGAK
Sukan dan Permainan
Sidang Redaksi e-majalah 2018

Pesta Malam Kebudayaan SMK Gajah Berang

Pesta Malam Kebudayaan merupakan salah satu acara tradisi tahunan warga SMK
Gajah Berang yang juga merupakan kemuncak bagi sambutan Tahun Baharu Cina. Pada
24 Februari yang lalu, Persatuan Bahasa Cina SMK Gajah Berang telah menganjurkan Pes-
ta Malam Kebudayaan Tahun Baharu Cina yang ke-40. Acara yang diadakan di Dewan
Seck Kia Eenh telah bermula pada jam 6.30 petang dan berakhir pada jam 10.00 malam.
Sambutan pada malam tersebut telah diserikan oleh gandingan hebat pengacara majlis
yang cukup petah menyusun kata iaitu Arash Hadzim Haiqal, Grace, Max Lee dan Karuna.

Terdapat pelbagai acara menarik telah dipersembahkan oleh pelajar SMK Gajah
Berang sepanjang pesta dijalankan. Tarian Singa telah dipersembahkan sebagai acara
pembuka tirai majlis. Pesta berlangsung dengan cukup meriah dengan tepukan gemuruh
para hadirin yang teruja menyaksikan persembahan tarian yang begitu memukau jiwa
mereka. Sepanjang berlangsungnya pesta, acara cabutan bertuah juga dilakukan bagi
mengekalkan momentum keterujaan penonton. Encik Lau Siong Du dan Puan Tan Sok
Yong telah membuat cabutan dan penonton bertuah telah membawa pulang hadiah yang
telah disediakan oleh pihak penganjur.

Seterusnya, pesta yang gilang-gemilang itu diteruskan dengan persembahan tarian.
Terdapat banyak persembahan tarian yang menunjukkan unsur kesenian masyarakat Cina
yang unik dan pelbagai bentuk. Setiap lenggokan membawa maksud tersendiri. Tamba-
han pula, lawak jenaka pengacara berjaya mencuit hati penonton sehingga pengunjung
yang hadir tidak kering gusi dengan celoteh dan telatah mereka yang menghiburkan. Se-
tiap kata yang dituturkan begitu menghiburkan para penonton. Majlis diserikan pula
dengan persembahan daripada penari yang cantik-cantik belaka. Tarian yang di-
persembahkan turut memukau dan menarik mata serta perhatian setiap pengunjung yang
hadir. Persembahan tarian juga merupakan antara persembahan yang ditunggu-tunggu
oleh para pengunjung. Seusai persembahan tarian, muzik latar Cina telah dimainkan.
Irama dan rentak muzik Cina klasik begitu memukau setiap pengunjung. Masing-masing
dapat menghayati melodi irama tersebut dengan baik.

Selepas itu, acara yang paling ditunggu-tunggu ialah persembahan Gendang Musim
yang baru ditubuhkan pada tahun lepas. Irama gendang yang begitu menakjubkan telah
memukau perhatian penonton. Penonton kelihatan amat seronok dan memberikan
tepukan gemuruh. Rata-rata pengunjung memuji sikap pelajar tingkatan lima yang begitu
kreatif dan berani mempersembahkan karya agung drama di hadapan ratusan penonton.

Sebelum melabuhkan tirai, acara cabutan bertuah terakhir telah berlangsung.
Pemenang yang bertuah masing-masing tersenyum lebar menerima hadiah daripada
pihak penganjur. Keseluruhannya, apabila ditanya kepada para pengunjung yang hadir,
mereka amat berpuas hati dengan layanan dan persembahan yang telah diberikan. Mere-
ka berpendapat bahawa pesta ini sangat menghiburkan. Diharapkan agar pesta ini dapat
diteruskan lagi pada tahun-tahun yang akan datang dengan persembahan yang lebih
mengujakan para penonton.

Oleh:Muhammad Aiman bin Wan Nasri (4 ST 5) dan Nurkamsiah binti Daidy (4 ST 5)

Persembahan Orkestra Cina

Gendang 24 Musim

WWusuhsuhu

Tarian Singa


雅佳美浪中学每年于农历新年假期的前夕在校园
举办欢庆新春活动。除了喜庆气氛浓郁外,和谐融洽
的情怀更涌溢整个校园。校方为了让全体师生了解华
人文化,特意安排了许多精彩的表演,如:传统舞
蹈,二十四节令鼓。本校的华文学会的会员也借此机
会为大家献上几首新年歌。此外,校长也给大家献上
了祝福。他希望同学们在新的一年拥有新目标,并更
努力读书,考取好成绩。我校里的学生虽肤色不同,
但大家一起同欢共庆这充满意义的农历华人新年。今
年欢庆农历新年的活动顺利和圆满地进行。

Oleh: Chew Zhing Yue 5SC1

Perayaan Hari Thaipusam

Hari Thaipusam merupakan perayaan yang dis-
ambut oleh penganut yang beragama Hindu di
seluruh dunia bagi menghormati Dewa Hindu, De-
wa Murugan atau juga dikenali sebagai Dewa
Subramaniam. Thaipusam dirayakan pada bulan
„Thai‟ yakni jatuh pada bulan kesepuluh dalam
kalendar Tamil. Pada hari Thaipusam, bulan penuh
melintasi bintang terang.

Tujuan dan objektif sambutan ini sentiasa
menjadi tanda tanya kaum-kaum lain. Oleh sebab
itu, saya ingin berkongsi maklumat tentang Hari
Thaipusam. Hari Thaipusam merupakan hari untuk
menunaikan nazar dan menebus dosa atau memohon
ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan sepan-
jang tahun. Bukan semua penganut Hindu akan
menunaikan nazar. Nazar ialah memohon hajat
kepada Dewa Murugan dan jika permohonan
dikabulkan, maka satu acara tertentu diadakan
sebagai tanda kesyukuran. Biasanya, murid yang
akan menduduki peperiksaan, wanita yang berhajat
untuk mengandung tetapi belum mendapat kurniaan
Tuhan, lelaki yang meminta nazar semoga ibu
bapanya selamat daripada pembedahan waima sakit
merupakan antara faktor utama penganut Hindu
memohon nazar.

Pada hari itu, mereka akan membawa susu
yang diisi dalam belanga kerana susu itu dianggap
paling suci. Susu ini diisi dalam sebuah belanga
tembikar atau kini dalam belanga aluminium.
Belanga berisi susu ini akan dihias dengan pelbagai
corak, warna, daun dan benang. Belanga ini akan
dijunjung di atas kepala dari luar kuil hinggalah ke
dalam kuil. Walau bagaimanapun, bukan semua
penganut Hindu membawa belanga berisi susu. Hal
ini demikian kerana pembawaan belanga bukanlah
kewajipan dalam meraikan kebesaran Tuhan
Murugan.

Oleh: Rubban A/L Pachaiappan 3B

தைப்பூசம் திருநாள்தைப்பூசம் திருநாள்
தமிழ் கடவுரான முருகப்பபரு஫ானின் திருவிறாக்களில் முக்கி஬஫ானது ததப்பூசம் ஆகும். 27
நட்சத்தி஭ ஫ண்டயங்களில் எட்டாலது நட்சத்தி஭஫ாக பூசம் அத஫கின்மது. தத ஫ாதத்திலய லரும் பூச
நட்சத்தி஭ம் புண்ணி஬ நாள் ததப்பூச விறாலாக இந்துக்கரால் பகாண்டாடப்படுகின்மது. ததப்பூசம் லரும்
நாள் பபரும்பாலும் நிதம஫தி நாராக (பூ஭தை நாராக) இருக்கும்.

ததப்பூசம் முருகப்பபரு஫ானுதட஬ விலளட தின஫ாகும். அன்தம஬ தினம் குறந்ததகளுக்கு லதாடு
குத்துதல், ஏடு பதாடக்குதல் லபான்மலற்தம சிமப்பாக பசய்து தலப்பார்கள். ஫ற்றும் அடி஬ார்கள் காலடி
எடுத்தல், கற்பூ஭ச்சட்டி லபான்ம லநர்த்திக் கடன்கதர நிதமலலற்றுலார்கள்.இந்த நாளில் ஆறுபதட வீடுகள்
உள்ளிட்ட அதனத்து முருகன் லகாவில்களிலும், எல்யா சிலன் லகாவில் களிலும் திருவிறாக்கள்
நதடபபறுகின்மன.

தத஫ாதம் உத்த஭ா஬ை காயத்தின் ஆ஭ம்பம். உத்த஭ா஬ைம் என்பது லதலர்களின் பகல் பபாழுது
என்பதால் தத ஫ாதம் அலர்களின் காதயப் பபாழுதாகும்.பூ஭தை தினத்தில்; சிலாம்ச஫ான சூரி஬ன் ஫க஭
஭ாசியில் இருக்க, சக்தி அம்ச஫ான சந்தி஭ன் கடக஭ாசியில் (பூசம் நட்சத்தி஭ம்) ஆட்சி பபற்றிருக்க சூரி஬
சந்தி஭ர்கள் பூமிக்கு இருபுமமும் லநர்லகாட்டில் நிற்க ”ததப்பூச திருநாள்” அத஫கின்மது. இச் சிமப்பு மிக்க
இத்தினம் இவ் லருடம் 30.01.2018 அன்று அத஫லதாக லசாதிடம் கணிக்கின்மது.

ததப்பூச நன்னாரானது உயக சிருஷ்டியின் ஆ஭ம்ப நாராகவும் பகாள்ரப்படுகின்மது. சிலசக்தி
ஜக்கி஬ம் இந்நாளிலயல஬ நிகழ்ந்ததாகவும் ஐதீகம். சிலனின்லமல் சக்தியில்தய, சக்தியின்லமல் சிலனில்தய
என்று கூமபடுகின்மது. அதாலது சிலனும் சக்தியும் இதைந்ததாலயல஬ உயகம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு இ஬க்கம்
நிகழ்ந்தது என்பது பபாருராக அத஫கின்மது.

சிலசக்தி இதைந்த இப்புண்ணி஬ தினத்தில் முதலில் உருலாகி஬து நீப஭ன்றும், அதன் பின்
பதாடர்ந்து நியம், பநருப்பு, காற்று, ஆகா஬ம் ஆகி஬தல உருலாகின என்றும் நம்பிக்தக பகாள்கின்லமாம்.
எனலல உயக இ஬க்கத்திற்கு ஆதா஭஫ாக அலசி஬஫ாகவுள்ர பஞ்சபூதங்களும் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட, லழிலகாலி஬
புனிதமிகு நன்னாராக இத் ததப்பூச தினத்ததப் லபாற்றி லழிபாடு பசய்கின்லமாம். இது லழிலழி஬ாக
இந்துக்கள் தகக்பகாண்டுலரும் நம்பிக்தகயின் பலளிப்பாடாக அத஫கின்மது.

இ஬ற்தகத஬ லழிபடும் பா஭ம்பரி஬த்தின் ஑ரு பலளிபாட்தட விரக்கும் தின஫ாகவும் ததப்பூசம்
பபருத஫ பபறுகின்மது. அலனின்றி ஑ரு அணுவும் அதச஬ாது என்பர். அந்த அலனாகி஬ இதமலன்
இதமவியுடன் இதைந்து கயந்தத஫஬ாலயல஬ உயக இ஬க்கம், இ஬ற்தகயின் அதாலது பஞ்சபூதங்களினூடாக
நிகழ்கின்மது என்பதத நிதனவில் பகாள்ர லழிலகுக்கும் நாள் இந்நாள்.

Oleh: Yashinie A/P Krishnan

உயகிலயல஬ உயிரினங்கள் ஬ாலற்றினதும் லதாற்மத்திற்கும் லாழ்வுக்கும் பச஬ற்பாடுகளுக்கும்
஫தமவிற்கும் இ஬ற்தகல஬ கா஭ணி஬ாக அத஫கின்மது. இ஬ற்தகத஬ மீறி எதுவும் பச஬ற்ப்படமுடி஬ாது.
அதாலது நம்பிக்தகக்கு ல஫யான சக்தி஬ாகி஬ இதமசக்தித஬ மீறிச் பச஬ற்படமுடி஬ாது. பிமப்பிற்கும்
இமப்பிற்கும் இ஬ற்தகல஬ விதி஬ாக அத஫கின்மது. இதத லலியுறுத்துலதும் இத்ததப்பூச நன்னாளின் ஑ரு
அம்ச஫ாகும்.

லதலர்களின் குருலாகக்பகாள்ரப்படும் பி஭கஷ்பதி (குரு பகலான்) பூச நட்சத்தி஭த்தின் லதலதத஬ாகக்
பகாள்ரப்படுகின்மார். இலர் அறிவின் லதலதத஬ாகவும் லபாற்மப்படுகின்மார். பதஞ்சலி, வி஬ாக்கி஭பாதர்
ஆகி஬ முனிலர்கள் இருலருக்கும் சிலபி஭ானாகி஬ நட஭ாசப்பபரு஫ான் சிலதாண்ட஫ாடிக் காணுப்படி
பசய்தநாராகவும் ததப்பூசம் விரங்குகின்மது.

அத்துடன் லாயுபகலானும், லர்ைபகலானும், அக்கினி பகலானும் சிலபி஭ானின் அதீத சக்தித஬
உைர்ந்த நாராகவும் இந்நாள் லபாற்மப்படுகின்மது. அதாலது இ஬ற்தகத஬ கட்டுப்படுத்தும் சக்தி஬ாக
இதமலலன உள்ரத஫ உைர்த்தப்பட்ட புண்ணி஬நாள் இத் ததப்பூச நன்னாராகும்.

சிலனுக்குரி஬ சிமப்பு மிக்க நன்னாட்களில் ஑ன்மாகக் பகாள்ரப்படும் இத் ததப்பூச நன்னாரானது
முருகப் பபரு஫ானுக்குரி஬ விலசட நாராகவும் விரங்குகின்மது. சிலசக்தி ஐக்கி஬஫ான முருகப்பபரு஫ான்
஫ாட்சித஫ பபறும் தின஫ாகவும். முருகப் பபரு஫ான் அன்தனயிடம் லலல் லாங்கி஬ திருநாளும் இதுலாக
அத஫கிமது. சிலனின் அருளினால் லதான்றி஬ முருகன் அன்தனயின் சக்தித஬யும் பபற்று சிலசக்தியின்
லப஭ருள் மிக்கல஭ாக இத் ததப்பூச நாளில் திகழ்லதால் முருகன் ஆய஬ங்களில் அபிலளகம், திருவிறா
முதலி஬ன நிகழ்தப்படுகின்மன. முருகதன லலண்டிப் பயர் இந்நாளில் வி஭தமிருப்பர்.

முருகப்பபரு஫ானுக்கும், ததப்பூசத்திற்கும் உள்ர இத்ததக஬ பதாடர்பின் கா஭ை஫ாகலல இந்த நாளில்
அதனத்து முருகன் லகாயில்களிலும் சிமப்பு விறாக்கள் நடத்தப்படுகின்மன.ததப்பூசத்தத முன்னிட்டு பறனி
முருகன் லகாயிலுக்கு தமிறகம் ஫ட்டு஫ல்யாது அண்தட ஫ாநியங்களின் பல்லலறு பகுதிகளில் இருந்தும்
வி஭தம் இருந்து ஆயி஭க்கைக்கான முருக அடி஬ார்கள் பாத ஬ாத்தித஭஬ாக லருகிமார்கள்.

பாத஬ாத்தித஭஬ாக லரும் பக்தர்கள், ஫ார்கழி ஫ாத ஆ஭ம்பத்தில் துரசி ஫ாதய அணிந்து வி஭தத்தத
பதாடங்குலார்கள். சஷ்டிகலசம், சண்முக கலசம், திருப்புகழ் லபான்ம பாடல்கதர அன்மாடம் பா஭ா஬ைம்
பசய்து ததப்பூசத்தன்று பறனி முருகன் லகாயிலில் சிமப்பு லழிபாடு பசய்து வி஭தத்தத முடிப்பார்கள்.

ஆறுமுகப் பபரு஫ானின் அருதர அதடலதற்கு ததப்பூசம் உகந்த நாள். முருகப்பபரு஫ானின் ஆறுபதட
வீடுளிலும் முருகனடி஬ார்கள் பயர் பாத஬ாத்தித஭஬ாகச் பசன்று ததப்பூசத்தன்று முருகதன தரிசித்து
வி஭தத்தத நிதமவு பசய்யும் லறக்கத்ததக் பகாண்டுள்ரனர்.

ததப்பூசத்தன்று முருகனுக்கு காலடி லநர்த்திக்கடன் பசலுத்துலததயும் பக்தர்கள் லறக்க஫ாகக்
பகாண்டுள்ரனர். தீ஭ாத லநாய்கள் ஏற்பட்டு அலதிப்படும் பட்சத்தில், முருகக் கடவுளுக்கு காலடி எடுப்பதாக
லலண்டிக் பகாண்டால் அலர்கதரப் பீடித்துள்ர லநாய் அகன்று உடல் ஆல஭ாக்கி஬ம் பபறுலதத எண்ைற்ம

பக்தர்கள் உைர்வுப் பூர்ல஫ாக அனுபவித்துள்ரனர். தங்களின் லலண்டுதல் நிதமலலறி஬தும், பறனி முருகன்
லகாயிலில் பக்தர்கள் ததப்பூச தினத்தன்று காலடி லநர்ச்தசத஬ பசலுத்துகிமார்கள். முருகன் உதமயும்
எல்யா தயங்களிலுல஫ காலடி எடுக்கும் பக்தர்கள் உள்ரனர்.

தத பிமந்தால் லழிபிமக்கும் என்று லாழ்க்தகத஬ நம்பிக்தகயுடன் சூரி஬ பகலானுக்குப் பபாங்கலிட்டு
லழிபட்டு எதிர்லநாக்கும் நாம் ததப்புச நன்னாளிலய நம்த஫ லாட்டிலததக்கும் துன்ப, து஬஭ங்கள் ஬ாவும்
துதடத்பதறி஬ப்பட லலண்டும் என்று நம்த஫ ஆட்டிவிக்கும் ஫ாபபரும் சக்தி஬ான சிலசக்தித஬ ஫னதிருத்தி
பி஭ார்த்ததன பசய்லதுடன் லாழ்விலய நயங்கள் சூற, லாழ்வு சிமக்க லாறலழி கிட்ட லலண்டும் என்று
வி஭தமிருந்து லலண்டுதல் பசய்து பதாழுகின்லமாம்.

இத்தினத்தில் புண்ணி஬ நதிகளில் நீ஭ாடுலது சிமப்பாகும் இ஬யாதலர்கள் புண்ணி஬ நதிகதர நிதனத்துப்
லபாற்றி லழிபட்டு நீ஭ாடுதல் லலண்டும். லாழ்வில் ஑ளில஬ற்றும் இத் ததப்பூச நன்னாள் பல்லலறு
நற்பச஬ல்கள் பதாடங்கும் நாராக அத஫கின்மது.

"ததப்பூச திருநாளில் பதாட்டபதல்யாம் துயங்கும்" என்பது பறப஫ாழி஬ாக அத஫லதால்; ஏடு பதாடக்கம்,
புதிர் எடுத்தல், புதி துண்ைல், பபண் குறந்ததக்கு காது, மூக்கு குத்துதல், திரு஫ைப் லபச்சுக்கள்
ஆ஭ம்பித்தல், ஑ப்பந்தங்கள் பசய்தல் லபான்ம நற்பச஬ல்கள் ல஫ற் பகாள்ரப்பபறுகின்மன.

இத் ததபூசத்திருநாளிலய பதாடங்கும் பச஬ல்கள் பதாய்வின்றி இனிலத நிதமலலறும் என்பது காயம்
காய஫ாக நாம் பகாண்டுள்ர நம்பிக்தக஬ாகும். நம்பிக்தகல஬ லாழ்தல லழி நடத்தும் சக்தி. எ஫க்கும்
ல஫யான சக்திப஬ான்று உண்டு. அந்தச் சக்தியின் மீது அதாலது உயதகப் பதடத்து, காத்து, அருளி,
அழித்து, ஫தமக்கும் அந்த ஫ாபபரும் சக்தி மீது பக்திபகாண்டு நம்பிக்தகயுடன் லழிபட்டால் தன்னம்பிக்தக
தாலன ந஫க்கு லந்துவிடும்.

இதம சக்தி஬ாகி஬ அதற்கு ல஫யான சக்திப஬ான்றில்யாத ஫ாபபரும் சக்தி ந஫க்குத் துதைபசய்யும்.
எம்த஫ லழிநடத்தும் என்ம நம்பிக்தக நம்஫னதில் ல஫லயாங்கிவிட்டால் தன்னம்பிக்தக தாலன லந்து நம்
லாழ்தல நம்பிக்தகயுடன் எதிர் பகாள்ரச் பசய்யும். உயக சிருஷ்டியின் சிருஷ்டிகர்த்தாவின் ஫ாபபரும்
சக்தியின் உண்த஫த஬ உள்ரத்தில் இருத்தி அச்சம் இல்யாத நிம்஫தி஬ான பபருலாழ்தல எதிர் பகாள்ர
இத்ததப்பூச நன்னாளிலய சிலசக்தி லப஭ருதர நாடி லழிபடுலலாம்...

15 Mac 2018 merupakan tarikh keramat bagi bekas-bekas pelajar SMK Gajah Berang
(SMKGB) terutamanya pelajar Tingkatan 5 tahun 2017. Hal ini kerana, tarikh ini bakal
menjadi kayu ukur pencapaian mereka setelah lima tahun bertungkus-lumus belajar
dengan penuh tekun di samping didikan para guru yang telah mencurahkan segala
ilmu. Yang menjadi tanda tanya ialah kejayaan atau kegagalan yang dicipta oleh mereka.
Walau bagaimanapun, setiap rezeki ditentukan oleh Maha Pencipta. Sekeping kertas
bergred A sehingga G bukanlah penentu sebenar hala tuju hidup seseorang yang baru
hendak melangkah ke fasa kehidupan yang lebih mencabar.

Berdasarkan keputusan SPM 2017, SMK Gajah Berang telah berjaya melahirkan 19
orang pelajar yang mencapai maksimum A dalam semua mata pelajaran. SMKGB
menjadi antara sekolah yang terbaik negeri Melaka. Kita menduduki tempat keenam
daripada seluruh sekolah menengah negeri Melaka. Selain itu, kebanyakan mata
pelajaran telah mencapai peratusan lulus sebanyak 90% dan ke atas.

Sepanjang majlis penyerahan keputusan dijalankan, pelbagai suasana dapat disaksi-
kan. Ada pelajar yang ketawa keriangan, ada yang menitiskan air mata tanda kesyukuran,
dan ada juga orang pelajar yang kelihatan sugul. Terdapat juga beberapa orang pelajar
yang saling berpelukan dengan sahabat baik mereka kerana usaha keras selama ini mem-
buahkan hasil. Tidak ketinggalan juga, pelajar yang ditemani oleh ibu bapa turut berjaya
menitipkan senyuman pada wajah mereka dengan keputusan yang amat membang-
gakan ini.

Seterusnya, pihak sekolah mengucapkan tahniah kepada calon yang berjaya. SMK
Gajah Berang juga amat mengalu-alukan lepasan SPM yang berminat untuk menyam-
bung pelajaran ke peringkat STPM di sini. Hal ini kerana, kos bagi menyambung pelaja-
ran ke Tingkatan Enam adalah percuma dan tempoh bagi mendapatkan sijil adalah lebih
singkat. Selain itu, dengan sijil ini, pelajar akan berpeluang untuk melanjutkan pelajaran
ke IPTA atau IPTS.

Pihak sekolah juga berharap bagi sesiapa yang mendaftar sebagai pelajar Tingkatan
Enam SMKGB, mereka dapat mencontohi kejayaan para lepasan STPM SMKGB bagi
mengharumkan lagi nama SMKGB.

Keseluruhannya, walau apa-apa pun jua keputusan yang telah diperoleh, pelajar
diingatkan untuk terus berjuang dalam menimba ilmu pada tahap tertinggi. Peluang dan
ruang belajar sentiasa terbuka. Keputusan SPM bukanlah penamat bagi dunia
pembelajaran, tetapi merupakan langkah pertama untuk melakar kejayaan pada masa
hadapan. Walau apa-apa pun jurusan dan IPT yang dipilih, pelajar dingatkan untuk terus
berusaha sebaik-baik yang mungkin demi mencapai kejayaan pada masa akan datang.
Bak kata pepatah, “di mana ada kemahuan, di situ ada jalan”.

Oleh: Nurkamsiah 4ST5, Ananda Firda Ilmiyah Maxis 2A,Nur Adrina 2A

SPM放榜日!

学生向各自的级任老师领取成绩 (雅中15日讯)大马教育文凭考试(SPM)成绩放
考生颜凤慈 榜了!上午11时40分仪式开始,雅中校长(诺兹兰先
生)公布了全A生共19位。2017年共有234位考生,达
到90%及格率,保持历年来的优良记录。

首位商科全A生诞生!
另 外 , 本 校 也 诞 生 了 首 位 商 科 全 A 生 —— 颜 风

慈。当她接受采访时,她大方地向大家透露她成功的
密诀:在准备考试时,多做练习,并做好时间管理。
她妥善地安排读书和休闲娱乐的时间,也一直努力朝
着所订的目标前进,迈向成功之道。

她对所获得的大马教育文凭成绩感到满意。对于
这项成就,她在此欲感谢老师,家人,同学及朋友给
予的指导和鼓励。她也鼓励学弟学妹们,只要持有一
份努力和坚持不懈的精神,就能和她一样考取佳绩。
此外,在接受采访的间中,她也透露出想要修读工商
管理的意愿。

Oleh: Tan Chia Xin & Ong Xiao Ting 4ST2

Tahniah!

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2017

Prestasi Keseluruhan:
Jumlah calon : 238 orang
Jumlah calon yang layak menerima sijil: 202 orang
Peratus lulus: 85.4%
Bilangan calon mendapat semua A: 19 orang
Peratus semua A : 7.98%
Gred Purata sekolah(GPS): 4.37

Calon-calon Cemerlang (Mendapat A+, A, A- dalam semua mata pelajaran yang
didaftar)

Pelajar 11A 5 NG ZHE YAU (7A+, 4A)
1 TAN EJIN (10A+, 1A-) 6 CHAN YIK CHENG (7A+, 3A, 1A-)
2 LAI LI SHA (9A+, 1A, 1A-)
7 TAN CHIA YUAN (4A+, 5A, 2A-)
3 LIEW CUI SING (8A+, 3A)

4 GAN FONG TEE (8A+, 2A, 1A-)

Pelajar 10A 7 GAN WEI HENG (5A+, 2A, 3A-)
1 KHOO CHIA LING (8A+, 2A) 8 SEAN EE SHI HAN (5A+, 2A, 3A-)
2 ADELE LEE FANNY (8A+, 2A) 9 LEONG GEOK BIN (4A+, 4A, 2A-)
3 YANG SZE JUE (7A+, 3A) 10 LEE HUI JOO (3A+, 3A, 4A-)
4 TAN ZI LIANG (6A+, 3A, 1A-)
5 WONG E CHERN (5A+, 5A) 11 MOK CHIN HONG (3A+, 1A, 6A-)
6 FU SHIN HUI (5A+, 2A, 3A-)

Pelajar 9A
1 YONG WEN SERN (4A+, 4A, 1A-)ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN STPM 2017

% PNGK 2015 2016 2017 BEZA 2016- KPI
2017
% LULUS 100 100 98.86 100
PNGK 3.06 2.75 2.98 -1.14 3.12
+0.23

BIL NAMA CALON PELAJAR CEMERLANG BIO BC PNGK
A
1 LEE MUN YEE PA MATH CHEM PHY A 4.00
2 JOESHON NG SWEE ZHEN T 4.00
3 POH JIN ZIE 4.00
4 SIM YUEN- TYN AAA 4.00
5 TIEW MING JIE AAAA 4.00
AAAA
AAAA
AAAA

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN STPM PENGGAL 3 2017

% PNGK 2017 P1 2017 P2 2017 P3 BEZA 2016-2017

% LULUS 100 100 98.86 -1.14
PNGK 3.06 2.75 2.98 +0.10

% PNGK 2016 P3 2017 P2 BEZA 2016-2017

% LULUS 91.3 97.7 +6.4
PNGK 2.25 2.55 +0.3

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN STPM PENGGAL 1 2017

% PNGK 2017 P1 2018 P1 BEZA

% LULUS 95.6 91.7 -3.9
PNGK 2.46 2.36 +0.23

Tiew Ming Jie

Saya berasa gembira dan bersyukur dengan keputusan STPM yang saya terima. Sebenarnya
saya tidak menjangka akan mendapat kejayaan seperti ini lebih-lebih lagi dinubatkan sebagai salah
seorang pelajar cemerlang STPM 2017.

Semasa belajar, saya menumpukan sepenuh perhatian terhadap pengajaran guru dan me-
nyiapkan semua kerja rumah dan latihan yang diberikan oleh guru. Sekiranya saya menghadapi
sebarang masalah atau sesuatu yang tidak fahami, saya akan merujuk kepada guru. Selain itu saya
juga akan bertanya kepada rakan-rakan untuk membantu saya.Saya meminati bidang „Actuarial
Science‟ oleh itu saya akan memohon bidang ini untuk melanjutkan pelajaran di IPT. Saya men-
jadikan abang saya sebagai „role-model‟ saya untuk mencapai kejayaan terutama dalam bidang
yang saya minati. Pesanan saya kepada pelajar-pelajar ialah mereka perlu belajar bersungguh-
sungguh dan apabila tamat pelajaran di tingkatan 6, peluang melanjutkan pelajaran terbuka luas.

Sim Yuen-Tyn

Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga terutama
kepada ibu bapa saya, mereka sentiasa memberi sokongan moral dan menyediakan pelbagai kemu-
dahan untuk saya belajar. Tidak lupa juga kepada semua guru yang telah mendidik dan memberi tun-
juk ajar kepada saya selama ini.

Bukan mudah untuk mencapai kejayaan ini. Usaha saya ialah saya membuat ulang kaji
sekurang-kurangnya satu jam untuk setiap mata pelajaran. Pada setiap hari, saya juga akan memasti-
kan semua latihan yang diberikan oleh guru saya siapkan. Selain itu saya juga menjawab soalan
latih tubi untuk setiap subjek. Sekiranya saya menghadapi sebarang masalah berkaitan sesuatu
subjek, saya akan meminta bantuan daripada guru-guru saya.

Joeshon Ng Swee Zhen

Saya amat berminat dalam bidang Kejuruteraan Sivil Awam, oleh itu saya akan memo-
hon bidang ini untuk mencapai cita-cita saya. Ayah merupakan „role-model‟ dan pen-
dorong utama untuk saya menceburi bidang ini.

Nasihat saya kepada pelajar-pelajar yang akan menduduki STPM ialah belajarlah

bersungguh-sungguh dan jangan sekali malu meminta tunjuk ajar daripada senior yang

berjaya mendapat keputusan yang cemerlang.Selain itu cubalah menyesuaikan

diri dengan menggunakan cara belajar yang diamalkan oleh senior kita.

Saya berasa sungguh gembira dan tidak menjangka akan menerima keputusan cemer-

lang dalam peperiksaan STPM sehingga terpilih sebagai salah seorang pelajar cemer-
lang. Tiada rahsia yang khusus untuk berjaya dalam peperiksaan ini. Sebagaimana
pelajar lain, saya memberi tumpuan semasa guru mengajar dan membuat banyak lati-
han.

Sekiranya saya menghadapi sebarang masalah, saya akan merujuk kepada guru-
guru dan kadang kala saya menelefon mereka meminta bantuan menyelesaikan masa-
lah saya. Saya juga menjadikan rakan-rakan sebagai tempat rujukan saya. Saya mem-
inati bidang kejuruteraan dan akan melanjutkan pelajaran dalam bidang ini. Pesanan
saya kepada pelajar-pelajar agar mereka belajar bersungguh-sungguh dan membuat
banyak latihan. Kejayaan tidak datang dengan mudah.

Did You Know? Cross country Event

The fastest mile ever ran was 3:43:13 Cross country is the pristine dew-covered school field at dawn
minutes by Moroccan Hicham el awaiting the onslaught of wet spikes released by the echo of
Guerrouj in 1999, a record which still the starter’s gun, as the hoard of runners sprint from the start-
stands today. Svetlana Master Cova ing line and form a serpentine parade each striving to claim
has the women’s record of 4:12:56. the top 30 places in the race. Most schools in Malaysia organ-
ize cross country events which takes place usually at the start-
ing of each year.

On the 9th of February 2018, our school organized a cross
country event surrounding the surrounding neighborhood of
our school. As I think many a runner would tell you, cross
country I what made them truly fall in love with running.

Don’t stop, just keep running!

Such a runner would be Sumathi of Form 3E, female champion
of the lower form category. During our interview with her, she
told us that she was extremely happy after coming out on the
top spot in the race. Her advice for other competitors? Don’t
stop, just keep running! This is her second time getting first
place in cross country.

Surprised! Unexpected!

Besides that, male competitor Ngo Kun Jie, 2B never expected
to complete the race. He felt very surprised to find out that he
was the first boy to complete the race and he felt very content
with his achievement. He told us that he built up his stamina
from frequently playing soccer, his favorite pastime.

By Chua Yan Ni 4ST1

KOK WIN FANG , 1F

Interviewer : How do you feel when you are racing across the streets?
Kok : It felt exciting.
Interviewer : Do you want to participate in this race next year?
Kok : Yes, of course!
Interviewer : What benefit have you obtained from this race?
Kok : My body has become stronger and healthier.

———————————————————————————————————————————————

MR SYED AFIQ BIN SYED ALI , Teacher in-charge

Interviewer : What do you think about this activity?
Mr Syed Afiq : It is very good.
Interviewer : Overall, what do you think about the perfomance of the students?
Mr Syed Afiq : Some of them tried their best. However, there were some who walked.
Interviewer : How do you intend to improvise this activity?
Mr Syed Afiq : The movement or motivation of the students must be improved before the race starts.

———————————————————————————————————————————————

LEE HUI XIN , 5AK1 (Assistant Head Prefect)

Interviewer : Overall, what do you think about the perfomance of the prefects?
Lee : The prefects carried out their duties very well. They were able to control the discipline of the students

Interviewer properly.
Lee : How was the discipline during the race of this year compared to last year?
: Discipline is indeed better than last year. Students did not enter the classrooms at all.

———————————————————————————————————————————————

MR ALEX , Discipline teacher

Interviewer : How was the discipline during the activity?

Mr Alex : It‟s okay, not bad.

Interviewer : Do you think the activity ran smoothly?

Mr Alex : It still can be improved.

Interviewer : In your opinion, suggest ways to improvise this activity.
Interviewer : The teachers should manage the students well. The students must also co-operate with teachers, so

that the activity can start earlier.

By Ong Zhao Qian & Chu Hong Xuan 2A

SARINGAN
SUKAN

HARI
SUKANMajlis
Pelancaran
Program Nilam

Pada 12 Februari 2018, Sekolah Menengah Kebangsaan Gajah Berang telah
melancarkan Program Nilam sempena Majlis Pelancaran Bulan Bahasa. Majlis
diadakan pada waktu perhimpunan rasmi. Tetamu Kehormat ialah Encik Mohd
Khairulfaiz bin Tahir , Ketua Pusat Kegiatan Guru. Majlis yang diadakan berjalan
lancar dan mendapat kerjasama daripada seluruh warga SMK Gajah Berang.

Sebelum majlis bermula, murid-murid serta para guru menyanyikan lagu
patriotik, iaitu lagu Negaraku, Melaka Maju Jaya, dan Aku Negaraku. Setelah
selesai nyanyian, diikuti lafaz ikrar yang diketuai oleh Ketua Pengawas. Majlis
diteruskan dengan bacaan ikrar guru yang diketuai oleh Puan Foo Kim Foong.
Pengerusi Majlis Pelancaran Nilam, Puan Maryalily memulakan majlis dengan
mengalu-alukan kehadiran tetamu kehormat, Encik Mohd Khairulfaiz bin Tahir ,
Ketua Pusat Kegiatan Guru.

Selepas tetamu kehormat mengambil tempat, Puan Maryalily telah menjelas-
kan tema Program Nilam pada tahun ini, iaitu “Membaca Ke Arah Merentasi
Dunia Tanpa Sempadan” sebelum acara perasmian majlis oleh Encik Mohd
Khairul Faiz bin Tahir. Dalam ucapan tetamu kehormat, beliau mementingkan
aspek bahasa berkaitan dengan Nilam dan menekankan bahawa membaca merupa-
kan nadi ilmu. Sejurus tamat ucapan, beliau merasmikan Majlis Pelancaran Pro-
gram Nilam.

Majlis pelancaran dimeriahkan lagi dengan upacara gimik pelancaran. Seju-
rus selepas pengumuman pelancaran, acara meletupkan belon serta memecahkan
bongkah ais bagi mengeluarkan kepingan „puzzle‟ telah berlangsung. Tetamu ke-
hormat diiringi oleh Lembaga Pentadbir Sekolah telah bersama-sama melengkap-
kan kepingan „puzzle‟ bagi poster Nilam.

Acara diteruskan dengan rangkaian persembahan menarik oleh murid-murid
seperti mendeklamasi sajak oleh murid Tingkatan 3, aktiviti bercerita oleh murid
Tingkatan 1 serta nyanyian oleh pelajar Tingkatan 3A & 3B. Sebelum majlis be-
rakhir, acara penyampaian hadiah telah diadakan iaitu hadiah kepada pembaca
terbanyak setiap kelasbagi tahun 2017. Acara diakhiri dengan penyampaian
cenderahati kenang-kenangan kepada Encik Mohd Khairulfaiz.

Majlis pelancaran ini telah menekankan betapa pentingnya program Nilam
kepada para murid lebih-lebih lagi dengan penambahbaikan yang dilakukan oleh
Kementerian Pendidikan Malaysia demi menerapkan amalan membaca kepada
generasi muda. Melalui program Nilam, murid akan didedahkan kepada kepent-
ingan bahasa dalam penggunaan seharian. Diharapkan program seperti ini akan
terus diadakan pada masa akan datang.

Oleh: Muhammad Aiman bin Wan Nasri (4 ST 5)AndainyaTakdir

Oleh: Nur Kamsiah binti Daidy( 4STEM5)

" Tidak mungkin! "

Aku menafikan segala spekulasi yang dituturkan oleh doktor yang merawatku sebentar tadi . Tidakku sangka, sakit
kepala yang kurasakan biasa sahaja kini berubah menjadi mimpi ngeri bagiku. Aku telah disahkan menghidapi barah otak pering-
kat keempat, tahap yang paling kritikal serta penyakit yang paling ditakuti oleh setiap manusia yang bernafas di maya pada ini .
Jantungku hampir luruh. Duniaku gelap. Aku bagai tiada kudrat lagi untuk bangkit dan menghadapi realiti yang amat menyakit-
kan bagiku. Jiwaku memberontak, meronta-ronta menyalahkan takdir yang telah tersurat untukku yang tidak dapatku terima.
"Mengapa aku?", bentak hatiku.

Malam suram tanpa cahaya purnama mahupun kejora. Termenung aku sendirian memikirkan hari-hari yang bakal kulalui
selagi masih bernafas. Tanpa aku sedari, air mataku mengalir deras membasahi pipi dan tidak semena-mena hujan turun selebat-
lebat nya membasahi bumi, seakan-akan mengetahui apa yang tersirat di lubuk sanubariku. Aku tunduk dan sejenak aku berfikir.
Mungkinkah ini balasan bagi segala perbuatan silamku. Hidupku yang bergelumang dengan dosa dan maksiat .

Aku dilahirkan dalam keluarga yang berada. Setelah remaja, aku merasakan hidup aku kosong ibarat kanvas tanpa lukisan
dan warna, meskipun aku mempunyai wang, harta, pangkat dan segalanya. Keluargaku terlalu mengikut gaya hidup barat hingga
terpesong jauh walaupun dilahirkan sebagai umat Islam. Kadang kala, aku merasakan bahawa Islam itu cuma terletak pada kad
pengenalan, sebagai hiasan. Kehidupan sosialku makin hari kian terpesong jauh daripada tuntutan agama. Berfoya-foya hingga
lewat malam serta meneguk minuman haram tanpa sebarang ada perasaan segan silu apatah lagi takut akan Allah Yang Maha
Melihat. Aku kian jauh. Jauh terpesong daripada fitrahku sebagai hamba Allah.

Hubunganku dengan ahli keluarga juga begitu. Meskipun kedua-dua orang tuaku juga mengamalkan nilai-nilai kebaratan,
namun masih lagi ada sikap keprihatinan yang timbul dalam diri mereka terhadap aku. Mama dan papa masih lagi menegur si-
kapku yang sering lewat pulang ke rumah dan mengunjungi kelab-kelab malam. Namun, aku tidak mempedulikan semuanya.
“Ah, mereka semuanya sama sahaja!” bentak hatiku. Pada aku, mereka umpama ketam yang mengajar anaknya berjalan betul.
Mereka sendiri tidak betul, hendak menasihati aku pula.

Pernah sekali, aku bersikap biadap dengan ibuku. Ketika itu, ibu mengamuk sakan apabila menjumpai jarum-jarum suntikan
di dalam bilikku. Ya, semuanya milikku. Aku baru sahaja berjinak-jinak dengan benda haram tersebut. Namun, di hadapan ibu,
aku menafikan segalanya. Aku cuba menepis ibuku yang menghampiriku sehingga menyebabkan dia terjatuh. Aku dapati, dahi
ibu lebam akibat terhantuk di lantai. Aku kaget. Meskipun aku tidak berniat untuk melakukannya, namun egoku terlalu tinggi
untuk memohon ampun dan maaf atas ketelanjuranku.

BANG!

Satu perlanggaran telah berlaku. Dalam keadaan separuh sedar, aku rasakan mungkin telah tiba masanya untuk aku pergi
menghadap Maha Pencipta. Nafasku tersekat-sekat akibat trauma kejutan perlanggaran yang baru berlaku itu. Duniaku berpusing
360 darjah. Duniaku mulai gelap gelita. Mataku berpinar-pinar melihat dunia yang penuh dengan pancaroba ini .

Beberapa ketika, aku cuba membuka mata, pemandanganku silau kerana ada cahaya yang menembusi masuk ke dalam
mataku. Aku cuba untuk bangkit tetapi tidak terdaya. Aku lemah, selemah-lemah manusia. "Syukur Alhamdulillah, " bisikku
dalam hati kerana masih diberikan peluang untuk bernafas di bumi yang penuh barokah dengan segala nikmat daripada-Nya.

Setelah aku celik melihat dunia, seorang pemuda yang tidak kukenali rupa parasnya datang menghampiriku. "Encik,
sekarang encik berada di hospital. Encik terlibat dengan kemalangan yang membabitkan kereta encik dan sebuah kereta yang
dinaiki oleh sebuah keluarga". Aku tersentak daripada lamunan, "Sebuah keluarga?", bisik hati kecilku. "Bagaimanakah keadaan
mereka sekeluarga, encik?" soalku sedikit menunduk kesal. "Maaf encik, mereka sekeluarga termasuk seorang bayi yang berusia
enam bulan maut di tempat kejadian". Aku tergamam. Angkara perbuatanku, seorang bayi yang tidak berdosa terkorban. Aku
bagaikan dalam dilema. Perkara ini semua ialah balasan duniawi bagi kesalahan lampauku. Tidak mampu kugambarkan rasa
penyesalan yang menyebal di dada.

Walau bagaimanapun, aku bersyukur kehadrat Ilahi yang masih membenarkan aku menghirup udara dan memberi peluang
untukku bertaubat kepada-Nya. Semenjak insiden itu, aku mulai insaf. Sepanjang aku menghuni wad itu , aku banyak menangis.
Aku kenang semula akan segala dosa dan kesilapan yang telah aku lakukan. Aku tidak putus-putus memohon keampunan da-
ripada kedua-dua ibu bapaku ketika mereka mengunjungiku. Syukur kerana kedua-dua orang tuaku sudi memafkan segala
ketelanjuranku selama ini.

Sebaik-baik sahaja keluar dari hospital, aku berusaha sehabis baik untuk mencari waris bagi mangsa yang terkorban tempoh
hari. Jiwaku diasak dengan penyesalan yang tidak dapat diungkapkan dengan sebarang kata-kata. Hanya air mata yang mampu
menggambarkan penyesalanku. Siang dan malam aku berdoa agar Tuhan memaafkan dan mengampunkan kekhilafanku. Aku
nekad untuk berubah, meninggalkan segala kisah hitam yang berlaku. Di samping penyakit barahku yang ibarat telur di hujung
tanduk, pengakhiran hidupku. Aku hanya tinggal menghitung detik untuk pergi dan melelapkan mata untuk selamanya.

Syukur, Tuhan masih mengizinkan aku untuk bertaubat dan bersiap sedia menghadap-Nya.
Sesungguhnya, segala takdir Tuhan itu lebih indah daripada perancangan manusia. Aku kembali ke
pangkal jalan dengan izin-Nya. Kini kusedar takdir yang menentukan segalanya. Ada hikmah di se-
balik dugaan terbesar ini.

Tajuk: Implikasi Makanan Segera Terhadap Kesihatan

Oleh: Quek Chew Geok (3A)

Pada era globalisasi dan serba moden ini, kesibukan seseorang dalam memenuhi tuntutan kerja dan aktiviti
harian memang tidak dapat dinafikan lagi. Kebanyakan lapisan masyarakat terlalu sibuk sehinggakan ada antara mere-
ka yang mengabaikan waktu makan. Mereka juga lebih cenderung untuk memilih makanan segera sebagai hidangan
yang pantas dan mudah didapati. Antaranya termasuklah burger, piza, dan sosej. Maka, tidak hairanlah jika restoran-
restoran makanan segera yang wujud bak cendawan tumbuh selepas hujan seperti McDonald, Kentucky Fried Chicken,
dan Pizza Hut sering menjadi pilihan utama bagi pekerja dan pelajar. Persoalannya, adakah mereka sedar bahawa keke-
rapan pengambilan makanan segera akan memberikan implikasi kepada kesihatan mereka?

Pengambilan makanan segera secara berterusan akan menjejaskan kesihatan seseorang. Kebanyakan makanan
segera mengandungi lemak yang banyak. Perkara ini akan menyebabkan masalah obesiti terhadap seseorang. Hal ini
demikian kerana makanan segera biasanya yang disediakan dengan cara menggoreng telah menggunakan minyak ber-
lebihan. Oleh itu, seseorang yang sentiasa makan makanan segera sangat mudah mengalami obesiti. Kira-kira 30% da-
ripada rakyat Malaysia mempunyai masalah obesiti. Tuntasnya, obesiti merupakan implikasi utama pengambilan ma-
kanan segera terhadap kesihatan.

Selain itu, makanan segera dapat merosakkan sistem pencernaan kita. Hal ini demikian kerana kekurangan nu-
trien seperti serat dalam pengambilan makanan segera. Serat amat penting untuk kita mencernakan makanan dan
menyahkan bahan yang tidak diperlukan daripada badan kita. Kekurangan serat ini akan menyebabkan seseorang men-
galami masalah sembelit yang membawa kepada ketidakselesaan dan pengumpulan toksin dalam badan. Kesannya, jika
dibiarkan dalam jangka masa panjang, pengumpulan toksin ini akan mengundang penyakit dalam badan seseorang.

Bak kata pepatah, otak yang cerdas datangnya daripada tubuh yang sihat. Perkara ini terbukti berdasarkan
kajian yang menunjukkan bahawa makanan segera merosakkan fungsi otak. Hal ini demikian kerana makanan segera
yang mengandungi lebihan lemak boleh merosakkan daya konsentrasi dan tahap ingatan seseorang. Kekurangan nutri-
en dalam makanan segera menyebabkan imbangan makanan yang tidak sesuai untuk perkembangan otak. Im-
plikasinya, pemikiran seseorang akan menjadi lembab dan malas.

Akhir sekali, kandungan gula yang tinggi dalam makanan segera memudaratkan kesihatan kerana boleh mem-
bawa penyakit diabetes iaitu kencing manis. Contohnya, air berkarbonat merupakan sumber utama kepada diabetes
kerana kandungan gulanya yang sangat tinggi. Di samping itu, makanan segera yang mengandungi bahan pengawet
adalah salah satu bahan yang sangat membahayakan badan kita dan boleh menyebabkan kanser yang membawa maut.

Kesimpulannya, mencegah lebih baik daripada mengubati. Janganlah makan makanan segera dengan kerap
kerana kesannya akan membawa padah kepada diri sendiri. Setiap pihak iaitu pihak kerajaan, badan bukan kerajaan,
dan pihak sekolah haruslah bekerjasama bagai aur dengan tebing untuk memberikan kesedaran kepada rakyat tentang
cara mengurangkan pengambilan makanan segera. Aktiviti-aktiviti seperti kempen, ceramah dan khidmat nasihat indi-
vidu tentang pentingnya mengelakkan pengambilan makanan segera perlu disebarluaskan di seluruh negara. Hanya
dengan kerjasama dan perpaduan yang erat ini, masalah ini akan dapat ditangani dengan segera.

曾炳皓(David Chan Keng Hoe)1A
3月18日(星期日) 晴

顽固

上个星期三,寂静的凌晨里,伟大的物理学家——史提芬•霍金,这一颗在科学宇宙中
最明亮,最显眼的一颗星,终究不幸地陨落在他的76岁。这位伟大的人物,他的勇敢、坚
韧、才华以及幽默鼓舞过全世界,使我从小到大都十分崇拜他。

年少的霍金,在茫茫的人生路上走得一帆风顺,成功考进了牛津大学,展望着成功的
终点;梦想着绚丽的未来;期待着璀璨的人生。但好景不常,21岁时的他被诊断出患有肌
肉萎缩性骨髓侧索硬化症,预计只能活两年,而且需坐上轮椅,无法正常发声。

这突如其来的疾病打断了他希望的视线,所拥有的一切都化成了“失去”,但霍金残
留的身躯仍怀抱着一份顽固的信念和一份期盼。在死亡线上挣扎的他,毫不理会病痛的折
磨和身躯的疲累,把宇宙托起,挥索那看不见尽头的黑洞,希望在宇宙的研究上取得突
破。

多少年飞逝而去,他击败了当年死神的束缚。这些年,他顽固地把畏惧冷冻;顽固地
让勇敢怒吼;顽固地笑忘昨日伤痛;顽固地飞越平庸人生;顽固地开启信念之门;顽固地
攀登荣誉的山峰。

终于,岁月为霍金找到了休息的理由,他顽固的身影消失于世,他将前往属于自己的
一片星空,但他的奉献与精神将永存世人心中。

在这个世界,这个时代,大多数的年轻人心中都有着一个梦想,也许离我们非常靠
近,也许离我们无比遥远,即使在追逐心中梦想的道路,充满迷途的惆怅,失败的苦痛,
请不要停下你往前冲的脚步,顽固、执着地一路走向终点。

就算障碍物阻挡了你的去路,就算你对下一秒感到畏惧、害怕、彷徨,也要抱着向
往,顽固地走下去,也许光明的未来,就在前方。霍金曾经说过:“永远抬头仰望星空,
而不是低头望着你的脚!”他的肉体支离破碎,思想却广袤无垠,从未变得颓废,脸上永
远散发着好奇心和乐观的光芒,用最单纯浪漫的灵魂来拥抱整个宇宙。

勇敢逐梦的少年战士们,每当你迟疑,每当你畏惧,请不要忘记,活在你心中最深处
那顽固的自己,如霍金般用积极乐观的心态看待世界,你当时幻想的那个美丽的梦,必会
实现。

Sinopsis

Diari ini tentang perasaan terhadap kematian Stephen Hawking, seorang pakar fizik yang amat
terkenal di dunia. Beliau seorang OKU tetapi banyak nilai murni yang boleh dipelajarinya . Contoh nilai
ialah kegigihan, ketabahan, tidak berputus asa, berdedikasi dan ketabahan menghadapi cabaran. Penulis
ingin menyeru para remaja agar berani menghadapi cabaran, terus berusaha walaupun mengalami pel-
bagai rintangan dan dugaan. Usaha berterusan pasti akan membuahkan kejayaan

郭沚凌(Kwek Chee Ling)1A

2018年3月15日 (星期四) 晴

考试

试卷不仅是一张纸,更是一种责任和心灵的承诺;考场不仅在教室,更在人生的每
一个角落。我们用心作答,诚信考试!

昨天,我们才考完试。由于这是我第一次应付中学的考试,所以我很紧张。我觉
得自己的整个神经紧绷,心里也像十五个水桶打水一样,七上八下的。平时在家和学校
用心学习,好好复习的话,在考试中就不会有现在的情形。

假期就要来临了,我想用这段时间好好补救自己比较弱的科目。不仅如此,我也
会做一些有意义的事来填补自己的空闲时间。

Sinopsis

Diari ini memaparkan tentang perasaan penulis semasa menduduki peperiksaan. Dia be-
rasa amat tertekan kerana dia pertama kali menduduki peperiksaan peringkat sekolah
menengah. Oleh itu, dia akan menggunakan masa cuti untuk membuat banyak ulang kaji.

《迈向美好的生活》 周慧晶 (Cheiu Hui Chin) 5SC1

每天清晨,从温暖的被窝醒来,就能听见成群的鸟儿在高歌,仿佛在提醒我们早起
的鸟儿有虫吃。窗帘随风起舞,和煕的晨光透过窗口射进房里,仿佛为窗台镀上一层金色
的新衣裳。窗外的树叶被微风吹得飒飒作响,仿佛顽皮的小孩被逗得咯咯直笑。看,这是
美好的生活啊!这难道不是人人梦寐以求、趋之若鹜的生活吗?有句话说得真好,平凡就
是幸福。一切简简单单,没有职场上的勾心斗角也没有社会上的尔虞我诈。

然而,世上不如意的事十之八九,人生不可能一帆风顺,也不可永远暗无天日。我
们仿佛站在十字路口,不知该如何抉择,才能自己过着美好的生活呢?其实,一切取决于
我们的信仰。一个幸福快乐的人,一定拥有积极向上,乐观的人生态度。无论遇到任何困
难,即使前方的路布满荆棘,也绝不回头,勇往直前,坚信跨过了这道障碍,终会看见雨
后的彩虹。而不是一遇到小小的挫折就打退堂鼓,选择当鸵鸟,把头埋进沙子里来逃避困
难。这样的人,永远也达不到成功的彼岸,到头来还是一事无成,更别谈过上美好的生
活。

此外,我们必须拥有感恩即日爱生活的态度。我们必须懂得感恩生活上须有的一
切。感恩自己父母健全感恩自己身心健康,感恩父母提供我们无忧无虑的生活等,这些生
活上看似繁锁的小事,其实都是值得感恩的。试想想,那些生长在长年战乱的国家的孩
童,每天都吃不饱,穿不暖,无时无刻都在提心吊胆,担心自己随时都会成为下个战争的
牺牲品。跟他们相较,我们正是幸福多了,每天衣食无忧,还有父母的陪伴,我们还有什
么好埋怨的呢?多一些感恩,少一点抱怨,凡事都往好处去想,不要中抱怨生活上的不
足,这样,我们的生活就会变得更美好。

除了心态之外,健康的体魄也是迈向美好生活的条件之一。拥有健康的身体,我们
就能做任何自己想做的事,去任何想去的地方。我们常听老人家提过:“有再多的钱,也
买不到健康。”这句话真的是至理名言啊!打个比方,既是一个人家财万贯,但他却因事
业的忙碌而疏于照顾身体,终日为事业奔波,没有定时运动和得到充足的睡眠,最终因操
劳过度而病倒了,这样值得吗?不仅所赚取的钱都必须花费在医药上,自己还得受疾病折
磨,造成人财两失,真是得不偿失啊!由此可见,先辈们是多么的睿智啊!竟能参悟出这
样的道理来警惕世人。

美好的生活当然少不了亲情的滋润和灌溉。一个人的生活若少了亲情,就像一幅失去色
彩的画,一朵失去色彩的花朵,逐渐枯萎。自我们未出生起,我们就有拥了亲情。虽说世事
瞬息万变,没有什么是永恒的,唯有亲情是永远不变的。即使偶尔会有争执,但血浓于水,
一家人哪有隔夜仇呢?偶尔的争吵,也是为了给家人之间一个互相了解的机会。一个没有亲
情的家,不算真正的家。家,是我们的避风港;家人,是我们永远的依靠。唯有家人,才会
在你最困难的时候,第一个挺身而出,不计一切地帮助你将你拉出谷底,不让你独自面对困
难,家人之间的爱,涓涓细流,润物无声但却真真实实地存在着,无时无刻温暖着我们的心
灵。

除了亲情,我们当然还需要友情。俗话说:“在家靠父母,出外靠朋友”。这句话充分
地显现了朋友对一个人的重要性。朋友,贵不在多,但贵在真诚。能在茫茫人海中,认识一
个知心朋友,是何等幸运啊!我们能一起上课,一起下课,放学后还能一起讨论功课。朋友
的陪伴,使学习不再枯燥乏味,上学也变成一件快乐的事。周末时,还能和平一起相约去打
球或进行其他活动,不仅有益身心,还能纾解学习压力,真是一举两得啊!伤心难过或遇到
不如意的事时,朋友之间还能互相打气,相互鼓励,即使失败还能重新站起来,朋友也能作
为我们学习上的推动力,把朋友当成学业上的良性竞争对手,互相竞争,互相鞭策,是自己
的学习成绩更上一层楼。

生活其实简单而美好,只是我们在追求名利的过程中,常常迷失了自我,忘了自己的初
心。 只要我们能秉持自己的初衷,努力去做好生活中的每一件事,感恩生活中出现在你身边
的每个人,不要总怀念过去。若你因为错过太阳而哭泣,你也即将错过群星的美丽。把握现
在,活在当下,做一个爱笑的人,你的生活也会变得更美好,因为爱笑的人,运气都不会太
差。

Caring Teachers Programme

No matter what, every single one of us has to deal with teacher
at one point or another in our life. Being unprepared and clueless
children of 5 to 7 years old, we are carried over from our parents
to our next biggest authority, teachers. Some teachers are helpful
and understanding, others may be overly demanding and un-
compromising. Some provide us with invaluable life lessons while
others do more harm than good. And yet, even the latter ones
facilitate your learning process, albeit in their own convoluted
way.

On the 12th of February 2018, our school organized a
programme with the aim to produce more loving and caring
teachers for students. This suggests that teachers should demon-
strate that they care about their students by placing them at the
centre of the educational spotlight. With this primary focus on
caring, teachers will be able to engage students actively in the
learning process. It ensures that student engagement is nurtured
in a caring environment, which is essential for learning experienc-
es to be fun, meaningful and interesting. As students become
aware that their teacher genuinely cares for their well-being, they
will respond positively by exerting a greater effort to achieve full
potential in their studies. A win-win situation in my opinion. In
contrast to that, a weak student-teacher relationship will result in
difficulties for both parties.

By Chua Yan Ni 4ST1Dental Care

Did You Know? Healthy teeth and gums are vital to your oral and overall
health. More and more schools have incorporated dental care
Orange juice tastes bad after which resulted in an overall improvement of oral health
brushing because toothpaste blocks among students.
your sweet taste receptors due to a
foaming agent that changes the In tandem with the Malaysian government’s goal of
permeability of your tongue cells. achieving a developed nation status by the year 2020, we
should be able to improve the quality of life for Malaysians
through the promotion of dental among students. During the
past three months, free dental checkups and treatment have
been provided to the students of SMK Gajah Berang.

Painful?

Types of services include scaling, cleaning the teeth and the
extraction of a rotten tooth. According to Khong Fan Shin of
class 2A scaling was just like getting bitten by ants, just a mild
discomfort. On the other hand however, Lim Zi Yang from
class 4ST1, claimed that it was extremely painful as he had to
get his tooth extracted.

Let’s Smile & Show Your Pearly Whites

To maintain good oral health is a piece of cake if you know
how to take good care of your mouth. Firstly, brush regularly
to avoid plague from building up. Clean your teeth thoroughly
at least twice a day with a fluoride toothpaste and go the extra
mile by flossing them regularly. Have an oral examination
every year to get professional treatment. Remember, a smile is
the prettiest thing you will ever wear so do take good care of
your pearly whites!

By Ong Zhao Qian & Chu Hong Xuan 2A

雅中新成员 雅佳美浪中学近期迎来了两位新教师。他
Guru Baru 们填补了退休老师的空缺,继续为莘莘学子们
传授知识,培育新栋梁。

新教师 Puan Yusnitah binti Mamat(42
岁)是名化学教师,毕业于马来西亚理科大学,
已执教17年。她表示,本校教师及学生都给予她
充分的配合,彼此之间关系也十分融洽。与她之
前执教的学校相比之下,唯一的不同之处是她之
前所执教的学生以巫裔为多,而本校的学生则比
较多元。再者。她非常享受在本校的执教。同
时,她也称赞本校学生勤奋乖巧,在课堂上极力
给予配合。

Puan Yusnitah binti Mamat

另一位新教师是 Puan Noor Irina Muharam
(38岁)。她是一名经验丰富的物理及高等数学
教师,毕业于理大并拥有14年的执教经验。

她表示本校师生都十分亲切。尽管她在本校
执教时,面对了一些语言沟通上的问题。因为她
在以往的学校执教时,是采用马来语教学,可是
到了本校,她需要使用英语来教学。这对她来说
是一项新挑战。不过,他坚信在同事与学生的密
切合作下,她能成功克服这一切困难,并放眼能
让雅佳美浪的学生在物理科的成绩上有所突破。

Puan Noor Irina Muharam

Oleh: Tan Chia Xin & Ong Xiao Ting 4ST2

Majlis Pelantikan Pengawas

2
0
1
8

Ujian SEGAK

SEGAK merupakan singkatan daripada “Standard Kecer-
gasan Fizikal Kebangsaan” yang digunakan untuk menilai kecer-
gasan pelajar. Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK)
adalah satu ujian standard kecergasan fizikal bagi mengukur tahap
kecergasan fizikal murid berdasarkan kesihatan. Matlamat ujian
SEGAK ialah untuk meningkatkan dan mengekalkan tahap kecer-
gasan fizikal yang optimum.Ujian SEGAK adalah sangat penting
untuk meningkatkan kecergasan peserta bagi mencapai kemampuan
untuk menjalankan aktiviti seharian dengan sempurna serta dapat
mengekalkan berat badan yang ideal serta mengelakkan potensi pen-
yakit jantung.

Sekolah Menengah Kebangsaan Gajah Berang telah menga-
dakan ujian segak selama lima hari pada bulan Mac(26-30) di dewan
sekolah. Semua pelajar sekolah wajib untuk menjalani ujian ini.
Guru telah memberikan taklimat kepada semua pelajar sekolah
tentang ujian ini seminggu sebelum aktiviti ini dijalankan supaya
pelajar memakai pakaian sukan yang lengkap. Ujian kecergasan ini
dijalankan secara sistematik pada waktu Pendidikan Jasmani dan
kesihatan setiap kelas. Tujuan utama ujian segak dilakukan adalah
untuk mengukur tahap kecergasan pelajar dan mengukur Indeks
jisim badan pelajar.

Salah satu aktiviti yang telah dijalankan ialah ujian naik
turun bangku. Dalam ujian ini, pelajar-pelajar akan berdiri tegak
dengan kaki kanan atau kiri diletakkan di atas bangku. Selepas 3
minit, pelajar diminta untuk duduk serta merta dan mengira kadar
nadi diri dalam jangka masa 1 minit. Selain itu, ujian segak turut
merangkumi ujian tekan tubi. Pelajar perempuan dan lelaki
dipisahkan semasa ujian ini berlangsung. Ujian ringkuk tubi separa
dan jangkauan melunjur juga dijalankan. Selepas itu, murid-murid
juga telah melakukan aktiviti timbang berat dan mengukur keting-
gian untuk Pengukuran Indeks Jisim Badan (BMI) . Selepas ujian
tamat, setiap pelajar dikehendaki untuk menghantar borang yang
telah lengkap kepada guru masing-masing dan balik ke kelas dalam
keadaan yang teratur.

Oleh: Andy Tan Hong Pin dan Tong Lee Wen.

Gimrama

Gimrama merupakan suatu sukan yang sangat istimewa dan berja-
ya menarik perhatian ramai. Sukan ini telah menjadi popular dalam ka-
langan peserta dan penonton. Sukan gimrama memerlukan kemahiran
yang tinggi, kelembutan dan koordinasi tubuh badan yang baik serta daya
kreativiti mencipta gerakan. Sukan gimrama juga merupakan aktiviti
kecergasan fizikal khususnya bagi murid-murid perempuan. Kejohanan
sukan gimrama peringkat daerah MSSM ini bertujuan melahirkan atlet-
atlet gimrama yang berbakat seterusnya boleh diketengahkan ke peringkat
yang lebih tinggi.

Dalam kejohanan gimrama ini kemahiran menggunakan peralatan
seperti gelang, reben dan belantan merupakan aspek yang akan dinilai.
Begitu juga dengan kemahiran menggabungkan beberapa pergerakan
dengan diiringi muzik. Peserta yang berjaya mempamerkan persembahan
yang menarik , kemas dan teratur akan mendapat kemenangan.

Kumpulan sasaran sekolah kita ialah murid-murid tingkatan 1 hingga
5. Kategori murid Tingkatan 1 hingga 3 dikira kategori junior manakala
Tingkatan 4 hingga 5 ialah kategori senior. Sekolah kita diwakili oleh 2
kumpulan kategori junior dan 3 kumpulan kategori senior. Peralatan yang
digunakan dalam pertandingan Gimrama"MSSM"2018 terbahagi
kepada 2 jenis. Alatan pertama ialah belantan yang wajib digunakan oleh
kumpulan kategori junior. Bola dan tali ialah alatan yang wajib digunakan
oleh kumpulan kategori senior.

Latihan intensif Pasukan Gimrama di sekolah ini telah bermula
pada 21 Febuari 2018 hingga 6 Mac 2018. Latihan gimrama biasanya di-
jalankan di dalam dewan sekolah dengan pelbagai fasiliti dise-
diakan. Dalam pertandingan Gimrama "MSSM"2018, 3 kumpulan SMK
Gajah Berang telah merangkul kejayaan, 2 kumpulan kategori senior telah
menangi pingat perak dan pingat gangsa. Kumpulan kategori junior pula,
telah memenangi pingat perak.

Kejayaan yang diperolehi oleh 3 kumpulan kategori senior dan
junior ini telah mengharumkan nama SMK Gajah Berang. Syabas dan
tahniah diucapkan kepada Pasukan Gimrama yang telah berganding bahu
dan berusaha sedaya upaya untuk mencapai kemenangan ini.

Oleh: Goh Kai Ling 4ST2AJK E MAJALAH SEKOLAH

(THE TORCH)

PENGERUSI : EN ROSZELAN BIN MAJID

(PENGETUA)

NAIB PENGERUSI 1 : EN OMAR BIN MINHAD

(GPK KOKURIKULUM)

NAIB PENGERUSI 2 : EN KAMIS BIN AMAN

(GPK PENTADBIRAN)

NAIB PENGERUSI 3 : EN LAU SIONG DU

(GPK HEM)

NAIB PENGERUSI 4 : EN CHU YUAN LYE

(GPK TINGKATAN 6)

GURU PENYELARAS: PUAN NORASHIKIN OSMAN

(KETUA BIDANG BAHASA)

SETIAUSAHA : PUAN EVELINE WONG ING

LING

PENOLONG SETIAUSAHA: PUAN HJH ZAIMAH

MOHAMED

AJK UTAMA SIDANG REDAKSI:

KETUA EDITOR : YAP WEN JIEK 5SC1

PENOLONG EDITOR : LIM ZI YANG 4ST1

SETIAUSAHA : RACHEL A/P MANICKAM 5AK1

PENOLONG SETIAUSAHA : GOH KAI LING 4ST2

BENDAHARI : CHONG KEAI WEI 4ST4

Halaman AJK Redaksi Guru Penasihat

Bahasa Melayu 1 Muhammad Aiman bin Wan Nasri 4ST5 Puan Nur Syuhairah Abu Bakar
Bahasa Inggeris
(Ketua)

2 Nurkamsiah binti Daidy 4ST5

3 Ananda Firda Ilmiyah Maxis binti Suyanto 2A

4 Nur Adrina binti Adnan 2A

1 Chua Yan Ni 4ST1(Ketua) Cik Nur Atiyah Zakariyah

2 Chu Hong Xuan 2A Puan Wong Poh Choo

3 Ong Zhao Qian 2A

Bahasa Cina 1 Crystal Yong Zhi Xin 5SC2 (Ketua) Puan Tan Swee Yun
Bahasa Tamil 2 Ong Xiao Ting 4ST2
3 Tan Chia Xin 4ST2 Encik Vivakanandan A/L
4 Goh Kai Ling 4ST2 (Penolong) Sinnathamby

1 Sharmini A/P Murali 5AK1 (Ketua)
2 Rubban A/L Pachaiappan 3B
3 Faith A/P Manickam 3F
4 Yashinie A/P Krishnan 4ST2

Tingkatan 6 1 Felicia Bong Jun Fae 6AB1 (Ketua) Puan Hjh Zaimah Mohamed
2 Alicia Tan Gek Ching 6AB1
3 Lee Jie Yin 6AB1

Kokurikulum 1 Andy Tan Hong Pin 5SC1 (ketua) Cik Wong Sze Yi
2 Tiu Jian Kai 5SC1 Cik Siti Salwani Abu Sah
3 Tee Luan Qi 5Sc1
4 Tong Lee Wen 5Sc2 (Penolong)
5 Eva Mei Xin Ho 3B

Pemberita 1 Tan Chze Yin 5SC1 (Ketua) Puan Hjh Nooraini Harun
3 Tee Zi Choong 5SC3 Puan Wong Poh Choo
4 Merelyn Kan Ly Chuin 5SC3
5 Ge Zi Yuet 4ST2 Puan Norashikin Osman
Cik Siti Salwani Abu Sah
Unit Mereka & ICT 1 Lim Zi Yang 4ST1 (Ketua)
2 Raymond Jee 4ST1 Puan Eveline Wong
3 Tan Sui Yuan 4ST1
4 Chong Wen Kang 3A
5 Moses Bong Lee Hoong 1A

Unit Fotografi 1 Lewis Tan Rui Yi 3A
2 Derek Tan Song Heng 3D (Ketua)
3 How Jey Ming 5AK1
4 Low Yi Yun 5SC3 (Penolong)
5 Leonard Chin 5P1
6 Kenneth 5SC4
7 Louis Toh 3F


Click to View FlipBook Version