The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Konnerud Idrettslag, 2018-12-14 02:32:36

Konnerud Sport 2018 Høst

Konnerud Sport 2018 Høst

KONNERUD
SPORT Sammen om noe!

Et klubbmagasin for Konnerud IL

43. årgang - 2/2018

Ungdomsportrett:
Nora Kaalstad – Leder i

Ungdomsutvalget
side 34

Aktivt Konnerud Bli med på IFO Bandysesongen er i
- et aktivitetssenter for alle! Side 24 gang for fullt
Side 33
Side 8

WWW.KONNERUD.NO

Følg Konnerud IL på Facebook for siste nytt

Styreleder Kommenterer

Innhold Tekst: Geirr Kihle

Formannen Kommenterer 2 Jeg hadde 8. september gleden av, Scandic hotell og private givere. Takk også til
Gratulerer, Kristine! 3 sammen med vår Daglige leder en samarbeidsvillig og positiv husvert. Men
Karianne Hajum, og åpne Aktivt uten en flott innsats fra Konnerud idrettslags
Hva skjer i idrettslaget? 4 Konnerud i de gamle lokalene etter Tri egne ansatte hadde ikke prosjektet vært mulig.
Historietimen - Tidlig i gang Sport og Akropolis. Her gjengir jeg hva Karianne fikk så gleden av å klippe snoren å
jeg sa i den anledning. erklære Aktivt Konnerud for åpnet.
med både idrett og fest 6 Det er grunn til å være stolte alle vi som bor
Sildebordene 7 på Konnerud!

Aktivt Konnerud Dette er en gledens dag for det aktive Det er mere å være stolt av som
– et aktivitetssenter for alle! 8 skjer på Konnerud. Tre nye
Vilokalsamfunnet, Konnerud 3er baner er bygget og
Balansebarn på tatt i bruk. (3er baner
Aktivt Konnerud 10 Idrettslag og Aktivt er for 3+3 spillere
World Cup 2020 - og er et nytt tilbud
Vil du bli med? 11 tror at AktivtKonnerud. Med dette til de helt yngste).
eSport – på full fart inn Når dette leses
tilbudet gir vi et har også gamle
i idretten! 12 "Sletta" skiftet
Magiske Night Hawk 14 Konnerud vil være entilbud som spen-
Vaktmesterens hjørne 15 betydelig faktor i å bevare ogner fra barneha-
Reisebrev fra JEC 2018 16
gebarn til godt
50 år med turO
på Konnerud 17 utvikle Konneruds særegenhet.voksne pensjo-
Konnerud må ikke formes til ennister.
Konnerud Fotball Som mange kjen- ham fra grå og
«rocker om dagen» 18 trist til grønt og liv-
Kjære fotballtrener i drabantby uten identitet ogner til er det i gang lig. Alt dette er i regi
aktivitetet omfattende arbeide av fotballgruppa med et
Konnerud Fotball! 19 tilskudd på kr1,2 mill. fra
Seniorsesongen Fotball 2018 20 i regi av Drammen kom- Drammen kommune.
mune, for å forme det fremtidi-
Allidrett for Ungdom 23 ge Konnerud sentrum. Vi tror at Aktivt
Livet på IFO 24 Konnerud vil være en betydelig faktor i å beva-
re og utvikle Konneruds særegenhet. Konnerud Når vi også ser at nytt idrettsbygg reiser seg,
Camp Konnerud 2018 26 må ikke formes til en drabantby uten identitet og etter planen står ferdig til våren, er det vir-
Takk! 30 og aktivitet slik vi har sett så mange triste kelig grunn til å være stolte, spesielt i fotball-
eksempler på. Det er mange forståsegpåere og bandygruppene som står dette prosjektet
Bandyskole og som vil forme Konnerud sentrum. Jeg tror vi nærmest!
Bandy Akademi 32
Bandysesongen er i gang! 33 som bor og virker her er de beste til å forvalte Hva blir det neste? Ny Konnerudhall er ikke
Ungdomsportrett: det aktive lokalsamfunnet å utvikle det videre. glemt, men "Sentrumsplanen for Konnerud"
Derfor er Aktivt Konnerud så viktig! er for å si det mildt en gedigen brems på pro-
Nora Kaalstad 34
Prosjektet vårt hadde ikke vært mulig uten sjektet. Det er nå 10 år siden vi startet arbei-
Neste nummer hjelp og støtte. det og det må vel kunne sies at enmillionto-
Takk til: Buskerud idrettskrets, Drammen hundreogfemtitusen kilometer, altså nesten to
Nr. 1 - 2019 idrettsråd, Drammen kommune, turer opp og ned til månen, kjørt til trening i
Opplag: 4.000 Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen DNB, disse ti årene er ganske bortkastet og menings-
Ikea, Trykkservice, Solvask, Einar Juels legat, løst! Vi kan ikke gi oss nå!
Kommer
Vår 2019

Konnerud Sport

Nr. 2 - 2018

43. årgang
Opplag: 4.000

Utgiver:
Konnerud Idrettslag

Ansvarlig redaktør:
Christian Normann Johansen

Layout:
Lier Grafiske as

Trykk:
Trykk-Service as

2 Sammen om noe!

Noe som blir virkelig er at Konnerud Idrettslag igjen slump penger som takk for dugnadsinnsatsen. Se dette
skal komme i fokus som ski NM-arrangør. I måneds- som en mulighet og en opplevelse som er unik, Noen
skifte januar/februar 2020 vil alle idrettsinteresserte av oss har opplevd dette før og vil gjerne oppleve dette
nordmenn sitte foran TV-skjermene når mesterska- sammen med alle dere som nå er og utgjør Konnerud
pet går og NRK sender mer enn 20 timer direkte fra Idrettslag.
Konnerud.
Tenk hvilken start dette vil gi Nye Drammen og for Vi kan virkelig leve opp til:
den saks skyld nye Viken fylkeskommune. Det er å
håpe at man både i kommune og fylke bruker anled- SAMMEN OM NOE!
ningen og virkelig støtter arrangementet.
Det er bestemt at skiklubbene i distriktet inviteres med
på den skitekniske biten av arrangementet. Hovedstyret
har invitert alle gruppene til å være med og med en god

Gratulerer, Kristine Stavås Skistad!

Konnerudjenta ble den store overraskelsen
under årets sesongåpning på Beitostølen,
da hun suste inn til en finfin andreplass
på sprinten, rett bak verdens beste
sprinter, Maiken Caspersen Falla. Det
var et stort KIL øyeblikk og mange stolte
Konnerudfolk lot seg engasjere. Du har
hele Konnerud IL i ryggen på veien videre,
vi heier på deg!

Sammen om noe! 3

Følg Konnerud IL på Facebook for siste nytt

Hva skjer i idrettslaget?

Rennprogram:
Fredag 11. januar
Kvinner 5 km fri teknikk, menn 10 km fri teknikk,
individuell start.

Lørdag 12. januar
Kvinner og menn sprint klassisk

Equinor Norgescup Søndag 13. januar 7,5 km klassisk, individuell start
Kvinner 17 og 18 15 km klassisk, individuell start
Konnerud Idrettslag ønsker velkommen til Kvinner 19/20 10 km klassisk, individuell start
Equinor Norgescup i langrenn for junior 11. Menn 17 og 18 20 km klassisk, individuell start
til 13. januar 2019. Med over 1.000 tilreisende Menn 19/20
løpere fra hele Norge på startstreken hver
renndag blir dette en travel helg for hele Vi ønsker alle utøvere hjertelig velkommen til Konnerud
Konnerud Idrettslag, og alle de frivillige som og masse lykke til i løypa – og til alle dere frivillige:
stiller opp på tvers av idrettslaget, uansett tusen takk for at dere stiller opp og lykke til med dine
idrett. Sammen skal vi arrangere det beste oppgaver før, etter og under rennene.
Equinor Norgescup rennet noensinne. I tillegg
har vi med oss Drammen kommune – både på Sammen om noe, ikke hver for oss!
arrangement og med hjelp til løyper og trafikk-
avvikling. Equinor Norgescup for juniorer Mer informasjon om rennet finnes på www.
fungerer også som et Prøve-NM før Konnerud skiforbundet.no/konnerud
IL skal arrangere NM i 2020.
Følg oss på Facebook
Konnerud IL har en levende Facebook side
med hyppige oppdateringer om de seneste
«happeningene» i idrettslaget.
Søk opp Konnerud IL og gi oss tommelen opp!

Følg oss på

NM 2020

30. januar – 2. februar
Kommer til Konnerud!

4 Sammen om noe!

KIL-FEST 2019

Fredag 25. januar inviterer Konnerud Idrettslag
til KIL-Fest 2019. KIL-Fest har blitt en herlig
tradisjon for hele familien, og i år blir intet unntak.

Vi ønsker alle med et bankende KIL-hjerte
velkommen til KIL sin hyllest av alle de som hver
eneste dag sørger for at tusenvis av barn og unge får
oppleve idrettsglede i verdensklasse.

I år lover vi enda mer underholdning og tidenes beste KIL-Fest!
Informasjon om påmelding finner du på www.konnerud.no

Ungdomsutvalgets
JuleVolley

JULEVOLLEYBALL-TURNERING
I KONNERUDHALLEN
FREDAG 14. DESEMBER
KL. 19:30

Ungdomsutvalget i KIL inviterer til volleyballcup
for ungdommer på VGS!

Meld på deg og dine venner som et lag i
kommentarfeltet på Facebook-arrangementet
«Ungdomsutvalgets JuleVolley»

Datoer for Åpen Hall og Aktiv Hall

Åpen Hall • 16. februar Aktiv Hall • 23. februar
• 24. november • 16. mars • 1. desember • 30. mars
• 15. desember • 5. januar
• 19. januar • 2. februar

Sammen om noe! 5

Følg Konnerud IL på Facebook for siste nytt

Historietimen -
Tidlig i gang med både idrett og fest

Tekst: Per Runar Thoresen

Konnerud Idrettslag ble stiftet 6. mars 1927 og man
var kjapt i gang med både idrett og festligheter.
Allerede etter 14 dager avviklet man sitt første skirenn
i Damåsen med etterfølgende premieutdeling samme
kveld i Fredli Pensjonat. Bakken eides den gang av
Charlo Halvorsen som et par år senere overdro den til
Konnerud IL for en billig penge.
Fredli Pensjonat ble mye brukt av Konnerud IL og det
var kanskje ikke så underlig da lagets første formann
Charlo Halvorsen kjøpte pensjonatet i 1919 og drev
det i mange år. I dette første rennet deltok ca. 40 hop-
pere. Det meldtes om stor stemning på premieutdelin-
gen på Fredli.

Vi kan her gjengi klassevinnerne med mange
kjente Konnerudnavn:

• Senior (over 30 aar) Magnus Brekke ( Fredlis pokal)
• Kl 1. 20-30 aar. Th. Mortensen (Bernaas gavepremie)
• Kl 2. 16-20 aar. Alf Pettersvold (damenes pokal)
• Kl 3. 14-16 aar. Einar Løvaas (Sanatoriets pokal)
• Kl 4. Under 14 aar: Ivar Pettersvold

(Sanatoriedamenes pokal)
• Ekstrapremie for eldste deltaker tildeltes Tollef

Nilsen. («Montørn» som han ble kalt)

Som vi ser, var det det stor velvillighet og oppslutning Det ble sogar delt ut en ekstrapremie til den mest ner-
med gavepremier fra det lokale næringsliv. Dette første vøse deltaker. Premien var satt opp av Fritjof Skjelsbæk
skirennet var nok en stor begivenhet på Konnerud og og tilfalt Hjalmar Olsen.
det var stor stemning og festivitas.

Historiske godbiter. Onsdagsrennene startet opp i 1969 og vil neste år fylle 50 år.
Noe å tenke på for skigruppa?
Seriøse krefter ville i 1991 etablere en tennisgruppe men ble
nedstemt på generalforsamlingen i 1992.

Det årlige møljebordet på klubbhuset ble arrangert første gang i «Sletta» ved klubbhuset ble innkjøpt fra kommunen i 1935

1965. Menyen og nogo attåt er det samme i dag. for 2000 kr.

I 1958 rykket A-laget i fotball opp fra 6 til 5 div. Da måtte man til Norges første terreng NM etter krigen gikk fra SIF-hytta i 1946

Gulskogen for å spille. Grusbanen (sletta) var ikke tillat. med KIL som arrangør.

Vårt avdøde medlem alpinisten Jonny deltok i OL i 1948 og 1952. Kil har på sine 91 år utnevnt 17 æresdmedl. hvorav 7 fortsatt lever.

6 Sammen om noe!

Sildebordene

- fra fattigmannsbord
til festmåltid

Tekst: Per Runar Thoresen
Fotos: Tom Hayden

Sild (med det vitenskapelige navnet «Clupea Harengus») Et mangfoldig sildebord med mange varierte smaksopplevelser
og poteter var en meny som var mye benyttet under og
etter krigen. Den var både rimelig og god. Dette «havets Årets sildebord
sølv» som går i stim rundt Island er i dag blitt en deli-
katesserett som særlig voksne mennesker synes godt om. Nesten 60 personer i senioralder krympet seg sammen en
Et moderne sildebord er i dag mangfoldig med mange vakker oktoberkveld og det meste foregikk i tradisjonelle
smaksretninger og variert tilbehør. KIL senior har snart former. Sild i mange varianter med mandelpoteter og egg
25 års tradisjon med sildebord. som tilbehør. Å forsyne seg en gang er beskjedent. To
ganger er ganske normalt. Tre ganger var de samme som
Det startet i Solstadvillaen 1992. i fjor. Konnerudsanger i to varianter og «akkevitten» gav
god klang i det blandede kor. Seniorleder Egil Andersen
Første sildebor- dirigerte kvelden med velvalgte ord, men huff da!.. Egil
det ble holdt i hadde glemt bjella hvilket førte til «råkjør» på egne stem-
Solstadvillaen mebånd som nok hadde en enklere oppgave fra hans tid
27. februar i skoleverket. «Sjenkerne» hadde adoptert Møljebordets
1992 med 14 bokføring med tusjstrek ved hvert påfyll.
medlemmer til- Kaffe og kransekake er bankers og mange fikk med seg
stede. Beskjeden en utlodningskvast i lomma.
mengde, kostna- Avslutningsreplikken må vel bli.
dene og kanskje «Same procedure as last year»
også kompetansen førte til at «kjøkkengutta» med Børge
Hansen i spissen selv stod for tilberedningen.
Stemningen var høy og på ett sildebord var det hele 3 per-
soner som bidro med trekkspillmusikk. Standardinnslag
var Olaf Rustand på trekkspill, Ragnar Halden på to-rade-
ren og visesang av Rolf Markussen som med sin overbevi-
sende fremførelser hadde stor suksess.

Fra Solstad til Klubbhuset Den pyntede karen ved den hvite duken er Æresmedlem Arne Kristoffersen

De årlige sildebordene foregikk i februar/mars og på
Solstadvillaen frem til 1997. Deltakelsen lå i snitt på ca. 15
personer. Fra 1998 var det klubbhusets tur og siden har
klubbhuset vært stedet for disse vellykkede samlingene. På
klubbhuset økte snittantallet fra 15 til ca. 25. Etter 2003
ser det ut til at det var en pause på et par år, som nok
skyldes at avdelingen var uten valgt formann og at styret
brukte ressursene på avdelingens nødvendig drift.

Ledsagersuksess

Nytt styreregime kom på plass høsten 2005 og fra høsten
2006 ble Sildebordet flyttet til oktober mnd. og da med
tilbud også til ledsagerne. Dette var ubetinget et vellykket
grep og de siste 10 – 12 årene har det vært mange trive-
lige sildebord med pluss/minus 50 deltakere.

Sammen om noe! 7

Følg Konnerud IL på Facebook for siste nytt

Aktivt Konnerud – et aktivitetssenter for alle!

Tekst: Christian Normann Johansen
I starten av september hadde vi gleden av åpne
et helt nytt aktivitetssenter på Konnerud:
Aktivt Konnerud! Med storslagen åpning og
snor-klipping åpnet Konnerud Idrettslag et
unikt prosjekt, med aktivitetstilbud for alle
aldere.

På dagtid har vi et meget spennende barnehage-konsept
som heter Balansebarna, og som du kan lese mer om på
side 10.
Vi har også flere gruppetimer for eldre på dagtid, hvor
vi blant annet samarbeider med Drammen kommune
og vi har også engasjert egen fysioterapeut, for å tilby
høykvalitetstimer til de eldre på Konnerud. Fra januar
2019 vil vi arrangere mange spennende kurs, og tilby et
vidt spekter av aktivitetstilbud, som passer for alle.
For ungdommene på Konnerud har vi et helt nytt
og unikt tilbud, nemlig eSport! Du kan lese om KIL
eSport på side 12.

Følg med på Facebook- og internettsidene til
Aktivt Konnerud og Konnerud IL for all
informasjonen om timeplanen for 2019!
Facebook: Aktivt Konnerud
Instagram: aktivt_konnerud

Nettside: www.konnerud.no/aktivt-konnerud

8 Sammen om noe!

Sammen om noe! 9

Følg Konnerud IL på Facebook for siste nytt

Balansebarn på Aktivt Konnerud

Tekst: Erin Haugen og Brage Engset Rødal

Et av hovedprosjektene på Aktivt Konnerud er for barns utvikling motorisk, fysisk, sosialt og mentalt.
«Balansebarn» prosjektet. Prosjektet går ut på Så langt har 7 av 11 barnehager på Konnerud blitt
at alle barnehagene på Konnerud inviteres til med i prosjektet. Hvis alle 11 blir med etter jul så blir
en time i uken, med fysisk aktivitet på Aktivt prosjektet bærekraftig, i likhet med «Av ungdom for
Konnerud. ungdom» prosjektet.
Timene følger skoleruta, og det første temaet som har
Her kommer barnehagene til et ferdig opplegg, planlagt vært i fokus er naturligvis «Balanse». Her har aktiviteter
ut ifra den kanadiske modellen som heter LTAD (Long som å gå på balansebom, slack-line, balansebrett og
Term Athlete Development), som bygger på lek-basert Airtrack stått i fokus. De ferdighetene vi ønsker å ha
læring gjennom strukturert øvelse på grunnleggende ekstra fokus på etter vi er ferdig med balanse er klat-
basisferdigheter. Den kanadiske modellen fokuserer på ring, kasting, hopping og skipping, og rulle/romforstå-
noe som kalles for «Physical Literacy» altså at barn har else.
på plass de fysiske ferdighetene de trenger for all seinere Timene starter med at barna danser seg varm i speilsa-
mestring. Modellen jobber systematisk med å tilpasse len, ofte med bruk av morsomt utstyr som rokkering.
trening ut i fra at visse ferdigheter best utvikles i ulike Deretter blir de delt i mindre grupper og fordelt på
perioder i oppveksten. Det er fokus på allsidighet og stasjoner i motorikk-salen, her får barna oppfølging av
høyt aktivitetsnivå og mindre fokus på konkurranser. både barnehagens ansatte og idrettspedagogen på Aktivt
Konnerud. Utveksling av kompetanse mellom idrett-
Lekbasert læring testes ut i flere barnehager om spedagogen og barnehagens ansatte er også i fokus, og
dagen og har gitt positive resultater i Stavanger og på barnehagene får en oppfølgings-epost hver uke med tips
Sørlandet. En viktig del av lekbasert læring går ut på på hvordan de kan øve i barnehagen eller når de er ut
at barna skal lære noe om selvregulering og sosialise- på tur.
ring. Selvregulering handler om å inneha kunnskap Vi gleder oss til fortsettelsen med dette spennende pro-
om egen kropp og de signaler den sender for å kunne sjektet og håper vi får med alle Konnerud sine barneha-
takle stress. Stress kan komme av mange ulike ting i ger etter jul!
omgivelsene våre, og hvordan man takler disse stres-
sorene er med å bestemme hvor godt man selvregulerer.
Selvregulering kan læres gjennom å være i aktivitet og
komme i kontakt med egen kropp for å kjenne på de
signaler den sender og hvordan man kan forstå seg på
disse signalene og ufarliggjøre dem gjennom aktivitet,
samvær og mestring. Selvregulering omfatter også det
som heter selvkontroll eller viljestyrke som omhandler å
motstå impulser, det kan være følelsesmessige impulser,
men også impulser om å handle på en uønsket måte
(atferd), eller i sosiale sammenhenger – at man ikke
behandle eller inkluderer andre fordi man ikke ser den
umiddelbare gevinsten.

Idrettslaget innehar kompetanse på overnevnte felt som
omhandler aktiviteter av ulike typer for å legge til rette

10 Sammen om noe!

Vil du bli med?

Tekst: Vibeke Hald Langen

Foto; Thomas Winje Øijord - Scanpix Foto; Terje Bendiksby - Scanpix

Nå har du sjansen til å bli med på den største et godt fungerende system og organisasjon som job-
felles-dugnaden på Konnerud Idrettslag, siden ber med World Cup i Drammen. Dette utvider vi til å
vi hadde World Cup i 2011. gjelde både NC og NM. Vil du være med som enkelt-
person eller sammen med et lag/gruppe ta kontakt via
I slutten av januar 2020 arrangerer vi Norgesmesterskap epost til: [email protected]. Oppgi ditt navn,
i langrenn på Konnerud skistadion - en begivenhet som telefonnummer, epost og hvilken gruppe du tilhører.
dekkes med 20 timers TV sending på NRK1, og støttes Har du ikke mulighet til å være med på dugnad så
av Drammen Kommune og Byen Vår Drammen. håper vi at du setter av helgene både i 2019 og 2020 og
For å prøve våre løsninger på teknisk avvikling og logis- stiller opp som publikum og tar godt imot både media,
tikk rundt rennet, har Norges Skiforbund tildelt oss løpere og støtteapparatet og heier løperne rundt løypa!
Equinor Norges Cup Jr. allerede til vinteren - 11.-13. Har du ideer til underholdning eller aktiviteter - kom
januar 2019. med det!

Dugnaden er en stor inntektsmulighet både for Bli med å vis hele Norge at på Konnerud er vi
Konnerud Idrettslag som helhet, men også for alle
gruppene som deltar. Vi er så heldige at vi allerede har «SAMMEN OM NOE»!

Foto; Terje Bendiksby - Scanpix

Equinor Norges Cup Jr.

• 11-13 januar 2019
• 1200 deltagere på start både fredag-lørdag-søndag, men

allerede tirsdag/onsdag starter løpere å komme til Konnerud.
• Parkering til 1000 biler
• Stort behov av parkeringsvakter, servering, rigging mm.

Norges Mesterskap på SKI 2020

• 30. januar – 2. februar 2020
• 20 timer sending på NRK1 fra Konnerud og Drammen
• Verdens beste skiløpere
• Stort behov av parkeringsvakter, servering, rigging mm.

Sammen om noe! 11

Følg Konnerud IL på Facebook for siste nytt

eSport
– på full fart inn i idretten!

Tekst: Christian Normann Johansen

I dag er eSport en av verdens raskest voksene
konkurranseformer. eSport vil i 2022 være
en del av Asia-lekene og Paris jobber med å
få de inn i OL programmet for 2024. I følge
statistikk fra eSports Marketing, så er det 2,1
milliarder mennesker som spiller videospill, og
det er 145 millioner mennesker som er eSport
entusiaster på verdensbasis.

Definisjonen på eSport er ifølge Wikipedia: «videospill i
en formalisert form for konkurranse eller prestasjonsut-
øvelse. All sportslig aktivitet som benytter datamaskiner
og ofte datanettverk, som direkte regelgivende forutset-
ning for spillet som utøves gjelder som eSport.» Med
andre ord, eSport har gjort spilling til konkurranse, vel-

12 Sammen om noe!

dig ofte i det formatet vi kjenner igjen fra idretten. KIL eSport Medlemskap:
Det er ikke bare i konkurranseformatet eSport og idrett
er like. I eSport er det viktig å være en god lagspiller, • 2 timer med trening i uka i eSport-rommet på Aktivt
kunne tenke kjapt i stressende situasjoner og man må Konnerud.
ha motivasjonen til å trene på det som trengs for å bli
bedre. Stor honnør til Drammen BK, som gjennom • Inkludert 30 min fysisk og/eller mental trening sammen
sin satsning, har gått i bresjen for å få eSport inn under med laget.
idretten.
Gjennom KIL eSport ønsker vi å nå ut til spill interes- • Deltagelse på lag i TelenorLigaen, pluss andre turnerin-
serte ungdommer på Konnerud, og bygge opp et sosialt ger og ligaer.
miljø for lokale eSport utøvere. Vi arrangerer sosiale –– Kamper i TelenorLigaen spilles på Aktivt Konnerud.
spill-kvelder, hvor ungdommer i alle aldre kan komme ➤➤ TelenorLigaen
og spille med hverandre. Her skal eSport være en sosial ➤➤ League of Legends
inngangsport til idrettslaget vårt, en sosial inngangsport ➤➤ Hearthstone
til idretten og det aktive lokalsamfunnet på Konnerud. ➤➤ Rocket League
Ut i fra disse spill-kveldene skal vi engasjere de ivrigste ➤➤ OverWatch
ungdommene til å bli med å forme et eget eSport lag, –– Det vil legges til rette for flere spill, basert på hva
som skal konkurrere i TelenorLigaen, Norges største deltagerne ønsker.
eSport liga. Disse lagene vil konkurrere i ulike spill-
grener, avhengig av hva laget og ungdommene ønsker. • Gratis påmelding til KIL turneringer og konkurranser
Til eSport laget ønsker vi å finne en engasjert trener –– 50% rabatt på «mini-lan»
som får hovedansvaret for laget, akkurat som i hvilken ➤➤ Jule-Lan i desember 2018
som helst annen idrett. Målet er at eSport laget skal
være rollemodeller for barn og unge på Konnerud, med Treningskontigent
sunne og sterke verdier.
• KIL eSport medlemskap - 1500 kr frem til sommeren
KIL eSport 2019

Konnerud Idrettslag inviterer Konnerud-ungdommen • Medlemskap i KIL fra og med 1. januar 2019 - 290 kr
til å bli med på KIL eSport! Dette blir et unikt eSport –– Faktureres i januar 2019
tilbud for gaming interesserte ungdommer, som ønsker
å bli en del av vårt eSport miljø. På KIL eSport har vi eSport-kveld - Spillkveld for ungdom!
glede, mestring og tilhørighet som kjerneverdier, og
vi ønsker å skape et kult gaming miljø på Konnerud • Sosiale spillkvelder for gaming interesserte ungdommer.
sammen med ungdommene. –– Spill sammen med andre i det unike eSport-rommet
Vi skal legge tilrette for at ungdommer på Konnerud til KIL eSport.
får muligheten til å utvikle seg som eSport utøvere,
gjennom å bygge et robust gaming miljø med et sterkt • Fredager kl. 18:00-21:00 på Aktivt Konnerud.
utviklingsfokus. –– 50 kr for inngang - betales ved inngang.
Konnerud Idrettslag har et eget og unikt eSport-rom på –– 500 kr for sesongkort for alle eSport-kveldene frem
Aktivt Konnerud, som vil være KIL eSport sin hoved til sommeren 2018.
arena. Her vil vi ha treninger, konkurranser, liga kam-
per og spillkvelder, i tillegg vil vi også ha streaming sen- • Vi følger anbefalte aldersgrenser på spillkveldene.
dinger live fra Aktivt Konnerud og eSport-rommet.
JuleLan – Lørdag 15. desember

• Minilan på Aktivt Konnerud
• Non-stop gaming hele dagen
• Morsomme konkurranser
• Pris:

–– Plassreservering – 100 kr
➤➤ Ta med egent utstyr og få egen plass

–– Drop-In – 50 kr
➤➤ Kom å heng og spill på eSport-rommet

• Påmelding og info på www.deltager.no/julelan

Sammen om noe! 13

Følg Konnerud IL på Facebook for siste nytt

Magiske Night Hawk

Norges største Orienteringsstafett – På Konnerud

Tekst: André Jægtvik

Når de fleste så vidt var kommet hjem fra Målet er at det skal være tett mellom lagene og at
sommerferie så samlet hele O-Norden seg til publikum skal få føle nærhet til løperne. Ønsket publi-
den sjette utgaven av Norges største O-stafett kum å følge de beste lagene live så kunne man se hele
– Night Hawk på Konnerud skistadion. Night eventet på nettet, via GPS Tracking, eller på skjermer
Hawk er sosialt og prestisjefylt – en opplevelse på stadion. Mao dette er et meget teknisk krevende
helt utenom det vanlige. arrangement.

Night Hawk er en Natt/Dagstafett som samlet over Arrangementet ble på mange måter definert som den
1000 utøvere i alle aldre midt i Konnerudgryta. beste Night Hawk «ever» og det befester den sterke
Målet er å bygge opp stafetten til å bli en merkevare på kulturen O-gruppa har i for hold til å ta på seg store
lik linje med de andre store stafettene ellers i Norden arrangementer og levere de godt. Dugnadsinnsatsen er
som 10Mila (Sverige) og Jukola (Finland). Det betyr som alltid upåklagelig.
lag fra hele Nord Europa kom til Konnerud i begyn-
nelsen av august. Det er lagt ut mange bilder på følgende medier hvis
man ønsker å se mer til arrangementet:
Stafetten startet lørdag 11. august kl. 22:00. En felles- www.nighthawk.no
start med hundrevis av O- løpere med hodelykt og kart www.facebook.com/nighthawkrelay
ut fra et mørklagt skistadion mot skianlegget og videre Instagram: @nighthawkrelay #nighthawkrelay
opp mot Svartrudbekken, retning SIF/Skiold hytta er
en meget spesiell opplevelse å få med seg. Etter at nat- Sammen om noe, om en
tetappene ble unnagjort starter man dagen etter jakt- magisk O-helg på Konnerud!
startmetoden. Det vil si at det laget som brukte kortest
tid på natten starter først med de andre lagene løpende
etter, relatert til den tiden de brukte mer enn lederlaget
på natta.

14 Sammen om noe!

Vaktmesterenshjørne

I en hverdag full av aktivitet og tunge oppgaver er det like inn 2012-modellen, og de
viktig å dvele ved stillheten. Ta seg en pause og la et større hadde en kjempestilig sort
perspektiv komme over oss. Arne Næss har sagt: Legg deg på SL500. Akkurat en sånn jeg
ryggen i gresset og se på skyene. De presser deg ikke på noen alltid har ønsket meg!
måte. Du fornemmer figurer, mønstre, og mening. Skyene er i Mann: – Hva kostet den?
bevegelse, men de skal ikke oppnå noe. De er fullt ut i seg selv. Kvinne: – 2.200.000,- i
Så kan du roe ned den overdrevne målbevisstheten. Du dveler standardutgaven!
der du er. Det er dagen i dag som skal gi deg den gode følelsen. Mann: – OK, så kjøp den da,
Men handlingen krever og at vi også stopper… Målet er ikke å men til den prisen må du få
nå alle topper, dog kjenne at vi er små kropper som titter en med vinterdekk!
stund på skyenes sopper. Kvinne: – Tusen takk, kjære.
Du er nå søt og. Så var det
Til slutt i hjørnet avslutter vi med en vits: bare en ting til. Det huset vi
så på i fjor er til salgs igjen
En gjeng med golfspillere er samlet i garderoben. En mobiltelefon til 10.500.000,- kr
ringer, og en mann svarer den i høyttalermodus, mens han snører Mann: – OK, tilby dem bare
skoene sine. Alle andre kan dermed lytte til samtalen! 10 mill kr. Det vil de sikkert akseptere! Hvis ikke så gi dem de
Mann: – Hallo! siste 500.000,-. Det er jo en OK pris!
Kvinne: – Hei kjære, det er meg. Er du i klubben? Kvinnen: – OK. Vi sees senere. Jeg elsker deg!
Mann: -Ja! Mannen: – Ha det bra. Jeg elsker deg også!
Kvinne: – Jeg står på Aker brygge og har funnet en skjøøønn Telefonsamtalen slutter. Alle de andre mennene i garderoben
lærjakke. Den koster bare 7.500,- kr. Er det OK at jeg kjøper stirrer måpende på ham, inntil mannen sier med et stort smil:
den? - Er det noen som vet hvem som eier denne telefonen?
Mann: – Ja da, naturligvis, hvis du liker den så godt, så …
Kvinne: – Siden jeg har deg der, så var jeg også innom
Mercedes for å få montert en ny stjerne. De hadde akkurat fått

Sammen om noe! 15

Følg Konnerud IL på Facebook for siste nytt

Reisebrev fra JEC 2018

Tekst: Aslak Heimdal

Mandag 1. oktober letter 3 stykk
Konnerudløpere fra Gardermoen, med kursen
mot Sveits. 24 av landets beste juniorer er
tatt ut til å løpe med Norge på brystet i de
sveitsiske alper og fjellandsbyer. 12 jenter og
12 gutter, og Konnerud er sterkt representert
ved Jørgen Baklid, Jenny Baklid og Aslak
Heimdal.

Flyet lander i Genève, og leiebilene drar straks opp i høyden
for å rekke en o-teknisk økt før mørket legger seg. 4 grader
og regn sikrer helt ok stemning under første økta, men det

Dagen etter var det klart for mellomdistanse, som i hvert
fall undertegnede så på som sin største sjanse. I krevende og
ukjent terreng kriget to blad Baklid seg inn til 6. plass i hver
sin klasse, mens Aslak måtte ta til takke med en 7. plass,
kun 1 sekund bak podiet.

Siste dag ble en saftig langdistanse servert, muligens litt for
saftig for en konnerud-diett. Tunge bein og teknisk svikt,
sørget for at min plassering ikke trenger å bli publisert her,
og hverken Jenny eller Jørgen hadde noen store løp å skryte
av de heller. Langdistansen vil uansett bli mest husket for
en noe forvirrende karttrykk som fikk juryen til å bestemme
at løpet skulle avsluttes flere kilometer før mål. Men med
minst ett godt løp hver vendte samtlige nesen hjemover.
Uka kan oppsummeres som en innholdsrik reise, med både
opp og nedturer, men med mye nye erfaring i bagasjen.

var en grei pris å betale for været som skulle komme. For
etter en god natts søvn på Eurotel Victoria, i fjellandsbyen
Villars-sur-Ollon, var det topptur på programmet. Full sol,
t-skjorte-super temperatur og topper over 2000 moh. sørget
for en motivasjonsboost uten like. For de mest vågale ble La
Pare på 2539 moh. besteget i god stil.

To dager til med trening i relevant og utfordrende terreng
var oppskriften på suveren norsk innsats under første øvelse
i Junior European Cup, sprintstafett. 6 norske lag blant
de 17 beste plasserte Norge rett bak Sveits i landskampen.
Totalt deltok 17 nasjoner i denne juniorlandskampen.

16 Sammen om noe!

50 år med turO
på Konnerud

Tekst: Trond Cato Martinsen

Nok en sommer ebber ut, og med det den Turmål i Strømsåsen blir alltid mye besøkt. Her fra Haukåstoppen
50.utgaven av turOrientering i regi av
Konnerud IL. salg av enkeltkart via klubbens Stolpejakten sine stolper er godt synlige
turportal turOrientering.no/
Konnerud.

Bynært friluftsliv engasjerer ofte hele familien. Her fra toppen av Damåsen Tilbakemeldingene etter årets
sesong tyder på at den jevne
Årets tilbud om «bynært friluftsliv» har bestått av 75 poster, deltageren er godt fornøyd.
fordelt på 5 turer/kart. Litt av tanken bak valget av områder Alle som fullfører en runde blir
er hvert år å kunne tilby både enkle og nære turmål samt oppfordret til å komme med en
muligheten for å komme seg godt innpå skauen. For stjernerating samt legge igjen en
inneværende år har deltagerne derfor kunnet prøve seg i kommentar rundt opplegget på
nærområdet langs lysløypa, men også komme seg godt det aktuelle kartet. For de fleste
innpå Mjøndalsskauen med poster i området Vestknabben/ turene er snittet gledelig høyt,
Leittjern. noe som blir underbygget av
Etter at orienteringsgruppa for noen år tilbake fornyet og kommentarene. Om noen vil
utvidet sitt mosjonstilbud har man sett en gledelig økning kikke på deltagernes synspunkter
i antall deltagere. Endelig deltagerstatistikk for 2018 er i ligger alt tilgjengelig på
skrivende stund ikke klar, men man noterer seg, som i fjor, turportalen.
et salg på drøye 250 deltagerkonvolutter. I tillegg kommer Stolpejakten har også i 2018
vært idrettslaget sitt gratis
Ludvik Spillum Grøttland (10) er en av mange som har prøvd Stolpejakt lavterskeltilbud i nærmiljøet. For
mange har dette blitt en måte å
gjøre seg kjent rundtomkring i
bydelen, og en god anledning til å
ta med familie eller venner på tur i
nabolaget. Med god tilgjengelighet
er også dette et tilbud som
passer for funksjonshemmede.
Stolpejakten blir i tillegg benyttet
av bydelens skoler samt flere
barnehager.

Arbeidet med turO-tilbudet for Sesongens utvalg av turer
2019 er godt i gang, for det kreves
god planlegging om sluttresultatet
skal bli bra. Alle potensielle områder og postplasseringer
blir i høst besøkt av orienteringsgruppa sine aktive løpere,
for å forsikre seg om at tiltenkte postdetaljer kan brukes.
Eventuelle endringer i området vil også bli korrigert inn i
klubbens kartbase slik at man til enhver tid kan tilby best
mulige turkart. 2019-sesongen starter rett over påske. Følg
oss gjerne på Facebook; "turOrientering Konnerud IL".

Sammen om noe! 17

Følg Konnerud IL på Facebook for siste nytt

Konnerud Fotball «rocker om dagen»

Tekst: Fred Arild Løwe snøen faller – og er kjærkommen for å lette banekapa-
siteten. Dette prosjektet kan realiseres på bakgrunn av
Aldri før har anleggsvirksomheten i både kommunale midler, Kjeldaas entreprenør og fordi
fotballgruppa vært større, kan leder av klubben selv har en god del kroner å bidra med.
fotballgruppa – Fred Løwe fortelle.
I tillegg skal vi i 2019 realisere det store «løftet» som
Banekapasiteten på Konnerud har vært et sårt tema i skal samle klubben under et tak, - vårt nye idretts-
alle de årene, jeg selv har hatt unger innen idretten. bygg. Bygget blir satt opp på stadion i samarbeid med
Derfor var det nå på tide å ta tak i dette - etter mange Konnerud bandy – og vil romme garderober, varmes-
år, hvor sport, økonomi og daglig drift har hatt hoved- tue, kafeteria og veldig mye mer.
fokus. Dette skal bli et pulserende klubbhus som bygges for
En solid økonomi og penger på bok, gir klubben en nåværende og kommende generasjoner. Bygget blir
unik mulighet for å satse der hvor det nå trengs mest. påbegynt innen jul – og vil stå ferdig innen sommeren
2019. Her snakker vi om tiden «Før og Etter, kan Fred
I høst er de nye 3’erbanene på Høyden ferdigstilt med Løwe fortelle, med stort engasjement. Dette bygget gir
vant og miljøvennlig kunstgress. Dette har blitt en oss uante muligheter, og blir akkurat så bra som våre
kjempeflott arena for klubbens yngste spillere. Det er medlemmer ønsker – det kan fylles med ulike aktivite-
anlagt 3 stk 3’er baner – og her vil aktiviteten spire og ter 7 dager i uken, fra morgen til kveld.
gro fra april ut oktober.
Anlegget er gjennomført sammen med våre samar-
beidspartnere, Kjeldaas entreprenør, Torshov Sport og
Puma.

På gamle ærverdige Sletta ved det gamle klubbhuset,
ferdigstilles det nå en ny fullverdig 9’er arena - også
dette i et miljøvennlig kunstgress. Denne banen har lig-
get brakk i noen år, men mange foreldre kan selv huske
å ha slitt ut noen fotballsko her. På denne arenaen skal
det på bli både løpebane og godt med lys. Denne banen
vil ikke ha vinterdrift, men vil kunne brukes fra april til

18 Sammen om noe!

Kjære fotballtrener i Konnerud
Fotball!

Tekst: Fotballstyret Konnerud IL «Har jeg klart å gi alle like mye spilletid?»
«Ropte jeg for mye nå mon tro?»
En hektisk høstsesong er over. Kanskje er dette «Har vi nok spillere til kampen i mårra?»
den første sesongen din som fotballtrener. «Lurer på hvorfor Ola eller Lise alltid kommer for
Kanskje tenker du at dette ble den siste. Vi seint?»
skjønner at du er sliten, men vi vil ha deg med «Håper at dugnadsgjengen stiller opp som planlagt…»
«Hvordan skal jeg noen gang få tid til å male huset?»
«Orker jeg dette neste år også? Håper det er flere som
vil hjelpe til da...»
neste år også. Du gjør en så ufattelig viktig

jobb! Nest etter det å være Eliteserietrener eller styreleder i et

Nå er sesongen over og du slipper å styre kamper hver borettslag, må det å være trener i barnefotball være den
eneste uke mens spillerne dine løper som våte kattunger mest krevende jobben, har det blitt sagt. Det er så sant
der ute på kunstgresset på stadion eller på en våt gress- så sant! Dere trenere i Konnerud Fotball får kanskje
bane på Modum eller et annet sted. «Heldigvis snart lite ros fra foreldre. Dere synes kanskje klubben gjør
over» tenkte du kanskje da du rusla våt og kald av tre- for lite for dere. Dere skulle ønsket dere hadde flere
ningsfeltet med en tung lagsbag full av gummigranulat, kjegler eller nyere drakter og dere synes det er for trangt
slappe baller og våte vester som lukter surt. på banen. Dere skal vite at vi i Konnerud Fotball set-
Er det ikke noe nostalgisk over den sure
ter umåtelig stor pris på dere og den innsatsen
Derelukten? dere gjør for barn og ungdom på Konnerud.
skal vite at viKanskje lukta minner deg om Jobben dere gjør er så ufattelig viktig
for barnas helse, trygghet og selvbilde.
dine egne fotballminner og gjør For mange barn og unge er fotball
selve livet. Det er der de puster, ler,
i Konnerud Fotballdeg oppmerksom på hvorfor utvikler og koser seg. Vi i Konnerud
setter umåtelig stor prisdu orker dette. For tjue-tretti Fotball håper at du ser det, og at det
motiverer deg for å ta fatt på en ny
år siden hadde du kanskje selv sesong.
Når du lurer på om tiden din er verdt
på dere og den innsatsenen trener som stilte opp for det. Tenk da på hvilken forskjell du gjør
for så mange. Hvilket fellesskap du er med
deg og laget ditt uansett vær på å skape. Hvilke opplevelser du er med på å

dere gjør for barn ogog vind. Nå er det DU som gi barn og unge. Jubelen og gleden du ser i øynene

står der med Konnerud Fotball

ungdom påcoach-jakke og klør deg i hodet
Konnerudmens du grubler på hvilke øvelser du

skal ha på trening.

Tenk på det, om noen år står kanskje spillerne dine selv deres. Det er den beste og kanskje den eneste betalin-
med egne barn og grubler på akkurat det samme. Først gen du får for jobben.

da vil de tenke at du hadde fortjent Kongens fortjenes- Konnerud Fotball takker alle trenerne i klubben for en
temedalje for den jobben du gjør. Først da skjønner de god sesong. Neste år får dere flere baner å spille på og
kanskje hva du mente da du ba de høre etter. Først da i tillegg en ny og flott storstue nede på stadion. Og til
husker de kanskje på deg og takker deg, inni seg. dere spillere, foreldre, besteforeldre og alle andre. Gi

Å være fotballtrener er ikke for amatører. Du treneren til laget deres en klapp på skuldra og en stor
må tenke på alt og alle. takk. Det har de alle fortjent!

«Har alle barna det bra?» Fotballstyret Konnerud IL
«Er foreldrene fornøyd med tingenes tilstand? Mon tro
om de syntes vi har tapt for mange kamper…?»

Sammen om noe! 19

Følg Konnerud IL på Facebook for siste nytt

Seniorsesongen Fotball 2018

Tekst: Lars-Gunnar Huseby Martinsen ransen som blei avholdt lørdag kveld på tvers av gruppene,
Trener A-lag og senioransvarlig så ingen mistenker at Konnerud Fotball har vært på tur
uten å oppføre seg. Tvert imot, Pær ( bestyrer, bartender
og eier av Lagunen ) er et eneste stort svensk smil fra vi
kommer til vi drar. Han ler sikkert hele veien til banken
hvert år når han serverer gammal, brent lapskaus fra året
før. Uansett, gutta oppfører seg på tur og det er en fryd å
ha de med. I år reiste seniorgruppa med A og B sammen
med juniorlag og guttelag. En stor suksess i mine øyne, og
noe jeg håper klubben legger til rette for at vi kan fortsette
med i åra som kommer. Det skaper trygghet på tvers av
årgangene, og ikke minst en mer samla og inkluderende
klubb. Lista for å ta steget opp ett hakk sportslig blir min-
dre utfordrende når det er ansikt du kjenner der fra før, og
du vet at de eldre gutta tar vare på deg når du kommer.
Sammen om felles treningsleir!

Slutten på en innholdsrik fotballsesong nærmer Leksjonen. MIF 2 – Konnerud 5-1. Sesongens første og
seg, og i skrivende stund gjenstår det ei økt og tøffeste prøvelse for vårt A-lag ender med en leksjon av
en bortekamp mot Modum i siste serierunde flere dimensjoner. Vi tar med oss at vi i deler av kampen,
for vårt eminente A-lag. B-laget har avsluttet, paradoksalt nok, klarer å se relativt kompakte ut defensivt,
og har avsluttet en meget sterk sesong sådan, og at vi scorer mål på dødball mot divisjonens klart beste
og C-laget har ei økt eller to igjen før de lag. Kaptein Borge header inn frisparket til Niklas «Pirlo»
skrur av lyset, tar fram ribba og sørger for Wilkinson, og bekrefter at fokuset på dødball gjennom
at den solide, fysiske robustheten som 7.div vinteren bærer frukter. Vi har dog kvantesteg å ta når det
krever ivaretas gjennom en svært inaktiv og kommer til fysisk form og 1 mot 1 situasjoner mot mot-
sofaslitende vinter. stand av dette kaliberet.
Krigen. Svelvik borte. Noe av det verste som finnes i norsk
Og ja, til nye Konnerudborgere så leste du rett – det breddefotball. De samme gamle sliterne som har kryssa
driftes 3 gode seniorlag på Konnerudtoppen som dag for Svelvikstrømmen i oppveksten på egenhånd for å komme
dag blir mer og mer en sammensveisa gjeng, men med seg på økt, og som bor i uisolerte papphus i konstant
sine egne adskilte målsettinger for hvor hovedtyngden av blåst. Det blir jordfresere av sånt. Men ikke særlig mer.
fokuset i gruppa skal rettes. Flere spillere og trenere vanker Lyset er på, men det er sjelden noen hjemme. Allikevel har
på tvers av miljøene og skaper en elektrisk atmosfære i de et forhold til 90 minutter kamp som er beundrings-
klubben vi elsker. Dette ønsker vi å videreføre og forsterke, verdig. Du veit hva du får når du kommer til Svelvik.
samtidig som vi ønsker å legge enda høyrere sportslig list i Hardtarbeidende kværnere og breddefotballens største
de miljøene som ønsker det selv. Felles for seniorgruppa i grineunge på topp. Selv om han har passert 35 for lengst.
Konnerud er, og vil alltid være, inkludering. Han scorer mål hvis du gir han sjansen. Nok om Svelvik.
Det er 13 år siden Konnerud har vunnet her sist. Det sier
Øyeblikka og nedturene! sitt. Så det var med en viss spenning vi entret matta denne
fredagen i Mai. Spent, men fokusert. Helt til det var spilt
Treningsleir. Hele sulamitten samla. Sytti mann på 11 minutter. Svelvik 1-0. Gutta rydder unna den goalen
Lagunen Camping. Stakkars de to 19-åringene i resepsjo- og tar krigen. Kanskje det var den goalen som vekket oss.
nen som til stadighet blei plaga med spørsmål om krone- Vi snur uansett kampen til pause og leder 2-1. Vi bestem-
stykker og tamponger av en gjeng middels oppegående mer oss lynraskt i pausen om ikke å la Svelvik få komme
nordgubbar. Spørsmåla de fikk relaterer seg til konkur- inn i kampen. En fot på 3-poenger`n. Det er ikke en spe-
sielt velspilt fotballkamp fra noen lag, men jeg er imponert

20 Sammen om noe!

over krigerviljen og stayerevnen til Konnerud A-lag denne godt kommentaren til Harald; «Hvis dere selv mener at
kvelden. Vi ville det rett og slett MYE mer enn Svelvik, og dere har flere hakk å gå på over dette, så gleder jeg meg til
med vilje i 4.divisjon kommer man langt. Vi scorer både 2.omgang. Da blir jeg imponert». Og imponert ble han.
3 og 4, før Svelvik`s spiss reduserer til 4-2. Første seier i 2.omgang mot Åssida 2 skriver seg inn i historiebøkene
Svelvik på 13 år! Faen som det smakte. Unnskyld ordbru- som sesongens beste omgang, og som den beste omgan-
ken, men det er best beskrevet sånn. Jonas Knutsen var gen som er levert på en veldig lang stund på Konnerud.
enorm. Vinner det han vil av dueller, både som spiss og Gutta stopper ikke før det står 4-0! Full kontroll defensivt
senere som anker. Ruud med vakker scoring. Kolba med kombinert med glitrende offensiv samhandling gjør dette
4.divisjon`s beste innkastarm. Dette var årets tredje seier i til den totale omgangen. Med total omgang menes en
runde 5, og seier nr 2 i en seiersrekke som skulle vise seg å omgang hvor man rett og slett er overlegen i prestasjon,
bli på 5 strake! og det fulle potensialet kommer ut. Vi var aldri i nærheten
Sesongens beste omgang. Åssida 2 hjemme. Nok et av å være trua, og hadde en følelse av uovervinnelighet i
hatoppgjør, som det jo er mange av i breddefotballen. samtlige 45 pluss tillegg. FOR et potensial som ligger i det
Legenden og myten Harald Ramsfjell er med på trener- laget her. Kunsten er å levere på det nivået oftere. Der har
benken denne mandagskvelden seint i Mai. Vi har en vi en vei å gå.
frisk startellever og en ressursgjeng på sidelinja som det På overtid. Det har vært mange opp- og nedturer iløpet
lukter svidd av. Det er jevnt og tett, med en anelse over- av sesongen. Avslutningsvis skal jeg forsøke å ta med de
tak Konnerud sin vei. Det kuliminerer i scoring i det 35. som har gjort størst inntrykk sammen med det beskrevet
minutt. William Solheim. Unikumet som kunne blitt over. Spillere som av en eller annen grunn forsvinner er
proff. Skal istedenfor bli maratonløper og lege. Valget nok den ultimate skuffelsen for oss som gruppe og for oss
støttes og hylles. Døra står åpen når du vil trille ball igjen i trenerteamet. Det smerter når en Konnerudspiller velger
William. Pausepraten overrasker legenden Ramsfjell. å trappe ned eller prioritere andre ting fremfor gruppa –
Undertegnede er ok fornøyd med 1.omgang, men veit midt i sesong! Konnerudspillere som går til andre klubber
at gutta har langt mer på lager. Det har vært gode tre- under sesong er noe av det aller verste! Vi er således heldi-
ningsuker og svært gode prestasjoner i kamp den siste ge, og har minimalt av dette – men de få som er, smerter.
tida, og vi skal holde den standarden. Planen i pausen er Så budskapet er; har du sagt du skal være med i ei gruppe
konkret, og med et tydelig budskap om at prestasjonen over en gitt periode så møt opp! Gjennomfør!
totalt sett skal opp 2 hakk selv om vi leder 1-0. Jeg husker Innledningsvis nevnte jeg at B-laget nylig har avslutta en

Sammen om noe! 21

Følg Konnerud IL på Facebook for siste nytt

meget sterk sesong. 2. plass i sin 6.divisjonsavdeling står dan det ser ut. Antonymet til Usain Bolt. Beskrivelsen på
det respekt av, spesielt mtp et variert mannskap iløpet av det motsatte av det Bolt driver med er mest betegnende
sesongen. Og hvor nære vi var! Vi hadde opprykket i vår for den 1.omgangen til de to gutta der. Herregud. MEN
egen bukselomme helt til 5 minutter på overtid borte mot – det snur! Fog fra keeperplass i første, opp som spiss i
opprykksrival Sande. Alt gikk «vår vei» denne kampen, 2.omgang. Rinde Løwe inn som høyrekant. Et ubeskre-
med tidlig utvisning av en Sandespiller i det 12.minutt. vet blad med lyskestrekk ned som anker på midten for
Allikevel slet vi lenge mot et lavtliggende Sande med rela- å tilføre eksplosivitet. Og målgivende pasninger. Rinde
tivt god kontringsstyrke. Og denne fikk vi merke i det Løwe mottar ball i klassisk Konnerudstil høyt og bredt i
55.minutt hvor Sande tar ledelsen. De legger seg kompakt sin høyre kantposisjon. Silkemyk førsteberøring etterfulgt
bakpå og tetter stort sett alt av rom på en trang Sande av en såledragning innover i banen med full 360 graders
kunstgress. Det går 80 minutter før vi klarer å få kula rotasjon over ball gjør Jondarnforsvaret helt paralysert,
borti nettmaskene ved Jonas Knutsen, som ellers denne før han måker kula opp i motsatt vinkel som noe av det
dagen hadde en usedvanlig lav uttelling. 4 store sjanser mest naturlige i verden! Årets scoring i breddefotbal-
måtte til før han fikk utløsning. Vi fortsetter presset og len ?? Herregud for en soloprestasjon. Fog scorer mål og
det stinker uavgjort lang vei da vi ikke får det til å stemme Rinde Løwe scorer enda ett. Dessverre er opphentingen
offensivt. Enten søler vi bort kula, eller så bommer vi på i gang for seint, og vi taper 4-5 hjemme mot Jondar`n.
helt åpenbare 100% sjanser. Sånn er fotballen. Helt til det Hadde 2.omgang blitt spilt i 55 minutter hadde vi vunnet.
90.minutt. Tobias Stenerud. Herregud for en forløsning Jondar`n var bånn- og knekjørt. Og paralysert av finta til
av dimensjoner! Uten at jeg personlig kan sammenligne Rinde Løwe.
vil jeg påstå at det kan sammenlignes med en langvarig I forlengelsen av vakre scoringer må 1-0 goalen til Brage
og smertefull fødsel hvor premien er et velskapt barn i Engeset Rødal hjemme mot Holeværingen hylles. Det
sin nakne naturprakt! Vi leder 2-1 på overtid! Det oser er ikke mulig å beskrive i etterkant, men til de av dere
opprykk lang vei! Seier borte mot opprykksrivalen gir oss som husker Gareth Bale sin volleyscoring mot Stoke i
luke på 3 poeng OG betydelig bedre målforskjell med 5 2010 – jatakk! Av samme kaliber og utførelse, og helt
kamper igjen av sesongen. Helt til det er spilt 5 minutter ekstraordinært at den småvokste energiklumpen klarer å
på overtid…. Vi gir bort et innkast fullstendig unødvendig få beinet så høyt og levere teknisk utførelse i den klassen.
langt inne på egen banehalvdel, og der skjer selvfølgelig Utenomjordisk! En kamp vi for øvrig vinner 5-2 til slutt
det som ikke skal skje. Klabb og babb er den beste beskri- etter en god 2.omgang.
velsen og Sande utligner til 2-2. Dommeren blåser av ved Sist, men ikke minst, må C-lagsmiljøet kombinert med
neste spark på ballen, opprykket viser seg i ettertid å ryke skikkelser fra Ekornberget hylles for sin innsats i A-lagets
her og fra ett av sesongens største øyeblikk til en av seson- hjemmekamp mot Hallingdal. Makan til liv og leven, og
gens største nedturer på 5 minutter. Sånn er fotballen. uforbeholden støtte til A-laget i samfulle 90 minutter må
Av andre øyeblikk iløpet av året må 0-1 seieren for vårt du ut av Norge for å oppleve. Godsetunionen, Klanen og
A-lag bort mot Jevnaker nevnes. En oppvisning i defensiv Fugla kan ta seg ei skikkelig fastelavensbolle! Dere er ikke i
struktur, og bekreftelsen på hvor mye en godt gjennomført nærheten! Fantastisk støtte som settes umåtelig pris på fra
kampplan kan bære frukter mot en motstander man vet både spillere og lagledelse. Om vi er så heldig å få oppleve
innehar et høyt maksnivå. Kolba, Borge, Thorbjørnsen og det oftere iløpet av sesongen 2019 kan vi stette to streker
Ole må nevnes her. Solid. Meget gledelig at det er Petter under svaret.
Dale som får æren av å avgjøre denne bataljen, en spiller vi For det er det det handler om.
håper skal bidra enda mer utover i 2019 – både offensivt Støtte, samhold og inkludering!
og defensivt Dette var en sterk kollektiv seier som viser at
vi slår hvem vi vil dersom vi opptrer kollektivt og samla
med ENERGI!

Mathias Rinde Løwe og Franck Christopher Andreas
Fog! Herregud for en kombo. Konnerud 3 mot Jondalen
3. Vi blir pissa på i de første 45. Indahl og Sofienlund
ser ut som de nettopp har avslutta Trondheim-Oslo på
karbonhest før oppmøte. Konneruds mest seige fibre i de
to gutta der nå som Janer`n og eldste Halling har gitt seg.
Altså det motsatt av eksplosivitet for å plassere uttrykkene
i den fysiologiske verden. Så i tospann på en midtbane i
7.divisjon mot JONDAR`N kan dere tenke dere hvor-

22 Sammen om noe!

Allidrett for Ungdom

Tekst: Emma Flaathen

Er du usikker på hva slags
sport du liker best? Har du lyst
til å teste grensene dine med
forskjellige idretter? Allidrett for
ungdom er for ungdommer som
vil ha variasjon i treningen sin.
Vi er en gjeng som trives godt
sammen og har det veldig gøy.

Aktivitet Hva tenker de som er med på allidrett for
ungdom
På allidrett for ungdom så trener vi en
gang i uka og treningen varer i en og Jeg har spurt noen som trener på allidrett for ungdom
en halv time. Det ikke bare treneren om hva de syntes, og her er noe av det de sier:
som bestemmer aktiviteten, men vi “Kreative sporter.”
som er med på treningen får også lov “Godt miljø og føler seg trygge.”
til å komme med innspill. Vi har for “Bra med variasjon.”
eksempel hatt turn, basketball, base- “Flinke trenere.”
ball, parkour, klatring, aking, skøyter, “Man får teste grensene sine.”
ski hopp, dans, pil og bue, rugby og “Vi får være med å bestemme litt hva vi skal gjøre.”
mange flere morsomme aktiviteter. “Tilpasser seg etter sesongene.”
Denne treningen er for deg som går “Trening og latter i ett.”
på ungdomsskolen, både for gutter og Allidrett for ungdom har vokst i antall fra starten av.
jenter. Alle er velkommen uansett om Det er fortsatt rom for flere deltakere og venner. vi trener
du er i god eller dårlig form, og uansett ferdighetsnivå. hver mandag kl. 19:00 på Konnerud skole.
Aktivitetene er tilpasset sesongene. Som du skjønner så Kom gjerne innom og se hva vi holder på med.
er det stor grad av variasjon med mange forskjellige akti-
viteter.

Miljø

Allidrett for ungdom er veldig opptatt av å ha et godt
og inkluderende miljø. Her er det veldig enkelt å få seg
nye venner. Mange kommer hit ikke bare for idretten,
men også for gode vennskap. Du finner personer med
allsidige interesser. Det er derfor det er enkelt å få venner
her, fordi du finner mange med de samme interessene
som deg. Flere fra allidrett for ungdom sier at de føler
seg trygge her og at de kan være seg selv. Her blir alle
akseptert for den de er. Det gjør at man har det gøy med
hverandre.

Sammen om noe! 23

Følg Konnerud IL på Facebook for siste nytt

Livet på IFO

– Nå også for 1. klassinger!

Tekst og bilder: Ronny Henningsen Sørensen

Hyttebygging Pizza og slush på Lekeland

Da er vi godt i gang med nytt skoleår og en
innholdsrik høst på IFO! Vi har denne høsten
bestemt oss for å tilby barna enda flere egne
kurs, og for øyeblikket er det Taekwondokurs
med Hwa Rang en gang i uka i oktober.
Fremover skal vi også spille golf på Imjelt,
ha hoppkurs i Gjerpenkollen og slalåmkurs i
Haukåsbakken.

IFO er nå også for 1. klassinger! IFO har tidligere kun
vært for 2-4 klassinger, men nå ønsker vi også alle 1. klas-
singene på Konnerud velkommen til Konnerud IFO –
Idrettsfritidsordning.
Vi hadde en meget fin start på IFO i august etter sommerfe-
rien i stort sett alltid nydelig sommervær. I skoleferier holder
IFO åpent fra kl.07.45 – 16.45, og da benytter vi oss alltid

24 Sammen om noe!

Slalåmkurs i Haukåsbakken Store deler av året kommer Drammen Toppidrett hver
mandag med et solid og bra opplegg. De kommer med nye
av de fine turmulighetene i området. De tre første ukene impulser og aktiviteter, som gjør at vi får enda mer variasjon
før skolestart gikk vi turer til Risdalstårnet, Stordammen, i aktivitetstilbudet. Både barn og de fra Toppidrett synes
Drammens geografiske midtpunkt, Haukåsutsikten, dette er stas og en morsom start på uka!
Blektjern og Konnerudkollen. Når vi er på tur har vi alltid Feriene på IFO er alltid et høydepunkt både for store og
litt friluftslivrelaterte leker og utfordringer som hyttebygging små. Denne høstferien var IFO en del av en meget inn-
og hinderløype i naturen. holdsrik meny på Camp Konnerud mandag – torsdag, med
En vanlig dag på IFO starter med at vi henter barna på Kul på hjul dag, egen balldag og Villmarksdagen med tur til
skolene og transporterer de ned til vår base Konnerudhallen. Risdalstårnet. Les mer om campen i artikkelen om Camp
Her får de hver dag servert vanlig tørrmat, men også annen- Konnerud. Høstferieuka ble avsluttet for de på IFO med
hver uke varmmat og ukentlig frukt. Etter en matbit setter tur til Lekeland i Drammen på Fredag, hvor barna virkelig
vi gang med aktiviteter som står på den ukentlige perio- koste seg.
deplanen, hvor vi som regel deler opp i 3-4 grupper. Hver Vi begynner nå å se frem til vinteren og nye aktivitetsopple-
IFO – instruktør har da ansvaret for hver sin gruppe også velser. Med slike fantastiske vinterfasiliteter vi har tilgang til
rullerer vi slik at barna får en god variasjon i aktivitetstilbu- som kunstisanlegget på Konnerud kan vi allerede fra slutten
det. Etter aktivitet kl.15.30 tilbyr vi leksehjelp for de som av oktober sette i gang med skøyter. Med snøproduksjons-
ønsker dette, og frilek i hallen/ lillehallen. anlegget er vi også garantert at det blir masse lek og moro på
ski også denne vinteren.
Fotball i ballbingen

Vi ser også veldig frem til å sette i gang med både hoppkurs
i Gjerpenkollen og slalåmkurs i Haukåsbakken.
Påmelding og mer informasjon: konnerud.no/ifo

Sammen om noe, om Norges
beste IFO!

Sammen om noe! 25

Følg Konnerud IL på Facebook for siste nytt

Camp Konnerud 2018

Tekst: Brage Engeset Rødal

Potetferien. Barna får fri fra skolen for å bidra
på garden med å ta opp potetene. Med en
dårlig landbrukssommer med lite vann, og
inntoget av maskiner er vel denne betegnelsen
litt utdatert. Noen velger også å kalle det
høstferie. Uten potetplukking. Hva gjør
egentlig barna når de ikke er på skolen og ikke
plukker poteter, tenker kanskje du. Det tenker
jeg og. Jeg har ikke annet svar enn at jeg vet
hva de barna som var med på Camp Konnerud
gjorde. Og det var mye. Mye gøy!

Mandag morgen kom litt over 30 spente barn til
Konnerudhallen med hjelmen under armen og sykkelen
godt tjoret fast til det nærmeste treet utenfor hallen.
Det var tid for Kul-på-Hjul-dag med masse spennende

26 Sammen om noe!

utfordringer på sykkel, sparkesykkel og skateboard.
Begge sykkelvariantene var barna godt kjente med fra
før, selv om det alltid er gøy å prøve å bruke sykkelen
og sparkesykkelen på nye måter med sikk-sakk-kjøring,
balansebom, vippe og hopp. Noen prøvde også BMX
sykler og hvordan det er å kjøre med flere på en syk-
kel. Den skumleste rullende gjenstanden var utvilsomt
skateboardet. Her er det lite å holde seg fast i og bret-
tet setter store krav til balanse. Etter en kort stund
med øving skulle det likevel vise seg å være det mest
populære blant ungene da det med større utfordring
også medfører større potensiale for utvikling, - og ikke
minst, mestring.
Tirsdagen var det klart for balldag hvor barna fikk
bryne seg på klassiske ballspill som de kjenner til, som
fotball og battleball (nesten kanonball). Likevel var
det også her at de mest ukjente spillene og lekene var
de mest spennende, som rumpeldunk (ja, den i Harry

Sammen om noe! 27

Følg Konnerud IL på Facebook for siste nytt

Potter), Tjukkasball og ArrowTag. Mange av barna
følte seg ufattelig kule med beskyttelsesmaskene man
må ha på i ArrowTag og fikk prøvd ut bue-ferdighetene
sine når blinkene skulle treffes. Det var ekstra spennen-
de at blinkene til de to lagene var over hodet på mot-
standerlagene så pilene suste litt rundt ørene på barna.

Onsdag var det endelig klart for Villmarksdagen, som Selv om de kanskje ikke blir bedre til å plukke poteter –
enkelte hadde gledet seg mest til. Turen gikk da til tror vi høstferien er en viktig arena for å koble av «sko-
Risdalstårnet hvor vi øvde på og snakket om hvordan lehodet» og få være seg selv gjennom sin egen kropp i
man fyrer bål, vi spikket pil og buer (og litt fingre), lek og samspill med andre.
var på skattejakt (som viste seg å smake godt), og gril-
let pølser og marshmellows. Størsteparten av grup-
pen returnerte til hallen ved dagens slutt mens en
mindre gruppe flyttet seg til den nye gapahuken til
Skogselskapet på Gråstein. Her rigget vi oss med sove-
poser og underlag og hadde en veldig koselig kveld og
natt med fyr i bålet hele natten, da det viste seg å bli
minusgrader på nattestid. Torsdag morgen våknet for-
nøyde barn og voksne i gapahuken og tok imot resten
av gjengen som kom for å leke med oss også torsdag
morgen i skogen.
Årets Camp var en stor suksess for de involverte og vi
takker for flotte dager sammen med en ivrig gjeng barn,
som har vist seg dyktige på hjul, med ball og med kniv.

28 Sammen om noe!

Konnerud IFO

- Idrettsfritidsordning for 1.-4. klasse -

IFO er det optimale stedet å være for barn som er glad i
fysisk og allsidig aktivitet!

Fantastiske fasiliteter med tilgang til:

- Idrettshall - Treningsparker
- Skiløyper, - Lekeplasser
- Fotballbaner - Ballbinger og 3'er
- Kunstisbane
baner utenfor døra

Egne kurs - slalåmkurs i
Haukåsbakken, hoppkurs i
Gjerpenkollen, Taekwondo
mfl.
Tilholdssted: Konnerudhallen

Mer informasjon og påmelding på konnerud.no/ifo

Følg Konnerud IL på Facebook for siste nytt

Takk!

Tekst: Thea Hajum Utvik

«Uten dugnad stopper Norge» er det noe mange kamper, aktiviteter, treninger, sosiale tilstelninger
som heter og uten frivillighet vil det ikke og cuper og i august arrangerte Konnerud håndball Glitre
være noe Konnerud Idrettslag, ei heller Energi Drammen håndballcup. Denne cupen gir gode inn-
Konnerud håndball. Ja, klubben har en flott tekter til håndballgruppa og er et samarbeid mellom foreld-
administrasjon av ansatte, men uten frivillige re, cupstyret, håndballstyret og klubben og er helt avhengig
som stiller opp i de ulike gruppene, ville ikke av at folk stiller på sin dugnadsvakt. Og for de som hadde
idrettslaget vært så stort at det ville vært behov sin dugnad i infodisken under årets cup og skulle sjekke inn
for ansatte. og ut dugnadsvaktene i Drammenshallen kan melde om
100% oppmøte og blide dugnadere. Man kan ikke be om
noe mer!

Så du, som vet at du sitter i sekretariatet uten at du føler at Cup leder, Hege Henriksen, forteller at det å arrangere en
du har helt kontroll på hvordan den nye live rapporteringen cup er som et lagspill. Den sosiale opplevelsen og den positi-
fungerer eller deg som håper i det lengste at ikke noen av ve aktivitetsgleden det gir å se håndballspillere i ulik alder få
trenerne skal ta time-out for da blir det litt hektisk med utfolde seg på en håndballbane, gir motivasjon til å fortsette
time-out kortet og trykke på knappen samtidig. Du som arbeidet med cup i 2019. Det er et fast cupstyret som har
for første gang trykker på kassaapparatet i kiosken og det drevet cupen i noen år nå, samtidig ønsker vi nye engasjerte
går tomt for papirrull og du som egentlig ikke har barn som folk hjertelig velkommen til å bidra, så får vi nye ideer og
spiller håndball i Konnerud lenger, men du er satt opp på man kan stille spørsmål om ting de som har vært med noen
dugnad og stiller på vakta de allikevel. Uten deg ville ikke år tar som en selvfølge. Planlegging av cup 2019 starter rett
de som ønsker å delta i aktivitet i Konnerud håndball hatt over nyttår og du er velkommen.
mulighet til det. Alle idrettslag har sine utfordringer og det sies at «det er like
Verden består av mennesker med ulike kvaliteter, heldig- mange meninger som det er folk». Det vil alltid være noen
vis, og sammen klarer lokalsamfunnet og drifte Buskeruds som er strålende fornøyd og noen som er mindre fornøyd i
største håndballklubb. I løpet av en håndballsesong er det

30 Sammen om noe!

et idrettslag og hvis man klarer å uttrykke dette på en tydelig I Konnerud håndball skal det være lov å ha det gøy, det skal
måte å løse utfordringene sammen, tror jeg at vi er et godt være lov å være god, det skal være lov å spille uten å ville
stykke på vei til å dra lasset sammen. satse, det skal være lov å være den man er, det skal være lov
Vi har alle en jobb å gjøre for å framsnakke, om det er tre- å utvikle seg om det er på banen eller i sekretariatet. Vi kan
nere, foreldre, materialforvaltere, spillere eller lagledere og ramse opp eksepsjonelt gode prestasjoner av lag, enkeltspil-
vi har alle et ansvar for å bidra til idretts- og aktivitetsglede lere, trenere, keepere, dugnadere. Skryte av spillere som er
uansett alder på den som løper utpå banen. på sonesamlinger, bylag, landslag. Og vi kan skryte av at i
Det er lov å rose de som står i kiosken for en smakfull dag reddet mitt barn en straffe eller i dag klarte min bror
vaffel eller at i dag var kaffen ekstra god. den finta han har øvd på hjemme i stua i hele går kveld. Til
Kanskje er det en hvit løgn, men det koster så lite å rose en syvende og sist er det tilretteleggingen fra idrettslaget og inn-
av de som gjør dagens frivilligarbeid for idrettslaget, neste satsen du legger ned i frivillig innsats som gjør at man ved
helg er det kanskje deg. Så takken vi gir til deg kommer kveldsmaten lar praten gå om hvilke opplevelser man har
egentlig ikke fra de som sitter i styret og stell, den kommer hatt i Konnerud håndball i løpet av en uke.
fra ditt barn eller ditt barnebarn, søster, bror eller bonusbarn
som får lov til å utfolde seg med Konnerud IL sin logo på Så takk – igjen – for din innsats, jeg gleder meg
brystet og tenke at dette er noe jeg liker å drive med. til å smake på dugnadskaken i kiosken til helgen!

Det skjer:

Den 5.desember er Den internasjonale Frivillighetens dag.

J-14 og J-16 er invitert til Norden cup i Gøteborg i romjulen. Dette regnes som nordisk mesterskap.
J-16 har kvalifisert seg til Bring serien 2018/2019.
J-18 har kvalifisert seg til Lerøy serien 2018/2019
Flere lag fra årskullet J/G 06, J05 og G-04 skal til Rødspette cup i Påsken 2019
G-03 har slått seg sammen med Glassverket og heter nå Glassverket-Konnerud G03.

Instagram
Om du har lyst til å følge med på reisen til lag i Konnerud håndball har mange av lagene egen Instagram konto hvor de legger ut bilder
og film fra kamper og ting de opplever sammen som lag.

Sammen om noe! 31Bandysesongen er i gang!

Tekst: Øivind Bergstrand

Endelig ligger isen klar og bandysesongen
ruller. Fortsatt lever vi «brakkelivet», men neste
år er det andre boller med det nye idrettshuset.

Eliteserielaget har trent godt lenge og laget er både for- 2009-2013, mens akademiet er for 2004-2008.
ynget og forsterket med flere nye ansikter. Det blir en Påmelding skjer via deltager.no og informasjon finnes
spennende sesong i det som forventes å bli en rekord- på FB siden «Konnerud bandyskole & bandy akademi».
jevn eliteserie hvor avstand fra nedrykk til topp 3 vil Dette er vinterens vakreste eventyr med fokus på masse
være kortere enn tidligere. moro og utvikling av basisferdigheter.
I dette bildet er vårt lag som nybegynnere å regne, men Lav deltakeravgift, kr.400 for skolen og kr.200 for
ny trener 5-6 nye spillere samt godt miljø gjør at vi akademiet, for 7 treningsøkter med trenere på isen må
håper det rekker til sluttspill (8 beste). jo være greit? Litt presanger blir det også til deltagerne.
Men det tar tid å spille inn et nytt lag så vi tar ingen-
ting for gitt, sesongen kan bli en lang kamp for å
unngå nedrykk. Du følger best med på våre FB sider
«Konnerud Bandy», der ligger all informasjon om spil-
lere, kamper og bilder. Vi nærmer oss 1000 likes og
den oppdateres hyppig.
Bandyskolen og bandy akademiet snurrer i gang lørdag
127.november kl.10.00. Bandyskolen er for årgang

Terminliste Eliteserien Drammen – Konnerud IL
Onsdag 7. november kl. 20:00 Konnerud IL – Ready
Onsdag 14. november kl. 19:00 Konnerud IL – Mjøndalen
Søndag 18. november kl. 18:00 Stabæk – Konnerud IL
Onsdag 21. november kl. 18:00 Konnerud IL – Ullevål
Søndag 25. november kl. 18:00 Solberg – Konnerud IL
Onsdag 28. november kl. 19:00 Høvik – Konnerud IL
Søndag 2. desember kl. 18:00 Ready – Konnerud IL
Onsdag 12. desember kl. 19:00 Konnerud IL – Ullern
Søndag 16. desember kl. 18:00 Mjøndalen – Konnerud IL
Onsdag 19. desember kl. 20:00 Konnerud IL – Drammen
Onsdag 26. desember kl. 16:00 Konnerud IL – stabæk
Fredag 28. desember kl. 16:00 Ullevål – Konnerud IL
Onsdag 2. januar kl. 18:00 Konnerud IL – Solberg
Søndag 6. januar kl. 18:00 Konnerud IL – Høvik
Onsdag 9. januar kl. 20:00 Konnerud IL – Sarpsborg
Søndag 13. januar kl. 18:00 Sarpsborg – Konnerud IL
Lørdag 19. januar kl. 16:00

Sammen om noe! 33

Følg Konnerud IL på Facebook for siste nytt

Ungdomsportrett: – Leder i Ungdomsutvalget

Nora Kaalstad

Tekst: Brage Engeset Rødal Nora (i rød sirkel) sammen med Mari, Jenny, Amanda og Jørgen i
Ungdomsutvalget på KIL-Fest 2018
Det er fredag i Konnerudhallen når Nora
ankommer kontoret, hun stikker hodet inn idrettslaget, men kanskje helst de andre ungdommene på
døren: «Hei!». Nora har et smittende smil og Konnerud. I ungdomsutvalget sitter det nemlig minst én
deler ut klemmer raust. Kontoret stilner og representant fra hver idrett i idrettslaget, ofte to».
vi får litt fred og ro fra alle de aktive barna
på IFO, og de stadig ringende telefonene på Jeg spør om det er noe spesielt ungdomsutvalget jobber
kontoret. Nora kommer rett fra skolen, og har mot for tiden. Nora lyser opp. «Ja, det er et mål vi jobber
mye på programmet, så vi er heldige som får ta mot hele tiden». Man blir fascinert av å snakke med
en liten prat med henne mellom slagene. Nora. Det sprudler engasjement. Hun brenner for noe.
Vi setter oss ned og hun puster ut. For aktivitet og andre. «Vi ønsker å skape sosiale arenaer
for ungdommen på Konnerud. Kanskje spesielt for elever
Hva er Ungdomsutvalget, hva gjør dere? ved Videregående skole. Elevene som er over 16 år er
gjerne opphengt i prestasjon og idretter hvor konkur-
«Vi skal være en slags samlende faktor i idrettslaget. ransen har tatt over. Mange orker ikke dette. Vi ønsker å
Et sted hvor ungdommene får ha medbestemmelse i skape sosiale arenaer hvor vi kan være i aktivitet sammen,
aktiviteter som foregår og hvor vi prøver å komme opp uten noe press eller stress, men fordi det er kult. I
med nye samlende arrangementer på tvers av idrettene. Ungdomsutvalget prøver vi derfor å lage arrangementer
Vi prøver jo å få med de ungdommene som er aktive i som er fengende. Vi Brainstormer mye». Hun smiler.
«Vi har ikke gjort så mye enda da, men vi ønsker å ha ett
Aktuell med: Leder i Ungdomsutvalget arrangement på vinteren og ett på sommeren».
Alder: 18
Fødested: Drammen (men bor på Bragernes!) Ambisjonene er høye, og selv om Nora kanskje ikke
Hobby: Være opptatt er helt fornøyd, har Ungdomsutvalget allerede klart å
Andre verv: Sitter i Ungdomsrådet og arrangere et Ungdomsmesterskap i Aking og en volley-
Ungdomsutvalget til Buskerud Idrettskrets ballturnering hvor det var veldig bra oppmøte. «Sånne
Studerer: Breddeidrett - St. Halvard VGS
Sivil Status: «Æsj, så klissete, men kjæreste ja.»
Favoritt TV-serie: Modern Family – når jeg har tid
Favoritt idrett: Håndball – utvilsomt. Selv om
Liverpool og Godset er brent inn i hjertet.
Funfact: Har dykkerlappen, og dykker i Norge og
utlandet.

34 Sammen om noe!

arrangementer ønsker vi å få til flere av, og drømmen
er noe stort. Kanskje gjennom et samarbeid med andre
idrettslag. En nattcup, fargeløp eller lignende. Et arran-
gement med stort nedslagsfelt og mange som deltar
med det sosiale i fokus».

Hva vil det si å være leder i Ungdomsgruppa?

«Ai, ikke si leder da. Vi stiller alle likt i Ungdoms-
utvalget, alle er like flinke og bidrar. Skriv det. Skriv
at de andre er sykt flinke. Jeg bare, staker litt vei, jeg
organiserer møter og litt sånn. Stiller spørsmål.» For
meg er det en leder. Jeg tror Ungdomsutvalget er truffet
bra her. Nora er positiv. Hun er ydmyk. Nora bor på
feil side av byen. Nora er kul. Det kan være bra for et
Ungdomsutvalg som ønsker å gjøre «kule ting».

Er det plass til flere i Ungdomsutvalget?

«Selvfølgelig!»

Hvem kan være med? Vinnerlaget fra Beach-turnering, med Ungdomsutvalgets bot-sjef, Simen Ruud
i spissen
«Hvem som helst, i tilknytning til KIL. Man må være
engasjert. Alle som er med i dag bidrar på møter og på spilling og gaming endres litt nå, eller det må endres.
i arrangementer med engasjementet sitt. Vi vet at vi En slik arena hvor man kan være sosiale sammen er
har hektiske hverdager, derfor har vi valgt å satse på akkurat det vi jobber for i ungdomsutvalget». Hun
arrangementer. Så vi tar noen møter og planlegger litt, stopper litt.
setter dato, så gjennomfører vi arrangementet. Det er
bra å jobbe slik, eventbasert, da er det lettere å finne Er det aktuelt med et arrangement der for
tid». Dette er en erfaring mange kan sitte med. Det er Ungdommer 16+?
vanskelig å ta på seg verv hvor det kreves noe jevnt over
langt tid. Bidrag over kortere mer intensive perioder er «Det hadde vært moro! Hmm, nå får vi noe å tenke
lettere å gjennomføre og sette av tid til, sier min erfaring. på. Et eget arrangement for de over 16 kunne vært bra.
Dette ser det ut til at ungdomsutvalget også har skjønt. Jeg tror vi må dele gruppene opp av og til for også å få
«Hvis man vil bli med må man bare sende en beskri- med de eldste. Det hadde vært gøy om vi fikk med de
velse av seg selv og skrive litt om hvorfor man vil være eldste på VGS på dette tilbudet også». Hun smiler det
med i ungdomsutvalget – hva man brenner for». smittende smilet igjen. «Kanskje vi bare får si vent og
se». Noras smil blir til latter. «Vi må jo bli litt bedre på
Sånn helt til slutt, hva tenker du om eSport promotering, så kanskje det hjelper å være litt mystisk
oppe på Aktivt Konnerud? og skape litt spenning her. Dette er jo promotering.
Følg med – så kommer kule ting».
Nora smiler. «Det er sykt fett, jeg var der på åpningen
og prøvde meg frem, det er utrolig gøy. Jeg tror synet Vi reiser oss og avslutter.
«Men sånn helt seriøst, ikke si at jeg er leder, eller
Nora har stålkontroll og organiserer gjengen før start sjef eller noe. Alle er likestilte i Ungdomsutvalget,
alle bidrar, vi er et lag». Hun smiler smilet igjen og
forsvinner ut. Kontoret blir stille igjen og summingen
fra IFO har gitt seg. Det er gjerne stillere etter stormen.
Jeg vil si at det er gjerne stillere etter fyrverkeriet er
ferdig.

Nora er fyrverkeri, av smil, glede og engasjement. Jeg
gleder med til å se hva som skjer videre med det fremad-
stormende Ungdomsutvalget til Konnerud IL. Vi er
stolte.

Sammen om noe! 35

KIWI-KUNDER VINNER UANSETT!

BLI KIWI PLUSS-KUNDE!

KIWI har alltid slåss for å gjøre sunn mat billigere. Jo billigere det er,
jo mer spiser vi. Kutter andre lavpriskjeder prisene på frukt og grønt,

kutter vi våre tilsvarende. I tillegg får KIWI PLUSS-kunder

15% BONUS

PÅ ALL FERSK FRUKT OG GRØNT

HVER DAG HELE UKEN!

Bli KIWI PLUSS-kunde gratis på kiwi.no

Bjørn Hansen
Butikksjef KIWI Konnerud

KIWI Konnerud
7-23 10-21Mandag-lørdag
Søndag


Click to View FlipBook Version