The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by svetlanamajkic72, 2019-01-09 04:57:40

PETAR II PETROVIC NJEGOS

PETAR II PETROVIC NJEGOS

1

Децембар 2018.

Економска школа Ужице

―СВАК ЈЕ РОЂЕН ДА ПОЈЕДНОМ УМРЕ, ЧАСТ И БРУКА ЖИВЕ ДОВЈЕКА‖

ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ
1813-1851 .

1

2

БИОГРАФИЈА

Петар II Петровић Његош (1/13. новембар 1813 — 19/31. Његуши је насеље у
октобар 1851) био је духовни и световни владар Црне Горе, општини Цетиње у Црној
један од највећих црногорских и српских песника и филозофа. Гори .Село се налази на
Његош је рођен у селу Његуши, близу Цетиња. Образовао се у падинама планине Ловћен,
неколико црногорских манастира и постао је духовни и у Његушком пољу. Његуши
световни вођа Црне Горе по смрти свог стрица Петра I. Увео је су познати као родно место
редовне порезе и низ нових закона да замјене оне које су династије Петровића, која
његови претходници увели много пре њега. Увођење пореза се је владала Црном Гором од
показало врло непопуларним међу црногорским племенима и 1696. ддо 1918. године.
због тога је током његове владавине избило неколико буна. Село се данас претворило
Његошева владавина је такође обиљежена сталним политичким у туристички градић.
и војним сукобом са Османским царством и његовим Познато је по томе што се
покушајима да прошири територију Црне Горе уз добијање овде производи познати
безусловног признања од Високе порте. Залагао се за црногорски пршут, домаћи
ослобођење и уједињење свих Срба и био је спреман да се сир и природни планински
одрекне својих световних власти зарад уједињења са Србијом. мед. На путу до села ћете
Владика Петар II Петровић Његош родио се 1813. године "крај проћи невероватним путем,
огњишта"[5] на Његушима, као други син Томе Маркова облик којег личи на слово
Петровића, најмлађег брата владике Петра I, и Иване ―М‖. Познати инжињер
Пророковић. Његош је на крштењу добио име Рафаел, али се Јосип Сладе, који је
звао Радивој, а најрадије су га звали Раде. По Вуку Караџићу изградио пут у име краља
његово крштено име било је "Радоје". У народу је остало Николе, био је заљубљен и
владика Раде. Петровићи воде порекло из централне Босне, из своју жену, Милену, и на
околине Травника. Његош је поштован као песник и филозоф, а тај необичан начин је
најпознатији је по својој епској поеми „Горски бијенац―, која се одлучио да имортализује
сматра за ремек-дело српске и јужнословенске књижевности. своју љубав.
Друга његова важна дела су „Луча микрокозма―, „Огледало
српско― и „Лажни цар Шћепан Мали―. Његош је сахрањен у
малој капели на Ловћену, коју су срушили Аустроугари у
Првом свјетском рату. Његови остаци су премештени у
Цетињски манастир, а потом у обновљену капелу 1925. Капела
је уз подршку југословенске владе 1974. Замењена
Мештровићевим маузолејом.

2

3

КЊИЖЕВНИ РАД

Његош се није редовно школовао, нити је прошао кроз више школе.
Учитељ му је био Сима Милутиновић. Он је код Његоша развио љубав
према народној поезији, указивао му на њене љепоте и подстицао га на
писање. Поред руског, Његош је познавао и француски и италијански,
и на тим језицима читао највеће песнике и мислиоце. Његош је почео да пише још као

дечак. То су биле кратке и безначајне

песме, сасвим у духу народне

поезије, често испеване уз гусле.

Сима Милутиновић 1834.

објавио је две збирчице песама,

где има и неколико песама у којима се

већ назире генијални песник

Луче микрокозме и Горског вијенца.

Међу песмама у којима превладава

дубок и смио мисаони лиризам

нарочито се истичу: „Црногорац

к свемогућем Богу―, „Вјерни син

ноћи пјева похвалу мислима― и „Ода

Сунцу―. Поред песама у

поменутим збиркама, штампао

је доцније и два краћа спева у истом

духу и размеру: „Кула Ђуришића― и

„Чардак Алексића―. Године

1854. је објављена „Слободијада―,

епски спев у десет певања, у коме се славе црногорске победе над Турцима и

Французима. Његош је хтио посветити своју »Слободијаду« престолонаследнику

Александру, али то му није било дозвољено. Читањем и размишљањем, он је улазио у

све теже моралне и филозофске проблеме, све дубље и потпуније уобличавао своје

уметничко изражавање и посљедњих седам година живота створио три своја главна

дела: „Луча микрокозма―, „Горски вијенац― и „Лажни цар Шћепан Мали―.

3

4

“ЛУЧА МИКРОКОЗМА”

Луча микрокозма је поема Петра II Његошева велика спева. Од „Луче―
Петровића Његоша настала у пролеће
1845, која припада епохи романтизма. корачао је песник степен по степен
Прво издање је објављено у Београду
исте године. ближе земљи. „Горски вијенац― су

У овом филозофско-религијском спеву висови хероике, идеализација
душа, вођена „искром божанственом",
трага за узроцима човековог пада са племенског и историјског идентитета,
неба и лепотом божанства. Песник
описује космичҝe и рајске пределе као и јак доживљај лепоте заједнице којој
Сатанину побуну против Богa која је
довела до изгнанства човека на припада. „Лажни цар― је прочитавање
Земљу.„Луча микрокозма― је написана
за врло кратко време 1845. Његош је 6. историје, релативизам вредности,
јула 1845. писмом обавестио Симу
Милутиновићa Сарајлију да му шаљe хероика и њена наличија.Његош је
„мало дјелце Лучу микрокозма мном
састављену четири прве неђеље часнога написао своју теогонију у „Лучи―, своју
и великога постa“. Матија Бећковић
скрећe пажњу да „Луча― није случајно националну хероику у „Горском
писана у време поста јер „и што је пост
одрицање, а причешће завет и вијенцу―, и иронију историјске
спремност на жртву и поистовећење с
Христом, и што се и пост и „Луча― свакодневнице, у „Лажном цару―.‖
завршавају васкрсењем." Милорад
Медаковић, Његошев биограф и
секретар, напомиње, у својој књизи o
Његошу, да „дјело Луча микрокозма
бјеше владици најмилије―У предговору
„Лучи микрокозма― Миодраг Павловић
разматра теме и међусобне односе три

4

5

“ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ”

“У добру је лако добар бити 1847.
на муци се познају јунаци!”

Горски вијенац је рефлексивно-херојска Година 1847. је година Вукове
поема у облику народне драме Петра II победе, и година у којој је
Петровића Његоша, настала у доба коначно доказао да је српски
српског романтизма. Дело је објављено народни језик једини прави
у Бечу 1847. године на српском језик Срба. Те године издате су
народном језику и својом појавом четири књиге Вука и његових
представљало је велики допринос сарадника:
победи Вукове борбе за нови књижевни
језик. Тема „Горског вијенца” је -превод „Новог завета―
истрага, односно истребљење аутор:Вук
потурица. Дело је написано после
поеме „Луча микрокозма”, a пре поеме расправа о језику „Рат за
„Лажни цар Шћепан Мали”. српски језик и
правопис―, Ђуро Даничић,
5
„Песме―,Бранка Радичевића

„Горски вијенац― Петра
Петровића Његоша

Издавањем „Горског вијенца―,
доказано је да се и највећа
филозофска дела могу писати
чистим српским народним
језиком.

Његош је, у „Горском вијенцу‖, исплео 6
читаву црногорску историју, опевао
најважније догађаје из прошлости, од Горски вијенац‖ је организован у
времена Немањића до почетка XVIII следеће композицијске целине:
века, насликао свакодневни Посвета праху оца Србије
црногорски живот, њихове празнике и Скупштина уочи Тројичина дне
скупове, дао народне обичаје, на Ловћену (стихови: 1–
веровања и схватања, приказао суседне 197) ;Скупштина о Маломе
народе, Турке и Млечане. У ствари, у госпођину дне на Цетињу, под
„Горском вијенцу‖, у његових 2819 видом да мире неке главе
стихова, нашла су место три света, три (стихови: 198–2437); Бадње вече
цивилизације, које су се додиривале и (стихови: 2438–2665) Ново љето
преплитале на црногорском тлу. (стихови: 2666–2819)

6

7

Владика Данило

Владика Данило, главна „Једна сламка међу вихорове,
личност поеме, иако сирак тужни без нигђе никога”.
понекад уме да плане
мржњом према потурицама,
чешће се повија под теретом
државничке одлуке о истрази
коју баш он треба да донесе.
Међутим, њега муче и теже
ствари од доношења одлуке.
Његово племе спава мртвим
сном. Српство је угашено,
потонуло у вишевековни мрак
османлијске владавине. Једина
искра неутрунуле народне свести
из које ће нићи будућа слободна
држава, то је владика.

„ Вук на овцу своје право има смкооигнссатоарночаеосхјввсдоитагдваионетупррпсааоејавнбњиииша, .бтиез
ка тирјанин на слаба човјека;
ал’ тирјанству стати ногом за
врат, довести га к познанију
права, то је људска дужност
најсветија ”

7

8

Игуман Стефан

Игуман Стефан себе најављује као слепог
осамдесетогодишњака. Изгубивши вид и
ослободивши се многих спољних слика и утисака
из материјалног света, он је почео да се концентрише на оно
што је духовно, на мисао. Са губитком вида, код њега је почео
да се развија „духовни вид‖, оно унутрашње око које му је
помагало да види и оно што је невидљиво. Тако је дошао до
сазнања да је цела природа створена на принципу нападања и
одбране. Увек неко, ко је јачи, напада, а неко се брани. Тако је
у биљном, у животињском и људском свету: клас жита се
брани осјем, цвет руже трњем, нека бића зубима, друга
роговима; некима је Бог дао лака крила, а некима брзе ноге.

Свет је тежак и „ Св’јет је
неподношљив и за оног овај тирјан
ко је безобзиран, тирјанину,
безосећајан и суров, а
камоли за мирно, нежно а камоли души
и осећајно биће. благородној! ”

8

9

Занимљивости

Овако је Његош
говорио о женама:
 “Ћуд је женска

смијешна работа.”
 “Ништа љепше нити

је када, нити од ње
створит може.”

Цетињски манастир

Његош на новчаници од 20 динара

9

10

КОРАЦИМА ДО УСПЕХА! Децембар, 2018.

Економска школа Ужице

“Ко на брдо ак и мало стоји, више види но онај под брдом.”

“Без муке се песма не испоја, без муке се сабља не сакова.”

“Мед за уста и хладна пријања, а камоли млада и ватрена.”
“Славно мрите, кад мрити морате.”

“Тврд је орах воћка чудновата, не сломих га ал зубе поломих.”

“Чашу меда јошт нико не Уредници:

попи, што је чашом жучи  Милошевић Милица
 Мијаиловић Верица
не загрчи, чаша жучи  Пантелић Дијана
 Лучић Марта
иште чашу меда,  Корићанац Анастасија

смијешане најлакше се

пију.”

Свака нам је ка Његошева!

10


Click to View FlipBook Version