The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Grafisk manual för Vattenfabriken.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by alice.goet, 2019-11-23 13:57:08

Grafisk Manual

Grafisk manual för Vattenfabriken.

grafisk manual

I denna manual är Vattenfabrikens
grafiska profil sammansatt. Här
finner du information om logotyp,
färger, och andra grafiska element
som tillhör varumärket. Med detta
kommer också riktlinjer om hur de
grafiska elementen ska användas.

Manualen är framställd för att
försäkra att alla produkter, utskick
och liknande från Vattenfabriken
förmedlar dess värderingar och
följer identiteten.

identitet logotyp 6
typopgrafi 10
färgpalett 12
mönster 14
tonfall 16
grafik 18

användning produkter 22
kommunikation 26

Grunden till en grafisk identitet
ligger i varumärkets logotyp,
färgschema och grafiska element.

Vattenfabrikens identitet är
skapad med varumärkets värden
i åtanke: kvalitét, unicitet,
exklustivitet och närhet.

identitet

identitet

adnevnänsdvaasrtpaao lolgjoutsyapebnakskgraunder.

Vattenfabrikens logotyp består
av namnet i versaler, satt i
typsnitt Rift Soft, tjocklek
medium. Logotypen inkluderar
två symboler: en förenklad
industrisymbol samt en droppe.
“Fabriken” är understruket i
samma tjocklek som bokstäverna
och resterande grafik.

6 / logotyp

Logotypen finns även som
inverterad, med vit färg istället
för svart. Det är viktigt att
logotypen alltid är väl synlig, och
därför bör logotypens färg väljas
med bakgrunden i åtanke.

daennväinnvdearstepraoadmeölrokgoatybpaenkgrsuknader.

x/4

x/2
x

8 / logotyp - riktlinjer

Logotypen bör inte användas mindre
än 10 mm x 10 mm:

Logotypen bör ha tillräckligt med
plats runtom. Den bör inte överlappa
andra grafiska objekt eller placeras
för nära hörn.

Till höger och vänster bör
mellanrummet vara minst hälften av
logotypens bredd. Över och under
ska mellanrummet vara minst en
fjärdedel av logotypens höjd.

Logotypen får inte modifieras i
dimensioner, färger eller liknande.
Inga symboler eller text får läggas till.

Vattenfabrikens identitet består
av två typsnitt, ett för längre
texter och ett för kortare texter
samt produkttext.
All text ska placeras så den är
lätt att läsa och förstå. Kontrast
är viktigt för läsligheten, och
därför ska text på ljus bakgrund
vara mörk, medan text på mörk
bakgrund bör vara ljus.
För att behålla Vattenfabrikens
närodlade, unika känsla kan
handskriven text användas när
det passar. Handstilen måste vara
lätt att läsa och följer samma
färgregler som annan text.

10 / typografi

Typsnitt Iskra används för längre
texter, i tjocklek Regular eller Bold.

Typsnitt rift soft används i logotypen och i
kortare texter, i tjocklek regular eller demi.

RGB 247-217-60
CMYK 6-11-83-0

RGB 243-93-83
CMYK 6-11-83-0

12 / färgpalett RGB 239-142-44
CMYK 2-52-88-0

RGB 237-106-55
CMYK 0-69-81-0

RGB 230-51-37
CMYK 0-90-89-0

Vattenfabrikens färgschema
är inspirerat av de olika
färger våra svenska äpplen
har under sin mognadstid.
Gränna är en stad full av
liv och färg, och därför bör
färger användas mycket
och ofta i Vattenfabrikens
identitet. Men var försktig
med att inte tappa känslan
av exklusivitet.

Vattenfabrikens identitet
inkluderar även ett mönster
med äppelmotiv. Äpplena är
handmålade, vilket gör dem
unika i både färg och form.
Mönstet kan användas på
produkter, reklamutskick
och kontorsmateriel.

14 / mönsterTrots att Vattenfabriken
andas exklusivitet tycker vi
inte om stora ord och flotta
formuleringar.
Vattenfabriken handlar om
personlighet och unicitet. Detta
framkommer i de vingliga rören,
men bör också genomsyra texter
och annonsmateriel.

I det unika läget mellan Vätterns östra
strand och Grännaberget klättrar
Gränna ner för bergets sluttning
mot sjön. Varthän du vänder dig i den
lilla lutande staden syns frodande
fruktträd.

16 / annonsmateriel - tonfall

Texterna bör vara lätta att läsa
för att kunna nå både yngre och
äldre målgrupper. De ska ha en
rytm som förstärks av stilfigurer
såsom alliteration och rim.
Tonen i texterna ska vara lättsam
och kortfattad. Informationen
ska vara rakt på sak, så texterna
inte blir för långa.

Ginger beer, eller ingefärsöl, är en
alkoholfri dryck med frisk, syrlig
smak som påminner om en solig dag på
Vätterstranden. Drycken är varsamt
producerad av Vattenfabrikens lilla
musteri, med smaken av Gränna bevarad:
Gränna på flaska, helt enkelt.

exempel på text på etiketten till ginger beer.
för exempel på reklamtext, se sid. 26

18 / grafik

Vattenfabriken lägger värde i den
unicitet som bara kan komma
från ett mikromusteri. Denna
värdering är vidare förstärkt
genom användning av unika,
handritade grafiska element.

Grafiken består av olika rör och
kranar som kan kombineras på
alla möjliga sätt för att skapa
former, ramar och mönster.

Dessa rör används även
för att skapa typografi på
Vattenfabrikens produkter, se
sid 22 för mer information och
riktlinjer.

Vattenfabrikens produkter har
hög kvalitét. Med det krävs en
tydlig profil som binder ihop
alla produkter. Det är viktigt att
informationen på produkterna
är lätt att läsa och att de
står ut i mängden, samtidigt
som konsumenter enkelt kan
identifiera att produkterna är
från Vattenfabriken.

användning

Vattenfabrikens primära
produkter är drycker på flaska.
Äppelmusten säljs även som
bag-in-box.
Dryckernas etiketter har de
grafiska rören, både i varans
typografi samt som ramar runt
dess information. Etiketten
placeras på flaskan i en vinkel,
för att symbolisera sluttningen
som Gränna vilar på och för
att förstärka uniciteten och
hantverket som ligger bakom
produkterna.

22 / produkter

Det är viktigt att informationen
på etiketten är lätt att ta in,
och därför är endast det mest
essentiella inkluderat:

Introduktion till Vattenfabriken,
kontaktuppgifter,
livsmedelsbeteckning,
ingrediensförteckning,
nettokvantitet(volym)
och förvaringsanvisning

24 / produkter

Flasketiketterna trycks på
bestruket matt papper för att
bevara de tunna linjerna. All
rörgrafik är efterbehandlad med
lackering för att ge liv i etiketten.

Äppelmusten säljs även på låda.
Lådan är av oblekt kartong,
med äppelmönstret tryckt på
kortsidorna. Informationen på
lådan ska vara densamma som
den på flasketiketterna.

I reklam, utskick och
annan kommunikation ska
Vattenfabrikens värdegrunder
kommuniceras, i text såsom i bild.
Produkterna bör vara tydliga i
bild och texten ska vara kort,
men informativ. Stilgrepp såsom
rytm och rim uppmuntras då det
hjälper konsumenten att minnas
produkten och varumärket.
Fokus i bild ska ligga på
produkten, men omgivningen
bör vidare kommunicera känslan
av naturliga, närproducerade
produkter. Exempel är att placera
produkten i natur.

26 / kommunikation
Click to View FlipBook Version