The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Saberi Ashari, 2021-05-15 21:29:41

PEL. 19 KERAJAAN UMAIYAH

PEL. 19 KERAJAAN UMAIYAH

KERAJAAN UMAIYAH

#gambar sekadar hiasan

Latihan OBJEKTIF Menerangkan faktor
pengukuhan PEMBELAJARA kegemilangan

dan KBAT N UMAIYAH kerajaan Umaiyah

Merumuskan Menerangkan faktor
iktibar daripada kemerosotan
pemerintahan
kerajaan Umaiyah dan kerajaan Umaiyah
menghubungkait

dengan
kehidupanSEJARAH KERAJAAN
UMAIYAH SECARA

RINGKAS

ASAL PENGASAS TEMPOH BILANGAN
PENUBUHAN PEMERINTAHAN KHALIFAH

Brsempena nama Muawiyah bin Tahun 41 14
Umaiyah bin Abdul Abi Sufian hijrah hingga Orang
khalifah
Syam bin Abd 132 Hijrah
Manaf iaitu salah
seorang daripada

pemimpin
keturunan Quraisy

SEJARAH KERAJAAN
UMAIYAH SECARA

RINGKAS

KHALIFAH YANG
TERKENAL

1.Muayah bin Abi Sufian

2.Abdul Malik bin Marwan

3.Al Walid bin Abdul Malik

4.Umar bin Abdul Aziz

SEJARAH KERAJAAN
MUAWIYAH SECARA

RINGKAS

KHALIFAH Muawiyah bin Abi Sufian
TERAWAL

KHALIFAH Marwan bin Muhammad
TERAKHIR

PUSAT Damsyik Syria
PEMERINTAHAN

KHALIFAH ✓ Menjadikan Damsyik sebagai
KERAJAAN ZAMAN pusat pemerintahan yang
MUAWIYAH YANG terkenal

TERKENAL ✓ Mewujudkan perkhidmatan
pos berkuda(Diwan al Barid)
Muawiyah bin Abi Sufian
(Khalifah Pertama ) 19 tahun

3 bulan (41H-60H)

✓ Memperkenalkan cop mohor
rasmi kerajaan Umaiyah
(Diwan al khatim )

KHALIFAH ✓ Menubuhkan jabatan
KERAJAAN ZAMAN setiausaha (ar Rasail) ,jabatan
MUAWIYAH YANG cukai dan jabatan urusan
awam
TERKENAL

Muawiyah bin Abi Sufian
(Khalifah Pertama ) 19 tahun

3 bulan (41H-60H)

✓ Memperkasakan armada laut

KHALIFAH

KERAJAAN ZAMAN

MUAWIYAH YANG ✓ Menetapkan Bahasa arab sebagai

TERKENAL Bahasa rasmi dalam urusan

pentadbiran

Abdull Malik Bin Marwan ✓ Mencetak wang dinar Islam
(Khalifah Kelima ) 21 Tahun pertama bertulisan Arab dan
berteks Al Quran
(65H – 86H)

✓ Menaiktaraf jabatan pos dan sistem
pengangkutan awam

KHALIFAH ✓ Menubuhkan Diwan al Jund
KERAJAAN ZAMAN untuk mengurus pertahanan
MUAWIYAH YANG negara

TERKENAL

Abdull Malik Bin Marwan
(Khalifah Kelima ) 21 Tahun

(65H – 86H)

✓ Mengarahkan pembinaan
Qubbatus Sakhrah di Baitul
Maqdis

KHALIFAH ✓ Pembukaan kawasan baru
KERAJAAN seperti Andalusia dan India

ZAMAN
MUAWIYAH
YANG TERKENAL

Al Walid bin Abdul Malik ✓ Mencantikan dan mengindahkan
(Khalifah Keenam ) 9 seni bina Masjid Nabawi

Tahun 7 Bulan (86H – 96H)

✓ Membina banyak masjid baru
seperti masjid Umawi di Damsyik
yang bercirikan seni bina Islam

KHALIFAH ✓ Memberi perhatian kepada rakyat
TERKENAL PADA yang berkeperluan khas seperti
golongan tua dan buta dengan
ZAMAN menubuhkan jabatan khas
MUAWIYAH
✓ Menggalakan binaan bangunan
Al Walid bin Abdul Malik baru bercirikan seni bina Islam
(Khalifah Keenam ) 9

Tahun 7 Bulan (86H – 96H)

✓ Memperbaik jalan raya menuju ke
Hijaz bagi memudahkan perjalanan
Jemaah haji ke Baitullah al Haram

KHALIFAH ✓ Mengecualikan bayaran cukai
KERAJAAN ZAMAN Jizyah terhadap kafir ZIMMI
MUAWIYAH YANG sehingga ramai yang memeluk
Islam
TERKENAL
✓ Mengeluarkan arahan rasmi
Umar bin Abdul Aziz kepada Ibnu Shihab az –Zuhri
(Khalifah Kelapan ) 2 Tahun 5 untuk membukukan hadis
Rasulullah SAW
Bulan (99H – 101H)

✓ Membina rumah transit untuk
para pejuang

KHALIFAH ✓ Menaiktaraf infrastruktur untuk
KERAJAAN ZAMAN kemudahan rakyat seperti
MUAWIYAH YANG hospital , jambatan ,perigi
,jalanraya dan sistem
TERKENAL pengangkutan awam

Umar bin Abdul Aziz
(Khalifah Kelapan ) 2 Tahun 5

Bulan (99H – 101H)

✓ Mengasaskan Diwan
Penasihat yang dianggotai
oleh ulama untuk memberi
nasihat kepada khalifah

FAKTOR KEGEMILANGAN KERAJAAN
MUAWIYAH

Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menyemarakan aktiviti
keilmuan seperti pengajian al Quran dan pembukuan Hadis

Khalifah al-Walid bin Abdul Malik telah menaik taraf dan
membina institusi masjid seperti Masjid An Nabawi untuk
merancakkan lagi kegiatan keagamaan

FAKTOR KEGEMILANGAN KERAJAAN
MUAWIYAH

Pemilihan Damsyik yang strategik sebagai pusat
pemerintahan oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufian telah

Berjaya mengukuhkan pentadbiran negara.

Pemberontakan dan perbalahan daripada golongan Syiah
serta golongan utara dan selatan Syria Berjaya dihapuskan

FAKTOR KEGEMILANGAN KERAJAAN
MUAWIYAH

Pelantikan gabenor yang berwibawa berjaya menghapuskan
pemberontakan oleh puak Kahawarij dan Syiah

Berjaya meluaskan wiilayah Islam di Rom,India,Afrika Utara
dan Eropah

FAKTOR KEGEMILANGAN KERAJAAN
MUAWIYAH

Pengurusan Baitu Mal yang cekap sehingga hasil pendapatan
negara melebihi keperluan contohnya pada zaman khalifah

Al Walid bin Abdul Malik

Kerjaan Berjaya memanfaatkan hasil daripada pertanian dan
perdagangan untuk membangunkan negara

FAKTOR KEGEMILANGAN KERAJAAN
MUAWIYAH

Penjagaan kebajikan rakyat menerusi bantuan kepada
golongan yang memerlukan dan penyediaan kemudahan

asas seperti masjid,jalanraya dan hospital

Hubungan erat antara pemimpin dan rakyat mewujudkan
suasana perpaduan dan harmoni dalam masyarakat

FAKTOR KEGEMILANGAN KERAJAAN
MUAWIYAH

Pasukan angkatan tentera yang berdisiplin dan bersemangat
jihad dalam mempertahankan agama dan negara

Kemudahan pangkalan tentera dan kapal perang yang
dilengkapi dengan senjata dan peralatan perang yang
canggih

Adaptasi strategi peperangan dengan meniru corak gerakan
daripada Parsi dalam ketenteraan

FAKTOR KEGEMILANGAN KERAJAAN
ABBASIYAH

Menjadikan masjid dan istana sebagai pusat pengembangan
ilmu pengetahuan.

Galakan daripada Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan
Umar bin Abdul Aziz agar rakyat menguasai pelbagai ilmu
naqli seperti al Quran dan Hadis,tafsir dan nahu

POLITIK FAKTOR
KEMEROSOTON

KERAJAAN
MUAWIYAH

Sistem lantikan khalifah secara monarki
menimbulkan perebutan kuasa dan persaingan

dalam kalangan anggota keluarga

Pemberontakan oleh puak Syiah dan Khawarij
serta golongan yang tidak berpuashati dengan

penubuhan kerajaan Umaiyah

SOSIAL FAKTOR
KEMEROSOTON

KERAJAAN
MUAWIYAH

Sikap taksub antara kabilah arab utara dan
selatan sehingga mencetuskan perpecahan

dan gerakan sulit untuk menumbangkan
kerajaan

Sikap diskriminasi sebahagian khalifah
terhadap golongan Mawali seperti bangsa
Parsi dan Barbar dalam pemilihan gabenor

FAKTOR
KEMEROSOTON

KERAJAAN
MUAWIYAH

AKHLAK Khalifah mengamalkan cara hidup mewah dan
boros dalam perbelanjaan hingga

menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat

Keruntuhan moral dalam kalangan khlaifah
cenderung kepada hiburan dan kekejaman

IKTIBAR DARIPADA ✓ Kita hendaklah memertabatkan
PEMERINTAHAN ajaran al Quran dan as Sunnahdalam
KERAJAAN urusan kepimpinan agar syariat Islam
MUAWIYAH dapat ditegakkan

✓ Kita hendaklah mencontohi sifat-
sifat mulia yang ada pada khalifah
Islam seperti zuhud,tegas,berilmu
dan bijaksana

✓ Kita hendaklah menjaga kebajikan
sesama rakan agar mengeratkan
kasih sayang

IKTIBAR ✓ Kita hendaklah menjaga hubungan
DARIPADA baik antara pemimpin dengan rakyat
PEMERINTAHAN agar hidup harmoni
KERAJAAN
MUAWIYAH ✓ Kita hendaklah memiliki semangat
jihad yang tinggi dalam
mempertahankan kedaulatan negara

✓ Kita hendaklah berusaha
meningkatkan ilmu pengetahuan
agar dapat memberi sumbangan
kepada umat Islam

LATIHAN PENGUKUHAN

Berapa lamakah pemerintahan kerajaan Umaiyah berlangsung?

Namakan dua orang Khalifah Bani Umaiyah yang terkenal

Jelaskan dua kesan kegemilangan Kerajaan Umiayah kepada
masyarakat Islam ketika itu?
Terangkan dua faktor kegemilangan Kerjaan Umaiyah dalam aspek
politik dan ekonomi

Terangkan iktibar yang diperolehi daripada Kerajaan Umaiyah

LATIHAN PENGUKUHAN KBAT

Umat Islam pada zaman bani Umaiyah berjaya mengangkat
martabat masyarakat Islam di mata Dunia.?

Huraikan tindakan yang perlu dilakukan oleh orang Islam
kini bagi mengembalikan kegemilangan umat Islam
terdahulu.

SEKIAN TERIMA KASIH
JUMPA LAGI


Click to View FlipBook Version