The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by جراي سيتم, 2022-04-03 04:52:16

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSNSK SESI 2022-23 anyflip

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM

Keywords: SSN SMK SERI KOTA MELAKA

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

1

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

2

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

BIL ISI KANDUNGAN HALAMAN
4-5
1. SEJAMBAK BICARA TUAN PENGETUA
6-14
MAKLUMAT ASAS SEKOLAH
15-22
2.1 Falsafah Pendidikan Negara 23-32
33-35
2.2 Visi 36-43

2.3 Misi 45-56

2.4 Piagam Pelanggan 57-64

2. 2.5 Hala Tuju Sekolah 65-74
2.6 Lagu Negaraku
75-129
2.7 Lagu Melaka Maju Jaya 130-133
134-138
2.8 Lagu Guru Malaysia 139-142
143-147
2.9 Lagu Sekolah 148-151
152-174
2.10 Lagu Melaka Maju Negeriku Sayang

2.11 Lagu Wawasan Pendidikan Melaka

3. PERATURAN AM GURU

4. CARTA ORGANISASI SEKOLAH/MAKLUMAT STAF

5 KALENDAR AKADEMIK/HARI KELEPASAN AM

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

6. 3.1 Barisan Pentadbir

3.2 Struktur Organisasi Pengurusan Dan Pentadbiran

PENGURUSAN KURIKULUM

4.1 Carta Organisasi Unit Kurikulum

7. 4.2 Struktur Organisasi Kurikulum

4.3 Bidang Mata Pelajaran

4.4 Pakej Mata Pelajaran

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

8. 5.1 Carta Organisasi Hal Ehwal Murid

5.2 Struktur Organisasi Hal Ehwal Murid

PENGURUSAN KOKURIKULUM DAN SUKAN

9. 6.1 Struktur Organisasi Kokurikulum
6.2 Guru Penasihat Kokurikulum

6.3 Guru Penasihat Sukan & Permainan

6.4 Guru Penasihat Rumah Sukan

10. PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

11. JADUAL BERTUGAS MINGGUAN GURU

12. PROGRAM KEROHANIAN MINGGUAN

13. PROGRAM KEROHANIAN PUTERIKU SAYANG

14. PROGRAM KEROHANIAN & MENTOR-MENTEE MURID BUKAN ISLAM

15. JADUAL PERHIMPUNAN RASMI

16. TAKWIM PERSEKOLAHAN

3

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

4

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

Sejambak Bicara Tuan Pengetua

Assalamualaikum, Salam Sejahtera dan Salam STAR HEBAT.

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia dan
keizinanNya serta semangat jitu semua pihak, Buku Pengurusan dan Takwim
Sekolah Sesi 2022/2023 telah berjaya disiapkan. Tahniah diucapkan kepada
semua Ahli Jawatankuasa. Sesungguhnya Buku Pengurusan Dan Takwim Sekolah
ini sangat penting sebagai garis panduan dan rujukan kepada guru-guru dan
anggota kakitangan pelaksana (AKP) dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawab dengan lebih efisien, efektif dan berfokus.

Kita sebagai warga pendidik perlu sentiasa memperlengkap diri
dengan pelbagai ilmu dan kemahiran bagi mendepani cabaran masa
hadapan. Bermula era Pendemik Covid19 guru telah diuji dengan norma
baharu dalam PdP samada PdP secara bersemuka atau PdPR secara
maya. Kekangan dalam PdPR menuntut kreativiti guru dalam
menyampaikan ilmu. Tahniah saya ucapkan kerana anda semua insan
bergelar “guru” telah berjaya menggalas tugas dan tanggungjawab
yang diamanahkan dengan jaya. Walau apa rintangan mendatang keikhlasan dan “work smart”
dalam mengatasi segala-galanya kerana setiap masalah ada jalan penyelesaiannya.

Warga pendidik seharusnya bekerja sebagai satu pasukan bermula di peringkat panitia
masing-masing sehinggalah ke peringkat yang lebih tinggi. Ilmu dan kemahiran yang dimiliki
seharusnya dikongsi dan dimanfaatkan semaksimum mungkin untuk meningkatkan mutu
pendidikan. Bersesuaian dengan slogan “STAR HEBAT” yang saya perkenalkan. Perkataan STAR
bermaksud bintang diambil daripada gabungan perkataan Seri Kota. Manakala kosakata H.E.B.A.T
membawa maksud H - Husnul khuluq iaitu Akhlak Terpuji, E - Efisien, B- Bijaksana, A- Amanah dan T-
Ternama. Slogan STAR HEBAT diharap dapat bergema di semua sisi SSN SMK Seri Kota bagi
meningkatkan semangat melahirkan bintang sukan yang memberi sinar di persada negara dan
antarabangsa.

Bersesuaian dengan status Sekolah Sukan Negeri Melaka sebagaimana yang dihasratkan oleh Pengarah
Jabatan Pendidikan Melaka yang mengkehendaki pencapaian akademik dan PAJSK seimbang untuk semua
murid. Oleh itu program KPM PerkasaKU perlu dihayati oleh setiap warga sekolah dan pelaksanaan PAJSK perlu
difahami. Selain program anjuran sekolah, kolaborasi dengan beberapa agensi swasta atau sekolah-sekolah
berhampiran akan diperluaskan. Program Pembangunan dan Perkembangan Sukan secara berterusan, latihan
dan kolaborasi dengan Majlis Sukan Negeri dan Persatuan Permainan juga diharap dapat melonjakkan nama
atlet SSN SMK Seri Kota ke tahap yang membanggakan.

Akhir sekali, tinggi harapan saya agar sesi 2022/23 dapat menghasilkan lagi kecemerlangan dan kejayaan
dalam akademik dan kokurikulum yang dapat mengangkat nama SSN SMK Seri Kota seiring dengan slogan “STAR
HEBAT”. Selamat menjalankan tugas dengan dedikasi. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dipermudahkan
segala urusan dalam menjalankan tugas.

Wabillahi al-taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sekian, terima kasih.

____________________________
(ABDUL GHAFFAR BIN BAKAR)
Pengetua,
SSN SMK Seri Kota,
Melaka.
#SederapSehaluan #UnggulDipertahankan#STARHEBAT

5

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

6

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

7

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

VISI
PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan Potensi

Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara
PIAGAM PELANGGAN
Bahawasanya agar

SSN SMK Seri Kota, Melaka mampu unggul dalam pengajaran
dan pembelajaran serta menghasilkan manusia yang benar-benar dapat menepati ciri-ciri

individu yang diharapkan oleh semua pihak selaras dengan motto

BERDISIPLIN, BERDEDIKASI, BERJAYA
Maka dengan penuh tekad serta azam kami akan berusaha menyempurnakan janji kepada

Pelanggan sekolah ini:
Kepada Pelajar :

Menyediakan kemudahan pembelajaran yang terbaik dan membantu para pelajarnya
mengamalkan budaya kerja yang akan menjadikan mereka manusia terbaik.

Kepada Staf:
Menyediakan pasukan pengajar serta bantuan perkhidmatan di sekolah yang akan
melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan cekap dan berkesan serta

memberi perkhidmatan yang cekap, pantas, berkesan dan menyeluruh.

8

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

HALA TUJU SEKOLAH

BEAT THE TIME

MENDAHULUI MASA SASARAN
Warga sekolah perlu berusaha untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan
bidang kurikulum, kokurikulum dan sukan. Matlamat perlu dilaksanakan pada atau sebelum masa yang telah ditetapkan.
Pelaksanaannya hendaklah mengikut KPI yang telah digariskan .

RACE AGAINTS TIME TO ACHIEVE TARGETED GOALS
In line with the implementation of the KPI set by the school, all personnel should strive to achieve success in achieving the
targeted goals in curriculum, co-currriculum and also in sports before or within the time frame according to the KPI
guidelines.

BEYOND TARGET
MELEBIHI MATLAMAT
Warga sekolah bukan sahaja iltizam dalam mencapai matlamat, malah hendaklah melangkaui sasaran yang telah ditetapkan.
Setiap individu perlu mengenali matlamat dengan jelas dan tetapkan sasaran. Tujuannya agar menjadi inspirasi terbaik dan
perangsang kepada semua untuk menghadapi kesulitan pada masa akan datang. Jika berhadapan dengan situasi yang sukar
, kita hendaklah fokus dan mengambil langkah yang seterusnya.

ABOVE THE FRAMEWORK
In order to achieve the target successfully, school personnel must have a clear vision and foresight that can lead to an
incredible end. To develop a positive action, school personnel must develop a positive vision in maintaining perspective
achievements and continue to persevere towards achieving their goals.

BUILD THE CHAMPION

MELAHIRKAN JUARA
Warga sekolah sama-sama berusaha untuk melahirkan juara dalam kalangan pelajar dalam bidang kurikulum, kokurikulum
dan sukan. Warga sekolah seharusnya mempunyai 'Vision Board' iaitu koleksi perkara yang difikirkan perlu dicapai oleh
pelajar SSN SMK Seri Kota untuk menjadi juara. Perencah utamanya ialah keinginan yang kuat untuk menempuh apa-apa
jua situasi sulit yang bakal melanda dalam menjayakan matlamat tersebut.

CREATING CHAMPIONS
To create champions among students in curriculum, co-curriculum and in the field of sports, school personnel should work
hand-in-hand and develop a vision board, a visualization tool that can be used to help students to attain their goals as
champions. Determination and inspiration are the key elements in overcoming any short-term obstacles into achievable
goals.

9

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

STAR
SERI KOTA
H.E.B.A.T
H Husnul khuluq (Akhlak Terpuji)
E Efisien
B Bijaksana
A Amanah
T Ternama

Objektif

❖ Mencapai tahap kualiti kecemerlangan akademik di tahap PT3, dan SPM, melalui pengalaman pembelajaran yang
berkesan sebagai persediaan dalam kehidupan harian.

❖ Melahirkan atlet bertaraf kebangsaan dan antarabangsa.
❖ Memupuk semangat kesukanan yang tinggi dalam kalangan atlet, memupuk disiplin serta jati diri yang tinggi melalui

didikan latihan dan pertandingan untuk mencapai kejayaan dalam kejohanan yang disertai.
❖ Melahirkan individu yang dapat berfikir secara optimis, rasional dan kreatif di samping mempunyai sikap dan amalan

hidup yang baik sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara untuk keperluan diri, bangsa dan Negara.
❖ Meningkatkan profesionalisme keguruan dalam kalangan tenaga pengajar di SSN SMK Seri Kota, Melaka melalui

persekitaran sekolah yang kondusif dan selamat.
❖ Menyampaikan pelajaran yang bermutu dalam mata pelajaran yang disediakan untuk membolehkan kefahaman

yang menyeluruh dan sempurna.
❖ Menanam nilai-nilai murni seperti semangat kerjasama, kekitaan, semangat daya saing yang sihat, sifat-sifat

keyakinan diri sendiri menerusi kegiatan persatuan, kelab dan sukan.

10

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA
2013-2025

TIGA GELOMBANG PPPM
Gelombang 1 : 2013 hingga 2015
Mengubah sistem dengan menyokong guru dan memberikan tumpuan

kepada kemahiran utama
Gelombang 2 : 2016 hingga 2020
Memacu peningkatan sistem.
Gelombang 3 : 2021 hingga 2025

Menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan
keluwesan operasi.

LIMA ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA (KEPAK)

ENAM CIRI UTAMA YANG DIPERLUKAN OLEH SETIAP MURID UNTUK BERUPAYA BERSAING PADA
PERINGKAT GLOBAL (PIE3K)

11

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

PIHAK BERKEPENTINGAN

11 ANJAKAN UNTUK TRANSFORMASI SISTEM
1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa
2. Memastikan setiap murid menguasai kemahiran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dan digalakkan

mempelajari Bahasa Tambahan
3. Melahirkan rakyat yang menghayati nilai
4. Mentransformasi profesion keguruan menjadi profsion pilihan
5. Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah
6. Mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan

keperluan.
7. Manfaatkan ICT untuk meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia.
8 Mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian
9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas
10 Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
11. Meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung.

12

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

LAGU MELAKA MAJU JAYA LAGU SEKOLAH

Melaka negeri bersejarah Seri Kota sekolah kami
Tempat tumpahnya darah kita Para pelajar bersatu hati
Dijunjung dengan sepenuh jiwa Tuntut ilmu untuk berdikari
Untuk maju dan jaya Rajin dan usaha bersemangat tinggi

Rakyat jelata sudah bersatu padu Berdisiplin, berdedikasi
Berikrar taat setia Cogan kata untuk berjaya
Jujur berkhidmat setiap masa Kami ikrar, kami janji
Melaka maju jaya Mencapai cita untuk berjasa

GURU MALAYSIA Seri Kota kemegahan kami
Tegak harum untuk berbakti
Kami guru Malaysia, berikrar dan berjanji Pada nusa dan ibu pertiwi
Mendidik dan memimpin Semoga jasanya kekal abadi
Putera puteri negara kita
Lagu : Kamaruddin A. Samah
Pada Seri Paduka, kami tumpahkan setia Lirik : Hj Rashid Hj Yaakop
Rukun Negara kita
Panduan hidup kami semua

Di bidang pembangunan, kami tetap bersama
Membantu, membina, negara yang tercinta

Amanah yang diberi, kami tak persiakan
Apa yang kami janji
Tunai tetap kami tunaikan

13

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

WAWASAN PENDIDIKAN MELAKA MELAKA MAJU NEGERIKU SAYANG

Di sini di negeri bertuah ini Melaka maju negeriku saying
Harmoni, berbudaya, bersejarah Gagah berani
Bermula satu peradaban bangsa Negeri indah, tak terperi
Berdaulat namamu Melaka Nilai murni kualiti tinggi

Mendidik anak bangsa semua Hulubalangnya terbilang
Akademik tinggi menjulang Negeri hebat cemerlang
Sahsiah terpuji dan terbilang Pokok Melaka lambang
Menjadi pewaris dan pejuang Rakyat gemilang
Daulat dijulang
Melaka termasyhur namamu
Gurunya tekun dan berwibawa Melaka maju, warisan dunia
Pelajar berilmu dan Berjaya Marilah kita raikannya
Wawasan pendidikan Melaka Negeri bandar teknologi hijau
Impian satu Malaysia
Kami berjanji berusaha sekata
Berkhidmat bertindak segera Melaka negeri bersejarah
Menuju pendidikan bestari Di mana semuanya bermula
Untuk negeri Melaka Rakyatnya taat dan setia
Menuju pendidikan bestari Melaka maju dan jaya
Untuk negeri Melaka
Melaka maju, warisan dunia
Marilah kita raikannya
Negeri bandar teknologi hijau
Impian satu Malaysia

Melaka maju, warisan dunia
Marilah kita raikannya
Negeri bandar teknologi hijau
Impian satu Malaysia

Melaka maju negeriku sayang…
Melaka maju negeriku sayang…
Melaka maju negeriku sayang…

14

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

15

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

1.0 Pakaian Guru Semasa Mengajar
1.1 Guru-guru wajib mematuhi surat pekeliling berikut :-
1.1.1 Surat Pekeliling Iktisas Bil 7/2001. Garis Panduan Pakaian Guru Ketika Bertugas Di Sekolah.
1.1.2 SPI Bil 2/1985 Pakaian Semasa Bekerja.
1.1.3 SPP Bil 1/2006 Fesyen Pakaian Alternatif.
1.1.4 SPP Bil 1/2008 Pemakaian Batik.
1.1.5 SPA Bil 8/1983 Semua Guru Wajib Memakai Tanda Nama Sepanjang Waktu Bekerja.
1.1.6 SPI Bil 8/2007 Garis Panduan Pemakaian Kokurikulum Di hari Persekolahan dan Perhimpunan
Bulanan Kokurikulum.
1.1.7 Garis Panduan Pemakaian Baju Korporat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bertarikh 8
Januari 2014.

2.0 Waktu Rasmi Persekolahan
2.1 Waktu rasmi persekolahan adalah seperti yang tercatat dalam jadual waktu persekolahan setiap sesi
pengajian.
2.2 Semua guru wajib berada di kawasan sekolah sepanjang waktu persekolahan kecuali menjalankan
tugas rasmi di luar.

3.0 Waktu Bekerja
3.1 Semua guru hendaklah mematuhi waku bekerja seperti ketetapan berikut:

Arus perdana Isnin – Khamis 7.20 pagi - 2.30 petang.
PPKI
Jumaat 7.20 pagi -12.15 tengahari.
Arus perdana
PPKI

4.0 Catatan Kehadiran Guru
4.1 Semua guru wajib mencatat kehadiran menggunakan kad perakam waktu.
4.2 Semakan perakam waktu menjadi satu instrumen untuk Pengetua membuat penilaian prestasi PBPPP

5.0 Meninggalkan Kawasan Sekolah Sewaktu Bertugas
5.1 Guru-guru tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah sewaktu bertugas kecuali mendapat
kebenaran Pengetua.
5.2 Guru-guru yang mendapat kebenaran keluar sekolah daripada Pengetua dikehendaki mengisi borang
kebenaran keluar dan merekodkan ke dalam buku yang disediakan di pejabat dan ketip kad perakam
waktu sebelum keluar dan ketip semula setelah masuk. Di atas kad perakam waktu catatkan tujuan
meninggalkan sekolah.

5.3 Guru-guru yang mendapat arahan JPN/PPD mesti memaklumkan kepada Pengetua. Guru-guru mesti
meyediakan bahan tugasan kepada murid (untuk relif) untuk Melindungi Masa Instruksional (MMI) dan
diletakan dalam ruangan yang disediakan di bilik GKMP.

5.4 Guru relif yang merelif guru-guru yang tidak hadir kerana kes kecemasan boleh mengambil Bahan Relif
Berfokus yang telah disediakan oleh panitia di bilik GKMP.

5.5 Guru-guru yang bertugas di luar bagi menghadiri mesyuarat/kursus/taklimat pada waktu petang, boleh
meninggalkan sekolah lebih awal iaitu pada pukul 12.30 tengahari atau tertakluk kepada perubahan
semasa.

16

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

6.0 Cuti Rehat Khas (CRK)
6.1 Surat pekeliling perkhidmatan Bil 3/2005 dan SPP KPM Bil 1/2015. Cuti Rehat Khas dan
pengumpulannya bagi tujuan pemberian wang tunai gantian cuti rehat kepada Pegawai perkhidmatan
pendidikan.
6.2 Cuti Rehat Khas mestilah dipohon sekurang-kurangnya dua hari lebih awal kecuali kes-kes kecemasan.
6.3 Selepas mendapat kelulusan Pengetua, guru perlu menyediakan / meninggalkan tugasan kepada murid-
murid bagi tujuan relif (Melindungi Masa Instruksional )(MMI).
6.4 Guru dikehendaki mengisi Borang CRK di dalam Hrmis selepas mendapat kelulusan Pengetua.

7.0 Cuti sakit
7.1 Perintah Am 19 Bab F/ Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 10/1995.
7.2 Guru-guru yang tidak hadir bertugas kerana sakit hendaklah mengikut tatacara
berikut :-
i. memohon kebenaran daripada Pengetua.
ii. menulis ketidakhadiran dalam Kumpulan Telegram Keberadaan.
7.3 Sijil Perakuan Doktor (MC) mesti diserahkan segera kepada kerani untuk tujuan perekodan.
Merekodkan cuti sakit dalam Hrmis.

8.0 Cuti Kecemasan / Cuti Sambilan
8.1 Untuk memohon cuti ini, sila baca surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia yang terkini.
8.2 Dapatkan borang permohonan di pejabat sekolah.
8.3 Serahkan kepada Pengetua borang yang telah lengkap diisi untuk kelulusan.
8.4 Contoh cuti berkaitan
a) Cuti kuarantin - merujuk kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2016 / Akta pencegahan
dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 ((Akta 342) /Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 tahun
2020 : Dasar Bekerja Dari Rumah (PP Bilangan 05/2020).
b) Cuti Menjaga Anak (selepas tamat tempoh bersalin) – merujuk kepada Pekeliling Perkhidmatan
Bilangan 5 Tahun 2014.

9.0 Cuti Separuh Gaji
9.1 Cuti ini tidak digalakkan kecuali tidak dapat dielakkan. Permohonan kepada Pengarah Jabatan Pelajaran
Negeri hendaklah melalui Pengetua.
Cuti Separuh Gaji boleh dipohon untuk tujuan berikut :
a) menjaga keluarga terdekat yang sakit seperti ibu bapa, ibu bapa mertua, suami, isteri atau anak.
b) menyambung pelajaran.
c) mengalami penyakit kritikal seperti penyakit tibi, kusta, barah dan penyakit seumpamanya yang
diperakukan oleh Lembaga Perubatan.

10.0 Cuti Tanpa Gaji
10.1 Cuti ini tidak digalakkan kecuali tidak dapat dielakkan. Permohonan kepada Pengarah Jabatan
Pelajaran Negeri hendaklah melalui Pengetua.
Cuti Tanpa Gaji boleh dipohon untuk tujuan berikut :
a) mengikut pasangan bertugas atau berkursus di dalam atau di luar negeri.
b) menjaga anak.

11.0 Lawatan ke Luar Negeri
11.1 Surat Pekeliling Am Bil 3/2012.
11.2 Guru mesti mengisi Borang Kebenaran Keluar Negeri sama ada semasa cuti sekolah atau semasa
penggal persekolahan.

17

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

11.3 Permohonan cuti mestilah dua bulan sebelum hari kejadian.

12.0 Pakaian Guru Pendidikan Jasmani
12.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 7/2001 garis panduan pakaian guru ketika bertugas.
12.2 Guru perlu memakai pakaian sukan yang sesuai dan berkolar.

13.0 eRPH (PdPR)/ Buku Persediaan Mengajar
13.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1999 Penyediaan Rekod Pengajaran Dan Pembelajaran.
13.2 eRPH/Buku Persediaan Mengajar adalah dokumen rasmi dan harta kerajaan.
13.3 eRPH/ Buku Persediaan Mengajar ini hendaklah dilengkapkan berdasarkan perkara-perkara berikut :-
a) biodata diri
b) jadual waktu kelas atau persendirian
c) sukatan pelajaran
d) rancangan pelajaran
e) senarai buku-buku rujukan
f) senarai nama murid
g) markah ujian dan TOV
h) sasaran kerja tahunan
Buku Persediaan Mengajar yang telah dilengkapkan hendaklah dihantar pada 1 April 2022 (Jumaat)
untuk semakan tuan Pengetua.
13.4 eRPH/ Buku Persediaan Mengajar mesti dihantar kepada GKMP pada minggu pertama hingga ketiga
dan dihantar kepada Pengetua / Guru Penolong Kanan Pentadbiran pada minggu keempat. Guru yang
tidak menghantar dua kali berturut-turut perlu memberi surat tunjuk sebab.
13.5 Guru yang ditugaskan menjadi guru relif diwajibkan mencatat perkara berikut dalam Buku Persediaan
Mengajar :
a) mata pelajaran direlif.
b) tingkatan
c) waktu
d) objektif PdPc
e) refleksi / catatan (perlu lebih khusus yang dapat menilai pencapaian pelajar dan apa yang patut
guru lakukan seterusnya)
13.6 Format KSSM dan DSKP 1.0 (asal) hendaklah digunakan untuk menyediakan RPH

14.0 Waktu Mengajar
14.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3/2005 Penyelarasan Waktu Mengajar.
14.2 Mesti mematuhi jadual waktu mengajar yang ditetapkan.
14.3 Guru yang mengajar bertanggungjawab terhadap perkara-perkara berikut :-
a) kelas dalam keadaan teratur
b) bersih dan kemas serta sistematik
c) bilangan murid akur dengan jadual kedatangan
d) mencatat bilangan murid yang ada dalam Buku Kawalan Kelas dan juga eRPH / Buku Persediaan
Mengajar.

15.0 Guru Relif
15.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1981 Penggunaan Waktu Tidak Mengajar Atau Waktu Luang Guru-Guru.
15.2 Sila lihat pekeliling Kementerian Pelajaran yang berkembar mengenai masa luang (free period).
15.3 Guru-guru hendaklah mematuhi jadual guru relif yang ditetapkan.
15.4 Sila teliti perkara 13.5

18

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

16.0 Buku Nota/ Buku Latihan / Buku Kerja
16.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 10/ 1993 Penggunaan Buku Kerja Sekolah.
16.2 Beri komen yang membina atas kerja-kerja murid.
16.3 Buku yang telah diperiksa hendaklah segera dikembalikan kepada murid.
16.4 Sila turunkan tandatangan ringkas, tarikh dalam buku nota / latihan yang telah diperiksa.
16.5 Pengetua/ GPKP/ GPK HEM /GPKKoKu / GKMP akan menyemak buku tersebut mengikut jadual yang
ditetapkan.
16.6 Ibu bapa/ Penjaga juga akan menyemak buku-buku tersebut mengikut jadual yang ditetapkan.

17.0 Guru sebagai Guru Bimbingan dan Guru Disiplin
17.1 Surat Pekeliling ikhtisas Bil 10/2001 Semua Guru Adalah Guru Disiplin.
17.2 Surat Pekeliling ikhtisas bil 3/1996 Panduan Perlantikan Guru Kaunseling Sepenuh Masa Di Sekolah
Menengah.
17.3 Semua guru ialah guru disiplin dan guru bimbingan.
17.4 Guru-guru bertanggung jawab mengawal tingkah laku murid pada setiap masa.
17.5 Guru-guru hendaklah sentiasa memberi bimbingan kepada murid dan mengamalkan budaya “ Guru
Penyayang”.
17.6 Peraturan sekolah menjadi panduan untuk mengurus murid.

18.0 Perhimpunan Rasmi Sekolah
18.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Bil 4/1984 mesti dipatuhi.
18.2 Semua guru diwajibkan hadir di Dewan Terbuka semasa perhimpunan (bersemuka).
Jika tidak bersemuka guru waktu pertama akan berada dalam kelas untuk mengikuti perhimpunan
rasmi. Guru-guru lain berada di stesen masing-masing.
18.3 Guru bertugas bersama Jawatankuasa Perhimpunan mingguan perlu memastikan keadaan tempat
perhimpunan teratur dan sempurna sebelum majlis dijalankan.
18.4 Ucapan dan pengumuman hendaklah ringkas dan padat.
18.5 Guru bertugas mingguan wajib menyediakan laporan dan melaporkan di perhimpunan pada minggu
berikutnya.
18.6 Guru bertugas mestilah mengingatkan murid-murid untuk mencatat isi penting perhimpunan dalam
buku catatan murid.
18.7 Guru bertugas juga bertanggungjawab mengurus perhimpunan selain dari Isnin (jika ada).

19.0 Mesyuarat Guru
19.1 Setiap mesyuarat yang dirancangkan oleh sekolah adalah tugas rasmi yang wajib dihadiri oleh semua
guru.
19.2 Semua mesyuarat mesti mempunyai agenda dan minit mesyuarat.
19.3 Keputusan mesyuarat mesti disampaikan kepada pihak yang terlibat.
19.4 Mesyuarat guru adalah tugas rasmi, guru mesti berpakaian rasmi

20.0 Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum / HEM / Kokurikulum
20.1 Setiap jawatankuasa bermesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
20.2 Setiap mesyuarat mesti diminitkan.
20.3 Satu salinan Minit Mesyuarat mesti diserahkan kepada Pengetua, semua Guru Penolong Kanan
(mengikut unit) dan difailkan.

21.0 Kursus-kursus
21.1 Kursus-kursus yang dianjurkan oleh JPN, PPD Kementerian Pelajaran Malaysia adalah termasuk dalam
bidang perkhidmatan perguruan.

19

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

21.2 Guru-guru diwajibkan menghadiri kursus-kursus yang dianjurkan oleh pihak yang dinyatakan di atas.
Satu salinan minit curai diserahkan kepada Pengetua.

21.3 Memastikan bilangan kursus yang dihadiri mencukupi 5 hari setahun , sekiranya tidak mencukupi
guru diminta membuat pembelajaran kendiri / ulasan buku.

21.4 Guru-guru melengkapkan 42 mata kredit Peningkatan Profesionalisme Bersepadu pada setiap tahun.

22.0 Kokurikulum
22.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/2007.
22.2 Semua guru terlibat dengan kegiatan kokurikulum sekolah.
22.3 Kehadiran guru untuk kegiatan kokurikulum adalah diwajibkan.
22.4 Guru yang tidak dapat hadir perlu memberi sebab bertulis kepada Guru Penolong Kanan Kokurikulum.
22.5 Guru penasihat dikehendaki mengemaskini Laporan Aktiviti Kokurikulum dan Buku Rekod Penilaian
Aktiviti Kokurikulum dan diserahkan kepada Guru Penolong Kanan Kokurikulum pada setiap minggu.

23.0 Keselamatan Murid.
23.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/1988 Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah.
23.2 Semua guru bertanggungjawab menjaga keselamatan murid sepanjang waktu berada di dalam
kawasan sekolah.
23.3 Jika berlaku kemalangan atau kecederaan, guru di minta segera memaklumkan kepada Pengetua,
Guru Penolong Kanan Pentadbiran atau Guru Penolong Kanan HEM.
23.4 Ibu bapa atau penjaga murid berkenaan mesti dimaklumkan segera.
23.5 Peraturan keselamatan yang disediakan meti dipatuhi.
23.6 Setiap aktiviti murid mesti di bawah pengawasan guru.

24.0 Penggunaan alat-alat atau harta sekolah.
24.1 Alat-alat atau harta sekolah adalah harta kerajaan.
24.2 Penggunaan alat-alat / harta benda sekolah untuk kegunaan peribadi adalah di larang.
24.3 Sesuatu alat yang dipinjam untuk kepentingan sekolah mestilah mendapat kebenaran Guru Kanan
Mata Pelajaran terlebih dahulu dan mengisi Borang Pinjaman.
24.4 Alat-alat yang telah digunakan diserahkan kembali kepada Guru Kanan Mata Pelajaran.
24.5 Sebarang pinjaman daripada pihak luar mestilah mendapat kebenaran Pengetua.

25.0 Pembelian Peralatan.
25.1 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil 3/2013.
25.2 Guru yang memerlukan peralatan baharu hendaklah mengemukakan permohonan melalui Guru
Kanan Mata Pelajaran.
25.3 Guru tidak boleh membuat pesanan sendiri dengan sesebuah syarikat tanpa melalui Guru Kanan Mata
Pelajaran
25.4 Guru perlu mendapat 3 sebutharga untuk membeli sesuatu barang.
25.5 Peraturan Kewangan Kementerian Pelajaran mestilah dipatuhi.

26.0 Pembelian Barangan
26.1 Penjual / pengedar barangan tidak dibenarkan berjumpa dengan guru-guru tanpa kebenaran
Pengetua.
26.2 Promosi atau mengiklankan sesuatu barangan di sekolah untuk murid adalah dilarang kecuali
mendapat kebenaran Pengetua.
26.3 Guru adalah dilarang menjadi penjual atau pengedar buku-buku atau bahan-bahan berkaitan murid.
26.4 Hanya koperasi sekolah sahaja mempunyai kuasa untuk mengedar dan menjual buku-buku disekolah.

20

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

27.0 Pelawat .
27.1 Pelawat tidak dibenarkan berjumpa guru atau murid tanpa kebenaran Pengetua.
27.2 Pelawat boleh menunggu di ruang atau di hadapan pejabat.
27.3 Pastikan pelawat membawa pas kebenaran daripada pengawal keselamatan di pondok pengawal.

28.0 Bilik Guru / Bilik Ikhtisas.
28.1 Keceriaan dan kebersihan bilik guru adalah tanggungjawab setiap guru.
28.2 Jadikan bilik guru sebagai contoh kepada murid dari segi keceriaan, kebersihan, kekemasan dan sudut
ilmu.
28.3 Murid dilarang sama sekali masuk ke bilik guru. Murid tidak dibenarkan menggunakan bilik guru
untuk membantu kerja-kerja guru.
28.4 Pelawat tidak dibenarkan menggunakan bilik guru untuk berbincang sesuatu dengan guru. (perlu
mendapat kebenaran Pengetua)
28.5 Bilik guru adalah bilik kerja. Tidak digalakkan mengadakan jamuan di bilik guru. Semua jamuan mesti
diadakan di kantin sekolah atau tempat yang sesuai kecuali dengan kebenaran Pengetua.

29.0 Surat Rasmi Sekolah.
29.1 Surat Pekeliling Am Bil 1/2013 Penyeragaman Format Kepala Surat.
29.2 Surat rasmi sekolah tidak boleh digunakan untuk catatan atau surat menyurat peribadi.
29.3 Kelab/ Persatuan / Badan Berunifom mesti mendapat kebenaran Pengetua terlebih dahulu untuk
menggunakan surat rasmi sekolah.
29.4 Semua surat keluar yang menggunakan logo sekolah mestilah ditandatangani Pengetua (atau bagi
pihak Pengetua)

30.0 Fail Sekolah.
30.1 Guru perlu mendapat kebenaran Pengetua terlebih dahulu untuk meminjam fail rasmi sekolah.
30.2 Fail rasmi sekolah mestilah diserahkan semula kepada kerani dengan segera setelah di ambil .
30.3 Semua guru perlu memahami sistem fail sekolah

31.0 Rekod Sistem Kehadiran Murid (APDM)
31.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 1 Tahun 2019 Panduan
Pengurusan Rekod Sistem Kehadiran Murid Di Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia.
31.2 Pengurusan Rekod Sistem Kehadiran Murid merupakan salah satu rekod penting dan utama dalam
pengurusan Hal Ehwal Murid di sekolah.
31.3 Rekod kehadiran murid adalah rekod rasmi sekolah yang perlu diurus dengan baik, cekap, kemas dan
sistematik bagi memastikan rekod tersebut dapat digunakan bagi membantu pihak pengurusan
sekolah membuat keputusan dan tindakan berkaitan pembangunan kebajikan, keselamatan termasuk
kesejahteraan murid.

21

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

31.4 Sistem APDM merupakan sistem kehadiran murid yang direkodkan oleh guru kelas. Bilangan hari
ketidakhadiran murid tanpa sebab adalah dikira sebagai ponteng.
Oleh itu surat amaran akan dikeluarkan berdasarkan bilangan hari seperti berikut :

BIL JENIS SURAT TIDAK HADIR TIDAK HADIR BUKAN
BERTURUT-TURUT BERTURUT-TURUT
1 AMARAN PERTAMA
2 AMARAN KEDUA Pada hari ke 3 Pada hari ke 10

3 AMARAN TERAKHIR 7 hari selepas 10 hari selepas
AMARAN PERTAMA AMARAN PERTAMA
4 BUANG SEKOLAH
7 hari selepas 20 hari selepas
JUMLAH HARI TIDAK AMARAN KEDUA AMARAN KEDUA
HADIR
14 hari selepas 20 hari selepas
AMARAN TERAKHIR AMARAN TERAKHIR

31 HARI 60 HARI BUKAN
BERTURUT-TURUT

31.5 Sistem Kehadiran Murid boleh diakses melalui htpps://apdm.moe.gov.my
31.6 Analisis bulanan kehadiran murid setiap kelas perlu disemak, dicetak, disahkan dan difailkan pada hari

terakhir bagi setiap bulan.

32.0 Sistem Sahsiah Diri Murid (SSDM)
32.1 SSDM terbahagi kepada dua bahagian iaitu kes salahlaku dan amalan baik. Pelaporan kes melibatkan
kesalahan disiplin yang dilakukan murid dan direkodkan oleh guru. Surat pertuduhan akan
dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pengetua dan murid di ruang pengakuan salahlaku. Tindakan
oleh pihak pengurusan disiplin akan dikenakan kepada murid bergantung pada jenis kesalahan yang
dilakukan.
32.2 Manakala Amalan baik yang direkodkan oleh guru pula boleh membantu dalam mengurangkan kes
disiplin yang dilakukan murid. Antara contoh amalan baik yang direkodkan adalah penglibatan dalam
membantu guru secara sukarela, kehadiran dalam aktiviti sekolah dan sebagainya. Pengukuran murid
dalam amalam baik berdasarkan :

❖ Terpuji Sangat baik dan menjadi contoh dan tauladan
❖ Amat baik kepada murid lain.
❖ Baik
Mempunyai disiplin dan sahsiah diri yang amat
baik.

Sahsiah diri yang baik.

❖ Perlukan perhatian Memerlukan perhatian dan pembentukan disiplin.

❖ Perlukan perhatian Sangat memerlukan perhatian dan kehendaklah

serius diberikan bimbingan dan kaunseling.

22

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

23



BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

24

BIL NAMA J GRED KP JAWATAN AKA-
SSM UTAMA PENGETUA DEMIK

1 EN. ABDUL GHAFFAR L DG52 660103- ISM
BIN BAKAR 04-5003

2 TN HJ AZALI BIN BABA L DG54 630909- PENOLONG KANAN ISM
04-5603 PENTADBIRAN

3 PN HAJAH PUSPA BINTI P DG48 701104- PENOLONG KANAN ISM
ADAM 04-5388 HEM

4

5 EN MUHAMAD FADLI L DG44 821004- PENOLONG KANAN ISM
BIN MUHAMMAD ZAIN 03-5541 PPKI

6 PN. JULINAH BINTI P DG48 700625- KETUA BIDANG ISM
MOHAMED 01-6078 BAHASA

7 EN ZORAIDI BIN STOTA L DG48 760424- KETUA BIDANG ISM
06-5505 KEMANUSIAAN ISM
ISM
8 PN. ROSNI BINTI P DG48 770629- KETUA BIDANG
SELAMON 08-6624 SAINS &

MATEMATIK

9 PN. MASITAH BINTI P DG54 670901- KETUA BIDANG
REBO 04-5162 TEKNIK &

VOKASIONAL

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

K ISM OPSYEN 1 OPSYEN 2 OPSYEN DOMINAN
MATEMATIK
MATEMATIK PENDIDIKAN MATEMATIK
JASMANI

SEJARAH SEJARAH PENDIDIKAN SEJARAH
SIVIK

PENGAJIAN PENDIDIKAN ISLAM TIADA PENDIDIKAN ISLAM
SYARIAH

PENDIDIKAN AWAL PENDIDIKAN AWAL PENDIDIKAN TIADA
SEKOLAH
KANAK-KANAK KANAK-KANAK RENDAH

BAHASA INGGERIS PENGAJIAN TIADA BAHASA INGGERIS
INGGERIS

PENDIDIKAN PENDIDIKAN TIADA PENDIDIKAN
JASMANI KESIHATAN JASMANI &
KESIHATAN
KEJURUTERAAN MATEMATIK / PENGAJIAN AM
(PROSES DAN PENGAJIAN MATEMATIK
MAKANAN) MATEMATIK

PENGURUSAN PRINSIP AKAUN PERDAGANGAN GURU MPEI-
PERNIAGAAN PRINSIP AKAUN

25

BIL NAMA J GRED KP JAWATAN AKA-
SSM UTAMA DEMIK

10 EN. ABDUL AZIZ BIN L DG41 960304- GURU AKADEMIK ISM
ARIS 04-5469 BIASA / GURU ISM
PENOLONG ISM

11 EN. ABD. HALIM BIN L DG44 730803- GURU PENDIDIKAN
MOHAMED 01-6677 KHAS INTEGRASI
(PEMBELAJARAN)

12 PN. ARNIYANTI BINTI P DG48 780811- GURU AKADEMIK
ZAN 01-5768 BIASA / GURU
PENOLONG

13 EN. AZRUL BIN ADNAN L DG44 821207- GURU PENOLONG ISM
04-5491 AGAMA ISM
ISM
14 GURU PENDIDIKAN
KHAS INTEGRASI
PN CHONG FONG KI P DG44 821027- (PEMBELAJARAN)
04-5224

15 PN. DALIYAH BINTI P DG48 780213- GURU
BABA 04-5350 PERPUSTAKAAN &

MEDIA

16 PN. FADZLIN NOOR P DG44 781122- GURU PENDIDIKAN ISM
ARBAIN BINTI MOHD 10-5260 KHAS INTEGRASI
(PEMBELAJARAN)
SAID

17 PN. HASLINDA BINTI P DG44 820524- GURU PENDIDIKAN ISM
AHMAD 10-5510 KHAS INTEGRASI
(PEMBELAJARAN)

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

K ISM OPSYEN 1 OPSYEN 2 OPSYEN DOMINAN

SAINS SERTA SAINS SUKAN TIADA SAINS SUKAN
PENDIDIKAN

PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS TIADA PENDIDIKAN KHAS
PERNIAGAAN - PEMBELAJARAN (INTEGRASI)

PENGAJARAN PENGAJARAN KESUSASTE- BAHASA MELAYU
BAHASA MALAYSIA BAHASA MALAYSIA RAAN MELAYU
SEBAGAI BAHASA SEBAGAI BAHASA

PERTAMA PERTAMA

USSULUDDIN PENGAJIAN ISLAM BAHASA ARAB PENDIDIKAN ISLAM

PENDIDIKAN KHAS TEKNOLOGI TEKNOLOGI GURU PENDIDIKAN
- PEMULIHAN MAKLUMAT DAN KHAS (KELAS
INTEGRASI)
VOKASIONAL

KEJURUTERAAN PENGAJIAN REKA TIADA GURU MPV -
AWAM CIPTA (MPV) REKACIPTA
KEMAHIRAN
SAINS KOMPUTER PENGAJIAN HIDUP GURU PEND KHAS
PENDIDIKAN (KELAS INTEGRASI)
PENDIDIKAN KHAS TIADA
- MASALAH KHAS/ GURU PEND KHAS
PENDIDIKAN KHAS (KELAS INTEGRASI)
PEMBELAJARAN
MASALAH
PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN KHAS
- MASALAH

PEMBELAJARAN

26

BIL NAMA J GRED KP JAWATAN AKA-
SSM UTAMA DEMIK

18 EN. JERAIE BIN SITAM L DG44 801219- GURU AKADEMIK ISM
13-5015 BIASA / GURU ISM
PENOLONG ISM
ISM
19 PN. LIM GUAT MOEY P DG52 661115- GURU PENDIDIKAN ISM
04-5136 KHAS (KELAS ISM
INTEGRASI)

20 PN. LIM MEEI JIUAN P DG48 661205- GURU PENDIDIKAN
04-5092 KHAS (KELAS
INTEGRASI)

21 PN. LOH CHUN LAN P DG44 800109- GURU PENDIDIKAN
04-5276 KHAS (KELAS
INTEGRASI)

22 PN. MARINA TAN BINTI P DG48 740214- GURU AKADEMIK
MOHD ROSS TAN 04-5006 BIASA / GURU
PENOLONG
23
GURU AKADEMIK
PN. MAZIDAH BINTI P DG41 950810-
CHE MANSOR 02-5322

24 EN. MUHAMMAD AZIM L DG41 920415- GURU AKADEMIK ISM
BIN ZAINULDIN 04-5385 BIASA / GURU ISM
PENOLONG
25 EN. MUHAMMAD L DG42 771117-
FIRDAUS BIN ABDUL 01-5421 GURU AKADEMIK
BIASA / GURU
RASHID PENOLONG

26 EN. MOHD FAEZ BIN L DG44 860331- GURU PENOLONG ISM
MAT ZIN 46-5671 AGAMA

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

K ISM OPSYEN 1 OPSYEN 2 OPSYEN DOMINAN

PENGURUSAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN
PERNIAGAAN JASMANI KESIHATAN JASMANI &
KESIHATAN
MATEMATIK / MATEMATIK/
PENGAJIAN PENGAJIAN PERAKAUNAN/ GURU PEND KHAS
MATEMATIK MATEMATIK PENGAJIAN (KELAS INTEGRASI)

PERAKAUNAN

SAINS PERTANIAN SAINS PERTANIAN KEMAHIRAN GURU PEND KHAS
HIDUP (KELAS INTEGRASI)

PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN KHAS PENGAJIAN GURU PEND KHAS
- MASALAH - MASALAH MELAYU (KELAS INTEGRASI)

PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN (LINGUISTIK)

TESL TESL MORAL BAHASA INGGERIS

SASTERA SEJARAH TIADA BAHASA MELAYU

SAINS SUKAN SAINS SUKAN PENDIDIKAN SAINS SUKAN
KESIHATAN

PENDIDIKAN BAHASA INGGERIS PENDIDIKAN BAHASA INGGERIS
JASMANI

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN ISLAM TIADA PENDIDIKAN ISLAM

27

BIL NAMA J GRED KP JAWATAN AKA-
SSM UTAMA DEMIK

27 EN. MOHD FAIMI BIN L DG42 750501- JURULATIH SUKAN ISM
ABU 04-5227

28 EN. MOHD FAIROS BIN L DG44 790106- GURU PENOLONG ISM
JAAFAR 02-5193 AGAMA

29 EN. MOHD FAUZI BIN L DG48 770115- GURU PENDIDIKAN ISM
YUSOF 07-5709 KHAS INTEGRASI SPM
(PEMBELAJARAN) ISM
ISM
30 EN. MOHD HAFEEZ L DG34 810305- JURULATIH SUKAN
HAZREEK BIN ABD 14-5169

RAZAK

EN. MUHAMAD KHIRUL 771213- GURU AKADEMIK
31 GHADAFE BIN ABD. L DG44 08-5147 BIASA / GURU
PENOLONG
RAHMAN 791026-
04-5017 JURULATIH SUKAN
32

EN. MOHD RASUL BIN L DG44
KHAMIS

33 EN. MOHD SHAZNI BIN L DG44 860318- GURU AKADEMIK ISM
SAPEEE @ SAPAEE 30-5059 BIASA / GURU ISM
PENOLONG ISM
34 EN. MOHAMAD SUADI L DG44 841231-
BIN SAMSUDDIN 03-5187 GURU AKADEMIK
BIASA / GURU
35 EN. MUHAMAD L DG41 940312- PENOLONG
SYAZANI BIN AZMAN 04-5399
GURU AKADEMIK
BIASA / GURU
PENOLONG

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

K ISM OPSYEN 1 OPSYEN 2 OPSYEN DOMINAN
TIADA JURULATIH SUKAN
SEKOLAH RENDAH PENGAJIAN
MELAYU / KAJIAN

TEMPATAN

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN ISLAM MULTIMEDIA PENDIDIKAN ISLAM

TESL TIADA TIADA GURU PENDIDIKAN
KHAS (KELAS
TIADA PENDIDIKAN SEKOLAH INTEGRASI)
JASMANI / RENDAH
TEKNOLOGI KESIHATAN JURULATIH SUKAN
MAKLUMAT
TEKNOLOGI PENGURUSAN SAINS KOMPUTER
MAKLUMAT PERNIAGAAN

SAINS PERTANIAN SAINS PERTANIAN KEMAHIRAN JURULATIH SUKAN
HIDUP

FIZIK FIZIK TIADA FIZIK
GEOGRAFI
GEOGRAFI / GEOGRAFI / BAHASA SAINS SUKAN
PENGAJIAN PENGAJIAN MELAYU
GEOGRAFI GEOGRAFI
TIADA
SUKAN DAN SUKAN DAN
REKREASI REKREASI

28

BIL NAMA J GRED KP JAWATAN AKA-
SSM UTAMA DEMIK

36 PN. NOOR AMNI BINTI P DG44 860211- GURU BIMBINGAN ISM
IBRAHIM 03-5490 DAN KAUNSELING

37 PN. NOORRUL AFNIZA P DG44 860211- GURU AKADEMIK ISM
BINTI AHMAD 06-5008 BIASA / GURU ISM
JAMALUDIN PENOLONG

38 PN. NOR ELYASYAH P DG44 830205- GURU
BINTI GHAZALI 04-5150 PENGURUSAN DATA

/ MAKLUMAT

39 PN. NORAINI BINTI P DG48 710512- GURU PENDIDIKAN ISM
YAHAYA 08-6650 KHAS INTEGRASI
(PEMBELAJARAN)

40 PN. NORAZIAH BINTI P DG48 740713- JURULATIH SUKAN ISM
KASSIM 04-5190 ISM
ISM
41 PN. NORHANA FAZILLA P DG44 810822- GURU AKADEMIK ISM
BINTI ROZIAN 14-5802 BIASA / GURU ISM
PENOLONG ISM
42 PN. NORIDA BINTI P DG44 860722-
MOHD NASER 08-5158 GURU AKADEMIK
BIASA / GURU
PENOLONG

43 PN. NOORAIDA BINTI P DG41 811203- GURU AKADEMIK
MAHYUDIN 04-5356 BIASA

44 PN. NURHAZIAH BINTI P DG44 830713- GURU AKADEMIK
AMY 04-5288 BIASA / GURU
PENOLONG
45 PN. NURUL ASHIKIN P DG44 870831-
BINTI SHAFIE 08-6212 GURU AKADEMIK
BIASA / GURU
PENOLONG

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

K ISM OPSYEN 1 OPSYEN 2 OPSYEN DOMINAN
TIADA
BIMBINGAN DAN BIMBINGAN DAN GURU BIMBINGAN
KAUNSELING KAUNSELING DAN KAUNSELING

SAINS SUKAN SAINS SUKAN TIADA SAINS SUKAN
TIADA
KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN TIADA GRAFIK
MEKANIKAL MEKANIKAL KOMUNIKASI

PENGAJIAN PENGAJIAN TEKNIKAL
MELAYU INGGERIS
GURU PEND KHAS
(LINGUISTIK) PENGAJIAN (KELAS INTEGRASI)
MELAYU
KOMUNIKASI TIADA JURULATIH SUKAN

KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN TIADA REKACIPTA
ELEKTRIK ELEKTRIK

SAINS KIMIA SAINS KIMIA

PERAKAUNAN PERNIAGAAN TIADA SEJARAH
KIMIA MATEMATIK
MATEMATIK / MATEMATIK / KIMIA MATEMATIK
PENGAJIAN PENGAJIAN
MATEMATIK MATEMATIK 29

MATEMATIK / MATEMATIK /
PENGAJIAN PENGAJIAN
MATEMATIK MATEMATIK

BIL NAMA J GRED KP JAWATAN AKA-
SSM UTAMA DEMIK

46 PN. NURUL FITRAH 930911- GURU PENDIDIKAN ISM
BINTI ABDUL RAHMAN P DG41 05-5450 KHAS INTEGRASI
(PEMBELAJARAN)

47 CIK NUR ZULAIKHA P DG41 970703- GURU AKADEMIK ISM
BINTI SABARUDDIN 03-5558 BIASA

48 EN. PUVANESVARARAO L DG44 811116- GURU AKADEMIK ISM
A/L VENKATASAMY 08-5923 BIASA

49 PN RAHAYU BINTI ABD P DG44 810519- GURU AKADEMIK ISM
RANI 10-5656 BIASA ISM
ISM
50 CIK SILVIA CHAI CIN TZE P DG42 830908- GURU PENDIDIKAN ISM
13-5654 KHAS INTEGRASI ISM
51 EN. SHAZWAN BIN L DG41 (PEMBELAJARAN) ISM
SHARIFF 930924-
10-6245 GURU PENDIDIKAN
52 PN. SITI ROSNI AIDA P DG41 KHAS INTEGRASI
BINTI KHATIB 940118- (PEMBELAJARAN)
03-5568
53 PN. SITI DIRAYAH BINTI P DG44 GURU PENDIDIKAN
SABRI @ SAHARI 740520- KHAS INTEGRASI
01-6756 (PEMBELAJARAN)

GURU PENDIDIKAN
KHAS INTEGRASI
(PEMBELAJARAN)

54 CIK THAQIFAH BINTI P DG41 940817- GURU AKADEMIK
MOHD NOOR 04-5618 BIASA

55 EN. WAN MUKHRIZ BIN L DG48 770301- GURU MATA ISM
WAN MUHAMAD 03-5743 PELAJARAN MPV

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

K ISM OPSYEN 1 OPSYEN 2 OPSYEN DOMINAN

PENDIDIKAN PENDIDIKAN TIADA PENDIDIKAN

TEK.VOKASIONAL TEK.VOKASIONAL

SASTERA DENGAN GEOGRAFI BAHASA BAHASA MELAYU
PENDIDIKAN MELAYU
MATEMATIK / MATEMATIK
MATEMATIK / PENGAJIAN AM
PENGAJIAN MATEMATIK PENDIDIKAN SENI
MATEMATIK TIADA VISUAL

REKACIPTA REKACIPTA PENDIDIKAN PENDIDIKAN KHAS
JASMANI (MASALAH
PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN KHAS
(SR) (MASALAH PENDIDIKAN PEMBELAJARAN)
MORAL
PEMBELAJARAN) GURU PEND KHAS
(KELAS INTEGRASI)
PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN KHAS

PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN PENDIDIKAN KHAS
MORAL

PENGURUSAN PENDIDIKAN PRA - TIADA GURU PEND KHAS
SEKOLAH (KELAS INTEGRASI)

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN ISLAM TIADA PENDIDIKAN ISLAM

KEJURUTERAAN PENGAJIAN PERDAGANGAN / GURU MPV
MEKANIKAL MENSERVIS PERGAJIAN
PERALATAN 30
PENYEJUKAN DAN PERDAGANGAN

BIL NAMA J GRED KP JAWATAN AKA-
SSM UTAMA DEMIK

56 PN. YAP LEE LENG P DG48 761002- GURU PENDIDIKAN ISM
04-5154 KHAS INTEGRASI ISM
57 PN. ZANAHARIAH BINTI P DG54 PEMBELAJARAN ISM
JAAFAR 690220-
10-5236 GURU AKADEMIK
58 EN. ZARANI BIN ADAM L DG48 BIASA / GURU
730807- PENOLONG
04-5213
GURU PENDIDIKAN
KHAS INTEGRASI
(PEMBELAJARAN)

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

K ISM OPSYEN 1 OPSYEN 2 OPSYEN DOMINAN

PENYAMAN
UDARA (MPV)

PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MATEMATIK / GURU PEND KHAS
(PENDIDIKAN PENGAJIAN (KELAS INTEGRASI)
SEJARAH MATEMATIK
KHAS)
PENDIDIKAN PENGAJIAN SEJARAH
JASMANI SEJARAH MELAYU

PENDIDIKAN PENDIDIKAN GURU PEND KHAS
JASMANI KESIHATAN (KELAS INTEGRASI)

31

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

BIL NAMA J GRED KP UTAMA JAWATAN
SSM

1 EN. JAMAROSAZMAN BIN L N11 800925145005 PEMBANTU OPERASI
JAMAL

2 PN. MIAZLINA BINTI AB. P C22 730503105088 PEMBANTU MAKMAL
KARIM

3 EN. MOHD FIKRI BIN ANUAL L N19 860420305039 PEMBANTU PENGURUSAN
MURID (INTEGRASI)

4 EN. MOHD. HAFIZUL BIN L N19 810708045453 PEMBANTU PENGURUSAN
WAHAB MURID (INTEGRASI)

5 EN. MOHD. HALID BIN L N19 870822045275 PENYELIA ASRAMA
MOHD HANAFIAH

6 EN. MOHD HAZRI BIN L H11 800314045363 PEMANDU
JAAFAR

7 EN. MOHD. ZAIMI BIN L N11 800304145571 PEMBANTU OPERASI
MAHAMAD

8 PN. NORSHAILAH BINTI ABD P N19 840506045372 PEMBANTU PENGURUSAN
AZIZ MURID (INTEGRASI)

9 PN. RAFIZAH BINTI MAT P N19 820601045022 PEMBANTU TADBIR (P/O)
DOM @ MOHD DOM

10 EN. RIDUAN BIN RAMLI L C19 820205045215 PEMBANTU MAKMAL

11 PN. ROSEAZAMIMA BINTI P W19 781127016304 PEMBANTU AKAUNTAN
MUHMAD ZIN

12 PN. SYAMSINAR BINTI P C22 740319045264 PEMBANTU MAKMAL
ROSMI

13 EN. TARMIZI BIN MAHFAR L N22 750121017443 PENYELIA ASRAMA

14 CIK ZAITUN BINTI MD P N22 841022045354 PEMBANTU PENGURUSAN
ZAKARIAH MURID (INTEGRASI)

15 PN. ZURHAYA BINTI ZAINAL P N22 690214016018 PEMBANTU PENGURUSAN
MURID (INTEGRASI)

KWIM PERSEKOLAHAN SESI 2022/2023

32

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

33

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

PENGGAL MULA PERSEKOLAHAN AKHIR PERSEKOLAHAN JUMLAH HARI BIL. MINGGU
1 11
2 21/03/2022 31/03/2022 9 1
12
3 01/04/2022 30/04/2022 21 1
13
01/05/2022 31/05/2022 16 3
7
01/06/2022 03/06/2022 3 3

JUMLAH HARI 49

CUTI PENGGAL 1 SESI 2022/2023

04/06/2022 12/6/2022 9

13/06/2021 30/06/2022 14

01/07/2022 31/07/2022 20

01/08/2022 31/08/2022 22

01/09/2022 02/09/2022 2

JUMLAH HARI 58

CUTI PENGGAL 2, SESI 2022/2023

03/09/2022 11/09/2022 9

12/09/2022 30/09/2022 14

01/10/2022 31/10/2022 17

01/11/2022 30/11/2022 22

01/12/2022 09/12/2022 7

JUMLAH HARI 60

CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023

10/12/2022 31/12/2022 22

03/01/2023 31/01/2023 18

01/02/2023 17/02/2023 13

JUMLAH HARI 31

CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN SESI 2022/2023

18/02/2023 12/03/2023 23

KUMPULAN B Pahang Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Sabah Wilayah Persekutuan Labuan
Perlis Sarawak Wilayah Persekutuan Putrajaya
Pulau Pinang Melaka
Perak Johor
Selangor
Negeri Sembilan

34

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

BIL CUTI TARIKH HARI

1. Awal Ramadhan 3 April Ahad
4 April Isnin
2. Cuti Awal Ramadhan
15 April Jumaat
3. Hari Pengisytiharan Melaka Sebagai Bandaraya
Bersejarah 1 Mei Ahad
2 Mei Isnin
4. Hari Pekerja 3 Mei Selasa
4 Mei Rabu
5. Cuti Hari Pekerja 15 Mei Ahad
16 Mei Isnin
6. Hari Raya Aidilfitri 6 Jun Isnin
10 Julai Ahad
7. Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua 11 Julai Isnin
30 Julai Sabtu
8. Hari Wesak 24 Ogos Rabu
31 Ogos Rabu
9. Cuti Hari Wesak 19 September Jumaat
9 Oktober Ahad
10. Hari KeputeraanYDP Agong 10 Oktober Isnin
24 Oktober Isnin
11. Hari Raya Aidiladha 25 Disember Ahad
26 Disember Isnin
12. Hari Raya Aidiladha Hari Kedua

13. Awal Muharam

14. Hari Jadi Yang Dipertua Negeri Melaka

15. Hari Kebangsaan

16. Hari Malaysia

17. Maulidur Rasul

18. Cuti Maulidur Rasul

19. Hari Deepavali

20. Hari Krismas

21. Cuti Hari Krismas

35

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

36

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

BARISAN PENTADBIR SSN SMK SERI KOTA SESI 2022/2023

EN. ABDUL GHAFFAR BIN BAKAR
PENGETUA

TN. HJ. AZALI BIN BABA PN HJH PUSPA BINTI ADAM GPK KOKURIKULUM EN. MUHAMAD FADLI BIN

GPK PENTADBIRAN GPK HAL EHWAL MURID MUHAMMAD ZAIN

GPK PENDIDIKAN KHAS

PN. JULINAH BT MOHAMED PN. ROSNI BINTI SELAMON PN. MASITAH BINTI REBO EN. ZORAIDI BIN STOTA
GKMP BAHASA GKMP SAINS & GKMP TEKNIK & GKMP KEMANUSIAAN
MATEMATIK VOKASIONAL

37

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

STRUKTUR ORGANISASI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

PENGETUA: ABDUL GHAFFAR BIN BAKAR

1. JAWATANKUASA PENTADBIRAN SEKOLAH

Pengerusi : En. Abdul Ghaffar bin Bakar (Pengetua)
(GPK Pentadbiran)
Timbalan Pengerusi : Tn. Hj. Azali bin Baba (GPK HEM)
(GPK Kokurikulum)
Naib Pengerusi I : Pn. Hjh. Puspa bt Adam (GPK Pendidikan Khas)
(GKMP Bahasa)
Naib Pengerusi II : (GKMP Kemanusiaan)
(GKMP Sains & Matematik)
Naib Pengerusi III : En. Muhamad Fadli bin Muhammad Zain (GKMP Teknik & Vokasional)

Penyelaras : Pn. Julinah bt Mohamed (Pengetua)
SKPMg2/ Bilik Kebal/ Kontrak Keselamatan
En. Zoraidi bin Stota & Kebersihan
Penyelenggaraan Fizikal / Hubungan Luar /
AJK : Pn. Rosni bt Selamon Bilik Khas
Pengurusan Fasiliti Sukan
: Pn. Masitah bt Rebo Pengurusan PPKI & Bilik Khas PPKI
Dokumentasi / Laporan Aktiviti Sekolah.
2. JAWATANKUASA PENGURUSAN SEKOLAH Pengurusan Majlis & Program Sekolah
Pengurusan Program Kecemerlangan
Pengerusi : En. Abdul Ghaffar bin Bakar Sekolah
Takwim & Buku Pengurusan Sekolah/
Timbalan Pengerusi : Tn. Hj. Azali bin Baba Laman Sesawang Sekolah

Naib Pengerusi I : Pn. Hjh. Puspa bt Adam (Pembantu Tadbir)
(Ketua Guru Disiplin)
Naib Pengerusi II : (Setiausaha Peperiksaan)
Naib Pengerusi III : En. Muhamad Fadli bin Muhammad Zain (Setiausaha Sukan)
Penyelaras I : Pn. Julinah bt Mohamed (Setiausaha Kokurikulum)
Penyelaras II : En. Zoraidi bin Stota (Setiausaha HEM)
Penyelaras III : Pn. Rosni bt Selamon (Setiausaha Kurikulum)
(PT Kewangan)
Penyelaras IV : Pn. Masitah bt Rebo (Penyelia Asrama)

Setiausaha : Pn. Noor Amni bt Ibrahim (Pengetua)
AJK : Pn. Rafizah bt Mat Dom (GPK Pentadbiran)
: En. Mohd Fairos bin Jaafar (GPK HEM)
: Pn. Norhana Fazilla bt Rozian (GPK Kokurikulum)
: Pn. Noorrul Afniza bt Ahmad Jamaludin (GPK Pendidikan Khas)
: En. Azrul bin Adnan
: Pn. Norida bt Mohd Naser
: Pn. Zanahariah bt Jaafar
: Pn. Roseazamima bt Muhmad Zin
: En. Mohd Halid bin Hanafiah
: Pengerusi Kelab Keluarga
: Penyelaras Tingkatan
: Jurulatih Sekolah
: Ketua Warden

3. JAWATANKUASA PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU SESI 2022/2023

Penasihat : En. Abdul Ghaffar bin Bakar
Penolong Penasihat : Tn. Hj. Azali bin Baba

: Pn. Hjh. Puspa bt Adam

:
: En. Muhamad Fadli bin Muhammad Zain

Pengerusi : En. Muhd. Fizry bin Yusuf

Naib Pengerusi : En. Norharizie bin Mohamad
Setiausaha : En. Azrul bin Adnan

Penolong Setiausaha : En. Mohd Fauzi bin Yusof

Bendahari : Pn. Nurhaziah bt Amy

38

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

Pegawai Perhubungan : Insp. Muhammad Naim bin Abd Jalil
Sekolah
AJK Ibubapa : En. Johar bin Kassim (Guru Bimbingan & Kaunseling)
: En. Hamidi bin abu Kasim
AJK Guru : En. Fauzi bin Razi
: Pn. Noor Aidilah bt Malik
Penyelia Asrama : Pn. Noryasita bt Jantan
Pemeriksa Kira-kira : Pn. Intan Suraya bt Nasir
: Pn. Noor Amni bt Ibrahim
: En. Mohd Fairos bin Jaafar
: Pn. Arniyanti bt Zan
: En. Tarmizi bin Mahfar
: En. Muhamad Khirul Ghadafe bin Abd Rahman
: Pn. Wan Rosmah bt Wan Awang

4. JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN, AKAUN DAN ASET SEKOLAH

Pengerusi : En. Abdul Ghaffar bin Bakar (Pengetua)
(GPK Pentadbiran)
Timbalan Pengerusi : Tn. Hj. Azali bin Baba (GPK HEM)
(GPK Kokurikulum)
Naib Pengerusi : Pn. Hjh. Puspa bt Adam (GPK Pendidikan Khas)
(PembantuTadbir)
: (PT Kewangan)
(GKMP Kemanusiaan)
: En. Muhamad Fadli bin Muhammad Zain
(GKMP Bahasa)
Setiausaha : Pn. Roseazamima bt Muhmad Zin (GKMP Sains & Matematik)
(GKMP Teknik & Vokasional)
Pen. Setiausaha : Pn. Rafizah bt Mat Dom (Guru Media / SU PSS)
(Penyelia Asrama)
Pegawai Pelupusan : En. Zoraidi bin Stota (Perabut Sekolah)
(HEM)
Pegawai Pemeriksa : En. Wan Mukhriz bin Wan Muhamad (S/U Sukan dan Permainan)
Asrama
Pegawai Penerima Stok : Pn. Julinah bt Mohamed Bimbngan & Kaunseling
(ICT)
Pn. Rosni bt Selamon (Pusat Sumber Sekolah)
Aset Sukan
: Pn. Masitah bt Rebo Penyelaras PPKI

: Pn. Daliyah bt Baba (Aset PPKI)
(Aset PPKI)
: En. Tarmizi bin Mahfar Pejabat
Pejabat
: En. Puvanesvararao A/L Venkatasamy

: En. Abdul Aziz bin Aris

: Pn. Noorrul Afniza bt Ahmad Jamaludin

: En. Mohd Halid bin Ali Hanafiah

: Pn. Noor Amni bt Ibrahim

: En. Muhamad Khirul Ghadafe bin Abd Rahman

: Pn. Daliyah bt Baba

: Pn. Noraziah bt Kassim

: Pn. Fadzlin Noor Arbain bt Mohd Said

: Semua Ketua Panitia

: Pn. Lim Meei juan

: Pn. Norshailah bt Abd. Aziz

: En. Mohd Zaimi bin Mahamad

: En. Jamarosazman bin Jamal

Audit Dalaman : Pn Nooraida bt Mahyudin

: En. Jeraie bin Sitam

5. JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH

Pengerusi : En. Abdul Ghaffar bin Bakar (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Tn. Hj. Azali bin Baba (GPK Pentadbiran)
(GPK HEM)
Naib Pengerusi : Pn. Hjh. Puspa bt Adam (GPK Kokurikulum)
(GPK Pendidikan Khas)
: (GKMP Teknik & Vokasional)
(Guru Data)
: En. Muhamad Fadli bin Muhammad Zain

Penyelaras : Pn. Masitah bt Rebo

Setiausaha : Pn. Nor Elyashah bt Ghazali

39

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

Penolong Setiausaha : Pn. Rafizah bt Mat Dom (PT Perkhidmatan / HRMIS)
AJK
Cik Nur Zulaikha bt Sabaruddin (Papan Kenyataan)
Data Atlet : Pn. Norhana Fazilla bt Rozian (Setiausaha Peperiksaan)
Data Pencapaian : En. Mohd Shazni bin Sapaee (Setiausaha Jadual Waktu)
Data Kehadiran dan : Pn. Zanahariah bt. Jaafar (Setiausaha Kurikulum)
Aset : Pn. Norida bt Mohd Naser (Setiausaha HEM)
Data TID & Kecergasan : Pn. Noorrul Afniza bt Ahmad Jamaludin (Setiausaha Sukan)
: En. Azrul bin Adnan (Setiausaha Kokurikulum)
: Pn. Arniyanti bt Zan (SPBT)
: Pn. Mazidah bt Che Mansor (Kebajikan & Biasiswa)
: En. Tarmizi bin Mahfar (SMA / SSDM Asrama)
: Pn. Noor Amni bt Ibrahim (Guru Bimbingan & Kaunseling)
: Pn. Fadzlin Noor Arbain bt Mohd. Said (PPKI)
: Semua Guru Disiplin (SSDM)
: Semua Guru Tingkatan (Rekod Salah Laku)
: Semua Guru Mata pelajaran
: Semua Warden Asrama
: En. Mohd Faimi bin Abu
: En. Mohd Rasul bin Khamis

: Pn. Noraziah bt Kassim

: En. Mohd Hafeez Hazreek bin Abd Razak

6. JAWATANKUASA KERJA PENDIGITALAN SEKOLAH

Penasihat : En. Abdul Ghaffar bin Bakar (Pengetua)
Pengerusi : En. Muhamad Khirul Ghadafe Bin Abd Rahman (Guru ICT)
Naib Pengerusi : En. Mohd Shazni bin Sapaee
Setiausaha : Cik Nur Zulaikha bt Sahabuddin

DeLIMA & Google Site : En. Muhamad Khirul Ghadafe bin Abd Rahman (Guru ICT)

Cik Silvia Chai Cin Tze (Guru ICT PPKI)
:
Jawatankuasa

Blog & Facebook Sekolah : En. Muhamad Khirul Ghadafe bin Abd Rahman (Penyelaras)

: Pn. Nor Elyasyah bt Ghazali (Data dan Kurikulum)

: Pn. Norida bt Mohd Naser (Setiausaha HEM)

: En. Azrul bin Adnan (Setiausaha Kokurikulum)
: Pn. Noraziah bt Kassim (Sukan /Permainan)

: Pn. Noorrul Afniza bt Ahmad Jamaludin (Setiausaha Sukan)

: En. Muhammad Azim bin Zainuldin (Pen. Setiausaha Sukan)

: En. Mohd Shazni bin Sapaee (Ketua Warden Asrama)

: Pn. Noor Amni bt Ibrahim (Guru Bimbingan & Kaunseling)

: Pn. Daliyah bt Baba (PSS/ Smart Iqra’)
: Pn. Marina Tan bt Mohd Ross Tan (NILAM)

: Pn. Norhana Fazilla bt Rozian (Koperasi)

Persembahan : En. Jeraie bin Sitam

Slaid/Grafik/TID : En. Muhamad Khirul Ghadafe bin Abd Rahman
SQSS/Kelab Briged ICT : En. Muhamad Khirul Ghadafe bin Abd Rahman Guru ICT
VLE Delima

Cik Silvia Chai Cin Tze Guru ICT (PPKI)

Makmal Komputer : En. Muhamad Khirul Ghadafe bin Abd Rahman

7. BILIK DOKUMENTASI SEKOLAH / PENGURUSAN FAIL

Pengerusi : En. Abdul Ghaffar bin Bakar (Pengetua)
(GPK Pentadbiran)
Timbalan Pengerusi : Tn. Hj Azali bin Baba (GPK HEM)

Naib Pengerusi : Pn. Hjh Puspa bt Adam

40

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

Penyelaras : (GPK Kokurikulum)
Setiausaha I : En. Muhamad Fadli bin Muhammad Zain (GPK Pendidikan Khas)
Setiausaha II : Pn. Julinah bt Mohamed (GKMP Bahasa)
AJK : Pn. Nurhaziah bt Amy (Dokumentasi)

: Pn. Rafizah bt Mat Dom (Fail Rasmi /AM)
: En. Zoraidi bin Stota (GKMP Kemanusiaan)
: Pn. Rosni bt Selamon (GKMP Sains & Matematik)
: Pn. Masitah bt Rebo (GKMP Teknik & Vokasional)
: Pn. Zanahariah bt Jaafar (Setiausaha Kurikulum)
: Pn. Norida bt Mohd Naser (Setiausaha HEM)
: En. Azrul bin Adnan (Setiausaha Kokurikulum)
: Pn. Noorrul Afniza bt Ahmad Jamaludin (Setiausaha Sukan)
: En. Jeraie bin Sitam (Setiausaha MERCU)
: Pn. Chong Foong Ki (Pendidikan Khas)
: Semua Ketua Panitia
: Semua Guru Mata Pelajaran

8. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Pengerusi : En. Abdul Ghaffar bin Bakar (Pengetua)
(GPK Pentadbiran)
Timbalan Pengerusi : Tn. Hj Azali bin Baba (GPK HEM)
(GPK Kokurikulum)
Naib Pengerusi : Pn. Hjh. Puspa bt Adam (GPK Pendidikan Khas)
(Guru Bimbingan & Kaunseling)
: (GKMP Bahasa)
(GKMP Kemanusiaan)
: En. Muhamad Fadli bin Muhammad Zain (GKMP Sains & Matematik)
(GKMP Teknik & Vokasional)
Setiausaha : Pn. Noor Amni bt Ibrahim (PPKI
(PRS)
AJK : Pn. Julinah bt Mohamed

: En. Zoraidi bin Stota

: Pn. Pn. Rosni bt Selamon

: Pn. Masitah bt Rebo

: En. Abdul Halim bin Mohamed

: Ahli-Ahli Pembimbing Rakan Sebaya

9. JAWATANKUASA PERANCANGAN & TAKWIM SEKOLAH

Pengerusi : En. Abdul Ghaffar bin Bakar (Pengetua)
(GPK Pentadbiran)
Timbalan Pengerusi : Tn. Hj Azali bin Baba (GPK HEM)
(GPK Kokurikulum)
Naib Pengerusi : Pn. Hjh. Puspa bt Adam (GPK Pendidikan Khas)
(GKMP Teknik & Vokasional)
: (Pembantu Operasi)
(GKMP Bahasa)
: En. Muhamad Fadli bin Muhammad Zain
(GKMP Kemanusiaan)
Penyelaras : Pn. Masitah bt Rebo (GKMP Sains & Matematik)
(Jadual Waktu)
Pembantu Penyelaras : En. Mohd Zaimi bin Mahamad (Grafik)
(EMIS / Pelan Sekolah)
AJK : Pn. Julinah bt Mohamed (PPKI)

: En. Zoraidi bin Stota

: Pn. Rosni bt Selamon

: En. Mohd Shazni bin Sapeee @Sapaee

: En. Jeraie bin Sitam

: Pn. Nor Elyashah bt Ghazali

: Pn. Fadzlin Noor Arbain bt. Mohd Said

10. JAWATANKUASA SURAU

Pengerusi : En. Abdul Ghaffar bin Bakar (Pengetua)
(GPK Pentadbiran)
Timbalan Pengerusi : Tn. Hj Azali bin Baba (GPK HEM)
(GPK Kokurikulum)
Naib Pengerusi : Pn. Hjh Puspa bt Adam (GPK Pendidikan Khas)
(GKMP Kemanusiaan)
:

: En. Muhamad Fadli bin Muhammad Zain

Penyelaras : En. Zoraidi bin Stota

41

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SSN SMKSK SESI 2022/2023

Setiausaha : En. Mohd Fairos bin Jaafar (KP Pendidikan Islam)
AJK : Semua Guru Pendidikan Islam

11. JAWATANKUASA WARISAN SEKOLAH

Pengerusi : En. Abdul Ghaffar bin Bakar (Pengetua)
(GPK Pentadbiran)
Timbalan Pengerusi : Tn. Hj Azali bin Baba (GPK HEM)
(GPK Kokurikulum )
Naib Pengerusi : Pn. Hjh Puspa bt Adam (GPK Pendidikan Khas)
(GKMP Kemanusiaan)
: (KP Sejarah)

: En. Muhamad Fadli bin Muhammad Zain (PPKI)

Penyelaras : En. Zoraidi bin Stota

Setiausaha : Pn. Zanahariah bt Jaafar

AJK : Pn. Nooraida bt Mahyudin

: En. Jeraie bin Sitam

: Pn. Yap lee Leng

12. JAWATANKUASA SISTEM PA

Pengerusi : En. Abdul Ghaffar bin Bakar (Pengetua)
(GPK Pentadbiran)
Timbalan Pengerusi : Tn. Hj Azali bin Baba (GPK HEM)
(GPK Kokurikulum)
Naib Pengerusi : Pn. Hjh Puspa bt Adam (GPK Pendidikan Khas)

:

: En. Muhamad Fadli bin Muhammad Zain

Setiausaha : En. Muhamad Khirul Ghadafe bin Abd Rahman

AJK : En. Muhammad Azim bin Zainuldin

: En. Zarani bin Adam

: Ahli Kelab Briged ICT

13. JAWATANKUASA PROGRAM GURU BARU BERKHIDMAT

Pengerusi : En. Abdul Ghaffar bin Bakar (Pengetua)

Timbalan Pengerusi : Tn. Hj Azali bin Baba (GPK Pentadbiran)

Naib Pengerusi : Pn. Hjh Puspa bt Adam (GPK HEM)

: (GPK Kokurikulum)

: En. Muhamad Fadli bin Muhammad Zain (GPK Pendidikan Khas)

Fasilitator : Guru Kanan Mata Pelajaran (Mengikut opsyen guru)

14. JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA GELOMBANG KEDUA (SKPMg2)

Pengerusi : En. Abdul Ghaffar bin Bakar (Pengetua)

Timbalan Pengerusi : Tn. Hj Azali bin Baba (GPK Pentadbiran)

Naib Pengerusi : Pn. Hjh. Puspa bt Adam (GPK HEM)

: (GPK Kokurikulum)

: En. Muhamad Fadli bin Muhammad Zain (GPK Pendidikan Khas)

Penyelaras : En. Zoraidi bin Stota (GKMP Kemanusiaan)

Setiausaha : Pn. Nor Elyashah bt Ghazali (Guru Data)

AJK : Pn. Julinah bt Mohamed (GKMP Bahasa)

: Pn. Masitah bt Rebo (GKMP Teknik & Vokasional)

: Pn. Rosni bt Selamon (GKMP Sains & Matematik)

: Pn. Zanahariah bt Jaafar (Setiausaha Kurikulum)

: Pn. Norida bt Mohd Naser (Setiausaha HEM)

: En. Azrul bin Adnan (Setiausaha Kokurikulum)

: Pn. Noorrul Afniza bt Ahmad Jamaludin (Setiausaha Sukan)

: Semua Ketua Panitia

15. JURUACARA RASMI SEKOLAH
AJK : Pn. Marina Tan bt Mohd. Ross Tan
: Pn. Daliyah bt Baba
: En. Zarani bin Adam

42


Click to View FlipBook Version