The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

MODUL (PERKAITAN JISIM DAN ISIPADU CECAIR T5 ) TAHUN 5F 25 OKT ISNIN PDPR(2021)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by noraz4076, 2021-10-24 13:05:31

MODUL (PERKAITAN JISIM DAN ISIPADU CECAIR T5 ) TAHUN 5F 25 OKT ISNIN PDPR(2021)

MODUL (PERKAITAN JISIM DAN ISIPADU CECAIR T5 ) TAHUN 5F 25 OKT ISNIN PDPR(2021)

SK TAN SRI GHAZALI JAWI
33300 GERIK, PERAK

NOMBOR DAN OPERASI ASAS

TARIKH PELAKSANAAN : (M36) 25 SEPT 2021

NAMA MURID: ________________________

5
ALFARABI
Disediakan
Oleh:

MATA PELAJARAN MATEMATIK SASARAN : TAHUN 5 ALFARABI
TARIKH 25 OKT 2021 HARI : ISNIN
TAJUK 5.0 UKURAN DAN SUKATAN
STANDARD
KANDUNGAN 5.2 JISIM DAN 5.3 ISIPADU CECAIR (TAHUN 4)

STANDARD 5.2.1 Menukar unit jisim melibatkan gram dan kilogram dalam bentuk
PEMBELAJARAN pecahan dan perpuluhan.

5.3.1 Menukar unit isi padu melibatkan mililiter dan liter dalam bentuk
pecahan dan perpuluhan.

OBJEKTIF Pada akhir Pembelajaran murid dapat :
menjawab dengan betul 12 daripada 15 soalan Menukar unit jisim
melibatkan gram dan kilogram serta unit isipadu melibatkan mililiter dan
liter dalam bentuk pecahan dan perpuluhan.

TEMPOH MASA 11:00 PAGI – 12:30 TGH (1 JAM 30 MINIT)
NOTA / CONTOH RUJUK LAMPIRAN

AKTIVITI 1. Anda diminta merujuk nota dan memahami kemahiran yang akan dijalankan
pada hari ini

2. Anda juga boleh rujuk buku teks Matematik tahun 4 pada muka surat 184 –
185(JISIM) DAN 189-189(ISIPADU CECAIR)

3. Selain itu, anda juga boleh menonton youtube untuk menambah kefahaman

dan meningkatkan penguasaan kemahiran menukar unit

https://youtu.be/pauC5M2uTcM atau

https://youtu.be/vidbWbJWKJ4

https://youtu.be/D-39JueRJ-Y

https://youtu.be/uAMDuHhTaZ8

4. Setelah itu, anda boleh cuba dahulu mengikuti contoh-contoh yang telah
disertakan bagi pemahaman dan penguasaan kemahiran dengan lebih baik
dalam modul ini

5. Jawab semua Latihan yang disertakan dilampiran berikutnya.

Tahap ❖ Menyatakan perkaitan unit milimeter dengan
penguasaan
1 sentimeter, sentimeter dengan meter, meter
PENTAKSIRAN dengan kilometer,gram dengan kilogram, mililiter
dengan liter.

* Anda akan dinilai berdasarkan tugasan yang diberikan pada lampiran lembaran
kerja

BACA DAN FAHAMKAN.
KEMUDIAN CUBA IKUT
CONTOH YANG DIBERIKAN…
KEMUDIAN, BOLEHLAH
JAWAB SEMUA LATIHAN YE…PERKAITAN UNIT JISIM DAN
ISIPADU CECAIR

1kilogram = 1000 gram 1 liter = 1000 mililiter

1kg = 1000 g 1 = 1000

PERKAITAN (kg DAN g) DAN ( DAN )

PENUKARAN kg kepada g) DAN PENUKARAN kepada

1 kg = ____g 1 = ____

= 1 x 1 000 g = 1 x 1 000
= 1 000g = 1 000

5 kg = ____g 7 = ____

= 5 x 1000 g = 7 x 1 000
= 5000 g = 7 000

9 kg = ____g 12 = ____

= 9 x 1000 g = 12 x 1 000
= 9000 g = 12 000

PERKAITAN JISIM DAN ISIPADU CECAIR
Tukarkan 1.4 kg kepada g Tukarkan 2.7 kepada

1.4 kg = ______ g 2.7 = ____

1.4 kg = (1.4 x 1000) g 2.7 = (2.7 x 1 000)
= 1 400 g = 240

Tukarkan 0.06 kg kepada g Tukarkan 0.9 kepada
0.9 = ____
0.06 kg = ______ g
0.9 = (0.9 x 1 000)
0.06 kg = (0.06 x 1000) g = 900

= 60 g

PERKAITAN JISIM DAN ISIPADU CECAIR

Tukarkan 112 kg kepada g Tukarkan 2 3 kepada
5

1 kg = ______ g = ____


1 kg = ( x 1000 ) g
= ( x 1 000 )


= ( 3 x 500 ) g = (`13 x 200 )

= 1500 g = 240

PERKAITAN (kg DAN g) DAN ( DAN )

PENUKARAN g kepada kg DAN PENUKARAN kepada

2000 g = ____kg 6000 = ____

= (2 000 ÷ 1000 )g = (6 000 ÷ 1000)
= 2 kg =6

3000 g = ____kg 9000 = ____

= (3 000 ÷ 1000 )g = (9 000 ÷ 1000)
= 3 kg =9

8000 g = ____kg 5000 = ____

= (8 000 ÷ 1000 )g = (5 000 ÷ 1000)
= 8 kg =5

PERKAITAN JISIM DAN ISIPADU CECAIR

Boleh gunakan gerakan titik perpuluhan ,bahagi bentuk lazim, atau penukaran unit
guna petak unit

Tukarkan 300 kg kepada kg 300 g = ______ kg
300 g = ______ kg
300 g = 3 0 0 ÷ 1000 kg g (gram)

= 0.3 kg 0300

0.3 kg

Tukarkan 700 kepada

700 = ____ 700 = ____

700 = 7 0 0 ÷ 1 000 0700

= 0.7 0.7

PERKAITAN JISIM DAN ISIPADU CECAIR

Boleh gunakan gerakan titik perpuluhan ,bahagi bentuk lazim, atau penukaran unit
guna petak unit

Tukarkan 1800 kg kepada kg 1800 g = ______ kg
1800 g = ______ kg
1800 g = (1 8 0 0 ÷ 1000 ) kg g (gram)
1800
= 1.8 kg

1.8 kg

Tukarkan 3900 kepada

3900 = ____ 3900 = ____

3900 = (3 9 0 0 ÷ 1 000) 3900

= 3.9 3.9

PERKAITAN JISIM DAN ISIPADU CECAIR

Boleh gunakan gerakan titik perpuluhan ,bahagi bentuk lazim, atau penukaran unit
guna petak unit

Tukarkan 4 kg 600 g kepada kg kg g (gram)

4 kg 600 g = ______ kg 0600
Tukarkan 600 g kepada kg
0.68 kg
600 g = ( 6 0 0 ÷ 1000 )
= 0.6 kg

Tambahkan 4 kg dan 0.6 kg

4 0 kg
+ 0 6 kg

4 6 kg

PERKAITAN JISIM DAN ISIPADU CECAIR

Boleh gunakan gerakan titik perpuluhan ,bahagi bentuk lazim, atau penukaran unit
guna petak unit

Tukarkan 7 450 kepada 0450

7 600 = ______ 0.45 kg
Tukarkan 450 kepada

450 = ( 4 5 0 ÷ 1000 )
= 0.45

Tambahkan 7 dan 0.45

700
+0 4 5

745

SUAIKAN DENGAN DENGAN YANG BETUL

2 kg 1

1000 0.5 kg

500 g 2000 g

8 500 kg 12 000

12 9.9

9 900 3.9 kg
3 900 g 8.5 g

SELESAIKAN 0.6 = ____
0.03 kg = ____ g

5.08 kg = ____ g 9.3 = ____

kg = ____ g 1 = ____


5 400 g = ____ kg 5 200 = ____

SELESAIKAN 3650 = ____
5130 g = _______kg

8 kg 100 g = ____ kg 6kg 200 = ____


Click to View FlipBook Version