The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

MODUL MATEMATIK (DARAB JISIM DAN ISI PADU CECAIR) TAHUN 3B 09 NOV SELASA PDPR(2021)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by noraz4076, 2021-11-08 13:42:27

MODUL MATEMATIK (DARAB JISIM DAN ISI PADU CECAIR) TAHUN 3B 09 NOV SELASA PDPR(2021)

MODUL MATEMATIK (DARAB JISIM DAN ISI PADU CECAIR) TAHUN 3B 09 NOV SELASA PDPR(2021)

SK TAN SRI GHAZALI JAWI
33300 GERIK, PERAK

SUKATAN DAN GEOMETRI

TARIKH PELAKSANAAN : M38 (09 NOV 2021)

NAMA MURID: ______________________________________

3
ALBIRUNI

MATA PELAJARAN MATEMATIK SASARAN : TAHUN 3 ALBIRUNI

TARIKH 09 NOV 2021 HARI : SELASA

TAJUK 6.0 UKURAN DAN SUKATAN

STANDARD 6.2 JISIM
KANDUNGAN 6.3 ISI PADU CECAIR

STANDARD 6.2.4 Menyelesaikan ayat matematik darab melibatkan ukuran
PEMBELAJARAN jisim dengan nombor satu digit berkaitan kilogram dan gram.
6.3.4 Menyelesaikan ayat matematik darab melibatkan isi padu
OBJEKTIF cecair dengan nombor satu digit berkaitan liter dan mililiter.

Pada akhir Pembelajaran murid dapat :

menjawab 8 daripada 10 soalan Menyelesaikan ayat matematik
darab melibatkan ukuran panjang dengan nombor satu digit
berkaitan meter dan sentimeter

TEMPOH MASA 09:30 PAGI – 11:00 PAGI (1 JAM 30 MINIT)
NOTA / CONTOH
RUJUK LAMPIRAN http:
AKTIVITI
1. Anda diminta merujuk nota dan memahami kemahiran yang

akan dijalankan pada hari ini

2. Anda juga boleh rujuk buku teks Matematik tahun 3 (Jilid 2)

pada muka surat

3. Selain itu, anda juga boleh menonton youtube mengenai

kemahiran hari ini link berikut:

https://youtu.be/4BRgkE8J5sg ATAU

https://youtu.be/GD5sd9qvlL4 ATAU

https://youtu.be/V4eNl1n23Oo ATAU

https://youtu.be/y0Kn1XZ-4_c

4. Sebaiknya anda cuba dahulu mengikuti contoh-contoh yang

telah disertakan bagi pemahaman dan penguasaan

kemahiran menambah pecahan dengan lebih baik

5. Jawab semua Latihan yang telah disediakan dalam modul ini

Tahap ❖ Menyelesaikan ayat matematik melibatkan
penguasaan
3 ukuran dan sukatan.

PENTAKSIRAN * Anda akan dinilai berdasarkan tugasan yang diberikan pada
lampiran lembaran kerja

BACA DAN FAHAMKAN.
KEMUDIAN CUBA IKUT
CONTOH YANG DIBERIKAN…
KEMUDIAN, BOLEHLAH
JAWAB SEMUA SOALAN YE…

1 liter = 1000 mililiter

l = ml

PERKAITAN UNIT JISIM DAN
ISIPADU CECAIR

1kilogram = 1000 gram 1 liter = 1000 mililiter

1kg = 1000 g 1 = 1000

1 24 kg X 2 = ____m

2 4 kg
X2

4 8 kg

2 236 X 3 =____

236
X3

708

3 214 g X 5 = ____g

2 1 4g
X5
1 0 7 0g

4 142 X 9 =____

142
X9
12 7 8

5 510 kg X 4 = ____kg

5 1 0 kg
X4
2 0 4 0 kg

6 42 X 6 =____

4 2
6
X 2

25

7 2 kg 140 g x 4 = ___kg ___ g

2 kg 1 4 0g

X 4
5 6 0 g 560 kg KURANG DARI 1000
8 kg
TIDAK PERLU TOLAK 1000

8 4 235 X 3 =___

4 235 705 KURANG DARI 1000
TIDAK PERLU TOLAK 1000
X 3
705
12

9 430 g X 5 = ____kg ___ g

Langkah 1 4 3 0g
Langkah 2 X5

2 1 5 0g

Tukarkan kepada kg dan g

kg g 2 kg 150 g
2150

10 654 X 3 = ____ ___

Langkah 1 654
Langkah 2 X3

1962

Tukarkan kepada kg dan g

1962 1 962

11 2 kg 215 g X 4 = ____g

Langkah 1 Langkah 2

2 kg 215 g Tukarkan jawapan kepada kg dan g
X 4
kg g
8 kg 860 g 8860

8860 g

12 1 295 X 3 = ___ Langkah 2
Tukarkan jawapan kepada dan
Langkah 1
6885
2 295
X3

6 885

6885

Jawab Latihan
berikut dalam
modul masing

- masing

Darabkan 26
x6
1 5 kg
x8

kg

1 3 2g 217
x6 x9

g

3 kg 215 g x 4 = ____kg ____ g 3 kg 215 g x 4 = ____kg ____ g

2 kg 140g 4 235
4 3
X X
560g 705
8 kg 12

410 g X 7 = ____kg ___ g kg g

4 1 0g 2 kg 150 g
x7

g

Darabkan 2150

630 X 5 = ____ ___ 2 150

132 kg g
x5
g
2 kg 460 g X 4 = ____g
2150
2 kg 460g
2
X
560g
8 kg

2 295 X 3 = ___

2 329
X3

6 987


Click to View FlipBook Version